Кількість абзаців - 392 Таблиця поправок


про питну воду та питне водопостачання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про питну воду та питне водопостачання      ЗАКОН УКРАЇНИ Про питну воду та питне водопостачання  
1. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування систем питного водопостачання і регулює основні положення, спрямовані на забезпечення населення якісною і безпечною питною водою, гарантійним питним водопостачанням.   -1- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Викласти в редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою"  
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.  
2. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення основних термінів   -2- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Слово "терміни" замінити словом "поняття"  
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
5. виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до нормативних вимог на питну воду;   -3- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слово "нормативних" виключити  
Враховано   виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду;  
6. вода питна - вода, яка за хімічним і мікробіологічним складом та органолептичними властивостями відповідає державному стандартові;   -4- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити словами: "і радіологічними показниками" Після слова "стандартам" додати "та санітарному законодавству" 1  
Враховано   вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству;  
7. водопровідна мережа - трубопроводи, відповідні споруди та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;   -5- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
дати визначення: "водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд" і далі за текстом  
Враховано   водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам; джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачанняпісля відповідної обробки або без неї; індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкту або водопроводної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів;  
    -6- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити терміном: "джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого придатна для використання в системі питного водопостачання після відповідної обробки або без неї"  
Враховано    
    -7- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Додати термін "індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкту або водопроводної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів"  
Враховано    
8. контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;      контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;  
9. мінімальні соціальні потреби у питній воді - мінімальна кількість питної води, необхідна для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб людини залежно від району та умов проживання;   -8- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Термін "мінімальні соціальні потреби" виключити, викласти в редакції: "нормативи питного водопостачання - визначені і встановлені кількості питної води, необхідної для фізіологічних і побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні вистем водопостачання, порушенні її функціонування і надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру"  
Враховано   нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, необхідної для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;  
10. нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення споживачів питною водою з колодязів, за допомогою пунктів розливання води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;      нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;  
11. підприємство питного водопостачання - організація, яка провадить діяльність щодо експлуатації об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливання (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;   -9- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
слова "яка проводить діяльність щодо експлуатації" замінити словами "яка здійснює експлуатацію"  
Враховано   підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води;  
    -10- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слово "організація" замінити словами "суб'кт господарювання" Слово "постачання" замінити словом "виробництво"  
Враховано    
12. питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням, споживанням питної води, відведенням та очищенням стічних вод, охороною джерел та систем питного водопостачання;   -11- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
перед словом "охороною" додати слово "експлуатацією"  
  питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням, споживанням питної води, відведенням та очищенням стічних вод, охороною джерел та систем питного водопостачання; пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;  
    -12- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити терміном "пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача"  
Враховано    
13. система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;   -13- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити терміном: "технологічні нормативи використання води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та танспортуванні, використання на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утримання зон санітарної охорони"  
Враховано   система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання; технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використання на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утримання зон санітарної охорони; технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам. фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;  
    -14- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити абзацем в редакції абзацу 1 статті 30  
Враховано    
    -15- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити терміном "фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі"  
Враховано    
14. централізоване питне водопостачання - комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом забору, виробництва, транспортування, подачі питної води споживачам міст, інших населених пунктів, відведення та очищення стічних вод;   -16- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції: "централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом, виробництва та транспортування питної води"  
Враховано   централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води; централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом;  
    -17- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити терміном "централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом"  
Враховано    
15. споживач питної води (споживач) - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для задоволення питних, господарських і побутових потреб.   -18- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Викласти в редакції: "споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб"  
Враховано   споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.  
16. Стаття 2. Сфера дії цього Закону      Стаття 2. Сфера дії цього Закону  
17. Дія цього Закону поширюється на всі підприємства, що забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого постачання або за допомогою пунктів розливання води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на державні органи, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, органи місцевого самоврядування.   -19- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "а також юридичних та фізичних осіб - споживачів питної води".  
Враховано редакційно   Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води.  
    -20- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Слово "підприємства" замінити словами "суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності"  
Враховано    
    -21- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після слова "шляхом" додати слово "виробництва"  
Відхилено    
    -22- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Після слів "господарювання, що" доповнити словами "виробляють питну воду"  
Враховано    
18. Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання  
19. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України, Кодексу України про надра, Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про трубопровідний транспорт", "Про природні монополії" цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.      Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України, Кодексу України про надра, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.  
20. Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері питної води та питного водопостачання  
21. Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є:      Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є:  
22. органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;      органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;  
23. органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;      органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;  
24. юридичні і фізичні особи, що здійснюють питне водопостачання або споживають питну воду.   -23- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
викласти у редакції: "підприємства питного водопостачання; споживачі питної води"  
Враховано   підприємства питного водопостачання; споживачі питної води.  
    -24- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
після слова "водопостачання" додати слова "та надають послуги з його забезпечення (очищення, підготовка тощо)"  
Відхилено    
25. Стаття 5. Об'єкт правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання  
26. Об'єктом правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:      Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:  
27. господарської діяльності у цій сфері;   -25- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "господарської діяльності, включаючи ціноутворення та обгрунтованість тарифів у цій сфері"  
Враховано редакційно   господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення; формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
    -26- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
слова "у цій сфері" замінити словами "у сфері централізованого та нецентралізованого питного водопостачання і водовідведення"  
Враховано    
28. нормування, стандартизації, ліцензування;   -27- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
доповнити словом "сертифікації"  
Враховано   нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації;  
29. моніторингу, обліку і контролю;      моніторингу, обліку і контролю;  
30. інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;      інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;  
31. охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів.   -28- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "забезпечення прав споживачів питної води"  
Враховано   охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів; забезпечення прав споживачів питної води.  
    -29- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити абзацем "відповідальність за дотриманням вимог законодавства у цій сфері"  
Відхилено    
32. РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
33. Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання  
34. Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання будується на принципах:   -30- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити абзацем: "державного управління і регулювання відносин у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано   Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання будується на принципах: державного управління і регулювання відносин у сфері питної води та питного водопостачання  
35. пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального використання води;   -31- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слова "використання води" замінити словом "водокористування"  
Враховано   пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;  
36. гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для задоволення питних і господарсько-побутових потреб;      гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб.;  
37. раціонального використання питної води;      раціонального використання питної води;  
38. науково обгрунтованого нормування якості питної води;   -32- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання, ціноутворення та тарифів оплати за спожиту питну воду"  
Враховано редакційно   науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
    -33- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
доповнити словами "та кількості її споживання"  
Враховано    
39. наближення вимог державних стандартів на питну воду, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;   -34- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити словами: "технологій виробництва питної води"  
Враховано   наближення вимог державних стандартів на питну воду, технологій виробництва питної води, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;  
    -35- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слова "прийнятих у Європейському Союзі" виключити, після слова "відповідних" додати слово "міжнародних"  
Відхилено    
40. запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;      запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;  
41. дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;   -36- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити абзацем: "обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання"  
Враховано   дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання; обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;  
42. обов'язковості державної екологічної і санітарно-гігієнічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання;   -37- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слово "санітарно-гігієнічної" замінити словом "санітарно-епідеміологічної"  
Враховано   обов'язковості державної екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання; економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами; невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;  
    -38- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
доповнити абзацем: "економічне стимулювання раціонального використання питної води споживачами"  
Враховано    
    -39- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
доповнити абзацем: "невідворотність відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано    
43. відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;      відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;  
44. забезпечення вільного доступу громадськості до інформації про якість питної води та стан джерел і систем питного водопостачання.   -40- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "забезпечення вільного доступу громадськості до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання, методики розрахунків нормативів споживання води, її собівартості та тарифів оплати за неї"  
Враховано редакційно   забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення; заборони відключення об'єктів питного водопостачання від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення.  
