Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг" (ВИТЯГ) (Третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (5.04.2001)       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"      Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:      І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:  
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
7. "Про лізинг"      "Про лізинг"  
8. Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.      Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.  
9. Стаття 2. Види та форми лізингу      Стаття 2. Види та форми лізингу  
10. І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний. Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором. Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.   -1- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абз.2 статті 2 викласти в такій редакції: "Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке переходить у власність лізингоодержувача після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором лізингу".  
Враховано   І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний. Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке переходить у власність лізингоодержувача після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором лізингу. Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.  
11. 2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.      2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.  
12. Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.      Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.  
13. Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.      Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.  
14. Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.      Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.  
15. Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.      Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.  
16. Стаття 3. Предмет лізингу      Стаття 3. Предмет лізингу  
17. 1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом.   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Пункт 1 статті 3 викласти в такій редакції: "1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, об'єкти незавершеного будівництва (за умови використання такого майна згідно певного функціонального призначення через його добудову або поліпшення) а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом".  
Враховано   1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, об'єкти незавершеного будівництва (за умови використання такого майна згідно певного функціонального призначення через його добудову або поліпшення) а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом  
18. 2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності.      2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності (крім об'єктів незавершеного будівництва).