Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про космічну діяльність'' (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. «Про космічну діяльність»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172; 2010 р., № 30, ст. 393) такі зміни:
 
6. 1) частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
 
7. «Формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності.»;
 
8. 2) доповнити статтю 6 після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
9. «забезпечує створення та експлуатацію наземного та космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;»;
 
10. У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — двадцятим;
 
11. 3) назву статті 13 викласти у такій редакції:
 
12. «Стаття 13. Реєстрація космічних апаратів»;
 
13. 4) статтю 22 викласти у такій редакції:
 
14. «Стаття 22. Охорона космічної техніки та майна суб’єктів космічної діяльності підрозділами відомчої воєнізованої охорони
 
15. Для забезпечення охорони космічної техніки під час її виробництва, випробування, транспортування і експлуатації та майна суб’єктів космічної діяльності на підприємствах, визначених центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, що встановлені законодавством.
 
16. Центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності затверджує за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів.»;
 
17. 5) у тексті Закону слова «Національне космічне агентство України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності» у відповідному відмінку.
 
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
19. Голова Верховної Ради
України