    -41- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
слово "громадськості" виключити  
Враховано    
    -42- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
викласти у такій редакції: "забезпечення прозорості інформації про якість питної води та стан джерел і систем питного водопостачання, а також вільного доступу громадськості до цієї інформації"  
Відхилено    
    -43- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити абзацем "відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері питного водопостачання"  
   
    -44- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити абзацем: "додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано    
    -45- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити абзацем: "ліцензування господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення", статтю 18 виключити  
Враховано    
    -46- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити абзацем: "заборона відключення об'єктів питного водопостачання від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення"  
Враховано    
45. Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання  
46. Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання шляхом:      Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання шляхом:  
47. забезпечення кожної людини питною водою в межах мінімальних соціальних потреб;   -47- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "забезпечення кожної людини питною водою в межах науково обгрунтованих мінімальних соціальних потреб"  
Враховано   забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання; державної підтримки, регулюванням та наглядом у сфері питного водопостачання і водовідведення у відповідності з цим Законом;  
    -48- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
після слова "водою" доповнити словами "нормативної якості"  
Враховано    
    -49- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слова "науково обгругнтованих мінімальних соціальних потреб" замінити словами "нормативів питного водопостачання"  
Враховано    
    -50- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити словами: "залежно від району та умов проживання"  
Враховано    
48. здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-гігієнічного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання;   -51- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слово "санітарно-гігієнічного" замінити словом "санітарно-епідеміологічного", доповнити словом "природоохоронного"  
Враховано   здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;  
    -52- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
доповнити словами: "відновлення запасів питної води"  
Враховано    
49. зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення належної якості питної води та послуг питного водопостачання;   -53- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "здешевлення їх вартості"  
Відхилено   зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання; задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання;  
    -54- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Після слів "щодо забезпечення" додати слова "нормативів споживання"  
Враховано    
    -55- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "належної якості питної води та послуг питного водопостачання" замінити словами "додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано    
    -56- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити новим абзацем: "задоволення потреб населення у питній воді в місцях продивання забезпечується заходами, направленими на розвиток централізованих (пріоритетно) або нецентралізованих систем питного водопостачання, створенням резервних систем питного водопостачання, а також державною підтримкою, регулюванням, контролем та наглядом у сфері питного водопостачання у відповідності з цим Законом"  
Враховано редакційно    
50. зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій виконувати екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги під час проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання;   -57- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слово "санітарно-гігієнічні" замінити словами "санітарного законодавства"  
Враховано   зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій дотримуватися екологічних вимог та санітарного законодавства під час проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання;  
    -58- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
слово "виконувати" замінити словом "дотримуватися"  
Враховано    
51. здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, проведенням державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання, екологічної і санітарно-гігієнічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного водопостачання;   -59- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слово "санітарно-гігієнічної" замінити словом "санітарно-епідеміологічної"  
Враховано   здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, проведення державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання, екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного водопостачання;  
52. відшкодування в установленому порядку шкоди, заподіяної споживачам питної води підприємствами питного водопостачання внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;   -60- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "у тому числі у випадках штучного завищення тарифів оплати за питну воду"  
  забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди, заподіяної споживачам питної води підприємствами питного водопостачання внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;  
    -61- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити початок абзацу словом "забезпечення"  
Враховано    
53. припинення, зупинення чи заборони в установленому порядку діяльності, що негативно впливає на якість питної води, порушує режим функціонування систем питного водопостачання.   -62- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити початок абзаца словом "тимчасове" та кінець абзацу словами: "та водовідведення", слово "зупинення" виключити  
Враховано   тимчасового припинення чи заборони в установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що негативно впливає на якість питної води, порушує режим функціонування систем питного водопостачання та водовідведення. Гарантії прав громадян на питне водопостачання на час перебування їх на транспортних засобах понад трьох годин забезпечується власниками транспортних засобів.  
    -63- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Після слова "порядку" доповнити словами: "систем питного водопостачання, які не забехпечують нормативної якості питної води"  
Враховано    
    -64- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити новою частиною: "Гарантія прав громадян на питне водопостачання в період їх перебування у громадських місцях (вокзалах, парках, пляжах тощо), а також у транспортних засобах на час перебування їх в дорозі понад трьох годин, забезпечується в тому числі безоплатно, власниками зазначених засобів"  
Враховано редакційно    
    -65- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити абзацем: "притягнення до відповідальності осіб, що заподіяли шкоду споживачам питної води або її постачальникам та виробникам"  
   
54. Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання  
55. Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів у Державному бюджеті України, які виділяються щороку для фінансування заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення.   -66- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити словами: "в межах і шляхом розроблення відповідних державних програм у цій сфері"  
Враховано редакційно   Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення, а також для проведення науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження.  
    -67- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "а також для проведення науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та зниження його собівартості"  
Враховано    
56. Стаття 9. Інформування про якість питної води      Стаття 9. Інформування про якість питної води  
57. Кожному споживачеві державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щороку готує національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні і оприлюднює її в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -68- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після слів "водопостачання в Україні" доповнити словами: "із забезпеченням прозорості розрахунків нормативів споживання води і тарифів оплати за неї"  
Враховано редакційно   Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щороку готує і оприлюднює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані органи державної влади, громадські організації, підприємства, установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.  
    -69- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Друге речення викласти в редакції: "З цією метою центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щороку готує Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані державні і громадські органи, підприємства, установи, організації та громадян інформацією про стан питного водопостачання, випадки і причини забруднення питної води."  
Враховано редакційно    
58. У разі коли питна вода має відхилення від державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про її якість та вживають заходи, пов'язані з відверненням загрози здоров'ю людей.   -70- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Після слова "відхилення" додати слова "за показниками"  
Враховано   У разі коли питна вода має відхилення за показниками від державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про її якість та вживають заходи, пов'язані з відверненням загрози здоров'ю людей.  
59. РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ   -71- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
назву розділу викласти в редакції: "Державне управління у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано   РОЗДІЛ ІІІ. Державне управління у сфері питної води та питного водопостачання  
    -72- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
у розділі ІІІ слова "компетенція" та "відання" замінити словом "повноваження"  
Враховано    
60. Стаття 10. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання  
61. До відання Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання належить:      До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання належить:  
62. реалізація державної політики у цій сфері;      реалізація державної політики у цій сфері;  
63. організація розроблення міждержавних, державних і регіональних програм у цій сфері;      організація розроблення державних, міждержавних і регіональних програм у цій сфері;  
64. координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;      координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;  
65. здійснення державного контролю у цій сфері;   -73- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити початок абзацу словом "організація"  
Враховано   організація здійснення державного контролю і обліку у цій сфері;  
    -74- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Після слова "контролю" додати слова "нагляду і обліку"  
Враховано редакційно    
66. прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;   -75- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац викласти у статті 12  
Враховано    
67. затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів централізованого питного водопостачання, які розташовані на території більш як однієї області;      затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів централізованого питного водопостачання, які розташовані на території більш як однієї області;  
68. встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;      встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;  
69. встановлення порядку підготовки та оприлюднення щорічної національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні;   -76- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "із забезпеченням прозорості розрахунків нормативів споживання води і тарифів оплати за неї"  
Враховано у статті 9  визначення порядку інформування про якість питної води та стан питного водопостачання;  
    -77- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац викласти в редакції: "визначення порядку інформування про якість питної води та стан питного водопостачання;"  
Відхилено    
70. вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.   -78- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Слово "законів" замінити словом "законодавства"  
Враховано   вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.  
71. Стаття 11. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері питної води та питного водопостачання, інших центральних органів виконавчої влади      Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері питної води та питного водопостачання  
72. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері питної води та питного водопостачання, до повноважень якого належить:      Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління у сфері питної води та питного водопостачання, до повноважень якого належить:  
73. забезпечення проведення єдиної технічної політики та наукових досліджень у цій сфері;   -79- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "забезпечення проведення єдиної технічної та соціально-економічної політики та наукових досліджень у цій сфері"  
Враховано   забезпечення проведення єдиної технічної, соціально-економічної політики та наукових досліджень у цій сфері;  
74. забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;   -80- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Викласти у такій редакції: "встановлення (або затвердження) порядку проведення та забезпечення моніторингу якості" і далі за текстом  
Враховано редакційно   встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;  
75. організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об'єктів централізованого питного водопостачання;      організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об'єктів централізованого питного водопостачання;  
76. координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;      координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;  
77. складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами, прийняття рішень про накладення штрафів та застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства в сфері питної води та питного водопостачання;      складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами, прийняття рішень про накладення штрафів та застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства в сфері питної води та питного водопостачання;  
78. підготовка і оприлюднення щорічної національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні;   -81- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "із забезпеченням прозорості розрахунків нормативів споживання води і тарифів оплати за неї"  
Враховано редакційно   підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
    -82- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції: "підготовка Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про стан питного водопостачання, випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення"  
Враховано редакційно    
79. здійснення контролю за виконанням встановлених у цій сфері правил і норм;      здійснення контролю за виконанням встановлених у цій сфері правил і норм;  
80. ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;      ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення;  
81. вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.      вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.  
82. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання в межах своєї компетенції, визначеної законами України.      Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень, визначених законами України.  
83. Стаття 12. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання  
84. До відання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання належить:      До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання належить:  
85. розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;   -83- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після слова "водопостачання" доповнити словами: "його здешевлення"  
  розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;  
86. внесення в установленому законодавством порядку пропозицій про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;      прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;  
87. забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;      забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;  
88. забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;      забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;  
89. складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами, прийняття рішень про накладення штрафів та застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства в сфері питної води та питного водопостачання;      складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами, прийняття рішень про накладення штрафів та застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства в сфері питної води та питного водопостачання;  
90. розроблення проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;   -84- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Після слова "розроблення" додати слова "та реалізація"  
Враховано   розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;  
91. здійснення ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;      ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення;  
92. вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.      вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.  
93. Стаття 13. Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання  
94. До відання органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання належить:      До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання належить:  
95. затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;      затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;  
96. затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних регіональних і державних програм;      затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних і державних і місцевих програм;  
97. погодження на розміщення на своїй території нових або реконструкції діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;   -85- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "погодження" замінити словом "надоння згоди"  
Враховано   надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкції діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;  
98. прийняття рішень з проведення екологічної та санітарно-гігієнічної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;   -86- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слово "санітарно-гігієнічної" замінити словом "санітарно-епідеміологічної"  
Враховано   прийняття рішень з проведення екологічної та санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;  
99. здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;      здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;  
100. складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами, прийняття рішень про накладення штрафів та застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства в сфері питної води та питного водопостачання;      складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами, прийняття рішень про накладення штрафів та застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства в сфері питної води та питного водопостачання;  
101. забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання;   -87- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "методики розрахунків нормативів споживання і тарифів за питну воду"  
Враховано   забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
102. визначення рівня та якості послуг з питного водопостачання та водовідведення і встановлення тарифів на ці послуги;      визначення рівня та якості послуг з питного водопостачання та водовідведення і встановлення тарифів на ці послуги;  
103. обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання в межах своєї компетенції;      обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень;  
104. встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;      встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;  
105. встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;      встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;  
106. обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;      обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;  
107. вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.      вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.  
108. РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
109. Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання      Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання  
110. Діяльність у сфері питного водопостачання можуть здійснювати підприємства різних форм власності, якщо інше не передбачено законами України.   -88- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "різних" замінити словом "всіх"  
Враховано   Діяльність у сфері питного водопостачання можуть здійснювати підприємства всіх форм власності, якщо інше не передбачено законами України.  
    -89- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити абзацем: "Джерела питної води, головне водозабірне устаткування, насосні станції, що забезпечують міста питною водою та водопровідні системи являються державною власністю, що має стратегічне значення."  
Відхилено    
111. Приватизація підприємств державної форми власності, що здійснюють питне водопостачання, проводиться відповідно до законодавства про приватизацію.      Приватизація підприємств державної форми власності, що здійснюють питне водопостачання, проводиться відповідно до закону.  
112. Не підлягають приватизації відповідні мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання, що мають загальнодержавне значення.   -90- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити словами: "перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено   Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання населених пунктів, як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення, приватизації не підлягають.  
    -91- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Викласти в редакції: "Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання населених пунктів, як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення, приватизації не підлягають."  
Враховано    
113. Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання (крім об'єктів централізованого питного водопостачання) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про власність, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування відповідних систем питного водопостачання або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам.   -92- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "у тому числі і у ціноутворенні, тарифах оплати за питну воду"  
Враховано редакційно   Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання (крім об'єктів централізованого питного водопостачання) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування відповідних систем питного водопостачання або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі збільшення тарифів на послуги водопостачання і водовідведення.  
114. Стаття 15. Види питного водопостачання      Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання  
115. Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:      Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:  
116. централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;      централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;  
117. питне, господарське і побутове водопостачання на промислових підприємствах;   -93- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац виключити  
Враховано    
118. питне водопостачання за допомогою пунктів розливання питної води (в тому числі пересувних);      питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних);  
119. постачання фасованої питної води;   -94- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "постачання" замінити словом "виробництво"  
Враховано   виробництво фасованої питної води;  
120. питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.      питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.  
121. Стаття 16. Організація питного водопостачання      Стаття 16. Організація питного водопостачання  
122. Забезпечення споживачів централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливання питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.      Забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.  
123. Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:      Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:  
124. дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);      дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);  
125. ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення;   -95- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Після слова "на" доповнити словами: "господарську діяльність з"  
Враховано   ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;  
126. державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;      державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;  
127. технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.   -96- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
доповнити абзацем: "сертифікат відповідності та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фасовану питну воду"  
Враховано   технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку; сертифікату відповідності та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фасовану питну воду.  
128. У сільських населених пунктах питне водопостачання може здійснюватись як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.   -97- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слово "сільських" виключити  
Враховано   У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватись як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах. На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання, повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державним стандартом на питну воду.  
    -98- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити абзацем: "У разі невідповідності якісних характеристик вод джерел питного водопостачання вимогам державного стандарту їх використання припиняється відповідно до закону"  
Відхилено    
129. Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води та питного водопостачання  
130. Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов'язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об'єктів.      Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов'язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об'єктів.  
131. На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання, повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державним стандартом на питну воду.   -99- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину другу статті перенести у статтю 16  
Враховано    
132. Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
133. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування.      У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування.  
134. Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування.      Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування в порядку, визначеному законом.  
135. У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законодавством дозвіл на користування надрами.      У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.  
136. Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання   -100- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статтю виключити  
Відхилено   Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання  
137. Господарська діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".      Господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом.  
138. Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання      Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання  
139. Послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору з:      Послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору з:  
140. підприємствами, організаціями, установами, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням;      підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням;  
141. підприємствами, установами або організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд і до обов'язків яких належить надання споживачам послуг з водопостачання та водовідведення;      підприємствами, установами або організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд і до обов'язків яких належить надання споживачам послуг з питного водопостачання та водовідведення;  
142. об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями власників житла, яким передане право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними договорів;      об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями власників житла, яким передане право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними договорів;  
143. споживачами, які проживають у будинках, що перебувають у приватній власності.      споживачами, які проживають у будинках, що перебувають у приватній власності.  
144. Договір про надання послуг з питного водопостачання укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем.      Договір про надання послуг з питного водопостачання укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем.  
145. Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.      Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
146. Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання      Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання  
147. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання не можуть суперечити законам України.   -101- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
148. Істотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання є:      Істотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання є:  
149. режим надання послуг;      режим надання послуг;  
150. обсяги питного водопостачання;   -102- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити словами "за відповідними нормативами споживання питної води"  
Враховано   обсяги питного водопостачання за нормативами питного водопостачання;  
151. якість послуг;   -103- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац виключити  
Враховано    
152. порядок надання послуг з водовідведення;      порядок надання послуг з водовідведення;  
153. плата за надання послуг;   -104- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "плата за надання послуг з обгрунтуванням розрахунків їх вартості по всій системі водозабезпечення - від виробників води до її користувачів"  
Враховано редакційно   розмір та порядок оплати послуг централізованого водопостачання і водовідведення;  
    -105- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзаци 7 та 8 об'єднати виклавши, у такій редакції: "розмір та порядок оплати за надоння послуг централізованого водопостачання і водовідведення"  
Враховано    
154. порядок розрахунків;       
155. права та обов'язки сторін договору;      права та обов'язки сторін договору;  
156. відповідальність сторін договору.      відповідальність сторін договору. У договорі про надання послуг з питного водопостачання повинні бути зроблені посилання на нормативні документи, на підставі яких здійснюватиметься питне водопостачання.  
