Кількість абзаців - 169 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження деяких норм податкового і митного законодавства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження деяких норм податкового і митного законодавства
 
   ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження деяких норм податкового і митного законодавства
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
3. 1. У пункті 1.2 статті 1:
 
   1. У пункті 1.2 статті 1 слова «ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом» замінити словами «ввізним, вивізним, сезонним митом, особливими видами мита».
 
4. слова «ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом» замінити словами «ввізним, вивізним, сезонним митом, особливими видами мита».
 
      
5. 2. У пункті 3.1 статті 3:
 
   2. У пункті 3.1 статті 3 слова «ввізним або вивізним» замінити словами «ввізним, вивізним, сезонним митом, особливими видами мита».
 
6. слова «ввізним або вивізним» замінити словами «ввізним, вивізним, сезонним митом, особливими видами мита».
 
      
7. 3. У пункті 14.1 статті 14:
 
   3. У пункті 14.1 статті 14:
 
8. абзац другий підпункту 14.1.41 виключити;
 
   абзац другий підпункту 14.1.41 виключити;
 
9. підпункт 14.1.102 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.102 викласти у такій редакції:
 
10. «14.1.102. магазин безмитної торгівлі - заклад торгівлі товарами, що знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі відповідно до глав 22 та 60 Митного кодексу України»;
 
   «14.1.102. магазин безмитної торгівлі - заклад торгівлі товарами, що знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі відповідно до глав 22 та 60 Митного кодексу України»;
 
11. підпункт 14.1.242 виключити;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Підпункт 14.1.242 пункту 14.1 статті 14 залишити в чинній редакції, а саме:
«14.1.242. супутні послуги - послуги, вартість яких включається відповідно до норм законодавства України з питань митної справи до митної вартості товарів, що експортуються з митної території України або імпортуються на митну територію України;».
 
Відхилено Цим проектом поняття «супутні послуги» з тексту Податкового кодексу України виключено.  підпункт 14.1.242 виключити;
 
12. підпункт 14.1.253 викласти у такій редакції:
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 3 розділу І:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«підпункти 14.1.253 та 14.1.254 викласти у такій редакції:»;
абзац восьмий виключити.
 
Враховано   підпункти 14.1.253 та 14.1.254 викласти у такій редакції:
 
13. «14.1.253 ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України ( сукупність дій, пов’язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку»;
 
   «14.1.253 ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України ( сукупність дій, пов’язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку;
 
14. підпункт 14.1.254 викласти у такій редакції:
 
      
15. «14.1.254. умовне звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком у разі ввезення товарів на митну територію України – звільнення (умовне повне або умовне часткове) від сплати нарахованого податкового зобов'язання у разі розміщення товарів у митних режимах, що передбачають звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених Митним кодексом України»;
 
   14.1.254. умовне звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком у разі ввезення товарів на митну територію України – звільнення (умовне повне або умовне часткове) від сплати нарахованого податкового зобов'язання у разі розміщення товарів у митних режимах, що передбачають звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених Митним кодексом України»;
 
16. 4. У статті 41:
 
   5. У статті 41:
 
17. у підпункті 41.1.2 пункту 41.1 слово «спеціальної» замінити словом «вільної»;
 
   у підпункті 41.1.2 пункту 41.1 слово «спеціальної» замінити словом «вільної»;
 
18. у пункті 41.2 слова «визначається цим Кодексом» замінити словами «визначається цим Кодексом, Митним кодексом України».
 
   у пункті 41.2 слова «визначається цим Кодексом» замінити словами «визначається цим Кодексом, Митним кодексом України».
 
19. 5. У пункті 43.1 статті 43 після слів «відповідно до цієї статті» доповнити словами «та/або статті 301 Митного кодексу України».
 
   6. У пункті 43.1 статті 43 після слів «відповідно до цієї статті» доповнити словами «та/або статті 301 Митного кодексу України».
 
20. 6. У пункті 54.4 статті 54 слово «спеціальної» замінити словом «вільної».
 
   7. У пункті 54.4 статті 54 слово «спеціальної» замінити словом «вільної».
 
21. 7. У пункті 57.2 статті 57 слова «визначені в цьому Кодексі» замінити словами «визначені в цьому Кодексі, статті 297 Митного кодексу України».
 
   8. У пункті 57.2 статті 57 слова «визначені в цьому Кодексі» замінити словами «визначені в цьому Кодексі, статті 297 Митного кодексу України».
 
22. 8. Пункт 132.1 статті 132 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   9. Пункт 132.1 статті 132 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
23. «Під час здійснення перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року нарахування пені призупиняється на строк до трьох місяців з дня отримання претензії гарантійним об’єднанням і поновлюється, якщо після закінчення цього строку претензія залишається неврегульованою.»
 
   «Під час здійснення перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року нарахування пені призупиняється на строк до трьох місяців з дня отримання претензії гарантійним об’єднанням і поновлюється, якщо після закінчення цього строку претензія залишається неврегульованою».
 
24. 9. У підпункті 6 пункту 180.1 статті 180 цифру «172» замінити цифрою «184».
 
   10. У підпункті 6 пункту 180.1 статті 180 цифри «172» замінити цифрами «184».
 
25. 10. У пункті 185.1 статті 185:
 
   11. У пункті 185.1 статті 185:
 
26. підпункти «в» – «г» викласти у такій редакції:
 
   підпункти «в» та «г» викласти у такій редакції:
 
27. «в) ввезення товарів на митну територію України;
 
   «в) ввезення товарів на митну територію України;
 
28. г) вивезення товарів за межі митної території України»;
 
   г) вивезення товарів за межі митної території України»;
 
29. підпункти « ґ « – «д» виключити;
 
   підпункти « ґ « та «д» виключити;
 
30. доповнити пункт абзацом наступного змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
31. «З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України».
 
   «З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України».
 
32. 11. Пункт 187.8 статті 187 доповнити другим абзацом наступного змісту:
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 11 розділу І викласти у такій редакції:
«11. Пункт 187.8 статті 187 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:»
 
Враховано   12. Пункт 187.8 статті 187 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
33. «У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, дата виникнення податкових зобов’язань визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу.»
 
   «У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, дата виникнення податкових зобов’язань визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу».
 
34. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
35. 12. Статтю 189 доповнити пунктом 189.13 наступного змісту:
 
   13. Статтю 189 доповнити пунктом 189.13 наступного змісту:
 
36. «189.13. в разі постачання на території України готової продукції, у тому числі, отриманої як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188 цього Кодексу.»
 
-4- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 12 розділу І викласти у такій редакції:
«189.13. У разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених в митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188 цього Кодексу».
 
Враховано   «189.13. У разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених в митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188 цього Кодексу».
 
37. 13. У статті 190:
 
   14. У статті 190:
 
38. пункт 190.1 викласти у такій редакції:
 
   пункт 190.1 викласти у такій редакції:
 
39. «190.1. Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначена відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, і включаються до ціни товарів.
 
   «190.1. Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, і включаються до ціни товарів.
 
40. При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення. У разі якщо митна декларація не подавалась - на день визначення податкових зобов’язань.»;
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 13 розділу І викласти у такій редакції:
«При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення. У разі якщо митна декларація не подавалась, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діяв на день визначення податкових зобов’язань».
 
Враховано   При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення. У разі якщо митна декларація не подавалась, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діяв на день визначення податкових зобов’язань»;
 
41. доповнити статтю пунктом 190.3 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 190.3 такого змісту:
 
42. «190.3. У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу».
 
   «190.3. У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу».
 
43. 14. Статтю 191 викласти у такій редакції:
«Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.1. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
191.1.1. У разі ввезення фізичними особами товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
191.1.2. У разі ввезення фізичними особами товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України, в депешах, наступних за першою, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться в депешах, наступних за першою.
191.1.3. У разі ввезення фізичними особами товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України від відправників, наступних після першого, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться від відправників, наступних після першого.
191.1.4. У разі ввезення фізичними особами інших товарів, крім визначених статтею 370 Митного кодексу України, базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартість.
191.1.5. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів, у кількості понад трьох одиниць одного найменування, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість четвертого та наступних зразків товарів.
191.1.6. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
191.1.7. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів, в депешах, наступних за першою, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться в депешах, наступних за першою;
191.1.8. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів від відправників, наступних після першого базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться від відправників, наступних після першого.
191.1.9. У разі ввезення юридичними особами інших товарів, крім тих, що визначені зразками товарів, базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартість.
191.1.10. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання митному органу документу який використовується замість митної декларації.
191.1.11. При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання документу який використовується замість митної декларації. У разі якщо документ який використовується замість митної декларації не подавався, - на день визначення податкових зобов’язань.
191.2 Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.2.1. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних) частіше одного разу протягом однієї доби, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, ввезених у наступному після першого ввезенні протягом однієї доби.
При цьому норми підпунктів 191.2.2. – 191.2.4. цього пункту не застосовуються.
191.2.2. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.
191.2.3. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро.
191.2.4. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних) через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
191.3. Фактурна вартість товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі визначається відповідно до статті 368 Митного кодексу України.
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 14 розділу І викласти у такій редакції:
«14. Статтю 191 викласти у такій редакції:
«Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.1. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України) базою оподаткування є їх фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України.
191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання митному органу документа, який використовується замість митної декларації.
191.1.3. При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання документу який використовується замість митної декларації. У разі якщо документ який використовується замість митної декларації, не подавався, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діяв на день визначення податкових зобов’язань.
191.2 Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.2.1. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України) частіше одного разу протягом однієї доби базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, ввезених у наступних після першого ввезеннях протягом однієї доби.
При цьому норми підпунктів 191.2.2. – 191.2.4. цього пункту не застосовуються.
191.2.2. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.
191.2.3. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро.
191.2.4. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України) через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
191.3. Фактурна вартість товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі визначається відповідно до Митного кодексу України».
 
Враховано   15. Статтю 191 викласти у такій редакції:
«Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.1. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України) базою оподаткування є їх фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України.
191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання митному органу документа, який використовується замість митної декларації.
191.1.3. При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання документа, який використовується замість митної декларації. У разі якщо документ який використовується замість митної декларації, не подавався, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діяв на день визначення податкових зобов’язань.
191.2 Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.2.1. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України) частіше одного разу протягом однієї доби базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, ввезених у наступних після першого ввезеннях протягом однієї доби.
При цьому норми підпунктів 191.2.2 – 191.2.4 цього пункту не застосовуються.
191.2.2. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.
191.2.3. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро.
191.2.4. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України) через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
191.3. Фактурна вартість товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі визначається відповідно до Митного кодексу України».
 
44. У пункті 195.1 статті 195:
 
   16. У пункті 195.1 статті 195:
 
45. підпункт 195.1.1 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 195.1.1 викласти у такій редакції:
 
46. «195.1.1. вивезення товарів за межі митної території України:
 
   «195.1.1. Вивезення товарів за межі митної території України:
 
47. а) у митному режимі експорту;
 
   а) у митному режимі експорту;
 
48. б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України;
 
   б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України;
 
49. в) у митному режимі безмитної торгівлі;
 
   в) у митному режимі безмитної торгівлі;
 
50. г) у митному режимі вільної митної зони.
 
   г) у митному режимі вільної митної зони.
 
51. Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.».
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
Речення «Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.» після слова «підтверджене» доповнити словами «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України».
 
52. абзаци одинадцятий – тринадцятий підпункту 195.1.2 викласти у такій редакції:
 
   абзаци одинадцятий – тринадцятий підпункту 195.1.2 замінити двома абзацами такого змісту:
 
53. «ґ) магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі подальшого вивезення таких товарів за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).
 
   «ґ) магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі подальшого вивезення таких товарів за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).
 
54. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену Законом».
 
-8- Терьохін С.А.
Підпункт 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 доповнити реченням такого змісту:
«Причому розрахунки за товари, поставлені таким фізичним особам можуть виконуватись як безпосередньо з фізичними особами, так і за договорами з юридичними особами, що обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю».
 
Немає висновку   Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законом».
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Підпункт 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
«Товари, придбані у магазинах безмитної торгівлі без сплати податку на додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну територію України підлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцій з імпорту;».
 
Відхилено Оподаткування всіх товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України, здійснюється в єдиному порядку незалежно від місця їх придбання.   
55. 15.У пункті 196.1 статті 196:
підпункти 196.1.12 та 196.1.13 викласти у такій редакції:
«196.1.12. ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;
196.1.13. ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України, фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро;
ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях зразків товарів у кількості до 3 одиниць одного найменування, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро;
ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:
1000 євро, що ввозяться фізичними особами через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення,
500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться фізичними особами через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення.»
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 15 розділу І викласти у такій редакції:
«15. У пункті 196.1 статті 196:
підпункти 196.1.12 та 196.1.13 викласти у такій редакції:
«196.1.12. ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;
196.1.13. ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро та сумарна вага яких не перевищує 30 кг»;
ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;
ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України».
 
Враховано   17. У пункті 196.1 статті 196:
підпункти 196.1.12 та 196.1.13 викласти у такій редакції:
«196.1.12. ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;
196.1.13. ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро та сумарна вага яких не перевищує 30 кг;
ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;
ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України».
 
    -11- Кармазін Ю.А.
У підпункті 196.1.12 пункту 196.1 статті 196 цифру «100» замінити на цифру «300».
 
Відхилено Норму підпункту 196.1.12 приведено у відповідність до положень статті 277 Митного кодексу України.   
56. 16. У статті 197:
 
   18. У статті 197:
 
57. у підпункті 197.1.26 пункту 197.1 статті 197 цифру «172» замінити цифрою «184»;
 
   В абзаці першому підпункту 197.1.26 пункту 197.1 цифри «172» замінити цифрами «184»;
 
58. доповнити статтю пунктом 197.20 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 197.20 такого змісту:
 
59. «197.20. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України фізичними особами товарів, визначених пунктом 10 статті 374 Митного кодексу України».
 
   «197.20. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України фізичними особами товарів, визначених пунктом 10 статті 374 Митного кодексу України».
 
60. 17. Пункт 200.8 статті 200 викласти у такій редакції:
 
   19. Пункт 200.8 статті 200 викласти у такій редакції:
 
61. «200.8. До податкової декларації платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій. У разі, якщо митне оформлення товарів, що були вивезені за межі митної території України здійснювалось з використанням електронної митної декларації, то така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, встановленому законом».
 
   «200.8. До податкової декларації платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій. У разі, якщо митне оформлення товарів, що були вивезені за межі митної території України здійснювалось з використанням електронної митної декларації, то така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, встановленому законом».
 
62. 18.Статті 204 – 205 виключити.
 
   20.Статті 204 та 205 виключити.
 
63. 19.Статтю 206 викласти у такій редакції:
 
   21.Статтю 206 викласти у такій редакції:
 
64. «Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України в залежності від обраного митного режиму.
 
   «Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України в залежності від обраного митного режиму
 
65. 206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.
 
   206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.
 
66. 206.2 Операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу, крім операцій:
 
   206.2 Операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу, крім операцій:
 
67. 206.2.1. з ввезення товарів зі звільненням від оподаткування податком відповідно до статті 197 та підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу, а також відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України;
 
   206.2.1. з ввезення товарів зі звільненням від оподаткування податком відповідно до статті 197 та підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу, а також відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України;
 
68. 206.2.2. з ввезення із звільненням від оподаткування податком товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України:
 
   206.2.2. з ввезення із звільненням від оподаткування податком товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України:
 
69. у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, встановлених Митним кодексом України;
 
   у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, встановлених Митним кодексом України;
 
70. у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань.
 
   у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань.
 
71. 206.2.3. з ввезення з частковим звільненням від оподаткування податком товарів, які були поміщені:
 
   206.2.3. з ввезення з частковим звільненням від оподаткування податком товарів, які були поміщені:
 
72. у митний режим переробки за межами митної території України (за винятком зазначених у пункті 206.2.2. цієї статті) та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України. Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи із бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу;
 
   у митний режим переробки за межами митної території України (за винятком зазначених у пункті 206.2.2 цієї статті) та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України. Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи із бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу;
 
73. у митний режим переробки на митній території України. Сплаті підлягає сума податку, розрахована виходячи із бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу, товарів, які були ввезені на митну територію України для переробки.
 
   у митний режим переробки на митній території України. Сплаті підлягає сума податку, розрахована виходячи із бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу, товарів, які були ввезені на митну територію України для переробки.
 
74. 206.3. Операції з ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподаткування податком, крім операцій з ввезення відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України, які оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу.
 
   206.3. Операції з ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподаткування податком, крім операцій з ввезення відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України, які оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу.
 
75. 206.4. Операції з вивезення товарів у митному режимі експорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1. пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
   206.4. Операції з вивезення товарів у митному режимі експорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
76. 206.5. Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування податком, крім операцій з вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, які оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1. пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
   206.5. Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування податком, крім операцій з вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, які оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
77. 206.6. До операцій із ввезення товарів у митному режимі транзиту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 17 Митного кодексу України.
 
   206.6. До операцій із ввезення товарів у митному режимі транзиту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 17 Митного кодексу України.
 
78. 206.7 До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком або умовне часткове звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України:
 
   206.7 До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком або умовне часткове звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України:
 
79. 206.7.1. умовне повне звільнення від оподаткування податком застосовується до товарів та у порядку, визначених статтею 105 Митного кодексу України;
 
   206.7.1. умовне повне звільнення від оподаткування податком застосовується до товарів та у порядку, визначених статтею 105 Митного кодексу України;
 
80. 206.7.2. умовне часткове звільнення від оподаткування податком застосовується до товарів та у порядку, визначених статтею 106 Митного кодексу України. Сплачені суми податку включаються у платника податку до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту у звітному (податковому) періоду, в якому було сплачено податок.
 
   206.7.2. умовне часткове звільнення від оподаткування податком застосовується до товарів та у порядку, визначених статтею 106 Митного кодексу України. Сплачені суми податку включаються у платника податку до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок.
 
81. 206.8. До операцій із вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України.
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці дев’ятнадцятому пункту 19 розділу І цифру «18» замінити цифрою «19»
 
Враховано   206.8. До операцій із вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України.
 
82. 206.9. До операцій з вивезення товарів з митної території України на митний склад та до операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України на митний склад застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України.
 
-13- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці двадцятому пункту 19 розділу І цифру «19» замінити цифрою «20»
 
Враховано   206.9. До операцій з вивезення товарів з митної території України на митний склад та до операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України на митний склад застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 Митного кодексу України.
 
