Кількість абзаців - 67 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про відходи'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (18.04.2000)      Проект (18.04.2000)  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про відходи"   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві Закону виключити текст "і доповнень".  
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів  
3. З метою вдосконалення механізму реалізації деяких статей Закону України "Про відходи" та доповнення його положеннями, що регулюють особливості поводження з небезпечними відходами,       
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У розділі І Закону виключити текст "і доповнень".  
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):  
6. 1. У частині першій статті 1:   -3- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У частині першій статті 1 у першому абзаці після слова "власник" вилучити слова "позбувається, має намір або".  
Враховано   1)у частині першій статті 1: абзац другий викласти в такій редакції: "відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;"  
    -4- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У частині першій статті 1 абзац перший викласти у такій редакції: "відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не придатні для їх подальшого використання".  
Враховано частково    
7. абзац третій викласти у такій редакції:   -5- Шаров І.Ф.
Третій абзац статті 1 викласти в такій редакції: "небезпечні відходи - відходи, які мають одну чи більше небезпечних для навколишнього середовища та здоров`я людини властивостей ..." далі за текстом. редакційно  
Враховано    
8. "небезпечні відходи - відходи, які мають одну чи більше небезпечних властивостей, зазначених у переліку небезпечних властивостей, і включені до переліку небезпечних відходів";   -6- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В третьому абзаці частини першої статті 1 після слова "небезпечних" додати слова: "...отруйних властивостей шкідливих для організму людини та навколишнього середовища..." і далі за текстом. редакційно  
Враховано   абзац третій викласти у такій редакції: "небезпечні відходи - відходи, які мають властивості небезпечних речовин відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки" і які включені до переліку небезпечних відходів"; в абзаці шістнадцятому слова "місця видалення відходів" замінити словами "місця видаленя та розміщення відходів, сховища";  
    -7- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині першій статті 1 у третьому абзаці після слова "...небезпечних..." записати слова : "...для здоров`я людини та навколишнього природного середовища..." і далі за текстом. редакційно  
Враховано    
    -8- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац третій частини першої статті 1 викласти у такій редакції : "небезпечні відходи - відходи, які містять одну чи більше властивостей, небезпечних для життя і здоров`я людини та навколишнього природного середовища, а також зазначених..." і далі за текстом. редакційно  
Враховано    
    -9- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В частині першій статті 1 третій абзац викласти у такій редакції: "небезпечні відходи - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров`я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними." редакційно  
Враховано    
    -10- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Третій абзац статті 1 викласти у такій редакції : "Небезпечні відходи - відходи, які мають властивості небезпечних речовин відповідно до закону "Про об"єкти підвищеної небезпеки" і які включені до переліку небезпечних відходів."  
Враховано    
    -11- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В абзаці шістнадцятому статті 1 чинної редакції Закону після слів"...місця видалення" доповнити словом"..., розміщення" далі за текстом. редакційно  
Враховано    
9. доповнити частину абзацами такого змісту:      доповнити частину абзацами такого змісту:  
10. "операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;   -12- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Аабзац сімнадцятий частини 1 статті 1 доповнити словом "переробка". редакційно  
Враховано   "операції поводження з відходами - збирання, перевезення (переміщення), зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;  
    -13- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В Законі при переліку операцій поводження з відходами додати слово "переміщення" у відповідних відмінках.  
Враховано    
11. розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;   -14- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В абзаці вісімнадцятому першої частини статті 1 слова: "...для цього місцях..." замінити словами: "...для цього сховищах..." і далі за текстом.  
Враховано частково в абз.16 ст.1 та у пункті "в" статті 32  розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах; відходи як вторинна сировина - відходи для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови; спеціалізовані підприємства (суб`єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини та надають послуги у цій сфері на підставі ліцензії;  
    -15- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац вісімнадцятий статті 1 редакції із змінами та доповненнями Закону доповнити словами: "... , збирання та заготівля відходів як вторинної сировини." В статті дано окреме візначення  
Відхилено    
    -16- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В першій частині статті 1 після абзацу вісімнадцять додати такі абзаци: "відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідна технологія та виробничо-технологічні і/або економічні передумови; "спеціалізовані підприємства (суб`єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини, надають послуги у цій сфері, мають у власності або у користуванні виробничі та складські приміщення, пресове, вантажнепідйомне та аналітичне обладнання, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну безпеку та отримали відповідну ліцензію. "  
Враховано в статтях 1 і 35   
12. збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, купівлею, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;   -17- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В першій частині статті 1 після абзацу дев'ятнадцять додати абзац двадцятий такого змісту: "надання послуг із збирання та заготівлі відходів як вторинної сировини - продаж результатів діяльності (робіт) власниками відходів як операцій цивільно-правового характеру що призводять до збирання і заготівлі відходів та їх утилізації у значеннях, що визначені цим Законом."  
Відхилено   збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері; об`єкт поводження з небезпечними відходами - відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" потенційно небезпечний об`єкт, на якому за певних обставин може створитися реальна загроза виникненню аварії;  
    -18- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В першій частині статті 1 після абзацу дев'ятнадцять додати абзац двадцятий такого змісту: "надання послуг із збиранням і заготівлі відходів як вторинної сировини - діяльність, пов`язана із збиранням, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, купівлею, реалізацією і постачанням відходів;"  
Відхилено    
    -19- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
В першій частині статті 1 після абзацу дев'ятнадцять додати абзац такого змісту: "об`єкт поводження з небезпечними відходами - відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" потенційно небезпечний об`єкт, на якому за певних обставин може створитися реальна загроза виникненню аварії".  
Враховано    
13. компетентний орган - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".   -20- Шаров І.Ф.
Абзац двадцять частини 1 статті 1 - вилучити.  
Відхилено   компетентний орган - орган виконавчої влади, що визначається Кабінетом Міністрів України з метою виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням." 2) Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Законодавство про відходи Законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про об`єкти підвищеної небезпеки", Кодексу України про надра, цього Закону та інших нормативно-правових актів."  
    -21- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Абзац двадцять частини першої статті 1 викласти у такій редакції : "компетентний орган - орган виконавчої влади, що визначається Кабінетом Міністрів України з метою виконання положень Бозельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням."  
Враховано    
    -22- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
В чинній редакції Закону в статтю 2 додати Закон України "Про металобрухт" (619-14 із змінами 2114-3), "Про перевезення небезпечних вантажів" (1644- 3), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (2120-30), "Про об`єкти підвищеної небезпеки" (2245-3), далі по тексту.  
Враховано    
    -23- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В чинній редакції Закону в статтю 2 додати Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" (1644 - 3).  
Враховано    
14. .   -24- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Першу частину статті 4 викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також перевезенням, обробленням і утилізацією макулатури та металобрухту, що ввозяться в Україну як вторинна сировина."  
Враховано частково   3) У статті 4: частину першу викласти у такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням (переміщенням), розміщенням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також перевезенням, обробленням і утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина." частину другу після слів "виробленого простору" доповнити словами "металобрухтом, включаючи залишки та побочні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів, а також вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами"  
    -25- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В частині першій статті 4 після слів "перевозиться через її територію" доповнити словами: "та вивозяться з неї, ввозяться на територію України у вигляді вторинних ресурсів (сировини)". редакційно  
Враховано    
    -26- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В першій частині статті 4 після слів "її територію" додати слова " вивозяться з неї, а також перевезенням, обробленням і утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України ".  
Враховано в статтях 4 і 18   
    -27- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У другій частині статті 4 після слів "виробленого простору", додати слова: "металобрухтом, вкдючаючи залишки та побочні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів", далі за текстом  
Враховано    
    -28- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У другій частині статті 4 після слів "виробленого простору" додати слова: "металобрухтом та скрапом, в тому числі залишками та побічними продуктами процесів окислення-відновлення при виробництві та обробці чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також вторинними матеріальними ресурсами" і далі за текстом".  
Враховано частково    
15. 2. У частині першій статті 17:   -29- Власов В.Д. (в.о. № 54)
Назву і частину першу статті 17 викласти в такій редакції: "Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:"  
Враховано   4) У статті 17: назву і абзац перший викласти в такій редакції: "Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:" пункт "б" викласти у такій редакції: "б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась продукція цих підприємств, установ чи організацій суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;"  
    -30- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині першій статті 17 чинної редакції Закону пункт "б" викласти у такій редакції : "б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась продукція цих підприємств, установ чи організацій суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;"  
Враховано    
16. пункт "д" викласти у такій редакції: "д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія";   -31- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В першій частині статті 17 пункт "д" доповнити такими словами : "що відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки."  
Враховано   пункт "д" викласти у такій редакції: "д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;"  
    -32- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В першій частині статті 17 пункт "д" доповнити такими словами : "... , що підтверджена наявністю ліцензій (дозволу) та можлива для застосування на об'єкті, на якому здійснюється утилізація. Такий об'єкт обов'язково заноситься до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. "  
Враховано частково у статті 27 чинної редакції Закону   
    -33- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В чинній редакції Закону у статті 17 пункт "і"викласти у такій редакції: "і) своєчасно в установленому порядку вносити плату за розміщення відходів за винятком таких, що вважаються вторинними ресурсами (сировиною) і можуть і мають використовуватися у відповідних галузях господарювання".  
Враховано частково у статті 39   
17. доповнити частину першу після пункту "м" новими пунктами "н", "о", "п" такого змісту:       
18. "н) мати ліцензію на здійснення операцій поводження з небезпечними відходами;   -34- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У частині першій статті 17 пункт "н" викласти у такій редакції: "н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або на міжнародне перевезення небезпечних вантажів, і/або разовий дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;"  
Враховано   після пункту "м" доповнити новими пунктами "н", "о", "п", "р", "с" такого змісту: "н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або на міжнародне перевезення небезпечних вантажів, і/або разовий дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;  
19. о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;   -35- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В частині першій статті 17 пункт "о" - вилучити.  
Відхилено   о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;  
20. п) негайно приступати до ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок поводження з небезпечними відходами".   -36- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В частині першій статті 17 пункт "п" - вилучити.  
Враховано   п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використанних пакувальних матеріалів і тари; р) при плануванні будівництва і/або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування; с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами".  
    -37- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У першій частині статті 17 чинної редакції Закону додати пункт такого змісту: "передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використанних пакувальних матеріалів і тари ; "  
Враховано    
    -38- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У частину першу статті 17 додати пункти такого змісту: " ) при плануванні будівництва і/або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування; ) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами".  
Враховано    
21. У зв'язку з цим пункт "н" вважати відповідно пунктом "р".      У зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т".  
22. 3. У частині першій статті 18:   -39- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В чинній редакції Закону у пункті "б" статті 18 після слова "маловідходних" замість "та" поставити кому, а після слова "енергозберігаючих" додати слова "та ресурсозберігаючих".  
Враховано   5) У частині першій статті 18: у пункті "б" слова "та енергозберігаючих технологій" замінити словами "енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій"; пункт "в" викласти у такій редакції: "в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів;"  
    -40- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В чинній редакції Закону у пункті "б" статті 18 слово "енергозберігаючих" замінити словом "ресурсозберігаючих".  
Враховано частково    
    -41- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пункт "в" статті 18 викласти у такій редакції : "забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження безвідходних, маловідходних технологій, розроблення і затвердження фінансово-економічного механізму щодо впровадження системного підходу щодо переробки та утилізації відходів, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів".  
Враховано частково    
23. пункт "ж" викласти у такій редакції: "ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини".   -42- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У пункті "ж" статті 18 текст після слова "відходів" вилучити.  
Відхилено   пункт "ж" викласти у такій редакції: "ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини;" пункт "з" після слова "видаленням" доповнити словом "небезпечних" доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" і "о" такого змісту: "к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини; л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів; м) визначення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування таких видів господарської діяльності: - операції у сфері поводження з небезпечними відходами; - збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини; н) встановлення порядку видачі разового дозволу на транскордонне перевезення небезпечних відходів; о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту територією України окремих видів відходів". 6) у частині першій статті 20: пункт "й" викласти у такій редакції: "й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;" пункт "к" викласти у такій редакції: "к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами попередньо погоджених з відповідними виконавчими органами сільської, селищної або міської рад лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій - суб'єктів господарської діяльності, розташованих на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць;"  
    -43- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У чинній редакції Закону в пункті "з" статті 18 після слова "видаленням" додати слово "небезпечних", далі за текстом.  
Враховано    
    -44- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У першій частині статті 18 чинної редакції Закону додати пункт "к" такого змісту: "к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини."  
Враховано    
    -45- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У першій частині статті 18 чинної редакції Закону додати пункт такого змісту: "встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів".  
Враховано    
    -46- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У першій частині статті 20 у пункті "й" вилучити слова "сприяння", "та інших".  
Враховано    
    -47- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У першій частині статті 20 пункт "к" викласти у такій редакції: "к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами попередньо погоджених з виконавчими органами селищної або міської рад лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій, розташованих на територіях такого селища або міста;"  
Враховано    
24. 4. У частині першій статті 20 пункт "м" виключити.      пункт "м" виключити. У зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н", виклавши їх у такій редакції:  
25. У зв'язку з цим пункти "н", "о" вважати відповідно пунктами "м", "н".   -48- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В статті 20 пункт "н)" викласти в такій редакції : "н) забезпечення ліквідації несанкціонованих, контрольованих та неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;"  
Враховано частково   "м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;  
26. У пункті "о" частини першої статті 20 слова "ресурсно-цінних відходів" замінити словами "окремих видів відходів як вторинної сировини".   -49- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В пункті "о)" першої частини статті 20 після слова "...серед населення..." доповнити словами "...створення необхідних умов для ..." і далі за текстом.  
Враховано   н) сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини." доповнити частину пунктами "о", "п", "р", "с", "т" такого змісту: "о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища; п) здійснення контролю суб'єктів господарської діяльності в частині виконання вимог щодо утилізації чи вивезення з України використаних імпортних пакувальних матеріалів і тари; р) здійснення контролю суб"єктів господарської діяльності за використанням квот на утилізацію відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина; с) надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; т) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки." 7) У частині першій статті 21:  
    -50- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині першій статті 20 додати пункт такого змісту : "зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;"  
Враховано    
    -51- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частину першу статті 20 і в статтю 21 додати пункт такого змісту : "здійснення контролю суб"єктів господарської діяльності в частині виконання вимог щодо утилізації чи вивезення з України використаних імпортних пакувальних матеріалів і тари."  
Враховано    
    -52- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У частину першу статті 20 додати пункт такого змісту : "здійснення контролю суб'єктів господарської діяльності за використанням квот на утилізацію відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина."  
Враховано    
    -53- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 20 у частині першій додати пункти такого змісту: "надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки."  
Враховано    
    -54- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В статті 21 в пункт "и" після слова "несанкціонованих" додати слово "контрольованих".  
Відхилено    
27. У пункті "і" частини першої статті 21 слова "ресурсно-цінних відходів" замінити словами "окремих видів відходів як вторинної сировини".   -55- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В пункті "і" першої частини статті 21 після слова "...серед населення..." доповнити словами "створення необхідних умов для" і далі за текстом.  
Враховано   пункт "і" викласти у такій редакції: "і) сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, створення нобхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини"; доповнити пунктами "й", "к", "л", "м" такого змісту: "й) затвердження за поданням територіальних підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів лімітів на утворення та розміщення відходів для суб`єктів господарської діяльності; к) надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; л) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки; м) здійснення контролю суб'єктів господарської діяльності в частині виконання вимог щодо утилізації чи вивезення з України використаних імпортних пакувальних матеріалів і тари".  
    -56- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В чинній редакції Закону статтю 21 доповнити пунктом " й" такого змісту : "й) затвердження за поданням територіальних підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів лімітів на утворення та розміщення відходів для суб`єктів господарської діяльності. "  
Враховано    
    -57- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 21 додати пункти такого змісту: "надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки."  
Враховано    
28. 6. У частині першій статті 23:   -58- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У пункті "ж" статті 23 слово "дозволів" замінити на слово "ліцензій", а перед словом "відходів" додати слово "небезпечних".  
Враховано у статті 18  8) У частині першій статті 23: пункт "ж" виключити; У зв'язку з цим пункти "з", "и", "і", "ї", "й", "к", "л", "м" вважати пунктами "ж", "з", "и", "і", "ї", "й", "к", "л";  
29. у пункті "з" слово "дозволів" замінити словом "ліцензій";   -59- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У пункті "з" статті 23 слово "дозволів" замінити на слово "ліцензій", а перед словом "відходів" додати слово "небезпечних".  
Враховано частково   пункт "ж" викласти в такій редакції: "ж) видача разових дозволів на транскордонне перевезення небезпечних відходів;"  
    -60- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У пункті "з" статті 23 перед словом "дозволів" додати слово "разових".  
Враховано    
30. доповнити частину новими пунктами "н", "о", "п", "р" такого змісту:      доповнити частину пунктами "м" і "н" такого змісту:  
31. "н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;   -61- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
До статті 23 додати пункт "н" в такій редакції : "н) винесення постанов щодо зупинення діяльності або закриття об'єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам чинного законодавства…", далі за текстом.  
Враховано частково в ст.20  "м) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;  
32. о) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;   -62- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
До статті 23 додати пункт "о" в такій редакції: "о) винесення постанов щодо закриття несанкціонованих контрольованих та неконтрольованих звалищ відходів.", далі за текстом.  
Враховано частково в ст.20   
33. п) видача ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;       
34. р) здійснення функцій компетентного органу, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".   -63- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У пункті "р)" частини першої статті 23 - вилучити слова "компетентного органу", викласти пункт "р" у такій редакції : "р) здійснення повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України, яке", далі за текстом.  
Враховано частково і редакційно  н) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням."  
35. 7. Частину першу статті 28 викласти у такій редакції: "З метою повного обліку та опису місць видалення відходів за їх якісним і кількісним складом, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр місць видалення відходів (як функціонуючих, так і закритих або законсервованих)".   -64- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В чинній редакції Закону у статті 32 у пункті "а" слово "виробничу" замінити на слово "господарську".  
Враховано   9) Частину першу статті 28 викласти у такій редакції: "З метою повного обліку та опису місць видалення відходів, їх якісного і кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр місць видалення відходів (як функціонуючих, так і закритих або законсервованих)." 10) У частині першій статті 32: у пункті "а" слово "виробничу" замінити словом "господарську"; пункт "в" після слова "комплексів" доповнити словом "сховищ"; пункти "ж", "з" і "і" викласти у такій редакції: "ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну відповідно до встановлених квот; з) порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини; і) ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення.  
    -65- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В першій частині статті 32 в пункті "ж" слова "відходів, ввезених в Україну за відповідним дозволом як вторинну сировину" замінити на слова "макулатури та металобрухту, що ввезені в Україну, за відповідним дозволом Кабінету Міністрів України як вторинна сировина".  
Враховано частково    
    -66- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В першій частині статті 32 пункт "ж" викласти у такій редакції: "ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну у відповідності за квотами " і додати пункт такого змісту: "порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини".  
Враховано    
    -67- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В першій частині статті 32 у пункті "ж" слова "за відповідним дозволом" вилучити.  
Враховано    
    -68- Власов В.Д. (в.о. № 54)
Доповнити частину першу статті 32 пунктом такого змісту: "ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення".  
Враховано    
36. 8. У статті 33:      11) частину третю статті 33 викласти у такій редакції:  
37. частину третю викласти у такій редакції: "Видалення відходів здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України".   -69- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У третій частині статті 33 - вилучити слово "можливості".  
Відхилено   "Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України."  
    -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 33 після слів "відповідно до" додати слова: "встановлених законодавством."  
Враховано    
38. 9. Статтю 34 викласти у такій редакції:      12) Статтю 34 викласти у такій редакції:  
39. "Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами      "Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами  
40. Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з поводженням з небезпечними відходами, зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - зведення до мінімуму його наслідків для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.   -71- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину першу статті 34 редакції, прийнятої у першому читанні, викласти в такій редакції : "Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов`язана із поводженням з небезпечними відходами, зобов`язані забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього рпиродного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров`я людини." редакційно в частині третій  
Враховано   Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишне природне середовище та людину відповідно переліку небезпечних властивостей поділяються на класи і підлягають обліку. Відповідний клас відходів визначається виробником відходів відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України. Суб`єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, зобов`язаний: забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров`я людини; вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і навколишнього природного середовища від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на зазначеному об`єкті, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення; забезпечувати експлуатацію зазначених об`єктів і перевезення небезпечних відходів з додержанням вимог природоохоронного законодавства; мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; ідентифікувати об`єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки"; мати план локалізації та ліквідації аварії на об`єкті; мати декларацію безпеки; надавати інформацію про такі об`єкти відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки".  
    -72- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині першій статті 34 після слів "заходів до" додати слова: "недопущення їх шкідливого впливу на здоров`я людини", далі за текстом.  
Враховано редакційно в частині третій   
    -73- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 34 першу частину викласти у такій редакції : "Суб`єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, відповідно до закону зобов`язаний : - забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров`я людини; - вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і навколишнього природного середовища від їх впливу; - повідомляти про аварію, що сталася на зазначеному об`єкті, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення; - забезпечувати експлуатацію зазначених об`єктів і перевезення небезпечних відходів з додержанням вимог природоохоронного законодавства; - мати ліцензію на здійснення операцій поводження з небезпечними відходами; - ідентифікувати об`єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки"; - мати план локалізації та ліквідації аварії на об`єкті; - мати декларацію безпеки; - надавати інформацію про такі об`єкти відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки". в частині третій  
Враховано    
41. Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та людину поділяються на категорії небезпечності і підлягають обліку.   -74- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 частину другу - вилучити і залишити у редакції чинного Закону.  
Враховано в частині першій   
    -75- Власов В.Д. (в.о. № 54)
У частині другій статті 34 після слів "та людину" додати такі слова: "відповідно переліку небезпечних властивостей", далі за текстом  
Враховано в частині першій   
42. Категорія небезпечності відходів визначається виробником відходів відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів України та державною санітарно-епідеміологічною службою України.   -76- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині третій статті 34 після слів "санітарно-епідеміологічною службою України" додати слова: "під наглядом і контролем відповідних органів виконавчої влади на місцях, до відання яких віднесено це питання."  
Відхилено    
    -77- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 частину третю - вилучити і залишити у редакції чинного Закону.  
Враховано редакційно в частині другій   
    -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 34 слова "що затверджуються" замінити словом "прийнятих", або словом "виданих", а після слів "природних ресурсів України" сполучник "та" замінити словами "за погодженням з."  
Враховано частково в частині другій   
43. Юридичні та фізичні особи- суб'єкти підприємницької діяльності - власники (виробники) небезпечних відходів повинні мати ліцензії на здійснення операцій поводження з ними, які видаються відповідно до Закону України "Про підприємнимцтво" Міністерством екології та природних ресурсів України або його органами на місцях за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.       
44. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами дія ліцензії припиняється або ліцензія анулюється у встановленому порядку.   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині п"ять статті 34 слова "ліцензійних умов" замінити на слова "умов, встановлених ліцензією", а після слова "у встановленому" додати слово "законодавством."  
Враховано   У разі порушення суб'єктом господарської діяльності ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ліцензія анулюється у встановленому законом порядку.  
    -80- Власов В.Д. (в.о. № 54)
В частині п"ять статті 34 слово "підприємницької" замінити на слово "господарської"  
Враховано    
    -81- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину щосту статті 34 чинної редакції Закону доцільно залишити без змін.  
Відхилено    
45. До поводження з небезпечними відходами допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації.   -82- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 шосту частину - вилучити.  
Відхилено   До поводження з небезпечними відходами допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації.  
46. Перевезення небезпечних відходів дозволяється за наявності:   -83- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 частину сьому - вилучити.  
Враховано    
47. документів на перевезення та передачу небезпечних відходів із зазначенням кількості перевезених небезпечних відходів, мети, маршруту та місця призначення;       
48. аварійної картки;       
49. спеціально обладнаних транспортних засобів, які мають відповідні спеціальні знаки;       
50. спеціальної тари чи контейнерів з відповідним маркуванням.   -84- Власов В.Д. (в.о. № 54)
Частини сьому та восьму статті 34 викласти у такій редакції : "Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та дозволу (ліцензії) на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів."  
Враховано   Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів.  
51. Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов'язкового страхування відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення.   -85- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 частину восьму - вилучити.  
Відхилено   Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення, відповідно до закону.  
    -86- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Частину вісім статті 34 доповнити такими словами "за рахунок власних коштів." редакційно  
Враховано    
    -87- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Частину восьму статті 34 чинної редакції Закону викласти в такій редакції: "Порядок видачі ліцензій на експорт та транзит небезпечних відходів, а також на імпорт макулатури та металобрухту визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково у статті 18   
52. Відповідальність за порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів несе транспортна організація, крім випадків, коли доведено, що шкода або нестача відходів сталася не з її вини.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині дев`ять статті 34 після слів "Відповідальність за порушення" додати слова "встановлених законодавством", далі за текстом.  
Враховано в статті 42   
    -89- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину дев'ять статті 34 перенести до статті 42 чинного Закону.  
Враховано    
53. Зберігання та захоронення небезпечних відходів дозволяється лише у спеціально обладнаних місцях та здійснюється на підставі дозволів, виданих у встановленому порядку. Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення, забороняється.   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині десять статті 34 після слів "у встановленому" додати слово "законодавством", далі за текстом.  
Враховано редакційно   Зберігання та захоронення небезпечних відходів дозволяється лише у спеціально обладнаних місцях та здійснюється на підставі ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами. Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення, забороняється.  
    -91- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 частину десять - вилучити.  
Відхилено    
54. Зберігання небезпечних відходів на території підприємств є фактором підвищеної екологічної небезпеки і здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".   -92- Шаров І.Ф.
В частині одинадцятій статті 34 вилучити слова "є фактором підвищеної екологічної небезпеки", далі за текстом.  
Враховано   Зберігання небезпечних відходів на території підприємств, установ, організацій суб'єктів господарської діяльності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Підприємства, установи і організації суб'єкти господарської діяльності, на території яких зберігаються небезпечні відходи, є відповідно до закону об`єктами підвищеної небезпеки. Відповідальність суб`єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, заподіяну аваріями на таких об`єктах, життю, здоров`ю, майну громадян та майну юридичних осіб, підлягає обов`язковому страхуванню відповідно до закону."  
    -93- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину одинадцяту статті 34 викласти у такій редакції : "Збереження небезпечних відходів на території підприємств здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано редакційно    
    -94- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 34 частину одинадцяту - вилучити.  
Відхилено    
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині одинадцятій статті 34 після слів "території підприємств" додати слова "установ, організацій", далі за текстом.  
Враховано    
    -96- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Статтю 34 доповнити частинами дванадцять та тринадцять такого змісту: "Підприємства, установи і організації суб'єкти господарської діяльності, на території яких зберігаються небезпечні відходи, є відповідно до закону об`єктами підвищеної небезпеки. Відповідальність суб`єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, заподіяну аваріями на таких об`єктах, життю, здоров`ю, майну громадян та майну юридичних осіб, підлягає обов`язковому страхуванню відповідно до закону."  
Враховано    
55. 10. Статтю 35 викласти у такій редакції:      13) Статтю 35 викласти в такій редакції:  
56. "Стаття 35. Регулювання збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини   -97- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 35 викласти у такій редакції: "Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини"  
Враховано   "Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпечення ними переробних підприємств, здійснюється на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Підставою для видачі ліцензії на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини є наявність у спеціалізованих підприємств виробничих і складських приміщень, пресового, вантажопідйомного та аналітичного обладнання, кваліфікованого персоналу. Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологічної безпеки встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами.  
    -98- Яценко В.М. (в.о. № 66)
доповнити статтю частиною такого змісту: "Перелік цих видів відходів встановлюється законом".  
Враховано частково у пункті 7 цього Закону   
57. Регулювання діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, та сталого забезпечення ними переробних підприємств здійснюється шляхом ліцензування цієї діяльності.   -99- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Першу частину статті 35 доповнити таким реченням : "Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні)."  
Враховано   Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).  
58. Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України".      Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України."  
59. 11. Статтю 36 викласти у такій редакції:   -100- Власов В.Д. (в.о. № 54)
Статтю 36 виключити.  
Враховано   14) Статтю 36 виключити.  
60. "Стаття 36. Регулювання транскордонних перевезень відходів       
61. Забороняється ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення.   -101- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Статтю 36 викласти в такій редакції: "Порядок і умови ввезення на територію України макулатури та металобрухту як вторинної сировини, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Ввезення будь-яких інших видів відходів в Україну з метою їхнього збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення забороняється. Порядок і умови вивезення відходів з території України та транзиту відходів через територію України встановлюються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково в статті 32   
    -102- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину першу статті 36 слід викласти в такій редакції : "Забороняється ввезення в Україну відходів з метою їх розміщення та видалення."  
Враховано в статті 32   
    -103- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 36 частину першу залишити у редакції чинного Закону.  
Враховано частково в статті 32   
62. Порядок ввезення, вивезення і транзиту територією України окремих видів відходів установлюється Кабінетом Міністрів України.   -104- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В статті 36 частину другу залишити у редакції чинного Закону.  
Враховано частково в статті 18   
    -105- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В частині другій статті 36 після слова "ввезення" додати слово "консервації".  
Відхилено    
63. Особливості регулювання транскордонних перевезень небезпечних відходів визначаються Законом України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".   -106- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину третю статті 39 викласти у такій редакції : "Одержані кошти зараховуються до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі Державного, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди та розміщення відходів."  
Враховано   15) У статті 39: частину третю викласти у такій редакції: "Одержані кошти зараховуються до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища, що включаються до Державного, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди та розміщення відходів. доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується." 16) Частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту: "є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, обробку і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів." 17) У частині першій статті 42:  
    -107- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статтю 39 доповнити частиною такого змісту: "Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання та заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується."  
Враховано    
    -108- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У статтю 40 додати пункт "є" такого змісту: " інші податкові пільги та пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання та заготівлю, обробку і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів."  
Враховано    
64. 12. У пункті "б" статті 42 слово "складування" замінити словом "розміщення".   -109- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В першій частині статті 42 в пункті "в" після слів "везення в Україну" додати слова "макулатури і металобрухту як вторинної сировини;" далі за текстом.  
Враховано частково   у пункті "б" слово "складування" замінити словом "розміщення"; пункт "в" викласти в такій редакції: "в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини;" пункт "к" викласти в такій редакції: "к) недотримання умов ввезення відходів на територію України як вторинної сировини"; доповнити пунктом "м" такого змісту: "м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів."  
    -110- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В першій частині статті 42 в пункті "к" слово "відходів" замінити на слова "макулатури і металобрухту."  
Враховано частково    
65. 13. У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів України" у відповідному відмінку.   -111- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У пункті 37 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" вилучити слова "заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, "  
Враховано   18) У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у відповідних відмінках. 2. У пункті 37 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №36, ст. 299; 2001р., №11, ст. 45 із змінами, внесеними Законом України від 8 лютого 2001 року №2257-ІІІ) слова "заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів" виключити. 3. Підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181; 2000 р., №5, ст. 34) викласти у такій редакції: "7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи заготівельних підприємств від продажу відповідно до закону окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України." 4. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250, №47, ст. 294, №51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83, №18, ст. 95, №20, ст. 100, №33, ст. 224; 1999 р., №4, ст. 33, №7, ст. 53, ст. 54, №15, ст. 83, ст. 88, №18, ст.140, ст. 142, №26, ст. 214, ст. 216, №31, ст. 250, №32, ст. 264, №35, ст. 302, №38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, №39, ст. 356, ст. 357, №51, ст. 446; 2000 р., №2, ст. 16, №3, ст. 20, №10, ст. 78, №20, ст. 149, №22, ст. 172, №25, ст.197, №26, ст. 209, №32, ст. 258, ст. 260, №35, ст. 283, №36, ст. 300, №38, ст. 318, №40, ст. 339, №48, ст. 406; 2001 р., №4, ст. 15, №7, ст. 36, №11, ст. 46, ст. 50): підпункт 5.2.6. пункту 5.2 статті 5 виключити; статтю 11 доповнити пунктом 11.33 такого змісту: "11.33. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету заготівельними підприємствами за операції з продажу ними окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, залишається у розпорядженні цих підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення." 5. У підпункті "у" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 р. №13-92 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №10, ст. 77; 2000 р., №5, ст. 34) слова "(макулатуру та ганчір'я)" замінити словами "(макулатуру, ганчір'я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі зношені шини)".  
    -112- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" пункт 7.13.5. викласти у такій редакції: "Звільняються від оподаткування доходи заготівельних підприємств від продажу відповідно до закону окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -113- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У Законі України "Про податок на додану вартість" пункт 5.2.6. вилучити; до статті 11 додати пункт такого змісту: "Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету заготівельними підприємствами за операції з продажу ними окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, залишається у розпорядженні цих підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення."  
Враховано    
    -114- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У Декреті Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (26 грудня 1992 року №13-92) у статті 5 пункту "у" після слів "макулатуру та ганчір'я" доповнити словами (у дужках) "полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі зношені шини".  
Враховано    
66. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України, инших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано. 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбаченних цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.