157. За згодою сторін договору про надання послуг з питного водопостачання у ньому можуть бути зазначені інші умови.      За згодою сторін договору про надання послуг з питного водопостачання у ньому можуть бути зазначені інші умови.  
158. Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного водопостачання      Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного водопостачання  
159. Договір про надання послуг з водопостачання набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов, підписання сторонами та реєстрації підприємством питного водопостачання.   -106- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "та реєстрації підприємством питного водопостачання" виключити  
Враховано   Договір про надання послуг з водопостачання набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов умов та підписання сторонами.  
160. За бажанням сторін договір про надання послуг з питного водопостачання посвідчується нотаріально.      За бажанням сторін договір про надання послуг з питного водопостачання посвідчується нотаріально.  
161. Стаття 22. Права споживачів питної води      Стаття 21. Права та обов'язки споживачів питної води  
162. Споживачі питної води мають право на:      Споживачі питної води мають право на:  
163. забезпечення питною водою нормативної якості, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від мінімальних соціальних потреб;   -107- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "нормативної якості" замінити словами "якість якої відповідає державним стандартам"  
Враховано   забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;  
    -108- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слова "мінімальних соціальнох потреб" замінити словами "нормативів питного водопостачання"  
Враховано    
164. здійснення органами державного санітарно-епідемічного нагляду, органами стандартизації, метрології та сертифікації і підприємствами питного водопостачання державного та виробничого контролю якості питної води;   -109- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "об'єктивності розрахунків собівартості питної води та тарифів оплати за неї"  
Враховано редакційно у наступному абзаці   
    -110- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
165. одержання достовірної і своєчасної інформації про якість питної води та режим її подачі;   -111- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції: "одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації та режими подачі;"  
Враховано   одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; організацію та проведення громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання відповідно до закону; участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання  
    -112- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "організацію та проведення громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання відповідно до закону"  
Враховано    
    -113- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання"  
Враховано    
166. подання позовів про відшкодування збитків, завданих унаслідок постачання неякісної питної води та інших порушень законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;   -114- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "подання" замінити словом "пред'явлення", після нього доповнити словом "до суду" Слово "подання" замінити словом "пред'явлення"  
Враховано   пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих унаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;  
167. підключення до централізованого водопостачання та водовідведення в установленому порядку.      підключення до централізованого водопостачання та водовідведення.  
168. Споживачі питної води зобов'язані:      Споживачі питної води зобов'язані:  
169. своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів;   -115- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити словами "на послуги централізованого водопостачання і водовідведення"  
Враховано   своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
170. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;      раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;  
171. не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання;      не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення;  
172. вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання;      вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення;  
173. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;      не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;  
174. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання.      утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання.  
175. Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання      Стаття 21. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання  
176. Підприємства питного водопостачання мають право:      Підприємства питного водопостачання мають право:  
177. розробляти і подавати на затвердження обсяги водоспоживання, тарифи на послуги з питного водопостачання;   -116- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "з їх обгрунтуванням"  
Враховано редакційно   розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення з їх обгрунтуванням;  
    -117- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слова "обсяги водоспоживання" виключити  
Враховано    
178. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, сприяти широкому впровадженню засобів обліку та регулювання споживання питної води;   -118- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Слова "сприяти широкому впровадженню" замінити словом "впроваджувати"  
  здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, сприяти впровадженню засобів обліку та регулювання споживання питної води;  
179. тимчасово забороняти (зупиняти) подачу води споживачам за систематичну неоплату послуг з питного водопостачання;   -119- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац доповнити словами: "за умов виконання своїх обов'язків за договором на надоння послуг з питного водопостачання"  
Враховано   тимчасово забороняти (зупиняти) подачу води споживачу за систематичну неоплату послуг з питного водопостачання і водовідведення за умови виконання своїх обов'язків за договором про надання цих послуг;  
180. видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до централізованого питного водопостачання;      видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання;  
181. обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до нормативного рівня з наступним терміновим повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів державного санітарно-епідемічного нагляду;   -120- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "нормативного рівня" замінити словами " вимог державних стандартів" Слова "наступним терміновим" виключити  
Враховано   обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних стандартів з повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів державного санітарно-епідемічного нагляду;  
182. допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог стандарту за умови наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації, виданого на підставі санітарно-гігієнічного висновку центрального органу виконавчої влади з питань санітарно-епідемічного нагляду.   -121- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
слово "санітарно-гігієнічної" замінити словом "санітарно-епідеміологічної"  
Враховано   допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державного стандарту на питну воду лише за умови наявності дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, виданого на підставі висновку центрального органу виконавчої влади з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду.  
    -122- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після слова "стандарту" додати слово "лише"  
Враховано    
183. Підприємство питного водопостачання зобов'язано забезпечити:      Підприємства питного водопостачання зобов'язані забезпечити:  
184. виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;      виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;  
185. подачу води для протипожежних потреб з наступним відшкодуванням йому вартості витраченої води;   -123- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слова "з наступним відшкодуванням йому вартості витраченої води" виключити  
Враховано   подачу води для протипожежних потреб;  
186. впровадження ресурсозберігаючих технологій та обладнання;   -124- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Після слова "впровадження" додати слова "новітніх технологій виробництва питної води"  
Враховано   впровадження новітніх технологій виробництва питної води, ресурсозберігаючих технологій та обладнання;  
187. участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів централізованого питного водопостачання, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;      участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;  
188. відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, що сталося з його вини.   -125- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити новим абзацем: "вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадках порушень функціонування централізованих систем водопостачання (аварійні ситуації)"  
Враховано   відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, що сталося з його вини; вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадках порушень функціонування централізованих систем водопостачання (аварійні ситуації); вирішення ситуаційних задач, пов'язаних з порушенням функціонування централізованих систем водопостачання (аварійні ситуації) відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі). Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що приводять до припинення централізованого водопостачання, які повинні забезпечувати: використання резервних джерел і систем питного водопостачання; застосування індивідуальних і групових засобів очищення і знезараження питної води; поставку фасованої питної води та води в ємностях для індивідуального і групового користування. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що приводять до припинення постачання води споживачам, керівники підприємств питного водопостачання зобов'язані негайно в порядку, визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вжити заходів до охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води. При надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру фінансування витрат на забезпечення населення питною водою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.  
    -126- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити новим абзацем: "вирішення ситуаційних задач, пов'язаних з порушенням функціонування централізованих систем водопостачання (аварійні ситуації) відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі)"  
Враховано    
    -127- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити новою статтею: "Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, що приводять до припинення централізованого водопостачання, які повинні забезпечувати: Використання резервних джерел і систем питного водопостачання; Застосування індивідуальних і групових засобів очищення і знезараження питної води; Поставку фасованої питної води та води в ємностях для індивідуального і групового користування. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, що приводять до припинення постачання води споживачам, керівники підприємств питного водопостачання зобов'язані негайно в порядку, визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вжити заходів до охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води. При надзвичайних ситуаціях фінансування витрат на забезпечення населення питною водою здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному та місцевих бюджетах на ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних лих."  
Враховано    
189. Стаття 24. Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання      Стаття 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання  
190. З метою забезпечення споживачів питною водою поліпшеної якості можуть використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання.   -128- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слова "підвищеної якості" виключити  
Враховано   З метою забезпечення споживачів питною водою можуть використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання.  
191. Технічні характеристики і правила експлуатації індивідуальних та колективних установок (пристроїв) питного водопостачання визначаються їх паспортно-технічними даними.      Технічні характеристики і правила експлуатації індивідуальних та колективних установок (пристроїв) питного водопостачання визначаються їх паспортно-технічними даними.  
192. У разі невідповідності експлуатаційних характеристик індивідуальної чи колективної установки (пристрою) питного водопостачання паспортно-технічним даним чи недотримання якості питної води, передбаченої в паспорті на цю установку (пристрій), організація, яка їх реалізувала, а у разі її відсутності - виробник зобов'язані безоплатно замінити установку (пристрій) або відшкодувати її вартість.   -129- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзаци третій та четвертий виключити - визначено Законом "Про захист прав споживачів"  
Враховано    
193. Якщо споживачеві завдана шкода внаслідок експлуатації індивідуальної чи колективної установки (пристрою) питного водопостачання, організація, що реалізувала таку установку (пристрій), а у разі неможливості її визначення - виробник зобов'язані відшкодувати збитки, в тому числі моральні, відповідно до законодавства про права споживачів.       
194. Введення в експлуатацію колективних установок (пристроїв) питного водопостачання здійснюється виробником або його представником.      Введення в експлуатацію колективних установок (пристроїв) питного водопостачання здійснюється виробником або його представником.  
195. Відповідальність за дотримання якості питної води під час користування колективними установками (пристроями) питного водопостачання, встановленими в громадських місцях (місцях загального користування), покладається на суб'єкта, що здійснює їх експлуатацію.      Відповідальність за дотримання якості питної води під час користування колективними установками (пристроями) питного водопостачання, встановленими в громадських місцях (місцях загального користування), покладається на суб'єкта, що здійснює їх експлуатацію.  
196. Стаття 25. Вимоги до фасованої питної води      Стаття 26. Вимоги до фасованої питної води  
197. Для виробництва фасованої питної води повинна використовуватися високоякісна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості.   -130- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слово "високоякісна" виключити  
Враховано   Для виробництва фасованої питної води використовується вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості.  
198. На упаковці (тарі) фасованої питної води повинні зазначатися:      На упаковці (тарі) фасованої питної води повинні зазначатися:  
199. дата виготовлення;      дата виготовлення;  
200. строк придатності до споживання або граничний строк споживання;   -131- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
після слова "граничний" слово "строк" замінити словом "термін"  
Відхилено   строк придатності до споживання чи дата закінчення строку придатності до споживання;  
201. умови зберігання та повний перелік фактичних показників її якості;   -132- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "повний перелік фактичних" виключити  
Враховано   умови зберігання та показники якості;  
202. найменування та адреса виробника і місце її виготовлення;      найменування та адреса виробника і місце її виготовлення;  
203. назва нормативного документа для питної води;      назва нормативного документа для питної води;  
204. інша інформація, передбачена нормативними документами.      інша інформація, передбачена нормативними документами.  
205. У маркуванні фасованої питної води забороняється подавати інформацію про її лікувальну властивість без дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -133- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац виключити  
Враховано    
206. Текст для використання у маркуванні питної води підлягає обов'язковому погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.      Текст для використання у маркуванні питної води підлягає обов'язковому погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
207. У маркуванні питної води повинні в установленому порядку використовуватися специфічні символи, якими позначають лікувальні, дієтичні, лікувально-профілактичні властивості води.   -134- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац виключити  
Враховано    
208. РОЗДІЛ ІV. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ ІV. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
209. Стаття 26. Стандарт у сфері питної води і питного водопостачання      Стаття 27. Стандарти у сфері питної води і питного водопостачання  
210. До системи стандартів у сфері питної води та питного водопостачання входять державні стандарти України та міждержавні стандарти, що визначають:      До системи стандартів у сфері питної води та питного водопостачання входять державні стандарти України та міжнародні стандарти, що визначають:  
211. державний стандарт на питну воду;   -135- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "державний стандарт на фасовану питну воду;"  
Враховано   державний стандарт на питну воду; державний стандарт на фасовану питну воду;  
212. методи, методики і засоби контролю та оцінки якості питної води.      методи, методики і засоби контролю та оцінки якості питної води.  
213. Державний стандарт на питну воду визначає органолептичні показники та гранично допустимі концентрації забруднюючих хімічних і токсичних речовин, бактеріального і вірусного забруднення та інших біологічних включень у питній воді, дотримання яких є безпечним для життя і здоров'я людини.   -136- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції: "Державні стандарти на питну воду визначають перелік органолептичних, хімічних, мікробіологічних та радіологічних показників якості питної води, що підлягають обов'язковому контролю, їх гранично допустимі величини, додержання яких є безпечним для життя і здоров'я людини"  
Враховано   Державні стандарти на питну воду визначають перелік органолептичних, хімічних, мікробіологічних та радіологічних показників якості питної води, що підлягають обов'язковому контролю, їх гранично допустимі величини, додержання яких є безпечним для життя і здоров'я людини.  
214. Державний стандарт на питну воду затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації.      Державні стандарти на питну воду затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.  
215. Державний стандарт у сфері питної води і питного водопостачання не поширюється на мінерально-лікувальні води та воду з місцевих джерел, які використовуються нецентралізовано.   -137- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слова "та воду з місцевих джерел, які використовуються нецентралізовано" виключити  
Відхилено   Державні стандарти у сфері питної води і питного водопостачання не поширюється на мінерально-лікувальні води та воду з місцевих джерел, які використовуються нецентралізовано.  
216. Державний стандарт на питну воду періодично переглядається з метою врахування та впровадження новітніх наукових досягнень у сфері впливу забруднюючих речовин на здоров'я людини, нових технологій очищення питної води і засобів контролю її якості.   -138- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Після слова "переглядаються" додати слова "раз в п'ять років"  
Враховано   Державні стандарти на питну воду періодично переглядаються один раз на п'ять років з метою врахування та впровадження новітніх наукових досягнень у сфері впливу забруднюючих речовин на здоров'я людини, нових технологій очищення питної води і засобів контролю її якості.  
217. У процесі вимоги розроблення та перегляду стандарту на питну воду враховуються показники Державних санітарних правил і норм, а також нормативні вимоги щодо якості питної води, прийняті в Європейському Союзі.   -139- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Викласти у редакції: "У процесі розроблення вимога перегляду стандарту" і далі за текстом  
Враховано редакційно   У процесі розроблення та перегляду стандартів на питну воду враховуються показники державних санітарних правил і норм, а також нормативні вимоги щодо якості питної води, прийняті в Європейському Союзі.  
218. Державні стандарти підлягають безумовному виконанню органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами питного водопостачання незалежно від форми власності.   -140- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац виключити  
Враховано    
219. Державні стандарти підлягають реєстрації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації.   -141- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Викласти абзац у такій редакції: "Державні стандарти у сфері питної води та питного водопостачання розробляються, приймаються, схвалюються, переглядаються, змінюються, їх дія припиняється в порядку, встановленому законом".  
Враховано   Державні стандарти у сфері питної води та питного водопостачання розробляються, приймаються, схвалюються, переглядаються, змінюються, їх дія припиняється в порядку, встановленому законом.  
220. Стаття 27. Нормування показників якості питної води      Стаття 28. Нормування показників якості питної води  
221. Нормування показників якості питної води проводиться шляхом встановлення норм цих показників у стандартах та інших документах на питну воду під час її виробництва (виготовлення).   -142- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слова "інших документів" замінити словами "санітарному законодавству"  
Враховано   Нормування показників якості питної води проводиться шляхом встановлення цих показників у державних стандартах на питну воду та санітарному законодавству під час її виробництва (виготовлення).  
222. Нормування показників якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я шляхом встановлення гранично допустимих рівнів вмісту у ній забруднюючих та інших речовин хімічного, біологічного чи іншого походження.      Нормування показників якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я шляхом встановлення гранично допустимих рівнів вмісту у ній забруднюючих речовин.  
223. Методики вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин підлягають атестації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації, і погоджуються з Головним державним санітарним лікарем України.      Методики вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин підлягають атестації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації і погоджуються з Головним державним санітарним лікарем України.  
224. Стаття 28. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання   -143- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "Порядок розроблення та затвердження нормативів у сфері питної води та питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено   Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання  
225. У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи:   -144- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити абзацем: "нормативи питного водопостачання"  
Враховано   У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи: нормативи питного водопостачання;  
226. екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання;      екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання;  
227. технологічні нормативи використання води;      технологічні нормативи використання питної води;  
228. технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.   -145- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити абзацем: "Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання. Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України  
229. Для оцінки екологічного благополуччя джерел питного водопостачання, визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється екологічний норматив якості води, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднених речовин і показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні).   -146- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Слово "забруднених" замінити словом "забруднюючих"  
Враховано   Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання, визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води. Екологічний норматив якості води в джерелах питного водопостачання встановлюється з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
    -147- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
після слова "загальнофізичні" додати слово "органолептичні"  
Враховано    
    -148- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слово "благополуччя" замінити словом "стану", слова в дужках виключити.  
Враховано    
    -149- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "Екологічний норматив якості води в джерелах питного водопостачання встановлюється з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."  
Враховано    
230. Екологічний норматив якості води в джерелах питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -150- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
231. Для оцінки та забезпечення раціонального використання води встановлюються:   -151- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину п'яту об'єднати в один абзац  
Враховано   Для оцінки та забезпечення раціонального використання води встановлюються відповідно до закону поточні та перспективні технологічні нормативи використання питної води.  
232. поточні технологічні нормативи - для існуючого рівня використання води;       
233. перспективні технологічні нормативи - для використання води з урахуванням досягнень передових світових технологій.       
234. Технологічні нормативи використання води розробляються кожним підприємством питного водопостачання, погоджуються з територіальними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, водного господарства та затверджуються органами місцевого самоврядування.      Технологічні нормативи використання питної води розробляються кожним підприємством питного водопостачання, погоджуються з місцевими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, водного господарства та затверджуються органами місцевого самоврядування.  
235. Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання води встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.      Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
236. Стаття 29. Технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання   -152- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті виключити, статті 28 та 29 об'єднати  
Враховано    
237. Технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам.   -153- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац виключити та викласти у статті 1  
Враховано    
238. У технічних умовах зазначаються:      У технічних умовах зазначаються:  
239. а) найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва;      а) найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва;  
240. б) відомості про джерела питного водопостачання;      б) відомості про джерела питного водопостачання;  
241. в) місце приєднання до водопровідних мереж, вимоги до обладнання, вузлів приєднання;      в) місце приєднання до водопровідних мереж, вимоги до обладнання, вузлів приєднання;  
242. г) основні розрахункові інженерні параметри системи питного водопостачання, що включають:      г) основні розрахункові інженерні параметри системи питного водопостачання, що включають:  
243. гарантовану кількість і якість питної води;      гарантовану кількість і якість питної води;  
244. тиск у місці підключення;      тиск у місці підключення;  
245. умови використання водовідведення;      умови використання водовідведення;  
246. ґ) вимоги до встановлення лічильників обліку споживання питної води.      ґ) вимоги до встановлення лічильників обліку споживання питної води.  
247. Порядок надання технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -154- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слово "надання" замінити словами "розроблення та затвердження"  
Враховано   Порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
248. Стаття 30. Використання нормативних документів   -155- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статтю крім абзаца 3 виключити  
Враховано    
249. Нормативні документи у сфері питної води та питного водопостачання повинні використовуватися на стадіях виробництва і постачання води та водовідведення.       
250. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на питну воду видається до початку стадії її виробництва і є чинним протягом строку дії нормативного документа.       
251. У договорі про надання послуг з питного водопостачання повинні бути зроблені посилання на нормативні документи, на підставі яких здійснюватиметься питне водопостачання.   -156- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац викласти у статті 20  
Враховано    
252. Стаття 31. Державна реєстрація нормативних документів на питну воду      Стаття 30. Державна реєстрація нормативних документів на питну воду  
253. Порядок державної реєстрації нормативних документів на виробництво питної води установлюється центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації.      Порядок державної реєстрації нормативних документів на виробництво питної води установлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.  
254. Для державної реєстрації нормативних документів виробник питної води повинен мати технологічну інструкцію або інший документ з описом технологічного процесу її виробництва, а також перелік речовин, що застосовуються в процесі такого виробництва, із зазначенням відомостей про норми їх вмісту в питній воді.   -157- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "технологічну інструкцію" замінити словами "технологічний регламент"  
Враховано   Для державної реєстрації нормативних документів виробник питної води повинен мати технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу її виробництва, а також перелік речовин, що застосовуються в процесі такого виробництва, із зазначенням відомостей про норми їх вмісту в питній воді, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.  
    -158- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац доповнити словами "позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи"  
Враховано    
255. РОЗДІЛ VІ. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ VІ. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
256. Стаття 32. Збір за спеціальне користування водою підприємством питного водопостачання      Стаття 31. Збір за спеціальне водокористування підприємством питного водопостачання  
257. З метою стимулювання раціонального використання та охорони водних об'єктів з підприємств питного водопостачання справляється збір за спеціальне водокористування.      З метою стимулювання раціонального використання та охорони водних об'єктів з підприємств питного водопостачання справляється збір за спеціальне водокористування.  
258. Розмір збору за використання води підприємством питного водопостачання визначається на основі нормативів збору виходячи з фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів забору води.      Розмір збору за спеціальне водокористування підприємством питного водопостачання визначається на основі нормативів збору виходячи з фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів забору води.  
259. Збір за використання води для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, а також потреб зовнішнього упорядкування територій міст та інших населених пунктів з підприємств питного водопостачання не справляється.      Збір за використання води для задоволення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових потреб населення, а також потреб зовнішнього упорядкування територій міст та інших населених пунктів з підприємств питного водопостачання не справляється.  
260. Законом може бути визначено інші потреби у використанні питної води, для задоволення яких збір не справляється. За понадлімітний забір води збір справляється у п'ятикратному розмірі.      Цим Законом може бути визначено інші потреби у використанні питної води, для задоволення яких збір не справляється. За понадлімітний забір води збір справляється у п'ятикратному розмірі.  
261. Сплата збору за спеціальне використання водних ресурсів не звільняє підприємства питного водопостачання від сплати збору за скидання ними забруднюючих речовин у водні об'єкти.      Сплата збору за спеціальне використання водних ресурсів не звільняє підприємства питного водопостачання від сплати збору за скидання ними забруднюючих речовин у водні об'єкти.  
262. У разі використання підземних вод з підприємств питного водопостачання збір справляється на відшкодування витрат на проведення геологорозвідувальних робіт.      У разі використання підземних вод для питного водопостачання з підприємств питного водопостачання справляється збір на відшкодування витрат на проведення геологорозвідувальних робіт.  
263. Обсяг використаної підприємством питного водопостачання води визначається за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів обсяг використаної води, як виняток, визначається за технологічними даними (тривалість роботи споруд, пристроїв, обсяг надання послуг споживачам з водокористування, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо).      Обсяг використаної підприємством питного водопостачання води визначається за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів обсяг використаної води, як виняток, визначається за технологічними даними (тривалість роботи споруд, пристроїв, обсяг надання послуг споживачам з водокористування, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо).  
264. Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, справляється з підприємств питного водопостачання.      Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, справляється з підприємств питного водопостачання.  
265. Стаття 33. Плата за надання послуг з питного водопостачання      Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання  
266. За надання послуг з питного водопостачання споживач вносить плату за нормами і тарифами, що регулюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.   -159- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" замінити словами "у встановленому законодавством порядку"  
Враховано   За надання послуг з питного водопостачання споживач вносить плату за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому законодавством порядку.  
267. Порядок справляння плати за надання послуг з питного водопостачання встановлюється законодавством.      Порядок справляння плати за надання послуг з питного водопостачання встановлюється законодавством.  
268. Тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати достатню рентабельність для надійної роботи об'єктів централізованого питного водопостачання.   -160- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слова "достатню рентабельність для" виключити  
Враховано   Тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.  
    -161- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити абзацем: "Технологічні втрати питної води у системі водопостачання від виробника (насосної станції) до споживача не повинні сплачуватися споживачем"  
   
269. РОЗДІЛ VІІ. САНІТАРНА ОХОРОНА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ VІІ. САНІТАРНА ОХОРОНА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
270. Стаття 34. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання  
271. Санітарній охороні у сфері питної води та питного водопостачання підлягають джерела та об'єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування з метою охорони та збереження природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та передчасному виснаженню водних об'єктів, а також забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води.      Санітарній охороні у сфері питної води та питного водопостачання підлягають джерела та об'єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування з метою охорони та збереження природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та передчасному виснаженню водних об'єктів, а також забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води.  
272. Стаття 35. Зони санітарної охорони      Стаття 34. Зони санітарної охорони  
273. Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику мікробного та хімічного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та окремі пояси особливого режиму цих зон.   -162- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слово "мікробного" замінити словом "біологічного"; додати слово "радіаційного"  
Враховано   Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного, хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та окремі пояси особливого режиму цих зон.  
274. Межі зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого водопостачання визначаються проектом землеустрою.      Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого водопостачання здійснюється в порядку розроблення проекту землеустрою.  
275. Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з територіальними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, водного господарства та органи державного санітарно-епідемічного нагляду.   -163- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слова "питань екології та природних ресурсів" виключити  
Враховано   Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з місцевими органами виконавчої влади з водного господарства та органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Вплив потенційних джерел-забруднювачів підземних вод, що розташовані в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації, скотомогильників тощо), визначається по кожному такому об'єкту окремо шляхом вирішення міграційних задач. При значному техногенному навантаженні в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони, контроль експлуатації джерел питного водопостачання та прийняття водогосподарських рішень здійснюється виключно на основі даних моніторингових досліджень.  
    -164- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доповнити абзацем: "Вплив потенційних джерел-забруднювачів підземних вод, що розташовані в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації, скотомогильників тощо), визначається по кожному такому об'єкту окремо шляхом рішення міграційних задач. При значному техногенному навантаженні в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони, контроль експлуатації джерел питного водопостачання та прийняття водогосподарських рішень здійснюється виключно на основі даних моніторингових досліджень."  
Враховано    
276. У разі розташування зони санітарної охорони на територіях двох і більше областей її межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, водного господарства, земельних ресурсів та відповідними органами місцевого самоврядування.   -165- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Після слова "ресурсів" додати слова "забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя"  
Враховано   У разі розташування зони санітарної охорони на територіях двох і більше областей її межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та за погодженням із центральними органами виконавчої влади із забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, водного господарства, земельних ресурсів та відповідними органами місцевого самоврядування.  
    -166- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Слова "питань екології та природних ресурсів" виключити  
Враховано    
277. Стаття 36. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони      Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони  
278. Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:      Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:  
279. перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопровідного каналу;   -167- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Слово "водопровідного" замінити словом "водопідвідного"  
Враховано   перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;  
280. другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.      другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.  
281. Стаття 37. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони      Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони  
282. У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується.      У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується.  
283. Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.      Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.  
284. У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється:      У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється:  
285. скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води;      скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води;  
286. перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією, експлуатацією чи розширенням водопровідних споруд і мереж;      перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і мереж;  
287. проведення головної рубки лісу.   -168- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац викласти в редакції "заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування"  
Враховано   заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування.  
288. У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:      У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:  
289. розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;   -169- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Після слова "об'єктів" додати слова "підвищеної небезпеки"  
Враховано   розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;  
290. використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби;      використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби;  
291. розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків;      розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків;  
292. зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;      зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;  
293. розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом;      розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом;  
294. осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок;      осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок;  
295. проведення головної рубки лісу;   -170- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац викласти в редакції "заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування"  
Враховано   заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування;  
296. видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;      видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;  
297. влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;      влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;  
298. закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;      закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;  
299. забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами.      забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами.  
300. У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється:      У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється:  
301. закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів і розробка надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту;      закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів і розробка надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту;  
302. розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод;      розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод;  
303. відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам.      відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам.  
304. Стаття 38. Режим зони санітарної охорони      Стаття 37. Режим зони санітарної охорони  
305. Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
306. Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається:      Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається:  
307. у межах першого поясу зон - на підприємства питного водопостачання;      у межах першого поясу зон - на підприємства питного водопостачання;  
308. у межах другого та третього поясів зон - на органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.      у межах другого та третього поясів зон - на органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.  
309. Стаття 39. Забезпечення санітарної охорони      Стаття 38. Забезпечення санітарної охорони  
310. Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання забезпечується:      Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання забезпечується:  
311. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - щодо контролю дотримання норм і правил, якими регулюються скидання стічних вод у водні об'єкти, та здійснення охоронних заходів для забезпечення відповідності якості води паспорту водного об'єкта;      центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - щодо контролю дотримання норм і правил, якими регулюються скидання стічних вод у водні об'єкти, та здійснення охоронних заходів для забезпечення відповідності якості води паспорту водного об'єкта;  
312. центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства - щодо паспортизації джерел питного водопостачання, контролю показників якості води в контрольних створах у місцях водозабору з урахуванням вимог стандартів, санітарних норм і правил на джерела питного водопостачання та питну воду;      центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства - щодо паспортизації джерел питного водопостачання, контролю показників якості води в контрольних створах водного об'єкта у місцях водозабору з урахуванням вимог державних стандартів, санітарних норм і правил на джерела питного водопостачання та питну воду;  
313. юридичними і фізичними особами, діяльність яких впливає на стан джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, шляхом здійснення за рахунок власних коштів заходів з охорони вод від забруднення, засмічення та виснаження і забезпечення безпеки виробництва та постачання питної води.      юридичними і фізичними особами, діяльність яких впливає на стан джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, шляхом здійснення за рахунок власних коштів заходів з охорони вод від забруднення, засмічення та виснаження і забезпечення безпеки виробництва та постачання питної води.  
314. РОЗДІЛ VIII. МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ VIII. МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
315. Стаття 40. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання  
316. З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг.      З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг.  
317. Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводять:      Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводять:  
318. центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства - щодо якісного стану водних об'єктів у місцях водозаборів для централізованого питного водопостачання за радіологічними і хімічними показниками;      центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства - щодо якісного стану водних об'єктів у місцях водозаборів для централізованого питного водопостачання за радіологічними і хімічними показниками;  
319. центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я - щодо дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних об'єктів, призначених для використання з метою забезпечення питних і культурно-побутових потреб;      центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я - щодо дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних об'єктів, призначених для використання з метою забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб людини;  
320. центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства - щодо якості питної води після споруд водопідготовки за хімічними і бактеріологічними показниками, а також технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;      центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства - щодо якості питної води після споруд водопідготовки за хімічними і бактеріологічними показниками, а також технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;  
321. центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - щодо прогнозування змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів.      центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - щодо прогнозування змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів.  
322. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
323. Стаття 41. Державний облік у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного водопостачання  
324. Завданням державного обліку у сфері питної води та питного водопостачання є систематизація даних про:      Завданням державного обліку у сфері питної води та питного водопостачання є систематизація даних про:  
325. джерела питного водопостачання;      джерела питного водопостачання;  
326. кількість і якість питної води;      кількість і якість питної води;  
327. обсяги використання питної води і скидання стічних вод;      обсяги використання питної води і скидання стічних вод;  
328. споживачів питної води;      споживачів питної води;  
329. підприємства питного водопостачання.      підприємства питного водопостачання.  
330. На підставі систематизації даних складається державна статистична звітність за формами, затвердженими органами державної статистики за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.      На підставі систематизації даних складається державна статистична звітність за формами, затвердженими органами державної статистики за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
331. Стаття 42. Облік у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання  
332. Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний облік якості та кількості питної води, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх компетенції, визначеної законами України.      Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний облік якості та кількості питної води, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.  
333. Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки. У разі відсутності таких технічних засобів облік питної води тимчасово здійснюється розрахунковим шляхом згідно з установленими нормами.      Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки. У разі відсутності таких технічних засобів облік питної води тимчасово здійснюється розрахунковим шляхом згідно з установленими нормами.  
334. Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових будинків, об'єктів соціально-культурного, комунально-побутового, виробничого та іншого призначення, не обладнаних засобами обліку питної води, забороняється.      Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових будинків, об'єктів соціально-культурного, комунально-побутового, виробничого та іншого призначення, не обладнаних засобами обліку питної води, забороняється.  
335. РОЗДІЛ IX. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ IX. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
336. Стаття 43. Завдання контролю у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного водопостачання  
337. Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державному стандарту та санітарним правилам і нормам.   -171- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слова "та санітарним правилам і нормам" виключити  
Враховано   Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним стандартам.  
338. Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного водопостачання.      Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного водопостачання.  
339. У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється державний, виробничий і громадський контроль.      У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється державний, виробничий і громадський контроль.  
340. Стаття 44. Державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання  
341. Державний контроль якості води в джерелах питного водопостачання здійснюється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.      Державний контроль якості води в джерелах питного водопостачання здійснюється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом.  
342. Державний контроль технічного стану централізованого питного водопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.      Державний контроль технічного стану централізованого питного водопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.  
343. Державний контроль якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування, територіальні органи виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації і органи державного санітарно-епідемічного нагляду.   -172- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити абзацем: "Державний контроль за розрахунком нормативів споживання питної води та тарифів оплати за неї здійснюють місцеві органи виконавчої влади"  
  Державний контроль якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у сфері стандартизації і органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду.  
344. Стаття 45. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання  
345. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.      Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.  
346. Перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль, порядок і періодичність його здійснення визначається територіальними органами санітарно-епідемічного нагляду.      Перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль, порядок і періодичність його здійснення визначається місцевими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.  
347. У разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з шкідливими наслідками для джерел чи систем питного водопостачання, здійснюється спеціальний виробничий контроль за окремими показниками, що в кожному конкретному випадку додатково визначаються органами державного санітарно-епідемічного нагляду.      У разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для джерел чи систем питного водопостачання, здійснюється спеціальний виробничий контроль за показниками якості питної води, що в кожному конкретному випадку додатково визначаються органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.  
348. Стаття 46. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання  
349. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюють громадські організації, статутами яких передбачається діяльність щодо захисту прав споживачів.   -173- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції: "Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"  
Враховано   Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
350. Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та питного водопостачання є:      Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та питного водопостачання є:  
351. якість води в джерелах питного водопостачання за межами першого поясу зони санітарної охорони;      якість води в джерелах питного водопостачання за межами першого поясу зони санітарної охорони;  
352. якість питної води;   -174- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в редакції: "якість питної води, норми її споживання та обгрунтованість тариів оплати за неї"  
Враховано редакційно   якість питної води, нормативи її споживання та обгрунтування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
353. проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері.   -175- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити абзацем: "забезпеченість населення необхідними обсягами питної води"  
Враховано   проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері; забезпеченість населення необхідними обсягами питної води; контроль режиму подачі води споживачам.  
    -176- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити абзацем: "контроль режиму подачі (забезпечення) води споживачам"  
Враховано    
354. Громадський контроль здійснюється шляхом:      Громадський контроль здійснюється шляхом:  
355. отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її реалізації та режими подачі;   -177- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами: "методики розрахунків норм споживання води та тарифів оплати за неї"  
Враховано   отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її реалізації та режими подачі, порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;  
356. організації та проведення громадських слухань з питань діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел та систем питного водопостачання;   -178- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити, визначено у ст. 22  
Враховано   проведення громадської екологічної експертизи;  
    -179- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем "проведення громадської екологічної експертизи"  
Враховано    
357. взяття представниками громадськості участі у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;   -180- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Слово "взяття" замінити словом "участь"  
Враховано   участі представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;  
358. подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.      подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.  
359. Результати контролю використовуються громадською організацією будь-яким законним способом, спрямованим на забезпечення прав споживачів питної води.   -181- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац виключити  
Враховано    
360. РОЗДІЛ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ      РОЗДІЛ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
361. Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства у фері питної води та питного водопостачання      Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання  
362. Особи, винні у:      Особи, винні у:  
363. постачанні споживачам питної води, яка не відповідає державному стандарту на питну воду чи дозволу на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державного стандарту або яка внаслідок порушення вимог стандартів, норм і правил є небезпечною для життя і здоров'я людей;      постачанні споживачам питної води, яка не відповідає державним стандартам на питну воду чи дозволу на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів або яка внаслідок порушення вимог стандартів, норм і правил є небезпечною для життя і здоров'я людей;  
364. порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб, а також підприємствам харчової та медичної промисловості;      порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб, а також підприємствам харчової та медичної промисловості;  
365. забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного водопостачання;      забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного водопостачання;  
366. порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;   -182- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити абзацем: "самовільне підключення споживачів до об'єктів та систем питного водопостачання і водовідведення"  
Враховано   порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання; самовільному підключенні споживачів до об'єктів та систем питного водопостачання і водовідведення;  
367. провадженні діяльності з централізованого питного водопостачання та водовідведення без ліцензії або з порушенням умов, визначених у ліцензії;      провадженні діяльності з централізованого питного водопостачання та водовідведення без ліцензії або з порушенням ліцензійних умов;  
368. неповідомленні (прихованні) відомостей про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання;   -183- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити словами "а також відомостей щодо методів розрахунків норм споживання питної води, тарифів оплати за неї"  
Враховано редакційно   неповідомленні (прихованні), або наданні недостовірної інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення, про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення;  
    -184- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити словами: "та поблизу них"  
Відхилено    
    -185- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзаци 7-8 об'єднати, виклавши їх у такій редакції: "неповідомленні (прихованні), або надоння недостовірної інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення, про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення"  
Враховано    
369. ненаданні інформації або надання недостовірної (несвоєчасної) інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання;       
370. пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи;   -186- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац доповнити словами: "діях, що становлять загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччу населення"  
Враховано   пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччу населення;  
371. невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб;      невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб;  
372. притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.      притягаються до відповідальності згідно із законами України.  
373. Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення у сфері питної води та питного водопостачання.      Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання.  
374. Стаття 48. Відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання      Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання  
375. Підприємствам питного водопостачання, яким заподіяна шкода юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання, пошкодження цих систем, а також унаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювних робіт, забезпечення нормальної експлуатації систем питного водопостачання або забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до законодавства України.      Підприємствам питного водопостачання, яким заподіяна шкода юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання, пошкодження цих систем, а також унаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювних робіт, забезпечення нормальної експлуатації систем питного водопостачання або забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до законів України.  
376. Підприємства питного водопостачання, які порушили законодавство у сфері питної води та питного водопостачання, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов'язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органам санітарно-епідемічного нагляду на проведення санітарних заходів і витрати закладів охорони здоров'я на надання медичної допомоги потерпілим.      Підприємства питного водопостачання, які порушили законодавство у сфері питної води та питного водопостачання, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов'язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органам державного санітарно-епідемічного нагляду на проведення санітарних заходів і витрати закладів охорони здоров'я на надання медичної допомоги потерпілим.  
377. Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, яка порушила його законні права, відшкодовується підприємством питного водопостачання у порядку, встановленому законодавством України.      Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, яка порушила його законні права, відшкодовується підприємством питного водопостачання у порядку, встановленому законами України.  
378. Стаття 49. Порядок розгляду спорів з питань питної води та питного водопостачання      Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води та питного водопостачання  
379. Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються судом у порядку, встановленому законодавством України.      Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються у судовому порядку.  
380. РОЗДІЛ XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ   -187- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Назву розділу викласти у такій редакції: "Міжнародні відносини у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано   РОЗДІЛ XI. Міжнародні відносини у сфері питної води та питного водопостачання  
381. Стаття 50. Міжнародні договори   -188- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Назву статті викласти у такій редакції: "Участь України у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано   Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання  
382. Міжнародне співробітництво у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів.   -189- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац викласти у такій редакції: "Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання"  
Враховано   Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання.  
383. Україна гармонізує свою правову систему у сфері забезпечення належної якості питної води з відповідним законодавством Європейського Союзу, а також впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до укладених і ратифікованих міжнародних договорів.   -190- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац викласти у такій редакції: "Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до укладених і ратифікованих міжнародних договорів."  
Враховано   Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до міжнародних договорів.  
384. Якщо міжнародним договором, у якому бере участь Україна, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері питної води та питного водопостачання, застосовуються норми міжнародного договору.   -191- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Абзац викласти у такій редакції: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору."  
Враховано   Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.  
385. РОЗДІЛ XII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ XII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
386. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
387. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що йому не суперечить.   -192- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Пункт 2 виключити  
Враховано    
388. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:      2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
389. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;   -193- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Пункт викласти у такій редакції: "подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону"  
Враховано   подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;  
390. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
391. забезпечити перегляд і скасування іністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -194- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Пункт викласти у такій редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом"  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -195- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити прикінцеві положення абзацем: "У першому абзаці статті 4 Закону України "Про державні соціальні стандарти та депжавні соціальні гарантії"(ВВР, 200, №48, ст. 409) перед словами"продуктів харчування" додати слова "питної води"