Кількість абзаців - 69 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (щодо заходів адміністративної реформи) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (щодо заходів адміністративної реформи)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-1- Бевзенко В.Ф.
доповнити законопроект такими змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення:
у статтях 221, 255 цифри «53-5» виключити;
 
Враховано   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 221 та абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри «53-5» виключити;
 
6. статтю 238-1 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 238-1 викласти у такій редакції:
 
7. «Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель
 
   «Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель
 
8. Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52 – 53-4, 54 - 56 та 188-5 цього Кодексу).
 
   Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52 – 53-5, 54 - 56 та 188-5 цього Кодексу).
 
9. Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів та їх заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства відповідних територій.»;
 
   Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів та їх заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства відповідних територій».
 
10. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
11. 1) пункт ґ) частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Земельному кодексі України у пункті ґ) частини першої статті 15 після слова: «земель» доповнити словами: «і державного контролю за використанням земель;»
 
Враховано редакційно   1) пункт «ґ» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
    -3- Бевзенко В.Ф.
пункт ґ) частини першої статті 15 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«ґ) здійснення землеустрою, державного контролю за здійсненням землеустрою, моніторингу земель;»
 
Враховано редакційно    
12. «ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель;»;
 
   «ґ) здійснення землеустрою і державного контролю за його проведенням, моніторингу земель відповідно до закону»;
 
13. 2) частину першу статті 188 викласти у такій редакції:
 
   2) частину першу статті 188 викласти в такій редакції:
 
14. «1. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до закону.»;
 
   «1. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до закону».
 
15. 3. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
   3. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
16. 1) у пункті « в « частини першої статті 14 слова «і державного контролю за використанням та охороною земель» виключити;
 
-4- Кармазін Ю.А.
у пункті «в» частини першої статті 14 після слова: «землеустрою» доповнити словами: «і державного контролю за використанням земель;»
 
Враховано частково   1) пункт «в» частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
«в) здійснення землеустрою і державного контролю за його проведенням»;
 
17. 2) у статті 60 після слів «земельних ресурсів» доповнити словами «та органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель».
 
-5- Кармазін Ю.А.
у статті 60 після слів: «ресурсів та» доповнити словом: «іншими» і далі – за текстом
 
Відхилено   2) статтю 60 доповнити словами «центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до повноважень, визначених законом».
 
18. 4. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349):
 
-6- Семинога А.І.
частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
"Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів."
 
Відхилено   4. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2009р., № 47-48 ст.719; 2012р., №2-3 ст. 3):
 
19. 1) абзаци четвертий та сьомий статті 16 виключити;
 
-7- Кармазін Ю.А.
абзац четвертий статті 16 не виключати та викласти в наступній редакції:
«здійснення державного контролю за використанням земель;»
 
Відхилено   1) абзаци четвертий та сьомий статті 16 виключити;
 
    -8- Бевзенко В.Ф.
частину першу статті 16 Закону України «Про охорону земель» доповнити пунктом такого змісту:
«здійснення державного контролю за здійсненням землеустрою»
 
Відхилено    
20. 2) у статті 17:
 
      
21. назву та абзац перший цієї статті викласти у такій редакції:
 
-9- Бевзенко В.Ф.
преамбулу та абзац перший статті 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Повноваження у галузі охорони земель центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
До повноважень у галузі охорони земель центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать:»
 
Відхилено   2)назву, абзаци перший і третій статті 17 викласти в такій редакції:
 
    -10- Семинога А.І.
у статті 17 абзац третій, четвертий та дев'ятий виключити
 
Відхилено    
22. «Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель»;
 
-11- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
2.Статтю 17 «Про охорону земель» викласти у такій новій редакції:
«Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель
1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:
участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм відтворення та охорони земель;
участь у розробці нормативно-правових актів у галузі відтворення та охорони земель;
здійснення міжнародного співробітництва з питань відтворення та охорони земель;
вирішення інших питань у галузі відтворення та охорони земель відповідно до закону та покладених на нього актами Президента України.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі використання та охорони земель належать:
участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;
здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель;
обмеження чи зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності відповідно до закону, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про використання та охорону земель;
участь у розробці нормативно-правових актів у галузі використання та охорони земель;
подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства України про використання та охорону земель;
здійснення міжнародного співробітництва з питань використання та охорони земель;
вирішення інших питань у галузі використання та охорони земель відповідно до закону та покладених на нього актами Президента України.».
 
