Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати   -1- Шаров І.Ф.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про компенсацію громадянам України втрат від несвоєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат". Оскільки мова йде про компенсацію доходів громадян, а не тільки соціальних виплат.  
Відхилено .  Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати  
    -2- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У назві і тексті проекту Закону слово "термінів" замінити словом "строків". У законодавчих актах України про пенсійне забезпечення, про призначення та виплату допомоги, про оплату праці застосується слово "строк" (строки призначення та виплати пенсій і допомоги, строки виплати зарплати, порушення строків виплати зарплати та інші).  
Враховано    
1. Стаття 1. Всі підприємства, установи та організації здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених термінів виплати доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).      Стаття 1. Всі підприємства, установи та організації здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених cтроків їх виплати доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).  
2. Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з 1 січня 1998 року.   -3- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
В частині 1 статті 2 законопроекту замінити слова "з 1 січня 1998 року" на слова" з дня набуття чинності цим законом".  
Враховано   Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набуття чинності цим Законом.  
    -4- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) поширюється на невиплачені більше місяця доходи починаючи з 1 січня 1999 року". Передбачена проектом Закону редакція статті може поширюватися на випадки, коли була затримка у виплаті зарплати, проте вона вже виплачена і тому про компенсацію таких виплат не може бути мови, оскільки це суперечить чинному законодавству. Оскільки Закон зворотної сили не має.  
Відхилено .   
3. Під доходами у цьому Законі розуміються грошові доходи громадян, що вони одержують на території України і не мають разового характеру:      Під доходами у цьому Законі розуміються грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і не мають разового характеру:  
4. пенсії;      пенсії;  
5. соціальні виплати;      соціальні виплати;  
6. стипендії;      стипендії;  
7. заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.      заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.  
8. Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, і місяця перед виплатою суми заборгованості до уваги не береться).      Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, і місяця перед виплатою суми заборгованості до уваги не береться).  
9. Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.   -5- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 4. Викласти у такій редакції: "Виплата громадянам суми компенсації провадиться одночасно з виплатою заборгованості за відповідний місяць. Якщо заборгованість виплачується частками, одночасно у таких же пропорціях виплачується і відповідні суми компенсації. Виплата заборгованості без одночасної виплат суми компенсації забороняється". Оскільки можлива затримка виплат компенсації.  
Відхилено .  Стаття 4. Виплата громадянину суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.  
10. Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає.      Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає.  
11. Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:      Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:  
12. власних коштів - підприємства, установи і організації, що перебувають на господарському розрахунку, а також об'єднання громадян;      власних коштів - підприємства, установи і організації, що перебувають на господарському розрахунку, а також об'єднання громадян;  
13. коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;      коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;  
14. коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету;      коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету;  
15. Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) у виплаті компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.   -6- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину 1 статті 7 доповнити словами ", без справляння державного мита". Оскільки це не тема цього Законопроекту.  
Відхилено   Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) у виплаті компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.  
16. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.   -7- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Стаття 8. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
Враховано   Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства. Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.