Кількість абзаців - 3003 Таблиця поправок


Митного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (13.05.98)       
1. Митний кодекс України визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку економіки, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту економічних інтересів держави, а також захисту прав та інтересів громадян, суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності і дотримання ними норм та правил, встановлених у галузі митної справи.   -1- Черепков В.Ф.
Преамбулу викласти у новій редакції: "Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи."  
Враховано   Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.  
2. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ      МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
3. РОЗДIЛ I Загальнi положення      РОЗДIЛ I Загальнi положення  
4. ГЛАВА 1. Митна справа   -2- Черепков В.Ф.
Назву глави 1 викласти у такій редакції: "Глава 1. Основи митної справи"  
Враховано   ГЛАВА 1. Основи митної справи  
5. Стаття 1. Визначення основних термiнiв i понять   -3- Черепков В.Ф.
Назву та абзац перший статті 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Визначення основних термінів і понять, що вживаються у цьому Кодексі У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:"  
Враховано   Стаття 1. Визначення основних термiнiв i понять, що вживаються у цьому Кодексі  
6. Термiни, що вживаються у цьому Кодексi, мають таке значення:      У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
7. валюта - валюта України, іноземна валюта, валютні цінності, монетарні метали, платіжні документи та цінні папери, інші цінності, перелік яких визначається актами законодавства України;   -4- Національний банк України
Пропонуємо замість терміну "валюта" дати визначення терміну "валютні цінності", що викладений в проекті Закону України "Про валютне регулювання" (прийнятому в першому читанні), а саме: "валютні цінності - валюта України; будь-які платіжні документи та цінні папери, що містять зобов'язання, виражені у грошовій одиниці України; іноземна валюта; будь-які платіжні документи та цінні папери, що містять зобов'язання у грошових одиницях іноземних держав або банківських металах; банківські метали; монетарне золото".  
Враховано   1) валютні цінності: валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах; банківські метали -- золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (рафіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.  
8. ввезення в Україну та вивезення з України - фактичне переміщення товарів через митний кордон України;   -5- Черепков В.Ф.
У статті 1: абз.3 викласти в такій редакції: "ввезення товарів і транспортних засобів в Україну та вивезення товарів і транспортних засобів з України - фактичне переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України";  
Враховано   2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;  
9. вільне використання - розпорядження без митного контролю на митній території України товарами, пропущеними через митний кордон України;   -6- Черепков В.Ф.
абз.4 викласти в такій редакції: "вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами, пропущеними через митний кордон України";  
Враховано   3) вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами, пропущеними через митний кордон України;  
10. громадяни - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства   -7- Черепков В.Ф.
абз. 5 доповнити словами "фізичні особи"  
Враховано   4) громадяни - фізичні особи: громадяни України, iноземцi, особи без громадянства;  
11. декларант-юридична чи фізична особа, що здійснює декларування власних товарів, а також митний брокер (посередник), що здійснює декларування на підставі договору та за наявності ліцензії Державної митної служби України на провадження митної брокерської діяльності;   -8- Черепков В.Ф.
абз.6 викласти в такій редакції: "декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;  
Враховано   5) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;  
12. декларація митної вартості-заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, або щодо змін митного режиму;   -9- Черепков В.Ф.
абз.7 викласти в такій редакції: "декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим; "  
Враховано   6) декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим;  
13. дипломатичні представництва України за кордоном - посольські, консульські установи, торгівельні представництва при них, представництва України при міжнародних, міжурядових організаціях;   -10- Черепков В.Ф.
абз.8 виключити;  
Враховано    
14. допоміжний персонал представництв іноземних держав та міжнародних організацій - адміністративно-технічний та обслуговуючий пенрсонал представництв іноземних держав та міжнародних організацій за умови, що цей персонал не має громадянства України та не проживає в Україні постійно;   -11- Черепков В.Ф.
абз.9 виключити;  
Враховано    
15. зона митного контролю - чітко визначене у пункті пропуску на митному кордону або в інших місцях митної території України відокремлене місце, в межах якого митні органи здійснюють митний контроль;   -12- Черепков В.Ф.
у абз.10 слова "митний контроль" замінити словами "митні процедури";  
Враховано   7) зона митного контролю - визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України місце, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури;  
16. зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку;      8) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технiчним та iнформацiйним обладнанням для здiйснення контролю у спрощеному порядку;  
17. інтелектуальна власність - інтелектуальна, промислова і комерційна власність, включаючи авторські права, в тому числі на комп'ютерні та аналогічні їм програми, а також географічні знаки, включаючи первісні назви, торгівельні та сервісні знаки тощо;   -13- Черепков В.Ф.
абз.12 викласти в такій редакції: інтелектуальна власність - права, які стосуються: - літературних, художніх та наукових творів; - виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач; - винаходів в усіх галузях людської діяльності: наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків та знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; - захисту від недобросовісної конкуренції, а також усі інші права, які стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній галузях;"  
Враховано   9) інтелектуальна власність - права, які стосуються: - літературних, художніх та наукових творів; - виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач; - винаходів в усіх галузях людської діяльності: наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків та знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; - захисту від недобросовісної конкуренції, а також усі інші права, які стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній галузях; 10) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
    -14- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Абз.11 частини 1 статті 1 - "інтелектуальна власність" - вилучити.  
Відхилено    
    -15- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити статтю 1 поняттям "контрафактні товари": "контрафактні товари - товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на оов'язковість яких надана Верховною Радою України;"  
Враховано    
18. культурні цінності - цінності світського або релігійного характеру, що мають наукове, художнє, історичне та інше культурне значення і підлягають охороні та збереженню відповідно до чинного законодавства України;   -16- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
абз.13 статті викласти в такій редакції: культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;  
Враховано   11) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;  
    -17- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
абз.14 виключити.  
Враховано    
19. ліцензія - ліцензія, що видається Державною митною службою України на право провадження окремих видів діяльності у галузі митної справи;   -18- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абз.14 статті 1 викласти у такій редакції: "ліцензія - документ державного зразка, який видається Державною митною службою України і дає право на здійснення зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом визначеного строку на умовах, установлених цим Кодексом".  
Враховано   12) ліцензія - документ державного зразка, який видається Державною митною службою України і дає право на здійснення зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом визначеного строку на умовах, установлених цим Кодексом;  
    -19- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз.14 статті 1 (ліцензування) виключити як такий, що є нормою Закону України "Про підприємництво". Доповнити абзацом у такій редакції: "перевізник - суб'єкт підприємницької діяльності, який згідно договору прийняв вантаж до перевезення у міжнародному сполученні".  
Відхилено    
    -20- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
По всьому тексту законопроекту слова "підприємство", "громадяни", що вживаються як перевізник, замінити визначенням "перевізник".  
Відхилено    
20. митна декларація - заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, або щодо зміни митного режиму стосовно транспортних засобів і товарів;   -21- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абз.15 статті 1 викласти в такій редакції: "митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;"  
Враховано   13) митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;  
    -22- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
В абз. 15 статті 1 і далі всюди по тексту проекту слова "транспортні засоби і товари" замінити словами "товари і транспортні засоби" у відповідних відмінках.  
Враховано    
21. митне забезпечення - пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;      14) митне забезпечення - пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;  
22. митне оформлення - процедура поміщення транспортних засобів і товарів в умови відповідного митного режиму та виконання митним органом процедур митного контролю із справлянням мита, податків, митних та інших зборів і заповненням відповідних документів згўдно з цим Кодексом;   -23- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абз.17 статті 1 викласти у новій редакції: "митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;"  
Враховано   15) митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;  
23. митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з митної справи, міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладено на митні органи;   -24- Черепков В.Ф.
В абзаці 17 статті 1 і далі по тексту проекту слова "з митних питань", "з митної справи" замінити словами "з питань митної справи".  
Враховано   16) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладено на митні органи;  
24. митні органи - центральний аппарат Державної митної служби України, регіональна митниця, митниця, спеціалізовані митні кправління та організації;   -25- Черепков В.Ф.
Абз.19 статті 1 викласти у новій редакції: "митні органи - правоохоронні органи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;"  
Враховано   17) митні органи - правоохоронні органи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;  
25. митний режим - сукупність встановлених законодавством з митних питань правових положень, які визначають порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів і товарів та застосування до них митних процедур відповідно до мети переміщення;   -26- Черепков В.Ф.
абз.20 статті 1 викласти у новій редакції: "митний режим - сукупність норм, установлених законами України з митних питань, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються";  
Враховано   18) митний режим - сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;  
    -27- Черепков В.Ф.
Тут і далі по тексту слова "транспортні засоби і товари" замінити словами "товари і транспортні засоби" у відповідних відмінках.  
Враховано    
26. митні операції - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю щодо правомірності переміщення транспортних засобів і товарів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів, а також стягненням мита, митних зборів та інших митних платежів   -28- Черепков В.Ф.
абз.21 статті 1 викласти у новій редакції: "митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів";  
Враховано   19) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів;  
27. мiжнароднi поштовi вiдправлення-товари, що перемiщуються через митний кордон України офiцiйними каналами мiжнародного поштового зв'язку, митний контроль та митне оформлення яких здiйснюється в установах мiжнародного поштового обмiну;   -29- Черепков В.Ф.
абз.22 виключити.  
Враховано    
28. нерезиденти - фізичні особи (іноземці, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України, юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України, розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;   -30- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У абз.23 статті 1 слова "фізичні особи (іноземці, громадяни України, особи без громадянства)" замінити словом "громадяни".  
Враховано   20) нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;  
29. несупроводжуваний багаж - товари, які переміщуються через митний кордон України окремо від фізичної особи (власника або уповноваженої особи) та на її адресу;   -31- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Абз.24 статті 1 виключити;  
Враховано    
30. особи - створені відповідно до законодавства України підпиємства, установи, організації, в томцу числі фізичні особи, зареєстровані як підприємці без створення юридичної особи, а також фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства;   -32- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
абз.25 статті 1 викласти в новій редакції: "особи - юридичні та фізичні особи";  
Враховано   21) особи - юридичні та фізичні особи; 22) перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України, а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення (перевезення);  
    -33- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
доповнити статтю поняттям "перевіз-ник": перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, в установленому законом порядку, яка з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України, а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення (перевезення)".  
Враховано    
31. переміщення через митний кордон України - сукупність дій, пов'язаних із ввезенням на митну територію України, вивезенням з цієї території транспортних засобів і товарів будь-якими шляхами, засобами та видами транспорту;   -34- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити статтю 1 поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях": "переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація";  
Враховано   23) переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація; 24) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку; 25) переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів; 26) переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів; 27) переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;  
    -35- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
доповнити статтю терміном "переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях": "переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку";  
Враховано    
    -36- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
доповнити статтю поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі": "переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;";  
Враховано    
    -37- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
доповнити статтю поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі": "переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;";  
Враховано    
    -38- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
доповнити статтю поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі": "переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;";  
Враховано    
32. підприємство - підприємства, установи, організації, будь-яких форм власності, зареєстровані в Україні як юридичні особи відповідно до законодавства Укераїни, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;   -39- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
абз. 27 статті 1 викласти у новій редакції: "підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;";  
Враховано   28) підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;  
33. посадові особи - керівники підприємств, установ, організацій будь-яких форм власності або визначені відповідними нормативними актами посадові особи, до службових обов'язків яких належить виконання вимог, встановлених цим Кодексомта іншими актами законодавства України;   -40- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
абз.28 статті 1 викласти у новій редакції: "посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств, особи, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України з митних питань;";  
Враховано   29) посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи;  
34. посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнароджних організаціях, особи з дипломатичним паспортом, посадові особи міжнародних, міжурядових організацій, акредитоьані в Україні, та члени їхніх сімей - діти, батьки, дружина (чоловік), які проживають разом з такими особами;   -41- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
у абз.29 статті 1 виключити слово "міжурядових", а також від слів "та члени їхніх сімей" і до кінця речення;  
Враховано   30) посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій; 31) правовласник - власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;  
    -42- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Доповнити статтю 1 поняттям "правовласник": "правовласник - власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;";  
Враховано    
35. представництва іноземних держав та міжнародних організацій - дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, міжнародні організації, представництва іноземних держав при цих організаціях, інші міжнародні організації, акредитовані в Україні;   -43- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
абз.30 статті 1 виключити.  
Враховано    
36. представництва іноземних фірм - акредитовані в Україні в установленому законодавством України порядку представництва іноземних фірм, банків та організацій, у тому числі авіакомпаній та засобів масової інформації;   -44- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абз.31 статті 1 викласти у такій редакції: "представництво іноземної фірми - акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента".  
Враховано   32) представництво іноземної фірми - акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;  
37. пропуск через митний кордон України-дозвіл митного органу на використання транспортних засобів і товарів на митній території України або за межами цієї території з метою, заявленою митному органу власником або уповноваженою особою;   -45- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абз.32 статті 1 викласти в новій редакції: "пропуск через митний кордон України - дозвiл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобiв через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення";  
Враховано   33) пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуваням заявленої мети такого переміщення;  
38. резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном, юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України, дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатиіними привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;   -46- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
в абз.33 статті 1 слова " фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства)" замінити словом "громадяни", слова " підприємств і організацій України" замінити словами "підприємств-резидентів".  
Враховано   34) резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств - резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;  
39. ручна поклажа - частина супроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України без оформлення багажних документів разом з фізичною особою (власником або уповноваженою особою);   -47- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абз.34 статті 1 виключити;  
Враховано    
40. спеціальне сховище-сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів і предметів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавались розбиранню, монтажу тощо;   -48- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
у абз.35 статті 1 замінити "спеціальне сховище" на слова "спеціально виготовлене сховище (тайник)".  
Враховано   35) спеціально виготовлене сховище (тайник) - сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавались розбиранню, монтажу тощо;  
41. спiвробiтники представництв iноземних фiрм-спiвробiтники акредитованих в Українi в установленому чинним законодавством України порядку представництв iноземних фiрм, банкiв та органiзацiй, у тому числi авiакомпанiй та засобiв масової iнформацiї за умови, що вони не є громадянами України та не мають постiйного мiсця проживання в Українi;   -49- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Абз.36 статті 1 виключити.  
Враховано    
42. супроводжуваний багаж - товари, що переміщуються через митний кордон України разом з фізичною особою (власником або уповноваженою особою);   -50- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абз.37 статті 1 виключити;  
Враховано    
43. товари - будь-яке рухоме майно, у тому числі вантажі, валюта, валютні цінності, речі, предмети (крім культурних цінностей), послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, інформація на будь-яких матеріальних носіях, яка має конкретну митну вартість, електрична, теплова, інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються для переміщення фізичних осіб і товарів через митний кордон України;   -51- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
абз.38 статті 1 викласти в новій редакції: "товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;".  
Враховано   36) товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України; 37) товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності - примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі програми для електронних обчислювальних машин, баз даних, екземплярів фонограм, товарів маркірованих товарними знаками, знаками обслуговування, найменуваннями місця походження, інші товари, що можуть бути зареєстровані як такі Державною митною службою України;  
    -52- Національний банк України
Із визначення терміну "товари" пропонуємо виключити слово "валюта", оскільки воно включене в поняття терміну "валютні цінності".  
Враховано    
    -53- Черепков В.Ф.
Доповнити статтю поняттям "товари, що містіть об'єкти інтелектуальної власності": "товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності - примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі програми для електронних обчислювальних машин, баз даних, екземплярів фонограм, товарів маркірованих товарними знаками, знаками обслуговування, найменуваннями місця походження, інші товари, що можуть бути зареєстровані як такі Державною митною службою України";  
Враховано    
44. транзит через територію України-переміщення товарів під митним контролем через територію України без їх використання між двома або в межах одного пункту на митному кордоні України;   -54- Черепков В.Ф.
абз.39 статті 1 виключити.  
Враховано    
45. транспортні засоби - будь-які повітряні, водні, сухопутні засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту, а також лінії електропередачі, що використовуються для переміщення фізичних осіб і товарів через митний кордон України      38) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України і підлягають митному контролю та митному оформленню;  
46. уповноважена особа - юридична або фізична особа, яка має повноваження від власника на розпорядження транспортними засобами і товарами на підставі договорів комісії, доручення, консигнації, оренди тощо;   -55- Черепков В.Ф.
Абз.41 статті 1 викласти у новій редакції: "уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митниий кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами".  
Враховано   39) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митниий кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами;  
47. Стаття 2. Митна справа   -56- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Виходячи з того, що митна справа є засобом реалізації державної митної політики України, статті 2 та 3 поміняти місцями.  
Враховано   Стаття 2. Митна полiтика  
48. Порядок перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв i товарiв, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням митних платежiв, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, iншi заходи реалiзацiї державної митної полiтики України становлять митну справу.   -57- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 3 слова "регулювання товарообміну" замінити словами "прискорення товарообігу".  
Враховано   Україна визначає і проводить єдину митну політику, спрямовану на прискорення товарообігу, стимулювання розвитку національної економіки, захист внутрішнього ринку та власного виробника, а також на розвиток митної справи, відповідно до загальновизнаних міжнародних норм.  
49. Митна справа є складовою частиною зовнiшньополiтичної i зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. У митнiй справi Україна дотримується визнаних у мiжнародних вiдносинах систем класифiкацiї та кодування товарiв, єдиної форми декларування експорту та iмпорту товарiв, митної iнформацiї, iнших мiжнародних норм i стандартiв.   -58- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Частину 1 статті 2 пропоную викласти у наступній редакції: "Порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів і товарів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та оформленням, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики України, становлять митну справу".  
Враховано   Головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; вільні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.  
50. Стаття 3. Митна полiтика      Стаття 3. Митна справа  
51. Україна визначає i проводить єдину митну полiтику, спрямовану на регулювання товарообмiну, стимулювання розвитку нацiональної економiки, захист внутрiшнього ринку та власного виробника, а також на розвиток митної справи, вiдповiдно до загальновизнаних мiжнародних норм.   -59- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Доповнити ст.3 проекту частинами другою та третьою наступного змісту: "Верховною Радою України визначаються головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється. Кабінетом Міністрів України здійснюється забезпечення здійснення митної політики України відповідно до цього Кодексу, законів України; встановлення розмірів плати за митні процедури та послуги; координація діяльності Державної митної служби України, державних комітетів та відомств України, інших державних органів при вирішення питань з митної справи; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України.".  
Враховано   Порядок перемiщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням митних платежів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, iншi заходи, спрямовані на реалізацію державної митної полiтики України, становлять митну справу. Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів. Засади митної справи визначаються виключно законами України. Забезпечення здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу, законів України; встановлення ставок митних зборів; координація діяльності Державної митної служби України та інших органів державної влади при вирішення питань, що стосуються митної справи; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо митної системи України здійснюється Кабінетом Міністрів України. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України.  
    -60- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити статтю 3 новими частини 3, 4 та 5 в такій редакції: "Засади митної справи визначаються виключно законами України. Забезпечення здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу, законів України; встановлення ставок митних зборів; координація діяльності Державної митної служби України та інших органів державної влади при виріщшення питань, що стосуються митної справи; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо митної системи України здійснюється Кабінетом Міністрів України. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України".  
Враховано    
52. Стаття 4. Принципи митного регулювання   -61- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 4 викласти у новій редакції: Митне регулювання здійснюється на основі принципів: 1) виключної юрисдикції України на її митній території; 2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 5) додержання прав та охоронюваних законом iнтересiв фізичних та юридичних осiб; 6) гласності та прозорості."  
Враховано   Стаття 4. Принципи митного регулювання  
53. Україна створює власну митну систему та здiйснює митне регулювання на своїй територiї. Митне регулювання здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу, iнших актiв законодавства України та мiжнародних договорiв України.      Митне регулювання здійснюється на основі принципів: 1) виключної юрисдикції України на її митній території; 2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 5) додержання прав та охоронюваних законом iнтересiв фізичних та юридичних осiб; 6) гласності та прозорості."  
54. Митний кодекс України регламентує економiчнi, органiзацiйнi, нормативно-правовi, кадровi та соцiальнi засади дiяльностi митних органiв. Норми Кодексу грунтуються на основi визначених Конституцiєю України прав i свобод людини, принципiв законностi, верховенства права, захисту економiчних i полiтичних iнтересiв Української держави, гласностi в роботi митних органiв.       
55. Стаття 5. Митна територiя   -62- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву статті 5 доповнити словом "України".  
Враховано   Стаття 5. Митна територiя України  
56. Територiя України, зайнята сушею, територiальне море, внутрiшнi води i повiтряний простiр, а також штучнi острови, установки i споруди, що створюються у виключнiй морськiй економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, становлять єдину митну територiю України.      Територiя України, зайнята сушею, територiальне море, внутрiшнi води i повiтряний простiр, а також штучнi острови, установки i споруди, що створюються у виключнiй морськiй економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, становлять єдину митну територiю України.  
57. Територiї вiльних митних зон, вiльних митних складiв, розташованi в Українi, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної територiї України, за винятком випадкiв, визначених цим Кодексом та iншими актами законодавства України.   -63- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У частині другій статті 5 виключити слова "вільних митних складів", слова "актами законодавства" замінити словом "законами", слово "розташовані" - словом "розташованих".  
Враховано   Територiї вiльних митних зон, розташованих в Українi, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної територiї України, за винятком випадкiв, визначених цим Кодексом та iншими законами України.  
58. Стаття 6. Митний кордон   -64- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву статті 6 доповнити словом "України"; у тексті статті виключити слова "вільних митних складів". 1  
Враховано   Стаття 6. Митний кордон України  
59. Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України збiгається з державним кордоном України, за винятком меж територiї вiльних митних зон i вiльних митних складiв. Межi територiї вiльних митних зон та вiльних митних складiв становлять митний кордон України.      Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України збiгається з державним кордоном України, за винятком меж територiї вiльних митних зон. Межi територiї вiльних митних зон становлять митний кордон України.  
60. Стаття 7. Законодавство України з митних питань   -65- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ст.7 викласти згідно Конституції України.  
Враховано   Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи  
61. Законодавство України з митних питань становлять цей Кодекс, законодавчi та iншi нормативно-правовi акти з митних питань.   -66- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Статтю 7 проекту "Законодавство України з митних питань" викласти в редакції: "Законодавство України з митних питань становлять Конституція України, цей Кодекс, закони України та інші нормативно-правові акти з митних питань, видані на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України."  
Враховано   Законодавство України з питань митної справи становлять Конституція України, цей Кодекс, закони та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, видані на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України.  
62. Стаття 8. Прапор та розпiзнавальний знак митних органiв   -67- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У назві статті 8 слова "митних органів" замінити словами "митної служби України"  
Враховано   Стаття 8. Прапор та розпiзнавальний знак митної служби України  
63. Митнi органи, морськi та рiчковi судна, якi перебувають у їх розпорядженнi, мають свiй прапор. Автотранспортнi засоби i повiтрянi судна, що перебувають у розпорядженнi митних органiв, мають розпiзнавальний знак.   -68- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 8 доповнити словами "спеціалізовані митні установи та організації"  
Враховано   Митнi органи, спеціалізовані митні установи та організації, морськi та рiчковi судна, якi перебувають у їх розпорядженнi, мають свiй прапор. Автотранспортнi засоби i повiтрянi судна, що перебувають у розпорядженнi митних органiв, спеціалізованих митних установ та організацій мають розпiзнавальний знак.  
64. Опис прапора i розпiзнавального знака затверджується в установленому законом порядку.   -69- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Замість "в установленому порядку" написати "Верховною Радою України".  
Враховано   Опис прапора i розпiзнавального знака затверджується Верховною Радою України.  
    -70- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.2 статті 8 після слова "затверджується" доповнити словами "Верховною Радою України" і далі за текстом.  
Враховано    
65. Стаття 9. Порядок опублiкування i введення в дiю законодавчих та iнших нормативних актiв з митних питань      Стаття 9. Порядок введення в дію законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи  
66. Законодавчi та iншi нормативнi акти з митних питань набирають чинностi не ранiше нiж через сорок п'ять днiв пiсля дати їх опублiкування.   -71- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 9 пропонується доопрацювати щодо термінів введення в дію законів.  
Враховано   Закони України з питань митної справи набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають чинності через сорок п'ять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.  
    -72- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Текст статті 9 викласти у такій редакції: "Закони України з митних питань набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Інші нормативно-правові акти з митних питань набирають чинності через сорок п'ять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності. Офіційним опублікуванням закону та іншого нормативно-правового акту з митних питань вважається його опублікування в одному з періодичних видань, визначених законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування нормативно-правового акту вважається дата виходу в світ відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях. Строки набрання чинності законами нта іншими нормативно-правовими актами з митних питань, визначені днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного опублікування закону або іншого нормативно-правового акту, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку. Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з митних питань визначено вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня. Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з митних питань визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати."  
Враховано    
67. У разi якщо зазначенi акти не будуть офiцiйно опублiкованi, вони не набирають чинностi. Якщо такi акти будуть опублiкованi без зазначення строку набрання ними чинностi, датою набрання чинностi вважатиметься сорок шостий день пiсля офiцiйного опублiкування. Офiцiйним опублiкуванням вважається опублiкування у перiодичному виданнi Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України або офiцiйному виданнi Державної митної служби України. Датою опублiкування вважається дата фактичного виходу в свiт вiдповiдного номера цього видання.   -73- Черепков В.Ф.
Доповнити Кодекс статтею 9.1: "Стаття 9.1 Дія законодавства з митних питань у часі При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України. У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійсненням таких процедур. Особа, яка вчинила порушення митних правил або інше правопорушення, передбачене цим Кодексом, підлягає відповідальності на підставі норм, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення. Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають. Провадження у справах про порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, ведеться на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення."  
Враховано   Офіційним опублікуванням закону та іншого нормативно-правового акту з питань митної справи вважається його опублікування в одному з періодичних видань, визначених законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування нормативно-правового акту вважається дата виходу в світ відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях. Строки набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначені днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного опублікування закону або іншого нормативно-правового акту, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку. Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня. Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати. Стаття 10. Дія законодавства з питань митної справи у часі При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України. У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійснення таких процедур. Особа, яка вчинила порушення митних правил або інше правопорушення, передбачене цим Кодексом, підлягає відповідальності на підставі норм, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення. Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають. Провадження у справах про порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, ведеться на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.  
68. Cтаття 10. Майно, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення митних органiв   -74- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 10 виключити.  
Враховано    
69. Майно митних органiв та спецiалiзованих митних управлiнь i органiзацiй є державною власнiстю України. Повноваження власника щодо управлiння цим майном здiйснює Державна митна служба України. Майно митних органiв приватизацiї не пiдлягає.   -75- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
У ч.1 статті 10 вилучити слово "власника". Статтю вилучено  
Відхилено    
70. У разi приватизацiї об'єктiв державної власностi майно, що використовується виключно для митних цiлей, вiдокремлюється i безоплатно передається на баланс митних органiв.   -76- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 10 виключити положення статті щодо приватизації. Статтю вилучено  
Відхилено    
71. Якщо майно не може бути вiдокремлене вiд об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування митним органам. При цьому власник майна не вправi змiнювати порядок та умови користування цим майном митними органами.   -77- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.3 статті 10 доповнити словами "Без їх згоди". Статтю вилучено  
Відхилено    
72. Фiнансування, матерiально-технiчне забезпечення та розвиток iнфраструктури митних органiв здiйснюється за рахунок державного бюджету України шляхом використання Державною митною службою України на зазначенi цiлi частини митних доходiв, визначених Державним бюджетом України на поточний рiк, а також надходжень вiд митних зборiв у порядку, визначеному Державною митною службою України.   -78- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У статті 10: 1) з частини першої вилучити слово "власника" і викласти її у такій редакції: "Майно митних органів, спеціалізованих митних управлінь та організацій є державною власністю України. Повноваження щодо управління цим майном здійснює Державна митна служба України. Майно митних органів приватизації не підлягає." ; 2) частину четверту пропоную викласти наступним чином: "Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів здійснюється за рахунок державного бюджету України". Статтю вилучено  
Відхилено    
    -79- Національний банк України
Статтю 10 доповнити частиною 5 такого змісту: "Оплата витрат митних органів здійснюється з реєстраційних рахунків, відкритих у Державному казначействі України". Статтю вилучено  
Відхилено    
    -80- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.4 статті 10 викласти в такій редакції: "Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів здійснюється виключно за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України". Статтю вилучено  
Відхилено    
73. Стаття 11. Земельнi дiлянки, службовi та побутовi примiщення, обладнання i засоби зв'язку митних органiв   -81- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 11 виключити, включивши замість неї до Кодексу статтю 20-4.  
Враховано    
74. Земельнi дiлянки для службових потреб митних органiв, в тому числi для зон митного контролю, надаються в безстрокове (постiйне) користування. Митнi органи звiльняються вiд сплати податку на землю та вiдшкодування збиткiв власникам землi.   -82- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Виключити останнє речення абзацу першого ст. 11 проекту. Статтю вилучено  
Відхилено    
    -83- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Друге речення частини 1 статті 11 вилучити. Статтю вилучено  
Відхилено    
    -84- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.1 статті 11 виключити як таку, що є нормою Закону України "Про плату за землю". Статтю вилучено  
Відхилено    
    -85- Янковський М.А. (в.о. № 47)
З ч.1 статті 11 необхідно виключити друге речення: "Митні органи звільняються від сплати податку на землю та відшкодування збитків власникам землі". Статтю вилучено  
Відхилено    
75. Митне оформлення може проводитися митними органами безпосередньо на територiї або в примiщеннi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i пiдпорядкування на їх прохання за умови надання митним органам в безоплатне користування цими пiдприємствами, установами, органiзацiями вiдповiдних службових i побутових примiщень, обладнання i засобiв зв'язку.   -86- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Із статті 11 необхідно вилучити положення щодо плати за землю та невідшкодування збитків власникам землі. Статтю вилучено  
Відхилено    
    -87- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Звільнення митних органів від сплати податку на землю та звільнення їх від відшкодування збитків власникам землі є прерогативою іншого податкового закону. Статтю вилучено  
Відхилено    
76. ГЛАВА 2. Система, структура, органiзацiя дiяльностi митних органiв   -88- Черепков В.Ф.
Назву глави 2 викласти у такій редакції: "Структура та організація діяльності митної системи України"  
Враховано   ГЛАВА 2. труктура та організація діяльності митної системи України  
77. Стаття 12. Державне керiвництво митною справою Центральним органом державного управлiння в галузi митної справи є Державна митна служба України.   -89- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Статтю 12 викласти в новій редакції: "Стаття 12. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи є Державна митна служба України.  
Враховано   Стаття 11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи є Державна митна служба України.  
78. Стаття 13. Здiйснення митної справи   -90- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 13 викласти в новій редакції: "Стаття 13. Безпосереднє здійснення митної справи Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи, які є правоохоронними органами України. Митнi органи, реалізуючи митну полiтику України, виконують такi основні завдання: 1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з митних питань; 2) захист економiчних iнтересiв України; 3) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи; 4) сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб; 5) застосування відповідно до закону заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщенні товарів через митний кордон України; 6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарiв і транспортних засобів, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення; 7) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами контролю комплексного контролю за валютними операціями у зовнішньоекономічній діяльності; 8) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; 9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; 10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи; 12) ведення митної статистики; 13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; 14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України. Органи державної влади, які відповідно до законів України не здійснюють загального керівництва митною справою, органи місцевого самоврядування, підприємства, їх посадові особи, а також громадяни не мають права приймати рішення, віднесені до компетенції митних органів України, чи іншим чином втручатися у діяльність митних органів."  
Враховано   Стаття 12. Безпосереднє здiйснення митної справи  
79. Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи, якi є правоохоронними органами України.      Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи, які є правоохоронними органами України Митнi органи, реалізуючи митну полiтику України, виконують такi основні завдання:. 1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи; 2) захист економiчних iнтересiв України;  
80. Митнi органи, реалiзуючи митну полiтику України, виконують такi основнi завдання:      3) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи; 4) сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;  
81. 1) захист економiчних iнтересiв України;      5) застосування відповідно до законодавства заходів тарифного та нетарифного регулювання при перемiщенні товарів через митний кордон України; 6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарiв, і транспортних засобів, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;  
82. 2) контроль за додержанням митного законодавства України;      7) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами комплексного контролю за валютними операціями у зовнішньоекономічній діяльності; 8) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;  
83. 3) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи;      9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; 10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи; 12) ведення митної статистики; 13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; 14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України; 15) сприяти спрощенню митного оформлення. Органи державної влади, які відповідно до законів України не здійснюють загального керівництва митною справою, органи місцевого самоврядування, підприємства, їх посадові особи, а також громадяни не мають права приймати рішення, віднесені до компетенції митних органів України, чи іншим чином втручатися у діяльність митних органів.  
84. 4) сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб;   -91- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
В статті 13 доцільно визначити основні завдання митних органів та їх основні функції.  
Враховано    
    -92- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Викласти підпункт 4 ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" в наступній редакції: "4) виконання процедури, встановленої законом, призупинення переміщення через митний кордон товарів, які можуть мати відношення до порушення прав інтелектуальної власності;"  
Відхилено    
85. 5) використання засобiв митнотарифного та нетарифного регулювання у разi перемiщення через митний кордон України товарiв;   -93- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 5 статті 13 викласти у новій редакції: "5) застосування відповідно до законодавства заходів тарифного та нетарифного регулювання при перемiщенні товарів через митний кордон України;"  
Враховано    
86. 6) вдосконалення митного контролю i оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;       
87. 7) здiйснення разом з Нацiональним банком України контролю за валютними операцiями;   -94- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Викласти підпункт 7 ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" в наступній редакції: "7) здійснення разом з Національним банком України контролю за дотриманням правил ввезення на територію України та вивезення за її межі валютних цінностей;"  
Відхилено    
    -95- Національний банк України
Пункт 7 частини 2 статті 13 пропонуємо викласти в такій редакції: "контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України", оскільки ця функція митних органів у сфері валютного контролю випливає із пункту 5 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".  
Враховано редакційно    
    -96- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пункт 7 частини другої статті 13 викласти в такій редакції: "7) спільно з Національним банком України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей в момент перетину митного кордону України;".  
Враховано редакційно    
88. 8) здiйснення заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку за участю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України;   -97- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Викласти підпункт 8 ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" в наступній редакції: "8) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів при перемiщення товарів через митний кордон України;"  
Враховано редакційно    
    -98- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Вимагає уточнення зміст п.8 статті 13 - які заходи щодо захисту інтересів споживачів товарів будуть здійснювати митні органи.  
Відхилено . Норма іншого законодавства   
89. 9) створення сприятливих умов для прискорення пасажиропотоку та перемiщення товарiв через митний кордон України;       
90. 10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;       
91. 11) спiвробiтництво з митними та iншими органами iноземних держав, а також з мiжнародними органiзацiями з питань митної справи;       
92. 12) ведення митної статистики;       
93. 13) ведення Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi;   -99- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
П.13 статті 13 - в Україні існують відповідні органи по стандартизації, метрології та сертифікації, вони і повинні вести товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності.  
Відхилено    
    -100- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Пункти 13 та 14 статті 13 виключити з Кодексу.  
Враховано частково    
94. 14) здiйснення верифiкацiї (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України.   -101- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
"15) проведення оцінки товарів, що переміщуються через митний кордон України; 16) здійснення верифікації виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння. Ці процедури здійснюються митною лабораторією згідно ст.19 цього Кодексу".  
Відхилено    
    -102- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Доповнити ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" новим підпунктом наступного змісту: "здійснення інших заходів та повноважень, визначених законами України".  
Відхилено    
    -103- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Статтю 13 доповнити частиною 15: "15) сприяти спрощенню митного оформлення ".  
Враховано    
    -104- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У статті 13: 1) частину першу пропоную об'єднати з абзацем 1 ч.2 і викласти у такій редакції: "Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи, які, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання…" ;  
Відхилено    
    -105- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
2) пункт 2 частини 2 вилучити;  
Враховано    
    -106- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
3) пункти 8 та 13 частини 2 вилучити.  
Відхилено    
95. Стаття 14. Митнi органи України      Стаття 13. Митна система України  
96. Митнi органи України становлять єдину загальнодержавну систему, яка складається з :   -107- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Потрібно привести у відповідність зі стст.1, 16, 21 стосовно визначення єдиної загальнодержавної системи, яка реалізуватиме державну митну політику.  
Немає висновку   Митна система України складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.  
97. Державної митної служби України; регiональних митниць; митниць; спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй.   -108- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У статті 14 слід до митних органів включити митні пости і митні лабораторії, оскільки функціонування зазначених підрозділів передбачено ст.18 та ст.19 і визначаються окремими положеннями, затвердженими Головою митної служби України.  
Відхилено   Митними органами є Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці.  
    -109- Черепков В.Ф.
Статтю 14 викласти в такій редакції: "Митна система України складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій. Митними органами є Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці".  
Враховано    
98. Стаття 15. Державна митна служба України   -110- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 15 викласти в новій редакції: "Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з митних питань, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання. Державна митна служба України є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про Державну митну службу України, яке затверджується Президентом України. Нормативно-правові акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здійснення митної справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, видані на основі й на виконання чинного законодавства та в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма підприємствами та громадянами. Нормативно-правові акти Державної митної служби України підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Державній митній службі України підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші). Державну митну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Премє'р-міністра України."  
Враховано   Стаття 14. Державна митна служба України  
99. Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює дiяльнiсть митних органiв щодо виконання законодавства України з митної справи, в межах своїх повноважень видає накази та iнструкцiї, органiзує та контролює їх виконання.      Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання. Державна митна служба України є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про Державну митну службу України, яке затверджується Президентом України Нормативно-правові акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здійснення митної справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, видані на основі й на виконання чинного законодавства та в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма підприємствами та громадянами. Нормативно-правові акти Державної митної служби України підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Державній митній службі України підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші). Державну митну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Премє'р-міністра України.  
100. Нормативнi акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здiйснення митної справи, органiзацiї та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил, виданi на основi й на виконання чинного законодавства та в межах її компетенцiї, є обов'язковими для центральних органiв виконавчої влади України, органiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй (незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування), посадових осiб i громадян.   -111- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У статті 15 слово "інструкції" слід замінити словом "розпорядження", так як інструкції не видаються органом, а затверджуються наказом керівника.  
Відхилено    
    -112- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 статті 15 доповнити реченням такого змісту: "Нормативні акти з питань порядку переміщення транспортних засобів перевізників та вантажів, що ними перевозяться, через митний кордон України видаються Державною митною службою України спільно з Міністерством транспорту України".  
Відхилено    
101. Нормативнi акти Державної митної служби України пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до чинного законодавства України.       
102. Державнiй митнiй службi України безпосередньо пiдпорядкованi регiональнi митницi, митницi, митнi пости, а також утворенi ним спецiалiзованi органiзацiї та установи (митнi лабораторiї, iнформацiйно-аналiтичнi пiдроздiли, будiвельнi та господарськi служби, кiнологiчнi служби, науково-дослiднi пiдроздiли, навчальнi заклади i установи з пiдготовки та перепiдготовки кадрiв), iншi органiзацiї i установи митної системи.   -113- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У статті 15: 1) частину 5 пропоную доповнити і викласти у такій редакції: "Державну митну службу очолює голова, якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України";  
Враховано    
    -114- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
2) частину 6 пропоную викласти у такій редакції: "У Державній митній службі України утворюється колегія. Склад колегії, умови її формування та діяльності визначаються Положенням про Державну митну службу України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
103. Державну митну службу України очолює голова.   -115- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Частину 5 статті 15 доповнити словами "якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України".  
Враховано    
104. У Державнiй митнiй службi України утворюється колегiя. Склад колегiї, умови її формування та дiяльностi визначаються Положенням про Державну митну службу України.       
105. Стаття 16. Регiональна митниця   -116- Черепков В.Ф.
Статтю 16 викласти в новій редакції: "Реґіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним реґіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з митних питань, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій. Реґіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється Державною митною службою України. Начальник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України".  
Враховано   Стаття 15. Регiональна митниця  
106. Регiональна митниця є регiональним митним органом, що входить як складова частина до єдиної системи Державної митної служби України, здiйснює комплексний контроль за дотриманням законодавства з митної справи i в межах своєї компетенцiї на територiї закрiпленого за ним регiону забезпечує керiвництво i координацiю дiяльностi митниць (крiм пiдпорядкованих безпосередньо Державнiй митнiй службi України), спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй Державної митної служби України.      Реґіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним реґіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.  
107. У системi органiв Державної митної служби України можуть створюватися спецiалiзованi митнi управлiння для керiвництва та координацiї дiяльностi митних органiв, пов'язаної iз здiйсненням функцiональних завдань у галузi митної справи.      Реґіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється Державною митною службою України. Начальник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України.  
108. Регiональна митниця є юридичною особою i провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про митну справу. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя регiональних митниць здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Регiональна митниця дiє на основi Положення, що затверджується головою Державної митної служби України.   -117- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
Другий абзац статті 16 викласти в такій редакції: "У системі органів Державної митної служби України, за погодженням Кабінету Міністрів України, можуть створюватися спеціалізовані митні управління для керівництва та координації діяльності митних органів, пов'язаних із здійсненням функціональних завдань у галузі митної справи".  
Відхилено    
    -118- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.2 статті 16 перенести до статті 15.  
Відхилено    
109. Стаття 17. Митниця   -119- Черепков В.Ф.
Статтю 17 викласти у новій редакції: Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з митних питань, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України. Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України. Митниця підпорядковується реґіональній митниці та Державній митній службі України або Державній митній службі України безпосередньо. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється Державною митною службою України. Митниця дiє в межах регiону (територiї), що визначається Державною митною службою України. У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах чи територіях iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пости на правах структурного пiдроздiлу митницi. Начальник митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України".  
Враховано   Стаття 16. Митниця  
110. Митниця є державним органом, який здiйснює захист економiчних iнтересiв України, забезпечує виконання законодавства з митних питань, а також справляння мита, митних зборiв та iнших митних платежiв.      Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з питань митної справи, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.  
111. Вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства України митниця є органом дiзнання у справах про контрабанду.      Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України  
112. Митниця є юридичною особою i провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України з митних питань, а також Положення про митницю, що затверджується головою Державної митної служби України. Митниця пiдпорядковується регiональнiй митницi та Державнiй митнiй службi або Державнiй митнiй службi України безпосередньо. Структура, гранична чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв митницi затверджуються головою Державної митної служби України за поданням регiональної митницi.      Митниця підпорядковується реґіональній митниці та Державній митній службі України або Державній митній службі України безпосередньо. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється Державною митною службою України. Митниця дiє в межах регiону (територiї), що визначається Державною митною службою України.  
113. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митниць України здiйснюється головою Державної митної служби України.      У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах чи територіях iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пости на правах структурного пiдроздiлу митницi.  
114. Митницi розташовуються:      Начальник митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України.  
115. на митному кордонi України, що збiгається з державним кордоном України, у пунктах пропуску на державному кордонi України, через якi здiйснюється залiзничне, автомобiльне, морське, рiчкове, повiтряне та iнше сполучення, а також в iнших районах митної територiї України;       
116. у пунктах, розмiщених на митному кордонi України там, де вiн збiгається з межами спецiальних митних зон, а також на територiї спецiальних митних зон.       
117. Митниця України дiє в межах регiону (територiї), що визначається регiональною митницею за погодженням з Державною митною службою України.       
118. У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пункти на правах структурного пiдроздiлу митницi.       
119. Начальник митницi призначається на посаду та звiльняється з посади головою Державної митної служби України.       
120. Стаття 18. Митний пост   -120- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 18 викласти в такій редакції: "Для забезпечення виконання регіональними митницями та митницями функцій, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, можуть створюватися митні пости. Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності регіональної митниці, митниці. Типове положення про митний пост затверджується наказом Державної митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється Державною митною службою України за поданням відповідної регіональної митниці, митниці. Начальник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної митної служби України".  
Враховано   Стаття 17. Митний пост  
121. Митний пост є митним пiдроздiлом, що безпосередньо здiйснює митний контроль та оформлення транспортних засобiв i товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України. Митний пост є структурним пiдроздiлом митницi.      Для забезпечення виконання регіональними митницями та митницями функцій, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, можуть створюватися митні пости.  
122. Митнi пости створюються з урахуванням адмiнiстративнотериторiального подiлу, географiчного положення району, а також на залiзничних станцiях, автомагiстралях, в аеропортах, морських i рiчкових портах тощо. Зону дiяльностi митного поста визначає начальник митницi за погодженням з регiональною митницею. Положення про митний пост затверджується головою Державної митної служби України.      Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності регіональної митниці, митниці.  
123. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митних постiв здiйснюється Державною митною службою України за поданням регiональної митницi. Начальник митного поста призначається на посаду i звiльняється з посади начальником регiональної митницi за погодженням з Державною митною службою України.      Типове положення про митний пост затверджується наказом Державної митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється Державною митною службою України за поданням відповідної регіональної митниці, митниці. Начальник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної митної служби України.  
124. Стаття 19. Митнi лабораторiї       
125. У системi Державної митної служби України створюються центральна митна лабораторiя i митнi лабораторiї регiональних митниць.   -121- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 19 виключити, включивши замість неї статтю 20-1  
Враховано    
126. Центральна митна лабораторiя створюється, реорганiзується та лiквiдується головою Державної митної служби України. Вона має статус юридичної особи, здiйснює науковометодичне керiвництво митними лабораторiями регiональних митниць.       
127. Центральна митна лабораторiя i митнi лабораторiї регiональних митниць здiйснюють матерiалознавчi дослiдження, товарознавчi експертизи, а також iншi митнi лабораторнi дослiдження за дорученням керiвництва Державної митної служби України i регiональних митниць.       
128. Митним лабораторiям надається право провадження судово-експертної дiяльностi.   -122- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Із статті 19 необхідно виключити положення щодо судово-експертного статусу лабораторій митниць.  
Враховано    
129. Положення про центральну митну лабораторію i Положення про митнi лабораторії регіональних митниць затверджуються головою Державної митної служби України.       
130. Стаття 20. Спеціалізовані управління та органiзацiї   -123- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 20 викласти в новій редакції: "Стаття 20. Спецiалiзованi митні установи та організації З метою забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, в митній системі України створюються господарські, будівельні, постачальні, ремонтні, експлуатаційні, автотранспортні, інформаційно-аналітичні, консалтингові, кінологічні, оздоровчі, освітні та інші спеціалізовані митні установи та організації, у тому числі соціально-побутового спрямування. Вони є юридичними особьами і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та Положень, які затверджуються наказами Державної митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється Державною митною службою України.  
Враховано   Стаття 18. Спецiалiзованi митні установи та організації  
131. З метою забезпечення ефективної діяльності митних органів при Державній митній службі України можуть створюватися спеціалізовані управління та організації для декларування, зберігання та реалізації митних вантажів, забезпечення технічними засобами контролю, а також будівельні та господарські служби, інформаційно-аналітичні центри, кінологічні служби, заклади освіти з підготовки та перепідготовки кадрів, консультацiйноiнформацiйнi пункти тощо.   -124- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити статтю 20 після слів "при Державній митній службі України" словами "за погодженням з Кабінетом Міністрів України" і далі за текстом.  
Відхилено   З метою забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, в митній системі України створюються господарські, будівельні, постачальні, ремонтні, експлуатаційні, автотранспортні, інформаційно-аналітичні, консалтингові, кінологічні, оздоровчі, освітні та інші спеціалізовані митні установи та організації, у тому числі соціально-побутового спрямування. Вони є юридичними особами і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та Положень, які затверджуються наказами Державної митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється Державною митною службою України. Стаття 19. Митні лабораторії У митній системі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць, митниць. Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями. Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення судово-експертної діяльності. Створення, реорганізація та ліквідація центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюється Державною митною службою України. Положення про Центральну митну лабораторію та Положення про митні лабораторії затверджуються наказами Державної митної служби України. Стаття 20. Митна варта Митна варта - спеціальний підрозділ Державної митної служби України, призначений для боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення режиму зон митного контролю, а також виконання інших завдань. Стаття 21. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю України. Управління цим майном здійснює Державна митна служба України відповідно до законодавства. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приватизації не підлягає. У разі приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюється і безоплатно передається на баланс відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. Якщо майно не може бути відокремлене від об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування відповідним митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. При цьому власник майна не вправі змінювати порядок та умови користування цим майном митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями без їх згоди. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної системи України здійснюється за рахунок Державного бюджету України, у тому числі спеціального фонду, який формується за рахунок митних зборів. Митні органи, спеціалізовані митні установи та оргнанізації при ввезенні на митну територію України товарів, призначених для забезпечення їхньої службової діяльності та розвитку інфраструктури митної системи України звільняються від сплати митних платежів. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду. Стаття 22. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям у безстрокове (постійне) користування. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати податку на землю. Відшкодування власникам земель та землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Порядок визначення та відшкодування зазначених збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України У разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у безоплатне користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку.  
    -125- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Замість вилученої статті 19 включити до Кодексу статтю 20-1: "Стаття 20-1. Митні лабораторії У митній системі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць, митниць. Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями. Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення судово-експертної діяльності. Створення, реорганізація та ліквідація центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюється Державною митною службою України. Положення про Центральну митну лабораторію та Положення про митні лабораторії затверджуються наказами Державної митної служби України".  
Враховано    
    -126- Черепков В.Ф.
Замість виключеної глави 3 включити до Кодексу статтю 20-2: "Стаття 20-2. Митна варта Митна варта - спеціальний підрозділ Державної митної служби України, призначений для боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення режиму зон митного контролю, а також виконання інших завдань".  
Враховано    
    -127- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Замість виключеної статті 10 включити до Кодексу статтю 20-3 "Стаття 20-3. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю України. Управління цим майном здійснює Державна митна служба України відповідно до законодавства. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приватизації не підлягає. У разі приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюється і безоплатно передається на баланс відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. Якщо майно не може бути відокремлене від об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування відповідним митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. При цьому власник майна не вправі змінювати порядок та умови користування цим майном митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями без їх згоди. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної системи України здійснюється за рахунок Державного бюджету України, у тому числі спеціального фонду, який формується за рахунок митних зборів. Митні органи, спеціалізовані митні установи та оргнанізації при ввезенні на митну територію України товарів, призначених для забезпечення їхньої службової діяльності та розвитку інфраструктури митної системи України звільняються від сплати митних платежів. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду."  
Враховано    
    -128- Черепков В.Ф.
Замість виключеної статті 11 включити до Кодексу статтю 20-4: "Стаття 20-4. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям у безстрокове (постійне) користування. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати податку на землю. Відшкодування власникам земель та землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Порядок визначення та відшкодування зазначених збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України У разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у безоплатне користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку".  
Враховано    
132. ГЛАВА 3. Митна варта Державної митної служби України   -129- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Главу виключити, включивши до Кодексу замість неї статтю 20-2. 1  
Враховано    
133. Стаття 21. Принципи органiзацiї митної варти       
134. Митна варта - спецiальна оперативна служба Державної митної служби України, яка разом з iншими органами, управлiннями та органiзацiями митної системи забезпечує виконання митного законодавства України.       
135. Митна варта дiє на основi Положення, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.       
136. Керiвництво пiдроздiлами митної варти здiйснює голова Державної митної служби України, а в регiональних митницях i митницях вiдповiдно начальники цих митних органiв. Пiдроздiли митної варти входять до складу Управлiння органiзацiї боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил Державної митної служби України, служб i пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил регiональних митниць i митниць.       
137. Пiдроздiли митної варти забезпечуються зброєю та спецiальними засобами, транспортом, радiо- i телефонним зв'язком, а також спорядженням вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.       
138. Стаття 22. Завдання митної варти       
139. Основними завданнями митної варти є:       
140. 1) здiйснення заходiв, пов'язаних з виявленням, розкриттям, запобiганням, припиненням i профiлактикою контрабанди i порушень митних правил поза пунктами пропуску через митний кордон України;       
141. 2) охорона будинкiв, споруд, примiщень митних органiв та iнших об'єктiв митної iнфраструктури, зон митного контролю вiд будь-яких протиправних посягань;       
142. 3) фiзичний захист спiвробiтникiв митних органiв, iнших осiб, товарiв, якi перебувають у зонi митного контролю, вiд протиправних дiй;       
143. 4) локалiзацiя разом з iншими правоохоронними органами конфлiктних ситуацiй у зонi дiяльностi митних органiв;       
144. 5) участь у лiквiдацiї наслiдкiв катастроф, аварiй, стихiйного лиха та екологiчного забруднення в зонi дiяльностi митних органiв.       
145. Стаття 23. Права митної варти       
146. Для здiйснення визначених у статтi 22 цього Кодексу завдань пiдроздiли митної варти мають право:       
147. 1) розташовувати тимчасовi пости, пересуватися будь-якими дiлянками мiсцевостi i водного простору в межах митної територiї України, а в межах прикордонного, контрольованого районуза погодженням з Прикордонними вiйськами;       
148. 2) перевiряти документи на право перемiщення товарiв через митний кордон України в осiб поза пунктами пропуску через митний кордон України;       
149. 3) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд транспортних засобiв i речей громадян, якi перетинають митний кордон України поза пунктами пропуску;       
150. 4) проводити за рiшенням голови Державної митної служби України, начальника регiональної митницi або начальника митницi у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобiв i товарiв, у тому числi тих, що перемiщуються транзитом через територiю України;       
151. 5) супроводжувати та охороняти найцiннiшi вантажi, товари, в тому числi транзитнi, що перемiщуються через територiю України i перебувають пiд митним контролем;       
152. 6) запрошувати осiб до митних органiв для з'ясування обставин порушення митних правил. У невiдкладних випадках з'ясування обставин i первинне документування такого порушення може здiйснюватися в iнших придатних для цього мiсцях.       
153. Стаття 24. Розмiщення пiдроздiлiв митної варти       
154. Служби i вiддiли митної варти розмiщуються, як правило, в мiсцях розташування регiональних митниць i митниць.       
155. За рiшенням голови Державної митної служби України особовий склад, транспорт, озброєння та спецiальнi засоби пiдроздiлiв митної варти у разi оперативної необхiдностi можуть бути тимчасово перемiщенi в iншi регiони України поза мiсцем основного розмiщення.       
156. ГЛАВА 4. Взаємовiдносини митних органiв з iншими органами,установами та органiзацiями   -130- Черепков В.Ф.
Назву глави 4 та статтю 25 викласти у новій редакції: "Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами, а також підприємствами та громадянами Стаття 25. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх службових осіб з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами Митнi органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодiють з iншими органами, а також з пiдприємствами та громадянами. У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально засвідченої довіреності, виданого громадянином. Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально засвідчених довіреностей. У відносинах з митними органами особи, які представляють інтереси інших осіб, користуються такими ж правами, мають такі ж обов'язки та несуть таку ж відповідальність, що й особи, інтереси яких вони представляють."  
Враховано   Глава 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами  
157. Стаття 25. Взаємовiдносини митних органiв та їх посадових осiб з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами      Стаття 23. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами  
158. Митнi органи у своїй дiяльностi взаємодiють з iншими державними органами, пiдприємствами та громадянами.      Митнi органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодiють з iншими органами, а також з пiдприємствами та громадянами. У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально засвідченої довіреності, виданої громадянином. Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально засвідчених довіреностей. У відносинах з митними органами особи, які представляють інтереси інших осіб, користуються такими ж правами, мають такі ж обов'язки та несуть таку ж відповідальність, що й особи, інтереси яких вони представляють.  
159. Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування не вправi приймати рiшення, якi належать до компетенцiї митних органiв, чи будь-яким iншим чином втручатися у дiяльнiсть цих органiв.   -131- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 25 доповнити частинами 3 та 4 такого змісту: "Митні органи при організації роботи своїх підрозділів на території підприємств транспорту взаємодіють з адміністрацією цих підприємств. Для організації проведення митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України транспортних засобів перевізників та товарів, що ними перевозяться, митні органи взаємодіють з уповноваженими Міністерством транспорту України органами авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту".  
Враховано    
160. Стаття 26. Взаємодiя митних органiв з Прикордонними вiйськами та правоохоронними органами   -132- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 26 викласти в новій редакції: "Стаття 26. Взаємодія митних органів з іншими правоохорон-ними органами та з Прикордонними військами Митні органи взаємодіють з іншими правоохоронними органами України та Прикордонними військами на засадах і в порядку, визначеному законодавством України. У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур або оперативно-розшукової діяльності ознак злочинiв, провадження дізнання по яких не належить до компетенції митних органів, керівник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це іншим правоохоронним органам або Прикордонним військам, залежно від їх компетенції. Прикордонні війська та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду".  
Враховано   Стаття 24. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними органами та з Прикордонними військами  
161. Митнi органи взаємодiють з Прикордонними вiйськами та правоохоронними органами України на засадах i в порядку, визначеному законодавчими та iншими нормативноправовими актами України.      Митні органи взаємодіють з іншими правоохоронними органами України та Прикордонними військами на засадах і в порядку, визначеному законодавством України. У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур або оперативно-розшукової діяльності ознак злочинiв, провадження дізнання по яких не належить до компетенції митних органів, керівник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це іншим правоохоронним органам або Прикордонним військам, залежно від їх компетенції.  
162. У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур та оперативнорозшукової дiяльностi ознак злочинiв, що не розцiнюються як контрабанда, начальник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це правоохоронним органам або Прикордонним вiйськам, залежно вiд їх компетенцiї.   -133- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У статті 26 доцільно конкретизувати, з якими органами взаємодіють митні органи під час виконання своїх завдань.  
Враховано   Прикордонні війська та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду.  
163. У свою чергу Прикордоннi вiйська та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявленi порушення митних правил або контрабанду.   -134- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити ч.3 статті 20 другим реченням такого змісту: "Прикордонні війська та правоохоронні органи спільно з митними органами здійснюють взаємопогоджені дії щодо попередження та усунення порушень митних правил та контрабанди".  
Враховано    
164. Стаття 27. Взаємовiдносини митних органiв з органами, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України   -135- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву статті 27 доповнити словом "іншими".  
Враховано   Стаття 25. Взаємовiдносини митних органiв з іншими органами, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України  
    -136- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропоную заголовок статті викласти в такій редакції: "Взаємодія митних органів з іншими органами, що здійснюють контроль на митному кордоні України". Початок ч.1 статті 27 доповнити словами "Транспортні засоби та,,," - і далі по тексту. Слова "санітрано-карантинному" замінити на "санітарно-епідеміологічному". Слова "пiдтримують постiйнi дiловi зв'язки" замінити словом "взаємодіють".  
Враховано    
165. Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати санiтарнокарантинному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю. Митнi органи пiдтримують постiйнi дiловi зв'язки з органами, що здiйснюють зазначенi види контролю.      Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати санiтарно-карантинному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю. Митнi органи взаємодіють з органами, що здiйснюють зазначенi види контролю.  
166. Митне оформлення завершується тiльки пiсля здiйснення видiв контролю зазначених у частинi першiй цiєї статтi.   -137- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У абз.2 статті 27 після слів "митне оформлення" доповнити речення словами "товарів, що переміщуються через митний кордон України".  
Враховано   Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тiльки пiсля здійснення встановленних чинним законодавством України необхідних для цього товару видiв контролю, зазначених у частині першій цієї статті.  
    -138- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.2 статті 27 треба викласти в наступній редакції: "Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення необхідних для цього товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті".  
Враховано редакційно    
167. Стаття 28. Взаємодiя митних органiв з Нацiональним банком України та фiнансовими органами України      Стаття 26. Взаємодiя митних органiв з Нацiональним банком України та фiнансовими органами України  
168. Митнi органи взаємодiють з Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, Державною податковою адмiнiстрацiєю України та їх органами на мiсцях, а також з органами, якi дiють при Мiнiстерствi фiнансiв України, - Головним управлiнням Державного казначейства України, Головним контрольно-ревiзiйним управлiнням України.   -139- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.1 статті 28 після слів "управління України" доповнити словами "а також Рахунковою палатою".  
Враховано   Митнi органи взаємодiють з Нацiональним банком України, Рахунковою палатою, Мiнiстерством фiнансiв України, а також Державною податковою адмiнiстрацiєю України, Державним казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням та їх органами на мiсцях.  
    -140- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 28 викласти у такій редакції: "Митнi органи взаємодiють з Нацiональним банком України, Рахунковою палатою, Мiнiстерством фiнансiв України, а також Державною податковою адмiнiстрацiєю України, Державним казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням та їх органами на мiсцях."  
Враховано    
169. У справi забезпечення надходження коштiв до Державного бюджету України митнi органи пiдзвiтнi Мiнiстерству фiнансiв України.      У справi забезпечення надходження коштiв до Державного бюджету України митнi органи пiдзвiтнi Мiнiстерству фiнансiв України.  
170. Митнi органи, Нацiональний банк України та фiнансовi органи України координують свою дiяльнiсть i обмiнюються iнформацiєю про надходження коштiв до Державного бюджету України.      Митнi органи, Нацiональний банк України та фiнансовi органи України координують свою дiяльнiсть i обмiнюються iнформацiєю про надходження коштiв до Державного бюджету України.  
171. Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв мiж органами Державної митної служби України та фiнансовими органами України щодо справляння податкiв та iнших платежiв до Державного бюджету України встановлюється законодавством України.   -141- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
Статтю 28 пропоную доповнити новим абзацом такого змісту: "Митні доходи та платежі надходять до Державного бюджету України через Національний банк України".  
Відхилено   Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв мiж органами Державної митної служби України та фiнансовими органами України щодо справляння податкiв та iнших платежiв встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
    -142- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У частині третій статті 28 слова "та iнших платежiв до Державного бюджету України встановлюється законодавством України" замінити словами "та інших платежів встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України."  
Враховано    
172. Стаття 29. Взаємовiдносини митних органiв з органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими державними адмiнiстрацiями   -143- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 29 викласти у такій редакції: "Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, створюють умови для їх належного функціонування."  
Враховано   Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування  
173. Митнi органи у своїй дiяльностi взаємодiють з органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими державними адмiнiстрацiями. Митнi органи iнформують органи мiсцевого самоврядування i мiсцевi державнi адмiнiстрацiї про виконання економiчних та соцiальних планiв, будiвництво митних споруд i житла, а також з питань охорони працi, технiки безпеки та екологiчного стану.      Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, створюють умови для їх належного функціонування.  
174. Органи мiсцевого самоврядування i мiсцевi державнi адмiнiстрацiї сприяють дiяльностi митних органiв, створюють умови для їх належного функцiонування, вживають заходiв щодо органiзацiї нормальної роботи пунктiв пропуску через митний кордон України та митних установ на пiдпорядкованих їм територiях, а також щодо вдосконалення митної iнфраструктури.       
175. ГЛАВА 5. Iнформування та консультацiї з митних питань   -144- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У назві глави 5 слово "консультації" замінити на слово "консультування"; статтю 30 викласти в новій редакції: "Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України Митні органи, а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення, зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".  
Враховано   ГЛАВА 4. Інформування та консультування з питань  
176. Стаття 30. Отримання iнформацiї про причини прийнятого рiшення, вчинення дiї або бездiяльностi      Стаття 28. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України  
177. Особа, щодо якої прийнято рiшення митним органом, вчинена дiя посадовою особою митного органу, а також особа, щодо якої належне рiшення не прийнято або належна дiя не вчинена протягом тримiсячного строку, вправi звернутися до цього митного органу в двомiсячний строк з дня прийняття рiшення, вчинення дiї чи закiнчення строку їх прийняття або вчинення, iз запитом про причини та пiдстави прийняття рiшення чи вчинення дiї або неприйняття рiшення чи невчинення дiї, якщо це безпосередньо зачiпає iнтереси такої особи.      Митні органи, а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення, зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
178. Запит пiдлягає розгляду митним органом в мiсячний строк. У разi подання письмового запиту вiдповiдь повинна даватися в письмовiй формi.   -145- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Запит підлягає розгляду митними органами протягом 10 календарних днів - довші строки тягнуть за собою додаткові затрати осіб та сприяють бюрократизації митних органів.  
Відхилено    
    -146- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Пропоную вилучити статтю 30 з законопроекту, оскільки порядок оскарження неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб врегульовані чинним законодавством, зокрема, Цивільно-процесуальним кодексом України, Арбітражно-процесуальним кодексом України та Законом України "Про звернення громадян".  
Враховано    
179. Стаття 31. Публiкацiя законодавчих та iнших нормативно-правових актiв       
180. Законодавчi акти України з митних питань, iншi законодавчi акти та мiжнароднi договори України, контроль за виконанням яких покладено на митнi органи, нормативно-правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України та Державної митної служби України публiкуються вiдповiдно у друкованих виданнях Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, а також у виданнях Державної митної служби України.   -147- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 31 виключити.  
Враховано    
181. Державна митна служба України забезпечує публiкацiю законодавчих та iнших нормативно-правових актiв з митних питань в iнших засобах масової iнформацiї, а також видання збiрникiв правових актiв з митних питань.       
182. Стаття 32. Iнформацiя щодо нормативних актiв   -148- Черепков В.Ф.
Статтю 32 викласти у новій редакції: "Стаття 32. Інформація щодо нормативно-правових актів Інформація щодо нормативно-правових актів з митних питань (назва акта, його основні положення, інформація щодо опублікування), може надаватися митними органами заінтересованим особам за їх запитами. Стислі довідки щодо основних положень законодавства України з митних питань та іншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи, розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів".  
Враховано   Стаття 29. Інформація щодо нормативно-правових актів  
183. Iнформацiя щодо нормативних актiв, визначених у статтi 31 цього Кодексу, в тому числi назва акта, його основнi положення та видання, в якому цей акт опублiковано, безплатно надається митними органами за запитами заiнтересованих осiб.      Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи (назва акта, його основні положення, інформація щодо опублікування), може надаватися митними органами заінтересованим особам за їх запитами.  
184. Стислi довiдки щодо основних положень митного та iншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митнi органи, подаються для загального ознайомлення в мiсцях розташування митних органiв.      Стислі довідки щодо основних положень законодавства України з питань митної справи та іншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи, розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів.  
185. Стаття 33. Надання текстiв опублiкованих правових актiв       
186. Тексти опублiкованих правових актiв, визначених у статтi 32 цього Кодексу, надаються заiнтересованим особам за плату, що справляється в розмiрах, установлених Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Зазначена плата не справляється у випадках, передбачених актами законодавства України.   -149- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 33 виключити.  
Враховано    
187. Стаття 34. Консультацiї з митних питань Працiвники митних органiв, митних лабораторiй, науково-дослiдних установ та навчальних закладiв Державної митної служби України надають консультацiї з митних та iнших питань, що належать до компетенцiї митних органiв, в порядку, встановленому Державною митною службою України   -150- Черепков В.Ф.
Статтю 34 викласти в новій редакції: "Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з митних питань Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з зазначених питань. Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з митних питань визначається Державною митною службою України".  
Враховано   Стаття 30. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з зазначених питань.  
188. .   -151- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Шаров І.Ф.
Зауваження до статті 34, оскільки інші державні органи (МВД, органи юстиції і т.д.) надають консультаційні послуги на платній основі.  
Враховано   Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з питань митної справи визначається Державною митною службою України.  
    -152- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Статтю 34 доповнити таким положенням: "Відповідні консультації надаються працівниками митної служби безкоштовно".  
Відхилено    
    -153- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У статті 34 проекту слід чітко обумовити, що надання інформації здійснюється виключно на безоплатній основі, а також чітко обумовити і консультативні послуги спеціалістів митної служби.  
Відхилено    
    -154- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 34 викласти в новій редакції: "Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів консультування з митних питань Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з митних питань. Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з митних питань визначається Державною митною службою України".  
Враховано    
189. Стаття 35. Вiдповiдальнiсть за недостовiрну iнформацiю   -155- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 35 викласти в новій редакції: "Відповідальність за недостовірну інформацію За недостовірність інформації, наданої відповідно до положень цієї глави, митні органи, спеціалізовані митні установи та організації несуть відповідальність, передбачену законом. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації не несуть відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок неточного відтворення тексту нормативно-правового акта, опублікованого без їх відома та контролю, а також за збитки, заподіяні внаслідок надання некваліфікованих консультацій особами, які не є працівниками митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за виняьтком випадків, коли ці особи були уповноважені зазначеними органами, установами та організаціями на здійснення консультування з митних питань".  
Враховано   Стаття 31. Відповідальність за недостовірну інформацію  
190. Митнi органи, митнi лабораторiї, науково-дослiднi установи та заклади освiти Державної митної служби України несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством України, за достовiрнiсть iнформацiї, наданої їх працiвниками особам вiдповiдно до положень цiєї глави.      За недостовірність інформації, наданої відповідно до положень цієї глави, митні органи, спеціалізовані митні установи та організації несуть відповідальність, передбачену законом.  
191. Митнi органи та їх установи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, не несуть вiдповiдальностi за збитки, заподiянi внаслiдок неточного вiдтворення тексту правового акта, опублiкованого без їх вiдома та контролю, а також за збитки, заподiянi внаслiдок неквалiфiкованих консультацiй, наданих особами, якi не є працiвниками згаданих митних органiв та установ i не уповноваженi надавати такi консультацiї.      Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації не несуть відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок неточного відтворення тексту нормативно-правового акта, опублікованого без їх відома та контролю, а також за збитки, заподіяні внаслідок надання некваліфікованих консультацій особами, які не є працівниками митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за винятком випадків, коли ці особи були уповноважені зазначеними органами, установами та організаціями на здійснення консультування з питань митної справи.  
192. ГЛАВА 6. Мiжнароднi зв'язки Державної митної служби України   -156- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву глави 5 викласти у новій редакції: "Глава 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи"  
Враховано   ГЛАВА 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи Стаття 32. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи. У митнiй справi Україна дотримується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, умов застосування митних режимiв, методології формування та ведення митної статистики, iнших загальноприйнятих міжнародних норм i стандартiв з питань митної справи, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з питань митної справи.  
    -157- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 38 розташувати попереду статті 36, виклавши її текст у новій редакції: "У митнiй справi Україна дотримується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, умов застосування митних режимiв, методології формування та ведення митної статистики, iнших загальноприйнятих міжнародних норм i стандартiв з питань митної справи, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з митних питань."  
Враховано    
193. Стаття 36. Принципи мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України      Стаття 33. Принципи мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України  
194. Уповноваженi посадовi особи Державної митної служби України, приймаючи в установленому порядку вiдповiдне рiшення, проводять переговори та експертну роботу, пов'язану з пiдготовкою мiждержавних, мiжурядових i мiжвiдомчих угод з митних питань, у взаємодiї з Мiнiстерством закордонних справ України, Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України, iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади України.   -158- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Текст статті 36 викласти у новій редакції: "Мiжнародна дiяльнiсть Державної митної служби України є складовою частиною зовнiшньополiтичної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. Міжнародна діяльність з питань митної справи, проведення переговорів та експертної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з митних питань, здійснюється Держмитслужбою України у взаємодії з Міністерством закордонних справ України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади України."  
Враховано   Мiжнародна дiяльнiсть Державної митної служби України є складовою частиною зовнiшньополiтичної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. Міжнародна діяльність з питань митної справи, проведення переговорів та експертної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з питань митної справи, здійснюється Держмитслужбою України у взаємодії з Міністерством закордонних справ України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади України.  
195. Мiжнародна дiяльнiсть Державної митної служби України є складовою частиною зовнiшньополiтичної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.       
196. Стаття 37. Основнi завдання мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України      Стаття 34. Основнi завдання мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України  
197. Основними завданнями Державної митної служби України в галузi мiжнародної дiяльностi є:      Основними завданнями Державної митної служби України в галузi мiжнародної дiяльностi є:  
198. 1) сприяння розвитковi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України;      1) сприяння розвитковi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України;  
199. 2) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України з митних питань;      2) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України з питань митної справи;  
200. 3) використання засобiв митного регулювання з метою створення сприятливих умов для участi України у мiжнародному економiчному спiвробiтництвi;      3) використання засобiв митного регулювання з метою створення сприятливих умов для участi України у мiжнародному економiчному спiвробiтництвi;  
201. 4) здiйснення з участю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;   -159- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Вимагає уточнення зміст п.4 статті 37 - які заходи щодо захисту інтересів споживачів товарів будуть здійснювати митні органи.  
Відхилено   4) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;  
202. 5) налагодження та пiдтримання вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства України спiвпрацi з митними та iншими органами iноземних держав, мiжнародними митними органiзацiями;   -160- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Пропоную доповнити пункт 5 статті 37 частиною такого змісту: "участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи"  
Відхилено   5) налагодження та пiдтримання вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законів України спiвпрацi з митними та iншими органами iноземних держав, мiжнародними митними органiзацiями;  
    -161- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 4 викласти в новій редакції: "4) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку";  
Враховано    
    -162- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
у пункті 5 слова "законодавства" замінити словом "законів";  
Враховано    
203. 6) опрацювання разом або за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiй про укладення та денонсацiю мiжнародних договорiв України з митних питань;   -163- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
у пункті 6 статті 37 слово "разом" замінити словом "спільно";  
Враховано   6) опрацювання спільно або за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiй про укладення та денонсацiю мiжнародних договорiв України з питань митної справи;  
204. 7) укладення та денонсацiя мiжвiдомчих мiжнародних угод, що належать до компетенцiї Державної митної служби України;   -164- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
пункт 7 викласти у новій редакції: "7) укладення міжнародних договорів міжвідомчого характеру з питань співробітництва у галузі митної справи, а також зупинення та припинення дії таких договорів;".  
Враховано   7) укладення міжнародних договорів міжвідомчого характеру з питань співробітництва у галузі митної справи, а також зупинення та припинення дії таких договорів;  
205. 8) координацiя та взаємодiя з митними та iншими установами iноземних держав, а в разi потреби - з мiжнародними i регiональними митними та iншими органiзацiями у боротьбi з контрабандою, в тому числi з контрабандою наркотикiв, а також у боротьбi з порушеннями митних правил.   -165- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 8 статті 37 слова "координація та" вилучити, слово "умтановами" замінити словом "органами" .  
Враховано   8) взаємодiя з митними та iншими органами iноземних держав, а в разi потреби - з мiжнародними i регiональними митними та iншими органiзацiями у боротьбi з контрабандою, в тому числi з контрабандою наркотикiв, а також у боротьбi з порушеннями митних правил.  
206. Стаття 38. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi з митних питань       
207. Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з митних питань.       
208. У митнiй справi Україна дотримується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, митних режимiв, митної статистики, iнших загальноприйнятих у свiтових митних вiдносинах норм i стандартiв, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з митних питань.       
209. Стаття 39. Зв'язок Державної митної служби України з мiжнародними митними органiзацiями   -166- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У назві статті 39 слово "зв'язок" замінити словом "зв'язки".  
Враховано   Стаття 35. Зв'язки Державної митної служби України з мiжнародними митними органiзацiями  
210. Державна митна служба України представляє Україну у Всесвiтнiй митнiй органiзацiї, iнших мiжнародних i регiональних митних органiзацiях.   -167- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 39: з частини першої виключити слова "міжнародних і регіональних"; у частині другій слова "Державною митною службою України" та "здійснюється" поміняти місцями, слова "через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також представництва України при міжнародних організаціях" виключити.  
Враховано   Державна митна служба України представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших митних організаціях.  
211. Мiжнародне спiвробiтництво у галузi митної справи Державною митною службою України здiйснюється за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України через дипломатичнi представництва та консульськi установи України за кордоном, а також представництва України при мiжнародних органiзацiях.      Міжнародне співробітництво у галузі митної справи здійснюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством закордонних справ України.  
212. Стаття 40. Спiвробiтництво у галузi митної справи      Стаття 36. Спiвробiтництво у галузi митної справи  
213. На пiдставi мiжнародних договорiв України може здiйснюватися:   -168- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У статті 36: Слова "на підставі" замінити словами "відповідно до"  
Враховано   Відповідно до мiжнародних договорiв України може здiйснюватися:  
214. 1) створення спiльних пунктiв пропуску на митному кордонi України;      1) створення спiльних пунктiв пропуску на митному кордонi України;  
215. 2) проведення спiльного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України;      2) проведення спiльного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України;  
216. 3) взаємне визнання документiв, що використовуються пiд час здiйснення митного контролю та оформлення;   -169- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Пункт 3 статті 40 вилучити.  
Враховано    
217. 4) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документiв, що використовуються митними органами для здiйснення митних процедур;      4) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документiв, що використовуються митними органами для здiйснення митних процедур;  
218. 5) проведення спiльних заходiв, спрямованих на запобiгання, виявлення i припинення контрабанди та порушень митних правил;      5) проведення спiльних заходiв, спрямованих на запобiгання, виявлення i припинення контрабанди та порушень митних правил;  
219. 6) проведення iнших спiльних одноразових чи постiйних заходiв з питань, що згiдно з цим Кодексом та iншими актами законодавства України належать до компетенцiї митних органiв.      6) проведення iнших спiльних одноразових чи постiйних заходiв з питань, що згiдно з цим Кодексом та iншими актами законодавства України належать до компетенцiї митних органiв.  
220. Стаття 41. Пiдтримання оперативного зв'язку мiж митними органами України i митними органами сумiжних iноземних держав      Стаття 37. Пiдтримання оперативного зв'язку мiж митними органами України i митними органами сумiжних iноземних держав  
221. З метою розв'язання невiдкладних завдань пропуску транспортних засобiв i товарiв, виявлення та припинення контрабанди i порушення митних правил, забезпечення законностi i правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України начальниковi регiональної митницi, начальниковi митницi та їх заступникам надається право проведення робочих зустрiчей з представниками митного органу сумiжної iноземної держави.   -170- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У абз.1 статті 41 слово "завдань" замінити словами "питань щодо".  
Враховано   З метою розв'язання невідкладних питань щодо пропуску товарів і транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України начальникові регіональної митниці, начальникові митниці та їх заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.  
222. Про час, умови i мету таких зустрiчей начальник митного органу або його заступник iнформує командира пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України.      Про час, умови i мету таких зустрiчей начальник митного органу або його заступник iнформує командира пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України.  
223. Порядок проведення таких зустрiчей визначається Положенням, затвердженим Головою Державної митної служби України за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.      Порядок проведення таких зустрiчей визначається Положенням, затвердженим Головою Державної митної служби України за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.  
224. Стаття 42. Взаємодiя митних органiв з митними службами iноземних держав пiд час провадження дiзнання у справах про контрабанду i порушення митних правил   -171- Черепков В.Ф.
Статтю 42 викласти в новій редакції: "Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями Взаємодія митних органів України з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами України".  
Враховано   Стаття 38. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями  
225. Взаємодiя митних органiв з митними службами та iншими компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду i порушення митних правил, здiйснюється митними органами через центральний апарат Державної митної служби України в порядку, передбаченому законодавством України, її мiжнародними договорами та за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України.      Взаємодія митних органів України з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами України.  
226. Р О З Д I Л II      Р О З Д I Л II  
227. Митний контроль      Митний контроль  
228. ГЛАВА 7. Органiзацiя митного контролю      ГЛАВА 6. Органiзацiя митного контролю  
229. Стаття 43. Здiйснення митного контролю   -172- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 43 викласти в новій редакції: "Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з митних питань. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших законодавчих актів України, а також міжнародних договорів України."  
Враховано   Стаття 39. Здiйснення митного контролю  
230. Митному контролю пiдлягають усi транспортнi засоби та товари, що перемiщуються через митний кордон України, за винятком випадкiв, передбачених цим Кодексом.      Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.  
231. Митний контроль охоплює всi заходи, якi здiйснюються митними органами для забезпечення дотримання митного законодавства України.   -173- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 43 доповнити частиною 3 такого змісту: "Митний контроль транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших законодавчих актів України, а також міжнародних договорів України.  
232. Стаття 44. Мета митного контролю   -174- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 44 вилучиити.  
Враховано    
233. Митний контроль здiйснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, пiдприємствами та їх посадовими особами, а також громадянами порядку перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв i товарiв.       
234. Стаття 45. Форми митного контролю      Стаття 40. Форми митного контролю  
235. Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митних органiв шляхом перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобiв, товарiв, особистого огляду, переогляду), облiку транспортних засобiв, товарiв, усного опитування громадян та посадових осiб, перевiрки системи облiку та звiтностi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, вiльних митних складiв, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де можуть знаходитись транспортнi засоби, товари, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, а також в iнших формах, передбачених цим Кодексом та нормативними актами з митних питань.   -175- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину першу статті 45 викласти у новій редакції: "Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом: 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю; 2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян); 3) обліку товарів і транспортних засобів з використанням приладів обліку на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі; 4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України; 6) перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність; 7) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи; 8) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з митних питань."  
Враховано   Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом: 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю; 2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян); 3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України; 6) перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, що провадять зовнішньоекономічну дічльність; 7) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи; 8) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.  
236. Порядок здiйснення митного контролю визначається Державною митною службою України вiдповiдно до норм цього Кодексу.      Порядок здійснення митного контролю визначається Державною митною службою України відповідно до норм цього Кодексу.  
237. Стаття 46. Вибiрковiсть митного контролю      Стаття 41. Вибiрковiсть митного контролю  
238. Пiд час проведення митного контролю митнi органи самостiйно визначають форму та обсяг контролю, достатнi для забезпечення дотримання законодавства України з митних питань, iнших нормативно-правових актiв України та мiжнародних договорiв України, контроль за дотриманням яких покладено на митнi органи.      Пiд час проведення митного контролю митнi органи самостiйно визначають форму та обсяг контролю, достатнi для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи, iнших нормативно-правових актiв України та мiжнародних договорiв України, контроль за дотриманням яких покладено на митнi органи.  
239. Стаття 47. Час перебування пiд митним контролем      Стаття 42. Час перебування пiд митним контролем  
240. Транспортнi засоби i товари перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно з митним режимом.   -176- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 47: частину першу доповнити словом "заявленим";  
Враховано   Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом.  
241. У разi ввезення на митну територiю України транспортних засобiв i товарiв митний контроль розпочинається з моменту їх перетинання митного кордону України.   -177- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
у абз.2 слова "їх перетинання" замінити словами "перетинання ними"; у абз.3 виключити слова "цих засобів і товарів";  
Враховано   У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.  
242. У разi вивезення за межi митної територiї України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення транспортних засобiв i товарiв для митного оформлення та декларування цих засобiв i товарiв у встановленому порядку.   -178- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
у абз.4 замінити слово "час" на "тривалість", додати слова "товарів і"; абз.6 доповнити словами "що переміщуються через митний кордон України"; абз.4 доповнити словами "У пункті пропуску на митному кордоні України".  
Враховано   У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому порядку.  
243. Час перебування транспортних засобiв пiд митним контролем на територiї зони митного контролю встановлюється вiдповiдно до технологiчної схеми пропуску через митний кордон осiб, транспортних засобiв i товарiв.      Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордону України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.  
244. Митний контроль закiнчується:      Митний контроль закiнчується:  
245. 1) у разi ввезення на митну територiю України - пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення транспортних засобiв i товарiв;      у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;  
246. 2) у разi вивезення за межi митної територiї України - пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення транспортних засобiв i товарiв та їх перетинання митного кордону України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.      у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.  
247. Стаття 48. Строки пред'явлення транспортних засобiв I товарiв, якi перемiщуються через митний кордон, митному органу      Стаття 43. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон  
248. Транспортнi засоби i товари, якi перемiщуються через митний кордон України, та документи на них пред'являються для контролю митним органам у незмiнному станi, включаючи їх упаковку та маркування, у пунктах перетинання митного кордону України та в iнших мiсцях, встановлених митними органами, де здiйснюється митний контроль та оформлення, не пiзнiше нiж через три години пiсля їх прибуття в пункт пропуску.   -179- Черепков В.Ф.
Назву статті 48 та абзац 1 викласти в новій редакції: "Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред`являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце"; абзаци 2, 3 та 4 виключити.  
Враховано   Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред`являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.  
249. Якщо митне оформлення транспортних засобiв i товарiв, якi ввозяться в Україну, здiйснюється митними органами не в пунктах перетинання митного кордону України, митним органам у пунктах пропуску подаються лише комерцiйнi, транспортнi та iншi супровiднi документи на транспортнi засоби i товари.       
250. На транспортнi засоби i товари, якi пройшли митне оформлення в iнших мiсцях, визначених митними органами, в пунктi пропуску на митному кордонi України пред'являються документи, якi засвiдчують, що митне оформлення здiйснено у повному обсязi.       
251. Перелiк документiв, якi подаються митному органу у пунктах пропуску на митному кордонi України, порядок контролю транспортних засобiв i товарiв та їх пропуску через митний кордон України визначається Державною митною службою України.   -180- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Ч.4 статті 48 після слів "визначається Державною митною службою України" доцільно доповнити словами "згідно з цим Кодексом".  
Відхилено    
252. Встановлений у частинi першiй цiєї статтi строк може збiльшуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.      Встановлений у частині першій цієї статті строк може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.  
253. Стаття 49. Документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю      Стаття 44. Документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю  
254. Особи, що перемiщують транспортнi засоби i товари через митний кордон України чи провадять дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, зобов'язанi подавати цим органам документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.      Особи, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, зобов'язані подавати цим органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.  
255. Перелiк документiв та вiдомостей, порядок їх подання визначаються Державною митною службою України згiдно з цим Кодексом та iншими актами законодавства України.   -181- Частину другу статті 49 доповнити словами "необхідних для здійснення митного контролю".  Враховано   Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Державною митною службою України згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України.  
    -182- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У ч.2 статті 49 слова "та іншими актами законодавства України" необхідно вилучити.  
Відхилено    
256. Для проведення митного контролю митнi органи вправi одержувати вiд банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ вiдомостi i довiдки про фiнансовi операцiї та стан рахункiв осiб, що перемiщують транспортнi засоби i товари через митний кордон України, а також осiб, що провадять дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи.   -183- Національний банк України
1) частини 3 та 4 пропонуємо доповнити словами "відповідно до законодавства України".  
Враховано   Для проведення митного контролю митні органи вправі одержувати від банків та інших фінансово-кредитних установ відомості і довідки про фінансові операції та стан рахунків осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, а також осіб, що провадять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.  
    -184- Національний банк України
2) частину 3 статті 49 вилучити  
Відхилено    
    -185- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Ч.3 статті 49 після слів "контроль за якою покладено на митні органи" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом".  
Відхилено    
257. Iншi правоохороннi органи України, фiнансово-кредитнi установи, податковi та iншi контролюючi органи України з власної iнiцiативи чи на запити митних органiв зобов'язанi iнформувати їх про наявнi вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.   -186- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції: "Iншi правоохороннi органи України, фiнансово-кредитнi установи, податковi та iншi контролюючi органи України на запити митних органів або за власною ініціативою iнформують митні органи про наявнi в них вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю."  
Враховано   Iншi правоохороннi органи України, фінансово-кредитнi установи, податковi та iншi контролюючi органи України на запити митних органів або за власною ініціативою iнформують митні органи про наявнi в них вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.  
    -187- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У статті 49: 1) частину 3 вилучити; 2) частину 4 викласти у наступній редакції: "Правоохоронні органи України, податкові та інші контролюючі органи України після отримання запитів митних органів зобов'язані інформувати їх про наявні відомості, необхідні для здійснення митного контролю".  
Відхилено    
258. Стаття 50. Доступ посадових осiб митних органiв на територiю чи в примiщення пiдприємств для здiйснення митного контролю   -188- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву статті 50 та текст доповнити словами "а також проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, з частини першої вилучити слова "в межах наданої їм законодавством України компетенцiї ".  
Враховано   Стаття 45. Доступ посадових осiб митних органів на територiю чи в примiщення підприємств для здійснення митного контролю, а також проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності  
259. Для забезпечення належного здiйснення митного контролю митнi органи, в межах наданої їм законодавством України компетенцiї, мають право перевiряти фiнансовоекономiчну та господарську дiяльнiсть пiдприємств, що провадять зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.   -189- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Пропоную перший абзац статті 50 вилучити.  
Відхилено   Для забезпечення належного здійснення митного контролю митнi органи мають право перевіряти фiнансово-економiчну та господарську діяльність підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність.  
    -190- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
На наш погляд, право перевіряти фінансово-економічну і господарську діяльність підприємств виходить за межі компетенції митних органів (ст.50).  
Відхилено    
260. Посадовi особи митних органiв з метою здiйснення митного контролю мають право безперешкодного доступу на територiю чи в примiщення будь-якого пiдприємства незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, де знаходяться товари, що пiдлягають митному контролю, документацiя та електронна база даних щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi цього пiдприємства.   -191- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 50 виключити як такц, що дублює компетенцію уповноважених державних органів та наділяє митні органи не властивою для них функцією.  
Відхилено   Посадові особи митних органів з метою здiйснення митного контролю, а також проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності мають право безперешкодного доступу на територiю чи в примiщення будь-якого підприємства незалежно вiд форм власностi та підпорядкування, де знаходяться товари, що пiдлягають митному контролю, документацiя та електронна база даних щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi цього підприємства.  
261. Стаття 51. Спiльний митний контроль на митному кордонi України      Стаття 46. Спiльний митний контроль на митному кордонi України  
262. На пiдставi мiжнародних договорiв України на кордонi України разом з вiдповiдними органами сумiжних держав може здiйснюватися спiльний митний контроль вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України.   -192- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Абз.1 статті 51 викласти у новій редакції: "На підставі міжнародних договорів України на кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав";  
Враховано   На підставі міжнародних договорів України на кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав.  
263. Спiльний контроль на митному кордонi України передбачає його здiйснення разом з митною службою iноземної держави за єдиною технологiчною схемою.   -193- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Абз.2 статті 51 вилучити.  
Враховано    
264. ГЛАВА 8. Зони митного контролю      ГЛАВА 7. Зони митного контролю  
265. Стаття 52. Мiсця розташування зон митного контролю      Стаття 47. Мiсця розташування зон митного контролю  
266. З метою забезпечення дотримання режиму митного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України, в морських i рiчкових портах, аеропортах, у мiсцях митного оформлення товарiв, розташування митних органiв на територiях вiльних економiчних зон, спецiальних митних зон i окремих пiдприємств, а також в iнших мiсцях, визначених митним органом, створюються зони митного контролю.   -194- Черепков В.Ф.
Статтю 52 викласти в новій редакції: "З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, у місцях митного оформлення товарів, а також у місцях розташування митних органів на територіях підприємств, вільних митних зон, а також в інших місцях, визначених митним органом, створюються зони митного контролю".  
Враховано   З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, у місцях митного оформлення товарів, а також у місцях розташування митних органів на територіях підприємств, вільних митних зон, а також в інших місцях, визначених митним органом, створюються зони митного контролю.  
    -195- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 52 після слова "аеропортах" записати "на залізничних станціях".  
Враховано    
267. Стаття 53. Порядок створення зон митного контролю   -196- Черепков В.Ф.
Статтю 53 викласти в новій редакції: "Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів і транспортних засобів визначаються Державною митною службою України. Зони митного контролю в межах пунктів пропуску на державному кордоні створюються за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України".  
Враховано   Стаття 48. Порядок створення зон митного контролю  
268. Порядок створення зон митного контролю, їх межi, режим функцiонування, а також порядок пропуску через зазначенi зони громадян, транспортних засобiв i товарiв визначаються Державною митною службою України за погодженням з Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.      Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів і транспортних засобів визначаються Державною митною службою України. Зони митного контролю в межах пунктів пропуску на державному кордоні створюються за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.  
269. Стаття 54. Розмiщення споруд та об'єктiв у зонi митного контролю      Стаття 49. Розмiщення споруд та об'єктiв у зонi митного контролю  
270. У зонi митного контролю розмiщуються тiльки споруди та об'єкти митних органiв, а в зонi митного контролю у пунктах пропуску через митний кордон України - також споруди i об'єкти Прикордонних вiйськ України, розмiщення яких передбачене порядком здiйснення прикордонно-митного контролю.   -197- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 54 викласти в новій редакції: "У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу Державної митної служби України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Державною митною службою України спільно з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України".  
Враховано   У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 25 цього Кодексу, розміщуються з дозволу Державної иитної служби України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Державною митною службою України спільно з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.  
    -198- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 54 слово "тільки" виключити, а після слів "митних органів" записати "та технологічні споруди і пристрої транспорту" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -199- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 54 пропоную викласти в такій редації: "У зоні митного контролю розміщуються тільки споруди та об'єкти митних органів, а у пунктах пропуску черех митний кордон України в зоні митного контролю -..." і далі за текстом.  
Відхилено    
271. Стаття 55. Забезпечення законностi i правопорядку у зонi митного контролю      Стаття 50. Режим зони митного контролю. Забезпечення законностi i правопорядку у зонi митного контролю  
272. Забезпечення безпеки громадян, а також цiлiсностi майна громадян, пiдприємств, що перемiщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законностi та правопорядку у зонi митного контролю покладається на митнi органи.   -200- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 55 викласти в новій редакції: "Стаття 55. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку в зоні митного контролю. Режим зони митного контролю - це встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю. Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи".  
Враховано   Режим зони митного контролю - це встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю. Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи.  
    -201- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У статті 55 доцільно викласти перелік інших органів, на які покладається забезпечення правопорядку, дотримання режиму у зоні митного контролю.  
Відхилено    
273. Стаття 56. Виробнича та комерцiйна дiяльнiсть у зонi митного контролю. Перемiщення громадян, транспортних засобiв i товарiв через зону митного контролю      Стаття 51. Господарська дiяльнiсть у зонi митного контролю. Перемiщення громадян, товарів і транспортних засобiв через зону митного контролю  
274. Провадження виробничої, комерцiйної та господарської дiяльностi у зонi митного контролю, перемiщення транспортних засобiв, товарiв, громадян, у тому числi посадових осiб iнших державних органiв, через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони допускається тiльки з дозволу митного органу i пiд його контролем, за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.   -202- Черепков В.Ф.
У назві статті 56 слова "Виробнича і комерційна" замінити словом "господарська"; статтю 56 викласти в новій редакції: "Здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб інших державних органів, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем посадових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законодавством України."  
Враховано   Здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб інших державних органів, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем посадових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законодавством України.  
275. ГЛАВА 9. Здiйснення митного контролю      ГЛАВА 8. Здiйснення митного контролю  
276. Стаття 57. Права митних органiв щодо здiйснення митного контролю      Стаття 52. Права митних органiв щодо здiйснення митного контролю  
277. Митнi органи у межах своїх повноважень вправi застосовувати примусовi заходи до порушникiв режиму зони митного контролю як у самiй зонi, так i поза цiєю зоною.   -203- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 57 викласти в новій редакції: "Митні органи у межах своїх повноважень вправі застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю. Митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав. Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України".  
Враховано   Митні органи у межах своїх повноважень вправі застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.  
278. Митнi органи вправi у примусовому порядку зупиняти i повертати в зони митного контролю транспортнi засоби, що вибули iз зони митного контролю без вiдповiдного дозволу митного органу. Це правило не поширюється на iноземнi судна i судна, що перебувають на територiї iнших держав.      Митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.  
279. Перелiк примусових заходiв, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та iншими актами законодавства України.   -204- Черепков В.Ф.
Доповнити Кодекс статтею 57-1 такого змісту: "Стаття 57-1. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові: 1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України; 2) при декларування товарів і транспортних засобів; 3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу."  
Враховано   Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України. Стаття 53. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові: 1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України; 2) при декларування товарів і транспортних засобів; 3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.  
280. Стаття 58. Огляд та переогляд транспортних засобiв i товарiв   -205- Черепков В.Ф.
Статтю 58 викласти в новій редакції: "З метою перевірки законностi перемiщення через митний кордон України товарів і транспортних засобiв митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобiв". Переогляд товарів і транспортних засобiв може бути здійснено за рішенням начальника митного органу або його заступника, якщо є достатні пiдстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших актів законодавства України. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутностi особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберiгає пiд митним контролем".  
Враховано   Стаття 54. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобiв  
281. З метою встановлення законностi перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв i товарiв (за винятком ручної поклажi), їх облiку, справляння мита, митних зборiв та iнших митних платежiв митний орган має право на проведення огляду цих засобiв i товарiв.   -206- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Абз.1 статті 58 пропоную викласти в такій редакції: "З метою встановлення законності пересування через митні кордони України транспортних засобів та товарів (за виключенням ручної поклажі), їх обліку, збору мита, митних стягнень та інших митних платежів митний орган має право на проведення огляду цих засобів і товарів. Оплата за огляд з ініціативи митних органів не передбачається. Право на огляд повинно здійснюватися не на шкоду субєктам ЗЕД".  
Відхилено   З метою перевірки законностi перемiщення через митний кордон України товарів і транспортних засобiв митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобiв.  
282. Переогляд транспортних засобiв i товарiв може бути здiйснено за рiшенням начальника митного органу або його заступника, якщо є достатнi пiдстави вважати, що зазначенi засоби i товари перемiщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.   -207- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Зі статті 58 виключити слова "(за винятком ручної поклажі)" та "достатні".  
Відхилено   Переогляд товарів і транспортних засобiв може бути здійснено за рішенням начальника митного органу або його заступника, якщо є пiдстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших актів законодавства України.  
283. Огляд та переогляд здiйснюються тiльки в присутностi власника товарiв, транспортних засобiв, який перемiщує цi транспортнi засоби, товари через митний кордон України чи зберiгає їх пiд митним контролем, або уповноваженого ним представника, який дiє на пiдставi належним чином оформленого доручення.      Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутностi особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберiгає пiд митним контролем.  
284. Стаття 59. Огляд та переогляд ручної поклажi, багажу та несупроводжуваного багажу   -208- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 59 викласти в новій редакції: "Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу Якщо є пiдстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які пiдлягають обліку і контролю державних органiв, зазначених у статтi 27 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюється: 1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля; 2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу; 3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях; 4) у разi залишення на територiї України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України. Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберiгання. Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України".  
Враховано   Стаття 55. Огляд та перегляд ручної поклажі та багажу  
285. Якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин перемiщує через митний кордон України товари, якi пiдлягають облiку i контролю iнших державних органiв, зазначених у статтi 27 цього Кодексу, чи товари, з яких справляється мито, митнi збори та iншi митнi платежi, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а також переогляд ручної поклажi та багажу з розпакуванням багажу цього громадянина.      Якщо є пiдстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які пiдлягають обліку і контролю державних органiв, зазначених у статтi 25 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.  
286. З метою припинення перемiщення через територiю України товарiв, заборонених для транзиту, оглядовi та переоглядовi можуть також пiдлягати ручна поклажа i багаж громадян, якi перетинають транзитом територiю України.       
287. Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи його уповноваженого представника, який дiє на пiдставi належним чином оформленого доручення.      Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи.  
288. Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу в разi вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюється:      Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюється:  
289. 1) якщо є достатнi пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя i здоров'я людей, тварин та рослин чи можуть завдати матерiальної шкоди громадянам, пiдприємствам;      1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;  
290. 2) якщо громадянин чи його уповноважений представник не з'явився протягом мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;      2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;  
291. 3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях;      3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях;  
292. 4) у разi залишення на територiї України ручної поклажi i багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.      4) у разi залишення на територiї України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.  
293. Огляд та переогляд ручної поклажi i багажу у разi вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажi та багажу чи їх зберiгання.      Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберiгання.  
294. Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.   -209- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Частину 5 статті 59 доповнити словами "при цьому обов'язково складається акт огляду чи переогляду і підписується представниками митної служби та підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання".  
Враховано редакційно   Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.  
295. Стаття 60. Особистий огляд      Стаття 56. Особистий огляд  
296. Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, може проводитися за письмовим рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України. Особистий огляд може також проводитися за письмовим рiшенням начальника митного пункту або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби начальника митного органу про пiдстави i результати такого огляду.   -210- Черепков В.Ф.
Статтю 60 викласти в новій редакції: "Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, може проводитися за письмовим рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатні пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України. На митному пості особистий огляд може проводитися за письмовим рiшенням начальника поста або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби начальника митного органу про пiдстави i результати такого огляду. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митного органу, начальника митного поста чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари. Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише медичним працiвником. Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України. Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi під час огляду, а у разі обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi. Копія протоколу надається громадянинові".  
Враховано   Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, може проводитися за письмовим рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатні пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України. На митному пості особистий огляд може проводитися за письмовим рiшенням начальника поста або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби начальника митного органу про пiдстави i результати такого огляду.  
297. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митного органу, начальника митного пункту чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками пiд час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари.      Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митного органу, начальника митного поста чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари.  
298. Особистий огляд проводиться посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi (не заiнтересованих у справi) в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарногiгiєнiчним вимогам. Доступ у це примiщення громадян, якi не беруть участi в оглядi, i можливiсть спостерiгати за проведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який пiдлягає огляду, має проводитись лише медичним працiвником.      Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише медичним працiвником.  
299. Пiд час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.      Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.  
300. Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi пiд час огляду, а у разi обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.   -211- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Частину 5 статті 60 доповнити словами "...і йому надається копія цього протоколу".  
Враховано   Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi під час огляду, а у разі обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi. Копія протоколу надається громадянинові. Стаття 57. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що преміщуються через митний кордон України, встановлюються Державною митною службою України. Стаття 58. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств - це отримання посадовою особою митного органу інформації що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією. В ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується Державною митною службою України. Способи виклику осіб, що підлягають опитуванню, визначаються посадовими особами митного органу. Стаття 59. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України. Стаття 60. Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність Рішення щдо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, що провадить зовнішньоекономічну діяльність, приймається керівником митного органу або його заступником у формі наказу. Перевірка фінасово-господарської діяльності підприємства проводиться не частіше одного разу на рік і не може тривати більше, ніж два місяці. У виняткових випадках тривалість перевірки може бути збільшена митним органом вищого рівня до трьох місяців. Перевіркою фінансово-господарської діяльності може бути охоплено не більш як три календарних роки діяльності особи, що перевіряється. При проведення перевірки фінансово-господарської діяльності посадові особи митних органів вправі застосовувати необхідні форми митного контролю, передбачені цим Кодексом. Посадові особи митного органу, які беруть участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, вправі вимагати від цього підприємства подання документів, необхідних для здійснення такої перевірки. Документи, необхідні для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, подаються митному органові у триденний термін у вигляді належно завірених копій. За наявності підстав вважати, що оригінали документів можуть бути знищені, приховані, виправлені або замінені, посадова особа митного органу, яка проводить перевірку, вправі здійснити вилучення таких документів зі складанням протоколу вилучення, форма якого затверджується Державною митною службою України. Вилучення зазначених документів здійснюється в присутності понятих. Протокол вилучення підписується посадовою особою, що здійснила вилувення, понятими, а також уповноваженою посадовою особою підприємства, що перевіряється. Копія протоколу вручається керівникові підприємства, що перевіряється, або його заступникові. Вилучені документи підлягають поверненню підприємству, в якого вони були вилучені, протягом п'яти днів з дати їх вилучення. Результати перевірки фінансово-господарської діяльності мають бути письмово повідомлені підприємству, щодо якого здійснювалася така перевірка, протягом одного місяця з дня складання акта про результати зазначеної перевірки. Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою: а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати митних платежів; б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації; в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи. За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється Державною митною службою України. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління вільної митної зони.  
    -212- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити Кодекс статтями 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 та 60-5 такого змісту: "Стаття 60-1. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що преміщуються через митний кордон України, встановлюються Державною митною службою України. Стаття 60-2. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств - це отримання посадовою особою митного органу інформації що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією. В ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується Державною митною службою України. Способи виклику осіб, що підлягають опитуванню, визначаються посадовими особами митгого органу. Стаття 60-3. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України. Стаття 60-4. Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність Рішення щдо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, що провадить зовнішньоекономічну діяльність, приймається керівником митного органу або його заступником у формі наказу. Перевірка фінасово-господарської діяльності підприємства проводиться не частіше одного разу на рік і не може тривати більше, ніж два місяці. У виняткових випадках тривалість перевірки може бути збільшена митним органом вищого рівня до трьох місяців. Перевіркою фінансово-господарської діяльності може бути охоплено не більш як три календарних роки діяльності особи, що перевіряється. При проведення перевірки фінансово-господарської діяльності посадові особи митних органів вправі застосовувати необхідні форми митного контролю, передбачені цим Кодексом. Посадові особи митного органу, які беруть участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, вправі вимагати від цього підприємства подання документів, необхідних для здійснення такої перевірки. Документи, необхідні для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, подаються митному органові у триденний термін у вигляді належно завірених копій. За наявності підстав вважати, що оригінали документів можуть бути знищені, приховані, виправлені або замінені, посадова особа митного органу, яка проводить перевірку, вправі здійснити вилучення таких документів зі складанням протоколу вилучення, форма якого затверджується Державною митною службою України. Вилучення зазначених документів здійснюється в присутності понятих. Протокол вилучення підписується посадовою особою, що здійснила вилувення, понятими, а також уповноваженою посадовою особою підприємства, що перевіряється. Копія протоколу вручається керівникові підприємства, що перевіряється, або його заступникові. Вилучені документи підлягають поверненню підприємству, в якого вони були вилучені, протягом п'яти днів з дати їх вилучення. Результати перевірки фінансово-господарської діяльності мають бути письмово повідомлені підприємству, щодо якого здійснювалася така перевірка, протягом одного місяця з дня складання акта про результати зазначеної перевірки." Стаття 60-5. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою: а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати митних платежів; б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації; в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи. За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється Державною митною службою України. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління вільної митної зони."  
Враховано    
301. Стаття 61. Використання технiчних та спецiальних засобiв для здiйснення митного контролю      Стаття 62. Використання технiчних та спецiальних засобiв для здiйснення митного контролю  
302. Для здiйснення митного контролю можуть використовуватися технiчнi та спецiальнi засоби, безпечнi для життя i здоров'я людини, тварин та рослин i такi, що не завдають шкоди пiдприємствам.   -213- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 61 замінити слово "підприємствам" на "товарам та транспортним засобам".  
Враховано   Для здiйснення митного контролю можуть використовуватися технiчнi та спецiальнi засоби, безпечнi для життя і здоров'я людини, тварин та рослин і такi, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.  
303. Стаття 62. Операцiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем   -214- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 62 викласти в новій редакції: "З дозволу, а у разі необхідності - і на вимогу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок осіб, які переміщують ці транспортні засоби і товари через митний кордон України. Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України".  
Враховано   Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено  
304. Пiдприємства та громадяни, якi перемiщують через митний кордон України товари, на вимогу митного органу зобов'язанi здiйснювати навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, упакування та переупакування товарiв, що пiдлягають митному оформленню, а також вiдкривати примiщення, ємностi та iншi мiсця, де можуть знаходитися такi товари.      З дозволу, а у разі необхідності - і на вимогу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок осіб, які переміщують ці товари і транспортні засоби через митний кордон України.  
305. Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або переупакування товарiв, щодо яких митне оформлення не було закiнчене, а також змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на цих товарах або їх упаковцi, можуть здiйснюватися тiльки з дозволу митного органу.      Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
306. Користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, iншими актами законодавства України.       
307. Порядок i умови, а також обмеження користування та розпорядження товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене, встановлюються Державною митною службою України.   -215- Янковський М.А. (в.о. № 47)
У статті 62: у ч.4 слова "Державною митною службою України" замінити словами "Кодексом і законами України"; у ч.5 необхідно оговорити види операцій.  
Враховано    
308. Операцiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем, здiйснюються за рахунок пiдприємств чи громадян, якi перемiщують цi товари через митний кордон України.   -216- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.5 статті 62 замість слів "підприємств чи громадян" записати "їх власників (уповноважених ними осіб)", а слова "які переміщують ці товари через митний кордон України" виключити.  
Відхилено    
309. Стаття 63. Iдентифiкацiя транспортних засобiв, товарiв, примiщень та iнших мiсць пiд час здiйснення митного контролю      Стаття 64. Iдентифiкацiя товарів, транспортних засобiв, примiщень та iнших мiсць пiд час здiйснення митного контролю  
310. Транспортнi засоби, примiщення та iншi мiсця, де перебувають чи можуть перебувати транспортнi засоби i товари якi пiдлягають митному контролю, мiсця, де провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, а також транспортнi засоби i товари, що перебувають пiд митним контролем, можуть iдентифiкуватися митними органами.   -217- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абз.1 статті 63 викласти в новій редакції: "Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де перебувають чи можуть перебувати товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами"; абз.2 доповнити словами "…митних забезпечень:…"  
Враховано   Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де перебувають чи можуть перебувати товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.  
311. Iдентифiкацiя здiйснюється шляхом накладення пломб, печаток, голографiчних мiток, нанесення цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iдентифiкацiйних знакiв, проставлення штампiв, взяття проб i зразкiв, складання опису транспортних засобiв, товарiв i креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографiй, iлюстрацiй, використання товаросупровiдної документацiї тощо.      Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: пломб, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.  
312. Засоби iдентифiкацiї можуть змiнюватися чи знищуватися тiльки митними органами або за їх дозволом iншими органами, за винятком випадкiв, коли iснує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи iстотного псування транспортних засобiв i товарiв. У таких випадках митний орган термiново сповiщається про змiну, вилучення чи знищення засобiв iдентифiкацiї з поданням документальних доказiв iснування такої загрози.   -218- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У частині третій статті 63 слово "такої" замінити словом "зазначеної"  
Враховано   Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами, за винятком випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.  
313. Стаття 64. Залучення спецiалiстiв та експертiв пiдприємств для участi у здiйсненнi митного контролю   -219- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У назві статті 64 вилучити слово "підприємств".  
Враховано   Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю  
314. У разi потреби для участi у здiйсненнi митного контолю можуть залучатися спецiалiсти та експерти.      У разi потреби для участi у здiйсненнi митного контролю можуть залучатися спецiалiсти та експерти.  
315. Виклик спецiалiстiв та експертiв здiйснюється начальником митного органу або його заступником i є обов'язковим до виконання для керiвника тiєї державної органiзацiї чи установи, де працює спецiалiст або експерт.   -220- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину другу статті 64 викласти у такій редакції: "Виклик спецiалiстiв та експертiв здійснюється керівником митного органу або його заступником. Для керівника державного підприємства, де працює спецiалiст або експерт, зазнаяений виклик є обов'язковим для виконання."  
Враховано   Виклик спецiалiстiв та експертiв здійснюється керівником митного органу або його заступником. Для керівника державного підприємства, де працює спецiалiст або експерт, зазначений виклик є обов'язковим для виконання.  
    -221- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Не є етичною редакція статті 64 - залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю потрібно здійснювати на підставі домовленостей (угод) керівників митного органу та організацій.  
Відхилено    
316. Спецiалiст та експерт, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом. За спецiалiстами та експертами зберiгається середня заробiтна плата за мiсцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з явкою за викликом.      Спецiалiст та експерт, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом. За спецiалiстами та експертами зберiгається середня заробiтна плата за мiсцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з явкою за викликом.  
317. Виплати, пов'язанi iз залученням спецiалiстiв та експертiв, включаючи витрати на їх проїзд, добовi за час перебування у вiдрядженнi для участi у здiйсненнi митного контролю, та винагорода за виконану спецiалiстами i експертами роботу здiйснюються за рахунок коштiв митних органiв у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -222- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У абз.4 замінити "митних органів" на "Державного бюджету".  
Враховано   Виплати, пов'язанi із залученням спецiалiстiв та експертiв, включаючи витрати на їх проїзд, добовi за час перебування у вiдрядженнi для участi у здiйсненнi митного контролю, та винагорода за виконану спецiалiстами і експертами роботу здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
318. ГЛАВА 10. Особливi процедури митного контролю      ГЛАВА 9. Особливi процедури митного контролю  
319. Стаття 65. Звiльнення вiд митного контролю   -223- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 65 викласти в новій редакції: "Стаття 65. Звільнення від окремих форм митного контролю Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України. Незастосування митного контролю не означає звiльнення вiд обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".  
Враховано   Стаття 66. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю  
320. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю встановлюється виключно цим Кодексом.   -224- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частину 1 статті 65 доповнити в кінці речення словами "та міжнародними договорами України".  
Враховано   Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України.  
321. Митнi пiльги щодо проходження митного контролю надаються державним органам України, пiдприємствам, їх посадовим особам та громадянам виключно згiдно iз законами України.       
322. Незастосування митного контролю не означає звiльнення державних органiв, пiдприємств, їх посадових осiб та громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв.      Незастосування митного контролю не означає звiльнення вiд обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
323. Стаття 66. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю   -225- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Назву статті 66 викласти у новій редакції: "Стаття 66. Звільнення від митного огляду".  
Враховано   Стаття 67. Звiльнення вiд митного огляду  
324. Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституцiйного Суду України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.   -226- Черепков В.Ф.
Частину першу статті 66 викласти у такій редакції: "Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституцiйного Суду України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними."  
Враховано   Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституцiйного Суду України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.  
325. Ручна поклажа та супроводжуваний багаж народних депутатiв України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, заступникiв Голови Верховного Суду України, членiв Конституцiйного Суду України звiльняється вiд огляду, якщо зазначенi особи перетинають митний кордон України у зв'язку з виконанням депутатських чи службових обов'язкiв, що пiдтверджується вiдповiдними документами.   -227- Черепков В.Ф.
Частину другу статті 66 вилучити.  
Враховано    
326. Стаття 67. Звiльнення вiд митного огляду вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки   -228- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 67 вилучити.  
Враховано    
327. Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення ВiйськовоМорських Сил, якi мають перетнути митний кордон України, митному оглядовi не пiдлягають за умови своєчасного iнформування Державної митної служби України Мiнiстерством оборони України про наступне перетинання митного кордону України цiєю технiкою, кораблями або суднами.   -229- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У ч.1 статті 67 вважаємо за необхідне розкрити термін "своєчасного".  
Відхилено    
328. Судна забезпечення ВiйськовоМорських Сил, вiйськово-транспортнi повiтрянi судна та iншi судна Мiнiстерства оборони України, що виконують завдання вiйськовооперативного характеру, а також вiйськова технiка, що рухається своїм ходом, у разi перетинання митного кордону України звiльняються вiд огляду на умовах, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.       
329. Стаття 68. Митний огляд ручної поклажi та багажу вiйськово-службовцiв       
330. Ручна поклажа та супроводжуваний i несупроводжуваний багаж, що належать вiйськовослужбовцям, не звiльняються вiд митного огляду, якщо iнше не передбачено законодавством України. Командири (капiтани) зазначених у статтi 67 цього Кодексу кораблiв та суден, а також вiйськових частин, до складу яких входить вiйськова технiка, несуть вiдповiдальнiсть за дотримання положень цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України з митних питань.   -230- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 68 вилучити.  
Враховано    
331. Стаття 69. Спецiальнi митнi процедури огляду       
332. Митницi, регiональнi митницi за погодженням з керiвництвом Державної митної служби України можуть застосовувати спецiальнi митнi процедури огляду ручної поклажi та товарiв.   -231- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 69 вилучити.  
Враховано    
333. Спецiальнi митнi процедури огляду застосовуються у випадках перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв, що не пiдлягають обов'язковому декларуванню та справлянню мита, митних зборiв та iнших митних платежiв i не належать до категорiї товарiв, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.       
334. Спецiальнi митнi процедури огляду застосовуються митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.       
335. Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї.       
336. Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарiв через митний кордон України.       
337. Громадяни, якi порушили умови проходження через зони (коридори) спрощеного митного контролю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з цим Кодексом.   -232- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Ч.6 статті 69 потребує доопрацювання - адміністративна відповідальність повинна нестись громадянами у відповідності з Кодексом України про адміністративні правопорушення.  
Відхилено    
338. Стаття 70. Спрощенi процедури митного контролю   -233- Черепков В.Ф.
Статтю 70 викласти в новій редакції: "Статя 70. Спрощений митний контроль "Регіональні митниці, митницi, за погодженням з Державною митною службою України можуть застосовувати спрощений митний контроль. Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї. Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарів через митний кордон України".  
Враховано   Стаття 68. Спрощений митний контроль  
339. Митницi, регiональнi митницi за погодженням з керiвництвом Державної митної служби України можуть застосовувати спрощенi процедури митного контролю.      Регіональні митниці, митницi, за погодженням з Державною митною службою України можуть застосовувати спрощений митний контроль.  
340. Спрощенi процедури застосовуються у випадках перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв, що не пiдлягають обов'язковому декларуванню та справлянню мита, митних зборiв та iнших митних платежiв i не належать до категорiї товарiв, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.   -234- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У частині 2 статті 70 після слів "у вирадках" записати "транзиту вантажів" і далі за текстом.  
Відхилено   Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї. Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарів через митний кордон України.  
341. Стаття 71. Митний контроль пiсля пропуску транспортних засобiв i товарiв   -235- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 71 виключити, порушення законодавства повинні виявлятися під час митного контролю.  
Відхилено   Стаття 69. Митний контроль пiсля закінчення митного оформлення товарів і транспортних засобiв  
342. Незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску транспортних засобiв i товарiв митний контроль за ними може здiйснюватись у будь-який час, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору України, контроль за виконанням яких покладено на митнi органи.   -236- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статю 71 викласти у новій редакції: "Стаття 71. Митний контроль пiсля закінчення митного оформлення товарів і транспортних засобiв Після закінчення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, митні органи можуть у будь-який час перевіряти відповіднісь фактичного використання цих товарів і транспортних засобів на митній території України заявленому митному режиму та меті їх ввезення. Митні органи мають право вимагати від осіб, які реалізують товари іноземного походження на митній території України, пред'явлення документів про походження цих товарів, а також документів, які засвідчують законність ввезення таких товарів на митну територію України."  
Враховано   Після закінчення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, митні органи можуть у будь-який час перевіряти відповідність фактичного використання цих товарів і транспортних засобів на митній території України заявленому митному режиму та меті їх ввезення. Митні органи мають право вимагати від осіб, які реалізують товари іноземного походження на митній території України, пред'явлення документів про походження цих товарів, а також документів, які засвідчують законність ввезення таких товарів на митну територію України.  
343. Р О З Д I Л III      Р О З Д I Л III  
344. Митне оформлення      Митне оформлення  
345. ГЛАВА II. Загальнi положення      ГЛАВА 10. Загальнi положення  
346. Стаття 72. Мета митного оформлення      Стаття 70. Мета митного оформлення  
347. Транспортнi засоби i товари, якi перемiщуються через митний кордон України, пiдлягають митному оформленню.   -237- Черепков В.Ф.
У статті 72: абз.1 статті 72 вилучити; частину першу викласти у новій редакції: "Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу з метою засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та юридичного оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарів і транспортних засобів".  
Враховано    
348. Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу з метою забезпечення митного контролю та державного регулювання ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю транспортних засобiв i товарiв.      Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу з метою засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та юридичного оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарів і транспортних засобів.  
349. Операцiї митного оформлення, порядок їх здiйснення, а також форми митних декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення транспортних засобiв i товарiв, та порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.      Операцiї митного оформлення, порядок їх здiйснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, та порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.  
350. Стаття 73. Мiсце i час здiйснення митного оформлення   -238- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 73 викласти в новій редакції: "Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу. Відповідно до міжнародних договорів України митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон юридичною особою, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого розташована ця юридична особа. У випадках, визначених Державною митною службою України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, в зоні діяльності якого розташована зазначена юридична особа. Державною митною службою України можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - вантажні митні комплекси, в тому числі автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс може входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням з Державною митною службою України. Умови, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, визначаються Кабінетом Міністрів України . Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної те-риторії громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України. Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян. Порядок митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається Державною митною службою України. На прохання осіб, що перемiщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом. За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами з заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Державною митною службою України. Ця плата зараховується на спеціальні рахунки митних органів і використовується для покриття витрат, пов'язаних з таким оформленням. За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спеціально визначених для цього митних органах".  
Враховано   Стаття 71. Мiсце i час здiйснення митного оформлення  
351. Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування митних органiв протягом часу, що його встановлює цей орган разом iз заiнтересованими державними установами (органiзацiями).      Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 25 цього Кодексу. Відповідно до міжнародних договорів України митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.  
352. Митне оформлення здiйснюється митними органами, в зонi дiяльностi яких знаходяться власники товарiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом та iншими актами законодавства України.      Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон юридичною особою, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого розташована ця юридична особа. У випадках, визначених Державною митною службою України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, в зоні діяльності якого розташована зазначена юридична особа.  
353. На прохання пiдприємств, що перемiщують через митний кордон України транспортнi засоби i товари, митне оформлення може здiйснюватися поза мiсцем розташування митних органiв i в позаробочий час на умовах, визначених цим Кодексом.      Державною митною службою України можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - вантажні митні комплекси, в тому числі автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс може входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням з Державною митною службою України. Умови, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, визначаються Кабінетом Міністрів України . Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.  
354. У разi оформлення транспортних засобiв i товарiв поза мiсцем розташування митних органiв заiнтересованi пiдприємства i громадяни надають транспорт для доставлення посадових осiб митного органу до мiсця оформлення i назад.      Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян. Порядок митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається Державною митною службою України.  
355. За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митницях.      На прохання осіб, що перемiщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом. За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами з заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Державною митною службою України. Ця плата зараховується на спеціальні рахунки митних органів і використовується для покриття витрат, пов'язаних з таким оформленням. За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.  
356. Стаття 74. Початок митного оформлення      Стаття 72. Початок митного оформлення  
357. Митне оформлення розпочинається пiсля подання митному органу митної декларацiї, всiх необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення документiв, вiдомостей щодо транспортних засобiв i товарiв, якi пiдлягають митному оформленню, а також пiсля засвiдчення митним органом прийняття поданих документiв шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на митнiй декларацiї.   -239- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Текст статті 74 викласти у такій редакції: "Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації."  
Враховано   Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації.  
358. Стаття 75. Присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян пiд час митного оформлення   -240- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву та текст статті 75 викласти в новій редакції: "Присутнiсть декларантів під час митного оформлення Декларанти можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення. У випадках застосування заходів, передбачених статтями 58, 59 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантів під час митного оформлення є обов'язковою".  
Враховано   Стаття 73. Присутнiсть декларантів під час митного оформлення  
359. Представники пiдприємств, а також громадяни, якi мають належним чином оформленi повноваження щодо товарiв, якi пiдлягають митному оформленню, можуть бути присутнiми пiд час такого оформлення.      Декларанти можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення.  
360. У випадках, передбачених статтями 58, 59 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян пiд час митного оформлення є обов'язковою.      У випадках застосування заходів, передбачених статтями 54, 55 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.  
361. Стаття 76. Митне оформлення вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки      Стаття 74. Митне оформлення вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки  
362. Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi перетинають митний кордон України, пiдлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством оборони України.      Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi перетинають митний кордон України, пiдлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством оборони України.  
363. Митне оформлення вiйськової технiки, вiйськових кораблiв (суден), бойових та вiйськово-транспортних повiтряних суден iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв Мiнiстерства оборони України.      Митне оформлення вiйськової технiки, вiйськових кораблiв (суден), бойових та вiйськово-транспортних повiтряних суден iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв Мiнiстерства оборони України.  
364. Стаття 77. Взяття проб та зразкiв товарiв      Стаття 75. Взяття проб та зразкiв товарiв  
365. З метою здiйснення митного контролю та оформлення товарiв i транспортних засобiв митний орган може брати проби та зразки товарiв для здiйснення їх дослiдження (експертизи).   -241- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.1 статті 77 доповнити реченням у такій редакції: "Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, здійснюється на підставі вмотивованої постанови митного органу, що проводить цей контроль".  
Відхилено   З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за письмовим розпорядженням відповідної посадової особи цього органу можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.  
    -242- Черепков В.Ф.
У статті 77: абз.1 викласти в новій редакції: "З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за письмовим розпорядженням відповідної посадової особи цього органу можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету";  
Враховано    
366. Проби та зразки товарiв, що перебувають пiд митним контролем, з дозволу митного органу можуть братись також особами, що мають повноваження щодо цих товарiв, їх представниками та вiдповiдними органами державного контролю.   -243- Черепков В.Ф.
у частині другій слова "особами, що мають повноваження щодо товарів, їх представниками" замінити словом "декларантами".  
Враховано   Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу можуть братись також декларантами та відповідними органами державного контролю.  
    -244- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.2 статті 77 викласти в новій редакції: "Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, можуть братися декларантами та відповідними органами державного контролю у кількості, що забезпечує можливість проведення їх досліджень (аналізу, експертизи)".  
Враховано редакційно у третій частині   
367. Проби та зразки беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, що забезпечує можливiсть проведення їх дослiдження (експертизи).   -245- Черепков В.Ф.
Частину третю статті 77 доповнити словом "аналізу".  
Враховано   Проби та зразки беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, яка забезпечує можливiсть проведення їх дослiдження (аналізу, експертизи).  
368. Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою Державною митною службою України.      Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою Державною митною службою України.  
369. Особи, якi мають повноваження щодо товарiв, та їхнi представники вправi бути присутнiми пiд час взяття проб та зразкiв товарiв посадовими особами митного органу та iнших органiв державного контролю. Взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, iншими органами державного контролю, а також особами, якi мають повноваження щодо цих товарiв, та їхнiми представниками здiйснюється у присутностi посадових осiб митних органiв. Особи, якi мають повноваження щодо товарiв, що перебувають пiд митним контролем, зобов'язанi сприяти посадовим особам митних органiв пiд час взяття проб та зразкiв товарiв i здiйснювати за свiй рахунок вантажнi та iншi необхiднi операцiї.   -246- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У частині п'ятій статті 77 слова "особи, які мають повноваження щодо товарів, та їхні представники" замінити словом "декларанти".  
Враховано   Декларанти вправі бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні операції. Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України.  
    -247- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Доповнити статтю 77 частиною шостою такого змісту: "Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України."  
Враховано    
370. Особи, якi мають повноваження щодо товарiв, та їх представники мають право ознайомитись з результатами проведеного дослiдження (експертизи) взятих проб та зразкiв товарiв. Митнi органи мають бути ознайомленi з результатами проведених дослiджень (експертизи) проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, взятих iншими органами державного контролю.   -248- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У частині шостій статті 77 слова "особи, які мають повноваження щодо товарів, та їхні представники" замінити словом "декларанти"; частину шосту статті 77 доповнити словами "а також декларантами";  
Враховано   Декларанти мають право ознайомитись з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів. Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, взятих іншими органами державного контролю, а також декларантами.  
371. Митнi органи не вiдшкодовують нiяких витрат, понесених особою в результатi взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (експертизи) проб та зразкiв товарiв, понесенi митними органами та митними лабораторiями, особою, яка має повноваження щодо таких товарiв, не вiдшкодовуються, за винятком випадкiв, коли таке дослiдження (експертиза) проводиться з iнiцiативи зазначеної особи.   -249- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
у частині сьомій статті 77 вилучити слова "а також у випадках зазначених у статті 210 цього Кодексу", слова "зазначеної особи" замінити словом "декларанта".  
Враховано   Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та митними лабораторіями, декларантом не відшкодовуються, за винятком випадків, коли таке дослідження (аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи декларанта.  
    -250- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.7 статті 77 викласти в такій редакції: "Митні органи компенсують усі витрати, які понесла особа в результаті взяття проб і зразків проб, що знаходяться під митним контролем, за винятком випадків, коли втрати складають не менш 100 доларів США. Витрати на проведення експертизи проб, які понесли митні органи і митна лабораторія, особа, яка має дозвіл на такі товари, не несе, за виключенням випадків, коли така експертиза проводиться за ініціативою особи".  
Враховано    
372. Порядок взяття проб та зразкiв товарiв, термiни проведення їх дослiдження (експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Державною митною службою України.   -251- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У абзаці 8 чстатті 77 слова "Державною митною службою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
    -252- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.8 статті 77 замість слів "Державною митною службою" записати "Кабінетом Міністрів".  
Враховано    
373. Стаття 78. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами      Стаття 76. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами  
374. Пiдприємства, що перемiщують через митний кордон України товари, в присутностi посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у необхiдних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування. Зазначенi акти подаються вiдповiдним митним органам.   -253- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 78 слово "товари" розмістити між словами "переміщують" та "через".  
Враховано   Пiдприємства, що перемiщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть товарiв відомостям, зазначеним у необхiдних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються вiдповiдним митним органам.  
    -254- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Статтю 78 доповнити реченням: "Форма акту встановлюється Державною митною службою".  
Враховано    
375. Стаття 79. Користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене   -255- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 79 вилучити повністю.  
Враховано    
376. Користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене забороняється, за винятком випадкiв, передбачених цим Кодексом, iншими актами законодавства України та нормативними актами Державної митної служби України.       
377. Державна митна служба України вправi встановлювати умови та обмеження на користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене.       
378. Стаття 80. Мова, якою подаються документи для здiйснення митного оформлення   -256- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 80 викласти в новій редакції: "Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення Документи, необхiднi для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою або офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок".  
Враховано   Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення  
379. Необхiднi для здiйснення митного оформлення документи подаються митному органу українською мовою або офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, особа, що здiйснює декларування транспортних засобiв i товарiв, має забезпечити їх переклад українською мовою.   -257- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 80 замість слів "митних союзів, членом яких є Україна" записати "відповідно до міжнародних договорів України".  
Відхилено   Документи, необхiднi для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою або офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.  
    -258- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Абз.1 статті 80 викласти в такій редакції: "Необхідні для здійснення документи подаються митному органу українською мовою чи офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна. Якщо оригінали цих документів складені іншою мовою, суб'єкт, що здійснює декларування транспортних засобів, повинен їх перекласти українською мовою, можлива подача документів російською та англійською мовами і надання перекладів з інших мов, які виконані особами, що надалі несуть відповідальність за відповідність інформації оригінала та перекладу. При оформленні документів російською мовою буде вимагатися переклад українською мовою. Приклад : Інвойс, оформлений у відповідності з перекладеним контрактом".  
Відхилено    
380. Стаття 81. Строки митного оформлення      Стаття 78. Строки митного оформлення  
381. Митне оформлення здiйснюється митним органом не пiзнiше десяти днiв з часу пред'явлення транспортних засобiв i товарiв, що пiдлягають митному оформленню, та подання митної декларацiї та всiх необхiдних документiв i вiдомостей, а щодо товарiв, визначених у статтi 82 цього Кодексу, - не пiзнiше нiж через три днi.   -259- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.1 статті 81 викласти в такій редакції: "Митне оформлення здійснюється митним органом протягом однієї доби з часу пред'явлення транспортних засобів і товарів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей, а у разі взяття проб та зразків цих товарів на протязі до трьох діб".  
Відхилено   Митне оформлення здійснюється протягом не більш, як десяти, а у випадках, зазаначених у статті 79 цього Кодексу, - не більш, як трьох днів з дати пред'явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, та подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. До зазначених строків не включається час, необхідний для здійснення інших видів контролю, зазначених у статті 25 цього Кодексу.  
    -260- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 81 викласти в новій редакції: "Митне оформлення здійснюється протягом не більш, як десяти, а у випадках, зазаначених у статті 82 цього Кодексу, - не більш, як трьох днів з дати пред'явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, та подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. До зазначених строків не включається час, необхідний для здійснення інших видів контролю, зазначених у статті 27 цього Кодексу. Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму".  
Враховано    
    -261- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Абз.1 статті 81 викласти в такій редакції: "Митне оформлення здійснюється митним органом не пізніше трьох робочих днів з моменту пред'явлення транспортного засобу та товару, що підлягають митному оформленню, і подачі митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей, а також товарів, які вказані у ст.82 цього Кодексу, - не пізніше чим через два календарних дня. 10 діб при оформленні митних документів на імпорт та експорт значний термін для підприємства".  
Відхилено    
382. У разi якщо митному органу необхiдно пред'явити транспортнi засоби i товари, зазначенi строки обчислюються з моменту такого пред'явлення.      Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму.  
383. До зазначених строкiв не включається час, необхiдний для здiйснення контролю за транспортними засобами i товарами iншими державними органами.       
384. Cтаття 82. Cпрощений порядок митного оформлення   -262- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 82 викласти в новій редакції: "Cпрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів У разі перемiщення через митний кордон України товарів, що надходять в Україну як технічна або гуманітарна допомога, товарiв, необхiдних для подолання наcлiдкiв cтихiйного лиха, аварiй, катаcтроф, епідемій, а також живих тварин, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для заcобiв маcової iнформацiї їх митне оформлення може здiйcнюватиcя першочергово у cпрощеному порядку".  
Враховано   Cтаття 79. Cпрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів  
385. У разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наcлiдкiв cтихiйного лиха, аварiй, катаcтроф, епiдемiй, а також живих тварин, товарiв, що швидко пcуютьcя або мають короткочасний строк чи особливий режим зберiгання, радiоактивних матерiалiв, матерiалiв для заcобiв маcової iнформацiї їх митне оформлення може здiйcнюватиcя першочергово у cпрощеному порядку. Умови заcтоcування cпрощеного порядку митного оформлення визначаютьcя Державною митною службою України.   -263- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У частині першій статті 82 слова "може здійснюватися" замінити словом "здійснюється"  
Враховано   У разі перемiщення через митний кордон України товарів, що надходять в Україну як технічна або гуманітарна допомога, товарiв, необхiдних для подолання наcлiдкiв cтихiйного лиха, аварiй, катаcтроф, епідемій, а також живих тварин, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для заcобiв маcової iнформацiї їх митне оформлення здiйcнюється першочергово у cпрощеному порядку. Умови заcтоcування cпрощеного порядку митного оформлення визначаютьcя Державною митною службою України.  
386. Стаття 83. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог митного оформлення   -264- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву статті 83 викласти у такій редакції: "Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення";  
Враховано   Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення  
387. У разi вiдмови у митному оформленнi та пропуску через митний кордон України товарiв митний орган зобов'язаний давати заiнтересованим особам вичерпне роз'яснення вимог митного оформлення, виконання яких забезпечує можливiсть такого пропуску.   -265- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
статтю 83 записати в новій редакції: "У разi вiдмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарiв і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення з зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України".  
Враховано   У разi вiдмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарiв і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення з зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
388. ГЛАВА 12. Декларування товарiв   -266- Черепков В.Ф.
Назву глави 12 та статтю 84 викласти в новій редакції: "Глава 12. Декларування Стаття 84. Процедура декларування Декларування здiйcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмовою, уcною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомоcтей, необхiдних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, а також форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються Державною митною службою України".  
Враховано   ГЛАВА 11. Декларування  
389. Стаття 84. Митна декларацiя      Стаття 81. Процедура декларування  
390. Декларування митним органам транспортних засобiв i товарiв у разi їх перемiщення через митний кордон України чи в разi змiни митного режиму здiйснюється шляхом подання митному органу митної декларацiї.      Декларування здiйcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмовою, уcною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомоcтей, необхiдних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.  
391. Декларування митним органам товарiв, якi перемiщуються через митний кордон громадянами, здiйснюється безпосередньо цими громадянами шляхом подання митної декларацiї. До митної декларацiї вносяться вiдомостi лише про товари, якi пiдлягають обов'язковому декларуванню.      Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, а також форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються Державною митною службою України.  
392. Форма митної декларацiї, перелiк даних, що до неї вносяться, та порядок заповнення визначається Державною митною службою України.       
393. Стаття 85. Тимчасова та неповна декларацiя   -267- Черепков В.Ф.
Статтю 85 викласти в новій редакції: "Якщо декларант з поважних причин не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільне використання після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільне використання. Рішення про можливість випуску товарів у вільне використання з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних митних платежів у повному обсязі".  
Враховано   Стаття 82. Тимчасова та неповна декларацiя  
394. Якщо у разi перемiщення через митний кордон України чи у строк, установлений чинним законодавством, декларант не може з об'єктивних причин здiйснити декларування товарiв у повному обсязi (крiм товарiв, якi перемiщуються транзитом через територiю України), такi товари можуть бути випущенi у вiльне використання митним органом пiсля подання тимчасової чи неповної декларацiї та пiд зобов'язання про подання митному органу митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку в установлений митним органом строк, але не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня випуску товарiв у вiльне використання.      Якщо декларант з поважних причин не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільне використання після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільне використання.  
395. Рiшення про можливiсть випуску товарiв у вiльне використання з наступним оформленням митних документiв у повному обсязi приймається митним органом виходячи з обставин, пов'язаних з перемiщенням таких товарiв через митний кордон України, та характеристики пiдприємства.      Рішення про можливість випуску товарів у вільне використання з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних митних платежів у повному обсязі.  
396. Стаття 86. Перiодична митна декларацiя      Стаття 83. Перiодична митна декларацiя  
397. У разi коли товари регулярно перемiщуються через митний кордон України однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах, митний орган може дозволити такiй особi подавати перiодичну митну декларацiю, яка оформляється на перемiщення товарiв за певний погоджений з митним органом перiод.      У разi коли товари регулярно перемiщуються через митний кордон України однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах, митний орган може дозволити такiй особi подавати перiодичну митну декларацiю, яка оформляється на перемiщення товарiв за певний погоджений з митним органом перiод.  
398. Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї визначаються Державною митною службою України.      Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї визначаються Державною митною службою України.  
399. Cтаття 87. Транcпортнi заcоби i товари, що пiдлягають декларуванню   -268- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 87 вилучити.  
Враховано    
400. Транcпортнi заcоби i товари у разi перемiщення їх через митний кордон України, а також змiни їх митного режиму та в iнших випадках, передбачених актами законодавства України, пiдлягають обов'язковому декларуванню.   -269- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 87 доповнити словами такого змісту: "...крім локомотивів, порожніх залізничних вагонів та контейнерів перевізників".  
Відхилено    
401. Cтаття 88. Форми декларування   -270- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 88 вилучити.  
Враховано    
402. Декларування здiйcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмового, уcного тощо) точних вiдомостей про транспортнi засоби, товари та iншi предмети, про мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомоcтей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення.       
403. Форма декларування та перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, а також форма митних документiв i порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.       
404. Cтаття 89. Мiсце декларування   -271- Черепков В.Ф.
Статтю 89 викласти в новій редакції: "Товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України. Транспортні засоби, які перевозять пасажирів, та порожні транспортні засоби декларуються митному органу за місцем перетинання ними митного кордону України".  
Враховано   Cтаття 84. Мiсце декларування  
405. Транспортнi засоби i товари декларуються митному органу, в зонi дiяльностi якого розташоване пiдприємство - власник цих транспортних засобiв i товарiв, якщо iнше не передбачено законодавством України.      Товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.  
406. Транспортнi засоби, що використовуються для перемiщення товарiв, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.   -272- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 статті 89 доповнити словами "...та статтею 87 цього Кодексу".  
Відхилено   Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.  
407. Транспортнi засоби i товари, якi належать громадянам, декларуються митному органу за мiсцем проживання або митному органу в мiсцi перетинання митного кордону.       
408. Морськi, рiчковi та повiтрянi судна декларуються в порту чи аеропорту прибуття на митну територiю України або в порту чи аеропорту вiдправлення з митної територiї України.   -273- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Стаття 89. Абзац 4. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України чи з місця розташування власника транспортного засобу. Інакше виключається можливість декларування транспортних засобів по місцю розташування підприємства, та створюються додаткові труднощі.  
Відхилено   Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.  
409. Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, якi перевозять пасажирiв, декларуються в мiсцi перетинання митного кордону України.      Транспортні засоби, які перевозять пасажирів, та порожні транспортні засоби декларуються митному органу за місцем перетинання ними митного кордону України.  
410. Cтаття 90. Процедура декларування   -274- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 90 вилучити повністю.  
Враховано    
411. Процедура декларування, включаючи його форму та перелiк даних, якi належить оголоcити у заявi, визначаєтьcя Державною митною службою України.       
412. Декларування транcпортних заcобiв i товарiв, якi належать пiдприємствам, здiйcнюєтьcя безпоcередньо влаcником або на пiдcтавi договору - пiдприємcтвами-поcередниками (митними брокерами).       
413. Товари, якi перемiщуютьcя через митний кордон України громадянами, декларуютьcя цими громадянами або уповноваженими ними особами на пiдставi нотарiально засвiдченого доручення.       
