Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про участь України в міжнародних миротворчих операціях (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. Закон України      Закон України  
2. Про участь України в міжнародних миротворчих операціях      Про участь України в міжнародних миротворчих операціях  
3. Усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, враховуючи свої зобов'язання як держави - члена ООН надавати всіляку допомогу Організації Об'єднаних Націй в діях, що провадяться відповідно до Статуту ООН, а також зобов'язання як держави - члена Організації з безпеки і співробітництва в Європі конструктивно співробітничати у використанні всього діапазону можливостей ОБСЄ для запобігання конфліктам та для їх розв'язання, Україна розглядає участь у міжнародних миротворчих операціях як важливу складову своєї зовнішньої політики.   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Відмовитись від поділу Закону на розділи.  
  Усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, враховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН) надавати всіляку допомогу ООН в діях, що провадяться відповідно до Статуту ООН, а також зобов'язання як держави - члена Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - ОБСЄ) конструктивно співробітничати у використанні всього діапазону можливостей ОБСЄ для запобігання конфліктам та для їх розв'язання, Україна розглядає участь у міжнародних миротворчих операціях як важливу складову своєї зовнішньої політики.  
4. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади участі України в міжнародних миротворчих операціях, а також порядок надання Україною військового та цивільного персоналу, організації його підготовки та забезпечення для участі в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.   -2- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
По тексту закону перед словом "конфлікти" додати "збройні" у відповідних відмінках.  
Відхилено   Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях, а також порядок направлення Україною військового та цивільного персоналу, організації його підготовки та забезпечення для участі в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.  
5. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:   -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці другому статті 1 слово "регіональних" замінити словом "міжнародних".  
Відхилено   У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
7. міжнародні миротворчі операції - міжнародні дії або заходи, які здійснюються відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями розділу VIII Статуту ООН, а також дії і заходи багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки ООН, що проводяться під контролем Ради Безпеки ООН з метою:   -4- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "міжнародні миротворчі операції - міжнародні дії або заходи, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки ООН, що проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою:".  
Враховано   міжнародні миротворчі операції - міжнародні дії або заходи, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки ООН, що проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою:  
    -5- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Визначення терміну "міжнародні миротворчі операції" дати у наступній редакції: "міжнародні миротворчі операції - скоординовані міжнародні дії або заходи, які здійснюються Організацією Об'єднаних Націй за мандатом Ради Безпеки ООН, регіональними міжнародними організаціями з підтримання миру і міжнародної безпеки згідно з положеннями розділу VІІІ статуту ООН, багатонаціональними силами за згодою та (або) під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою: запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх збройних конфліктів; урегулювання або створення умов для урегулювання міждержавних і внутрішніх збройних конфліктів з використанням примусових та інших заходів за згодою сторін конфлікту, чи без їх згоди, якщо на це є рішення Ради Безпеки ООН; надання допомоги країнам у подоланні наслідків збройних конфліктів; усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії".  
Враховано частково    
8. запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів;      запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів;  
9. врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних і внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за дотриманням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їхніх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці 4 статті 1 слова "і внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту " замінити словами "а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін внутрішнього конфлікту".  
Враховано частково   врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних, а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за дотриманням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їхніх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;  
10. надання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів;      надання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів;  
11. виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і дотриманню прав людини;   -7- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 виключити слова "виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і дотриманню прав людини".  
Відхилено   виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і дотримання прав людини;  
12. надання допомоги країнам у подоланні наслідків конфліктів;      надання допомоги у подоланні наслідків конфліктів;  
13. усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії;      усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії;  
14. миротворчий контингент - військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку, які надаються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях, в тому числі військові підрозділи Збройних Сил України, які входять до складу об'єднаних військових підрозділів, створюваних спільно з іншими державами для участі у міжнародних миротворчих операціях (спільні батальйони тощо);   -8- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У визначення терміну "миротворчий контингент" додати слово "військовий" ("миротворчий військовий контингент") і внести відповідні зміни до подальшого тексту закону.  
