Кількість абзаців - 64 Таблиця поправок


Про радіочастотний ресурс України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про радіочастотний ресурс України      ЗАКОН УКРАЇНИ Про радіочастотний ресурс України  
1. Цей Закон регулює відносини та визначає компетенцію державних органів у сфері використання радіочастотного ресурсу, а також визначає права i обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу.   -1- Кабінет Міністрів України
Абзац викласти у редакції: "Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади управління і використання радіочастотного ресурсу України, регулює відносини та визначає компетенцію органів, що здійснюють державне управління у сфері використання радіочастотного ресурсу, а також права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу."  
Враховано   Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади управління і використання радіочастотного ресурсу України, регулює відносини та визначає компетенцію органів, що здійснюють державне управління у сфері використання радіочастотного ресурсу, а також права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу.  
2. Метою цього Закону є створення правових умов ефективного використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення її економічного, соціального, інформаційного i культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.   -2- Кабінет Міністрів України
Абзац доцільно перенести в окрему статтю: "Мета та завдання Закону"  
Відхилено   Метою цього Закону є створення правових умов ефективного використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення її економічного, соціального, інформаційного i культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.  
3. Розділ 1. 3агальні положення Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються у цьому Законі 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:   -3- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Назву статті викласти у редакції: "Терміни та їх визначення"  
Враховано   Розділ 1. 3агальні положення Стаття 1. Терміни та їх визначення У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який згідно чинного законодавства виконує функції Адміністрації зв'язку України і забезпечує проведення державної політики у галузі розподілу і використання радіочастотного ресурсу України, покладених на неї Статутом, Конвенцією та Адміністративним регламентом Міжнародного союзу електрозв'язку;  
    -4- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Терміни статті викласти у алфавітному порядку і розпочати новим визначенням: "Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який згідно чинного законодавства виконує функції Адміністрації зв'язку України і забезпечує проведення державної політики у галузі розподілу і використання радіочастотного ресурсу України покладених на неї Статутом, Конвенцією та Адміністративним регламентом Міжнародного союзу електрозв'язку;"  
Враховано    
4. 1.1. виділення радіочастоти - внесення запису щодо певних радіочастот до Плану використання радіочастотного ресурсу України, прийнятого в установленому порядку;   -5- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Привести у відповідність з Законом України "Про зв'язок" і викласти в редакції: "виділення радіочастоти - внесення запису певного частотного каналу в узгодженому плані прийнятому відповідним органом".  
Відхилено   виділення радіочастот - рішення АЗРЧ про використання радіочастотного ресурсу України системами радіозв'язку;  
    -6- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно викласти в редакції: "виділення частоти, смуги радіочастот - внесення запису щодо певних радіочастот, смуг радіочастот до плану, прийнятого в установленому порядку;"  
Відхилено    
    -7- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "виділення радіочастоти - рішення АЗРЧ про використання радіочастотного ресурсу України системами радіозв'язку;"  
Враховано    
5. 1.2. План використання радіочастотного ресурсу України - документ, який визначає перспективи використання радіочастотного ресурсу, порядок розроблення та прийняття якого визначається цим Законом;   -8- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно вилучити.  
Відхилено   План використання радіочастотного ресурсу України - документ, який визначає перспективи використання радіочастотного ресурсу, порядок розроблення та прийняття якого визначається цим Законом;  
6. 1.3. використання радіочастотного ресурсу - діяльність користувачів радіочастотного ресурсу, пов'язана з випромінюванням електромагнітної енергії в межах радіочастотного спектру;   -9- Кабінет Міністрів України
Після слова "випромінюванням" додати: "та/чи прийманням", далі - за текстом. Додати новий термін: "електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків чи повідомлень будь-якого роду проводовою, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою;" 2  
Відхилено   використання радіочастотного ресурсу - діяльність користувачів радіочастотного ресурсу, пов'язана з випромінюванням електромагнітної енергії в межах радіочастотного спектру;  
7. 1.4. електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних пристроїв i радіопередавальних засобів одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації та не створювати недопустимих радіозавад радіоприйманню, іншим радіоелектронним пристроям i радіопередавальним засобам;   -10- Кабінет Міністрів України
Текст викласти у редакції: "електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу на них ненавмисних радіозавад і не створювати недопустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям;"  
Враховано   електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу на них ненавмисних радіозавад і не створювати недопустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям;  
8. 1.5. користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, яка має право на використання радіочастоти;   -11- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Термін викласти у редакції: "користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, яка використовує радіочастоту в установленому законодавством порядку".  
Враховано частково   користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, діяльність якої пов'язана з використанням радіоелектронних засобів та/чи радіовипромінювальних пристроїв в установленому законодавством порядку;  
    -12- Кабінет Міністрів України
Термін викласти у редакції: "користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, діяльність якої пов'язана з використанням радіоелектронних засобів та/чи радіовипромінювальних пристроїв в установленому законодавством порядку;"  
Враховано    
9. 1.6. моніторинг у сфері використання радіочастотного ресурсу (радіочастотний моніторинг) - збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації, нагляд та облік у сфері радіочастотного ресурсу, забезпечення електромагнітної сумісності;   -13- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації, нагляд та облік у сфері зв'язку та використання радіочастотного ресурсу;"  
Враховано   радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації, нагляд та облік у сфері зв'язку та використання радіочастотного ресурсу;  
    -14- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно вилучити.  
Відхилено    
    -15- Кабінет Міністрів України
Додати нові визначення: "нагляд - контроль діяльності у сфері управління та використання радіочастотного ресурсу; облік - збирання, оброблення та збереження інформації у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу; особливий період - період, на протязі якого, на території України або в окремих її місцевостях вводиться воєнний або надзвичайний стан, загальна або часткова мобілізація, оголошується надзвичайна ситуація; присвоєна частота - середня радіочастота смуги радіочастот, у межах якої дозволено випромінювання (прийом) радіоелектронному засобу або радіовипромінювальному пристрою; радіо - загальновживаний термін, який означає використання радіохвиль;"  
Відхилено    
10. 1.7. радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектру, яка може бути використана сучасними засобами передавання та приймання електромагнітної енергії;   -16- Кабінет Міністрів України
Термін викласти в редакції: "радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектру, яка може використовуватися для передавання (приймання) електромагнітної енергії в певних умовах;"  
Враховано редакційно   радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектру, придатна для передавання та/чи приймання електромагнітної енергії;  
    -17- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектру, придатна для передавання та/чи приймання електромагнітної енергії;"  
Враховано    
11. 1.8. радіовипромінювальний пристрій - технічний засіб (крім радіоелектронних), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу;   -18- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/чи приймання радіосигналів радіослужбами;"  
Враховано   радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/чи приймання радіосигналів радіослужбами; радіозв'язок - електрозв'язок в інтерактивному режимі, який здійснюється з використанням радіохвиль;  
    -19- Кабінет Міністрів України
Термін замінити на загальноприйнятий: "радіоелектронний засіб - технічний засіб, який передає та/чи приймає електромагнітну енергію для здійснення радіозв'язку;" Додати нові визначення: "радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється через радіохвилі;  
Враховано редакційно    
    -20- Кабінет Міністрів України
радіочастотний орган - юридична особа, яка здійснює виконання завдань управління радіочастотним ресурсом в межах визначених повноважень;"  
Відхилено    
12. 1.9. радіопередавальний засіб - технічний засіб, призначений для передавання радіосигналів користувачами радіочастотного ресурсу;   -21- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно вилучити.  
Враховано    
13. 1.10. радіоелектронний пристрій - технічний засіб (крім радіопередавальних), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу і може створювати радіозавади;   -22- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно вилучити.  
Враховано   радіовипромінювальний пристрій - технічний засіб (крім радіоелектронних засобів), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу;  
    -23- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін замінити на: "радіовипромінювальний пристрій - технічний засіб (крім радіоелектронних засобів), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу;"  
Враховано    
14. 1.11. радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3000 ГГц;   -24- Кабінет Міністрів України
Термін викласти в редакції: "радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот (електромагнітних хвиль чи радіохвиль) у просторі без штучного хвилеводу не вище за 3000 ГГц;"  
Враховано редакційно   радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот (електромагнітних хвиль у просторі без штучного спрямовуючого середовища) не вищий за 3 ТГц;  
    -25- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Термін привести у відповідність до Закону України "Про зв'язок".  
Враховано    
    -26- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот (електромагнітних хвиль у просторі без штучного спрямовуючого середовища) не вищий за 3 ТГц;"  
Враховано    
15. 1.12. розподіл смуг радіочастот - визначення смуг радіочастот з метою їx використання одним чи кількома користувачами радіочастотного ресурсу із внесенням відповідного запису до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України;   -27- Кабінет Міністрів України
Термін викласти в редакції: "розподіл смуг радіочастот - визначення смуг радіочастот з метою їx застосування однією чи кількома службами радіозв'язку (радіослужбами) із внесенням відповідного запису до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України;"  
Враховано редакційно   розподіл смуг радіочастот - визначення смуг радіочастот у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України з метою їх використання однією чи кількома радіослужбами;  
    -28- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "розподіл смуг радіочастот - визначення смуг радіочастот у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України з метою їх використання однією чи кількома радіослужбами;"  
Враховано    
16. 1.13. Національна таблиця розподілу радіочастот України - нормативно-правовий акт, який регулює розподіл та умови використання частот користувачами, а також визначає порядок виділення частот юридичним та фізичним особам для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів;   -29- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Термін викласти в редакції: "Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України - нормативно-правовий акт, який регламентує розподіл та умови використання частот радіослужбами в Україні, а також визначає категорії користувачів радіочастотного ресурсу".  
Враховано   Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України - нормативно-правовий акт, який регламентує розподіл та умови використання частот радіослужбами в Україні, а також визначає категорії користувачів радіочастотного ресурсу;  
    -30- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно вилучити.  
Відхилено    
17. 1.14. смуга радіочастот - частина радіочастотного ресурсу, обмежена інтервалом радіочастотного спектру;   -31- Кабінет Міністрів України
Термін викласти в редакції: "смуга радіочастот - частина радіочастотного спектру, обмежена певним інтервалом;"  
Враховано   смуга радіочастот - частина радіочастотного ресурсу, визначена певним інтервалом радіочастот; радіослужба - служба передавання та/чи приймання радіохвиль для цілей електрозв'язку;  
    -32- Кабінет Міністрів України
Доцільно додати нові визначення: "служба радіозв'язку - служба передавання та/чи приймання радіохвиль для певних цілей електрозв'язку;  
Враховано редакційно    
    -33- Кабінет Міністрів України
смуги радіочастот військового використання - смуги радіочастот, які за мирним часом використовуються тільки (переважно) військовими користувачами для забезпечення виконання завдань за призначенням; смуги радіочастот цивільного використання - смуги радіочастот, які використовуються тільки (переважно) цивільними користувачами; смуги радіочастот спільного використання - смуги радіочастот, які за мирним часом використовуються як військовими, так і цивільними користувачами;"  
Відхилено    
    -34- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
До ст. 1 додати нове визначення: "радіослужба - ".  
Враховано    
18. 1.15. частотне присвоєння - закріплення за радіопередавальним засобом та радіоелектронним пристроєм певних радіочастот за певних умов;   -35- Кабінет Міністрів України
Термін доцільно замінити: "присвоєння радіочастоти, смуги радіочастот - дозвіл, що видає радіочастотний орган користувачу радіочастотного ресурсу на використання радіочастоти або смуги радіочастот радіоелектронним засобам або радіовипромінювальним пристроям у визначених умовах;"  
Враховано редакційно   присвоєння радіочастоти (частотне присвоєння) - дозвіл на використання конкретної радіочастоти радіоелектронним засобом у визначених умовах, який видає спеціально уповноважений радіочастотний орган АЗРЧ;  
    -36- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Додати нове визначення: "присвоєння радіочастоти (частотне присвоєння) - дозвіл на використання конкретної радіочастоти радіоелектронним засобом у визначених умовах, який видає спеціально уповноважений радіочастотний орган АЗРЧ;"  
Враховано    
19. 1.16. радіозавади - електромагнітне випромінювання, яке перешкоджає нормальному прийманню або передаванню електромагнітної енергії.   -37- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Термін викласти у редакції: "радіозавади - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів;"  
Враховано   радіозавади - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів; управління радіочастотним ресурсом - цілеспрямована, узгоджена та скоординована діяльність органів, що здійснюють державне управління радіочастотним ресурсом щодо раціонального використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв усіх призначень.  
    -38- Кабінет Міністрів України
доцільно додати нове визначення: "управління радіочастотним ресурсом - цілеспрямована, узгоджена та скоординована діяльність органів, що здійснюють державне управління радіочастотним ресурсом щодо раціонального використання радіочастотного ресурсу з метою ефективної роботи радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв всіх призначень без взаємних перешкод, для забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку країни, державної безпеки, обороноздатності та виконання міжнародних зобов'язань України."  
Враховано редакційно    
    -39- Кабінет Міністрів України
Доповнити новою статтею: "Стаття 2. Мета і завдання Метою цього Закону є створення правових умов ефективного управління та використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення її економічного, соціального, інформаційного і культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань. Дія цього Закону регулює відносини у сфері управління та використання радіочастотного ресурсу, в яких беруть участь органи, що здійснюють державне управління у цій сфері і користувачі радіочастотного ресурсу." преамбулі  
Враховано частково у   
20. Стаття 2. Право власності та використання радіочастотного ресурсу Радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу розпорядження радіочастотним ресурсом України та контроль за його використанням здійснює держава в особі своїх уповноважених органів, компетенція яких визначається цим Законом та іншими законами України.   -40- Кабінет Міністрів України
Доцільно змінити порядковий номер статті і викласти її в редакції: "Стаття 2. Право власності у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу Радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника радіочастотного ресурсу України здійснює Держава в особі органів державного управління у сфері використання радіочастотного ресурсу, компетенція яких визначаються цим Законом та іншими законами України."  
Враховано редакційно   Стаття 2. Право власності на радіочастотний ресурс України Радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника радіочастотного ресурсу України здійснюють органи державної влади в межах, визначених чинним законодавством. Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України Відносини у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України регулюються цим Законом, іншими законами України, та нормативними актами, прийнятими відповідно до них.  
    -41- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Частину 2 ст. 2 викласти у редакції: "Від імені Українського народу права власника радіочастотного ресурсу України здійснюють органи державної влади в межах, визначених чинним законодавством."  
Враховано    
    -42- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Додати нову статтю: "Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України Відносини у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України регулюються цим Законом, іншими законами України, та нормативними актами, прийнятими відповідно до них."  
Враховано    
21. Розділ II. Державне управління у сфері радіочастотного ресурсу   -43- Кабінет Міністрів України
Назву розділу II доцільно викласти у редакції: "Розділ II. Державне управління радіочастотним ресурсом України"  
Враховано редакційно   Розділ II. Управління у сфері радіочастотного ресурсу України  
22. Стаття 3. Основні принципи державного управління у сфері використання радіочастотного ресурсу 1. Розпорядження радіочастотним ресурсом та контроль за його використанням є виключним правом держави. 2. Основними засадами державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України є: забезпечення i захист інтересів, прав і свобод громадян України в процесі використання радіочастотного ресурсу України; забезпечення i захист інтересів та безпеки держави; законодавче і нормативно-правове регулювання суспільних відносин в процесі використання радіочастотного ресурсу; нормування використання радіочастотного ресурсу, яке здійснюється шляхом розподілу смуг радіочастот, виділення радіочастот, радіочастотних присвоєнь; використання радіочастотного ресурсу України на дозвільній ocновi; організація та забезпечення діяльності єдиної державної системи радіочастотного моніторингу; здійснення заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів електромагнітного впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людини.   -44- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти в редакції: "Стаття 4. Засади державного управління радіочастотним ресурсом України Управління радіочастотним ресурсом України є виключним правом держави. Від імені Українського народу управління радіочастотним ресурсом України та контроль за його використанням здійснює держава в особі своїх уповноважених органів, компетенція яких визначається цим Законом та іншими законами України. Основними принципами державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України є: забезпечення i захист інтересів, прав і свобод громадян України в процесі нормування управління і використання радіочастотного ресурсу України; організація та забезпечення діяльності єдиної державної системи управління радіочастотним ресурсом;" в статтях 2 і 4  
Враховано редакційно   Стаття 4. Засади управління у сфері радіочастотного ресурсу України 1. Розпорядження радіочастотним ресурсом та контроль за його використанням є виключним правом держави. 2. Основними засадами управління у сфері радіочастотного ресурсу України є: 2.1. забезпечення i захист інтересів, прав і свобод громадян України в процесі використання радіочастотного ресурсу України; 2.2. забезпечення i захист інтересів та безпеки держави; 2.3. законодавче і нормативно-правове регулювання суспільних відносин в процесі використання радіочастотного ресурсу; 2.4. регулювання використання радіочастотного ресурсу, яке здійснюється шляхом розподілу, виділення, ліцензування і присвоєння радіочастот; 2.5. використання радіочастотного ресурсу України на дозвільній та платній ocновi; 2.6. організація та забезпечення діяльності єдиної державної системи радіочастотного моніторингу; 2.7. здійснення заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів електромагнітного впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людини.  
    -45- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
назви частини, статті та текст статті викласти у редакції: "Стаття 4. Засади управління у сфері радіочастотного ресурсу України Розпорядження радіочастотним ресурсом та контроль за його використанням є виключним правом держави. Основними засадами управління у сфері радіочастотного ресурсу України є: забезпечення i захист інтересів, прав і свобод громадян України в процесі використання радіочастотного ресурсу України; забезпечення i захист інтересів та безпеки держави; законодавче і нормативно-правове регулювання суспільних відносин в процесі використання радіочастотного ресурсу; регулювання використання радіочастотного ресурсу, яке здійснюється шляхом розподілу, виділення, ліцензування і присвоєння радіочастот; використання радіочастотного ресурсу України на дозвільній та платній ocновi; організація та забезпечення діяльності єдиної державної системи радіочастотного моніторингу; здійснення заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів електромагнітного впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людини."  
Враховано    
    -46- Кабінет Міністрів України
Статтю доцільно доповнити наступними принципами управління РЧР: "забезпечення обороноздатності держави; забезпечення державної таємниці; захист інтересів держави на міжнародному рівні; забезпечення умов для ефективного функціонування радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв у всіх галузях економіки, обороноздатності та безпеки держави; впровадження і розвиток в Україні високотехнологічних радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв; підтримка вітчизняного виробника радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв; наукове обгрунтування заходів щодо здійснення завдань управління радіочастотним ресурсом."  
Враховано частково    
    -47- Кабінет Міністрів України
Статтю доцільно доповнити пунктами 3 і 4 наступного змісту: "3. Основними завданнями державного управління радіочастотним ресурсом України є: 3. розподіл смуг радіочастот; виділення смуг радіочастот; присвоєння радіочастот, смуг радіочастот; забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв; нагляд у сфері управління та використання радіочастотного ресурсу; облік у сфері управління та використання радіочастотного ресурсу; міжнародно-правовий захист користувачів радіочастотного ресурсу. 4. Система державного управління радіочастотним ресурсом складається з військової та цивільної підсистем. Військову підсистему управління і використання радіочастотного ресурсу очолює Міністерство оборони України, цивільну - Адміністрація."  
Відхилено    
23. Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління у сфері радіочастотного ресурсу Основним органом державного управління в сфері радіочастотного ресурсу є спеціально уповноважений позавідомчий орган управління, компетенція якого визначається цим Законом - Адміністрація радіочастот України (АРЧ). Адміністрація радіочастот України виконує функції Національної Адміністрації зв'язку з урахуванням рекомендацій Міжнародного Союзу Електрозв'язку. Адміністрація радіочастот України у своїй діяльності підзвітна Президенту України та Верховній Раді України. Голову Адміністрації радіочастот України призначає терміном на 5 років Верховна Рада України за поданням Президента України. Основними структурними підрозділами Адміністрації радіочастот України є: - служба радіочастотного присвоєння в частині користувачів загальної категорії; - служба радіочастотного присвоєння в частині користувачів спеціальної категорії; - служба контролю та моніторингу; - служба науково-технічного забезпечення та радіотехнологій.   -48- Кабінет Міністрів України
Створення позавідомчого органу управління РЧР є недоцільним з точки зору обороноздатності та безпеки держави. Існуюча система управління РЧР не потребує створення додаткових органів. Вона складається з трьох основних органів виконавчої влади: Кабінету Міністрів України, ДКЗІ і Міністерства оборони України, які організовують та контролюють роботу підлеглих радіочастотних органів. Назву і текст статті викласти в редакції: "Стаття 5. Органи, що здійснюють державне управління радіочастотним ресурсом України Державне управління радіочастотним ресурсом України здійснює Кабінет Міністрів України через Адміністрацію і Міністерство оборони України. Безпосередня реалізація завдань управління радіочастотним ресурсом здійснюється Адміністрацією і Міністерством оборони України через радіочастотні органи військової та цивільної підсистем. Радіочастотні органи та їх повноваження щодо здійснення завдань управління радіочастотним ресурсом визначає Кабінет Міністрів України за поданням Адміністрації і Міністерства оборони України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення."  
Відхилено   Стаття 5. Органи, що здійснюють управління у сфері радіочастотного ресурсу 1. Центральним органом управління у галузі зв'язку, розподілу та використання радіочастотного ресурсу в Україні є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Адміністрація зв'язку та радіочастот України (далі по тексту Закону - АЗРЧ). 2. Компетенція і обов'язки АЗРЧ визначаються цим Законом, Законом України "Про зв'язок" та іншими законодавчими актами України. 3. Повноваження АЗРЧ покладаються на Державний комітет зв'язку та інформатизації України. 4. До сфери управління АЗРЧ належить спеціально уповноважений радіочастотний орган - "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" (Центр "Укрчастотнагляд"), який виконує функції Державної інспекції електрозв'язку України. 5. Основними структурними підрозділами Центру "Укрчастотнагляд" є: - служба загальних радіочастотних присвоєнь; - служба спеціальних радіочастотних присвоєнь; - служби радіомоніторингу, науково-технічного забезпечення системи управління радіочастотним ресурсом, міжнародно-правового захисту радіочастот, Державної інспекції електрозв'язку та інші структурні підрозділи.  
24. Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень здійснює керівництво відповідними спеціалізованими підрозділами урядового зв'язку, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів виконавчої влади, які є користувачами радіочастотного ресурсу України.   -49- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці 1 статті 4 замінити слово: "основним", на слово: "центральним".  
Враховано   6. Залучення інших органів влади до вирішення питань державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України здійснюється згідно чинного законодавства України.  
25. Особливості правового режиму використання радіочастотного ресурсу України органами виконавчої влади та державного управління визначаються цим Законом та іншими Законами України.   -50- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Ч. 4 ст. 4 викласти в редакції: "Голову Адміністрації радіочастот України призначає терміном на 5 років Президент України".  
Відхилено   7. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює свої повноваження щодо управління у сфері радіочастотного ресурсу України в частині використання частот та каналів мовлення відповідно до чинного законодавства.  
26. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює свої повноваження щодо державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України в частині використання каналів мовлення відповідно до чинного законодавства.   -51- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Текст частини після слів: "в частині використання" додати слова: "частот та", далі - за текстом.  
Враховано    
27. Здійснення повноважень щодо розподілу радіочастотного ресурсу та контролю за його використанням в частині використання каналів мовлення здійснюється АРЧ та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі ст. 21 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". Залучення інших органів влади до вирішення питань державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України здійснюється Адміністрацією радіочастот України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.   -52- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 5. Органи, що здійснюють управління у сфері радіочастотного ресурсу Центральним органом управління у галузі зв'язку, розподілу та використання радіочастотного ресурсу в Україні є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Адміністрація зв'язку та радіочастот України (далі по тексту Закону - АЗРЧ). Компетенція і обов'язки АЗРЧ визначаються цим Законом, Законом України "Про зв'язок" та іншими законодавчими актами України. Повноваження АЗРЧ покладаються на Державний комітет зв'язку та інформатизації України. До сфери управління АЗРЧ належить спеціально уповноважений радіочастотний орган - "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" (Центр "Укрчастотнагляд"), який виконує функції Державної інспекції електрозв'язку України. Основними структурними підрозділами Центру "Укрчастотнагляд" є: - служба загальних радіочастотних присвоєнь; - служба спеціальних радіочастотних присвоєнь; - служби радіомоніторингу, науково-технічного забезпечення системи управління радіочастотним ресурсом, міжнародно-правового захисту радіочастот, Державної інспекції електрозв'язку та інші структурні підрозділи. Залучення інших органів влади до вирішення питань державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України здійснюється згідно чинного законодавства України. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює свої повноваження щодо управління у сфері радіочастотного ресурсу України в частині використання частот та каналів мовлення відповідно до чинного законодавства."  
Враховано    
28. Стаття 5. Компетенція органів державної влади у сфері радіочастотного ресурсу 1. Президент України: гарантує дотримання чинного законодавства, прав і свобод громадян в процесі використання радіочастотного ресурсу України; подає на затвердження Верховній Раді України кандидатуру Голови Адміністрації радіочастот України; 2. Верховна Рада України: здійснює законодавче регулювання діяльності у сфері радіочастотного ресурсу; затверджує основні засади державної політики в сфері радіочастотного ресурсу та контролює її виконання; приймає Закон України "Про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України" та зміни до неї;   -53- Кабінет Міністрів України
Статтю доцільно викласти в редакції: "Стаття 6. Компетенція органів державної влади у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України Президент України: гарантує дотримання чинного законодавства, прав і свобод громадян в процесі використання радіочастотного ресурсу України; Верховна Рада України: здійснює законодавче регулювання діяльності у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу; затверджує основні засади державної політики в сфері управління і використання радіочастотного ресурсу та контролює її виконання;"  
Відхилено   Стаття 6. Компетенція органів управління у сфері використання радіочастотного ресурсу України 1. Адміністрація зв'язку та радіочастот України: 1.1. здійснює проведення державної політики у сфері використання радіочастотного ресурсу України, розподіл, виділення, ліцензування використання і присвоєння радіочастот; 1.2. координує і контролює діяльність Центру "Укрчастотнагляд", затверджує Статут Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком і Положення про Державну інспекцію електрозв'язку; 1.3. розробляє проекти нормативно-правових актів, концепцій, програм з питань розподілу, виділення, ліцензування використання та присвоєння радіочастот, а також готує пропозиції щодо їx вдосконалення;  
29. за поданням Президента України призначає та звільняє Голову Адміністрації радіочастот України;   -54- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
п. 2 ч. 1 ст. 5 викласти в редакції: "призначає та звільняє з посади Голову Адміністрації радіочастот України".  
Відхилено   1.4. розробляє i в установленому порядку затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України;  
30. за поданням Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання інформації, розглядає питання про висловлення недовіри голові Адміністрації радіочастот України, що при позитивному рішенні тягне за собою його відставку.   -55- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
П. 4, ч. 2 ст. 5 - вилучити.  
Враховано   1.5. затверджує порядок розроблення, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, продажу, використання, забезпечення електромагнітної сумісності в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв; 1.6. розробляє у відповідності до вимог Закону України "Про систему оподаткування" ставки зборів за використання радіочастотного ресурсу України і платежів за видачу ліцензій на використання радіочастот; 1.7. затверджує науково-обгрунтовані тарифи на роботи (послуги), які виконуються (надаються) Центром "Укрчастотнагляд" щодо присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону, державного нагляду за їх роботою та забезпечення електромагнітної сумісності; 1.8. узгоджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення, ліцензування використання і присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, а також затверджує висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт; 1.9 подає пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України" в частині фінансування заходів щодо підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу України, розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, а також забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу; 1.10. представляє Україну в Міжнародному союзі електрозв'язку та в інших міжнародних організаціях з питань використання радіочастотного ресурсу, в установленому порядку організовує реалізацію їх відповідних рішень та бере участь в розробленні відповідних проектів міжнародних договорів України; 1.11. погоджує стандарти щодо використання радіочастотного ресурсу України; 1.12. здійснює інші повноваження згідно чинного законодавства у сфері використання радіочастотного ресурсу. 2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення: 2.1. розробляє та погоджує з АЗРЧ правила використання каналів мовлення, які виділено для телебачення і радіомовлення; 2.2. здійснює контроль за розподілом, ефективним використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення, а також дотриманням встановленого порядку використання каналів мовлення.  
    -56- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Ст. 5 доповнити новою частиною: "приймає закон про ставки одноразових зборів за видачу ліцензій на використання радіочастоти та щомісячних платежів за використання радіочастотного ресурсу".  
Відхилено    
    -57- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 6. Компетенція органів управління у сфері використання радіочастотного ресурсу України 1. Адміністрація зв'язку та радіочастот України: 1.1. здійснює проведення державної політики у сфері використання радіочастотного ресурсу України, розподіл, виділення, ліцензування використання і присвоєння радіочастот; 1.2. координує і контролює діяльність Центру "Укрчастотнагляд", затверджує Статут Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком і Положення про Державну інспекцію електрозв'язку; 1.3. розробляє проекти нормативно-правових актів, концепцій, програм з питань розподілу, виділення, ліцензування використання та присвоєння радіочастот, а також готує пропозиції щодо їx вдосконалення; 1.4. розробляє i в установленому порядку затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України; 1.5. затверджує порядок розроблення, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, продажу, використання, забезпечення електромагнітної сумісності в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв; 1.6. розробляє у відповідності до вимог Закону України "Про систему оподаткування" ставки зборів за використання радіочастотного ресурсу України і платежів за видачу ліцензій на використання радіочастот; 1.7. затверджує науково-обгрунтовані тарифи на роботи (послуги), які виконуються (надаються) Центром "Укрчастотнагляд" щодо присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону, державного нагляду за їх роботою та забезпечення електромагнітної сумісності; 1.8. узгоджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення, ліцензування використання і присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, а також затверджує висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт; 1.9 подає пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України" в частині фінансування заходів щодо підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу України, розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, а також забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу; 1.10. представляє Україну в Міжнародному союзі електрозв'язку та в інших міжнародних організаціях з питань використання радіочастотного ресурсу, в установленому порядку організовує реалізацію їх відповідних рішень та бере участь в розробленні відповідних проектів міжнародних договорів України; 1.11. погоджує стандарти щодо використання радіочастотного ресурсу України; 1.12. здійснює інші повноваження згідно чинного законодавства у сфері використання радіочастотного ресурсу. 2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення: 2.1. розробляє та погоджує з АЗРЧ правила використання каналів мовлення, які виділено для телебачення і радіомовлення; 2.2. здійснює контроль за розподілом, ефективним використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення, а також дотриманням встановленого порядку використання каналів мовлення."  
Враховано    
31. 3. Кабінет Міністрів України: здійснює державну політику та контролює її виконання у сфері радіочастотного ресурсу України в частині своїх повноважень; погоджує з Адміністрацією радіочастот України проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; здійснює загальне керівництво спеціалізованими підрозділами органів державної виконавчої влади, зазначеними у частині 3 статті 4 цього Закону. 4. Адміністрація радіочастот України: розробляє пропозиції щодо напрямів державної політики у сфері радіо частотного ресурсу України здійснює її проведення в життя; організовує i здійснює діяльність щодо частотних присвоєнь та радіочастотного моніторингу користувачів по відношенню як загальної, та і спеціальної категорій; розробляє у встановленому порядку проекти концепцій, програм, актів законодавства та інших нормативних актів з питань розподілу та використання радіочастотного ресурсу, а також готує пропозиції щодо їx вдосконалення; розробляє i узгоджує з Кабінетом Міністрів України проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; розробляє i затверджує План використання радіочастотного ресурсу України; розробляє та затверджує за погодженням з Кабінетом Міністрів України порядок виробництва, реалізації, використання, ввезення з-за кордону та забезпечення електромагнітної сумісності радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв;   -58- Кабінет Міністрів України
Частину доцільно викласти в редакції: "Кабінет Міністрів України: визначає державну політику управління і використання радіочастотного ресурсу України; організує і забезпечує розроблення і реалізацію державних програм у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу; визначає завдання і функції органів, що здійснюють державне управління радіочастотним ресурсом; затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України та зміни до неї; затверджує зведений План виділення смуг радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України; затверджує зведений План виділення смуг радіочастот радіочастотним органам України; затверджує склад військової та цивільної підсистем управління і користувачів радіочастотного ресурсу; затверджує перелік користувачів радіочастотного ресурсу, яким надаються пільги на використання радіочастотного ресурсу; затверджує переліки радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв для розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, ввезення з-за кордону та використання яких не потрібні дозволи; затверджує пропозиції з тарифної політики у сфері використання радіочастотного ресурсу; визначає порядок управління і використання радіочастотного ресурсу в умовах особливого періоду; визначає порядок взаємодії Адміністрації і Міністерства оборони України під час реалізації завдань управління радіочастотним ресурсом."  
Відхилено    
    -59- Гмиря С.П. (в.о. № 105)
Пункт 2 частини 3- вилучити.  
Враховано    
32. розробляє та затверджує за погодженням з Кабінетом Міністрів України норми ставок платежів за використання радіочастотного ресурсу, зборів за видачу ліцензій на використання радіочастот, а також тарифи за здійснення радіочастотного моніторингу; у межах своїх повноважень бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та інших міжнародних організацій з питань радіочастотного ресурсу, організовує реалізацію їx рішень та бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України; організовує розроблення стандартів у сфері радіочастотного ресурсу; видає дозволи на будівництво та використання радіопередавальних засобів і радіоелектронних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону та здійснює державний нагляд за їх роботою. 5. Спірні міжвідомчі питання щодо радіочастотного ресурсу України вирішуються на засіданні колегії АРЧ. До складу колегії АРЧ входять представники Кабінету Міністрів України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, міністерств та відомств, діяльність яких пов'язана з радіочастотним ресурсом.   -60- Кабінет Міністрів України
Частину доцільно викласти в редакції: "Адміністрація: проводить державну політику управління і використання радіочастотного ресурсу України в частині цивільних користувачів; розробляє в установленому порядку проекти концепцій, програм та нормативно-правових актів з питань управління і використання радіочастотного ресурсу в частині цивільних користувачів, регламентні положення з цих питань, а також готує пропозиції щодо їх удосконалення; розробляє і подає до Кабінету Міністрів України для затвердження узгоджені з Міністерством оборони України зміни та доповнення до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; розробляє і веде План виділення смуг радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України і План виділення смуг радіочастот радіочастотним органам України в частині цивільних користувачів; організує та здійснює через радіочастотні органи присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності, державний нагляд і облік в частині цивільних користувачів; забезпечує проведення міжнародно-правових заходів щодо управління і використання радіочастотного ресурсу, використання орбітальних позицій, організує участь України в роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та інших міжнародних організацій і реалізацію їх рішень; організує видачу дозволів на використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв в частині цивільних користувачів; визначає порядок надання дозволів для розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, ввезення з-за кордону та використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв для цивільних користувачів; контролює діяльність радіочастотних органів цивільної підсистеми управління радіочастотним ресурсом; організує розроблення нормативів, стандартів, технічних умов у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України; визначає основні напрямки наукової роботи науково-дослідних організацій з питань використання радіочастотного ресурсу в частині цивільних користувачів; розробляє пропозиції щодо ставок платежів за використання радіочастотного ресурсу України, ліцензії на підприємницьку діяльність, пов'язану з використанням радіочастотного ресурсу України; подає до Міністерства фінансів пропозиції до проекту Державного бюджету України в частині фінансування заходів щодо ефективного управління і використання радіочастотного ресурсу України, коштів цільового призначення та контролює використання відповідних бюджетних асигнувань за цільовим призначенням."  
Відхилено   Стаття 7. Повноваження Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком 1. Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком: 1.1. присвоює радіочастоти, позивні сигналів; 1.2. видає дозволи на розроблення, модернізацію, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам; 1.3. здійснює радіочастотний моніторинг, облік та державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами; 1.4. в установленому порядку бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв`язку та у роботі інших міжнародних організацій з питань використання радіочастотного ресурсу, включаючи здійснення міжнародно-правового захисту і координації частотних присвоєнь; 1.5. бере участь в підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також в проведенні наукових і експериментальних досліджень з питань використання радіочастотного ресурсу України; 1.6. здійснює інші повноваження відповідно до законів і нормативно-правових актів України.  
    -61- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
П. 5 ч. 4 - вилучити.  
Відхилено    
    -62- Кабінет Міністрів України
До статті додати нову частину: "Міністерство оборони України: проводить державну політику управління та використання радіочастотного ресурсу України в частині військових користувачів; розробляє в установленому порядку проекти концепцій, програм та нормативно-правових актів з питань управління і використання радіочастотного ресурсу в частині військових користувачів, регламентні положення з цих питань, а також готує пропозиції щодо їх удосконалення; розробляє і подає до Адміністрації зміни та доповнення до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; розробляє і веде План виділення смуг радіочастот радіоелектронним засобам та радіовипромінювальним пристроям України, План виділення смуг радіочастот радіочастотним органам України у повному обсязі; організує і здійснює через радіочастотні органи присвоєння радіочастот, заходи забезпечення електромагнітної сумісності, державний нагляд та облік в частині військових користувачів; здійснює облік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв щодо військових та цивільних користувачів; організує проведення міжнародно-правових заходів щодо управління і використання радіочастотного ресурсу, використання орбітальних позицій в частині військової підсистеми управління і користувачів; організує видачу дозволів на використання радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв в частині військових користувачів; визначає порядок надання дозволів для розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, ввезення з-за кордону і використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв для військових користувачів; контролює діяльність радіочастотних органів військової підсистеми управління радіочастотним ресурсом; готує органи управління радіочастотним ресурсом щодо здійснення управління радіочастотним ресурсом України в особливий період; організує розроблення нормативів, стандартів, технічних умов у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України; визначає основні напрямки наукової роботи науково-дослідних організацій з питань використання радіочастотного ресурсу в частині військової підсистеми; подає Міністерству фінансів пропозиції до проекту Державного бюджету України в частині фінансування заходів щодо ефективного управління і використання радіочастотного ресурсу України, коштів цільового призначення та контролює використання відповідних бюджетних асигнувань за цільовим призначенням в частині військової підсистеми. Радіочастотні органи, згідно з визначеними повноваженнями, можуть здійснювати: підготовку пропозицій щодо змін і доповнень до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; підготовку пропозицій щодо змін і доповнень до Плану виділення смуг радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України і Плану виділення смуг радіочастот радіочастотним органам України; присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям, які входять до їх компетенції; видачу дозволів на розробку, модернізацію, виробництво, реалізацію, придбання, ввезення з-за кордону і використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв; заходи забезпечення електромагнітної сумісності, нагляду та обліку щодо радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які входять до їх компетенції; міжнародно-правові заходи щодо управління і використання радіочастотного ресурсу та орбітальних позицій; підготовку пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів; заходи щодо проведення наукових та експериментальних досліджень з питань управління і використання радіочастотного ресурсу України.  
Відхилено    
    -63- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Додати нову статтю: "Стаття 7. Повноваження Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком: присвоює радіочастоти, позивні сигналів; видає дозволи на розроблення, модернізацію, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам; здійснює радіочастотний моніторинг, облік та державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами; в установленому порядку бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв`язку та у роботі інших міжнародних організацій з питань використання радіочастотного ресурсу, включаючи здійснення міжнародно-правового захисту і координації частотних присвоєнь; бере участь в підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також в проведенні наукових і експериментальних досліджень з питань використання радіочастотного ресурсу України; здійснює інші повноваження відповідно до законів і нормативно-правових актів України.  
