Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2002 р., № 5, ст. 30; 2006 р., № 8, ст. 90, № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2010 р., № 2-3, ст. 11):
 
   1. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2002 р., № 5, ст. 30; 2006 р., № 8, ст. 90, № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2010 р., № 2-3, ст. 11):
 
6. 1) статтю 93 доповнити частиною такого змісту:
 
-1- Клименко О.І.
Пункт 1 частини першої розділу І законопроекту доповнити першим реченням такого змісту:
«Пенсійні активи не включаються до ліквідаційної маси зберігача Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду та інших банків.»
 
Враховано   1) статтю 93 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
7. «Розпорядження пенсійними активами Накопичувального пенсійного фонду та активами недержавних пенсійних фондів здійснюється відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення.»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту у Законі України «Про банки і банківську діяльність» пункт 3-1 частини першої статті 96 вважати пунктом 1-1 і, відповідно, розмістити його після пункту першого частини першої статті 96, а саме:
«1-1) вимоги Пенсійного фонду України щодо зобов’язань перед Накопичувальним пенсійним фондом та вимоги недержавних пенсійних фондів; «.
 
Враховано частково   «Пенсійні активи не включаються до ліквідаційної маси зберігача Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду та інших банків. Розпорядження пенсійними активами Накопичувального пенсійного фонду та активами недержавних пенсійних фондів здійснюється відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
 
8. 2) частину першу статті 96 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) вимоги Пенсійного фонду України щодо зобов’язань перед Накопичувальним пенсійним фондом та вимоги недержавних пенсійних фондів; «.
 
-3- Шаров І.Ф.
У частині першій статті 96 проекту закону слова «пунктом 3-1» замінити словами «пунктом 2-1» та викласти в такій редакції:
2) частину першу статті 96 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) вимоги Пенсійного фонду України щодо зобов’язань перед Накопичувальним пенсійним фондом та вимоги недержавних пенсійних фондів; «.
 
Враховано   2) частину першу статті 96 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) вимоги Пенсійного фонду України щодо зобов’язань перед Накопичувальним пенсійним фондом та вимоги недержавних пенсійних фондів».
 
    -4- Аржевітін С.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції :
«2) частину першу статті 96 доповнити пунктом 3 такого змісту:
3) вимоги Пенсійного фонду України щодо зобов’язань перед Накопичувальним пенсійним фондом та вимоги недержавних пенсійних фондів;»
Пункти 3, 4, 5, 5-1, 6, 7, 8 частини 1 першої статті 96 вважати пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 відповідно».
 
Враховано по суті   
    -5- Яворівський В.О.
внести до законопроекту таку зміну:
У частині першій статті 96 Закону України «Про банки і банківську діяльність» змінити нумерацію, а саме 3-1 замінити на 2-1 .
 
Враховано    
9. 2. У пункті 4 частини третьої статті 45 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) слова «або введення щодо нього режиму санації» замінити словами «, введення щодо нього режиму санації або призначення тимчасової адміністрації зберігача».
 
-6- Аржевітін С.М.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції :
«2. Пункт 4 частини третьої статті 45 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47—48, ст. 372; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) викласти в такій редакції:
4) запровадження у зберігача тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача, порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію.»
 
Враховано   2. Пункт 4 частини третьої статті 45 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 7, ст. 53) викласти в такій редакції:
«4) запровадження у зберігача тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача, порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію».
 
10. 3. У пункті 1 частини другої статті 99 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ) слова «ліцензію, видану Національним банком України,» замінити словами «банківську ліцензію».
 
   3. У пункті 1 частини другої статті 99 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2012 р., №12-13, ст. 82) слова «ліцензію, видану Національним банком України» замінити словами «банківську ліцензію».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Кармазін Ю.А.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.