Кількість абзаців - 379 Таблиця поправок


Про тваринний світ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ (нова редакція)      ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ  
1. Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.      Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.  
2. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, відтворення і науково обгрунтованого, невиснажливого використання тваринного світу.   -1- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Другу частину преамбули доопрацювати редакційно  
Враховано   В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, науково обґрунтованого, невиснажливого використання і відтворення тваринного світу.  
3. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу  
5. Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, цим Законом, Законами України "Про мисливське господарство та полювання", "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими прийнятими відповідно до них актами законодавства України і Автономної Республіки Крим.   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Текст "актами законодавства" замінити текстом "нормативно-правовими актами"  
Враховано   Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про мисливське господарство та полювання" та іншими нормативно-правовими актами.  
    -3- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У статті 1, частина 1 слова "Про охорону навколишнього природного середовища" перенести після слів "цим Законом"  
Враховано    
    -4- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У частині першій статті 1 слова "України і Автономної Республіки Крим" та "прийнятими відповідно до них" вилучити.  
Враховано    
6. Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним законодавством України.      Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним законодавством України.  
7. Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу  
8. Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища існування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин.   -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст. 2 доповнити реченнями такого змісту: "А також створення умов існування для хворих диких тварин, шляхом організації притулків. В існуючих, поліпшити їх стан, розширити специфіку ветлікарів"  
Враховано у статті 45  Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є: регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу; збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин.  
9. Стаття 3. Об'єкти тваринного світу      Стаття 3. Об'єкти тваринного світу  
10. Об'єктами тваринного світу є:   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Абзац 1 після тексту "тваринного світу" доповнити текстом ", на які поширюється дія цього Закону (далі об'єкти тваринного світу)"  
Враховано   Об'єктами тваринного світу, на які поширюється чинність цього Закону, є:  
11. дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;      дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;  
12. частини диких тварин (роги, шкіра тощо);      частини диких тварин (роги, шкіра тощо);  
13. продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).      продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).  
14. Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.      Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.  
15. Стаття 4. Дикі тварини як природний ресурс загальнодержавного значення      Стаття 4. Дикі тварини як природний ресурс загальнодержавного значення  
16. Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.   -7- Шаров І.Ф.
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Ст. 4 узгодити з п. "ж" ст. 39 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та статтею 13 Конституції України  
Враховано   Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі або утримуються у напіввільних умовах в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (крім тих, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну власність і не визнані об'єктами загальнодержавного значення) належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.  
17. Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу      Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу  
18. Право власності на об'єкти тваринного світу - це право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами тваринного світу.   -8- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Часину першу статті 5 вилучити. Це норма Цивільного кодексу  
Враховано   Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.  
    -9- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У ч. 1 ст. 5 після слова "володіти" доповнити словами "нести відповідальність за життя тварин" і далі за текстом.  
Враховано у статті 63   
19. Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Закону, а також інших законів, що видаються відповідно до них.   -10- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину другу статті 5 викласти у редакції: "Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України."  
Враховано    
20. Об'єкти тваринного світу, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.   -11- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У частині 3 і 4 статті 5 після слів "тваринного світу, які" доповнити словами "є природним ресурсом загальнодержавного значення і"  
Враховано   Об'єкти тваринного світу, які є природним ресурсом загальнодержавного значення і знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.  
21. Від імені Українського народу права власника об'єктів тваринного світу здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.   -12- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину 4 статті 5 після слів "Конституцією України" доповнити словами "та законами України"  
Відхилено   Від імені Українського народу права власника об'єктів тваринного світу, які є природним ресурсом загальнодержавного значення, здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.  
22. Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного світу права власності народу відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів.   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5. Частину 5 після тексту "права власності" доповнити словом "Українського", а текст "Закону, інших законодавчих актів" замінити текстом "та інших законів України"  
Враховано   Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного світу - об'єктами права власності Українського народу відповідно до цього Закону та інших законів України.  
23. Об'єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.   -14- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "Об'єкти тваринного світу в Україні знаходяться під охороною держави незалежно від права власності на них."  
Враховано   Об'єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Об'єкти тваринного світу в Україні знаходяться під охороною держави незалежно від права власності на них.  
24. Стаття 6. Право державної власності на об'єкти тваринного світу   -15- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У назві і тексті статті 6 після слова "державної" доповнити словами "і комунальної". Статтю доопрацювати редакційно.  
Враховано   Стаття 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу  
25. Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі, а також дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, є об'єктом права державної власності.   -16- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 6 після слів "державної власності" доповнити словами "і знаходяться під охороною держави".  
Враховано у ст. 5  Об'єкти тваринного світу, які є природним ресурсом загальнодержавного значення, а також дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктом права державної або комунальної власності.  
    -17- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 6 текст "Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі" замінити текстом "Об'єкти тваринного світу які є природним ресурсом загальнодержавного значення".  
Враховано    
26. Стаття 7. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу   -18- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У назві і тексті статті 7 слова "комунальної, комунальній, а також" виключити, після слів "природної волі" доповнити словами "напіввільних умов".  
Враховано   Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу  
27. Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі або природного середовища, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі, або набуті іншим не забороненим законодавством шляхом, можуть перебувати у комунальній, а також приватній власності юридичних та фізичних осіб.   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1. Після тексту "іншим не забороненим" слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі або напіввільних умов, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі, або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб.  
28. Законність набуття у комунальну або приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих в порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами (дозволи на вилучення з природного середовища, на ввезення в Україну з інших країн, документи, що засвідчують факт купівлі, міни, отримання у спадок тощо), які видаються в установленому законодавством порядку.   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2. Після тексту "в Україну з інших" слово "країн" замінити словом "держав", а після тексту "факт купівлі," слово "міни" замінити словом "обміну"  
Враховано частково   Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих в порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів із стану природної волі або напіввільних умов, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку.  
29. У передбаченому законодавчими актами порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів.   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частини 3. Текст "законодавчими актами" замінити словом "законом". Аналогічно у всьому тексті закону  
Враховано   У передбаченому законом порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.  
    -22- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Частину 3 статті 7 доопрацювати редакційно.  
Враховано    
30. Стаття 8. Припинення права комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу   -23- Шаров І.Ф.
Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Із назви ст. 8 та її тексту вилучити слово "комунальна".  
Враховано   Стаття 8. Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу  
31. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:      Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:  
32. жорстокого поводження з дикими тваринами;      жорстокого поводження з дикими тваринами;  
33. встановлення законодавчими актами України заборони щодо перебування у комунальній або приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.      встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.  
34. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється і в інших випадках, передбачених законами України.   -24- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У частині 8 частина 1 абзац 3 після слів "тваринного світу" доповнити словом "може"  
Враховано   Право приватної власності на об'єкти тваринного світу може припинятися і в інших випадках, передбачених законом.  
35. Припинення права власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті, провадиться в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора.   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 3. Після тексту "випадках, передбачених" слово "абзацом" замінити словом "пунктом", після тексту "тваринного світу" додати текст ", громадських організацій"  
Враховано частково   Право власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути припинено в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора.  
    -26- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину 3 статті 8 викласти у редакції: "Право власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути припинено в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора."  
Враховано    
36. Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу      Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу  
37. Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище існування тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:      Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище існування диких тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:  
38. збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;      збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;  
39. недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;      недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;  
40. збереження цілісності природних угруповань диких тварин;      збереження цілісності природних угруповань диких тварин;  
41. додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого їх використання та відтворення;      додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого їх використання, а також відтворення;  
42. раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин;      раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин;  
43. платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу;      платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу;  
44. регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;      регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;  
45. урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть впливати на стан тваринного світу.   -27- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Після статті 9 подати статтю 16.  
Враховано   урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу. Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу Громадяни відповідно до закону мають право: на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу; мати у власності окремі об'єкти тваринного світу; на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами. Громадяни відповідно до закону зобов'язані: охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню відновлювальних об'єктів тваринного світу; використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону; відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу. Громадяни мають й інші права та обов'язки, передбачені законом. Розділ II Державні органи, що здійснюють управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та їх повноваження  
    -28- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Шаров І.Ф.
Статті 10-15 слід об'єднати в одному розділі під назвою "Органи, що здійснюють регулювання та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу".  
Враховано    
46. Стаття 10. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 11. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
47. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарств та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.   -29- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У статті 10 чітко назвати міністерства і комітети, які є спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу. Наприклад: "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства і полювання є Державний комітет лісового господарства України" і т.д.  
Відхилено   Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють: Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.  
    -30- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Із статті 11 вилучити власні назви міністерств та комітетів.  
Враховано    
48. Органам місцевого самоврядування законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 2. Текст "законами України" замінити словом "законодавством"  
Відхилено   Органам місцевого самоврядування законами можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
    -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Тричі виключити текст "спеціально уповноважений". Аналогічно у всьому тексті закону. Виключити текст "спеціально уповноважені на це"  
Враховано частково    
49. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
50. До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належать:      До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:  
51. забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
52. забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
53. здійснення управління об'єктами тваринного світу державної власності відповідно до Закону;      здійснення управління об'єктами тваринного світу державної власності відповідно до закону;  
54. розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
55. затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі дозволів на використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення;   -33- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 11, частина 1, абзац 6. Слово "дозволів" замінити словами "відповідних дозволів чи інших документів на право".  
Враховано   затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі відповідних дозволів чи інших документів на право використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення;  
56. організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
57. координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
58. здійснення інших функцій, передбачених законами України та актами Президента України.   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 1, пункт 8. Виключити текст "та актами Президента України"  
Враховано   здійснення інших повноважень, передбачених законом.  
59. Стаття 12. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 13. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
60. До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1, абзац 1. Виключити текст "відповідно до законів України, актів Президента України, та Кабінету Міністрів України"  
Враховано   До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:  
61. здійснення державного регулювання і контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      здійснення державного регулювання і контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
62. здійснення відповідного нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1, пункт 2. Виключити слово "відповідного"  
Враховано   здійснення нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
63. організація робіт з охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і шляхів міграції;      організація робіт з охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і шляхів міграції;  
64. вирішення питань користування об'єктами тваринного світу;      вирішення питань користування об'єктами тваринного світу;  
65. координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1. Пункт 5 після тексту "органів державної влади" доповнити текстом "місцевого самоврядування,"  
Відхилено   координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
66. видача дозволів на використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у державній власності;   -38- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 12, частині 1, абзац 7. Слово "дозволів" замінити словами "відповідних дозволів чи інших документів на право"  
Враховано   встановлення порядку видачі відповідних дозволів, чи інших документів на право використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у державній власності, а також забезпечення їх видачі;  
67. прийняття рішення про припинення використання об'єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства;   -39- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 12, частині 1, абзац 8. Слова "іншими актами законодавства" вилучити, а абзац сьомий об'єднати з абзацом 14 цієї статті.  
Враховано   прийняття рішення про припинення використання об'єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом;  
68. встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринного світу, порядку здійснення полювання, рибальства та інших видів використання об'єктів тваринного світу;      встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринного світу, порядку здійснення полювання, рибальства та інших видів використання об'єктів тваринного світу;  
69. визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості ліцензій на добування об'єктів тваринного світу;   -40- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У статті 12, частина 1, абзац 10 та в абзаці 11 слова "дозволів - ліцензій " і "ліцензій" замінити словами "відповідних дозволів чи інших документів на право"  
Враховано   визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості відповідних дозволів чи інших документів на право добування об'єктів тваринного світу;  
70. подання документів щодо надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;   -41- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В одинадцятому абзаці статті 12 уточнити, кому мають подавати документи.  
Враховано   подання документів з питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів органам, які уповноважені приймати рішення про надання у користування таких угідь та об'єктів;  
71. видача відповідних дозволів на переселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення;      видача відповідних дозволів чи інших документів на право переселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення;  
72. забезпечення ведення державного обліку чисельності та добування об'єктів тваринного світу;      забезпечення ведення державного обліку чисельності та обліку обсягів добування об'єктів тваринного світу;  
73. встановлення порядку видачі і видача посвідчень та інших документів на право добування об'єктів тваринного світу;   -42- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Абзац 14 статті 12 об'єднати з абзацом сьомим цієї статті.  
Враховано    
74. організація роботи щодо укладення з користувачами мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих договорів;   -43- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У статті 12, частина 1, абзац 15 після слова "укладення" доповнити словами "відповідно до Закону"  
Враховано   організація роботи щодо укладення відповідно до закону з користувачами мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих договорів;  
75. ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу;      ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу;  
76. вирішення інших питань у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1. Пункт 16 наприкінці доповнити текстом ", віднесених законом до його повноважень"  
Враховано   здійснення інших повноважень, передбачених законом.  
77. Стаття 13. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу   -45- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статті 13 та 14 об'єднати, бо повноваження однакові.  
Враховано   Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
78. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:   -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1, абзац 1. Виключити текст "відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України"  
Враховано   До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:  
79. реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
80. здійснення контролю за додержанням вимог законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами;   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Пункт 2 викласти у редакції "здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами"  
Враховано   здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами; розроблення та забезпечення виконання державних, місцевих та інших територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
81. погодження питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;      погодження питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;  
82. організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на території Автономної Республіки Крим;      організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на їх території; встановлення обмежень щодо використання об'єктів тваринного світу; забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу; взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; здійснення інших повноважень, передбачених законом.  
83. розроблення та здійснення республіканських програм, пов'язаних з вивченням, охороною, використанням і відтворенням тваринного світу;   -48- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У статті 13, абзац 6 після слова "республіканських" доповнити словами "та інших територіальних"  
Враховано    
    -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Пункт 5 після тексту "здійснення республіканських" доповнити текстом "в Автономній Республіці Крим" у 4 абзаці першої частини статті 14  
Враховано частково    
84. погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу;       
85. вирішення інших питань у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Пункт 7 наприкінці доповнити текстом ", віднесеним законом до його компетенції"  
Враховано    
86. Стаття 14. Повноваження обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу       
87. До повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1, абзац 1. Виключити текст "відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України"  
Враховано    
88. забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1, пункт 1. Слова "регіональних" замінити словом "місцевих"  
Враховано    
89. погодження питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;       
90. встановлення обмежень щодо використання об'єктів тваринного світу;   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Пункт 3 перенести до статті 15, це компетенція рад  
Відхилено    
91. забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;       
92. взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;       
93. здійснення інших повноважень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Пункт 6 наприкінці доповнити текстом ", віднесених законом до їх компетенції"  
Враховано    
94. Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських й інших рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
95. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських й інших рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належать:   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1, абзац 1. Текст "й інших рад" замінити текстом ", сільських, селищних, районних у містах (де вони утворені) рад"  
Враховано   До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:  
96. затвердження відповідних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -56- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У статті 15, частина 1, абзац 2 розпочати словами: "організація розроблення і"  
Враховано   організація розроблення і затвердження республіканських та інших територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
97. вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;      вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;  
98. організація та здійснення заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його існування;      організація та здійснення заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його існування;  
99. реалізація інших питань у межах своїх повноважень.   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1. Пункт 4 наприкінці доповнити текстом ", визначених законом"  
Враховано   здійснення інших повноважень, передбачених законом.  
100. Стаття 16. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу       
101. Кожний громадянин відповідно до законодавства України має право:   -58- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 16 доопрацювати редакційно та розмістити у першому розділі після статті 9.  
Враховано    
102. на загальне і спеціальне використання тваринного світу;       
103. мати у власності окремі об'єкти тваринного світу;       
104. на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.       
105. Громадяни України зобов'язані:       
106. охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин;       
107. сприяти відтворенню відновлювальних об'єктів тваринного світу;       
108. використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до вимог цього Закону.   -59- Шаров І.Ф.
Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
В ст. 16 передбачити обов'язок щодо відшкодування збитків, заподіяних тваринному світу. Четвертий абзац другої частини статті 16 закінчити словами "відповідно до закону"  
Враховано у статті 10   
    -60- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч. 2 ст. 16 доповнити пунктом: "матеріально або соціально (в вигляді робіт виправних) відшкодувати, заподіяну тваринному світу шкоду".  
Враховано частково у статті 10   
109. Громадяни України мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством.   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 3. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано    
110. Розділ ІІ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ      Розділ ІІI ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ  
111. Стаття 17. Форми використання об'єктів тваринного світу   -62- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Шаров І.Ф.
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 17 вилучити, оскільки вона не несе ніякого юридичного навантаження.  
Враховано    
112. Використання об'єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і праві користування.       
113. Стаття 18. Загальне використання тваринного світу   -63- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У назві та по тексту статті 18 перед словами "тваринного світу" доповнити словом "об'єктів". а у першій частині слово "матеріальних" вилучити.  
Враховано   Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу  
114. Громадянам гарантується право безоплатного загального використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо).      Громадянам гарантується право безоплатного загального використання об'єктів тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо).  
115. Загальне використання здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову).      Загальне використання тваринного світу здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову).  
116. У порядку загального використання тваринного світу здійснюється користування корисними властивостями життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, передбачених законодавством.   -64- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 18, частина 3 текст "користування корисними властивостями" замінити текстом "використання корисних властивостей"  
Враховано   У порядку загального використання об'єктів тваринного світу здійснюється використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, а також використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, не заборонених законом.  
    -65- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18. частина 3. Наприкінці текст "передбачених законодавством" замінити текстом "не забороненим законом"  
Враховано    
117. Під час здійснення загального використання тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження.      Під час здійснення загального використання тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження.  
118. Стаття 19. Спеціальне використання тваринного світу      Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу  
119. До спеціального використання належать усі види використання тваринного світу (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.   -66- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У першій частині статті 19 після слів "за винятком" доповнити словами "передбачених законодавством випадків безоплатного", а текст "в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову" вилучити.  
Враховано   До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.  
120. Спеціальне використання тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами.   -67- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Стаття 19 частина 2 після слів "з наданням" доповнити словами "відповідно до Закону"  
Враховано   Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами.  
121. Спеціальне використання тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами, що видаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19. Частину 3 на початку доповнити текстом "У випадках, передбачених цим Законом"  
Відхилено   Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.  
    -69- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Стаття 19, частина 3. Слово "ліцензіями" замінити словами "чи іншими документами "  
Враховано    
122. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.   -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 4 об'єднати із частиною 3  
Враховано    
123. Стаття 20. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу      Стаття 18. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу  
124. За спеціальне використання об'єктів тваринного світу справляється збір.   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20. Частину 1 викласти у редакції: "Збір справляється виключно за такі види спеціального використання об'єктів тваринного світу: мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі; використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх вилучення із природного середовища"  
Враховано частково   За спеціальне використання об'єктів тваринного світу справляється збір. Збір справляється за такі види спеціального використання об'єктів тваринного світу: мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для отримання прибутку; використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх вилучення із природного середовища з метою отримання прибутку.  
125. Розмір збору встановлюється залежно від виду, групи видів об'єктів тваринного світу, мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням місцезнаходження, якості, біотичної продуктивності території та інших екологічних і економічних факторів.   -72- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У другій частині статті 20 слово "біотичної" вилучити.  
Враховано   Розмір збору встановлюється залежно від виду, групи видів об'єктів тваринного світу, мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням місцезнаходження, якості, продуктивності території та інших екологічних і економічних факторів.  
126. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових цілях, з метою порятунку диких тварин, які зазнають лиха, та регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності, а також чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства може здійснюватися безкоштовно.   -73- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину 3 статті 20 викласти у такій редакції: "Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях (якщо це не пов'язане з отриманням прибутку), з метою порятунку диких тварин, які зазнають лиха, регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, господарській та іншій діяльності, а також регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється без справляння збору."  
Враховано   Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях (якщо це не пов'язане з отриманням прибутку), з метою порятунку диких тварин, які зазнають лиха, регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, господарській та іншій діяльності, а також регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється без справляння збору.  
127. Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
128. Стаття 21. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу      Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу  
129. Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі:      Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі:  
130. закінчення строку, на який було надано дозвіл на їх використання;   -74- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Стаття 21, частина 1, абзац 2. Слово "дозвіл" замінити словами "відповідний дозвіл чи інший документ".  
Враховано   закінчення строку, на який було надано відповідний дозвіл чи інший документ на право їх використання;  
131. відпадання потреби у використанні або добровільної відмови від нього;   -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21, частина 1. Пункт 2 викласти у редакції: "добровільної відмови від використання;"  
Враховано   добровільної відмови підприємств, установ, організацій та громадян від використання об'єктів тваринного світу;  
132. припинення діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, які використовували об'єкти тваринного світу;      припинення діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, які використовували об'єкти тваринного світу;  
133. порушення порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу.   -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21, частина 1. Пункт 4 після тексту "порушення" доповнити текстом "встановленого законодавством"  
Враховано   порушення встановленого законодавством порядку та умов спеціального використання об'єктів тваринного світу.  
    -77- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
В абзаці 5 частини 1 статті 21 після слова "порядку" доповнити словами "та умов"  
Враховано    
134. Право використання об'єктів тваринного світу може бути також припинено в разі систематичного невиконання підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановлених правил, норм та інших вимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21. Частину 2 після тексту "бути також припинено" доповнити текстом "на підставі рішення суду", після тексту "та громадянами встановлених" - словом "законодавством", наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом"  
Враховано   Право використання об'єктів тваринного світу може бути також припинено на підставі рішення суду в разі систематичного невиконання підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановлених законодавством правил, норм та інших вимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законом.  
135. Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, шляхом анулювання відповідного дозволу.   -79- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Третю частину статті 21 доповнити словами "чи іншого документу".  
Враховано   Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законодавством про охорону навколишнього природного середовища, шляхом анулювання відповідного дозволу чи іншого документу.  
136. Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє від зобов'язань щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.   -80- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Останню частину статті 21 після слів "не звільняє" доповнити текстом "не звільняє підприємства, установи, організації та громадян"  
Враховано   Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє підприємства, установи, організації та громадян від зобов'язань щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.  
137. Стаття 22. Види використання об'єктів тваринного світу      Стаття 20. Види використання об'єктів тваринного світу  
138. За умови додержання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу:   -81- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У першій частині статті 22 слова "законодавства України" замінити словами "нормативно-правових актів". Статтю доопрацювати редакційно.  
Враховано   За умови додержання вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу:  
139. мисливство;      мисливство;  
140. рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;      рибальство, включаючи добування водних безхребетних;  
141. використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;      використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;  
142. використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо;      використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо;  
143. використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;      використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;  
144. добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.      добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.  
145. Законами України можуть бути передбачені й інші види використання об'єктів тваринного світу.   -82- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Після статті 22 доцільно подати додаткових дві - три статті стосовно мисливства, прав на полювання та документів на право полювання, а потім вже розмістити статтю 23 з назвою "Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь". Текст статті привести у відповідність з цією назвою.  
Враховано   Законами можуть бути передбачені й інші види використання об'єктів тваринного світу. Стаття 21. Мисливство Мисливством вважається вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об'єктами полювання. Для організації та ведення мисливського господарства надаються у користування спеціально визначені для цього мисливські угіддя. Користувачами мисливських угідь можуть бути спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь. Стаття 22. Право на полювання Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку і одержали відповідні документи, що засвідчують право на полювання. Стаття 23. Документи на право полювання Документами на право полювання є: посвідчення мисливця; щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо); відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю; паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі їх використання під час полювання. Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред'являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або його територіальними органами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
146. Стаття 23. Мисливство, користування мисливськими угіддями та полювання      Стаття 24. Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь  
147. Мисливство, користування мисливськими угіддями, полювання та інша діяльність у галузі ведення мисливського господарства та полювання здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання", іншими актами законодавства.   -83- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 23 слова "актами законодавства" замінити словами "нормативно-правовими актами".  
Враховано   Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь здійснюються у порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання", іншими нормативно-правовими актами.  
148. Стаття 24. Рибальство      Стаття 25. Рибальство  
149. Рибальством вважається промислове добування риби, водних безхребетних, а також любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних у рибогосподарських водних об'єктах.   -84- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Першу частину статті 24 викласти в редакції: "Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних."  
Враховано   Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних. На території України відповідно до законодавства може здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство.  
    -85- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю 24 доповнити частинами другою і третьою в редакції: "На території України відповідно до законодавства може здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство."  
Враховано    
150. Правила й об'єкти рибальства, порядок надання у користування рибогосподарських водних об'єктів, а також вимоги щодо ведення рибного господарства визначаються в порядку, що встановлюється цим Законом та іншими актами законодавства.   -86- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 24 частина 2 слова "актами законодавства" замінити словами "нормативно-правовими актами". Статтю доопрацювати редакційно.  
Враховано   Правила рибальства, об'єкти рибальства, порядок надання у користування рибогосподарських водних об'єктів, а також вимоги щодо ведення рибного господарства визначаються у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
151. Стаття 25. Ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних   -87- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 25 змінити на "промислове рибальство".  
Враховано   Стаття 26. Промислове рибальство  
152. Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу надається право ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних на промислових ділянках рибогосподарських водних об'єктів та континентальному шельфі України.   -88- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У частині 1 статті 25 слова "та промислу" замінити словами "включаючи промисел".  
Враховано   Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу надається право ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних безхребетних на промислових ділянках рибогосподарських водних об'єктів та континентальному шельфі України.  
153. До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, територіальні і внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона України.   -89- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині 2 статті 25 після слів "промислового добування" доповнити словами ", вирощування чи розведення", а після слів "мають значення для" доповнити словом "природного".  
Враховано   До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, територіальні і внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування, вирощування чи розведення риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для природного відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона України.  
154. Промислові ділянки на рибогосподарських водних об'єктах визначаються органами рибоохорони спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства за погодженням із територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, користувачами рибогосподарських водних об'єктів та органами місцевого самоврядування.   -90- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Третю і четверту частини статті 25 привести у відповідність із статтею 68 Водного кодексу України. Статтю конкретизувати та доопрацювати редакційно.  
Враховано   Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) визначається Кабінетом Міністрів України.  
155. Підприємства, установи, організації і громадяни, які здійснюють ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних, зобов'язані виконувати вимоги, передбачені статтею 33 цього Закону, а також на підставі науково обгрунтованих експертних висновків здійснювати за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства рибоохоронні та меліоративно-технічні заходи, що забезпечують поліпшення стану водойм і умов відтворення риби та інших водних організмів, проводити роботу щодо штучного відтворення цінних видів риби, а також утримувати в належному санітарному стані берегові ділянки в місцях рибальства.      Підприємства, установи, організації і громадяни, яким надано в користування рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), для ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних безхребетних, зобов'язані дотримуватися вимог, передбачених статтею 34 цього Закону, а також здійснювати інші заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водних об'єктів і умов відтворення рибних запасів, та утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях здійснення промислового рибальства.  
156. Стаття 26. Любительське і спортивне рибальство      Стаття 27. Любительське і спортивне рибальство  
157. У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам дозволяється безоплатне любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних в межах встановлених обсягів безоплатного вилову для особистого споживання (без права реалізації) у визначених органами рибоохорони спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства для цих цілей водних об'єктах загального користування за погодженням із територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, користувачами водних об'єктів та органами місцевого самоврядування і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування.   -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26. Після тексту "тваринного світу" слово "громадянам" замінити текстом "фізичним особам", текст "у визначених органами рибоохорони спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства для цих цілей водних об'єктах загального користування" замінити текстом "на водних об'єктах загального користування, крім визначених органами рибоохорони центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства".  
Враховано частково   У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам, у випадках, передбачених законодавством, дозволяється безоплатне любительське і спортивне рибальство для особистого споживання (без права реалізації) у визначених відповідно до законодавства водних об'єктах загального користування і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування.  
    -92- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Частину 1 статті 26 викласти у редакції: "У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам, у випадках, передбачених законодавством, може дозволятися безоплатне любительське і спортивне рибальство для особистого споживання (без права реалізації) у визначених відповідно до законодавства водних об'єктах загального користування і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування."  
Враховано    
158. В інших випадках любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних здійснюється на праві спеціального використання об'єктів тваринного світу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -93- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У статті 26 частина друга. Слова "та добування водних безхребетних" вилучити. Частину доповнити словами "відповідно до цього та інших законів".  
Враховано   В інших випадках любительське і спортивне рибальство здійснюються на праві спеціального використання об'єктів тваринного світу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до цього та інших законів.  
159. Стаття 27. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях      Стаття 28. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях  
160. Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безоплатно і без відповідних дозволів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із природного середовища, тваринам та середовищу їх існування не завдається шкоди, не порушуються права власників та користувачів природних ресурсів.   -94- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У першій частині статті 27 після слів "відповідних дозволів" доповнити словами "чи інших документів".  
Враховано   Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безоплатно і без відповідних дозволів чи інших документів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із природного середовища, тваринам та середовищу їх існування не завдається шкоди, не порушуються права власників та користувачів природних ресурсів.  
161. Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у напіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілей може здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх існування.      Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у напіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілей може здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх існування.  
162. Вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища допускається тільки за відповідними дозволами, які видаються згідно з правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -95- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У статті 27 частина 3 слово "ліцензіями" замінити словами "відповідними дозволами чи іншими документами". Статтю доопрацювати редакційно.  
Враховано   Вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища допускається тільки за відповідними дозволами чи іншими документами, які видаються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
163. У разі необхідності спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його територіальні органи можуть встановлювати обмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях.   -96- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Норму частини 4 статті 27 розповсюдити на всі спеціально уповноважені органи.  
Враховано   У разі необхідності спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та їх територіальні органи можуть встановлювати обмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях. Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначених цілях вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і збереження для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу.  
164. Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначених цілях вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і збереження для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу.       
165. Стаття 28. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин      Стаття 29. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин  
166. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршення середовища їх існування і без заподіяння тваринам іншої шкоди.      Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршення середовища їх існування і без заподіяння тваринам іншої шкоди.  
167. Стаття 29. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності      Стаття 30. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності  
168. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності (меду і воску диких бджіл тощо) допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх існування.   -97- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У першій частині статті 29 слова в дужках "меду і воску диких бджіл тощо" вилучити.  
Враховано   Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх існування.  
169. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюється за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
170. Стаття 30. Добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі      Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі  
171. Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.      Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.  
172. Правила добування (придбання) диких тварин для зазначених цілей встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -98- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Частину 2 статті 30 об'єднати з частиною 5 цієї статті.  
Враховано у частині 4   
173. Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним дозволом та за визначену у встановленому порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл було видано.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30. Частину 3 після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним дозволом чи іншим документом та за визначену у встановленому законодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було видано.  
    -100- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині 3 статті 30 слово " - ліцензією" замінити словами "чи іншим документом", а після слів "цей дозвіл" доповнити словами "чи інший документ".  
Враховано    
174. Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу на вилучення їх з природного середовища або інших документів, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.   -101- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Частину 4 статті 30 доопрацювати редакційно.  
Враховано   Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.  
175. Правила утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -102- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Норму передбачену частиною 5 статті 30 необхідно здійснювати за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
Враховано   Правила добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
176. Стаття 31. Регулювання чисельності диких тварин      Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин  
177. З метою охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності здійснюються заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин.      В інтересах охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності здійснюються заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин.  
178. Ці заходи повинні здійснюватися способами, які б не допускали заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища існування диких тварин.      Ці заходи повинні здійснюватися способами, які не допускали б заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища існування диких тварин.  
179. Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків та за погодженням з територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, органами місцевого самоврядування.      Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків та за погодженням з територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, органами місцевого самоврядування.  
180. Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", інших актів законодавства.   -103- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 31 четвертий абзац слова "актів законодавства" замінити словами "нормативно-правових актів"  
Враховано   Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", інших нормативно-правових актів.  
181. Стаття 32. Права користувачів об'єктами тваринного світу      Стаття 33. Права користувачів об'єктами тваринного світу  
182. Користувачі у встановленому законодавством порядку мають право:      Користувачі об'єктами тваринного світу у встановленому законодавством порядку мають право:  
183. здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу відповідно до цього Закону;      здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу відповідно до цього Закону;  
184. власності на добуті (придбані) в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації;      власності на добуті (придбані) в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації;  
185. оскаржувати рішення органів виконавчої влади і посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу.      оскаржувати рішення органів виконавчої влади і посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу.  
186. Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і рибного господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають (знаходяться) на території закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів.   -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 2. Виключити текст "(знаходяться)".  
Враховано   Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і рибного господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають на території закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів.  
187. Підприємства, установи, організації та громадяни користуються й іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу.      Підприємства, установи, організації та громадяни користуються й іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу.  
188. Права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені законами України.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32. Частину 4 після тексту "бути обмежені" доповнити словом "виключно".  
Враховано частково   Права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені законом.  
189. Стаття 33. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу      Стаття 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу  
190. Користувачі в установленому законодавством порядку зобов'язані:   -106- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 33 після слова "користувачі" доповнити словами "об'єктами тваринного світу"  
Враховано   Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку зобов'язані:  
191. додержувати встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів тваринного світу;      додержувати встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів тваринного світу;  
192. використовувати тваринний світ у способи, що не допускають порушення цілісності природних угруповань і забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати;      використовувати тваринний світ у способи, що не допускають порушення цілісності природних угруповань і забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати;  
193. безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів, що здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження.      безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів, що здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження;  
194. Користувачі зобов'язані своєчасно вносити збір за використання об'єктів тваринного світу.   -107- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В статті 33, частина 2 після слів "вносити збір за" доповнити словом "спеціальне", а текст "Користувачі зобов'язані" вилучити. Абзац перший частини третьої статті 33 викласти в редакції: " Користувачі об'єктами тваринного світу, які здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, також зобов'язані"  
Враховано   своєчасно вносити збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу.  
195. Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, крім вищезазначеного, зобов'язані:   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 33, частина 3, абзац 1. Текст ", крім вищезазначеного" замінити словом "також".  
Враховано   Користувачі об'єктами тваринного світу, які здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, також зобов'язані:  
196. раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища існування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів;      раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища існування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів;  
197. проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об'єкти тваринного світу, подавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;      проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об'єкти тваринного світу, подавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;  
198. проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх існування;      проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх існування;  
199. здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих екологічних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -109- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 33, частині 3, абзац 5 після слова "місцевих" доповнити словами "та інших територіальних".  
Враховано   здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, реґіональних, місцевих та інших територіальних екологічних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
200. негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;      негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;  
201. в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів тваринного світу, дотримувати режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей;   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 33, частина 3, пункт 6. Наприкінці текст "та областей" замінити текстом ", областей, міст Києва та Севастополя".  
Враховано   в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів тваринного світу, дотримувати режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;  
202. самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх існування;      самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх існування;  
203. виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання тваринного світу.   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 33, частина 3. Пункт 8 наприкінці доповнити текстом", передбачені законом".  
Враховано   виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання тваринного світу, передбачені законом.  
204. Стаття 34. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу      Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу  
205. Збитки, заподіяні власникам і користувачам об'єктами тваринного світу, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.      Шкода, заподіяна власникам і користувачам об'єктами тваринного світу, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством.  
206. У разі припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу з підстав, не передбачених статтею 21 цього Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким було надано це право, надається рівноцінна можливість здійснення свого права.      У разі припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу з підстав, не передбачених статтею 20 цього Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким було надано це право, надається рівноцінна можливість здійснення свого права.  
207. Розділ ІІІ ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ      Розділ ІV ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ  
208. Стаття 35. Зміст охорони тваринного світу      Стаття 36. Зміст охорони тваринного світу  
209. Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання об'єктів тваринного світу.   -112- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У першій частині статті 35 слово "раціональне" виключити.  
Враховано   Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу.  
210. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є тваринний світ.      Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є тваринний світ.  
211. Стаття 36. Забезпечення охорони тваринного світу      Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світу  
212. Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:      Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:  
213. встановлення правил та норм охорони, раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного світу;   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 1, пункти 1, 2, 7, 10. На початку додати слово "законодавче".  
Враховано частково   встановлення правил та норм охорони, раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного світу;  
214. встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу;      встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу;  
215. охорони від самовільного використання та інших порушень діючого порядку використання об'єктів тваринного світу;   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 1, пункт 3. Після тексту "та інших порушень" слово "діючого" замінити текстом "встановленого законодавством".  
Враховано   охорони від самовільного використання та інших порушень встановленого законодавством порядку використання об'єктів тваринного світу;  
216. охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;      охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;  
217. запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;      запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;  
218. формування екологічної мережі, створення заповідників, заказників і визначення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;      формування екологічної мережі, створення заповідників, заказників і визначення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;  
219. встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей;   -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 1, пункт 7. Наприкінці текст "та областей" замінити текстом ", областей, міст Києва та Севастополя".  
Враховано   встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;  
220. розроблення і впровадження планів дій щодо збереження та відтворення видів диких тварин, що перебувають під загрозою зникнення;   -116- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 1, пункт 8. Текст "планів дій" замінити словом "програм".  
Враховано   розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення;  
221. розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, створення центрів та "банків" для збереження генетичного матеріалу;      розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, створення центрів та "банків" для зберігання генетичного матеріалу;  
222. встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування;      встановлення науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування;  
223. регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій;      регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій;  
224. надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;      надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;  
225. організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони тваринного світу;      організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони тваринного світу;  
226. виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;      виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;  
227. пропаганди важливості охорони тваринного світу через засоби масової інформації;      пропаганди важливості охорони тваринного світу через засоби масової інформації;  
228. здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
229. проведення заходів екологічної безпеки;      проведення заходів екологічної безпеки;  
230. запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків в разі їх випадкового проникнення;      запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового проникнення;  
231. створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу;      створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу;  
232. урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних нормативів;      урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних нормативів;  
233. регулювання вивезення за державний кордон України об'єктів тваринного світу;   -117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 1, пункт 21. Слово "державний" замінити словом "митний"  
Враховано   регулювання вивезення за митний кордон України об'єктів тваринного світу;  
234. стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу;      стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу;  
235. проведення інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.   -118- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У статті 36, останній абзац. Після слів "інших вимог" доповнити словами "відповідно до законодавства".  
Враховано   проведення відповідно до законодавства інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.  
    -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 1. Пункт 23 виключити.  
Відхилено    
236. Стаття 37. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу      Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу  
237. З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення із природного середовища тварин може бути обмежено або повністю заборонено на певній території чи на певні строки в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства України.   -120- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У статті 37 слова "актами законодавства України" замінити словами "нормативно-правовими актами".  
Враховано   З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення із природного середовища тварин може бути обмежено або повністю заборонено на певній території чи на певні строки в порядку, передбаченому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
238. Стаття 38. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин      Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин  
239. Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.      Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.  
240. При розміщенні, проектуванні та забудові населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів, введенні в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійсненні лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведенні геологорозвідувальних робіт, видобуванні корисних копалин, визначенні місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу зооекологічну цінність.      При розміщенні, проектуванні та забудові населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів, введенні в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійсненні лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведенні геологорозвідувальних робіт, видобуванні корисних копалин, визначенні місць випасання і прогону свійських тварин, розробленні туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу зооекологічну цінність.  
241. Під час розміщення, проектування і будівництва залізничних, шосейних, трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередач і зв'язку, а також каналів, гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.      Під час розміщення, проектування і будівництва залізничних, шосейних, трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередач і зв'язку, а також каналів, гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.  
242. Введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх існування забороняється.      Введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх існування забороняється.  
243. Проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шуму, в місцях розмноження тварин обмежується законодавством.      Проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шуму, в місцях розмноження тварин обмежується законодавством.  
244. Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
245. З метою збереження і поліпшення екологічного стану окремих територій, що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів може розробляти і запроваджувати для цих територій більш суворі екологічні нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї території України.   -121- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У сьомій частині статті 38 після слів "окремих територій" доповнити текстом: "які за рішенням спеціально уповноважених органів центральної виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в установленому законом порядку визначені як такі,"  
Враховано   З метою збереження і поліпшення екологічного стану окремих територій, які за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в установленому законом порядку визначені як такі, що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів може розробляти і запроваджувати для цих територій більш суворі екологічні нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї території України.  
246. Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин, повинна здійснюватися з урахуванням вимог охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського господарства.   -122- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: "Проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, а також промисловий вилов риби в місцях, де розводяться напівводні ссавці (бобри, хохулі тощо), здійснюється за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства."  
Враховано частково   Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин, повинна здійснюватися з урахуванням вимог охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського господарства. Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство у місцях, які за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що здійснюють управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначені як такі, що мають особливе значення для перебування водноболотних птахів та напівводних ссавців (бобри, хохулі тощо), здійснюються за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
247. Стаття 39. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів      Стаття 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів  
248. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування, застосування небезпечних для тварин препаратів, хімічних речовин та сполук, складування, знищення, захоронення промислових і побутових відходів, проведення сільськогосподарських, лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт, а також під час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів.      Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування, застосування небезпечних для тварин препаратів, хімічних речовин та сполук, складування, знищення, захоронення промислових і побутових відходів, проведення сільськогосподарських, лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт, а також під час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів.  
249. Стаття 40. Обов'язковість урахування під час проведення екологічної експертизи впливу експертованих об'єктів на стан тваринного світу   -123- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У назві статті 40 слова "експортованих об'єктів" замінити словами "об'єктів екпертизи".  
Враховано   Стаття 41. Обов'язковість урахування під час проведення екологічної експертизи впливу об'єктів експертизи на стан тваринного світу  
250. Під час проведення екологічної експертизи діючих об'єктів, проектів будівництва та реконструкції (розширення, технічного переозброєння) підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище існування, шляхи міграції та умови розмноження тварин.   -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40. Виключити текст "(розширення, технічного переозброєння)".  
Враховано   Під час проведення екологічної експертизи діючих об'єктів, проектів будівництва та реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище існування, шляхи міграції та умови розмноження тварин.  
251. Стаття 41. Погодження місць будівництва об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу   -125- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Назву статті 41 привести у відповідність з текстом статті.  
Враховано   Стаття 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу  
252. Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу, погоджуються із територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.      Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу, погоджуються із територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
253. Стаття 42. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України      Стаття 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України  
254. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до цього Закону, а також спеціальних актів законодавства України, якими можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо охорони тваринного світу на цих територіях та об'єктах.   -126- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 42 після слів "цього Закону" доповнити текстом "Закону "Про природно- заповідний фонд України", а слова "актів законодавства України" замінити словами "нормативно-правових актів", а слово "спеціальних" вилучити.  
Враховано   Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до цього Закону, Закону України "Про природно-заповідний фонд України", а також нормативно-правових актів, якими можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо охорони тваринного світу на цих територіях та об'єктах.  
255. Стаття 43. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин      Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин  
256. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.      Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.  
257. Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення цих видів тварин визначаються Положенням про Червону книгу України, затвердженим Верховною Радою України.   -127- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Другу частину статті 43 викласти в редакції: "Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, визначаються Законом про Червону книгу України."  
Враховано   Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, визначаються Законом про Червону книгу України.  
258. Види тварин, не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів заносяться до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні.   -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 43. Частину 3 після тексту "Види тварин", доповнити словом "що" або "словом "які".  
Враховано   Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів заносяться до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні.  
259. Визначення видів і встановлення порядку охорони, використання і відтворення тварин, занесених до зазначених переліків, здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків.      Визначення видів і встановлення порядку охорони, використання і відтворення тварин, занесених до зазначених переліків, здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків.  
260. Правила добування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Правила добування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
261. Стаття 44. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин      Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин  
262. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.      Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.  
263. Дозволи на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Дозволи на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
264. Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи й організації проводять дослідження штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу.   -129- Шаров І.Ф.
В ст. 44 визначити порядок фінансування центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу.  
Враховано   Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи й організації проводять дослідження штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється у порядку, передбаченому статтею 43 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
    -130- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статтю 44 доповнити окремою частиною в редакції: "Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється відповідно до статті 43 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
Враховано    
265. Стаття 45. Зоологічні колекції      Стаття 46. Зоологічні колекції  
266. Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадиться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволами, що видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадиться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволами, що видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
267. Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність, підлягають державному обліку.      Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність, підлягають державному обліку.  
268. Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
269. Стаття 46. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій      Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій  
270. У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані відповідно до цього Закону, Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" та інших актів законодавства надавати допомогу диким тваринам і негайно інформувати про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -131- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У першій частині статті 46 слова "актів законодавства" замінити словами "нормативно-правових актів"  
Враховано   У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані відповідно до цього Закону, Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" та інших нормативно-правових актів надавати допомогу диким тваринам і негайно інформувати про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
271. Добування та використання диких тварин, які зазнають лиха, дозволяється лише з метою надання їм допомоги або селекційного відбору чи меліоративного відлову.   -132- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Другу частину статті 46 конкретизувати та доопрацювати редакційно.  
Враховано   У випадках, коли за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, дикі тварини, які зазнають лиха, не можуть бути збережені, дозволяється проведення їх селекційного відбору чи меліоративного відлову.  
272. Порядок реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Порядок реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
273. Для надання допомоги хворим і травмованим диким тваринам можуть створюватися регіональні центри порятунку та реабілітації диких тварин.      Для надання допомоги хворим і травмованим диким тваринам можуть створюватися реґіональні центри порятунку та реабілітації диких тварин.  
274. Порядок створення центрів порятунку та реабілітації, а також порядок розміщення в них диких тварин і їх утримання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з державними органами ветеринарної та санітарної медицини, та відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 46, частина 5. Після тексту "ресурсів за погодженням з "текст "державними органами" замінити текстом "центральними органами виконавчої влади з питань".  
Враховано   Порядок створення центрів порятунку та реабілітації, а також порядок розміщення в них диких тварин і їх утримання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини, та відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
275. Стаття 47. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів      Стаття 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів  
276. Під час застосування пестицидів і агрохімікатів, що використовуються в Україні, повинні враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист рослин, інших актів законодавства щодо охорони тваринного світу і середовища існування тварин.   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 47, частина, 1. Виключити текст ", що використовуються в Україні".  
Враховано   Під час застосування пестицидів і агрохімікатів повинні враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист рослин, інших нормативно-правових актів щодо охорони тваринного світу і середовища існування тварин.  
    -135- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
В першій частині статті 47 слова "актів законодавства" замінити словами "нормативно-правових актів"  
Враховано    
277. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів до забезпечення запобігання захворюванню і загибелі тварин під час зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів.      Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів до забезпечення запобігання захворюванню і загибелі тварин під час зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів.  
278. Правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів, а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні, погоджуються з Міністерством охорони здоров'я України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -136- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину 3 статті 47 та статтю 48 привести у відповідність з термінологією цього Закону  
Враховано   Правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів, а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні, погоджуються з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і з питань екології та природних ресурсів.  
279. Стаття 48. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів      Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів  
280. З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань агропромислового виробництва, екології та природних ресурсів і їх територіальні органи за погодженням з місцевими державними адміністраціями можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів.   -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 48. Текст "державними адміністраціями" замінити словом "радами".  
Відхилено   З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та їх територіальні органи за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграної політики та місцевими державними адміністраціями можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів.  
    -138- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Норму, передбачену у частині першій статті 48, слід узгоджувати з спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики.  
Враховано    
281. Стаття 49. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин      Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин  
282. Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.      Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
283. Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються.      Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються.  
284. Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують чи розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище.      Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують або розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище.  
285. Стаття 50. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології      Стаття 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології  
286. Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише на підставі позитивних висновків державної екологічної експертизи.   -139- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У першій частині статті 50 після слів "здійснюються лише" доповнити словами "за наявності та". Першу і другу частини об'єднати.  
Враховано   Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише за наявності та на підставі позитивних висновків державної екологічної експертизи. Використання зазначених організмів і речовин за відсутності таких висновків забороняється.  
287. Використання зазначених організмів і речовин без позитивних висновків екологічної експертизи забороняється.       
288. Стаття 51. Урахування вимог охорони тваринного світу при встановленні екологічних нормативів   -140- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Назву статті 51 привести у відповідність з текстом.  
Враховано   Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час розроблення та встановлення екологічних нормативів  
289. Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин у кормах, гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, радіаційного та інших шкідливих фізичних і біологічних факторів, гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин тощо) повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу та середовища існування тварин.      Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин у кормах, гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, радіаційного та інших шкідливих фізичних і біологічних факторів, гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин тощо) повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу та середовища існування тварин.  
290. Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів добування диких тварин здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -141- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Другу частину статті 51 доповнити словами "в порядку, передбаченому законом".  
Враховано   Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів добування диких тварин здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в порядку, передбаченому законом.  
291. Стаття 52. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу   -142- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статті 52 та 53 доопрацювати редакційно.  
Враховано   Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу  
292. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
293. Стаття 53. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу      Стаття 54. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу  
294. З метою охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні обов'язки згідно з законами України.      В інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні обов'язки згідно з законом.  
295. Розділ ІV МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І КАДАСТР ТВАРИННОГО СВІТУ      Розділ V МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТВАРИННОГО СВІТУ  
296. Стаття 54. Моніторинг тваринного світу      Стаття 55. Моніторинг тваринного світу  
297. Моніторинг тваринного світу є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".      Моніторинг тваринного світу є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
298. Стаття 55. Державний облік тварин та облік їх добування. Державний кадастр тваринного світу   -143- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У назві розділу слово "кадастр" замінити словами "державний кадастр", а у назві статті 55 після слів "та облік" доповнити словом "обсягів".  
Враховано   Стаття 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх добування. Державний кадастр тваринного світу  
299. Для забезпечення охорони та організації раціонального використання тваринного світу ведуться державний облік тварин, облік обсягів їх добування, а також державний кадастр тваринного світу, який містить систематизовану сукупність відомостей про географічне розповсюдження видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх існування і сучасного господарського використання та інші необхідні дані.      Для забезпечення охорони та організації раціонального використання тваринного світу ведуться державний облік тварин, облік обсягів їх добування, а також державний кадастр тваринного світу, який містить систематизовану сукупність відомостей про географічне розповсюдження видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх існування і сучасного господарського використання та інші необхідні дані.  
300. Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добування встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -144- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У другій частині статті 55 необхідно зазначити, з якими органами погоджується порядок ведення обліку. Після другої частини додати нову частину в редакції: "Форма звітів про державний облік тварин та облік обсягів їх добування, порядок їх заповнення та періодичність подання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства, погодженим з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. "  
Враховано   Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добування встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики, заінтересованими органами виконавчої влади та відповідними науковими установами. Форма звітів про державний облік тварин та облік обсягів їх добування, порядок їх заповнення та періодичність подання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
301. Порядок ведення державного кадастру тваринного світу визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок ведення державного кадастру тваринного світу визначається Кабінетом Міністрів України.  
302. Розділ V КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ      Розділ VI КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
303. Стаття 56. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
304. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами відповідно до законодавства.   -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 56. Частину 1 після тексту "їх територіальними органами", доповнити текстом "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим", а наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, радами та їх виконавчими органами, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання і рибного господарства та їх територіальними органами, іншими державними органами відповідно до закону.  
305. Порядок здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу визначається цим Законом, Законом України "Про мисливське господарство та полювання" та іншими законодавчими актами.   -146- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Частину 1 статті 56 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "радами та їх виконавчими і розпорядчими органами". Другу частину цієї статті доповнити Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища". Статтю конкретизувати та доопрацювати редакційно.  
Враховано   Порядок здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу визначається Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Законом, Законом України "Про мисливське господарство та полювання", іншими законодавчими актами.  
306. Стаття 57. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 58. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
307. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими інспекторами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.      Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими інспекторами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
308. Повноваження громадських інспекторів у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначаються положеннями про них, затвердженими відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.      Повноваження громадських інспекторів у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначаються положеннями про них, затвердженими відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
309. Стаття 58. Компетенція спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу      Стаття 59. Компетенція спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу  
310. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальні органи у встановленому законодавством порядку мають право:   -147- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину 1 статті 58 привести у відповідність з назвою статті. Норму цієї статті розповсюдити і на спеціально уповноважені центральні органи з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства і їх територіальні органи. Статтю доопрацювати редакційно.  
Враховано   Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання, рибного господарства та їх територіальні органи у встановленому законом порядку мають право:  
311. координувати роботу інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій і громадян у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;       
312. контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин та обліку їх використання;      контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин та обліку їх використання;  
313. вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;      вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;  
314. припиняти використання об'єктів тваринного світу, яке ведеться з порушенням законодавства;      припиняти використання об'єктів тваринного світу, яке ведеться з порушенням законодавства;  
315. зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і використання тваринного світу, середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, до усунення виявлених порушень;      зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і використання тваринного світу, середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, до усунення виявлених порушень;  
316. припиняти незаконні дії або анулювати дозволи та встановлювати обмеження на добування, всі види використання, утримання, реалізацію, вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин;   -148- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У статті 58, абзац 7 після слів "анулювати дозволи" доповнити словами "чи інші документи передбачені законодавством".  
Враховано   припиняти незаконні дії або анулювати дозволи чи інші передбачені законодавством документи та встановлювати обмеження на право добування, всіх видів використання, утримання, реалізації, вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин;  
317. подавати позови про відшкодування збитків і шкоди, заподіяних підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.      пред'являти позови про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.  
318. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та їх територіальні органи мають й інші права відповідно до законодавства.   -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 58, частина 2. Текст "відповідно до законодавства" замінити текстом "передбачені законом".  
Враховано   Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання і рибного господарства та їх територіальні органи мають й інші права, передбачені законом.  
    -150- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Норму частини 2 статті 58 розповсюдити і на спеціально уповноважені органи з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
Враховано    
319. Компетенція інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів щодо здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначається законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 58, частина 3. Виключити текст ", актами Президента України та Кабінету Міністрів України".  
Враховано    
    -152- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Частину 3 статті 58 виключити.  
Враховано    
320. Стаття 59. Права посадових осіб органів державного контролю та управління, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу   -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 59. У назві статті текст "державного контролю та управління" замінити текстом "державної влади".  
Враховано   Стаття 60. Права посадових осіб спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу  
    -154- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Назву статті 59 викласти в редакції: "Стаття 59. Права посадових осіб спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, що здійснюють державний контроль та управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу". Першу частину статті 59 привести у відповідність з її назвою.  
Враховано    
321. Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади щодо контролю та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законодавства мають право:      Посадові особи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, відповідно до закону мають право:  
322. давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;      давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
323. перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів і суден, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;   -155- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Назву і текст статті 59 конкретизувати та доопрацювати редакційно. У статті 59 частини 3 і 5 після слів "транспортні засоби" доповнити в дужках словами "(в тому числі плавучі)"  
Враховано   перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (в тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (в тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;  
    -156- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У підпункті 2 частини першої статті 59 слова "речей, транспортних засобів і суден" вилучити.  
Відхилено    
324. доставляти осіб, які порушують законодавство в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до органів внутрішніх справ, місцевих органів виконавчої влади;   -157- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 59, частина 1, абзац 4. Слова "місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради"  
Враховано   доставляти осіб, які порушують законодавство в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до органів внутрішніх справ чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради;  
325. вилучати у осіб, які порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу, знаряддя добування тварин (у тому числі риб), плавучі і транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи;   -158- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У абзаці 5 слово "риб" замінити словом "водних". Статтю конкретизувати та доопрацювати редакційно.  
Враховано   вилучати в порядку, визначеному законом у осіб, які порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу, знаряддя добування тварин (в тому числі водних), транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи;  
    -159- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт четвертий частини першої статті 59 викласти у редакції: "У порядку визначеному Законом та на підставі рішення суду вилучати у осі, які порушили законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу знаряддя добування тварин (в тому числі риби) плавучі і транспортні засоби, обладнання та предмети для їх добування, незаконно добуту продукцію."  
Враховано частково    
326. проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -160- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У шостому абзаці першої частини статті 59 після слова "проводити" доповнити текстом "у випадках встановлених законом".  
Враховано   проводити у випадках, встановлених законом фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
327. викликати громадян та посадових осіб для дачі усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;   -161- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Абзац 7 статті 59 розпочати словами "викликати посадових осіб, громадян України та іноземців" і далі за текстом.  
Враховано   викликати посадових осіб, громадян України та іноземців для дачі усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку об'єктів тваринного світу з метою здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу; визначати розмір збитків, завданих об'єктам тваринного світу, за затвердженими таксами та методиками; анулювати видані ними дозволи чи інші передбачені законодавством документи на право добування та утримання об'єктів тваринного світу в інших цілях, а також на право переселення, акліматизацію та утримання в неволі чи напіввільних умовах цих об'єктів тваринного світу;  
    -162- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статтю 59 доповнити новими частинами такого змісту: "безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку об'єктів тваринного світу з метою здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу; визначати розмір збитків, завданих об'єктам тваринного світу, за затвердженими таксами та методиками; анулювати видані ними дозволи чи інші документи передбачені законодавством на добування та утримання об'єктів тваринного світу в інших цілях, а також на переселення, акліматизацію та утримання в неволі чи напіввільних умовах цих об'єктів тваринного світу;"  
Враховано    
328. складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.   -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 59, частина 1, пункт 7. Виключити текст "та розглядати справи", а наприкінці додати текст "та передавати їх до суду".  
Враховано частково   складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.  
    -164- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У сьомій частині статті 59 після слів "складати протоколи" доповнити словами "та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення".  
Враховано    
329. Посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, відповідно до законодавства мають право:   -165- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частина 2, абзац 1. Після слів "тваринного світу" доповнити словами "та громадські інспектори у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу"  
Враховано   Посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, та громадські інспектори у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законодавства мають право:  
330. перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні, у тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних, у тому числі плавучих, засобів, знарядь полювання і рибальства та добутої продукції;   -166- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У підпункті 1 часини 2 статті 59 слова "речей, транспортних, у тому числі плавучих, засобів" - вилучити.  
Відхилено   перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (в тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (в тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;  
    -167- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Другий абзац частини 2 статті 59 доповнити словами "та інших предметів", а в третьому абзаці часини другої слова "місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчої влади".  
Враховано    
331. доставляти осіб, що порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування;   -168- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 59, частина 1, абзац 13. Слова "та органів місцевого самоврядування" замінити текстом "чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради".  
Враховано   доставляти осіб, які порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до органів внутрішніх справ чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради;; вилучати в порядку визначеному законом у осіб, які порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу, знаряддя добування тварин (у тому числі водних), транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи (крім громадських інспекторів); проводити у випадках, встановлених законом фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
    -169- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Другу частину статтю доповнити новими абзацами такого змісту: "вилучати в порядку визначеному законом у осіб, які порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу, знаряддя добування тварин (у тому числі водних), транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи (крім громадських інспекторів); проводити у випадках встановлених законом фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
Враховано    
332. складати протоколи про правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -170- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 59, частина 2. Пункт 3 наприкінці доповнити текстом "та передавати їх до суду".  
Відхилено   складати протоколи про правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
    -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 59 після частини 2 доповнити такою новою частиною "Рішення та дії зазначених посадових осіб можуть бути оскаржені до суду".  
Відхилено . Це норма прямої дії Конституції України (Стаття 55, частина 2)   
333. Для здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та їх територіальних органах можуть створюватися спеціальні підрозділи.      Для здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та їх територіальних органах можуть створюватися спеціальні підрозділи.  
334. Під час виконання службових обов'язків державні інспектори спеціальних підрозділів мають право на носіння форми встановленого зразка, а також табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до законодавства України.   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 59, частина 4. Наприкінці текст "законодавства України" замінити словом "закону".  
Відхилено   Під час виконання службових обов'язків державні інспектори спеціальних підрозділів мають право на носіння форми встановленого зразка, а також на носіння та застосування табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до законодавства.  
335. Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.      Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.  
336. Порядок та умови страхування державних інспекторів спеціальних підрозділів та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Порядок та умови страхування державних інспекторів спеціальних підрозділів та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
337. Стаття 60. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 61. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
338. Працівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства.   -173- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 60. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Відхилено   Працівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства.  
339. Стаття 61. Стимулювання в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу   -174- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У назві статті 61 та першій частині цієї статті після слова "Стимулювання" доповнити текстом "працівників спеціально уповноважених органів виконавчохї влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств, установ і організацій, які здійснюють охорону,".  
Враховано   Стаття 62. Стимулювання працівників спеціально уповноважених органів виконавчої влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств, установ і організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу  
340. Стимулювання в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших законодавчих актів.   -175- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
ПЕршу і другу частиини статті 61 об'єднати і доопрацювати редакційно.  
Враховано   Стимулювання працівників спеціально уповноважених органів виконавчохї влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств, установ і організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших законодавчих актів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
341. Порядок стимулювання працівників спеціально уповноважених органів виконавчої влади, громадських інспекторів, а також посадових осіб підприємств, установ і організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
342. Розділ VІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ   -176- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Назву розділу VІ привести у відповідність з термінологією закону.  
Враховано   Розділ VІI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
343. Стаття 62. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу      Стаття 63. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
344. Порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність.   -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 1. Виключити слово "дисциплінарну", наприкінці додати текст "встановлену законом".  
Враховано   Порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність, встановлену законом.  
345. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в:      Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в:  
346. порушенні порядку надання об'єктів тваринного світу в користування;   -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 1 після слова "порушені" доповнити текстом "встановленого законодавством".  
Враховано   порушенні встановленого законодавством порядку надання об'єктів тваринного світу в користування; порушенні правил використання об'єктів тваринного світу;  
    -179- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статтю 61 доповнити новим абзацом в редакції: "порушенні правил використання об'єктів тваринного світу", а абзац 4 частини другої статті 62 вилучити.  
Враховано    
347. незаконному вилученні об'єктів тваринного світу з природного середовища;      незаконному вилученні об'єктів тваринного світу з природного середовища;  
348. самовільному спеціальному використанні об'єктів тваринного світу;       
349. перевищенні лімітів і порушенні інших вимог використання об'єктів тваринного світу;   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 4 після тексту "порушенні інших" доповнити текстом "встановлених законодавством".  
Враховано   перевищенні лімітів і порушенні інших встановлених законодавством вимог використання об'єктів тваринного світу;  
350. невиконанні вимог державної екологічної експертизи;      невиконанні вимог державної екологічної експертизи;  
351. порушенні вимог щодо охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;   -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 6, 7, 8, 13 після тексту "порушені" доповнити текстом "встановлених законодавством".  
Враховано   порушенні встановлених законодавством вимог щодо охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;  
352. порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);      порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);  
353. порушенні правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а також установленого порядку їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її межі;   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 8 після тексту "а також установленого" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   порушенні правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а також установленого законодавством порядку їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію;  
    -183- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 62 частина 2 абзац 8 слово "межі" замінити словами "митну територію".  
Враховано    
354. самовільному або з порушенням установленого порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і використанні генетично змінених організмів;   -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 9 після тексту "порушенням установленого" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   самовільному або з порушенням установленого законодавством порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і використанні генетично змінених організмів;  
355. жорстокому поводженні з тваринами;      жорстокому поводженні з тваринами;  
356. приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання;      приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання;  
357. невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;      невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;  
358. порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об'єктів тваринного світу;      порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об'єктів тваринного світу;  
359. невиконанні вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні;   -185- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 14 після слова "невиконані" доповнити текстом "встановлених законодавством".  
Враховано   невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні;  
360. виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених знарядь добування тварин;      виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених знарядь добування тварин;  
361. невиконанні розпоряджень органів, що здійснюють охорону і державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.   -186- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Пункт 16 після слова "невиконані" доповнити словом "законних".  
Враховано   невиконанні законних розпоряджень посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль та управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
362. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.      Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
363. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.   -187- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 4. Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Відхилено   Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в порядку та розмірах, встановлених законодавством.  
364. Незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством України порядку.   -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 5. Текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано   Незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законом порядку.  
365. Дикі тварини й інші об'єкти тваринного світу, що ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням чинного законодавства України, підлягають безоплатному вилученню і реалізуються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.   -189- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину шосту статті 62 викласти у редакції: "Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, які ввезені на територію України або вивозяться з території України з порушенням встановленого порядку, можуть бути вилученими і реалізованими за рішенням суду спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."  
Враховано частково   Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають у встановленому законом порядку безоплатному вилученню і реалізуються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини .  
    -190- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину шосту статті 62 доповнити текстом "за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини", у частині 2 абзацу 16 перед словом "органів" доповнити словами "посадових осіб", а після слова "контроль" доповнити "та управління".  
Враховано    
366. У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження, і при можливості - повернення у природне середовище.      У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження, і при можливості - повернення у природне середовище.  
367. Розділ VІІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ      Розділ VІІI МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
368. Стаття 63. Міжнародні договори      Стаття 64. Міжнародні договори  
369. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
370. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу.      Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
371. Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ІX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
372. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
373. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -191- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 виключити.  
Враховано    
374. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
375. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;  
376. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
377. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
378. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -192- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 3, підпункт 4. Текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", після тексту "виконавчої влади" додати слово "їх", а текст ", що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".  
Враховано частково   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.