Кількість абзаців - 2497 Таблиця поправок


КРИМIНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ      КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА      ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  
3. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України      Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України  
5. (1) Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони національної безпеки України, особи, власності, суспільства та держави від злочинних посягань.   -1- Президент України
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції: "(1) Завданнями цього Кодексу є: охорона прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам". в ч.1.  
Враховано   (1) Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.  
    -2- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В частині 1 статті 1 та в інших нормах проекту КК (i звичайно ж в розташуванні глав Особливої частини) на перше місце серед об'єктів кримінально-правової охорони має бути поставлена ЛЮДИНА.  
Враховано частково    
    -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 статті 1 після тексту "особи, власності, суспільства" доповнити текстом ", територіальної громади".  
Відхилено    
6. (2) Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.      (2) Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.  
7. Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності      Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності  
8. (1) Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 1 статті 2. Текст "особою" замінити текстом "фізичною особою (далі особа)".  
Відхилено   (1) Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.  
    -5- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині 1 статті 2 проекту визначити, що "підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою злочину, передбаченого цим Кодексом".  
Відхилено    
9. (2) Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину i підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону.   -6- Президент України
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції: "(2) Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду". в ч.2.  
Враховано   (2) Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду відповідно до закону.  
10. (3) Ніхто не може бути підданий кримінальній відповідальності за той самий злочин більше одного разу.   -7- Президент України
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції: (3) Ніхто не може бути двічі притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин".  
Враховано частково   (3) Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу.  
    -8- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 2. Підстави кримінальної відповідальності Доповнити статтю частиною четвертою такого змісту: (4) Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущенних. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. ці положення є предметом кримінально-процесуального законодавства  
Відхилено    
11. Розділ II. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   -9- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доцільно повернутися до попередньої редакції назви розділу II, тобто замінити слова "закон про кримінальну відповідальність" на "кримінальний закон".  
Відхилено   Розділ II. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
12. Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність   -10- Президент України
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Кримінальне законодавство України  
Відхилено   Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність  
13. (1) Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України.   -11- Президент України
(1) Кримінальне законодавство України складається з цього Кодексу. Нові закони, які передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включення до цього Кодексу. в ч.2 частково.  
Враховано   (1) Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який грунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.  
14. (2) Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набуття чинності цим Кодексом включаються до нього з часу набрання ними чинності.   -12- Президент України
(2) Цей Кодекс грунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. в ч.1 частково.  
Враховано   (2) Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набуття чинності цим Кодексом, включаються до нього з часу набрання ними чинності. (3) Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. (4) Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено.  
    -13- Президент України
(3) Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом.  
Враховано    
    -14- Президент України
(4) Застосування кримінального закону за аналогією заборонено.  
Враховано    
    -15- Президент України
(5) Об'єктивне поставлення, тобто кримінальна відповідальність за невиновне заподіяння шкоди, не допускається".  
Відхилено    
15. (3) Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.      (5) Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.  
16. Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі      Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі  
17. (1) Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом але не раніше дня його опублікування.      (1) Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.  
18. (2) Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.      (2) Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.  
19. (3) Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.      (3) Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.  
20. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі      Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі  
21. (1) Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.      (1) Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.  
22. (2) Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі.      (2) Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі.  
23. (3) Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом'якшує відповідальність, а частково її посилює має зворотну силу лише у тій частині, яка пом`якшує відповідальність.   -16- Президент України
У статті 5 виключити частину третю як таку, що повторює зміст частини другої цієї статті.  
Відхилено   (3) Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом'якшує відповідальність, а частково її посилює має зворотну дію в часі лише у тій частині, яка пом`якшує відповідальність.  
    -17- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У тексті частини третьої статті 5 слово "силу" замінити словами "дію в часі".  
Враховано    
24. Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України      Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України  
25. (1) Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.      (1) Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.  
26. (2) Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або перепинено на території України.      (2) Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або перепинено на території України.  
27. (3) Злочин вважається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.      (3) Злочин вважається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.  
28. (4) Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.   -18- Президент України
У частині четвертій статті 6 виключити слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" як такі, що суперечать статті 3 проекту.  
Відхилено   (4) Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.  
29. Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України      Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України  
30. (1) Громадяни України, а також особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -19- Президент України
У частині першій статті 7 виключити слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" як такі, що суперечать статті 3 проекту.  
Відхилено   (1) Громадяни України, а також особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
31. (2) Якщо названі особи за вчинені злочини зазнали покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Українi до кримінальної відповідальності за ці злочини.   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2. Текст "покарання за межами" замінити текстом "кримінального покарання за межами території".  
Відхилено   (2) Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Українi до кримінальної відповідальності за ці злочини.  
32. Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинiв, вчинених іноземцем за межами України      Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинiв, вчинених іноземцем за межами України  
33. (1) Іноземці, а також особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини, передбачені цим Кодексом, за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами України.   -21- Президент України
Статтю 8 викласти в такій редакції: "Іноземці та особи без громадянства, які не проживають постійно в Україні і вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти інтересів України та її громадян".  
Враховано   Іноземці та особи без громадянства, які не проживають постійно в Україні і вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.  
34. (2) Особи, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом, якщо вони за її межами вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти громадян України або її інтересів.       
35. Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України      Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України  
36. (1) Правовi наслідки вироку суду іноземної держави можуть бути враховані, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.   -22- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
З ст.9 вилучити слова "правові наслідки".  
Враховано   (1) Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.  
37. (2) Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслiдки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.      (2) Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслiдки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.  
38. Стаття 10. Видача злочинця   -23- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи яка засуджена за вчинення злочину (1) Громадянин України та особа без громадянства, які постійно проживають в Україні та обвинувачуються у вчиненні злочину за межами Україні, не можуть бути видані іноземній державі. (2) Іноземець та особа без громадянства, які постійно не проживають в Україні, можуть бути видані іноземній державі, якщо вони обвинувачуються у вчиненні злочину або засудженні за вчинення злочину на її території, якщо це передбачено міжнародним договором України. (3) Іноземець, засуджений судом України, може бути виданийі для відбування покарання тій державі, громадянином якої він є, якщо це передбачено міжнародним договором Укрваїни.  
Враховано частково   Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину  
39. (1) Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.      (1) Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.  
40. (2) Іноземці, які вчинили злочини на території України i засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України.      (21) Іноземці, які вчинили злочини на території України i засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України..  
41. (3) Іноземці, а також особи без громадянства, що постійно не проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами України.      (3) Іноземці, а також особи без громадянства, що постійно не проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами України.  
42. Розділ III. ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ      Розділ III. ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ  
43. Стаття 11. Поняття злочину      Стаття 11. Поняття злочину  
44. (1) Злочином визнається передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.   -24- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції: злочином визнається винне діяння (дія або бездіяльність), заборонене цим Кодексом під загрозою покарання.  
Відхилено   (1) Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.  
    -25- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доцільно закріпити загальне правило (наприклад, в статті 22), що злочин це, як правило, умисне діяння. Необережні діяння можуть визнаватися злочинами лише у випадках спеціально вказаних в Особливій частині КК (i обов'язково за умови заподіяння шкоди). Такий підхід є загальновизнаним в кримінальному законодавстві більшості країн світу.  
Відхилено    
    -26- Президент України
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції: "Злочином визначається виновно вчинене суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою покарання".  
Відхилено    
    -27- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію частини першої статті 11 викласти у редакції: (1) "Злочином визнається суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину, за яке цим Кодексом передбачена кримінальна відповідальність".  
Відхилено    
    -28- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В ч. (1) ст.11 замість слова "визнається" написати "є", аналогічну зміну провести у всіх статтях кодексу.  
Враховано    
45. (2) Не є злочином дія або бездіяльність, що хоч і передбачена цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди особі, суспільству або державі.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 2. Текст "особі, суспільству" замінити текстом "фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді".  
Враховано частково   (2) Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.  
    -30- Президент України
У частині другій статті 11 слово "передбачена" доцільно замінити словами "формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого".  
Враховано    
    -31- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 11 " Поняття злочину" част. 2- (питання щодо терміну "і не могла заподіяти" - надто неконкретне і залежить від оціночних міркувань, те ж саме з терміном "малозначність" - цей термін оціночний і може тлумачитись надто широко і фактично сформульовано в інтересах слідства ).  
Відхилено    
46. Стаття 12. Класифікація злочинів      Стаття 12. Класифікація злочинів  
47. (1) Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.   -32- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доцільно повернутися до попередньої редакції класифікації злочинів (стаття 12), з врахуванням форм вини.  
Відхилено   (1) Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.  
    -33- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
ст. 12 част. 1 - ввести термін "незначний злочин".  
Відхилено    
48. (2) Злочином невеликої тяжкості визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.   -34- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статтю 12 ввести частиною другою поняття нетяжкого злочину, виклавши у редакції: (2) Нетяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання непов'язане з позбавленням волі. Частини другу, третю, четверту та п'яту статті 12 вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою та шостою.  
Відхилено   (2) Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.  
    -35- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 12 част. 2 викласти у редакції "Нетяжким злочином визначається злочин, за який законом передбачається покарання непов'язане з позбавленням волі", тільки слово "нетяжкий злочин" замінити на "незначний злочин".  
Відхилено    
    -36- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Термін "покарання у вигляді" у цій частині та в інших статтях замінити на "покарання у виді". Із ч.(2)-(5) виключити слово "закон".  
Враховано    
49. (3) Злочином середньої тяжкості визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше п'яти років.      (3) Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не бiльше п'яти років.  
50. (4) Тяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше десяти років.      (4) Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не бiльше десяти років.  
51. (5) Особливо тяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волi.      (5) Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волi.  
52. Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини      Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини  
53. (1) Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.   -37- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Некоректною є редакція частини 1 статті 13 про "закінчений злочин", адже ознаки складу злочину містяться не лише в статті Особливої частини (чи її частині), а й нормах Загальної частини КК.  
Відхилено   (1) Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.  
    -38- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Із ч. (1) виключити слово "складу".  
Враховано    
54. (2) Незакінченим злочином визнається готування до злочину та замах на злочин.      (2) Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.  
55. Стаття 14. Готування до злочину      Стаття 14. Готування до злочину  
56. (1) Готуванням до злочину визнається підшукування або пристосування засобів чи знарядь, пiдшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.   -39- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Зміст статті 14 викласти у такій редакції: "Не підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом неосудною, тобто, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, була нездатна усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) свідомо керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу або іншого хворобливого стану психіки". в ч.2 ст.19.  
Враховано   (1) Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, пiдшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.  
    -40- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Слово "змовлення" замінити на слово "змова".  
Враховано    
57. (2) Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальну відповідальність.   -41- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину другу статті 14 викласти у редакції: "Готування до нетяжкого злочину або злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності".  
Відхилено   (2) Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності.  
58. Стаття 15. Замах на злочин      Стаття 15. Замах на злочин  
59. (1) Замахом на злочин визнається вчинення з прямим умислом передбаченого цим Кодексом діяння чи його частини, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин не залежних від волі винного   -42- Президент України
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Замахом на злочин визнаються умисні дії (бездіяльність) особи, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від цієї особи".  
Враховано частково   (1) Замахом на злочин є вчинене особою з прямим умислом діяння (дія або бездіяльність), безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.  
    -43- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 15. Замах на злочин Частину (1) викласти в такій редакції: (1) Замахом на злочин визнається діяння (дія чи бездіяльність), яке вчинене з прямим умислом і безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, незалежних від волі винного.  
Враховано частково    
    -44- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статті 15 в першому реченні слова: "чи його частини" - вилучити.  
Враховано    
    -45- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Частину першу статті 15 викласти в наступній редакції: "Замахом на злочин визнається вчинене з прямим умислом діяння (дія або бездіяльність), безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного".  
Враховано    
    -46- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У ч. (1) після слова "вчинене" додати слово "особою". Вислів "від волі винного" замінити на слова "від її волі".  
Враховано    
60. (2) Замах на вчинення злочину є закінченим, коли винний виконав всi тi дії, які вважав за необхiдне вчинити для настання злочинних наслiдкiв, яких вiн бажав, але цi наслiдки не настали з причин, якi не залежали вiд волi винного.   -47- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Доповнити статтю 15 частинами (2) та (3) такого змісту: (2) Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо винний виконав усі діяння, які вважав за необхідне вчинити для настання бажаних ним злочинних наслідків, але ці наслідки не настали з причин, які не залежали від його волі. (3) Замах є незакінченим, якщо винний не виконав усіх діянь, які вважав за необхідне виконати для настання бажаних ним злочинних наслідків.  
Відхилено   (2) Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усi дії, які вважала необхiдними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, якi не залежали вiд її волi.  
    -48- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У тексті частини другої статті 15 слова "вчинити для настання злочинних наслідків, яких він бажав, але ці наслідки не настали" замінити словами "для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено".  
Враховано    
    -49- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Ч.(2) викласти в такій редакції: "(2) Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усi дії, які вважала необхiдними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, якi не залежали вiд її волi".  
Враховано частково    
61. (3) Замах є незакiнченим, коли винний не вчинив всiх дiй, якi вважав необхiдними для настання злочинних наслiдкiв.   -50- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Частину (3) статті 15 викласти в наступній редакції: "(3) Замах на вчинення злочину є незакiнченим, коли винний з причин, що не залежать від його волі, не вчинив всiх дiй, якi вважав необхiдними для доведення злочину до кінця".  
Враховано   (3) Замах на вчинення злочину є незакiнченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усiх дiй, якi вважала необхiдними для доведення злочину до кінця.  
    -51- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
"(3) Замах на вчинення злочину є незакiнченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усiх дiй, якi вважала необхiдними для доведення злочину до кінця".  
Враховано    
62. Стаття 16. Відповідальність за незакінчений злочин   -52- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У цій та інших статтях писати не "відповідальність", а "кримінальна відповідальність".  
Враховано   Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин  
63. Вiдповiдальнiсть за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.      Кримінальна вiдповiдальнiсть за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.  
64. Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині      Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині  
65. (1) Добровільною відмовою визнається остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.   -53- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В диспозиції частини першої статті 17 після слова "усвідомлювала" добавити слова: "і мала реальну".  
Відхилено   (1) Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.  
66. (2) Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.   -54- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У ч. (2) слово "склад" замінити на "ознаки".  
Відхилено   (2) Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.  
67. Розділ IV. ОСОБА, ЯКА ПIДЛЯГАЄ КРИМIНАЛЬНIЙ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)      Розділ IV. ОСОБА, ЯКА ПIДЛЯГАЄ КРИМIНАЛЬНIЙ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)  
68. Стаття 18. Суб'єкт злочину      Стаття 18. Суб'єкт злочину  
69. (1) Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність .      (1) Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність .  
70. (2) Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, діяння, передбачене лише для певних осіб, вказаних в Особливій частині цього Кодексу.   -55- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У тексті частини другої статті 18 слова "діяння, передбачене лише для певних осіб, вказаних в Особливій частині цього Кодексу" замінити словами "злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа".  
Враховано   (2) Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин,, суб'єктом якого може бути лише певна особа.  
    -56- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доцільно повернути в КК норму про обмежену осудність (стаття 15), що повністю відповідає кримінально-правовим традиціям розвинених європейських держав (наприклад, параграф 21 КК ФРН, частина друга статті 121-1 КК Франції). в ст.20  
Враховано    
71. Стаття 19. Осудність      Стаття 19. Осудність  
72. (1) Осудною визнається особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.   -57- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
В частині (1) статті 19 замість слів "діяння, передбаченого цим Кодексом" записати слово "злочину".  
Враховано   (1) Осудною визнається особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.  
    -58- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В ч.(1) та (2) після слова "усвідомлювати" додати слово "значення".  
Відхилено    
73. (2) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.   -59- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Частину (2) статті 19 доповнити таким реченням: "До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру". Перед словом "діяння" додати слова "суспільно небезпечного".  
Враховано   (2) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.  
74. (3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом у стані осудності, але до винесення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене.   -60- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Частину (3) статті 19 доповнити реченням: "Після одужання така особа може підлягати кримінальній відповідальності". Слова "кримінальної відповідальності" замінити словом "покарання", слова "суспільно небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом" замінити словом "злочин", а слова "та правові наслідки кримінальної відповідальності" замінити словом "покарання". В другому реченні замість слів "кримінальної відповідальності" записати "покаранню".  
Враховано частково   (3) Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.  
75. (4) До осіб, зазначених у частині другій та третій цієї статті можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру передбачені статтею 92 цього Кодексу. Після одуження така особа може підлягати кримінальній відповідальності.   -61- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Частину (4) статті 19 виключити.  
Враховано   Стаття 20. Обмежена осудність (1) Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, у повній мірі була не здатна усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. (2) Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.  
    -62- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В частині 4 статті 19 з урахуванням другого речення необхідно розмежувати кримінально-правові наслідки для осіб, які вчинили передбачені КК діяння в стані неосудності (тобто не підлягають кримінальній відповідальності), та для осіб, які захворіли пiсля вчинення злочину (які можуть підлягати кримінальній відповідальності після одужання).  
Відхилено    
    -63- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 15. Обмежена осудність (1) Особа, яка під час вчинення злочину внаслідок психічного розладу не могла повністю усвідомлювати характер та суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, несе кримінальну відповідальність. (2) Стан обмеженої осудності враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для призначення примусових заходів медичного характеру.  
Враховано частково    
    -64- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 15 викласти у такій редакції: "Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, в повній мірі була нездатна усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) свідомо керувати ними. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру".  
Враховано    
    -65- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Замість слів "усвідомлювати свої ді" записати "усвідомлювати значення своєї дії" та виключити слово "свідомо".  
Відхилено    
76. Стаття 20. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин   -66- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У ст.21 додати слово "кримінальна"  
Враховано   Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин  
77. Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин підлягає кримінальній відповідальності.      Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин, підлягає кримінальній відповідальності.  
78. Стаття 21. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність      Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність  
79. (1) Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.      (1) Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.  
80. (2) Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 114 - 117 ), посягання на життя державного чи громадського діяча працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 110, 360, 392, 414, 458), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частин 3 статей 357, 358, 362 та 390, частини 3, 6 і 7 статті 412), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 357, 358, 362, 390, 412), диверсію (стаття 111), бандитизм (стаття 265), тероризм (стаття 266), захоплення заручників (статті 148 і 361), зґвалтування (стаття 155), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 156), крадіжку (статтi 190, частини 1 статей 270, 317), грабіж (статті 191, частина 2 статті 317), розбій (статті 192, частини 3 статей 270 та 317), вимагання (статтi 193, частини 1 статей 270, 317), умисне знищення або пошкодження майна (статті 199, 359, 364, 391, 413), пошкодження шляхів сполучення i транспортних засобів (стаття 286), угон або захоплення, залізничного рухомого складу, повітряного чи річкового судна (стаття 287), незаконне заволодіння транспортними засобами (стаття 298), хуліганство (частини 2 - 4 статті 305).      (2) Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115 - 117 ), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 357, 389, 411, 455), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина 3 статей 354, 355, 359, 387, 409), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина 2 статей 354, 355, 359, 387, 409), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 263), терористичний акт (стаття 264), захоплення заручників (статті 148 і 358), зґвалтування (стаття 153), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 154), крадіжку (статтi 188, частини 1 статей 268, 315), грабіж (статті 189, частина 2 статті 315), розбій (стаття 191, частина 3 статей 268, 315), вимагання (стаття 192, частина 1 статей 268, 315), умисне знищення або пошкодження майна (статті 198, 356, 361, 388, 410), пошкодження шляхів сполучення i транспортних засобів (стаття 284), угон або захоплення, залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 285), незаконне заволодіння транспортними засобами (стаття 296), хуліганство (частини 2 - 4 статті 303).  
81. Розділ V. ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ      Розділ V. ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ  
82. Стаття 22. Вина      Стаття 23. Вина  
83. Виною визнається психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.      Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.  
84. Стаття 23. Умисел і його види   -67- Президент України
Статтю 23 викласти в редакції, прийнятій Верховною Радою України в першому читанні (статті 18 і 19).  
Відхилено   Стаття 24. Умисел і його види  
85. (1) Умисел поділяється на прямий і непрямий.      (1) Умисел поділяється на прямий і непрямий.  
86. (2) Прямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.      (2) Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.  
87. (3) Непрямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечнi наслідки i хоч не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.      (3) Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечнi наслідки i хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.  
88. Стаття 24. Необережність та її види   -68- Президент України
Статтю 24 викласти в редакції, прийнятій Верховною Радою України в першому читанні (статті 18 і 19).  
Відхилено   Стаття 25. Необережність та її види  
89. (1) Необережність поділяється на злочинну самонадiяність та злочинну недбалість.   -69- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 24. Необережність та її види викласти у такій редакції: (1) Необережним визнається злочин, вчинений із злочинної самовпевненості або злочинної недбалості.  
Враховано частково   (1) Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість.  
90. (2) Необережність визнається злочинною самонадіяністю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), але легковажно розраховувала на їх відвернення.   -70- Кінах А.К. (в.о. № 128)
(2) Необережність визначається злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.  
Враховано   (2) Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), але легковажно розраховувала на їх відвернення.  
91. (3) Необережність визнається злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), хоч повинна була і могла їх передбачати.   -71- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Доповнити статтю частинами (4) та (5) такого змісту: (4) Ризик визначається невиправданим (злочинним), якщо його неусвідомлення стало наслідком грубого порушення чинних обов'язкових правил поведінки, яких особа повинна була і могла дотримуватись в цій ситуації. (5) Ризик визнається виправданим (законним), якщо поведінка особи відповідала учасним науково-технічним знанням, досвіду і загальнолюдським цінностям, а поставлена нею мета не могла бути досягнута в даних умовах іншим способом і особа, що допустила такий ризик, вжила усіх можливих в даній ситуації заходів для попередження настання суспільно небезпечних наслідків.  
Відхилено   (3) Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), хоча повинна була і могла їх передбачати.  
92. Розділ VI. СПIВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНI      Розділ VI. СПIВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНI  
93. Стаття 25. Поняття співучасті      Стаття 26. Поняття співучасті  
94. Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.      Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.  
95. Стаття 26. Види співучасників      Стаття 27. Види співучасників  
96. (1) Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, визнаються організатор, підбурювач та пособник.   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26, частина 1. Текст ", поряд із виконавцем, визнаються" замінити текстом "визнаються виконавець,".  
Відхилено   (1) Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.  
97. (2) Виконавцем (співвиконавцем) визнається особа яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину особисто чи шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину повністю або частково вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.   -73- Президент України
Частину другу статті 26 викласти в редакції, прийнятій Верховною Радою України в першому читанні (частина друга статті 25).  
Враховано частково   (2) Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.  
98. (3) Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Організатором також визнається особа, яка утворила організовану групу або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи, чи іншим чином забезпечувала злочинну діяльність цієї групи.   -74- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 26. Види співучасників (3) Організатором визначається особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також визначається особа, яка утворила організовану групу або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи.  
Враховано частково   (3) Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також визнається особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.  
    -75- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Частину третю після слова "групу" доповнити словами "чи злочинну організацію", а після слова "групи" доповнити словами "або злочинної організації".  
Враховано частково    
99. (4) Підбурювачем визнається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.      (4) Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.  
100. (5) Пособником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод чи іншим чином сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка до завершення злочину обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.   -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26, частина5. Вилучити текст "чи іншим чином".  
Враховано   (5) Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.  
    -77- Президент України
В частині п'ятій статті 26 слова "до завершення злочину" доцільно замінити словом "заздалегідь", що відповідатиме частині другій статті 27 проекту.  
Враховано    
101. (6) Не є співучастю не обіцяне до завершення злочину переховування злочинця, знарядь i засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збування таких предметiв. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 203 та 409 цього Кодексу.   -78- Президент України
В частині шостій статті 26 слова "до завершення злочину" доцільно замінити словом "заздалегідь", що відповідатиме частині другій статті 27 проекту.  
Враховано   (6) Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь i засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збування таких предметiв. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 202 та 406 цього Кодексу.  
102. (7) Не є співучастю обіцяне до завершення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний злочин. Такі особи підлягають відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить склад іншого злочину.      (7) Не є співучастю обіцяне до завершення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину.  
103. Стаття 27. Вчинення злочину групою осіб, групою осiб за попередньою змовою, організованою групою   -79- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 27. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією  
Враховано   Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією  
104. (1) Злочин визнається вчиненим групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька виконавців без попередньої змови.   -80- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Ч.(1) ст.28 викласти в такій редакціЇ: "(1) Злочин є таким, що вчинений групою осiб, якщо у ньому брали участь дві або більше осіб без попередньої змови між собою".  
Враховано   (1) Злочин вважається таким, що вчинений групою осiб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.  
    -81- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У ч. (1) - (4) замість слова "визнається" записати "вважається".  
Враховано    
105. (2) Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька виконавців , якi заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.   -82- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Частину 2 статті 27 викласти наступним чином: "Злочин визначається вчиненим за попереднім зговором групою осіб, якщо у його здійсненні брали участь дві або більше особи, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, незалежно від ролі, яку вони при цьому виконували". 3  
Враховано   (2) Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше), якi заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.  
    -83- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У тексті частини другої статті 27 слово "виконавців" замінити словом "осіб", а в тексті частини третьої слово "об'єднались " замінити словами "зорганізувались у стійке об'єднання".  
Враховано    
106. (3) Злочин визнається вчиненим органiзованою групою, якщо в його готуваннi або вчиненнi брали участь три і бiльше особи, якi попередньо об'єднались для вчинення цього та iнших (iншого) злочинiв, об'єднаних єдиним планом, з розподiлом дiй учасникiв групи, спрямованих на досягнення цього плану, вiдомого всiм учасникам групи.   -84- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Частину (3) статті 27 викласти в такій редакції: (3) Злочин визначається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо об'єднались для вчинення цього та інших (іншого) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.  
Враховано частково   (3) Злочин визнається вчиненим органiзованою групою, якщо в його готуваннi або вчиненнi брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та інших (іншого) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.  
    -85- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Частину 3 статті 27 викласти наступним чином: "Злочин визначається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або скоєні брали участь двоє (варіант - троє) і більше осіб, котрі входять в стійке злочинне об'єднання, створене з метою вчинення злочинів (злочину), в якому всі його учасники, підпорядковуючись єдиним правилам поведінки та розпорядженням керівника, здійснюють у відносно незмінному основному його складі свою діяльність за заздалегідь розробленим планом згідно визначеного розподілу ролей".  
Враховано частково    
107. (4) Злочинною організацією визначається стійке, ієрархічне об'єднання члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.   -86- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Частину (4) статті 27 викласти в такій редакції: (4) Злочин визначається вчиненим злочинною організацією, якщо він вчинений стійкою згуртованою групою із декількох осіб (трьох і більше), утвореною для досягнення мети, заздалегідь пов'язаної із злочинними способами її досягнення, або для вчинення невизначеного числа злочинів, яка характеризується наявністю фіксованого членства, ієрархічною структурною побудовою, розподілом функцій її членів на постійній основі, підпорядкуванням членів організації вказівкам вищих за положенням в організації осіб-організаторів, дисциплінарними вимогами до членів організації за непокору вказівкам зазначених осіб. Вчиненим злочинною організацією вважається такожкий або особливо тяжкий злочин, вчинений її членом (членами) в інтересах злочинної організації.  
Враховано частково   (4) Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.  
    -87- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Частину четверту статті 27 викласти наступним чином: "Злочинною організацією визначається стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), двох або більше організованих груп, котрі здійснюють свою злочинну діяльність під загальним керівництвом або з додержанням правил, встановлених для їх учасників".  
Враховано    
108. Стаття 28. Відповідальність співучасників      Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників  
109. (1) Виконавець (співвиконавець) підлягає відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин.      (1) Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин.  
110. (2) Організатор, підбурювач та пособник підлягають відповідальності за відповідною частиною статті 26 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.      (2) Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.  
111. (3) Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини.      (3) Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини.  
112. (4) У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.      (4) У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.  
113. (5) Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.      (5) Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.  
114. Стаття 29. Відповідальність організаторів та учасників організованої групи i злочинної організації      Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи i злочинної організації  
115. (1) Організатор організованої групи та злочинної організації підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.      (1) Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.  
116. (2) Інші учасники організованої групи та злочинної організацiї підлягають відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.      (2) Інші учасники організованої групи чи злочинної організацiї підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.  
117. Стаття 30. Добровільна відмова співучасників      Стаття 31. Добровільна відмова співучасників  
118. (1) У разі добровільної відмови виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу У цьому випадку інші співучасники підлягають відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.      (1) У разі добровільної відмови виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу. У цьому випадку інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.  
119. (2) Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника визнається також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину, або неусунення перешкод вчиненню злочину.      (2) Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину.  
120. (3) У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.      (3) У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.  
121. Розділ VII. ПОВТОРНIСТЬ, СУКУПНIСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНIВ      Розділ VII. ПОВТОРНIСТЬ, СУКУПНIСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНIВ  
122. Стаття 31. Повторність злочинів      Стаття 32. Повторність злочинів  
123. (1) Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 1. Вилучити текст "або частиною статті".  
Відхилено   (1) Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.  
124. (2) Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 2. Слово "тотожних" замінити словом "однакових".  
Відхилено   (2) Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.  
125. (3) Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, зазначених в Особливій частині цього Кодексу.      (3) Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, зазначених в Особливій частині цього Кодексу.  
126. (4) Повторність вiдсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.      (4) Повторність вiдсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.  
127. Стаття 32. Сукупність злочинів      Стаття 33. Сукупність злочинів  
128. (1) Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених рiзними статтями або частинами статтi Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом.   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 1, речення 1. Текст "частинами" замінити текстом "різними частинами однієї".  
Враховано   (1) Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених рiзними статтями або різними частинами однієї статтi Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом.  
129. (2) При сукупності злочинів кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.      (2) При сукупності злочинів кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.  
130. Стаття 33. Рецидив злочинiв   -91- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.33 "Рецедив злочину". Вилучити. Обгрунтування: Здійснення нового умисного злочину не повинно вести до обтяжуючих обставин, якщо відсутні ознаки повторності. Інакше, це фактично є застосуванням повторного покарання за той самий злочин, за який особа вже понесла покарання.  
Відхилено   Стаття 34. Рецидив злочинiв  
131. Рецидивом злочинiв визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимiсть за умисний злочин.      Рецидивом злочинiв визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимiсть за умисний злочин.  
132. Стаття 34. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів      Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів  
133. Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.      Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.  
134. Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННIСТЬ ДIЯННЯ   -92- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Проект Кримінального кодексу України прав на здійснення правомірного професійного ризику, доповнити розділ VІІІ "Обставини, що включають злочинність діяння, " і новою статтею "Правомірний професійний ризик", виклавши її в слідуючій редакції: "Не є злочином причинення шкоди охоронюваним законом інтересам в результаті суспільно небезпеченого діяння, здійсненого спеціальним суб`єктом в умовах правомірного професійного ризику. Правомірний професійний ризик - це виконання спеціальним суб`єктом діяння (дії або бездіяльності), пов`язаного з невизначеністю в досягненні кінцевого суспільно-корисного результату, здійснення якого без ризику неможливе, яке характеризується екстремальною ситуацією: інформаційною невизначеністю, неврегульованістю законодавством, дефіцитом часу, протидією, небезпекою для державних інтересів, особи, що ризикує, третіх осіб та можливістю настання негативних наслідків, для попередження яких вжито можливих заходів в обстановці, що склалася. За діяння вчинене, в умовах неправомірного професійного ризику відповідальність настає на загальних підставах згідно з діючим законодавством. Забороняється вчинення діяння, пов`язаного з ризиком, якщо воно завчасно було поєднане із загрозою для життя багатьох людей, екологічної катастрофи чи громадського лиха". в ст.41.  
Враховано частково   Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННIСТЬ ДIЯННЯ  
135. Стаття 35. Необхідна оборона      Стаття 36. Необхідна оборона  
136. (1) Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних iнтересів та iнтересiв держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.   -93- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 1. Після слів "суспільних інтересів" слово "та" замінити текстом ", інтересів територіальної громади чи".  
Відхилено   (1) Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних iнтересів та iнтересiв держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.  
137. (2) Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнення суспiльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до інших осіб чи органів влади.      (2) Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнення суспiльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до інших осіб чи органів влади.  
138. (3) Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.      (3) Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.  
139. (4) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпечності посягання чи обстановцi захисту.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 4. Після слів "відповідність заподіяної" доповнити текстом "нею".  
Враховано   (4) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановцi захисту.  
140. (5) Не є перевищенням меж необхідної оборони i не має наслідком відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.   -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 5. Після слів "не має наслідком" доповнити словом "кримінальної".  
Враховано   (5) Не є перевищенням меж необхідної оборони i не має наслідком кримінальної відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.  
141. Стаття 36. Уявна оборона      Стаття 37. Уявна оборона  
142. (1) Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.      (1) Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.  
143. (2) Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала i не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.   -96- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 36. Уявна оборона (2) Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обставини, що склалися, давали особі з урахуванням її вікових, розумових, освітніх, психологічних та інших особистих характеристик достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала помилковості свого припущення.  
Відхилено   (2) Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала i не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.  
144. (3) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.      (3) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.  
145. (4) Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди через необережність.      (4) Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди через необережність.  
146. Стаття 37. Затримання особи, що вчинила злочин      Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин  
147. (1) Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам службової влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.   -97- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині 1 статті 37 виправити редакційну помилку про "органи службової влади".  
Враховано   (1) Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.  
    -98- Президент України
У частині першій статті 37 виключити слово "службової" як таке, що є зайвим у даному контексті.  
Враховано    
    -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 37, частина 1. Текст "відповідним органам службової" замінити текстом "органам державної".  
Відхилено    
148. (2) Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.      (2) Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.  
149. Стаття 38. Крайня необхідність      Стаття 39. Крайня необхідність  
150. (1) Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.   -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 38, частина 1. Текст "чи інтересам" замінити текстом ", інтересам територіальної громади чи".  
Відхилено   (1) Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.  
151. (2) Перевищенням меж крайньої необхідності визнається умисне заподіяння шкоди правоохоронюванним інтересам, якщо така шкода є рівнозначною або більш значною, ніж відвернена шкода.   -101- Президент України
В частині другій статті 38 слід виключити слова "рівнозначною або".  
Враховано   (2) Перевищенням меж крайньої необхідності визнається умисне заподіяння шкоди правоохоронюванним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.  
152. (3) Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.      (3) Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.  
153. Стаття 39. Фізичний або психічний примус      Стаття 40. Фізичний або психічний примус  
154. (1) Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.      (1) Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.  
155. (2) Питання про відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фiзичного примусу, внаслiдок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 38 цього Кодексу.   -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 39, частина 2. Після слів "Питання про" додати слово "кримінальну", а текст "внаслідок якого вона" замінити словом "але".  
Враховано частково   (2) Питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фiзичного примусу, внаслiдок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 39 цього Кодексу.  
156. Стаття 40. Виконання наказу або розпорядження      Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження  
157. (1) Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнаються правомірними, якщо вони були вчинені з метою виконання законного наказу або розпорядження.      (1) Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження.  
158. (2) Наказ або розпорядження визнаються законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень i за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язанi з порушенням конституцiйних прав та свобод людини i громадянина      (2) Наказ або розпорядження визнається законним, якщо воно віддано відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень i за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язанi з порушенням конституцiйних прав та свобод людини i громадянина  
159. (3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.      (3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.  
160. (4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчиненi з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає відповідальності на загальних підставах.   -103- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40, частина 4. Після тексту "розпорядження, підлягає" доповнити словом "кримінальний".  
Враховано   (4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчиненi з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.  
161. (5) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.      (5) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.  
162. Стаття 41. Діяння, пов'язане з ризиком   -104- Президент України
Статті 41 слід дати назву, прийняту в першому читанні, оскільки "виправданий ризик" є загальновідоме і прийнятне поняття.  
Відхилено   Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком  
163. (1) Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.      (1) Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.  
164. (2) Ризик визнається виправданим, якщо мети, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.      (2) Ризик визнається виправданим, якщо мета, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.  
165. (3) Ризик не визнається виправданим, якщо він зазнаки створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.      (3) Ризик не визнається виправданим, якщо він завідоммо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.  
166. Стаття 42. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи   -105- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст статті 42 після слів "організованої групи" доповнити словами "чи злочинної організації" в відповідних відмінках.  
Враховано   Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації  
167. (1) Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.   -106- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 42 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи" - викласти (обов'язково) з зауваженням №69 н.д. Франчука І. А. і поясненнями, що стосуються "Правомірного професійного ризику".  
Відхилено   (1) Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.  
168. (2) Особа, зазначена у частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі організованої групи особливо тяжкого злочину вчиненого умисно і пов'язаного з насильством над потерпілим або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з причиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.      (2) Особа, зазначена у частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі організованої групи чи злочинної організації особливо тяжкого злочину вчиненого умисно і пов'язаного з насильством над потерпілим або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з причиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.  
169. (3) Особа, яка вчинила такий злочин, не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин.      (3) Особа, яка вчинила такий злочин, не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин.  
170. Розділ ІX. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI      Розділ ІX. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI  
171. Стаття 43. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності      Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності  
172. (1) Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.      (1) Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.  
173. (2) Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.      (2) Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.  
174. Стаття 44. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з дійовим каяттям   -107- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Відхилити пропозицію 225 н.д.Бандурки О.М. про встановлення імперативного порядку звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяття (стаття 44).  
Відхилено   Стаття 45. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з дійовим каяттям  
175. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину i повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 44 після слів "вчинила злочин" доповнити текстом ", за вчинення злочину".  
Відхилено   Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину i повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.  
    -109- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 44 доповнити частиною другою виклавши її у такій редакції: (2) Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом. в ч.(2) ст.44  
Враховано    
176. Стаття 45. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з примиренням винного з потерпілим      Стаття 46. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з примиренням винного з потерпілим  
177. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона примирилася з потерпiлим та вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.   -110- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 45 розпочати реченням: "Особа, яка вперше вчинила нетяжкий злочин, або злочин невеликої тяжкості…" і далі по тексту.  
Відхилено   Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона примирилася з потерпiлим та вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.  
178. Стаття 46. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 46 виключити.  
Відхилено   Стаття 47. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки  
179. (1) Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься вiд заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.   -112- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 46 розпочати реченням: "Особа, яка вперше вчинила нетяжкий злочин, або злочин невеликої тяжкості…" і далі по тексту.  
Відхилено   (1) Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься вiд заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.  
180. (2) У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.      (2) У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.  
181. Стаття 47. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку із зміною обстановки      Стаття 48. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку із зміною обстановки  
182. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 47 після слів "вчинила злочин" доповнити текстом ", за вчинення злочину".  
Відхилено   Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.  
    -114- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статі 47 після слова записати: "нетяжкий злочин, злочин невеликий" і далі по тексту.  
Відхилено    
    -115- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.48 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки" - вилучити слова "невеликої або середньої тяжкості"  
Відхилено    
183. Стаття 48. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності   -116- Із назви ст.49 вилучити слова "притягнення до кримінальної відповідальності"  Враховано   Стаття 49. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності  
184. (1) Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:   -117- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статі 48 після слова записати: "нетяжкий злочин, злочин невеликий" і далі по тексту.  
Відхилено   (1) Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:  
    -118- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Пункт перший частини першої статті 48 викласти у редакції: 1) два роки - у разі вчинення нетяжкого злочину або злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.  
Відхилено    
185. 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;      1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;  
186. 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі;      2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі;  
187. 3) сім років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;   -119- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Пункт третій частини першої статті 48 викласти у редакції: 3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;  
Враховано   3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;  
188. 4) п'ятнадцять років - у разі вчинення тяжкого злочину;   -120- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Пункт четвертий частини першої статті 48 викласти у редакції: 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;  
Враховано   4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;  
189. 5) двадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.   -121- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Пункт п'ятий частини першої статті 48 викласти у редакції: 5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.  
Враховано   5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.  
190. (2) Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разi особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло двадцять років.      (2) Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разi особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.  
191. (3) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.      (3) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.  
192. (4) Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довiчне позбавлення волi не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.      (4) Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довiчне позбавлення волi не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.  
193. (5) Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 452 - 454, 457 цього Кодексу.      (5) Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 449 - 451, 454 цього Кодексу.  
194. Розділ X. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ      Розділ X. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ  
195. Стаття 49. Поняття покарання та його мета      Стаття 50. Поняття покарання та його мета  
196. (1) Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом позбавленні та обмеженні прав i свобод засудженого.   -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 49, частина 1. Вилучити текст "позбавлені та".  
Враховано   (1) Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав i свобод засудженого.  
    -123- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
ст. 50 "Поняття покарання та його мета". - Після слів "і полягає" викласти у новій редакції "в застосуванні одного з виду покарань, передбачених цим кодексом ";  
Відхилено    
197. (2) Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.      (2) Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.  
198. (3) Покарання не має на метi завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.      (3) Покарання не має на метi завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.  
199. Стаття 50. Види покарань      Стаття 51. Види покарань  
200. (1) До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покарань:      (1) До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покарань:  
201. 1) штраф;      1) штраф;  
202. 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;      2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;  
203. 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;      3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;  
204. 4) виправні роботи;   -124- Президент України
Статтю 50 доповнити пунктом 4-1 такого змісту: "4-1) громадські роботи".  
Враховано   4) громадські роботи; 5) виправні роботи;  
205. 5) службові обмеження для військовослужбовців;      6) службові обмеження для військовослужбовців;  
206. 6) конфіскація майна;   -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 50. Пункт 6) вилучити.  
Відхилено   7) конфіскація майна;  
207. 7) арешт;      8) арешт;  
208. 8) обмеження волі;      9) обмеження волі;  
209. 9) тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв;   -126- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
З частини першої статті 50 пункт 10 вилучити.  
Відхилено   10) тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв;  
210. 10) позбавлення волі на певний строк;      11) позбавлення волі на певний строк;  
211. 11) довічне позбавлення волi.      12) довічне позбавлення волi.  
212. Стаття 51. Основні та додаткові покарання      Стаття 52. Основні та додаткові покарання  
213. (1) Основними покараннями є виправні роботи, службові обмеження для вiйськовослужбовцiв, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв, позбавлення волi на певний строк, довічне позбавлення волi.   -127- Президент України
частину першу статті 51 після слів "виправні роботи" доповнити словами "громадські роботи".  
Враховано   (1) Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для вiйськовослужбовцiв, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв, позбавлення волi на певний строк, довічне позбавлення волi.  
    -128- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
З частини першої статті 51 слова: "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців" - вилучити.  
Відхилено    
214. (2) Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 51, частина 2. Вилучити текст "та конфіскація майна".  
Відхилено   (2) Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.  
    -130- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій статті 51 після сполучника "та" записати слова: "у виключних випадках".  
Відхилено    
215. (3) Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.      (3) Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.  
216. (4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.      (4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.  
217. (5) Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 405 та 403 цього Кодексу.      (5) Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 399 та 400 цього Кодексу.  
218. Стаття 52. Штраф      Стаття 53. Штраф  
219. (1) Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу.      (1) Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу.  
220. (2) Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.   -131- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині 2 статті 52 (яка передбачає, що "розмір штрафу визначається судом в межах від тридцяти до тисячi неоподатковуваних мінімумів громадян, якщо статтями Особливої частини цього кодексу не передбачено вищого розміру штрафу") вилучити слова "якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу".  
Відхилено   (2) Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.  
221. (3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його прямо передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу.      (3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його прямо передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу.  
222. (4) У випадку ухилення особи від сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.   -132- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
У частині (4) статті 52 замість слів "У випадку ухилення особи від сплати штрафу" замінити словами "У разі неможливості сплати штрафу", а в кінці додати "або громадськими роботами із розрахунку: десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Враховано   (4) У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років, або громадськими роботами із розрахунку: десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
223. Стаття 53. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу      Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  
224. Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.      Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.  
225. Стаття 54. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю      Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  
226. (1) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років.      (1) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років.  
227. (2) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 54. Частину 2 вилучити.  
Відхилено   (2) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  
    -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 54 після частини 2 доповнити такою частиною: "Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не застосовується до народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, депутатів представницьких органів місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -135- Король В.М. (в.о. № 202)
Поправку Беспалого стосовно доповнення статті 54 новою частиною третьою відхилити, як таку що суперечить статті 24 Конституції України.  
Враховано    
228. (3) При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав чинності. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статтi 73 цього Кодексу, - з моменту набуття чинності вироком.   -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 54, частина 3. У першому реченні вилучити текст ", що набрав чинності".  
Відхилено   (3) При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк - воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статтi 75 цього Кодексу, - з моменту набрання законної сили вироком. Стаття 56. Громадські роботи (1) Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. (2) Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день. (3) Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби.  
    -137- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині третій статті 54 слова: "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців" - вилучити.  
Відхилено    
    -138- Президент України
Доповнити проект після статті 53 новою статтею такого змісту: "Стаття... Громадські роботи (1) Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. (2) Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день. (3) У разі злісного ухилення засудженого від відбування громадських робіт вони заміняються обмеженням волі або арештом. При цьому час, протягом якого засуджений відбував громадські роботи, зараховується при визначенні строку обмеження волі або арешту з розрахунку один день обмеження волі або арешту за вісім годин громадських робіт. (4) Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до восьми років, жінкам, які досягли п'ятдесятип'ятирічного віку, чоловікам, які досягли шістдесятирічного віку, а також військовослужбовцям строкової служби"; 4) визначити статті Особливої частини, в санкціях яких необхідно передбачити можливість застосування даного виду покарання.  
Враховано частково    
229. Стаття 55. Виправні роботи      Стаття 57. Виправні роботи  
230. (1) Покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.   -139- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статті 55 слова та цифри: "від десяти до двадцяти" замінити словами: "до десяти".  
Відхилено   (1) Покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.  
231. (2) Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців.   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 55. Частину 2 наприкінці доповнити текстом ", працівників правоохоронних органів, нотаріус, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування".  
Враховано   (2) Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.  
232. (3) Особам, що визнані непрацездатними, а також особам, якi стали непрацездатними після винесення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох установлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт.   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 55. У частині 3 вилучити текст "що визнані непрацездатними, а також особам,"  
Враховано   (3) Особам, якi стали непрацездатними після винесення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох установлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт.  
233. Стаття 56. Службове обмеження для вiйськовослужбовцiв      Стаття 58. Службове обмеження для вiйськовослужбовцiв  
234. (1) Покарання у вигляді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волi на строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк.      (1) Покарання у вигляді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волi на строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк.  
235. (2) Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.   -142- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині другій статті 56 замість слів "в межах від десяти до двадцяти" записати: "до десяти".  
Відхилено   (2) Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.  
236. Стаття 57. Конфіскація майна      Стаття 59. Конфіскація майна  
237. (1) Покарання у вигляді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.   -143- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статті 57 після слова: "полягає" записати слова: "як виняток".  
Відхилено   (1) Покарання у вигляді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.  
    -144- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 59 "Конфіскація майна" част.1. Вилучити в першому реченні слова "всього або частини". Вилучити в другому реченні слово "частина".  
Відхилено    
238. (2) Конфіскація майна встановлюється за особливо тяжкі злочини, а також за тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.   -145- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Король В.М. (в.о. № 202)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
В частині другій статті 57 вилучити слова "злочини, а також за тяжкі" і привести у відповідність з пропозицією норми особливої частини Кримінального кодексу.  
Враховано   (2) Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.  
    -146- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині другій статті 57 слова: "встановлюється за особливо тяжкі злочини, а також за тяжкі корисливі злочини і" - вилучити.  
Відхилено    
    -147- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 59 "Конфіскація майна" част.2 Викласти в новій редакції: "Конфіскація майна здійснюється лише відносно: 1) зброї, яка була чи могла бути знаряддям здійснення злочину, або якою особа не мала права володіти; 2) продукції, яка незаконно вироблена та/або незаконно реалізується на території України";  
Відхилено    
239. (3) Перелік майна, що не підлягає конфiскацiї, визначається законом України.   -148- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 59 "Конфіскація майна" част.3 Додати: "Не підлягає конфіскації майно, право власності на яке набуто особою на законних підставах". Обґрунтування Конфіскація майна, право власності на яке набуто на законних підставах, фактично є порушенням Конституції, бо в цьому випадку особу позбавляють права власності. Проблему відшкодування особою збитків, нанесених чи то державі, чи то юридичній або фізичній особі, повинна врегульовуватись відповідним цивільним позовом. Що ж стосується фінансового покарання особи, то воно повинно здійснюватись шляхом застосування штрафів, на умовах і в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.  
Відхилено   (3) Перелік майна, що не підлягає конфiскацiї, визначається законом України.  
240. Стаття 58. Арешт      Стаття 60. Арешт  
241. (1) Покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.      (1) Покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.  
242. (2) Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.      (2) Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.  
243. (3) Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жiнок, які мають дітей вiком до восьми рокiв.   -149- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину третю статті 58 доповнити словами: "та чоловіків і жінок віком понад шістдесят років". Може привести до збільшення випадків застосування позбавлення волі до цієї категорії осіб.  
Відхилено .  (3) Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жiнок, які мають дітей вiком до восьми рокiв.  
244. Стаття 59. Обмеження волі      Стаття 61. Обмеження волі  
245. (1) Покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримiнально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції вiд суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.      (1) Покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримiнально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції вiд суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.  
246. (2) Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років.      (2) Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років.  
247. (3) Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок i жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, та до військовослужбовців строкової служби.   -150- Президент України
У частині третій статті 59 доповнити перелік осіб, до яких не застосовується покарання у вигляді обмеження волі, інвалідами першої і другої груп у зв'язку з тим, що їх як непрацездатних не можна залучити до праці.  
Враховано   (3) Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок i жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої груп.  
248. Стаття 60. Тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв   -151- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 60 вилучити.  
Відхилено   Стаття 62. Тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв  
249. (1) Покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.      (1) Покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.  
250. (2) Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв замість позбавлення волi не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.      (2) Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв замість позбавлення волi не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.  
251. Стаття 61.Позбавлення волі на певний строк      Стаття 63.Позбавлення волі на певний строк  
252. (1) Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк у кримiнально-виконавчi установи.      (1) Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк у кримiнально-виконавчi установи.  
253. (2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років.   -152- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину другу статті 61 викласти у редакції: (2) позбавлення волі встановлюються на строк від трьох місяців до 15 років.  
Відхилено   (2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років.  
    -153- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 61. Позбавлення волі на певний строк доповнити статтю частиною (3) в такій редакції: (3) Позбавлення волі на строк понад п'ятнадцять років, але не більше двадцяти п'яти років може бути призначене у визначених Особливою частиною цього Кодексу випадках посягання на життя особи з обтяжуючими обставинами як покарання, альтернативне до довічного позбавлення волі.  
Відхилено    
254. Стаття 62. Довічне позбавлення волi      Стаття 64. Довічне позбавлення волi  
255. (1) Довiчне позбавлення волi встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів i застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волi на певний строк      (1) Довiчне позбавлення волi встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів i застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волi на певний строк  
256. (2) Довiчне позбавлення волi не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 рокiв, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент винесення вироку.   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 62, частина 2. Вилучити текст ", до осіб у віці понад 65 років".  
Відхилено   (2) Довiчне позбавлення волi не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 рокiв, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку.  
257. Розділ XI. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ      Розділ XI. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ  
258. Стаття 63. Загальні засади призначення покарання      Стаття 65. Загальні засади призначення покарання  
259. (1) Суд призначає покарання:      (1) Суд призначає покарання:  
260. 1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;      1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;  
261. 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;   -155- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Оскільки неприпустимо, щоб положення Особливої частини суперечили нормам Загальної частини (про що зокрема зазначено i в пункті 3 частини 1 статті 63 проекту КК, згідно з яким суд призначає покарання "відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу"). не конкретизована пропозиція.  
Відхилено   2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;  
    -156- Президент України
Частини друга - четверта статті 63 є зайвим - вони повторюють зміст статей 49, 67 і 69. Тому їх необхідно виключити.  
Відхилено    
262. 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.   -157- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 63. Загальні засади призначення покарання Пункт 3) частини (1) статті викласти в такій редакції: 3) Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, спосіб та мотиви вчиненого злочину, характер та розмір заподіяної шкоди та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.  
Відхилено   3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.  
263. (2) Особі, що вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.      (2) Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.  
264. (3) Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, визначаються статтею 67 цього Кодексу.      (3) Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, визначаються статтею 69 цього Кодексу.  
265. (4) Більш суворе покарання, нiж передбачене відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за сукупністю злочинiв і за сукупнiстю вироків згідно зі статтями 68 та 69 цього Кодексу.      (4) Більш суворе покарання, нiж передбачене відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за сукупністю злочинiв і за сукупнiстю вироків згідно зі статтями 70 та 71 цього Кодексу.  
