Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань"      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. I. Внести до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 115) такі зміни:      I. Внести до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 115) такі зміни:  
4. 1. У назві та тексті Закону слова "іонізуючих випромінювань" замінити словами "іонізуючого випромінювання".      1. У назві та тексті Закону слова "іонізуючих випромінювань" в усіх відмінках замінити словами "іонізуючого випромінювання" у відповідних відмінках.  
5. 2. Примітку до частини першої статті 5 викласти у такій редакції:      2. Примітку до частини першої статті 5 викласти у такій редакції:  
6. "*Мілізіверт (мЗв) - похідна від одиниці вимірювання еквівалентної та ефективної дози іонізуючого опромінення - зіверт (Зв) (у системі CI). Позасистемна одиниця - бер (1мЗв дорівнює 0,1 бера)".      "*Мілізіверт (мЗв) - похідна від одиниці вимірювання еквівалентної та ефективної дози іонізуючого опромінення - зіверт (Зв) (у системі CI). Позасистемна одиниця - бер (1мЗв дорівнює 0,1 бера)".  
7. 3. У статті 8:      3. У статті 8:  
8. а) у частині другій слова "протягом перших десяти діб" замінити словами "протягом перших двох тижнів після аварії";      а) у частині другій слова "протягом перших десяти діб" замінити словами "протягом перших двох тижнів після аварії";  
9. б) у частині третій слова "протягом не більш як одного тижня" замінити словами "протягом перших двох тижнів після аварії";      б) у частині третій слова "протягом не більш як одного тижня" замінити словами "протягом перших двох тижнів після аварії";  
10. в) частину четверту після слів "може перевищити 50 мілігрей" доповнити словами "для дітей або 200 мілігрей для дорослих";      в) частину четверту після слів "може перевищити 50 мілігрей" доповнити словами "для дітей або 200 мілігрей для дорослих";  
11. г) частину п'яту виключити;      г) примітку до частини четвертої викласти в такій редакції:  
12. ґ) примітку до частини четвертої викласти у такій редакції:      "*Мілігрей (мГр) - похідна від одиниці вимірювання поглиненої дози іонізуючого опромінення - грей (Гр) (у системі CI). Позасистемна одиниця - рад (1 мГр дорівнює 0,1 рада)";  
13. "*Мілігрей (мГр) - похідна від одиниці вимірювання поглиненої дози іонізуючого опромінення - грей (Гр) (у системі CI). Позасистемна одиниця - рад (1 мГр дорівнює 0,1 рада)".      д) частину п'яту виключити.  
14. 4. Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:      4. Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:  
15. "оповіщення населення у разі виникнення радіаційної аварії".   -1- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
викласти в такій редакції: "оповіщення про виникнення радіаційної аварії та інформування населення про рятувальні та профілактичні заходи у зв'язку з цим".  
Враховано редакційно   "оповіщення населення у разі виникнення радіаційної аварії та інформування про рятувальні та профілактичні заходи у зв'язку з цим".  
16. 5. У частинах третій і четвертій статті 11 слова "екологічний паспорт території" замінити словами "радіаційно-екологічний паспорт території".   -2- Яценко В.М. (в.о. № 66)
викласти в такій редакції: "У частинах третій і четвертій статті 11 слова "екологічний паспорт території" та "екологічного паспорта території" замінити відповідно словами "радіаційно-екологічний паспорт території" та "радіаційно-екологічного паспорта території" .  
Враховано   5. У частинах третій і четвертій статті 11 слова "екологічний паспорт території" та "екологічного паспорта території" замінити відповідно словами "радіаційно-екологічний паспорт території" та "радіаційно-екологічного паспорта території" .  
17. 6. У частині першій статті 12:      6. У частині першій статті 12:  
18. а) в абзаці шостому слова "та захоронення побутових радіоактивних відходів" виключити;      а) в абзаці шостому слова "та захоронення побутових радіоактивних відходів" виключити;  
19. б) в абзаці восьмому слова "та умов для збирання і захоронення побутових радіоактивних відходів" виключити.      б) в абзаці восьмому слова "та умов для збирання і захоронення побутових радіоактивних відходів" виключити.  
20. 7. В абзаці першому статті 13 слова "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку" виключити.      7. В абзаці першому статті 13 слова "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку" виключити.  
21. 8. В абзаці першому частини першої статті 14 слова "аварійну готовність ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання" замінити словами "готовність до ліквідації радіаційних аварій".   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
слова "готовність до ліквідації радіаційних аварій" замінити словами "готовністть до ліквідації аварій на джерелах іонізуючого випромінювання та ядерних установках".  
Відхилено   8. В абзаці першому частини першої статті 14 слова "аварійну готовність ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання" замінити словами "готовність до ліквідації радіаційних аварій".  
22. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.