Кількість абзаців - 143 Таблиця поправок


Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальні економічні зони та      Про спеціальні економічні зони та  
3. спеціальний режим інвестиційної      спеціальний режим інвестиційної  
4. діяльності в Донецькій області      діяльності в Донецькій області  
5. Цей Закон визначає порядок утворення і функціонування спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області.   -1- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Оскільки проекти Законів України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" та "Про спеціальну економічну зону "Славутич" до спеціальних податкових законів не відносяться, вони не повинні містити норми, якими передбачаються пільги щодо оподаткування. Тому пропонуємо виключити відповідні статті із названих проектів Законів. Включення розділів про надання пільг до законопроекту має на меті визначення максимально повного, простого і прозорого (зрозумілого) для інвесторів законодавчого акту, яким встановлюються правила діяльності на території спеціальної економічної зони та територіях пріоритетного розвитку. Такий підхід відповідає світовій практиці законотворення з питань створення спеціальних економічних зон. Крім того, статтею 19 пункт 2 передбачено приведення законодавства України у відповідність з цим Законом.  
Відхилено   Цей Закон визначає порядок утворення і функціонування в Донецькій області спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності. Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: а) територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць; б) спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області; в) реструктуризація підприємств - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва ; г) перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг), або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялася на цьому підприємстві;  
    -2- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Вважаємо, що надання пільг щодо податку на прибуток виключно всім платникам податків, розташованим на території спеціальної економічної зони в Донецькій області, є економічно необгрунтованим і недоцільним, оскільки, як показує досвід, надання пільг щодо оподаткування може привести, по-перше, до значних втрат бюджету, по-друге - у зв'язку з відсутністю цільового використання вивільнених з під оподаткування коштів до їх безконтрольного використання. Крім того, діяльність на території спеціальної зони може провадитись тільки за умови схвалення Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області інвестиційного проекту або видачі нею дозволу на провадження діяльності на території зони, та укладення відповідного контракту (договору) з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони.  
Відхилено , Оскільки визначено, що на територіях спеціальних економічних зон передбачається створення нових підприємств /дані території незабудовані/, встановлення ставки оподаткування 20 відсотків /зниження базової ставки оподаткування на 10 відсотків/ має заохотити інвестора до інвестиційної діяльності на цій території, створення виробництв і робочих місць, що в результаті обумовить розширення податкової бази і збільшення надходжень до бюджету.   
    -3- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Необхідно чітко визначити кордони спеціальної економічної зони.  
Враховано    
    -4- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Необхідно подати проекти положень про статус спеціальної економічної зони  
Враховано    
    -5- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропонуємо ввести в преамбулу Закону слідуючи терміни: а) територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови життя або діяльності населення, на якій законодавче запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць; б) спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних пільг та інших сприятливих умов для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти згідно з цим Законом, для створення нових робочих місць; в) реструктуризація підприємств - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових форм, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва ; г) перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу з метою випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг), або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялась на цьому підприємстві;  
Враховано    
    -6- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
д) суб'єкт спеціальної економічної зони (території пріоритетного розвитку) - це юридична (фізична) особа, яка здійснює підприємницьку діяльність за дозволом Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони (території приоритетного розвитку).  
Відхилено    
    -7- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Необхідно визначити поняття території пріоритетного розвитку і спеціального режиму інвестування.  
Враховано    
6. Стаття 1. Мета створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності      Стаття 2. Мета створення спеціальних економічних зон і запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності  
7. Метою створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування персоналу, що вивільняється у зв'язку із закриттям, перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.   -8- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В ст. 1 доповнити визначення мети створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності словами: "шляхом активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт) та послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку ринкової інфраструктури, поліпшення використання природних і трудових ресурсів".  
Враховано частково   Метою створення в Донецькій області спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, що вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобув-них та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів  
    -9- Кабінет Міністрів України
Ст. 1 викласти в такій редакції: "Метою створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування персоналу, що вивільняється у зв'язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобув-них та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, поліпшення використання природних ресурсів".  
Враховано    
8. Стаття 2. Створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності      Стаття 3. Створення спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності  
9. Спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна зона "Азов" створюються на строк 60 років на спеціально визначених територіях відповідно до карти території, яка є невід'ємною частиною цього Закону і зберігається у Донецькій обласній раді.   -10- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную викласти перший абзац статті 2 в редакції: Спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна зона "Азов" створюються на строк 60 років. З метою чіткого визначення межи спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку в Донецькій області, пропоную доповнити статтю 2 абзацом: - спеціальна економічна зона "Донецьк" розміщена на півдні міста Донецька на землях КСП "Широкий" і займає площу 466 га, - спеціальна економічна зона "Азов" розміщена в адміністративних межах міста Маріуполь Донецької області і займає площу 314,8 га в південній його частині; Карта території спеціальної економічної зони, яка є невід'ємною частиною цього Закону і зберігається у Донецькій обласній раді. а також доповнити частину 3 статті 2 словами: До територій пріоритетного розвитку належать, в своїх адміністративно-територіальних межах, міста ... (далі за текстом).  
Враховано   Спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна зона "Азов" створюються на строк 60 років у межах таких територій:  
10. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на строк 30 років і діє на територіях пріоритетного розвитку у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах відповідно до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України.      спеціальна економічна зона "Донецьк" розміщена на півдні міста Донецька і займає площу 466 га; спеціальна економічна зона "Азов" розміщена на півдні міста Маріуполя Донецької області і займає площу 314,8 га. Карта територій спеціальних економічних зон, яка є невід'ємною частиною цього Закону, зберігається у Донецькій обласній раді. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку на строк 30 років і діє у пріоритетних видах економічної діяльності перелік, яких визначає Кабінет Міністрів України.  
11. До територій пріоритетного розвитку належать міста Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Красноармійськ, Макїївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Сніжне, Торез, Шахтарськ, а також Волноваський та Мар'їнський райони.   -11- Звягільський Ю.Л. (в.о. № 43)
Пропоную ввести в перелік територій пріоритетного розвитку міста: Краматорськ, Слов'янськ, Красний Лиман та Слов'янський район.  
Відхилено   До територій пріоритетного розвитку належать в своїх адміністративно-територіальних межах міста Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Красноармійськ, Макїївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Сніжне, Торез, Шахтарськ, а також Волноваський, Мар'їнський райони. Спеціальні економічні зони "Донецьк" та "Азов" не включаються в території пріоритетного розвитку.  
    -12- Богатиренко А.А. (в.о. № 63)
Пропоную ввести в перелік територій пріоритетного розвитку Амвросіївський та Новоазовський райони.  
Відхилено    
12. Інвестиційні проекти, які реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів, залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ.   -13- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 4 статті 2 викласти в редакції: "Інвестиційні проекти, які реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для залучення кредитів, наданих під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ."  
Враховано   Інвестиційні проекти, які реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів, які надаються іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іншими фінансово-кредитними установами під державні гарантії.  
13. На територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим Законом.   -14- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Останній абзац статті 2 викласти в редакції: "На територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України, запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних осіб згідно цього закону та Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон". У статті 4 частина перша визначено, що у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.  
Враховано частково   На територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку встановлюються спеціальні митні, податкові режими та інші умови здійснення економічної діяльності згідно з цим Законом.  
14. Стаття 3. Особливості дії законодавства України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку   -15- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст. 3 потребує зміни, оскільки норми статті суперечать одна одній. Зокрема, абзацом 2 гарантується стабільність режиму функціонування спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності протягом усього періоду, на який утворюються зони та встановлюється спеціальний режим інвестиційної діяльності, а абзацом 3 визначено умови провадження підприємницької діяльності на випадок зміни режиму.  
Враховано   Стаття 4. Особливості дії законодавства України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку  
15. Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.   -16- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 1 статті 3 викласти в редакції: "Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом".  
Враховано   Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
16. Держава гарантує стабільність встановленого режиму функціонування спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності у Донецькій області на весь визначений статтею 2 цього Закону строк.   -17- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Частину 2 статті 3 викласти в редакції: "Держава гарантує стабільність встановленого правового режиму функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку у Донецькій області на весь визначений статтею 2 цього Закону строк".  
Враховано   Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку на весь строк, визначений статтею 3 цього Закону.  
17. У разі зміни режиму (умов провадження) підприємницької діяльності, передбаченого цим Законом, на вимогу платника податку застосовуються умови провадження такої діяльності, що діяли на момент укладення контрактів (договорів) з органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку.   -18- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Пропоную включити в частині 3 статті 3 після слів "У разі зміни" слово "правового". Оскільки ч. 3 ст. 4 виключено у відповідності з пропозицією н.д. Петренка В.О.  
Відхилено    
    -19- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 3 ст. 3 виключити повністю у зв'язку з тим, що вона дублює ч. 2 цієї статті.  
Враховано    
18. У розумінні цього Закону невід'ємною складовою режиму підприємницької діяльності є умови пільгового оподаткування та умови захисту інвестицій (державні гарантії захисту інвестицій), передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами з питань оподаткування та інвестиційної діяльності.       
19. Органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.   -20- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Включити в останнім абзаці статті 3 замість слова "функції" слово "повноваження".  
Враховано   Органи виконавчої та судової влади, здійснють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
20. Стаття 4. Органи управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку      Стаття 5. Органи управління спеціальними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку  
21. Органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку є:      Органами управління спеціальними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку є:  
22. Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності, утворена Донецькою обласною радою як спеціальний уповноважений орган управління спеціальними економічними зонами та спеціальними режимами інвестиційної діяльності;   -21- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 3 та 4 статті 4 викласти в редакції: Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області (далі Рада), створюється Донецькою обласною радою.  
Враховано   Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області (далі Рада);  
23. органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень;   -22- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
органи місцевого самоврядування та державні адміністрації міст та районів, віднесених до територій пріоритетного розвитку.  
Відхилено   органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації;  
24. органи господарського розвитку спеціальних економічних зон.      органи господарського розвитку спеціальних економічних зон.  
25. Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій щодо управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку      Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій щодо управління спеціальними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку  
26. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, на підпорядкованій території яких розташована спеціальна економічна зона або запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -23- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити перший абзац статті 5 після слів "з урахуванням особливостей, визначених цим Законом" "та Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
Відхилено   Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації територій, на яких розташована спеціальна економічна зона або запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
    -24- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную в частині 1 статті 5 змінити слова "органи виконавчої влади, на підпорядкованій" на слова "державні адміністрації".  
Враховано    
27. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належать:      Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить:  
28. укладення контракту (договору) з інвестором (інвесторами) після схвалення інвестиційного проекту Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціальних режимів інвестиційної діяльності;   -25- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 3 ст. 5 викласти в такій редакції: "укладення контракту з інвестором (інвесторами) про реалізацію інвестиційного проекту, схваленого Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності, з урахуванням планів соціально-економічного розвитку територій та надання інвестору гарантій, обумовлених цим Законом".  
Враховано частково   укладення контракту з інвестором (інвесторами) про реалізацію інвестиційного проекту, схваленого Радою.  
29. укладення контракту (договору) з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони про передачу в його користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на цій території, та природних ресурсів місцевого значення.   -26- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 4 статті 5 викласти в редакції : "прийняття рішення щодо надання в користування органу господарського розвитку зони земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на цій території, та природних ресурсів місцевого значення".  
