Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) статтю 77 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
7. «5. Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України встановлюються законом.
 
8. Кошти, отримані від відчуження таких земельних ділянок, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України»;
 
9. 2) частину першу статті 128 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
10. «Особливості продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України встановлюються законом»;
 
11. 2. У Законі України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.407):
 
12. 1) статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
13. «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
14. У зв‘язку з чим частини третю, четверту та п’яту вважати частинами четвертою, п‘ятою та шостою відповідно.
 
15. 3. У Законі України «Про використання земель оборони» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 14, ст.209):
 
16. 1) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
17. «Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.