Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання надання окремих адміністративних послуг (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання надання окремих адміністративних послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 13 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 1, ст. 1; 2006, № 22, ст. 184) доповнити новою частиною такого змісту:
 
5. „За ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
6. 2. Внести до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни:
 
7. частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
8. „12) діяльність на ринку природного газу»;
 
9. у частині третій:
 
10. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
11. „14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та їх розподіл»;
 
12. пункти 15 і 16 виключити.
 
13. 3. Частину третю статті 8 Закону України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 20, ст. 278; 2011, № 10, ст. 63) доповнити новим реченням такого змісту: „За ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
14. 4. Статтю 17 Закону України „Про теплопостачання» ( Відомості Верховної Ради України, 2005, № 28, ст.. 373) доповнити новою частиною такого змісту:
„За ліцензії на виробництво теплової енергії (у разі, коли теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
15. ІІ. Прикінцеві положення.
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
19. забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.