Кількість абзаців - 68 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504):
 
   1. Частину першу статті 24 Закону України «Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504) викласти в такій редакції:
 
6. 1) статтю 3 після слова «спільних» доповнити словами «, а також суспільно корисних»;
 
-1- Сушкевич В.М.
Підпункт 1 пункту першого виключити
 
Враховано      
7. 2) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
      
8. «Для виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об’єднання громадян можуть безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті слово «законодавством» замінити на слово «законом».
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою техніко-юридичного уточнення положень законопроекту.
 
Враховано   «Для виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об’єднання громадян, їх спілки можуть безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законом».
 
    -3- Сушкевич В.М.
Після слова «об’єднання громадян» доповнити словами «їх спілки»;
Слова «а також комерційну» замінити словами «а також господарську та іншу комерційну»
 
Враховано    
9. 2. Статтю 8 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409) викласти в такій редакції:
 
   2. Статтю 8 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409) викласти в такій редакції:
 
10. «Стаття 8. Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 
-4- Кармазін Ю.А.
Вилучити словосполучення: « (надання соціальних послуг)»
Обґрунтування: В запропонованій автором редакції вживаються поняття «у сфері соціального обслуговування» та «надання соціальних послуг» у рівнозначному розумінні. Однак, відповідно до ст. 5 Закону України «Про соціальні послуги» основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування. Вживання цих термінів як рівнозначних може призвести до поступової втрати змісту, який поєднують у собі ці терміни, та є можливість зникнення такої важливої складової поняття «надання соціальних послуг», як матеріальна допомога.
 
Враховано по суті  «Стаття 8. Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг
 
    -5- Лук'янов В.В.
«У сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами «у сфері надання соціальних послуг».
 
Враховано    
11. Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки громадян похилого віку, інвалідів, дітей, які залишилися без піклування батьків, інших осіб, які потребують соціальної підтримки.
 
-6- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах»
 
Враховано   Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Толстенко В.Л.
Карпук В.Г.
Яворівський В.О.
Словосполучення: «громадяни похилого віку» замінити на словосполучення: «особи похилого віку»; словосполучення: «діти, які залишилися без піклування батьків» - на словосполучення: «діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування».
Обґрунтування: Автором законопроекту пропонується змінити поняття «особи похилого віку» на «громадян похилого віку». Таке нововведення може призвести до звуження прав інших осіб, які не є громадянами України, щодо соціального обслуговування. Така зміна прямо суперечить статті 22 Конституції України в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод відповідної категорії осіб. Також, у законопроекті використовується старий термін «діти, які залишилися без піклування батьків». Однак, Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» однозначно передбачено категорії цих дітей.
 
Враховано по суті   
    -8- Лук'янов В.В.
Слова «у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами «у сфері надання соціальних послуг»;
слова «громадян похилого віку» замінити словами «осіб похилого віку»;
слова «які потребують соціальної підтримки» замінити словами «які перебувають у складних життєвих обставинах».
 
Враховано частково    
12. З цією метою визначаються:
 
   З цією метою визначаються:
 
13. перелік, види та обсяги послуг, які надаються закладами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів і соціальних фондів;
 
-9- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«перелік, види та обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів і страхових фондів»
 
Враховано   перелік, види та обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів і страхових фондів;
 
    -10- Лук'янов В.В.
Слова «соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами „соціального обслуговування».
 
Враховано по суті   
    -11- Кармазін Ю.А.
Викласти у наступній редакції: перелік, види та обсяги послуг, які надаються закладами соціального обслуговування і фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів і соціальних фондів;
 
Враховано по суті   
14. норми та нормативи соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, дітей, які перебувають на утриманні держави;
 
-12- Сушкевич В.М.
викласти у такій редакції:
«норми та нормативи надання соціальних послуг осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах.
 
Враховано   норми та нормативи надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 
    -13- Лук'янов В.В.
Слова «соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами „соціального обслуговування».
 
Відхилено    
    -14- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: «Норми та нормативи соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, дітей, які перебувають на утриманні держави».
 
Враховано по суті у понятті «в складних життєвих обставинах»   
15. норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 
-15- Сушкевич В.М.
Абзац шостий статті 8 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -16- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: «Норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування;»
 
Враховано по суті (ці норми будуть визначатися при визначені обсягів соціальних послуг)   
    -17- Лук'янов В.В.
Слова «соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами „соціального обслуговування».
 
Відхилено    
16. показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг).».
 
-18- Лук'янов В.В.
Слова «соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами «соціальних послуг».
 
Враховано   показники якості соціальних послуг».
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: «показники (індикатори) якості соціального обслуговування.».
 
Відхилено    
    -20- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«показники якості соціальних послуг»«
 
Враховано    
17. 3. У Законі України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
   3. У Законі України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2009 р., № 38, ст. 535; 2011 р., № 42, ст. 435; із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2011 року № 3739-VІ):
 
18. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
абзаци другий, третій та одинадцятий викласти в такій редакції:
 
19. абзац другий після слів «спрямованих на окремі» доповнити словом «цільові»;
 
-21- Лук'янов В.В.
«абзац другий викласти в такій редакції: „соціальні послуги – діяльність, спрямована на надання допомоги особам, окремим цільовим соціальним групам, які опинились в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, задоволення їхніх потреб та їх соціальну інтеграцію».
 
Враховано частково   «соціальні послуги – комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем;
 
    -22- Сушкевич В.М.
Абзац другий викласти у такій редакції:
„соціальні послуги – комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем.
 
Враховано    
20. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
21. «складні життєві обставини — обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, розумова відсталість, часткова втрата рухової активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, бездоглядність, безпритульність, бездомність, безробіття, насильство, жорстоке поводження, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо);»;
 
-23- Лук'янов В.В.
«Складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, незадовільним станом здоров’я, соціальним положенням, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не володіє, не набула або втратила здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті, що призводить до їх соціальної ізоляції.»
 
Враховано частково   складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті»;
 
    -24- Сушкевич В.М.
Абзац третій викласти у такій редакції:
«Складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним положенням, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не володіє, не набула або втратила здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті»;
 
Враховано    
    -25- Сушкевич В.М.
у абзаці четвертому слова «підготовлений фахівець» замінити словами «підготовлена особа»;
 
Відхилено стаття 116 Регламенту   
    -26- Сушкевич В.М.
Абзац шостий статті 1 виключити
 
Відхилено Стаття 116 Регламенту   
22. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
      
23. «суб’єкти, що надають соціальні послуги ? спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування державної або комунальної власності, які відповідно перебувають у сфері управління центральних або місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування (далі — державні та комунальні суб’єкти), юридичні особи, в тому числі громадські та благодійні організації, утворені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі — недержавні суб’єкти), фізичні особи;»;
 
-27- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«суб’єкти, що надають соціальні послуги-підприємства, установи, організації та заклади (незалежно від форми власності та господарювання), фізичні особи – підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, що надають соціальні послуги»;
 
Враховано   «суб’єкти, що надають соціальні послуги –підприємства, установи, організації та заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи – підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги»;
абзац десятий виключити;
 
    -28- Сушкевич В.М.
абзац десятий виключити;
 
Враховано    
24. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами дванадцятим – шістнадцятим такого змісту:
 
25. «надання соціальних послуг на професійній основі — кваліфікована діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до статутних документів, положень, посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, за наявності відповідної освітньої підготовки їх працівників, з дотриманням державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг;
 
-29- Сушкевич В.М.
Абзац виключити
 
Враховано по змісту це питання 1 у частині першій статті 7     
    -30- Кармазін Ю.А.
Виключити словосполучення: « (надання соціальних послуг)».
 
