Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (Повторне перше читання)

0. Стаття 34. Страхові випадки, умови надання та тривалість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності  
1. 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у разі настання у неї одного з таких страхових випадків:  
2. 1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві ;  
3. 2) необхідності догляду за хворою дитиною застрахованої особи;  
4. 3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї;  
5. 4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;  
6. 5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;  
7. 6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижче оплачувану роботу;  
8. 7) протезування з розміщенням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;  
9. 8) санаторно-курортного лікування.  
10. 2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам починаючи з п'ятнадцятого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи у період втрати працездатності в порядку і розмірах, встановлених цим Законом.  
11. Перші чотирнадцять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
12. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.  
13. У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням, творчій відпустці допомога надається у порядку і розмірах, встановлених цим Законом.  
14. 3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.  
15. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.  
16. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку і розмірах, передбачених цим Законом.  
17. 4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин - не більш як за 7 календарних днів.  
18. 5. У разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, за весь період захворювання в порядку і розмірах, встановлених цим Законом.  
19. 6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.  
20. 7. Застрахованій особі, тимчасова непрацездатність якої викликана карантином, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання громадян, які оточували застраховану особу, надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час відсутності на роботі з цієї причини.  
21. 8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу нижче оплачувану роботу, цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається у такому розмірі, щоб разом із заробітком за роботу, що виконується, вона не перевищувала повного заробітку до переведення.  
22. 9. У разі здійснення протезування за медичними показниками в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад.  
23. 10. Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування і проїзду до санаторно-курортного закладу та назад.  
24. Застрахованій особі, яка направляється на санаторно-курортне лікування після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу за рахунок страхових коштів Фонду, допомога по тимчасовій непрацездатності надається лише за час проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Якщо таке лікування здійснювалося за рахунок власних коштів застрахованої особи або інших джерел допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь період перебування в санаторії з урахуванням часу на проїзд у порядку і розмірах, встановлених цим Законом.  
25. Застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 16 років, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.  
26. 11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період розв'язання спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.  
27. Стаття 36. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності  
28. 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:  
29. 60 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;  
30. 70 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;  
31. 80 відсотків їхньої середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.  
32. 2. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності за місяць не може бути меншим від розміру мінімальної заробітної плати і не може перевищувати середню заробітну плату (доход), з якої обчислюється ця допомога.  
33. Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
34. 1. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються у тій частині, що не суперечить цьому Закону.  
35. 2. Визначити Фонд України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правонаступником Фонду соціального страхування України.  
36. 3. Установити, що:  
37. за застрахованими особами, які одержували допомогу по тимчасовій непрацездатності у більших розмірах, ніж передбачено статтею 36 цього Закону, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації зберігається попередній її розмір;  
38. до введення в дію розділу II цього Закону, здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, покладається на Фонд соціального страхування України, управління яким здійснюється всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями за участю представників від держави та об'єднань роботодавців.  
39. 4. До обрання правління Фонду відповідно до цього Закону Статут Фонду України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Положення про виконавчу дирекцію Фонду України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців.