Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 13 Закону України ''Про охорону дитинства'' щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 13 Закону України
 
   Про внесення зміни до статті 13 Закону України
 
2. "Про охорону дитинства" (щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)
 
   "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 30, ст.142 ) доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
-1- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
У абзаці першому розділу І законопроекту слова «доповнити абзацом десятим» замінити словами «після частини четвертої доповнити новою частиною».
 
Враховано   І. Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 550) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
5. «Прийомним сім’ям, в яких проживає та виховується троє і більше дітей; дитячим будинкам сімейного типу; сім’ям (або одиноким особам), які разом проживають і виховують троє і більше дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування, які не менш ніж рік відповідно до законодавства виховують та утримують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, встановлюються пільги, передбачені абзацами четвертим - дев’ятим цієї статті».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому розділу І законопроекту слова «абзацами четвертим - дев’ятим цієї статті» замінити словами: «частиною третьою цієї статті».
 
Враховано редакційно   «Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлена опіка чи піклування, надаються пільги, передбачені частиною третьою, з урахуванням умов, визначених частиною четвертою цієї статті».
 
    -3- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Абзац другий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлена опіка чи піклування, надаються пільги, передбачені частиною третьою, з урахуванням умов, визначених частиною четвертою цієї статті».
 
Враховано    
    -4- Унгурян П.Я.
Абзац другий розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Прийомним сім’ям, в яких проживає та виховується більше однієї дитини; дитячим будинкам сімейного типу; сім’ям (або одиноким особам), які разом проживають і виховують троє і більше дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування, які не менш ніж рік відповідно до законодавства виховують та утримують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, встановлюються пільги, передбачені пунктами 1-4 частиною третьою цієї статті».
 
Враховано частково стосовно посилання на частину третю відповідної статті   
    -5- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у абзаці десятому статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" після першого речення доповнити новим речення наступного змісту:
«Дітям, які проживають в таких сім’ях (або з одинокими особами), дитячих будинках сімейного типу, надаються пільги, передбачені частиною п’ятою цієї статті».
 
Відхилено    
6. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — вісімнадцятим.
 
-6- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
абзац третій розділу першого законопроекту викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою».
 
Враховано   У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
-7- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту в частині першій цифри: «2012» замінити на цифри: «2013» і далі – за текстом.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
    -8- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Викласти розділ ІІ законопроекту у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано    
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
   2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.