Враховано    
33. Стаття 6. Розподіл смуг радіочастот Розподіл смуг радіочастот визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, яка є основним державним документом, що регламентує використання радіочастот користувачами радіочастотного ресурсу України. Ведення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, підготовка змін та доповнень до неї здійснюється АРЧ за участю Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, інших центральних органів державної влади, діяльність яких пов'язана з радіочастотним ресурсом України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з урахуванням інтересів України на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного Союзу Електрозв'язку, рекомендацій інших міжнародних організацій, членом яких є Україна. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України вміщує смуги радіочастот двох категорій - спеціального та загального використання. До категорії спеціального використання відносяться смуги радіочастот, які використовуються користувачами, зазначеними у частині 2 статті 19 цього Закону. Підготовка Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та змін і доповнень до неї здійснюється АРЧ. АРЧ організує постійну діяльність щодо зближення розподілу частотних смуг Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та розподілу радіочастот, рекомендованого Міжнародним Союзом Електрозв'язку, з урахуванням інтересів України, а також розширення смуг радіочастот загального використання, в тому числі шляхом конверсії радіочастотного ресурсу.   -64- Кабінет Міністрів України
Статтю 6 доцільно розділити на дві окремі статті і викласти в редакції: "Стаття 6. Розподіл смуг радіочастот Розподіл смуг радіочастот України здійснюється Адміністрацією за участю радіочастотних органів Адміністрації, Міністерства оборони України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, з урахуванням рекомендацій інших міжнародних організацій, членом яких є Україна. Адміністрація організує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначених Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованих Міжнародним союзом електрозв'язку та регіональними міжнародними організаціями. Розподіл смуг радіочастот повинен враховувати національні інтереси України, питання обороноздатності і безпеки, забезпечувати потреби держави в формуванні інформаційного простору. Стаття 7. Основні положення про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України розробляється на основі Міжнародної таблиці розподілу смуг радіочастот, прийнятої Міжнародним союзом електрозв'язку, з урахуванням національних інтересів України, питань обороноздатності і безпеки, забезпечення потреб держави у формуванні інформаційного простору. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України є основним документом, що регламентує розподіл, основні умови використання радіочастотного ресурсу радіослужбами України. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України містить розподіл смуг радіочастот між конкретними радіослужбами першого міжнародного радіочастотного району та України, а також загальні заходи попередження виникнення завад між радіослужбами. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає опублікуванню. Смуги радіочастот в Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України розподіляються за трьома категоріями: військового, цивільного та спільного використання. Дотримання вимог Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України є обов'язковим для всіх користувачів радіочастотного ресурсу, юридичних та фізичних осіб на території України, які замовляють, розробляють, модернізують, виробляють, реалізують придбають або ввозять з-за кордону радіоелектронні засоби і радіовипромінювальні пристрої."  
Враховано частково   Стаття 8. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот 1. Розподіл смуг радіочастот визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, яка є основним державним документом, що регламентує використання радіочастот радіослужбами. 2. Національна таблиця розробляється АЗРЧ з урахуванням інтересів України за участю зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на основі Регламенту радіозв`язку Міжнародного союзу електрозв`язку, рекомендацій інших міжнародних організацій, членом яких є Україна. 3. Національна таблиця складається з трьох граф. 3.1. У першій графі - визначається розподіл смуг частот між радіослужбами і примітки, рекомендовані Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, зміст яких викладається наприкінці Таблиці. 3.2. У другій графі Національної таблиці визначаються розподіл смуг частот між радіослужбами в Україні і примітки до нього, зміст яких викладається наприкінці Таблиці. 3.3. У третій графі - визначаються смуги радіочастот в Україні, а саме: 3.3.1. смуги радіочастот загального використання - призначені для переважного використання радіоелектронними засобами загального призначення; 3.3.2. смуги радіочастот спеціального використання - призначені для використання радіоелектронними засобами спеціального призначення. 4. АЗРЧ, з урахуванням інтересів України, організовує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв`язку, а також щодо розширення смуг радіочастот для загального використання, в тому числі шляхом конверсії та перерозподілу радіочастотного ресурсу України. 5. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України підлягає опублікуванню АЗРЧ.  
    -65- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю доцільно викласти у редакції: "Стаття 8. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот Розподіл смуг радіочастот визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, яка є основним державним документом, що регламентує використання радіочастот радіослужбами. Національна таблиця розробляється АЗРЧ з урахуванням інтересів України за участю зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на основі Регламенту радіозв`язку Міжнародного союзу електрозв`язку, рекомендацій інших міжнародних організацій, членом яких є Україна. Національна таблиця складається з трьох граф. У першій графі визначаються розподіл смуг частот між радіослужбами Міжнародного союзу електрозв'язку і примітки, рекомендовані Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, зміст яких викладається наприкінці Таблиці. У другій графі Національної таблиці визначаються розподіл смуг частот між радіослужбами в Україні і примітки до нього, зміст яких викладається наприкінці Таблиці. У третій графі визначаються смуги радіочастот в Україні, а саме: смуги радіочастот загального використання - призначені для використання радіоелектронними засобами загального призначення; смуги радіочастот спеціального використання - призначені для переважного використання радіоелектронними засобами спеціального призначення. АЗРЧ, з урахуванням інтересів України, організовує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв`язку, а також щодо розширення смуг радіочастот для загального використання, в тому числі шляхом конверсії та перерозподілу радіочастотного ресурсу України. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України підлягає опублікуванню АЗРЧ."  
Враховано    
34. Стаття 7. Виділення радіочастот, смуг радіочастот Виділення радіочастот, смуг радіочастот для розроблення, модернізації, виробництва, реалізації та ввезення з-за кордону радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів здійснюється шляхом запису до Плану використання радіочастотного ресурсу України, який розробляється та затверджується АРЧ. План використання радіочастотного ресурсу України базується на Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України і повинен передбачати закріплення радіочастот, смуг радіочастот для основних типів радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів усіх призначень з урахуванням пріоритетного використання радіочастотного ресурсу для забезпечення безпеки людського життя, задоволення потреб органів виконавчої влади та державного управління, національної оборони, державної безпеки, охорони державного кордону, правоохоронної діяльності, безпеки об'єктів ядерної енергетики в умовах надзвичайних ситуацій, безпеки польотів у повітряному просторі України.   -66- Кабінет Міністрів України
Статтю 7 доцільно викласти в редакції: "Виділення радіочастот, смуг радіочастот здійснюється з метою подальшого присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам та радіовипромінювальним пристроям у виділених смугах радіочастот. Виділення радіочастот, смуг радіочастот для розроблення, модернізації, виробництва та ввезення з-за кордону в України радіопередавальних засобів і радіовипромінювальних пристроїв здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Плану виділення смуг радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України. План виділення смуг радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України базується на Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України і має передбачати виділення радіочастот, смуг радіочастот усім типам радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв без наявності рішення щодо виділення смуг радіочастот забороняється. Виділення смуг радіочастот (перелік радіочастот) радіочастотним органам, які здійснюють у цих смугах присвоєння радіочастот для радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Плану виділення смуг радіочастот радіочастотним органам України. Плани виділення ведуться: Міністерством оборони України - у повному обсязі, Адміністрацією - в частині цивільних користувачів. Порядок прийняття рішення про виділення, ведення Планів виділення та внесення до них відповідних змін і доповнень встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково   Стаття 9. Виділення радіочастот 1. Порядок виділення радіочастот встановлюється АЗРЧ. 2. Виділення радіочастот дозволяє ліцензування використання радіочастот та/чи присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам та радіовипромінювальним пристроям у виділених смугах радіочастот. 3. Виділення радіочастот вносяться до Плану використання радіочастотного ресурсу України. 4. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати основним положенням Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і передбачати виділення радіочастот усім типам дозволених радіотехнологій. 5. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону без наявності рішення щодо виділення радіочастот забороняється. 6. План використання радіочастотного ресурсу України розробляється Центром "Укрчастотнагляд" і затверджується АЗРЧ.  
    -67- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 9. Виділення радіочастот Порядок виділення радіочастот встановлюється АЗРЧ. Виділення радіочастот дозволяє ліцензування використання радіочастот та/чи присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам та радіовипромінювальним пристроям у виділених смугах радіочастот. Виділення радіочастот вносяться до Плану використання радіочастот радіосистемами в Україні. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати основним положенням Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і передбачати виділення радіочастот усім типам дозволених радіотехнологій. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, продаж в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв без наявності рішення щодо виділення радіочастот забороняється. План використання радіочастот радіосистемами в Україні розробляється Центром "Укрчастотнагляд" і затверджується АЗРЧ."  
Враховано    
35. Стаття 8. Присвоєння радіочастот Растотні присвоєння у смугах радіочастот спеціального використання та у смугах радіочастот загального використання щодо відповідних користувачів здійснюється на термін дії відповідної ліцензії (для телерадіокомпаній - ліцензії на канал мовлення) на підставі вимог Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу в Україні, умов забезпечення електромагнітної сумісності.   -68- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
У п. 1 ст. 8 текст в дужках, після слів: "ліцензій на" записати слова: "частину або" далі - за текстом.  
Враховано   Стаття 10. Присвоєння радіочастот 1. Частотні присвоєння здійснюється Центром "Укрчастотнагляд" на термін дії відповідної ліцензії (для телерадіокомпаній - ліцензії на частину або канал мовлення) на підставі вимог Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, Плану використання радіочастот радіосистемами в Україні, ліцензії на використання радіочастот, за умов забезпечення електромагнітної сумісності відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв.  
36. Забороняється використання у підприємницькій діяльності частотних присвоєнь, визначених у Національній таблиці України у смугах радіочастот спеціального використання. Загальний порядок присвоєння радіочастот визначається АРЧ.   -69- Кабінет Міністрів України
Статтю доцільно викласти в редакції: "Присвоєння радіочастот радіоелектронному засобу чи радіовипромінювальному пристрою здійснюється радіочастотними органами на підставі вимог Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, Планів виділення, умов забезпечення електромагнітної сумісності. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям в частині військових користувачів здійснюється радіочастотними органами військової підсистеми без узгоджень з радіочастотними органами цивільної підсистеми. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям в частині цивільних користувачів здійснюється радіочастотними органами цивільної підсистеми після узгоджень з радіочастотними органами військової підсистеми. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється тільки за наявності ліцензії на підприємницьку діяльність, пов'язану з використанням радіочастотного ресурсу. Термін щодо проведення робіт з присвоєння радіочастот визначається та узгоджується з Адміністрацією та Міністерством оборони України. Присвоєння радіочастот може бути анульовано у випадках: порушення умов використання присвоєних радіочастот; завершення терміну дії дозволу на використання присвоєних радіочастот; відмови від присвоєних радіочастот за заявою власника радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв; не введення в дію радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв у встановлений термін; необхідність задоволення потреб національної безпеки, оборони, суспільних інтересів держави; несплати відповідних платежів, передбачених чинним законодавством. Порядок присвоєння та анулювання радіочастот встановлює Кабінет Міністрів України."  
Відхилено   2. Частотні присвоєння можуть бути анульовані Центром "Укрчастотнагляд" через місяць після письмового попередження користувачу у випадку, коли вони не використовуються з заявленою метою протягом більше одного року, а також у випадку порушення умов та порядку частотного присвоєння. 3. Забороняється підприємницька діяльність у смуг радіочастот спеціального використання. 4. Порядок присвоєнь радіочастот затверджується АЗРЧ.  
37. Стаття 9. Захист інтересів держави Потреби усіх користувачів радіочастотного ресурсу України, а також надання пріоритетів окремим групам користувачів, забезпечуються внесенням до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України відповідних записів та Планом використання радіочастотного ресурсу України.   -70- Кабінет Міністрів України
Статтю 9 доцільно вилучити.  
Відхилено   Стаття 11. Захист інтересів держави 1. Потреби усіх користувачів радіочастотного ресурсу України, а також надання пріоритетів окремим групам користувачів, забезпечуються внесенням відповідних записів до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і рішень до Плану використання радіочастотного ресурсу радіосистемами в Україні.  
38. Захист інтересів держави щодо використання радіочастотного ресурсу, в тому числі і на міжнародному рівні, забезпечується органами державного управління у сфері використання радіочастотного ресурсу, які зазначені в статті 4 цього Закону, відповідно до їх компетенції. Захист інформації щодо радіочастотного ресурсу здійснюється згідно чинного законодавства.   -71- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
ч. 2 викласти у редакції: "Захист інтересів держави щодо використання радіочастотного ресурсу, в тому числі і на міжнародному рівні, здійснюється АЗРЧ." Ч. 3 статті - виключити.  
Враховано   2. Захист інтересів держави щодо використання радіочастотного ресурсу, в тому числі і на міжнародному рівні, здійснюється АЗРЧ.  
39. Стаття 10. Особливості використання радіочастотного ресурсу в умовах воєнного та надзвичайного стану і надзвичайних ситуацій У воєнний час радіочастотний ресурс України переходить у повне розпорядження держави. В умовах надзвичайного стану і надзвичайних ситуацій можуть вводитися тимчасові обмеження на використання по всій території України чи у окремих її регіонах радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів будь-яких форм власності та призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -72- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 12 викласти у редакції: "Стаття 12. Використання радіочастотного ресурсу в умовах воєнного та надзвичайного стану, надзвичайних екологічних ситуацій Тимчасові обмеження по всій території України чи у окремих її регіонах на використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв будь-яких форм власності в умовах надзвичайного стану і надзвичайних ситуацій вводяться у порядку передбаченому чинним законодавством України."  
Враховано   Стаття 12. Використання радіочастотного ресурсу в умовах воєнного та надзвичайного стану, надзвичайних екологічних ситуацій Тимчасові обмеження по всій території України чи у окремих її регіонах на використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв будь-яких форм власності в умовах надзвичайного стану і надзвичайних ситуацій вводяться у порядку передбаченому чинним законодавством України.  
    -73- Кабінет Міністрів України
Статтю доцільно розділити на дві статті: "Стаття 10. Особливості управління радіочастотним ресурсом України в особливий період З введенням в Україні особливого періоду весь радіочастотний ресурс держави переходить у повне розпорядження Міністерства оборони України з наданням йому всіх прав щодо управління радіочастотним ресурсом України. Всі радіочастотні органи переходять у підпорядкування Міністерства оборони України. Порядок переходу на здійснення державного управління радіочастотним ресурсом в особливий період визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 11. Використання радіочастотного ресурсу України в особливий період В особливий період управління радіочастотним ресурсом України здійснює Міністерство оборони України. Всі користувачі радіочастотного ресурсу України припиняють роботу своїх радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв і здають їх радіочастотним органам Міністерства внутрішніх справ України за місцем їх використання, крім тих користувачів, які мають дозвіл на використання своїх радіоелектронних засобів та/чи радіовипромінювальних пристроїв в особливий період. Порядок здачі радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв та використання радіочастотного ресурсу в особливий період визначається Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
40. Стаття 11. Особливості регулювання використання радіочастотного ресурсу суднами, космічними системами та літальними апаратами Регулювання використання радіочастотного ресурсу суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами здійснюється згідно з урахуванням вимог чинного законодавства та міжнародними договорами України та з обов'язковою участю відповідних центральних органів виконавчої влади.   -74- Кабінет Міністрів України
Статтю 11 доцільно вилучити.  
Відхилено   Стаття 13. Особливості регулювання використання радіочастотного ресурсу суднами, космічними системами та літальними апаратами Регулювання використання радіочастотного ресурсу суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства та міжнародними договорами України та з участю відповідних центральних органів виконавчої влади.  
41. Стаття 12. Особливості використання радіочастотного ресурсу аматорською радіослужбою Використання радіочастотного ресурсу України аматорською радіослужбою визначається Регламентом аматорського радіозв'язку України, який розробляється АРЧ за участю громадських об'єднань радіоаматорів України з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій зв'язку, і повинно забезпечувати ефективне функціонування аматорського радіозв'язку в Україні.   -75- Кабінет Міністрів України
У статті 12 після слів: "який розробляється" абревіатуру "АРЧ" вилучити і записати: "Адміністрацією та узгоджується з Міністерством оборони України", далі - за текстом.  
Відхилено   Стаття 14. Особливості використання радіочастотного ресурсу аматорською радіослужбою Використання радіочастотного ресурсу України аматорською радіослужбою визначається Регламентом аматорського радіозв'язку України, який розробляється та затверджується АЗРЧ за участю громадських об'єднань радіоаматорів України з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій зв'язку, і повинно забезпечувати ефективне функціонування аматорського радіозв'язку в Україні. Стаття 15. Особливості використання радіочастотного ресурсу аудіовізуальними засобами масової інформації 1. Порядок використання радіочастот телерадіоорганізаціями, а також гармонійний розподіл смуг радіочастот та контроль за ефективним використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення визначається Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та цим Законом. 2. Присвоєння радіочастот для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 3. Обмеження, тимчасове припинення чи зупинення використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, які використовуються телерадіоорганізаціями на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення можуть бути встановлені Національною радою і АЗРЧ, якщо їх використання порушує чинне законодавство України, становить загрозу здоров'ю громадян чи національній безпеці України або у судовому порядку. 4. Платежі за використання радіочастотного ресурсу телерадіоорганізаціями, які працюють на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення здійснюються Національною радою. 5. Національна рада здійснює платежі АЗРЧ за рахунок надходжень від грошового збору за видачу телерадіоорганізаціям ліцензій на право мовлення.  
    -76- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти в редакції: "Використання радіочастотного ресурсу України аматорською радіослужбою визначається Регламентом аматорського радіозв'язку України, який розробляється та затверджується АЗРЧ за участю громадських об'єднань радіоаматорів України з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій зв'язку, і повинно забезпечувати ефективне функціонування аматорського радіозв'язку в Україні."  
Враховано    
    -77- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
додати нову статтю наступного змісту: "Стаття 15. Особливості використання радіочастотного ресурсу аудіовізуальними засобами масової інформації Порядок використання радіочастот телерадіоорганізаціями, а також гармонійний розподіл смуг радіочастот та контроль за ефективним використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення визначається Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та цим Законом. Присвоєння радіочастот для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Обмеження, тимчасове припинення чи зупинення використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, які використовуються телерадіоорганізаціями на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення можуть бути встановлені Національною радою і АЗРЧ, якщо їх використання якщо їх використання порушує чинне законодавство України, становить загрозу здоров'ю громадян чи національній безпеці України або у судовому порядку. Платежі за використання радіочастотного ресурсу телерадіоорганізаціями, які працюють на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення здійснюються Національною радою. Національна рада здійснює платежі АЗРЧ за рахунок надходжень від грошового збору за видачу телерадіоорганізаціям ліцензій на право мовлення."  
Враховано    
42. Стаття 13. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування та будівництво, використання радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону Радіопередавальні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України використовуються, реалізовуються, придбуваються, розробляються, модернізуються, виробляються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі. Перелік радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв для використання, реалізації та ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, визначає АРЧ. Використання, реалізація радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв не визначених переліком, без відповідного дозволу, а також не сертифікованих згідно з законодавством, забороняється. Дозволи на використання та реалізацію радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону видаються АРЧ.   -78- Кабінет Міністрів України
Статтю 13 доцільно розділити на дві статті і викласти в редакції: "Стаття 13. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування та будівництво, використання радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону Радіоелектронні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України розробляються, модернізуються, виробляються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі. Перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв для розроблення, модернізування, вироблення та ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, визначається Кабінетом Міністрів України. Юридичні та фізичні особи здійснюють розробку, модернізацію, виробництво радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону при наявності рішення про виділення смуг радіочастот. Дозволи на розробку, модернізацію, виробництво радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону надаються: Міністерством оборони України - в частині військових користувачів, Адміністрацією - в частині цивільних користувачів. Стаття 14. Реалізація і придбання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України Радіоелектронні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України реалізуються та придбуваються на дозвільній основі. Перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для реалізації і придбання яких не потрібні дозволи, визначається Кабінетом Міністрів України. Реалізація і придбання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, не визначених переліком, без відповідного дозволу, а також не сертифікованих згідно з законодавством, забороняється. Порядок надання дозволів на реалізацію і придбання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково   Стаття 16. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування та будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону 1. Радіоелектронні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України розробляються, модернізуються, виробляються, реалізовуються, придбуваються, проектуються, будуються, використовуються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі. 2. Перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для розроблення, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, проектування, будівництва, використання та ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, визначає АЗРЧ. 3. Юридичні та фізичні особи здійснюють розробку, модернізацію, виробництво, реалізацію, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону при наявності рішення про виділення смуг радіочастот. 4. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону не визначених переліком, без відповідного дозволу, а також не сертифікованих згідно з законодавством, забороняється.  
    -79- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти в редакції: "Радіоелектронні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України розробляються, модернізуються, виробляються, реалізовуються, придбуваються, проектуються, будуються, використовуються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі. Перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для розроблення, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, проектування, будівництва, використання та ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, визначає АЗРЧ. Юридичні та фізичні особи здійснюють розробку, модернізацію, виробництво, реалізацію, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону при наявності рішення про виділення смуг радіочастот. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону не визначених переліком, без відповідного дозволу, а також не сертифікованих згідно з законодавством, забороняється."  
Враховано    
    -80- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
У п. 2 ст. 13 слово: "реалізації" вилучити.  
Відхилено    
    -81- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У п. 3 ст. 13 слово: "реалізація" вилучити.  
Відхилено    
    -82- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У п. 4 ст. 13 слова: "та реалізацію" - вилучити.  
Відхилено    
43. Стаття 14. Радіочастотний моніторинг Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у сфері використання радіочастотного ресурсу.   -83- Кабінет Міністрів України
Статтю 14 доцільно вилучити.  
Відхилено   Стаття 17. Радіочастотний моніторинг у сфері використання радіочастотного ресурсу України 1. Радіочастотний моніторинг у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється з метою визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу та розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у сфері використання радіочастотного ресурсу.  
44. Організація та проведення радіочастотного моніторингу у відповідності до чинного законодавства здійснюється АРЧ.   -84- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статті 14 та 16 доцільно об'єднати і викласти у редакції: "Стаття 17. Радіочастотний моніторинг у сфері використання радіочастотного ресурсу України Радіочастотний моніторинг і облік у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюються з метою визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу та розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у сфері використання радіочастотного ресурсу. Організація і проведення радіочастотного моніторингу та обліку у сфері радіочастотного ресурсу України відповідно до чинного законодавства здійснюють АЗРЧ і Центром "Укрчастотнагляд" у порядку, встановленому АЗРЧ. Внесенню у державний реєстр підлягають ліцензії на використання радіочастот і каналів мовлення, частотні присвоєння, позивні сигналів, дозволи на реалізацію, проектування та будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України, ввезення їх з-за кордону, тощо."  
Враховано   2. Організація і проведення радіочастотного моніторингу у сфері радіочастотного ресурсу України відповідно до чинного законодавства здійснюється АЗРЧ і Центром "Укрчастотнагляд" у порядку, встановленому АЗРЧ. 3. Внесенню у державний реєстр підлягають ліцензії на використання радіочастот і каналів мовлення, частотні присвоєння, позивні сигналів, дозволи на реалізацію, проектування та будівництво, використання радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України, ввезення їх з-за кордону, тощо.  
45. Стаття 15. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу Метою державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу є розв'язання завдань дотримання чинного законодавства, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів будь-якого призначення, здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку використання радіочастотного ресурсу, радіоелектронних пристроїв, радіопередавальних засобів, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних завад радіоприйманню та запобігання правопорушенням у цій сфері. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу в інтересах збереження державної таємниці охоплює користувачів як спеціальної, так і загальної категорій. Державний нагляд за радіочастотним ресурсом здійснює АРЧ. Посадові особи органів державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України, які зазначені у статті 4 цього Закону, відповідно до своїх повноважень мають право спільно з АРЧ: перевіряти дотримання актів законодавства та інших нормативних актів про використання радіочастотного ресурсу України всіма без винятку юридичними та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію; в межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків в сфері радіочастотного ресурсу; обмежувати, тимчасово припиняти чи зупиняти використання радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів, що не задовольняють вимогам законодавства про використання радіочастотного ресурсу; притягати в установленому порядку до відповідальності юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні законодавства про використання радіочастотного ресурсу. Посадові особи органів державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України, визначені у статті 4 цього Закону, в межах їх повноважень мають право на доступ з метою контролю дотримання вимог чинного законодавства і Конституції України у приміщення, де розміщені радіоелектронні пристрої і радіопередавальні засоби, для використання яких потрібен дозвіл або які створюють радіозавади.   -85- Кабінет Міністрів України
Ст. 15 доцільно викласти у редакції: "Стаття 15. Державний нагляд у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України Державний нагляд здійснюється з метою контролю за додержанням встановленого порядку управління і використання радіочастотного ресурсу України. Нагляд складається з: контролю діяльності радіочастотних органів щодо здійснення заходів управління і контролю діяльності користувачів щодо додержання встановленого порядку використання радіочастотного ресурсу; радіоконтролю - контролю за параметрами випромінювання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв. Завданнями державного нагляду є: контроль за ефективністю управління радіочастотним ресурсом України; контроль за використанням користувачами радіочастотного ресурсу вимог нормативно-правових документів; виявлення та припинення дії радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які працюють без відповідних дозволів; виявлення та припинення дії радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які працюють з порушенням технічних параметрів радіовипромінювань, визначених дозволами та іншими нормативними документами; пошук та припинення дії джерел ненавмисних радіозавад; визначення відповідності технічних характеристик радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв виданим дозволам та іншим нормативним документам. Державний нагляд у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу здійснюють Адміністрація, Міністерство оборони України, радіочастотні органи. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу в частині військових користувачів здійснюється радіочастотними органами військової підсистеми. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу в частині цивільних користувачів здійснюється радіочастотними органами цивільної підсистеми. Порядок організації та здійснення державного нагляду визначається Адміністрацією та Міністерством оборони України і затверджується Кабінетом Міністрів України. Посадові особи радіочастотних органів, відповідно до наданих їм повноважень, під час здійснення державного нагляду мають право: на доступ у приміщення з метою перевірки розміщених у них радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, на використання яких видано або необхідно отримати дозвіл, а також у випадку, коли зазначені засоби чи пристрої створюють радіозавади; перевіряти додержання законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо управління та використання радіочастотного ресурсу України всіма без винятку цивільними користувачами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію; надавати користувачам радіочастотного ресурсу обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері використання радіочастотного ресурсу України; обмежувати, тимчасово зупиняти чи припиняти використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, що не відповідають вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо використання радіочастотного ресурсу України; притягати в установленому порядку до відповідальності юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо використання радіочастотного ресурсу України. Посадові особи радіочастотних органів Міністерства внутрішніх справ України, мають право вилучати радіоелектронні засоби чи радіовипромінювальні пристрої, які використовуються без відповідного дозволу. Питання щодо їх подальшого використання вирішується згідно з чинного законодавства.  
Відхилено   Стаття 18. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу 1. Метою державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу є розв'язання завдань дотримання чинного законодавства, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв будь-якого призначення, здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку використання радіочастотного ресурсу, радіоелектронних засобів, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних завад радіоприйманню та запобігання правопорушенням у цій сфері. 2. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу в інтересах збереження державної таємниці охоплює користувачів як спеціальної, так і загальної категорій. 3. Державний нагляд за радіочастотним ресурсом здійснює АЗРЧ та Центр "Укрчастотнагляд". 4. Посадові особи органів, що здійснюють державне управління у сфері використання радіочастотного ресурсу України (керівники та їх заступники, а також інші працівники цих органів, спеціально уповноважені наказами їх керівників) відповідно до своїх повноважень при здійсненні службових обов'язків мають право: 4.1. на доступ у приміщення з метою перевірки розміщених у них радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, на використання яких видано або необхідно отримати дозвіл, а також у випадку, коли зазначені засоби чи пристрої створюють радіозавади; 4.2. перевіряти дотримання актів законодавства та інших нормативних актів про використання радіочастотного ресурсу України всіма без винятку юридичними та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію; 4.3. в межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків в сфері використання радіочастотного ресурсу; 4.4. обмежувати, тимчасово припиняти чи зупиняти використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, що не задовольняють вимогам законодавства про використання радіочастотного ресурсу; 4.5. порушувати в установленому порядку питання щодо притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні законодавства про використання радіочастотного ресурсу.  
    -86- Мороз А.М. (в.о. № 82)
У п. 4 ч. 4 ст. 15 замість слова: "притягати" записати: "порушувати", а після слова: "порядку" записати слова: "питання щодо" , слово: "до" - вилучити.  
Враховано у статті 17   
46. Стаття 16. Державний облік у сфері радіочастотного ресурсу Державний облік у сфері радіочастотного ресурсу здійснюється з метою забезпечення відповідних органів виконавчої влади та державного управління обліковою інформацією, на основі якої готуються пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, розробляється План використання радіочастотного ресурсу України, надаються частотні присвоєння та вживаються заходи з ефективного і раціонального використання радіочастотного ресурсу з урахуванням умов електромагнітної сумісності радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв. Державний облік у сфері радіочастотного ресурсу ведеться Адміністрацією радіочастот України. Внесенню у державний реєстр підлягають ліцензії на використання радіочастот і каналів мовлення, використання радіочастот для потреб телерадіомовлення, частотні присвоєння, позивні сигнали, дозволи на реалізацію, проектування та будівництво, використання радіопередавальних засобів і радіоелектронних пристроїв на території України, ввезення їх з-за кордону тощо. Державний реєстр дозволів, частотних присвоєнь та ліцензій (окрім питань, віднесених законодавством України до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення) веде АРЧ на підставі даних відповідних органів виконавчої влади та державного управління.   -87- Кабінет Міністрів України
Ст. 16 доцільно викласти у редакції: "Стаття 16. Державний облік у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України Державний облік у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється з метою забезпечення органів державного управління радіочастотним ресурсом України обліковою інформацією, на основі якої готуються пропозиції щодо вирішення завдань управління радіочастотним ресурсом. Обліку підлягає інформація щодо розподілу, виділення, присвоєння радіочастот, смуг радіочастот, нагляду, міжнародно-правових заходів, тактико-технічних характеристик радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, законодавчих та інших нормативно-правових актів. Державний облік у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України ведеться: Адміністрацією - щодо радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв цивільної підсистеми; Міністерством оборони України - щодо всіх радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв.  
Відхилено    
    -88- Кабінет Міністрів України
Розділ ІІ доповнити новою статтею: "Стаття 17. Сертифікація радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв цивільного призначення Усі користувачі радіочастотного ресурсу України - власники радіоелектронних засобів або радіовипромінювальних пристроїв повинні бути акредитовані в національній системі сертифікації України згідно з чинним законодавством. Порядок проведення сертифікаційних випробувань радіоелектронних засобів або радіовипромінювальних пристроїв, а також перелік нормативних документів, на відповідність яким проводяться сертифікаційні випробування, визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково в статті 20   
47. Стаття 17. Ліцензування користувачів радіочастотного ресурсу України Ліцензування є один з методів регулювання діяльності в сфері радіочастотного ресурсу України. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України надається Адміністрацією радіочастот України (окрім питань віднесених до повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення). Порядок надання ліцензії користувачам радіочастотного ресурсу визначає АРЧ за погодженням з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Видача ліцензії на використання радіочастоти у підприємницькій діяльності здійснюється на конкурсних засадах на основі розміру ставок зборів, зазначених в частині 4 статті 22 цього Закону з дотриманням вимог Антимонопольного законодавства. Рішення АРЧ про видачу ліцензії, або відмова у її видачі приймається у термін не пізніше 30 календарних днів з дня одержання АРЧ заяви та необхідних документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинно бути вказано підстави відмови. За видачу ліцензії встановлюється плата у визначених державними нормативними актами обсягах. В окремих випадках актами законодавства можуть встановлюватися інші розміри плати за видачу ліцензії та порядок зарахування одержаних коштів.   -89- Кабінет Міністрів України
Назву статті 17 доцільно викласти в редакції: "Ліцензування використання радіочастотного ресурсу України" Статтю доцільно викласти в редакції: "Ліцензування є одним з основних методів регулювання підприємницької діяльності, пов'язаної з використанням радіочастотного ресурсу України. Ліцензування підприємницької діяльності, пов'язаної з використанням радіочастотного ресурсу повинно забезпечувати: впровадження державної політики у сфері використання радіочастотного ресурсу України суб'єктами підприємницької діяльності; ефективне і раціональне використання радіочастотного ресурсу України суб'єктами підприємницької діяльності; створення сприятливих для розвитку підприємництва в усіх галузях економіки держави, які пов'язані з використанням радіочастотного ресурсу; максимальне забезпечення потреб суб'єктів підприємницької діяльності в радіочастотному ресурсі; впровадження і розвиток в Україні високотехнологічних систем радіозв'язку. Порядок ліцензування підприємницької діяльності з використанням радіочастотного ресурсу встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково   Стаття 19. Ліцензування використання радіочастот 1. Ліцензування є одним з методів регулювання діяльності в сфері використання радіочастотного ресурсу України. 2. Ліцензія на використання радіочастот надається АЗРЧ. Порядок надання ліцензії користувачам радіочастотного ресурсу визначає АЗРЧ. 3. Телерадіоорганізаціям - користувачам каналів мовлення ліцензії на використання радіочастот видаються в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і погодженому з АЗРЧ. 4. Порядок надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення визначається АЗРЧ за погодженням з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. 5. Рішення АЗРЧ про видачу ліцензії на використання радіочастот, або відмова у її видачі приймається у термін не пізніше 60 календарних днів з дня одержання АЗРЧ заяви на отримання ліцензії. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані підстави відмови. 6. За видачу ліцензії встановлюється плата у визначених державними нормативними актами обсягах. 7. Термін дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України визначається АЗРЧ, але не може бути меншим ніж 5 років.  
48. Термін дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України визначається АРЧ, але не може бути меншим ніж на 5 років. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання. Після припинення користувачем радіочастотного ресурсу своєї діяльності надана АРЧ ліцензія втрачає силу.   -90- Мороз А.М. (в.о. № 82)
П. 8 ст. 17 замість слів: "може бути оскаржене" записати: "порушує позов до суду про анулювання ліцензії".  
Враховано   8. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання. Після припинення користувачем радіочастотного ресурсу своєї діяльності надана АЗРЧ ліцензія втрачає силу.  
49. У разі порушення користувачем радіочастотного ресурсу зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності, АРЧ видає відповідне розпорядження про усунення порушень чи зупинення її дію на визначений термін або до усунення цих порушень. У разі повторного порушення порядку використання радіочастотного ресурсу України та умов зазначених у ліцензії користувача, АРЧ може прийняти рішення про анулювання ліцензії. Рішення АРЧ про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржене користувачем до суду або до арбітражного суду.   -91- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
статтю викласти у редакції: "Стаття 19. Ліцензування використання радіочастот Ліцензування є одним з методів регулювання діяльності в сфері використання радіочастотного ресурсу України. Ліцензія на використання радіочастот надається АЗРЧ. Порядок надання ліцензії користувачам радіочастотного ресурсу визначає АЗРЧ. Телерадіоорганізаціям - користувачам каналів мовлення ліцензії на використання радіочастот видаються в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і погодженому з АЗРЧ. Порядок надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення визначається АЗРЧ за погодженням з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Рішення АЗРЧ про видачу ліцензії на використання радіочастот, або відмова у її видачі приймається у термін не пізніше 60 календарних днів з дня одержання АЗРЧ заяви на отримання ліцензії. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані підстави відмови. За видачу ліцензії встановлюється плата у визначених державними нормативними актами обсягах. Термін дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України визначається АЗРЧ, але не може бути меншим ніж 5 років. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання. Після припинення користувачем радіочастотного ресурсу своєї діяльності надана АЗРЧ ліцензія втрачає силу. У разі порушення користувачем радіочастотного ресурсу зазначених у ліцензії особливих умов і правил використання радіочастотного ресурсу України, АЗРЧ видає відповідне розпорядження про усунення порушень та/чи зупинення її дію на визначений термін або до усунення цих порушень. У разі повторного порушення порядку використання радіочастотного ресурсу України та умов зазначених у ліцензії користувача, АЗРЧ приймає рішення про анулювання відповідної ліцензії. Рішення АЗРЧ про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржене користувачем до суду або до арбітражного суду.  
Враховано   9. У разі порушення користувачем радіочастотного ресурсу зазначених у ліцензії особливих умов і правил використання радіочастотного ресурсу України, АЗРЧ видає відповідне розпорядження про усунення порушень та/чи зупинення її дію на визначений термін або до усунення цих порушень. 10. У разі повторного порушення порядку використання радіочастотного ресурсу України та умов зазначених у ліцензії користувача, АЗРЧ приймає рішення про анулювання відповідної ліцензії. 11. Рішення АЗРЧ про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржене користувачем до суду або до арбітражного суду.  
50. Стаття 18. Стандарти, норми і правила у сфері радіочастотного ресурсу Стандарти, норми і правила у сфері радіочастотного ресурсу розробляються та приймаються АРЧ за погодженням з Кабінетом Міністрів України, підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України. Зазначені стандарти, норми і правила встановлюються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері радіочастотного ресурсу.   -92- Кабінет Міністрів України
Ст. 18 доцільно викласти в редакції: "Стаття 18. Стандарти, норми і правила у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України Органи, що здійснюють державне управління радіочастотним ресурсом організовують розроблення стандартів, норм та правил у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України, які приймаються і затверджуються відповідними органами центральної виконавчої влади згідно з їх компетенцією і підлягають опублікуванню в засобах масовою інформації. Зазначені стандарти, норми і правила встановлюються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу."  
Враховано частково   Стаття 20. Стандарти, норми і правила у сфері використання радіочастотного ресурсу 1. Стандарти, норми і правила у сфері використання радіочастотного ресурсу затверджуються АЗРЧ та підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України. 2. Зазначені стандарти, норми і правила встановлюються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері використання радіочастотного ресурсу. 3. Усі радіоелектронні засоби або радіовипромінювальні пристрої повинні бути акредитовані в національній системі сертифікації України згідно з чинним законодавством. 4. Порядок проведення сертифікаційних випробувань радіоелектронних засобів або радіовипромінювальних пристроїв, а також перелік нормативних документів, на відповідність яким проводяться сертифікаційні випробування, визначається АЗРЧ.  
    -93- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 20. Стандарти, норми і правила у сфері використання радіочастотного ресурсу Стандарти, норми і правила у сфері використання радіочастотного ресурсу затверджуються АЗРЧ та підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України. Зазначені стандарти, норми і правила встановлюються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері використання радіочастотного ресурсу. Усі радіоелектронні засоби або радіовипромінювальні пристрої повинні бути акредитовані в національній системі сертифікації України згідно з чинним законодавством. Порядок проведення сертифікаційних випробувань радіоелектронних засобів або радіовипромінювальних пристроїв, а також перелік нормативних документів, на відповідність яким проводяться сертифікаційні випробування, визначається АЗРЧ."  
Враховано    
51. Розділ III. Користувачі радіочастотного ресурсу, їх права та обов'язки Стаття 19. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу Категорії користувачів радіочастотного ресурсу визначаються на основі належності до спеціальної чи загальної підсистем. До спеціальних користувачів належать юридичні особи, що забезпечують потреби певних центральних органів державної влади та управління, національної оборони, державної безпеки, охорони державного кордону, правоохоронної діяльності, безпеку польотів у повітряному просторі України, функціонування транспортної системи, запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідацію їх наслідків та захист населення у випадках, коли ці юридичні особи отримують фінансування з державного бюджету і не здійснюють підприємницьку діяльність з використанням виділеного їм радіочастотного ресурсу України. Перелік спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України визначається АРЧ за погодженням з Кабінетом Міністрів України.   -94- Кабінет Міністрів України
Статтю 19 доцільно викласти в редакції: "Стаття 19. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу Користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на військові та цивільні. До військових користувачів радіочастотного ресурсу України належать юридичні особи, які виконують державні завдання, утримуються за рахунок Державного бюджету України і не проводять підприємницької діяльності з використанням виділеного їм радіочастотного ресурсу України. До цивільних користувачів радіочастотного ресурсу України належать усі юридичні та фізичні особи, які не віднесені до військових користувачів. Перелік військових та цивільних користувачів визначається Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено   Розділ III. Користувачі радіочастотного ресурсу, їх права та обов'язки Стаття 21. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу 1. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу визначаються в залежності від використання ними смуг радіочастот спеціального чи загального використання. 2. Перелік спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України визначається АЗРЧ за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 3. До загальних користувачів належать усі юридичні та фізичні особи, які не віднесені до спеціальних користувачів.  
52. До загальних користувачів належать усі юридичні та фізичні особи, які не віднесені до спеціальних користувачів.   -95- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
У п. 2 ст. 19 після слів: "транспортної системи" записати: "космічної діяльності" далі - за текстом.  
Відхилено    
    -96- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю доцільно викласти у редакції: "Стаття 21. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу 1. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу визначаються в залежності від використання ними смуг радіочастот спеціального чи загального використання. 2. Перелік спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України визначається АЗРЧ за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 3. До загальних користувачів належать усі юридичні та фізичні особи, які не віднесені до спеціальних користувачів."  
Немає висновку    
53. Стаття 20. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу 1. Усі фізичні і юридичні особи незалежно від форм власності мають право на використання радіочастотного ресурсу на дозвільній основі згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами України. 2. Користувачі радіочастотного ресурсу мають право: 2.1. оскаржувати у судовому порядку рішення органів державного управління і регулювання у сфері радіочастотного ресурсу або їх посадових осіб відповідно до законодавства; 2.2 на відшкодування прямих збитків від неправомірних дій чи бездіяльності органів державного управління і регулювання у сфері радіочастотного ресурсу України або їх посадових осіб. 3. Користувачі радіочастотного ресурсу несуть відповідальність за порушення норм, правил і стандартів використання ними радіочастотного ресурсу відповідно до законодавства. 4. Користувачі радіочастотного ресурсу зобов'язані: 4.1. дотримуватися норм, правил і стандартів у сфері радіочастотного ресурсу, умов наданої ліцензії та (або) дозволу, а також не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до порушень законодавства про радіочастотний ресурс України; 4.2. своєчасно вносити плату за використання радіочастотного ресурсу та забезпечення електромагнітної сумісності; 4.3. у разі припинення використання радіочастотного ресурсу сповістити про це орган, який видав ліцензію та (або) дозвіл на використання радіоелектронного пристрою чи радіопередавального засобу; 4.4. надавати уповноваженим посадовим особам органів державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу, зазначених у частині 2 статті 4 цього Закону, відповідно до їх повноважень інформацію відносно технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів, а також пред'являти на їх вимогу відповідні дозволи, ліцензії, сертифікати, свідоцтва тощо.   -97- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю доцільно викласти у редакції: "Стаття 22. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право: на використання радіочастотного ресурсу України згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, що випливають з цього Закону; оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб згідно з законодавством; на відшкодування прямих збитків від неправомірних дій чи бездіяльності органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб. Користувачі радіочастотного ресурсу зобов'язані: додержуватися стандартів норм і правил у сфері використання радіочастотного ресурсу України, умов наданої ліцензії, дозволів, а також не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до порушень законодавства про використання радіочастотного ресурсу України; сповіщати орган, який видав ліцензію та/чи відповідний дозвіл про тимчасове або постійне припинення використання радіочастотного ресурсу України; надавати посадовим особам радіочастотних органів інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, а також пред'являти за їх вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань використання радіочастотного ресурсу; своєчасно вносити збір за використання радіочастотного ресурсу України, здійснення нагляду за використанням радіочастотного ресурсу та інші платежі, передбачені чинним законодавством України.  
Враховано   Стаття 22. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу 1. Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право: 1.1. на використання радіочастотного ресурсу України згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, що випливають з цього Закону; 1.2. оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб згідно з законодавством; 1.3. на відшкодування прямих збитків від неправомірних дій чи бездіяльності органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб. 2. Користувачі радіочастотного ресурсу зобов'язані: 2.1. додержуватися стандартів, норм і правил у сфері використання радіочастотного ресурсу України, умов наданої ліцензії, дозволів, а також не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до порушень законодавства про використання радіочастотного ресурсу України; 2.2. сповіщати орган, який видав ліцензію та/чи відповідний дозвіл про тимчасове або постійне припинення використання радіочастотного ресурсу України; 2.3. надавати посадовим особам радіочастотних органів інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, а також пред'являти за їх вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань використання радіочастотного ресурсу; 2.4. своєчасно вносити збір за використання радіочастотного ресурсу України, здійснення нагляду за використанням радіочастотного ресурсу та інші платежі, передбачені чинним законодавством України.  
    -98- Кабінет Міністрів України
Статті 20 і 23 доцільно об'єднати і викласти в редакції: "Стаття 20. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право: на використання радіочастотного ресурсу України згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, що випливають з цього Закону; оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб згідно з законодавством; на відшкодування прямих збитків від неправомірних дій чи бездіяльності органів державного управління радіочастотним ресурсом України або їх посадових осіб. Користувачі радіочастотного ресурсу зобов'язані: додержуватися стандартів норм і правил у сфері використання радіочастотного ресурсу України, умов наданої ліцензії, дозволів, а також не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до порушень законодавства про використання радіочастотного ресурсу України; сповіщати орган, який видав ліцензію та/чи відповідний дозвіл про тимчасове або постійне припинення використання радіочастотного ресурсу України; надавати посадовим особам радіочастотних органів інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, а також пред'являти за їх вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань використання радіочастотного ресурсу; своєчасно вносити плату за використання радіочастотного ресурсу України, здійснення нагляду за використанням радіочастотного ресурсу та інших платежів, передбачених діючими нормативними документами."  
Враховано частково    
54. Стаття 21. Радіозавади Власники, радіоелектронні пристрої і радіопередавальні засоби яких створюють радіозавади радіоелектронним пристроям, завадостійкість яких задовольняє відповідним нормам і вимогам, повинні здійснити усі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно приписам органів державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу. Якщо радіопередавальні засоби і радіоелектронні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, що відчуває ці радіозавади, задовольняють відповідним нормам і вимогам, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо обидві сторони не досягли згоди відносно заходів щодо усунення радіозавад, то органи державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу повинні запропонувати обов'язкові для обох сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання частотного присвоєння та (або) дозволів без компенсації збитків.   -99- Кабінет Міністрів України
Статтю 21 доцільно викласти у редакції: "Стаття 21. Забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв З метою забезпечення електромагнітної сумісності здійснюються заходи щодо: визначення умов електромагнітної сумісності діючих (запланованих) радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв з типами радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, яким виділяються смуги радіочастот на етапі виділення; визначення умов електромагнітної сумісності діючих (запланованих) радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв з типами радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, яким присвоюються радіочастоти на етапі присвоєння; надання пріоритетів у використанні окремих радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв; регламентації роботи окремих діючих радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв по частотах, території, терміну та параметрах радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв при проведенні особливо важливих заходів; усунення дії ненавмисних радіозавад; припинення роботи радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які працюють без відповідних дозволів. Адміністрація, Міністерство оборони України, радіочастотні органи та користувачі радіочастотного ресурсу мають вживати всіх заходів щодо не створення взаємних шкідливих завад діючими радіоелектронними засобами і радіовипромінювальними пристроями. Заходи забезпечення електромагнітної сумісності, мають забезпечувати рівень завад між радіоелектронними засобами і радіовипромінювальними пристроями, який не перевищує міжнародні норми та норми, які встановлені в Україні. Порядок організації та здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв визначає Кабінет Міністрів України. Використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які створюють радіозавади, що перевищують діючі норми, забороняється."  
Відхилено   Стаття 23. Радіозавади 1. АЗРЧ і Центр "Укрчастотнагляд" повинні вживати необхідних заходів для усунення радіозавад. 2. Власники радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які створюють радіозавади, повинні здійснити усі необхідні для усунення чи обмеження дій радіозавад заходи. Невиконання цих заходів тягне за собою анулювання частотного присвоєння та (або) відповідних дозволів (ліцензій) без компенсації збитків.  
    -100- Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Статтю викласти у редакції: "АЗРЧ і Центр "Укрчастотнагляд" повинні вживати необхідних заходів для усунення радіозавад. Власники радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, які створюють радіозавади, повинні здійснити усі необхідні для усунення чи обмеження дій радіозавад заходи. Невиконання цих заходів тягне за собою анулювання частотного присвоєння та (або) відповідних дозволів (ліцензій) без компенсації збитків."  
Враховано    
55. Розділ IV. Економічні засади використання радіочастотного ресурсу Стаття 22. Плата за використання радіочастотного ресурсу Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі. Плата за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання. Користувачі радіочастотного ресурсу України сплачують такі збори і платежі: одноразовий збір за видачу ліцензії на використання радіочастоти, у який входить платіж Адміністрації радіочастот України на компенсацію витрат, пов'язаних з частотними присвоєннями, захистом на міжнародному рівні та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів на підставі діючих тарифів; щомісячний платіж за використання радіочастотного ресурсу, який сплачується за фактичний період дії ліцензії на використання радіочастоти у поточному році. Ставки одноразових зборів за видачу ліцензії на використання радіочастоти та щомісячних платежів за використання радіочастотного ресурсу у підприємницькій діяльності за поданням Адміністрації радіочастот України встановлюються законом не частіше одного разу на рік. 75 відсотків коштів від щомісячних платежів за використання радіочастотного ресурсу спрямовуються до Державного бюджету України, 25 відсотків цих коштів та кошти від зборів за видачу ліцензії на використання радіочастоти зараховуються на цільовий позабюджетний рахунок АРЧ і спрямовуються: протягом тижня (не менше 25 відсотків зазначених коштів) для утримання системи радіочастотного моніторингу, державного нагляду та обліку у сфері радіочастотного ресурсу України, решта - на проведення заходів, пов'язаних з конверсією та перерозподілом радіочастотного ресурсу України, веденням Національної таблиці розподілу смуг частот України, виділенням і присвоєнням радіочастот, розробленням планів використання радіочастотного ресурсу України, міжнародним захистом інтересів України у цій сфері, координацією використання радіочастот та радіоелектронних засобів, забезпеченням електромагнітної сумісності функціонуючих радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв різноманітного призначення та інших заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності використання радіочастотного ресурсу України.   -101- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 доцільно викласти у редакції: "Використання радіочастотного ресурсу України військовими користувачами здійснюється на безкоштовній основі. Використання радіочастотного ресурсу України цивільними користувачами здійснюється на платній основі. Плата за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання та здійснення державного управління. Цивільні користувачі радіочастотного ресурсу України сплачують такі збори і платежі: щомісячні платежі за використання радіочастотного ресурсу України; платежі радіочастотним органам. Ставки щомісячних платежів за використання радіочастотного ресурсу України за поданням Кабінету Міністрів України встановлюються законом. Кошти від щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України зараховуються до Державного бюджету України. Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного управління радіочастотним ресурсом України у Державному бюджеті України окремим рядком передбачаються відповідні видатки для Адміністрації і Міністерства оборони України. Платежі радіочастотним органам здійснюються користувачами на підставі діючих тарифів, з метою забезпечення їх діяльності, пов'язаної з присвоєнням радіочастот, захистом присвоєнь радіочастот на міжнародному рівні, забезпеченням електромагнітної сумісності РЕЗ та нагляду за використанням радіочастотного ресурсу."  
Відхилено   Розділ IV. Економічні засади використання радіочастотного ресурсу Стаття 24. Плата за використання радіочастотного ресурсу 1. Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі. 2. Збір за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання. 3. Користувачі радіочастотного ресурсу України, сплачують такі збори і платежі: 3.1. одноразовий платіж за видачу ліцензії на використання радіочастот; 3.2. щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу. 4. Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України у вигляді зборів і платежів, зараховуються до Державного бюджету України. 5. Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії на використання радіочастот та щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу визначаються АЗРЧ не частіше одного разу на рік. 6. Платежі Центру "Укрчастотнагляд" за роботи, пов'язані з частотними присвоєннями, міжнародно-правовим захистом радіочастотного ресурсу, забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв та державним наглядом за використанням радіочастотного ресурсу України здійснюються на підставі діючих тарифів. 7. З метою забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України, здійснення державного управління у сфері його використання, проведення конверсії та перерозподілу смуг радіочастот в межах Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, впровадження та утримання системи радіочастотного моніторингу у Державному бюджеті України окремим рядком передбачаються відповідні видатки у розмірі не менше 30 відсотків зарахованих коштів від платежів і зборів за використання радіочастотного ресурсу України. Розпорядником цих коштів є АЗРЧ.  
56. За несвоєчасну сплату щомісячного платежу за користування радіо частотним ресурсом справляється пеня згідно чинного законодавства.   -102- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
У п. 1 ст. 22 замість слова: "використання" записати: "нераціональне використання".  
Відхилено    
57. У випадку затримки сплати щомісячного платежу більше, ніж на 12 місяців, ліцензія, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.   -103- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
У п. 2 ст. 22 в останньому рядку після слова: "дозволів" записати: "за умови компенсації збитків Адміністрацією радіочастот України", далі - до кінця частини - текст вилучити.  
Відхилено   Стаття 25. Порядок оплати за використання радіочастотного ресурсу України 1. Користувачі радіочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного місяця сплачують щомісячний збір за його використання. 2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за використання радіочастотного ресурсу України справляється пеня згідно з законодавством України.  
    -104- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "1. Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі. 2. Збір за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання. 3. Користувачі радіочастотного ресурсу України, сплачують такі збори і платежі: 3.1. одноразовий платіж за видачу ліцензії на використання радіочастот; 3.2. щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу. 4. Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України у вигляді зборів і платежів, зараховуються до Державного бюджету України. 5. Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії на використання радіочастот та щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу визначаються АЗРЧ не частіше одного разу на рік. 6. Платежі Центру "Укрчастотнагляд" за роботи, пов'язані з частотними присвоєннями, міжнародно-правовим захистом радіочастотного ресурсу, забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв та державним наглядом за використанням радіочастотного ресурсу України здійснюються на підставі діючих тарифів. 7. З метою забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України, здійснення державного управління у сфері його використання, проведення конверсії та перерозподілу смуг радіочастот в межах Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, впровадження та утримання системи радіочастотного моніторингу у Державному бюджеті України окремим рядком передбачаються відповідні видатки у розмірі не менше 30 відсотків зарахованих коштів від платежів і зборів за використання радіочастотного ресурсу України. Розпорядником цих коштів є АЗРЧ."  
Враховано    
    -105- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
У п. 2 ч. 3 замість слова: "використання" записати: "за не використання наданого", далі - за текстом.  
Відхилено    
    -106- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
У частині 4 статті 22 після слова: "радіочастоти" додати: "або каналу мовлення за не використання".  
Відхилено    
    -107- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Після п. 7 додати новий абзац: "Кошти від щомісячних платежів за невикористання наданого радіочастотного ресурсу спрямовуються до Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -108- Гмиря С.П. (в.о. № 105)
В останній частині статті 22 слова: "а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіопередавальних пристроїв" - вилучити.  
Відхилено    
    -109- Кабінет Міністрів України
Доцільно додати нову статтю і викласти її в редакції: "Стаття . Справляння плати за використання радіочастотного ресурсу України Користувачі радіочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного місяця сплачують щомісячний платіж за його використання. За несвоєчасну сплату щомісячного платежу за використання радіочастотного ресурсу України справляється пеня згідно з законодавством України. У випадку несплати щомісячного збору протягом року відповідна ліцензія на діяльність, пов'язану з використанням радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.  
Враховано частково    
    -110- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Ввести нову статтю у редакції: "Стаття 25. Порядок оплати за використання радіочастотного ресурсу України 1. Користувачі радіочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного місяця сплачують щомісячний збір за його використання. 2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за використання радіочастотного ресурсу України справляється пеня згідно з законодавством України."  
Враховано    
58. Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства у сфері радіочастотного ресурсу Особи, винні в порушенні законодавства у сфері радіочастотного ресурсу, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.   -111- Кабінет Міністрів України
Статтю доцільно викласти у редакції: "Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України Особи, винні в порушенні законодавства, стандартів, норм і правил у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством."  
Відхилено   Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства у сфері радіочастотного ресурсу У випадку несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері радіочастотного ресурсу, несуть адміністративну та/чи кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.  
    -112- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства у сфері радіочастотного ресурсу У випадку несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері радіочастотного ресурсу, несуть адміністративну та/чи кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства."  
Враховано    
59. Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері радіочастотного ресурсу 3 метою ефективного використання радіочастотного ресурсу Україна встановлює як двосторонні, так і багатосторонні зв'язки з іноземними державами з урахуванням власних інтересів та можливостей. Реалізація міжнародно-правових заходів щодо управління радіочастот ним ресурсом покладається на АРЧ за участю Кабінету Міністрів України, зацікавлених центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.   -113- Кабінет Міністрів України
Статтю 24 доцільно викласти в редакції: "Стаття 24. Міжнародно-правові заходи щодо управління та використання радіочастотного ресурсу України З метою міжнародно-правового захисту радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв України, інтересів держави та користувачів радіочастотного ресурсу здійснюються наступні заходи: участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку, регіональних та інших міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу; укладання дво- (багато) сторонніх міжнародних угод з управління і використання радіочастотного ресурсу; міжнародна координація присвоєнь радіочастот радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв України та інших країн; реєстрація в Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв України. Міжнародно-правові заходи щодо управління і використання радіочастотного ресурсу України організуються та здійснюються згідно з порядком, який визначає Кабінет Міністрів України."  
Враховано частково   Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері радіочастотного ресурсу 1. 3 метою ефективного використання радіочастотного ресурсу Україна встановлює як двосторонні, так і багатосторонні зв'язки з іноземними державами з урахуванням власних інтересів та можливостей. 2. Міжнародно-правовий захист радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв України, інтересів держави та користувачів радіочастотного ресурсу здійснюється: 2.1. участю у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку, регіональних та інших міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу; 2.2. укладанням дво- чи багатосторонніх міжнародних угод з регулювання і використання радіочастотного ресурсу; 2.3. міжнародною координацією присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України та інших країн; 2.4. реєстрацією у Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України. 3. Реалізація міжнародно-правових заходів щодо управління радіочастотним ресурсом покладається на АЗРЧ, яка залучає для цього інші центральні органи виконавчої влади та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.  
    -114- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері радіочастотного ресурсу 3 метою ефективного використання радіочастотного ресурсу Україна встановлює як двосторонні, так і багатосторонні зв'язки з іноземними державами з урахуванням власних інтересів та можливостей. Міжнародно-правовий захист радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв України, інтересів держави та користувачів радіочастотного ресурсу здійснюється: участю у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку, регіональних та інших міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу; укладанням дво- чи багатосторонніх міжнародних угод з регулювання і використання радіочастотного ресурсу; міжнародною координацією присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України та інших країн; реєстрацією у Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам і радіовипромінювальним пристроям України. Реалізація міжнародно-правових заходів щодо управління радіочастотним ресурсом покладається на АЗРЧ, яка залучає для цього інші центральні органи виконавчої влади та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення."  
Враховано    
60. Розділ V. Прикінцеві положення Стаття 25. Порядок введення в дію цього Закону Ввести в дію Закон України "Про радіочастотний ресурс України" з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" застосовуються чинні законодавчі акти в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Усі ліцензії і дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу до введення в дію цього Закону, зберігають свою дію на вказаний у них термін з обов'язковим виконанням вимог цього Закону. 4. Кабінету Міністрів України: 4.1. у тримісячний термін внести до положень про органи, які здійснюють функції державного управління у сфері радіочастотного ресурсу, необхідні зміни і доповнення, що випливають із Закону України "Про радіочастотний ресурс України"; 4.2. у шестимісячний термін забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; 4.3. у тримісячний термін привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; 4.4. у шестимісячний термін забезпечити розроблення міністерствами і відомствами та затвердження нормативних актів, визначених цим Законом; 4.5. у шестимісячний термін розробити і затвердити нормативні акти Кабінету Міністрів України, визначені цим Законом; 4.6. у місячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект тимчасового Положення про Адміністрацію радіочастот України та її структуру.   -115- Кабінет Міністрів України
Розділ V викласти у редакції: "Стаття 25. Порядок введення в дію цього Закону 1. Ввести в дію цей Закон з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом застосовуються чинні законодавчі акти в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Усі ліцензії і дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу України до введення в дію цього Закону, зберігають свою дію на вказаний у них термін з обов'язковим виконанням вимог цього Закону. 4. Кабінету Міністрів України: у тримісячний термін: внести до положень про органи, які здійснюють функції державного управління у сфері управління і використання радіочастотного ресурсу України, необхідні зміни і доповнення, що випливають з цього Закону; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; у шестимісячний термін: забезпечити перегляд і скасування міністерствами і та іншими центральними органами виконавчої влади України своїх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, визначених цим Законом; розробити і затвердити свої нормативні акти, визначені цим Законом; підготувати і внести на розгляд до Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до чинних законів України, що випливають із цього Закону.  
Враховано частково   Розділ V. Прикінцеві положення Стаття 28. Порядок введення в дію цього Закону 1. Ввести в дію Закон України "Про радіочастотний ресурс України" з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" застосовуються чинні законодавчі акти в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Усі ліцензії і дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу до введення в дію цього Закону, зберігають свою дію на вказаний у них термін з обов'язковим виконанням вимог цього Закону. 4. Кабінету Міністрів України: 4.1. внести до Президента України пропозиції: 4.1.1. у місячний термін - про надання Державному комітету зв'язку та інформатизації України спеціального статусу Адміністрації зв'язку та радіочастот України; 4.1.2. у тримісячний термін - про внесення до положень про органи, які здійснюють функції державного управління у сфері радіочастотного ресурсу, необхідних змін і доповнень, що випливають із Закону України "Про радіочастотний ресурс України"; 4.2. у тримісячний термін - привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; 4.3. у шестимісячний термін забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; 4.4. у шестимісячний термін забезпечити розроблення міністерствами і відомствами та затвердження нормативних актів, визначених цим Законом;  
61. 5. Запропонувати Президенту України в місячний термін внести на затвердження Верховної Ради України кандидатуру на посаду голови Адміністрації радіочастот України. 6. Адміністрації радіочастот України:   -116- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
До ч. 4 ст. 25 додати нову частину: "визначити Державний комітет зв'язку та інформатизації України базовим органом державного управління відповідальним за формування робочих органів Адміністрації радіочастот України."  
Враховано частково   4.5. у шестимісячний термін розробити і внести зміни до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України у відповідності до вимог цього Закону. 5. Внести такі зміни до Законів України:  
62. 6.1. у шестимісячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін і доповнень до чинних актів законодавства України, що випливають із цього Закону;   -117- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Після слів: "в місячний термін" записати: "затвердити Голову Адміністрації радіочастот України".  
Відхилено   5.1. у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №16, ст. 71; 1999 р., №5-6, ст. 39, зі змінами, внесеними Законом України №643-XIV від 13.05.99 р.) частину першу статті 14 доповнити пунктом наступного змісту:  
63. 6.2. у шестимісячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України. 7. До прийняття Закону України про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України вважати чинним існуючий порядок затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та змін і доповнень до неї.   -118- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Василенко А.С. (реєстр. картка № 260)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Стаття 28. Порядок введення в дію цього Закону 1. Ввести в дію Закон України "Про радіочастотний ресурс України" з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" застосовуються чинні законодавчі акти в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Усі ліцензії і дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу до введення в дію цього Закону, зберігають свою дію на вказаний у них термін з обов'язковим виконанням вимог цього Закону. 4. Кабінету Міністрів України: 4.1. внести до Президента України пропозиції: 4.1.1. у місячний термін - про надання Державному комітету зв'язку та інформатизації України спеціального статусу Адміністрації зв'язку та радіочастот України; 4.1.2. у тримісячний термін - про внесення до положень про органи, які здійснюють функції державного управління у сфері радіочастотного ресурсу, необхідних змін і доповнень, що випливають із Закону України "Про радіочастотний ресурс України"; 4.2. у тримісячний термін - привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; 4.3. у шестимісячний термін забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; 4.4. у шестимісячний термін забезпечити розроблення міністерствами і відомствами та затвердження нормативних актів, визначених цим Законом; 4.5. у шестимісячний термін розробити і внести зміни до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України у відповідності до вимог цього Закону. 5. Внести такі зміни до Законів України: 5.1. у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №16, ст. 71; 1999 р., №5-6, ст. 39, зі змінами, внесеними Законом України №643-XIV від 13.05.99 р.) частину першу статті 14 доповнити пунктом наступного змісту: "23) збір за використання радіочастотного ресурсу України."; 5.2. у Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст. 168; Верховної Ради України, 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999 р., №5-6, ст. 52, №8, ст. 60): частину 17 статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі несплати збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців" 2). у Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст. 168; Верховної Ради України, 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999 р., №5-6, ст. 52, №8, ст. 60): частину 17 статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Ліцензія на використання радіочастот анулюється: у разі несплати збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців".  
Враховано   "23) збір за використання радіочастотного ресурсу України."; 5.2. у Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст. 168; Верховної Ради України, 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999 р., №5-6, ст. 52, №8, ст. 60): частину 17 статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі несплати збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців".