Кількість абзаців - 79 Таблиця поправок


Про державну фінансову підтримку експортної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про державну фінансову підтримку експортної діяльності
 
   Про державну фінансову підтримку експортної діяльності
 
2. Цей Закон визначає засади державної фінансової підтримки експортної діяльності і спрямований на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках.
 
-1- Каракай Ю.В.
У тексті проекту після слова "товарів" у всіх числах та відмінках доповнити словами " (робіт, послуг)" у відповідних числах та відмінках.
 
Враховано   Цей Закон визначає засади державної фінансової підтримки експортної діяльності та спрямований на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на світових ринках.
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
4. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
5. 1) експортний кредит - кредит, наданий експортеру або покупцю для здійснення експорту;
 
-2- Каракай Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«1) експортний кредит - кредит, що надається банком-кредитором:
іноземному покупцю для придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
українському експортеру для забезпечення поставки товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом);»
 
Враховано   1) експортний кредит - кредит, що надається банком-кредитором:
іноземному покупцю для придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
українському експортеру для забезпечення поставки товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
6. 2) іноземний покупець - іноземний суб’єкт господарської діяльності, що здійснює придбання товарів українського походження відповідно до укладеного з українським експортером зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
-3- Каракай Ю.В.
У пункті 2 частини першої статті 1 слова "іноземний суб’єкт господарської діяльності" замінити словами "фізична чи юридична особа – нерезидент"
 
Враховано   2) іноземний покупець - фізична чи юридична особа – нерезидент, що здійснює придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
 
7. 3) комерційний ризик - ризик повної або часткової несплати коштів іноземним покупцем українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банку, який кредитує (далі - банк-кредитор) (за експортним кредитом), або українським експортером банку-кредитору (за експортним кредитом), внаслідок його неплатоспроможності або банкрутства.
 
-4- Каракай Ю.В.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«3) комерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор) або українським експортером перед банком-кредитором внаслідок неплатоспроможності або банкрутства такого іноземного покупця або експортера.»
 
Враховано   3) комерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор) або українським експортером перед банком-кредитором внаслідок неплатоспроможності або банкрутства такого іноземного покупця або експортера;
 
8. 4) кредит покупцю - кредит, що надається іноземному покупцю або банку іноземного покупця для придбання товарів українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
 
-5- Каракай Ю.В.
Пункт 4 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано Перенесено до п.1 ч.1 ст 1     
9. 5) кредит постачальнику - кредит, що надається українському експортеру для забезпечення поставки товарів українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або на стадії виробничого циклу для забезпечення виробництва таких товарів за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
-6- Каракай Ю.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано Перенесено до п.1 ч.1 ст 1     
10. 6) некомерційний ризик - ризик повної або часткової несплати коштів іноземним покупцем українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банку-кредитору (за експортним кредитом) або українським експортером банку-кредитору (за експортним кредитом), пов’язаний із:
 
-7- Каракай Ю.В.
Пункт 6 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«некомерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українському експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком-кредитором; українським експортером перед банком-кредитором, пов’язаний із:
 
Враховано   4) некомерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком-кредитором або українським експортером перед банком-кредитором, пов’язаний із:
 
11. землетрусом, повінню, ураганом тощо;
 
-8- Каракай Ю.В.
У пункті 6 частини першої статті 1 слово "тощо" замінити словами "чи іншим стихійним лихом природного характеру"
 
Враховано   землетрусом, повінню, ураганом чи іншим стихійним лихом природного характеру;
 
12. промисловими аваріями у зв’язку з пожежею, вибухом, аварією теплових, водопровідних та опалювальних систем, які призвели до надзвичайної ситуації;
 
-9- Каракай Ю.В.
Абзац третій пункту 6 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«промисловими аваріями внаслідок пожежі, вибуху, аварії на теплових, водопровідних та опалювальних системах, які призвели до надзвичайної ситуації;»
 
Враховано   промисловими аваріями внаслідок пожежі, вибуху, аварії на теплових, водопровідних та опалювальних системах, які призвели до надзвичайної ситуації;
 
13. запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;
 
   запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;
 
14. із внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), або України, які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;
 
   внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності України або країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;
 
15. застосуванням ембарго на торгівлю;
 
   застосуванням ембарго на торгівлю;
 
16. невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було гарантовано державою;
 
   невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було гарантовано державою;
 
17. виникненням збройного конфлікту, проведенням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками в країні іноземного покупця;
 
-10- Каракай Ю.В.
У абзаці сьомому пункту 6 частини першої статті 1 доповнити словами "які роблять виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;".
 
Враховано   виникненням збройного конфлікту, веденням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками у країні іноземного покупця, які роблять виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;
 
18. вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації);
 
-11- Каракай Ю.В.
Пункт 6 частини першої статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"рішеннями судів щодо заборони або обмеження операцій, які унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);"
 
Враховано   вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації);
рішенням суду щодо заборони або обмеження операцій, які унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
19. 7) страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера в разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками. Страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється на добровільній основі;
 
   5) страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) — відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера у разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками. Страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється на добровільній основі;
 
20. 8) страхування експортних кредитів - відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера або банку-кредитора в разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками. Страхування експортних кредитів здійснюється на добровільній основі;
 
   6) страхування експортних кредитів — відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера або банку-кредитора у разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками. Страхування експортних кредитів здійснюється на добровільній основі;
 
21. 9) товар українського походження - товар (роботи, послуги), який експортується, мінімальна частка вітчизняної складової в собівартості кінцевого продукту яких становить не менше 50 відсотків;
 
   7) товар (роботи, послуги) українського походження — товар (роботи, послуги), що експортується, мінімальна частка вітчизняної складової у собівартості кінцевого продукту якого становить не менше 50 відсотків;
 
22. 10) український експортер - фізична або юридична особа - резидент України незалежно від форми власності, який здійснює виробництво та експорт товарів українського походження;
 
-12- Каракай Ю.В.
У пункті 10 частини першої статті 1 слово «України» виключити.
 
Враховано   8) український експортер — фізична або юридична особа — резидент незалежно від форми власності, яка здійснює експорт товарів (робіт, послуг) українського походження.
 
23. Стаття 2. Мета державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
   Стаття 2. Мета державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
24. 1. Метою державної фінансової підтримки експортної діяльності є:
 
   1. Метою державної фінансової підтримки експортної діяльності є:
 
25. впровадження сучасних фінансово-кредитних технологій у зовнішній торгівлі та механізмів державної підтримки експорту;
 
   1) впровадження сучасних фінансово-кредитних технологій у зовнішній торгівлі та механізмів державної підтримки експорту;
 
26. розвиток експорту товарів українського походження, насамперед зростання експорту високотехнологічної продукції;
 
   2) розвиток експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, насамперед зростання експорту високотехнологічної продукції;
 
27. підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках, зокрема, шляхом надання підтримки українським експортерам під час їх участі у міжнародних тендерах;
 
   3) підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на світових ринках, зокрема, шляхом надання підтримки українським експортерам під час їх участі у міжнародних тендерах;
 
28. захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат.
 
-13- Каракай Ю.В.
У абзаці п’ятому частини першої статті 2 після слів "фінансових втрат" доповнити словами "пов’язаних із виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)".
 
Враховано   4) захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
 
29. Стаття 3. Державна підтримка експортної діяльності
 
-14- Каракай Ю.В.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися шляхом:
1) страхування експортних кредитів, інвестицій, фінансових ризиків та зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
2) надання українським експортерам гарантій виконання іноземними покупцями за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
3) надання гарантій українським експортерам виконання ними зобов’язань під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Гарантії банкам-кредиторам для цілей цього Закону надаються при видачі ними експортних кредитів:
українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту та/або виробництва товарів, робіт (послуг) українського походження для подальшого експорту;
іноземним покупцям під зобов’язання закупівлі ними товарів (робіт, послуг) українського походження»
 
Враховано   Стаття 3. Державна фінансова підтримка експортної діяльності
 
30. 1. Державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися шляхом:
 
   1. Державна фінансова підтримка експортної діяльності здійснюється шляхом:
 
31. 1) надання банками-кредиторами експортних кредитів:
 
   1) страхування експортних кредитів, інвестицій, фінансових ризиків та зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 
32. українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту або забезпечення виробництва товарів українського походження;
 
-15- Каракай Ю.В.
в абзаці другому пункту 1 частини першої слова "забезпечення виробництва товарів українського походження" замінити словами "та/або виробництва товарів українського походження для подальшого експорту"
 
Враховано   2) надання українським експортерам гарантій виконання іноземними покупцями зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
 
33. іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів українського походження;
 
-16- Каракай Ю.В.
абзац третій пункту 1 частини першої викласти у такій редакції:
«надання гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі у міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   3) надання гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі у міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Гарантії банкам-кредиторам для цілей цього Закону надаються під час видачі ними експортних кредитів:
українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту та/або виробництва товарів (робіт, послуг) українського походження з метою подальшого експорту;
іноземним покупцям під зобов’язання закупівлі ними товарів (робіт, послуг) українського походження.
 
    -17- Кармазін Ю.А.
частину першу статті 3 після пункту 1 доповнити, змінивши відповідно подальшу нумерації пунктів, новим пунктом 2 наступного змісту:
«2) часткова компенсація відсоткових ставок за експортними кредитами;»
 
Відхилено    
34. 2) здійснення державним експортно-кредитним агентством:
 
-18- Каракай Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 3 виключити.
 
Враховано Перенесено до ч. 1 ст. 4     
35. страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 
      
36. надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
 
      
37. надання гарантій виконання зобов’язань українських експортерів під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-19- Богуслаєв В.О.
Підпункт 2) пункту 1 статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
«компенсації частини відсотків за експортними кредитами постачальникам (українським експортерам) високотехнологічної продукції.».
 
Відхилено      
38. 2. Фінансова підтримка, передбачена цим Законом, надається виключно щодо товарів, визначених переліком товарів українського походження, яким надається державна фінансова підтримка експортної діяльності, під час здійснення їх експорту або для виробництва товарів, які підлягають експорту. Перелік та порядок віднесення до нього товарів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
 
-20- Каракай Ю.В.
Частину другу статті 3 виключити.
 
Враховано      
    -21- Кармазін Ю.А.
частину другу статті 3 після другого речення доповнити новим реченням третім наступного змісту:
«Перелік товарів українського походження, яким надається державна фінансова підтримка експортної діяльності, та зміни, які до нього вносяться, опубліковується на офіційному сайті центрального органу #102075
 
Відхилено    
    -22- Кармазін Ю.А.
статтю 3 доповнити новими частинами третьою та четвертою наступного змісту:
«3. Гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), гарантії банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами надаються у сумі не більше, ніж 500 тисяч гривень для одного суб’єкта господарювання за одним зовнішньоекономічним договором.
4. Кожен із видів державної фінансова підтримки експортної діяльності може надаватися одному й тому ж суб’єкту господарювання не частіше одного разу на рік.».
 
Відхилено    
39. Стаття 4. Формування інфраструктури для реалізації державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
-23- Каракай Ю.В.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Експортно-кредитне агентство.
1. Для реалізації державної фінансової підтримки експортної діяльності державою в особі Кабінету Міністрів України утворюється державна фінансова установа у формі публічного акціонерного товариства.
Державна фінансова установа створюється та провадить свою діяльність відповідно до законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" та інших законодавчих актів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Статутний капітал державної фінансової установи становить не менше 50 млн. гривень і формується за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом України, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
Державна фінансова установа провадить діяльність щодо:
страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів, робіт (послуг), від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами), від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів, робіт (послуг) українських експортерів;
страхування інвестицій;
страхування фінансових ризиків, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
надання українським експортерам гарантій виконання іноземними покупцями зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
надання гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Чистий прибуток державної фінансової установи, одержаний у результаті її фінансово-господарської діяльності, не підлягає розподілу та спрямовується на поповнення її статутного капіталу.
4. Державна фінансова установа провадить діяльність на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Державна фінансова установа проходить щорічний обов’язковий зовнішній аудит.
6. Державна фінансова установа може бути реорганізована та ліквідована відповідно до законодавства.
У випадку ліквідації державної фінансової установи всі кошти, що залишились після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до Державного бюджету України.
7. Органами управління державної фінансової установи є наглядова рада та правління.
8. Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
9. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) розглядає та затверджує звіти про результати діяльності державної фінансової установи;
2) подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо обсягу державної фінансової підтримки експортної діяльності за кредитними (більше одного року), страховими, перестраховими та гарантійними операціями;
3) затверджує критерії та порядок відбору контрактів та суб’єктів господарювання, страхування, перестрахування ризиків та гарантування виконання зобов’язань яких здійснюється державною фінансовою установою, серед яких:
необхідність стимулювання виробництва та експорту високотехнологічної продукції та/або продукції галузей, визнаних пріоритетними відповідно до законодавства;
забезпечення диверсифікації ризиків, пов’язаних із страхуванням та гарантуванням виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
дотримання бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану суб’єктів господарювання;
4) виконує інші функції відповідно до законодавства України та статуту державної фінансової установи.
Рішення наглядової ради обов’язкові для виконання державною фінансовою установою, якщо вони не суперечать законодавству та її статуту.
10. Правління є постійно діючим виконавчим органом державної фінансової установи, яке здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність її роботи згідно з законодавством та її статутом.
До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та інші члени правління.
Голову правління державної фінансової установи призначає Кабінет Міністрів України.
Заступники голови та члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою за поданням голови правління державної фінансової установи
Правління діє від імені державної фінансової установи в межах, передбачених законодавством та її статутом.
Правління підзвітне наглядовій раді.
11. Органами контролю державної фінансової установи є ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту.
Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту здійснюють свою діяльність відповідно до положення, яке затверджується наглядовою радою.
Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту підзвітні наглядовій раді.»
 
Враховано   Стаття 4. Державна фінансова установа
 
    -24- Каракай Ю.В.
По тексту законопроекту слова "державне експортно-кредитне агентство" замінити словами "державна фінансова установа у відповідних відмінках"
 
Враховано    
40. 1. Формування інфраструктури для реалізації державної фінансової підтримки експортної діяльності здійснюється шляхом:
 
   1. Для реалізації державної фінансової підтримки експортної діяльності державою в особі Кабінету Міністрів України утворюється державна фінансова установа у формі публічного акціонерного товариства.
 
41. створення державою в особі Кабінету Міністрів України державної фінансової установи - експортно-кредитного агентства у формі публічного акціонерного товариства з метою страхування українського експортера від комерційних та некомерційних ризиків та надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами та гарантування виконання зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах;
 
-25- Богуслаєв В.О.
абзац другий пункту 1 статті 4 після слів «міжнародних тендерах» доповнити словами:
«а також компенсації частини відсотків за експортними кредитами постачальникам (українським експортерам) високотехнологічної продукції»;
 
Відхилено   Державна фінансова установа утворюється та провадить свою діяльність відповідно до законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" та інших законодавчих актів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
    -26- Бондик В.А.
Степаненко А.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
у абзаці другому частини першої статті 4 слова «державної фінансової установи — експортно-кредитного агентства у формі» виключити.
 
Враховано по суті   
    -27- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому частини першої статті 4 слова «державної фінансової установи — експортно-кредитного агентства у формі» замінити на слова: «державного експортно-кредитного» і далі - за текстом;
 
Враховано по суті   
    -28- Кармазін Ю.А.
в усьому тексті законопроекту слова «експортно-кредитне агентство» у всіх відмінках замінити на слова «державне експортно-кредитне публічне акціонерне товариство» у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті   
42. визначення Кабінетом Міністрів України в установленому порядку банків-кридиторів установ щодо надання експортних кредитів.
 
   Статутний капітал державної фінансової установи становить не менше 50 мільйонів гривень і формується за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України, та за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
 
43. експортно-кредитне агентство провадить діяльність за такими напрямами:
 
   2. Державна фінансова установа провадить діяльність щодо:
 
44. страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва продукції, від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
   1) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
45. страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
   2) страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
46. страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами) від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів українських експортерів.
 
   3) страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами), від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українських експортерів;
4) страхування інвестицій;
5) страхування фінансових ризиків, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 
47. гарантування виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах;
 
   6) надання українським експортерам гарантій виконання іноземними покупцями зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
 
48. надання гарантій банкам-кредиторам за експортними кредитами.
 
-29- Каракай Ю.В.
Абзац дев’ятий пункту 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«надання гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   7) надання гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Чистий прибуток державної фінансової установи, одержаний у результаті її фінансово-господарської діяльності, не підлягає розподілу та спрямовується на поповнення її статутного капіталу.
 
    -30- Богуслаєв В.О.
пункт 1 статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«надання компенсації частини відсотків за експортними кредитами постачальникам (українським експортерам) високотехнологічної продукції, зокрема суб'єктам літакобудування відповідно до закону».
 
Відхилено    
    -31- Кармазін Ю.А.
частину першу статті 4 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами десятим та одинадцятим доповнити наступного змісту:
«Банком-кридитором, який надає експортні кредити, може бути банк, який відповідає вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану.
Не може здійснюватися страхування кредиту покупця, що надається банку іноземного, якщо таким банком є особа, яка зареєстрована в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.»
 
Відхилено    
49. 2. Експортно-кредитне агентство провадить діяльність на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-32- Бондик В.А.
Степаненко А.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Частину 2 статті 4 виключити.
 
Відхилено   4. Державна фінансова установа провадить діяльність на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Державна фінансова установа щороку проходить обов’язковий зовнішній аудит.
6. Державна фінансова установа може бути реорганізована та ліквідована відповідно до законодавства.
У разі ліквідації державної фінансової установи всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до державного бюджету.
7. Органами управління державної фінансової установи є наглядова рада та правління.
8. Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
9. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) розглядає та затверджує звіти про результати діяльності державної фінансової установи;
2) подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо обсягу державної фінансової підтримки експортної діяльності за кредитними (більше одного року), страховими, перестраховими та гарантійними операціями;
3) затверджує критерії та порядок відбору контрактів та суб’єктів господарювання, страхування, перестрахування ризиків та гарантування виконання зобов’язань яких здійснюється державною фінансовою установою, серед яких:
необхідність стимулювання виробництва та експорту високотехнологічної продукції та/або продукції галузей, визнаних пріоритетними відповідно до законодавства;
забезпечення диверсифікації ризиків, пов’язаних із страхуванням та гарантуванням виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
дотримання бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану суб’єктів господарювання;
4) виконує інші функції відповідно до законодавства та статуту державної фінансової установи.
Рішення наглядової ради є обов’язковими для виконання державною фінансовою установою, якщо вони не суперечать законодавству та її статуту.
10. Правління є постійно діючим виконавчим органом державної фінансової установи, що здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність її роботи згідно із законодавством та її статутом.
До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та інші члени правління.
Голову правління державної фінансової установи призначає Кабінет Міністрів України.
Заступники голови та члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою за поданням голови правління державної фінансової установи.
Правління діє від імені державної фінансової установи в межах, передбачених законодавством та її статутом.
Правління підзвітне наглядовій раді.
11. Органами контролю державної фінансової установи є ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту.
Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту здійснюють свою діяльність відповідно до положення, яке затверджується наглядовою радою.
Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту підзвітні наглядовій раді.
 
50. Стаття 5. Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності
 
-33- Каракай Ю.В.
Статтю 5 виключити.
 
Враховано      
51. 1. З метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері підтримки експортної діяльності, а також забезпечення державного нагляду за діяльністю експортно-кредитного агентства створюється Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності.
 
      
52. 2. Наглядову раду з питань державної підтримки експортної діяльності очолює голова, який призначається Прем’єр-міністром України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
 
      
53. 3. Порядок діяльності, структура та склад Наглядової ради з питань державної підтримки експортної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
54. 4. Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:
 
      
55. розглядає та затверджує звіти про їх виконання експортно-кредитне агентство;
 
      
56. подає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо обсягу державної фінансової підтримки експортної діяльності за довгостроковими кредитними (більше одного року), страховими та гарантійними операціями;
 
      
57. виконує інші функції відповідно до законодавства України та статуту експортно-кредитного агентства.
 
      
58. 5. Рішення Наглядової ради з питань державної підтримки експортної діяльності обов’язкові для виконання експортно-кредитного агентства, якщо вони не суперечать законодавству та її статуту.
 
      
59. Стаття 6. Порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
   Стаття 5. Порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
60. 1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розглядає питання щодо забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності.
 
-34- Каракай Ю.В.
Частину першу статті 6 доповнити другим абзацом такого змісту:
"Виконання зобов’язань державної фінансової установи гарантується державою."
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розглядає питання про забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності.
Виконання зобов’язань державної фінансової установи гарантується державою.
2. Державна підтримка не може надаватися суб’єктам господарювання, які:
подали документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;
подали документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які зареєстровані на території держав, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної фінансової підтримки;
отримали державну фінансову підтримку з порушенням умов її надання, що доведено в установленому порядку.
 
    -35- Каракай Ю.В.
Статтю 6 після частини першої доповнити новою частиною другою наступного змісту:
«Державна підтримка не може надаватися суб’єктам господарювання, які:
подали документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;
подали документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які зареєстровані на території держав, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної фінансової підтримки;
отримали державну фінансову підтримку з порушенням умов її надання, що доведено в установленому порядку.»
 
Враховано    
    -36- Кармазін Ю.А.
У статті 6 після частини першої доповнити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, новою частиною другою наступного змісту:
«2. Державна підтримка не може надаватися суб’єктам господарювання, які:
1) здійснюють експорт зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
2) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
3) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
4) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної фінансової підтримки;
5) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
6) отримали державну фінансову підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;
7) зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.».
 
Враховано частково    
61. 2. Страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів), експортних кредитів та надання гарантій здійснюється в разі виконання однієї з таких умов:
 
-37- Каракай Ю.В.
Частину другу статті 6 виключити.
 
Враховано      
62. надання іноземними покупцями або банками-нерезидентами українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або банку-кредитору (резиденту) за кредитним договором гарантій іноземної держави, резидентами якої є покупець або банк-нерезидент;
 
      
63. надання гарантій іноземної держави українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або банку-кредитору (резиденту) за кредитним договором;
 
      
64. надання гарантій іноземного покупця або банка-нерезидента, кредитний рейтинг яких, визначений відповідно до законодавства України, є не нижчим за інвестиційний рівень згідно з Національною рейтинговою шкалою.
 
      
65. 3. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.
 
   3. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.
 
66. Письмова відмова страхувальника від грошових претензій та прав вимоги без згоди експортно-кредитного агентства звільняє його від виплати відшкодування.
 
   Письмова відмова страхувальника від грошових претензій та прав вимоги без згоди державної фінансової установи звільняє його від виплати відшкодування.
 
67. Після здійснення відшкодування всі права вимоги та інші права страхувальника щодо іноземного партнера або його гарантів, що випливають з неспроможності виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) та неотримання фінансового результату від контракту або експортного кредиту, наданої для його здійснення, переходять до експортно-кредитного агентства.
 
   Після здійснення відшкодування всі права вимоги та інші права страхувальника щодо іноземного партнера або його гарантів, що випливають з неспроможності виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) та неотримання фінансового результату від контракту або експортного кредиту, наданого для його здійснення, переходять до державної фінансової установи.
 
68. 4. Гарантія виконання зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах надається тільки за наявності договору між експортно-кредитним агентством і українським експортером із зобов’язанням останнього щодо відшкодування ним можливих збитків.
 
-38- Каракай Ю.В.
Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:
«4. Гарантія виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі у міжнародних тендерах надається тільки за наявності договору між державною фінансовою установою і українським експортером із зобов’язанням експортера щодо відшкодування ним можливих збитків».
 
Враховано   4. Гарантія виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі у міжнародних тендерах надається тільки за наявності договору між державною фінансовою установою і українським експортером із зобов’язанням експортера щодо відшкодування ним можливих збитків.
 
69. 5. Надання експортних кредитів здійснюється відповідно до положень про відсоткові ставки, що визначаються міжнародними зобов’язаннями щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів з урахуванням валюти, у якій вони надаються.
 
-39- Богуслаєв В.О.
Статтю 6 доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту:
«6. Надання експортних кредитів на строк до 15 років постачальникам (українським експортерам), зокрема, суб'єктам літакобудування відповідно до закону, здійснюється у разі експорту такими постачальниками товарів українського походження, що є високотехнологічною продукцією.
7. Надання компенсації у розмірі 75 % суми відсотків за експортними кредитами постачальникам (українським експортерам) високотехнологічної продукції, зокрема, суб'єктам літакобудування відповідно до закону, здійснюється у разі експорту такими постачальниками товарів українського походження, що є високотехнологічною продукцією».
 
Відхилено   5. Надання експортних кредитів здійснюється відповідно до положень про відсоткові ставки, що визначаються міжнародними зобов’язаннями щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів з урахуванням валюти, в якій вони надаються.
 
70. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
   Стаття 6. Прикінцеві положення
 
71. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.
 
-40- Кармазін Ю.А.
У статті 7 частину першу викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
72. 2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-41- Каракай Ю.В.
Частину другу статті 7 викласти у такій редакції:
"2. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2010, № 50-51, ст.572) доповнити новим пунктом 5-2 такого змісту:
"5-2. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає кошти (гарантії), необхідні для забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності відповідно до Закону України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності". У випадку надання державних гарантій державній фінансовій установі, утвореній згідно із Законом України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності", на неї не поширюються вимоги частини третьої статті 17 цього Кодексу в частині внесення плати за надання державної гарантії та надання майнового чи іншого забезпечення виконання зобов’язань за гарантією. Гранична межа таких гарантій не повинна перевищувати 3 відсотка обсягу експорту попереднього року".
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 5-2 такого змісту:
"5-2. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає кошти (гарантії), необхідні для забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності відповідно до Закону України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності". У разі надання державних гарантій державній фінансовій установі, утвореній згідно із Законом України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності", на неї не поширюються вимоги частини третьої статті 17 цього Кодексу в частині внесення плати за надання державної гарантії та надання майнового чи іншого забезпечення виконання зобов’язань за гарантією. Гранична межа таких гарантій не повинна перевищувати 3 відсотки обсягу експорту попереднього року;
 
73. 3. Внести до статті 2 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14; 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2011 року № 3138-VІ) такі зміни:
 
   2) у Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14; 2010 р., № 33, ст. 471, № 9, ст. 393):
 
74. друге речення частини першої після слів «не менше трьох» доповнити словами «, крім страховиків, утворених державою»;
 
-42- Каракай Ю.В.
Абзац другий частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:
«друге речення частини першої доповнити словами», крім страховиків, утворених державою»
 
Враховано   у статті 2:
друге речення частини першої доповнити словами «крім страховиків, утворених державою»;
 
75. друге речення частини п’ятнадцятої після слів «уповноважених страховиків» доповнити словами «, крім випадків, передбачених Законом, «.
 
-43- Каракай Ю.В.
Абзац третій частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:
«друге речення частини п’ятнадцятої після слів «уповноважених страховиків» доповнити словами « (крім випадків, передбачених Законом України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності»)».
 
Враховано   друге речення частини п’ятнадцятої після слів «уповноважених страховиків» доповнити словами « (крім випадків, передбачених Законом України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності»)»;
частину сімнадцяту статті 30 викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду страховиків та встановлювати особливі вимоги до державної фінансової установи, утвореної згідно із Законом України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності";
частину другу статті 31 доповнити другим реченням такого змісту: "Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості формування і ведення обліку страхових резервів державної фінансової установи, утвореної згідно із Законом України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності".
 
    -44- Бондик В.А.
Степаненко А.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
У абзаці 3 частини 3 статі 7 слова «крім випадків, передбачених Законом» замінити словами «крім страхування українських експортерів відповідно до Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності»
 
Враховано редакційно    
    -45- Каракай Ю.В.
Після абзацу третього частини третьої статті 7 доповнити новою частиною такого змісту:
"Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду страховиків та встановлювати особливі вимоги до державної фінансової установи, утвореної згідно із Законом України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності";
 
Враховано    
    -46- Каракай Ю.В.
Після абзацу третього частини третьої статті 7 доповнити новою частиною такого змісту:
"Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості формування і ведення обліку страхових резервів державної фінансової установи, утвореної згідно із Законом України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності".
 
Враховано    
76. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
77. підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
-47- Каракай Ю.В.
Абзац другий частини четвертої статті 7 викласти у такій редакції:
«подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
Враховано   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" з метою формування статутного капіталу державної фінансової установи та забезпечення її діяльності;
 
    -48- Каракай Ю.В.
Після абзацу другого частини четвертої статті 7 доповнити новим абзацом у такій редакції:
«подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" з метою формування статутного капіталу державної фінансової установи та забезпечення її діяльності;»
 
Враховано    
78. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з нього.

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.