Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення доповнень до деяких законів України (щодо порядку використання фонограм) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення доповнень до деяких законів України      Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести зміни до таких Законів України:  
3. У Законi України "Про захист прав споживачів" пункт 1 статті 18 доповнити новим абзацом 10 такого змісту:   -1- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Додати до частини 2 преамбули Закону України "Про захист прав споживачів" абзаци 8, 9 в такій редакції: "- використання фонограми із власним виконанням", що означає: виступ з використанням запису на спеціальному матеріалі (плівка, платівка, т.ін.) власного виконання музичного твору виконавцем з музичним супроводом такого виконання, або без такого; - використання музичного супроводу власного виконання, що означає: використання виконавцем музичних творів під час власного виступу запису на спеціальному матеріалі (плівка, платівка і т. ін.) музичного супроводу власного виконання".  
Враховано редакційно   1. Пункт перший статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., №З0, ст. 379; 1994 р., №1, ст. 1; 1995 р., №14, ст. 90; 1995 р., №23, ст. 182; 1997 р., №35, ст. 219; 1999 р., №34, ст. 274 ) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту: "Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору." У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.  
4. "вказівку на використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів фонограм із власним виконанням та (або) фонограми музичного супроводу власного виконання ". Наступні абзаци пункту вважати відповідно абзацами 11, 12.   -2- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
1. Пункт перший статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., №З0, ст. 379; 1994 р., №1, ст. 1; 1995 р., №14, ст. 90; 1995 р., №23, ст. 182; 1997 р., №35, ст. 219; 1999 р., №34, ст. 274 ) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту: "Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору."  
Враховано    
    -3- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Абзац 10 статті 18 пункту 1 викласти в редакції: "вказівку про те, що під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів буде використовуватись фонограма із власним голосовим чи інструментальним виконанням та (або) фонограма музичного супроводу власного голосового чи інструментального виконання".  
Враховано редакційно    
    -4- Гнатюк Д.М. (реєстр. картка № 409)
Пункт 1 статті18 доповнити новим абзацом 10 такого змісту: "дані про використання виконавцями музичних творів під час надання розважальних послуг музичного характеру фонограм з наявністю власного виконання та (або) музичного супроводу до власного виконання. Відповідальність за порушення цього положення несе організатор розважальної послуги, а також виконавець музичних творів (або його представник) згідно з умовами договору між ним та організатором розважальної послуги".  
Враховано редакційно    
    -5- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Текст доповнення викласти в наступній редакції: "вказівку про використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів примірників фонограм із записами власного виконання та (або) примірників фонограм із записами музики для музичного супроводу виконання і вказівку про дозвіл виробників фонограм на їх використання".  
Враховано редакційно    
    -6- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Другу частину законопроекту викласти у такій редакції: "- доповнити пункт 1 статті 8 Закону України "Про рекламу" новим абзацом такого змісту: "рекламувати надання розважальних послуг без вказування на афішах, в інших рекламних засобах на використання фонограм із власним виконанням та (або) фонограм музичного супроводу власного виконання".  
Враховано    
5. - доповнити Закон України "Про рекламу" новою статтею 26 такого змісту:   -7- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Другу частину законопроекту викласти в редакції: "Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; 1998 р., №10, ст. 36; 1999 р., №34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту: "рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків від загальної площі (обсягу) всієї реклами."  
Враховано   2. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; 1998 р., №10, ст. 36; 1999 р., №34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту: "рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами."  
6. "Вказівка на використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів фонограми із власним виконанням та (або) фонограми музичного супроводу власного виконання має міститись на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами. Відповідно змінити нумерацію подальших статей чинного закону.   -8- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Статтю викласти в редакції: "Вказівка про те, що під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів буде використовуватись фонограма із власним голосовим чи інструментальним виконанням та (або) фонограма музичного супроводу власного голосового чи інструментального виконання має міститись на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги (за винятком радіо- і телевізійної реклами) і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами."  
Враховано частково   II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -9- Гнатюк Д.М. (реєстр. картка № 409)
Статтю викласти в редакції: "Дані про використання виконавцями музичних творів під час надання розважальних послуг музичного характеру фонограм з наявністю власного виконання та (або) музичного супроводу до власного виконання має міститись на афішах та в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами."  
Враховано редакційно    
    -10- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Текст нової статті 26, якою доповнюється Закон України "Про рекламу ", виклавши в редакції: "Вказівка про використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів примірників фонограм із записами власного виконання та (або) примірників фонограм із записами музики для музичного супроводу виконання має міститися на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5 % від загальної площі (обсягу) всієї реклами. Там також має міститися інформація про одержання дозволу від виробників фонограм на їх використання".  
Враховано редакційно    
    -11- Косів М.В. (в.о. № 116)
Доповнити законопроект положенням такого змісту: "V. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Враховано