Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:  
4. Статтю 215-3 викласти в такій редакції:  
5. "Стаття 215-3. Незаконне заволодіння транспортним засобом.  
6. Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою, -  
7. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом в розмірі від семисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна чи без такої.  
8. Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попереднім зговором групою осіб, або якщо воно потягло пошкодження, або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшими діями, спрямованими на його привласнення чи збут, -  
9. карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.  
10. Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, або з проникненням у приміщення чи інше місце, призначене для зберігання транспортних засобів, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результаті таких дій транспортний засіб не було знайдено чи не повернуто власнику тривалий час або вивезено за межі України, -  
11. карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.  
12. Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -  
13. карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
14. Примітка:  
15. Відповідно до частини 3 цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом будьякої форми власності або злочин, передбачений статтями 69, 81-84, 86, 86-1, 86-2, 140-144, 223, 228-3, 229-7, 229-17 (розкрадання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин), 229-19 цього Кодексу.  
16. Тривалим часом, протягом якого транспортний засіб не було знайдено і повернуто власнику, зазначеним у частині 3 цієї статті, вважається строк більше десяти днів.  
17. Втратою транспортного засобу, зазначеною у частині 4, вважається факт незнайдення або неповернення транспортного засобу до моменту винесення вироку".  
18. Доповнити Кодекс статтею 194-1 такого змісту:  
19. "Стаття 194-1. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.  
20. Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу компетентних органів номерної деталі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, -  
21. карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років або виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот п'ятидесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.  
22. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -  
23. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".  
24. У частині другій статті 7-1 після слів і цифр "злісне або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3);" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене при обтяжуючих обставинах (стаття 215-3 частини 2, 3 і 4)".  
25. Статтю 10 після слів і цифр "злісне або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3)," доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом (стаття 215-3)".  
26. Абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених документів (стаття 194 частини 1 і 2);" доповнити словами і цифрами "знищення, підробка або заміна вузлів та агрегатів транспортного засобу (стаття 194-1)".  
27. У частині першій статті 26:  
28. пункт перший після слів і цифр "посягання на життя судді працівника охоронного органу, члена громадського формування по охороні громадського порядку або військовослужбовця (стаття 190-1)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу (стаття 215-3 частина 4)";  
29. пункт другий після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах (стаття 215-3 частини 2, 3 і 4);"  
30. У частині шостій статті 52 після слів і цифр "зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень, одержання хабара, посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих обставинах (статті 165 частина 2, 166 частини 2 і 3, 168, 169 частина 2 і 170 частина 2)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах, крім поєднаного з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчиненого організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу (стаття 215-3 частини 2 і 3)".  
31. Пункт третій частини першої статті 52-1 після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу (стаття 215-3 частина 4)".  
32. Пункт другий частини шостої статті 53 після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу (стаття 215-3 частина 4)".  
33. Абзац перший примітки до статті 81 після цифр "223" доповнити цифрами "215- 3".  
34. Примітку до статті 140 після цифр "223" доповнити цифрами "215-3".  
35. ІІ. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:  
36. Частину другу статті 112 після цифр "194" доповнити цифрами "194-1", а слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 215-3, статтями" замінити словом і цифрами "статтею 215-3".  
37. У статті 425 слова і цифри "частиною 1 статті 215-3" виключити.  
38. ІІІ. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни:  
39. У назві статті 121-1 слова "та підробка номерів агрегатів транспортних засобів" і в частині другій цієї статті слова "або підробка номерів агрегатів транспортних засобів" виключити.  
40. ІV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.