Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення доповнення до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення доповнення до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо страхування учасників змагань)
 
-1- Суслов Є.І.
В назві законопроекту слова "страхування учасників спортивних змагань" замінити на слова " щодо страхування спортсменів на час участі у спортивних змаганнях".
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо страхування спортсменів на час участі у спортивних змаганнях
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Статтю 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999 р., N 34, ст. 271; 2000 р., N 13, ст. 101; 2001 р., N 41, ст. 200; 2005 р., N 5, ст. 122, N 11, ст. 204; 2006 р., N 22, ст. 184; 2007 р., N 34, ст. 443,
2010 р., №7, ст. 50)доповнити наступними абзацами:
 
   І. Статтю 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №7, ст. 50) доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
5. "Життя та здоров’я учасників спортивних змагань, на час проведення спортивних змагань, підлягають обов’язковому страхуванню.
 
-2- Чуднов В.М.
Абзац перший розділу І викласти у такій редакції:
«учасників спортивних змагань, які займаються травмонебезпечними видами спорту, на час проведення спортивних змагань та тренувань у період підготовки до них, підлягають обов’язковому страхуванню»;
 
Відхилено      
    -3- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 40 викласти в такій редакції:
«Життя та здоров’я учасників спортивних змагань, на час проведення спортивних змагань та тренувань у період підготовки до них, підлягають обов’язковому страхуванню, оскільки травми можна отримати і під час тренувань у період підготовки до змагань».
 
Відхилено    
6. Порядок страхування життя та здоров’я учасників спортивних змагань та порядок здійснення страхового відшкодування, визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
-4- Костенко П.І.
Частину першу та другу розділу І викласти в такій редакції:
«Страхування життя та здоров’я спортсменів є обов’язковою умовою проведення спортивних змагань.
Страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, на час проведення цих змагань забезпечується організаторами змагань за рахунок організаторів чи спортсменів, крім спортсменів вищої категорії, які підлягають страхуванню відповідно до закону.
Кабінет Міністрів України визначає порядок страхування життя та здоров’я спортсменів на час проведення спортивних змагань, із специфікацією за видами спорту».
 
Враховано   «Страхування життя та здоров’я спортсменів є обов’язковою умовою проведення спортивних змагань.
Страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, на час проведення цих змагань забезпечується організаторами змагань за рахунок організаторів чи спортсменів, крім спортсменів вищої категорії, які підлягають страхуванню відповідно до закону.
Кабінет Міністрів України визначає порядок страхування життя та здоров’я спортсменів на час проведення спортивних змагань, із специфікацією за видами спорту».
 
    -5- Найдьонов А.М.
Абзац другий розділу І після слів «здоров’я» доповнити словами «спортсменів вищих категорій».
 
Відхилено    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2011.
 
-6- Чуднов В.М.
Частину 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
9. 2. Кабінету міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
10. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
11. - забезпечити приведення міністер-ствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-7- Чуднов В.М.
Частину 2 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
«протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до Закону України «Про страхування».
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.