Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту майнових прав дітей) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту майнових прав дітей)
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У частині п`ятій статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №21-22, ст.135 з наступними змінами):
 
7. перше речення викласти в такій редакції:
 
8. «Органи опіки і піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини або подати повідомлення нотаріусу про накладення заборони відчуження її майна лише у випадках, коли ними встановлено, що:»
 
9. 2. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161 з наступними змінами):
 
10. 1) у статті 73:
 
11. у абзаці першому слова «чи посадова особа органу місцевого самоврядування» виключити;
 
12. у абзаці другому після слів «купівлю жилого будинку (квартири);» доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «за повідомленням органів опіки і піклування з метою захисту особистих та майнових прав та інтересів дитини, яка мають право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона;»
 
14. доповнити новою частиною такого змісту:
 
15. «Органи опіки і піклування подають повідомлення нотаріусу про накладення заборони відчуження майна, зазначеного у частині першій цієї статті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
16. 2) у статті 74 :
 
17. слова «або посадова особа органу місцевого самоврядування» виключити;
 
18. після слів «договору довічного утримання,» доповнити словами «повідомлення органів опіки і піклування, яке здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, про усунення обставин, які унеможливлюють управління майном дитини».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. 1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
23. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
24. 3) забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.