Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил (Друге читання)

0. Проект (14.02.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:  
3. 1. Статтю 70 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:  
4. "Стаття 70. Контрабанда  
5. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), -  
6. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.  
7. Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
8. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна".  
9. 2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203, N 35, ст.511; 1994 р., N 20, ст.116):  
10. а) пункт 10 статті 15 викласти в такій редакції:  
11. "10) під "предметами" - будь-які предмети (товари, транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються через митний кордон України";  
12. б) статтю 100 викласти в такій редакції:  
13. "Стаття 100. Контрабанда  
14. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів є контрабандою і карається відповідно до кримінального законодавства";  
15. в) абзац перший статті 116 викласти у такій редакції:  
16. "Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем, тобто переміщення предметів поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю, за відсутності ознак контрабанди, чи вчинення підготовчих дій до такого порушення".  
17. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):  
18. а) статтю 2 викласти в такій редакції:  
19. "Стаття 2. Законодавство про адміністративні правопорушення  
20. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.  
21. Закони України до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.  
22. Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.  
23. Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України";  
24. б) виключити з Кодексу статті 208, 208-1, 209 і 234, а також зі статті 221 та частини першої статті 294 - цифри "208-1", абзацу другого пункту 1 частини першої статті 255 - цифри "208-1" та абзац тридцять другий цього пункту, з пункту 1 статті 313 - слово і цифри "статтею 208-1" та абзац десятий пункту 2 цієї статті.  
25. ІІ. Прикінцеві положення.  
26. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.