414. Стаття 91. Строки подання митної декларацiї   -275- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У назві статті 91 слова "подання митної декларації" замінити словом "декларування"; абз.1 статті 91 викласти в новій редакції: "Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати пред'явлення цьому органу товарів і транспортних засобів".  
Враховано   Стаття 85. Строки декларування  
415. Митна декларацiя подається митному органу у строки, що встановлюються Державною митною службою України. Цi строки не повиннi перевищувати десяти днiв з дати пред'явлення транспортних засобiв i товарiв митному органу у мiсцi доставлення.   -276- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Стаття 91. Абзац 1: Митна декларація подається митному органу в термін, який встановлюється Державною податковою службою України. Ці терміни не повинні перевищувати десять робочих днів з дати предявлення транспортного засобу і товарів митному органу в місці доставки. Бувають ситуації коли десять календарних днів припадають на святкові та вихідні дні, що не дозволяє провести підготовку документів і виконати вимоги митних органів.  
Відхилено   Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган призначення.  
416. У разi перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв у ручнiй поклажi та в супроводжуваному багажi митна декларацiя подається митному органу одночасно з пред'явленням цих товарiв.   -277- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Частину другу статті 91 викласти у такій редакції: "Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів."  
Враховано   Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів.  
417. Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в'їзду на митну територiю України декларуються митному органу не пiзнiше трьох годин з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордонi України, а у разi виїзду за межi митної територiї - не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.      Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в'їзду на митну територiю України декларуються митному органу не пiзнiше трьох годин з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордонi України, а у разi виїзду за межi митної територiї - не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.  
418. Зазначенi строки можуть продовжуватися у порядку 482.та на умовах, визначених Державною митною службо483.ю України.      Зазначенi строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.  
419. Cтаття 92. Прийняття митної декларацiї      Cтаття 86. Прийняття митної декларацiї  
420. Подана оcобою митна декларацiя приймаєтьcя та реєcтруєтьcя митним органом у порядку, що визначаєтьcя Державною митною службою України.      Митна декларацiя приймаєтьcя та реєcтруєтьcя митним органом у порядку, що визначаєтьcя Державною митною службою України.  
421. Подання митної декларацiї повинно cупроводжуватиcь наданням митному органу комерцiйних супровiдних та iнших необхiдних документiв, перелiк яких визначається Державною митною службою України.   -278- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 92: у частині першій вилучити слова "подана особою";  
Враховано   Подання митної декларацiї повинно cупроводжуватиcь наданням митному органу комерцiйних супровiдних та iнших необхiдних документiв, перелiк яких визначається Державною митною службою України.  
422. З метою перевiрки iнформацiї, що мicтитьcя у митнiй декларацiї та поданих документах, митний орган може запросити додатковi вiдомоcтi, необхiднi для здiйcнення митного контролю та митного оформлення.   -279- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
у частині третій статті 92 слова "запросити додаткові відомості, необхідні" замінити словами "зажадати додаткових відомостей, необхідних";  
Враховано   З метою перевiрки iнформацiї, що мicтитьcя у митнiй декларацiї та поданих документах, митний орган може зажадати додаткових вiдомоcтей, необхiдних для здiйcнення митного контролю та митного оформлення.  
423. Митна декларацiя приймається митним органом, якщо встановлено, що в нiй мiстяться всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi необхiднi документи. Момент прийняття митної декларацiї фiксується посадовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням вiдмiток на бланку митної декларацiї та вiдповiдним записом у документах митного органу.   -280- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
у частині четвертій статті 92 слово "момент" замінити словом "дата і час".  
Враховано   Митна декларацiя приймається митним органом, якщо встановлено, що в нiй мiстяться всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi необхiднi документи. Дата і час прийняття митної декларацiї фiксується посадовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням вiдмiток на бланку митної декларацiї та вiдповiдним записом у документах митного органу.  
    -281- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.3 статті 92 необхідно виключити.  
Відхилено    
424. Вiдмова митного органу в прийняттi митної декларацiї повинна бути мотивована, а причини вiдмови письмово повiдомленi декларанту.   -282- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Частину п'яту статті 92 вилучити.  
Враховано    
425. З моменту прийняття митної декларацiї вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення.      З моменту прийняття митної декларацiї вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення.  
426. Митний орган не має права вiдмовити в прийняттi митної декларацiї, якщо декларантом виконано умови, встановленi цим Кодексом.   -283- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У частині сьомій слова "цим Кодексом" замінити словами "законодавством України".  
Враховано   Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені законодавством України.  
427. Стаття 93. Декларант   -284- Черепков В.Ф.
Статтю 93 викласти в новій редакції: "Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники). Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями".  
Враховано   Стаття 87. Декларанти  
428. Декларантом може бути особа, яка перемiщує транспортнi засоби i товари, або митний брокер.      Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).  
429. Декларантом транспортних засобiв i товарiв, що пiдлягають декларуванню митним органам згiдно з цим Кодексом, може бути лише суб'єкт, зареєстрований вiдповiдно до законодавства України.   -285- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Абзац другий статті 93 виключити.  
Враховано   Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями.  
430. Декларантом товарiв, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами, можуть бути лише громадяни - власники цих товарiв або уповноваженi ними особи на пiдставi нотарiально засвiдченого доручення.       
431. Декларант виконує всi обов'язки i несе у повному обсязi вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом, незалежно вiд того, є вiн особою, яка перемiщує транспортнi засоби, товари через митний кордон України, чи митним брокером.       
432. Стаття 94. Обов'язки i права декларанта   -286- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
З назви статті 94 вилучити слова "і права"  
Враховано   Стаття 88. Обов'язки декларанта Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.  
    -287- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ч.1 статті 94 викласти у такій редакції: "Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою."  
Враховано    
433. Декларант зобов'язаний:      Декларант зобов'язаний:  
434. 1) здiйснити декларування транспортних засобiв i товарiв вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом;      здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;  
435. 2) пред'явити на вимогу митного органу для митного контролю i митного оформлення транспортнi засоби i товари;   -288- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Абз.4 статті 94 викласти у новій редакції: "на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення".  
Враховано   на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення;  
436. 3) подати митному органу документи i додатковi вiдомостi, необхiднi для виконання митних процедур;      подати митному органу документи i додатковi вiдомостi, необхiднi для виконання митних процедур;  
437. 4) сплатити мито, митнi збори та iншi митнi платежi.   -289- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У абз.6 статті 94 вилучити слова "мито, митні збори та інші";  
Враховано   сплатити митнi платежi.  
438. Крiм iнших прав, передбачених цим Кодексом, до подання митної декларацiї декларант має право пiд митним контролем оглядати i визначати кiлькiснi та якiснi параметри транспортних засобiв i товарiв, з дозволу митного органу брати проби та зразки товарiв. Окрема митна декларацiя на проби та зразки товарiв не подається за умови, що вiдомостi про них будуть наведенi в митнiй декларацiї, яка подається щодо всiх товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України.   -290- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
абз.7 виключити.  
Враховано    
439. Стаття 95. Попередня митна декларацiя   -291- Черепков В.Ф.
Статтю 95 викласти в новій редакції: "Стаття 95. Попередня митна декларація та попереднє повідомлення До ввезення товарів на митну територію України декларантом подаються до відповідного митного органу попередня митна декларація чи попереднє повідомлення. Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються Державною митною службою України".  
Враховано   Стаття 89. Попередня митна декларацiя та попереднє повідомлення  
440. Перед застосуванням до транспортних засобiв i товарiв вiдповiдного митного режиму може подаватися попередня митна декларацiя. Форма такої декларацiї та перелiк вiдомостей, якi зазначаються в нiй, встановлюються Державною митною службою України.      До ввезення товарів на митну територію України декларантом подаються до відповідного митного органу попередня митна декларація чи попереднє повідомлення.  
441. З дозволу митного органу замiсть попередньої митної декларацiї можуть подаватися транспортнi, комерцiйнi та iншi документи, в тому числi iноземною мовою, якою володiють посадовi особи митного органу, якщо в цих документах є вiдомостi, перелiк яких вiдповiдає вимогам попередньої митної декларацiї.      Порядок подання попередньої митної декларації та попереднього повідомлення, їх форма та перелік відомостей, що зазначаються у них, встановлюються Державною митною службою України.  
442. Cтаття 96. Порядок подання попередньої митної декларацiї       
443. Попередня митна декларацiя подається перевiзником одночасно з пред'явленням транспортних засобiв i товарiв або з дозволу митного органу не пiзнiше наступного робочого дня пiсля пред'явлення цих засобiв чи товарiв.   -292- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 96 замість слова "перевізником" записати "власником вантажу (уповноваженою ним особою)".  
Відхилено    
    -293- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 96 вилучити.  
Враховано    
444. У разi вiдсутностi представника, спецiально уповноваженого перевiзником, подання попередньої митної декларацiї може здiйснюватися капiтаном, водiєм або iншою фiзичною особою, яка керує транспортним засобом.   -294- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 статті 96 викласти в такій редакції: "Начальники митниці у порядку, визначеному Державною митною службою України, надають вантажовласникам (уповноваженим ними особам) транспортні засоби, що його перевозять, та про транспортні документи з розсрочкою до 10 днів".  
Відхилено    
445. Стаття 97. Змiна, доповнення та вилучення митної декларацiї   -295- Черепков В.Ф.
Статтю 97 викласти в новій редакції: " З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація вилучена. Зміна, доповнення чи вилучення можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення. Зміна, доповнення та вилучення митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і танспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу. Службові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів".  
Враховано   Стаття 90. Змiна, доповнення та вилучення митної декларацiї  
446. З дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi у митнiй декларацiї, можуть бути змiненi чи доповненi, а подана митна декларацiя вилучена.      З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація вилучена.  
447. Змiна, доповнення чи вилучення можуть бути здiйсненi лише до:      Зміна, доповнення чи вилучення можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.  
448. а) початку перевiрки митної декларацiї;       
449. б) початку огляду транспортних засобiв i товарiв.       
450. Змiна, доповнення та вилучення митної декларацiї пiсля вчинення митним органом дiй, передбачених пунктами "а" або "б" частини другої цiєї статтi, не допускаються. Внесення до митної декларацiї змiн чи доповнень, якi мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю щодо транспортних засобiв i товарiв або впливають на умови оподаткування таких транспортних засобiв i товарiв чи застосування до них заходiв нетарифного регулювання, здiйснюється шляхом подання митному органу нової митної декларацiї, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.      Зміна, доповнення та вилучення митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.  
451. Посадовi особи митних органiв не мають права з власної iнiцiативи, на доручення чи прохання осiб заповнювати митну декларацiю, змiнювати чи доповнювати вiдомостi, зазначенi в митнiй декларацiї, за винятком внесення до неї вiдомостей, що належать до компетенцiї митних органiв.      Службові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.  
452. Cтаття 98. Cпрощений порядок декларування транcпортних заcобiв i товарiв       
453. З метою прискорення митного оформлення Державна митна служба України може запроваджувати cпрощений порядок декларування транcпортних заcобiв i товарiв.   -296- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 98 вилучити повністю.  
Враховано    
454. Р О З Д I Л IV Перемiщення та пропуск транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України      Р О З Д I Л IV Перемiщення та пропуск товарів і транспортних засобiв через митний кордон України  
455. ГЛАВА 13. Попереднi операцiї   -297- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Главу 13 "Попередні операції" розбити на глави 13 та 13-1, виклавши їх у такій редакції: "Глава 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України"; статтю 99 викласти у новій редакції: "Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України. Перемiщення окремих видів товарів через митний кордон України може здiйснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких пунктів пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.".  
Враховано   ГЛАВА 12. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України  
456. Стаття 99. Попереднi операцiї      Стаття 91. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби  
457. Попереднiми операцiями вважаються дiї, якi виконуються до початку митного оформлення транспортних засобiв i товарiв.   -298- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 99 необхідно конкретизувати попередні операції, в чому їх зміст, хто виконує та несе витрати за проведення.  
Відхилено   Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України. Перемiщення окремих видів товарів через митний кордон України може здiйснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких пунктів пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
458. Попереднi операцiї покликанi сприяти прискоренню митного оформлення транспортних засобiв i товарiв, а також здiйсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.       
459. Стаття 100. Пункти пропуску на митному кордонi України, через якi перемiщуються транспортнi засоби i товари   -299- Черепков В.Ф.
Статтю 100 викласти у такій редакції: "Заборона щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв окремих видiв може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України. Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари: 1) забороненi до перемiщення через митний кордон України, а саме: а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать: товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю; літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні; б) забороненi до вивезення з України, а саме: товари, якi cтановлять нацiональне, icторичне або культурне надбання українcького народу, що визначаєтьcя вiдповiдно до законiв України; в) забороненi до транзиту через митну територію України; Конкретний перелiк товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, та вивезення за межі митної території України затверджуєтьcя Верховною Радою України; 2) щодо яких не було здiйcнене митне оформлення; 3) якi перемiщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та iнших актiв законодавcтва України. До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі транзитом, забороняються валютні цінності та культурні цінності."  
Враховано   Стаття 92. Заборона щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України  
460. Перемiщення транспортних засобiв i товарiв здiйснюється через пункти пропуску на митному кордонi України, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiжнародними договорами України.      Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв окремих видiв може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України. Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари: 1) забороненi до перемiщення через митний кордон України, а саме: а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать: товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю;  
461. Перемiщення окремих видiв товарiв може здiйснюватися через спецiально визначенi пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких товарiв та пунктiв пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.      літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні; б) забороненi до вивезення з України, а саме: товари, якi cтановлять нацiональне, icторичне або культурне надбання українcького народу, що визначаєтьcя вiдповiдно до законiв України; в) забороненi до транзиту через митну територію України. Конкретний перелiк товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, та вивезення за межі митної території України затверджуєтьcя Верховною Радою України; 2) щодо яких не було здiйcнене митне оформлення; 3) якi перемiщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та iнших актiв законодавcтва України. До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі транзитом, забороняються валютні цінності та культурні цінності.  
462. Стаття 101. Подання документiв митним органам в пунктах пропуску на митному кордонi України   -300- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 101 викласти у такій редакції: "Стаття 101. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України Стосовно окремих товарів можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених державних органів, що виконують відповідні контрольні функції. Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів державних органів, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні органи, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України".  
Враховано   Стаття 93. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України  
463. Якщо митне оформлення транспортних засобiв i товарiв у повному обсязi вiдповiдно до їх митного режиму здiйснюється не в мiсцi перетинання митного кордону, митному органу у пунктi пропуску на митному кордонi України подаються транспортнi, комерцiйнi та iншi супровiднi документи, що мiстять вiдомостi про транспортнi засоби i товари, достатнi для прийняття рiшення про можливiсть їх пропуску через митний кордон України.      Стосовно окремих товарів можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених державних органів, що виконують відповідні контрольні функції. Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів державних органів, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні органи, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України.  
464. Стаття 102. Повiдомлення митних органiв про перетинання митного кордону України чи про намiр вивезти транспортнi засоби i товари за межi митної територiї України   -301- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Стаття 102. Вилучити. Оскільки зміст даної статті обмежує свободу зовнішньоекономічної діяльності. А також потягне за собою труднощі виконання обовязків перед інопартнерами.  
Відхилено    
465. У разi ввезення транспортних засобiв i товарiв на митну територiю України перевiзник заздалегiдь повiдомляє митний орган про намiр перетнути митний кордон України.   -302- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 102 замість слова "перевізник" записати "власник вантажу (уповноважена ним особа)".  
Враховано    
466. У разi вивезення транспортних засобiв i товарiв за межi митної територiї України особа, яка їх перемiщує, попередньо повiдомляє митний орган про намiр вивезти транспортнi засоби i товари. Митний орган визначає час i мiсце, доставки транспортних засобiв i товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення.       
467. Положення цiєї статтi не застосовуються до морських, рiчкових та повiтряних суден, якi перетинають митну територiю України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митнiй територiї України.       
468. Стаття 103. Доставка транспортних засобiв, товарiв i документiв на них у мiсце, визначене митним органом       
469. Пiсля подання зазначеного в статтi 102 цього Кодексу повiдомлення перевiзник зобов'язаний доставити транспортнi засоби, товари i документи на них без будь-якої змiни їх стану у визначене митним органом мiсце i забезпечити перебування їх у цьому мiсцi до прибуття посадових осiб митного органу.   -303- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Стаття 103. Оскільки зміст даної статті обмежує свободу зовнішньоекономічної діяльності. А також потягне за собою труднощі виконання обовязків перед інопартнерами.  
Відхилено    
470. Доставка транспортних засобiв, товарiв i документiв на них повинна бути здiйснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строкiв доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та iнших умов перевезення, але не пiзнiше за граничний строк, визначений iз розрахунку за добу.   -304- Черепков В.Ф.
Доповнити проект статтею 103-1 такого змісту: "Стаття 103-1. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з іншими правоохоронними органами, Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України та Державним комітетом архівів України в порядку, встановленому законодавством України."  
Враховано   Стаття 94. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з іншими правоохоронними органами, Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України та Державним комітетом архівів України в порядку, встановленому законодавством України. Глава 13. Попередні операції  
471. Стаття 104. Пред'явлення транспортних засобiв i товарiв митному органу у мiсцi доставки   -305- Черепков В.Ф.
Статтю 104 викласти у новій редакції: "Стаття 104. Попередні операції Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів. Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур. Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення."  
Враховано   Стаття 95. Попередні операції  
472. У мiсцi доставки транспортнi засоби i товари пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення транспортних засобiв i товарiв для митного контролю та передання документiв на них мають бути зробленi у мiнiмальн можливий строк пiсля їх прибуття, а у разi прибуття у позаробочий час митного органу - у мiнiмально можливий строк пiсля початку роботи митного органу. Транспортнi засоби i товари, що прибувають у мiсце доставки, розмiщуються у зонах митного контрол      Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів. Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур. Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.  
473. Змiна мiсця стоянки транспортного засобу, розвантаження, перевантаження товарiв, висадка пасажирiв, розпакування, пакування чи перепакування товарiв, змiна, вилучення чи пошкодження засобiв iдентифiкацiї допускаються лише з дозволу митного орган       
474. Усi додатковi витрати, понесенi перевiзником внаслiдок дiй чи обставин, передбачених цiєю статтею, митними органами не вiдшкодовуються.       
475. Cтаття 105. Заборона щодо перемiщення окремих видiв товарiв i предметiв   -306- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 105 викласти у новій редакції: "Cтаття 105. Подання документів митним органам в пунктах пропуску на митному кордоні України Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України."  
Враховано   Cтаття 96. Подання документів митним органам в пунктах пропуску на митному кордоні України  
476. Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв i предметiв окремих видiв може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України. Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари та предмети:      Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.  
477. 1) забороненi до перемiщення через митний кордон України, а саме:       
478. а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать:       
479. товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподiяння шкоди довкiллю;   -307- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
Другий абзац пункту 1а статті 105 доповнити словом "...порнографія".  
Відхилено    
480. продукцiя, що пропагує iдеї вiйни, раcизму, раcової диcкримiнацiї, геноциду тощо;       
481. б) забороненi до вивезення з України, а саме:       
482. предмети, якi cтановлять нацiональне, icторичне або культурне надбання українcького народу, що визначаєтьcя вiдповiдно до законiв України;       
483. в) забороненi до транзиту через митну територiю України, до яких належать товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту або заподiяти шкоду довкiллю.       
484. Конкретний перелiк товарiв i предметiв, на якi поширюється дiя цiєї cтаттi, затверджуєтьcя Кабiнетом Мiнicтрiв України;       
485. 2) щодо яких не було здiйcнене митне оформлення;       
486. 3) якi перемiщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та iнших актiв законодавcтва України.       
487. До перемiщення через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях, в тому числi транзитом, забороняються монети, банкiвськi та кредитнi бiлети, будь-якi цiнностi на пред'явника, дорожнi чеки, платина, золото або срiбло у виробах чи необробленому виглядi, дорогоцiнне камiння, ювелiрнi та iншi коштовнi вироби.   -308- Національний банк України
Останню частину проекту статті 105 пропонуємо викласти у такій редакції: "Правила переміщення валютних цінностей через митний кордон України встановлюються Національним банком України".  
Відхилено    
    -309- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.3 статті 105 доповнити в кінці словами "...національні та іноземні грошові знаки (валюта)".  
Відхилено    
488. Стаття 106. Обмеження щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України   -310- Черепков В.Ф.
Статтю 106 викласти у новій редакції: "Стаття 106. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України Під час ввезення товарів на митну територію України декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари. У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення. Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється Державною митною службою України."  
Враховано   Стаття 97. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України  
489. Стосовно окремих товарiв можуть запроваджуватись обмеження у разi їх перемiщення через митний кордон України. Пропуск таких товарiв через митний кордон України здiйснюється на пiдставi дозволiв уповноважених державних органiв, що виконують вiдповідні контрольнi функцiї.      Під час ввезення товарів на митну територію України декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари. У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.  
490. Перелiки товарiв, перемiщення яких через митний кордон України здiйснюється на пiдставi дозволiв зазначених державних органiв, порядок видачi таких дозволiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Державнi органи (мiнiстерства, iншi централь i органи виконавчої влади), уповноваженi видавати такi дозволи, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.      Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється Державною митною службою України.  
491. Порядок здiйснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарiв, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України.   -311- Національний банк України
Частину 1 статті 106 після слів "уповноважених державних органів" доповнити словами "Національного банку України та уповноважених банків".  
Відхилено    
    -312- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В ч.1 статті 106 слід визначити який саме уповноважений державний орган визначає стосовно яких товарів запроваджуються обмеження і в тому суть цих обмежень.  
Відхилено    
492. Cтаття 107. Порядок перемiщення через митний кордон України транcпортних заcобiв   -313- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 107 викласти в іншій редакції: "Стаття 107. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом Після подання зазначеного в статті 106 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу. Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення. Товари і транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю. Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу. Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються".  
Враховано   Cтаття 98. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом  
493. Транcпортнi заcоби перемiщуютьcя через митний кордон України вiдповiдно до встановленого митного режиму у порядку, передбаченому цим Кодексом та актами законодавcтва України.      Після подання зазначеного в статті 97 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу. Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення. Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю. Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу. Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються.  
494. Cтаття 108. Порядок перемiщення товарiв через митний кордон України   -314- Черепков В.Ф.
Статтю 108 об'єднати зі статтею 107  
Враховано    
495. Товари перемiщуютьcя через митний кордон України вiдповiдно до встановленого митного режиму у порядку, передбаченому цим Кодексом та актами законодавcтва України.       
496. ГЛАВА 14. Попереднє рiшення      ГЛАВА 14. Попереднє рiшення  
497. Стаття 109. Прийняття попереднього рiшення      Стаття 99. Прийняття попереднього рiшення  
498. Центральний апарат Державної митної служби України, а також окремi регiональнi митницi та митницi, що визначаються головою Державної митної служби України, можуть приймати попереднє рiшення стосовно класифiкацiї товарiв, їх митної вартостi та крїни походження, розмiрiв митних платежiв та з iнших питань застосування митного законодавства України щодо конкретного товару чи конкретної зовнiшньоекономiчної операцiї.   -315- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У тексті статті 109 виключити слова "Центральний аппарат"; замінити слова "митні платежі" на слова "митний збір", виключити слова "у розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Державна митна служба України, а також окремі регіональні митниці та митниці, що визначаються Державною митною службою України, можуть приймати попереднє рішення стосовно класифікації товарів, їх митної вартості та країни походження, розмірів митних платежів та з інших питань застосування митного законодавства України щодо конкретного товару чи конкретної зовнішньоекономічної операції.  
499. За прийняття попереднього рiшення справляються платежi у розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.      За прийняття попереднього рішення справляється митний збір.  
500. Стаття 110. Запит про прийняття попереднього рiшення   -316- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У статті 110: абзац 3 викласти в новій редакції: "Попереднє рішення не приймається митним органом, якщо документи та відомості, надані заінтересованою особою, є недостатніми для його прийняття".; абзац 4 вилучити.  
Враховано   Стаття 100. Запит про прийняття попереднього рiшення  
501. Особа, заiнтересована у прийняттi попереднього рiшення, надсилає до митного органу, уповноваженого приймати попереднє рiшення, письмовий запит.      Особа, заiнтересована у прийняттi попереднього рiшення, надсилає до митного органу, уповноваженого приймати попереднє рiшення, письмовий запит.  
502. Запит повинен мiстити всi вiдомостi, необхiднi для прийняття попереднього рiшення. До запиту мають бути доданi проби та зразки товарiв, їх опис, фотографiї, малюнки, креслення, комерцiйнi та iншi документи, будь-якi iншi необхiднi вiдомостi, залежно вiд характеру попереднього рiшення. Перелiк документiв та вiдомостей, що мають бути поданi для прийняття попереднього рiшення, визначає митний орган, який приймає таке рiшення.      Запит повинен мiстити всi вiдомостi, необхiднi для прийняття попереднього рiшення. До запиту мають бути доданi проби та зразки товарiв, їх опис, фотографiї, малюнки, креслення, комерцiйнi та iншi документи, будь-якi iншi необхiднi вiдомостi, залежно вiд характеру попереднього рiшення. Перелiк документiв та вiдомостей, що мають бути поданi для прийняття попереднього рiшення, визначає митний орган, який приймає таке рiшення.  
503. Запит не приймається митним органом, якщо винесення попереднього рiшення неможливе.      Попереднє рішення не приймається митним органом, якщо документи та відомості, надані заінтересованою особою, є недостатніми для його прийняття.  
504. Вiдмова у прийняттi запиту про прийняття попереднього рiшення оскарженню не пiдлягає.       
505. Стаття 111. Юридичне значення попереднього рiшення   -317- Черепков В.Ф.
Статтю 111 викласти в новій редакції: "Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рішення є обов'язковим для митних органів. Попереднє рішення щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, діє протягом одного року за умови незмінності законодавства, на підставі якого воно приймалося. Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством".  
Враховано   Стаття 101. Юридичне значення попереднього рiшення  
506. Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рiшення є обов'язковим для митних органiв. Попереднє рiшення щодо товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, дiє протягом одного року.      Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рішення є обов'язковим для митних органів. Попереднє рішення щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, діє протягом одного року за умови незмінності законодавства, на підставі якого воно приймалося. Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.  
507. Стаття 112. Скасування, змiна чи вiдкликання попереднього рiшення   -318- Черепков В.Ф.
Назву статті 112 та текст викласти в новій редакції: "Скасування або зміна попереднього рішення Митні органи можуть скасовувати або змінювати попереднє рішення, прийняте ними чи підпорядкованими їм митними органами. Попереднє рішення може бути скасоване або змінене, якщо таке рішення прийняте на підставі неповної чи недостовірної інформації, поданої заявником, а також у випадках зміни законодавства чи умов, на підставі яких було прийняте попереднє рішення. Рішення про скасування чи зміну попереднього рішення набирає чинності з дня його прийняття. У разі скасування або зміни попереднього рішення митний збір, сплачений за його прийняття, поверненню не підлягає. Рішення про скасування попереднього рішення може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством України".  
Враховано   Стаття 102. Скасування або зміна попереднього рішення  
508. Митнi органи можуть скасовувати, змiнювати чи вiдкликати попереднє рiшення, прийняте ними чи пiдпорядкованими їм митними органами.      Митні органи можуть скасовувати або змінювати попереднє рішення, прийняте ними чи підпорядкованими їм митними органами.  
509. Попереднє рiшення може бути скасоване, змiнене чи вiдкликане, якщо таке рiшення прийняте на пiдставi неповної чи недостовiрної iнформацiї, поданої заявником, а також у випадках змiни законодавства чи умов, на пiдставi яких було прийняте попередн рiшення. Рiшення про скасування чи змiну попереднього рiшення набирає чинностi з дня його прийняття. Рiшення про вiдкликання набирає чинностi через мiсяць пiсля його прийняття.      Попереднє рішення може бути скасоване або змінене, якщо таке рішення прийняте на підставі неповної чи недостовірної інформації, поданої заявником, а також у випадках зміни законодавства чи умов, на підставі яких було прийняте попереднє рішення. Рішення про скасування чи зміну попереднього рішення набирає чинності з дня його прийняття.  
510. У разi прийняття митним органом попереднього рiшення, яке суперечить чинному законодавству, або без достатнiх пiдстав для його прийняття, попереднє рiшення, прийняте митним органом, може бути оскаржено заявником або iншою особою, заiнтересованою в прийняттi такого рiшення, у центральному апаратi Державної митної служби України.      У разі скасування або зміни попереднього рішення митний збір, сплачений за його прийняття, поверненню не підлягає.  
511. У разi скасування, змiни чи вiдкликання попереднього рiшення плата, внесена за його прийняття, поверненню не пiдлягає.      Рішення про скасування попереднього рішення може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством України.  
512. Стаття 113. Оскарження попереднього рiшення       
513. У разi подання митним органом на запит заявника недостовiрної iнформацiї щодо попереднього рiшення, яке призвело до заподiяння фiнансових збиткiв заявнику або iншiй особi, заiнтересованiй у прийняттi такого рiшення, попереднє рiшення, прийняте м тним органом, може бути оскаржено у центральному апаратi Державної митної служби України.   -319- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У статті 113 слід вирішити питання щодо відшкоодування заявнику шкоди, завданої йому недостовірною інформацією у попередньому вішенні, прийнятому митними органами.  
Відхилено    
    -320- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 113 вилучити повністю.  
Враховано    
514. ГЛАВА 15. Тимчасове зберігання      ГЛАВА 15. Тимчасове зберігання  
515. Стаття 114. Тимчасове зберігання   -321- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 114 викласти в новій редакції: "Склади тимчасового зберігання Товари з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення можуть з дозволу відповідного митного органу розміщуватися на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час передачі цих товарів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання. З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматись рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів. Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі склади, у порядку, встановленому Державною митною службою України Допускається розміщення товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів."  
Враховано   Стаття 103. Склади тимчасового зберігання  
516. Транспортні засоби і товари з моменту ввезення на митну територію України та пред'явлення митному органу і до їх випуску або надання особі у розпорядження відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі транспортні засоби і товари до завершення митного оформлення можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання.      Товари з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення можуть з дозволу відповідного митного органу розміщуватися на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час передачі цих товарів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматись рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів. Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі склади, у порядку, встановленому Державною митною службою України. Допускається розміщення товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів.  
517. Стаття 115. Склади тимчасового зберігання   -322- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 115 включити до статті 114.  
Враховано    
518. Поміщення товарів на склад тимчасового зберігання допускається з дозволу митного органу.       
519. Склади тимчасового зберігання можуть належати виключно підприємствам, які здійснюють експортно-імпортні операції, транспортно-експедиційним організаціям, що переміщують товари через митний кордон України.       
520. Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовуються такі склади.   -323- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Ч.3 статті 115 після слів "призначені для збурігання товарів" доповнити словами "та обладнані засобами забезпечення, один з яких має належати митному органу", а далі за текстом.  
Відхилено    
521. Стаття 116. Місце тимчасового зберігання       
522. Місцями тимчасового зберігання можуть бути спеціально виділені та облаштовані приміщення або інші місця (склади тимчасового зберігання).   -324- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 116 вилучити повністю;  
Враховано    
523. Стаття 117. Дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання      Стаття 104. Дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання  
524. Приміщення (будівля, споруда) може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу митного органу.   -325- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 117 викласти в новій редакції: "Приміщення, резервуар або майданчик може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу. За видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання справляється митний збір. Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання і строк дії такого дозволу визначаються відповідним митним органом. Державна митна служба України веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами. Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 108 - 110 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав. У разі анулювання дозволу митний збір, зазначений у частині першій цієї статті, поверненню не підлягає."  
Враховано   Приміщення, резервуар або майданчик може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу. За видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання справляється митний збір. Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання і строк дії такого дозволу визначаються відповідним митним органом.  
525. Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення (будівлі, споруди) як складу тимчасового зберігання і строк дії такого дозволу визначаються регіональною митницею.      Державна митна служба України веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.  
526. Якщо власник не дотримується вимог цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований або відкликаний митним органом, який його видав.      Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 108 - 110 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав. У разі анулювання дозволу митний збір, зазначений у частині першій цієї статті, поверненню не підлягає.  
527. Стаття 118. Типи складів тимчасового зберігання   -326- Черепков В.Ф.
Статтю 118 викласти в новій редакції: "Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу. Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому. Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами. Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника."  
Враховано   Стаття 105. Типи складів тимчасового зберігання  
528. Склади тимчасового зберігання можуть бути відкритого і закритого типу.      Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.  
529. Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.      Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому. Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.  
530. Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються для зберігання товарів попередньо визначених осіб і можуть використовуватися лише тоді, коли є достатні підстави вважати недоцільним використання складів тимчасового зберігання відкритого типу.      Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника.  
531. Стаття 119. Товари, що розміщуються на складі тимчасового зберігання   -327- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 119 вилучити повністю.  
Враховано    
532. На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.       
533. Стаття 120. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують транспортні засоби і товари на складі   -328- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 120: виключити слова "транспортні засоби і"; у частині першій слова "на договірній основі" замінити словом "договором"; у частині другій слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових"; слова "знаходяться" і "товари" поміняти місцями.  
Враховано   Стаття 106. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі  
534. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують транспортні засоби і товари на складі, визначаються на договірній основі.      Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари на складі, визначаються договором.  
535. Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких знаходяться транспортні засоби та товари на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі транспортні засоби і товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та нормативних актів Державної митної служби України.      Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та нормативно-правових актів Державної митної служби України.  
536. Стаття 121. Документи, необхідні для розміщення транспортних засобів і товарів на складі тимчасового зберігання   -329- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 121 викласти в новій редакції: "Для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари".  
Враховано   Стаття 107. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання  
537. Для розміщення транспортних засобів і товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються, як правило, лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці засоби і товари, в тому числі документи іноземною мовою, якою володіють посадові особи митного органу.   -330- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
В статті 121 вилучити слова "як правило, лише". Доповнити статтю після слів "митного органу" словами "а також пред'являються документи, що підтверджують законні підстави знаходження цього майна в особи, яка бажає користуватися послугами складу".  
Відхилено   Для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари.  
538. Стаття 122. Обов'язки власника складу тимчасового зберiгання   -331- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 122: вилучити слова "будь-яких"; виключити слова "транспортних засобів і".  
Враховано   Стаття 108. Обов'язки власника складу тимчасового зберiгання  
539. Власник складу тимчасового зберiгання зобов'язаний:      Власник складу тимчасового зберiгання зобов'язаний:  
540. 1) облаштувати склад i створити всi необхiднi умови для забезпечення митного контролю;      1) облаштувати склад i створити всi необхiднi умови для забезпечення митного контролю;  
541. 2) виключити можливiсть вилучення iз складу поза митним контролем будь-яких транспортних засобiв i товарiв, якi зберiгаються на складi;      2) виключити можливiсть вилучення iз складу поза митним контролем будь-яких товарів і транспортних засобiв, якi зберiгаються на складi;  
542. 3) не перешкоджати здiйсненню митного контролю;      3) не перешкоджати здiйсненню митного контролю;  
543. 4) вести облiк i подавати митному органу звiтнiсть щодо транспортних засобiв i товарiв, якi зберiгаються на складi, вiдповiдно до порядку, що встановлюється Державною митною службою України;      4) вести облiк i подавати митному органу звiтнiсть щодо товарів і транспортних засобiв, якi зберiгаються на складi, вiдповiдно до порядку, що встановлюється Державною митною службою України;  
544. 5) забезпечити неможливiсть проникнення стороннiх осiб на склад, де зберiгаються транспортнi засоби i товари;      5) забезпечити неможливiсть проникнення стороннiх осiб на склад, де зберiгаються товари і транспортнi засоби;  
545. 6) обладнати склад не менше нiж двома засобами забезпечення (iдентифiкацiє), один з яких маґ знаходитись у вiданнi митного органу;      6) обладнати склад не менше нiж двома засобами забезпечення (iдентифiкацiї), один з яких має знаходитись у вiданнi митного органу;  
546. 7) виконувати умови дозволу на використання примiщення як складу тимчасового зберiгання та вимоги митного органу, в тому числi забезпечувати доступ посадових осiб митного органу до транспортних засобiв i товарiв, що зберiгаються на складi, в будь-який час, на єхню вимогу, безоплатно надавати примiщення, обладнання i засоби зв'язку для здiйснення i забезпечення митного контролю i митного оформлення.   -332- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Пункт 7 викласти в новій редакції: "виконувати умови дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час, на їхню вимогу, безоплатно надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення".  
Враховано   7) виконувати умови дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час, на їхню вимогу, безоплатно надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення.  
    -333- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У п.7 статті 122 замість слова "безоплатно" записати "за відповідну плату" і далі за текстом.  
Відхилено    
547. Стаття 123. Додатковi права митних органiв щодо складiв тимчасового зберiгання   -334- Черепков В.Ф.
Статтю 123 викласти в новій редакції: "Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується Державною митною службою України. Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами."  
Враховано   Стаття 109. Додатковi права митних органів щодо складiв тимчасового зберiгання  
548. Митнi органи можуть встановлювати обов'язковi вимоги щодо конструкцiє, облаштування i мiсця розташування складiв тимчасового зберiгання.      Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується Державною митною службою України. Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами.  
549. Стаття 124. Товари, що передаються на тимчасове зберiгання виключно митному органу   -335- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 124 викласти в новій редакції: "Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання. Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 201 цього Кодексу. Державна митна служба України може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів."  
Враховано   Стаття 110. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання  
550. Обов'язковiй передачi митному органу на тимчасове зберiгання пiд митним контролем пiдлягають товари:      На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.  
551. 1) не пропущенi пiд час ввезення на митну територiю Украєни внаслiдок установлених заборон чи обмежень на єх ввезення в Украєну або транзит через територiю Украєни i не вивезенi (за вiдсутностi ознак контрабанди чи порушення митних правил) з територіє Украєни в день єх ввезення;      Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 168 цього Кодексу.  
552. 2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митом чи іншими податками та зборами і за які мито, податки та збори не сплачено;      Державна митна служба України може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.  
553. 3) які перебувають у режимі відмови на користь держави відповідно до статті 311 цього Кодексу.       
554. Валюта та цінності, передані митному органу на зберігання у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, депонуються у банках України.       
555. Державна митна служба України може визначати перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.       
556. За зберігання митним органом товарів, що підлягають обов'язковій передачі митному органу, власник таких товарів вносить плату у розмірах, встановлених Державною митною службою України.   -336- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Стаття 124. Абзац 7. За зберігання митним органом товарів, які підлягають обовязковій передачі митному органу, власник таких товарів вносить оплату в розмірах, які встановлені Міністерством фінансів України.  
Відхилено    
557. Стаття 125. Відповідальність за сплату митних платежів   -337- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 125 викласти у новій редакції: "Стаття 125. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання Відповідальним перед митними органами за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання. За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспонтних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену статтею 481 цього Кодексу."  
Враховано   Стаття 111. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання  
558. Відповідальність перед митними органами за сплату митних платежів за зберігання на складі транспортних засобів і товарів, несе власник складу тимчасового зберігання, за винятком випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.      Відповідальним перед митними органами за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.  
559. Якщо угодою власника складу з особою, яка розміщує у ньому транспортні засоби і товари, передбачено, що відповідальність за сплату митних платежів несе ця особа, власник складу тимчасового зберігання несе солідарну відповідальність за сплату митних платежів разом із зазначеною особою.      За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену статтею 398 цього Кодексу.  
560. Якщо транспортні засоби і товари знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі митного органу, відповідальність за сплату митних платежів несе особа, яка розмістила транспортні засоби і товари на складі, а в разі її відсутності - особа, яка є власником цих транспортних засобів і товарів.   -338- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 125 замість слів "несе власник складу тимчасового зберігання" записати "несуть власники цих засобів чи товарів".  
Відхилено    
    -339- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 125: слова "а в разі її відсутності - особа, яка є власником цих транспортних засобів і товарів" виключити; слова "транспортних засобів і" виключити.  
Враховано    
    -340- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частини 2 та 3 статті 125 виключити.  
Відхилено    
561. Стаття 126. Строк тимчасового зберігання   -341- Черепков В.Ф.
Статтю 126 викласти в новій редакції: "Строк тимчасового зберігання товарів підприємствами Строк тимчасового зберігання товарів підприємствами не може перевищувати трьох місяців. Державна митна служба України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання. Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений до чотирьох місяців митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Заява про продовження терміну тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу та відповідним митним органом. До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, другій та третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути: 1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму або 2) передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу."  
Враховано   Стаття 112. Строк тимчасового зберігання товарів підприємствами  
562. Строк тимчасового зберігання встановлюється митним органом виходячи з часу, необхідного для подання митної декларації, властивостей товарів, а також транспортних засобів, що використовуються для переміщення цих товарів. Встановлений строк може бути продовжено цим же митним органом.      Строк тимчасового зберігання товарів підприємствами не може перевищувати трьох місяців.  
563. Загальний строк перебування транспортних засобів і товарів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати двох місяців. Керівництво Центрального апарату Державної митної служби України і регіональна митниця можуть встановлювати менші граничні строки зберігання товарів окремих категорій або у разі потреби, згідно із заявою власника (володільця) транспортних засобів і товарів чи уповноваженої ним особи, погодженою з власником складу і митним органом, продовжувати цей строк до чотирьох місяців.      Державна митна служба України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання. Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений до чотирьох місяців митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Заява про продовження терміну тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу та відповідним митним органом. До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, другій та третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути: 1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму або 2) передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.  
564. Стаття 127. Операції з товарами, що знаходяться на складі   -342- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 127 викласти в новій редакції: "Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання Крім операцій, зазначених у статті 62 цього Кодексу, товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані: 1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари на складі, або її представником; 2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі."  
Враховано   Стаття 113. Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання  
565. тимчасового зберігання       
566. Товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:      Крім операцій, зазначених у статті 63 цього Кодексу, товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:  
567. 1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка має відповідні повноваження щодо цих товарів, або її представником;      1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари на складі, або її представником;  
568. 2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані, в тому числі відновлення пошкодженої упаковки.      2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані.  
569. З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.      З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.  
570. Митні операції у разі переміщення товарів через митний кордон України різними видами транспорту   -343- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Назву розділу V викласти у новій редакції: "Розділ V. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту"  
Враховано   Розділ V. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту  
571. ГЛАВА 16. Загальні положення      ГЛАВА 16. Загальні положення  
572. Стаття 128. Право на міжнародні переміщення транспортних засобів   -344- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 128 виключити.  
Враховано    
573. Право на переміщення транспортних засобів, включаючи транспорт індивідуального користування, через митний кордон України, а також право на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, поштових відправлень, вантажів та багажу надається фізичним особам (громадянам України, іноземцям і особам без громадянства) та юридичним особам (резидентам і нерезидентам) за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України.       
574. Стаття 129. Шляхи та засоби переміщення   -345- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву статті 129 та текст викласти в новій редакції: "Стаття 129. Засоби та способи переміщення товарів Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі. Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у: - вантажних відправленнях; - супроводжуваному багажі; - несупроводжуваному багажі; - ручній поклажі; - міжнародних поштових відправленнях".  
Враховано   Стаття 114. Засоби та способи переміщення товарів  
575. Переміщення громадян і товарів через митний кордон України здійснюється повітряним, водним та сухопутним шляхом з використанням засобів авіаційного, водного, залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту та ліній електропередачі.      Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.  
576. Залежно від наявності перевізника, відправника, отримувача, а також угоди на перевезення товари переміщуються у:      Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:  
577. 1) вантажі;      - вантажних відправленнях; - супроводжуваному багажі;  
578. 2) супроводжуваному та несупроводжуваному багажі громадян;      - несупроводжуваному багажі;  
579. 3) ручній поклажі громадян, а також разом з громадянами;      - ручній поклажі;  
580. 4) міжнародних поштових відправленнях.      - міжнародних поштових відправленнях.  
581. Стаття 130. Митні операції на транспорті   -346- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 130 викласти в новій редакції: "Стаття 130. Митні процедури на транспорті Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню. Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами". 1  
Враховано   Стаття 115. Митні процедури на транспорті  
582. Усі транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю.      Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.  
583. Митні операції, що застосовуються до транспортних засобів, повинні бути гранично спрощеними, гуманізованими і водночас гарантувати виконання вимог законодавства під час здійснення митного контролю та митного оформлення.      Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.  
584. Митні операції, що здійснюються під час митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.       
585. Стаття 131. Перевага у здійсненні митних операцій       
586. Перевага у здійсненні митних митних операцій щодо транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, надається транспортним засобам з пасажирами, живими тваринами, гуманітарними вантажами та вантажами з обмеженим строком зберігання.       
587. Стаття 132. Інформування пасажирів на міжнародних маршрутах   -347- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 132 перенести в статтю 30.  
Враховано    
588. Транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, зобов'язані інформувати пасажирів про митні правила, норми та умови переміщення транспортних засобів і товарів через митний кордон України.       
589. Стаття 133. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень   -348- Черепков В.Ф.
Статтю 133 викласти в новій редакції: "Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків. Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України. Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з начальниками підрозділів Прикордонних військ України та інших відповідних контрольних служб".  
Враховано   Стаття 116. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів  
590. Митний контроль за міжнародними перевезеннями здійснюється митними органами у взаємодії з контрольними та іншими службами за спільними технологічними схемами оформлення транспортних засобів, міжнародних поштових відправлень, вантажів, пасажирів та їх багажу з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.      Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.  
591. Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.      Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.  
592. Зазначені у частині 1 цієї статті технологічні схеми затверджуються керівником транспортного підприємства, за погодженням з начальниками митного органу, підрозділу Прикордонних військ України, контрольних та інших служб.      Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з начальниками підрозділів Прикордонних військ України та інших відповідних контрольних служб.  
593. Стаття 134. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних операцій      Стаття 117. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур  
594. З метою прискорення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники морського, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту надають посадовим особам митних органів необхідну допомогу у виконанні ними своїх службових обов'язків щодо здійснення митних операцій.   -349- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 134 викласти у новій редакції: "З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту надають посадовим особам митних органів необхідну допомогу у виконанні ними своїх службових обов'язків."  
Враховано   З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту надають посадовим особам митних органів необхідну допомогу у виконанні ними своїх службових обов'язків.  
    -350- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Визначений у статті 134 обов'язок надання працівниками транспорту необхідної допомоги посадовим особам митних органів є некоректним і доцільно визначити як сприяння.  
Враховано    
595. Стаття 135. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях      Стаття 118. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях  
596. Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій безоплатно забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних операцій.   -351- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 135 замість слова "безоплатно" записати "за відповідну плату".  
Відхилено   Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій безоплатно забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур.  
597. Перелік приміщень та вимоги до них визначаються Державною митною службою України і Міністерством транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.   -352- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
В тексті статті 135 слово "операцій" замінити на "процедур".  
Враховано   Перелік приміщень та вимоги до них визначаються Державною митною службою України і Міністерством транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.  
598. Стаття 136. Митні процедури щодо запасів для споживання   -353- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Текст статті 136 викласти в новій редакції: "Під запасами, призначеними для споживання, розуміються: 1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні; 2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів транспорту; 3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел. Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку на загальних підставах за умови декларування і сплати належних митних платежів".  
Враховано   Стаття 119. Митні процедури щодо запасів для споживання  
599. Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:      Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:  
600. 1) товари, призначені для споживання пасажирами і екіпажем на борту суден, літаків, на залізничному та іншому транспорті, незалежно від того, продаються вони чи ні;      1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;  
601. 2) товари, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, включаючи пальномастильні матеріали;      2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;  
602. 3) товари, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цього транспорту;      3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.  
603. 4) товари, призначені для матеріальнотехнічного постачання та спорядження, пально-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші предмети, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які здійснюють морський промисел.      Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку на загальних підставах за умови декларування і сплати належних митних платежів.  
604. Запаси, призначені для споживання, що завантажуються на судна, літаки, засоби залізничного та іншого транспорту на митній території України та призначаються для вивезення за межі України, підлягають митному оформленню на загальних підставах.       
605. Стаття 137. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться разом з транспортними засобами   -354- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 137 викласти в новій редакції: "Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом".  
Враховано   Стаття 120. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться разом з транспортними засобами  
606. Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, розвантаження та захисту і зберігання вантажу, що ввозиться разом з транспортним засобом на митну територію України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення разом з транспортним засобом.      Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.  
607. Стаття 138. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів   -355- Черепков В.Ф.
Статтю 138 викласти в новій редакції: "Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів крім митного збору за митне оформлення. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 258 цього Кодексу. Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу: бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами); бути знищені під контролем митного органу".  
Враховано   Стаття 121. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів  
608. Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України, можуть ввозитись під зобов'язання про їх зворотне вивезення без справляння мита, податків та зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 258 цього Кодексу.      Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів крім митного збору за митне оформлення. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 216 цього Кодексу.  
609. Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України, а з дозволу митного органу:      Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу:  
610. 1) бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного використання на митній території України;      бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);  
611. 2) бути знищені під контролем митного органу.      бути знищені під контролем митного органу.  
612. Стаття 139. Обмеження щодо ввезення підакцизних товарів на борту транспортного засобу   -356- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Назву статті 139 викласти у новій редакції: "Стаття 139. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу"; текст статті 139 після слова "ввозити" доповнити словами "та вивозити", а слова "Державною митною службою" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Стаття 122. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу  
613. На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Державною митною службою України.   -357- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 139 замість слів "Державною митною службою" записати "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
    -358- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Передбачені статтею 139 норми споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів має встановлювати Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
614. Стаття 140. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України   -359- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Частину перпшу статті 140 викласти в новій редакції: "Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання ".  
Враховано   Стаття 123. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України  
615. Транспортні засоби з вантажем чи без нього можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння мита, податків та зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання, за винятком заборони на в'їзд таких засобів з причин безпеки.      Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання.  
616. Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).      Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).  
617. Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.      Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.  
618. Стаття 141. Митні операції з товарами, помилково ввезеними на митну територію України   -360- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 141 викласти в новій редакції: "Стаття 141. Товари, помилково ввезені на митну територію України Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості. Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання митного кордону України".  
Враховано   Стаття 124. Товари, помилково ввезені на митну територію України  
619. Митний контроль та митне оформлення товарів, помилково ввезених на митну територію України, здійснюється у порядку, що визначається Державною митною службою України.      Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості. Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання ними митного кордону України.  
620. Помилково ввезеними не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких змінено після перетинання митного кордону України.       
621. Стаття 142. Застосування міжнародних конвенцій та   -361- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 142 вилучити.  
Враховано    
622. міждержавних договорів з питань міжнародних перевезень       
623. Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються міжнародним морським, річковим, авіаційним, залізничним, автомобільним, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, митні органи застосовують і керуються міжнародними митними конвенціями, до яких приєдналася Україна, міждержавними договорами України, а також законами України в частині міжнародних перевезень різними видами транспорту.       
624. Глава 17. Митні операції на морському і річковому транспорті   -362- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
В главі 17 та в статті 143 замінити слово "операції" на "процедури"; вилучити слова "митний контроль, митне оформлення товарів та інші".  
Враховано   Глава 17. Митні процедури на морському і річковому транспорті  
625. Стаття 143. Місця здійснення митних операцій      Стаття 125. Місця здійснення митних процедур  
626. Митні органи здійснюють митний контроль, митне оформлення та інші митні операції в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Перелік таких портів визначається Кабінетом Міністрів України.      Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Перелік таких портів визначається Кабінетом Міністрів України.  
627. Стаття 144. Зони митного контролю в морських та річкових портах      Стаття 126. Зони митного контролю в морських та річкових портах  
628. Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.      Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.  
629. Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.      Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.  
630. Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю у водному сполученні   -363- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 145 вилучити.  
Враховано    
631. Власники або капітани суден та інші особи, які переміщують товари через митний кордон України, повинні подавати митним органам документи, необхідні для здійснення митного контролю.       
632. Перелік зазначених документів регламентується цим Кодексом, правилами Міжурядової морської консультативної організації, а для водного міжнародного сполучення на р.Дунай - Братиславською угодою (січень 1961 року).       
633. Стаття 146. Тривалість митного контролю      Стаття 127. Тривалість митного контролю  
634. Судно закордонного плавання протягом часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, в яких знаходяться товари, заборонені до ввезення чи вивезення, а також товари, які не підлягають транзиту через територію України.   -364- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 146 після слова "протягом" доповнити словом "усього", слова "в яких знаходяться товари, заборонені до ввезення чи вивезення, а також товари, які не підлягають транзиту через територію України" замінити словами "де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні".  
Враховано   Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.  
635. Стаття 147. Строк митного оформлення суден закордонного плавання      Стаття 128. Строк митного оформлення суден закордонного плавання  
636. Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником підрозділу Прикордонних військ України та іншими контрольними службами.   -365- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 147 доповнити частиною другою такого змісту: "Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття".  
Відхилено   Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником підрозділу Прикордонних військ України та іншими контрольними службами.  
637. Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю у водному сполученні       
638. Порядок здійснення митного контролю у водному сполученні визначається Державною митною службою України і публікується для загального відома.   -366- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 148 вилучити;  
Враховано    
639. Стаття 149. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин   -367- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
статтю 149 викласти в новій редакції: "Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні Райони вивантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки під час проведення митних процедур встановлюються адміністрацією порту за погодженням з начальником митного органу і начальником підрозділу Прикордонних військ України. Місця стоянки суден у зонах митного контролю в портах визначаються митним органом. Зміна місця стоянки провадиться з дозволу митного органу, за винятком випадків, зазначених у статті 150 цього Кодексу".  
Враховано   Стаття 129. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні  
640. Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх митному органу, в зоні діяльності якого він опинився.      Райони вивантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки під час проведення митних процедур встановлюються адміністрацією порту за погодженням з начальником митного органу і начальником підрозділу Прикордонних військ України. Місця стоянки суден у зонах митного контролю в портах визначаються митним органом. Зміна місця стоянки провадиться з дозволу митного органу, за винятком випадків, зазначених у статті 130 цього Кодексу.  
641. Стаття 150. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні   -368- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 150 викласти в новій редакції: "Митний контроль у разі виникнення особливих обставин Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу".  
Враховано   Стаття 130. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин  
642. Райони вивантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки під час проведення митних операцій встановлюються адміністрацією порту за погодженням з начальником митного органу і начальником підрозділу Прикордонних військ України.      Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.  
643. Місця стоянки суден у зонах митного контролю в портах визначаються митним органом.   -369- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частини 2 та 3 статті 150 викласти в такій редакції: "Місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням його функціональної і технологічної діяльності та за поданням митних органів погодженим з прикордонними підрозділами. Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням митного органу та прикордонного підрозділу".  
Відхилено    
644. Зміна місця стоянки провадиться з дозволу митного органу, за винятком випадків аварії та стихійного лиха.       
645. Стаття 151. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні      Стаття 131. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні  
646. Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та їх завантаження здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.   -370- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 151 слова "їх завантаження" замінити словами "та завантаження товарів на зазначені судна".  
Враховано   Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.  
647. Стаття 152. Митний контроль плавзасобів, що перетинають водний кордон України на нетривалий час   -371- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У назві статті 152 слово "плавзасобів" замінити словами "суден закордонного плавання".  
Враховано   Стаття 132. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають водний кордон України на нетривалий час  
648. Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.      Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.  
649. Товари, які завантажуються на це судно, а також послуги, що йому надаються, підлягають митному оформленню на загальних підставах.   -372- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У частині другій статті 152 слова "а також послуги, що йому надаються" вилучити.  
Враховано   Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.  
650. Стаття 153. Митний контроль каботажних суден      Стаття 133. Митний контроль каботажних суден  
651. Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання, або що наступним рейсом не передбачається захід до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання.      Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання, або що наступним рейсом не передбачається захід до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання.  
652. Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.      Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.  
653. Стаття 154. Випуск матеріально-технічних засобів та продуктів харчування екіпажів на суднах закордонного плавання   -373- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 154 викласти в такій редакції: "Стаття 154. Випуск матеріально-технічних засобів, палива, води і продуктів харчування. У портах України випуск матеріально-технічних засобів та палива, якими забезпечуються судна закордонного плавання, а також води і продуктів харчування для екіпажів цих суден за встановленими Кабінетом Міністрів України нормами здійснюється в безліцензійному порядку, без декларування і сплати належних митних платежів, а понад встановлені норми на загальних підставах. Залишки валюти по судновій касі, які передбачені для оплати добових та харчування членів екіпажу судна закордонного плавання, декларуються і зберігаються на цьому судні".  
Відхилено    
654. Випуск матеріально-технічних засобів, у тому числі палива, а також води і продуктів харчування для екіпажів і пасажирів, якими забезпечуються в українських портах судна закордонного плавання, здійснюється в безліцензійному порядку на загальних підставах, за умови декларування і сплати належних митних платежів.       
655. Випуск засобів суднового забезпечення, закуплених українськими суднами за кордоном та не використаних у процесі здійснення закордонних рейсів, провадиться відповідно до поданих капітаном судна митних декларацій та із сплатою належних митних платежів.   -374- Черепков В.Ф.
Статтю 154 вилучити повністю.  
Враховано    
656. Стаття 155. Митне оформлення українських суден, побудованих за кордоном або проданих за кордон   -375- Черепков В.Ф.
Cтаттю 155 викласти в новій редакції: "Стаття 155. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон При першому заході на митну територію України українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном, або відходу за межі митної території України суден, побудованих для іноземних замовників або проданих за кордон, судновласник, крім інших документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення зазначених суден, зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі".  
Враховано   Стаття 134. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон  
657. У разі заходу українських суден, побудованих або придбаних за кордоном, на митну територію України вперше або відходу суден, проданих за кордон, крім передбаченого комплекту документів для митного оформлення, судновласник зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі.      При першому заході на митну територію України українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном, або відходу за межі митної території України суден, побудованих для іноземних замовників або проданих за кордон, судновласник, крім інших документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення зазначених суден, зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі.  
658. Стаття 156. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання      Стаття 135. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання  
659. Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.      Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.  
660. Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.      Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.  
661. Стаття 157. Митний контроль за переміщенням осіб та товарів через борти іноземних військових кораблів   -376- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 157 викласти в новій редакції: "Стаття 157. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню".  
Враховано   Стаття 136. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів  
662. Особи, які перебувають на борту іноземних військових кораблів, у разі сходу на берег у портах України повинні пройти митний контроль.      Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.  
663. Товари, що вивантажуються з борту іноземних військових кораблів на митну територію України або переміщуються у зворотному напрямку, крім військової техніки, передбаченої у статті 67 цього Кодексу, підлягають митному контролю.       
664. ГЛАВА 18. Митні операції на авіатранспорті   -377- Черепков В.Ф.
У главі 18 "Мтні операції на авіатранспорті" замінити на "Митні процедури на авіатранспорті": частину першу статтю 158 доповнити словами "через митний кордон України"; у частині другій статті слова "під митним контролем" замінити словами "через митний кордон України".  
Враховано   ГЛАВА 18. Митні процедури на авіатранспорті  
665. Стаття 158. Міжнародні аеропорти      Стаття 137. Міжнародні аеропорти  
666. Переміщення товарів повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Перелік міжнародних аеропортів визначається Кабінетом Міністрів України.      Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Перелік міжнародних аеропортів визначається Кабінетом Міністрів України.  
667. Переміщення товарів під митним контролем через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у випадках вимушеної посадки повітряного судна.      Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у випадках вимушеної посадки повітряного судна.  
668. Стаття 159. Умови здійснення міжнародних авіаперевезень   -378- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 159 вилучити.  
Враховано    
669. Забороняється одночасне перебування в зонах митного контролю аеропорту (включаючи повітряні судна) фізичних осіб і товарів, які не переміщуються через митний кордон України, з тими, що перебувають під митним контролем. Як виняток, дозволяється перебування в зонах митного контролю (включаючи повітряні судна) посадових осіб аеропорту та авіакомпаній, що здійснюють оформлення та перевезення фізичних осіб і товарів через митний кордон України.       
670. Стаття 160. Документи для контролю за повітряним судном      Стаття 138. Документи для контролю за повітряним судном  
671. Командир повітряного судна одразу після прибуття з-за кордону або не пізніше ніж за годину до відльоту зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:   -379- Черепков В.Ф.
У статті 160: у частині 1 слова "за годину" замінити словами "за три години"; у пункті 2 замінити "вантажі" на "товари". Пункт 3 викласти у новій редакції: "3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України." У частині другій слова "розвантаження або завантаження судна" замінити словами " вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього", слова "Головою Державної митної служби України" замінити словами "Державною митною службою України".  
Враховано   Командир повітряного судна одразу після прибуття з-за кордону або не пізніше, ніж за три години до відльоту зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:  
672. 1) генеральну декларацію;      1) генеральну декларацію;  
673. 2) документи про поштові відправлення, вантажі та товаросупровідні документи;      2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;  
674. 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, законодавством України, міжнародними або міждержавними угодами.      3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України.  
675. Дозвіл митного органу на розвантаження або завантаження судна надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу та Положенню про митний контроль за повітряними суднами, яке затверджується головою Державної митної служби України.      Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу та Положенню про митний контроль за повітряними суднами, яке затверджується Державною митною службою України.  
676. Стаття 161. Вимушена посадка      Стаття 139. Вимушена посадка  
677. Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту внаслідок дії непередбачених та непереборних обставин, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.   -380- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 161: в абзаці 1 вилучити "внаслідок дії непередбачених та непереборних обставин"" в абзаці 2 доповнити після слова "екіпаж" словами "а також".  
Враховано   Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.  
678. Керівник міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.      Керівник міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.  
679. Стаття 162. Пропуск товарів і багажу транзитних пасажирів   -381- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву статті 162 викласти у новій редакції: "Стаття 162. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами"; у тксті статті слова "та їх супроводжуваний багаж" вилучити, після слів "за винятком" додати слово "товарів".  
Враховано   Стаття 140. Пропуск товарів, що превозяться транзитними авіапасажирами  
680. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами, та їх супроводжуваний багаж (за винятком заборонених до транзиту) не підлягають обкладенню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.      Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.  
681. Стаття 163. Взаємодія в оформленні авіаперевезень   -382- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 163 вилучити повністю.  
Враховано    
682. Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.   -383- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 163 доповнити частиною такого змісту: "Оформлення вильоту/прильоту міжнародних рейсів здійснюється згідно з технологічною схемою пропуску через державний кордон України повітряних суден перевізників".  
Відхилено    
683. Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення затверджуються керівником авіапідприємства та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України.       
684. У спільних технологічних схемах повинні визначатися місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.       
685. Стаття 164. Пільговий режим контролю повітряного судна   -384- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву статті 164 доповнити словом "митного"; частину першу статті 164 доповнити словами "Митний контроль та".  
Враховано   Стаття 141. Пільговий режим митного контролю повітряного судна  
686. Митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюється без митного огляду.      Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюється без митного огляду.  
687. Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.      Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.  
688. ГЛАВА 19. Митні операції на залізничному транспорті   -385- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
В назві глави 19 та статті 165 слова "операції " замінити на "процедури".  
Враховано   ГЛАВА 19. Митні процедури на залізничному транспорті  
689. Стаття 165. Митні операції в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України      Стаття 142. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України  
690. У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні операції, передбачені цим Кодексом.      У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені цим Кодексом.  
691. Підприємства залізниці зобов'язані проводити розвантажувальні, перевантажувальні та інші види робіт, необхідні для здійснення митного контролю.   -386- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абзац 2 статті 165 викласти в новій редакції: "Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок".  
Враховано   Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок.  
    -387- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 статті 165 доповнити словами такого змісту: "витрати за які компенсуються за рахунок вантажовласника".  
Відхилено    
692. Стаття 166. Строк здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів   -388- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 166 викласти в новій редакції: "Строк здійснення митного контролю на залізничному транспорті Митний контроль на залізничному транспорті здійснюється згідно з технологічним процесом роботи прикордонних залізничних станцій у строки, затверджені керівником залізниці та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України".  
Враховано   Стаття 143. Строк здійснення митного контролю на залізничному транспорті  
693. Митний контроль залізничних транспортних засобів здійснюється згідно з технологічним процесом роботи прикордонних залізничних станцій у строки, затверджені керівником залізниці та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України. Технологічний процес та строк затримання поїздів на прикордонних залізничних станціях повинен бути таким, щоб максимально враховувалися інтереси пасажирів, залізниці і водночас забезпечувалося в повному обсязі митне оформлення товарів, що переміщуються громадянами та персоналом залізниці через митний кордон України.   -389- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 166 викласти в такій редакції: "Стаття 166. Проведення митного контролю. Порядок та строк проведення митного контролю на залізничному транспорті визначається технологічною схемою пропуску через митний кордон України залізничних транспортних засобів перевізників. У разі виявлення порушень митного законодавства, що тягнуть за собою зрив графіку руху залізничних транспортних засобів перевізника, митні органи разом з прикордонним підрозділом та адміністрацією залізничної станції вживають заходи щодо відчеплення від поїзда вагону, де виявлено таке порушення, або зняття з похзда пасажиру чи працівника перевізника, які допустили таке порушення, разом з належним їм товаром для подальшого митного контролю".  
Відхилено   Митний контроль на залізничному транспорті здійснюється згідно з технологічним процесом роботи прикордонних залізничних станцій у строки, затверджені керівником залізниці та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України.  
694. Якщо в результаті митного контролю порушується розклад руху поїздів, такий контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з керівництвом залізничної станції і підрозділу Прикордонних військ України. У виняткових випадках на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.       
695. Стаття 167. Документи, необхідні для митного контролю залізничних транспортних засобів   -390- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 167 викласти в новій редакції: "Документи, необхідні для митного контролю на залізничному транспорті Уповноважені особи поїзду, що прибуває на митну територію України або вибуває з митної території України, по прибутті в пункт пропуску через митний кордон України подають митному органу такі документи: 1) передаточну відомість або багажний список; 2) залізничні накладні; 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України".  
Враховано   Стаття 144. Документи, необхідні для митного контролю на залізничному транспорті  
696. Уповноважені особи залізничного транспорту, що тимчасово прибуває на митну територію України або тимчасово вибуває з митної території України, по прибутті в пункт пропуску через митний кордон України подають митному органу такі документи:      Уповноважені особи поїзду, що прибуває на митну територію України або вибуває з митної території України, по прибутті в пункт пропуску через митний кордон України подають митному органу такі документи: 1) передаточну відомість або багажний список; 2) залізничні накладні; 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України.  
697. 1) передатну відомість;   -391- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 167 викласти в такій редакції: "Стаття 167. Документи для митного контролю вантажу, що перевозиться залізничним транспортом перевізника При надходженні до митного контролю вантажу, що перевозиться залізничним транспортом перевізника, працівники залізничної станції подають до митного органу: 1) передатну відомість (багажний список); 2) залізничні накладні; 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України та іншими нормативно-правовими актами України".  
Відхилено    
698. 2) багажний список;       
699. 3) залізничні накладні;       
700. 4) інші документи, передбачені цим Кодексом, законодавством України, міжнародними договорами України.       
701. Стаття 168. Гарантії доставки вантажу до митного органу призначення   -392- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 168 викласти в новій редакції: "Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення Залізниця несе відповідальність за доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення".  
Враховано   Стаття 145. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення  
702. Залізниця несе відповідальність за доставку вантажу, що перебуває під митним контролем, до митного органу призначення згідно із законодавством України і чинними на залізничному транспорті нормативними актами.      Залізниця несе відповідальність за доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.  
703. Гарантом доставки товарів перед митними органами можуть виступати підприємства, які одержали ліцензію Державної митної служби України на провадження діяльності митного перевізника.   -393- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 статті 168 виключити як таку, що суперечить Закону України "Про підприємництво".  
Відхилено    
704. Стаття 169. Місце здійснення митних операцій на залізничних транспортних засобах   -394- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Стеттю 169 викласти в новій редакції: "Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України. З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів, у результаті митного контролю, такий контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з начальником залізничної станції та командиром підрозділу Прикордонних військ України. Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та підрозділу Прикордонних військ України".  
Враховано   Стаття 146. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні  
705. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, а також пасажирів, що перетинають митний кордон України залізничним транспортом, здійснюється в зонах митного контролю.      Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України. З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів, у результаті митного контролю, такий контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з начальником залізничної станції та командиром підрозділу Прикордонних військ України.  
706. Митний контроль пасажирів поїздів міжнародного сполучення може також здійснюватися в інших місцях, за маршрутом руху поїзда, за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.      У виняткових випадках на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.  
707. Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та підрозділу Прикордонних військ України.      Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та підрозділу Прикордонних військ України.  
708. Стаття 170. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах- ресторанах поїздів міжнародного сполучення      Стаття 147. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення  
709. Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.   -395- Черепков В.Ф.
Частини другу та третю статті 170 викласти в новій редакції: Продукти харчування та безалкогольні напої попускаються через митний кордон України без справляння митних платежів за умови, що: а) вони признаяені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді; б) їх обсяг не перевищує кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу. Алкогольних напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних митних платежів".  
Враховано   Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.  
710. Продукти харчування та безалкогольні напої звільняються від обкладення митом, податками та зборами за умови, що:      Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон України без справляння митних платежів за умови, що:  
711. а) такі товари реалізуються виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;      а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;  
712. б) кількість таких товарів не перевищує мінімальної кількості для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.      б) їх обсяг не перевищує кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.  
713. Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонахресторанах, підлягають контролю на загальних підставах.      Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних митних платежів.  
714. ГЛАВА 20. Митні операції на автомобільному транспорті   -396- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У назві глави 20 слова "операції" замінити на "процедури"; назву статті 171 викласти в новій редакції: "Стаття 171. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів"; у пункті 2 слово "завірене" замінити словом "зареєстроване". 1  
Враховано   ГЛАВА 20. Митні процедури на автомобільному транспорті  
715. Стаття 171. Вимоги до осіб, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом      Стаття 148. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів  
716. Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати:      Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати:  
717. 1) ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензійну картку на транспортний засіб;      1) ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензійну картку на транспортний засіб;  
718. 2) свідоцтво на придатність автомобільного транспортного засобу до міжнародних перевезень, видане Державним департаментом автомобільного транспорту України та завірене митним органом, в регіоні діяльності якого знаходиться перевізник;      2) свідоцтво на придатність автомобільного транспортного засобу до міжнародних перевезень, видане уповноваженим державним органом України та зареєстроване митним органом, в регіоні діяльності якого знаходиться перевізник;  
719. 3) документи про відповідність автотранспортного засобу міжнародним нормам і стандартам.      3) документи про відповідність автотранспортного засобу міжнародним нормам і стандартам.  
720. Стаття 172. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом      Стаття 149. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом  
721. Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:      Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:  
722. 1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;      1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;  
723. 2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;      2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;  
724. 3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;      3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;  
725. 4) провадити розвантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного огляду з участю власника вантажу, перевізника, а у невідкладних випадках і без їх участі.   -397- Останній абзац статті 172 викласти в новій редакції: " у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю".  Немає висновку   4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.  
726. Стаття 173. Відповідальність за перевезення товарів між митними органами   -398- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 173 вилучити повністю.  
Враховано    
727. Особи, які мають право на переміщення товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, несуть відповідальність за їх доставку під митним контролем до митного органу призначення.       
728. У разі недоставки товарів за призначенням, особи, що надають транспортно-експедиційні послуги, несуть перед митним органом відповідальність згідно з положеннями цього Кодексу.       
729. Стаття 174. Порядок митного оформлення автомобільного транспорту, яким перевозяться товари через митний кордон України   -399- Черепков В.Ф.
Назву статті 174 викласти в новій редакції: "Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України"; у частині першій статті 174 вилучити слова "належить особі та", слова знаходяться у вантажному відділенні цього автотранспортного засобу" замінити словами "перевозяться цим автотранспортним засобом".  
Враховано   Стаття 150. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України  
730. Автотранспортний засіб, що належить особі та використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які знаходяться у вантажному відділенні цього автотранспортного засобу.      Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.  
731. Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП (Конвенція МДП 1975 р.), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів.      Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП (Конвенція МДП 1975 р.), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів.  
732. ГЛАВА 21. Митні операції на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі   -400- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У назві глави 21 замінити слово "операції" замінити на "процедури".  
Враховано   ГЛАВА 21. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі  
733. Стаття 175. Митне оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії   -401- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 175 вилучити повністю.  
Враховано    
734. Товари, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, або електроенергія, підлягають митному оформленню.       
735. Стаття 176. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії   -402- Черепков В.Ф.
У статті 176: у назві замість слів "та електроенергії" записати "та лініями електропередач". доповнити статтю частиною першою такого змісту: "Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України." У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою. частину другу статті доповнити словами "митного контролю та"; слова "та електроенергії" замінити словами "та лініями електропередачі".  
Враховано   Стаття 151. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.  
736. Порядок та строки митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії визначається Державною митною службою України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.      Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначається Державною митною службою України, виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.  
737. Стаття 177. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом      Стаття 152. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом  
738. Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:      Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:  
739. 1) зовнішньоекономічний договір (контракт);   -403- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Пункти 2 та 3 статті 177 викласти в новій редакції: "2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару); 3) сертифікат якості; доповнити статтю 177 пунктами 4 - 7 такого змісту: "4) рахунок-фактуру (інвойс); 5) маршрутну телетайпограму; 6) дозволи (ліцензії) відповідних державних органів; 7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами України".  
Враховано   1) зовнішньоекономічний договір (контракт); 2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару); 3) сертифікат якості;  
740. 2) товарно-транспортні документи (акт приймання-передачі товару);      4) рахунок-фактуру (інвойс); 5) маршрутну телетайпограму; 6) дозволи (ліцензії) відповідних державних органів  
741. 3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.      7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
742. Стаття 178. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії      Стаття 153. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії  
743. Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:      Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:  
744. 1) зовнішньоекономічний договір (контракт);      1) зовнішньоекономічний договір (контракт);  
745. 2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;      2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;  
746. 3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.      3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.  
747. ГЛАВА 22. Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях      ГЛАВА 22. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях  
748. Стаття 179. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України   -404- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 179: у абзаці 3 замінити слово "установах" словом "місцях", слова "Міністерством зв'язку україни" - словами "Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, слова "підприємства зв'язку" - словами "підприємства поштового зв'язку"; доповнити частиною 5 замість вилученої частини 2 статті 181: "Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням митних платежів видаються підприємствам зв'язку під їх відповідальність. Видача міжнародних поштових відправлень адресатам здійснюється підприємствами зв'язку за умови внесення адресатами нарахованих митними органами митних платежів на рахунок цих підприємств."  
Враховано   Стаття 154. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України  
749. Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.      Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.  
750. Підприємства зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.      Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються Державним комітетом зв'язку та інформатизації України за погодженням з Державною митною службою України.  
751. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в установах міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються Міністерством зв'язку України за погодженням з Державною митною службою України.   -405- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.3 статті 179 замість слова "Міністерством" записати "Державним комітетом";  
Враховано   Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.  
752. Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами зв'язку України за свій рахунок з участю і під контролем митних органів.      Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням митних платежів видаються підприємствам поштового зв'язку під їх відповідальність. Видача міжнародних поштових відправлень адресатам здійснюється підприємствами поштового зв'язку за умови внесення адресатами нарахованих митними органами митних платежів на рахунок цих підприємств.  
753. Стаття 180. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях      Стаття 155. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях  
754. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Державної митної служби України.   -406- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У статті 188 вилучити слова "за поданням Державної митної служби України";  
Враховано   Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
755. Стаття 181. Нарахування та справляння мита у разі надходження міжнародних поштових відправлень з-за кордону   -407- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 181 вилучити. Частину 2 цієї статті перенести до статті 179, а частину 3 об'єднати зі статтею 419.  
Враховано    
756. Мито на товари, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, нараховується на підставі чинного законодавства України.       
757. Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням мита видаються підприємствами зв'язку під їх відповідальність адресатам за умови сплати мита.       
758. Мито сплачується підприємствами зв'язку до державного бюджету із сповіщенням митного органу.       
759. Стаття 182. Справляння мита у разі пересилання міжнародних поштових відправлень за кордон   -408- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 182 вилучити, об'єднавши її зі статтею 419.  
Враховано    
760. За товари та речі, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях за кордон, мито сплачується відправниками завчасно митному органу, в зоні діяльності якого відправники постійно чи тимчасово проживають або перебувають.       
761. Стаття 183. Затримання митними органами міжнародних поштових відправлень       
762. Міжнародні поштові відправлення товарів, що підлягають контролю органами Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, затримуються митним органом на строк, необхідний для проведення цим органам експертизи та надання дозволу на їх переміщення через митний кордон України. Митне оформлення таких міжнародних поштових відправлень може бути завершене тільки після закінчення зазначених видів контролю.   -409- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 183 після слова "відправлення" записати " вкладенням" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -410- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 183 вилучити повністю.  
Враховано    
763. Р О З Д І Л VI Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем   -411- Черепков В.Ф.
Назву розділу VI та глави 23 викласти в новій редакції: " Р о з д і л VI. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем Глава 23. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення";  
Враховано   Р О З Д І Л VI Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем  
764. ГЛАВА 23. Перевезення товарів між митними органами. Транзитні перевезення      Глава 23. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення  
765. Cтаття 184. Перевезення товарiв мiж митними органами   -412- Черепков В.Ф.
Статтю 184 вилучити  
Враховано    
766. Товари, щодо яких митне оформлення не закінчено, в тому чиcлi тi, що перемiщуютьcя транзитом через митний кордон України, можуть перевозитиcя з одного митного органу в iнший пiд вiдповiдальнicть пiдприємcтва або громадянина, що прийняли такi товари до перевезення.   -413- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Ч.1 статті 184 доповнити в кінці речення словами "та мають ліцензію ДМСУ на право перевезення товарів".  
Враховано    
    -414- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 184 замість слів "підприємства або громадянина, що прийняли такі товари до перевезення" записати "перевізника".  
Враховано    
767. Витрати на такi перевезення вiдшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України.       
768. До товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перевозятьcя з одного митного органу в iнший, митними органами можуть заcтоcовуватиcя такi заходи гарантування доcтавки вантажiв до митного органу призначення:   -415- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У ч.2 статті 184 слово "вантажів" замінити на "товарів"; пункт 2) викласти в новій редакції: "2) cплата митних платежiв до моменту фактичного перетинання товарами митного кордону України;". 2  
Враховано    
769. 1) митне cупроводження товарiв;       
770. 2) cплата одержувачем чи перевiзником товарів, що імпортуються, та товарів, що переміщуються транзитом, мита та iнших митних платежiв до моменту фактичного перетинання товарами митного кордону України;       
771. 3) згода митного органу призначення на відправлення товарiв до мicця призначення;   -416- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
пп.3 та 4 частини 3 статті 184 виключити як неприйнятні.  
Враховано    
772. 4) iншi заходи в межах компетенцiї митних органiв.   -417- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Статтю 184 доповнити пунктом 3 такого змісту: "В разі порушення правил транзиту, що встановлені цим Кодексом, товари у випадку застосування до них міри відповідальності у вигляді конфіскації, реалізуються за умови сплати покупцем митних платежів і податків, що діють на момент їх реалізації".  
Відхилено    
773. Cтаття 185. Права та обов'язки перевiзника      Cтаття 156. Права та обов'язки перевiзника  
774. Перевізники - пiдприємcтво i громадянин - мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у випадках:   -418- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 185 слова "підприємство і громадянин" виключити,  
Враховано   Перевізники мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у випадках:  
775. 1) оформлення митних i транcпортних документiв з порушенням вcтановленого порядку;   -419- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
а на початку п.1 записати "без митного оформлення та...".  
Враховано   1) оформлення митних i транcпортних документiв з порушенням вcтановленого порядку;  
776. 2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заciб i упаковку товарiв, не виключає можливоcтi доcтупу до товарiв без порушень такого забезпечення.      2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заciб i упаковку товарiв, не виключає можливоcтi доcтупу до товарiв без порушень такого забезпечення.  
777. Пiдприємcтво i громадянин, що прийняли товари для перевезення, зобов'язанi доcтавити в митний орган призначенi товари, а також подати необхідні документи на них.   -420- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 185 викласти у новій редакції: "Перевізники мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у випадках: 1) оформлення митних i транcпортних документiв з порушенням вcтановленого порядку; 2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заciб i упаковку товарiв, не виключає можливоcтi доcтупу до товарiв без порушень такого забезпечення. Перевізники зобов'язанi доcтавити товари у митний орган призначення, а також подати необхідні документи на них. Витрати на такi перевезення вiдшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України."  
Враховано   Перевізники зобов'язанi доcтавити товари у митний орган призначення, а також подати необхідні документи на них. Витрати на такi перевезення вiдшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України.  
    -421- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.2 статті 185 замість слів "підприємство і громадянин, що прийняли товари для перевезення" записати слово "Перевізники".  
Відхилено    
778. Стаття 186. Види транзитних перевезень      Стаття 157. Види транзитних перевезень  
779. Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній транзит.   -422- Черепков В.Ф.
Статтю 186 викласти в новій редакції: "Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит. Прохідний митний транзит - це переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України. Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем: від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України; від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту вивезення за межі митної території України; від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України".  
Враховано   Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.  
780. Прохідний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного митного органу, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого митного органу, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України або в межах одного митного органу, коли пункт ввезення і вивезення збігається.      Прохідний митний транзит - це переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.  
781. Внутрішнім транзитом товарів вважається переміщення товарів під митним контролем:      Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем:  
782. 1) від митного органу, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України - до внутрішнього митного органу, розташованого на митній території України;      від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;  
783. 2) від внутрішнього митного органу, розташованого на митній території України, до митного органу, розташованого на митному кордоні України,- пункту вивезення за межі митної території України;      від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту вивезення за межі митної території України;  
784. 3) від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.      від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.  
785. Стаття 187. Умови здійснення транзиту товарів   -423- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 187 викласти в новій редакції: "Стаття 187. Умови здійснення транзиту товарів і транспортних засобів Товари і транспортні засоби, що переміщуються транзитом, повинні: 1) залишатись у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватись з іншою метою, крім транзиту; 2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення. Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду".  
Враховано   Стаття 158. Умови здійснення транзиту товарів і транспортних засобів  
786. Товари, що переміщуються транзитом, повинні:      Товари і транспортні засоби, що переміщуються транзитом, повинні:  
787. 1) залишатись у незмінному стані, крім природного зношення, та не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;      1) залишатись у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;  
788. 2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.      2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.  
789. Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу здійснюються окремі операції (перевантаження, розвантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду.      Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду.  
790. Стаття 188. Маршрути транзитних перевезень   -424- Черепков В.Ф.
Статтю 188 викласти в новій редакції: "Митний транзит товарів і транспортних засобів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності. Кабінетом Міністрів України з міркувань державної безпеки, економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів тощо".  
Враховано   Стаття 159. Маршрути транзитних перевезень  
791. Транзит через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками вантажу за погодженням з митними органами. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих напрямків та шляхів на території України з економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань, а також визначатися напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України.   -425- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Перше речення абзацу першого ст. 188 проекту викласти в наступній редакції: "Внутрішній транзит здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками вантажу за погодженням з митними органами." Доповнити ст. 188 проекту абзацом другими наступного змісту: "Прохідний транзит здійснюється за маршрутами, які найбільш зручні для прохідного (міжнародного) транзиту та забезпечують максимальний вантажопотік. Маршрути прохідного (міжнародного) транзиту визначаються Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено   Митний транзит товарів і транспортних засобів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності. Кабінетом Міністрів України з міркувань державної безпеки, економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів тощо.  
    -426- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 188 доповнити частиною другою в такій редакції: "Прохідний транзит здійснюється відповідними автомобільними, водними, залізничними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають пунктами пропуску через державний кордон України, визначеними Кабінетом Міністрів України з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України".  
Відхилено    
792. Стаття 189. Процедури внутрішнього митного транзиту   -427- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 189 вилучити повністю. 2  
Враховано    
793. До товарів, що переміщуються через територію України прохідним чи внутрішнім транзитом, застосовуються процедури внутрішнього митного транзиту.       
794. До процедур внутрішнього митного транзиту належать операції, які виконуються митними органами та відповідними особами щодо переміщення товарів, які перебувають під митним контролем.   -428- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 189 доповнити частинами 3 та 4 такого змісту: "Прохідний транзит, зокрема контейнерні перевезення та із застосуванням інших пакувальних засобів, що забезпечують достатню безпеку, здійснюється, як правило, у простому та прискореному режимі митного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перевозяться відповідно до системи міжнародного митного транзиту, здійснюється тільки у випадках, коли це зумовлено об'єктивними підставами".  
Відхилено    
795. Стаття 190. Тривалість перевезення товарів внутрішнім транзитом   -429- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 190 викласти в новій редакції: "Стаття 190. Тривалість митного транзиту Граничні терміни прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами".  
Враховано   Стаття 160. Тривалість митного транзиту  
796. Тривалість внутрішнього митного транзиту встановлюється митним органом відправлення, який здійснює оформлення відповідно до процедур внутрішнього митного транзиту. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення операцій з товарами, дозволених митними органами.      Граничні терміни прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.  
797. Стаття 191. Декларування митним органам товарів, що переміщуються транзитом       
798. Товари, що переміщуються транзитом через територію України, підлягають декларуванню митним органам у пункті ввезення на митну територію України. Порядок декларування визначається Державною митною службою України.   -430- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 191 вилучити повінстю.  
Враховано    
799. Товари, що переміщуються прохідним транзитом через територію України, декларуються митним органам шляхом пред'явлення товарів, подання необхідних документів та митної декларації зі сплатою митних зборів за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.   -431- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.2 статті 191 замість слів "митних зборів за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України" записати "єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".  
Відхилено    
800. Стаття 192. Митне забезпечення товарів, що переміщуються транзитом   -432- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статю 192 вилучити повністю.  
Враховано    
801. На транспортні засоби, приміщення, місткості та інші місця, де знаходяться товари, які переміщуються, митні органи можуть накладати пломби, печатки та інші засоби ідентифікації.       
802. Cтаття 193. Вивантаження товарів у разі неприбуття транспортного заcобу до митного органу призначення   -433- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 193 вилучити.  
Враховано    
803. Якщо транcпортний заciб внаcлiдок аварiї або дії непереборної cили не змiг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарiв в iншому мicцi.       
804. Підприємство чи громадяни, що здійснюють перевезення товарів під митним контролем, зобов'язані доставити службових осіб митного органу до місця знаходження цих товарів або забезпечити їх перевезення до місця розташування митного органу.       
805. Стаття 194. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили   -434- Черепков В.Ф.
Статтю 194 викласти в новій редакції: "Якщо транcпортний заciб внаcлiдок аварiї або дії непереборної cили не змiг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарiв в iншому мicцi. При цьому перевізник зобов'язаний: вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання; терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів; забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця знаходження зазначених товарів. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею".  
Враховано   Стаття 161. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили  
806. У разі аварії чи дії непереборної сили під час транзитних перевезень перевізник зобов'язаний:      Якщо транcпортний заciб внаcлiдок аварiї або дії непереборної cили не змiг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарiв в iншому мicцi. При цьому перевізник зобов'язаний:  
807. 1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;      вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;  
808. 2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів;      терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів;  
809. 3) забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця їх знаходження.      забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця знаходження зазначених товарів.  
810. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею.      Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею.  
811. Стаття 195. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом   -435- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 195 слова "чи особа, що прийняла такі товари до перевезення" виключити.  
Враховано   Стаття 162. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом  
812. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом несе перевізник чи особа, що прийняла такі товари до перевезення.      Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом несе перевізник.  
813. ГЛАВА 24. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем   -436- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву глави 24 викласти в новій редакції: "Заходи гарантування доставки товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем".  
Враховано   ГЛАВА 24. Заходи гарантування доставки товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем  
814. Стаття 196. Заходи гарантування доставки товарів      Стаття 163. Заходи гарантування доставки  
815. До товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами можуть застосовуватися такі заходи гарантування доставки цих товарів до митних органів призначення:   -437- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 196 викласти в такій редакції: "До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються прохідним чи внутріщнім транзитом та на які встановлено акцизний збір, за вибором їх власника (уповноваженої ним особи) може застосовуватись один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення: 1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) фінансових гарантій митним органам на строк транзиту та у розмірі суми обов'язкових платежів, що нараховується у разі вільного обороту цих товарів на митній території України; 2) охорона та супроводження транзиту товарів силами митних органів. Фінансові гарантії надаються у порядку витзначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України у вигляді гарантійного листа уповноваженого банку чи грошової застави. У разі відсутності заходів гарантування, визначених цією статтею, прохідний чи внутрішній транзит підакцизних та інших товарів, що перебувають під митним контролем, може здійснюватись у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України під відповідальність перевізника чи за умови страхування його відповідальності".  
Відхилено   У випадках, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і переміщуються між митними органами, можуть застосовуватися такі заходи гарантування доставки до митних органів призначення:  
816. 1) надання власником товарів або уповноваженою ним особою фінансових гарантій митним органам;      1) надання власником товарів і транспортних засобів або уповноваженою ним особою фінансових гарантій митним органам;  
817. 2) охорона та супроводження товарів митними органами;      2) охорона та супроводження товарів і транспортних засобів митними органами;  
818. 3) перевезення товарів митним перевізником.      3) перевезення товарів митним перевізником.  
819. Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником таких товарів чи уповноваженою ним особою.   -438- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У назві статті 196 вилучити слово "товарів"; текст статті 196 викласти в новій редакції: "У випадках, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і переміщуються між митними органами, можуть застосовуватися такі заходи гарантування доставки до митних органів призначення: 1) надання власником товарів і транспортних засобів або уповноваженою ним особою фінансових гарантій митним органам; 2) охорона та супроводження товарів і транспортних засобів митними органами; 3) перевезення товарів митним перевізником."  
Враховано    
    -439- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Доцільно збільшити суму застави на ринкову вартість товару, що перебуває під митним контролем, для запобігання його зникнення.  
Відхилено    
820. Стаття 197. Фінансові гарантії   -440- Черепков В.Ф.
Статтю 197 викласти в новій редакції: "Власником товарів і транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою можуть надаватися митним органам такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки цих товарів і транспортних засобів до митного органу призначення: 1. грошова застава; 2. гарантійний лист уповноваженого банку; 3. страхування фінансової відповідальності перевізника; 4. гарантія незалежного фінансового посередника. Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Стаття 164. Фінансові гарантії  
821. Власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою митним органам надаються такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митного органу призначення:      Власником товарів і транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою можуть надаватися митним органам такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки цих товарів і транспортних засобів до митного органу призначення:  
822. 1) гарантійний лист;      1) грошова застава;  
823. 2) грошова застава;      2) гарантійний лист уповноваженого банку;  
824. 3) страхування фінансової відповідальності перевізника.      3) страхування фінансової відповідальності перевізника;  
825. Фінансові гарантії застосовуються як альтернатива охороні і супроводженню товарів митними органами.   -441- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 197 виключити, оскільки її положення відображені у пропозиціях до ст.196.  
Відхилено   4) гарантія незалежного фінансового посередника.  
826. Фінансові гарантії за рішенням власника товарів чи уповноваженої ним особи можуть застосовуватись поряд з охороною і супроводженням товарів митними органами.   -442- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Грошову заставу необзідно встановити на алкогольні та тютюнові вироби та інші товари народного споживання, які є об'єктом контрабанди. Вона повинна складати півторакратну вартість вантажу за ринковими цінами.  
Відхилено   Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України.  
827. Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України.       
828. Стаття 198. Охорона і супроводження товарів митними органами      Стаття 165. Охорона і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами  
829. Охорона і супроводження товарів митними органами застосовується як альтернатива наданню фінансових гарантій митним органам щодо доставки товарів до митного органу призначення.   -443- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
1) у назві статті 198 після слова "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів"; 2) текст статті викласти в новій редакції: "Охорона і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті. Форми та методи охорони і супроводження товарів і транспортних засобів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються Державною митною службою України. За охорону і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами справляється митний збір ".  
Враховано    
830. Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як внутрішнім митним транзитом, так і прохідним транзитом через територію України.      Охорона і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.  
831. Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, повноваження, права та обов'язки осіб, що вступають у відносини під час застосування цих заходів, визначаються Державною митною службою України.      Форми та методи охорони і супроводження товарів і транспортних засобів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються Державною митною службою України.  
832. За охорону і супроводження товарів митними органами справляються митні збори на умовах та у порядку, що визначається Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.      За охорону і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами справляється митний збір.  
833. Стаття 199. Перевезення товарів митним перевізником      Стаття 166. Перевезення товарів митним перевізником  
834. Перевезення товарів митним перевізником з гарантуванням їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 224-227 цього Кодексу.   -444- Черепков В.Ф.
Статтю 199 викласти у новій редакції: "Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 224-227 цього Кодексу."  
Враховано   Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 187-189 цього Кодексу.  
    -445- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 199 виключити як таку, що має посилання на стст. 224-227 законопроекту, які суперечать Закону України "Про підприємництво" і також вимагають виключення.  
Відхилено    
835. Стаття 200. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів   -446- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 200 виключити, оскільки її положення враховані у пропозиціях до статті 196.  
Відхилено   Стаття 167. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів  
    -447- Черепков В.Ф.
У назві статті 200 вилучити слово "товарів", текст статті викласти у новій редакції: "Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів і транспортних засобів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів. Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір. Вид заходу гарантування доставки обирається власником товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Порядок та умови застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митного органу призначення визначається Державною митною службою України. Заходи гарантування доставки товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів і транспортних засобів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими державними органами України не відшкодовуються".  
