Кількість абзаців - 63 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" такі зміни:  
3. 1. У статті 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифри "33.433.155,9" та "28.747.654.6" замінити відповідно на цифри "34.154.542,9" та "29.469.041,6".  
4. 2. У статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифри "3.908.456,5" та "1.306.529,5" замінити відповідно на цифри "4.481.031,5" та "1.071.168,5".  
5. 3. У статті 48 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" цифру "1.306.525,5" замінити на цифру "1.071.168,5".  
6. 4. Абзац десятий статті 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" після слів "а також осіб, прирівняних до них, та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2" доповнити словами: "інвалідів III групи з ураженням опорно-рухового апарату ".  
7. 5. Після статті 71 Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" доповнити новою статтею:  
8. "Стаття 72. Внести зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156; №51, ст. 305, №51, ст. 307; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83, №18, ст. 95, №20, ст. 100, №33, ст. 224, №36-37, ст. 244; 1999 р., №4, ст. 33, №7, ст. 54, №15, ст. 88, №26, ст. 214, №32, ст. 264, №35, ст. 302, №38, ст. 3.38, ст. 340, №39, ст. 357, із змінами, внесеними Законом України від 3 грудня 1999 року №1274-ХІУ):  
9. Пункт 11.6. абзац 5 викласти в такій редакції:  
10. "До 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку".  
11. У зв'язку з чим статті 72 та 73 вважати відповідно статтями 73 та 74.  
12. 6. У додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" у колонках "Всього" та "Загальний фонд" замінити:  
13. за кодом 11020000 "Податок на прибуток підприємств" цифри "5789023" на цифри "6093023,0";  
14. за кодом 14010000 "Податок на додану вартість" цифри "9716759" на цифри "10090759";  
15. за кодом 14020000 "Акцизний збір з вироблених в Україні товарів" цифри "1562104,0" на цифри "1720750";  
16. за кодом 14030000 "Акцизний збір з ввезених на територію України товарів" цифри "400000,0" на цифри "400102,0";  
17. за кодом 22100000 "Митні збори" цифри "270000" на цифри "390000";  
18. за кодом 41060100 "Кошти, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів" цифри "1306525,5" на цифри "1071.168,5".  
19. 7. У додатку №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" внести такі зміни :  
20. а) у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
21. за кодом 772 "Вінницька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "223769,5" на цифри "243621,5";  
22. за кодом 773 "Волинська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "167095,9" на цифри "187788,9";  
23. за кодом 774 "Дніпропетровська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "39206,9" на цифри "81815,9";  
24. за кодом 775 "Донецька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "117764,7" на цифри "174820,7";  
25. за кодом 776 "Житомирська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "242694,3" на цифри "259069,3";  
26. за кодом 777 "Закарпатська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "175192,2" на цифри "193957,2";  
27. за кодом 778 "Запорізька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "57292,0" на цифри "83659";  
28. за кодом 779 "Івано-Франківська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "203829,2" на цифри "220041,2";  
29. за кодом 780 "Київська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "191676,4" на цифри "206814,4";  
30. за кодом 781 "Кіровоградська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "163864,1" на цифри "180302,1";  
31. за кодом 782 "Луганська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "203440,6" на цифри "234262,6";  
32. за кодом 783 "Львівська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "338694,8" на цифри "375150,8";  
33. за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "121667,9" на цифри "137471,9";  
34. за кодом 785 "Одеська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "25895,9" на цифри "56061,9";  
35. за кодом 786 "Полтавська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "133919,1" на цифри "161712,1";  
36. за кодом 787 "Рівненська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "179021,3" на цифри "195568,3";  
37. за кодом 788 "Сумська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "137443,9" на цифри "153294,9";  
38. за кодом 789 "Тернопільська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "181286,7" на цифри "202012,7";  
39. за кодом 790 "Харківська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "167697,4" на цифри "202911,4";  
40. за кодом 791 "Херсонська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "164924,0" на цифри "181317,0";  
41. за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "198060,7" на цифри "214328,7";  
42. за кодом 793 "Черкаська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "180628,2" на цифри "196544,2";  
43. за кодом 794 "Чернівецька обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "107494,6" на цифри "119719,6";  
44. за кодом 795 "Чернігівська обласна державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "161738,0" на цифри "177870,0";  
45. за кодом 797 "Севастопольська міська державна адміністрація" та кодом функціональної класифікації 250302 цифри "24158,2" на цифри "40915,2";  
46. б) ввести рядок:  
47. за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" - новий код функціональної класифікації 140113 "Участь у будівництві виробничо-опалювальної котельні на Чорнобильській АЄС" та цифру "42000".  
48. в) за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці", "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
49. по коду функціональної класифікації 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676,2", "34576,2", "15592,0" та "7100", "41676,2" на цифри "51938,8" та "38088,8", "17783,0", "13850", "51938,8".  
50. по коду функціональної класифікації 010103 "Забезпечення діяльності народних депутатів України" цифри "12523,4" та "6663,4" , "12523,4" на цифри "19521,7" та "11753,1", "19521,7".  
51. по коду функціональної класифікації 010105 "Інші видатки органів законодавчої влади" цифри "13458,8" та "12998,4","460,4", "15015,3" на цифри "14197,9" та "13637,5", "560,4", "15754,4".  
52. г) за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
53. по коду функціональної класифікації 010407 "Митна служба України" цифри "196170,9", "176170,9", "83107,4" та "198548,3" на цифри "256170,9", "236170,9", "94690,9" та "258548,3".  
54. д) за кодом 100 "Міністерство внутрішніх справ" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" замінити:  
55. по коду функціональної класифікації 060102 "Підрозділи органів внутрішніх справ"  
56. цифри "534530,0", "534530,0", "414300,0" та "690336,4" на цифри "563342,0", "563342,0", "443112" та "719148,4".  
57. 8. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" викласти в редакції згідно з додатком до цього Закону.  
58. II. Прикінцеві положення  
59. 1. Встановити, що фінансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом г) статті 7 цього Закону здійснюється щомісячно пропорційно до виконання річних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
60. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
61. 3. Кабінету Міністрів України:  
62. на виконання цього Закону у місячний термін внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.