Враховано по суті   
26. соціальний робітник ? особа, яка має необхідні навички роботи з окремими цільовими соціальними групами чи окремими особами і безпосередньо надає соціальні послуги, що не вимагають спеціальної підготовки;
 
-31- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«соціальний робітник ? особа, яка надає соціальні послуги та має підготовку, що відповідає вимогам та характеру роботи, що виконується».
 
Враховано   «соціальний робітник ? особа, яка надає соціальні послуги та має підготовку, що відповідає вимогам та характеру роботи, що виконується;
 
27. цільова соціальна група ? група осіб, об’єднаних за спільною соціальною, демографічною або іншою ознакою, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги у вигляді надання їм однотипних соціальних послуг;
 
-32- Сушкевич В.М.
Слова «цільова» та «сторонньої допомоги у вигляді» виключити
 
Враховано   соціальна група ? група осіб, об’єднаних за спільною соціальною, демографічною або іншою ознакою, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання їм однотипних соціальних послуг;
 
28. державні соціальні стандарти соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ? встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівень державних соціальних гарантій у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг), перелік, види та обсяги соціальних послуг, гарантованих державою особам, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 
-33- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«державний стандарт соціальної послуги - визначені нормативно – правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її якості;
 
Враховано   державний стандарт соціальної послуги ? визначені нормативно–правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її якості;
 
    -34- Кармазін Ю.А.
Виключити словосполучення: « (надання соціальних послуг)».
 
Враховано по суті   
    -35- Лук'янов В.В.
«Державні стандарти соціальних послуг – нормативний документ, що визначає рівень державних соціальних гарантій у сфері надання соціальних послуг, де зазначається перелік, види та обсяги соціальних послуг, умови і порядок їх надання та містить встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, показники (індикатори) якості соціальних послуг».
 
Враховано частково    
29. державні мінімальні стандарти якості соціальних послуг ? нормативний документ, що містить показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в якому визначається зміст, встановлюється мінімальний рівень вимог щодо обсягу, умов і порядку надання соціальних послуг, гарантованих державою особам, що їх потребують, згідно з яким оцінюється здатність послуг задовольняти індивідуальні потреби та покращувати якість життя їх отримувачів;
 
-36- Лук'янов В.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
    -37- Кармазін Ю.А.
Виключити словосполучення: « (надання соціальних послуг)».
 
Враховано по суті   
30. показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ? сукупність показників, які використовуються для оцінки діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги на професійній основі, та які впливають на якість соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 
-38- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
показники якості соціальних послуг – сукупність показників, які використовуються для оцінки діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, які ґрунтуються на позитивній результативності соціальних послуг відносно її одержувачів і ступеня задоволення їх потреби в цих послугах.
 
Враховано   показники якості соціальних послуг – сукупність показників, які використовуються для оцінювання діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, які ґрунтуються на позитивній результативності соціальних послуг відносно її одержувачів і ступеня задоволення їх потреби в цих послугах;
 
    -39- Лук'янов В.В.
Слова «соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами «соціальних послуг».
 
Враховано    
    -40- Кармазін Ю.А.
Виключити словосполучення: « (надання соціальних послуг)».
 
Відхилено    
31. отримувачі соціальних послуг ? окремі особи, цільові соціальні групи осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і отримують їх;
 
-41- Сушкевич В.М.
абзац виключити
 
Враховано      
32. оцінка потреб у соціальних послугах ? збирання, узагальнення та аналіз інформації про стан та життєві обставини окремої особи або цільової соціальної групи осіб з метою визначення потреби у соціальних послугах, видів і обсягів їх надання, оцінювання впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин;
 
-42- Кармазін Ю.А.
Після слова: «аналіз» доповнити словами: «місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносять з метою чіткого окреслення кола суб’єктів, на які покладається обов’язок збору, узагальнення та аналізу інформації про стан та життєві обставини окремої особи або цільової соціальної групи.
 
