Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 40 Закону України ''Про регулювання містобудівної діяльності'' (щодо переліку замовників, які не залучаються до пайової участі) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо переліку замовників, які не залучаються до пайової участі)
 
   Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4.

 
-1- Ганущак Ю.І.
У пункті 4 статті 40 після слова «пункту» доповнити словами «за рішенням відповідної ради можуть».
Пункт 4 після слова «будівництва» доповнити словами « (щодо кожного об’єкту)».
 
Відхилено      
5. 1. Частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №34, ст. 343) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1. Частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
6. «9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу)».
 
-2- Корж П.П.
В абзаці другому статті 1 проекту Закону після слів «Транспортної інфраструктури» додати слова «об’єктів централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення,», а після слів « (крім об’єктів дорожнього сервісу)» додати слова «, утому числі за проектами реконструкції, модернізації, технічного переоснащення.».
 
Враховано частково   «9) об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу), об’єктів централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення".
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту у частині четвертій статті 40 виключити пункт 9, а саме:
«9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).».
 
Відхилено    
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.