Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про особливості приватизації державного пакету акцій відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Вноситься народним депутатом України Матвієнковим С.А. (на заміну раніше поданого реєстр. N 5378 від 13.06.2000)   -1- Черепков В.Ф.
У назві проекту Закону і по всьому тексту слова "приватизації державного пакету акцій відкритого акціонерного товариства" замінити на слова "приватизації пакету акцій, що належать державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства".  
Враховано   Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про особливості приватизації державного пакету акцій відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"   -2- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Назву Закону змінити, подавши в редакції: "Про особливості продажу державного пакету акцій..." і далі за текстом. по суті  
Враховано   Про особливості приватизації пакету акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"  
3. Приватизація відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (далі ВАТ ММК ім. Ілліча) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -3- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пропоную в преамбулі після слова "Приватизація" додати слова "державного пакету акцій" і далі за текстом.  
Враховано по суті  Приватизація пакету акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (далі ВАТ ММК ім. Ілліча), здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом  
    -4- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
В преамбулі, слово "Приватизація" замінити на "продаж державного пакету акцій" виклавши: "Продаж державного пакету акцій відкритого акціонерного..." і далі за текстом. по суті  
Враховано    
    -5- Кравчук Л.М. (реєстр. картка № 437)
Проект Закону є неприйнятним і він фактично знівельований до угоди по купівлі-продажу. Далі по тексту Закону внести цю правку.  
Відхилено    
4. Стаття 1. Мета Закону      Стаття 1. Мета Закону  
5. Згідно з цим Законом метою приватизації державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча є:   -6- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Доповнити частину 1 статті 1 новим абзацом такого змісту: "досягнення максимального еконо-мічного ефекту від приватизації шляхом концентрації власності на акції у господарському товаристві, заснованому не менш, як 50 відсотками працівників ВАТ ММК ім. Ілліча; ".  
Враховано   Згідно з цим Законом метою приватизації пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча є: досягнення максимального економічного ефекту від приватизації шляхом концентрації власності на акції у господарському товаристві, заснованому не менш, як 50 відсотками працівників ВАТ ММК ім. Ілліча;  
    -7- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Згідно з цим Законом метою приватизації державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча є: - створення сприятливих умов для залучення інвестицій; - забезпечення захисту права на пільги при придбанні акції працівникам ВАТ ММК ім. Ілліча; - підвищення конкурентоспромож-ності ВАТ ММК ім. Ілліча".  
Враховано частково    
6. - збільшення надходження коштів до Державного бюджету України;      - збільшення надходження коштів до Державного бюджету України;  
7. - забезпечення захисту прав та інтересів держави та працівників ВАТ ММК ім. Ілліча;   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 2 після слів "захисту прав та" доповнити словом "законних".  
Відхилено   - забезпечення захисту прав та інтересів держави та працівників ВАТ ММК ім. Ілліча;  
8. - підвищення конкурентоспроможності ВАТ ММК ім. Ілліча.      - підвищення конкурентоспроможності ВАТ ММК ім. Ілліча.  
9. Стаття 2. Особливі принципи приватизації      Стаття 2. Особливі принципи приватизації  
10. Приватизація державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча здійснюється на основі таких принципів:   -9- Черепков В.Ф.
Абзац перший статті 2 викласти в такій редакції "особливими принципами приватизації пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча є:".  
Враховано   Особливими принципами приватизації пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча є:  
    -10- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 2 після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту: "-продаж державного пакету акцій приватизується шляхом продажу на конкурсній основі".  
Відхилено    
    -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1. Текст "трудового колективу" замінити текстом "працівників ВАТ ММК ім. Ілліча".  
Враховано частково    
11. - пріоритетного права трудового колективу на придбання акцій свого підприємства;   -12- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Абзаци 2 та 3 частини 1 статті 2 викласти єдиним абзацом у такій редакції: "пріоритетне право закритого акціонерного товариства "Ілліч -Сталь", до складу якого входить не менше як 50 відсотків працівників ВАТ ММК ім. Ілліча, на придбання державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча по ринковій вартості;" та абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції: "- продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча, у розстрочку з урахуванням відсотків в розмірі облікової ставки Національного банку України;".  
Враховано   - пріоритетне право закритого акціонерного товариства "Ілліч -Сталь", до складу якого входить не менше як 50 відсотків працівників ВАТ ММК ім. Ілліча, на придбання пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча по ринковій вартості;  
    -13- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 1 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: " - права працівників ВАТ ММК ім. Ілліча на придбання акцій цього товариства, відповідно до умов визначених в підпункті 1 пункту 60 Закону України "Про Державну програму приватизації";".  
Відхилено    
    -14- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину 1 статті 2 викласти в наступній редакції: "пріоритетного права акціонерів та трудового колективу на придбання акцій підприємства;".  
Відхилено    
    -15- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частини першу та третю статті 2 вилучити.  
Відхилено    
12. - продаж державного пакету акцій по ринковій вартості;   -16- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Підпункт три пункту першого статті 2, викласти: "- продаж державного пакету акцій у розстрочку з урахуванням процентів за обліковою ставкою Національного Банку України".  
Враховано редакційно    
    -17- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 2 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: " - продаж державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча по ринковій вартості з урахуванням особливостей приватизації об'єктів групи Г визначених у Законі України "Про Державну програму приватизації";".  
Відхилено    
13. - продаж державного пакету акцій у розстрочку з урахуванням коефіцієнту інфляції;   -18- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину 2 статті 2 викласти в наступній редакції: "продаж державного пакету акцій по ринковій вартості, що склалася на фондовій біржі;". по суті в статті 5  
Враховано   - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча, у розстрочку з урахуванням відсотків в розмірі облікової ставки Національного банку України;  
14. - створення сприятливих умов для залучення інвестицій.   -19- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 4 частини 1 статті 2 вилучити.  
Відхилено   - створення сприятливих умов для залучення інвестицій.  
15. Стаття 3. Об'єкт приватизації      Стаття 3. Об'єкт приватизації  
16. Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча, на момент прийняття цього Закону.   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Текст "момент прийняття цього Закону" замінити текстом "день набуття чинності цим Законом".  
Враховано редакційно   Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча на день набрання чинності цим Законом.  
    -21- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Статтю 3 пропоную викласти у такій редакції: "Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є пакет акцій ВАТ ММК ім. Ілліча, який на момент прийняття Закону знаходиться в державній власності".  
Враховано редакційно    
17. Стаття 4. Суб'єкти приватизації   -22- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 4 викласти в наступній редакції: "Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є: Фонд державного майна України; покупці, визнані такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".  
Враховано частково   Стаття 4. Суб'єкти приватизації  
18. Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:      Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:  
19. Фонд державного майна України;      Фонд державного майна України;  
20. Покупець - закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь" (засноване працівниками товариства - членами організації орендарів ММК ім. Ілліча).   -23- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції: "закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь", засноване не менше, як 50 відсотками працівників ВАТ ММК ім. Ілліча (далі - Покупець)".  
Враховано   закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь", засноване не менше, як 50 відсотками працівників ВАТ ММК ім. Ілліча (далі - Покупець).  
    -24- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 4: Згідно із статтею 2 Закону України "Про приватизацію державного майна" повинні застосовуватися переважно конкурентні способи приватизації у разі продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі середніх та великих підприємств. Тоді, згідно із цим же Законом, дотримуючись "пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств", пропоную 51% акцій ВАТ ММК ім. Ілліча продати ЗАТ "Ілліч - Сталь", а інші 49% акцій виставити на аукціон.  
   
    -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4, частина 1. Пункт 2 викласти у редакції: "Покупець , що визначається Фондом державного майна України на конкурсних засадах, відповідно до законодавства України про приватизацію".  
Відхилено    
    -26- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Частину третю статті 4 викласти: "Покупець - трудовий колектив ВАТ ММК ім. Ілліча; ввести додатково частину четверту: "Посередник - закрите акціонерне товариство "Ілліч - Сталь".  
Відхилено    
    -27- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити новою статтею 5 такого змісту: "Стаття 5. Пільги працівникам підприємства ВАТ ММК ім. Ілліча. Працівникам підприємства, яке приватизується надається право: - на придбання акцій, сума номінальних вартостей яких становить не менше 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників підприємства, а також колишнім працівникам цього підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (322-08 ) і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємства, на балансі якого вони перебувають. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємства, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів мають право на додаткове придбання акцій ВАТ, на якому вони працюють, на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства" Змінити відповідно нумерацію наступних статей.  
Відхилено    
    -28- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину 3 статті 4 після слів "покупець - закрите акціонерне товариство "Ілліч - сталь" доповнити словами "або член трудового колективу ВАТ "ММК ім. Ілліча" чи інші покупці, визначені на конкурсних засадах".  
Відхилено    
    -29- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Суб'єкти приватизації Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є: Фонд державного майна України; Покупці - закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь" (засноване працівниками товариства - членами організації орендарів ММК ім. Ілліча), а також інші, що визнані такими відповідно до законодавства про приватизацію."  
Враховано частково    
    -30- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: "Покупець - працівники ВАТ ММК ім. Ілліча визначені в підпункті 1 пункту 60 Закону України "Про Державну програму приватизації" та інші визначені законодавством особи".  
Відхилено    
    -31- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити статтю 4 частиною 4 такого змісту: "У зв'язку з набуттям членами трудового колективу ВАТ "ММК ім. Ілліча" прав власності на акції товариства і внесення їх до реєстру акціонерів, закрите акціонерне товариство "Ілліч - сталь" ліквідується у тримісячний термін".  
Відхилено    
21. Стаття 5. Порядок приватизації   -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1 після слів "майна України" доповнити словом "мінімальної".  
Відхилено   Стаття 5. Порядок приватизації  
22. Порядок приватизації передбачає:      Порядок приватизації передбачає:  
23. - визначення Фондом державного майна України вартості державного пакету акцій.   -33- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 5 викласти в наступній редакції: "Порядок приватизації передбачає: - затвердження умов приватизації Кабінетом Міністрів України. Обов'язковою умовою приватизації є визначення Фондом державного майна України ціни акцій ВАТ ММК ім. Ілліча, яка не може бути нижчою їх ринкової вартості й проведення відкритого тендеру; - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК шляхом укладання договору купівлі-продажу із обов'язковим визначенням інвестиційних зобов'язань покупця".  
Відхилено   - визначення Фондом державного майна України вартості акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча.  
24. Вартість державного пакету акцій визначається як ціна акцій ВАТ ММК ім. Ілліча в Позабіржовій фондовій торговій системі з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від номінальної вартості;   -34- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Абзац 3 статті 5 викласти в наступній редакції: "Вартість державного пакету акцій визначається як середня ціна акцій ВАТ ММК ім. Ілліча в Позабіржовій фондовій торговій системі з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від номінальної вартості;".  
Враховано редакційно   Вартість пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча, визначається як середня ціна покупки акцій ВАТ ММК ім. Ілліча в Першій фондовій торговельній системі з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від номінальної вартості акцій;  
    -35- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В частині 2 статті 5 слово "Позабіржова" замінити на слово "Перша".  
Враховано    
25. - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча Покупцю шляхом укладання договору купівлі-продажу.   -36- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абз.4 статті 5 пропоную викласти у такій редакції: "проведення експертної оцінки вартості державного пакету акцій"; Третій і четвертий абзаці статті 5 пропоную поміняти місцями; у положеннях законопроекту не визначено, хто повинен проводити експертну оцінку вартості державного пакету акцій. Вважаю необхідним це зазначити.  
Відхилено   - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча Покупцю шляхом укладання договору купівлі-продажу. Стаття 6. Істотні умови договору купівлі-продажу акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча Істотними умовами договору купівлі-продажу акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча є: умови здійснення програм технічного переозброєння виробництва та впровадження прогресивних технологій; умови здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної цілісності виробництва та технологічних циклів вимоги до збереження робочих місць; вимоги щодо утримання об'єктів соціально-побутового призначення; заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони довкілля; ціна пакету акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча; порядок розрахунків за пакет акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча; порядок і умови застосування санкцій за порушення умов договору; умови та порядок розірвання договору; інші умови, що вважаються сторонами договору істотними.  
    -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5: частину 2 на початку доповнити словом "Мінімальна", а наприкінці доповнити текстом ", за результатами конкурсу".  
Відхилено    
    -38- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Частину другу статті 5 доповнити абзацом два: "- передача державного пакету акцій Покупцю Здійснюється після повної сплати вартості пакету".  
Відхилено    
    -39- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Порядок приватизації Порядок приватизації передбачає: - визначення Фондом державного майна України вартості державного пакету акцій. Вартість державного пакету акцій визначається як ціна акцій ВАТ ММК ім. Ілліча в Позабіржовій фондовій торговій системі з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від номінальної вартості; - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча Покупцю шляхом укладання договору купівлі - продажу після проведення приватизації відповідно до чинного законодавства України."  
Враховано частково    
    -40- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Порядок приватизації передбачає: - у разі якщо особи, зазначені в підпункті 1 пункту 60 Закону України "Про Державну програму приватизації" , відмовилися від придбання акцій на пільгових умовах, акції, призначені відповідно до плану приватизації (розміщення акцій) для пільгового продажу, включаються Фондом до пакета акцій, який пропонується для продажу; - продаж пакета акцій здійснюється за конкурсом, на відкритих торгах без визначення державним органом приватизації інвестиційних зобов'язань покупця. Переможцем визначається учасник конкурсу, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій. Під час проведення конкурсу, відкритих торгів учасник конкурсу може подати пропозицію про внесення ним інвестиції в розмірі, необхідному для реалізації запропонованої ним концепції розвитку підприємства; - продаж здійснюється у визначені Фондом терміни виходячи з кон'юнктури ринку; - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча Покупцю шляхом укладання договору купівлі-продажу;".  
Відхилено    
    -41- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Доповнити проект закону статтею 6 наступного змісту: "Стаття 6. Істотні умови договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча Істотними умовами договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча є: умови здійснення ВАТ ММК ім. Ілліча програм технічного переозброєння виробництва та впровадження прогресивних технологій; умови здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та технологічних циклів; вимоги до збереження робочих місць; порядок і умови застосування санкцій; вимоги щодо утримання об'єктів соціально-побутового призначення; заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища; вартість зобов'язань Покупця, які включаються до договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча є не нижчою ніж 1,5 мільярда гривен п'ятирічний термін виконання Покупцем своїх зобов'язань. В умовах договору купівлі-продажу обов'язково зазначаються: ціна державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча; умови та порядок розірвання договору; відповідальність сторін за порушення умов договору; інші умови, що вважаються сторонами договору суттєвими". У зв'язку з цим статті 6-8 вважати статтями 7-9 відповідно.  
Враховано редакційно    
26. Стаття 6. Порядок оплати державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча   -42- Черепков В.Ф.
Статтю 6 викласти в наступній редакції: "Стаття 6. Порядок оплати державного пакету акцій ВАТ ММК ім.Ілліча Оплата за придбані акції здійснюється в два етапи: 50% вартості акцій Покупець сплачує протягом 30 календарних днів після підписання відповідного договору купівлі-продажу; залишок вартості акцій сплачується в порядку визначеному договором купівлі-продажу протягом шести місяців з моменту його підписання, з урахуванням процентів за обліковою ставкою Національного банку України за відповідний період. Відчуження державного пакета акцій відбувається після оплати Покупцем його повної вартості, відповідно до умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації". в статті 7  
Враховано частково   Стаття 7 . Порядок оплати пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча  
27. Оплата за придбані акції здійснюється в два етапи:      Оплата за придбаний пакет акцій здійснюється в два етапи:  
28. 30% вартості акцій Покупець сплачує протягом 30 календарних днів після підписання відповідного договору купівлі-продажу;   -43- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
В частині 2 статті 6 слова "30% акцій" замінити на "100% акцій".  
Відхилено   50 відсотків вартості пакету акцій Покупець сплачує протягом 30 календарних днів після підписання відповідного договору купівлі-продажу;  
29. залишок вартості акцій сплачується в порядку визначеному договором купівлі-продажу протягом року з моменту його підписання, з урахуванням коефіцієнту інфляції за відповідний період.   -44- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Абзац другий пункту першого статті 6 викласти: "- залишок вартості акцій - сплачується в порядку визначеному договором купівлі-продажу протягом року з моменту його підписання з урахування процентів за обліковою ставкою національного Банку України".  
Враховано частково редакційно  решта суми вартості пакету акцій сплачується в порядку, визначеному договором купівлі-продажу, протягом шести місяців з дати його підписання, з урахуванням відсотків у розмірі облікової ставки Національного банку України за відповідний період.  
30. У випадку несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу після його підписання, у власності Покупця залишаються акції пропорційно до сплаченої суми. Неоплачені Покупцем акції повертаються у державну власність.   -45- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 3 частини 1 статті 6 вилучити.  
  У разі несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу договір може бути розірваний у судовому порядку. Повернення пакету акцій у державну власність та повернення Покупцю сплачених коштів провадиться відповідно до законодавства про приватизацію.  
    -46- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Частину четверту статті шостої викласти у такій редакції та доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу договір може бути розірваний у судовому порядку. Повернення пакету акцій у державну власність та повернення Покупцю сплачених коштів провадиться відповідно до законодавства про приватизацію."  
Враховано    
    -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6. Частину 2 викласти у редакції: "У разі несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу дія цього договору припиняється з дня наступного за тим, який був визначений як останній день внесення платежу. У цьому випадку протягом 10 днів від дня припинення дії договору, Покупець повертає державі усі акції придбані за даним договором, а держава повертає Покупцеві усі внесені ним кошти".  
   
    -48- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину 4 статті 6 викласти в наступній редакції: "У випадку несплати покупцем платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, покупець сплачує продавцю штраф у розмірі 10% від вартості акцій, що склалася на фондовому ринку та у триденний термін повертає продавцю 100% акцій у державну власність".  
   
    -49- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Останній пункт статті 6 викласти в редакції: "У випадку несплати Покупцем нової вартості державного пакету протягом року договір купівлі-продажу анулюється, а сплачені на цей час кошти повертаються Покупцю". по суті  
Враховано    
31. Стаття 7. Продаж об'єкта приватизації   -50- Черепков В.Ф.
Статтю 7 вилучити.  
Враховано    
32. Продаж державного пакету акцій ВАТ "ММК ім. Ілліча" Покупцю проводить Фонд державного майна України відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -51- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статтю 7 викласти в наступній редакції: "продаж державного пакету акцій ВАТ "ММК ім. Ілліча" здійснює Фонд державного майна України на конкурсних засадах. Перевага при продажу пакету акцій надається промисловому інвестору".  
   
33. Стаття 8. Використання коштів отриманих від продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча   -52- Черепков В.Ф.
Після слів "від продажу" доповнити словом "пакету".  
Враховано   Стаття 8. Використання коштів, отриманих від продажу пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча  
34. Кошти, отримані від продажу акцій ВАТ ММК ім. Ілліча, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляється відповідно до чинних Законів України "Про Державний бюджет України" та "Про Державну програму приватизації.   -53- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Ст. 8 доповнити після слів "... та "Про Державну програму приватизації" словами "після нової їх сплати". по суті  
Враховано   Кошти, отримані від продажу пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляються відповідно до законів України про Державний бюджет України та про Державну програму приватизації.  
    -54- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити статтю 8 словами "та на розвиток екологічних і соціальних програм регіону".  
Відхилено    
    -55- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Доповнити проект закону статтею 10 наступного змісту: "Стаття 10. Повноваження держави в процесі приватизації Фонд державного майна України: здійснює продаж державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча Покупцю відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; здійснює підписання відповідного договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча з боку держави; визначає відповідно до цього Закону форму договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча; забезпечує контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча згідно чинного законодавства; надає раз у півроку звіт Верховній Раді України про виконання цього Закону. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації: здійснює контроль за додержанням вимог цього Закону; інформує Верховну Раду України про виконання цього Закону".  
Відхилено    
35. Прикінцеві положення      Прикінцеві положення  
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -56- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
 
Немає висновку   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
37. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -57- Частини другу та четверту Прикінцевих положень вилучити.  Враховано    
    -58- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
В прикінцевих положенням виключити п. 2.  
Враховано    
38. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення: пункт 3. Перше речення доповнити текстом "від дня набуття чинності цим Законом"; пункт 3, підпункт 1. Слово "рішення" замінити текстом "нормативно-правові акти"; пункт 3, підпункт 2. Слова "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", а текст ",що не відповідають цьому Закону" замінити текстом "у відповідність до цього Закону".  
Враховано частково редакційно  2. Кабінету Міністрів України у місячний термін від дня набрання чинності цим Законом:  
39. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;      привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
40. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;      забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;  
41. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.   -60- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення: пункт 4. Після слів "у місячний термін" додати текст "від дня набуття чинності цим Законом"; пункт 4. Підпункт 1 після слова "визначити" доповнити словом "початкову"; Прикінцеві положення, пункт 4. Підпункт 2 замінити таким підпунктом : "Оголосити конкурс щодо приватизації державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча".  
  відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
42. 4. Фонду державного майна України у місячний термін, відповідно до цього Закону:       
43. визначити вартість державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча;       
44. заключити з Покупцем договір купівлі-продажу.   -61- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 3 пункту 4 "Прикінцевих положень" слово "заключити" замінити словом "укласти".