Відхилено Органи, які визначають потребу у соціальних послугах, визначені статтею 13     
    -43- Сушкевич В.М.
Абзац виключити
 
Враховано    
    -44- Лук'янов В.В.
Слово «оцінка» замінити словом «визначення»;
 
Враховано по суті в статті 13   
    -45- Лук'янов В.В.
пункт доповнити новими абзацами такого змісту:
«соціальна ізоляція – виключення особи із загального життя в суспільстві;
 
Відхилено Не відрізняється від загально визначеного поняття   
    -46- Лук'янов В.В.
пункт доповнити новими абзацаи такого змісту:
соціальна інтеграція – процес повернення соціально ізольованих осіб, осіб, яким загрожує соціальна ізоляція, до життя в суспільстві як повноправних його членів;».
 
Відхилено Не відрізняється від загально визначеного поняття   
33. соціальне замовлення ? комплекс заходів організаційно-правового характеру, що вживаються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою залучення недержавних суб’єктів, фізичних осіб до надання соціальних послуг, потреба в яких визначається на основі оцінки потреб громади у соціальних послугах, за умови, що такі послуги не надаються державними та комунальними суб’єктами;
 
-47- Толстенко В.Л.
Пропоную визначити можливість залучення підприємств всіх форм власності до надання соціальних послуг.
 
Враховано о суті (у визначенні «суб’єкти що надають соціальні послуги)  соціальне замовлення – засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування»;
 
    -48- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції
«соціальне замовлення – засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування»;
 
Враховано    
34. виконавці соціального замовлення ? недержавні суб’єкти, утворені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи, які надають соціальні послуги на професійній основі;
 
-49- Сушкевич В.М.
абзац виключити
 
Враховано      
35. соціально-побутова адаптація ? комплекс організаційних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-побутових заходів, що здійснюються стосовно осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, шляхом надання їм відповідних соціальних послуг з метою навчання правилам і нормам поведінки в суспільстві та побуті, відновлення знань, вмінь і навичок самообслуговування, соціально-середовищної орієнтації, здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності, соціального спілкування, підтримання соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.»;
 
-50- Сушкевич В.М.
Абзац виключити
 
Враховано ідповідний термін зустрічається лише один раз у ст. 5 Закону України „Про соціальні послуги».     
36. 2) у статті 3:
 
-51- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий викласти у такій редакції:
«цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на надання соціальних послуг»
 
Відхилено таття 116 Регламенту  2) у статті 3:
 
37. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
   абзац десятий викласти в такій редакції:
 
38. «забезпечення конфіденційності суб’єктами, які надають соціальні послуги на професійній основі;»;
 
-52- Кармазін Ю.А.
Петьовка В.В.
Яворівський В.О.
Лук'янов В.В.
Виключити словосполучення: «на професійній основі».
 
Враховано   «забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають соціальні послуги»;
 
39. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
40. «дотримання суб’єктами, які надають соціальні послуги на професійній основі, державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг.»;
 
-53- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«дотримання суб’єктами, які надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил»;
 
Враховано   «дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил»;
 
    -54- Кармазін Ю.А.
Петьовка В.В.
Яворівський В.О.
Виключити слова: «на професійній основі».
 
Враховано    
    -55- Лук'янов В.В.
Слова «на професійній основі», «мінімальних», «якості» виключити.
 
Враховано    
41. 3) у статті 5:
 
-56- Сушкевич В.М.
У частині другій слова «а також технічних і допоміжних засобів реабілітації» замінити словами «а також виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації»
 
Відхилено таття 116 Регламенту  3) у статті 5:
 
42. абзаци перший і сьомий частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзаци перший і сьомий частини третьої викласти в такій редакції:
 
43. «Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюється:»;
 
-57- Кармазін Ю.А.
Виключити слова: « (надання соціальних послуг)».
 
Враховано   «Соціальне обслуговування здійснюється»;
 
    -58- Сушкевич В.М.
частину третю викласти у такій редакції:
соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг:
за часом надання (цілодобово, вдень, вночі, погодинно);
за тривалістю надання (одноразово, періодично, постійно, тимчасово);
за місцем надання:
за місцем проживання/перебування особи (вдома; у природному соціальному середовищі (на вулиці тощо); у лікувально-профілактичних закладах; у спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладах; по телефону);
в установах/закладах соціального обслуговування (у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; у територіальних центрах соціальних послуг; в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
 
Відхилено таття 116 Регламенту   
44. «у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);»;
 
-59- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«у територіальних центрах соціальних послуг»;
 
Враховано   «у територіальних центрах надання соціальних послуг»;
 
    -60- Лук'янов В.В.
Пункт 3 викласти у такій редакції:
у статті 5:
частину третю викласти у такій редакції:
«Соціальне обслуговування здійснюється:
за місцем проживання/перебування особи:
- вдома;
- у природному соціальному середовищі (на вулиці тощо);
- у лікувально-профілактичних закладах;
- у спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладах;
- по телефону;
в установах/закладах соціального обслуговування:
- у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
- у реабілітаційних установах та закладах;
- в установах та закладах денного перебування;
- в установах та закладах тимчасового або постійного перебування;
- у територіальних центрах соціальних послуг;
в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
 
Відхилено стаття 116 Регламенту   
    -61- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац восьмий частини третьої викласти у такій редакції: «інших закладах соціальної та/або медичної підтримки (догляду)»
 
Відхилено Стаття 116 Регламенту   
45. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
46. абзац другий після слів «соціально-побутового патронажу,» доповнити словами «соціально-побутової адаптації,»;
 
-62- Мірошниченко Ю.Р.
додати нові абзаци такого змісту:
«в абзаці 5: словосполучення «профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів» замінити на словосполучення «профілактичних заходів». Після слів «здійснення профілактичних заходів» додати словосполучення «медичне обслуговування та догляд осіб, що не потребують допомоги лікаря.».
 
Відхилено Стаття 116 Регламенту  абзац другий після слів «соціально-побутового патронажу» доповнити словами «соціально-побутової адаптації»;
 
47. абзац дев’ятий виключити;
 
-63- Карпук В.Г.
Кармазін Ю.А.
Толстенко В.Л.
Яворівський В.О.
Абзац дев’ятий залишити в чинній редакції, а саме: «послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями – комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, зайнятість».
 
Відхилено питання реабілітації інвалідів, у тому числі професійної, регулюється ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні»  абзац дев’ятий виключити;
частину шосту виключити;
 
    -64- Лук'янов В.В.
Частину четверту викласти у такій редакції: «Відповідно до цього Закону можуть надаватися такі види соціальних послуг:
загальні;
спеціальні.
До загальних соціальних послуг належать послуги з:
- інформування;
- консультування;
- посередництва;
- представництва;
- соціокультурні (культурно-масові заходи, індивідуальна та групова робота тощо)
- організації транспорту;
- надання натуральної допомоги (одяг, взуття тощо).
Загальні соціальні послуги надаються особі, яка за оцінкою потреб для подолання складної життєвої обставини потребує окремих послуг, які не передбачають постійну (щоденну) допомогу соціальних працівників (робітників).
До спеціальних соціальних послуг належать послуги з:
- догляду;
- надання тимчасового притулку;
- кризового втручання;
- соціальної реабілітації;
- соціального супроводу (патронажу).
Догляд – комплекс послуг, спрямованих на допомогу особі у забезпеченні потреб, необхідних для життєдіяльності та створення сприятливих умов життя.
Типи догляду:
постійний – передбачає цілодобове надання послуг;
тимчасовий – передбачає надання послуг протягом визначеного часу (протягом тижня, місяця, пів року тощо);
денний – передбачає надання послуг протягом дня.
Послуги догляду надаються особам (сім’ям), які через вік, стан здоров’я або соціальне становище не можуть себе самостійно обслуговувати (особи похилого віку, особи з функціональними обмеженнями, психічними захворюваннями, діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування) і потребують постійної (щоденної) допомоги соціальних працівників (робітників).
Догляд передбачає допомогу у самообслуговуванні, пересуванні, дотриманні гігієни, санітарного стану, харчування, режиму дня, рухового режиму, фізичних навантажень, прийому ліків, у підтримці здоров’я, організації і проведенні заходів з відпочинку, веденні домашнього господарства, психологічну підтримку тощо.
Надання тимчасового притулку – розміщення особи у придатному для проживання людей приміщенні на період розв’язання кризової ситуації та (або) вирішення питання місця проживання/перебування.
Послуга з надання тимчасового притулку надається особам, які перебувають у соціальному становищі бездомності, постраждалим від фізичного або психічного насильства, стихійного лиха, катастрофи, тощо, біженцям та ін.
Надання тимчасового притулку передбачає надання особам ліжко-місця, організації їх харчування, здійснення заходів особистої гігієни, прання, збереження їх особистих речей, сприяння у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні, надання психологічної допомоги тощо.
Кризове втручання – екстрені дії, спрямовані на зниження рівня кризового стану осіб, їх захист чи безпеку.
Кризове втручання передбачає оперативну фахову допомогу шляхом надання психологічної, соціальної допомоги, вилучення з небезпечного чи стресогенного оточення, планування подальшої допомоги, представництво інтересів, направлення до фахівців чи органів, закладів, установ, організацій, які надають необхідні послуги.
Соціальна реабілітація – здійснення комплексу медичних, професійних, соціальних заходів, спрямованих на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівнів та якості для досягнення соціальної і матеріальної незалежності, соціально-професійної адаптації та соціальну інтеграції.
Соціальний супровід (патронаж) –
ситуацією та ресурсами, спрямована на допомогу особі у розв’язанні її власних проблем, шляхом надання комплексу соціальних послуг
Соціальний супровід (патронаж) передбачає визначення потреб особи соціальних послуг, складання, моніторинг та коригування індивідуального плану допомоги, залучення відповідних фахівців та координацію їхньої діяльності, представництво інтересів, консультування, надання психологічної допомоги тощо.»;
 
Відхилено Стаття 116 Регламенту   
    -65- Сушкевич В.М.
Частину шосту статті 5 Закону виключити
 
Враховано    
48. 4) у статті 7:
 
   4) у статті 7:
 
49. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
50. «Суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність на професійній основі відповідно до положення про них або їх статуту (фізичні особи, які надають соціальні послуги на професійній основі, відповідно до письмової заяви, що подається до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорій осіб, яким вони надаватимуться, з дотриманням державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг.»;
 
-66- Сушкевич В.М.
частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб – підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за наявності відповідної підготовки їх працівників, з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг. Критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   «Суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб – підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за наявності відповідної підготовки їх працівників, з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг. Критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
51. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
52. «Перелік, види та обсяги соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, встановлюються в державних соціальних стандартах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а зміст та якість послуг визначаються в державних мінімальних стандартах якості соціальних послуг, які розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
 
-67- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Перелік соціальних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики».
 
Враховано   «Перелік соціальних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики».
 
    -68- Лук'янов В.В.
Викласти у такій редакції:
«Перелік, види та обсяги соціальних послуг, умови і порядок їх надання, соціальні норми і нормативи або їх комплекс, показники (індикатори) якості соціальних послуг встановлюються в державних стандартах соціальних послуг, які розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики».
 
Враховано частково    
    -69- Кармазін Ю.А.
У новій частині другій виключити слова: « (надання соціальних послуг)» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті   
53. У зв’язку з цим частини другу ? шосту вважати відповідно частинами третьою ? сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини третю ? шосту вважати відповідно частинами четвертою ? сьомою;
 
54. у частині п’ятій:
 
-70- Сушкевич В.М.
частину п’яту викласти у такій редакції:
соціальні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також недержавними суб’єктами, які надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються:
інвалідам підгрупи А групи І;
громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю (крім інвалідів підгрупи А групи І) і не мають працездатних родичів, зобов’язані їх утримувати (незалежно від місця їх проживання), за виключенням тих працездатних родичів, які перебувають у складних життєвих обставинах;
дітям та молоді, яка опинилася у складних життєвих обставинах у зв’язку з інвалідністю (крім інвалідів підгрупи А групи І), хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім’ї;
іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, якщо середньомісячний сукупний дохід сімей цих осіб нижче встановленого прожиткового мінімуму для сім’ї. Середньомісячний сукупний дохід осіб визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено Стаття 116 Регламенту     
55. в абзаці першому слова «державними стандартами соціального обслуговування» замінити словами «державними соціальними стандартами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
 
-71- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Соціальні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, які надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються»
 
Враховано   абзаци перший і третій частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Соціальні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються»;
 
    -72- Кармазін Ю.А.
Виключити слова: « (надання соціальних послуг)» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті   
    -73- Лук'янов В.В.
Слова «соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами «соціальних послуг».
 
Враховано по суті   
    -74- Симоненко П.М.
У частині п’ятій: абзац другий викласти в такій редакції: «громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою або інвалідністю;».
 
Відхилено стаття 116 Регламенту   
56. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
57. «громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійними лихами, катастрофами, які є біженцями внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;»;
 
-75- Кармазін Ю.А.
Карпук В.Г.
Петьовка В.В.
Симоненко П.М.
Яворівський В.О.
У частині п’ятій абзац третій викласти у такій редакції: «громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійними лихами, катастрофами, особам, які є біженцями внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб нижче встановленого прожиткового мінімуму;».
 
Враховано   «громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, які є біженцями внаслідок збройних чи міжетнічних конфліктів, якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум»;
частину шосту замінити двома частинами такого змісту:
«Особам, крім зазначених у частині п’ятій цієї статті, соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися з установленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги встановлюється Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
    -76- Сушкевич В.М.
У абзаці третьому виключити слово «сукупний»
 
Враховано    
    -77- Лук'янов В.В.
Викласти у такій редакції: «іншим особам, які перебувають у складній життєвій ситуації, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб нижче встановленого прожиткового мінімуму».
 
Відхилено    
    -78- Лук'янов В.В.
«Частину шосту викласти у такій редакції:
„Перелік платних соціальних послуг, умови їх надання та порядок регулювання тарифів їх оплати послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Оплата соціальних послуг здійснюється в залежності від доходу особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах:
25 відсотків від затвердженого тарифу на платну соціальну послугу сплачують особи, середньомісячний дохід яких у сумі з вартістю соціальних послуг не перевищує двох прожиткових мінімумів;
50 відсотків від затвердженого тарифу на платну соціальну послугу сплачують особи, середньомісячний дохід яких у сумі з вартістю соціальних послуг ставить від двох до трьох прожиткових мінімумів;
75 відсотків від затвердженого тарифу на платну соціальну послугу сплачують особи, середньомісячний дохід яких у сумі з вартістю соціальних послуг ставить від трьох до чотирьох прожиткових мінімумів;
100 відсотків від затвердженого тарифу на платну соціальну послугу сплачують особи, середньомісячний дохід яких у сумі з вартістю соціальних послуг вище чотирьох прожиткових мінімумів.»;
 
Відхилено стаття 116 Регламенту   
    -79- Сушкевич В.М.
Частину шосту замінити двома частинами такого змісту:
«Особам, крім зазначених у частині п’ятій цієї статті, послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися з диференційованою оплатою в залежності від їх доходу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги встановлюється Кабінетом Міністрів України»«.
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
Враховано    
58. 5) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   5) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
59. «Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування оцінюють потреби громадян у соціальних послугах, планують їх надання, впроваджують і забезпечують реалізацію соціального замовлення, в тому числі шляхом залучення бюджетних та інших коштів, передбачених цим Законом, для фінансування соціальних послуг.».
 
-80- Лук'янов В.В.
слова: «в тому числі шляхом залучення бюджетних та інших коштів» замінити словами „в тому числі шляхом планування бюджетних та залучення інших коштів».
 
Враховано по суті  «Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин, визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах та забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення, за рахунок коштів, передбачених цим Законом для фінансування соціальних послуг».
 
    -81- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин, визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах та забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення, за рахунок коштів, передбачених цим Законом для фінансування соціальних послуг».
 
Враховано    
60. У зв’язку з цим частини другу ? четверту вважати відповідно частинами третьою ? п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу ? четверту вважати відповідно частинами третьою ? п’ятою;
 
61. 6) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
62. «Стаття 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг
 
   «Стаття 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг
 
63. Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники, фахівці, фізичні особи, які надають соціальні послуги на професійній основі, соціальні робітники.
 
-82- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники, інші фахівці, а також соціальні робітники».
 
Враховано   Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники, інші фахівці, соціальні робітники.
 
    -83- Мірошниченко Ю.Р.
Після слів «соціальні працівники, фахівці» доповнити словами «медичні працівники».
 
Враховано по суті (медичні працівники відносяться до фахівців)   
64. Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників, фахівців, фізичних осіб, які надають соціальні послуги на професійній основі, порядок їх атестації визначають відповідні центральні органи виконавчої влади.
 
-84- Сушкевич В.М.
Слова «фізичних осіб, які надають соціальні послуги на професійній основі» виключити
 
Враховано   Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, порядок їх атестації визначають відповідні центральні органи виконавчої влади.
 
    -85- Мірошниченко Ю.Р.
Після слів «соціальні працівники, фахівці» доповнити словами «медичні працівники».
 
Враховано по суті (медичні працівники відносяться до фахівців)   
65. Підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців, фізичних осіб, які надають соціальні послуги на професійній основі, проводять заклади післядипломної освіти, що мають відповідну ліцензію, видану в установленому порядку.
 
-86- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
Підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців, проводять навчальні заклади (у тому числі заклади післядипломної освіти), що мають відповідну ліцензію, видану в установленому порядку. До підвищення кваліфікації соціальних працівників зазначені заклади можуть залучати громадські організації, їх підприємства, установи та організації, які мають досвід роботи із відповідними категоріями осіб та цільовими соціальними групами.
 
Враховано   Підвищення кваліфікації соціальних працівників, інших фахівців проводять навчальні заклади (у тому числі заклади післядипломної освіти), що мають відповідну ліцензію, видану в установленому порядку. До підвищення кваліфікації соціальних працівників зазначені заклади можуть залучати громадські організації, їх підприємства, установи та організації, які мають досвід роботи з відповідними категоріями осіб та соціальними групами.
 
    -87- Мірошниченко Ю.Р.
Після слів «соціальні працівники, фахівці» доповнити словами «медичні працівники».
 
Враховано о суті (медичні працівники відносяться до фахівців)   
66. До надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери, діяльність яких регулюється відповідним положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
-88- Сушкевич В.М.
Слова «положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України» замінити словом «законом»
 
Враховано   До надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери, діяльність яких регулюється законом».
 
67. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

-89- Толстенко В.Л.
У Прикінцевих положеннях законопроекту слід вказати на необхідність Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також скасувати ті нормативні акти, які суперечать цьому Закону.
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

    -90- Петьовка В.В.
Розділ ІІ законопроекту назвати «Прикінцеві положення» та додати пункт 2 такого змісту: «Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано    
    -91- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування»
 
Враховано