Кількість абзаців - 165 Таблиця поправок


Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк"   -1- Президент України
Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" викласти у такій редакції: "Закон України Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" Верховна Рада України постановляє: I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни: 1. У статтi 3 цифри "33.433.155, 9" замiнити цифрами "34.193.526, 9", а цифри "28.747.654, 6" замiнити цифрами "29.508.025, 6".  
Немає висновку   Закон України Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:      I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:  
3. 1. У статтi 3 цифри "33.433.155, 9" замiнити цифрами "34.044.327, 9", а цифри "28.747.654, 6" замiнити цифрами "29.358.826, 6".   -2- Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Діяк І.В. (в.о. № 179)
та інші Пункт 13 статті 6 - вилучити.  
Враховано   1. У статтi 3 цифри "33.433.155,9" замiнити цифрами "33.930.770,9", цифри "28.747.654,6" замiнити цифрами "29.492.269,6", а цифри "4.685.501,3" замінити цифрами "4.438.501,3" 2. Пункт 13 статті 6 - виключити.  
4. 2. Статтю 12 доповнити абзацом другим такого змiсту:   -3- Комітет з питань бюджету
Статтю 12 залишити в редакції прийнятій ВРУ 23.03.2000р. в редакції Комітету  
Враховано   3. Статтю 12 доповнити абзацом другим такого змiсту:  
5. "У разi перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбаченi цiєю статтею, додатково отриманi кошти, якi належить зараховувати до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, для пiдвищення грошового i пенсiйного забезпечення з метою компенсацiї витрат вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та органiв i установ виконання покарань, ветеранiв вiйськової служби внаслiдок зупинення дiї положень законодавчих актiв в частинi надання їм пiльг з оплати за житло, комунальнi послуги, електроенергiю, газ i паливо, а також погашення заборгованостi за минулi роки з виплати грошового забезпечення i заробiтної плати".   -4- Президент України 2. Статтю 12 доповнити абзацом другим такого змiсту: "У разi перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбаченi цiєю статтею, додатково отриманi кошти, якi належить зараховувати до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України для пiдвищення грошового i пенсiйного забезпечення з метою компенсацiї витрат вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та органiв i установ виконання покарань, ветеранiв вiйськової служби внаслiдок зупинення дiї положень законодавчих актiв в частинi надання їм пiльг з оплати за житло, комунальнi послуги, електроенергiю, газ i паливо, а також погашення заборгованостi за минулi роки з виплати грошового забезпечення i заробiтної плати". 3. В абзацi третьому статтi 16 слово та цифри "статтi 91" замiнити словом та цифрами "статтi 90".  Немає висновку   "У разi перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбаченi цiєю статтею, додатково отриманi кошти, якi належить зараховувати до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України для пiдвищення грошового i пенсiйного забезпечення з метою компенсацiї витрат вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та органiв i установ виконання покарань, ветеранiв вiйськової служби внаслiдок зупинення дiї положень законодавчих актiв у частинi надання їм пiльг з оплати за житло, комунальнi послуги, електроенергiю, газ i паливо, а також погашення заборгованостi за минулi роки з виплати грошового забезпечення i заробiтної плати".  
6. 3. В абзацi третьому статтi 16 слово та цифри "статтi 91" замiнити словом та цифрами "статтi 90".   -5- Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Діяк І.В. (в.о. № 179)
та інші Абзац сьомий статті 29 (забезпечення організації повітряного руху за рахунок доходів, визначених пунктом 13 статті 6 цього Закону) - вилучити. Внасти відповідні зміни до додатків Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік".  
Враховано   4. В абзацi третьому статтi 16 слово та цифри "статтi 91" замiнити словом та цифрами "статтi 90". 5. Абзац сьомий статті 29 - виключити.  
7. 4. Абзац четвертий статтi 45 пiсля слiв "установ виконання покарань" доповнити словами "та Київський державний авiацiйний завод "Авiант" i Авiацiйний науково-технiчний комплекс iменi О.К.Антонова".   -6- Президент України 4. Абзац четвертий статтi 45 пiсля слiв "установ виконання покарань" доповнити словами "та Київський державний авiацiйний завод "Авiант" i Авiацiйний науково-технiчний комплекс iменi О.К.Антонова". 5. У статтi 46 цифри "3.908.456, 5" замiнити цифрами "3.993.227, 5", а цифри "1.306.529, 5" замiнити цифрами "1.274.091, 5". 6. У статтi 48 цифри "1.306.525, 5" замiнити цифрами "1.274.091, 5".  Немає висновку   6. Абзац четвертий статтi 45 пiсля слiв "установ виконання покарань" доповнити словами "та Київський державний авiацiйний завод "Авiант" i Авiацiйний науково-технiчний комплекс iменi О.К.Антонова".  
8. 5. У статтi 46 цифри "3.908.456, 5" замiнити цифрами "4.339.628, 5", а цифри "1.306.529, 5" замiнити цифрами "1.119.701, 5".      7. У статтi 46 цифри "3.908.456, 5" замiнити цифрами "3.977.471, 5", а цифри "1.306.529, 5" замiнити цифрами "1.258.335,5".  
9. 6. У статтi 48 цифри "1.306.525, 5" замiнити цифрами "1.119.701, 5".   -7- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Доповнити статтю 60 абзацом такого змісту: "погашення заборгованості вугледобувних підприємств Міністерства палива та енергетики за фактично отримані матеріали, обладнання та надані послуги, яка склалася за станом на 1 січня 2000 року, понад обсяги, визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, але не більш, ніж на 1500000 тис. гривень"; абзац шостий доповнити словами: "крім підприємств, що підпорядковані Міністерству палива та енергетики України та підприємств постачальників для них товарів народного господарства та продуктів харчування"  
Враховано   8. У статтi 48 цифри "1.306.525, 5" замiнити цифрами "1.258.335, 5". 9. Частини першу та другу статті 61 після слів "бюджетних установ і організацій" доповнити словами "(крім професійно-технічних закладів освіти)".  
    -8- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Внести зміни до статті 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (від 17 лютого 2000 року №1458-ВР): - абзац перший після слів "... визначених у додатку №4 до цього Закону..." доповнити словами такого змісту: "... крім професійно-технічних закладів освіти..."; - абзац другий після слів "... визначених у додатку №4 до цього Закону..." доповнити словами такого змісту: "... крім професійно-технічних закладів освіти...".  
Враховано    
10. 7. Абзац десятий статтi 62 пiсля слiв "а також осiб, прирiвняних до них, та учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiй 1 i 2" доповнити словами "iнвалiдiв III групи з ураженням опорно-рухового апарата".   -9- Президент України 7. Абзац десятий статтi 62 пiсля слiв "а також осiб, прирiвняних до них, та учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiй 1 i 2" доповнити словами "iнвалiдiв III групи з ураженням опорно-рухового апарата".  Немає висновку   10. Абзац четвертий статті 62 після слів "крім інвалідів І та ІІ групи" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці"; Абзац п'ятий статті 62 після слів "крім інвалідів І та ІІ групи" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". Абзац шостий статті 62 після слів "крім інвалідів" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". Абзац дев'ятий статті 62 після слів "крім ветеранів війни" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". Абзац десятий викласти у такій редакції: "безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту ( крім учасників бойових дій, інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту( крім учасників бойових дій, інвалідів І та ІІ групи, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, осіб які супроводжують інвалідів І групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної Війни, а також осіб, прирівняних до них, та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, iнвалiдiв III групи з ураженням опорно-рухового апарата, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень)."  
    -10- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Юхновський О.І. (в.о. № 13)
При розгляді внесення змін та доповнень до ст.62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік " врахувати пропозиції по збереженню пільг Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці та їх вдовам. В абзаці четвертому статті 62 після слів "крім інвалідів І та ІІ групи" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". В абзаці п'ятому статті 62 після слів "крім інвалідів І та ІІ групи" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". В абзаці шостому статті 62 після слів "крім інвалідів" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". В абзаці дев'ятому статті 62 після слів "крім ветеранів війни" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці". В абзаці десятому статті 62 після слів "крім учасників бойових дій" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці".  
Враховано    
    -11- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Прошу внести доповнення в ст.62 Закону України " Про Державний бюджет України на 2000 рік " з метою збереження пільг для дітей сиріт та дітей без батьківської опіки.  
Враховано    
    -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
1. Стаття 62, частина 1. У пункті 9, що починається словами "безкоштовний проїзд", після слів "народних депутатів України" текст "при виконанні" замінити текстом "на час виконання". 2. Стаття 62. Частину 2 наприкінці доповнити словами " і компенсацій". 3. Стаття 62. У частині 3 вилучити текст "при затвердженні місцевих бюджетів".  
Враховано частково    
    -13- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
1. У статті 62: : Після слів: "безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів І та ІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей учасників бойових дій..." доповнити словами: "ветеранів війни, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами в період проходження військової служби, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та МВС України" і далі за текстом; Після слів: "безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів..." доповнити словами: "ветеранів війни" і далі за текстом; Після слів: "звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни" доповнити словами: "батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами в період проходження військової служби, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та МВС України" і далі за текстом. Після слів: "безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів, пенсіонерів, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС, віднесених до категорій 1 і 2" доповнити словами: "ветеранів війни, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами в період проходження військової служби, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та МВС України" і далі за текстом; Доповнити частину 10 статті 62 наступними словами: "Кабінету Міністрів України призупинити видачу грошової компенсації у 2000 році додаткових витрат осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ на оплату за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо".  
Враховано частково    
    -14- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
У абзаці четвертому статті 62 після слів доповнити "...крім інвалідів І та ІІ групи" доповнити словами "інвалідів війни ІІІ групи, учасників Великої Вітчизняної війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною".  
Враховано частково    
11. 8. Доповнити Закон пiсля статтi 71 новою статтею такого змiсту:   -15- Президент України 8. Доповнити Закон пiсля статтi 71 новою статтею такого змiсту:  Немає висновку   11. Доповнити Закон пiсля статтi 71 новими статтями такого змiсту:  
    -16- Кабінет Міністрів України
Статтю 8 цього Закону викласти в такій редакції: "8. Доповнити Закон пiсля статтi 71 новими статтями такого змiсту: У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених відповідно до статей 4 і 5 цього Закону пропозицій щодо такої передачі додаються акти оцінки вартості об'єктів погоджені органом, уповно-важеним управляти держав-ним майном і відповідним органом місцевого самовря-дування. Вартість об'єктів передачі здійснюється експертним шляхом. Обмін об'єктів не дозволяється, якщо вартість одного з них перевищує вартість другого більше як на 10 відсотків". У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою. "Стаття 72. Абзац п'ятий пункту 11.6 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такiй редакцiї: "До 1 сiчня 2001 року в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку. Стаття 73. Абзац другий частини першої статтi 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., №5-6, №9-10, ст.69) вилучити". У зв'язку з цим статтi 72 та 73 вважати вiдповiдно статтями 74 та 75.  
Враховано    
12. "Стаття 72. Абзац п'ятий пункту 11.6 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такiй редакцiї:   -17- Президент України "Стаття 72. Абзац п'ятий пункту 11.6 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такiй редакцiї: "До 1 сiчня 2001 року в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку".  Немає висновку   "Стаття 72. Абзац п'ятий пункту 11.6 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такiй редакцiї:  
13. "До 1 сiчня 2001 року в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку".      "До 1 сiчня 2001 року в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) з 1 травня 2000 року, не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку". Стаття 73. Абзац другий частини першої статтi 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., №5-6, №9-10, ст.69) виключити".  
14. У зв'язку з цим статтi 72 та 73 вважати вiдповiдно статтями 73 та 74.   -18- Президент України У зв'язку з цим статтi 72 та 73 вважати вiдповiдно статтями 73 та 74.  Немає висновку   12. Доповнити Закон новою статтею такого змісту: Стаття 74. В рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, станом на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на державну підтримку вуглевидобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення зазначених взаєморозрахунків. У зв'язку з цим статтi 72 та 73 вважати вiдповiдно статтями 75 та 76.  
