Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо декларативного принципу) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо декларативного принципу)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95; 2007 р., № 4, ст. 34, № 34, ст. 444; 2010 р., № 28, ст. 353) такі зміни:
 
5. частину дванадцяту після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "Якщо зазначені підприємства належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, вони можуть запроваджувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами";
 
6. після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. "Підставою для видачі дозволу є висновок за результатами оцінки протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або суб'єктом господарювання, який одержав ліцензію на проведення такої оцінки".
 
8. У зв’язку з цим частини тринадцяту-двадцять другу вважати відповідно частинами чотирнадцятою-двадцять третьою.
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
10. Голова
 
11. Верховної Ради України