Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про спеціальну економічну зону ''Славутич'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальну економічну зону "Славутич"      Про спеціальну економічну зону "Славутич"  
3. Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Славутич" (далі - зона "Славутич").   -1- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У проекті необхідно передбачити норми щодо врегулювання питань: збереження та розвитку трудових ресурсів, соціального захисту трудящих та гарантій вільної діяльності профспілок; державних гарантій інвесторам; регулювання економічних відносин з суб`єктами за межами зони та органами державної виконавчої влади; порядку діяльності юридичних осіб і громадян, а також визначення порядку в`їзду в спеціальну економічну зону "Славутич". В проекті закону не визначено механізму взаємодії адміністрації зони та Славутицької міськради з галузевим органом управління, у підпорядкуванні якого знаходиться ЧАЕС, з метою координації програм економічного розвитку зони "Славутич" та відповідних галузевих програм з економічного та соціального розвитку.  
Враховано частково   Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Славутич" (далі - СЕЗ "Славутич").  
    -2- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Оскільки проекти Законів України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" та "Про спеціальну економічну зону "Славутич" до спеціальних податкових законів не відносяться, вони не повинні містити норми, якими передбачаються пільги щодо оподаткування. Тому пропонуємо виключити відповідні статті із названих проектів Законів. В проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич"  
Враховано    
    -3- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Виділити в окрему статтю Положення про зону "Славутич". Положення про СЕЗ "Славутич" не є нормою цього Закону  
Відхилено    
4. Стаття 1. Створення зони "Славутич"   -4- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В ст. 1 визначити порядок реєстрації Адміністрації спеціальної економічної зони "Славутич". В редакції Закону, запропонованій Комітетом Адміністрацію із органів управління СЕЗ "Славутич" усунуто  
Відхилено   Стаття 1. Створення СЕЗ "Славутич ".  
5. Зона "Славутич" створюється на термін до 1 січня 2010 року і розташовується в адміністративних межах міста Славутич Київської області. Датою створення цієї зони вважається день державної реєстрації Адміністрації зони "Славутич".   -5- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Частину 1 ст.1 викласти в такій редакції: 1. "1. СЕЗ "Славутич " створюється і діє в адміністративно-територіальних межах міста Славутич Київської області терміном до 1 січня 2020 року."  
Враховано   1. СЕЗ "Славутич " створюється і діє в адміністративно-територіальних межах міста Славутич Київської області терміном до 1 січня 2020 року.  
6. Метою створення зони "Славутич" є залучення інвестицій для створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування персоналу Чорнобильської АЕС, що вивільняється у зв'язку з достроковим виведенням її блоків з експлуатації, шляхом активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт) і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони.   -6- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частину 2 статті 1 після слів "інфраструктури спеціальної економічної зони" доповнити словами "поліпшення використання природних і трудових ресурсів";  
Враховано   2. Метою створення СЕЗ "Славутич" є залучення інвестицій для створення нових робочих місць у місті Славутич та забезпечення працевлаштування працівників Чорнобильської АЕС, що вивільняються у зв'язку з достроковим виводом її енергоблоків із експлуатації, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт) і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури СЕЗ "Славутич", поліпшення використання природних та трудових ресурсів.  
7. У зоні "Славутич" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.   -7- Стоян О.М. (в.о. № 18)
абзац 3 цієї статті викласти в редакції: "У зоні "Славутич" встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території зони "Славутич" запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності, визначені Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом".  
Враховано редакційно   3. На території СЕЗ "Славутич" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.  
8. Положення про зону "Славутич" затверджується Кабінетом Міністрів України.   -8- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Частину 4 ст.1 вилучити.  
Враховано    
9. Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території зони "Славутич"      Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ "Славутич".  
10. Законодавство України на території зони "Славутич" діє з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.   -9- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Доповнити ст.2 частиною другою такого змісту: "Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування спеціальної економічної зони "Славутич" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону. частину другу статті 2 вважати частиною третьою  
Враховано   1. Законодавство України на території СЕЗ "Славутич" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом. 2. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Славутич" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.  
11. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб'єктів зони "Славутич" на їх вимогу протягом строку функціонування зони "Славутич" застосовуються податкові пільги, встановлені на день їх реєстрації як суб'єктів зони "Славутич".   -10- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції: 3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, інвестиційної діяльності та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Славутич" на їх вимогу протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Славутич" .  
Враховано   3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, інвестиційної діяльності та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Славутич" протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Славутич" .  
    -11- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
В абз. 2 ст. 2 виключити фразу "на їх вимогу" як таку, що створюватиме передумови для скасування пільгового режиму оподаткування діяльності суб'єктів зони "Савутич".  
Враховано    
12. Стаття 3. Органи управління зоною "Славутич"      Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Славутич".  
13. Органами управління зоною "Славутич" є:      Органами управління СЕЗ "Славутич" є:  
14. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет у межах їх повноважень, визначених статтею 4 цього Закону;      Славутицька міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;  
15. Адміністрація зони "Славутич".   -12- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції: "орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич", утворений Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Славутич".  
Враховано   орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич", утворений Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Славутич".  
16. Адміністрація зони "Славутич" є юридичною особою. Порядок її створення встановлюється Кабінетом Міністрів України. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет можуть мати своїх представників в органах управління Адміністрації зони "Славутич".   -13- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абз. 3 ст. 3 викласти в редакції: "Славутицька міська рада укладає з Адміністрацією зони "Славутич" угоду про передачу в її користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури , розташованих на цій території та природних ресурсів".  
Враховано в статті 4   
17. Славутицька міська рада може укласти з Адміністрацією зони "Славутич" генеральну угоду про умови передачі Адміністрацією зони "Славутич" в користування суб'єктам цієї зони земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на ії території, та природних ресурсів.       
18. Адміністрація зони "Славутич" не несе відповідальності за дії Славутицької міської ради та її виконавчого комітету, а Славутицька міська рада та її виконавчий комітет не несуть відповідальності за дії Адміністрації зони "Славутич", якщо інше не передбачено законом або договором між ними.   -14- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В ст. 3 ч. 5, 6 вилучити і передбачити їх в угоді між Славутицькою міською радою і Адміністрацією зони "Славутич" щодо користування суб'єктами цієї зони земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, природних ресурсів і взаємної відповідальності.  
Враховано в статті 4   
19. Стаття 4. Повноваження Славутицької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління зоною "Славутич".   -15- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В ст. 4 доповнити перелік законів, якими керується в своїй діяльності Славутицька міська рада Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
Враховано частково   Стаття 4. Повноваження Славутицької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Славутич".  
20. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території зони "Славутич" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, за винятками, встановленими цим Законом.   -16- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Частину першу ст. 4 викласти в такій редакції : 1.Славутицька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Славутич" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
Враховано   1.Славутицька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Славутич" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів. 2. Виконавчий комітет Славутицької міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Славутич" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 3. До сфери повноважень Славутицької міської ради та її виконавчого комітету також належить: внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Славутич" в порядку, встановленому законодавством України; затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Славутич"; забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Славутич" ; укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Славутич" , та природних ресурсів місцевого значення; укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Славутич" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Славутицькою міською радою; розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Славутич"; утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" ; організація підготовки (перепідготовки) кадрів; регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Славутич" іноземних працівників; здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.  
    -17- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Доповнити ст. 4 частиною другою та третьою такого змісту: 2. Виконавчий комітет Славутицької міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Славутич" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 3. До сфери повноважень Славутицької міської ради та її виконавчого комітету також належить: внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Славутич" в порядку, встановленому законодавством України; затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Славутич"; забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Славутич" ; укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Славутич" , та природних ресурсів місцевого значення; укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Славутич" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Славутицькою міською радою; розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Славутич"; утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" ; організація підготовки (перепідготовки) кадрів; регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Славутич" іноземних працівників; здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.  
Враховано    
    -18- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ст. 5 привести у відповідність до ст. 11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
Враховано    
    -19- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Ст. 5 викласти в такій редакції : Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич". Органом господарського розвитку СЕЗ "Славутич" є юридична особа, утворена Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Славутич". Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ"Славутич" затверджується Славутицькою міською радою. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" належить: організація облаштування території СЕЗ "Славутич" ; організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків; укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Славутич", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків; укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури; укладення з суб'єктами СЕЗ "Славутич" у межах повноважень, наданих Славутицькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Славутич"; видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Славутич" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицькою міської ради; участь у реалізації інвестиційних проектів; реєстрація суб'єктів СЕЗ "Славутич", що реалізують на території СЕЗ"Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицькою міської ради; підготовка пропозицій Славутицькій міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів; здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Славутич"; складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Славутич" відповідно до законодавства України; виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Славутич".  
Враховано    
21. Стаття 5. Функції Адміністрації зони "Славутич"      Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич". 1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Славутич" є юридична особа, утворена Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Славутич". Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" затверджується Славутицькою міською радою.  
22. Основними функціями Адміністрації зони "Славутич" є:      2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" належить: організація облаштування території СЕЗ "Славутич" ; організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків; укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Славутич", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків; укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури; укладення з суб'єктами СЕЗ "Славутич" у межах повноважень, наданих Славутицькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Славутич"; видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Славутич" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицькою міської ради; участь у реалізації інвестиційних проектів; реєстрація суб'єктів СЕЗ "Славутич", що реалізують на території СЕЗ"Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицькою міської ради; підготовка пропозицій Славутицькій міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів; здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Славутич"; складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Славутич" відповідно до законодавства України; виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Славутич".  
23. розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зони "Славутич";       
24. розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Славутич";   -20- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В статті 5 доповнити абзац 3: "розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів" і далі за текстом; абзац 7 викласти в редакції: "реєстрація суб'єктів економічної діяльності та інвестицій у спеціальній економічній зоні "Славутич"; в абзаці 8 після слів "видача ліцензій" доповнити "суб'єктам економічної діяльності"; в абзаці 9 замінити "регулювання" на "підготування пропозицій"; в абзаці 10 замінити слова "суб'єктами підприємництва" на "суб'єктами економічної діяльності".  
Враховано редакційно    
25. розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;       
26. сприяння отриманню суб'єктами зони державних інвестицій та кредитів, іноземних інвестицій і кредитів, залучених на двосторонній та багатосторонній основі, а також технічної допомоги з наданням у разі необхідності відповідних гарантій;   -21- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Крім того, ст.11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" до виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування спеціальної економічної зони належать такі функції, як експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб та розвиток мережі комунікаційних зв'язків з партнерами за межами спеціальної (вільної) економічної зони.  
Враховано    
27. організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;   -22- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Вказані функції не знайшли відображення у ст.5 проекту Закону.  
Враховано    
28. проведення міжнародних торгів (тендерів) для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;       
29. державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, а також суб'єктів зони "Славутич", що реалізують інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;       
30. видача ліцензій на право провадження окремих видів підприємницької діяльності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, та здійснення контролю за провадженням цих видів діяльності;       
31. регулювання ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів, а також запровадження на території зони місцевих податків і зборів відповідно до закону та у разі надання таких повноважень міською радою;       
32. укладання договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів та об'єктів інфраструктури із суб'єктами підприємництва, що провадять діяльність у зоні "Славутич", в межах повноважень, наданих міською радою;       
33. здійснення разом з відповідними органами заходів щодо запобігання кримінальним проявам, забезпечення економічної та екологічної безпеки на території зони "Славутич";       
34. регулювання залучення до роботи у зоні "Славутич" іноземного виробничого персоналу;       
35. складання та подання статистичної звітності про діяльність зони "Славутич" відповідно до законодавства України, встановлення в межах своєї компетенції правил і форм статистичної звітності для суб'єктів цієї зони;       
36. прийняття в межах своєї компетенції нормативно-правових актів.       
37. Адміністрація зони "Славутич" здійснює також інші функції та реалізує інші повноваження, передбачені актами законодавства України.       
38. Положення (статут) Адміністрації зони "Славутич" затверджується Кабінетом Міністрів України.       
39. Стаття 6. Суб'єкти зони "Славутич"   -23- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В ст. 6 немає повного визначення суб'єктів зони "Славутич". Слід чітко визначити, які саме суб'єкти економічної діяльності є суб'єктами зони з урахуванням таких критеріїв, як територіальне розташування (а не тільки реєстрація в Адміністрації зони), провадження діяльності на території зони без створення юридичної особи, здійснення інвестиційних проектів на територію зони "Славутич" та розміри цих інвестицій, які надаватимуть такому суб'єктові право на статус суб'єкта спеціальної економічної зони. Таким чином, може бути визначено декілька категорій таких суб'єктів. "Суб'єктами зони "Славутич" є: суб`єкти, що реалізують інвестиційні проекти, схвалені та затверджені відповідно до норм цього Закону. Порядок реєстрації суб'єктів спеціальної економічної зони "Славутич" затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Стаття 6. Суб`єкти СЕЗ "Славутич".  
40. Суб'єктами зони "Славутич" є суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані Адміністрацією зони "Славутич", що реалізують на території зони "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -24- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Суб'єктами СЕЗ "Славутич" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Славутич" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" як суб'єкти СЕЗ "Славутич". Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" видає суб'єктам СЕЗ "Славутич" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич" справляється плата, розмір якої встановлюється Славутицькою міською радою. Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Славутич" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Славутицької міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України."  
Враховано   1. Суб'єктами СЕЗ "Славутич" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Славутич" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" як суб'єкти СЕЗ "Славутич". 2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" видає суб'єктам СЕЗ "Славутич" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом. 3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич" справляється плата, розмір якої встановлюється Славутицькою міською радою. Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Славутич" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Славутицької міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.  
    -25- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ч. 1 ст. 7 викласти в такій редакції: "На території зони "Славутич" можуть провадитися всі види господарської діяльності, за винятком тих, що заборонені законами України".  
Враховано    
    -26- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 7 викласти в такій редакції: Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Славутич". 1. На території СЕЗ "Славутич" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Славутич", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Славутич" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності на території СЕЗ "Славутич". 3. Створення на території СЕЗ "Славутич" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Славутицької міської ради. 4. Затвердження виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" як суб'єкта СЕЗ "Славутич", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Славутицької міською радою. 5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Славутицька міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Славутицької міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку. 6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Славутицької міської ради може прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку. 7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку." 8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" можуть бути оскаржені в судовому порядку.  
Враховано    
41. Стаття 7. Умови провадження господарської діяльності у зоні "Славутич"      Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Славутич".  
42. На території зони "Славутич" можуть провадитися всі види господарської діяльності, за винятком прямо заборонених законами України.      1. На території СЕЗ "Славутич" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.  
43. Спеціальний правовий режим економічної діяльності, установлений у зоні "Славутич" поширюється виключно на суб'єктів цієї зони.      2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Славутич", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Славутич" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності на території СЕЗ "Славутич".  
44. Створення на території зони "Славутич" комерційних банків або їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Адміністрацією зони "Славутич". При цьому за видачу відповідних ліцензій вноситься плата, розмір якої встановлюється Адміністрацією зони "Славутич" за погодженням з Міністерством фінансів, за винятком розміру плати за ліцензії на здійснення банківських операцій. Кошти, одержані за видачу ліцензій, крім ліцензій, виданих комерційним банкам, спрямовуються на розвиток інфраструктури зони "Славутич" у порядку, визначеному Адміністрацією зони "Славутич" за погодженням з Міністерством фінансів.      3. Створення на території СЕЗ "Славутич" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Славутицької міської ради. 4. Затвердження виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" як суб'єкта СЕЗ "Славутич", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Славутицької міською радою.  
45. У разі порушення суб'єктами зони "Славутич" законодавства України та установчих документів Адміністрація зони "Славутич" має право скасувати видані ліцензії або скасовувати реєстрацію суб'єкта зони "Славутич" у встановленому законодавством порядку.      5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Славутицька міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Славутицької міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку. 6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Славутицької міської ради може прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку. 7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку. 8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" можуть бути оскаржені в судовому порядку.  
46. Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у зоні "Славутич"   -27- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 8 викласти в такій редакції : "Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Славутич" На території СЕЗ "Славутич" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.  
Враховано   Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Славутич"  
47. На території зони "Славутич" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім комерційних банків, здійснюється Адміністрацією зони "Славутич" у порядку, встановленому чинним законодавством.   -28- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Передбачити надання пільг за умови використання суми, на яку зменшується податок на прибуток , на реалізацію інвестиційних проектів в межах цієї зони.  
Враховано редакційно   На території СЕЗ "Славутич" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.  
    -29- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Необгрунтованим вважаємо звільнення суб'єктів підприємництва зони "Славутич" від сплати податку на землю. Зазначене стосується і збору до Державного інноваційного фонду, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.  
Відхилено    
    -30- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У пункті другому статті 9 після слів "СЕЗ "Славутич" додати "матеріали, сировина..." далі за текстом;  
Враховано    
    -31- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на території СЕЗ "Славутич" 1. До суб'єктів СЕЗ "Славутич" застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю. 2. Звільняються від сплати ввізного мита, але не більше ніж на п'ять років суб`єкти СЕЗ "Славутич ", які ввозять на територію СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради: устаткування, обладнання та комплектуючі до них, транспортні засоби, перелік та порядок ввезення яких визначається Кабінетом Міністрів України. Ця пільга не застосовується у разі ввезення на митну територію України підакцизних товарів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку. 3. Звільняються на період реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради від оподаткування податком на додану вартість, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання): устаткування, обладнання та комплектуючих до них, транспортних засобів, перелік та порядок ввезення яких визначається Кабінетом Міністрів України, які ввозяться (пересилаються) на територію СЕЗ "Славутич" суб'єктами СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів. Ця пільга не застосовується у разі ввезення на митну територію України підакцизних товарів. У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації. 4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Славутич", отриманий на території СЕЗ "Славутич" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради. Прибуток таких платників податку, отриманий суб'єктами СЕЗ "Славутич" з четвертого по шостий рік реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Славутич" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту. Порядок визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України. 5. До валового доходу суб'єктів СЕЗ "Славутич" з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні. У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді. 6. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради, звільняються від сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. 7. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду. 8. Суб'єкти СЕЗ "Славутич" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Славутич") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Славутич" інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради, а в наступні три роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. 9. Імпорт суб`єктами СЕЗ "Славутич" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Славутич" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Славутич" , не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Славутич" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф". 10. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Славутич" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України. 11. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами СЕЗ "Славутич" на території СЕЗ "Славутич", звільняються від обов'язкового продажу.  
Враховано частково , з урахуванням пропо-зицій н.д. Петренка В.О.   
48. Стаття 9. Спеціальний правовий режим економічної діяльності у зоні "Славутич"      Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на території СЕЗ "Славутич" 1. До суб'єктів СЕЗ "Славутич" застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.  
49. Не підлягають обкладенню ввізним митом сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну суб'єктами зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -32- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В абз. 1 ст. 9 цієї статті слід відредагувати з урахуванням зауважень до ст.6, які стосуються визначення суб`єктів спеціальної економічної зони "Славутич". В тексті статті не визначений конкретний розмір податкових пільг, що надаються суб`єктам зони, а також порядок їх визначення та встановлення. Звільнення суб`єктів зони від сплати зборів на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття не має ні економічних (з точки зору наповнення Фонду), ні соціальних підстав (працівники, зайняті в зоні, мають бути застрахованими на випадок безробіття, а отже, й поповнювати солідарний фонд. У зв`язку з цим необхідно виключити з статті 9 норму про надання зазначеної пільги суб`єктам зони "Славутич".  
Враховано частково   2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб`єкти СЕЗ "Славутич ", які ввозять на територію СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів: матеріали, сировину, устаткування, обладнання, комплектуючі до них, транспортні засоби, перелік та порядок ввезення яких визначається Кабінетом Міністрів України. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку. 3. Звільняються на період реалізації інвестиційних проектів від оподаткування податком на додану вартість, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Славутич" суб'єктами СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів: устаткування, обладнання, комплектуючих до них, транспортних засобів, перелік та порядок ввезення яких визначається Кабінетом Міністрів України. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів. У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації. 4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Славутич", отриманий на території СЕЗ "Славутич" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради. Прибуток таких платників податку, отриманий суб'єктами СЕЗ "Славутич" з четвертого по шостий рік реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Славутич" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту. Порядок визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України. 5. До валового доходу суб'єктів СЕЗ "Славутич" з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні. У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді. 6. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради, звільняються від сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. 7. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду. 8. Суб'єкти СЕЗ "Славутич" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Славутич") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Славутич" інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради, а в наступні три роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. 9. Імпорт суб`єктами СЕЗ "Славутич" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Славутич" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Славутич" , не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Славутич" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф". 10. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Славутич" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України. 11. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами СЕЗ "Славутич" на території СЕЗ "Славутич", звільняються від обов'язкового продажу.  
50. Суб'єктам зони "Славутич" надаються пільги із сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, плати за землю, зборів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття і до Державного інноваційного фонду відповідно до законів України про оподаткування.       
51. Стаття 10. Порядок ліквідації зони "Славутич"      Стаття 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Славутич"  
52. Зона "Славутич" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.   -33- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В ст. 10: перший абзац статті викласти в редакції: "Зона "Славутич" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено та прийняття відповідного закону про її ліквідацію, якщо строк не буде продовжено у встановленому порядку";  
Враховано частково   1. СЕЗ "Славутич" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.  
53. Зона "Славутич" може бути достроково ліквідована відповідно до закону про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.   -34- Стоян О.М. (в.о. № 18)
доповнити статтю абзацом: "Вирішення майнових та інших питань, пов`язаних з ліквідацією зони "Славутич" здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
Враховано редакційно в ст.11  2. СЕЗ "Славутич" може бути ліквідована законом до зазначеного строку, на який її було створено відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
    -35- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частину 1 статті 10 доповнити словами: "якщо Верховною Радою не буде продовжено".  
Відхилено    
54. Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів зони "Славутич" у разі її ліквідації      Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Славутич" у разі її ліквідації  
55. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Славутич" у разі її ліквідації.      1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Славутич" у разі її ліквідації.  
56. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони "Славутич" між Адміністрацією зони "Славутич", суб'єктами зони "Славутич" та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють у цій зоні, - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.   -36- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції: Спори між органами її управління, суб'єктами СЕЗ "Славутич" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Славутич", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.  
Враховано   2. Спори між органами управління СЕЗ "Славутич", суб'єктами СЕЗ "Славутич" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Славутич", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном. Стаття 12. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
    -37- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Проект Закону не передбачає строк введення його в дію.  
Враховано    
    -38- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Доповнити законопроект статтею 12 такого змісту: Стаття 12. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
Враховано