Відхилено   миротворчий контингент - військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку, які направляються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях, в тому числі військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, які входять до складу об'єднаних військових підрозділів, створюваних спільно з іншими державами для участі у міжнародних миротворчих операціях (спільні батальйони тощо);  
    -9- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У визначенні терміну "миротворчий контингент" перед словами "військові підрозділи" додати: "спеціально підготовлені".  
   
    -10- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У визначенні терміну "миротворчий контингент" після слів "військові підрозділи Збройних Сил України" додати: "... або інших військових формувань", - і далі за текстом.  
Враховано    
15. миротворчий персонал - громадяни України: окремі військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних органів і цивільних установ України, які направляються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях;   -11- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Визначення терміну "миротворчий персонал" дати у наступній редакції: "миротворчий персонал - громадяни України (окремі військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних установ України), які не входять до складу миротворчих військових контингентів і направляються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях;".  
Враховано редакційно   миротворчий персонал - громадяни України: окремі військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних органів і цивільних установ України, які направляються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях і не входять до складу миротворчого контингенту;  
16. матеріально-технічні ресурси та послуги - матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються Україною для використання в міжнародних миротворчих операціях і можуть включати бойову і спеціальну техніку, окремі види озброєнь, засоби зв'язку, транспортні засоби з екіпажами, продовольство, медикаменти тощо.   -12- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В останньому абзаці статті 1 перед словами "матеріально-технічні ресурси та послуги" додати слово "озброєння" і внести відповідні зміни до подальшого тексту закону.  
Відхилено   матеріально-технічні ресурси та послуги - матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються Україною для використання в міжнародних миротворчих операціях, у тому числі бойова і спеціальна техніка, окремі види озброєнь, засоби зв'язку, транспортні засоби з екіпажами, продовольство, медикаменти тощо.  
    -13- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В останньому абзаці статті 1 замість слів "і можуть включати" записати "у тому числі", а також поміняти відмінки у подальшому тексті.  
Враховано    
17. Стаття 2. Участь України в міжнародних миротворчих операціях      Стаття 2. Умови участі України в міжнародних миротворчих операціях  
18. Україна за рішенням визначених у цьому Законі державних органів у порядку, встановлюваному цим Законом, може брати участь у міжнародних миротворчих операціях:   -14- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Україна виключно на умовах, зазначених у рішенні Президента України, що схвалюється Верховною Радою України, у випадках, передбачених Конституцією та законами України, та у порядку, встановленому цим Законом, бере участь у міжнародних миротворчих операціях: Організації Об`єднаних Націй, рішення на проведення яких прийнято Радою Безпеки ООН; Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки згідно з положеннями розділу VIII Статуту ООН; багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки ООН дії та заходи яких здійснюються під загальним контролем Ради Безпеки ООН. Участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження органів, які визначаються рішенням про проведення відповідної міжнародної миротворчої операції."  
Враховано   Україна виключно на умовах, зазначених у рішенні Президента України, що схвалюється Верховною Радою України, у випадках, передбачених Конституцією та законами України, та у порядку, встановленому цим Законом, бере участь у міжнародних миротворчих операціях:  
19. Організації Об`єднаних Націй, мандат яких затверджено Радою Безпеки ООН;      Організації Об`єднаних Націй, рішення на проведення яких прийнято Радою Безпеки ООН;  
20. Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки згідно з положеннями розділу VIII Статуту ООН;   -15- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
З урахуванням поправок до статті 1 викласти статтю 2 у такій редакції: "Участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється за рішенням компетентних органів державної влади України у порядку, визначеному цим Законом, шляхом надання..." і далі за текстом останньої частини ст.2 з урахуванням змін термінології.  
Враховано частково   Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки згідно з положеннями розділу VIII Статуту ООН;  
21. багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки ООН або операції яких здійснюються під загальним контролем Ради Безпеки ООН.      багатонаціональних сил, створюваних за згодою Ради Безпеки ООН дії та заходи яких здійснюються під загальним контролем Ради Безпеки ООН.  
22. Участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання у розпорядження органів, що визначаються мандатом відповідної міжнародної миротворчої операції, миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг.      Участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження органів, які визначаються рішенням про проведення відповідної міжнародної миротворчої операції.  
23. Стаття 3. Внесення пропозицій щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях   -16- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Ст.3 і ст.4 об'єднати під назвою "Підготовка і прийняття рішень щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях". Об'єднання ст.ст. 3 і 4 дозволяє забезпечити логічний зв'язок положень, що викладаються.  
Відхилено   Стаття 3. Внесення пропозицій щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях  
24. Пропозиції щодо участі України в кожній конкретній міжнародній миротворчій операції вносяться до Ради національної безпеки і оборони України Міністерством закордонних справ України за погодженням з Міністерством оборони України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиції мають включати відомі на момент їх внесення дані про район дії миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу, про їх завдання, загальну чисельність, про тип і склад озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх продовження, порядок заміни та про умови виведення, а також про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам органів внутрішніх справ, інших державних органів і цивільних установ України та членам їхніх сімей.   -17- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині першій статті 3 слова "а також про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам органів внутрішніх справ, інших державних органів і цивільних установ України та членам їхніх сімей" замінити словами "про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам органів внутрішніх справ, інших державних органів і цивільних установ України та членам їхніх сімей, а також інформацію про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародній миротворчій операції".  
Враховано   Пропозиції щодо участі України в конкретній міжнародній миротворчій операції вносяться до Ради національної безпеки і оборони України Міністерством закордонних справ України за погодженням з Міністерством оборони України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиції мають включати наявні на момент їх внесення дані про район дії миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу, про їх завдання, загальну чисельність, про тип і склад озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх продовження, порядок заміни та умови виведення, про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам органів внутрішніх справ, інших державних органів і цивільних установ України та членам їхніх сімей, а також інформацію про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародній миротворчій операції.  
25. Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність такої участі національним інтересам і законодавству України, міжнародним зобов'язанням України відповідно до Статуту ООН, враховуючи можливість фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у миротворчій операції у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу, вносить пропозиції щодо участі України в міжнародній миротворчій операції на розгляд Президента України.      Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність такої участі національним інтересам і законодавству України, в тому числі міжнародним зобов'язанням України відповідно до Статуту ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у миротворчій операції у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу, вносить пропозиції щодо участі України в міжнародній миротворчій операції на розгляд Президента України.  
26. Стаття 4. Прийняття рішень щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях      Стаття 4. Прийняття рішень щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях  
27. Рішення про направлення у відповідності з рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу для участі в міжнародних миротворчих операціях, а також з інших питань щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях приймає Президент України.   -18- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції: "Рішення про направлення миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу для участі України у міжнародних миротворчих операціях, а також з питань надання матеріально-технічних ресурсів та послуг приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення рішення в частині щодо направлення миротворчого контингенту. Разом з законопроектом подається інформація, зазначена у частині першій статті 3 цього Закону."  
Враховано   Рішення про направлення миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу для участі України у міжнародних миротворчих операціях, а також з питань надання матеріально-технічних ресурсів та послуг приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення рішення в частині щодо направлення миротворчого контингенту. Разом з законопроектом подається інформація, зазначена у частині першій статті 3 цього Закону.  
    -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції: "Рішення про надання чи про відкликання Україною свого миротворчого контингенту приймає Президент України. Ці рішення розглядаються Верховною Радою України як невідкладні і набувають чинності після схвалення нею". в ст.ст.4 та 7  
Враховано    
28. Рішення про направлення Україною миротворчого контингенту до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції підлягає схваленню у відповідності з п. 23 ст. 85 Конституції України Верховною Радою України. Ці питання розглядаються Верховною Радою України у невідкладному порядку.   -20- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції: "Рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, скріплене підписами прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за виконання цього рішення, підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до п. 23 ст. 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення Україною миротворчого контингенту до іншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово."  
Враховано   Рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, скріплене підписами прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за виконання цього рішення, підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до п. 23 ст. 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення Україною миротворчого контингенту до іншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.  
    -21- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину 2 статті 4 викласти у наступній редакції: "Рішення про направлення для участі в міжнародних миротворчих операціях військових миротворчих контингентів України вноситься Президентом України до Верховної Ради України і підлягає схваленню у відповідності до п.23 ст.85 Конституції України. Ці питання розглядаються Верховною Радою України у невідкладному порядку."  
Враховано редакційно    
29. Рішення про надання Україною матеріально-технічних ресурсів і послуг для використання в міжнародних миротворчих операціях приймає Кабінет Міністрів України у відповідності з рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України.   -22- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину 3 статті 4 викласти у наступній редакції: "Рішення про надання Україною озброєння, матеріально-технічних ресурсів і послуг для використання в міжнародних миротворчих операціях приймає Кабінет Міністрів України у відповідності до рішення Президента України щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях."  
Враховано   Рішення про надання Україною матеріально-технічних ресурсів і послуг для використання в міжнародній миротворчій операції приймає Кабінет Міністрів України відповідно до рішення Президента України щодо участі України в міжнародній миротворчій операції.  
30. Стаття 5. Комплектування миротворчого контингенту і миротворчого персоналу та умови участі громадян України в міжнародних миротворчих операціях   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті 5 слова "та умови участі громадян України в міжнародних миротворчих операціях" виключити.  
Враховано   Стаття 5. Комплектування миротворчого контингенту і миротворчого персоналу  
31. Миротворчий контингент і миротворчий персонал комплектуються громадянами України: військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань та інших державних органів і цивільних установ України, які мають необхідну професійну і психологічну підготовку.   -24- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Першу частину статті 5 після слів "які мають" викласти у такій редакції: "... належну професійну і психологічну підготовку до виконання відповідних завдань".  
Відхилено   Миротворчий контингент і миротворчий персонал комплектуються громадянами України - військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань та інших державних органів і цивільних установ України, які мають необхідну професійну і психологічну підготовку.  
32. Включення громадян України до складу миротворчого контингенту і миротворчого персоналу здійснюється виключно на добровільній основі.   -25- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У другій частині статті 5 після слів "виключно на добровільній" додати: "контрактній".  
Відхилено   Включення громадян України до складу миротворчого контингенту і миротворчого персоналу здійснюється виключно на добровільній основі.  
    -26- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 5 частиною такого змісту: "Не можуть бути включені до складу військового миротворчого контингенту і миротворчого персоналу громадяни України, які не досягли 21 року за віком, які за станом фізичного і психічного здоров`я не придатні до військової служби, яким за рішенням суду призначено умовні покарання та які перебувають під наглядом правоохоронних органів". Відповідні вимоги передбаче-ні ч.1 цієї статті  
Відхилено    
33. Стаття 6. Підготовка громадян України для участі в міжнародних миротворчих операціях      Стаття 6. Підготовка громадян України для участі в міжнародних миротворчих операціях  
34. Громадяни України, які включаються до складу миротворчого контингенту або направляються для участі в міжнародних миротворчих операціях як миротворчий персонал, попередньо проходять спеціальну підготовку у відповідних учбових центрах Міністерства оборони України або інших держав.   -27- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У статті 6 слова "Міністерства оборони України або інших держав" вилучити.  
Враховано   Громадяни України, які включаються до складу миротворчого контингенту або направляються для участі в міжнародних миротворчих операціях як миротворчий персонал, попередньо проходять спеціальну підготовку у відповідних учбових центрах.  
35. Стаття 7. Повернення та відкликання миротворчого контингенту і миротворчого персоналу, який брав участь у міжнародній миротворчій операції      Стаття 7. Повернення та відкликання миротворчого контингенту і миротворчого персоналу, який брав участь у міжнародній миротворчій операції  
36. Миротворчий контингент і миротворчий персонал, направлений до іншої країни для участі в міжнародній миротворчій операції, повертається до України після завершення операції. Він може бути відкликаний до завершення миротворчої операції в разі, якщо його подальша участь у зазначеній операції стає недоцільною через суттєву зміну міжнародної військово-політичної обстановки чи обставин у регіоні перебування, припинення фінансування та через інші причини. Рішення про відкликання миротворчого контингенту та миротворчого персоналу приймається Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України.   -28- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
В тексті статті 7 речення "Рішення про відкликання миротворчого контингенту та миротворчого персоналу приймається Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України." замінити реченням "Рішення про відкликання миротворчого контингенту та миротворчого персоналу приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України."  
Враховано   Миротворчий контингент і миротворчий персонал, направлені до іншої країни для участі в міжнародній миротворчій операції, повертаються до України після завершення операції. Вони можуть бути також відкликані до завершення миротворчої операції в разі, якщо їхня подальша участь у зазначеній операції стає недоцільною через суттєву зміну міжнародної військово-політичної обстановки чи обставин у регіоні перебування, припинення фінансування та через інші причини. Рішення про відкликання миротворчого контингенту та миротворчого персоналу приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України.  
    -29- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Після слів "після завершення операції." викласти статтю 7 у такій редакції: "Вони можуть бути відкликані до завершення миротворчої операції в разі, якщо їх участь..." і далі за текстом.  
Враховано    
37. Стаття 8. Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих операцій та членів їхніх сімей      Стаття 8. Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих операцій та членів їхніх сімей  
38. Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих операцій і членів їхніх сімей забезпечується згідно з законами України.   -30- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину другу статті 8 після слів "застосовуються норми" доповнити словом "відповідного".  
Враховано   Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих операцій і членів їхніх сімей забезпечується згідно з законами України.  
39. Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі гарантії захисту учасників міжнародних миротворчих операцій, ніж ті, що їх містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди.   -31- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 8 частиною наступного змісту: "Вислуга років і трудовий стаж громадян України під час виконання обов`язків у складі військових миротворчих контингентів і миротворчого персоналу зараховується з розрахунку один місяць за три місяці".  
Враховано   Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі гарантії захисту учасників міжнародних миротворчих операцій, ніж ті, що їх містить законодавство України, то застосовуються норми відповідного міжнародного договору або міжнародної угоди. Вислуга років і трудовий стаж громадян України за час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту і миротворчого персоналу обчислюється з розрахунку один місяць за три місяці.  
40. Стаття 9. Фінансове забезпечення участі України в міжнародних миротворчих операціях      Стаття 9. Фінансове забезпечення участі України в міжнародних миротворчих операціях  
41. Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету. При цьому кошти, які надходять від ООН, інших міжнародних організацій в порядку компенсацій витрат України на зазначені цілі зараховуються до доходів Державного бюджету.   -32- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародних миротворчих операціях, здійснюється з Державного бюджету України за умови відшкодування цих витрат за рахунок коштів, які виділяються ООН, ОБСЄ або іншою регіональною організацією для фінансування міжнародної миротворчої операції, якщо інше не встановлено Верховною Радою України при розгляді цього питання."  
Враховано   Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародних миротворчих операціях, здійснюється з Державного бюджету України за умови відшкодування цих витрат за рахунок коштів, які виділяються ООН, ОБСЄ або іншою регіональною організацією для фінансування міжнародної миротворчої операції, якщо інше не встановлено Верховною Радою України при розгляді цього питання.  
    -33- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Закріпити розмір компенсацій, а не надавати право встановлювати суми та порядок цих компенсаційних виплат Кабінету Міністрів України та передбачити фінансування подібних витрат у Державному бюджеті.  
Враховано редакційно    
    -34- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародних миротворчих операціях здійснюються за рахунок коштів, які надходять від ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій на зазначені цілі та зараховуються до доходів Державного бюджету."  
Враховано редакційно    
    -35- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Викласти статтю 9 у такій редакції: "Фінансування витрат, пов`язаних з участю України в міжнародних миротворчих операціях, здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються на відповідні цілі ООН або регіональною міжнародною організацією."  
Враховано редакційно    
42. Стаття 10. Інформування Верховної Ради України про участь України у міжнародній миротворчій діяльності      Стаття 10. Інформування Верховної Ради України про участь України у міжнародній миротворчій діяльності  
43. Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про участь України в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.      Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про участь України в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.