Відхилено   «Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель
 
    -12- Дейч Б.Д.
1. Пункт 4 законопроекту (зміни до статті 17 Закону України «Про охорону земель») доповнити такими змінами
«статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи (у разі їх утворення), морські екологічні інспекції, а на території Автономної Республіки Крим – через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено    
23. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель належать:»;
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель належать»;
 
24. абзац третій статті 17 викласти у такій редакції:
 
      
25. «здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель»;
 
-13- Семинога А.І.
доповнити зазначений Закон України статтею 17-1 такого змісту: "Стаття 17-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади
який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель";
До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель належать:
участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;
обмеження чи зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності відповідно до закону, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону земель;
участь у розробці нормативно-правових актів у галузі охорони земель;
подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства України про охорону земель;
#102082
вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.
 
Відхилено   «здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель»;
 
    -14- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
1.В абзаці 3 частини першої статті 17 Закону України «Про охорону земель» слова «про охорону земель» замінити на слова «про використання та охорону земель».
 
Відхилено    
26. 3) доповнити Закон статтею 18-1 такого змісту:
 
   3) Розділ ІІ доповнити статтею 18-1 такого змісту:
 
27. «Стаття 18-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель
 
   «Стаття 18-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель
 
28. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель належать:
 
   Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до закону»;
 
29. організація і здійснення державного контролю за охороною земель всіх категорій та форм власності, у тому числі за:
 
      
30. виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
 
      
31. дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
 
-15- Бевзенко В.Ф.
частину першу статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» після абзацу другого доповнити абзацами такого змісту:
«використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;»
 
Відхилено      
32. розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
 
      
33. здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;
 
      
34. дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 
      
35. зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
 
      
36. своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;
 
      
37. дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель;
 
      
38. дотриманням науково обґрунтованих сівозмін, запровадження яких передбачено проектами землеустрою;
 
      
39. вирішення інших питань у галузі охорони земель та ґрунтів відповідно до закону.»;»;
 
-16- Дейч Б.Д.
2. Нову редакцію статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» доповнити частиною другою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим – через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.»
 
Відхилено      
40. 4) статтю 19 викласти у такій редакції:
 
-17- Кармазін Ю.А.
у статті 19 частину першу після слів: «агропромисловому комплексі» доповнити словами: «та центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у межах визначених для нього повноважень»
 
Відхилено   4) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
    -18- Семинога А.І.
частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
"Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, а за додержанням вимог законодавства про використання та охорону земель - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів."
 
Відхилено    
41. «Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель
 
   «Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель
 
42. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
-19- Дейч Б.Д.
У новій редакції статті 19 Закону України «Про охорону земель»:
частину першу доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі»;
 
Відхилено   Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
43. Державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
-20- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
3.У частині другій статті 19 Закону України «Про охорону земель» слова «про охорону земель» замінити на слова «про використання та охорону земель».
 
Відхилено   Державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
    -21- Дейч Б.Д.
У новій редакції статті 19 Закону України «Про охорону земель»:
частину другу доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
після частини другої доповнити частинами такого змісту:
«З питань, зазначених у частині першій цієї статті орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
З питань, зазначених у частині другій цієї статті орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів підзвітний та підконтрольний центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.»
 
Відхилено    
44. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.
 
   Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.
 
45. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики проводить моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.».
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики проводить моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення».
 
46. 5. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):
 
   5. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):
 
47. 1) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
48. «Стаття 5. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, проведення моніторингу родючості ґрунтів
 
   «Стаття 5. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, проведення моніторингу родючості ґрунтів
 
49. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
-22- Кармазін Ю.А.
частину першу після слів: «агропромисловому комплексі» доповнити словами: «та центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у межах визначених для нього повноважень»
 
Відхилено   Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
    -23- Дейч Б.Д.
У новій редакції статті 5 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»:
частину першу доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі»;
 
Відхилено    
50. Державний контроль за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
-24- Семинога А.І.
частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
"Державний контроль за дотриманням вимог законодавства України про використання та охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів."
 
Враховано   Державний контроль за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
    -25- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
4.У частині другій статті 5 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» слова «про охорону земель» замінити на слова «про використання та охорону земель».
 
Відхилено    
    -26- Дейч Б.Д.
У новій редакції статті 5 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»:
частину другу доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
після частини другої доповнити частинами такого змісту:
«З питань, зазначених у частині першій цієї статті орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
З питань, зазначених у частині другій цієї статті орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів підзвітний та підконтрольний центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.»
 
Відхилено    
51. Моніторинг родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводить центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.»;
 
-27- Кармазін Ю.А.
частину третю після слів: «сільськогосподарського призначення» доповнити словами: «та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» і далі – за текстом.
 