83. 206.10. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони оподатковуються у такому порядку:
 
   206.10. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони, оподатковуються у такому порядку:
 
84. 206.10.1. операції з вивезення товарів з митної території України до вільної митної зони оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1. пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу;
 
   206.10.1. операції з вивезення товарів з митної території України до вільної митної зони оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу;
 
85. 206.10.2. до операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України до вільної митної зони застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 21 Митного кодексу України;
 
   206.10.2. до операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України до вільної митної зони застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 21 Митного кодексу України;
 
86. 206.10.3. операції з ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, здійснюється із сплатою податку за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу та процентів, що підлягали б сплаті у разі перенесення строків сплати податку у зв'язку з наданням розстрочення або відстрочення його сплати відповідно до статті 100 Податкового кодексу України.
 
   206.10.3. операції з ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, здійснюється із сплатою податку за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу та процентів, що підлягали б сплаті у разі перенесення строків сплати податку у зв'язку з наданням розстрочення або відстрочення його сплати відповідно до статті 100 Податкового кодексу України.
 
87. 206.11. Операції з товарами, поміщеними у митний режим безмитної торгівлі оподатковуються податком у такому порядку:
 
   206.11. Операції з товарами, поміщеними у митний режим безмитної торгівлі, оподатковуються податком у такому порядку:
 
88. 206.11.1. До операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України у магазин безмитної торгівлі застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 Митного кодексу України.
 
   206.11.1. До операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України у магазин безмитної торгівлі застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 Митного кодексу України.
 
89. 206.11.2. Операції з вивезення товарів з митної території України у магазин безмитної торгівлі оподатковується податком відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
   206.11.2. Операції з вивезення товарів з митної території України у магазин безмитної торгівлі оподатковуються податком відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
90. 206.12 До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу України.
 
   206.12 До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу України.
 
91. 206.13. До операції із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України.
 
   206.13. До операції із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України.
 
92. 206.14. До операцій із ввезення товарів у митному режимі знищення або руйнування застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 25 Митного кодексу України.
 
   206.14. До операцій із ввезення товарів у митному режимі знищення або руйнування застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 25 Митного кодексу України.
 
93. 206.15. Операції із ввезення товарів у митному режимі відмови на користь держави звільняються від оподаткування податком.
 
   206.15. Операції із ввезення товарів у митному режимі відмови на користь держави звільняються від оподаткування податком.
 
94. 206.16. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надане таке звільнення та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання умовного звільнення від оподаткування.
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці тридцять другому пункту 19 слова «закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах» замінити словами «у разі не виконання в строки, встановлені Митним кодексом України, заходів із завершення таких митних режимів».
 
Враховано   206.16. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або у разі не виконання в строки, встановлені Митним кодексом України, заходів із завершення таких митних режимів, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надане таке звільнення, та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання умовного звільнення від оподаткування».
 
95. 20. У пункті 213.3 статті 213:
 
   22. У пункті 213.3 статті 213:
 
96. перше речення підпункту 213.3.3 викласти у редакції:
 
   перше речення підпункту 213.3.3 викласти у такій редакції:
 
97. «213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) із-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України, реімпорту, вільної митної зони»;
 
   «213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) із-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України, реімпорту, вільної митної зони»;
 
98. у підпункті 213.3.7 слово «законом» замінити словами «Митним кодексом України».
 
   у підпункті 213.3.7 слово «законом» замінити словами «Митним кодексом України».
 
99. 21. Пункт 218.3 статті 218 викласти у такій редакції:
 
   23. Пункт 218.3 статті 218 викласти у такій редакції:
 
100. «218.3. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах, суми податку, що підлягають сплаті, визначаються, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим. При цьому, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити таку суму та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення від оподаткування».
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому пункту 21 слова «закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах» замінити словами «у разі не виконання в строки, встановлені Митним кодексом України, заходів із завершення таких митних режимів».
 
Враховано   «218.3. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або у разі не виконання в строки, встановлені Митним кодексом України, заходів із завершення таких митних режимів суми податку, що підлягають сплаті, визначаються, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим. При цьому, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити таку суму та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення від оподаткування».
 
101. 22.Статтю 219 виключити.
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І новими пунктами 23 і 24 такого змісту:
«23. В абзаці першому пункту 337.2 статті 337 слово « (послуг)» виключити».
24. У пункті 39.13 статті 39, пункті 200.16 статті 200, пункті 209.4 статті 209, статті 337 слова « (супутні послуги)» в усіх відмінках виключити».
 
Враховано   24. Статтю 219 виключити.
25. В абзаці першому пункту 337.2 статті 337 слово « (послуг)» виключити.
4. У пункті 39.13 статті 39, пункті 200.16 статті 200, пункті 209.4 статті 209, статті 337 слова « (супутні послуги)» в усіх відмінках виключити
 
102. 23.У підрозділі 2 розділу ХХ «Перехідні положення»:
 
   26. У підрозділі 2 розділу ХХ «Перехідні положення»:
 
103. у підпункті «а» пункту 3:
 
   В абзаці першому підпункту «а» пункту 3:
 
104. слово «постачання» замінити словом «ввезення на митну територію України»;
 
   слово «постачання» замінити словом «ввезення на митну територію України»;
 
105. слова «пункті «я» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» редакції Закону України від 19 травня 2009 року № 1342-VІ)» замінити цифрами та словами «підпункті 4 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
   слова «пункті «я» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» у редакції Закону України від 19 травня 2009 року № 1342-VІ)» замінити цифрами та словами «підпункті 4 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
106. другий абзац пункту 4 викласти у такій редакції:
 
   абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
 
107. «ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, крім підакцизних, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
   «ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, крім підакцизних, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
108. у пункті 7:
 
   у пункті 7:
 
109. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
110. «операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України, для використання у власній виробничій діяльності»;
 
   «операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України, для використання у власній виробничій діяльності»;
 
111. у абзаці третьому слова «пунктом «о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" замінити словами «підпунктом 1 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
   у абзаці третьому слова і цифри «пунктом «о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" замінити словами і цифрами «підпунктом 1 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
112. абзац перший пункту 9 викласти у редакції:
 
   абзац перший пункту 9 викласти у редакції:
 
113. «9. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами абзацу четвертого підпункту 3 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
   «9. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами абзацу четвертого підпункту 3 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
114. у абзаці другому пункту 19 слова «пункту «щ-3» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» замінити словами «абзацу третього підпункту 3 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України».
 
   у абзаці другому пункту 19 слова і цифри «пункту «щ-3» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» замінити словами «абзацу третього підпункту 3 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України».
 
115. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
116. 1. Внести такі зміни до Митного кодексу України (Голос України, 2012 р., № 73-74):
 
   1. Внести такі зміни до Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. (Голос України, 2012 р., № 73-74):
 
117. 1) частину шосту статті 2 виключити;
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ після підпункту 1 доповнити новими підпунктами 2-4 такого змісту:
«2) у статті 4:
у пункті 36 слова «міжнародних поштових та експрес-відправленнях» виключити;
пункт 60 викласти у такій редакції:
«60) транспортні засоби особистого користування – такі, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно:
а) наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД;
б) літальні апарати товарних позицій 8801, 8802, 8804 згідно з УКТ ЗЕД;
в) водні транспортні засоби товарної позиції 8903 згідно з УКТ ЗЕД»«.
3) статтю 12 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Взаємовідносини уповноваженого економічного оператора з митним органом визначаються затвердженою керівником митного органу та погодженою уповноваженим економічним оператора процедурою, яка встановлює:
1) регламент інформаційного обміну між митним органом та уповноваженим економічним оператором;
2) порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
3) особливості виконання митних формальностей під час застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору відповідно до цього Кодексу»;
4) частину п’яту статті 15 викласти у такій редакції:
«5. Отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора надає відповідній особі право на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 3, 5, 6 статті 404 цього Кодексу за умови виконання вимог до облаштування відповідних об’єктів, встановлених відповідно до статті 407 цього Кодексу».
У зв’язку з цим підпункти 2 – 23 вважати відповідно підпунктами 4 – 25.
 
Враховано   1) частину шосту статті 2 виключити;
2) у статті 4:
у пункті 36 слова «міжнародних поштових та експрес-відправленнях» виключити;
пункт 60 викласти у такій редакції:
«60) транспортні засоби особистого користування – такі, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно:
а) наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД;
б) літальні апарати товарних позицій 8801, 8802, 8804 згідно з УКТ ЗЕД;
в) водні транспортні засоби товарної позиції 8903 згідно з УКТ ЗЕД»;
3) статтю 12 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Взаємовідносини уповноваженого економічного оператора з митним органом визначаються затвердженою керівником митного органу та погодженою уповноваженим економічним оператора процедурою, яка встановлює:
1) регламент інформаційного обміну між митним органом та уповноваженим економічним оператором;
2) порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
3) особливості виконання митних формальностей під час застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору відповідно до цього Кодексу»;
4) частину п’яту статті 15 викласти у такій редакції:
«5. Отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора надає відповідній особі право на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 3, 5, 6 статті 404 цього Кодексу за умови виконання вимог до облаштування відповідних об’єктів, встановлених відповідно до статті 407 цього Кодексу»;
 
118. 2) у частині шостій статті 25 словосполучення «у сфері митної справи» замінити словосполученням «у сфері державної митної справи»;
 
   5) у частині шостій статті 25 слова «у сфері митної справи» замінити словами «у сфері державної митної справи»;
 
119. 3) частини другу та третю статті 44 викласти у такій редакції:
 
   7) частини другу та третю статті 44 викласти у такій редакції:
 
120. «2. У разі ввезення товару на митну територію України документ, який підтверджує країну походження товару, подається обов’язково лише у випадках, коли це необхідно для застосування митно-тарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, кількісних обмежень (квот), інших заходів економічного або торговельного характеру, що здійснюються в односторонньому порядку або відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, або заходів, які здійснюються відповідно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспільного порядку, а також якщо у митного органу є підстави для підозри у тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України згідно з законодавством України.
 
   «2. У разі ввезення товару на митну територію України документ, який підтверджує країну походження товару, подається обов’язково лише у випадках, коли це необхідно для застосування митно-тарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, кількісних обмежень (квот), інших заходів економічного або торговельного характеру, що здійснюються в односторонньому порядку або відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, або заходів, які здійснюються відповідно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспільного порядку, а також якщо у митного органу є підстави для підозри у тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України згідно з законодавством України.
 
121. 3. У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:
 
   3. У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:
 
122. 1) на товари, до яких застосовуються преференційні ставки ввізного мита за Митним тарифом України;
 
-18- Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини третьої статті 44 виключити слова: «за Митним тарифом України;».
 
Враховано   1) на товари, до яких застосовуються преференційні ставки ввізного мита;
 
123. 2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»;
 
-19- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 3 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
2) на товари, щодо ввезення яких в Україну застосовуються кількісні обмеження (квоти) або заходи, вжиті органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в межах повноважень, визначених законами України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну", "Про зовнішньоекономічну діяльність";
3) якщо це передбачено законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Враховано   2) на товари, щодо ввезення яких в Україну застосовуються кількісні обмеження (квоти) або заходи, вжиті органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в межах повноважень, визначених законами України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну", "Про зовнішньоекономічну діяльність";
3) якщо це передбачено законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
124. 4) у статті 52:
 
   8) у статті 52:
 
125. у пункті 1 частини другої слова «або скориговану за результатами контролю, здійсненого митним органом» виключити;
 
   у пункті 1 частини другої слова «або скориговану за результатами контролю, здійсненого митним органом» виключити;
 
126. пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:
 
127. «2) на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються, за відсутності у відповідних документах, передбачених статтею 53 цього Кодексу, всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, за умови надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом»;
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2) на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються, у разі визнання митним органом заявленої митної вартості цих товарів, а у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів чи за відсутності у поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, – за умови забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом»;
 
Враховано   «2) на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються, у разі визнання митним органом заявленої митної вартості цих товарів, а у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів чи за відсутності у поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, – за умови забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом»;
 
128. 5) в абзаці першому частини третьої статті 53 слова «або не містять всіх даних відповідно до обраного декларантом методу визначення митної вартості» замінити словами «не містять всіх відомостей, необхідних для застосування обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості, або, у разі застосування методу визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті»;
 
   9) в абзаці першому частини третьої статті 53 слова «не містять всіх даних відповідно до обраного декларантом методу визначення митної вартості» замінити словами «не містять всіх відомостей, необхідних для застосування обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості, або, у разі застосування методу визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті»;
 
129. 6) у статті 54:
 
   10) у статті 54:
 
130. пункти 1 та 4 частини четвертої викласти у такій редакції:
 
   пункти 1 та 4 частини четвертої викласти у такій редакції:
 
131. «1) здійснювати контроль заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості товарів шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості, наявності в поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення»;
 
   «1) здійснювати контроль заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості товарів шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості, наявності в поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення»;
 
132. «4) випускати товари, що декларуються, у вільний обіг за умови забезпечення сплати митних платежів, шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу».
 
-21- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«4) випускати у вільний обіг товари, що декларуються, у разі визнання заявленої митної вартості цих товарів, а у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів чи за відсутності у поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, – за умови забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом».
 
Враховано   «4) випускати у вільний обіг товари, що декларуються, у разі визнання заявленої митної вартості цих товарів, а у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів чи за відсутності у поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, – за умови забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом»;
 
133. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
134. пункт 2 перед словами «письмово запитувати» доповнити словами «у випадках, встановлених цим Кодексом»;
 
   у пункті 2 слова «письмово запитувати» замінити словами «у випадках, встановлених цим Кодексом, письмово запитувати»;
 
135. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 викласти у такій редакції:
 
136. «3) у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснювати коригування заявленої митної вартості товарів»;
 
   «3) у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснювати коригування заявленої митної вартості товарів»;
 
137. доповнити частину новим пунктом 5 такого змісту:
 
   після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
138. «5) звертатися до митних органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості».
 
   «5) звертатися до митних органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості».
 
139. У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
 
   У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
 
140. у пункті 2 частини шостої слова «відомості про заявлену митну вартість» замінити словами «заявлену митну вартість».
 
   у пункті 2 частини шостої слова «відомості про заявлену митну вартість» замінити словами «заявлену митну вартість»;
 
141. 7) у статті 55:
підпункт «а» пункту 5 частини другої викласти у такій редакції:
«а) право декларанта на випуск товарів, що декларуються, у вільний обіг за умови надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої цієї статті»;
у частині четвертій слова « (за згодою) здійснює» замінити словами «може здійснити», слова «що не перевищують строків декларування товарів, встановлених цим Кодексом» – словами «встановлені частиною другою статті 263 цього Кодексу»;
у частині сьомій слова «неможливості надати затребувані митним органом додаткові документи» замінити словами «за відсутності у відповідних документах, передбачених статтею 53 цього Кодексу, всіх відомостей, що підтверджують митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення»;
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 7 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«7) у статті 55:
підпункт «а» пункту 5 частини другої викласти у такій редакції:
«а) право декларанта або уповноваженої ним особи на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються, у разі визнання митним органом заявленої митної вартості цих товарів, а у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів чи за відсутності у поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, – за умови забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої цієї статті, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом»;
підпункт «б» пункту 5 частини другої після слів «право декларанта» доповнити словами «або уповноваженої ним особи»;
у частині четвертій слова « (за згодою) здійснює» замінити словами «може здійснити», слова «у строки, що не перевищують строків декларування товарів, встановлених цим Кодексом» – словами «у строк, встановлений частиною другою статті 263 цього Кодексу»;
у частині сьомій слова «неможливості надати затребувані митним органом додаткові документи» замінити словами «за відсутності у відповідних документах, передбачених статтею 53 цього Кодексу, всіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення», після слів «митний орган» додати слова «у строки, встановлені частиною другою статті 263 цього Кодексу»«.
 
Враховано   11) у статті 55:
підпункт «а» пункту 5 частини другої викласти у такій редакції:
а) право декларанта або уповноваженої ним особи на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються, у разі визнання митним органом заявленої митної вартості цих товарів, а у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів чи за відсутності у поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, – за умови забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої цієї статті, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом;
підпункт «б» пункту 5 частини другої після слів «право декларанта» доповнити словами «або уповноваженої ним особи»;
у частині четвертій слова « (за згодою) здійснює» замінити словами «може здійснити», а слова «у строки, що не перевищують строків декларування товарів, встановлених цим Кодексом» – словами «у строк, встановлений частиною другою статті 263 цього Кодексу»;
у частині сьомій слова «неможливості надати затребувані митним органом додаткові документи» замінити словами «за відсутності у відповідних документах, передбачених статтею 53 цього Кодексу, всіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення», а після слів «митний орган» доповнити словами «у строки, встановлені частиною другою статті 263 цього Кодексу»;
 
142. 8) у першому реченні частини четвертої статті 233 слова «до товарів» замінити словами «до кореспонденції, поштових листів та листівок, літератури для сліпих, друкованих матеріалів, міжнародних експрес-відправлень документального характеру, особистих речей а також товарів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами відповідно до статті 234 цього Кодексу»;
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 8 пункту 1 розділу ІІ виключити.
 
Враховано   12) у частині третій статті 114 слово «реекспорті» замінити словом «реімпорті»«;
 
    -24- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 1 розділу ІІ новим підпунктом 8 такого змісту:
«8) у частині третій статті 114 слово «реекспорті» замінити словом «реімпорті»«.
 
Враховано    
143. 9) текст статті 234 викласти у такій редакції:
«1. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
2. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, оподатковуються ввізним митом відповідно до частини сьомої статті 374 цього Кодексу та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.
3. Особисті речі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, та товари (за винятком підакцизних), що не є особистими речами, незалежно від їх сумарної фактурної вартості, та переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 9 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«9) текст статті 234 викласти у такій редакції:
1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх фактурна вартість не перевищує еквівалент 200 євро, а сумарна вага не перевищує 30 кг, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
2. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість та/або сумарна вага перевищують критерії, зазначені у частині першій цієї статті, але сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, або такі, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України без дотримання обмежень, встановлених частиною першою цієї статті, оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є їх сумарна фактурна вартість.
3. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 10000 євро, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є їх сумарна фактурна вартість».
 
Враховано   14) текст статті 234 викласти у такій редакції:
«1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх фактурна вартість не перевищує еквівалент 200 євро, а сумарна вага не перевищує 30 кг, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
2. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість та/або сумарна вага перевищують критерії, зазначені у частині першій цієї статті, але сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, або такі, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України без дотримання обмежень, встановлених частиною першою цієї статті, оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є їх сумарна фактурна вартість.
3. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 10000 євро, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є їх сумарна фактурна вартість»;
 
144. 4. Зразки товарів (за винятком підакцизних) в кількості, що не перевищує трьох одиниць кожного найменування, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
 
      
145. 5. Зразки товарів (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх кількість перевищує три одиниці кожного найменування та/або сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України»;
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ після підпункту 9 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«10) у частині другій статті 263 слова «а також у разі прийняття» замінити словами «у тому числі у зв’язку з прийняттям»«.
 
Враховано   15) у частині другій статті 263 слова «а також у разі прийняття» замінити словами «у тому числі у зв’язку з прийняттям»;
 
146. 10) у назві статті 288 слово «спеціальними» замінити словом «особливими»;
11) статтю 369 після слів та цифр «визначених частиною першою статті 319 цього Кодексу» доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Кодексом»;
12) у статті 374:
у частині четвертій слова «крім підакцизних» замінити словами «за винятком підакцизних»;
у частинах шостій та сьомій слова «Товари (крім підакцизних)» замінити словами «особисті речі»;
у частині сьомій слово «п’ятою» замінити словом «шостою»;
у частині восьмій слова «Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях», замінити словами «Особисті речі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, та товари (за винятком підакцизних), що не є особистими речами, незалежно від їх сумарної фактурної вартості, які переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях»;
пункт 1 частини десятої доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Кодексом»;
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 10 - 12 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«10) у статті 288:
у назві статті слово «спеціальними» замінити словом «особливими»;
частину другу виключити;
11) частину другу статті 373 після слів «вивезення (пересилання)» доповнити словом «громадянами»«.
12) у статті 374:
у першому реченні частини четвертої слова « (крім підакцизних)» замінити словами « (за винятком підакцизних)»;
частини шосту і сьому викласти у такій редакції:
«6. Товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро, а сумарна вага не перевищує 30 кг, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктами оподаткування митними платежами.
7. Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або сумарна вага яких не перевищують критеріїв, зазначених у частині шостій цієї статті, але сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, або такі, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України без дотримання обмежень, встановлених частиною шостою цієї статті, оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є їх сумарна фактурна вартість, що перевищує еквівалент 200 євро, або сумарна фактурна вартість, обчислена пропорційно до їх сумарної ваги, що перевищує 30 кг. Зазначені товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян».
у частині восьмій слова « (крім підакцизних)» замінити словами « (за винятком підакцизних)»;
підпункти «б» та «в» пункту 3, пункт 6 та абзац перший пункту 11 частини десятої після цифр «8702, 8703» доповнити цифрами і словами «8704 (загальною масою до 3,5 тонн)»;
частину одинадцяту після цифр «8702, 8703» доповнити цифрами і словами «8704 (загальною масою до 3,5 тонн)».
 
Враховано   16) у статті 288:
у назві слово «спеціальними» замінити словом «особливими»;
частину другу виключити;
17) частину другу статті 373 після слів « вивезення (пересилання)» доповнити словом «громадянами»;
18) у статті 374:
у першому реченні частини четвертої слова « (крім підакцизних)» замінити словами « (за винятком підакцизних)»;
частини шосту і сьому викласти у такій редакції:
«6. Товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро, а сумарна вага не перевищує 30 кг, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктами оподаткування митними платежами.
7. Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або сумарна вага яких не перевищують критеріїв, зазначених у частині шостій цієї статті, але сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, або такі, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України без дотримання обмежень, встановлених частиною шостою цієї статті, оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є їх сумарна фактурна вартість, що перевищує еквівалент 200 євро, або сумарна фактурна вартість, обчислена пропорційно до їх сумарної ваги, що перевищує 30 кг. Зазначені товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян»;
у частині восьмій слова « (крім підакцизних)» замінити словами « (за винятком підакцизних)»;
підпункти «б» та «в» пункту 3, пункт 6 та абзац перший пункту 11 частини десятої після цифр «8702, 8703» доповнити цифрами і словами «8704 (загальною масою до 3,5 тонн)»;
частину одинадцяту після цифр «8702, 8703» доповнити цифрами і словами «8704 (загальною масою до 3,5 тонн)»;
 
147. 13) у частині першій статті 377 слова «реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «формування та реалізує державну політику у сфері фінансів»;
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ після підпункту 13 доповнити новим підпунктом 14 такого змісту:
«13) у статті 379:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Пропуск через митний кордон України товарів (крім транспортних засобів особистого користування), сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують критерії, встановлені частиною першою статті 374 цього Кодексу, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту, здійснюється в порядку, передбаченому для підприємств, під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит)»;
частину третю виключити;
у частині четвертій слова «транспортних засобів» доповнити словами «особистого користування», слово «зобов’язання» замінити словами «письмове зобов’язання», слова «заходів гарантування» доповнити словами «передбачених розділом Х цього Кодексу»;
у частині сьомій слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу» замінити словами «центральним органом»«.
 
Враховано   19) у частині першій статті 377 слова «реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «формування та реалізує державну політику у сфері фінансів»;
20) у статті 379:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Пропуск через митний кордон України товарів (крім транспортних засобів особистого користування), сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують критерії, встановлені частиною першою статті 374 цього Кодексу, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту, здійснюється в порядку, передбаченому для підприємств, під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит)»;
частину третю виключити;
у частині четвертій слова «транспортних засобів» доповнити словами «особистого користування», слово «зобов’язання» замінити словами «письмове зобов’язання», слова «заходів гарантування» доповнити словами «передбачених розділом Х цього Кодексу»;
у частині сьомій слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу» замінити словами «центральним органом»;
 
148. 14) частину першу статті 380 викласти у такій редакції:
«1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митним органом з урахуванням дії обставин непереборної сили за умови документального підтвердження цих обставин. Обов’язковою умовою допуску транспортних засобів особистого користування до тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав»;
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 14 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«14) частини першу – третю статті 380 викласти у такій редакції:
«1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше, ніж на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.
2. Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 319 цього Кодексу. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами.
3. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8801, 8802, 8804 та 8903 згідно з УКТ ЗЕД, дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу.
Строки, передбачені абзацами першим та другим цієї частини, можуть бути продовжені митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше, ніж на 60 днів.
Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засіб особистого користування, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТ ЗЕД та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами) без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни».
 
Враховано   21) частини першу – третю статті 380 викласти у такій редакції:
«1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше, ніж на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.
2. Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 319 цього Кодексу. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами.
3. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8801, 8802, 8804 та 8903 згідно з УКТ ЗЕД, дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу.
Строки, передбачені абзацами першим та другим цієї частини, можуть бути продовжені митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше, ніж на 60 днів.
Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засіб особистого користування, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТ ЗЕД та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами) без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни»;
 
    -30- Васадзе Т.Ш.
Друге речення абзацу другого підпункту 14 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше, ніж на 60 днів».
 
Враховано    
149. 15) у статті 406:
 
   22) у статті 406:
 
150. у частині першій слова « (крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 420 цього Кодексу)» виключити;
 
   у частині першій слова « (крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 420 цього Кодексу)» виключити;
 
151. частину другу виключити. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою;
 
   частину другу виключити;
 
152. 16) частину третю статті 420 виключити. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;
 
   23) частину третю статті 420 виключити;
 
153. 17) у частині другій статті 421 слова «крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 420 цього Кодексу» виключити;
 
   24) у частині другій статті 421 слова «крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 420 цього Кодексу» виключити;
 
154. 18) статтю 460 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   25) статтю 460 доповнити частиною другою такого змісту:
 
155. «2. Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості (стаття 483 цього Кодексу), виключно у випадках, коли ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів щодо перевірки правдивості зазначених відомостей або, у разі неможливості такої перевірки, не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (СМR)»;
 
   «2. Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості (стаття 483 цього Кодексу), виключно у випадках, коли ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів щодо перевірки правдивості зазначених відомостей або, у разі неможливості такої перевірки, не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (СМR)»;
 
156. 19) у частині першій статті 467 цифри «477-485» замінити цифрами «477-481, 485»;
 
   26) у частині першій статті 467 цифри «477-485» замінити цифрами «477-481, 485»;
 
157. 20) у статті 482:
 
   27) у статті 482:
 
158. абзац перший після слів «транспортних засобів» доповнити словами «комерційного призначення», слова «використання службового становища» замінити словами «зловживання службовим становищем»;
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 20 пункту 1 розділу ІІ:
абзац другий після слів «абзац перший» доповнити словами «частини першої»;
в абзаці третьому слова «після слів «через митний кордон України»« виключити.
 
Враховано   абзац перший частини першої після слів «транспортних засобів» доповнити словами «комерційного призначення», а слова «використання службового становища» замінити словами «зловживання службовим становищем»;
 
159. абзац другий частини першої та абзац другий частини другої після слів «через митний кордон України» доповнити словами ««поза митним контролем»;
 
   абзац другий частини першої та абзац другий частини другої доповнити словами «поза митним контролем»;
 
160. 21) в абзаці першому частини першої статті 483 слово «дані» замінити словами «відомості щодо найменування товарів, їх ваги (кількості), країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості»;
 
-32- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ після підпункту 21 доповнити новим підпунктом 22 такого змісту:
«22) Абзац перший частини першої статті 485 викласти у такій редакції:
«1. Заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту), ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача товару, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, та/або надання з цією ж метою митному органу документів, що містять такі відомості, або несплата митних платежів у строк, встановлений законом, або інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, за відсутності ознак злочину, а так само використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги».
 
Враховано   28) в абзаці першому частини першої статті 483 слово «дані» замінити словами «відомості щодо найменування товарів, їх ваги (кількості), країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості»;
29) абзац перший частини першої статті 485 викласти у такій редакції:
«1. Заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту), ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача товару, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, та/або надання з цією ж метою митному органу документів, що містять такі відомості, або несплата митних платежів у строк, встановлений законом, або інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, за відсутності ознак злочину, а так само використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги»;
 
161. 22) у частині першій статті 530 слова «у сфері митної справи» замінити словами «що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи»;
 
   30) у частині першій статті 530 слова «у сфері митної справи» замінити словами «що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи»;
 
162. 23) розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10, відповідно у пункті 1 цифру «9» замінити цифрою «10»;
 
-33- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 23 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«24) у розділі ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення:
у пункті 1 цифру «9» замінити цифрами «10»;
пункт 6 доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
«До 1 грудня 2012 року допускається:
одночасне використання документів про облік осіб, які здійснюють операції з товарами, виданих відповідно до статті 455 цього Кодексу, та облікових карток суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які були чинними станом на останній день місяця, що настав за місяцем, в якому опубліковано цей Кодекс;
використання підприємствами існуючих інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, які не пройшли перевірку на відповідність вимогам, встановленими відповідно до статті 34 цього Кодексу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів»;
після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:».
«9. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10».
 
Немає висновку   31) у розділі ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення:
у пункті 1 цифру «9» замінити цифрами «10»;
пункт 6 доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
«До 1 грудня 2012 року допускається:
одночасне використання документів про облік осіб, які здійснюють операції з товарами, виданих відповідно до статті 455 цього Кодексу, та облікових карток суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які були чинними станом на останній день місяця, що настав за місяцем, в якому опубліковано цей Кодекс;
використання підприємствами існуючих інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, які не пройшли перевірку на відповідність вимогам, встановленими відповідно до статті 34 цього Кодексу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів»;
після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«9. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10;
 
    -34- Кармазін Ю.А.
2) у розділі ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити пункт 9, а саме:
«9. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України».
 
Відхилено орма зазначеного пункту надасть профільному Комітету можливість опрацьовувати всі законопроекти про внесення змін до Митного кодексу України і таким чином забезпечить системність і послідовність внесення таких змін.   
163. 24) у статті 27, частині другій статті 299, частині третій статті 528, частині п’ятій статті 530, частині третій статті 545, частині другій статті 546, частині четвертій статті 548, частині другій статті 549 слова «територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» в усіх відмінках замінити словами «органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів» у відповідних відмінках;
 
   5) у статті 27, частині другій статті 299, частині третій статті 528, частині п’ятій статті 530, частині третій статті 545, частині другій статті 546, частині четвертій статті 548, частині другій статті 549 слова «територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» в усіх відмінках замінити словами «органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів» у відповідних відмінках;
 
164. 25) у статті 230, частині третій статті 346 та частині сьомій статті 379 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу» замінити словами «центральним органом».
 
-35- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 25 пункту 1 розділу ІІ слова та цифри «частині третій статті 346 та частині сьомій статті 379» замінити словами та цифрами «та частині третій статті 346».
 
Враховано   13) у частині першій статті 230 та частині третій статті 346 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу» замінити словами «центральним органом».
 
165. 2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13.03.2012 № 4495-VІ.
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
166. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
167. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
168. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.