Враховано   прийняття рішення про надання в користування органу господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.  
30. Стаття 6. Повноваження Ради з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності   -27- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную внести в статтю 6 законопроекту слідуючи пункти: "Рада є спеціальний уповноважений орган управління спеціальними економічними зонами та спеціальними режимами інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку".  
Враховано редакційно   Стаття 7. Повноваження Ради з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області. Рада є спеціально уповноваженим органом управління спеціальними економічними зонами та спеціальними режимами інвестиційної діяльності, запровадженими на територіях пріоритетного розвитку. Рада створюється Донецькою обласною радою.  
31. До повноважень Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності належать:      До повноважень Ради належить:  
32. розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зон;   -28- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную доповнити абзац 2 статті 6 словами: "які затверджуються відповідними радами".  
Враховано   розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку спеціальних економічних зон, які затверджуються відповідними місцевими радами;  
    -29- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 2 ст. 6 викласти в такій редакції: "розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку;".  
Враховано частково    
33. розгляд і схвалення інвестиційних проектів;      розгляд і схвалення інвестиційних проектів;  
34. розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;   -30- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 4 статті 6 доповнити словами: "для реалізації програм затверджених Радою".  
Відхилено   розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;  
35. організація підготовки та перепідготовки кадрів;      організація підготовки та перепідготовки кадрів;  
36. проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;      проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;  
37. видача дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи та здійснення відповідного контролю;   -31- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную викласти пункт 7 статті 6 в такій редакції: "видача дозволів суб'єктам підприємницької діяльності на провадження діяльності на території зони та свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку; здіснення відповідного контролю за діяльністю суб'єктів зон та територій пріоритетного розвитку в межах своїх повноважень згідно з цим Законом".  
Враховано редакційно   видача суб'єктам підприємницької діяльності дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи; видача дозволу на проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на території зони; видача свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту; здіснення відповідного контролю за інвестиційною діяльністю суб'єктів спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в межах своїх повноважень згідно з цим Законом.  
    -32- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 7 ст. 6 викласти в такій редакції: "видача дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони та реалізацію інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку, здійснення відповідного контролю";  
Враховано    
38. підготовка пропозицій щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;   -33- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 8 статті 6 викласти в редакції: "підготовка пропозицій відповідним радам щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів".  
Враховано   підготовка пропозицій відповідним радам щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;  
39. розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування;      розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування;  
40. здійснення разом з відповідними органами заходів запобігання кримінальним проявам, а також заходів економічної та екологічної безпеки на території зони;   -34- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 10 статті 6 викласти в редакції: "здійснення разом з відповідними органами заходів запобігання кримінальним проявам, а також додержання вимогам чинного законодавства на території зони".  
Відхилено    
41. регулювання залучення до роботи у зоні іноземних робітників;   -35- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 11 статті 6 викласти в редакції: "регулювання залучення до роботи у зонах іноземних робітників". Виключити частину 12 статті 6 з статті Закону.  
Враховано   регулювання залучення до роботи у спеціальних економічних зонах іноземних робітників;  
42. складення та подання статистичної звітності про діяльність зони відповідно до законодавства України;       
43. прийняття у межах своєї компетенції нормативних актів;   -36- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Частину 13 статті 6 викласти в редакції: "прийняття у межах своєї компетенції рішень обов'язкових до виконання на територіях зон та територій пріоритетного розвитку".  
Враховано редакційно   прийняття у межах своєї компетенції рішень обов'язкових до виконання на територіях спеціальних економічних зон, а також на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;  
44. реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.   -37- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 14 статті 6 викласти в редакції: "реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом".  
Враховано   реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.  
45. Положення про Раду з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності затверджується Донецькою обласною радою.   -38- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 15 статті 6 викласти в редакції: "Положення про Раду затверджується Донецькою обласною радою".  
Враховано   Положення про Раду затверджується Донецькою обласною радою.  
    -39- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную ввести окрему частину статті 6 в редакції: "Створення, реорганізація, ліквідація суб'єктів господарювання, а також придбання та передача майна в оренду, лізинг або користування, що здійснюються відповідно до рішень Ради з питань спеціальних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо схвалення інвестиційного проекту або надання дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку не потребує узгодження з органами Антімонопольного комітету України незалежно від розміру економічних та/або вартісних показників".  
Відхилено    
46. Порядок розгляду та схвалення інвестиційного проекту, видачі дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -40- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную викласти останній абзац статті 6 в редакції: Порядок розгляду та схвалення інвестиційного проекту, видачі дозволу на провадження діяльності на території зони та свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   Порядок розгляду та схвалення інвестиційного проекту, видачі суб'єкту підприємницької діяльності дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони і свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
47. Стаття 7. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони      Стаття 8. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони  
48. Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Донецькою обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування в організаційно-правовій формі відповідно до законодавства, з метою:   -41- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частина 1 статті 7 викласти в редакції: "Органом господарського розвитку зони є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Донецькою обласною державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування., з метою:"  
Враховано   Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Донецькою обласною державною адміністрацією спільно з відповідними органами місцевого самоврядування. До повноважень органу господарського розвитку спеціальної економічної зони належить:  
49. облаштування території спеціальної економічної зони;      облаштування території зони;  
50. будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;      будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;  
51. розвитку мережі комунікаційних зв'язків;      розвиток мережі комунікаційних зв'язків;  
52. укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;      укладення договорів про виконання підрядних робіт щодо облаштування території розвитку спеціальної економічної зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;  
53. укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури;      укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;  
54. укладення договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури в зоні із суб'єктами підприємницької діяльності у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування;      укладення у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування договорів із суб'єктами підприємницької діяльності про надання в оренду земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури в спеціальній економічній зоні;  
55. участі у реалізації інвестиційних проектів;      участь у реалізації інвестиційних проектів;  
56. обслуговування переговорів та проведення рекламної кампанії;   -42- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Виключити частину 9 статті 7. Пропоную останній абзац статті 7 викласти в редакції: "провадження іншої діяльності, визначеної в статуті, та виконання функцій, переданих їй іншими органами управління".  
Враховано    
57. провадження іншої діяльності, визначеної в статуті, та виконання функцій, переданих їй органами управління спеціальних економічних зон.      провадження іншої, визначеної в статуті, діяльності та виконання функцій, переданих органу господарського розвитку іншими органами управління.  
58. Стаття 8. Особливості провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку   -43- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В ст. 8 слід чітко визначити, які саме суб`єкти економічної діяльності є суб`єктами зони з урахуванням таких критеріїв, як територіальне розташування, провадження діяльності на території зони без створення юридичної особи, здійснення інвестиційних проектів на території спеціальних економічних зон й територій пріоритетного розвитку та розміри цих інвестицій, які надаватимуть такому суб`єктові право на статус суб`єкта спеціальної економічної зони (території пріоритетного розвитку). Видається доцільним і в подальшому чітко визначити в тексті проекту закону якими саме пільгами в оподаткуванні тощо користуватимуться такі суб`єкти в залежності від наведених вище класифікаційних ознак. Відповідно до статті 13 визначено, що спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до тих суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на території пріоритетного розвитку схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах згідно з укладеним контрактом. Пільги з оподаткування /статті 12, 13/ надаються у разі виконання вищезазначених умов та в залежності від суми інвестиції та створення робочих місць. Введення додаткових податкових пільг вбачається недоцільним.  
Враховано частково   Стаття 9. Особливості провадження підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку  
59. На території спеціальної економічної зони провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України, відповідно до цього Закону.      На територіях спеціальних економічних зон всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України, провадяться відповідно до цього Закону.  
60. Суб'єкти підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони провадять підприємницьку, у тому числі пов'язану з реалізацією інвестиційного проекту, діяльність на підставі дозволу Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.      Суб'єкти підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон провадять підприємницьку діяльність на підставі дозволу Ради.  
61. На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, а також з метою створення імпортозамінних виробництв.   -44- Кабінет Міністрів України
У зв'язку з невизначеністю поняття "імпортозамінне виробництво" викласти частини третю та четверту статті 8 в редакції: "На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок. На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту".  
Враховано   На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок.  
62. На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту, а також з метою створення імпортозамінних виробництв.      На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та частково на внутрішній ринок.  
63. На території спеціальних економічних зон можуть розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, житлові будинки тощо.      На територіях спеціальних економічних зон можуть розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, житлові будинки тощо.  
64. На території спеціальних економічних зон забороняється створення казино, інших гральних домів (місць) та гральний бізнес.      На територіях спеціальних економічних зон забороняється створення казино, гральних домів інших місць грального бізнесу.  
65. Рішення Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо схвалення інвестиційного проекту або надання дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.   -45- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 7 статті 8 викласти в редакції: Рішення Ради щодо схвалення інвестиційного проекту, видачі свідоцтва на його реалізацію, та дозволу на провадження діяльності на території зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (в разі створення нового суб'єкта, платника податків), укладення органом господарського розвитку договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою.  
Враховано редакційно   Свідотство Ради про схвалення інвестиційного проекту є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою.  
    -46- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 7 ст. 8 викласти в такій редакції: "Рішення Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо схвалення інвестиційного проекту, надання дозволів на його реалізацію, та провадження діяльності на території спеціальної економічної зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності".  
Враховано редакційно    
66. У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством.      У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством.  
67. Створення на території зони банківських установ, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.      Створення на територіях зон банківських установ, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому порядку після попереднього погодження з Радою.  
68. Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які провадять свою діяльність на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, а також реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.      Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які провадять свою діяльність на територіях зон без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.  
69. За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком банківських установ, на території спеціальної економічної зони та видачу дозволу на провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи вноситься плата, розмір якої встановлюється Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціальних режимів інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів України.   -47- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 11 ст. 8 викласти в такій редакції: "За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком банківських установ, на території спеціальної економічної зони стягується плата в порядку і розмірах, обумовлених діючим законодавством України. За видачу дозволу на реалізацію інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку та провадження підприємницької діяльності у спеціальній економічній зоні, вноситься плата, розмір якої встановлюється Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї спеціальної економічної зони і територій пріоритетного розвитку у порядку, визначеному Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів України".  
Враховано частково редакційно  За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком банківських установ, на території зони та видачу дозволу на провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи справляється плата, розмір якої встановлюється Радою за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури відповідної спеціальної економічної зони у порядку, визначеному за погодженням з Міністерством фінансів України.  
    -48- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную після слів "За видачу" доповнити словами "свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку та дозволу на провадження підприємницької діяльності у спеціальній економічній зоні"...(далі за текстом).  
Відхилено    
    -49- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В ст. 8 ч. 11 передбачено, що за державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку вноситься плата, розмір якої встановлюється Радою з питань спеціальних економічних зон. Про те, Законом України "Про підприємництво" ( ст. 8) передбачено, що ця функція покладена на Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
70. У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності має право скасувати виданий дозвіл на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони.   -50- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную частину 12 статті 8 доповнити словами "...або свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку".  
Враховано   У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада має право скасувати виданий дозвіл на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони або свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку.  
71. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, його ліквідація та анулювання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження окремих видів діяльності проводиться в установленому законодавством порядку.      Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, його ліквідація та анулювання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження окремих видів підприємницької діяльності проводиться в установленому законодавством порядку.  
72. Стаття 9. Ресурсний потенціал спеціальної економічної зони      Стаття 10. Ресурсний потенціал спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку  
73. Органи місцевого самоврядування передають органу господарського розвитку спеціальної економічної зони у користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.   -51- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Частини 1 та 2 ст. 9 викласти в такій редакції: "Органи місцевого самоврядування можуть передавати органу господарського розвитку зони у користування земельні ділянки, які перебувають в державній і комунальній власності, об'єкти інфраструктури та природні ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.  
Враховано частково   Органи місцевого самоврядування можуть передавати органу господарського розвитку зони у користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.  
74. Підставою для передачі у користування органу господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок є схвалений Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності інвестиційний проект.   -52- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Підставою для передачі у користування органу господарського розвитку зони земельних ділянок є схвалений Радою інвестиційний проект".  
Враховано   Підставою для передачі у користування органу господарського розвитку зони земельних ділянок є схвалений Радою інвестиційний проект.  
75. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк не більш як п'ятдесят років.   -53- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Максимальний термін здачі в оренду - не більше 50 років - не співпадає з терміном, на який утворюється зона - 60 років (стаття 2). Вважаємо, що ці терміни мають співпадати або в статті необхідно передбачити можливість продовження (переукладення) договору оренди, але не більше, ніж до кінця терміну існування спеціальної економічної зони (території пріоритетного розвитку).  
Враховано   Орган господарського розвитку зони може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк до шістдесяти років, але не більш ніж до кінця строку існування зони  
    -54- Кабінет Міністрів України
Ч. 3 ст. 9 викласти в такій редакції: "Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк до шестидесяти років, але не більш ніж до кінця терміну існування спеціальної економічної зони".  
Враховано    
76. Стаття 10. Плата за користування природними ресурсами   -55- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную внести деякі редакційні зміни до назви статті 10: "Плата за користування природними ресурсами на території спеціальної економічної зони в Донецькій області".  
Враховано   Стаття 11 Плата за використання природних ресурсів на територіях спеціальних економічних зон.  
77. За користування землею та іншими природними ресурсами, переданими органу господарського розвитку за угодою, справляється плата відповідно до законодавства України.      За користування землею та іншими природними ресурсами, переданими органу господарського розвитку за угодою, справляється плата відповідно до законодавства України.  
78. На визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме - планування території, будівництва об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони тощо плата за землю не справляється.      На визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме - планування території, будівництва об'єктів інфраструктури зони тощо, плата за землю не справляється.  
79. Стаття 11. Митне регулювання, умови сплати податку на додану вартість і акцизного збору та зовнішньоекономічної діяльності у спеціальній економічній зоні   -56- Кабінет Міністрів України
Врахувати пропозиції Президента України щодо змін в ст. 11.  
Враховано редакційно   Стаття 12. Порядок ввезення товарів на території спеціальних економічних зон "Донецьк" та "Азов" та вивезення товарів з цих територій.  
80. 1. У спеціальній економічній зоні "Азов" встановлюється режим спеціальної митної зони.      1. У спеціальних економічних зонах "Азов" та "Донецьк" встановлюється режим спеціальної митної зони.  
81. 2. У спеціальній економічній зоні "Азов" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:   -57- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В ст. 11 п. 2 об'єднати з п. 3 щодо порядку ввезення (вивезення) товарів та інших предметів у спеціальній економічній зоні "Азов" і спеціальній економічній зоні "Донецьк" у зв'язку з тим, що вони аналогічні.  
Відхилено   2. У спеціальній економічній зоні "Азов" застосовується такий порядок ввезення товарів та інших предметів на територію цієї економічної зони та вивезення товарів з території цієї зони:  
82. а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;   -58- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную внести деякі редакційні зміни до статті 11 законопроекту: В пункт "а" слова "для використання в межах зони" замінити на "для внутрішнього використання на території зони".  
Відхилено   а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
83. б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;      б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї спеціальної економічної зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;  
84. в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території спеціальної економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні;   -59- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
В пункт "в" слова "для внутрішнього споживання в Україні" замінити на слова "для споживання за межами зони на внутрішньому ринку України".  
Враховано редакційно   в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території цієї зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для вільного використання в Україні;  
85. г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;      г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
86. д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;      д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
87. е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони справляються податки як для внутрішнього споживання в Україні;   -60- Президент України
Установити, що в разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію спеціальних економічних зон "Азов" та "Донецьк" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою.  
Враховано   е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
88. є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;   -61- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную внести деякі редакційні зміни до статті 11 законопроекту: В пункт "є" слова "з метою транзиту" замінити на слова "з метою транзиту через територію зони".  
Враховано   є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту через територію цієї зони, оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;  
89. ж) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.      ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
90. Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".      Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".  
91. Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.      Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.  
92. До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони. Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.      До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони. Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.  
93. 3. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" встановлюється режим спеціальної митної зони.       
94. 4. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:      3. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" застосовується такий порядок ввезення товарів та інших предметів на територію цієї економічної зони та вивезення товарів з території цієї зони:  
95. а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;      а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
96. б) у разі ввезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;      б) у разі ввезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї зони податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством для оподаткування товарів, що імпортуються;  
97. в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території спеціальної економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні;      в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для вільного використання в Україні;  
98. г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;      г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
99. д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;      д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
100. е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони справляються податки як для внутрішнього споживання в Україні;   -62- Президент України
Установити, що в разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію спеціальних економічних зон "Азов" та "Донецьк" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою.  
Враховано   е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
101. є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;      є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзитумитні збори справляються відповідно до законодавства України;  
102. ж) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.      ж)в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
103. Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".      Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".  
104. 5. Дія пунктів 2 і 4 цієї статті не поширюється на товарообмінні (бартерні) операції.      4. Положення пунктів 2 і 3 цієї статті не застосовуються щодо товарообмінних (бартерних) операцій.  
105. 6. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням пільг, визначених цим Законом.      5. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства України, з урахуванням норм, визначених цим Законом.  
106. Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію спеціальної митної зони або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної митної зони повинна бути огороджена по периметру і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.      Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію спеціальної митної зони або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної митної зони повинна бути огороджена по периметру і облаштована згідно з вимогами Державної митної служби України.  
107. Території зон митного контролю для кожної спеціальної економічної зони, їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України.      Території зон митного контролю для кожної спеціальної економічної зони, їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України.  
108. У спеціальних економічних зонах митні збори справляються відповідно до законодавства України.      За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем у спеціальних економічних зонах справляються митні збори відповідно до законодавства України.  
109. Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження спеціальної митної зони та фінансування відповідних робіт здійснюються органом господарського розвитку спеціальної економічної зони.      Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження спеціальної митної зони та фінансування відповідних робіт здійснюються органом господарського розвитку спеціальної економічної зони.  
110. Режим спеціальної митної зони запроваджується після затвердження Державною митною службою України акта здавання-приймання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.      Режим спеціальної митної зони запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта здавання-приймання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.  
111. 7. Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території спеціальної економічної зони та експорт товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.      6. Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території спеціальної економічної зони та експорт товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у цій зоні, не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.  
112. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні, поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.      На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічнійї зоні, поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.  
113. 8. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони та вивезення з митної території України у спеціальну економічну зону окремих видів товарів.      7. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони та вивезення з митної території України у цю зону окремих видів товарів.  
114. Стаття 12. Оподаткування у спеціальній економічній зоні   -63- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Якщо виходити із необхідності надання пільг з метою залучення інвестицій, то вони мають бути надані не взагалі всім суб'єктам підприємницької діяльності, розташованим на території спеціальної економічної зони, як це передбачається статтею 12, а лише платникам податків, зареєстрованим як суб'єкти спеціальної економічної зони за умови цільового використання звільненого від оподаткування прибутку на реалізацію інвестиційних проектів, затверджених Кабінетом Міністрів України, у межах цієї зони і визначені у законопроекті про внесення відповідних змін і доповнень до деяких актів. Оскільки у статті 8 визначено особливості провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони /схвалення інвестиційного проекту, дозвіл Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності, укладення (контракту) договору з органом господарського розвитку. Крім того, створення підприємств вже є по-суті інвестиційним проектом, тому введення додаткових обмежень щодо спрямування частини прибутку такого підприємства на реалізацію нового інвестиційного проекту недоцільно.  
Відхилено   Стаття 13. Оподаткування та валютне регулювання в спеціальних економічних зонах "Донецьк" та "Азов"  
115. У спеціальній економічній зоні встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:      У спеціальних економічних зонах встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:  
116. а) прибуток платників податку на прибуток на території спеціальної економічної зони оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;      а) прибуток платників податку на прибуток на території спеціальної економічної зони оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;  
117. б) доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з території зони від провадження господарської діяльності, оподатковуються у розмірі 2/3 ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";      б) доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з території спеціальної економічної зони від провадження господарської діяльності, оподатковуються у розмірі 2/3 ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
118. в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.   -64- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ввести окрему статтю такого змісту: "Інвестиції, у вигляді коштів в іноземній валюті, які надходять для реалізації інвестиційного проекту, не підлягають обов'язковому продажу Національному банку України, або іншому вилученню в обмін на валюту України. Не підлягає також вилученню або обов'язковому продажу іноземна валюта, одержана від реалізації продукції (робіт, послуг) на експорт протягом усього терміну реалізації інвестиційного проекту".  
Враховано частково   в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. г) валютне регулювання на територіях спеціальних економічних зон здійснюється відповідно до законодавства України, а також відповідно до цього Закону. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених, або наданих у спеціальній економічній зоні звільняється від обов'язкового продажу.  
119. Стаття 13. Спеціальний режим інвестиційної діяльності      Стаття 14. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку  
120. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах на території пріоритетного розвитку згідно з укладеним контрактом.      Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують схвалені Радою інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на території пріоритетного розвитку згідно з укладеним контрактом.  
121. Відповідно до цього режиму:      Відповідно до цього режиму:  
122. а) звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним (експортним) митом сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування та обладнання під час їх ввезення в Україну;   -65- Янковський М.А. (в.о. № 47)
П. а) ст. 13 викласти в такій редакції: "Звільняється на період реалізації інвестиційного проекту від обкладення ввізним (експортним) митом та податком на додану вартість сировина, матеріали, предмети, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну для реалізації інвестиційного проекту, а також реалізація продукції (послуг), одержаних від реалізації цього проекту."  
Враховано частково   а) звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним (експортним) митом сировина, матеріали, предмети, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування та обладнання під час їх ввезення в Україну;  
    -66- Президент України
Відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, схваленого Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності, але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним митом та податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
    -67- Кабінет Міністрів України
П. а) ст. 13 викласти в такій редакції: "а) звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним митом та податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), яке використовується для реалізації цього проекту, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
Враховано частково    
123. б) звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток новоствореного, у тому числі у ході перепрофілювання, реструктуризації, підприємства, інвестиція в яке еквівалентна не менш як 1 млн. доларів США.   -68- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт "б" статті 13 викласти в такій редакції: б) Звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, новостворених, перепрофільованих, реструктуризованих та модернізованих суб'єктів підприємницької діяльності, інвестиції в які еквівалентні: - не менш 250 тис.дол.США для підприємств сільського господарства і пов'язаних з ним послуг, з переробки сільгоспсировини, охорони здоров'я та соціальної допомоги; - не менш як 1 млн.дол.США для підприємств інших видів діяльності. На аналогічних умовах здійснюється оподаткування прибутку діючих підприємств, їх філій та інших структурних підрозділів, платників податку, на яких відбулася реконструкція, модернізація або перепрофілювання, в частці, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого обліку.  
Враховано редакційно   б) Звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою на новостворених підприємствах, та підприємствах (їхніх філіях та інших структурних підрозділах, платниках податку) на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 1 млн.дол.США. Порядок обчислення прибутку, від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, встановлюється Радою за погодженням з центральним органом Державної податкової адміністрації України.  
    -69- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пропоную пункт "б" статті 13 викласти в такій редакції: Звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області на підприємствах (їх філіях та інших структурних підрозділах, платниках податку) на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні: - не менш 250 тис.дол.США для підприємств сільського господарства і пов'язаних з ним послуг, з переробки сільгоспсировини, охорони здоров'я, соціальної допомоги та фармацевтичної промисловості; - не менш як 1 млн.дол.США для підприємств інших видів діяльності.  
Враховано    
    -70- Кабінет Міністрів України
П. б) викласти в такій редакції: "б) звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток новоствореного, у тому числі у ході реструктуризації, підприємства, інвестиція в яке еквівалентна не менш як 1 млн.доларів США, а також діючого підприємства, отриманого від здійснення інвестиції в реконструкцію або модернізацію, якщо така інвестиція еквівалентна не менш як 1 млн. доларів США. Порядок обчислення прибутку діючого підприємства, отриманого від здійснення інвестиції в його реконструкцію або модернізацію, що звільняється від оподаткування, визначається центральним органом Державної податкової адміністрації."  
Враховано редакйіно   
    -71- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Перший абзац п. б) ст. 13 доповнити словами: "Порядок обліку і визначення прибутку, від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, встановлюється центральним органом Державної податкової адміністрації".  
Враховано редакційно    
    -72- Янковський М.А. (в.о. № 47)
П. б) ст. 13 викласти в такій редакції: "Звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток, отриманий в результаті здійснення схваленого Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності інвестиційного проекту на діючому або новоствореному, у тому числі у ході перепрофілювання, реструктуризації, модернізації підприємства, яке отримало інвестицію. Мінімальний розмір такої інвестиції для окремих видів економічної діяльності встановлюється: -не менш 250 тис. дол. США для підприємств сільського господарства і пов'язаних з ним послуг, з переробки сільгоспсировини, охорони здоров'я та соціальної допомоги, фармацевтичної промисловості. -не менш як 1 млн. дол. США для підприємств інших видів діяльності. З 4-го по 6-й рік прибуток такого підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків від діючої ставки оподаткування. Звільняються на 6 років від оподаткування дивіденди, які сплачуються у будь якому виді засновникам суб'єкту території пріоритетного розвитку, а також звільняються від оподаткування дивіденди, у будь якому виді іноземному інвестору такого підприємства, у разі їх репатріації (перерахування, вивезення та інше) за межи України. На аналогічних умовах здійснюється оподаткування прибутку на діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних підрозділах, платників податку, на яких відбулась реконструкція, модернізація або перепрофілювання, в частці, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого обліку. Суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять свою діяльність щодо реалізації інвестиційних проектів у приоритетних галузях (підгалузях), виробництвах без створення юридичної особи, складають відокремлений бухгалтерський баланс господарської діяльності, погоджений з відповідними органами держаної податкової служби України. Зазначені пільги застосовуються з моменту отримання першого прибутку який підлягає оподаткуванню."  
Враховано частково редакційно   
124. З четвертого по шостий рік прибуток такого підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.   -73- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Другий абзац п. б) ст. 13 доповнити словами: "Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковуються за ставкою 10 відсотків. Доходи в тому числі дивіденди, нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів схвалених Радою на територіях пріоритетного розвитку оподатковуються у розмірі 2/3 ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  
Враховано   З четвертого по шостий рік прибуток такого підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковуються за ставкою 10 відсотків. Доходи в тому числі дивіденди, нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів схвалених Радою на територіях пріоритетного розвитку оподатковуються у розмірі 2/3 ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  
    -74- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
В законопроекті не визначено критерії або умови, за якими підприємства вважаються новоствореними, що ускладнить застосування запропонованої підпунктом "б" статті 13 пільги. Слід мати на увазі, що окремі підприємства реорганізуються шляхом внесення змін до своїх установчих документів стосовно розміру та структури статутного фонду, складу учасників (засновників), інших змін і не можуть вважатися новоствореними підприємствами. Підприємства які здійснюють перепрофілювання своєї виробничої діяльності, також не можуть бути віднесені до новостворених підприємств. Щодо критеріїв, за якими підприємства вважаються новоствореними, необхідно керуватись нормами статей 6, 8, 10 та 11 Закону України "Про підприємства в Україні"  
Відхилено    
125. Зазначена пільга застосовується з моменту отримання першого прибутку;      Зазначені пільги застосовується з моменту отримання першого прибутку;  
126. в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворене, у тому числі у ході перепрофілювання, реструктуризації, підприємство, в якому чисельність вивільнених працівників гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у податковому періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;   -75- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
П. в) ст. 13 викласти в такій редакції: "в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворене, або діюче підприємство на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в якому чисельність працівників вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у податковому періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих";  
Враховано   в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворене, або діюче підприємство на яких відбулася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в якому чисельність працівників вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у податковому періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;  
    -76- Кабінет Міністрів України
П. в) викласти в такій редакції: "в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворене, у тому числі у ході реструктуризації, підприємство, в якому чисельність працівників, вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у податковому періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;"  
Враховано редакційно    
127. г) до валового доходу підприємства, розташованого у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів.   -77- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Підпункт "г" статті 13 законопроекту стосовно невключення до валового доходу сум інвестицій, що надходять у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів підприємствам, розташованим у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку, дублює існуючу в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" норму (підпункт 4.2.5 статті 4 Закону). Оскільки норма підпункту 4.2.5 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", стосується тільки окремих видів реінвестицій, а саме в корпоративні права, емітовані таким платником податків, підпункт "г" статті 14 законопроекту вищезазначену норму не дублює.  
Відхилено   г) до валового доходу підприємства, розташованого у зоні та на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торгівельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо. У разі, коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;".  
    -78- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Доповнити п. г) ст. 13 абзацом такого змісту: "Внесення інвестицій в підприємства, що реалізують інвестиційні проекти, які схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності, не вважається продажем. Внесення (передача) таких інвестицій у вигляді матеріальних і нематеріальних активів, основних фондів не включається до валового доходу підприємства-інвестора і не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість".  
Відхилено    
    -79- Кабінет Міністрів України
П. г) викласти в такій редакції: "г) до валового доходу підприємства, розташованого у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торгівельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо. У разі, коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;".  
Враховано    
128. Стаття 14. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону та виїзду з неї      Стаття 15. Порядок в'їзду до спеціальних економічних зон та виїзду з них  
129. Актами Кабінету Міністрів України може встановлюватися спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.   -80- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч. 1 ст. 14 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства".  
Враховано   Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також спеціальний порядок в'їзду в спеціальну економічну зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.  
130. Стаття 15. Відповідальність інвестора та суб'єкта підприємницької діяльності у разі невиконання умов контракту (договору), укладеного з органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку      Стаття 16. Відповідальність інвестора та суб'єкта підприємницької діяльності у разі невиконання умов контракту (договору), укладеного з органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку  
131. У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору), укладеного з органом місцевого самоврядування, органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, такий інвестор (суб'єкт підприємницької діяльності) несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним контрактом (договором).      У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору), укладеного з органом місцевого самоврядування, органом господарського розвитку зони, такий інвестор (суб'єкт підприємницької діяльності) несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним контрактом (договором).  
132. Стаття 16. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній економічній зоні      Стаття 17. Дострокова ліквідація підприємства в спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку  
133. У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони, або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у контракті між інвестором та органом місцевого самоврядуван я, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.      У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони та на території пріоритетного розвитку, або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у контракті між інвестором та органом місцевого самоврядування, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.  
134. Стаття 17. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони      Стаття 18. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони  
135. Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено законом України.   -81- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абз. 1 ст. 17 викласти в редакції: "Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, та прийняття відповідного закону про її ліквідацію, якщо його не буде продовжено у встановленому порядку". Оскільки у Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" окреме рішення (у вигляді закону) про ліквідацію зони не передбачено, введення такої норми вбачається недоцільним.  
Відхилено   Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено законом України.  
136. Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до закону України про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.   -82- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити статтю 17 абзацом: "Вирішення майнових та інших питань, пов`язаних з ліквідацією спеціальної економічної зони здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон". У частині першій статті 19 законопроекту встановлено гарантії забезпечення інтересів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі ліквідації економічної зони, а у частині другій - порядок вирішення спорів, що відповідає нормам статті 25 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
Відхилено   Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".  
137. Стаття 18. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі ліквідації спеціальної економічної зони      Стаття 19. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі ліквідації спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку  
138. Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у зоні, у разі її ліквідації.      Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку, у разі їх ліквідації.  
139. Спори між органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у зоні, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.      Спори між органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні та території пріоритетного розвитку, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.  
140. Стаття 19. Прикінцеві положення      Стаття 20. Прикінцеві положення  
141. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
142. 2. Кабінету Міністрів України подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.   -83- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В ст. 19 слід визначити термін, протягом якого Кабінет Міністрів України має підготувати й подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідності з вказаним Законом.  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України: у тримісячний термін подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
    -84- Кабінет Міністрів України
П. 2 ст. 19 викласти в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом ".  
Враховано    
    -85- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Необхідно включити до проекту статті щодо врегулювання питань: збереження та розвитку трудових ресурсів, соціального захисту трудящих та гарантій вільної діяльності профспілок. Оскільки у законопроекті викладено особливості діяльності суб'єктів підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон та територіях пріоритетного розвитку, всі інші питання регулюються відповідно до законодавства України (про що йдеться в частині першій статті 3) і включення додаткових статей, що дублюють діюче законодавство, недоцільно.  
Відхилено    
    -86- Стоян О.М. (в.о. № 18)
В проекті закону не визначено механізму взаємодії Ради з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності, органів господарського розвитку спеціальних економічних зон, місцевих адміністрацій територій пріоритетного розвитку, міськрад з галузевими органами управління Щодо механізму взаємодії Ради з органами господарського розвитку СЕЗ, місцевими адміністраціями та інші питання, пов'язані з функціонуванням Ради, то вони діють в межах повноважень, визначених у статтях 6, 7, 8, 9 законопроекту.  
Відхилено    
    -87- Янковський М.А. (в.о. № 47)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
"Кабінету Міністрів України у місячний термін подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом ".  
Враховано редакційно    
    -88- Кабінет Міністрів України
Викласти в редакції нову статтю: "Стаття . Валютне регулювання у спеціальній економічній зоні Валютне регулювання на території спеціальної економічної зони здійснюється відповідно до законодавства України, а також відповідно до цього Закону. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні, звільняються від обов'язкового продажу ".  
Враховано в ст. 13 п. г)