Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
   1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
4. 1. У статті 174:
 
   1) у статті 174:
 
5. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
   назву після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
6. 2) абзац перший після слів «холодної метальної зброї» доповнити словами «, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
   абзац перший після слів «холодної метальної зброї» доповнити словами «пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
7. 3) в абзаці другому слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти».
 
-1- Бевз В.А.
Абзац другий статті 174 після слів «з конфіскацією зброї» доповнити словами «пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»
 
Враховано   в абзаці другому:
слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
після слів «з конфіскацією зброї» доповнити словами «пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії»;
 
8. 2. У статті 190:
 
-2- Бевз В.А.
У статті 190:
назву після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «а також незаконне придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами спеціальних засобів активної оборони»;
у абзаці першому частини першої після слів «органів внутрішніх справ» доповнити словами «а також незаконне придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами спеціальних засобів активної оборони», слова «а також» після слів «мисливської чи холодної зброї» виключити;
абзац другий частини першої після слів «з конфіскацією зброї або без такої» доповнити словами «конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
абзац другий частини другої після слів «з конфіскацією зброї» доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони».
 
Враховано   2) у статті 190:
 
9. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
У назві та абзаці першому частини першої статті 190 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»;
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 2  назву доповнити словами «а також незаконне придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами спеціальних засобів активної оборони»;
 
10. 2) у частині першій:
 
-4- Гуменюк О.І.
В підпункті 1 пункту 2 розділу І, якими вносяться зміни до статті 190 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 2  у частині першій:
 
11. абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
-5- Гуменюк О.І.
В підпункті 2 пункту 2 розділу І, якими вносяться зміни до статті 190 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено В зв’язку з врахуванням поправки № 2  в абзаці першому:
слова «а також» виключити;
доповнити словами «а також незаконне придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами спеціальних засобів активної оборони»;
 
12. в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від семи до десяти»;
 
-6- Чуднов В.М.
Пункт перший статті 2 розділу 1 виключити
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 2  в абзаці другому:
слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від семи до десяти»;
після слів «з конфіскацією зброї або без такої» доповнити словами «конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
 
13. 3) в абзаці другому частини другої слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти».
 
-7- Чуднов В.М.
Абзац другий пункту 2 статті 2 розділу 1 виключити
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 2  в абзаці другому частини другої:
слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
після слів «з конфіскацією зброї» доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
14. 3. У статті 191:
 
-8- Бевз В.А.
У статті 191:
назву після слів «бойових припасів» доповнити словами «а також незаконне зберігання, носіння або перевезення громадянами спеціальних засобів активної оборони»;
абзац перший частини першої після слів «зазначеної зброї» доповнити словами «а також незаконне зберігання, носіння або перевезення громадянами спеціальних засобів активної оборони», після слів «мисливської чи холодної зброї» слова «а також» виключити;
абзац другий частини першої після слів «з оплатним вилученням бойових припасів або без такого» доповнити словами «конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
абзац другий частини другої після слів «з конфіскацією зброї і бойових припасів» доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано   3) у статті 191:
 
15. 1) назву статті після слів «носіння або перевезення» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У назві та абзаці першому частини першої статті 191 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»;
 
Відхилено зв’язку з врахуванням поправки № 8  назву після слів «носіння або перевезення» доповнити словом «нагородної», а після слів «бойових припасів» словами «а також незаконне зберігання, носіння або перевезення громадянами спеціальних засобів активної оборони»;
 
16. 2) у частині першій:
 
-10- Гуменюк О.І.
В підпункті 1 пункту 3 розділу І, якими вносяться зміни до статті 191 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 8  у частині першій:
 
17. абзац перший після слів «носіння або перевезення» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
-11- Гуменюк О.І.
В підпункті 2 пункту 3 розділу І, якими вносяться зміни до статті 191 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 8  в абзаці першому:
слова «а також» виключити;
після слів «носіння або перевезення» доповнити словом «нагородної», а після слів «зазначеної зброї» словами «а також незаконне зберігання, носіння або перевезення громадянами спеціальних засобів активної оборони»;
 
18. в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від семи до десяти»;
 
-12- Чуднов В.М.
У пункті першому статті 3 розділу 1 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Відхилено , в зв’язку з врахуванням поправки № 8  в абзаці другому:
слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від семи до десяти»;
доповнити словами «конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
 
19. 3) в абзаці другому частини другої слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти», а слова «або без такої» виключити.
 
-13- Чуднов В.М.
У абзаці другому пункту 2 статті 3 розділу 1 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Відхилено , в зв’язку з врахуванням поправки № 8  в абзаці другому частини другої:
слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти», а слова «або без такої» виключити;
після слів «з конфіскацією зброї і бойових припасів» доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
20. 4. У статті 192:
 
-14- Бевз В.А.
У назві статті 192 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано   4) у статті 192:
 
    -15- Бевз В.А.
У абзаці першому частини першої статті 192 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
    -16- Кармазін Ю.А.
У назві статті 192 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
21. 1) назву статті після слова « (перереєстрації)» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
-17- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини першої статті 192 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано   назву та абзац перший після слова « (перереєстрації)» доповнити словом «нагородної»;
 
22. 2) абзац перший після слова « (перереєстрації)» доповнити словом «нагородної, «, а після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
-18- Гуменюк О.І.
В підпункті 1 пункту 4 розділу І, якими вносяться зміни до статті 192 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано      
23. 3) в абзаці другому слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до семи».
 
-19- Гуменюк О.І.
В підпункт 2 пункту 4 розділу І, якими вносяться зміни до статті 192 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано   в абзаці другому слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до семи»;
 
24. 5. У статті 193:
 
-20- Чуднов В.М.
У пункті 1 статті 4 розділу 1 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Враховано   5) в абзаці другому статті 193 слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’яти до семи»;
 
    -21- Чуднов В.М.
У пункті 2 статті 4 розділу 1 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Враховано    
    -22- Бевз В.А.
У назві статті 193 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
    -23- Бевз В.А.
У абзаці першому частини першої статті 193 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
    -24- Кармазін Ю.А.
У назві статті 193 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
    -25- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини першої статті 193 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
25. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
-26- Гуменюк О.І.
В підпункті 1 пункту 5 розділу І, якими вносяться зміни до статті 193 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано      
26. 2) абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
-27- Гуменюк О.І.
В підпункті 2 пункту 5 розділу І, якими вносяться зміни до статті 193 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано      
27. 3) в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’яти до семи».
 
-28- Чуднов В.М.
Пункти 1 та 2 статті 5 розділу 1 виключити
 
Враховано      
28. 6. У статті 194:
 
-29- Бевз В.А.
У статті 194:
назву після слів «бойових припасів» доповнити словами «а також незаконний продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) спеціальних засобів активної оборони»;
в абзаці першому частини першої після слів «органів внутрішніх справ» доповнити словами «а також незаконний продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) спеціальних засобів активної оборони», слова «а також» після слів «мисливської чи холодної зброї» виключити;
абзац другий частини першої після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян доповнити словами «з конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
абзац другий частини другої після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» доповнити словами «з конфіскацією спеціальних засобів активної оборони».
 
Враховано   6) у статті 194:
 
29. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
-30- Кармазін Ю.А.
Назву та абзац перший частини першої статті 194 доповнити словами «а також незаконний продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано   назву доповнити словами «а також незаконний продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) спеціальних засобів активної оборони»;
 
30. 2) у частині першій:
 
-31- Гуменюк О.І.
В підпункті 1 пункту 6 розділу І, якими вносяться зміни до статті 194 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 29  у частині першій:
в абзаці першому:
слова «а також» виключити;
 
31. абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
-32- Гуменюк О.І.
В підпункті 2 пункту 6 розділу І, якими вносяться зміни до статті 194 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 29  доповнити словами «а також незаконний продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) спеціальних засобів активної оборони»;
 
32. в абзаці другому слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти»;
 
-33- Чуднов В.М.
Пункт 1 статті 6 розділу 1 виключити
 
Відхилено , в зв’язку з врахуванням поправки № 29  в абзаці другому:
слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти»;
доповнити словами «з конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
 
    -34- Чуднов В.М.
У абзаці 2 пункту 2 статті 6 розділу 1 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Відхилено в зв’язку з врахуванням поправки № 29   
33. 3) в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від двадцяти до двадцяти п’яти».
 
   в абзаці другому частини другої:
слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від двадцяти до двадцяти п’яти»;
доповнити словами «з конфіскацією спеціальних засобів активної оборони»;
 
34. 7. У статті 195:
 
-35- Кармазін Ю.А.
У назві статті 195 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано   7) у статті 195:
в абзаці другому частини першої слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти»;
 
    -36- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини першої статті 195 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано    
35. 1) назву статті після слів «пневматичної зброї» доповнити словами «, спеціальних засобів активної оборони»;
 
-37- Гуменюк О.І.
В підпункті 1 пункту 7 розділу І, якими вносяться зміни до статті 195 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано      
36. 2) у частині першій:
 
-38- Гуменюк О.І.
В підпункт 2 пункту 7 розділу І, якими вносяться зміни до статті 195 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Враховано      
37. абзац перший після слів «холодної зброї, « доповнити словами «спеціальних засобів активної оборони»;
 
-39- Чуднов В.М.
Пункт 1 статті 7 розділу 1 виключити
 
Враховано      
38. в абзаці другому слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
 
-40- Чуднов В.М.
У абзаці 2 пункту 2 статті 7 розділу 1 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Враховано      
39. 3) в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти».
 
      
40. 8. У статті 265:
 
   8) у статті 265:
 
41. 1) частину першу після слів «відзнаки Президента України, « доповнити словами «нагородна зброя»;
 
-41- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 265 виключити словосполучення «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено оскільки нівелює мету законопроекту  частину першу після слів «відзнаки Президента України» доповнити словами «нагородна зброя»;
 
42. 2) частину третю викласти у такій редакції:
 
-42- Гуменюк О.І.
В підпункті 2 пункту 8 розділу І, яким вносяться зміни до статті 265 виключити слова «спеціальних засобів активної оборони»
 
Відхилено оскільки нівелює мету законопроекту  частину четверту викласти в такій редакції:
 
43. «При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-4 цього Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4, 5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, спеціальні засоби активної оборони та холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони. Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовується лише у невідкладних випадках.»
 
-43- Чуднов В.М.
У абзаці 2 пункту 2 статті 8 слова «спеціальні засоби активної оборони» виключити
 
Відхилено оскільки нівелює мету законопроекту  «При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-4 цього Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, спеціальні засоби активної оборони та холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони. Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках».
 
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-44- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ викласти у наступній редакції: «ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -45- Чуднов В.М.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано