Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503):
 
6. 1) пункт 4 статті 24 викласти в такій редакції:
 
7. «4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення.»;
 
8. 2) частину шосту статті 41 викласти в такій редакції:
 
9. «6. Висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення надається на підставі подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.»;
 
10. 3) частину третю статті 50 викласти в такій редакції:
 
11. «3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення.».
 
12. 2. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155):
 
13. 1) абзац сьомий статті 15 викласти в такій редакції:
 
14. «замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;»;
 
15. 2) абзац п’ятий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
16. «розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;».
 
17. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155):
 
18. 1) у статті 22:
 
19. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
20. «Визначення можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної ради.»;
 
21. частину другу викласти в такій редакції:
 
22. «2. На підставі рішення щодо створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України «Про радіочастотний ресурс України». Після отримання таких висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.»;
 
23. у частині одинадцятій слова «електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення» замінити словами «можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення»;
 
24. частину тринадцяту виключити;
 
25. 2) пункт «а» частини третьої статті 25 викласти в такій редакції:
 
26. «а) отримано висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;».
 
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.