Кількість абзаців - 261 Таблиця поправок


Про дошкільну освіту та виховання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про дошкільну освіту та виховання   -1- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Назву Закону подати в такій редакції: Закон України "Про дошкільну освіту"  
Враховано   Проект Закон України Про дошкільну освіту  
1. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує виховання, навчання і розвиток дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.   -2- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.  
Враховано   Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.  
    -3- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слова "світового" записати "національного" - далі за текстом.  
Враховано частково    
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "I" записати "1" - далі за текстом.  
Відхилено   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту та виховання   -5- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
У тексті проекту Закону слова "та виховання" - вилучити.  
Враховано   Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту  
4. Законодавство України про дошкільну освіту та виховання базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "нормативно-правових актів" записати "прийнятих відповідно до них" - далі за текстом.  
Враховано частково   Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
5. Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту та виховання      Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту  
6. Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту та виховання є:      Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:  
7. забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;   -7- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Доповнити абзац: забезпечення обов'язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;  
Враховано   забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; забезпечення обов'язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;  
8. забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти та виховання;      забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;  
9. визначення змісту дошкільної освіти та виховання;      визначення змісту дошкільної освіти;  
10. визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;      визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;  
11. визначення прав, обов`язків фізичних і юридичних осіб та їх відповідальності у галузі дошкільної освіти та виховання;   -8- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: визначення прав та обов`язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;  
Враховано   визначення прав та обов`язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;  
12. створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі дошкільної освіти та виховання.   -9- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.  
Враховано   створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.  
13. Стаття 3. Державна політика у галузі дошкільної освіти та виховання   -10- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти  
14. 1. Держава визнає важливу роль дошкільної освіти та виховання у становленні особистості та створює належні умови для здобуття дітьми дошкільної освіти.   -11- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.  
Враховано   1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.  
15. Державна політика у галузі дошкільної освіти та виховання визначається згідно з Конституцією України і проводиться центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Подати у такій редакції: "Державна політика у галузі дошкільної освіти визначається Конституцією України і проводиться Верховною Радою України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування".  
Враховано частково   Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовиими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
    -13- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Державна політика у сфері дошкільної освіти та виховання визначається Конституцією України та іншими номативно-правовими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
Враховано    
    -14- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слів "Конституції України" записати "та іншими законодавчити актами" - далі за текстом.  
Враховано    
16. 2. Держава:      2. Держава:  
17. надає всебічну допомогу сім`ї у вихованні дитини;   -15- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: надає всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;  
Враховано   надає всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;  
18. забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (базового компонента дошкільної освіти);   -16- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У тексті проекту Закону замість слів "дошкільних закладах" записати "дошкільних навчальних закладах".  
Враховано   забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти); піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;  
    -17- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Доповнити абзац такого змісту: піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;  
Враховано    
19. сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності.   -18- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Розпочати словами "сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних закладів" - далі за текстом.  
Враховано   сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.  
    -19- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
У тексті проекту закону замість "типів та форм" записати "типів і форм".  
Враховано    
20. Стаття 4. Дошкільна освіта та виховання. Дошкільний вік      Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік  
21. 1. Дошкільна освіта та виховання - це комплекс навчальних і виховних заходів, спрямованих на:   -20- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 1. Дошкільна освіта - цілісний процес спрямований на:  
Враховано   2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:  
    -21- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Поміняти місцями частину першу і другу відповідно змінивши їх нумерацію.  
Враховано    
22. забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку від народження до шести (семи) років відповідно до її здібностей, індивідуальних особливостей, культурних потреб;   -22- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;  
Враховано   забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психоічних та фізичних особливостей, культурних потреб;  
23. формування у дитини основних норм загальнолюдської моралі, набуття нею життєвого досвіду.   -23- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.  
Враховано   формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.  
24. 2. Дошкільна освіта є обов'язковою складовою частиною системи неперервної освіти в Україні.   -24- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: 1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи без перервної освіти в Україні.  
Враховано   1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи без перервної освіти в Україні.  
25. 3. Дошкільний вік - це період у житті дитини від народження до семи років, базовий етап фізичного та духовного становлення.   -25- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.  
Враховано   3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.  
    -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "семи" замінити словами "шести (семи)" - далі за текстом.  
Враховано частково    
    -27- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Конкретизувати вікову періодизацію дошкілля.  
Враховано    
26. 4. Періоди дошкільного віку - переддошкільний (0 - 3 роки), молодший дошкільний (3 - 5 років), старший дошкільний (5 - 7 років).   -28- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 4. Періоди дошкільного віку: немовляти; молодший дошкільний; середній дошкільний; старший дошкільний.  
Враховано   4. Періоди дошкільного віку: немовляти; молодший дошкільний; середній дошкільний; старший дошкільний.  
    -29- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Після "(3-5 років)" - записати "старший дошкільний вік - 5-6 років. Для дітей даного віку дошкільна освіта є обов'язкова".  
Враховано частково    
27. Стаття 5. Система дошкільної освіти та виховання      Стаття 5. Система дошкільної освіти  
28. Систему дошкільної освіти та виховання становлять дошкільні заклади незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, науково-методичні установи, органи управління освітою, освіта та виховання в сім'ї.   -30- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Систему дошкільної освіти становлять: дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; наукові і методичні установи, органи управління освітою; освіта та виховання в сім'ї.  
Враховано   Систему дошкільної освіти становлять: Дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; наукові і методичні установи; органи управління освітою; виховання в сім'ї. Стаття 6. Принципи дошкільної освіти Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина до освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей; єдність виховних впливів сім"ї і дошкільного навчального закладу; наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою; світський характер дошкільної освіти; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особістості дитини; демократизація та гуманізація педагогічного процесу; відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.  
    -31- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слова "власності" записати "та комплекс інших освітніх та виховних закладів" - далі за текстом.  
Відхилено    
    -32- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Включити "Статтю 6. Принципи дошкільної освіти Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина до освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей; єдність виховних впливів сім"ї і дошкільного навчального закладу; наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою; світський характер дошкільної освіти; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особістості дитини; демократизація та гуманізація педагогічного процесу; відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.  
Враховано    
29. Стаття 6. Завдання дошкільної освіти та виховання   -33- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
У тексті нумерацію статей збільшити на одиницю.  
Враховано   Стаття 7. Завдання дошкільної освіти  
30. Завданнями дошкільної освіти та виховання є:   -34- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Змінити порядок викладу відповідно подавши їх в логічному порядку.  
Враховано   Завданнями дошкільної освіти є:  
31. формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, пізнавальної активності;   -35- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;  
Враховано   формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дитини;  
    -36- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац у такій редакції: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дитини;  
Враховано    
32. виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, підготовка дітей до навчання у школі;   -37- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;  
Враховано   виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;  
    -38- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Викласти у такій редакції: "виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та розвитку готовності дитини до навчання у школі";  
Враховано частково    
33. морально-соціальний розвиток дитини з перших років її життя;   -39- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац вилучити.  
Враховано    
34. виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, морально-етичного ставлення до себе, оточення та довкілля;   -40- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Подати у такій редакції: виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;  
Враховано   виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;  
35. сприяння фізичному, психічному і духовному здоров`ю дитини, виховання свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих;       
36. здійснення соціально-педагогічного патронажу з метою сприяння взаємодії дошкільного закладу з сім'єю.      здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.  
37. Стаття 7. Роль сім'ї у дошкільній освіті та вихованні дитини      Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті  
38. 1. Сім`я зобов`язана забезпечити дитині дошкільну освіту та виховання в родинному колі або в дошкільному закладі.   -41- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Привести у відповідність до ст. 59 Закону України "Про освіту" та викласти у такій редакції: 1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.  
Враховано   1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.  
39. 2. Сімейне виховання має готувати дитину до життя в суспільстві, поєднуючи цілеспрямовані педагогічні дії та повсякденний позитивний вплив сімейної атмосфери і побуту.   -42- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Частину другу вилучити, змінивши відповідно нумерацію частин статті.  
Враховано    
40. 3. Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім`ю від обов`язку виховувати і розвивати її в родинному колі.   -43- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: 2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім`ю від обов`язку розвивати, виховувати і навчати її в родинному колі.  
Враховано   2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім`ю від обов`язку розвивати, виховувати і навчати її в родинному колі. 3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я і людської гідності.  
    -44- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити пунктом: 3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я і людської гідності.  
Враховано    
41. Стаття 8. Здобуття дошкільної освіти та виховання      Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти  
42. 1. Громадяни України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у державних і комунальних дошкільних закладах незалежно від статі, раси, віросповідання, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак.   -45- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати в такій редакції: 1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім'ї.  
Враховано   1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім'ї.  
    -46- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слова "походження" записати "стану здоров'я" - далі за текстом.  
Враховано    
    -47- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після слів "соціального походження" записати "майнового становища" - далі за текстом.  
Враховано    
43. 2. Громадяни України мають право на здобуття дошкільної освіти у приватних дошкільних закладах.   -48- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Ввилучити та відповідно змінити нумерацію наступних частин статті.  
Враховано    
44. 3. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності має забезпечити виконання вимог базового компонента дошкільної освіти.   -49- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Вилучити, тому, що він повторює ст. 7 п. 3.  
Враховано   2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.  
45. 4. Іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.   -50- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пункт викласти в такій редакції: "Іноземці, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, здобувають дошкільну освіту на платній основі, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.  
    -51- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Розпочати у такій редакції: "Іноземці та особи" - далі за текстом.  
Враховано    
46. 5. Відповідальність за здобуття дошкільної освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або на дошкільні заклади, де вони виховуються.   -52- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 4. Відповідальність за здобуття дошкільної освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.  
Враховано   4. Відповідальність за здобуття дошкільної освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.  
47. 6. За бажанням батьків дитини або осіб, які їх замінюють, дошкільну освіту можна здобувати в дошкільних закладах різних типів і форм власності, а також за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у галузі дошкільної освіти, високі моральні якості та за станом здоров'я можуть виконувати обов'язки педагога.   -53- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють в: дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; сім'ї; а також за допомогою фізичних осіб, з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, та стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.  
Враховано   5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють в: дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; сім'ї; а також за допомогою фізичних осіб, з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, та стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.  
    -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити слова "високі моральні якості" - далі за текстом.  
Відхилено    
48. Стаття 9. Мова (мови) у дошкільній освіті      Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті  
49. Мова в дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і закону України про мови.   -55- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови в Українській РСР."  
Враховано   Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови в Українській РСР."  
50. Розділ ІІ. ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ   -56- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
Враховано   Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
    -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "II" записати "2" - далі за текстом.  
Відхилено    
51. Стаття 10. Дошкільний заклад та його повноваження      Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження  
52. 1. Дошкільний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток, соціальну адаптацію та підготовку до навчання в школі.   -58- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати у такій редакції:: 1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний та/або розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.  
Враховано   1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.  
53. 2. Дошкільний заклад:      2. Дошкільний навчальний заклад:  
54. задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти та виховання;   -59- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Подати в такій редакції: задовольняє потреби громадян, які мають дітей дошкільного віку в здобутті дошкільної освіти та виховання;  
Враховано частково   задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;  
55. забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти та виховання вимогам базового компонента дошкільної освіти;   -60- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "базового" записати "Базового" - далі за текстом.  
Відхилено   забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;  
56. розробляє та реалізує варіативну складову частину змісту дошкільної освіти;   -61- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Вилучити.  
Враховано    
57. охороняє життя і здоров'я дітей через створення безпечних та нешкідливих умов утримання і виховання, науково обгрунтований режим навчального навантаження дітей;   -62- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей у дошкільному навчальному закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;  
Враховано   створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей у дошкільному навчальному закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;  
    -63- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слів "безпечних та нешкідливих умов утримання" записати "належних санітарно-гігієнічних вимог" - далі за текстом.  
Враховано    
58. формує у дітей засади здорового способу життя, гігієнічні навички, норми безпечної поведінки;   -64- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;  
Враховано   формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;  
59. здійснює соціально-педагогічний патронаж, взаємодію з сім'єю;   -65- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзацом такого змісту: проводить освітню роботу з психолого-педагогічних, фізіологічних знань про дітей дошкільного віку, є осередком поширення знань серед батьків і населення;  
Враховано   здійснює соціально-педагогічний патронаж, взаємодію з сім'єю; проводить освітню роботу з психолого-педагогічних, фізіологічних знань про дітей дошкільного віку, є осередком поширення знань серед батьків і населення;  
60. додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;      додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;  
61. здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного закладу.      здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.  
62. 3. Приватний дошкільний заклад провадить свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у галузі дошкільної освіти та виховання.   -66- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 3. Дошкільний навчальний заклад заснований на приватній формі власності здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.  
Відхилено   3. Дошкільний навчальний заклад заснований на приватній формі власності здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.  
    -67- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
63. 4. Режим щоденної роботи дошкільного закладу і тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником на основі законодавства та з урахуванням потреб населення, життєдіяльності дитини.   -68- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності і тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України та за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я.  
Враховано   4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності і тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України та за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи, групи у вихідні , неробочі та святкові дні.  
    -69- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Після слова "встановлюється" записати "радою дошкільного закладу за погодженням із засновником" - далі за текстом.  
Відхилено    
    -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "його засновником" записати ", а приватного дошкільного закладу - власником" - далі за текстом.  
Враховано    
    -71- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити частину 5 такого змісту: За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи, групи у вихідні , неробочі та святкові дні.  
Враховано    
64. 5. Дошкільний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається згідно з Положенням про інноваційну діяльність, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України. Статус експериментального не змінює тип і форму власності дошкільного закладу.   -72- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Статус експериментального не змінює тип, підпорядкування і форму власності дошкільного навчального закладу.  
Враховано   5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Статус експериментального не змінює тип, підпорядкування і форму власності дошкільного навчального закладу.  
65. 6. У дошкільному закладі забороняються створення і діяльність організаційних структур політичних партій, релігійних організацій.   -73- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити.  
Відхилено   6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типів та форми власності не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.  
    -74- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: 6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типів та форми власності не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.  
Враховано    
66. Стаття 11. Типи дошкільних закладів   -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перелік типів дошкільних закладів узгодити із ст. 33 Закону України "Про освіту"  
Враховано   Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів  
67. 1. Відповідно до потреб громадян України у дошкільній освіті та вихованні створюються такі дошкільні заклади:   -76- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільних навчальних закладів:  
Враховано   1.Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільних навчальних закладів: дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечується догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
    -77- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац: дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечується догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
Враховано    
68. ясла-садок - дошкільний заклад для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де здійснюється догляд за ними та їх виховання і забезпечується розвиток відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти;   -78- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
Враховано   дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
69. дитячий садок - дошкільний заклад для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де здійснюється їх виховання і забезпечується розвиток відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти;   -79- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечується їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
Враховано   дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечується їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
70. дитячий садок компенсуючого типу - дошкільний заклад для дітей віком від трьох до семи (восьми) років, які потребують корекції вад психофізичного розвитку, тривалого лікування та реабілітації;   -80- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні.;  
Враховано   дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні.; будинок дитини - навчальник заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку - від народження до трьох років (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;  
    -81- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "компенсувального типу" записати "для дітей з особливими потребами" - далі за текстом.  
Відхилено    
    -82- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзацом такого змісту: будинок дитини - навчальник заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку - від народження до трьох років (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;  
Враховано    
71. дитячий будинок - дошкільний заклад інтернатного типу для дітей віком від трьох до семи років, в якому на повному державному утриманні перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;   -83- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: дошкільний навчальний заклад інтернатного типу (дитячий будинок) забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;  
Враховано   дошкільний навчальний заклад інтернатного типу (дитячий будинок) забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави; дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти; дошкільний навчальний заклад комбінованого типу для дітей віком від трьох до шести (семи) років, в складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;  
    -84- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзац в такій редакції: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок сімейного типу) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;  
Враховано    
    -85- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац в такій редакції: дошкільний навчальний заклад комбінованого типу для дітей віком від трьох до шести (семи) років, в складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;  
Враховано    
72. центр розвитку дитини - дошкільний заклад, в якому забезпечується фізичний і психічний розвиток, корекція вад психофізичного розвитку та оздоровлення дітей, які відвідують інші навчально-виховні заклади чи виховуються вдома.   -86- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;  
Враховано   дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома; дитячий будинок сімейного типу - навчальний заклад, в якому виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування віком від двох до вісімнадцяти років.  
    -87- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац такого змісту: дитячий будинок сімейного типу - навчальний заклад, в якому виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування віком від двох до вісімнадцяти років.  
Враховано    
73. 2. Перелік дошкільних закладів компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України.   -88- Тихонов С.А. (реєстр. картка № 429)
Подати у такій редакції: 2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
Враховано   2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
74. 3. Для задоволення освітніх потреб дошкільний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "Дошкільний заклад - загальноосвітня школа".   -89- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", об'єднання "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або до складу об'єднання з іншими навчальними закладами. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні групи. Для забезпечення реалізації прав дитини та родинних зв'язків при загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення. Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадячн можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей.  
Враховано   3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або до складу об'єднання з іншими навчальними закладами. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні групи. Для забезпечення реалізації прав дитини та родинних зв'язків при загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення. Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадячн можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей. Стаття 13. Статут дошкільного навчального закладу 1. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про дошкільні навчальні заклади. 2. Положення про дошкільні навчальниізаклади затверджується Кабінетом Міністрів України. Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу та форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевими органами виконавчої влади, у порядку встановленому законодавством України.  
    -90- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Замість частини четвертою включити Статтю 13 в такій редакції: Стаття 13. Статут дошкільного навчального закладу 1. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про дошкільні навчальні заклади. 2. Положення про дошкільні навчальниізаклади затверджується Кабінетом Міністрів України. Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу та форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевими органами виконавчої влади, у порядку встановленому законодавством України.  
Враховано    
75. 4. Положення про дошкільний заклад затверджується Кабінетом Міністрів України.   -91- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: "Положення про дошкільний заклад розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України і затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Враховано частково    
76. Дошкільний заклад на основі зазначеного Положення розробляє статут, який затверджується власником (для державних і комунальних дошкільних закладів - відповідним органом управління освітою) і реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.   -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчим органом сільської, селищної, районної у місті (де вони утворені), міської ради" - далі за текстом.  
Відхилено    
77. Стаття 12. Комплектування груп дошкільного закладу      Стаття 14. Комплектування груп дошкільного навчального закладу  
78. 1. Дитячі групи у дошкільному закладі комплектуються за віковим, сімейним та іншими принципами.   -93- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: "Дитячі групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими та іншими принципами"  
Враховано частково   1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.  
    -94- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Викласти у такій редакції: 1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.  
Враховано    
79. 2. Наповнюваність груп у дошкільному закладі становить:   -95- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "наповнюваність груп" записати "списковий склад" - далі за текстом.  
Відхилено   2. Наповнюваність дошкільних груп у дошкільних навчальних закладах становить:  
    -96- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подпти у такій редакції: 2. Наповнюваність дошкільних груп у дошкільних навчальних закладах становить:  
Враховано    
80. для дітей віком до одного року - 10 осіб;   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після знаку "-" записати "до" - далі за текстом.  
Враховано   для дітей віком до одного року - до 10 осіб;  
81. для дітей віком від одного до трьох років - 15 осіб;   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після знаку "-" записати "до" - далі за текстом.  
Враховано   для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;  
82. для дітей віком від трьох до шести (семи) років - 20 осіб;   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після знаку "-" записати "до" - далі за текстом.  
Враховано   для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;  
83. у групі змішаного віку - 15 осіб.   -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після знаку "-" записати "до" - далі за текстом.  
Враховано   різновікові - до 15 осіб; з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб; в оздоровчий період - до 15 осіб. Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі. У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) в залежності від демографічної ситуації.  
    -101- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: різновікові - до 15 осіб;  
Враховано    
    -102- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац: короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;  
Враховано    
    -103- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзац: в оздоровчий період - до 15 осіб.  
Враховано    
    -104- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац: Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі. У дошкільних навчальних закладах розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) в залежності від демографічної ситуації.  
Враховано    
84. 3. Для дошкільних закладів компенсуючого типу, незалежно від підпорядкування та форм власності, кількість дітей визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів України.   -105- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу, незалежно від підпорядкування, і форми власності, кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.  
Враховано   3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу, незалежно від підпорядкування, і форми власності, кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.  
85. Стаття 13. Статус дошкільного закладу      Стаття 15. Статус дошкільного навчального закладу  
86. 1. Дошкільний заклад є юридичною особою.   -106- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Вилучити.  
Враховано    
87. 2. Дошкільні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.   -107- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: "Дошкільні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності".  
Відхилено   Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.  
88. Статус державного має дошкільний заклад, заснований на державній формі власності.   -108- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пункт вилучити.  
Відхилено   Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.  
89. Статус комунального має дошкільний заклад, заснований на комунальній формі власності.   -109- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пункт вилучити.  
Відхилено   Статус комунального має дошкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.  
90. Статус приватного має дошкільний заклад, заснований на приватній формі власності.   -110- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пункт вилучити.  
Відхилено   Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.  
91. Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного закладу      Стаття 16. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу  
92. 1. Державний та комунальний дошкільні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -111- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 2. Державні дошкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади, а комунальні дошкільні навчальні заклади - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.  
Враховано   2. Державні дошкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади, а комунальні дошкільні навчальні заклади - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.  
93. Реорганізація і ліквідація дошкільних закладів проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -112- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   1. Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
94. 2. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного дошкільного закладу приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.   -113- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 3.Рішення про створення, реорганіцію або ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.  
Враховано   3. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.. Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.  
95. 3. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дитячого будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного закладу компенсуючого типу приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.   -114- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: 4. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дитячого будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного навчального закладу (дитячого садка компенсуючого типу) приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
Враховано   4. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дитячого будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного навчального закладу (дитячого садка компенсуючого типу) приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
96. 4. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних закладів використовуються, в першу чергу, для роботи з дітьми.   -115- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати в такій редакції: 4. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання, відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовуються виключно із зазначеною метою.  
Враховано   5. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання, відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовуються виключно із зазначеною метою.  
    -116- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Подати в такій редакції: " 4. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних закладів використовуються, тільки для роботи з дітьми в освітніх цілях.".  
Враховано частково    
    -117- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Вилучити слова "у першу чергу"  
Враховано    
97. 5. Засновник державного чи комунального дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідовувати його, а також зменшувати в ньому кількість груп.   -118- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пункт вилучити.  
Відхилено   6. Засновник державного чи комунального дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідовувати його, а також зменшувати в ньому кількість груп. Реорганізація або ліквідація комунальних дошкільних навчальних закладів, а також створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста абона підставі результатів місцевого референдуму. Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами виконавчої влади, власником з державної до комунальної форм власності на безоплатній основі. Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновником (власником) до комунальної власності на безоплатній основі, за згодою сторін.  
    -119- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзац у такій редакції: Реорганізація або ліквідація комунальних дошкільних навчальних закладів, а також створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму. Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами виконавчої влади, власником з державної до комунальної форм власності на безоплатній основі. Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновником (власником) до комунальної власності на безоплатній основі, за згодою сторін.  
Враховано    
98. Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ   -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "III" записати "3" - далі за текстом.  
Відхилено   Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
99. Стаття 15. Органи управління системою дошкільної освіти та виховання      Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти  
100. Управління системою дошкільної освіти та виховання здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також органами місцевого самоврядування.   -121- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Управління системою дошкільної освіти здійснють: спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у галузі освіти і науки; інші центральні органани виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади; органи місцевого самоврядування.  
Враховано   Управління системою дошкільної освіти здійснють: спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у галузі освіти і науки; інші центральні органани виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та Севастопольська, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади; органи місцевого самоврядування.  
101. Стаття 16. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти та виховання   -122- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Об'єднати статті 16 і 17.  
Відхилено   Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти  
102. Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти та виховання є:      Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є:  
103. створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;      створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;  
104. прогнозування та забезпечення розвитку дошкільної освіти, оптимізація мережі дошкільних закладів усіх типів і форм власності, відповідно до освітніх запитів населення;   -123- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, відповідно до освітніх запитів населення;  
Враховано   Прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, відповідно до освітніх запитів населення;  
105. ліцензування юридичних та фізичних осіб на право здійснення дошкільної освіти та виховання, атестація дошкільних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;   -124- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних та фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти; державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;  
Враховано   ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних та фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти; державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;  
    -125- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти у такій редакції: "атестація дошкільних закладів та доведення результатів атестації до громадськості через засоби масової інформації".  
Враховано    
106. соціальний захист, охорона життя, здоров`я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному закладі;      соціальний захист, охорона життя, здоров`я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;  
107. здійснення контролю за додержанням вимог базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;   -126- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: здійснення контролю за виконання завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;  
Враховано   здійснення контролю за виконання завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;  
108. організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти та виховання, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;      організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;  
109. ведення обліку дітей дошкільного віку;      ведення обліку дітей дошкільного віку;  
110. сприяння провадженню інноваційної діяльності;   -127- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Включити абзац у такій редакції: організація проведення експериментальної та інноваційної діяльності.  
Враховано   проведення експериментальної та інноваційної діяльності;  
111. здійснення міжнародного співробітництва в галузі дошкільної освіти та виховання;   -128- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   здійснення міжнародного співробітництва в сфері дошкільної освіти;  
112. комплектування системи дошкільної освіти педагогічними працівниками, в тому числі, керівними кадрами.   -129- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.  
Враховано   забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.  
    -130- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Викласти в такій редакції: підготовка, перепідготовка, комплектування системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, підвищення їх кваліфікації і атестації.  
Враховано    
113. Стаття 17. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти та виховання      Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти  
114. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України:   -131- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Вилучити слово "України" - далі за текстом.  
Враховано   1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:  
115. реалізує державну політику в галузі дошкільної освіти та виховання;   -132- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   реалізує державну політику в сфері дошкільної освіти;  
116. здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі дошкільної освіти та виховання;      здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі дошкільної освіти;  
117. розробляє та затверджує державні нормативи фінансового, матеріального забезпечення вихованців та матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів;   -133- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У тексті проекту Закону замість слова "вихованці" записати "діти".  
Враховано   розробляє та затверджує державні нормативи фінансового, матеріального забезпечення дітей та матеріально-технічного оснащення дошкільних навчальних закладів;  
118. визначає перспективи розвитку системи дошкільної освіти та виховання;   -134- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: "визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку системи дошкільної освіти".  
Враховано   визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку системи дошкільної освіти;  
119. розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог базового компонента дошкільної освіти;      розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог Базового компонента дошкільної освіти;  
120. контролює діяльність органів управління освітою та закладів системи дошкільної освіти та виховання;      контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи дошкільної освіти;  
121. організовує програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення дошкільної освіти та виховання;   -135- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після слів "науково-методичне" доповнити "кадрове" - далі за текстом.  
Враховано   організовує нормативне, програмне, науково-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення дошкільної освіти;  
    -136- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: організовує нормативне, програмне, науково-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення дошкільної освіти;  
Враховано    
122. визначає порядок атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти та виховання;      визначає порядок атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;  
123. приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти та виховання, координує та контролює її проведення;      приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти, координує та контролює її проведення;  
124. затверджує типові переліки обов'язкового навчально-дидактичного та іншого обладнання, в тому числі корекційного, програмно-методичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;   -137- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац вилучити.  
Відхилено   затверджує типові переліки обов'язкового навчально-дидактичного та іншого обладнання, в тому числі корекційного, програмно-методичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;  
125. здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку.   -138- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво.  
Враховано   здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво.  
126. Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, дошкільних закладів незалежно від типів і форм власності.   -139- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.  
Враховано   Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.  
127. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.   -140- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.  
128. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти та виховання в межах їх компетенції:   -141- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністраці, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:  
Враховано   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністраці, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:  
129. забезпечують реалізацію державної політики у галузі дошкільної освіти та виховання на відповідній території;   -142- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території;  
130. контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузі дошкільної освіти, обов'язкове виконання базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, розташованими на їх території;   -143- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов'язкове виконання базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, розташованими на їх території;  
131. беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової частини змісту дошкільної освіти та виховання;   -144- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Вилучити слова "варіативної складової частини" - далі за текстом.  
Враховано   беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;  
132. створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти та виховання;      створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти;  
133. організовують нормативне, програмно-методичне, матеріальне, науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників у галузі дошкільної освіти та виховання, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;   -145- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після слів "науково-методичне" доповнити "кадрове" - далі за текстом.  
Враховано   організовують нормативне, програмно-методичне, кадрове, матеріальне, науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;  
    -146- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано    
134. здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних закладах;      здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;  
135. проводять ліцензування юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг в галузі дошкільної освіти та виховання, атестацію дошкільних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;   -147- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг в сфері дошкільної освіти, атестацію дошкільних навчальних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;  
Враховано   проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг в сфері дошкільної освіти, атестацію дошкільних навчальних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;  
    -148- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Подати у такій редакції: "проводять атестацію дошкільних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації".  
Враховано    
    -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "їх" замінити "відповідній" - далі за текстом. Пункт доповнити реченням: "Ліцензія видається терміном на п'ять років".  
Враховано частково    
136. сприяють проведенню інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти та виховання;   -150- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та конролюють хід їх здійснення;  
Враховано   організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та конролюють хід їх здійснення; забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;  
    -151- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац: забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;  
Враховано    
137. забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньо-виховному процесі, вихованців;   -152- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Записати у такій редакції: забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу, обслуговуючого персоналу в дошкільноу навчальному закладі.  
Враховано   забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу, обслуговуючого персоналу в дошкільноу навчальному закладі.  
138. здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту".   -153- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Вилучити слова "Конституції Автономної Республіки Крим" та завершити словами "цього Закону та положень про них"  
Враховано   здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цього Закону та положень про них.  
139. Стаття 18. Управління та громадське самоврядування дошкільного закладу      Стаття 20. Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу  
140. 1. Керівництво дошкільним закладом здійснює завідуючий.   -154- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор (завідуючий).  
Враховано   1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор (завідуючий).  
    -155- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Перед словом "керівництво" записати "загальне" - далі за текстом  
Враховано    
    -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "завідуючий" замінити словами "керівник (завідуючий, директор, ректор, президент тощо)" - далі за текстом.  
Враховано частково    
141. Колегіальним органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про дошкільний заклад.   -157- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Подати у такій редакції: Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності при наявності не менше трьох педагогічних працівників. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять директор (завідуючий), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізкультури, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, учителі-логопеди, вихователі, старші вихователі вихователь-методисти, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, інструктори з фізкультури, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, помічники вихователів та няні у будинках дитини, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють, дітей дошкільного навчального закладу. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради мають право дорадчого голосу. Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його директор (завідуючий). Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада дошкільного навчального закладу: оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі; розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі; визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників; затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціаиви, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; аналізує проведення експериментальної та інноваційної роботи у дошкільному навчальному закладі; визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю; розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу; заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників; розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.  
Враховано   Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності при наявності не менше трьох педагогічних працівників. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять директор (завідуючий, заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізкультури, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, учителі-логопеди, вихователі, старші вихователі вихователь-методисти, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, інструктори з фізкультури, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, помічники вихователів та няні у будинках дитини, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють, дітей дошкільного навчального закладу. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради мають право дорадчого голосу. Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його директор (завідуючий). Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада дошкільного навчального закладу: оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі; розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі; визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників; затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей; обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціаиви, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; аналізує проведення експериментальної та інноваційної роботи у дошкільному навчальному закладі; визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю; розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу; заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників; розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.  
142. 2. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного закладу та батьків.   -158- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Подати у такій редакції: Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють дітей дошкільного навчального закладу. Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.  
Враховано   Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють дітей дошкільного навчального закладу. Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.  
    -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "колективу" замінити "працівників" - далі за текстом.  
Відхилено    
143. Стаття 19. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів      Стаття 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів  
144. 1. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у галузі дошкільної освіти та виховання.   -160- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.  
145. 2. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, Державна інспекція закладів освіти при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі освіти і науки України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.   -161- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань інспектування навчальних закладів при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі освіти і науки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київське і Севастпольське міські державні адміністрації, районні державні адміністрацій та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування.  
Враховано   2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань інспектування навчальних закладів при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі освіти і науки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київське і Севастпольське міські державні адміністрації, районні державні адміністрацій та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування.  
146. 3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на п'ять років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України. Результати державної атестації оприлюднюються.   -162- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Результати державної атестації оприлюднюються.  
Враховано   3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Результати державної атестації оприлюднюються.  
    -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити.  
Відхилено    
147. Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ   -164- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
У тексті проекту Закону замість "ОСВІТНЬОВИХОВНОГО" записати "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО"  
Враховано   Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
    -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "IV" записати "4" - далі за текстом.  
Відхилено    
148. Стаття 20. Базовий компонент дошкільної освіти      Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти  
149. 1. Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.   -166- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Вилучити слово "це" - далі за текстом.  
Враховано   1. Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.  
150. Виконання вимог базового компонента дошкільної освіти є обов`язковим для усіх дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.   -167- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Замість слова "базового" записати "Базового - далі за текстом..  
Враховано   Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов`язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.  
151. Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України разом з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років.   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість слів "в установленому порядку" записати "ним" - далі за текстом.  
Враховано частково   Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років.  
    -169- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років.  
Враховано    
152. Зміна змісту і обсягу базового компонента дошкільної освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.   -170- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "базового" записати "Базового" - далі за текстом.  
Враховано   Зміна змісту і обсягу Базового компонента дошкільної освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.  
153. 2. Програмно-методичне забезпечення реалізації базового компонента дошкільної освіти здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України.   -171- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Програмно-методичне забезпечення реалізації базового компонента дошкільної освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України.  
Враховано   2. Програмно-методичне забезпечення реалізації базового компонента дошкільної освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України.  
154. Стаття 21. Вимоги до змісту дошкільної освіти та виховання, його реалізація      Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація  
155. 1. Зміст дошкільної освіти та виховання визначається базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:   -172- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Замість слова "базового" записати "Базового" - далі за текстом.  
Враховано   1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:  
156. формування основ соціальної адаптації та загальної компетентності дитини;   -173- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Замість слів "загальної компетентності" записати "життєвої компетентності" - далі за текстом.  
Враховано   формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;  
157. створення умов для самореалізації особистості.   -174- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.  
Враховано   виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.  
158. 2. Дошкільна освіта у межах базового компонента здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.   -175- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Викласти у такій редакції:: 2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
Враховано   2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
159. Дошкільний заклад має право обирати програму з числа варіантних програм у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.   -176- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності має право працювати за експериментальною або пробною програмою затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
Враховано   Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності має право працювати за експериментальною або пробною програмою затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
160. 3. Держава сприяє здобуттю дошкільної освіти дітьми з вадами психофізичного розвитку і такими, що потребують тривалого лікування, за окремими програмами і методиками, розробленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України.   -177- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 3. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
Враховано   3. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
    -178- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "дітьми з вадами психофізичного розвитку" записати "дітьми з особливими потребами" - далі за текстом.  
Враховано частково    
161. 4. Додаткові освітні послуги, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, що їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, що їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.   -179- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Замість слів "або осіб, що їх замінюють" записати "або осіб, які їх замінюють".  
Враховано   4. Додаткові освітні послуги, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.  
162. Стаття 22. Планування роботи дошкільного закладу      Стаття 24. Планування роботи дошкільного навчального закладу  
163. 1. Робота дошкільного закладу регламентується планом навчально-виховної роботи, який складається, як правило, на навчальний рік.   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "який складається, як правило, на навчальний рік" заміниити словами "Період планування визначається керівником дошкільного закладу, але не може перевищувати одного календарного року" - далі за текстом.  
Відхилено   Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.  
    -181- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.  
Враховано    
164. 2. Плани навчально-виховної роботи державних чи комунальних дошкільних закладів затверджуються відповідними органами управління освітою.   -182- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: План роботи державного та комунального дошкільного навчального закладу затверджується керівником за погодженням з відповідним органом управління освітою.  
Враховано   План роботи державного та комунального дошкільного навчального закладу затверджується керівником за погодженням з відповідним органом управління освітою.  
165. Плани навчально-виховної роботи приватних дошкільних закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою.   -183- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: План роботи приватного дошкільного навчального закладу затверджується власником і погоджується з відповідним органом управління освітою.  
Враховано   План роботи приватного дошкільного навчального закладу затверджується власником і погоджується з відповідним органом управління освітою.  
    -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити.  
Відхилено    
166. Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ   -185- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "V" записати "5" - далі за текстом.  
Відхилено   Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
167. Стаття 23. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти та виховання   -186- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти Поміняти місцями статті 25 і 26, відповідно змінивши їх нумерацію.  
Враховано   Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти  
168. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти та виховання полягає у:   -187- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є:  
Враховано   Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є:  
169. розробленні та впровадженні програмнометодичної бази дошкільної освіти та виховання;   -188- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;  
Враховано   розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;  
170. розробленні освітньо-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;   -189- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;  
Враховано   створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;  
171. узагальненні та поширенні передового педагогічного досвіду;   -190- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;  
Враховано   узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;  
172. організації співпраці з вищими педагогічними навчальними закладами з метою підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;   -191- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: організації співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;  
Враховано   організації співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;  
173. аналізі стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до базового компонента дошкільної освіти;   -192- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти, у тому числі готовності дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі з шестирічного віку;  
Враховано   аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти, у тому числі готовності дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі з шестирічного віку;  
174. підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників дошкільної освіти;   -193- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакціїї: підготовка, перепідготовка та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;  
Враховано   підготовка, перепідготовка та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;  
175. пропаганді просвітницької діяльності у засобах масової інформації.   -194- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації.  
Враховано   пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації.  
176. Стаття 24. Установи, що здійснюють науково-методичне забезпечення дошкільної освіти та виховання   -195- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 25. Науково-методичне забезпечення систнми дошкільної освіти  
Враховано   Стаття 25. Науково-методичне забезпечення систнми дошкільної освіти  
177. Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти та виховання здійснюють:      Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти здійснюють:  
178. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;  
179. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;      Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;  
180. Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти;      Кримський республіканський інститут післядипломної освіти, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти;  
181. методичні кабінети та інші науковометодичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.   -196- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Замість "науковометодичні" записати "науково-методичні".  
Враховано   методичні кабінети та інші науково-методичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.  
182. РОЗДІЛ VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ   -197- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву розділу подати у такій редакції: РОЗДІЛ VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
Враховано   РОЗДІЛ VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
183. Стаття 25. Учасники освітньо-виховного процесу   -198- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу  
Враховано   Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу  
    -199- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замінити "VI" на "6" - далі за текстом.  
Відхилено    
184. Учасниками освітньо-виховного процесу у галузі дошкільної освіти та виховання є діти дошкільного віку, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники і спеціалісти дошкільного закладу, фізичні особи, які надають освітні послуги в галузі дошкільної освіти та виховання, а також органи управління освітою, батьки та особи, які їх замінюють.   -200- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, вихованці, учні; директорри ()завідувачі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізичноїї культури, музичні керівні, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; помічники вихователів та няні у будинках дитини; медичні працівники та інші спеціалісти; батьки та/або особи, які їх замінюють, батьки-вихователі дошкільних навчальних закладів (ясла-садок сімейного типу; фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.  
Враховано   Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, вихованці, учні; директорри ()завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізичноїї культури, музичні керівні, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи; помічники вихователів та няні у будинках дитини; медичні працівники та інші спеціалісти; батьки та/або особи, які їх замінюють, батьки-вихователі дошкільних навчальних закладів (ясла-садок сімейного типу; фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.  
185. Стаття 26. Права дитини у галузі дошкільної освіти та виховання   -201- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері" - далі за текстом.  
Враховано   Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти  
186. 1. Права дитини у галузі дошкільної освіти та виховання визначені Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України "Про освіту" та іншими актами законодавства України.   -202- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
Враховано   1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -203- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "та іншими актами законодавства України" замінити словами "цим Законом та іншими законами України".  
Враховано    
187. 2. Дитина має гарантоване державою право на:      2. Дитина має гарантоване державою право на:  
188. безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних закладах;   -204- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Після слова "освіту" записати "а з 5-ти річного віку - обов'язкову дошкільну освіту" - далі за текстом.  
Відхилено   безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;  
189. безпечні та нешкідливі для здоров`я умови виховання, розвитку і навчання;   -205- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання, навчання;  
Враховано   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; медичне обслуговування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;  
    -206- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити абзац: захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;  
Враховано    
    -207- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац: медичне обслуговування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;  
Враховано    
190. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, приниження гідності;   -208- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження гідності;  
Враховано   захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження гідності;  
191. здоровий спосіб життя.      здоровий спосіб життя.  
192. Стаття 27. Права та обов`язки педагогічних працівників у галузі дошкільної освіти та виховання   -209- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "Сфері" - далі за текстом.  
Враховано   Стаття 29. Права та обов`язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти  
193. Права та обов`язки педагогічних працівників у галузі дошкільної освіти та виховання визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами України.   -210- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами "прийнятими відповідно до них".  
Відхилено   Права та обов`язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -211- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Права та обов`язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
Враховано    
194. Стаття 28. Педагогічний працівник та педагогічне навантаження у галузі дошкільної освіти   -212- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці та відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти  
Враховано   Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці та відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти  
195. 1. Педагогічний працівник дошкільного закладу - особа, яка має відповідну педагогічну освіту, рівень професійної підготовки, проводить педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість роботи, а також стан здоров'я, що не перешкоджає виконувати професійні обов'язки.   -213- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "результативність" замінити словом "високу" - далі за текстом.  
Враховано   1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.  
    -214- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слова "освіту" записати "або фахову професійну підготовку", а слова "рівень професійної підготовки" вилучити - далі за текстом.  
Враховано    
    -215- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.  
Враховано    
196. 2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у галузі дошкільної освіти та виховання - це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.   -216- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Замість слова "галузі" записати "сфері", а також вилучити слово "це".  
Враховано   2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.  
197. 3. Педагогічне навантаження вихователя дошкільного закладу незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, становить 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.   -217- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, відповідно становить: вихователя групи загального типу - 30 годин; вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин; соціального-педагога - 30 годин; практичного психолога - 30 годин; практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу -20 годин; музичного керівника - 24 години; інструктора з фізичного виховання - 24 години; учителя-дефектолога, учителя-логопеда- 20 годин; вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.  
Враховано   3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, відповідно становить: вихователя групи загального типу - 30 годин; вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин; соціального-педагога - 30 годин; практичного психолога - 30 годин; практичного психолога дошкільного навчального закладу(ясел-садка) компенсуючого типу -20 годин; музичного керівника - 24 години; інструктора з фізичного виховання - 24 години; учителя-дефектолога, учителя-логопеда - 20 годин; вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.  
    -218- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість "36 годин" записати "30 годин" - далі за тккстом.  
Враховано    
198. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -219- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Викласти у такій редакції: Розмір тарифної ставки інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюється Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами України.  
Враховано   Розмір тарифної ставки інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюється Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -220- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замінити тесктом такого змісту: "Розміри тарифних ставок педагогічних працівників дошкільних закладів державної форми власності встановлюється центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, комунальної форми власності - виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, приватних - власником. Розміри тарифних ставок педагогічних працівників дошкільних закладів усіх форм власності не повинні встановлюватися нижче за мінімальний розмір, встановлений для даної категорії працівників Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
199. Педагогічне навантаження педагогічних працівників дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності менше ніж тарифна ставка, встановлюється тільки за їх згодою.   -221- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Викласти у такій редакції: Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки тільки за його письмовою згодою у порядку передбаченому законодавством України.  
Враховано   Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки тільки за його письмовою згодою у порядку передбаченому законодавством України. 4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел--садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України.  
    -222- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити частину 4 у такій редакції: 5. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
200. Стаття 29. Трудові відносини у системі дошкільної освіти      Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти  
201. 1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.   -223- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами ", прийнятими відповідно до них".  
Враховано   1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.  
202. 2. На посаду керівника дошкільного закладу може призначатися особа, яка має вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у галузі дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності.   -224- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.  
Враховано   2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядквання, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.  
    -225- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Після слова "педагогічну" записати "в першу чергу дошкільну" - далі за текстом.  
Враховано    
    -226- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Подати у такій редакції: "2. На посаду керівника дошкільного закладу призначається особа, яка має вищу дошкільну педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи у галузі дошкільної освіти не менш як три роки..  
Враховано    
    -227- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
203. 3. Керівника державного та комунального дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.   -228- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Узгодити із Законом України "Про місцеве самоврядування".  
Враховано   3. Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.  
    -229- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.  
Враховано    
204. Інших працівників державного та комунального дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.   -230- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.  
Враховано   Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.  
205. Керівника та педагогічних працівників приватного дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади його засновник за погодженням з відповідним органом управління освітою.   -231- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 4. Керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.  
Враховано   4. Керівника та заступника керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.  
    -232- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац вилучити.  
Відхилено    
    -233- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Подати у такій редакції: Керівника та педагогічних працівників приватного дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади його власник.  
Враховано частково    
206. Стаття 30. Атестація педагогічних працівників   -234- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 32. Атестація педагогічних працівників та їх заохочення  
Враховано   Стаття 32. Атестація педагогічних працівників та їх заохочення  
207. 1. Атестація педагогічних працівників дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.   -235- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити слова ", як правило" - далі за текстом.  
Відхилено   Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
    -236- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.  
Враховано    
    -237- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після слів "державна атестація закладу" записати "його керівників і педагогічних працівників" - далі за текстом.  
Враховано    
208. 2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "Вихователь-методист".   -238- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: 2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", вихователям методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель-методист".  
Враховано   За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", вихователям методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель - методист".  
209. Стаття 31. Соціальний захист дітей дошкільного віку      Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку  
210. 1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітям дошкільного віку, особливо дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, що потребують тривалого лікування, мають вади психофізичного розвитку, а також дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей.   -239- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати в такій редакції: 1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують тривалого лікування або корекції фізичного та//або розумового розвитку, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.  
Враховано   1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування, дітей, які потребують тривалого лікування, або корекції фізичного та/або розумового розвитку, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.  
211. 2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на утримання у державних і комунальних дошкільних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових інтересів згідно із законодавством України.   -240- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слів "право на " записати " збереження родинних стосунків" - далі за текстом.  
Враховано   2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових інтересів згідно із законодавством України. 3. Дітям першого та другого років життя за рахунок держави гарантується забезпечення спеціальними продуктами дитячого харчування, включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та дієтичні продукти, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -241- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити абзацом такого змісту: 3. Забезпечення за рахунок держави спеціальними продуктами дитячого харчування, включаючи вітамінізоване молоко, молочні суміші для дітей першого та другого року життя та дієтичні продукти.  
Враховано    
    -242- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзац в такій редакції: 3. Дітям першого та другого років життя за рахунок держави гарантується забезпечення спеціальними продуктами дитячого харчування, включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та дієтичні продукти, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
212. 3. Дітям, які потребують корекції вад психофізичного розвитку, тривалого лікування, гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних закладів з гнучким режимом роботи, на їх утримання у цих закладах за рахунок держави.   -243- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: 4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна комісія.  
Враховано   4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна комісія.  
213. 4. Діти з вадами слуху, зору, опорнорухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -244- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Викласти у такій редакції: Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
214. Стаття 32. Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу   -245- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі  
Враховано   Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі  
215. 1. Вихованці державного і комунального дошкільного закладу забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі штатним або спеціально закріпленим медичним персоналом лікувальнопрофілактичних закладів, підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади.   -246- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Організація безоплатного медичного обслугогування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України.  
Враховано   Організація безоплатного медичного обслугогування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України.  
    -247- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами ", органам місцевого самоврядування".  
Відхилено    
216. 2. Медичне обслуговування вихованців приватного дошкільного закладу здійснюється за домовленістю між батьками, засновниками дошкільного закладу та лікувально-профілактичним закладом.   -248- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт вилучити.  
Враховано    
    -249- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "засновниками" замінити на "власниками" - далі за текстом.  
Враховано    
    -250- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слова "за домовленістю між батьками" замінити словами "на основі укладеного письмового договору між" - далі за текстом.  
Враховано    
217. 3. Дошкільний заклад забезпечує умови для проведення лікувально-профілактичними закладами своєчасних медичних оглядів вихованців, поліпшення стану їх здоров'я. Медичні огляди проводяться територіальними дитячими лікувально-профілактичними закладами на безоплатній основі.   -251- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним облугогуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним облугогуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -252- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слова "вихованців" записати "не рідше, як два рази на рік" - далі за текстом.  
Враховано    
218. 4. Органи та заклади охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічні установи спільно з органами управління освітою здійснюють контроль за охороною здоров'я дітей, проведенням оздоровчих заходів, дотриманням санітарних та епідеміологічних норм у дошкільних закладах усіх типів і форм власності.   -253- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію їх здоров'я, несуть відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.  
Враховано   Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію їх здоров'я, несуть відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.  
219. Стаття 33. Права батьків або осіб, які їх замінюють   -254- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Змінити нумерацію статей та подати наззву статті у такій редакції: Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють  
Враховано   Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють  
220. 1. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право:   -255- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  
Враховано   Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  
221. вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку;   -256- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: вибирати дошкільний навчальний заклад та форми здобуття дитиною дошкільної освіти;  
Враховано   вибирати дошкільний навчальний заклад та форми здобуття дитиною дошкільної освіти;  
222. обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;   -257- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;  
Враховано   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;  
223. брати участь у зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;   -258- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац вилучити.  
Враховано    
224. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання та виховання дітей;   -259- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;  
Враховано   звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;  
225. захищати законні інтереси дітей.   -260- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити частину другу під такою назвою: Батьки, або особи, які їх замінюють, мають такі зобов'язання:  
Враховано   захищати законні інтереси дітей. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають такі зобов'язання: забезпечувати умови для здобуття дитиною старшого шкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою; постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхх природних задатків, нахилів та здібностей; поважати гідність дитини; виховувати працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища, любов до України.  
    -261- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзацами такого змісту: забезпечувати умови для здобуття дитиною старшого шкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою; постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхх природних задатків, нахилів та здібностей; поважати гідність дитини; виховувати працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища, любов до України.  
Враховано    
226. Розділ VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ   -262- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "VII" записати "7" - далі за текстом.  
Відхилено   Розділ VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
227. Стаття 34. Фінансово-господарська діяльність дошкільних закладів      Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів  
228. 1. Фінансово-господарська діяльність дошкільних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.   -263- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Піля слів "місцевого самоврядування" записати "Статуту дошкільного закладу, Положення про дошкільний виховний заклад" - далі за текстом..  
Відхилено   Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.  
    -264- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами ", прийнятими відповідно до них".  
Відхилено    
229. 2. Утримання та розвиток матеріальнотехнічної бази дошкільних закладів фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.   -265- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Замість "матеріальнотехнічної" записати "матеріально-технічної"- далі за текстом.  
Враховано   Утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів у межах типового переліку обов'язкового обладнання фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.  
    -266- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Після слова "закладів" записати "у межах типового переліку обов'язкового обладнання" - далі за текстом.  
Враховано    
230. Стаття 35. Розмір плати за відвідування дитиною дошкільного закладу   -267- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Статтю вилучити, відповідно змінивши нумерацію статей.  
Враховано    
231. 1. Розмір та порядок встановлення плати за відвідування дитиною державного чи комунального дошкільного закладу визначається Кабінетом Міністрів України.   -268- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Узгодити із Законом України "Про місцеве самоврядування".  
Враховано    
    -269- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити слова "Розмір та" - далі за текстом.  
Враховано    
232. 2. Розмір та порядок встановлення плати за відвідування дитиною приватного дошкільного закладу визначається договором, укладеним між батьками або особами, які їх замінюють, та засновником (власником) дошкільного закладу.   -270- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Подати у такій редакції: "2. Розмір та порядок оплати за відвідування дитиною приватного дошкільного закладу визначається договором, укладеним між батьками або особами, які їх замінюють, та власником дошкільного закладу.  
Враховано    
    -271- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Доповнити абзац: Розмір оплати повинен бути доступним для всіх прошарків населення.  
Враховано    
233. Стаття 36. Організація харчування дітей у дошкільному закладі   -272- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати статтю за номером 35.  
Враховано   Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі  
234. 1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі, відповідальність за його якість покладається на засновника (власника) та керівника.   -273- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів. Організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, керівників дошкільних навчальних закладів. Організація харчування у приватних дошкільних навчальних закладах покладається на власників та керівників дошкільних навчальних закладів. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я.  
Враховано   Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів. Організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, керівників дошкільних навчальних закладів. Організація харчування у приватних дошкільних навчальних закладах покладається на власників та керівників дошкільних навчальних закладів. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я.  
235. 2. Натуральний набір продуктів для харчування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів України.   -274- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Вилучити.  
Враховано    
236. 3. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності покладається на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охороною здоров'я та освітою.   -275- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освіти і науки.  
Враховано   Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освіти і науки. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування у державному чи комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу цін не перевищував мінімального прожиткового мінімуму. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України  
    -276- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Дповнити частину четверту у такій редакції: Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування у державному чи комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.  
Враховано    
    -277- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити частину п'яту у такій редакції: Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу цін не перевищував мінімального прожиткового мінімуму. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України  
Враховано    
237. Стаття 37. Матеріально-технічна база дошкільного закладу      Стаття 38. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу  
238. 1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно дошкільного закладу належить йому на правах, визначених законодавством України.   -278- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "інші цінності" замінити словами "інше майно" та відповідно "законодавством України" на "законом" - далі за текстом..  
Враховано   1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -279- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Подати у такій редакції: . Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
Враховано частково    
239. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов`язкового обладнання, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.   -280- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити словами "які в обов'язковому порядку направляються в дошкільний заклад не рідше одного разу в рік".  
Відхилено   2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов`язкового обладнання, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.  
240. 3. Джерелами формування майна та фінансових ресурсів дошкільних закладів є кошти:   -281- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:  
Враховано   3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:  
241. засновника;   -282- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Доповнити слово "(власника)".  
Враховано   засновника (власника);  
242. відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних закладів);      відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);  
243. батьків або осіб, які їх замінюють;      батьків або осіб, які їх замінюють;  
244. а також добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.   -283- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; інші кошти не заборонені законодавством України.  
Враховано   добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; інші кошти не заборонені законодавством України. Стаття 39. Штатні розписи дошкільних навчальних закладів Штатні розписи державних або комунальних дошкільних навчальних закладів встановлюється відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів. Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів встановлюються власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.  
    -284- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити статтю 40 такого змісту: Стаття 40. Штатні розписи дошкільних навчальних закладів Штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчальних закладів встановлюється відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів. Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів встановлюються власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.  
Враховано    
245. Розділ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО   -285- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Замістть "Розділ VII" записати "Розділ VIII" - далі за текстом.  
Враховано   Розділ VІІI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
    -286- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "VII" записати "8".  
Відхилено    
246. Стаття 38. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти та виховання      Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти  
247. 1. Держава сприяє міжнародному співробітництву та розвитку міжнародних контактів у системі дошкільної освіти та виховання.   -287- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції, відповідно змінивши порядок розташування: Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.  
Враховано   Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.  
248. 2. Міжнародне співробітництво у дошкільній освіті здійснюється згідно із Законом України "Про освіту" та іншими актами законодавства України.   -288- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "Про освіту" записати "цим Законом та іншими нормативно-правовими актами" - далі за текстом.  
Враховано   Міжнародне співробітництво у дошкільній освіті здійснюється згідно із Законом України "Про освіту", цим Законом, іншими актами законодавства України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -289- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "актами законодавства України" замінити словами на "законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
249. Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ   -290- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замінити "IX" на "9" - далі за текстом.  
Відхилено   Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
250. Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту та виховання      Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту  
251. 1. Посадові особи, громадяни, які порушують цей Закон або перешкоджають його виконанню, несуть відповідальність згідно із законодавством України.   -291- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Особи винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.  
Враховано   Особи винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.  
    -292- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "громадяни" замінити на "інші фізичні особи" - далі за текстом.  
Відхилено    
    -293- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю доповнити пунктом: Притягати до адміністративної та кримінальної відповідальності посадових осіб, якщо порушується вимога безпеки в дошкільному закладі (у випадку раптового виключення світла, подачі води тощо"  
Враховано частково    
252. 2. Невиконання дошкільними закладами чи фізичними особами, що надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти та виховання, вимог базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.   -294- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Подати у такій редакції: Невиконання приватними дошкільними навчальними закладами, юридичними чи фізичними особами, які надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти, завдань дошкільної освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.  
Враховано   Невиконання приватними дошкільними навчальними закладами, юридичними чи фізичними особами, які надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти, завдань дошкільної освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.  
    -295- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
    -296- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами "виключно у судовому порядку".  
Відхилено    
253. Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію дошкільного закладу.      Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію дошкільного навчального закладу.  
254. Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -297- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість "X" записати "10" - далі за текстом.  
Відхилено   Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
255. Стаття 40. Набрання чинності цим Законом   -298- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Вилучити назву статті.  
Враховано    
256. 1. Закон України "Про дошкільну освіту та виховання" набирає чинності з дня його опублікування.   -299- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити частину другу (відповідно змінивши нумерацію наступних частин) у такій редакції: 2. Частина перша статті тридцятої щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які будуть призначатися на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом.  
Враховано   1. Закон України "Про дошкільну освіту" набирає чинності з дня його опублікування. 2. Частина перша статті тридцятої щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які будуть призначатися на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом.  
257. 2. Кабінетові Міністрів України протягом року:   -300- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Подати у такій редакції: Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:  
    -301- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами "від дня набрання чинності цим Законом".  
Враховано частково    
258. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;   -302- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац третій подати першим.  
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозицій про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
    -303- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзац в такій редакції: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозицій про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
Враховано    
259. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;   -304- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Викласти у такій редакції: "забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано частково   забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
    -305- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Внести доповнення "Встановити нові норми харчування дітей дошкільного віку до 01.01.01. р.."  
Враховано    
260. розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.   -306- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити частину четверту такого змісту: 4) Внести зміни до таких Законів України: 1.У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84): статтю 34 викласти в такій редакції: "Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади Дошкільними навчальними закладами є: дошкільні навчальні заклади (ясла); дошкільні навчальні заклади (ясла-садки); дошкільні навчальні заклади (дитячі садки); дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу; будинки дитини; дошкільні навчальні заклади інтернатного типу (дитячі будинки); дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу; дошкільні навчальні заклади комбінованого типу; дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини); дитячі будинки сімейного типу. Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють."; частину п'яту статті 36 викласти в такій редакції: "За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня"; абзац другий статті 50 викласти в такій редакції: "діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти". 2) Пункт тридцять дев'ятий статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст.299) викласти в такій редакції: "39) надання освітніх послуг дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, недільними школами, а також фізичними особами, які мають відповідну вищу педагогічну освіту". 3) Пункт тридцятий частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст.170) доповнити абзацом такого змісту: "Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму". 4) Частину другу статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №33, ст. 443) доповнити словами "питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальнихх закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами ".  
Враховано   розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. 4) Внести зміни до таких Законів України: 1.У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84): статтю 34 викласти в такій редакції: "Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади Дошкільними навчальними закладами є: дошкільні навчальні заклади (ясла); дошкільні навчальні заклади (ясла-садки); дошкільні навчальні заклади (дитячі садки); дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу; будинки дитини; дошкільні навчальні заклади інтернатного типу (дитячі будинки); дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу; дошкільні навчальні заклади комбінованого типу; дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини); дитячі будинки сімейного типу. Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють."; частину п'яту статті 36 викласти в такій редакції: "За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня"; абзац другий статті 50 викласти в такій редакції: "діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти". 2) Пункт тридцять дев'ятий статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст.299) викласти в такій редакції: "39) надання освітніх послуг дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також фізичними особами, які мають відповідну вищу педагогічну освіту". 3) Пункт тридцятий частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст.170) доповнити абзацом такого змісту: "Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму". 4) Частину другу статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №33, ст. 443) доповнити словами "питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальнихх закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами ".