Кількість абзаців - 3 Таблиця поправок


про внесення змін до статті 2 Закону України "Про громадянство України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Витяг   -1- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
В пункті 3 статті слова "до 31 грудня 1999 року "замінити на слова "до 31 грудня 2004 року"  
Враховано   Проект Закон України про внесення змін до статті 2 Закону України "Про громадянство України" Верховна Рада України постановляє: І. У пункті 3 статті 2 Закону України "Про громадянство України" ( ВВР України, 1991р., №50, ст.701; 1993р., №14, ст.122; 1997р., №23, ст.169) цифри "1999" замінити цифрами "2004". ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
1. для осіб, які повертаються з районів Крайньої Півночі та Далекого Сходу Російської Федерації термін подання заяв для визначення своєї належності до громадянства України закінчується 31 грудня 2004 року;   -2- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Відхилити, через безпідставне обмеження категорій, на які поширюється норма Закону.  
Враховано    
    -3- Шаров І.Ф.
В пункті 3 частин другої статті слова "31 грудня 2004 року" замінити на слова "31 грудня 2002 року".  
Відхилено . Термін, запропонований вище (31 грудня 2004 року), створює більш демократичні можливості по строках для набуття громадянства.   
    -4- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Пункт 3 статті подати в такій редакції: "3) особи, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадки (діти, онуки), якщо вони на 13 листопада 1991 року проживали на території України, не приймали громадянства інших держав і до 31 грудня 2004 року подали у встановленому цим Законом порядку заяву про визначення своєї належності до громадянства України"; Запропонована редакція є неприйнятною, оскільки дія цієї статті не поширюватиметься на осіб, які отримали громадянство іншої держави.  
Відхилено    
2. Громадяни, які народилися або постійно проживали на території України і мають право на отримання громадянства України відповідно до статті 16, надають лише нотаріально завірену копію паспорта з відміткою про відсутність або припинення громадянства іншої держави.   -5- Кіяшко С.М. (реєстр. картка № 351)
Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Відхилити. Зазначена проблема не вирішується лише наявністю відмітки в паспорті. Суть її в самій процедурі виходу з громадянства, передбаченій законодавством іншої держави.  
Враховано