Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
4. 1. У статті 174:
 
5. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
6. 2) абзац перший після слів «холодної метальної зброї» доповнити словами «, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
7. 3) в абзаці другому слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти».
 
8. 2. У статті 190:
 
9. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
10. 2) у частині першій:
 
11. абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
12. в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від семи до десяти»;
 
13. 3) в абзаці другому частини другої слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти».
 
14. 3. У статті 191:
 
15. 1) назву статті після слів «носіння або перевезення» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
16. 2) у частині першій:
 
17. абзац перший після слів «носіння або перевезення» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
18. в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від семи до десяти»;
 
19. 3) в абзаці другому частини другої слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти», а слова «або без такої» виключити.
 
20. 4. У статті 192:
 
21. 1) назву статті після слова « (перереєстрації)» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
22. 2) абзац перший після слова « (перереєстрації)» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
23. 3) в абзаці другому слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до семи».
 
24. 5. У статті 193:
 
25. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
26. 2) абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
27. 3) в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’яти до семи».
 
28. 6. У статті 194:
 
29. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
30. 2) у частині першій:
 
31. абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
32. в абзаці другому слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти»;
 
33. 3) в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від двадцяти до двадцяти п’яти».
 
34. 7. У статті 195:
 
35. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
36. 2) у частині першій:
 
37. абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
38. в абзаці другому слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
 
39. 3) в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти».
 
40. 8. У статті 265:
 
41. 1) частину першу після слів «відзнаки Президента України, « доповнити словами «нагородна зброя»;
 
42. 2) частину третю викласти у такій редакції:
 
43. «При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-4 цього Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4, 5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, спеціальні засоби активної оборони та холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони. Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовується лише у невідкладних випадках.»
 
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.