Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 18 Закону України ''Про засади функціонування ринку природного газу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»
 
   Закон України
«Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Статтю 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»
 
   1. Статтю 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості
 
4. (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566; із змінами, внесеними Законом України
 
   Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566;
із змінами, внесеними Законом України
 
5. від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
   від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
6. «10. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їх структурних підрозділів, а також підприємств, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу. Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають призупиненню.».
 
-1- Романюк М.П.
Абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«10. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їх структурних підрозділів, а також суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, що здійснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.
На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню.»
 
Враховано ля узгодження з чинним законода- вством, зокрема з Законом України «Про засади функ-ціонування ринку природного газу»  «10. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їх структурних підрозділів, а також суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, що здійснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.
На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню».
 
    -2- Національний банк України
Абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«10. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їх структурних підрозділів, а також підприємств, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.
На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню.»
 
Враховано частково Для узгодження з чинним законода- вством   
    -3- Ковзель М.О.
В абзаці другому частини першої слова «а також підприємств, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам» виключити.
 
Враховано частково    
    -4- Ковзель М.О.
В абзаці другому частини першої після слова «використання» додати слова «гарантованого постачальника або його структурного підрозділу».
 
Враховано редакційно    
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Кармазін Ю.А.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано Суб`єкти право- відносин повинні мати час на озна- йомлення з поло- женнями Закону  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.