Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України) (Друге читання)

0. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного Банку України)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):
 
3.

 
4.

 
5. 1) підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами «та від операцій з борговими зобов’язаннями, що емітовані Національним банком України»;
 
6. 2) в абзаці першому підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 слова «за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів» замінити словами «за винятком брухту дорогоцінних металів, проданих іншій, ніж Національний банк України, особі, та брухту чорних металів»;
 
7. 3) у підпункті 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 слова «обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість» замінити словами «обігу банківських металів, інших валютних цінностей (за винятком банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість)»;
 
8. 4) статтю 197 доповнити підпунктом 197.18 такого змісту:
 
9. «197.18. Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України:
 
10. дорогоцінних металів, в тому числі їх ввезення на митну територію України;
 
11. послуг, пов’язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів».
 
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
14. 2. Кабінету Міністрів України строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
15. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
16. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.