Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
 
   Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
5. 1. У Законі України „Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207 із змінами, внесеними Законом України 04.11.2010 № 2677-VІ):
 
-1- Пилипенко В.П.
Притика Д.М.
Бондик В.А.
Преамбулу частини першої законопроекту та пункт перший викласти в такій редакції:
«Частину третю статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207 із змінами, внесеними Законом України 04.11.2010 № 2677-VІ) викласти у такій редакції:».
 
Враховано   1. Частину третю статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142) викласти в такій редакції:
 
6. 1) частину третю статті 37 викласти у такій редакції:
 
      
7. «3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, а також за рішеннями про стягнення заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України і заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року. Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.»
 
-2- Сушкевич В.М.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів, відшкодування пенсій за віком на пільгових умовах (в тому числі витрат на їх доставку), а також за рішеннями про стягнення заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року. Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості цих підприємств із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.»
 
Враховано частково У статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» згідно з її назвою мають визначатися лише обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження. Регулювання питання визначення майна ПЕК, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчим провадженням до предмету віданні цієї статті не відноситься.)  «3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів, відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах, а також за рішеннями про стягнення заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року».
 
    -3- Пилипенко В.П.
Притика Д.М.
Бондик В.А.
Частину третю статті 37 викласти в такій редакції:
«3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів, відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах, а також за рішеннями про стягнення заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року».
 
Враховано    
    -4- Журавко О.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів, відшкодування пенсій за віком на пільгових умовах (в тому числі витрат на їх доставку), а також за рішеннями про стягнення заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року.
 
Враховано частково    
    -5- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» виключити друге речення частини третьої.
 
Враховано    
    -6- Чуднов В.М.
У абзаці 2 пункту першого статті 1 розділу І законопроекту виключити таке речення: «Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.»
 
Враховано    
    -7- Чуднов В.М.
Статтю першу розділу І законопроекту доповнити новим другим пунктом такого змісту:
«2. Статтю 56 доповнити новою другою частиною такого змісту:
«Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.»
 
Відхилено Не дотримано вимоги статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Запропонована поправка змінює редакцію законопроекту, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні.)   
8. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-8- Пилипенко В.П.
Притика Д.М.
Бондик В.А.
Розділ другий викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування..».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.