Враховано    
836. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами на території України, застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір.      Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів і транспортних засобів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів. Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір.  
837. Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається таке перевезення через територію України, за наявності підстав для застосування таких заходів. Порядок та умови застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення визначається Державною митною службою України.      Вид заходу гарантування доставки обирається власником товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Порядок та умови застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митного органу призначення визначається Державною митною службою України.  
838. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами на території України, здійснюються за рахунок власника або уповноваженої ним особи і митними та іншими державними органами України витрати не відшкодовуються.      Заходи гарантування доставки товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів і транспортних засобів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими державними органами України не відшкодовуються.  
839. ГЛАВА 25. Зберігання товарів під митним контролем   -448- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Викласти назву глави 25 в новій редакції: "Зберігання товарів товарів і транспортних засобів на складах митних органів".  
Враховано   ГЛАВА 25. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів  
840. Стаття 201. Товари, що зберігаються виключно митним органом   -449- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 201 викласти в новій редакції: "Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари: 1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення; 2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митними платежами, якщо зазначені платежі не сплачено; 3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 112 цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму; 4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 311 цього Кодексу. Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України".  
Враховано   Стаття 168. Товари, що зберігаються виключно митним органом  
841. Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:      Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:  
842. 1) що обкладаються митом та митними зборами під час ввезення на митну територію України, у разі їх несплати, якщо не надано дозволу на відстрочення або розстрочення їх сплати і закінчився строк їх зберігання відповідно до статті 203 цього Кодексу ;      1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення; 2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митними платежами, якщо зазначені платежі не сплачено; 3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 112 цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму; 4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 264 цього Кодексу.  
843. 2) відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 59 цього Кодексу.      Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України.  
844. Стаття 202. Склади митних органів      Стаття 169. Склади митних органів  
845. Під складом митного органу розуміється спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів, що є власністю митного органу або використовується ним.   -450- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.1 статті 202 в кінці доповнити словами "...на умовах оренди".  
Відхилено   Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів.  
846. Крім товарів, які відповідно до статей 124, 202 цього Кодексу підлягають обов'язковій передачі митному органу на зберігання, на складах митних органів можуть зберігатися:   -451- Черепков В.Ф.
Статтю 202 поділити на статті 202 та 202-1, виклавши їх у новій редакції: "Стаття 202. Склади митних органів Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів." Стаття 202-1. Товари, і транспортні засоби що зберігаються на складах митних органів Крім товарів, зазначених у статті 201 цього Кодексу, на складах митних органів можуть зберігатися: 1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до статті 114 цього Кодексу; 2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення; 3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 245 цього Кодексу; 4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 259 цього Кодексу; 5)зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 441 цього Кодексу; 6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 443 цього Кодексу;. 7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 554 цього Кодексу; 8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до статей 546, 547 цього Кодексу. Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого для відповідних митних режимів. Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи відсутнє відповідне обладнання. Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України. За зберігання товарів на складах митних органів справляється митний збір за винятком випадків, передбачених цим Кодексом".  
Враховано    
847. 1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні відповідно до статті 114 цього Кодексу;      Стаття 170. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів  
848. 2) товари, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу відповідно до статті 259 цього Кодексу;      Крім товарів, зазначених у статті 168 цього Кодексу, на складах митних органів можуть зберігатися: 1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до статті 103 цього Кодексу; 2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;  
849. 3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 245 цього Кодексу;      3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 205 цього Кодексу; 4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 217 цього Кодексу;  
850. 4) зразки товарів та технікотехнологічна документація, одержані від підприємств для проведення класифікації товарів відповідно до статті 441 цього Кодексу;      5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 373 цього Кодексу; 6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 375 цього Кодексу; 7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 458 цього Кодексу; 8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до статей 449, 450 цього Кодексу. Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого для відповідних митних режимів.  
851. 5) зразки товарів та документація, одержані від підприємств під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 443 цього Кодексу;      Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи відсутнє відповідне обладнання. Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України. За зберігання товарів на складах митних органів справляється митний збір за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.  
852. 6) речові докази у справах про порушення митних правил, вилучені відповідно до статей 546, 547 цього Кодексу;   -452- Кондратенко А.І. (реєстр. картка № 288)
Доповнити чтаттю 202 частиною такого змісту: "Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх схоронність у порядку, встановленому законодавством України."  
Враховано   Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх схоронність у порядку, встановленому законодавством України.  
853. 7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 554 цього Кодексу.   -453- Національний банк України
1) у частині 5 статті 202 слово "валюта" замінити словами "валютні цінності";  
Враховано    
    -454- Національний банк України
2) доповнити частину п'яту словами "за рахунок власника".  
Відхилено    
854. Транспортні засоби і товари на складах митних органів повинні зберігатися з дотриманням порядку зберігання, встановленого щодо транспортних засобів і товарів, які перебувають у різних митних режимах.       
855. На складах митного органу не можуть знаходитися товари, зберігання яких неможливе без спеціального обладнання. Зазначені товари, як і габаритні вантажі, можуть за рішенням начальника митного органу зберігатися під митним забезпеченням на складах підприємств на підставі договорів оренди.       
856. Валюта та цінності, передані митному органу на зберігання, зберігаються з депонуванням у банках України.       
857. Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України.       
858. Стаття 203. Строк зберігання товарів   -455- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У назві статті 203 доповнити словами "…і транспортних засобів на складах митних органів"; текст статті 203 викласти в новій редакції: "Товари, зазначені у пунктах 1 - 3 статті 201 та у пунктах 1, 2, 3 статті 202-1 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців. Товари, зазначені у пункті 4 статті 202-1, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 261 цього Кодексу. Товари, зазначені у пункті 4 статті 201, товари та документація, зазначні у пунктах 5, 6, 7, статті 202-1, а також товари і транспортні засоби, зазначені у пункті 8 статті 202-1 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються Державною митною службою України".  
Враховано   Стаття 171. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів  
859. Товари можуть зберігатися під митним контролем протягом шести місяців, крім товарів з обмеженим строком зберігання.      Товари, зазначені у пунктах 1 - 3 статті 168 та у пунктах 1, 2, 3 статті 170 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.  
860. Товари (за винятком транспортних засобів і товарів, зазначених у частині четвертій статті 202 цього Кодексу) зберігаються митним органом протягом періоду, за який суми нарахованих складських митних зборів не досягнуть вартості цих товарів, після чого вони підлягають реалізації відповідно до статті 207 цього Кодексу.      Товари, зазначені у пункті 4 статті 170, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 219 цього Кодексу Товари, зазначені у пункті 4 статті 168, товари та документація, зазначені у пунктах 5, 6, 7, статті 170, а також товари і транспортні засоби, зазначені у пункті 8 статті 170 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються Державною митною службою України.  
861. Стаття 204. Операції з товарами, що зберігаються під митним контролем юридичними особами   -456- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 204 викласти в новій редакції: "Стаття 204. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами Крім операцій, зазначених у статті 62 цього Кодексу, підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами такі операції: 1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування); 2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних; 3) прості складські операції".  
Враховано   Стаття 172. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами  
862. З дозволу митного органу та під його контролем юридичні особи, що зберігають товари під митним контролем, мають право здійснювати з ними такі операції:      Крім операцій, зазначених у статті 63 цього Кодексу, підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами такі операції:  
863. 1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздріблення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);      1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);  
864. 2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних; 3) прості складські операції.      2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних; 3) прості складські операції.  
865. Митний орган має право не дозволяти проведення таких операцій, якщо підприємство не забезпечує належних умов для діяльності на його території службових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами.       
866. Стаття 205. Видача товарів   -457- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У назві статті 205 доповнити слова "…зі складів митних органів";  
Враховано   Стаття 173. Видача товарів зі складів митних органів  
867. Товари, що зберігаються юридичними особами під митним контролем, можуть бути їм видані лише з дозволу митного органу.   -458- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
статтю 205 викласти в новій редакції: "Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення. Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними".  
Враховано   Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення.  
868. Товари, що зберігаються підприємством під митним контролем, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.      Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.  
869. ГЛАВА 26. Розпорядження товарами   -459- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву глави 26 дописати словами " транспортними засобами та коштами";  
Враховано   ГЛАВА 26. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами  
870. Стаття 206. Порядок реалізації товарів, за якими не звернувся власник   -460- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
статтю 206 викласти в новій редакції: "Стаття 206. Розпорядження товарами і транспортними заосбами Товари, які зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 статті 201 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 203 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні. Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені митними органами, підлягають реалізації з урахуванням терміну їхньої придатності. Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законодавством України. Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій, другій, третій та четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Стаття 174. Розпорядження товарами і транспортними засобами  
871. Товари, які зберігаються під митним контролем, крім товарів, що зберігаються виключно митним органом, по закінченні строку зберігання підлягають реалізації відповідно до цього Кодексу та міжнародних правил перевезення вантажів. Товари, що зберігаються виключно митним органом на підставі статті 201 цього Кодексу, по закінченні строку зберігання, передбаченого статтею 203 цього Кодексу, підлягають реалізації згідно з нормами цього Кодексу.      Товари, які зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 статті 168 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 171 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні.  
872. За два тижні до закінчення строку зберігання таких товарів митний орган повинен повідомити про це їх власника.   -461- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Пункт перший статті 206 після слів "підлягають реалізації" доповнити словами "автомобілі реалізуються за умови сплати покупцем митних платежів та податків, що діють на момент їх реалізації".  
Відхилено   Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені митними органами, підлягають реалізації з урахуванням терміну їхньої придатності. Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законодавством України. Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій, другій, третій та четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Стаття 175. Організація митних аукціонів Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. За участь у митних аукціонах справляється митний збір.  
    -462- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Замість вилученої статті 213 доповнити Кодекс статтею 206-1 в такій редакції: "Стаття 206-1. Організація митних аукціонів Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. За участь у митних аукціонах справляється митний збір."  
Враховано    
873. Стаття 207. Порядок розпорядження товарами, затриманими митним органом   -463- Черепков В.Ф.
Статтю 207 викласти в новій редакції: "Стаття 207. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 203 цього Кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на рахунку відповідного митного органу. У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних митних платежів. Витрати, зазначених у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення. Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа можуть отримати з рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку позовної давності, встановленого законодавством України. У випадку, зазначеному в частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті - з дня набрання законної сили рішення суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Проценти за час перебування зазначених коштів на рахунку митного органу не нараховуються".  
Враховано   Стаття 176. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів  
874. Товари, зазначені у статті 209 цього Кодексу, а також предмети контрабанди та предмети із спеціально виготовленими тайниками, що використовувались для вчинення контрабанди, конфісковані за рішенням суду, реалізуються, якщо інше не передбачено законодавством України, на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі. Порядок розпорядження такими товарами встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.      Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 171 цього Кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на рахунку відповідного митного органу. У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних митних платежів. Витрати, зазначені у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення. Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, та виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа можуть отримати з рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку позовної давності, встановленого законодавством України. У випадку, зазначеному в частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті - з дня набрання законної сили рішення суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Проценти за час перебування зазначених коштів на рахунку митного органу не нараховуються.  
875. Стаття 208. Порядок розпорядження окремими товарами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах   -464- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 208 вилучити.  
Враховано    
876. Порядок розпорядження окремими товарами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах, встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
877. Стаття 209. Реалізація товарів з обмеженим строком зберігання   -465- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 209 вилучити.  
Враховано    
878. Товари, які затримані митним органом або за якими не звернувся власник (в тому числі у справах про контрабанду та про порушення митних правил), що мають обмежений строк зберігання, можуть передаватися на реалізацію в межах строків, що забезпечують їх реалізацію до закінчення строку зберігання.       
879. ГЛАВА 27. Використання коштів, одержаних згідно з цим Кодексом   -466- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву глави 27 після слова "одержаних" доповнити словами "митними органами".  
Враховано   ГЛАВА 27. Використання коштів, одержаних митними органами згідно з цим Кодексом  
880. Стаття 210. Використання коштів, одержаних від реалізації товарів, за якими не звернувся власник   -467- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 210 вилучити.  
Враховано    
881. Суми, одержані від реалізації товарів, зазначених у статті 206 цього Кодексу, виплачуються власникові. При цьому з одержаної від реалізації суми вираховуються витрати на зберігання зазначених товарів, їх реалізацію, розпорядження ними, а також надсилання власникові відповідних повідомлень.   -468- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 210 після слів "витрати на" доповнити словом "перевезення" і далі за текстом.  
Відхилено    
882. Стаття 211. Використання митних зборів, штрафів і доходів за надання інформації та консультування   -469- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 211 викласти в новій редакції: "Стаття 211. Використання митних зборів Митні збори, передбачені цим Кодексом, використовуються для формування спеціального фонду, кошти якого використовуються для фінансування, матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури митної системи України відповідно до статті 20-3 цього Кодексу".  
Враховано   Стаття 177. Використання митних зборів Митні збори, передбачені цим Кодексом, використовуються для формування спеціального фонду, кошти якого використовуються для фінансування, матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури митної системи України відповідно до статті 21 цього Кодексу.  
883. Митні збори, штрафи та інші надходження, передбачені цим Кодексом, використовуються на розвиток митної інфраструктури, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери митних органів, в тому числі на утворення фондів матеріального заохочення та соціальнокультурних заходів, поліпшення умов оплати праці працівників митних органів в порядку, встановленому Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.   -470- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Назву статті 211 викласти в такій редакції: "Стаття 211. Використання митних зборів та штрафів"; У статті 211 проекту слід чітко обумовити, що надання інформації здійснюється виключно на безоплатній основі, а також чітко обумовити і консультативні послуги спеціалістів митної служби.  
Відхилено    
884. Державна митна служба України щорічно подає звіт Міністерству фінансів України про надходження та використання таких коштів.   -471- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Стаття 211 суперечить Закону України "Про бюджетну систему України" відносно не зарахування штрафів та інших надходжень до бюджетів відповідного рівня.  
Відхилено    
    -472- Шаров І.Ф.
Пропонуємо статтю 211 вилучити, оскільки митні збори - єдине джерело розбудови державного кордону.  
Відхилено    
    -473- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Статтю 211 пропоную вилучити.  
Відхилено    
885. Стаття 212. Розпорядження товарами, конфіскованими або переданими на користь держави   -474- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 212 вилучити.  
Враховано    
886. Товари, конфісковані згідно з цим Кодексом (у тому числі у справах про контрабанду та про порушення митних правил), а також товари, від яких особа відмовилась на користь держави, обертаються у державну власність відповідно до актів законодавства України, а в частині, не врегульованій законодавством - у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -475- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 212 викласти в такій редакції: "Розпорядження товарами, які під час митного контролю були конфісковані або передані на користь держави, а також компенсацію затрат на їх перевезення і зберігання, здійснює Міністерство фінансів України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі продажу цих товарів всі кошти зараховуються до державного бюджету за винятком витрат на їх перевезення, зберігання та реалізацію".  
Відхилено    
887. Зазначені товари підлягають реалізації в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України і виручка від їх реалізації зараховується до Державного бюджету України.       
888. Стаття 213. Організація митних аукціонів   -476- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 213 вилучити, включивши замість неї статтю 206-1.  
Враховано    
889. Митні аукціони організуються в порядку, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.   -477- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.1 статті 213 пропоную доповнити реченням: "Про час і місце їх проведення повідомляється в засобах масової інформації".  
Відхилено    
890. За участь у митних аукціонах справляється плата в розмірах, встановлених Державною митною службою України.       
891. Витрати на транспортування, зберігання, оцінку та реалізацію товарів, обернених у власність держави, покриваються за рахунок сум, одержаних від їх реалізації.       
892. Працівники митних органов, а також члени їх сімей не мають права на придбання товарів, обернених у власність держави.       
893. Стаття 214. Стягнення залишків неоплачених сум       
894. Якщо суми, одержані від реалізації товарів, обернених у власність держави, не покривають видатків митних органів, залишки неоплаченої суми стягуються з декларанта або іншої особи, відповідальної за сплату митних платежів у безакцептному порядку.   -478- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 214 замість слів "митних органів" записати "на їх перевезення та митний контроль" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -479- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Статтю 214 виключити. При конфіскації товару не повинна виникати додаткова відповідальність, оскільки особа вже понесла збитки.  
Враховано    
895. Стаття 215. Використання інших коштів, що надходять до митних органів   -480- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 215 викласти в новій редакції: "Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Кошти, одержані від реалізації цінних паперів, дорогоцінних металів і каміння та виробів з них, конфіскованих за рішеннями судів, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України".  
Враховано   Стаття 178. Використання інших коштів, що надходять до митних органів  
896. Валюта України, іноземна валюта, а також кошти, одержані від реалізації цінних паперів і товарів, обернених у власність держави на підставі рішень митних органів та за вироками і постановами судів (з вирахуванням сум, що повертаються за позовами на підставі рішень судів), підлягають перерахуванню до Державного бюджету України.   -481- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити статтю 215 в кінці такими словами: "... безпосередньо через НБУ".  
Відхилено   Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Кошти, одержані від реалізації цінних паперів, дорогоцінних металів і каміння та виробів з них, конфіскованих за рішеннями судів, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України Стаття 179. Використання коштів, розміщених юридичними та фізичними особами на рахунках митних органів або переданих митним органам на зберігання Валюта України, іноземна валюта, розміщені юридичними особами на рахунках митних органів, а також передані громадянами митним органам на зберігання, можуть бути використані власниками цих коштів або уповноваженими ними особами для сплати митних платежів. У разі вчинення власниками коштів, зазначених у частині першій цієї статті, порушення митних правил, ці кошти можуть вилучатися митними органами для забезпечення стягнення в порядку, передбаченому статтями 449, 450 цього Кодексу. Проценти за час перебування коштів, зазначених у частині першій цієї статті, на рахунках митних органів або на зберіганні у цих органах не нараховуються.  
    -482- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Доповнити Кодекс статтею 215-1: "Стаття 215-1. Використання коштів, розміщених юридичними та фізичними особами на рахунках митних органів або переданих митним органам на зберігання Валюта України, іноземна валюта, розміщені юридичними особами на рахунках митних органів, а також передані громадянами митним органам на зберігання, можуть бути використані власниками цих коштів або уповноваженими ними особами для сплати митних платежів. У разі вчинення власниками коштів, зазначених у частині першій цієї статті, порушення митних правил, ці кошти можуть вилучатися митними органами для забезпечення стягнення в порядку, передбаченому статтями 546, 547 цього Кодексу. Проценти за час перебування коштів, зазначених у частині першій цієї статті, на рахунках митних органів або на зберіганні у цих органах не нараховуються".  
Враховано    
897. Р о з д і л VII Підприємницька посередницька діяльність у галузі митної справи   -483- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Розділ VII не має права регламентувати здійснення підприємницької посередницької діяльності - згідно зі ст.3 Закону України "Про підприємництво" визначення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, в інших законодавчих актах не допускається.  
Відхилено   Р о з д і л VII Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем  
    -484- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву розділу VII викласти у новій редакції: "Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем ".  
Враховано    
898. ГЛАВА 28. Митний брокер      ГЛАВА 28. Митний брокер  
899. Стаття 216. Митний брокер      Стаття 180. Митний брокер  
900. Митний брокер (посередник) - юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм цього Кодексу та інших актів законодавства України здійснює декларування на підставі договору та отримала ліцензію Державної митної служби України на право провадження брокерської діяльності.   -485- Черепков В.Ф.
Статтю 216 викласти в новій редакції: "Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану Державною митною службою України. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент".  
Враховано   Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану Державною митною службою України. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент.  
901. Стаття 217. Порядок провадження митної брокерської діяльності      Стаття 181. Порядок провадження митної брокерської діяльності  
902. Митний брокер провадить брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та положення, що затверджується Державною митною службою України.      Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та положення, що затверджується Державною митною службою України.  
903. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються на підставі нотаріально засвідченого договору (контракту).   -486- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.2 статті 217 вилучити.  
Відхилено   Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.  
    -487- Черепков В.Ф.
1) у частині першій статті 217 слово "провадіить" замінити словом "здійснює";  
Враховано    
    -488- Черепков В.Ф.
2) частину другу статті 217 викласти в новій редакції: "Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення".  
Враховано    
904. Стаття 218. Ліцензія на право провадження митної брокерської діяльності   -489- Черепков В.Ф.
Статтю 218 викласти в новій редакції: "Стаття 218. Ліцензія на право здійснення митної брокерської діяльності Для отримання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності підприємство повинне: 1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) мати матеріально-технічне оснащення, достатнє для здійснення митної брокерської діяльності; 3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю. Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 491, 493, 503, 504, 507 цього Кодексу, ліцензія на право здійснення митної брокерської діяльності може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення. У разі порушення митним брокером установленого відповідно до цього Кодексу порядку здійснення митної брокерської діяльності, а також при неодноразовому вчиненні митним брокером правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до митного брокера спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції. Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано   Стаття 182. Ліцензія на право здійснення митної брокерської діяльності  
905. Для отримання ліцензії, що дає право на провадження митної брокерської діяльності, необхідно:      Для отримання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності підприємство повинне:  
906. 1) укласти договір (контракт) страхування власної діяльності. Страхова сума не може бути меншою за 2000-кратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян;      1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
907. 2) мати матеріально-технічне оснащення, достатнє для провадження митної брокерської діяльності;      2) мати матеріально-технічне оснащення, достатнє для здійснення митної брокерської діяльності;  
908. 3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності про операції з товарами, які підлягають митному контролю.      3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.  
909. Порядок видачі ліцензії на право провадження діяльності митного брокера та строки її дії визначаються Державною митною службою України.      Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 396, статтями 407, 409, 419, 420, 422 цього Кодексу, ліцензія на право здійснення митної брокерської діяльності може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення.  
910. Ліцензія може бути скасована Державною митною службою України, якщо вона була видана на підставі неповних або недостовірних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про скасування ліцензії набирає чинності з дати її видачі.      У разі порушення митним брокером установленого відповідно до цього Кодексу порядку здійснення митної брокерської діяльності, а також при неодноразовому вчиненні митним брокером правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до митного брокера спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається митному брокеру під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.  
911. Ліцензія може бути відкликана у разі:      У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.  
912. 1) неодноразового невиконання обов'язків митного брокера;      Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.  
913. 2) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;       
914. 3) заподіяння істотних збитків особі, яку представляє митний брокер, в тому числі шляхом протиправного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, за висновком суду;   -490- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Вважаю, що рішення про скасування ліцензії повинне набирати чинності з моменту доведення цього рішення до ліцензіанта.  
Враховано    
915. 4) визнання митного брокера неплатоспроможним або оголошення ним про свою неплатоспроможність;       
916. 5) користування послугами фахівця, який не має або позбавлений кваліфікаційного свідоцтва, фахівця, кваліфікаційне свідоцтво якого анульовано, відкликано або визнано недійсним, а також фахівця, дію кваліфікаційного свідоцтва якого призупинено;       
917. 6) порушення податкового законодавства України.       
918. Відкликання набирає чинності з дати прийняття відповідного рішення.       
919. Повторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута через два роки з дня винесення рішення про скасування або відкликання ліцензії, за умови усунення причин, що стали підставою для її анулювання або відкликання.       
920. Дія ліцензії може бути призупинена за наявності достатніх підстав для висновку, що митний брокер зловживає своїми правами. Призупинення дії ліцензії здійснюється регіональною митницею на строк до трьох місяців.       
921. Рішення про скасування, відкликання або призупинення дії ліцензії може бути оскаржено згідно з цим Кодексом.   -491- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 218 необхідно вилучити слово "ліцензія" та замінити його на "сертифікат", або взагалі відмовитися від обмеження цього виду діяльності.  
Відхилено    
922. Стаття 219. Права та обов'язки митного брокера   -492- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 219 викласти в новій редакції: "Митний брокер має право від імені особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення. Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України. Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".  
Враховано   Стаття 183. Права та обов'язки митного брокера  
923. Митний брокер має право від свого імені здійснювати будь-які операції, пов'язані з поданням митному органу товарів та документів на них до митного оформлення і виконувати інші посередницькі функції з митної справи за рахунок і на доручення особи, яку він представляє.      Митний брокер має право від імені особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.  
924. Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів через митний кордон України.      Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.  
925. Права, обов'язки та відповідальність митного брокера перед митними органами не можуть бути обмежені договором з особою, яку він представляє.      Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
926. Стаття 220. Державний реєстр митних брокерів      Стаття 184. Державний реєстр митних брокерів  
927. Державна митна служба України веде державний реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.      Державна митна служба України веде державний реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.  
928. Стаття 221. Фахівець з митного оформлення   -493- Черепков В.Ф.
Статтю 221 викласти в новій редакції: "Стаття 221. Фахівець з декларування Безпосереднє здійснення в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дій, пов'язаних з пред'явленням митному органу товарів ітранспортних засобів, а також документів, необхідних для їх митного оформлення, доручається фахівцю, який перебуває з цим митним брокером у трудових відносинах, має кваліфікаційне посвідчення і внесений до реєстру фахівців з декларування. Фахівець з декларування може перебувати у трудових відносинах одночасно тільки з одним митним брокером. Кваліфікаційне посвідчення видається митним органом, в зоні діяльності якого акредитований відповідний митний брокер. На підставі цього посвідчення та за наявності відповідного доручення від митного брокера фахівець з декларування має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України. Вимоги до фахівця з декларування, порядок видачі, зупинення та відновлення дії, а також анулювання кваліфікаційного посвідчення встановлюються Державною митною службою України."  
Враховано   Стаття 185. Фахівець з декларування  
929. Право здійснювати операції, пов'язані з поданням митному органу товарів та документів на них для митного оформлення від імені митного брокера, надається фахівцю, який має кваліфікаційне свідоцтво, що видається митним органом, в зоні діяльності якого працює цей фахівець.      Безпосереднє здійснення в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дій, пов'язаних з пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, необхідних для їх митного оформлення, доручається фахівцю, який перебуває з цим митним брокером у трудових відносинах, має кваліфікаційне посвідчення і внесений до реєстру фахівців з декларування. Фахівець з декларування може перебувати у трудових відносинах одночасно тільки з одним митним брокером.  
930. Порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва, строк його дії, а також вимоги до фахівців з митного оформлення визначаються Державною митною службою України.      Кваліфікаційне посвідчення видається митним органом, в зоні діяльності якого акредитований відповідний митний брокер. На підставі цього посвідчення та за наявності відповідного доручення від митного брокера фахівець з декларування має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України. Вимоги до фахівця з декларування, порядок видачі, зупинення та відновлення дії, а також анулювання кваліфікаційного посвідчення встановлюються Державною митною службою України.  
931. Кваліфікаційне свідоцтво фахівця з митного оформлення може бути скасовано митним органом, який його видав, якщо таке свідоцтво було видано на підставі неповних або недостовірних даних, які мали істотне значення для прийняття рішення про видачу свідоцтва. Рішення про скасування свідоцтва діє з дати видачі цього свідоцтва.   -494- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Вважаю, що рішення про скасування кваліфікаційного свідоцтва повинне набирати чинності з моменту доведення цього рішення до фахівця.  
Враховано    
932. Кваліфікаційне свідоцтво фахівця з митного оформлення може бути відкликано митним органом, який його видав, якщо фахівець:       
933. 1) неодноразово не виконував свої обов'язки перед митними органами;       
934. 2) неодноразово порушував або не виконував вимоги законодавчих та інших нормативних актів України;       
935. 3) визнаний винним у підробленні документів, розкраданні, у хабарництві, а також у випадках неодноразового вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;       
936. 4) заподіяв істотні збитки особі, яку він представляє, в тому числі шляхом протиправного використання даних, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, за висновком суду;       
937. 5) порушив податкове законодавство України.       
938. Відкликання набирає чинності з дати прийняття відповідного рішення.       
939. Повторна заява про видачу кваліфікаційного свідоцтва може бути розглянута через шість місяців з дня його скасування, відкликання або визнання недійсним за умови усунення причин, які призвели до такого скасування, відкликання або визнання недійсним, або по закінченні строку, визначеного судом.       
940. Дію кваліфікаційного свідоцтва може бути призупинено за наявності достатніх підстав для сумніву в добросовісності здійснення фахівцем з митного оформлення своїх обов'язків.       
941. Дія кваліфікаційного свідоцтва призупиняється регіональною митницею на строк до двох місяців.       
942. Якщо у правовому регулюванні митної справи сталися істотні зміни, фахівець з митного оформлення повинен у місячний строк підтвердити відповідність своїх знань новим вимогам. Порядок зазначеного підтвердження встановлюється Державною митною службою України.       
943. У разі невиконання цієї умови митний орган, який видав кваліфікаційне свідоцтво, призупиняє його дію до такого підтвердження, але не більше ніж на два місяці. У разі непідтвердження фахівцем відповідності своїх знань протягом встановленого строку, митний орган, який видав кваліфікаційне свідоцтво, відкликає його.       
944. Рішення про скасування, відкликання, визнання недійсним або призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено згідно з цим Кодексом.       
945. Стаття 222. Збори за видачу ліцензії та кваліфікаційного свідоцтва   -495- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 222 не зазначено про зарахування збору за видачу ліцензії та кваліфікаційного збору до бюджету.  
Враховано   Стаття 186. Митні збори за видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування  
946. За видачу ліцензії на провадження діяльності митного брокера, кваліфікаційного свідоцтва фахівця з митного оформлення, а також за поновлення дії ліцензії та кваліфікаційного свідоцтва справляються збори у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.   -496- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 222 викласти в новій редакції: "Стаття 222. Митні збори за видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування За видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування справляються митні збори. У разі зупинення дії чи анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування митні збори, зазначені у частині першій цієї статті, поверненню не підлягають".  
Враховано   За видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування справляються митні збори.  
947. У разі скасування, відкликання або призупинення дії ліцензії на право провадження брокерської діяльності, скасування, відкликання, визнання недійсним, призупинення дії або позбавлення за рішенням суду кваліфікаційного свідоцтва фахівця з митного оформлення збори за видачу ліцензії, свідоцтва або за поновлення їх дії поверненню не підлягають.      У разі зупинення дії чи анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування митні збори, зазначені у частині першій цієї статті, поверненню не підлягають.  
948. Стаття 223. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють   -497- Черепков В.Ф.
Статтю 223 вилучити.  
Враховано    
949. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних операцій, може використовуватися виключно для цілей цих операцій.       
950. Інформація, що становить комерційну або банківську таємницю, яка охороняється законом, а також інша конфіденційна інформація не повинна розголошуватися, використовуватися митним брокером та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.       
951. ГЛАВА 29. Митний перевізник   -498- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Главу 29 виключити, оскільки її статті є нормами Закону України "Про підприємництво".  
Відхилено   ГЛАВА 29. Митний перевізник  
952. Стаття 224. Митний перевізник      Стаття 187. Митний перевізник  
953. Митний перевізник - особа, яка здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки вантажів до митного органу, передбачених статтями 196-199 цього Кодексу, та отримала ліцензію Державної митної служби України на право перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами.   -499- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 224 необхідно замінити слово "ліцензія" на "сертифікат".  
Відхилено   Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 163 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видане Державною митною службою України. Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.  
    -500- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 224 викласти в новій редакції: "Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 196 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану Державною митною службою України. Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент. Діяльність митного перевізника регулюється цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором".  
Враховано    
954. Митний перевізник діє згідно з цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.      Діяльність митного перевізника регулюється цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.  
955. Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.      Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.  
956. Стаття 225. Ліцензія на провадження діяльності митного перевізника   -501- Черепков В.Ф.
Статтю 225 викласти в новій редакції: "Стаття 225. Ліцензія на право здійснення діяльності митного перевізника Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника підприємство повинне: 1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) мати автотранспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України; 3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю. Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 481, 482, 483, 484, 487, 488, 493, 500, 503, 507 цього Кодексу, ліцензія на право здійснення діяльності митного перевізника може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення. За видачу ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника справляється митний збір. У разі порушення митним перевізником установленого відповідно до цього Кодексу порядку здійснення діяльності митного перевізника, а також при неодноразовому вчиненні митним перевізником правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до митного перевізника спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника застосовується також у разі, якщо особою з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. У разі застосування до особи спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника митний збір, зазначений у частині третій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цієї особи про видачу такої ліцензії, а також її заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції. Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано   Стаття 188. Ліцензія на право здійснення діяльності митного перевізника  
957. Для отримання ліцензії, що дає право на провадження діяльності митного перевізника, необхідно:      Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника підприємство повинне:  
958. 1) мати транспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;      1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
959. 2) укласти договір страхування своєї діяльності. Страхова сума не може бути меншою за 500-кратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян.      2) мати автотранспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;  
960. Порядок видачі ліцензії на провадження діяльності митного перевізника та строк її дії визначаються Державною митною службою України.      3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.  
961. Ліцензія на провадження діяльності митного перевізника може бути скасована чи відкликана або її дія може бути призупинена митними органами.      Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 396, статтями 398, 399, 400, 401, 403, 404, 409, 416, 419, 422 цього Кодексу, ліцензія на право здійснення діяльності митного перевізника може бути видане не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення.  
962. Ліцензія скасовується, якщо вона була видана на підставі неповних чи недостовірних відомостей, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про скасування діє з дати видачі ліцензії.      За видачу ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника справляється митний збір.  
963. Ліцензія може бути відкликана у разі:      У разі порушення митним перевізником установленого відповідно до цього Кодексу порядку здійснення діяльності митного перевізника, а також при неодноразовому вчиненні митним перевізником правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до митного перевізника спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника застосовується також у разі, якщо особою з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається митному перевізникові під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.  
964. 1) неодноразового невиконання обов'язків митного перевізника, включаючи безпідставні відмови у перевезенні товарів, використання не обладнаних належним чином транспортних засобів та встановлення плати за перевезення, що не відповідає середній вартості наданих послуг;      У разі застосування до особи спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника митний збір, зазначений у частині третій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цієї особи про видачу такої ліцензії, а також її заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.  
965. 2) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;      Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.  
966. 3) заподіяння неправомірних істотних збитків відправникові товарів та документів на них, у тому числі шляхом незаконного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію за висновком суду;   -502- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Вважаю, що рішення про скасування ліцензії повинне набирати чинності з моменту доведення цього рішення до ліцензіанта.  
Враховано    
967. 4) визнання митного перевізника неплатоспроможним або оголошення ним своєї неплатоспроможності.       
968. Відкликання діє з дати прийняття відповідного рішення.       
969. Повторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута по закінченні одного року з дня винесення рішення про скасування або відкликання за умови усунення причин, що стали підставою для її скасування або відкликання.       
970. Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що митний перевізник зловживає своїми правами.       
971. За видачу ліцензії на провадження діяльності митного перевізника, а також за поновлення її дії стягуються збори в розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.   -503- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Замість зобов'язання митного перевізника страхувати свою діяльність необхідно вводити обов'язкову грошову заставу.  
Відхилено    
972. У разі скасування або відкликання ліцензії чи призупинення її дії збори за видачу ліцензії та поновлення її дії поверненню не підлягають.   -504- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Чітко не зазначено про зарахування цього збору за ліцензію на провадження діяльності митного перевізника до бюджету.  
Враховано    
973. Стаття 226. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них   -505- Черепков В.Ф.
Статтю 226 викласти в новій редакції: "Стаття 226. Державний реєстр митних перевізників Державна митна служба України веде державний реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію."  
Враховано   Стаття 189. Державний реєстр митних перевізників  
974. Митний орган реєструє митних перевізників у регіоні діяльності цього органу. Реєстрація проводиться на підставі заяви митного перевізника.      Державна митна служба України веде державний реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію.  
975. Зазначений митний орган подає для загального користування перелік зареєстрованих митних перевізників.       
976. Стаття 227. Інформація, одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи   -506- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 227 вилучити.  
Враховано    
977. Одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи та на підставі документів, що стосуються цих товарів, інформація є комерційною, банківською або іншою таємницею, що охороняється законом. Ця, а також інша конфіденційна інформація, що стосується товарів, довірених перевізникові, не повинна розголошуватися, використовуватися митним перевізником та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.       
978. Р о з д і л VIII      Р о з д і л VIII  
979. Митний режим щодо транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України      Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України  
980. ГЛАВА 30. Загальні положення      ГЛАВА 30. Загальні положення  
981. Стаття 228. Види митного режиму   -507- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ч.1 статті 228 доповнити пунктом "лізингу".  
Відхилено   Стаття 190. Види митного режиму  
982. З метою застосування необхідних процедур здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, запроваджуються такі види митного режиму:   -508- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 228 викласти в новій редакції: "Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:  
Враховано   Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:  
983. 1) імпорту (випуску товарів для вільного використання);      1) імпорт;  
984. 2) реімпорту;      2) реімпорт;  
985. 3) експорту;      3) експорт;  
986. 4) реекспорту;      4) реекспорт;  
987. 5) транзиту товарів;      5) транзит;  
988. 6) тимчасового ввезення (вивезення) товарів;      6) тимчасове ввезення (вивезення);  
989. 7) митного ліцензійного складу;      7) митний склад;  
990. 8) вільної митної зони, вільного митного складу;      8) вільна митна зона;  
991. 9) магазину безмитної торгівлі;      9) магазин безмитної торгівлі;  
992. 10) переробки на митній території України;      10) переробка на митній території України;  
993. 11) переробки за межами митної території України;      11) переробка за межами митної території України;  
994. 12) знищення;      12) знищення або руйнування;  
995. 13) відмови на користь держави.      13) відмова на користь держави.  
996. Митний режим, не передбачений цим Кодексом, може встановлюватися Кабінетом Міністрів України.      Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.  
997. Стаття 229. Правове регулювання митного режиму   -509- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 229 вилучити. 1) імпорт; 2) реімпорт; 3) експорт; 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення (вивезення); 7) митний склад; 8) вільна митна зона; 9) магазин безмитної торгівлі; 10) переробка на митній території України; 11) переробка за межами митної території України; 12) знищення або руйнування; 13) відмова на користь держави. Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу".  
Враховано    
998. Митні органи застосовують процедури здійснення митного контролю та митного оформлення згідно з митним режимом транспортних засобів і товарів, що підлягають такому контролю та оформленню.       
999. Питання, пов'язані із застосуванням митного режиму, регулюються Державною митною службою України, яка відповідно до положень цього Кодексу видає накази, затверджує положення та інструкції, а також дає роз'яснення з питань застосування процедур здійснення митного контролю та митного оформлення, порядку пропуску транспортних засобів і товарів згідно з їх митним режимом.       
1000. Стаття 230. Вибір та зміна митного режиму      Стаття 191. Вибір та зміна митного режиму  
1001. Особа, що декларує митному органу транспортні засоби і товари, які переміщуються через митний кордон України, самостійно визначає їх митний режим відповідно до мети переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.   -510- Черепков В.Ф.
Частину першу статті 230 викласти у новій редакції: " Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення."  
Враховано   Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.  
1002. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог чинного законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.   -511- Черепков В.Ф.
Доповнити Кодекс статтею 230-1 такого змісту: "Стаття 230-1. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів Питання, пов'язані зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму регулюються Державною митною службою України, яка визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо особливостей застосування митних процедур."  
Враховано   Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог чинного законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим. Стаття 192. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів Питання, пов'язані зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму регулюються Державною митною службою України, яка визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо особливостей застосування митних процедур.  
1003. Стаття 231. Користування і розпорядження транспортними засобами і товарами, які переміщуються через митний кордон України   -512- Черепков В.Ф.
Статтю 231 вилучити повністю.  
Враховано    
1004. Користування і розпорядження транспортними засобами і товарами, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до їх митного режиму та вимог цього Кодексу.       
1005. ГЛАВА 31. Імпорт товарів (випуск товарів для вільного використання)   -513- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
З назви глави 31 вилучити слова "товарів (випуск товарів для вільного використання)".  
Враховано   ГЛАВА 31. Імпорт  
1006. Стаття 232. Поняття митного режиму імпорту товарів   -514- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 232 викласти в новій редакції: "Стаття 232. Поняття митного режиму імпорту Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень."  
Враховано   Стаття 193. Поняття митного режиму імпорту  
1007. Імпорт товарів, тобто випуск їх для вільного використання на митній території України, - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.      Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.  
1008. Стаття 233. Умови переміщення товарів у режимі імпорту      Стаття 194. Умови переміщення товарів у режимі імпорту  
1009. Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:   -515- Черепков В.Ф.
Текст статті 233 викласти в новій редакції: Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорт передбачає: 1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України; 2) сплату митних платежів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України; 3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.  
Враховано   Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорт передбачає:  
1010. 1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;      1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;  
1011. 2) сплату мита, митних зборів та інших податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України і нарахування та справляння яких покладено на митні органи;      2) сплату митних платежів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України;  
1012. 3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.      3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.  
1013. ГЛАВА 32. Реімпорт товарів   -516- Черепков В.Ф.
З назви глави 32 вилучити слово "товарів".  
Враховано   ГЛАВА 32. Реімпорт  
1014. Стаття 234. Поняття митного режиму реімпорту товарів   -517- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 234 викласти в новій редакції: "Стаття 324. Поняття митного режиму реімпорту Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території."  
Враховано   Стаття 195. Поняття митного режиму реімпорту  
1015. Реімпорт товарів - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного використання на цій території (в режимі імпорту).      Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.  
1016. Стаття 235. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту      Стаття 196. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту  
1017. Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:      Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:  
1018. 1) походять з митної території України;      1) походять з митної території України;  
1019. 2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через три роки після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;   -518- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 2 статті 235 слова "три роки" замінити словами "один рік".  
Враховано   2) ввозяться на митну територію України не пізніше, ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;  
1020. 3) ввозяться у тому стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Державною митною службою України.   -519- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити статтю пунктом 3 такого змісту: 3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;" у зв'язку з чим пункт 3 вважати пунктом 4.  
Враховано   3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку; 4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Державною митною службою України.  
1021. Стаття 236. Оформлення товарів у режимі реімпорту      Стаття 197. Оформлення товарів у режимі реімпорту  
1022. Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що відповідність товарів, заявлених у режимі реімпорту, може бути однозначно встановлена митним органом.   -520- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 236 викласти в новій редакції: " Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані з раніше експортованими товарами."  
Враховано   Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані з раніше експортованими товарами.  
1023. Стаття 237. Повернення сум вивізного (експортного) мита, податків та інших сум при реімпорті товарів   -521- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Необхідно вилучити зазначену статтю - по-перше, перелік товарів, які обкладаються вивізним митом, складається із декількох позицій, по-друге, питання сплати мита та його повернення повинні бути врегульовані спеціальним законодавчим актом щодо мита.  
Відхилено   Стаття 198. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів  
    -522- Черепков В.Ф.
Статтю 237 викласти в новій редакції: "Стаття 237. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України. Суми, зазначені у частині другій цієї статті, та проценти з них зараховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України."  
Враховано    
1024. При реімпорті товарів у разі їх ввезення на митну територію України протягом одного року з дати вивезення (експорту) митний орган за зверненням власника товарів, підтвердженим відповідним митним органом, за рахунок коштів Державного бюджету України повертає суми вивізного (експортного) мита, що були сплачені при експорті цих товарів.      У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.  
1025. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, повертає суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.      Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.  
1026. Суми та проценти з них, зазначені у частині другій цієї статті, зараховуються до Державного бюджету України.      Суми, зазначені у частині другій цієї статті, та проценти з них зараховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України.  
1027. ГЛАВА 33. Експорт товарів   -523- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
В назві глави 33 вилучити слово "товарів".  
Враховано   Глава 33. Експорт  
1028. Стаття 238. Поняття митного режиму експорту товарів   -524- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
З назви та тексту статті 238 вилучити слово "товарів", текст доповнити словами "для вільного обігу".  
Враховано   Стаття 199. Поняття митного режиму експорту  
1029. Експорт товарів - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.      Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.  
1030. Стаття 239. Умови переміщення товарів у режимі експорту      Стаття 200. Умови переміщення товарів у режимі експорту  
1031. Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:      Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:  
1032. 1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;      1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;  
1033. 2) сплату вивізного мита, податків та інших митних платежів, встановлених на експорт товарів;   -525- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У пункті 2 статті 239 слова "вивізного мита, податків та інших" вилучити.  
Враховано   2) сплату митних платежів, встановлених на експорт товарів;  
1034. 3) дотримання експортером вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.      3) дотримання експортером вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.  
1035. Стаття 240. Вивезення товарів за межі митної території України   -526- Черепков В.Ф.
Статтю 240 вилучити.  
Враховано    
1036. Вивезення товарів за межі митної території України дозволяється одразу після закінчення здійснення необхідних заходів контролю з боку митних органів та інших компетентних органів за умови, що:       
1037. а) не виявлено ніяких порушень;       
1038. б) подано всі необхідні документи на товар та ліцензії і дозволи, передбачені чинним законодавством при експорті;       
1039. в) мито, податки та інші митні платежі, сплачені у повному обсязі;       
1040. г) товари вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були заявлені на день прийняття митної декларації митним органом.       
1041. ГЛАВА 34. Реекспорт товарів   -527- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
З назви глави 34 вилучити слово "товарів".  
Враховано   ГЛАВА 34. Реекспорт  
1042. Стаття 241. Поняття митного режиму реекспорту товарів   -528- Черепков В.Ф.
З назви та тексту статті 241 вилучити слово "товарів, у тексті статті слова "протягом двох років" замінити словами "не пізніше за визначений строк".  
Враховано   Стаття 201. Поняття митного режиму реекспорту  
1043. Реекспорт товарів - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, протягом двох років з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.      Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше за визначений строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.  
1044. Стаття 242. Умови переміщення товарів в режимі реекспорту      Стаття 202. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту  
1045. Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України в режимі реекспорту, якщо:      Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:  
1046. 1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, на реекспорт товарів;      1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, на реекспорт товарів;  
1047. 2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;      2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;  
1048. 3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;   -529- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 242 необхідно визначитися, один рік чи два.  
Враховано   3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;  
1049. 4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.      4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.  
1050. Стаття 243. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються   -530- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 243 питання сплати мита та його повернення повинні бути врегульовані спеціальним законодавчим актом щодо мита.  
Відхилено   Стаття 203. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються  
1051. У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, справляється ввізне мито та інші податки і збори, встановлені на імпорт товарів.   -531- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 243 викласти у новій редакції: "У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, податки, встановлені на імпорт товарів, сплачуються шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк векселі погашаються. У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку митний орган пред'являє векселі до оплати. Якщо товари, заявлені в режимі реекспорту, вивозяться з митної території України після оплати векселів, але не пізніше одного року з дати ввезення цих товарів на митну територію України, суми, сплачені по вексе- лях, підлягають поверненню в порядку, передбаченому статтею 427 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів. У разі вивезення товарів, що реекспортуються, податки, встановлені на експорт товарів, не справляються."  
Враховано   У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, податки, встановлені на імпорт товарів, сплачуються шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації.  
1052. У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, ввізне мито та інші податки сплачуються шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття декларації митним органом.      У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк векселі погашаються.  
1053. У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк вексель погашається.      У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку митний орган пред'являє векселі до оплати.  
1054. У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку справляються ввізне мито та інші податки і збори, встановлені на імпорт товарів, а також проценти з цих сум за ставками Національного банку України за кредити, що ним надаються.      Якщо товари, заявлені в режимі реекспорту, вивозяться з митної території України після оплати векселів, але не пізніше одного року з дати ввезення цих товарів на митну територію України, суми, сплачені по векселях, підлягають поверненню в порядку, передбаченому статтею 360 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.  
1055. У разі вивезення товарів, що реекспортуються, вивізне (експортне) мито та інші податки, встановлені на експорт товарів, не справляються, а ввізне (імпортне) мито та податки, сплачені під час ввезення (імпорту) на митну територію України, підлягають поверненню.      У разі вивезення товарів, що реекспортуються, податки, встановлені на експорт товарів, не справляються.  
1056. Стаття 244. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються      Стаття 204. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються  
1057. До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.   -532- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 244 - недоцільно встановлювати нетарифне регулювання окремих товарів, навіть тих, що реекспортуються.  
Відхилено   До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.  
1058. ГЛАВА 35. Транзит товарів   -533- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
З назви глави 35 вилучити слово "товарів".  
Враховано   ГЛАВА 35. Транзит  
1059. Стаття 245. Поняття митного режиму транзиту товарів   -534- Черепков В.Ф.
З назви статті 245 вилучити слово "товарів", текст статті викласти у новій редакції: "Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України."  
Враховано   Стаття 205. Поняття митного режиму транзиту  
1060. Транзит товарів - митний режим, відповідно до якого товари переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах одного митного органу без справляння мита та податків, встановлених на імпорт чи експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів на митній території України.      Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.  
1061. Стаття 246. Умови переміщення товарів у режимі транзиту   -535- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Назву і текст статті після слова "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів";  
Враховано   Стаття 206. Умови переміщення товарів і транспортних засобів у режимі транзиту  
1062. Товари, що переміщуються транзитом між двома митними органами, повинні:   -536- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
слова "між двома митними органами" виключити.  
Враховано   Товари і транспортні засоби, що переміщуються транзитом, повинні:  
1063. 1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;      1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;  
1064. 2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;      2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;  
1065. 3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;      3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;  
1066. 4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;      4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;  
1067. 5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, встановлений митним органом відправлення виходячи з можливостей транспортного засобу, наміченого маршруту та інших умов перевезення, але без перевищення граничного строку, що визначається з розрахунку вісімдесят кілометрів за добу.   -537- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 5 статті 246 викласти у новій редакції: "бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення."  
Враховано   5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.  
1068. Стаття 247. Заходи гарантування під час транзиту товарів   -538- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву статті 247 після слів "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів", текст статті викласти у новій редакції: "У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє переміщення товарів і транспортних засобів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митного органу призначення, передбачених статтями 196 - 200 цього Кодексу."  
Враховано   Стаття 207. Заходи гарантування під час транзиту товарів і транспортних засобів  
1069. У випадках, передбачених законодавством України, або якщо у митного органу є достатні підстави для припущення, що перевізник чи його транспортний засіб не можуть забезпечити дотримання положень цього Кодексу, митний орган дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених статтями 196 - 199 цього Кодексу.      У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє переміщення товарів і транспортних засобів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митного органу призначення, передбачених статтями 163 - 167 цього Кодексу.  
1070. Заходи гарантування дотримання вимог чинного законодавства щодо переміщення товарів у режимі транзиту застосовуються на вимогу митних органів за рахунок власника або перевізника товарів і витрати державними органами України не відшкодовуються.       
1071. Стаття 248. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту   -539- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Назву та текст статті 248 після слова "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів", у тексті статті слова "та вимог засоконавства" замінити словами "та інших законодавчих актів"  
Враховано   Стаття 208. Допущення товарів і транспортних засобів до переміщення в режимі транзиту  
1072. Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та вимог законодавства України.      Рішення про допущення товарів і транспортних засобів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1073. ГЛАВА 36. Тимчасове ввезення (вивезення) товарів   -540- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
З назви глави 36, вилучити слово "товарів"  
Враховано   ГЛАВА 36. Тимчасове ввезення (вивезення)  
1074. Стаття 249. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарів   -541- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
З назви статті 249 вилучити слово "товарів", текст статті викласти у новій редакції: "Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування."  
Враховано   Стаття 209. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)  
1075. Тимчасове ввезення (вивезення) товарів - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним чи частковим звільненням від сплати мита і податків та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.      Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.  
1076. Стаття 250. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)   -542- Черепков В.Ф.
З пункту 2 статті 250 вилучити слово "щодо", слово "повернення" замінити словами "зворотне вивезення (ввезення)", останній абзац статті вилучити.  
Враховано   Стаття 210. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
1077. Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:      Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:  
1078. 1) подання митному органу документів на такі товари з обгрунтуванням підстав щодо їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);      1) подання митному органу документів на такі товари з обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);  
1079. 2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх повернення у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;      2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;  
1080. 3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, визначених Державною митною службою України;      3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, визначених Державною митною службою України;  
1081. 4) в окремих випадках, визначених чинним законодавством України, подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів.      4) в окремих випадках, визначених чинним законодавством України, подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів.  
1082. Державна митна служба України може визначати категорії товарів, які не можуть ввозитись (вивозитись) у режимі тимчасового ввезення (вивезення).   -543- Суслов В.І. (реєстр. картка № 343)
Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Статтю 250 доповнити частинами сьомою-п'ятнадцятою такого змісту: "Не допускається тимчасове ввезення транспортних засобів на митну територію України фізичними та юридичними особами-резидентами. Тимчасове ввезення транспортного засобу за одним з кодів ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04 або 87.05 дозволяється нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності незалежно від кількості філіалів) та нерезидентам - фізичним особам або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки, які є нерезидентами України), визначеними власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону України, для власних потреб один раз за три роки на період, що не перевищує одного року. Термін тимчасового ввезення транспортного засобу на митну територію України визначається митним органом з дня першого перетинання цим засобом пункту пропуску. Транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04 або 87.05 дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України, для вільного використання. Підставою для надання митним органом дозволу на право реєстрації транспортного засобу в органі Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ є видана цим органом довідка про відсутність у особи-нерезидента транспортного засобу, який було тимчасово ввезено протягом останніх трьох років. Транспортні засоби, тимчасово ввезені нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує 2 місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України. Дія частини шостої-восьмої, десятої-дванадцятої цієї статті не поширюється на транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам України та іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям і представництвам іноземних держав при них, а також їхньому персоналу - нерезидентами України, та на транспортні засоби, ввезені в Україну за зовнішньоекономічними договорами лізингу. Управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання щодо їх зворотного вивезення до набрання чинності Митним кодексом України дозволяється виключно нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності незалежно від кількості філіалів) та нерезидентам - фізичним особам або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки, які є нерезидентами України) визначеними власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону України. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом."  
Відхилено   Стаття 211. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення з умовним повним звільненням від сплати податків, установлених на імпорт, допускається щодо: - товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах; - професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну, для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів; - контейнерів, піддонів, упаковки, зразків, рекламних фільмів, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією; - товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності; - особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей; - матеріалів для реклами та туризму; - транспортних засобів, які використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України.  
    -544- Черепков В.Ф.
Доповнити Кодекс статтею 250-1 такого змісту: "Стаття 250-1. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення з умовним повним звільненням від сплати податків, установлених на імпорт, допускається щодо: - товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах; - професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну, для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів; - контейнерів, піддонів, упаковки, зразків, рекламних фільмів, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією; - товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності; - особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей; - матеріалів для реклами та туризму; - транспортних засобів, які використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України."  
Враховано    
1083. Стаття 251. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 212. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
1084. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів приймається митним органом у порядку, що визначається Державною митною службою України.      Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Державною митною службою України.  
1085. Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів, якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.   -545- Черепков В.Ф.
У статті 251: З частин першої та другої після слів "тимчасового ввезення (вивезення) вилучити слово "товарів";  
Враховано   Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення. Кабінет Міністрів України може визначати умови, за яких застосовується зазначений режим, а також перелік товарів, які не допускаються до переміщення через митний кордон у режимі тимчасового ввезення (вивезення).  
    -546- Черепков В.Ф.
доповнити статтю частиною третьою такого змісту: " Кабінет Міністрів України може визначати умови, за яких застосовується зазначений режим, а також перелік товарів, які не допускаються до переміщення через митний кордон у режимі тимчасового ввезення (вивезення)."  
Враховано    
1086. Стаття 252. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів   -547- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 252 викласти у новій редакції: "Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік. З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений Державною митною службою України."  
Враховано   Стаття 213. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів  
1087. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів встановлюються митним органом виходячи з мети та обставин такого ввезення (вивезення), але не можуть перевищувати одного року.      Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік.  
1088. Для окремих категорій товарів Державна митна служба України може встановлювати менші чи більші строки тимчасового ввезення (вивезення).      З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений Державною митною службою України.  
1089. Стаття 253. Продовження строків тимчасового ввезення (вивезення) товарів   -548- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 253 вилучити  
Враховано    
1090. Продовження строків тимчасового ввезення (вивезення) товарів здійснюється митними органами в порядку, що визначається Державною митною службою України.       
1091. Стаття 254. Звільнення від сплати мита та податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)   -549- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
З назви статті 254 слова "мита та" вилучити, текст статті викласти у новій редакції: "З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України або тимчасово вивозяться з митної території України, податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, не справляються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом."  
Враховано   Стаття 214. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України або тимчасово вивозяться з митної території України, податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, не справляються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.  
1092. З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України (тимчасово вивозяться за межі митної території України), не справляються мито та податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, за винятком випадків, встановлених законодавчими актами України.   -550- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статтях 254 та 255 визначаються питання оподаткування товарів, що є неприпустимим. Питання оподаткування - це об'єкт регулювання для спеціального законодавчого акту.  
Відхилено    
1093. Стаття 255. Часткове звільнення від сплати мита та податків при переміщенні товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)   -551- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 255 вилучити.  
Враховано    
1094. До товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться) з метою використання у виробництві як робочі проекти чи для внутрішніх перевезень, застосовується часткове звільнення від обкладення митом та податками, що справляються митними органами.       
1095. У разі часткового звільнення від сплати мита та податків на товари, що тимчасово ввозяться (вивозяться), справляння мита та податків здійснюється за кожний повний місяць перебування таких товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) у розмірі чотирьох процентів суми мита та податків, встановлених на імпорт (експорт) таких товарів.       
1096. Загальна сума мита та податків, що справляються у разі часткового звільнення від їх сплати за період перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення), не може перевищувати суми мита та податків, які підлягали б сплаті на момент ввезення (вивезення), у разі переміщення в режимі імпорту (експорту).       
1097. Якщо сплачена сума мита та податків, що справляються у разі часткового звільнення від їх сплати, досягне суми мита та податків, що встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, вони вважаються ввезеними (вивезеними) в режимі імпорту (експорту), якщо до цих товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання та інші обмеження.       
1098. Стаття 256. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 215. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)  
1099. До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про повернення товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:   -552- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У частині першій статті 256 слово "повернення" замінити словами "зворотне вивезення (ввезення)", у пункті 1 слово "повернути" замінити словами "вивезти (ввезти)", у пункті 2 слова "чинного законодавства" замінити словами "інших законодавчих актів".  
Враховано   До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:  
1100. 1) повернути ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу, або      1) вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу, або  
1101. 2) заявити про поміщення в інший митний режим, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог цього Кодексу та чинного законодавства України.      2) заявити про поміщення в інший митний режим, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1102. Стаття 257. Обставини, за якими особа звільняється від відповідальності за неповернення тимчасово вивезених товарів   -553- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 257 вилучити.  
Враховано    
1103. Особа, що тимчасово вивезла за межі України товари і не повернула їх у встановлені строки, звільняється від відповідальності перед митними органами у разі якщо документально за підтвердженням консульської установи України за кордоном доведе факт знищення або безповоротної втрати таких товарів внаслідок аварії, дії непереборної сили або неправомірних за законодавством України дій органів чи посадових осіб іноземної країни, а також недостачі з причин природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування чи зберігання.       
1104. Стаття 258. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 216. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
1105. У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів або в окремих випадках, які визначаються Державною митною службою України, митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарів шляхом внесення на депозитний рахунок митного органу грошових сум у розмірі, що дорівнюють сумі мита, податків та зборів, які підлягали б сплаті у разі ввезення (вивезення) цих товарів у режимі імпорту (еспорту).   -554- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Стаття 258 - надання зазначеному державному органу таких повноважень є неприпустимим.  
Відхилено   У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів або в окремих випадках, які визначаються Державною митною службою України, митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення (вивезення) шляхом внесення на депозитний рахунок митного органу грошових сум у розмірі, що дорівнюють сумі митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення (вивезення) цих товарів у режимі імпорту (експорту).  
    -555- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У тексті статті після слів "тимчасового везення (вивезення) вилучити слово "товарів", слова "мита, податків та зборів" замінити словами "митних платежів".  
Враховано    
1106. ГЛАВА 37. Митний ліцензійний склад   -556- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У назві глави 37, а також у статтях 259, 260, 261 та 262 назву режиму "митний ліцензійний склад" замінити на "митний склад".  
Враховано   ГЛАВА 37. Митний склад  
1107. Стаття 259. Поняття режиму митного ліцензійного складу      Стаття 217. Поняття режиму митного складу  
1108. Митний ліцензійний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.   -557- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У частині першій статті 259 слова "мита та інших податків" замінити словами "митних платежів за винятком митного збору за митне оформлення".  
Враховано   Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння митних платежів за винятком митного збору за митне оформлення і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.  
1109. Стаття 260. Умови поміщення товарів у режим митного ліцензійного складу      Стаття 218. Умови поміщення товарів у режим митного складу  
1110. У режим митного ліцензійного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Державною митною службою України.      У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Державною митною службою України.  
1111. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.      Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.  
1112. Стаття 261. Строк зберігання товарів у режимі митного ліцензійного складу      Стаття 219. Строк зберігання товарів у режимі митного складу  
1113. Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного ліцензійного складу не може перевищувати трьох років.   -558- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину першу статті 261 доповнити словами "з дати поміщення цих товарів у зазначений режим";  
Враховано   Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим. Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті, повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму.  
    -559- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
доповнити статтю 261 частинами другою та третьою такого змісту: "Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті, повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму. У зв'язку з цим частину другу вважати частингою четвертою.  
Враховано    
1114. Товари, що вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох місяців. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.   -560- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Перше речення частини четвертої статті 261 доповнити словами "з дати поміщення їх у цей режим".  
Враховано   Товари, що вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.  
1115. Стаття 262. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу      Стаття 220. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу  
1116. З товарами, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу, можуть проводитися такі операції:      З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть проводитися такі операції:  
1117. 1) забезпечення збереження цих товарів;   -561- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Пункт перший статті 262 викласти у новій редакції: "операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів".  
Враховано   1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів;  
1118. 2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.      2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.  
1119. Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюється Державною митною службою України.      Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюється Державною митною службою України.  
1120. Стаття 263. Митні ліцензійні склади та їх типи      Стаття 221. Митні ліцензійні склади та їх типи  
1121. Зберігання товарів у режимі митного ліцензійного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення (резервуару, майданчика тощо) - митного ліцензійного складу.   -562- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину першу статті 263 викласти у новій редакції: "Зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення, резервуару, майданчика тощо - митного ліцензійного складу."  
Враховано   Зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення, резервуару, майданчика тощо - митного ліцензійного складу.  
1122. Митні ліцензійні склади залежно від кола осіб, які їх використовують, можуть бути:      Митні ліцензійні склади залежно від кола осіб, які їх використовують, можуть бути:  
1123. 1) відкритого типу, тобто призначені для товарів будь-яких осіб;   -563- Черепков В.Ф.
Пункт и 1 та 2 статті 263 викласти у новій редакції: "1) відкритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать будь-яким особам; 2) закритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать власникам таких складів."  
Враховано   1) відкритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать будь-яким особам;  
1124. 2) закритого типу, тобто призначені для товарів окремих осіб, як правило, власників таких складів.      2) закритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать власникам таких складів.  
1125. Стаття 264. Власники митних ліцензійних складів      Стаття 222. Власники митних ліцензійних складів  
1126. Власниками митних ліцензійних складів можуть бути українські суб'єкти підприємницької діяльності.   -564- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 264 слова "українські суб'єкти підприємницької діяльності" замінити словами "тільки підприємства-резиденти".  
Враховано   Власниками митних ліцензійних складів можуть бути тільки підприємства-резиденти.  
1127. Стаття 265. Ліцензія на відкриття митного ліцензійного складу   -565- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 265 зазначено про необхідність отримання ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу - це суперечить ст.4 Закону України "Про підприємництво".  
Враховано   Стаття 223. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу  
    -566- Черепков В.Ф.
Статтю 265 викласти у новій редакції: "Стаття 265. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу Для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу підприємство повинне: 1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) мати приміщення, резервуари або майданчики, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України; 3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю. Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності. Підприємству, яке вчинило порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 481, 487, 488, 491, 493, 494, 502, 503, 504, 505, 507 цього Кодексу, ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеного підприємства до відповідальності за такі правопорушення. Порядок видачі, зупинення та відновлення дії, анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу визначається Державною митною службою України. За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу справляється митний збір. У разі порушення власником митного ліцензійного складу встановленого відповідно до цього Кодексу порядку відкриття та функціонування митних ліцензійних складів, а також при неодноразовому вчиненні ним правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до власника митного ліцензійного складу спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається власникові митного ліцензійного складу під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання. У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу митний збір, зазначений у частині п'ятій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції. Рішення про зупинення дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством. Державна митна служба України веде державний реєстр митних ліцензійних складів і забезпечує його періодичну публікацію".  
Враховано    
1128. Відкриття митного ліцензійного складу здійснюється за наявності ліцензії Державної митної служби України. Ліцензія видається за заявою власника митного ліцензійного складу на підставі подання митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться митний ліцензійний склад.      Для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу підприємство повинне: 1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) мати приміщення, резервуари або майданчики, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України; 3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.  
1129. Порядок видачі ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу, строк її дії визначаються Державною митною службою України.      Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності.  
1130. За видачу ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу та продовження строку її дії справляються збори у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.      Підприємству, яке вчинило порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 396, статтями 398, 403, 404, 407, 409, 410, 418, 419, 420, 421, 422 цього Кодексу, ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеного підприємства до відповідальності за такі правопорушення.  
1131. Ліцензія на відкриття митного ліцензійного складу може бути скасована чи відкликана, або її дія призупинена Державною митною службою України за поданням митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться митний ліцензійний склад, на підставах, визначених цим Кодексом.      Порядок видачі, зупинення та відновлення дії, анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу визначається Державною митною службою України.  
1132. Ліцензія скасовується, якщо вона була видана на підставі неповних або недостовірних відомостей, що мали істотне значення у прийнятті рішення про видачу ліцензії, або не могла бути видана заявнику згідно з існуючим порядком. Рішення про скасування дійсне з дати видачі ліцензії.      За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу справляється митний збір.  
1133. Ліцензія відкликається, якщо власник митного ліцензійного складу не виконує вимог митного органу та положень цього Кодексу стосовно діяльності складу. Рішення про відкликання дійсне з дати його прийняття.      У разі порушення власником митного ліцензійного складу встановленого відповідно до цього Кодексу порядку відкриття та функціонування митних ліцензійних складів, а також при неодноразовому вчиненні ним правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до власника митного ліцензійного складу спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається власникові митного ліцензійного складу під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.  
1134. Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що власник митного ліцензійного складу зловживає своїми правами. У разі призупинення ліцензії ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.      У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу митний збір, зазначений у частині п'ятій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.  
1135. У разі скасування чи відкликання ліцензії збір за її видачу чи продовження строку дії не повертається.      Рішення про зупинення дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством. Державна митна служба України веде державний реєстр митних ліцензійних складів і забезпечує його періодичну публікацію.  
1136. Стаття 266. Вимоги, яким мають відповідати митні ліцензійні склади      Стаття 224. Вимоги, яким мають відповідати митні ліцензійні склади  
1137. Приміщення чи інше місце, призначене для митного ліцензійного складу, повинно бути належним чином обладнане для цілей здійснення митного контролю.   -567- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 266 викласти у новій редакції: "Як митний ліцензійний склад може використовуватися огороджене з усіх боків приміщення, резервуар, майданчик, обладнане охоронною сигналізацією та не менше, ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі. При митному ліцензійному складі повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного складу. Умови розташування митних ліцензійних складів у населених пунктах визначаються Державною митною службою України. Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні зберігатися на митному ліцензійному складі окремо. Територія митного ліцензійного складу, а також визначена митним органом територія, необхідна для забезпечення належних умов зберігання товарів на митному ліцензійному складі, є зоною митного контролю. З метою недопущення затримок транспортних засобів та створення сприятливих умов для проведення митного контролю та оформлення при поміщенні товарів в митний режим митного складу допускається функціонування складу тимчасового зберігання в єдиній з митним ліцензійним складом зоні митного контролю за умови, що такі склади належать одному власнику."  
Враховано   Як митний ліцензійний склад може використовуватися огороджене з усіх боків приміщення, резервуар, майданчик, обладнане охоронною сигналізацією та не менше, ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі.  
1138. Як митний ліцензійний склад може використовуватися огороджене з усіх боків приміщення (резервуар, майданчик), обладнане охоронною сигналізацією та не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі.      При митному ліцензійному складі повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного складу. Умови розташування митних ліцензійних складів у населених пунктах визначаються Державною митною службою України.  
1139. У приміщенні повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою митного ліцензійного складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного ліцензійного складу.      Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні зберігатися на митному ліцензійному складі окремо.  
1140. Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні знаходитись у відокремлених приміщеннях.      Територія митного ліцензійного складу, а також визначена митним органом територія, необхідна для забезпечення належних умов зберігання товарів на митному ліцензійному складі, є зоною митного контролю. З метою недопущення затримок транспортних засобів та створення сприятливих умов для проведення митного контролю та оформлення при поміщенні товарів в митний режим митного складу допускається функціонування складу тимчасового зберігання в єдиній з митним ліцензійним складом зоні митного контролю за умови, що такі склади належать одному власнику.  
1141. Стаття 267. Обов'язки власника митного ліцензійного складу      Стаття 225. Обов'язки власника митного ліцензійного складу  
1142. Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний:      Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний:  
1143. 1) дотримуватись положень цього Кодексу та виконувати вимоги митних органів стосовно відкриття та діяльності митного ліцензійного складу;   -568- Черепков В.Ф.
Пункти 2-6 статті 267 викласти у новій редакції: 2) забезпечувати неможливість розміщення на митному ліцензійному складі та вилучення з митного ліцензійного складу товарів поза митним контролем; 3) сприяти проведенню митного контролю на митному ліцензійному складі; 4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари; 5) надавати на безоплатній основі посадовим особам митного органу, які здійснюють митний контроль на митному ліцензійному складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення; 6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;"  
Враховано   1) дотримуватись положень цього Кодексу та виконувати вимоги митних органів стосовно відкриття та діяльності митного ліцензійного складу;  
1144. 2) забезпечувати неможливість як поміщення на митний ліцензійний склад товарів, так і вилучення поза митним контролем товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі;      2) забезпечувати неможливість розміщення на митному ліцензійному складі та вилучення з митного ліцензійного складу товарів поза митним контролем;  
1145. 3) сприяти проведенню митного контролю на складі;      3) сприяти проведенню митного контролю на митному ліцензійному складі;  
1146. 4) забезпечувати безперешкодний доступ представників митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари;      4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари;  
1147. 5) надавати на безоплатній основі представникам митного органу, які здійснюють митний контроль на складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;      5) надавати на безоплатній основі посадовим особам митного органу, які здійснюють митний контроль на митному ліцензійному складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;  
1148. 6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і регулярно щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;      6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;  
1149. 7) забезпечувати своєчасне та в повному обсязі декларування товарів, що прибувають на митний ліцензійний склад чи вивозяться з нього, з поданням усіх необхідних документів митному органу;      7) забезпечувати своєчасне та в повному обсязі декларування товарів, що прибувають на митний ліцензійний склад чи вивозяться з нього, з поданням усіх необхідних документів митному органу;  
1150. 8) забезпечувати своєчасну сплату митному органу всіх належних митних платежів.      8) забезпечувати своєчасну сплату митному органу всіх належних митних платежів.  
1151. Стаття 268. Відповідальність за сплату митних платежів   -569- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 268 вилучити.  
Враховано    
1152. Відповідальність за сплату мита, податків та інших митних платежів покладається на власника митного ліцензійного складу, за винятком випадків, передбачених частинами другою та третьою цієї статті.       
1153. Відповідальність за сплату митних платежів у випадках декларування товарів, що перебувають у режимі митного ліцензійного складу, власниками таких товарів або митними брокерами, які не є власниками митного ліцензійного складу, покладається відповідно на власників чи митних брокерів.       
1154. Якщо товари, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу, зберігаються на складі митного органу, відповідальність за сплату митних платежів покладається на особу, яка декларує товари митному органу (власника товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі або митного брокера).       
1155. Стаття 269. Ліквідація митного ліцензійного складу   -570- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 269 викласти у новій редакції: "Митний ліцензійний склад ліквідується: 1) у зв'язку з закінченням строку дії або анулюванням ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу; 2) за заявою власника складу. У разі ліквідації митного ліцензійного складу ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.  
Враховано   Стаття 226. Ліквідація митного ліцензійного складу  
1156. Митний лицензійний склад може бути ліквідовано з таких причин:      Митний ліцензійний склад ліквідується:  
1157. 1) за заявою власника складу про його ліквідацію;      1) у зв'язку з закінченням строку дії або анулюванням ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;  
1158. 2) у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, якщо власником складу не подано заяви про продовження строку дії такої ліцензії;      2) за заявою власника складу.  
1159. 3) у разі скасування ліцензії відповідно до частини п'ятої статті 265 цього Кодексу;      У разі ліквідації митного ліцензійного складу ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.  
1160. 4) у разі відкликання ліцензії відповідно до частини шостої статті 265 цього Кодексу.       
1161. У разі скасування чи відкликання ліцензії товари, що знаходяться на такому складі, підлягають повторному декларуванню митному органу та митному оформленню з дати прийняття рішення про скасування чи відкликання ліцензії.   -571- Черепков В.Ф.
Доповнити Кодекс статтею 269-1 такого змісту: "Стаття 269-1. Особливі випадки зберігання товарів на митному ліцензійному складі За зберігання товарів на митному ліцензійному складі протягом строку, на який дію ліцензії на право відкриття та експлуатації цього складу було зупинено, нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Після відновлення дії ліцензії суми зазначеного митного збору поверненню не підлягають. У разі ліквідації митного ліцензійного складу товари, які зберігаються на ньому, мають бути переміщені під митним контролем на інший митний ліцензійний склад або заявлені до митного оформлення в інший митний режим. За зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Строки зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації встановлюються за правилами, зазначеними у статті 126 цього Кодексу."  
Враховано   Стаття 227. Особливі випадки зберігання товарів на митному ліцензійному складі За зберігання товарів на митному ліцензійному складі протягом строку, на який дію ліцензії на право відкриття та експлуатації цього складу було зупинено, нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Після відновлення дії ліцензії суми зазначеного митного збору поверненню не підлягають. У разі ліквідації митного ліцензійного складу товари, які зберігаються на ньому, мають бути переміщені під митним контролем на інший митний ліцензійний склад або заявлені до митного оформлення в інший митний режим. За зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Строки зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації встановлюються за правилами, зазначеними у статті 112 цього Кодексу.  
1162. ГЛАВА 38. Вільна митна зона. Вільний митний склад   -572- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
З назви глави 38 вилучити слова "вільний митний склад"  
Враховано   ГЛАВА 38. Спеціальна митна зона  
1163. Стаття 270. Поняття режимів вільної митної зони та вільного митного складу   -573- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 270 викласти у новій редакції: "Стаття 270. Поняття митного режиму спеціальної митної зони Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон з-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.''  
Враховано   Стаття 228. Поняття митного режиму спеціальної митної зони  
1164. Митні режими вільної митної зони та вільного митного складу застосовуються до товарів, що розміщуються та використовуються у відповідних типах спеціальних (вільних) економічних зон - територіальних утвореннях чи приміщеннях (місцях), і передбачає незастосування заходів тарифного та нетарифного регулювання до товарів, що ввозяться з-за меж митної території України, та товарів, що переміщуються в режимі експорту.      Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон з-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.  
1165. Стаття 271. Вільна митна зона   -574- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Зазначена частиною 3 статті 271 вимога про погодження з Державною митною службою України проекту про створення вільної митної зони є неприйнятною, оскільки ст.93 Конституції України цього не передбачає.  
Враховано   Стаття 229. Спеціальні митні зони  
1166. Вільна митна зона - частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та пільговий митний режим щодо оподаткування ввезених товарів - створюється відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної вільної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення вільної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зон.   -575- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 271 викласти у новій редакції: "Стаття 271. Спеціальні митні зони Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України. Спеціальні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зони. У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управлиння зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.  
Враховано   Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України. Спеціальні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зони. У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.  
1167. У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи вільної митної зони та обов'язки адміністрації зони щодо виконання вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.   -576- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити Кодекс статтею 271-1 такого змісту: "Стаття 271-1. Умови оподаткування при переміщенні товарів через кордони вільних митних зон У зовнішньоторговельних вільних зонах встановлюється такий порядок оподаткування при ввезенні (вивезенні) товарів: 1) у разі ввезення товарів (крім підакцизних) з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; 2) у разі ввезення товарів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, на митну територію України з цієї зони, оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну; 3) у разі вивезення товарів (крім підакцизних), що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, за межі митної території України з цієї зони, вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; 4) у разі вивезення товарів (крім підакцизних) з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою; 5) у разі вивезення товарів, що попередньо були ввезені з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, за межі митної території України з цієї зони, вивізне мито справляється як при експорті товарів, а податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; 6) у разі вивезення товарів, що попередньо були ввезені з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, з цієї зони на митну територію України ввізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України як при імпорті товарів. У вільних зонах інших видів (крім зовнішньоторговельних) встановлюється такий порядок оподаткування при ввезенні (вивезенні) товарів: 1) у разі ввезення товарів з-за меж митної території України на територію вільної зони ввізне мито (крім підакцизних товарів) не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України як при імпорті товарів; 2) у разі ввезення товарів на митну територію України з території вільної зони, які попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію вільної зони, справляється ввізне мито (крім підакцизних товарів). Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів та інших предметів справляються відповідно до законодавства України; 3) у разі ввезення товарів, вироблених у вільній зоні, на митну територію України з території вільної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України. Ввізне мито з цих товарів не справляється; 4) у разі вивезення товарів, вироблених у вільній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито не справляється. Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів справляються відповідно до законодавства України як при експорті товарів; 5) у разі вивезення товарів з митної території України на територію вільної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України; 6) у разі вивезення товарів з території вільної зони за межі території України, які були попередньо ввезені з митної території України на територію вільної зони, вивізне мито справляється. Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів справляються відповідно до законодавства як при експорті товарів."  
Враховано   Стаття 230. Умови оподаткування при переміщенні товарів через кордони вільних митних зон У зовнішньоторговельних вільних зонах встановлюється такий порядок оподаткування при ввезенні (вивезенні) товарів: 1) у разі ввезення товарів (крім підакцизних) з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; 2) у разі ввезення товарів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, на митну територію України з цієї зони, оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну; 3) у разі вивезення товарів (крім підакцизних), що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, за межі митної території України з цієї зони, вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; 4) у разі вивезення товарів (крім підакцизних) з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою; 5) у разі вивезення товарів, що попередньо були ввезені з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, за межі митної території України з цієї зони, вивізне мито справляється як при експорті товарів, а податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; 6) у разі вивезення товарів, що попередньо були ввезені з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, з цієї зони на митну територію України ввізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України як при імпорті товарів. У вільних зонах інших видів (крім зовнішньоторговельних) встановлюється такий порядок оподаткування при ввезенні (вивезенні) товарів: 1) у разі ввезення товарів з-за меж митної території України на територію вільної зони ввізне мито (крім підакцизних товарів) не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України як при імпорті товарів; 2) у разі ввезення товарів на митну територію України з території вільної зони, які попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію вільної зони, справляється ввізне мито (крім підакцизних товарів). Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів та інших предметів справляються відповідно до законодавства України; 3) у разі ввезення товарів, вироблених у вільній зоні, на митну територію України з території вільної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України. Ввізне мито з цих товарів не справляється; 4) у разі вивезення товарів, вироблених у вільній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито не справляється. Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів справляються відповідно до законодавства України як при експорті товарів; 5) у разі вивезення товарів з митної території України на територію вільної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України; 6) у разі вивезення товарів з території вільної зони за межі території України, які були попередньо ввезені з митної території України на територію вільної зони, вивізне мито справляється. Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів справляються відповідно до законодавства як при експорті товарів.  
1168. Закон про створення вільної митної зони до його прийняття проходить митну експертизу і погоджується Державною митною службою України та іншими центральними органами виконавчої влади.       
1169. Стаття 272. Вільний митний склад   -577- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 272 вилучити з цієї глави  
Враховано    
1170. Вільний митний склад - приміщення чи інше місце, де діє пільговий митний режим щодо оподаткування товарів, які в ньому знаходяться, - створюється шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови за поданням Державної митної служби України. Постановою надається дозвіл на відкриття та експлуатацію вільного митного складу, затверджується його власник, юридична адреса та положення про вільний митний склад. У положенні про вільний митний склад визначається його розташування, організація та режим роботи, види товарів, що можуть перебувати на такому складі, та перелік операцій, що проводяться з товарами на складі, а також порядок здійснення митного контролю.       
1171. Власниками вільних митних складів можуть бути виключно українські суб'єкти підприємницької діяльності.       
1172. Власники вільних митних складів сплачують щомісячний збір у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.       
1173. Рішення про відкриття вільного митного складу може бути скасоване, а діяльність такого складу припинена Кабінетом Міністрів України з його власної ініціативи, а також за поданням Державної митної служби України.       
1174. Це рішення скасовується, якщо воно було прийняте на підставі неповних та недостовірних даних, що мали істотне значення у прийнятті такого рішення. Рішення про скасування дійсне з дня прийняття рішення про відкриття відповідного вільного митного складу.       
1175. Рішення про припинення діяльності вільного митного складу приймається, якщо власник такого складу не дотримується положень цього Кодексу та чинного законодавства, а також якщо подальше функціонування вільного митного складу буде визнано недоцільним з економічних міркувань.       
1176. Стаття 273. Вимоги до вільних митних зон      Стаття 231. Вимоги до спеціальних митних зон  
1177. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від адміністрації вжиття таких заходів:   -578- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Частину першу статті 273 доповнити словами "цієї зони".  
Враховано   Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:  
1178. 1) спорудження огорожі по периметру зони;      1) спорудження огорожі по периметру зони;  
1179. 2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;   -579- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Пункт 2) статті 273 вилучити.  
Відхилено   2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;  
1180. 3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.      3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.  
1181. Забороняється будь-яке будівництво в межах вільних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона.      Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.  
1182. Стаття 274. Вимоги до вільних митних складів та їх власників   -580- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 274 вилучити з цієї глави.  
Враховано    
1183. Приміщення, що використовується як вільний митний склад, повинно бути належним чином підготовлене для забезпечення митного контролю та обладнане не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі, що здійснює контроль за діяльністю вільного митного складу.       
1184. Власники вільних митних складів зобов'язані:       
1185. 1) дотримуватись вимог чинного законодавства, цього Кодексу та положення про вільний митний склад;       
1186. 2) виключити можливість вилучення товарів, що знаходяться на складі, поза митним контролем;       
1187. 3) створювати сприятливі умови для роботи представників митних органів, у тому числі шляхом надання їм на безоплатній основі приміщення, обладнання та засобів зв'язку для здійснення операцій митного контролю та митного оформлення, виконувати вимоги митних органів під час здійснення таких операцій;       
1188. 4) надавати на вимогу митного органу, що здійснює контроль за діяльністю вільного митного складу, звіт про рух товарів на складі та будь-яку документацію стосовно діяльності цього складу.       
1189. Стаття 275. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у вільних митних зонах та вільних митних складах   -581- Черепков В.Ф.
Статтю 275 викласти у новій редакції: "Стаття 275. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних митних зонах митні органи вправі: 1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами спеціальних митних зон, а також за доступом у них; 2) вимагати від осіб, що переміщують товари через кордон спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю; 3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів; 4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах; 5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю."  
Враховано   Стаття 232. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах  
1190. З метою забезпечення належного митного контролю у вільних митних зонах та вільних митних складах митні органи вправі:      З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних митних зонах митні органи мають право:  
1191. 1) здійснювати постійний контроль та нагляд за межами вільних митних зон та вільних митних складів, а також за доступом у них;      1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами спеціальних митних зон, а також за доступом у них;  
1192. 2) вимагати від осіб, що переміщують товари через кордон вільної митної зони, та власників вільних митних складів ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;      2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;  
1193. 3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон вільної митної зони та надходять у вільні митні склади з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;      3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;  
1194. 4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах;      4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах;  
1195. 5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.      5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.  
1196. Стаття 276. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у вільних митних зонах та на вільних митних складах   -582- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 276 викласти у новій редакції: "Стаття 276. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарів та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну митну зону. З метою забезпечення дотримання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон встановлюються Кабінетом Міністрів України. Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України, а також відмовляти таким особам в доступі у спеціальні митні зони. Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони."  
Враховано   Стаття 233. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах  
1197. У вільних митних зонах та на вільних митних складах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарі та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну вільну митну зону та в положенні про вільний митний склад.      У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарів та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну митну зону.  
1198. З метою забезпечення дотримання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у вільних митних зонах та на вільних митних складах. Такі заборони та обмеження стосовно вільних митних зон та вільних митних складів встановлюються Кабінетом Міністрів України.      З метою забезпечення додержання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
1199. Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у вільних митних зонах та на вільних митних складах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та законодавства, а також відмовляти таким особам в доступі вільні митні зони та на вільні митні склади.      Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України, а також відмовляти таким особам в доступі у спеціальні митні зони.  
1200. Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у вільні митні зони та на вільні митні склади.      Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони.  
1201. Стаття 277. Передача права власності на товари, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах   -583- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 277 вилучити.  
Враховано    
1202. Дозволяється передача права власності на товари, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах.       
1203. Торгівля у роздріб товарами в межах вільних митних зон та вільних митних складів не допускається.       
1204. Товари, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах, можуть використовуватися для поповнення запасів морських та повітряних суден без ввезення таких товарів на митну територію України.       
1205. Стаття 278. Строки перебування товарів у вільних митних зонах та на вільних митних складах   -584- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Текст статті 278 викласти у новій редакції: "Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом усього часу функціонування таких зон."  
Враховано   Стаття 234. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах  
1206. Товари можуть перебувати у вільних митних зонах та на вільних митних складах без обмеження строків.      Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом усього часу функціонування таких зон.  
1207. Стаття 279. Облік товарів, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах   -585- Черепков В.Ф.
Статтю 279 викласти у новій редакції: "Стаття 279. Облік товарів, що знаходяться успеціаільних митних зонах Особи, що здійснюють операції з товарами у спеціальних митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають відображатися в облікових документах."  
Враховано   Стаття 235. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах  
1208. Особи, що здійснюють операції з товарами у вільних митних зонах, та власники вільних митних складів ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органом звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах вільних митних зон та вільних митних складів, мають відображатися в облікових документах.      Особи, які здійснюють операції з товарами у спеціальних митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають відображатися в облікових документах.  
1209. Стаття 280. Умови оподаткування та застосування заходів нетарифного регулювання   -586- Черепков В.Ф.
Статтю 280 викласти у новій редакції: "Стаття 280. Застосування заходів нетарифного регулювання при переміщенні товарів через кордони спеціальних митних зон До товарів іноземного походження, що ввозяться у спеціальні митні зони з-за меж митної території України для кінцевого споживання у цих зонах, заходи нетарифного регулювання не застосовуються за винятком випадків, встановлених законодавством України. Вивезення товарів з митної території України на території спеціальних митних зон здійснюється в режимі експорту із застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання. При ввезенні з територій спеціальних митних зон на митну територію України товарів, які походять з цих зон, заходи нетарифного регулювання не застосовуються. При ввезенні на митну територію України з територій спеціальних митних зон усіх інших товарів заходи нетарифного регулювання застосовуються на загальних підставах відповідно до заявленого митного режиму. Інші умови переміщення товарів через кордони спеціальних митних зон встановлюються законом про спеціальну митну зону.".  
Враховано   Стаття 236. Застосування заходів нетарифного регулювання при переміщенні товарів через кордони спеціальних митних зон  
1210. З товарів що походять з інших країн і ввозяться у вільні митні зони та на вільні митні склади з-за меж митної території України для кінцевого споживання у цих зонах чи складах, не справляється мито та інші податки, встановлені на імпорт, і до таких товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання, за винятком випадків, встановлених законодавством України.      До товарів іноземного походження, що ввозяться у спеціальні митні зони з-за меж митної території України для кінцевого споживання у цих зонах, заходи нетарифного регулювання не застосовуються за винятком випадків, встановлених законодавством України.  
1211. Товари, що ввозяться у вільні митні зони та на вільні митні склади з митної території України, вивозяться з цієї території у режимі експорту із застосуванням відповідних заходів тарифного та нетарифного регулювання. У разі ввезення таких товарів у вільну митну зону та на вільний митний склад з них не справляється мито та податки, встановлені на імпорт, і до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання.      Вивезення товарів з митної території України на території спеціальних митних зон здійснюється в режимі експорту із застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання.  
1212. З товарів, що вивозяться з вільних митних зон та вільних митних складів на митну територію України і походять з інших країн, справляється мито, податки та збори, встановлені на імпорт таких товарів в Україну. Якщо такі товари походять з цих зон чи складів, то у разі ввезення на митну територію України з них не справляються мито та податки, встановлені на імпорт товарів в Україну.      При ввезенні з територій спеціальних митних зон на митну територію України товарів, які походять з цих зон, заходи нетарифного регулювання не застосовуються. При ввезенні на митну територію України з територій спеціальних митних зон усіх інших товарів заходи нетарифного регулювання застосовуються на загальних підставах відповідно до заявленого митного режиму.  
1213. Інші умови оподаткування товарів, що переміщуються через кордони вільних митних зон та вільних митних складів, встановлюються законом про вільну митну зону чи положенням про вільний митний склад.      Інші умови переміщення товарів через кордони спеціальних митних зон встановлюються відповідним законом про спеціальну (вільну) економічну зону.  
1214. Стаття 281. Відповідальність за сплату митних платежів   -587- Черепков В.Ф.
Статтю 281 вилучити  
Враховано    
1215. Відповідальність за сплату митних платежів несе особа, яка декларує митному органу товари, що ввозяться у вільну митну зону чи на вільний митний склад.   -588- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 281 вилучити, оскільки положення статті суперечить статтям 280 та 283 в частині своєчасної та повної сплати митних платежів за товари, які ввозяться у вільні зони та на вільні митні склади, а також, які реалізовуються у магазинах безмитної торгівлі.  
Враховано    
1216. Стаття 282. Ліквідація вільної митної зони, вільного митного складу   -589- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статті 282 та 283 викласти у новій редакції: "Стаття 282. Ліквідація спеціальної митної зони У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони. У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму."  
Враховано   Стаття 237. Ліквідація спеціальної митної зони  
1217. У разі ліквідації вільної митної зони заінтересованим особам дається достатній час для розпорядження товарами, що перебувають на території вільної митної зони.      У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони. У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму.  
1218. У разі ліквідації вільного митного складу з причин, зазначених у статті 269 цього Кодексу, товари, що перебувають на такому складі, підлягають повторному митному оформленню. При цьому з власника складу справляється збір за перебування товарів під митним контролем за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.       
1219. ГЛАВА 39. Магазин безмитної торгівлі      ГЛАВА 39. Магазин безмитної торгівлі  
1220. Стаття 283. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі   -590- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Текст статті 283 викласти у новій редакції: "Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України ввозяться у зони митного контролю міжнародних аеропортів та морських портів, без справляння податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, і без застосування заходів нетарифного регулювання та реалізуються у зазначених зонах під митним контролем."  
Враховано частково   Глава 39. Магазин безмитної торгівлі Стаття 238. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі  
1221. Митний режим магазину безмитної торгівлі-митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, а також у місцях, визначених митними органами, без справляння мита, інших податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.   -591- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Статтю 283 пропоную викласти в такій редакції: "Безмитний магазин - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, а також на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, інших податків та без застосування заходів нетарифного регулювання. Порядок відкриття, роботи, ліквідації магазину безмитної торгівлі та вимоги до власників таких магазинів визначається чинним законодавством України".  
Враховано   Безмитний магазин - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, а також на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, інших податків та без застосування заходів нетарифного регулювання. Порядок відкриття, роботи, ліквідації магазину безмитної торгівлі та вимоги до власників таких магазинів визначається чинним законодавством України.  
    -592- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Текст статті 283 пропоную викласти у новій редакції: "Митний режим магазину безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні таким товарам роботи та послуги продаються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, фізичним або юридичним особам для споживання таких товарів (результатів робіт, послуг) за межами митного кордону України, без справляння ввізного мита, інших податків, зборів (обовязкових платежів), базою оподаткування яких є митна вартість таких товарів (вартість супутних робіт або послуг), або вартість їх продажу, та без застосування заходів нетарифного регулювання."  
Враховано частково    
1222. Стаття 284. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі   -593- Черепков В.Ф.
Статтю 284 викласти у новій редакції: "Стаття 284. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі Товари в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі), на право відкриття та експлуатації яких Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України видано відповідні ліцензії. Порядок відкриття магазинів безмитної торгівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України. Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе: 1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування; 2) допоміжні приміщення; 3) склад магазину. Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу: 1) для вільного обігу на митній території України; 2) для вільного обігу за межами митної території України; 3) для поміщення в режим митного складу; 4) для знищення під митним контролем. Порядок митного оформлення та декларування товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, визначається Державною митною службою України. Порядок реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   Стаття 239. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі Товари в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі), на право відкриття та експлуатації яких Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України видано відповідні ліцензії. Порядок відкриття магазинів безмитної торгівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.  
1223. У митному режимі магазину безмитної торгівлі не можуть реалізовуватися товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України чи реалізації на території України, а також інші товари, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.      Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе: 1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування; 2) допоміжні приміщення; 3) склад магазину.  
1224. Товари в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торгівельних закладах (магазинах безмитної торгівлі), на відкриття яких Державною митною службою України видано ліцензію.      Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу: 1) для вільного обігу на митній території України; 2) для вільного обігу за межами митної території України; 3) для поміщення в режим митного складу; 4) для знищення під митним контролем.  
1225. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.   -594- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Речення "Порядок реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі визначається Кабінетом Міністрів України" замінити реченням "Правила проведення продажу товарів (робіт, послуг) магазинами безмитної торгівлі встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно   Порядок митного оформлення та декларування товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, визначається Державною митною службою України. Власники магазину (магазинів) можуть мати митні ліцензійні склади для зберігання та послідуючого постачання в магазин (магазини) всіх видів товарів, в тому числі підакцизних Інші питання порядку реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -595- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Статтю 284 пропоную викласти в такій редакції: "Безмитні магазини здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім слідуючих товарів, які забороняється продавати: а) товари, заборонені згідно із законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України; б)предмети, що не можуть перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, та окремі види предметів, на які право власності громадянами набувається у порядку, визначеному Верховною Радою України; в) товари за кодами ТН ЗЕД 27.01 - 27.16. (останній абзац)  
Враховано частково    
    -596- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Розташування безмитних магазинів та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України. Товари можуть знаходитися у безмитних магазинах протягом 3-х років з дня надходження, крім товарів з обмеженим строком зберігання. Власник магазину (магазинів) може мати митний ліцензійний склад для зберігання та послідуючого постачання в магазин (магазини) всіх видів товарів, в тому числі і підакцизних".  
Враховано    
1226. Стаття 285. Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі   -597- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 285 вилучити як таку, що суперечить чинному Закону України ''Про ліцензування певних видів господарської діяльності''.  
Враховано    
1227. Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі видається Державною митною службою України за заявою особи та на підставі подання митного органу, в зоні діяльності якого планується відкриття такого магазину.       
1228. Ліцензія видається на строк до одного року з наступним продовженням строку її дії за заявою власника магазину.       
1229. За видачу ліцензії на відкриття магазину безмитної торгівлі та продовження строку її дії справляються митні збори у розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.       
1230. Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі може бути скасована чи відкликана, або її дія призупинена.       
1231. Ліцензія анулюється, якщо вона була видана на підставі неповних чи недостовірних відомостей, що мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про анулювання приймається Державною митною службою України і діє з дня видачі ліцензії.       
1232. Ліцензія відкликається, якщо власник магазину безмитної торгівлі не дотримується положень цього Кодексу та актів законодавства України або якщо діяльність магазину безмитної торгівлі не відповідає законодавству у зв'язку з внесеними до нього змінами. Рішення про відкликання ліцензії приймається Державною митною службою України і діє з дня його прийняття.   -598- Янковський М.А. (в.о. № 47)
У ч.1 статті 285 після слів "магазин безмитної торгівлі" закінчити речення словами "…повинна визначатися іншим державним органом, тільки не митною службою." - монополізація ринку.  
  Державна митна служба України веде державний реєстр магазинів безмитної торгівлі та забезпечує його періодичну публікацію.  
1233. Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що власник магазину безмитної торгівлі зловживає своїми правами. Рішення про призупинення дії ліцензії приймається митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться магазин безмитної торгівлі з наступним повідомленням Державної митної служби України. Разом з повідомленням про призупинення дії ліцензії митний орган, який прийняв таке рішення, надсилає до Державної митної служби України необхідні документи та матеріали. Державна митна служба України перевіряє обгрунтованість рішення про призупинення дії ліцензії і за результатами перевірки підтверджує чи скасовує рішення митного органу про призупинення дії ліцензії, або приймає рішення про відкликання ліцензії.   -599- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Статтю 285 пропоную вилучити, оскільки вона протирічить чинному законодавству про ліцензування. Редакційно у статті 283  
Враховано ,   
1234. У разі анулювання та відкликання ліцензії митні збори за її видачу чи продовження не повертаються.   -600- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 285 пропоную викласти у новій редакції: "Стаття 285. Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі видається Державною митною службою України на підставі подання митного органу, у зоні контролю якого планується відкриття та діяльність такого магазину. Порядок видачі такої ліцензії або її відкликання (призупинення дії) визначається законодавством України з урахуванням норм цієї статті. У разі, коли за отримання ліцензії на відкриття та діяльність безмитного магазину на території однієї зони митного контролю звертається більше ніж один субєкт підприємницької діяльності, Державна митна служба України проводить тендер (конкурсний відбір) субєкта підприємницької діяльності, а при можливості запровадження більше ніж одного магазину безмитної торгівлі на території однієї зони митного контролю, - здійснити подання щодо такого запровадження. Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі видається на термін, визначений субєктом підприємницької діяльності у поданні на її отримання. За видачу ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі справляється плата у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі може бути скасована за рішенням суду за поданням Державної митної служби України у випадку порушення посадовими особами субєкта підприємницької діяльності, у власності якого знаходиться магазин безмитної торгівлі, порядку митного оформлення, продажу або зберігання товарів під митними режимами, порушення інших умов функціонування магазину безмитної торгівлі, визначених Кабінетом Міністрів України, а також якщо особою з метою отримання такої ліцензії були подані неповні або недостовірні дані, що мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Державна митна служба за поданням відповідного митного органу може застосувати спеціальну санкцію у вигляді призупинення дії ліцензії на відкриття та функціонування магазину безмитної торгівлі. Така спеціальна санкція застосовується у разі порушення посадовими особами субєкта підприємницької діяльності, у власності якого знаходиться магазин безмитної торгівлі, норм цього Кодексу, на строк, достатній для усунення таких порушень. У разі скасування або призупинення дії ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів у цьому магазині, а також продаж у ньому товарів (робіт, послуг) не допускається. Усі товари, які знаходяться у торгівельних залах та допоміжних приміщеннях магазину, підлягають негайному переміщенню на склад магазину. У разі скасування або призупиненя дії ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі плата за її видачу не повертається. Рішення про призупинення дії ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством. Державна митна служба України веде державний реєстр магазинів безмитної торгівлі та забезпечує його періодичну публікацію." Статтю вилучено  
Відхилено .   
1235. Стаття 286. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі   -601- Черепков В.Ф.
У частині першій статті 286 слова "український суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "підприємство-резидент"; у пункті 3 слова "та актів законодавства" замінити словами "та інших законодавчих актів".  
Враховано   Стаття 241. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі  
    -602- Черепков В.Ф.
У пункті 4 статті 286 слова "надходять та реалізуються в магазині безмитної торгівлі" замінити словами "надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним".  
Враховано    
    -603- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Статтю 286 пропоную викласти в такій редакції: "Стаття 286. Вимоги до власників безмитних магазинів Власником безмитного магазину може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності України. Власник безмитного магазину зобов'язаний: 1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі необхідні документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення; 2) виключати можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем; 3) дотримуватись положень цього Кодексу та актів законодавства України щодо умов діяльності безмитних магазинів; 4) вести облік товарів, що надходять та реалізуються в безмитному магазині і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.  
Враховано    
1236. Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності України.      Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент.  
1237. Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:      Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:  
1238. 1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;      1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;  
1239. 2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;      2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;  
1240. 3) дотримуватись положень цього Кодексу та актів законодавства України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;      3) дотримуватись положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;  
1241. 4) вести облік товарів, що надходять та реалізуються в магазині безмитної торгівлі, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.      4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.  
1242. Стаття 287. Відповідальність за сплату митних платежів       
1243. Відповідальність за повноту та своєчасність сплати митних платежів покладається на власника магазину безмитної торгівлі.   -604- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 287 вилучити, оскільки положення статті суперечить статтям 280 та 283 в частині своєчасної та повної сплати митних платежів за товари, які ввозяться у вільні зони та на вільні митні склади, а також, які реалізовуються у магазинах безмитної торгівлі.  
Враховано    
    -605- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Статтю 287 пропоную викласти в такій редакції: "Відповідальність за повноту та своєчасність сплати митних платежів покладається на власника безмитного магазину".  
Відхилено    
1244. Стаття 288. Ліквідація магазину безмитної торгівлі   -606- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Текст статті 288 викласти у новій редакції: Магазин безмитної торгівлі ліквідується: 1) у зв'язку з закінчення строку дії або анулюванням ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі; 2) за заявою власника магазину. Магазин безмитної торгівлі ліквідується у порядку, що визначається Державною митною службою України. У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму. За зберігання товарів в ліквідованому магазині безмитної торгівлі його власником сплачується митний збір за перебування товарів під митним контролем починаючи з дати набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі. Строк зберігання товарів під митним контролем у ліквідованому магазині безмитної торгівлі встановлюється за правилами, зазначеними у статті 126 цього Кодексу." оскільки це питання врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України №984 від30.06.98. Статтю вилучено  
Відхилено ,   
1245. Магазин безмитної торгівлі може бути ліквідовано:       
1246. 1) у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, якщо власник не звернувся до митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, із заявою про продовження строку дії ліцензії;       
1247. 2) за заявою власника магазину;       
1248. 3) у зв'язку із скасуванням або відкликанням ліцензії.       
1249. У разі ліквідації магазину безмитної торгівлі у зв'язку з анулюванням ліцензії товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають декларуванню та митному оформленню в іншому митному режимі починаючи з дати надходження товарів до магазину. При цьому за весь період знаходження товарів у магазині безмитної торгівлі з власника магазину справляються збори за перебування таких товарів під митним контролем.   -607- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Статтю 288 пропоную вилучити. редакційне уточнення у ст.283.  
Враховано ,   
1250. У разі відкликання ліцензії товари, що знаходяться у магазині, підлягають повторному митному оформленню з дати прийняття рішення про таке відкликання. За весь період знаходження товарів у магазині безмитної торгівлі після прийняття рішення про відкликання ліцензії з власника магазину справляються збори за перебування товарів під митним контролем.       
1251. У разі призупинення дії ліцензії надходження товарів до магазину безмитної торгівлі та їх реалізація забороняються.   -608- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пункт 2 статті 288 виключити.  
Враховано    
1252. ГЛАВА 40. Переробка товарів на митній території України   -609- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
З назви глави 40 вилучити слово "товарів";  
Враховано   ГЛАВА 40. Переробка на митній території України  
1253. Стаття 289. Поняття митного режиму переробки товарів на митній території України   -610- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 289 викласти у новій редакції: "Стаття 289. Поняття митного режиму переробки на митній території України Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту."  
Враховано   Стаття 243. Поняття митного режиму переробки на митній території України  
1254. Митний режим переробки товарів на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання та з поверненням справлених сум ввізного мита і податків, встановлених на імпорт, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.      Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.  
1255. Стаття 290. Дозвіл на переробку товарів на митній території України      Стаття 244. Дозвіл на переробку товарів на митній території України  
1256. Ввезення та переробка чи обробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу.   -611- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.2 статті 290: "…видано на підставі неповних чи недостовірних даних…" - це провина органів, які дають дозвіл на переробку товарів. Тому треба надати можливість підприємству-резиденту оскаржувати неправомірні дії в суді.  
Відхилено   Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу.  
1257. Дозвіл на переробку чи обробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли український суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.      Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.  
1258. Стаття 291. Операції щодо переробки товарів   -612- Черепков В.Ф.
Текст статті 291 викласти у новій редакції: "Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується. Операції щодо переробки товарів можуть включати: 1) власне переробку товарів; 2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари; 3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання; 4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються. Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України. Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України. У разі, коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, які беруть участь у процесі переробки чи обробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів".  
Враховано   Стаття 245. Операції щодо переробки товарів  
1259. Кількість операцій щодо переробки чи обробки товарів у митному режимі переробки товарів на митній території України не обмежується.      Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.  
1260. Операції щодо переробки чи обробки товарів включають:      Операції щодо переробки товарів можуть включати:  
1261. 1) власне переробку товарів;      1) власне переробку товарів;  
1262. 2) обробку товарів - монтаж, спільне збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;      2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;  
1263. 3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;      3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;  
1264. 4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.      4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.  
1265. Обмеження на окремі операції щодо переробки чи обробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки чи обробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки чи обробки, визначаються цим Кодексом та іншими актами законодавства України.      Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.  
1266. Окремі операції переробки чи обробки за дорученням українського суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим суб'єктом підприємницької діяльності. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.      Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.  
1267. У разі коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки чи обробки кількома суб'єктами підприємницької діяльності, кожен із суб'єктів, який бере участь у процесі переробки чи обробки, повинен одержати дозвіл митного органу на переробку чи обробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між суб'єктами, що беруть участь у їх переробці чи обробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.      У разі, коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, які беруть участь у процесі переробки чи обробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.  
1268. Стаття 292. Строки переробки товарів на митній території України   -613- Черепков В.Ф.
Текст статті 292 викласти у новій редакції: "Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки. Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті."  
Враховано   Стаття 246. Строки переробки товарів на митній території України  
1269. Строк переробки чи обробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу українському суб'єкту підприємницької діяльності виходячи з тривалості процесу переробки чи обробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але не може бути більшим ніж 90 днів.      Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки.  
1270. Строк переробки чи обробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки чи обробки.      Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.  
1271. За обгрунтованою заявою українського суб'єкта підприємницької діяльності строк переробки чи обробки товарів на митній території України може бути продовжено в межах встановленого частиною першою цієї статті.      Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті.  
1272. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки чи обробки товарів, ніж зазначені у частині першій цієї статті.       
1273. Стаття 293. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України      Стаття 247. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України  
1274. Митні органи можуть у будь-який час проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка займається операціями щодо переробки чи обробки таких товарів.   -614- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 293 слова "яка займається операціями" замінити словами "яка здійснює операції", слова "чи обробки" вилучити.  
Враховано   Митні органи можуть у будь-який час проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів.  
1275. Стаття 294. Обсяг виходу продуктів переробки      Стаття 248. Обсяг виходу продуктів переробки  
1276. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюється в результаті переробки чи обробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку чи обробку продукції на митній території України.   -615- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У статті 294 слово "утворюється" замінити словом "утворюється", слова "на переробку чи обробку продукції" замінити словами "на переробку товарів".  
Враховано   Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки чи обробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку товарів на митній території України.  
1277. Стаття 295. Повернення сум ввізного мита та податків   -616- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 295 викласти у новій редакції: "Стаття 295. Сплата і повернення податків Сплата податків, установлених на імпорт товарів, що ввозяться в режимі переробки на митній території України, здійснюється шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі, якщо Кабінетом Міністрів України буде встановлено більш тривалий строк переробки чи обробки товарів, строк оплати векселів відповідно подовжується. У разі, якщо продукти обробки або переробки не будуть вивезені у терміни, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган пред'являє векселі до оплати."  
Враховано   Стаття 249. Сплата і повернення податків  
1278. Сплата ввізного мита та податків, установлених на імпорт товарів, ввезених у режимі переробки на митній території України, здійснюється у порядку, що визначається законодавством України (як правило, шляхом видачі простих векселів на суму митних платежів з відстроченням сплати на період виконання операцій щодо переробки, але не більше ніж це визначено у статті 292 цього Кодексу).      Сплата податків, установлених на імпорт товарів, що ввозяться в режимі переробки на митній території України, здійснюється шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі, якщо Кабінетом Міністрів України буде встановлено більш тривалий строк переробки чи обробки товарів, строк оплати векселів відповідно подовжується.  
1279. Повернення сум ввізного мита та податків, установлених на імпорт, у разі вивезення продуктів переробки відповідно до режиму експорту здійснюється митними органами за умови дотримання положень законодавства України, якщо продукти переробки вивозяться за межі митної території України, у строки, встановлені статтею 292 цього Кодексу.      У разі, якщо продукти обробки або переробки не будуть вивезені у терміни, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган пред'являє векселі до оплати.  
1280. Стаття 296. Звільнення від сплати вивізного мита та податків   -617- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статю 296 викласти у новій редакції: "Стаття 296. Звільнення продуктів переробки від оподаткування У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки податки, встановлені на експорт, не справляються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються".  
Враховано   Стаття 250. Звільнення продуктів переробки від оподаткування  
1281. У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки не справляється вивізне мито і податки, встановлені на експорт. До таких товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання.      У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки податки, встановлені на експорт, не справляються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються.  
1282. Стаття 297. Порядок митного оформлення продуктів переробки      Стаття 251. Порядок митного оформлення продуктів переробки  
1283. У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для обробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки чи обробки на митній території України (у тому числі робіт, послуг, пов'язаних з переробкою чи обробкою товарів).   -618- Черепков В.Ф.
Текст статті 297 викласти у новій редакції: "У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки. Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими актами законодавства України для митного оформлення експорту товарів українського походження."  
Враховано   У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки.  
1284. Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки чи обробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому на експорт українських товарів.      Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для митного оформлення експорту товарів українського походження.  
1285. Стаття 298. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України      Стаття 252. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України  
1286. Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту за умови сплати ввізного мита та інших податків і зборів, установлених на імпорт, та з дотриманням заходів нетарифного регулювання щодо таких товарів.   -619- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Текст статті 298 викласти у новій редакції: " Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі справлянням усіх належних митних платежів і застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання."  
Враховано   Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі справлянням усіх належних митних платежів і застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання.  
1287. Глава 41. Переробка товарів за межами митної території України   -620- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
З назви глави 41 та назви статті 299 виключити слово "товарів";  
Враховано   Глава 41. Переробка за межами митної території України  
1288. Стаття 299. Поняття митного режиму переробки товарів за межами митної території України      Стаття 253. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України  
1289. Переробка товарів за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну з частковим чи повним звільненням від обкладення митом та податками, встановленими на імпорт, та незастосуванням заходів нетарифного регулювання.   -621- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
статтю 299 викласти в новій редакції: "Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну".  
Враховано   Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну.  
1290. Стаття 300. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України      Стаття 254. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України  
1291. Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватись операції, зазначені у частині другій статті 291 цього Кодексу.      Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватись операції, зазначені у частині другій статті 245 цього Кодексу.  
1292. Законодавством України можуть бути встановлені обмеження щодо окремих операцій з переробки товарів за межами митної території України.   -622- Черепков В.Ф.
У частині другій статті 300 слово "законодавством" замінити словом "законами";  
Враховано   Законами України можуть бути встановлені обмеження щодо окремих операцій з переробки товарів за межами митної території України.  
1293. Стаття 301. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України   -623- Черепков В.Ф.
Статтю 301 викласти у новій редакції: "Стаття 301. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актівУкраїни."  
Враховано   Стаття 255. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України  
    -624- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 301 викласти у новій редакції: "Стаття 301. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України."  
Враховано    
1294. Переробка товарів за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу.      Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу.  
1295. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо український суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та законодавства України.   -625- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Ч.2 статті 301: "…видано на підставі неповних чи недостовірних даних…" - це провина органів, які дають дозвіл на переробку товарів. Тому треба надати можливість підприємству-резиденту оскаржувати неправомірні дії в суді.  
Відхилено   Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1296. Стаття 302. Строки переробки товарів за межами митної території України   -626- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 302 викласти в новій редакції: "Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки. Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині другій цієї статті".  
Враховано   Стаття 256. Строки переробки товарів за межами митної території України  
1297. Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу українському суб'єкту підприємницької діяльності виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але не може бути більшим ніж 90 днів.      Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.  
1298. Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.      Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині другій цієї статті.  
1299. За обгрунтованою заявою українського суб'єкта підприємницької діяльності строк переробки товарів за межами митної території України може бути продовжено в межах встановленого частиною першою цієї статті.       
1300. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині першій цієї статті.       
1301. Стаття 303. Обсяг виходу продуктів переробки      Стаття 257. Обсяг виходу продуктів переробки  
1302. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюється в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.   -627- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 303 слово "утворюється" замінити словом "утворюються".  
Враховано   Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.  
1303. Стаття 304. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки   -628- Черепков В.Ф.
Статтю 304 викласти в новій редакції: "У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів. Із продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України, справляються податки, встановлені на імпорт, які нараховуються виходячи з вартості зазначених продуктів переробки".  
Враховано   Стаття 258. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки  
1304. У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - митної декларації на товари, роботи, послуги іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.      У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.  
1305. Із продуктів переробки, що ввозяться на територію України, справляється мито та податки, встановлені на імпорт, за ставками, які застосовуються до продуктів переробки і нараховуються виходячи з вартості переробки.      Із продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України, справляються податки, встановлені на імпорт, які нараховуються виходячи з вартості зазначених продуктів переробки.  
1306. Якщо неможливо встановити точну вартість іноземних товарів, робіт, послуг, що містяться в продуктах переробки, які ввозяться на митну територію України, суми ввізного мита та податків, встановлені на імпорт, визначаються як різниця між сумою ввізного мита та сумою податків, нарахованих на продукти переробки, що ввозяться в Україну, і сумою ввізного мита та сумою податків, які мали справлятися з товарів, вивезених на переробку за межі митної території України, якби такі товари ввозилися на митну територію України і походили з країни, в якій вони були піддані переробці, у тому стані, в якому вони ввозилися в цю країну.       
1307. Стаття 305. Звільнення від сплати ввізного мита та податків   -629- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
З назви статті 305 вилучити слова "ввізного мита та";  
Враховано   Стаття 259. Звільнення від сплати податків  
1308. Продукти переробки, що ввозяться на територію України, повністю звільняються від справляння ввізного мита та податків, установлених на імпорт, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків.   -630- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
текст статті 305 викласти в новій редакції: "При ввезенні на митну територію України продуктів переробки податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків".  
Враховано   При ввезенні на митну територію України продуктів переробки податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків.  
1309. Стаття 306. Справляння мита та податків у разі вивезення товарів на переробку   -631- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 306 викласти в новій редакції: "Справляння митних платежів у разі вивезення товарів на переробку Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляються податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Повернення зазначених податків здійснюється у порядку, встановленому статтею 427 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.  
Враховано   Стаття 260. Справляння митних платежів у разі вивезення товарів на переробку  
1310. Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляється вивізне мито та податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Сплата митних платежів здійснюється у порядку, що визначається законодавством України.      Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляються податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Повернення зазначених податків здійснюється у порядку, встановленому статтею 360 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.  
1311. Стаття 307. Звільнення від відповідальності за неповернення товарів, вивезених для переробки за межі митної території України, або продуктів переробки   -632- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 307 вилучити.  
Враховано    
1312. Український суб'єкт підприємницької діяльності у разі неповернення товарів, вивезених на переробку за межі митної території України, чи продуктів такої переробки не несе відповідальності перед митними органами лише у тому разі, якщо факт знищення чи безповоротної втрати товарів або продуктів переробки внаслідок аварії чи дії непереборної сили, недостачі з причин природного зношення чи втрати за нормальних умов транспортування та зберігання або втрати володіння внаслідок неправомірних дій органів чи посадових осіб іноземної держави, що підтверджено консульською установою України за кордоном.       
1313. ГЛАВА 42. Знищення товарів   -633- Черепков В.Ф.
Главу 42 викласти в новій редакції: "Глава 42. Знищення або руйнування Стаття 308. Поняття режиму знищення або руйнування "Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються. Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших державних органів, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України спільно з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України".  
Враховано   ГЛАВА 42. Знищення або руйнування  
1314. Стаття 308. Поняття режиму знищення товарів      Стаття 261. Поняття режиму знищення або руйнування  
1315. Знищення товарів - митний режим, відповідно до якого іноземні товари знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння мита та податків, а також без застосування до таких товарів заходів нетарифного регулювання.      Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.  
1316. Знищення товарів допускається з дозволу митного органу. Такий дозвіл не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди довкіллю, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України.   -634- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
Перше речення другого абзацу статті 308 викласти в такій редакції: "Знищення товарів допускається з дозволу та при участі митного органу".  
Враховано   Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших державних органів, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України спільно з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.  
1317. Стаття 309. Витрати на знищення товарів   -635- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 309 викласти в новій редакції: "Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи".  
Враховано   Стаття 262. Витрати на знищення товарів  
1318. Знищення товарів здійснюється заінтересованою особою за власний рахунок.      Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи.  
1319. Стаття 310. Відходи, що утворилися в результаті знищення товарів   -636- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 310 викласти в новій редакції: "Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем".  
Враховано   Стаття 263. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів  
1320. Відходи, що утворилися в результаті знищення товарів, мають перебувати у відповідному митному режимі як іноземні товари, що перебувають під митним контролем.      Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.  
1321. ГЛАВА 43. Відмова від товарів на користь держави   -637- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Із словосполучення "відмова від товарів" у назвах глави 43 та статті 311 вилучити слова "від товарів".  
Враховано   ГЛАВА 43. Відмова на користь держави  
1322. Стаття 311. Поняття митного режиму відмови від товарів на користь держави   -638- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 311 викласти в новій редакції: "Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання. Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави".  
Враховано   Стаття 264. Поняття митного режиму відмови на користь держави  
1323. Відмова від товарів на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови від товарів на користь держави на товари не нараховується і не справляється мито, податки та збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.      Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.  
1324. Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України.      Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.  
1325. Стаття 312. Витрати, пов'язані з відмовою від товарів на користь держави       
1326. Відмова від товарів на користь держави відповідно до положень цього Кодексу не тягне за собою будь-яких витрат для держави.   -639- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 312 вилучити повністю.  
Враховано    
1327. Р О З Д І Л IX Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України   -640- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву розділу ІХ викласти у новій редакції: "Розділ ІХ. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами".  
Враховано   Р О З Д І Л IX Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами  
1328. ГЛАВА 44. Загальні положення      ГЛАВА 44. Загальні положення  
1329. Стаття 313. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України      Стаття 265. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України  
1330. Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу, інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законодавством України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.   -641- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 313 слова "інших актів законодавства" замінити словами "та інших законодавчих актів".  
Враховано   Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законодавством України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.  
1331. Стаття 314. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових відправленнях      Стаття 266. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових відправленнях  
1332. Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових відправленнях у порядку, встановленому статтями 179 - 183 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання. При цьому загальна вартість товарів, що пересилаються, не повинна перевищувати розміру, встановленого нормативно-правовими актами України.   -642- Черепков В.Ф.
У статті 314: У частині першій статті 314 вилучити друге речення і цифру 183 замінити цифрою 180.  
Враховано   Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових відправленнях у порядку, встановленому статтями 154 - 155 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.  
1333. Обмеження щодо вартості товарів та перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, визначаються Кабінетом Міністрів України.   -643- Черепков В.Ф.
Частину другу викласти в новій редакції: "Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами України".  
Враховано   Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
1334. Стаття 315. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України   -644- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 315 викласти в новій редакції: "Стаття 315. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України. За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари".  
Враховано   Стаття 267. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів  
1335. Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, визначається митними органами відповідно до положень цього Кодексу.      Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України. За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари.  
1336. ГЛАВА 45. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України      ГЛАВА 45. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України  
1337. Стаття 316. Звільнення від сплати вивізного мита, інших податків і зборів з товарів, які вивозяться громадянами за межі митної території України   -645- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 316 вилучити.  
Враховано    
1338. Із товарів, які вивозяться громадянами за межі митної території України і загальна вартість та кількість яких не перевищує товарної партії, не справляється вивізне мито, інші податки та збори. Товарна партія визначається Кабінетом Міністрів України.   -646- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити статтю 316 після слів "інші податки та збори" словами "крім товарів, які вивозяться за спеціальними дозволами, в яких є оцінка товару".  
Відхилено    
1339. Стаття 317. Умови вивезення громадянами товарів у обсягах, що перевищують товарну партію   -647- Черепков В.Ф.
Статтю 317 викласти в новій редакції: "Стаття 317. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України Вивезення товарів за межі митної території України громадянами здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством України для підприємств. Дія частини першої цієї статті не поширюється на: 1) товари, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання; 2) товари, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита; 3) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення; 4) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами; 5) товари, одержані громадянами-нерези-дентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами; 6) товари особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України; 7) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів; 8) товари, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України".  
Враховано   Стаття 268. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України  
1340. Вивезення за межі митної території України товарів, загальна вартість та кількість яких перевищує товарну партію, здійснюється у порядку та на умовах, установлених чинним законодавством України для суб'єктів господарської діяльності.      Вивезення товарів за межі митної території України громадянами здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством України для підприємств.  
1341. Дія частини першої цієї статті не застосовується у випадках вивезення громадянами за межі України товарів:      Дія частини першої цієї статті не поширюється на:  
1342. 1) у зв'язку з виїздом з України на інше постійне місце проживання;      1) товари, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;  
1343. 2) які входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови її підтвердження органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита;      2) товари, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита;  
1344. 3) особистого користування, які тимчасово вивозяться за межі митної території України під зобов'язання про їх зворотне ввезення;      3) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;  
1345. 4) які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через митну територію України, що підтверджується відповідними документами;      4) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;  
1346. 5) культурних цінностей за дозволами Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та уповноважених ними органів;      5) товари, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;  
1347. 6) одержаних громадянаминерезидентами призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;      6) товари особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;  
1348. 7) особистого користування, у тому числі предметів початкового облаштування, придбаних в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;      7) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;  
1349. 8) придбаних громадянаминерезидентами на території України загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;      8) товари, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України.  
1350. 9) що вивозяться громадянаминерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 процентів одержаного доходу або стипендії за час роботи чи навчання в Україні за умови подання відповідних документів.       
1351. Стаття 318. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території окремих товарів   -648- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 318 вилучити.  
Враховано    
1352. Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:       
1353. 1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;       
1354. 2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;       
1355. 3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючі вироби, матеріали тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;       
1356. 4) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження.   -649- Національний банк України
Стосовно пункту 4 статті 318 -вважаємо за доцільне встановити для громадян граничні норми щодо вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них без дозволу, а також за дозволом.  
Відхилено    
1357. ГЛАВА 46. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України      ГЛАВА 46. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України  
1358. Стаття 319. Умови звільнення від оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України   -650- Черепков В.Ф.
Назву та текст статті 319 викласти в новій редакції: "Стаття 319. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для підприємств, та на умовах, визначених законодавством України. Дія частини першої цієї статті не поширюється на: товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 100 доларів США; товари особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення; товари, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну; товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України; товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні; товари, одержані громадянами - резидентами у вигляді нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній державі; товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації".  
Враховано   Стаття 269. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України  
1359. Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, в обсязі, що не перевищує товарної партії, не обкладаються митом, податками та зборами. Товарна партія визначається Кабінетом Міністрів України.   -651- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Доповнити Кодекс статтею 319-1 такого змісту: "Стаття 319-1. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу: а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв; б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів. Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони: - ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку; - переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян. Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години."  
Враховано   Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для підприємств, та на умовах, визначених законодавством України. Дія частини першої цієї статті не поширюється на: товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 100 доларів США; товари особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення; товари, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну; товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України; товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні; товари, одержані громадянами - резидентами у вигляді нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній державі; товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації. Стаття 270. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу: а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв; б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів. Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони: - ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку; - переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян. Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години.  
1360. Стаття 320. Умови ввезення на митну територію України товарів в обсягах, що перевищують товарну партію   -652- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 320 виулчити.  
Враховано    
1361. Ввезення на митну територію України товарів в обсягах, що перевищують товарну партію, здійснюється у порядку та на умовах, установлених законами України з питань оподаткування суб'єктів господарської діяльності.       
1362. Дія частини першої цієї статті не поширюється на випадки, коли на митну територію України громадянами ввозяться товари:       
1363. 1) особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту;       
1364. 2) особистого користування, що були попередньо вивезені за межі митної території України під зобов'язання про їх зворотне ввезення;       
1365. 3) у зв'язку з в'їздом на постійне місце проживання в Україну;       
1366. 4) особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, що ввозяться громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України;       
1367. 5) одноразово на суму, що не перевищує 50 процентів заробітної плати за час службового відрядження за межами України, терміном не менше 6 місяців (у тому числі транспортні засоби в кількості не більше одного на особу);       
1368. 6) що входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь громадянинарезидента, за умови її підтвердження органами, які вчиняють нотаріальні дії у країні відкриття спадщини, засвідченого консульською установою України у відповідній країні;       
1369. 7) нагороди і призи, одержані громадянами-резидентами на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній країні.       
1370. Стаття 321. Умови ввезення громадянами товарів на територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту   -653- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 321 викласти в новій редакції: "Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу фінансових гарантій. Види фінансових гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються Державною митною службою України. У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані фінансові гарантії вилучаються для забезпечення стягнення".  
Враховано   Стаття 271. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту  
1371. Товари загальною вартістю та кількістю, що перевищує товарну партію, які тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, а також з метою транзиту через митну територію України, пропускаються на митну територію України за умови внесення митному органу митної застави у розмірі, що дорівнює сумі податків та зборів, встановлених на імпорт цих товарів в Україну.      Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу фінансових гарантій. Види фінансових гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються Державною митною службою України.  
1372. Повернення митної застави в повному обсязі здійснюється митним органом за умови виконання зобов'язання про зворотне вивезення товарів за межі митної території України у строк, зазначений у такому зобов'язанні, чи завершення процедури транзиту через митну територію України, тобто під час вивезення або після вивезення товарів за межі митної території України.      У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані фінансові гарантії вилучаються для забезпечення стягнення.  
1373. У разі порушення строків виконання зобов'язання про зворотне вивезення товарів за межі митної території України чи транзиту через митну територію України, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена митна застава поверненню не підлягає.       
1374. ГЛАВА 47. Ввезення і вивезення культурних цінностей через митний кордон України   -654- Черепков В.Ф.
Главу 47 з проекту вилучити, оскільки питання, пов'язані з митним контролем при переміщенні культурних цінностей визначені Законом України від 21.09.99 №10680-ХІІ "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".  
Враховано    
1375. Стаття 322. Визначення культурних цінностей       
1376. Культурні цінності - предмети світського або релігійного характеру, що мають наукове, художнє, історичне або інше культурне значення і підлягають охороні та збереженню відповідно до законодавства України. Перелік культурних цінностей встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.       
1377. Стаття 323. Органи державного регулювання і контролю за вивезенням і ввезенням культурних цінностей       
1378. Міністерство культури і мистецтв України, Державна митна служба України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та підпорядковані їм органи в межах своєї компетенції виконують функції державного регулювання і контролю за вивезенням і ввезенням, тимчасовим вивезенням і тимчасовим ввезенням культурних цінностей.       
1379. Виконання ними зазначених функцій провадиться у взаємодії з Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, правоохоронними органами.       
1380. Стаття 324. Компетенція митних органів щодо забезпечення контролю за вивезенням і ввезенням культурних цінностей       
1381. Центральний апарат Державної митної служби України, регіональні митниці, митниці та спеціалізовані митні управління і організації разом з Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та уповноваженими ними органами відповідно до норм і положень цього Кодексу, інших актів законодавства України та міжнародних угод України здійснюють контроль за вивезенням і ввезенням культурних цінностей через митний кордон України.       
1382. Стаття 325. Державна експертиза культурних цінностей       
1383. Культурні цінності, заявлені до вивезення, тимчасового вивезення, а також повернуті на митну територію України після тимчасового вивезення, підлягають обов'язковій державній експертизі.       
1384. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей визначається Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.   -655- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Абзац 2 статті 325 доповнити словами "...та Національною комісією з питань повернення на Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України".  
Відхилено    
1385. Стаття 326. Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей       
1386. У разі прийняття уповноваженими органами Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України рішення про можливість вивезення культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення або тимчасового вивезення культурних цінностей.       
1387. Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей через митний кордон України.       
1388. Вивезення культурних цінностей без зазначеного у цій статті свідоцтва забороняється.       
1389. Зразки свідоцтва на право вивезення відповідних культурних цінностей затверджуються Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України за погодженням з Державною митною службою України.       
1390. Стаття 327. Порядок вивезення культурних цінностей особами, які володіють дипломатичними привілеями чи імунітетом       
1391. Порядок вивезення культурних цінностей, встановлений цим Кодексом, поширюється на осіб, які володіють дипломатичними привілеями чи імунітетом.       
1392. Особистий вантаж зазначених осіб може бути підданий митному огляду відповідно до законодавства України і міжнародних угод.       
1393. Стаття 328. Порядок ввезення культурних цінностей       
1394. Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають митному контролю і реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Державною митною службою України та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво про законність їх вивезення з держави походження, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. У разі відсутності такого свідоцтва ввезені культурні цінності підлягають затриманню митними органами до встановлення їх власника (володільця) й одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник.       
1395. Стаття 329. Культурні цінності, ввезення яких забороняється       
1396. Відповідно до міжнародних угод України або у зв'язку із запитом компетентних органів іноземних держав ввезення культурних цінностей, стосовно яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають затриманню митними органами з метою їх подальшого повернення законним власникам у встановленому порядку.       
1397. Дія цієї статті поширюється також на контрафактні примірники художніх творів.       
1398. Стаття 330. Порядок тимчасового ввезення культурних цінностей       
1399. Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають митному контролю та реєстрації у порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Державною митною службою України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.       
1400. Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну з метою культурного співробітництва і є власністю іноземних держав, іноземних фізичних та юридичних осіб, перебувають під охороною України, на них поширюється дія законодавства України про охорону культурної спадщини та норми цього Кодексу. Надання державних гарантій щодо охорони зазначених культурних цінностей здійснюється в кожному окремому випадку відповідно до міжнародних угод України або рішень Кабінету Міністрів України на умовах додержання принципу взаємності.       
1401. Стаття 331. Транзит культурних цінностей       
1402. Транзит культурних цінностей через територію України регулюється цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними угодами України.       
1403. Стаття 332. Вивезення культурних цінностей їх авторами       
1404. Автор або інша особа, що має авторське право, незалежно від того, виїжджають вони за межі України на постійне проживання чи тимчасово, мають право вивезти створені ними культурні цінності в будь-якій кількості у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими актами законодавства України.       
1405. Особи, які вивозять за життя автора або протягом п'ятдесяти років після його смерті створені ним культурні цінності, зобов'язані підтвердити законність володіння ними.       
1406. Стаття 333. Порядок використання культурних цінностей, затриманих митними органами чи конфіскованих судами за поданням митних органів       
1407. Культурні цінності, в тому числі вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затримані митними органами чи конфісковані судами за поданням митних органів у разі спроби їх незаконного вивезення, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України або Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України, які забезпечують зберігання цих культурних цінностей, їх експертизу і публікацію з метою уточнення права власності на них.       
1408. Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі.       
1409. Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовуються за рахунок власника, якщо інше не передбачено рішенням суду.       
1410. У разі коли затримані чи конфісковані за рішенням суду культурні цінності обертаються в доход держави згідно із законодавством України, Міністерство культури і мистецтв України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України вирішують питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання до державних музейного, бібліотечного та національного архівного фондів або релігійних об'єднань.       
1411. Культурні цінності, затримані митними органами, а також конфісковані судами за поданням митних органів та не передані для постійного зберігання державним музеям, архівним установам, бібліотекам, іншим державним сховищам культурних цінностей або релігійним об'єднанням, підлягають реалізації в установленому порядку. Кошти від реалізації зазначених культурних цінностей спрямовуються на розвиток митних органів та соціальне забезпечення працівників митних органів і перераховуються на рахунок Державної митної служби України. Порядок розподілу і використання цих коштів визначає Кабінет Міністрів України.   -656- Черепков В.Ф.
Доповнити Кодекс розділом ІХ-І в такій редакції: РОЗДІЛ ІХ-І. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності "Глава 47.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Стаття 333.1. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Стаття 333.2. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які є об'єктами інтелектуальної власності Правовласник, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт інтелектуальної власності, має право подати заяву до Державної митної служби України про реєстрацію товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності. Державна митна служба України веде реєстр товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, включаючи форму заяви правовласника, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за продовження строку такої реєстрації, а також за внесення змін до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, справляються митні збори. Перелік товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності та можуть бути включені до реєстру, встановлюється Державною митною службою України. Після реєстрації відповідного товару у реєстрі Державної митної служби України митні органи України вживають заходів щодо попередження ввезення на митну територію України контрафактних товарів. Для забезпечення митного контролю при ввезенні на митну територію України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України. Стаття 333.3. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Якщо митний орган виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або складах митних органів. Рішення про призупинення митного оформлення терміном на 15 робочих днів із можливістю наступного продовження не більш ніж на 15 робочих днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує. Митний орган повідомляє декларанта про причини призупинення митного оформлення не пізніше наступного робочого дня після того, як було прийнято рішення про таке призупинення, а також повідомляє декларанту найменування та адресу правовласника. З дозволу митного органу правовласник і декларант можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення і направляти їх на експертизу. Відшкодування витрат митних органів, власників складів тимчасового зберігання, декларанта та інших осіб у разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, здійснюється за рахунок правовласника. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також прядок розпорядженя контрафактними товарами визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 333-4. Взаємодія митних органів з іншими державними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими державними органами, уповноваженими у сфері захисту прав інтелектуальної власності, в порядку, що, визначається законодавством України."  
Враховано   РОЗДІЛ Х. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Глава 47. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Стаття 272. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Стаття 273. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які є об'єктами інтелектуальної власності Правовласник, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт інтелектуальної власності, має право подати заяву до Державної митної служби України про реєстрацію товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності. Державна митна служба України веде реєстр товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності. Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, включаючи форму заяви правовласника, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за продовження строку такої реєстрації, а також за внесення змін до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, справляються митні збори. Перелік товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності та можуть бути включені до реєстру, встановлюється Державною митною службою України. Після реєстрації відповідного товару у реєстрі Державної митної служби України митні органи України вживають заходів щодо попередження ввезення на митну територію України контрафактних товарів. Для забезпечення митного контролю при ввезенні на митну територію України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України. Стаття 274. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності Якщо митний орган виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або складах митних органів. Рішення про призупинення митного оформлення терміном на 15 робочих днів із можливістю наступного продовження не більш ніж на 15 робочих днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує. Митний орган повідомляє декларанта про причини призупинення митного оформлення не пізніше наступного робочого дня після того, як було прийнято рішення про таке призупинення, а також повідомляє декларанту найменування та адресу правовласника. З дозволу митного органу правовласник і декларант можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення і направляти їх на експертизу. Відшкодування витрат митних органів, власників складів тимчасового зберігання, декларанта та інших осіб у разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, здійснюється за рахунок правовласника. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також прядок розпорядженя контрафактними товарами визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 275. Взаємодія митних органів з іншими державними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими державними органами, уповноваженими у сфері захисту прав інтелектуальної власності, в порядку, що, визначається законодавством України.  
1412. РОЗДІЛ X Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний тариф України   -657- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Розділ Х - мито, митний тариф України, ставки мита, їх види та порядок встановлення повинні визначатися спеціальним законодавчим актом.  
Враховано   РОЗДІЛ XІ. Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний тариф України  
1413. ГЛАВА 48. Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та порядок встановлення      ГЛАВА 48. Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та порядок встановлення  
1414. Стаття 334. Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України   -658- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 334 викласти в новій редакції: "Стаття 334. Мито З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Мито являє собою загальнодержавний податок на товари, які переміщуються через митний кордон України".  
Враховано   Стаття 276. Мито  
1415. З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачене цим Кодексом, законодавством України та міжнародними договорами України.      З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Мито являє собою загальнодержавний податок на товари, які переміщуються через митний кордон України.  
1416. Стаття 335. Мито   -659- Черепков В.Ф.
Статті 335 та 336 вилучити.  
Враховано    
1417. Мито, що справляється митним органом, являє собою податок на товари, які переміщуються через митний кордон України.       
1418. Стаття 336. Митний тариф України       
1419. Митний тариф України - це систематизований згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності звід ставок мита, яке справляється з товарів, що переміщуються через митний кордон України.       
1420. Митний тариф України містить:       
1421. 1) товарну номенклатуру;       
1422. 2) ставки ввізного та вивізного мита, що нараховується на товари, внесені до товарної номенклатури;       
1423. 3) заходи тарифних преференцій, що застосовуються Україною на підставі міжнародних угод та зобов'язань України;       
1424. 4) заходи тарифних преференцій, що застосовуються Україною односторонньо на користь окремих країн, груп країн чи їх територій;       
1425. 5) інші пільгові заходи, на підставі яких зменшуються ставки мита чи призупиняється справляння мита під час переміщення через митний кордон України окремих товарів.       
1426. Стаття 337. Ставки мита   -660- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву та текст статті 337 викласти в новій редакції: "Стаття 337. Види ставок мита В Україні застосовуються такі види ставок мита: адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито; специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито; комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок."  
Враховано   Стаття 277. Види ставок мита  
1427. Мито на товари, що переміщуються через митний кордон України, нараховується за ставками Митного тарифу України, що діють на день подання митної декларації.      В Україні застосовуються такі види ставок мита: адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;  
1428. Ставки Митного тарифу єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньоторгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами.      специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито; комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок.  
1429. Стаття 338. Види ставок мита   -661- Черепков В.Ф.
Назву та зміст статті 338 викласти в новій редакції: "Стаття 338. Митний тариф України Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності звід ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Митний тариф України містить Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та ставки ввізного мита".  
Враховано   Стаття 278. Митний тариф України  
1430. В Україні застосовуються такі види ставок мита:      Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності звід ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.  
1431. 1) адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;      Митний тариф України містить Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та ставки ввізного мита.  
1432. 2) специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито;       
1433. 3) комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок.       
1434. Стаття 339. Порядок установлення ставок мита      Стаття 279. Порядок установлення ставок мита  
1435. Граничні ставки Митного тарифу України встановлюються Верховною Радою України на основі принципів митно-тарифної політики України та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України.   -662- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
У частинах першій та другій статті 339 слова "Верховною Радою України" замінити словом "законом";  
Враховано   Граничні ставки Митного тарифу України встановлюються законом на основі принципів митно-тарифної політики України та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України.  
1436. Зміна ставок Митного тарифу України щодо об'єктів оподаткування - товарів, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах, визначених Верховною Радою України.   -663- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту: "Ставки Митного тарифу України встановлюються на базі класифікаційної схеми побудови товарних підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Забороняється зменшувати ставки мита для окремих осіб і за окремими контрактами, або звільняти окремих осіб від сплати мита та переносити терміни його сплати".  
Враховано   Зміна ставок Митного тарифу України щодо об'єктів оподаткування - товарів, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах, визначених законом.  
1437. Ставки мита не можуть змінюватися для окремих осіб, які переміщують товари через митний кордон України.   -664- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Абз.4 статті 339 викласти в редакції: "При цьому забороняється зменшувати ставки мита для окремих юридичних та фізичних осіб і за окремими контрактами або звільняти їх від сплати мита та переносити термін його сплати".  
Відхилено   Ставки Митного тарифу України встановлюються на базі класифікаційної схеми побудови товарних підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Забороняється зменшувати ставки мита для окремих осіб і за окремими контрактами, або звільняти окремих осіб від сплати мита та переносити терміни його сплати.  
1438. Стаття 340. Товарна номенклатура Митного тарифу України   -665- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 340 викласти в новій редакції: "В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів".  
Враховано   Стаття 280. Товарна номенклатура Митного тарифу України  
1439. Товарна класифікаційна схема Митного тарифу Україн