Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.
 
5. Стаття 1. Установити, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.
 
6. Стаття 2. Установити, що у разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, вона виплачує компенсацію даних витрат стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не може перевищувати 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.
 
7. Така компенсація виплачується за рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.
 
8. Стаття 3. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.