Кількість абзаців - 2 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" Верховна Рада України постановляє:      Проект Закон України Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" Верховна Рада України постановляє:  
1. 1. У пункті 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156; ст.305) в останньому (дев'ятому) абзаці слова і цифри "1 січня 1999 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2001 року". 2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.   -1- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Проект Закону доповнити новою частиною такого змісту: "Кабінету Міністрів України в двотижневий термін з дня набрання чинності цим Законом разом з Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій переглянути перелік товарів критичного імпорту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1145 "Про перелік товарів критичного імпорту" та затвердити його в установленому порядку"  
Враховано   1. У пункті 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №21, ст.156; ст.305): в останньому (дев'ятому) абзаці слова і цифри "1 січня 1999 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2001 року"; доповнити пункт абзацом десятим такого змісту: "Верховна Рада України щорічно перед початком бюджетного року заслуховує звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів надання пільг по сплаті податку на додану вартість на товари критичного імпорту". II. Прикінцеві положення 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України в двотижневий термін з дня набрання чинності цим Законом разом з Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій переглянути перелік товарів критичного імпорту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1145 "Про перелік товарів критичного імпорту" та затвердити його в установленому порядку.  
    -2- Кирюшин І.В. (реєстр. картка № 381)
Додати абз.10 до статті 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість" такого змісту: "Номенклатура товарів критичного імпорту розробляється Кабінетом Міністрів України і затверджується Верховною Радою України на кожен бюджетний рік не пізніше, ніж за 6 місяців до початку бюджетного року. Верховна Рада щорічно, починаючи з 2001 року, заслуховує звіт Кабінету Міністрів України щодо номенклатури товарів критичного імпорту перед поданням номенклатури товарів критичного імпорту на наступний рік".  
Враховано частково редакційно