    -19- Кабінет Міністрів України
Доповнити новою статтею: "В рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, станом на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на державну підтримку вуглевидобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення зазначених взаєморозрахунків".  
Враховано    
15. 9. У додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк":   -20- Президент України 9. У додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк":  Немає висновку   13. У додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк":  
    -21- Комітет з питань бюджету
Передбачити в доходній частині Державного бюджету України надходження коштів від продажу з державної власності земельних ділянок несільськогосподарського призначення у розмірі 340 млн. гривень.  
   
16. 1) цифри та слова   -22- Президент України 1) цифри та слова "10000000 Податковi надходження 19840758, 0 19554376, 0" замiнити цифрами i словами "10000000 Податковi надходження 20513567, 0 20227185, 0"; 2) цифри та слова "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 5789023, 0 5789023, 0" замiнити цифрами i словами "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 6093023, 0 6093023, 0"; 3) цифри та слова "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 5789023, 0 5789023, 0" замiнити цифрами i словами "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 6093023, 0 6093023, 0"; 4) цифри та слова "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 11804113, 0 11804113, 0" замiнити цифрами i словами "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 12172922, 0 12172922, 0"; 5) цифри та слова "14010000 Податок на додану вартiсть 9716759, 0 9716759, 0" замiнити цифрами i словами "14010000 Податок на додану вартiсть 10065759, 0 10065759, 0"; 6) цифри та слова "14020000 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 1562104, 0 1562104" замінити цифрами і словами "14020000 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 1581913, 0 1581913, 0"; 7) цифри та слова "20000000 Неподатковi надходження 8967295, 4 6522969, 1" замiнити цифрами i словами "20000000 Неподатковi надходження 9087295, 4 6642969, 1"; 8) цифри та слова "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 532174, 1 530874, 1" замiнити цифрами i словами "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 652174, 1 650874, 1"; 9) цифри та слова "22100000 Митнi збори 270000, 0 270000, 0" замiнити цифрами i словами "22100000 Митнi збори 390000, 0 390000, 0";  Немає висновку   1) цифри та слова  
17. "10000000 Податковi надходження 19840758, 0 19554376, 0"      "10000000 Податковi надходження 19840758,0 19554376,0"  
18. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
19. "10000000 Податковi надходження 20518758, 0 20232376, 0";      "10000000 Податковi надходження 20513567,0 20227185,0";  
20. 2) цифри та слова      2) цифри та слова  
21. "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 5789023, 0 5789023, 0"      "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 5789023,0 5789023,0"  
22. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
23. "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 6093023, 0 6093023, 0";      "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 6093023,0 6093023,0";  
24. 3) цифри та слова      3) цифри та слова  
25. "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 5789023, 0 5789023, 0"      "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 5789023,0 5789023,0"  
26. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
27. "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 6093023, 0 6093023, 0";      "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 6093023,0 6093023,0";  
28. 4) цифри та слова      4) цифри та слова  
29. "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 11804113, 0 11804113, 0"      "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 11804113,0 11804113,0"  
30. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
31. "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 12178113, 0 12178113, 0";      "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 12172922,0 12172922,0";  
32. 5) цифри та слова      5) цифри та слова  
33. "14010000 Податок на додану вартiсть 9716759, 0 9716759, 0"      "14010000 Податок на додану вартiсть 9716759,0 9716759,0"  
34. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
35. "14010000 Податок на додану вартiсть 10090759, 0 10090759, 0";      "14010000 Податок на додану вартiсть 10065759,0 10065759,0"; 6) цифри та слова "14020000 Акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв 1562104,0 1562104" замiнити цифрами i словами "14020000 Акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв 1581913,0 1581913,0";  
36. 6) цифри та слова      7) цифри та слова  
37. "20000000 Неподатковi надходження 8967295, 4 6522969, 1"      "20000000 Неподатковi надходження 8967295,4 6522969,1 2444326,3"  
38. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
39. "20000000 Неподатковi надходження 9087295, 4 6642969, 1";      "20000000 Неподатковi надходження 8840295,4 6642969,1 2197326,3";  
40. 7) цифри та слова      8) цифри та слова  
41. "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 532174, 1 530874, 1"      "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 532174,1 530874,1"  
42. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
43. "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 652174, 1 650874, 1";      "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 652174,1 650874,1";  
44. 8) цифри та слова      9) цифри та слова  
45. "22100000 Митнi збори 270000, 0 270000, 0"      "22100000 Митнi збори 270000,0 270000,0"  
46. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
47. "22100000 Митнi збори 390000, 0 390000, 0";      "22100000 Митнi збори 390000,0 390000,0"; 10) цифри та слова "24000000 Інші неподаткові надходження 4786427,3 2442826,3 " замінити цифрами і словами "24000000 Інші неподаткові надходження 4539427,3 2195826,3 " 11) цифри та слова "24061600 Аеронавігаційний збір 247000,0 247000,0" - виключити;  
48. 9) цифри та слова   -23- Президент України 10) цифри та слова "Разом доходiв 32126626, 4 27441125, 1" замiнити цифрами i словами "Разом доходiв 32919435, 4 28233934, 1"; 11) цифри та слова "40000000 Офiцiйнi трансферти 1306529, 5 1306529, 5" замiнити цифрами i словами "40000000 Офiцiйнi трансферти 1274091, 5 1274091, 5"; 12) цифри та слова "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1306529, 5 1306529, 5" замiнити цифрами i словами "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1274091, 5 1274091, 5";  Немає висновку   12) цифри та слова  
49. "Разом доходiв 32126626, 4 27441125, 1"      "Разом доходiв 32126626,4 27441125,1 4685501,3"  
50. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
51. "Разом доходiв 32924626, 4 28239125, 1";      "Разом доходiв 32672435,4 28233934,1 4438501,3";  
52. 10) цифри та слова      13) цифри та слова  
53. "40000000 Офiцiйнi трансферти 1306529, 5 1306529, 5"      "40000000 Офiцiйнi трансферти 1306529,5 1306529,5"  
54. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
55. "40000000 Офiцiйнi трансферти 1119701, 5 1119701, 5";      "40000000 Офiцiйнi трансферти 1258335,5 1258335,5";  
56. 11) цифри та слова      14) цифри та слова  
57. "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1306529, 5 1306529, 5"      "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1306529,5 1306529,5"  
58. замiнити цифрами i словами      замiнити цифрами i словами  
59. "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1119701, 5 1119701, 5";      "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1258335,5 1258335,5";  
60. 12) слова та цифри   -24- Президент України 13) слова та цифри "Всього доходiв 33433155, 9 28747654, 6" замiнити словами та цифрами "Всього доходiв 34193526, 9 29508025, 6". 10. Внести до додатку N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:  Немає висновку   15) слова та цифри  
61. "Всього доходiв 33433155, 9 28747654, 6"      "Всього доходiв 33433155,9 28747654,6 4685501,3"  
62. замiнити словами та цифрами      замiнити словами та цифрами  
63. "Всього доходiв 34044327, 9 29358826, 6".      "Всього доходiв 33.930.770,9 29492269,6 4438501,3 ".  
64. 10. Внести до додатку N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:      14. Внести до додатку N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:  
65. 1) у видатках за кодом 11 "Управлiння справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -25- Комітет з питань бюджету
Передбачити 15.000 тис.грн на фінансування Верховної Ради України, відповідно до рішення прийнятого 23.03.2000р. в редакції Комітету.  
Враховано   1) у видатках за кодом 11 "Управлiння справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
66. цифри "94464, 3 83169, 1 29473, 4 11295, 2" та "108707, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "109564, 3 94192, 1 36542, 0 15372, 2" та "123807, 0";      цифри "94464, 3 83169, 1 29473, 4 11295, 2" та "108707, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "109464,3 95977,9 37400,7 14091,5" та "123707, 0";  
67. по коду функцiональної класифiкацiї 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676, 2 34576, 2 15592, 0 7100, 0" та "41676, 2" замiнити вiдповiдно цифрами "48588, 8 37411, 8 16869, 9 11177, 0" та "48588, 8";      по коду функцiональної класифiкацiї 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676, 2 34576, 2 15592,0 7100, 0" та "41676, 2" замiнити вiдповiдно цифрами "48563,9 39272,7 17783,2 9896,3" та "48563,9";  
68. по коду функцiональної класифiкацiї 010103 "Забезпечення дiяльностi народних депутатiв України" цифри "12523, 4 12523, 4 6663, 4" та "12523, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "20444, 2 20444, 2 12260, 2" та "20444, 2";      по коду функцiональної класифiкацiї 010103 "Забезпечення дiяльностi народних депутатiв України" цифри "12523, 4 12523, 4 6663, 4" та "12523, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "20635,7 20635,7 12399,5" та "20635,7 ";  
69. по коду функцiональної класифiкацiї 010105 "Iншi видатки органiв законодавчої влади" цифри "13458, 8 12998, 4 3787, 3" та "15015, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "13725, 4 13265, 0 3981, 2" та "15281, 9";       
70. 2) у видатках за кодом 100 "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -26- Президент України 1) у видатках за кодом 100 "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "827369, 1 791269, 1 596643, 1" та "990010, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "927369, 1 891269, 1 696643, 1" та "1090010, 4"; по коду функцiональної класифiкацiї 060102 "Пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" цифри "534530, 0 534530, 0 414300, 0" та "690336, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "634530, 0 634530, 0 514300, 0" та "790336, 4"; 2) у видатках за кодом 110 "Мiнiстерство палива та енергетики України" у колонках "Всього", "поточні" i "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "1681941, 0 1681768, 1" та "172, 9 1684233, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "1996941, 0 1961768, 1" та "35172, 9 1999233, 1"; по коду функцiональної класифiкацiї 140104 "Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості" цифри "900000, 0 900000, 0 900000, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "980000, 0 980000, 0 980000, 0"; по коду функціональної класифікації 140106 "Державна підтримка вугледобувних підприємств" цифри "623000, 0 623000, 0 623000, 0" замінити відповідно цифрами "823000, 0 823000, 0 823000, 0"; доповнити рядком "140113 Участь у будiвництвi виробничо-опалювальної котельнi на Чорнобильськiй АЕС" та цифрами "35000, 0" у колонках "Всього", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом"; 3) у видатках за кодом 280 "Мiнiстерство аграрної полiтики України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "421942, 4 407122, 6" та "591253, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "621942, 4 607122, 6" та "791253, 3"; доповнити рядком "160310 Часткова компенсацiя ставки за кредитами комерцiйних банкiв, що надаються сiльгоспвиробникам для проведення весняно-польових робiт" та цифрами "200000, 0" у колонках "Всього", "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом";  Немає висновку   2) у видатках за кодом 100 "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
71. цифри "827369, 1 791269, 1 596643, 1" та "990010, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "856669, 1 820569, 1 625943, 1" та "1019310, 4";      цифри "827369,1 791269,1 596643,1" та "990010,4" замiнити вiдповiдно цифрами "922369,1 886269,1 691643,1" та "1085010,4";  
72. по коду функцiональної класифiкацiї 060102 "Пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" цифри "534530, 0 534530, 0 414300, 0" та "690336, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "563830, 0 563830, 0 443600, 0" та "719636, 4";      по коду функцiональної класифiкацiї 060102 "Пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" цифри "534530,0 534530,0 414300,0" та "690336,4" замiнити вiдповiдно цифрами "629530,0 629530,0 509300,0" та "785336,4";  
73. 3) у видатках за кодом 110 "Мiнiстерство палива та енергетики України" у колонках "Всього" i "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      3) у видатках за кодом 110 "Мiнiстерство палива та енергетики України" у колонках "Всього", "поточнi" i "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
74. цифри "1681941, 0 172, 9" та "1684233, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "1716941, 0 35172, 9" та "1719233, 1";      цифри "1681941,0 1681768,1" та "172,9 1684233,1" замiнити вiдповiдно цифрами "1991941,0 1956768,1" та "35172,9 1994233,1"; по коду функцiональної класифiкацiї 140104 "Видатки, пов'язанi з реструктуризацiєю вугiльної промисловостi" цифри "900000,0 900000,0 900000,0" замiнити вiдповiдно цифрами "980000,0 980000,0 980000,0"; по коду функцiональної класифiкацiї 140106 "Державна пiдтримка вугледобувних пiдприємств" цифри "623000,0 623000,0 623000,0" замiнити вiдповiдно цифрами "818000,0 818000,0 818000,0";  
75. доповнити рядком "140113 Участь у будiвництвi виробничо - опалювальної котельнi на Чорнобильськiй АЕС" та цифрами "35000, 0" у колонках "Всього", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом";      доповнити рядком "140113 Участь у будiвництвi виробничо-опалювальної котельнi на Чорнобильськiй АЕС" та цифрами "35000, 0" у колонках "Всього", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом";  
76. 4) у видатках за кодом 280 "Мiнiстерство аграрної полiтики України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      4) у видатках за кодом 280 "Мiнiстерство аграрної полiтики України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
77. цифри "421942, 4 407122, 6" та "591253, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "471942, 4 457122, 6" та "641253, 3";   -27- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В зв'язку з очікуваним збільшенням доходів Державного бюджету в поточному році на 21 млн. грн. за рахунок підвищення ставок акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої, просимо передбачити спрямування цих коштів на проведення робіт по газифікації сільських населених пунктів України.  
Враховано   цифри "421942,4 407122,6 14819,8" та "591253,3" замiнити вiдповiдно цифрами "616942,4 582122,6 34819,8" та "786253,3"; у колонках "Всього", "капітальнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом" доповнити рядком "150115 Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високою ступеню готовності" та цифрами "20000,0";  
78. доповнити рядком "160310 Часткова компенсацiя ставки за кредитами комерцiйних банкiв, що надаються сiльгоспвиробникам для проведення весняно-польових робiт" та цифрами "50000, 0" у колонках "Всього", "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом";   -28- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити 48 млн. грн. на часткову компенсацію високих процентних ставок за кредити комерційних банків для кредитування переробних підприємств цукрової галузі за рахунок надходжень в бюджет від додаткових обсягів переробки насіння соняшнику.  
  у колонках "Всього", "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом" доповнити рядком "160310 Часткова компенсацiя ставки за кредитами комерцiйних банкiв, що надаються сiльгоспвиробникам для проведення весняно-польових робiт" та цифрами "175000,0"; 5) у видатках за кодом 310 "Міністерство транспорту України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо спеціальних видатків та у колонці " Разом": цифри "292848,3 220913,9 71934,4" та "945471,9" замінити відповідно цифрами "45843,3 37913,9 7934,4" та " 698471,9"; цифри та слова "170403 Забезпечення організації повітряного руху 247000,0 183000,0 64000,0 247000,0" - виключити.  
79. 5) у видатках за кодом 360 "Мiнiстерство юстицiї України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -29- Президент України 4) у видатках за кодом 360 "Мiнiстерство юстицiї України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "243794, 6 209196, 8" та "247173, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "244094, 6 209496, 8" та "247473, 8"; по коду функцiональної класифiкацiї 040101 "Фундаментальнi дослiдження наукових установ" цифри "524, 0 524, 0" та "694, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "824, 0 824, 0" та "994, 0"; 5) у видатках за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "197974, 3 177949, 3 83828, 5" та "198548, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "248274, 3 228249, 3 95412, 0" та "248848, 3"; по коду функцiональної класифiкацiї 010407 "Митна служба України" цифри "196170, 9 176170, 9 83107, 4" та "196170, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "246470, 9 226470, 9 94690, 9" та "246470, 9"; 6) у видатках за кодом 654 "Національна академія наук" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом": цифри "172471, 4 172096, 5" та "178423, 7" замінити відповідно цифрами "182471, 4 182096, 5" та "188423, 7"; по коду функціональної класифікації 040101 "Фундаментальні дослідження наукових установ" цифри "94602, 0 94602, 0" та "99616, 2" замінити відповідно цифрами "104602, 0 104602, 0" "109616, 2";  Немає висновку   6) у видатках за кодом 360 "Мiнiстерство юстицiї України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
80. цифри "243794, 6 209196, 8" та "247173, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "244094, 6 209496, 8" та "247473, 8";      цифри "243794,6 209196,8" та "247173,8" замiнити вiдповiдно цифрами "244094,6 209496,8" та "247473,8";  
81. по коду функцiональної класифiкацiї 040101 "Фундаментальнi дослiдження наукових установ" цифри "524, 0 524, 0" та "694, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "824, 0 824, 0" та "994, 0";      по коду функцiональної класифiкацiї 040101 "Фундаментальнi дослiдження наукових установ" цифри "524,0 524,0" та "694,0" замiнити вiдповiдно цифрами "824,0 824,0" та "994,0";  
82. 6) у видатках за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      7) у видатках за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
83. цифри "197974, 3 177949, 3 83828, 5" та "198548, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "248274, 3 228249, 3 95412, 0" та "248848, 3";      цифри "197974,3 177949,3 83828,5" та "198548,3" замiнити вiдповiдно цифрами "248274,3 228249,3 95412,0" та "248848,3";  
84. по коду функцiональної класифiкацiї 010407 "Митна служба України" цифри "196170, 9 176170, 9 83107, 4" та "196170, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "246470, 9 226470, 9 94690, 9" та "246470, 9";      по коду функцiональної класифiкацiї 010407 "Митна служба України" цифри "196170,9 176170,9 83107,4" та "196170,9" замiнити вiдповiдно цифрами "246470,9 226470,9 94690,9" та "246470,9"; 8) у видатках за кодом 654 "Нацiональна академiя наук України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "172471,4 172096,5" та "178423,7" замiнити вiдповiдно цифрами "182471,4 182096,5" та "188423,7"; по коду функцiональної класифiкацiї 040101 "Фундаментальнi дослiдження наукових установ" цифри "94602,0 94602,0" та "99616,2" замiнити вiдповiдно цифрами "104602,0 104602,0" "109616,2";  
85. 7) у видатках за кодом 772 "Вiнницька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
86. цифри "240372, 0 240372, 0" та "240473, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "255425, 0 255425, 0" та "255526, 0";       
87. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "223769, 5 223769, 5 223769, 5" замiнити цифрами "238822, 5 238822, 5 238822, 5";       
88. 8) у видатках за кодом 773 "Волинська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -30- Президент України 7) у видатках за кодом 773 "Волинська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "176771, 7 176771, 7" та "176841, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "185488, 7 185488, 7" та "185558, 7"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167095, 9 167095, 9 167095, 9" замiнити цифрами "175812, 9 175812, 9 175812, 9";  Немає висновку   9) у видатках за кодом 773 "Волинська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
89. цифри "176771, 7 176771, 7" та "176841, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "192665, 7 192665, 7" та "192735, 7";      цифри "176771,7 176771,7" та "176841,7" замiнити вiдповiдно цифрами "184239,7 184239,7" та "184309,7";  
90. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167095, 9 167095, 9 167095, 9" замiнити цифрами "182989, 9 182989, 9 182989, 9";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167095,9 167095,9 167095,9" замiнити цифрами "174563,9 174563,9 174563,9";  
91. 9) у видатках за кодом 774 "Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
92. цифри "54015, 4 54015, 4" та "54175, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "85461, 4 85461, 4" та "85621, 1";       
93. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "39206, 9 39206, 9 39206, 9" замiнити цифрами "70652, 9 70652, 9 70652, 9";       
94. 10) у видатках за кодом 775 "Донецька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
95. цифри "130908, 7 130908, 7" та "131068, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "173118, 7 173118, 7" та "173278, 7";       
96. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "117764, 7 117764, 7 117764, 7" замiнити цифрами "159974, 7 159974, 7 159974, 7";       
97. 11) у видатках за кодом 776 "Житомирська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
98. цифри "255873, 8 255873, 8" та "255961, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "268342, 8 268342, 8" та "268430, 8";       
99. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "242694, 3 242694, 3 242694, 3" замiнити цифрами "255163, 3 255163, 3 255163, 3";       
100. 12) у видатках за кодом 777 "Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
101. цифри "205499, 6 185499, 6" та "205789, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "219800, 6 199800, 6" та "220090, 6";       
102. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "175192, 2 175192, 2 175192, 2" замiнити цифрами "189493, 2 189493, 2 189493, 2";       
103. 13) у видатках за кодом 778 "Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -31- Президент України 8) у видатках за кодом 778 "Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "69338, 4 69338, 4" та "69442, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "70730, 4 70730, 4" та "70834, 4"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "57292, 0 57292, 0 57292, 0" замiнити цифрами "58684, 0 58684, 0 58684, 0"; 9) у видатках за кодом 779 "Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "229581, 8 214931, 8" та "229708, 5" замiнити вiдповiдно цифрами "238749, 8 224099, 8" та "238876, 5"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "203829, 2 203829, 2 203829, 2" замiнити цифрами цифрами "212997, 2 212997, 2 212997, 2";  Немає висновку   10) у видатках за кодом 778 "Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
104. цифри "69338, 4 69338, 4" та "69442, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "88897, 4 88897, 4" та "89001, 4";      Цифри "69338,4 69338,4" та "69442,4" замiнити вiдповiдно цифрами "71109,4 71109,4 " та "71213,4";  
105. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "57292, 0 57292, 0 57292, 0" замiнити цифрами "76851, 0 76851, 0 76851, 0";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "57292,0 57292,0 57292,0" замiнити цифрами "59063,0 58684,0 58684,0";  
106. 14) у видатках за кодом 779 "Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      11) у видатках за кодом 779 "Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
107. цифри "229581, 8 214931, 8" та "229708, 5" замiнити вiдповiдно цифрами "241887, 8 227237, 8" та "242014, 5";      цифри "229581,8 214931,8" та "229708,5" замiнити вiдповiдно цифрами "238682,8 224032,8 " та "238809,5";  
108. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "203829, 2 203829, 2 203829, 2" замiнити цифрами "216135, 2 216135, 2 216135, 2";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "203829,2 203829,2 203829,2" замiнити цифрами "212930,2 212930,2 212930,2 ";  
109. 15) у видатках за кодом 780 "Київська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
110. цифри "207109, 6 207109, 6" та "207294, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "218341, 6 218341, 6" та "218526, 6";       
111. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "191676, 4 191676, 4 191676, 4" замiнити цифрами "202908, 4 202908, 4 202908, 4";       
112. 16) у видатках за кодом 781 "Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -32- Президент України 10) у видатках за кодом 781 "Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "175840, 4 175840, 4" та "175995, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "178703, 4 178703, 4" та "178858, 4"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "163864, 1 163864, 1 163864, 1" замiнити цифрами "166727, 1 166727, 1 166727, 1";  Немає висновку   12) у видатках за кодом 781 "Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
113. цифри "175840, 4 175840, 4" та "175995, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "188372, 4 188372, 4" та "188527, 4";      цифри "175840,4 175840,4" та "175995,4" замiнити вiдповiдно цифрами "177341,4 177341,4" та "177496,4";  
114. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "163864, 1 163864, 1 163864, 1" замiнити цифрами "176396, 1 176396, 1 176396, 1";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "163864,1 163864,1 163864,1" замiнити цифрами "165365,1 165365,1 165365,1  
115. 17) у видатках за кодом 782 "Луганська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
116. цифри "215445, 9 215445, 9" та "215515, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "238566, 9 238566, 9" та "238636, 9";       
117. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "203440, 6 203440, 6 203440, 6" замiнити цифрами "226561, 6 226561, 6 226561, 6";       
118. 18) у видатках за кодом 783 "Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
119. цифри "351372, 8 351372, 8" та "351625, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "379011, 8 379011, 8" та "379264, 8";       
120. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "338694, 8 338694, 8 338694, 8" замiнити цифрами "366333, 8 366333, 8 366333, 8";       
121. 19) у видатках за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -33- Президент України 11) у видатках за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "132352, 2 132352, 2" та "132471, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "134275, 2 134275, 2" та "134394, 1"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "121667, 9 121667, 9 121667, 9" замiнити цифрами "123590, 9 123590, 9 123590, 9";  Немає висновку   13) у видатках за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
122. цифри "132352, 2 132352, 2" та "132471, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "144250, 2 144250, 2" та "144369, 1";      цифри "132352,2 132352,2" та "132471,1" замiнити вiдповiдно цифрами "133417,2 133417,2 та "133536,1";  
123. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "121667, 9 121667, 9 121667, 9" замiнити цифрами "133565, 9 133565, 9 133565, 9";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "121667,9 121667,9 121667,9" замiнити цифрами "122732,9 122732,9 122732,9";  
124. 20) у видатках за кодом 785 "Одеська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
125. цифри "41785, 9 41785, 9" та "41925, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "64250, 9 64250, 9" та "64390, 9";       
126. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "25895, 9 25895, 9 25895, 9" замiнити цифрами "48360, 9 48360, 9 48360, 9";       
127. 21) у видатках за кодом 786 "Полтавська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
128. цифри "147165, 1 147165, 1" та "147448, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "168150, 1 168150, 1" та "168433, 1";       
129. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "133919, 1 133919, 1 133919, 1" замiнити цифрами "154904, 1 154904, 1 154904, 1";       
130. 22) у видатках за кодом 787 "Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":   -34- Президент України 12) у видатках за кодом 787 "Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "188807, 2 188807, 2" та "188905, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "198839, 2 198839, 2" та "198937, 7"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "179021, 3 179021, 3 179021, 3" замiнити цифрами "189053, 3 189053, 3 189053, 3"; 13) у видатках за кодом 788 "Сумська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "148617, 2 148617, 2" та "148821, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "157016, 2 157016, 2" та "157220, 7"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "137443, 9 137443, 9 137443, 9" замiнити цифрами "145842, 9 145842, 9 145842, 9"; 14) у видатках за кодом 789 "Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "192670, 7 192670, 7" та "192745, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "206899, 7 206899, 7" та "206974, 7"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "181286, 7 181286, 7 181286, 7" замiнити цифрами "195515, 7 195515, 7 195515, 7"; 15) у видатках за кодом 790 "Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "184409, 2 184409, 2" та "184605, 2" замiнити вiдповiдно цифрами "188196, 2 188196, 2" та "188392, 2"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167697, 4 167697, 4 167697, 4" замiнити цифрами "171484, 4 171484, 4 171484, 4"; 16) у видатках за кодом 791 "Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "175291, 1 175291, 1" та "175455, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "179063, 1 179063, 1" та "179227, 1"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "164924, 0 164924, 0 164924, 0" замiнити цифрами "168696 168696 168696"; 17) у видатках за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "210453, 8 210453, 8" та "210563, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "212770, 8 212770, 8" та "212880, 8"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "198060, 7 198060, 7 198060, 7" замiнити цифрами "200377, 7 200377, 7 200377, 7"; 18) у видатках за кодом 794 "Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "114461, 5 114461, 5" та "114535, 5" замiнити вiдповiдно цифрами "121568, 5 121568, 5" та "121642, 5"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "107494, 6 107494, 6 107494, 6" замiнити цифрами "114601, 6 114601, 6 114601, 6"; 19) у видатках за кодом 795 "Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом": цифри "173685, 4 173685, 4" та "173839, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "184750, 4 184750, 4" та "184904, 6"; по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "161738, 0 161738, 0 161738, 0" замiнити цифрами "172803, 0 172803, 0 172803, 0";  Немає висновку   14) у видатках за кодом 787 "Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
131. цифри "188807, 2 188807, 2" та "188905, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "201448, 2 201448, 2" та "201546, 7";      цифри "188807,2 188807,2" та "188905,7" замiнити вiдповiдно цифрами "197755,2 197755,2" та "197853,7";  
132. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "179021, 3 179021, 3 179021, 3" замiнити цифрами "191662, 3 191662, 3 191662, 3";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "179021,3 179021,3 179021,3" замiнити цифрами "187969,3 187969,3 187969,3 ";  
133. 23) у видатках за кодом 788 "Сумська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      15) у видатках за кодом 788 "Сумська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
134. цифри "148617, 2 148617, 2" та "148821, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "160562, 2 160562, 2" та "160766, 7";      Цифри "148617,2 148617,2" та "148821,7" замiнити вiдповiдно цифрами "154430,2 154430,2" та "154634,7";  
135. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "137443, 9 137443, 9 137443, 9" замiнити цифрами "149388, 9 149388, 9 149388, 9";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "137443,9 137443,9 137443,9" замiнити цифрами "143256,9 143256,9 14326,9";  
136. 24) у видатках за кодом 789 "Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      16) у видатках за кодом 789 "Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
137. цифри "192670, 7 192670, 7" та "192745, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "208597, 7 208597, 7" та "208672, 7";      Цифри "192670,7 192670,7" та "192745,7" замiнити вiдповiдно цифрами "204584,7 204584,7" та "204659,7";  
138. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "181286, 7 181286, 7 181286, 7" замiнити цифрами "197213, 7 197213, 7 197213, 7";      По коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "181286,7 181286,7 181286,7" замiнити цифрами "193200,7 193200,7 193200,7";  
139. 25) у видатках за кодом 790 "Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      17) у видатках за кодом 790 "Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
140. цифри "184409, 2 184409, 2" та "184605, 2" замiнити вiдповiдно цифрами "210699, 2 210699, 2" та "210895, 2";      Цифри "184409,2 184409,2" та "184605,2" замiнити вiдповiдно цифрами "188116,2 188116,2" та "188312,2";  
141. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167697, 4 167697, 4 167697, 4" замiнити цифрами "193987, 4 193987, 4 193987, 4";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167697,4 167697,4 167697,4" замiнити цифрами "171404,4 171404,4 171404,4";  
142. 26) у видатках за кодом 791 "Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      18) у видатках за кодом 791 "Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
143. цифри "175291, 1 175291, 1" та "175455, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "187778, 1 187778, 1" та "187942, 1";      Цифри "175291,1 175291,1" та "175455,1" замiнити вiдповiдно цифрами "176922,1 176922,1" та "177086,1";  
144. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "164924, 0 164924, 0 164924, 0" замiнити цифрами "177411, 0 177411, 0 177411, 0";      По коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "164924,0 164924,0 164924,0" замiнити цифрами "166555,0 166555,0 166555,0";  
145. 27) у видатках за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      19) у видатках за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
146. цифри "210453, 8 210453, 8" та "210563, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "222815, 8 222815, 8" та "222925, 8";      Цифри "210453,8 210453,8" та "210563,8" замiнити вiдповiдно цифрами "211137,8 211137,8" та "211247,8";  
147. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "198060, 7 198060, 7 198060, 7" замiнити цифрами "210422, 7 210422, 7 210422, 7";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "198060,7 198060,7 198060,7" замiнити цифрами "198744,7 198744,7 198744,7";  
148. 28) у видатках за кодом 793 "Черкаська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
149. цифри "192111, 9 192111, 9" та "192268, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "204121, 9 204121, 9" та "204278, 9";       
150. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "180628, 2 180628, 2 180628, 2" замiнити цифрами "192638, 2 192638, 2 192638, 2";       
151. 29) у видатках за кодом 794 "Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      20) у видатках за кодом 794 "Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
152. цифри "114461, 5 114461, 5" та "114535, 5" замiнити вiдповiдно цифрами "123784, 5 123784, 5" та "123858, 5";      Цифри "114461,5 114461,5" та "114535,5" замiнити вiдповiдно цифрами "120935,5 120935,5" та "121009,5";  
153. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "107494, 6 107494, 6 107494, 6" замiнити цифрами "116817, 6 116817, 6 116817, 6";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "107494,6 107494,6 107494,6" замiнити цифрами "113968,6 113968,6 113968,6";  
154. 30) у видатках за кодом 795 "Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":      21) у видатках за кодом 795 "Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
155. цифри "173685, 4 173685, 4" та "173839, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "185911, 4 185911, 4" та "186065, 4";      Цифри "173685,4 173685,4" та "173839,6" замiнити вiдповiдно цифрами "182623,4 182623,4" та "182777,6";  
156. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "161738, 0 161738, 0 161738, 0" замiнити цифрами "173964, 0 173964, 0 173964, 0";      по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "161738,0 161738,0 161738,0" замiнити цифрами "170676,0 170676,0 170676,0";  
157. 31) у видатках за кодом 797 "Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":       
158. цифри "28890, 6 28890, 6" та "28890, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "41741, 6 41741, 6" та "41741, 6";       
159. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "24158, 2 24158, 2 24158, 2" замiнити цифрами "37009, 2 37009, 2 37009, 2".   -35- Президент України 20) в рядку "Всього" у колонках "Всього", "поточні", "в т.ч. оплата праці", "капітальні" та "Разом": цифри "28747654, 6 27755756, 0 4863123, 4 991898, 6" та "33433155, 9" замінити відповідно цифрами "29508025, 6 28481127, 0 4974706, 9 1026898, 6" та "34193526, 9". 11. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" викласти в новiй редакцiї (додається).  Немає висновку   22) в рядку "Всього" у колонках "Всього", "поточнi", "в т.ч. оплата працi", "капiтальнi" щодо загальних видатків та у колонках " всього", "поточні", "капітальні" щодо спеціальних видатків та "Разом": цифри "28747654,6 27755756,0 4863123,4 991898,6 4685501,3 4329320,5 356180,8" та "33433155,9" замiнити вiдповiдно цифрами "29492269,6 28443179,8 4977634,2 1049694,9 4438501,3 4146320,5 292180,8" та "33930770,9".  
160. 11. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" викласти в новiй редакцiї (додається).   -36- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Із додатку №4 "Обсяги видатків загального фонду державного бюджету на утримання бюджетних установ і організацій та проведення заходів, які передаються у 2000 році на фінансування з бюджету Автономної республіки Крим та місцевих бюджетів" до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" виключити видатки за кодом функціональної класифікації 070501 у сумі 329874, 0 тис. грн. І залишити їх в Державному бюджеті в розпорядженні Міністерства освіти України (220).  
Враховано   15. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" викласти в новiй редакцiї (додається). 16. Із додатку №4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" виключити видатки за кодом функціональної класифікації 070501 у сумі 329874, 0 тис. гривень по Міністерству освіти України (220).  
161. II. Прикiнцевi положення   -37- Президент України II. Прикiнцевi положення 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 2. Встановити, що фiнансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом 6 статтi 10 цього Закону здiйснюється щомiсячно пропорцiйно до виконання рiчних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України на виконання цього Закону у мiсячний термiн внести змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв.  Немає висновку   II. Прикiнцевi положення  
162. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
163. 2. Встановити, що фiнансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом 6 статтi 10 цього Закону здiйснюється щомiсячно пропорцiйно до виконання рiчних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -38- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтею такого змісту: "Стаття. Спрямувати додатково залучені до Державного бюджету кошти в сумі 375000 тис.грн на цільові субвенції регіонам для оплати енергоспоживання бюджетних установ і для компенсацій пільг та субсидій населенню". в іншій редакції  
Враховано   2. Встановити, що фiнансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом 6 статтi 10 цього Закону здiйснюється щомiсячно пропорцiйно до виконання рiчних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. 3. Встановити, що додаткові фінансові ресурси місцевих бюджетів від зміни обсягів трансфертів, відміни мораторію по сплаті фіксованого сільськогосподарського податку та збільшення надходжень від прибуткового податку з громадян спрямовуються місцевими органами влади на погашення заборгованості по оплаті енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, субсидій та пільг населенню.  
164. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України на виконання цього Закону у мiсячний термiн внести змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв.      4. Кабiнету Мiнiстрiв України на виконання цього Закону в мiсячний строк внести змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв.