Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


про Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки
 
-1- Кармазін Ю.А.
у назві законопроекту слово: "соціальна" замінити на слово: "екологічна" і цифри "2012 – 2016" замінити на цифри "2013 – 2017"
 
Враховано частково   Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки
 
3.

 
-2- Карпук В.Г.
назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Загальнодержавна цільова екологічна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки"
 
Відхилено      
4.

 
-3- Карпук В.Г.
у тексті проекту слова "соціальна програма" замінити на – "екологічна програма"
 
Відхилено      
    -4- Гуменюк О.І.
в назві законопроекту слово "соціальну" вилучити
 
Враховано    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки (далі — Програма), що додається.
 
-5- Кармазін Ю.А.
у частині першій законопроекту слово: "соціальну" замінити на слово: "екологічну" і цифри "2012 – 2016" замінити на цифри "2013 – 2017"
 
Враховано частково   І. Затвердити Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки, що додається.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-6- Семинога А.І.
частину другу законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім абзаців третього-шостого пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити виконання заходів Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки;
під час підготовки проекту Закону про Державний бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів, визначених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки;
вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. забезпечити виконання Програми;
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім абзаців третього-шостого пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
 
9. під час формування Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів Програми виходячи з фінансових можливостей державного бюджету і показників економічного та соціального розвитку;
 
   2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити виконання заходів Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки;
під час підготовки проекту Закону про Державний бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів, визначених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки;
вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
 
10. забезпечити перегляд і скасування державних програм, заходи яких включені до Програми.
 
   забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
11. 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
-7- Кармазін Ю.А.
частину третю законопроекту викласти у наступній редакції:
"3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року"
 
Враховано   Затверджено Законом України
від__________ 2012 року №______
 
12. Загальнодержавна цільова соціальна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки
 
-8- Кармазін Ю.А.
у назві проекту Програми і у тексті Розділу "Мета Програми" – слово: "соціальна" замінити на слово: "екологічна" і цифри "2012 – 2016" замінити на цифри "2013 – 2017"
 
Враховано частково   Загальнодержавна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки
 
    -9- Кармазін Ю.А.
у проекті Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки пронумерувати всі окремі частини Програми
 
Враховано    
13. Мета Програми
 
   І. Мета Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки
 
14. Метою Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки (далі — Програма) є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі — надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій шляхом забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки.
 
-10- Семинога А.І.
у розділі "Мета" слова "шляхом забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки" вилучити, а частину першу, друг, третю та четверту розділу "Шляхи та способи розв’язання проблеми" викласти в такій редакції:
"Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використання ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом"
 
Враховано   1. Метою Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—2017 роки (далі — Програма) є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі — надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.
 
15. Шляхи та способи розв’язання проблеми
 
   ІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми
 
16. Можливі два варіанти розв’язання проблеми.
 
   1. Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використання ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.
 
17. Перший варіант передбачає продовження виконання чинних державних програм із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або з ліквідації їх наслідків.
 
      
18. Зазначений варіант не забезпечує комплексного розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій через недостатній обсяг фінансування та неналежний рівень організації відповідних заходів.
 
      
19. Згідно з другим, оптимальним варіантом планується розроблення загальнодержавної програми, що передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій із включенням до неї окремих заходів програм, які з прийняттям Програми втрачають чинність.
 
-11- Семинога А.І.
доповнити новим розділом такого змісту:
"Заходи і завдання Програми"
 
Враховано   ІІІ. Заходи і завдання Програми
 
20. Розв’язання проблеми згідно з другим варіантом здійснюється за такими напрямами:
 
-12- Семинога А.І.
розділ "Шляхи та способи розв’язання проблеми" викласти в такій редакції:
"Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:"
 
Враховано   1. Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:
 
21. інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;
 
   1) інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;
 
22. запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;
 
   2) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;
 
23. очищення територій від вибухонебезпечних предметів;
 
   3) очищення територій від вибухонебезпечних предметів;
 
24. реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності;
 
   4) реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності;
 
25. гідрометеорологічне забезпечення;
 
   5) гідрометеорологічне забезпечення;
 
26. проведення матеріально-технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту, розвиток вітчизняного виробництва рятувальної техніки;
 
-13- Семинога А.І.
абзац сьомий частини п’ятої розділу "Шляхи та способи розв’язання проблеми" викласти в такій редакції:
"матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту"
 
Враховано   6) матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту;
 
27. підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
 
-14- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
сьомий напрям розв’язання проблеми, згідно з другим варіантом, викласти у такій редакції:
"підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації"
 
Враховано   7) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.
 
28. Програма виконується шляхом:
здійснення заходів щодо:
- протизсувного та протикарстового захисту територій;
- реабілітації територій, забруднених внаслідок військової діяльності;
- ліквідації наслідків небезпечних екзогенних процесів на державному підприємстві "Солотвинський солерудник", які пов’язані з просіданням поверхні, утворенням карстових і провальних зсувів, а також щодо консервації шахт №8 і 9 та екологічної реабілітації смт. Солотвино у Закарпатській області;
- вирішення соціальних та інфраструктурних питань в галузі гідрометеорологічної діяльності;
- технічного переоснащення аварійно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС;
- реконструкції систем централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
- здійснення контролю за греблями гідроспоруд;
- застосування продукції вітчизняного науково-промислового комплексу під час проведення технічного переоснащення сил цивільного захисту та інших формувань, які залучаються до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
проведення комплексу робіт з:
- берегоукріплення Азовського та Чорного морів;
- приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан;
- вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод";
- поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ);
- санації територій та об’єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ);
- ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області;
- захисту територій і населених пунктів Сокальського району та м. Червонограда Львівської області від підтоплення, пов’язаного із забезпеченням функціонування та ліквідацією вуглевибудовних підприємств державного підприємства "Львіввугілля";
- консервації Домбровського кар’єру, зокрема рекультивації зовнішніх відвалів №1 і 4 та хвостосховищ №1 і 2 ВАТ "Оріана" (м. Калуш Івано-Франківської області);
- утилізації не придатних для подальшого використання джерел іонізуючого випромінювання;
- задоволення потреби гідрометеорологічних підрозділів у засобах вимірювальної техніки та впровадження у їх діяльність сучасних технологій проведення спостережень і прогнозування;
- створення необхідної інфраструктури для наближення місць розміщення підрозділів спеціальної авіації до районів її застосування;
- формування системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій на основі постійно діючих центрального та регіональних координаційних органів;
- створення оперативного матеріального резерву МНС для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;
- створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 1276 хімічно небезпечних об’єктах, оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів у разі виникнення аварій.
 
-15- Семинога А.І.
частину шосту та сьому розділу "Шляхи та способи розв’язання проблеми" привести у відповідність до Додатку 2, щодо завдань програми, а саме викласти їх в такій редакції:
"Завдання передбачають проведення комплексу робіт щодо:
- протизсувного захисту територій;
- протикарстового захисту територій;
- приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, у безпечний стан;
- ліквідації наслідків небезпечних екзогенних процесів на державному підприємстві "Солотвинський солерудник" у Закарпатській області;
- вирішення інфраструктурних питань в галузі гідрометеорологічної діяльності;
- проведення технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних служб МНС України;
- проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення;
- удосконалення системи контролю за греблями гідроспоруд;
- удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- берегоукріплення Азовського, Чорного морів та інших водних об’єктів;
- приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан;
- вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод";
- поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ);;
- санації території та об’єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ);
- ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області;
- захисту територій і населених пунктів Сокальського району та Червоноградської міськради Львівської області;
- ліквідації негативних екологічних наслідків діяльності державного підприємства "Калійний завод "ВАТ "Оріана" (м. Калуш Івано-Франківської області);
- удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;
- проведення технічного переоснащення авіаційних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій України;
- забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
- створення оперативного матеріального резерву центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;
- створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 1 276 хімічно небезпечних об’єктах;
- удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
- надання піротехнічним підрозділам послуг щодо оренди складів вибухових речовин;
- знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;
- ліквідації колишніх шахтних пускових установок та приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території об’єктів військової інфраструктури;
- приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз зберігання компонентів ракетного палива;
- приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз, арсеналів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів;
- приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території військових аеродромів;
- розвиток наукових досліджень;
- технічне переоснащення державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС України";
- проведення технічного переоснащення медичної служби центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій"
 
Враховано   2. Для розв’язання проблем захисту населення і території від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:
1) протизсувного захисту територій;
2) берегоукріплення Азовського і Чорного морів та інших водних об’єктів;
3) протикарстового захисту територій;
4) ліквідації наслідків небезпечних екзогенних процесів внаслідок впливу гірничих робіт на території державного підприємства "Солотвинський солерудник" (смт. Солотвино Тячівського району Закарпатської області);
5) удосконалення системи контролю за греблями гідроспоруд;
6) вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка Донецької області);
7) поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ);
8) санації території та об’єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ);
9) ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області;
10) захисту територій і населених пунктів Сокальського району та Червоноградської міської ради Львівської області;
11) ліквідації негативних екологічних наслідків діяльності державного підприємства "Калійний завод "ВАТ "Оріана" (м. Калуш Івано-Франківської області);
12) приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан;
13) створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 1276 хімічно небезпечних об’єктах;
14) приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, в екологічно безпечний стан;
15) надання піротехнічним підрозділам послуг щодо оренди складів вибухових речовин;
16) знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;
17) ліквідації колишніх шахтних пускових установок та приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території об’єктів військової інфраструктури;
18) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз зберігання компонентів ракетного палива;
19) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз, арсеналів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів;
20) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території військових аеродромів;
21) удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;
22) розвитку наукових досліджень;
23) інфраструктурного забезпечення в галузі гідрометеорологічної діяльності;
24) технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних служб центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
25) технічного переоснащення державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС України";
26) технічного переоснащення авіаційних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
27) технічного переоснащення медичної служби центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
28) проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення;
29) удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
30) забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
31) створення оперативного матеріального резерву центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги потерпілим.
 
    -16- Даниленко В.А.
у розділі другому, в частині шостій "Програма виконується шляхом:" абзац "- берегоукріплення Азовського та Чорного морів;" викласти у такій редакції: "- берегоукріплення Азовського, Чорного морів та інших водних об’єктів;"
 
Враховано    
    -17- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
одинадцятий напрям проведення комплексу робіт з виконання Програми викласти у такій редакції:
"- створення необхідної інфраструктури для полегшення доступу з місць розміщення підрозділів спеціальної авіації до районів її застосування;"
 
Відхилено    
    -18- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
чотирнадцятий напрям проведення комплексу робіт з виконання Програми викласти у такій редакції:
"- створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 1276 хімічно небезпечних об’єктах, а також систем оперативного оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів у разі виникнення аварій або виявлення її загрози"
 
Враховано редакційно    
    -19- Янковський М.А.
у розділі другому, в частині "Програма виконується шляхом:", після слів: "вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод" додати наступні слова:
"- вилучення з території державного підприємства "Горлівський хімічний завод» суміші ізомерів орто-, мета- та паранітрохлорбензолів;
- розроблення робочих проектів захисту території міста Горлівка від впливу гірничих виробок;
- розроблення робочого проекту ліквідації наслідків металургійного виробництва на ВАТ "Микитівський ртутний комбінат"
 
Відхилено    
    -20- Кармазін Ю.А.
у Розділі "Шляхи та способи розв’язання проблеми" після абзацу десятого частини шостої доповнити новими абзацами наступного змісту:
"- надання піротехнічним підрозділам послуг з оренди складів вибухових речовин;
- удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;
- розвитку наукових досліджень;
- проведення технічного переоснащення медичної служби МНС;
- забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій"
 
Враховано частково    
29. Державного замовника Програми наведено у додатку 1.
 
-21- Семинога А.І.
у додатку 1 до Програми слова "соціальної" виключити, цифри "2012 – 2016" замінити на цифри "2013 – 2017"
 
Враховано   ІV. Державного замовника Програми наведено в додатку 1.
 
30. Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
 
-22- Семинога А.І.
частину дев’яту викласти в такій редакції:
"Заходи і завдання з виконання Програми наведені в додатку 2"
 
Враховано   V. Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.
 
    -23- Семинога А.І.
у додатку 2 до Програми слова "соціальної" виключити, цифри "2012 – 2016" замінити на цифри "2013 – 2017"
 
Враховано    
    -24- Семинога А.І.
назву Додатку 2 викласти в такій редакції:
"ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ"
 
Враховано    
    -25- Семинога А.І.
у Додатку 2 слова "усього за завданням…" замінити словами "усього за заходом"
 
Враховано    
    -26- Аржевітін С.М.
в пункті 4 розділу І Додатку 2 до Програми передбачити такі обсяги фінансування заходів :
а) Ліквідація державного підприємства "Солотвинський солерудник"
прогнозований осяг фінансових ресурсів для виконання завдання – 200 млн. грн. (замість 140 млн.грн.).
у тому числі за роками : 2012 р .- 100 млн.грн., 2013р. – 100 млн.грн.
б) Будівництво житлового масиву з об’єктами соціальної сфери
прогнозований осяг фінансових ресурсів для виконання завдання - 405 млн.грн. (замість 310 млн.грн.).
у тому числі за роками : 2012 р .- 105 млн.грн., 2013р. – 150 млн.грн., 2014р.- 150 млн.грн.
в) будівництво шахти для розміщення підземних відділень алергологічних лікарень
прогнозований осяг фінансових ресурсів для виконання завданя – 250 млн.грн. (замість 244,469 млн.грн.).
у тому числі за роками: 2012 р .- 100 млн.грн., 2013р. – 130 млн.грн., 2014р.- 20 млн.грн."
 
Відхилено    
    -27- Семинога А.І.
у додатку 2 до Програми у розділі ІІ завдання, яке викладено в пункті 13, викласти в такій редакції:
"13. Створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 1 276 хімічно небезпечних об’єктах"
 
Враховано    
    -28- Семинога А.І.
у додатку 2 до Програми у розділі І завдання, яке викладено в пункті 17, викласти в такій редакції:
"17. Ліквідації колишніх шахтних пускових установок та приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території об’єктів військової інфраструктури"
 
Враховано    
    -29- Аржевітін С.М.
у розділ І Додатку 2 до Програми включити такі заходи і дані по Закарпатській області
(таблиця з пропозицією додається)
 
Відхилено    
    -30- Аржевітін С.М.
у Додаток 2 до Програми включити розділ "Загальні перед проектні заходи зсувонебезпечних районів Закарпатської області" такого змісту:"
(таблиця з пропозицією додається)
 
Відхилено    
    -31- Василенко С.В.
у додатках №2 до Програми внести відповідні зміни щодо фінансування заходів з ліквідації підтоплення Херсонської області
(таблиця з пропозицією додається)
 
Відхилено    
    -32- Даниленко В.А.
у додатках №2 до Програми внести відповідні зміни щодо фінансування заходів по завданню 2 "Берегоукріплення Азовського, Чорного морів та інших водних об’єктів" у Сумській області
(таблиця з пропозицією додається)
 
Враховано    
    -33- Дейч Б.Д.
у додатках №2 до Програми внести відповідні зміни щодо фінансування заходів по завданню 1 "Протизсувний захист території" в АР Крим
(таблиця з пропозицією додається)
 
Враховано частково    
    -34- Семинога А.І.
у додатках №2 до Програми внести відповідні зміни щодо фінансування заходів по завданню 2 "Берегоукріплення Азовського, Чорного морів та інших водних об’єктів" у Черкаській області"
(таблиця з пропозицією додається)
 
Враховано    
    -35- Скубенко В.П.
до розділу 30 "Забезпечення функціонування та розвиток Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій" Додатку 2 "Завдання і заходи з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки" такого завдання з розбивкою по роках. Зробити перерозподіл коштів по розділу 30
(таблиця з пропозицією додається)
 
Враховано редакційно    
    -36- Чуднов В.М.
статтю 2 (Берегоукріплення Азовського, Чорного морів та інших водних об’єктів): розділу І (Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій) Додатку (Завдання і заходи) до законопроекту доповнити новим четвертим абзацом
(таблиця з пропозицією додається)
 
Враховано    
    -37- Янковський М.А.
у додатку №2 до проекту Загальнодержавної програми внести доповнення до завдання 6 "Вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод"
(таблиця з пропозицією додається)
 
Відхилено    
31. Очікувані результати, ефективність Програми
 
   VІ. Очікувані результати, ефективність Програми
 
32. Виконання Програми дасть змогу:
 
   1. Виконання Програми дасть змогу:
 
33. забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;
 
   1) забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;
 
34. знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
 
   2) знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
 
35. удосконалити механізм проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
 
   3) удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
 
36. підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   4) підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 
37. провести матеріально-технічне переоснащення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних спеціалізованих аварійно-рятувальних служб МНС, підвищити ефективність їх функціонування.
 
-38- Семинога А.І.
розділ "Очікувані результати, ефективність Програми" доповнити частиною другою такого змісту:
"Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної і результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру."
 
Враховано   5) здійснити матеріально-технічне переоснащення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних спеціалізованих аварійно-рятувальних служб МНС України, підвищити ефективність їх функціонування.
2. Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.
 
38. Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.
 
-39- Семинога А.І.
у додатку 3 до Програми слова "соціальної" виключити, цифри "2012 – 2016" замінити на цифри "2013 – 2017"
 
Враховано   3. Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.
 
    -40- Семинога А.І.
узгодити між собою додаток 2 та додаток 3 щодо усунення неточностей між завданнями та очікуваними результатами, а саме:
доповнити додаток 3 розділами "І. Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій"; "ІІ. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом"; "ІІІ. Очищення території від вибухонебезпечних предметів"; "ІV. Реабілітація території, забрудненої внаслідок військової діяльності"; "V. Гідрометеорологічне забезпечення"; "VІ. Матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту"; "VІІ. Підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації";
у додатку 3 пронумерувати відповідні завдання та привести їх у відповідність до додатку 2
 
Враховано    
    -41- Даниленко В.А.
у додатках №3 до Програми внести відповідні зміни
(таблиця з пропозицією додається)
 
Враховано редакційно    
    -42- Янковський М.А.
у додатку №3 до проекту Загальнодержавної програми внести зміни
(таблиця з пропозицією додається)
 
Відхилено    
39. Обсяги та джерела фінансування
 
   VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
40. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 12 220,104 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету — 10 324,84 млн., місцевих бюджетів — 611,764 млн., інших джерел — 1 283,5 млн. гривень.
 
-43- Семинога А.І.
у частині першій розділу "Обсяги та джерела фінансування" після слова "фінансування" додати слова "завдань і заходів", фразу "інших джерел" викласти в такій редакції: "інших незаборонених законом джерел"
 
Враховано   1. Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 12 251,304 млн гривень, з них за рахунок державного бюджету — 10 356,04 млн, місцевих бюджетів — 611,764 млн, інших незаборонених законом джерел — 1 283,5 млн гривень.
 
    -44- Семинога А.І.
збільшити обсяги фінансування Програми з державного бюджету на 31,2 млн. грн.: 23,3 млн. грн.. – 2013 рік, 7,9 млн. грн.. – 2014 рік, зробивши відповідні зміни до Додатку 2 та Додатку 3
 
Враховано    
    -45- Янковський М.А.
у розділі четвертому "Обсяги та джерела фінансування" цифру 12 220,104 замінити на цифру 12 247, 704, цифру 10 324,84 замінити на цифру 10 352, 44
 
Відхилено    
41. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.

-46- Семинога А.І.
у частині другій розділу "Обсяги та джерела фінансування" після слова "фінансування" додати слова "завдань і заходів"
 
Враховано   VІІІ. Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складення проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.

    -47- Семинога А.І.
внести до законопроекту та у додатки редакційні правки
 
Враховано