Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про фіксований сільськогосподарський податок'' (Друге читання)

0. Проект Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"  
2. 1. Внести до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N5-6, ст. 39, N9-10, ст. 69, N17, ст. 112) такі зміни:  
3. 1) частину другу статті 3 доповнити словами: "та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку";  
4. 2) частину першу статті 5 викласти в такій редакції: "Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і подають загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на всю площу сільськогосподарських угідь органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року. В той же термін платник податку окремо по кожній земельній ділянці подає органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку";  
5. 3) частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки";  
6. 4) доповнити частину першу статті 9 абзацом такого змісту: "У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку новостворені на його базі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, залишаються в 2000 році платниками цього податку".  
7. 2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.