Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


"Про фонд майбутніх поколінь" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про фонд майбутніх поколінь
 
1. Цей Закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні.
 
2. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
3. 1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням і використанням коштів фонду майбутніх поколінь на цілі, визначені цим Законом.
 
4. 2. Фонд майбутніх поколінь (далі - Фонд) - частина коштів державного бюджету, що акумулюються виключно для фінансування дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також для покриття витрат, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 
5. 3. Порядок розміщення коштів Фонду, що визначають його інвестиційну політику відповідно до цього Закону, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
6. 4. Відносини, не врегульовані цим Законом, регулюються Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
 
7. Стаття 2. Порядок формування коштів Фонду
 
8. 1. Фонд формується у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 
9. Джерела формування коштів Фонду визначаються щороку Законом про Державний бюджет України.
 
10. 2. Частина профіциту Державного бюджету України, яка спрямовуватиметься до Фонду, визначається Законом про Державний бюджет України і становить не менш як десять відсотків.
 
11. 3. Кошти Фонду зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
 
12. Стаття 3. Управління коштами Фонду
 
13. 1. Обсяг розміщення коштів Фонду визначається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
14. 2. Кошти Фонду можуть розміщуватися:
 
15. в державних цінних паперах;
 
16. на депозитних рахунках у банках;
 
17. в банківських металах.
 
18. Стаття 4. Використання коштів Фонду
 
19. 1. Обсяг коштів Фонду, що може бути використаний на цілі, визначені цим Законом, передбачається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
20. 2. Кошти Фонду використовуються на покриття дефіциту бюджету Пенсійного Фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування тільки за таких умов:
 
21. заборгованість платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не перевищує 5 відсотків нарахованих сум станом на 1 січня року, що передує планованому;
 
22. темпи зростання середнього розміру пенсійних виплат за останні три роки, що передують планованому, не перевищують темпів зростання номінального валового внутрішнього продукту.
 
23. 3. Кошти Фонду використовуються для покриття витрат державного бюджету, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 
24. 4. Кошти Фонду використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
25. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом про Державний бюджет України, в якому буде встановлений профіцит Державного бюджету України.