Враховано   Моніторинг родючості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення проводить центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики»;
 
52. 2) назву та абзац перший статті 6 викласти у такій редакції:
 
   2) назву та абзац перший статті 6 викласти в такій редакції:
 
53. «Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
 
-28- Дейч Б.Д.
Зміни до статті 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» доповнити змінами такого змісту:
«Статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим – через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.».
 
Відхилено   «Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
 
54. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі належать:»;
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, належать»;
 
55. 3) назву, абзац перший та пункт «а» частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
-29- Семинога А.І.
статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів".
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів належать:
а)здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог
законодавства України про використання та охорону земель щодо:
додержання центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства України про використання та охорону земель;
консервації деградованих і малопродуктивних земель;
збереження водно-болотних угідь;
виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;
встановлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територій;
ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
своєчасності й повноти виконання заходів щодо захисту земель від засмічення відходами;
додержання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні й похованні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
б)проведення інструментально-лабараторного контролю стану
забруднення земель (ґрунтів) будь-яких категорій і форм власності
скидами, викидами, відходами, речовинами, матеріалами, сировиною тощо
в результаті господарської та іншої діяльності;
в)участь у розробці нормативно-правових актів у сфері
використання та охорони земель;
г) організація ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цього підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форм власності, а також громадян;
ґ) вирішення інших питань відповідно до закону.
 
Відхилено   3) назву, абзац перший та пункт «а» статті 7 викласти в такій редакції:
 
56. «Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
-30- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
6.Статтю 7 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів належать:
а) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства України про використання та охорону земель щодо:
додержання центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства України про використання та охорону земель;
консервації деградованих і малопродуктивних земель;
збереження водно-болотних угідь;
виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;
встановлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територій;
ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
своєчасності й повноти виконання заходів щодо захисту земель від засмічення відходами;
додержання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні й похованні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
б) проведення інструментально-лабораторного контролю стану забруднення земель (ґрунтів) будь-яких категорій і форм власності скидами, викидами, відходами, речовинами, матеріалами, сировиною тощо в результаті господарської та іншої діяльності;
в) участь у розробці нормативно-правових актів у сфері використання та охорони земель;
г) організація ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цього підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форм власності, а також громадян;
ґ) встановлення розміру шкоди заподіяної державі юридичними та фізичними особами внаслідок порушення законодавства України про використання та охорону земель;
д) вирішення інших питань відповідно до закону та покладених на нього актами Президента України.».
 
Враховано частково   «Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
57. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів належать:
 
-31- Дейч Б.Д.
Зміни до статті 7 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» доповнити змінами такого змісту:
«Статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи (у разі їх утворення), морські екологічні інспекції, а на території Автономної Республіки Крим – через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать:
 
58. а) здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у частині:»
 
-32- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
5.У пункті а) частини першої статті 7 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» слова «про охорону земель» замінити на слова «про використання та охорону земель».
 
Відхилено   а) здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у частині»;
 
59. 4) частину першу статті 8 викласти після слова: «ґрунтів» доповнити словами: «на землях сільськогосподарського призначення»;
 
   4) абзац перший статті 8 після слова «ґрунтів» доповнити словами «на землях сільськогосподарського призначення»;
 
60. 5) частини першу – третю статті 9 виключити;
 
   5) частини першу – третю статті 9 виключити.
 
61. 6. У статті 3 Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» (Офіційний вісник України, 2011, № 28, ст. 1153) після слів «земельних ресурсів,» доповнити словами «органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, органами».
 
   6. Статтю 3 Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 40, ст. 400) після слів «природних ресурсів» доповнити словами «органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель».
 
62. 7. У абзаці третьому частини першої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 60, стор. 64, стаття 2405) після слів «надається банкам,» доповнити словами «органам, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель».
 
-33- Бевзенко В.Ф.
зміни до частини першої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» слово «органам» доповнити словами «центральним органам виконавчої влади»
 
Враховано   7. У Законі України «Про Державний земельний кадастр»:
1) абзац шостий частини першої статті 38 після слів «надається банкам» доповнити словами «центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель»;
2) у підпункті 1 пункту 5 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
підпункт «б» викласти в такій редакції:
«б) у статті 238-1 цифри «52-53-5» замінити цифрами «52-53-6»;
підпункт «в» виключити».
 
    -34- Бевзенко В.Ф.
доповнити законопроект такими змінами до Розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про Державний земельний кадастр»:
підпункт «б» підпункту 1) пункту 5 викласти в такій редакції:
«статтю 238-1 після цифр «53-5» доповнити цифрами «53-6»;
підпункт «в» підпункту 1) пункту 5 виключити.»
 
Враховано    
63. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 7 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
65. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
66. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;
 
67. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
68. 3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

   3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.