266. Стаття 64. Обставини, які пом'якшують покарання      Стаття 66. Обставини, які пом'якшують покарання  
267. (1) При призначенні покарання обставинами, якi його пом'якшують , визнаються:   -158- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 66. "Обставини, що пом'якшують покарання" -До частини 1 додати пункт 10: "Особа перестала бути суспільно небезпечною"  
Відхилено   (1) При призначенні покарання обставинами, якi його пом'якшують , визнаються:  
268. 1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;   -159- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У пункті першому частини першої статті 64 замість слова: "заявлення" записати слово "заява".  
Відхилено   1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;  
269. 2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;      2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;  
270. 3) вчинення злочину неповнолітнім;      3) вчинення злочину неповнолітнім;  
271. 4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;      4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;  
272. 5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;      5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;  
273. 6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;      6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;  
274. 7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;      7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;  
275. 8) вчинення злочину з недодержанням умов крайньої необхідності.   -160- Президент України
Пункт 8 статті 64 має відповідати частині другій статті 38 проекту, у зв'язку з чим його слід викласти так: "8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності".  
Враховано   8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;  
276. 9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом      9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.  
277. (2) При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, і обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.   -161- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині другій статті 64 після слів: "пом'якшують і" добавити слово: "інші".  
Враховано   (2) При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.  
278. (3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його пом'якшує.      (3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його пом'якшує.  
279. Стаття 65. Обставини, які обтяжують покарання      Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання  
280. (1) При призначенні покарання обставинами, якi його обтяжують, визнаються:      (1) При призначенні покарання обставинами, якi його обтяжують, визнаються:  
281. 1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;   -162- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 67 "Обставини, які обтяжують покарання". З ч.3 п.1 вилучити слова "та рецедив злочинів".  
Відхилено   1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;  
282. 2) вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою чи організованою групою;   -163- Президент України
Пункт 2 частини першої статті 65 доповнити словами "злочинною організацією".  
Відхилено   2) вчинення злочину, групою осіб за попередньою змовою;  
283. 3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;      3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;  
284. 4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;      4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;  
285. 5) тяжкі наслідки, завдані злочином;      5) тяжкі наслідки, завдані злочином;  
286. 6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;      6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;  
287. 7) вчинення злочину щодо жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності;      7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;  
288. 8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;      8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;  
289. 9) вчинення злочину з використанням малолiтнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;      9) вчинення злочину з використанням малолiтнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;  
290. 10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;      10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;  
291. 11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;      11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;  
292. 12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;      12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;  
293. 13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманливих засобів.   -164- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 65. обставини, які обтяжують покарання Частину (1) статті доповнити пунктом наступного змісту: 14) вбивство заручника.  
Відхилено   13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманливих засобів.  
294. (2) Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за виключенням обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 9 та 10, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку.   -165- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В частину другу добавити посилання на ппункти 7, 12, 14.  
Враховано   (2) Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за виключенням обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку.  
    -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 65. Частину 2 вилучити.  
Відхилено    
295. (3) При призначенні покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.      (3) При призначенні покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.  
296. (4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.      (4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.  
297. Стаття 66. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті      Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті  
298. (1) При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 63-65 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.      (1) При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.  
299. (2) При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 63-65 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.      (2) При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.  
300. Стаття 67. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом      Стаття 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом  
301. (1) За наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкостi призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.      (1) За наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкостi призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.  
302. (2) На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове.      (2) На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове.  
303. Стаття 68. Призначення покарання за сукупністю злочинів      Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів  
304. (1) При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне i додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.      (1) При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне i додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.  
305. (2) При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один iз вчинених злочинiв призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі.      (2) При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один iз вчинених злочинiв призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається шляхом поглинання будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі.  
306. (3) До основного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною.      (3) До основного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною.  
307. (4) За правилами, передбаченими в частинах 1-3 цієї статті, призначається покарання, якщо після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще i в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку у першій справi. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статті 70 цього Кодексу.      (4) За правилами, передбаченими в частинах 1-3 цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще i в іншому злочині, вчиненому ним до постановлення вироку у першій справi. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.  
308. Стаття 69. Призначення покарання за сукупнiстю вироків      Стаття 71. Призначення покарання за сукупнiстю вироків  
309. (1) Якщо засуджений пiсля винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнiстю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.      (1) Якщо засуджений пiсля постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнiстю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.  
310. (2) При складанні покарань за сукупністю вирокiв загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При складаннi покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi може бути більшим п'ятнадцяти рокiв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокiв. При складаннi покарань у виглядi довічного позбавлення волi та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вирокiв, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волi.      (2) При складанні покарань за сукупністю вирокiв загальний строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При складаннi покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi може бути більшим п'ятнадцяти рокiв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокiв. При складаннi покарань у виглядi довічного позбавлення волi та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вирокiв, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волi.  
311. (3) Призначене хоча б за одним iз вирокiв додаткове покарання або невідбута його частина за попереднiм вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків.      (3) Призначене хоча б за одним iз вирокiв додаткове покарання або невідбута його частина за попереднiм вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків.  
312. (4) Остаточне покарання за сукупнiстю вирокiв має бути бiльшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також вiд невідбутої частини покарання за попереднім вироком.      (4) Остаточне покарання за сукупнiстю вирокiв має бути бiльшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також вiд невідбутої частини покарання за попереднім вироком.  
313. (5) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими в статті 68 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, повністю чи частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднiм вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статтi.      (5) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими в статті 70 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, повністю чи частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднiм вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статтi.  
314. Стаття 70. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення      Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення  
315. (1) При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид, виходячи з такого їх співвідношення:      (1) При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх співвідношення:  
316. 1) одному дню позбавлення волі відповідають:      1) одному дню позбавлення волі відповідають:  
317. а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту;   -167- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У підпункті "а" пункту першого частини першої статті 70 слова: "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або" - вилучити.  
Відхилено   а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту;  
318. б) два дні обмеження волі;      б) два дні обмеження волі;  
319. в) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;   -168- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Частину (1) статті 70 доповнити п."г" "вісім годин громадських робіт".  
Враховано   в) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт; г) вісім годин громадських робіт;  
320. 2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або арешту відповідають:   -169- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У підпункті "а" пункті другому статті 70 слова: "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або" - вилучити.  
Відхилено   2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або арешту відповідають:  
321. а) два дні обмеження волі;      а) два дні обмеження волі;  
322. б) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;      б) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;  
323. 3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців, або три дні виправних робіт.   -170- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Частину (1) статті 70 додати пункт 4 такого змісту: "одному дню обмеження волі або арешту відповідають вісім годин громадських робіт".  
Враховано   3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців, або три дні виправних робіт; 4) одному дню обмеження волі або арешту відповідають вісім годин громадських робіт.  
324. (2) При призначенні за кількома вироками покарання у вигляді виправних робіт або службового обмеження для вiйськовослужбовцiв складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.      (2) При призначенні за кількома вироками покарання у вигляді виправних робіт або службового обмеження для вiйськовослужбовцiв складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.  
325. (3) Основні покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупнiстю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.      (3) Основні покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупнiстю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.  
326. (4) Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.      (4) Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.  
327. (5) Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волi день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.      (5) Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волi день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.  
328. Стаття 71. Обчислення строків покарання      Стаття 73. Обчислення строків покарання  
329. Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разi зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.      Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разi зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.  
330. Розділ XII. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ      Розділ XII. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ  
331. Стаття 72. Звільнення від покарання та його відбування      Стаття 74. Звільнення від покарання та його відбування  
332. (1) Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.      (1) Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.  
333. (2) Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає звільненню від призначеного судом покарання.   -171- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У ч. (2) після слова "підлягає" додати слово "негайному".  
Враховано   (2) Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання.  
334. (3) Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом.      (3) Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом.  
335. (4) Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки i сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 72, частина 4. Текст "вчинила злочин" замінити текстом "вперше вчинила злочин за вчинення злочину".  
Відхилено   (4) Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки i сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.  
    -173- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину четверту статті 72 після слова: "вчинила" записати: "нетяжкий злочин, або злочин невеликої тяжкості чи" і далі по тексту.  
Відхилено    
336. (5) Особа також може бути за вироком суду звiльнена вiд покарання на підставах, передбачених у статтею 47 цього Кодексу.      (5) Особа також може бути за вироком суду звiльнена вiд покарання на підставах, передбачених статтею 48 цього Кодексу.  
337. Стаття 73. Звільнення вiд відбування покарання з випробуванням      Стаття 75. Звільнення вiд відбування покарання з випробуванням  
338. (1) Якщо суд при призначенні покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, він може ухвалити про звільнення від вiдбування покарання з випробуванням.   -174- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
В частині (1) статті 73 слово "ухвалити" замінити словами "прийняти рішення", що буде узгоджуватися з термінологією статті 87.  
Враховано   (1) Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від вiдбування покарання з випробуванням.  
    -175- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У ч. (1) слово "підсудного" замінити на слово "засудженого".  
Враховано    
339. (2) У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого вiд вiдбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, і виконає покладені на нього обов'язки.      (2) У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого вiд вiдбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.  
340. (3) Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.      (3) Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.  
341. Стаття 74. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену вiд відбування покарання з випробуванням      Стаття 76. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену вiд відбування покарання з випробуванням  
342. (1) У разі звільнення від вiдбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки:      (1) У разі звільнення від вiдбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки:  
343. 1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;      1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;  
344. 2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу внутрішніх справ;   -176- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
У статті 74 слова "орган внутрішніх справ" і "органи внутрішні справ" в усіх відмінках замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" і "кримінально-виконавчі інспекції" у відповідних відмінках.  
Враховано частково   2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;  
    -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 74, частина 1, пункт 2). Вилучити текст "без дозволу органу внутрішніх справ".  
Враховано частково    
345. 3) повідомляти органи внутрiшнiх справ про зміну місця проживання, роботи або навчання;   -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 74, частина 1, пункт 3). Текст "внутрiшнiх справ" замінити текстом "виконання покарань".  
Враховано частково   3) повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання;  
    -179- Президент України
Із тексту частини третьої статті 74 слова "внутрішніх справ" необхідно замінити словами "кримінально-виконавчої системи".  
Враховано    
346. 4) періодично з'являтися для реєстрації в органи внутрішніх справ;   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 74, частина 1, пункт 4). Текст "внутрiшнiх справ" замінити текстом "виконання покарань".  
Враховано частково   4) періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи;  
347. 5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.   -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 74, частина 1, пункт 5). Вилучити текст ", яке становить небезпеку для здоров'я інших осіб".  
Відхилено   5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.  
348. (2) Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 74, частина 2. Текст "внутрiшнiх справ" замінити текстом "виконання покарань".  
Враховано   (2) Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами виконання покарань за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.  
349. Стаття 75. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням      Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням  
350. У разі звільнення вiд вiдбування покарання з випробуванням, можуть бути призначені додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.      У разі звільнення вiд вiдбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.  
351. Стаття 76. Правові наслідки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням      Стаття 78. Правові наслідки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням  
352. (1) Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання.   -183- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Об'єднати частини 1 i 2 статті 76 проекту, визначившись на яких підставах засуджений звільняється від покарання: 1) якщо виконав покладені на нього обов'язки i не вчинив нового злочину (як передбачено в частині 1) чи 2) якщо виконав покладені на нього обов'язки i не вчинював систематично правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення (що випливає з частини 2).  
Відхилено   (1) Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання.  
353. (2) Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання.      (2) Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання.  
354. (3) У разі вчинення засудженим протягом iспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 69 і 70 цього Кодексу.      (3) У разі вчинення засудженим протягом iспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71 - 72 цього Кодексу.  
355. Стаття 77. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до семи років      Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до семи років  
356. (1) У разі призначення покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волi вагiтним жiнкам або жiнкам, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за тяжкі і особливо тяжкi злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом, жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягненням дитиною семирічного віку.      (1) У разі призначення покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волi вагiтним жiнкам або жiнкам, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за тяжкі і особливо тяжкi злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом, жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семирічного віку.  
357. (2) У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену обов'язки, передбачені у статті 74 цього Кодексу.      (2) У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену обов'язки, передбачені у статті 76 цього Кодексу.  
358. (3) Контроль за поведінкою засуджених здійснюється органами внутрішніх справ.   -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 77, частина 3. Текст "внутрiшнiх справ" замінити текстом "виконання покарань".  
Враховано   (3) Контроль за поведінкою засуджених здійснюється органами кримінально-виконавчої системи.  
    -185- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
У статті 77 слова "орган внутрішніх справ" і "органи внутрішні справ" в усіх відмінках замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" і "кримінально-виконавчі інспекції" у відповідних відмінках.  
Враховано частково    
    -186- Президент України
Із тексту частини третьої статті 77 слова "внутрішніх справ" необхідно замінити словами "кримінально-виконавчої системи.  
Враховано    
    -187- Президент України
Із тексту частини третьої статті 74, частини третьої статті 77, частини третьої статті 81 слова "внутрішніх справ" необхідно замінити словами "кримінально-виконавчої системи" та привести у відповідність з цим частину п'яту статті 77.  
Враховано    
359. (4) Після закінчення іспитового строку суд, залежно вiд поведінки засудженої, звільняє її вiд покарання або направляє для вiдбування покарання, призначеного вироком.   -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 77. Частину 4 після слів "від покарання" доповнити текстом" з випробуванням чи без нього".  
Відхилено   (4) Після закінчення іспитового строку суд, залежно вiд поведінки засудженої, звільняє її вiд покарання або направляє для вiдбування покарання, призначеного вироком.  
360. (5) У разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка відмовилася вiд дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з мiсця проживання, ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом обов'язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для вiдбування покарання згідно з вироком суду.   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 77, частина 5. Вилучити текст "і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення".  
Відхилено   (5) У разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка відмовилася вiд дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з мiсця проживання, ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом обов'язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для вiдбування покарання згідно з вироком суду.  
    -190- Президент України
Зберегти частину п'яту статті 77 в редакції, прийнятій у першому читанні.  
Відхилено    
361. (6) Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий злочин суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.   -191- Президент України
Зберегти частину шосту статті 77 в редакції, прийнятій у першому читанні.  
Відхилено   (6) Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.  
362. Стаття 78. Звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку   -192- Президент України
Назву статті 78 після слів "звільняється від" необхідно доповнити словом "відбування", оскільки особа звільняється не від покарання, а від його відбування.  
Враховано   Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку  
    -193- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
У проекті збільшені строки давності притягнення до кримінальної відповідальності у порівнянні з нині діючими. Пропонуємо залишити строки давності на рівні нині діючих.  
Враховано    
363. (1) Особа звільняється від покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:   -194- Президент України
В частині першій після слів "звільняється від" необхідно доповнити словом "відбування", оскільки особа звільняється не від покарання, а від його відбування.  
Враховано   (1) Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:  
364. 1) один рік - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;   -195- Президент України
Строки давності виконання обвинувального вироку, передбачені статтею 78, слід узгодити із строками давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченими статтею 48 проекту.  
Враховано   1) два роки - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;  
365. 2) два роки - у разі засудження до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;      2) три роки - у разі засудження до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;  
366. 3) чотири роки - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;   -196- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У пункті третьому частини першої статті 80 замість слів: "сім", "п'ятнадцять", "двадцять" записати відповідно: "п'ять", "десять", "п'ятнадцять". Друге речення частини трьетьої викласти в наступній редакції: "У цьому разi строки давності, передбачені пунктами 1 - 3 частини першою цієї статті, подвоюються".  
Враховано   3) п'ять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;  
367. 4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;      4) десять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;  
368. 5) десять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.      5) п'ятнадцять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.  
369. (2) Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.      (2) Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.  
370. (3) Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разi строки давності, передбачені частиною першою цієї статті, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти років.      (3) Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разi строки давності, передбачені пунктами 1 - 3 частини першою цієї статті, подвоюються.  
371. (4) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.   -197- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 78, частина 4, речення 1. Вилучити текст "середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий".  
Відхилено   (4) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.  
    -198- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У частині (4) статті 78 слово "другий" замінити словом "третій".  
Враховано    
372. (5) Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волi заміняється позбавленням волі.      (5) Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волi заміняється позбавленням волі.  
373. (6) Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбаченi статтями 452 - 454, 457 цього Кодексу.   -199- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину шосту статті 78 - вилучити. Суперечить міжнародним зобов'язанням України  
Відхилено .  (6) Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбаченi статтями 449 - 451, 454 цього Кодексу.  
374. Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання   -200- Президент України
Зберегти частину п'яту та шосту статті 77 в редакції, прийнятій у першому читанні, та доповнити ними статтю 79. мова йде про особливо тяжкі злочини, за які раніше встановлювалась смертна кара.  
Відхилено   Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання  
375. (1) До осіб, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання.   -201- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статті 79 слова: "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців" - вилучити.  
Відхилено   (1) До осіб, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання.  
376. (2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення.      (2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення.  
377. (3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:      (3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:  
378. 1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;      1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;  
379. 2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;      2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;  
380. 3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.      3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.  
381. (4) У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 69 i 70 цього Кодексу.      (4) У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 i 72 цього Кодексу.  
382. Стаття 80. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким      Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким  
383. (1) Особам, що відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.      (1) Особам, що відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.  
384. (2) У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання. Засуджений підлягає звільненню від додаткового покарання, якщо воно є більш суворим, ніж нове основне покарання.   -202- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
В ч. (2) ст.82 замість слів "Засуджений підлягає звільненню від додаткового покарання, якщо воно є більш суворим, ніж нове основне покарання" записати "у виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю".  
Враховано   (2) У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.  
385. (3) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.      (3) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.  
386. (4) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:      (4) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:  
387. 1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;      1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;  
388. 2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, коли особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волi;      2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, коли особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волi;  
389. 3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.      3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.  
390. (5) До осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 79 цього Кодексу.      (5) До осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 81 цього Кодексу.  
391. (6) Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин додає невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.      (6) Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин додає невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.  
392. Стаття 81. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до трьох років      Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до трьох років  
393. (1) Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волi жiнок, якi стали вагітними або народили дiтей під час вiдбування покарання, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за умисні тяжкі та особливо тяжкi злочини, суд може звільнити вiд вiдбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено вiд роботи у зв'язку з вагітністю, пологами i до досягнення дитиною трирічного віку.      (1) Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волi жiнок, якi стали вагітними або народили дiтей під час вiдбування покарання, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за умисні тяжкі та особливо тяжкi злочини, суд може звільнити вiд вiдбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено вiд роботи у зв'язку з вагітністю, пологами i до досягнення дитиною трирічного віку.  
394. (2) Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.      (2) Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.  
395. (3) Контроль за поведінкою таких жiнок здійснюється органом внутрішніх справ за місцем проживання.   -203- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 81, частина 3. Текст "внутрішніх справ", замінити текстом "виконання покарань".  
Враховано частково   (3) Контроль за поведінкою таких жiнок здійснюється органом кримінально-виконавчої системи за місцем проживання.  
    -204- Президент України
Із тексту частини третьої статті 81 слова "внутрішніх справ" необхідно замінити словами "кримінально-виконавчої системи".  
Враховано    
    -205- Президент України
Із тексту частини третьої статті 74, частини третьої статті 77, частини третьої статті 81 слова "внутрішніх справ" необхідно замінити словами "кримінально-виконавчої системи" та привести у відповідність з цим частину п'яту статті 81.  
Враховано    
    -206- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
У статті 81 слова "орган внутрішніх справ" і "органи внутрішні справ" в усіх відмінках замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" і "кримінально-виконавчі інспекції" у відповідних відмінках.  
Враховано    
396. (4) Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звiльнити її вiд покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разi суд може повністю або частково зарахувати у строк вiдбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.      (4) Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звiльнити її вiд покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разi суд може повністю або частково зарахувати у строк вiдбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.  
397. (5) Якщо засуджена, яка була звільнена вiд вiдбування покарання, відмовляється вiд дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.   -207- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 81, частина 5. Вилучити текст "і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення".  
Відхилено   (5) Якщо засуджена, яка була звільнена вiд вiдбування покарання, відмовляється вiд дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.  
398. (6) Якщо в період звільнення вiд вiдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.      (6) Якщо в період звільнення вiд вiдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.  
399. Стаття 82. Звільнення від покарання за хворобою      Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою  
400. (1) Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене. До такої особи застосовуються примусові заходи медичного характеру, відповідно до статей 89 - 91 цього Кодексу.   -208- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Уточнити та змінити цифри 89-91 на 91-93. Замість слів "та правові наслідки кримінальної відповідальності" записати "покарання".  
Враховано   (1) Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, відповідно до статей 92 - 95 цього Кодексу.  
401. (2) Особа, яка після вчинення злочину або винесення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.      (2) Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.  
402. (3) Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняються від покарання.   -209- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині третій статті 82 слова: "або тримання в дисциплінарному батальйоні" вилучити.  
Відхилено   (3) Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняються від покарання.  
403. (4) У разі одужання осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, вони можуть бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені статтями 48 або 78 цього Кодексу, або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частині п'ятій статтi 70 цього Кодексу, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного характеру.   -210- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 82, частина 4, перше речення. Після слів "цієї статті, вони" слово "можуть" замінити словом "повинні".  
Враховано   (4) У разі одужання осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, вони повинні бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені статтями 49 або 80 цього Кодексу, або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частині п'ятій статтi 72 цього Кодексу, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного характеру.  
404. Стаття 83. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акту помилування      Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування  
405. На підставі закону України про амністію або акту про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарання.   -211- Президент України
Статтю 83 доповнити словами "а також засудженому може бути замінено покарання або невідбуту його частину більш м'яким покаранням", що надасть більш широкі можливості для застосування амністії чи помилування. Таке доповнення відповідатиме і юридичному поняттю "амністія" і "помилування".  
Враховано   На підставі закону України про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарання, а також засудженому може бути замінено покарання або невідбуту його частину більш м'яким покаранням.  
406. Стаття 84. Амністія   -212- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Пропонується регламентувати застосування інститутів помилування, амністія в окремому розділі Загальної частини проекту Кодексу положеннями, орієнтовно, такого змісту: "Розділ ... Амністія. Помилування. Стаття ... Амністія. Амністія - це правовий акт (закон) Верховної Ради України, що видається стосовно індивідуально невизначеної категорії осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно. Актом амністії може бути передбачено: 1) звільнення від кримінальної відповідальності; 2) повне звільнення від покарання; 3) часткове звільнення від покарання шляхом звільнення лише від основного покарання; 4) скорочення невідбутої частини покарання; 5) заміна невідбутої частини покарання умовним засудженням. Погашення судимості чи зняття судимості з осіб, до яких застосовано амністію, здійснюється відповідно до положень Розділу ХIII цього Кодексу, виходячи із виду i терміну фактично відбутого винним покарання.  
Враховано частково   Стаття 86. Амністія  
407. (1) Амністія оголошується Законом України у відношенні певної категорії осіб.      (1) Амністія оголошується Законом України у відношенні певної категорії осіб.  
408. (2) Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від покарання.   -213- Президент України
Частину другу статті 84 доповнити словами "їм може бути замінено покарання або невідбуту його частину більш м'яким покаранням". в ч.3  
Враховано   (2) Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від покарання. (3) Законом про амністію може бути передбачено заміна засудженому покарання або його невідбутої частини більш м`яким покаранням.  
    -214- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Статтю 84 "Амністія" доповнити частиною (3) такого змісту: "Законом про амністію може бути передбачено заміна засудженому покарання або його невідбутої частини м`яким покаранням".  
Враховано    
    -215- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 84. Амністія Доповнити частинами (3), (4) та (5) такого змісту: (3) Амністію не може бути застосовано щодо особи, яка не відшкодувала матеріальної і моральної шкоди потерпілому та не розкаялася у вчиненому. (4) Дія закону про амністію поширюється на карані діяння, вчинені виключно до набрання ним чинності і не поширюється на карані діяння, що тривають або продовжуються, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності відповідним законом про амністію. (5) У виняткових випадках, з метою припинення суспільне небезпечних групових проявів, дію амністії може бути поширено на діяння, вчинені після проголошення амністії, за умови обов'язкового виконання вимог, передбачених у відповідному законі про амністію (умовна амністія).  
Відхилено    
    -216- Король В.М. (в.о. № 202)
Частини 4 та 5 статті 86 Закону України "Про застосування амністії в Українi" урегульовані питання щодо кола осіб відносно яких застосовується амністія та порядок її застосування, необхідно привести у відповідність до положень.  
Враховано    
409. Стаття 85. Помилування   -217- Литвак О.М. (в.о. № 87)
"Стаття ... Помилування. Помилування - це правовий акт (указ) Президента України, що видається стосовно конкретної особи або групи персонально вказаних осіб, які засуджені за вчинення злочинів. Актом помилування може бути передбачено: 1) заміна довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк; 2) повне або часткове звільнення від подальшого відбування покарання; 3) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. З особи. яка відбула покарання, актом помилування може бути знята судимість".  
Відхилено   Стаття 87. Помилування  
410. (1) Помилування здійснюється Президентом України у відношенні індивідуально визначеної особи.   -218- Президент України
Частину першу статті 85 доповнити словами "відповідно до статті 83 цього Кодексу".  
Відхилено   (1) Помилування здійснюється Президентом України у відношенні індивідуально визначеної особи.  
411. (2) Актом помилування може бути передбачена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років.   -219- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 85, частина 2. Слово "передбачена" замінити словом "здійснена".  
Враховано   (2) Актом помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років.  
412. Розділ XIІІ. СУДИМIСТЬ      Розділ XIІІ. СУДИМIСТЬ  
413. Стаття 86. Правові наслідки судимості   -220- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву і зміст статті 86 викласти у такій редакції: "Стаття 86. Мета застосування примусових заходів медичного характеру Метою застосування примусових заходів медичного характеру є видужання або таке покращання стану психічного здоров'я осіб, зазначених у статті 87 цього Кодексу, при якому вони не є суспільно небезпечними, а також запобігання вчинення ними повторно суспільно небезпечних діянь". поправка стосується ст.90.  
Відхилено   Стаття 88. Правові наслідки судимості  
414. (1) Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком i до погашення або зняття судимостi.      (1) Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком i до погашення або зняття судимостi.  
415. (2) Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.      (2) Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.  
416. (3) Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.      (3) Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.  
417. (4) Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості.      (4) Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості.  
418. Стаття 87. Строки погашення судимості      Стаття 89. Строки погашення судимості  
419. Такими, що не мають судимості, визнаються:      Такими, що не мають судимості, визнаються:  
420. 1) особи, засуджені відповідно до статті 73 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість iспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;      1) особи, засуджені відповідно до статті 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість iспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;  
421. 2) жінки, засудженi вiдповiдно до статтi 77 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закінчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк перевищує строк основного покарання, то жінка визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;   -221- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 87 доповнити новими пунктами такого змісту: "3) які вчинили злочин і визнані судом обмежено осудними; 4) які вчинили злочин і визнані судом такими, які потребують лікування від алкоголізму чи наркоманії".  
Відхилено   2) жінки, засудженi вiдповiдно до статтi 79 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закінчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк перевищує строк основного покарання, то жінка визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;  
422. 3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю після виконання цього покарання;      3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю після виконання цього покарання;  
423. 4) особи, які відбули покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв чи достроково звільнені від цих покарань, а також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті замість арешту;   -222- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У пункті четвертому статті 87 слова: "або тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців чи достроково звільнені від цих покарань" вилучити.  
Відхилено   4) особи, які відбули покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв чи достроково звільнені від цих покарань, а також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті замість арешту;  
424. 5) особи, засуджені до штрафу, виправних робіт, або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;   -223- Король В.М. (в.о. № 202)
Пункт 5 частини (1) статті 87 перед словом "виправних" доповнити словом "громадських".  
Враховано   5) особи, засуджені до штрафу, громадських виправних робіт або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
425. 6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;      6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
426. 7) особи, засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;      7) особи, засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
427. 8) особи, засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;      8) особи, засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
428. 9) особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.   -224- Президент України
У зв'язку з цим необхідно також доповнити статтю 87 "Строки погашення судимості" пунктом 10 в редакції, яка була прийнята у першому читанні.  
Відхилено   9) особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.  
429. Стаття 88. Обчислення строків погашення судимості   -225- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 88 викласти у такій редакції: За рішенням суду до осіб, зазначених у статті 87 цього Кодексу залежно від стану їх психічного здоров'я та характеру вчиненого ними суспільно небезпечного діяння можуть застосовуватися такі примусові заходи медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психічного закладу з суровим наглядом. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути застосоване судом стосовно особи, яка страждає на психічні розлади і вчинила суспільно небезпечне діяння, якщо особа за станом свого психічного здоров'я не потребує госпіталізації до психіатричного закладу. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути застосована судом стосовно особи, яка на психічний розлад і вчинила суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з замахом на життя і здоров'я громадян, якщо особа за станом свого психічного здоров'я і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння не становить значної небезпеки для суспільства та потребує надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку в умовах психіатричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосована судом стосовно особи, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно небезпечне діяння, пов'язане з замахом на життя і здоров'я громадян, якщо особа за станом свого психічного здоров'я та характером вчиненого суспільно небезпечного діяння не становить для суспільства особливої небезпеки та потребує надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку в умовах психіатричного закладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу з суровим наглядом може бути застосована судом стосовно особи, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно небезпечне діяння, пов'язане з замахом на життя і здоров'я громадян, якщо особа за станом свого психічного здоров'я та характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку в умовах психіатричного закладу з суровим наглядом".  
Враховано частково   Стаття 90. Обчислення строків погашення судимості  
430. (1) Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання.      (1) Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання.  
431. (2) До строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку.      (2) До строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку.  
432. (3) Якщо особу в порядку, передбаченому законом, було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого нею покарання - з моменту звільнення від відбування покарання (основного та додаткового).   -226- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 88, частина 3. Вилучити текст "в порядку, передбаченому законом".  
Враховано   (3) Якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється з дня дострокового звільнення її від відбування покарання (основного та додаткового).  
    -227- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Частину (3) статті 88 викласти в наступній редакції: "(3) Якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється з дня дострокового звільнення її від відбування покарання (основного та додаткового)".  
Враховано    
433. (4) Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого до заміни більш суворого покарання - з моменту відбуття більш м'якого покарання (основного та додаткового).   -228- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Частину (4) статті 88 викласти в наступній редакції: "(4) Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з дня відбуття більш м'якого покарання (основного та додаткового)".  
Враховано   (4) Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з дня відбуття більш м'якого покарання (основного та додаткового).  
434. (5) Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості, переривається i обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин.      (5) Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості, переривається i обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин.  
435. Стаття 89. Зняття судимості   -229- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву статті 89 доповнити словом "застосування", а текст цієї статті викласти у такій редакції: "Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, до якої додається висновок комісії лікарів психіатрів, який обгрунтовує необхідність продовження, змін або припинення застосування таких примусових заходів. Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну застосування такого заходу. У разі відсутності підстав для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який надає особи таку психіатричну допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження застосування примусового заходу медичного характеру. У разі необхідності продовження застосування примусового заходу медичного характеру понад 6 місяців представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який надає особі таку психіатричну допомогу, повинен направити до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження застосування примусового заходу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такої психіатричної допомоги. В подальшому продовження застосовування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців. Питання про зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру вирішується судом у разі такої зміни стану психічного здоров'я особи, за якою відпадає необхідність застосування раніше призначеного заходу або виникає необхвідність у застосуванні іншого примусового заходу медичного характеру". в ст. 93 (без ч.3)  
Враховано частково   Стаття 91. Зняття судимості  
436. (1) Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 87 цього Кодексу.      (1) Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу.  
437. (2) Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 87 цього Кодексу.      (2) Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 цього Кодексу.  
438. (3) Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.      (3) Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.  
439. Розділ XІV. ПРИМУСОВI ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ      Розділ XІV. ПРИМУСОВI ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ  
440. Стаття 90. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру   -230- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву і зміст статті 90 викласти у такій редакції: "Стаття 90. Застосування примусових заходів медичного характеру разом з виконанням покарання Примусові заходи медичного характеру разом з виконанням покарання можуть бути застосовані судом до осіб, зазначених у пунктах 3 та 4 статті 87 цього Кодексу і здійснюються за місцем відбування покарання, а стосовно засуджених до інших видів покарання - в закладах охорони здоров'я, що надають психіатричну дополмогу. Питання про припинення застосування примусових заходів медичного характеру разом з виконанням покарання вирішується судом за заявою органу, що виконує покарання. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обгрунтовує необхідність припинення застосування такого примусового заходу". Не відбуває покарання, бо немає злочину  
Відхилено .  Стаття 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру  
441. Примусовими заходами медичного характеру є поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.   -231- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 90 після слів "медичного характеру є" доповнити словами "надання амбулаторної психіатричної допомоги,".  
Враховано   Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.  
442. Стаття 91. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру   -232- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Статтю 91 викласти в такій редакції: "Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання".  
Враховано   Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру  
443. Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб:      Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб:  
444. 1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння, що підпадають пiд ознаки дiянь, передбачених статтями Особливої частини цього Кодексу;      1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини;  
445. 2) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене .      3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання.  
446. Стаття 92. Види примусових заходів медичного характеру      Стаття 94. Види примусових заходів медичного характеру  
447. (1) Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осiб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру:      (1) Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осiб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: 1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;  
448. 1) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;      2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;  
449. 2) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;      3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;  
450. 3) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.      4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. (2) Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути застосоване судом стосовно особи, яка страждає на психічні розлади і вчинила суспільно небезпечне діяння, якщо особа за станом свого психічного здоров'я не потребує госпіталізації до психіатричного закладу.  
451. (2) Госпіталізація до психіатричного закладу iз звичайним наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.      (3) Госпіталізація до психіатричного закладу iз звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.  
452. (3) Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.      (4) Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.  
453. (4) Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне дiяння, пов'язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.      (5) Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне дiяння, пов'язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.  
454. (5) Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходiв, суд може передати його на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.      (6) Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходiв, суд може передати його на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.  
455. Стаття 93. Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру      Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру  
456. (1) Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру застосовується судом у встановленому законом порядку.      (1) Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обгрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. (2) Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну застосування такого заходу. У разі відсутності підстав для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який надає особі таку психіатричну допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження застосування примусового заходу медичного характеру. У разі необхідності продовження застосування примусового заходу медичного характеру понад 6 місяців представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який надає особі таку психіатричну допомогу, повинен направити до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження застосування примусового заходу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такої психіатричної допомоги. В подальшому продовження застосовування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.  
457. (2) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.      (3) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.  
458. (3) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання щодо осіб, зазначених у пункті 2 статті 90, вони підлягають кримінальній відповідальності на загальних засадах.   -233- Президент України
Пропонується частину третю статті 93 викласти в такій редакції: "(3) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання особи, які вчинили злочини у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку, підлягають кримінальній відповідальності на загальних засадах, а особи, які захворіли на психічну хворобу під час відбування покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню покарання".  
Враховано   (4) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання особи, які вчинили злочини у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку, підлягають покаранню на загальних засадах, а особи, які захворіли на психічну хворобу під час відбування покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню покарання.  
459. Стаття 94. Примусове лікування      Стаття 96. Примусове лікування  
460. (1) Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.   -234- Президент України
У статті 94 необхідно визначити мету примусового лікування засуджених, до яких воно може бути застосовано, та передбачити умови його припинення.  
  (1) Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.  
461. (2) У разі призначення покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.      (2) У разі призначення покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.  
462. Розділ XV. ОСОБЛИВОСТI КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛIТНIХ      Розділ XV. ОСОБЛИВОСТI КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛIТНIХ  
463. Стаття 95. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру      Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру  
464. (1) Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 103 цього Кодексу.   -235- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 95. Частину 1 після тексту "вчинив злочин" доповнити текстом ", за злочин".  
Відхилено   (1) Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу.  
    -236- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 95 після слова "вчинив" перед словом "злочин" записати слова: "нетяжкий злочин або".  
Відхилено    
465. (2) Примусові заходи виховного характеру передбачені частиною другою статті 103 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.      (2) Примусові заходи виховного характеру передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.  
466. (3) У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності".      (3) У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності.  
467. Стаття 96. Види покарань      Стаття 98. Види покарань  
468. (1) До неповнолітніх можуть бути застосовані такі основні види покарань:   -237- Президент України
У статті 96 необхідно передбачити як вид покарання громадські роботи, а окремою статтею дати їх визначення, як це зроблено в пункті 14 цих пропозицій.  
Враховано   (1) До неповнолітніх можуть бути застосовані такі основні види покарань:  
469. 1) штраф;      1) штраф;  
470. 2) виправні роботи;      2) громадські роботи; 3) виправні роботи;  
471. 3) арешт;      4) арешт;  
472. 4) позбавлення волі на певний строк.      5) позбавлення волі на певний строк.  
473. (2) До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.      (2) До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  
474. Стаття 97. Штраф      Стаття 99. Штраф  
475. (1) Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход або майно, на яке може бути звернене стягнення.   -238- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 97. Частину 1 після тексту "самостійний доход" доповнити текстом ", власні кошти".  
Враховано   (1) Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.  
476. (2) Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      (2) Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
477. Стаття 98. Виправні роботи   -239- Король В.М. (в.о. № 202)
В назві статті 98 перед словом "виправні" доповнити словами "громадські та"  
Враховано   Стаття 100. Громадські та виправні роботи (1) Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.  
478. (1) Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.   -240- Король В.М. (в.о. № 202)
В частину (1) статті 98 після слова "неповнолітньому" доповнити словами "в віці від 16 до 18 років". Що буде узгоджуватися з положенням частини (2) статті 55.  
Враховано   (2) Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.  
479. (2) Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до п'ятнадцяти відсотків.   -241- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині другій статті 98 замість слів: "від п'яти до п'ятнадцяти відсотків" записати слова "до п'яти відсотків".  
Враховано частково   (3) Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків.  
    -242- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 98 доповнити частиною (3) такого змісту: "Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання одного виду покарання не може перевищувати двох годин на день".  
Враховано    
480. Стаття 99. Арешт      Стаття 101. Арешт  
481. Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб.      Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб.  
482. Стаття 100. Позбавлення волі на певний строк      Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк  
483. (1) Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше п'ятнадцяти рокiв. Неповнолітні, засуджені до покарання у виглядi позбавлення волi, відбувають його у спеціальних виховних установах.   -243- Президент України
Перше речення частини першої статті 100 викласти у такій редакції: "Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті, - більше п'ятнадцяти років".  
Враховано   (1) Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті, - більше п'ятнадцяти років. Неповнолітні, засуджені до покарання у виглядi позбавлення волi, відбувають його у спеціальних виховних установах.  
484. (2) Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.   -244- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 100. Частину 2 після тексту "вчинив злочин" доповнити текстом ", за злочин".  
Відхилено   (2) Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.  
485. (3) Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому:      (3) Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому:  
486. 1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкостi - на строк не більше двох років;   -245- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 100, частина 3, пункт 1). Вилучити текст "вчинений повторно".  
Відхилено   1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкостi - на строк не більше двох років;  
487. 2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років;      2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років;  
488. 3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років;      3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років;  
489. 4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років.      4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років.  
490. 5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - на строк до п'ятнадцяти років.      5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - на строк до п'ятнадцяти років.  
491. Стаття 101. Призначення покарання      Стаття 103. Призначення покарання  
492. (1) При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 63 - 65 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.      (1) При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65 - 67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.  
493. (2) При призначені покарання неповнолiтньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років.      (2) При призначені покарання неповнолiтньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років.  
494. Стаття 102. Звільнення від відбування покарання з випробуванням      Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням  
495. (1) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 73 - 76 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею.      (1) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 75 - 78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею.  
496. (2) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засудження до позбавлення волі.      (2) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засудження до позбавлення волі.  
497. (3) Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.      (3) Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.  
498. (3) У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи.      (4) У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи.  
499. Стаття 103. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру      Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру  
500. (1) Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.   -246- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 103, частина 1. Текст "вчинив злочин" замінити текстом "вперше вчинив злочин, за".  
Відхилено   (1) Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.  
    -247- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Частину (1) статті 103 після слова "невеликої" доповнити словами "або середньої".  
Враховано    
    -248- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині першій статті 103 після слова "вчинив" замість слів "злочин невеликої тяжкості" записати "нетяжкий злочин або злочин невеликої тяжкості".  
Відхилено    
501. (2) У цьому разi суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:      (2) У цьому разi суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:  
502. 1) застереження;      1) застереження;  
503. 2) обмеження дозвілля i встановлення особливих вимог до поведiнки неповнолiтнього;      2) обмеження дозвілля i встановлення особливих вимог до поведiнки неповнолiтнього;  
504. 3) передача неповнолiтнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи пiд нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;   -249- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 103, частина 2, пункт 3). Вилучити текст "чи пiд нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою".  
Відхилено   3) передача неповнолiтнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи пiд нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;  
505. 4) покладення на неповнолітнього, який досяг чотирнадцятирічного віку i має майно або доход, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;   -250- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 103, частина 2, пункт 4) після тексту "і має майно" доповнити текстом ", кошти".  
Враховано   4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку i має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;  
506. 5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей i підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.   -251- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
До пункту 4 частини (2) статті 105 привести у відповідність до статей 446, 447 Цивільного кодексу України.  
Враховано   5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей i підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.  
507. (3) До неповнолiтнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходiв виховного характеру, передбачених у пункті 2 та 3 частини другої цiєї статтi, встановлюється судом, який їх призначає.      (3) До неповнолiтнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходiв виховного характеру, передбачених у пункті 2 та 3 частини другої цiєї статтi, встановлюється судом, який їх призначає.  
508. (4) Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом.      (4) Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом.  
509. (5) У разі ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він направляється для відбування призначеного покарання.   -252- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 103, частина 5. Текст "він направляється для відбування призначеного покарання" замінити текстом "і до нього застосовується покарання призначене вироком суду".  
Відхилено    
    -253- Президент України
Частину п'яту статті 103 необхідно викласти у редакції, прийнятій у першому читанні, оскільки при звільненні від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру покарання неповнолітньому не призначається.  
Відхилено    
    -254- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Частину п'яту статті 103 вилучити.  
Враховано    
510. Стаття 104. Звільнення від кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у зв'язку із закінченням строків давності   -255- Президент України
У статті 105 закладено протиріччя: у частині першій зроблено посилання на шістнадцятирічний вік неповнолітнього, а у пунктах 2 і 3 частини третьої - на вісімнадцятирічний. З мотивів, викладених вище, необхідно переглянути строки давності, передбачені статтею 104. Пропонуємо повернутися до редакції, прийнятої у першому читанні.  
Враховано частково   Стаття 106. Звільнення від кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у зв'язку із закінченням строків давності  
511. (1) Давність притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку до осіб, які вчинили злочин у віці до шістнадцяти років, застосовується відповідно до статей 48 та 78 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.   -256- Президент України
У частині першій статті 104 необхідно вік неповнолітнього підвищити з 16 до 18 років, замінивши в них слово "шістнадцять" словом "вісімнадцять".  
Враховано   (1) Давність притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.  
512. (2) Щодо цих осіб встановлюються такі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності:      (2) Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті встановлюються такі строки давності:  
513. 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;      1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;  
514. 2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;      2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;  
515. 3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;      3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;  
516. 4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.      4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.  
517. (3) У разі застосування до таких осіб строку давності виконання обвинувального вироку встановлюються такі строки:      (3) Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання обвинувального вироку:  
518. 1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкостi;      1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкостi;  
519. 2) п'ять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;      2) п'ять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;  
520. 3) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;      3) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;  
521. 4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин.      4) десять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин.  
522. (4) У разі зупинення перебігу строків давності передбачених в частині другій статті 48 та частині третій статті 78 цього Кодексу, загальний строк давності не може перевищувати п'ятнадцять років.та       
523. Стаття 105. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання   -257- Президент України
У статті 105 закладено протиріччя: у частині першій зроблено посилання на шістнадцятирічний вік неповнолітнього, а у пунктах 2 і 3 частини третьої - на вісімнадцятирічний.  
Враховано   Стаття 107. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання  
524. (1) До осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину.   -258- Президент України
У частині першій статті 105 необхідно вік неповнолітнього підвищити з 16 до 18 років, замінивши в них слово "шістнадцять" словом "вісімнадцять".  
Враховано   (1) До осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину.  
525. (2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою, сумлінним ставленням до праці та навчання довів своє виправлення.      (2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою та ставленням до праці та навчання довів своє виправлення.  
526. (3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, після фактичного відбуття:   -259- Президент України
У частині третій статті 105 необхідно вік неповнолітнього підвищити з 16 до 18 років, замінивши в них слово "шістнадцять" словом "вісімнадцять".  
Враховано   (3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, після фактичного відбуття:  
527. 1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості i за необережний тяжкий злочин;      1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості i за необережний тяжкий злочин;  
528. 2) не менше половини строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;      2) не менше половини строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;  
529. 3) не менше двох третин строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі i була умовно-достроково звільнена від відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі.      3) не менше двох третин строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі i була умовно-достроково звільнена від відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі.  
530. (4) До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується.      (4) До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується.  
531. (5) У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.      (5) У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.  
532. Стаття 106. Погашення та зняття судимості      Стаття 108. Погашення та зняття судимості  
533. (1) Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними шістнадцятирічного вiку, здійснюється відповідно до статей 86 - 89 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.   -260- Президент України
У частині першій статті 106 необхідно вік неповнолітнього підвищити з 16 до 18 років, замінивши в них слово "шістнадцять" словом "вісімнадцять".  
Враховано   (1) Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного вiку, здійснюється відповідно до статей 88 - 91 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.  
534. (2) Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні:      (2) Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні:  
535. 1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання;      1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання;  
536. 2) засудженi до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;      2) засудженi до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;  
537. 3) засудженi до позбавлення волi за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;      3) засудженi до позбавлення волi за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;  
538. 4) засудженi до позбавлення волi за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.      4) засудженi до позбавлення волi за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.  
539. (3) Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині другій статті 89 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в пунктах 3 i 4 частини другої цієї статті.   -261- Президент України
У частині третій статті 106 необхідно вік неповнолітнього підвищити з 16 до 18 років, замінивши в них слово "шістнадцять" словом "вісімнадцять".  
Враховано   (3) Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині другій статті 91 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в пунктах 3 i 4 частини другої цієї статті.  
540. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ   -262- Президент України
У проекті необгрунтовано замість загальновідомого, усталеного, всім зрозумілого, апробованого чинним Кримінальним кодексом термiну "завiдомо" вжито слово "зазнаки". Вважаємо, що не варто запроваджувати його в Кодексі, оскільки воно має явно діалектичне походження, не є загальновживаним. Цю думку підтримує й Інститут мовознавства iм. О.О.Потебнi Національної академії наук України. Тому пропонуємо ужити зазначене поняття, замінити його словом "завiдомо".  
Враховано   ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
    -263- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
До всієї особливої частини цього Кодексу. Визначитись щодо єдиної термінології: або усюди застосовувати формули "дії, передбачені", "ті самі дії", або ж формули - "діяння, передбачені", "ті самі діяння".  
Враховано частково    
    -264- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Розділи I та II поміняти місцями.  
Відхилено    
    -265- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
По структурі Особливої частини Розділ II, III, IV об'єднати і розташувати його розділом під назвою в такій редакції: "Розділ I. Злочини проти людини, її життя і здоров'я, честі і гідності". Розділи V, VI, VII, VIII вважати і відповідно розташувати як розділи II, III, IV, V.  
Відхилено    
541. Стаття 107. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади   -266- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 107. Назву статті після слів "на захоплення" доповнити словами "чи узурпацію".  
Відхилено   Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади  
542. (1) Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій -   -267- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 107, частина 1, диспозиція. Текст "вчинені з метою насильницької зміни" замінити текстом "спрямовані на насильницьку зміну", після слів "або захоплення" додати текст "чи узурпацію".  
Відхилено   (1) Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій -  
    -268- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Додати у першу частину статті 107 перед словом "Дії" слово "Умисні".  
Відхилено    
543. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -269- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Санкція. Наприкінці текст "конфіскацією майна" замінити текстом "штрафом від 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян". Аналогічно у всьому тексті Кодексу конфіскацію майна замінити штрафами. прийнято в 1 та 2 читанні  
Відхилено ,  караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
    -270- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 107 замість слів "від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна" записати: "від трьох до восьми років".  
Враховано частково    
544. (2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -   -271- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 107. Частину 2 після слів "до захоплення" доповнити словами "чи узурпації"  
Відхилено   (2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -  
545. караються позбавленням волі на строк до п'яти років.   -272- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У санкції частини другої слова "позбавленням волі на строк до п'яти років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.  
    -273- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 107 замість слів "до п'яти" записати "до трьох".  
Враховано    
546. 3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації,   -274- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 107, частина 3. Текст "особою, яка є представником влади" замінити текстом "посадовою особою". Аналогічно у всьому тексті Кодексу.  
Відхилено   (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації,  
547. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.   -275- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У санкції частини третьої слова "позбавленням волі на строк від трьох до восьми років" замінити словами "обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.  
548. Стаття 108. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України      Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України  
549. (1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -   -276- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 108. У диспозиції частини першої слова "зміни меж території або державного кордону на порушення порядку встановленого" замінити словами "зміни чи порушення території не в порядку, встановленому".  
Відхилено   (1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -  
550. караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.   -277- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У санкції частини першої слова "позбавленням волі на строк до п'яти років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.  
    -278- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 108 замість слів "до п'яти" записати "до трьох".  
Враховано    
551. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -   -279- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 108, частина 2. Після слів "представником влади" додати текст ", або повторно".  
Враховано   (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -  
552. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.   -280- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У санкції частини другій слова "позбавленням волі на строк від трьох до десяти років" замінити словами "обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.  
    -281- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 108 замість слів "від трьох до десяти" записати "від трьох до восьми", а в санкції частини третьої слово "обмеженням" на "позбавленням".  
Відхилено    
553. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -      (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -  
554. караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі.   -282- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У санкції частини третьої слова "позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі" замінити словами "позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років".  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
555. Стаття 109. Державна зрада      Стаття 111. Державна зрада  
556. (1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканості, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -   -283- Президент України
Стаття 109, виходячи з її змісту і значимості, має відкривати розділ I проекту, який слід помістити за розділом ІХ Особливої частини.  
Відхилено   (1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканності, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -  
    -284- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Стаття 109. Державна зрада Із тексту статті 109 виключити слово "шпигунство", оскільки ст.113 Кримінального Кодексу передбачає окрему відповідальність за цей вид злочину.  
Враховано    
    -285- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції статті 111 (Державна зрада) не визначено яка саме "шкода" повинна бути вчинена щодо державного суверенітету за яку передбачається кримінальна відповідальність. Якщо диспозицію статті залишити в запропонованій редакції цей вид злочину буде носити оціночний характер як збоку органів досудового слідства так і судових органів, що призведе до правових колізій при застосуванні цієї норми. Тому пропонується доопрацювання цієї статті з метою роз'яснення поняття "шкоди".  
Відхилено    
    -286- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ст.111 слово "підривної" замінити словами "зазначеної вище"  
Враховано    
557. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -287- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Із санкції статті 109 виключити такий вид покарання як конфіскація майна, оскільки цей вид злочину може бути вчинений з ідеологічних, релігійних, національних та інших переконань.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.  
    -288- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 109 замість слів "від десяти до п'ятнадцяти" записати "від семи до дванадцяти".  
Відхилено    
558. (2) Створення з метою передбаченою частиною першою цієї статті організації, керівництво нею або участь у ній, -   -289- Президент України
У статті 109 виключити частину другу.  
Враховано    
559. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -290- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини другої статті 109 передбачити покарання від трьох до восьми років. Слова "з конфіскацією майна" вилучити.  
Враховано частково    
560. (3) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв'язок з ними.   -291- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 109. Частину 3 наприкінці доповнити тестом "та про отримане завдання".  
Враховано   (2) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв'язок з ними та про отримане завдання.  
561. Стаття 110. Посягання на життя державного чи громадського діяча   -292- Президент України
З назви статті 110 виключити слова "чи громадського".  
Відхилено   Стаття 112. Посягання на державного чи громадського діяча  
    -293- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
З назви статті 110 вилучити слово "життя".  
Враховано    
562. Вбивство або замах на вбивство Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих судiв України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керівника політичної партії, вчиненi у зв'язку з їхньою державною чи громадською діяльністю, -   -294- Президент України
Слова "або вищих судів України", "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати", "керівника політичної партії" виключити, а у статті 110 слова "Вбивство або замах на вбивство" слід замінити словами "Посягання на життя", що відповідатиме назві статті, суті та характеру злочину, а також принципу відповідальності за закінчений і незакінчений злочин.  
Враховано частково   (1) Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих спеціалізованих судiв України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керівника політичної партії, вчиненi у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -  
    -295- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 110. Після тексту "Суду України, або вищих" додати слово "спеціалізованих", а текст ", вчинені у зв'язку з їхньою державною діяльністю, " - вилучити.  
Враховано частково    
    -296- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Додати у першу частину статті 110 перед словом "Вбивство" слово "Умисне", оскільки смерть державного чи громадського діяча може статися в результаті збігу обставин, які виключають умисел i спрямованість дій, їх планування з боку особи, яка вчинила злочин, проти певного суб'єкта політичного чи громадського життя, наприклад, вбивство з необережності.  
Відхилено    
    -297- Старинець О.Г. (реєстр. картка № 277)
До статті 110 пісял слів "керівника політичної партії" додати текст "молодіжних громадських організацій".  
Відхилено    
563. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.   -298- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 110 передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Довічне позбавлення волі - вилучити.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi. (2) Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю або майну, а також викраденням або позбавленням волі щодо осіб, названих у частині першій цієї статті або їх близьких, з метою впливу на характер їх діяльності або діяльності держави чи органів, які вони представляють, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  
    -299- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Статтю 110 доповнити частиною другою: (2) Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю або майну, а також викраденням або позбавленням волі щодо осіб, названих у частині першій цієї статті або їх близьких, з метою впливу на характер їх діяльності або діяльності держави чи органів, які вони представляють, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  
Враховано    
564. Стаття 111. Диверсія      Стаття 113. Диверсія  
565. Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -   -300- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Частину першу статті 111 викласти у такій редакції: "Умисне вчинення з метою ослаблення державної влади вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе стратегічне господарське чи оборонне значення для країни чи певного реґіону, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій. Таке формулювання уточнює ознаки кваліфікаційної частини злочину, які обмежують її застосування тільки такими умовами.  
Відхилено   Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -  
    -301- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 111. Вилучити текст "з метою ослаблення держави", а також текст - "з тією самою метою".  
Відхилено    
566. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.   -302- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Вилучити з санкції статті санкцію конфіскацію майна.  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
    -303- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.113: виключити у санкції слова "довічним позбавленням волі", оскільки у випадку загибелі людей при диверсії покарання буде призначено по совокупності.  
Враховано    
567. Стаття 112. Шкідництво   -304- Президент України
Статтю 112 виключити.  
Враховано    
    -305- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 112 виключити  
Враховано    
    -306- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 112 проекту "Шкідництво" треба виключити, оскільки нечітко визначено об'єктивну сторону складу цього злочину дія або бездіяльність спрямована на підрив економіки, така норма є рудиментом радянського права.  
Враховано    
568. Дія або бездіяльність, спрямовані на підрив промисловості, транспорту, зв'язку, сільського господарства, грошової системи, торгівлі або інших галузей економіки та соціальної сфери України, а також діяльності органів державної влади з метою ослаблення держави, якщо таке діяння вчинене шляхом використання діяльності підприємств, установ, організацій або шляхом протидії їх нормальній роботі, -       
569. карається позбавленням волi на строк вiд шести до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.   -307- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Статтю 112 доповнити другою i третьою частинами такого змісту: 2). Ті ж дії вчинені таємною організацією, або створення з цією метою будь-якої таємної організації чи філії іноземної організації, або участь у такій організації, або посадовими особами з використанням службового положення, а також використання з цією метою політичних партій, громадських, релігійних організацій за расовою, національною, професійною чи іншою ознакою, - карається позбавленням волі від десяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади i займатися певною діяльністю до трьох років. 3). Звільняється від кримінальної відповідальності за частиною другою цієї статті особа, яка припинила діяльність, передбачену у цій частині статті, добровільно повідомила органи державної влади про вчинене та активно співпрацювала з ними, якщо внаслідок цього i вжитих заходів було вiдвернено заподіяння шкоди інтересам України.  
Відхилено    
570. Стаття 113. Шпигунство      Стаття 114. Шпигунство  
571. (1) Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнiм представникам відомостей, що становлять державну таємницю, а також передача або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -   -308- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини першої статті 114 (Шпигунство) не визначено поняття "інших відомостей" та "інтересам", що можуть бути використані на шкоду України. Якщо чітко не визначити які саме "інші відомості" та на які саме передбачаються "інтереси" України цей вид злочину буде носити оціночний характер і призведе до правових колізій при розслідуванні та судовому розгляді. Пропонується доопрацювати статтю з метою чіткого визначення понять "інших відомостей" та "інтересів".  
Враховано частково   (1) Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -  
    -309- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
В ч.(1) ст.114 вилучити слова "... а також передача або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України..."  
Враховано    
572. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -310- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини першої статті 113 викласти у такій редакції: "караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років".  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
573. (2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.      (2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.  
574. Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ   -311- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Проектом передбачена відповідальність за злочини проти життя і здоров'я особи у розділі ІІ Особливої частини, що суперечить Основному Закону України. Згідно зі ст.3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в України найвищою соціальною цінністю. Відповідальність за необережне позбавлення життя (так само, як і за всі інші злочини проти особи) слід передбачити у розділі І Особливої частини проекту.  
Відхилено   Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ  
575. Стаття 114. Умисне вбивство   -312- Президент України
Статті 114 і 115 об'єднати.  
Враховано   Стаття 115. Умисне вбивство  
576. Умисне вбивство, вчинене за відсутності ознак, зазначених у статтях 115, 116, 117, 118 цього Кодексу, -   -313- Президент України
Частину першу об'єднаної статті доцільно викласти в такій редакції: "Вбивство, тобто умисне заподіяння смерті іншій людині, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".  
Враховано   (1) Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині,  
    -314- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.115, ч. (1): доповнити диспозицію словом "умисне" (вбивство).  
Відхилено    
577. карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.      карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.  
578. Стаття 115. Умисне вбивство за обставин, які обтяжують покарання   -315- Президент України
У частині другій відтворити текст статті 115.  
Враховано частково   (2) Умисне вбивство:  
    -316- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Виключення з Проекту статті, яка б встановлювала відповідальність за умисне вбивство без обтяжуючих обставин (стаття 94 діючого Кодексу) потребує ретельного обґрунтування.  
Враховано    
579. Умисне вбивство:       
580. 1) двох або більше осіб;      1) двох або більше осіб;  
581. 2) жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності або малолітнього;   -317- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
До статті 115. У пункті 2) замість слів "або малолітнього" поставити стилістичну правку "малолітньої дитини".  
Враховано   2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;  
    -318- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У п.2 статті 115 слово "малолітнього" переставити на початок пункту.  
Враховано    
    -319- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію пункту другого частини другої статті 115 викласти у редакції: "2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності".  
Враховано    
582. 3) заручника;      3) заручника;  
583. 4) вчинене з особливою жорстокістю або з садистських мотивів;   -320- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
До статті 115. У пункті 4) замість слів "з садистських мотивів" поставити редакційне уточнення "з застосуванням садистських методiв, які спричинили жорстокі страждання жертви".  
Враховано частково   4) вчинене з особливою жорстокістю;  
    -321- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.115, ч.(2), п.4: виключити слова "або з застосуванням садистських методiв, які спричинили страждання жертви", оскільки це охоплюється поняттям особлива жорстокість.  
Враховано    
584. 5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;      5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;  
585. 6) з корисливих мотивів;   -322- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
До статті 115. У пункті 6) після слів "з корисливих мотивів" додати уточнюючу правку: "без отримання винагороди за скоєне від третьої особи". Таке формулювання розмежує вбивство з метою задоволення власних корисних мотивів i вбивство на замовлення третьої особи, скоєне з метою отримання матеріальної винагороди;  
Відхилено   6) з корисливих мотивів;  
586. 7) з хуліганських мотивів;      7) з хуліганських мотивів;  
587. 8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;   -323- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.115, ч. (2), п.8: словосполучення "близького родича" замінити на словосполучення "близької особи".  
Відхилено   8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;  
588. 9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;      9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;  
589. 10) поєднане iз зґвалтуванням, насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;   -324- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Після слів "iз зґвалтуванням" добавити слово "або".  
Враховано   10) поєднане iз зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;  
590. 11) вчинене на замовлення;   -325- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
До статті 115. У пункті 11) після слів "вчинене на замовлення" додати уточнюючу редакційну правку: "з метою отримання винагороди за скоєне від третьої особи", що більш чітко формулює i наявність замовника злочину i корисні мотиви його вчинення.  
Відхилено   11) вчинене на замовлення;  
591. 12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;   -326- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 115 після пункту 12) доповнити таким пунктом "вчинене особою, що перебуває у складі злочинної групи чи злочинної організації".  
Відхилено   12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;  
592. 13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -      13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -  
593. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi, з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктами 6 або 11 цієї статті.   -327- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (2) статті 115 слово "восьми" замінити на "десяти".  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi, з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктом 6 цієї статті.  
    -328- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини першої статті 114 передбачити у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.  
Відхилено    
    -329- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції пункту 13 частини другої статті 115 після слів "з конфіскацією майна" записати: "у випадку, передбаченого пунктом 6 цієї статті".  
Враховано    
594. Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання      Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання  
595. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, -      Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, -  
596. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.      карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
597. Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини   -330- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 117 вилучити.  
Відхилено   Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини  
598. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -      Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -  
599. карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.   -331- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
До статті 117 збільшити покарання: від 3 до 5 років позбавлення волі.  
Враховано   карається обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.  
600. Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця      Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця  
601. Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -      Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -  
602. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.      карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
603. Стаття 119. Вбивство через необережність   -332- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Пропоную у назві ст.119 проекту Кримінального Кодексу термін "вбивство через необережність" замінити словами: "заподіяння смерті з необережності" або "Позбавлення життя з необережності", та внести аналогічні зміни в редакції інших відповідних його положень. Зміною редакції ст.119 доцільно виділити, як окремі кваліфікуючі ознаки цього злочину, заподіяння смерті з необережності, вчинене у сфері дії джерела підвищеної небезпеки та заподіяння смерті з необережності, вчинене повторно. Доцільно визначити відповідальність за позбавлення життя з необережності осіб, які досягли 16-тирічного віку, оскільки такі дії об'єктивно характеризуються значно меншим ступеням суспільної небезпечності, ніж умисне вбивство. У санкції ст.119 проекту, поряд з основними, передбачити як додаткові міри покарання - позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.  
Відхилено   Стаття 119. Вбивство через необережність  
    -333- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Статтю 119 вбачаю за необхідне викласти, у такій редакції: "Стаття… Заподіяння смерті з необережності Заподіяння смерті з необережності, - Карається обмеженням волі на строк до 3 років позбавленням волі на той самий строк. Заподіяння смерті з необережності двом або більше особам чи повторно, а так само заподіяння смерті з необережності, вчинене у сфері дії джерела підвищеної небезпеки, - Карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права займати певні посади чи на строк до 3 років або без такого".  
Враховано частково    
    -334- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.119: в статті замінити термін "заподіяння смерті з необережності" на термін "вбивство через необережність".  
Враховано    
604. (1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -      (1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -  
605. карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -335- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 119 "Заподіяння смерті з необережності" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді "позбавлення волі".  
Відхилено   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
606. (2) Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, -   -336- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.119: ч. 2 викласти в такій редакції "вбивство через необережність двох або більше осіб".  
Враховано   (2) Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, -  
607. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.   -337- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцією частини другої статті 119 слова "карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років" замінити словами "карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
    -338- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 119 "Заподіяння смерті з необережності"- у частині 2 встановити покарання в межах "від чотирьох до шести років".  
Відхилено    
608. Стаття 120. Доведення до самогубства   -339- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію Статті 120 викласти у редакції: "Стаття 120. Доведення до самогубства Жорстоке поводження з особою, або систематичне приниження її людської гідності, що призвело до самогубства, або до замаху на самогубство -".  
Відхилено   Стаття 120. Доведення до самогубства  
609. (1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської гідності -   -340- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Викласти частину першу 120 у такій уточненій редакцiї: "Свiдоме доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності". Таке уточнення свідомих методів тиску на особу за для отримання або морального або опосередкованого задоволення своїх потреб, амбіцій тощо, дає можливість більш точно застосовувати карні санкції Кодексу для більш повного захисту прав людини від злочинних посягань.  
Враховано частково   (1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності -  
610. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -341- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
ст. 120 "Доведення до самогубства " - у частині 1 вилучити покарання у вигляді "обмеження волі".  
Відхилено   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
611. (2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, -      (2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, -  
612. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи років.   -342- В санкції частини (2) статті 120 слова "строк до семи років" замінити словами "той же строк".  Враховано   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.  
613. (3) Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -   -343- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 120. Частину 3 після тексту "було вчинене щодо" доповнити текстом "малолітнього або".  
Відхилено   (3) Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -  
614. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.   -344- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини третьої статті 120 передбачити покарання у вигляді позбавлення полі на строк від семи до десяти років.  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  
615. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження      Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження  
616. (1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -      (1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -  
617. карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.   -345- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (1) статті 121 слово "двох" замінити на слово "п'яти".  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
618. (2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або вчинене групою осіб, -   -346- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Диспозицію частини другої статті121, після слів "вчинене групою осіб", доповнити словами: "...а також з метою залякування певних осіб, окремих категорій населення, або вчинене на замовлення -".  
Враховано частково   (2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або причинило смерть потерпілого -  
    -347- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 121, частина 2. Слово "мучення" замінити словом "знущання".  
Відхилено    
619. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.   -348- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (2) статті 121 слово "трьох" замінити на слово "п'яти".  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  
    -349- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" - у частині 2 встановити межу покарання "від семи до дванадцяти років".  
Враховано частково    
620. (3) Умисне тяжке тілесне ушкодження, якщо воно вчинене організованою групою або спричинило смерть потерпілого, -   -350- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 121. Частину 3 після слів "організованою групою" доповнити текстом "чи злочинною організацією".  
Відхилено    
    -351- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини третьої статті 121 слова "або спричинили смерть потерпілого" виключити.  
Відхилено    
    -352- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину третю статті 121 вилучити.  
Враховано    
621. карається позбавленням волі на строк від семи до тринадцяти років.       
622. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження      Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження  
623. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -      (1) Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -  
624. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.   -353- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію статті 121 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".  
Відхилено   карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. (2) Тi самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій, - караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.  
    -354- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 122 зменшити покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.  
Враховано    
    -355- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 122 "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді "громадських робіт".  
Враховано    
    -356- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 122 другою частиною такого змісту: 2). Тi ж самі дії, вчинені особою чи групою осіб з метою залякування потерпілого або його оточення чи примусу до певних дій, або з будь-яких корисних мотивiв, - карається позбавленням волі від трьох до семи років.  
Враховано частково    
    -357- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В диспозиції частини другої статті 122 слова "або з будь-яких корисливих мотивів" вилучити.  
Враховано    
    -358- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 122 покарання у вигляді максимальної межі позбавлення волі зменшити до п'яти років.  
Враховано    
    -359- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.122, ч. (2): слово "родичів" замінити на словосполучення "близької особи".  
Відхилено    
625. Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання      Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання  
626. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -      Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -  
627. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.   -360- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію статті 123 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".  
Враховано   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
628. Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця      Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця  
629. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -      Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -  
630. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.   -361- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію статті 124 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".  
Враховано   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
    -362- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
15) ст. 124 "Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця" - вилучити покарання у вигляді "громадських робіт"  
Відхилено    
631. Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження      Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження  
632. (1) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -      (1) Умисне легке тілесне ушкодження, -  
633. карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.   -363- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію частини першої статті 125 після слова "громадян" записати "або громадськими роботами на строк до двохсот годин,".  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.  
634. (2) Умисне легке тілесне ушкодження без наслідків, зазначених у частині першій цієї статті, -   -364- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 125, частина 2. Вилучити текст "без наслідків, зазначених у частині першій цієї статті ". Зробити цю частину першою.  
Враховано   (2) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -  
635. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.   -365- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію частини другої статті 125 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".  
Враховано   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
636. Стаття 126. Побої і мордування      Стаття 126. Побої і мордування  
637. (1) Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -   -366- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
ст. 126 "Побої і мордування" - передбачити межі покарання "до п'яти років"  
Враховано   (1) Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -  
638. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.   -367- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію частини першої статті 126 після слова "громадян" внести слова "або громадськими роботами на строк до двохсот годин,".  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.  
639. (2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, -   -368- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити частину другу статті 126 після слів "що мають характер мордування" словами "... вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з будь-якою корисною метою -".  
Враховано частково   (2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьки -  
    -369- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.126, ч. (2): слова "або корисною метою" виключити, оскільки це належить до складу злочинів крадіжки та вимагання.  
Враховано    
640. караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.   -370- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Доповнити проект Кодексу статтею 127 в такій редакції: "Стаття 127. Катування Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі або з будь-якою іншою метою, що ґрунтується на дискримінації, коли вони заподіяні посадовою особою або за її згодою чи відома іншою особою - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Дії, передбачені частиною першою цієї статті вчинені працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".  
Враховано частково   караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 127. Катування (1) Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. (2) Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
    -371- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
ст.127 "Катування" - у частині 1 строки покарання "від шести до дев'яти років" - у частині 2 передбачити строки покарання "від восьми до дванадцяти років"  
Відхилено    
641. Стаття 127. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження      Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження  
642. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -      Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -  
643. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років.   -372- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію статті 127 добавити "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або", а слово "п'яти" замінити словом "двох".  
Враховано   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.  
644. Стаття 128. Погроза вбивством      Стаття 129. Погроза вбивством  
645. (1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози -      (1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози -  
646. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.   -373- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
З санкції статті 128 вилучити слова "штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або".  
Враховано   карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
647. (2) Та сама дія, вчинена членом організованої групи, -   -374- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 128. Частину 2 після тексту "організаційної групи" доповнити текстом "чи злочинної організації".  
Відхилено   (2) Та сама дія, вчинена членом організованої групи, -  
648. карається позбавленням волі на строк до трьох років.   -375- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.129 "Погроза вбивством" - у частині 2 передбачити строки покарання "від трьох до п'яти років".  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від трьох років до п'яти років.  
649. Стаття 129. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби      Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби  
650. (1) Зазнаки поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -   -376- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.130: всюди у тексті після слів "інша невиліковна хвороба" добавити слова "що є небезпечною для життя людини".  
Враховано   (1) Свідоме поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини -  
651. карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.   -377- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 129 зменшити можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.  
Враховано   карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
652. (2) Необережне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною інфекційною хворобою людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -   -378- Президент України
У частині другій статті 129 виключити слово "Необережне".  
Враховано   (2) Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною інфекційною хворобою людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -  
653. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.   -379- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини другої статті 129 передбачити в межах від одного до трьох років.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
654. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -   -380- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 129. Частину 3 після тексту "більше осіб або" доповнити текстом "малолітнього чи".  
Відхилено   (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -  
655. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.   -381- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини третьої статті 129 передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
656. (4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -      (4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини -  
657. карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.   -382- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини четвертої статті 129 передбачити в межах від п'яти до восьми років.  
Враховано частково   карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.  
658. Стаття 130. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби   -383- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.131: всюди у тексті після слів "інша невиліковна хвороба" добавити слова "що є небезпечною для життя людини".  
Враховано   Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби  
659. (1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, -   -384- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 130, частина 1. Текст "іншим працівником" замінити текстом "посадовою особою".  
Відхилено   (1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини -  
    -385- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини першої статті 130 після слів "або іншим працівником" доповнити словами: "медичного персоналу" і далі по тексту.  
Відхилено    
660. карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -386- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Санкцію частини (1) викласти в такій редакції: "карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Враховано   карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -387- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини першої статті 130 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від одного до трьох років.  
Враховано    
661. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -      (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -  
662. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -388- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У санкції частини (2) слово "десяти" замінити словом "восьми", а слово "трьох" замінити словом "п'яти".  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.  
    -389- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини другої статті 130 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років.  
Враховано    
663. Стаття 131. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби   -390- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.132: всюди у тексті після слів "інша невиліковна хвороба" добавити слова "що є небезпечною для життя людини".  
Враховано   Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби  
664. Розголошення службовою особою або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби людини або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -   -391- Президент України
Слово "СНІД" у статті 131 зустрічається вперше, це поняття слід ужити в законі в розшифрованому вигляді, а в дужках дати його абревіатуру.  
Враховано   Розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби людини, що є небезпечною для життя людини або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -  
    -392- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити текст частини першої статті 131 уточнюючою редакційною поправкою після слів "службовою особою" словами "відповідного лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію". Ця поправка розширює коло осіб, які у той чи інший спосіб, працюючи у медичному лікувальному закладі, можуть заволодіти інформацією, яка становить лікарську таємницю i свідомо, з будь-яких міркувань розголосити її. Таким чином, права пацієнта будуть захищені більш надійно.  
Враховано частково    
665. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.   -393- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
В санкцію статті 131 після слова "громадян" добавити слова внести "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин ".  
Враховано   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
    -394- Червоній В.М. (реєстр. картка № 322)
У санкції слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".  
Враховано    
666. Стаття 132. Зараження венеричною хворобою      Стаття 133. Зараження венеричною хворобою  
667. (1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -      (1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -  
668. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.   -395- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
З санкції частини першої статті 132 вилучити слова "штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або", а слово "трьох" замінити словом "двох".  
Враховано   карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.  
669. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього, -   -396- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 132, частина 2. Після тексту "вчинені особою" текст "раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою" замінити текстом "яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 132, 133 цього кодексу"  
Відхилено   (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього, -  
670. караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.   -397- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
З санкції частини другої статті 132 вилучити слова "штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
    -398- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини другої статті 132 у вигляді позбавлення волі передбачити відповідно до трьох років та від двох до п'яти років.  
Враховано    
671. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -      (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
672. караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років.   -399- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини третьої статті 132 у вигляді позбавлення волі передбачити відповідно до трьох років та від двох до п'яти років.  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
673. Стаття 133. Ухилення від лікування захворювання   -400- Король В.М. (в.о. № 202)
Ст.133 викласти в редакції: "Стаття 133. Ухилення від лікування інфекційного захворювання. Ухилення від лікування венеричної хвороби, туберкульозу або іншого небезпечного чи особливо небезпечного інфекційного захворювання, яке відповідно до чинного законодавства підлягає обов'язковому чи примусовому лікуванню, що триває після попередження хворого лікувальним заходом, - "  
Відхилено    
674. Ухилення від лікування захворювання на СНІД, венеричної хвороби або туберкульозу, що триває після попередження хворого лікувальним закладом, -   -401- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію статті 134 (Ухилення від лікування захворювання) розпочати словом: " умисне", а "слова: "або іншого небезпечного чи особливо небезпечного інфекційного захворювання, яке відповідно до чинного законодавства підлягає обов'язковому чи примусовому лікуванню" - вилучити.  
Відхилено    
675. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.   -402- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.134 - виключити.  
Враховано    
    -403- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ст.134 - виключити.  
Враховано    
676. Стаття 134. Незаконне проведення аборту      Стаття 134. Незаконне проведення аборту  
677. (1) Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -   -404- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Частину першу статті 134 після слів "яка не має спеціальної медичної освіти", доповнити словами "або зроблений лікарем, або середнім медпрацівником за межами лікувального закладу".  
Відхилено   (1) Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -  
678. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.   -405- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Санкцію частини першої статті 134 після слова "громадян" добавити словами "або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин,", а слово "трьох" замінити словом "двох".  
Враховано   карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.  
679. (2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -   -406- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 134, частина 2. Текст "Незаконне проведення аборту" замінити текстом "Те саме діяння".  
Відхилено   (2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -  
680. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.   -407- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 134 частиною такого змісту: 2) Не вважаються злочинними дії, передбачені частиною першою, якщо аборт проведено з метою невідкладного рятування життя потерпілої.  
Відхилено   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
681. Стаття 135. Залишення в небезпеці      Стаття 135. Залишення в небезпеці  
682. (1) Зазнаки залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, -      (1) Завідомо залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, -  
683. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.   -408- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Передбачити санкцію у вигляді позбавлення волі у статті 135 в частині першій - до двох років.  
Враховано   карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.  
684. (2) Ті самі дії, вчинені матір`ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -   -409- Президент України
Виключити зі статті 135 частину другу через те, що вона суперечить статті 117, оскільки за вбивство встановлюється більш м'яке покарання, ніж за залишення в небезпеці.  
Відхилено   (2) Ті самі дії, вчинені матір`ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -  
685. караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -410- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Передбачити санкцію у вигляді позбавлення волі у статті 135 в частині другій - до трьох років.  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.  
686. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть або інші тяжкі наслідки, -      (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть або інші тяжкі наслідки, -  
687. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.   -411- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Передбачити санкцію у вигляді позбавлення волі у статті 135 в частині третій Від двох до п'яти років.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
688. Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані      Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані  
689. (1) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу, або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або смерть, -   -412- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
З частини першої виключити слова "або смерть".  
Враховано   (1) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, -  
690. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.   -413- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
Санкцію викласти у такій редакції: "караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців".  
Враховано   караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
691. (2) Ненадання допомоги малолітньому, який зазнаки перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -      (2) Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -  
692. караються штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.   -414- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
Санкцію частини другої викласти в такій редакції: "караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".  
Враховано   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.  
693. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -   -415- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
З диспозиції частини (3) виключити слова "або інші тяжкі наслідки".  
Враховано   (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого, -  
694. караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.   -416- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (3) слова "до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років" замінити словами "від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
    -417- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію в частині третій статті 136 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано    
695. Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей      Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей  
696. (1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -   -418- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 137. Частину 1 після тексту "життя та здоров'я" доповнити текстом "малолітнього чи".  
Відхилено   (1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -  
697. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.   -419- Альохін В.І. (в.о. № 39)
В санкцію частини першої статті 137 після слова "громадян" добавити слова "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин,".  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -420- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію в частині першій статті 137 у вигляді позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю передбачити на строк до трьох років.  
Враховано    
698. (2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -   -421- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 після тексту "спричинили смерть" доповнити тестом "малолітнього чи".  
Відхилено   (2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -  
699. караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.   -422- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію в частині другій статті 137 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до двох років.  
Враховано частково   караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.  
700. Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність      Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність  
701. Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -   -423- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції статті 138 слова "здійснюване особою" замінити словами "що здійснює особа".  
Відхилено   Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -  
702. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.      карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
703. Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником      Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником  
704. (1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -   -424- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 139, частина 1. Текст "з установленими правилами" замінити текстом "зі своїми службовими обов'язками". звужується відповідальність  
Відхилено   (1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -  
705. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.   -425- Лантух В.І. (реєстр. картка № 308)
В санкції частини першої статті 139 замість слова "або" після слова "громадян," записати слово "з" і прибрати кому.  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.  
706. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, -      (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, -  
707. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.      карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
708. Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником      Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником  
709. (1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -      (1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -  
710. карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.   -426- Альохін В.І. (в.о. № 39)
В санкції частини (1) слово "чотирьох" замінити словом "двох", а замість слів "на строк до двох років" записати слова "на той же строк"  
Враховано   карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.  
711. (2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -   -427- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 140. Частину 2 після тексту "якщо хворим був" доповнити текстом "малолітній чи". Аналогічно у Статті 141 та у всьому Кодексі.  
Відхилено   (2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -  
712. карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.   -428- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію в частині другій статті 140 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано   карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -429- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Доповнити статтю 140 такою частиною: "Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років".  
Відхилено    
713. Стаття 141. Порушення прав пацієнта      Стаття 141. Порушення прав пацієнта  
714. Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або без письмової згоди його законного представника, проведення таких випробувань з участю неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки для людини, -   -430- Президент України
З метою вдосконалення диспозиції статті 141 слова "або без письмової згоди його" і "проведення таких випробувань з участю" замінити відповідно словам "або" і "або стосовно".  
Враховано   Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, -  
    -431- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Із диспозиції вилучити слова "для людини".  
Враховано    
715. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -432- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції після слів "на строк" доповнити словами "від трьох".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
    -433- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 141 частиною другою такого змісту: 2). Ті ж самі дії особи чи групи осіб щодо пацієнтів психіатричних закладів, засуджених за ст.92 Кримінального Кодексу, або осіб, до яких застосовано ст.94 Кримiнального Кодексу України, - караються позбавленням волі від трьох до семи років з забороною займатися певними видами діяльності до п'яти років.  
Відхилено    
    -434- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію статті 141 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Відхилено    
716. Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною      Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною  
717. (1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -      (1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -  
718. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.      карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
719. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -      (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -  
720. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.      караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
721. Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини      Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини  
722. (1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -   -435- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 143. Частину 1 після тексту "законом порядку" доповнити текстом "імплементації чи".  
Відхилено   (1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -  
723. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
724. (2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації -   -436- Президент України
Насильницьке взяття крові у людини як один із складів злочину слід включити до частини другої статті 143, доповнивши її диспозицію словами "або насильницьке чи шляхом обману вилучення крові у людини".  
Відхилено   (2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації -  
    -437- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 після тексту "з метою їх" доповнити текстом "імплементації чи".  
Відхилено    
725. карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян чи без такого.   -438- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Санкцію частини (2) викласти в такій редакції: "карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Враховано   карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
726. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -      (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -  
727. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.   -439- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини третьої статті 143 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Відхилено   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
728. (4) Торгівля органами або тканинами людини, -   -440- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
У диспозиції частини (4) перед словом "торгівля" доповнити словом "незаконна".  
Враховано   (4) Незаконна торгівля органами або тканинами людини -  
729. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.   -441- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Із санкції частини (4) виключити покарання у вигляді штрафу.  
Враховано   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. (5) Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осiб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певнi посади i займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -442- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 143 частиною п'ятою такого змісту: 5). Ті ж самі дії, що у частині четвертій цієї статті вчинені групою осiб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з обмеженням права обіймати певнi посади i займатися певною діяльністю строком до п'яти років, з конфіскацією майна або без такої.  
Враховано частково    
    -443- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Доповнити статтю 143 частиною п'ятою такого змісту: "(5) Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осiб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю".  
Враховано    
    -444- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини п'ятої статті 143 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до шести років. Можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково    
730. Стаття 144. Насильницьке донорство   -445- Президент України
Статтю 144 виключити.  
Відхилено   Стаття 144. Насильницьке донорство  
731. (1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -      (1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -  
732. карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.      карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.  
733. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -      (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -  
734. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.   -446- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 144 частиною третьою такого змісту: 3). Дії, передбачені частинами першою i другою цієї статті вчинені групою осiб, або з метою продажу, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади i займатися певною діяльністю з конфіскацією майна, або без такої.  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. (3) Дії, передбачені частинами першою i другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осiб або з метою продажу, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -447- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
З санкції частини третьої статті 144 можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано    
735. Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці      Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці  
736. Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -      Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -  
737. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.   -448- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Санкцію статті 145 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин,".  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.  
    -449- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію статті 145 у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певної діяльністю передбачити в межах трьох років. Можливе покарання у вигляді виправних робіт вилучити.  
Враховано частково    
738. Стаття 146. Досліди з клонуванням людини   -450- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Заборона дослідів з клонування людини (стаття 146 Проекту) потребує ретельного обгрунтування.  
Враховано    
739. Проведення дослідів з метою відтворення (реплікації) людини методом клонування, -   -451- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст. 147 - виключити. Заборона наукових досліджень не повинна здійснюватися шляхом погрози кримінальної відповідальності.  
Враховано    
740. карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.   -452- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ст.147 виключити.  
Враховано    
741. Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ      Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ  
742. Стаття 147. Незаконне позбавлення волі   -453- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
В назві та диспозиції частини першої статті 147. Після слів "незаконне позбавлення волі" доповнити словами "або викрадення людини". Санкцію викласти в такій редакції: "караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано   Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини  
743. (1) Незаконне позбавлення волі -      (1) Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -  
744. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.      караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.  
745. (2) Те саме дiяння, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -   -454- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
У частині другій статті 147, друга строка, після слова "щодо" додати "однієї, " - далі за текстом.  
Відхилено   (2) Ті самі дiяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -  
    -455- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини другої статті 147 слова: "щодо двох" замінити на слова: "стосовно двох"…  
Відхилено    
746. карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до семи рокiв.   -456- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
В санкції частини (2) слова "на строк до семи років" замінити словами "на той же строк".  
Враховано   карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той же строк.  
    -457- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 147 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано    
    -458- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 148 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" - у частині 2 передбачити межі покарання "від чотирьох і до шести років"; покарання у вигляді "обмеження волі" вилучити.  
Відхилено    
747. (3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -   -459- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 147. Частину 3 після слів "організованою групою" доповнити текстом "чи злочинною організацією". Аналогічне доповнення зробити у всьому тексті особливої частини цього Кодексу.  
Відхилено   (3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -  
748. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.   -460- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (3) слово "дванадцяти" замінити словом "десяти".  
Враховано   караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.  
    -461- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини третьої статті 147 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах від трьох до десяти.  
Враховано частково    
    -462- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 148 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" - у частині 3 передбачити межі покарання "від семи до дванадцяти років".  
Відхилено    
749. Стаття 148. Захоплення заручників      Стаття 147. Захоплення заручників  
750. (1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -   -463- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 148, частина 1. Текст "державну або іншу" замінити текстом "родичів затриманого, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, об'єднання громадян", а після тексту "організацією, або" додати текст "посадову чи".  
Враховано частково   (1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -  
    -464- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Ч.1 ст.148 після слів "чи організації" доповнити словами "фізичної, юридичної".  
Враховано частково    
    -465- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
С.149: слово "родичів" замінити на словосполучення "близької особи".  
Відхилено    
751. караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років.   -466- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (1) слово "трьох" замінити словом "п'яти".  
Враховано   караються позбавленням волі на строк вiд п'яти до восьми років.  
    -467- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 148 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до восьми років.  
Враховано    
752. (2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього, або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -      (2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -  
753. караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.   -468- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 148 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.  
754. Стаття 149. Підміна дитини   -469- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Назву та диспозицію статті 149 після слова "Підміна" доповнити словами "або викрадення".  
Відхилено   Стаття 148. Підміна дитини  
755. Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивiв, -   -470- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 149, частина 1. Текст "корисливих або інших особистих" замінити текстом "особистих, але не корисливих".  
Відхилено   Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивiв, -  
756. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -471- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
З санкції статті 149 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
757. Стаття 150. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини   -472- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
До статті 150. "Торгівля людьми". Не "любої", а "будь-якої". Угода щодо особи не може бути законною. Тому слово "незаконної" слід вилучити.  
Враховано частково   Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини  
    -473- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 150 викласти у новій редакції Стаття 150. Торгівля людьми або інші незаконні дії про передачу людини. Продаж особи, інші незаконні дії з корисливих мотивів щодо особи, яка передається іншій особі (особам), пов'язані чи непов'язані з перетинанням державного кордону України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Ті самі дії вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища чи особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, а також вчинені стосовно неповнолітнього, або кількох осіб, - Караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням неповнолітніх дітей за кордон чи перешкоджали їх поверненню в Україну, - Караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
Відхилено    
    -474- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 150 об'єднати з ч.(2) статті 148.  
Відхилено    
758. (1) Продажа, інша оплатна передача особи або здійснення любої незаконної угоди щодо особи, предметом якої є її передача іншій особі (особам), пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України або без такого для подальшого продажу чи іншої оплатної передачі особи іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -   -475- Президент України
Частину першу статті 150 викласти її в такій редакції: "Продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці".  
Враховано   (1) Продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці, -  
    -476- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Стаття 150 в ч. (1) вилучити слова "...пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України...".  
Відхилено    
759. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.   -477- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 150 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до шести років. Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
760. (2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -      (2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -  
761. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.   -478- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Підвищити верхню межу санкції частини другої з десяти до дванадцяти років.  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.  
    -479- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 150 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.  
Відхилено    
762. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -      (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
763. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -480- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини третьої статті 150 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
764. Стаття 151. Експлуатація дітей      Стаття 150. Експлуатація дітей  
765. (1) Експлуатація неповнолітніх, які не досягли віку, з якого чинним законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку, -   -481- Президент України
У диспозиції частини першої статті 151 слово "неповнолітніх" слід замінити словом "дітей" або "осіб", а слово "чинним" виключити.  
Враховано   (1) Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку -  
766. карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -482- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 151 слова: "або позбавлення волі на той же строк" вилучити.  
Враховано   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -483- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Доповнити частину (1) статті 151 покаранням у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Відхилено    
767. (2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані її використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -   -484- Президент України
У частині другій статті 151 слово "її" слід замінити прийменником "з".  
Враховано   (2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -  
768. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.   -485- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 151 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років і з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
769. Стаття 152. Незаконне поміщення в психіатричний заклад      Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад  
770. (1) Поміщення в психiатричний заклад зазнаки психічно здорової особи -      (1) Поміщення в психiатричний заклад завідомо психічно здорової особи -  
771. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.   -486- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини першої статті 152 викласти в такій редакції: "карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Враховано   карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -487- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 152 в санкції частини першої можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено    
772. (2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -      (2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -  
773. карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -488- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 152 в санкції частини другої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -489- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.153 "Незаконне поміщення у психіатричний заклад" - у частині 2 передбачити межі покарання "від п'яти до восьми років".  
Відхилено    
774. Стаття 153. Наклеп   -490- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 153 Проекту виключити з урахуванням того, що ці питання повинні вирішуватись в порядку цивільного судочинства.  
Враховано    
775. (1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, -       
776. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.       
777. (2) Наклеп у друкованому чи iншим способом розмноженому творi або з використанням засобiв масової iнформацiї, а також учинений особою, ранiше судимою за наклеп, -   -491- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 153, Частину 2 у диспозицію після тексту "засобів масової інформації" доповнити текстом "чи комп'ютерних мереж", а текст "раніше судимою за наклеп" замінити текстом "яка раніше вчинила злочин, передбачений цією статтею".  
Відхилено    
    -492- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 205, частина 2. Текст "раніше судимого за" замінити текстом "яка раніше вчинила".  
Відхилено    
    -493- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 2 статті 153 слово "розмноженому" замінити на "оприлюдненому".  
Відхилено    
778. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.   -494- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У санкції текст "від семи до п'ятнадцяти" замінити текстом "від тринадцяти до п'ятидесяти", а слово "позбавленням" замінити словом "обмеженням".  
Відхилено    
779. (3) Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -       
780. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.       
781. Стаття 154. Образа   -495- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 154 Проекту виключити з урахуванням того, що ці питання повинні вирішуватись в порядку цивільного судочинства.  
Враховано    
    -496- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Як варіант замість статей 182, 354, 389, 411, 420 пропонується проект такої статті: "Стаття __. Образа (1) Образа, тобто умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, - карається штрафом від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до одного року. (2)Образа представника влади, працівника органу або судді, а так само учасників судового процесу, - карається штрафом від ста до ста п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років".  
Відхилено    
782. Образа, тобто умисне приниження честі та гідності людини діями або висловлюваннями, виражене в непристойній формі, -       
783. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.       
784. Розділ IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ      Розділ IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ  
785. Стаття 155. Зґвалтування   -497- Президент України
Статтю 155 сформулювати таким чином, щоб потерпілою у згвалтуванні могла бути тільки особа жіночої статі.  
Відхилено   Стаття 152. Зґвалтування  
786. (1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -   -498- Президент України
У частині першій слід виключити слово "особи", у частинах третій i четвертій - слова "чи малолітнього".  
Відхилено   (1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -  
    -499- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.154 "Зґвалтування"- у частині 1 передбачити межі покарання "від п'яти до семи років".  
Відхилено    
787. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.   -500- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 155 в санкції частини першої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
788. (2) Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 156 або 159 цього Кодексу, -      (2) Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 154 або 156 цього Кодексу, -  
789. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.   -501- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 155 в санкції частини другої передбачити покарання в межах від трьох до восьми років.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
    -502- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.154 "Зґвалтування"- - у частині 2 вилучити слова "або особою …і до кінця".  
Відхилено    
790. (3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього -      (3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього -  
791. карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.   -503- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 155 в санкції частини третьої передбачити покарання в межах від п'яти до десяти років.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
792. (4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього -      (4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього -  
793. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.      карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
794. Стаття 156. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом      Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом  
795. (1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -      (1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -  
796. карається позбавленням волі на строк до п'яти років.   -504- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.155 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" - у частині 1 передбачити межі покарання "від п'яти до семи років".  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  
797. (2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 155 або 159 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -      (2) Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153 або 156 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -  
798. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.   -505- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 156 в санкції частини другої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до семи років.  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
    -506- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.155 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" - у частині 2 вилучити слова "або особою" і до слів "цього Кодексу"; передбачити покарання "від шести до дев'яти років".  
Відхилено    
799. (3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -      (3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -  
800. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.   -507- Президент України
Після статті 156 доповнити проект новою статтею такого змісту: "Стаття... Насильницькі дії сексуального характеру (1) Мужолозтво, лесбiянство із застосуванням насильства або з погрозою його застосування до потерпілого (потерпілої) чи до інших осіб або з використанням безпорадного стану потерпілого (потерпілої) Карається позбавленням волі на строк до п'яти років. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 155 i 156 цього Кодексу, або групою осіб, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або поєднані з погрозою вбивством чи заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, або вчинені з особливою жорстокістю стосовно потерпілого (потерпілої) чи інших осіб, або такі, що потягли за собою зараження потерплого (потерпілої) венеричною хворобою, або вчинені щодо завiдомо неповнолітнього (неповнолітньої), - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли за собою з необережності смерть потерпілого (потерпілої) чи тяжку шкоду здоров'ю або зараження його (її) ВIЛiнфекцiєю чи інші тяжкі наслідки, а так само вчинені щодо особи, яка завiдомо не досягла чотирнадцятирічного віку, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років". охоплюється ст.155.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.  
    -508- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 156 в частині третій покарання передбачити в межах від семи до дванадцяти років.  
Враховано    
801. Стаття 157. Примушування до вступу в статевий зв'язок   -509- Президент України
Для більш чіткого визначення складу злочину, передбаченого статтею 157, її назву та диспозиції частин першої i другої викласти в такій редакції: "Стаття 157. Примушування до дій сексуального характеру  
Відхилено   Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок  
802. (1) Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -   -510- Президент України
(1) Примушування особи до статевих зносин, мужолозтва, лесбiянства шляхом шантажу або з використанням матеріальної чи службової залежності потерпілої (потерпілого)";  
Відхилено   (1) Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -  
803. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.   -511- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 157, частина 1. Текст "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців" замінити текстом "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року".  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
804. (2) Примушування жінки або чоловіка до вступу в статевий зв'язок, природним або неприродним способом поєднане з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять їх або їх близьких родичів, а так само з погрозою знищення їх майна або майна їх близьких родичів -   -512- Президент України
"(2) Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерплої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів".  
Враховано   (2) Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів, -  
805. карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років.   -513- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 157, частина 2. Текст "арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років" замінити текстом "штрафом від тридцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років".  
Відхилено   караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.  
    -514- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 157 можливе покарання у вигляді обмеження волі передбачити на строк до трьох років.  
Враховано    
806. Стаття 158. Примушування чи втягнення особи у зайняття проституцією   -515- Президент України
Положення статті 158 об'єднати з положеннями частини другої статті 312.  
Враховано    
807. Примушування особи до зайняття проституцiєю, а також втягнення її у зайняття проституцiєю шляхом обману, -       
808. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.   -516- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 158 частинами другою і третьою такого змісту: 2). Ті ж дії, вчинені групою осіб або особою, яка раніше була засуджена за цей злочин, - караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. 3) Дії, передбачені частинами першою i другою, вчинені щодо неповнолітньої особи, - караються позбавленням волі від семи до десяти років з конфіскацією майна.  
Відхилено    
809. Стаття 159. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості   -517- Президент України
Потребує вдосконалення i стаття 159. З нашої точки зору, її назву i диспозицію частини першої слід викласти в такій редакції: "Стаття 159. Статеві зносини та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку  
Відхилено   Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості  
810. (1) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -   -518- Президент України
(1) Статеві зносини, мужолозвто або лесбiянство, вчинені особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку, з особою, яка завiдомо не досягла шістнадцятирічного віку".  
Відхилено   (1) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -  
811. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -519- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (1) слово "п'яти" замінити словом "трьох".  
Враховано   караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.  
    -520- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 159 санкцію у вигляді обмеження волі передбачити на строк до трьох років. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Враховано частково    
812. (2) Ті самі дії, вчинені батьком чи матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, -      (2) Ті самі дії, вчинені батьком чи матір'ю або особою, що їх замінює, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, -  
813. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.   -521- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (2) слова "від двох до семи" замінити словами "від трьох до п'яти".  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
    -522- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій статті 159 санкцію у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано частково    
814. Стаття 160. Розбещення неповнолітніх      Стаття 156. Розбещення неповнолітніх  
815. (1) Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -      (1) Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -  
816. караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.   -523- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 160 санкцію у вигляді можливого позбавлення волі вилучити.  
Враховано   караються арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
817. (2) Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи, або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, -      (2) Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює -  
818. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -524- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій статті 160 санкцію у вигляді обмеження волі і можливого позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано частково   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.  
819. Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА   -525- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Розділ У Проекту необхідно доповнити статтею наступного змісту: "Перешкоджання зверненню за захистом порушених прав до Європейського Суду з прав людини. Умисне перешкоджання в будь який спосіб звернення особи за захистом порушених прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини i основних свобод 1950 року, зі скаргою до Європейського Суду з прав людини, - карається штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років".  
Відхилено   Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
820. Стаття 161. Перешкодження здійсненню виборчого права   -526- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Статтю 161 доповнити іншими видами покарання.  
Враховано   Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права  
821. (1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію, а також перешкодження роботi виборчої комiсiї -   -527- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 161, частина 1. Після слів "...а також перешкодження" додати: текст "або втручання в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень".  
Відхилено   (1) Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію -  
    -528- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
В чю (1) ст.159 вилучити слова "...а також перешкоджання роботi виборчої комiсiї".  
Враховано    
822. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.   -529- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 161 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до чотирьох років.  
Враховано   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.  
823. (2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -   -530- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 161, частина 2. Текст "службовою особою" замінити текстом "посадовою особою".  
Відхилено   (2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -  
824. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.   -531- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій статті 161 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до п'яти років.  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
825. (3) Діяння передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -   -532- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Частину (3) статті 161 вилучити або передбачити більш м'яке покарання (санкція суворіша ніж за вбивство).  
Враховано   (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -  
826. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.   -533- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині третій статті 161 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
    -534- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після Статті 161 доповнити проект такими статтями: Стаття Подання кандидатом у депутати зазнаки неправдивих відомостей про себе. Подання кандидатом у депутати зазнаки неправдивих відомостей про себе - карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття Внесення до списків виборців зазнаки неправдивих даних Внесення до списків виборців зазнаки неправдивих даних - карається штрафом від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття Порушення при проведенні передвиборної агітації (1) Виготовлення, поширення зазнаки неправдивої інформації про кандидатів у депутати, що принижує їх честь i гідність, - карається штрафом від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (2) Залучення або використання для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням виборчої кампанії будь-яких об'єктів та ресурсів за місцем роботи кандидатами у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах, організаціях, військових формуваннях (частинах) - карається позбавленням волі на строк до трьох років. (3) Участь у передвиборній агітації органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, суддями, прокурорами, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Ті ж діяння, вчинені; членами виборчих комісій; особами, які не є громадянами України, - караються позбавленням волі на строк до трьох років.  
Відхилено    
827. Стаття 162. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів   -535- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Статтю 162 доповнити іншими видами покарань.  
Враховано   Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів  
828. (1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -   -536- Президент України
Санкції частин першої i другої цієї статті слід доповнити іншими видами покарань, не пов'язаними з позбавленням волі (штраф, виправні роботи тощо).  
Враховано   (1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -  
829. караються позбавленням волі на строк до п'яти років.   -537- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 162 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до двох років.  
Враховано частково   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.  
830. (2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа зазнаки неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання зазнаки підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -   -538- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 162, частини 2 і 3 після слів "зазнаки неправдивих відомостей" додати: слово "приписка".  
Відхилено   (2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -  
831. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.   -539- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій статті 162 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
832. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само зазнаки неправильний підрахунок голосів або зазнаки неправильне оголошення результатів виборів -   -540- Президент України
У статті 162 виключити частину третю оскiльки практично не можна буде встановити чи вплинули на результати голосування або виборів перешкоджання здійсненню виборчого права. Санкція за цією частиною є надзвичайно суворою.  
Відхилено   (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів -  
833. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -541- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині третій статті 162 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
834. Стаття 163. Порушення таємниці голосування      Стаття 159. Порушення таємниці голосування  
835. (1) Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законодавством України виборів -   -542- Президент України
У частині першій статті 163 відсутній суб'єкт відповідальності. Частину слід або доповнити вказівкою на суб'єкт відповідальності, або виключити з проекту, маючи на увазі, що в даному випадку частина друга визначає осіб, які мають нести відповідальність за порушення таємниці голосування.  
Враховано   Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -  
    -543- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 163, частина 1. Слово "законодавством" замінити словом "законами".  
Враховано    
836. карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.   -544- Президент України
Доцільно також передбачити в санкції цієї статті можливість застосування інших видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.  
Враховано    
837. (2) Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -   -545- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 163, частина 2. Текст "службовою особою" замінити текстом "посадовою особою".  
Відхилено    
838. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -546- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 163 в санкції покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано частково   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
839. Стаття 164. Порушення законодавства про референдум      Стаття 160. Порушення законодавства про референдум  
840. (1) Перешкодження насильством, обманом, погрозою, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -   -547- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Статтю 164 після слова "брати" доповнити словами "або не брати".  
Враховано   (1) Перешкоджання насильством, обманом, погрозою, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -  
841. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.   -548- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 164 з санкції частини першої можливе покарання у вигляді позбавлення волі виключити.  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
842. (2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -   -549- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 164, частина 2 і 3 текст "службовою особою" замінити текстом "посадовою особою".  
Відхилено   (2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -  
843. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.   -550- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 164 з санкції частини другої можливе покарання у вигляді позбавлення волі виключити.  
Відхилено   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.  
844. (3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -      (3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, завідомо неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -  
845. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.   -551- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 164 в санкції частини третьої можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від одного до трьох років.  
Відхилено   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.  
    -552- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після статті 164 доповнити Кодекс такою статтею "Стаття... Порушення вимог законодавства щодо несумісності представницького мандату з іншими видами діяльності Порушення народним депутатом України, сільським, селищним, міським головою, депутатом місцевої ради встановлених Конституцією України чи законами України вимоги щодо несумісності представницького мандату з іншими посадами або видами діяльності, - карається штрафом від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Відхилено    
    -553- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Пропозицію Безпалого щодо доповнення проекту новою статтею "Стаття 162. Порушення вимог законодавства щодо несумісності представницького мандата з іншими видами діяльності" виключити.  
Враховано    
    -554- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст. 163 - виключити.  
Враховано    
846. Стаття 165. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії      Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії  
847. (1) Умиснi дії, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або іншими ознаками, -      (1) Умиснi дії, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або іншими ознаками, -  
848. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.      караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
849. (2) Ті самi дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -   -555- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 165, частина 2. Текст "службовою" замінити текстом "групою осіб чи посадовою".  
Відхилено   (2) Ті самi дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -  
850. караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.      караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
851. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -      (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
852. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.      караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
853. Стаття 166. Порушення недоторканності житла      Стаття 162. Порушення недоторканності житла  
854. (1) Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, а так само незаконне висилення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -      (1) Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -  
855. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.      караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
856. (2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -   -556- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 166, частина 2. Слова "службовою особою" замінити словами "посадовою особою". Аналогічно у всьому тексті особливої частини цього Кодексу.  
Відхилено   (2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -  
857. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.      караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
858. Стаття 167. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку   -557- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 167. Назву статті наприкінці доповнити текстом "або через комп'ютер".  
Враховано   Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер  
    -558- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
В назві і диспозіції статті не враховувати пропозицію Беспалого щодо доповнення словами "або через комп'ютер".  
Відхилено    
859. (1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку, -   -559- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 167, частину 1 після слів "засобами зв'язку доповнити текстом "або через комп'ютер".  
Враховано   (1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, -  
860. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі до трьох років.      караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох років.  
861. (2) Тi самi дiї, вчиненi службовою особою, або з використання спеціальних засобів призначених для негласного зняття інформації, -   -560- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію частини другої статті 167 викласти в такій редакції: "(2) Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, або вчинені службовою особою або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -".  
Враховано   (2) Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, або вчинені службовою особою або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -  
862. караються позбавленням волi на строк від двох до п'яти рокiв.       
863. (3) Ті самі дії, вчиненні щодо державних чи громадських діячів, -   -561- Президент України
Зі статті 167 виключити частину третю як таку, що суперечить статті 24 Конституції України щодо рівності всіх перед законом.  
Враховано частково    
    -562- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Часину третю статті 167 вилучити.  
Враховано    
    -563- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Частину (3) статті 167 викласти в такій редакції: "Дії передбачені частиною другою вчиненні що до державних чи громадських діячів".  
Враховано частково    
864. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.      караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
865. Стаття 168. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей      Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей  
866. (1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні, -      (1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, -  
867. карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.      карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.  
868. (2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -   -564- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 168, частина 2. Текст "раніше судимого за злочин, передбачений цією Статтею" замінити текстом "яка раніше вчинила будь-який злочин, передбачений Статтям 168, 169 Кодексу".  
Відхилено   (2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
869. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.      карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.  
870. Стаття 169. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв      Стаття 165. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв  
871. (1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -      (1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -  
872. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
873. (2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -   -565- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 169, частині 2. Текст "раніше судимого за злочин, передбачений цією Статтею" замінити текстом "яка раніше вчинила будь-який злочин, передбачений Статтям 168, 169 Кодексу".  
Відхилено   (2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -  
874. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.      карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.  
875. Стаття 170. Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за дитиною   -566- Президент України
Статтю 170 виключити як таку, що суперечить статтям 135 i 171 проекту та Кодексу про шлюб i сім'ю України, або трансформувати її у статтю, яка б передбачала відповідальність батьків (опікунів) за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей.  
Враховано   Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування  
    -567- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Стаття 170 потребує суттєвого редагування. Необхідно передбачити відповідальність за невиконання або злісне невиконання батьками або особами, що їх замінюють своїх обов'язків по вихованню дитини.  
Враховано    
    -568- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ст.169 вилучити.  
Відхилено    
876. (1) Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за малолітнім батьками, або опікунами дитини у формі систематичного ненадання життєво необхідного харчування, побутового догляду, необхідної медичної допомоги та освіти, систематичного залишення дитини без догляду в обстановці, що може загрожувати її здоров'ю, -   -569- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 170 У диспозиції частини першої статті 170 слово "батьками" записати після слів: "злісне невиконання"6 вилучивши це слово після слова "малолітнім".  
Відхилено   Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою відносно якої встановлена опіка чи піклування, що потягло тяжкі наслідки, -  
    -570- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Статтю 170 викласти в такій редакції: "Стаття 168. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою відносно якої встановлена опіка чи піклування, що потягло тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".  
Враховано    
877. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.   -571- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 170 покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено   карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.  
878. (2) Ті самі дії, що потягли тяжкі наслідки, -       
879. караються позбавленням волі на строк до семи років.   -572- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкцію частини другої статті 170 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано    
880. Стаття 171. Зловживання опікунськими правами      Стаття 167. Зловживання опікунськими правами  
881. Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -      Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -  
882. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
883. Стаття 172. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)      Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)  
884. (1) Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) -      (1) Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) -  
885. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
886. (2) Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -      (2) Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
887. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.      карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
888. Стаття 173. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)      Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)  
889. (1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -      (1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -  
890. караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.   -573- Президент України
Санкцію частини першої статті 173 після слова "двадцяти" доповнити словом "неоподатковуваних".  
Враховано   караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
891. (2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -   -574- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 173 У диспозиції частини другої статті 173 слово "повторно" записати після слова "вчинені".  
Відхилено   (2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
892. караються позбавленням волі на строк до восьми років.   -575- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини (2) статті 173 слова "до восьми" замінити словами "від двох до п'яти".  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
    -576- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 173 санкцію частини другої у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до чотирьох років.  
Враховано частково    
893. Стаття 174. Перешкодження законній діяльності професійних спілок, партій, громадських організацій   -577- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 174. У назві статті слово "партій" замінити словами "політичних партій", а після тексту "громадських організацій" додати текст ", релігійних організацій, благодійних організацій і фондів".  
Враховано частково   Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій  
    -578- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 174 У назві статті та диспозиції перед словом "партій" доповнити словом "політичних".  
Враховано    
894. Умисне перешкодження законній діяльності професiйних спілок, партій, громадських організацій або їх органів -   -579- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 174. У тексті статті слово "партій" замінити словами "політичних партій", а після тексту "громадських організацій" додати текст ", релігійних організацій, благодійних організацій і фондів".  
Враховано частково   Умисне перешкоджання законній діяльності професiйних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів -  
    -580- Старинець О.Г. (реєстр. картка № 277)
Стаття 174 після тексту "громадських організацій" додати текст "молодіжних громадських організацій".  
Відхилено    
895. карається виправними роботами до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.      карається виправними роботами до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
896. Стаття 175. Перешкодження законній професійній діяльності журналістів   -581- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 175 Проекту "Перешкодження законній професійній діяльності журналістів" необхідно значно розширити й деталізувати.  
Враховано   Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів  
897. Умисне перешкодження законній професійній діяльності журналістів -      (1) Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів -  
898. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.   -582- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 175. Текст "арештом на строк до шести місяців" замінити текстом "позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами на строк до двох років"  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. (2) Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою - караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.  
    -583- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 175 частиною другою такого змісту: 2) Переслідування журналіста за добросовісне виконання професійних обов'язків, за об'єктивну критику здійснюване посадовою особою будь-якого рівня або групою осіб за змовою, або з залученням для цього третіх осіб, - караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.  
Враховано частково    
    -584- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.174, ч.(2): викласти в редакції "Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою".  
Враховано    
899. Стаття 176. Грубе порушення законодавства про працю   -585- Президент України
Статті 176, 177 i 179 об'єднати в одну i дати в редакції статті 133 чинного КК, прийнятій Законом України від 21 вересня 2000 року.  
Відхилено   Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю  
900. (1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -   -586- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 176, частина 1. Вилучити текст "з особистих мотивів, а також тест "інше грубе порушення законодавства про працю".  
Відхилено   (1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -  
901. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.      караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.  
902. (2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до трьох років, -   -587- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Частину (2) статті 176 доповнити словами "одинокої матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину інваліда".  
Враховано   (2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину інваліда, -  
903. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.   -588- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Потребує уточнення стаття 176 проекту, в якій йдеться про відповідальність за грубе порушення угоди про працю. Відповідно до законодавства України про працю працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору. Виключення відповідальності за відмову в прийомі на роботу вагітних жінок, яка встановлена сьогодні, є неоправданим і направленим на погіршення становища жінок.  
Враховано   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
904. Стаття 177. Грубе порушення угоди про працю      Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю  
905. (1) Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -   -589- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 177, частина 1. Вилучити текст "зловживання довірою".  
Відхилено   (1) Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -  
906. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
907. (2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -      (2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -  
908. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.   -590- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 177 санкцію частини другої у вигляді обмеження волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано   караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
909. Стаття 178. Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в страйку   -591- Президент України
Статтю 178 привести у відповідність зі статтею 33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", виклавши її назву та диспозицію в такій редакції: "Стаття 178. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку".  
Враховано   Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку  
910. Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в законному страйку шляхом фізичного насильства або погрози його застосування -   -592- Президент України
Статтю викласти в редакції: "Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій".  
Враховано   Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій -  
911. карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.      карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
912. Стаття 179. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат   -593- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Статтю 179. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат - виключити.  
Відхилено   Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат  
913. (1) Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -   -594- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Стаття 179, частина 1. Текст "один місяць" замінити текстом "три місяці". У диспозиції частини першої статті 179 після слова "вчинені" додати слово "умисно". 1  
Відхилено   (1) Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -  
    -595- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст. 178, ч. (1): доповнити словом "безпідставна" (невиплата).  
Враховано    
914. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.   -596- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статті 179 покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю передбачити в межах до трьох років, а можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено   караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
915. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -   -597- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Стаття 179. Частину 2 вилучити. Частину другу статті 179 викласти в редакції: "Те саме діяння, якщо воно було здійснене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той же строк". 1  
Враховано   (2) Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат, -  
916. карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.   -598- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 179 можливого покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. (3) Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам.  
    -599- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.178: доповнити частиною (3) : "Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам здійснено".  
Враховано    
917. Стаття 180. Порушення авторського права і суміжних прав   -600- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 180 Проекту, які встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення авторського права та права промислової власності необхідно перенести до Розділу УII Проекту (стаття 236-1).  
Відхилено   Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав  
918. (1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -   -601- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 180. Диспозицію частини 1 викласти у редакції: "Відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і програм мовлення, з порушенням норм, встановлених законами України, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі"  
Відхилено   (1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, виконань, фонограм і програм мовлення їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо та відео касетах, дискетах інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -  
    -602- Із ч. (1) ст. 176 вилучити слово "розповсюдження", а після слова "мовлення" додати "їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо та відео касетах, дискетах інших носіях інформації".  Враховано    
919. караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.   -603- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статі 180 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Враховано   караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.  
920. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -      (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -  
921. караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.      караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.  
922. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -      (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -  
923. караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.      караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
924. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного сповіщення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.      Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного оприлюднення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
925. Стаття 181. Порушення прав на об'єкти промислової власності   -604- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 181 Проекту, які встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення авторського права та права промислової власності необхідно перенести до Розділу УII Проекту (стаття 236-1).  
Відхилено   Стаття 177. Порушення прав на об'єкти промислової власності  
926. (1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -   -605- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 181, частина 1. Вилучити слово "незаконне", а після тексту "сорту рослин, " додати тест "з порушенням норм, встановлених законами України".  
Відхилено   (1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -  
927. караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.   -606- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини першої статі 181 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Враховано   караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.  
928. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -      (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -  
929. караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання матеріалів, призначених для її виготовлення.      караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.  
930. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.      Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
931. Стаття 182. Образа священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду   -607- Президент України
Статтю 182 вилучити.  
Враховано    
    -608- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 182 з проекту Кодексу вилучити. На підставі цих статей розробити єдину статтю, в якій передбачити кримінальну відповідальність щодо образи певних суб'єктів, в тому числі будь-яких громадян України.  
Враховано    
932. (1) Публічне приниження честі і гідності священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду, покладеного на нього духовним саном, -   -609- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Статтю 182 виключити (анологічно до інших статтей щодо образи).  
Враховано    
933. карається штрафом до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.   -610- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкціях частини першої статті 182 можливе покарання у вигляді позбавлення волі замінити на покарання у вигляді обмеження волі.  
Відхилено    
934. (2) Те саме діяння, поєднане з глумом під час богослужіння над особою священнослужителя чи предметами культового призначення, -   -611- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 215 можливе покарання у вигляді позбавленням волі та конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано    
935. карається позбавленням волі на строк до трьох років.       
936. Стаття 183. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків   -612- Президент України
Статтю 183 виключити. Проект містить статті 199 i 201, які передбачають відповідальність за навмисне або необережне знищення чи пошкодження чужого майна. Закон має однаково захищати будь-яке майно незалежно від його власника або призначення. Санкції статті набагато перевищують міру покарання, передбачену статтею 199.  
Відхилено   Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків  
937. Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -      Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -  
938. караються штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.   -613- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію статті 183 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від одного до трьох років.  
Враховано   карається штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.  
939. Стаття 184. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь   -614- Президент України
Статтю 184 виключити. Проект містить статті 199 i 201, які передбачають відповідальність за навмисне або необережне знищення чи пошкодження чужого майна. Закон має однаково захищати будь-яке майно незалежно від його власника або призначення. Санкції статті набагато перевищують міру покарання, передбачену статтею 199. святині не можуть порівнюватись з майном.  
Відхилено   Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь  
    -615- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 184. Вилучити тест "незаконне утримання", а після тексту "релігійних святинь" додати текст ", а також утримання їх всупереч нормам встановлених законом".  
Відхилено    
940. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь -      Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь -  
941. караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.      караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
942. Стаття 185. Перешкодження здійсненню релігійного обряду      Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду  
943. (1) Незаконне перешкодження здійсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -   -616- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 185, частина 1. На початку вилучити текст "незаконне", а після тексту "релігійного обряду", додати текст ", в порядку не передбаченому законами України".  
Відхилено   (1) Незаконне перешкоджання здійсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -  
944. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
945. (2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -      (2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -  
946. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
947. Стаття 186. Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів      Стаття 181. Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів  
948. (1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -      (1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -  
949. карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.   -617- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 186 санкцію покарання у вигляді обмеження волі передбачити в межах до трьох років або позбавленням волі на строк до двох років.  
Враховано частково   карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.  
950. (2) Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи чи у здійснення обрядів неповнолітніх, -   -618- Король В.М. (в.о. № 202)
Доповнити після слова "групи" словом "осіб".  
Відхилено   (2) Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, -  
951. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.   -619- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій статті 186 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
952. Стаття 187. Порушення недоторканності приватного життя      Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя  
953. Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або розповсюдження цієї інформації у публiчних виступах, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, -   -620- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 187. На початку вилучити слово "Незаконне", а після тексту "засобах масової інформації" додати тест "з порушенням норм, встановлених законами України".  
Відхилено   Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публiчному виступі, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, -  
    -621- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Частину першу статті 187 викласти у такій редакції: "Умисне незаконне збирання i зберігання конфіденційної інформації про особу без її згоди, підтвердженої матеріально, з метою використання або поширення, або розповсюдження цієї інформації у публічних виступах, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації, - ".  
Відхилено    
    -622- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Диспозиції ст.185 доповнити словами: "якщо такі дії завдали значної шкоди потерпілому".  
Враховано частково    
954. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.      караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
955. Стаття 188. Порушення права на отримання освіти   -623- Президент України
Виключити статтю 188, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення права на здобуття освіти та права на безоплатну медичну допомогу. Ця стаття викладена занадто декларативно, внаслідок чого не можна відмежувати передбачену нею дію від адміністративних чи дисциплінарних правопорушень. Це забезпечення виконання Конституції України.  
Відхилено   Стаття 183. Порушення права на отримання освіти  
    -624- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 188 виключити.  
Відхилено    
956. (1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -      (1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -  
957. карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.      карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
958. (2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -      (2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -  
959. карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років      карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років  
960. Стаття 189. Порушення права на безоплатну медичну допомогу   -625- Президент України
Виключити статтю 189, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення права на здобуття освіти та права на безоплатну медичну допомогу. Ця стаття викладена занадто декларативно, внаслідок чого не можна відмежувати передбачену нею дію від адміністративних чи дисциплінарних правопорушень. Це реалізація і захист передбаченого конституцією права.  
Відхилено   Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу  
    -626- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 189 виключити  
Відхилено    
961. (1) Порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -   -627- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Частину першу статті 189 викласти в редакції: "Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я".  
Враховано   (1) Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -  
    -628- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Частина (1) статті 189 викладена не чітко, внаслідок чого під ознаку злочину підпадають діяння, за які передбачається дісціплінарна або адміністративна відповідальність.  
Враховано    
962. карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.      карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.  
963. (2) Скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -   -629- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Перед словом "Скорочення" доповнити словом "Незаконне".  
Враховано   (2) Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -  
964. карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.   -630- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
З санкції частини другої статті 189 покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі вилучити.  
Враховано   карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
965. Розділ VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ      Розділ VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ  
966. Стаття 190. Крадіжка      Стаття 185. Крадіжка  
967. (1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -      (1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -  
968. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.   -631- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 190 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
969. (2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -      (2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
970. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -632- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 190 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Відхилено   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
    -633- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 188 "Крадіжка" - у санкції частини 2 статті 190 можливе покарання обмежити трьома роками; - передбачити в частинах 2 і 3 "штраф" як додаткове покарання..  
Відхилено    
971. (3) Крадіжка, поєднана з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -   -634- Президент України
У частині третій статті 190 слід виключити слово "протиправним".  
Враховано   (3) Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, -  
    -635- Диспозицію частини (3) статті 190 доповнити словами "або що завдала значної шкоди потерпілому".  Враховано    
972. карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.   -636- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 190, частина 3. У цій частині, а також далі у всьому тексті Кодексу замість тексту "із конфіскацією майна або без такої" передбачити обов'язковий штраф.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.  
    -637- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 190 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років. З санкції можливу конфіскацію майна виключити.  
Враховано частково    
    -638- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 188 "Крадіжка" - у частині 3 вилучити слова "або що завдало значної шкоди потерпілому" - це надто умовний термін, покарання обмежити 5 роками.  
Враховано частково    
973. (4) Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому або вчинена у великих розмірах, -   -639- Із диспозиції частини (4) статті 190 виключити слова "що завдала значної шкоди потерпілому або".  Враховано   (4) Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -  
    -640- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 188 "Крадіжка" - частини 4 і 5 вилучити: обгрунтування: коли злочинець краде, наприклад, сумочку, в якій знаходиться гаманець з 500 дол.США і ювелірним виробом у 1000 дол. США, то розуміється, що він краде сумочку чи гаманець і він просто може і не знати, скільки там коштів. Карати ж його треба не за вкрадену суму, а за факт крадіжки. Що стосується частини 5, то застосування у цьому випадку таке ж покарання, як, наприклад, при здійсненні розбою чи навіть вбивства, абсолютно невірно. Потрібно більш чітко, в тому числі і за строками позбавлення волі розуміти навмисні злочини, пов'язані зі злочинами проти життя і здоров'я особи та основ національної безпеки України, і ті, що з цими групами злочинів не пов'язані. Перші повинні бути надзвичайно суворі, другі більш м'які.  
Враховано частково    
974. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.   -641- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини четвертої статті 190 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до шести років. З санкції можливу конфіскацію вилучити.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
975. (5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -      (5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -  
976. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -642- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 190, частина 5. У цій частині і далі у всьому тексті Кодексу текст "з конфіскацією майна" замінити обов'язковим штрафом.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
    -643- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини п'ятої статті 190 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. З санкції конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково    
977. Примітка: 1. У статтях 190, 191, 193 - 195 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 192, 270 цього Кодексу.      Примітка: 1. У статтях 188, 189, 192 - 194 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 191, 268 цього Кодексу.  
978. 2. Діями, що завдали значну шкоду потерпілому (статті 190 - 195 цього кодексу) вважаються розкрадання на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які враховуючи матеріальне становище потерпілого спричинили йому значні збитки.   -644- Дворкіс Д.В. (реєстр. картка № 408)
Пункт другий примітки до статті 190 викласти в такій редакції: "У статтях 188, 189, 192, та 193 цього кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якою йому спричинені збитки на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано   2. У статтях 188, 189, 192, та 193 цього кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
    -645- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
У пункті 2 примітки до статті 190 зазначити нижню межу шкоди потерпілому.  
Враховано    
979. 3. У статтях 190 - 195 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що учинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.      3. У статтях 188 - 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.  
980. 4. У статтях 190 - 195 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.      4. У статтях 188 - 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.  
981. Стаття 191. Грабіж      Стаття 186. Грабіж  
982. (1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -   -646- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити частину першу статті 191 перед словом "Відкрите" словом "Умисне".  
Відхилено   (1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -  
983. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.   -647- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 189 "Грабіж" - передбачити наявність "штрафу" як додаткового покарання.  
Відхилено   карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
984. (2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -   -648- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити частину другу статті 191 після слів "за попередньою змовою групою осіб" словами "або групою осіб, які виконували незаконний наказ добровільно чи під примусом".  
Відхилено   (2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -  
    -649- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Стаття 191. У диспозиції частини другої статті слова "вчинений повторно" записати після слова грабіж.  
Відхилено    
985. карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.   -650- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 191, частина 2. Наприкінці додати текст "з штрафом від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.  
    -651- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 191 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Відхилено    
    -652- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 189 "Грабіж" - у частині 2 передбачити нижню межу покарання "чотири роки".  
Враховано    
986. (3) Грабіж, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -   -653- Президент України
У частині третій статті 191 слід виключити слово "протиправним".  
Враховано   (3) Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -  
    -654- Диспозицію частини (3) статті 191 доповнити словами "або що завдав значної шкоди потерпілому", вилучивши ці слов із частини (4) зазначеної статті.  Враховано    
    -655- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 189 "Грабіж" - - у частині 3 вилучити слова "або, що завдав значної шкоди потерпілому".  
Відхилено    
987. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.   -656- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 191покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. З санкції можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.  
988. (4) Грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений у великих розмірах, -      (4) Грабіж, вчинений у великих розмірах, -  
989. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої.   -657- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини четвертої статті 191покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від чотирьох до десяти років. З санкції можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  
990. (5) Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -   -658- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити частину п'яту статті 191 після слів "організованою групою" словами "або групою осіб, які виконували незаконний наказ добровільно чи під примусом".  
Відхилено   (5) Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -  
    -659- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 189 "Грабіж" - у частинах 5 і 6 вилучити. Обгрунтування: Здійснення нового умисного злочину не повинно вести до обтяжуючих обставин, якщо відсутні ознаки повторності. Інакше, це фактично є застосуванням повторного покарання за той самий злочин, за який особа вже понесла покарання.  
Відхилено    
991. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.   -660- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини п'ятої статті 191покарання в межах від шести до дванадцяти років.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.  
    -661- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 190: В санкції частини першої покарання у вигляді позбавлення волі замінити на покарання у вигляді обмеження волі. В санкції частини другої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років. Можливу конфіскацію майна вилучити. В санкції частини третьої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна виключити.  
Враховано частково    
992. Стаття 192. Розбій   -662- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Статті проекту 192-219 відповідно вважати 193-220.  
Враховано   Стаття 187. Розбій  
993. (1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -      (1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -  
994. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без такої.   -663- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити а межах від трьох до п'яти років. Можливу конфіскацію майна вилучити. у частині 1 передбачити "нижню межу покарання шість років, верхню - вісім років".  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
995. (2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -      (2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -  
996. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.   -664- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до семи років. Конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.  
    -665- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 191 "Розбій" - у частині 2 передбачити "нижню межу покарання сім років".  
Враховано    
997. (3) Розбій, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -   -666- Президент України
У частині третій статті 192 слід виключити слово "протиправним".  
Враховано   (3) Розбій, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -  
998. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.   -667- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна вилучити.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.  
999. (4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або вчинення організованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -   -668- В диспозиції частини (4) статті 192 після слова "великих" добавити словами "чи особливо великих".  Враховано   (4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -  
    -669- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 191 "Розбій" - у частині 4 вилучити слова "спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або". Обґрунтування: каратись повинно саме протиправне діяння, а не те, скільки пограбовано.  
Відхилено    
1000. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.   -670- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини четвертої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від семи до дванадцяти років.  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Стаття 188. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання (1) Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання - карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. (2) Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи у великих розмірах - карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років. (3) Ті самі дії, вчинені організованою групою або такі, що спричинили особливо тяжкі наслідки - караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна. Примітка: Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки, вважаються дії, якщо вони спричинили загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами зв`язку, внаслідок якої припинена діяльність промислових підприємств, порушена діяльність органів влади, державних установ, лікарських закладів, правоохоронних органів, частин пожежної охорони, збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського, річного, повітряного, автомобільного транспорту та електротранспорту.  
    -671- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Проект нової редакції Кримінального Кодексу України доповнити статтями, виклавши необхідні норми в наступній редакції: "Стаття 192. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання. (1) Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. (2) Ті самі дії вчинені групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи у великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої. (3) Ті самі дії вчинені організованою групою осіб, або таки, що спричинили особливо тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією або без такої. Примітка: Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки вважаються дію, якщо вони спричинили загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами зв`язку, внаслідок якої припинена діяльність промислових підприємств, порушена діяльність органів влади, державних установ, лікарських закладів, правоохоронних органів, частин пожежної охорони, збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського, річного, повітряного, автомобільного транспорту та електротранспорту.  
Враховано    
    -672- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) та (3) статті 189 запропонованої Васильєвим.  
Враховано частково    
    -673- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ст.190 вилучити.  
Відхилено    
1001. Стаття 193. Вимагання   -674- Король В.М. (в.о. № 202)
У ст.192 термін "близькі родичі" доцільно замінити на "близькі особи", оскільки в інших суміжних складах йдеться про "близьких осіб" (ст.ст.211, 367 Проекту).  
Відхилено   Стаття 189. Вимагання  
1002. (1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -   -675- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Ст.193 у част.I слова після слова "родичами" доповнити словами "обмеження прав або законних інтересів цих осіб".  
Враховано   (1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -  
1003. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.   -676- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 193, частина 1. Після слова "карається" додати текст "штрафом від десяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
Відхилено   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
    -677- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 193 покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Відхилено    
1004. (2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -   -678- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити частину другу статті 193 після слів "за попередньою змовою групою осіб", словами "або посадовою особою будь-якого рівня".  
Відхилено   (2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -  
    -679- Король В.М. (в.о. № 202)
У ч. 2 статті 192 формулювання "посадовою особою будь-якого рівня" замінити на "службовою особою з використанням свого службового становища".  
Враховано    
    -680- В диспозиції частини (2) статті 193 доповнити словами "або таке, що завдало значної шкоди потерпілому", вилучивши їх із диспозиціх частини (3) цієї статті.  Враховано    
1005. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.   -681- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 193 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до семи років. Можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
1006. (3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -      (3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, -  
1007. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.   -682- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 193 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна вилучити.  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.  
1008. (4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -   -683- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити частину четверту статті 193 після слів "вчинене організованою групою" словами "або посадовою особою будь-якого рівня".  
Відхилено   (4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -  
    -684- Король В.М. (в.о. № 202)
У ч.4 статті 192 формулювання "посадовою особою будь-якого рівня" замінити на "службовою особою з використанням свого службового становища".  
Враховано    
    -685- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.192, ч. (4): виключити слова "або службовою особою з використанням свого службовго становища", оскільки це передбачено у ч. (2).  
Враховано    
1009. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -686- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини четвертої статті 193 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від семи до дванадцяти років.  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
1010. Стаття 194. Шахрайство   -687- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Статтю 194 виключити з проекту.  
Відхилено   Стаття 190. Шахрайство  
1011. (1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -   -688- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 194, частина 1. Вилучити тест "чи зловживання довірою".  
Відхилено   (1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -  
1012. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.   -689- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1013. (2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, -   -690- Диспозицію частини (2) статті 194 доповнити словами "або таким що завдало значної шкоди потерпілому", виключивши їх з тексту диспозиції частини (3) цієї статті.  Враховано   (2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -  
    -691- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 193 "Шахрайство" - у частині 2 вилучити слова "або таке, що завдало істотної шкоди потерпілому" та передбачити штраф як додаткове покаранняю.  
Відхилено    
    -692- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частинах другій, третій і четвертій статті 193 (шахрайство) не визначено розміри шкоди, що завдається потерпілому: "значної", "у великих розмірах" та "особливо великих розмірах". Пропонується визначити конкретні розміри.  
Відхилено    
1014. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.   -693- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Враховано   карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1015. (3) Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, або вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -   -694- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 193 "Шахрайство" - частину 3 викласти в такій редакції: "Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років та штрафом у розмірі нанесених збитків".  
Враховано частково   (3) Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -  
1016. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.   -695- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 194 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
1017. (4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -   -696- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 193 "Шахрайство" - частину 4 вилучити.  
Відхилено   (4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -  
1018. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -697- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини четвертої статті 194 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
    -698- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В санкції частини четвертої статті 193 передбачити покарання у вигляді позбавлення волі в межах від 5 до 10 років, конфіскацію майна -вилучити.  
Враховано частково    
1019. Стаття 195. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем      Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем  
1020. (1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи перебувало в його вiданнi, -   -699- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Врахувати поправки №№374, 375, 376 до статті 194 щодо зменшення санкцій покарання.  
Враховано частково   (1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи перебувало в його вiданнi, -  
1021. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.   -700- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 195 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
    -701- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - у частині 1 вилучити можливе покарання у вигляді позбавлення волі, та передбачити штраф на суму нанесених збитків.  
Відхилено    
    -702- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції частини (1) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено    
1022. (2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -      (2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -  
1023. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -703- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 195 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років. Можливу конфіскацію майна вилучити.  
Відхилено   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -704- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - у частині 2 передбачити штраф як додаткове покарання на суму нанесених збитків та скоротити строк позбавлення волі до 4 років.  
Відхилено    
    -705- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч.(2) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.  
Відхилено    
1024. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -      (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
1025. караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -706- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 195 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Можливу конфіскацію майна вилучити.  
Відхилено   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -707- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - у частині 3 скоротити верхню межу покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років та передбачити штраф на суму нанесених збитків як додаткове покарання.  
Враховано частково    
    -708- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч.(30 ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Враховано частково    
1026. (4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -   -709- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - частини 4 і 5 вилучити.  
Відхилено   (4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -  
1027. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -710- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини четвертої статті 195 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливу конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -711- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч.(4) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років.  
Враховано частково    
1028. (5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою осіб, -   -712- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
В частині п'ятій статті 195 слово "або" перенести після слова "третьою" та добавити слово "четвертою".  
Враховано   (5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою, третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, -  
1029. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -713- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини п'ятої статті 195 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -714- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч.(5) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.  
Враховано частково    
1030. Стаття 196. Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво   -715- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 195 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) з проекту Кодексу - вилучити.  
Враховано    
    -716- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.195 "Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво" вилучити. В умовах розвитку земельних правовідносин та приватної власності на землю на зазначений состав злочину буде поширюватися відповідні состави злочинів проти власності.  
Враховано    
    -717- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст. 195 - виключити.  
Враховано    
1031. (1) Самовільне зайняття земельної дiлянки або самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, якщо такi дiї заподіяли iстотну шкоду громадянинові, пiдприємству, установi чи органiзацiї або державі, -   -718- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 196, частина 1. Слово "громадянинові" замінити словом "особі", а в кінці диспозиції додатки текст "чи територіальній громаді".  
Відхилено    
1032. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.   -719- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 196 в можливе покарання у вигляді обмеження волі вилучити.  
Відхилено    
    -720- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 195 "Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво" - у частині 1 вилучити можливе покарання у вигляді арешту та обмеження волі, та конфіскацію.  
Немає висновку    
1033. (2) Органiзацiя групових дiй, спрямованих на самовiльне зайняття земельної дiлянки або на самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, а також участь у цих групових дiях, -   -721- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 196, частина 2. Після тексту "чи споруд", додати текст "якщо такі дії заподіяли істотну шкоду особі, підприємству, установі, організації, територіальній громаді чи державі".  
Відхилено    
1034. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.   -722- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 196 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до двох років.  
Відхилено    
    -723- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 195 "Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво" - у частині 2 вилучити можливе покарання у вигляді арешту, позбавлення волі та конфіскації майна.  
Враховано частково    
1035. Стаття 197. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою   -724- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 197. У назві вилучити текст "або зловживання довірою".  
Відхилено   Стаття 192. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою  
    -725- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 196 (Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) з проекту Кодексу - вилучити.  
Відхилено    
    -726- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.196 "Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою" вилучити.  
Відхилено    
1036. (1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, а також самовiльним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергiї чи газу, -   -727- Президент України
З частини першої статті 197 підлягають виключенню слова "а також самовільним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергії чи газу". Залежно від розміру завданої шкоди відповідальність за такі правопорушення наставатиме за статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення чи статтею 197 нового КК.  
Враховано   (1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, -  
    -728- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 197. У тексі вилучити текст "або зловживання довірою".  
Відхилено    
1037. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.   -729- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції першої частини статі 197 можливе покарання у вигляді арешту вилучити.  
Відхилено   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  
    -730- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 196 "Заподіяння майнової шкоди шляхом обміну або зловживання довірою - у частині 1 вилучити арешт як вид покарання.  
Відхилено    
1038. (2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -   -731- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 196 "Заподіяння майнової шкоди шляхом обміну або зловживання довірою - у частині 2 вилучити слова "або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах" та можливе покарання у вигляді обмеження волі передбачити на строк не більше 2 років. Як додаткове покарання передбачити штраф.  
Відхилено   (2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -  
1039. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.      караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
1040. Примiтка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.      Примiтка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1041. Стаття 198. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного   -732- Король В.М. (в.о. № 202)
Предметом передбаченого ст.197 злочину визначене лише майно, що має певну особливу цінність, а також скарб. Як видається, предметом цього злочину доцільно визначити і будь-яке майно, яке має значну (велику) грошову вартість (цінність).  
Відхилено   Стаття 193. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного  
1042. Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -      Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -  
1043. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.   -733- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції першої частини статі 198 можливе покарання у вигляді арешту вилучити.  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  
    -734- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.197 "Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного" - вилучити як можливе покарання арешт та обмежити виправні роботи 1 роком та передбачити штраф.  
Відхилено    
    -735- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 197 (Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного) покарання у вигляді арешту - вилучити.  
Відхилено    
    -736- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції статті 197 "Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного" можливе покарання у вигляді арешту вилучити.  
Відхилено    
1044. Стаття 199. Умисне знищення або пошкодження майна      Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна  
1045. (1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -   -737- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.198 "Умисне знищення або пошкодження майна" - у частині 1 додати слова "або особливо великих розмірах". Передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено   (1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -  
1046. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.   -738- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 199 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1047. (2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -   -739- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 199, частина 2. Після слова "підпалу" додати текст ", вибуху".  
Враховано   (2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
    -740- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.198 "Умисне знищення або пошкодження майна" - - у частині 2 вилучити слова "або особливо великих розмірах" та передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено    
1048. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.   -741- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці додати текст "з штрафом від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.  
    -742- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 199 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до десяти років.  
Відхилено    
1049. Стаття 200. Погроза знищення майна      Стаття 195. Погроза знищення майна  
1050. Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -      Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -  
1051. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.      карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
1052. Стаття 201. Необережне знищення або пошкодження майна      Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна  
1053. Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -   -743- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію статті 200 (Необережне знищення або пошкодження майна) викласти у редакції: "Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому або загибель людей, -".  
Враховано   Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, -  
    -744- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Диспозицію ст.220 "Необережне знищення або пошкодження майна" викласти у такі редакції: "Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, -".  
Враховано    
    -745- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.200: виключити слова "або інші тяжкі наслідки" та доповнити після слова "спричинило" слова "тяжкі тілесні ушкодження".  
Враховано    
1054. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.   -746- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 201. Санкцію наприкінці доповнити текстом "з штрафом до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено   карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
    -747- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 201 покарання у вигляді обмеження волі передбачити в межах до трьох років, можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено    
    -748- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
В санкції ст.200 покарання у вигляді обмеження волі передбачити до трьох років. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Відхилено    
1055. Стаття 202. Порушення обов'язків щодо охорони майна   -749- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 202 "Порушення обов'язків щодо охорони майна" необхідно виключити з Проекту - це питання Цивільного кодексу.  
Відхилено   Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна  
1056. Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -   -750- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 202. Текст "якій доручено зберігання чи охорона" замінити текстом "яка зобов'язана зберігати чи охороняти".  
Відхилено   Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -  
    -751- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Стаття 202. У диспозиції частини першої статті слова "своїх обов`язків" записати після слова "виконання".  
Відхилено    
1057. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.   -752- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 202 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.  
Враховано   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.  
1058. Стаття 203. Придбання або збування майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом      Стаття 198. Придбання або збування майна, завідомо здобутого злочинним шляхом  
1059. Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом, -      Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, -  
1060. караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.   -753- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 203 можливе покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково   карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той же строк.  
    -754- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 202 ""Придбання або збування майна, завідомо здобутого злочинним шляхом" - передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено    
1061. Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   -755- Національний банк України
Пропонується доповнити Розділ VII "ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" новою статтею такого змісту: Стаття___. Незаконне розголошення або використання банківської таємниці (1) Незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, особою, якій ця інформація відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю чи на інших законних підставах або незаконне використання такої інформації, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великих розмірах інтересам держави, юридичним особам або громадянам, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років або штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або завдали матеріальної шкоди інтересам держави, юридичним особам або громадянам в особливо великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великих розмірах, якщо вона у двадцять і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Матеріальна шкода вважається завданою в особливо великих розмірах, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено   Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
1062. Стаття 204. Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів   -756- Президент України
Статтю 204 розділити на дві статті. В одній з них слід передбачити відповідальність за виготовлення чи збут підроблених грошей або цінних паперів, а в іншій - за виготовлення чи використання підроблених документів на переказ грошей чи засобів доступу до банківських рахунків. Це вимагається як суспільною небезпекою підроблення національної чи іноземної валюти, так i необхідністю підвищення відповідальності за такі діяння.  
Враховано   Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї  
    -757- Сергієнко О.І.
Предмет передбаченого ст. 204 злочину доповнити "білетами державних лотерей.  
Враховано    
    -758- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
З назви статті 204 та з диспозиції виключити слово "використання", після слова "рахунків" поставити кому, а слово "чи" поставити після слова "паперів" записавши "чи білетів державної лотереї" аналогічно в частині першій статті.  
Враховано    
    -759- Король В.М. (в.о. № 202)
У ст.203: а) слова "пересилка" замінити словом "пересилання", оскільки в інших статтях КК вживається саме такий термін; б) формулювання "документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків" замінити на формулювання "банківських платіжних інструментів", яка вживається у Законі "Про банки і банківську діяльність".  
Враховано частково    
1063. (1) Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монети, іноземної валюти, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів, -   -760- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Пропоную диспозицію статті 204 викласти в такій редакції: "... Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монетки, а також іноземної валюти"...  
Враховано частково   (1) Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, -  
1064. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.   -761- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 204 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
    -762- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.203 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" - у частині 1 верхню межу покарання встановити 6 років та передбачити штраф.  
Враховано частково    
1065. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -      (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -  
1066. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.   -763- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 204 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
    -764- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.203 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" - у частині 2 верхню межу покарання встановити 10 років, вилучити конфіскацію майна та передбачити штраф.  
Враховано частково    
1067. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -   -765- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.203 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" - частину 3 вилучити.  
Відхилено   (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -  
1068. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -766- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 204 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна вилучити.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
1069. Примітка. 1. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчинені у великому розмірі, якщо сума їх у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума їх у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.   -767- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
У примітці слово "їх" замінити словом "підробки".  
Враховано   Примітка. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1070. 2. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками та їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів. До документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжні повідомлення.   -768- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Пропоную нову статтю: Стаття Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та обладнанням для їх виготовлення. Підробка документів на переказ чи платіжних карток, - Карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна, Придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту або використання підроблених документів на переказ чи платіжних карток, а так само збут їх, Караються штрафом до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна, або без такої, Виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання обладнання для підроблення документів на переказ чи платіжних карток з метою його збуту або використання, а так само збут його, - Караються штрафом до тисячі неопдаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна, або без такої, Дії, передбачені частинами 1-3 цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, - Караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна, Дії передбачені частинами 1-3 цієї статті, вчинені організованою групою, - Караються позбавленям волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
Враховано   Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (1) Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).  
    -769- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.204 "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення" вилучити. Немає економічного підгрунтя.  
Відхилено    
1071. Стаття 205. Контрабанда   -770- Президент України
Статтю 205 "Контрабанда" викласти в редакції, запропонованій Президентом України у поданні від 11 лютого 2000 року. Проект закону у цьому питанні 2 листопада ц.р. прийнято Верховною Радою України у другому читанні.  
Враховано частково   Стаття 201. Контрабанда  
    -771- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Діяння передбачені статтею 205 "Контрабанда" потребують декрiмiналiзацiї (за виключенням контрабанди предметів вилучених з цивільного обігу), оскільки це питання повинно регулюватися переважно економічними важелями, крім цього частина таких дiянь охоплюється iншими статтями Проекту.  
Враховано частково    
    -772- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Ст. 204 доцільно закріпити такі кваліфікуючі ознаки складу злочину к вчинення контрабанди в особливо великому розмірі, визначивши його таким, коли вартість предметів контрабанди становить тисячу і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян; вчинення контрабанди з застосуванням насильства до особи, яка здійснює митний контроль. До переліку предметів контрабандної діяльності доцільно включити також підроблену валюту.  
Враховано частково    
    -773- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Доповнити диспозиції ст. 204 проекту КК положеннями стосовно відповідальності за вчинення контрабанди шляхом обманного використання документів чи засобів митного забезпечення (пломб, печаток та інші), а також шляхом умисного недекларування чи декларування не за своїм найменуванням, порушення зобов'язань про транзит. Практика митних органів засвідчує, що порушення зобов'язань про транзит (або "перерваний" транзит) є у більшості випадків латентною формою контрабанди, характерним і найпоширенішим способом діяльності організованих злочинних угруповань.  
Відхилено    
    -774- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Узгодити редакцію ст.204 з оновленою редакцією статті "Контрабанда" проекту Закону про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, внесеного на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні за реєстраційним номером 5088 від 14.02.2000р.  
Враховано частково    
1072. (1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв або валютних цiнностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, вiйськового озброєння та майна, матерiалiв і обладнання до зброї масового ураження, а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -   -775- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 205. Частину 1 після тексту "важливих сировинних товарів, щодо яких" доповнити текстом "законодавством".  
Враховано   (1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких законодавством встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -  
    -776- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Викласти диспозицію частини (1) статті 205 в наступній редакції: "(1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких законодавством встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -".  
Враховано    
    -777- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини першої статті 205 (Контрабанда) слово: "товарів" - вилучити. Замість слова "товарів" записати слова: "спирту чи горілчаних виробів або тютюну чи тютюнових виробів".  
Відхилено    
    -778- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
В ч.(1) сь.205 "Контрабанда" слово "товарів" замінити на слово "тютюнових та лікеро-горілчаних виробів".  
Відхилено    
1073. караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.   -779- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 205 покарання у вигляді позбавленням волі замінити покаранням у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.  
    -780- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Врахувати пропозиції у поправках №№418, 421 щодо зменшення санкцій покарання у статті 205.  
Відхилено    
1074. (2) Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -      (2) Ті ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
1075. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю предметів контрабанди та з конфіскацією майна.   -781- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
В санкції частини другої статті 205 слово "десяти" замінити словом "дванадцяти".  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.  
    -782- Кушніров М.О. (реєстр. картка № 367)
Доповнити статтю 205 третю частиною такого змісту: 3). Організація міждержавного угрупування з метою контрабанди або участь у такій організації, - карається позбавленням волі від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди з конфіскацією майна.  
Відхилено    
    -783- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 205 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до шести років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Відхилено    
1076. Примітка. Контрабанда товарiв або валютних цiнностей вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -784- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
З тексту примітки вилучити слова "або валютних цiнностей".  
Враховано   Примітка. Контрабанда товарiв вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1077. Стаття 206. Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю   -785- Президент України
У статі 206 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю  
    -786- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 206 слова "заняття підприємницькою діяльністю" замінити на слова "заняття господарською діяльністю". Ця зміна вноситься з метою узгодження Кримінального кодексу України з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 року.  
Враховано    
    -787- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У назву статті 206 добавити слова "та банківської".  
Враховано    
    -788- Сергієнко О.І.
Ст. 206. У назві статті слово "підприємницької" замінити словом "господарської". 541 Диспозицію ч. 1 статті доцільно викласти в редакції: "Здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва діяльності, що містить ознаки підприємницької, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це заподіяло істотну шкоду...".  
Враховано    
1078. 1) Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -   -789- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 206, частина 1. Після слів "діяльністю без" додати текст "передбаченої законом", після слів "якого передбачене" слово "законодавством" замінити словом "законом", текс "громадян, державним інтересам" замінити текстом "особи, територіальної громади, держави".  
Враховано частково   (1) Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльнсоті з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, -  
    -790- Король В.М. (в.о. № 202)
У ст.205 слова "здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької", замінити словами: "Систематична діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку, здійснювана без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності".  
Відхилено    
    -791- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини першої статті 206 (Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю) визначити поняття "істотної шкоди", що може бути заподіяна громадянам, державі чи окремим юридичним особам. Пропонується визначити істотну шкоду в розмірі понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Враховано частково    
    -792- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ч.(1) сю 206 "Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю" икласти у такій редакції: "(1) Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльнсоті з порушенням умов ліцензування, якщо це заподіяло істотну шкоду інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах".  
Враховано    
1079. карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.   -793- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 206 викласти в такій редакції: "карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано   карається штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
    -794- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 206 можливе покарання у вигляді виправних робіт та обмеженням волі - вилучити.  
Враховано частково    
1080. (2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -   -795- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 206, частина 2. Після слів "діяльністю без" додати текст "передбаченої законом", після слів "якого передбачене" слово "законодавством" замінити словом "законом", текс "громадян, державним інтересам" замінити текстом "особи, територіальної громади, держави".  
Враховано частково   (2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -  
    -796- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В частині 2 статті 206 після слів "або банківських операцій" додати слова "а також професійної діяльності на ринку цінних паперів".  
Враховано    
    -797- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Змінити частину 2 статті 206 проекту Кримінального кодексу України (реєстраційний №1029), прийнятого Верховною Радою України 14 вересня 2000 року, двома частинами такого змісту: "(2) Зайняття без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством, підприємницькою діяльністю, пов`язаною з одержанням від фізичних чи юридичних осіб грошей, майна або майнових прав без негайного надання їм відповідної компенсації, - карається штрафом від ста до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років обмеженням волі на строк до трьох років. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, або якщо вони завдали істотної шкоди інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років".  
Враховано частково    
    -798- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ч.(2) викласти у такій редакції: "(2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ, а також проведення лотерей без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, територіальної громади або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах".  
Враховано    
1081. карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.   -799- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Доповнити статтю 206 законопроекту частиною (3) такого змісту: "(3) Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без спеціального дозволу (ліценції), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов ліцензування, купівля промислового брухту у фізичних осіб, збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами, якщо це заподіяло істотну шкоду інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб або було пов`язано з отриманням доходу у великих розмірах, - карається штрафом від двохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п`яти років." охоплюється чю1 ст.206.  
Відхилено   карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
    -800- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 206 викласти в такій редакції: "карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано    
    -801- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 206 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.  
Враховано частково    
1082. Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -802- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 206 викласти в такій редакції: "Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Враховано   Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
    -803- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Примітку викласти у такій редакції: "Істотна шкода або отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".  
Враховано    
1083. Стаття 207. Зайняття забороненими видами підприємницької дiяльностi   -804- Президент України
У статі 207 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi  
    -805- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 207 слова "заняття підприємницькою діяльністю" замінити на слова "заняття господарською діяльністю". Ця зміна вноситься з метою узгодження Кримінального кодексу України з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 року.  
Враховано    
    -806- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 207.  
Враховано    
1084. (1) Зайняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, крiм випадкiв, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -   -807- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 207. Частину 1 після слів "спеціальна заборона", доповнити текстом "встановлена законом".  
Враховано   (1) Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, встановлена законом, крiм випадкiв, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -  
1085. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.   -808- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 207 можливе покарання у вигляді конфіскації майна - вилучити.  
Враховано   карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1086. (2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли iстотну шкоду охоронюваним законом iнтересам фiзичних осiб, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами пiдприємницької дiяльностi, -   -809- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 207, частина 2. Текст "фізичних осіб чи державним інтересам" замінити текстом "особи, територіальної громади, держави".  
Враховано частково   (2) Тi самi дiї, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами господарської дiяльностi, -  
    -810- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини другої статті 207 (Зайняття забороненими видами господарської діяльності) визначити поняття "істотної шкоди" охоронюваних законом інтересів громадян. Пропонується визначити розмір "Істотної" шкоди в розмірі понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Відхилено    
1087. караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.   -811- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 207 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років, конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково   караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв. Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
    -812- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 207 покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі.  
Враховано    
    -813- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Доповнити розділ VII статтею в такій редакції: Стаття... Перешкоджання заняттю підприємницькою діяльностю (1) Неправомірна відмова в реєстрації підприємства або у виданні спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до трьох років.  
Відхилено    
    -814- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.207 "Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi" доповнити приміткою такого змісту: "Примітка: Істотна шкода має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Враховано частково    
1088. Стаття 208. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними   -815- Президент України
Назву статті 208 доповнити після слів "спиртних напоїв" словами "домашнього виготовлення".  
Відхилено    
    -816- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 208. Назву статті викласти у редакції: "Незаконні виготовлення і торгівля спиртними напоями".  
Відхилено    
    -817- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Стаття 208. Виключити, як таку, відповідальність за яку не є предметом регулювання Кримінального Кодексу.  
Відхилено    
    -818- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 208 вилучити.  
Враховано    
    -819- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст. 208 вилучити.  
Враховано    
1089. Виготовлення з метою продажу або зберігання з цією метою самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього приготування, або виготовлення з метою продажу апаратів для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами,-   -820- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В диспозиції статті добавити слово "незаконне".  
Відхилено    
    -821- Білас І.Г. (в.о. № 120)
В частині першій ст.208 вилучити слова "домашнього приготування".  
Відхилено    
1090. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.   -822- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 208 можливе покарання у вигляді позбавлення волі - вилучити. Передбачити не конфіскацію майна, а конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.  
Відхилено    
    -823- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції статті 208.  
Враховано    
1091. Стаття 209. Незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів   -824- Король В.М. (в.о. № 202)
Назву статті 209 викласти у наступній редакції: "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".  
Враховано   Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів  
    -825- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Статтю 209 або включити або у санкції замінити позбавлення волі на обмеження волі і вилучити конфіскацію майна.  
Враховано    
    -826- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 209.  
Враховано    
1092. (1) Незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -   -827- Президент України
У частині першій статті 209 використати поняття, вжиті в Законі України "Про державне регулювання виробництва i торгівлі спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями i тютюновими виробами".  
Відхилено   (1) Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -  
    -828- Король В.М. (в.о. № 202)
Доповнити частину першу статті 209 після слова "збут" словами "чи транспортування з метою збуту".  
Враховано    
    -829- Сергієнко О.І.
Частину першу статті 209 викласти в такій редакції: Незаконне виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів.  
Враховано частково    
1093. карається штрафом від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої.   -830- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 209 викласти в такій редакції: "карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої".  
Враховано частково   карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.  
    -831- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 209 можливе покарання у вигляді позбавленням волі і можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано    
    -832- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.209 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" - у частинах 1, 2, 3 передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено    
1094. (2) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за частиною першою цієї статті, -   -833- Президент України
У частині другій статті 209 слова "за частиною першою цієї статті " слід замінити словами "за цією статтею".  
Враховано   (2) Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -  
    -834- Король В.М. (в.о. № 202)
У ч.2 статті 209 слова "шляхом відкриття підпільних цехів" виключити, доповнити словом "незаконне".  
Враховано частково    
1095. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна.   -835- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 206 викласти в такій редакції: "карається штрафом від тисячу до двох тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк до трьох років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна".  
Враховано   карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення..  
    -836- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 209 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років, конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1096. (3) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), які несуть загрозу для життя і здоров'я людей або призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -   -837- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину (3) статті 209 викласти в такій редакції: "Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконне збування таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -".  
Враховано   (3) Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконне збування таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -  
1097. карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилучення та знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна.   -838- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини третьої статті 206 викласти в такій редакції: "карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі від трьох до п'яти років з вилучення та знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна".  
Відхилено   карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення..  
    -839- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 209 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років, конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1098. Стаття 210. Фіктивне підприємництво   -840- Президент України
У статі 210 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Відхилено   Стаття 205. Фіктивне підприємництво  
    -841- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Взагалі краще змінити і назву статті на термін "лжепідприємництво", а саму статтю викласти в редакції: (1) Створення або придбання суб'єктів господарської діяльності без наміру здійснення ними статутної господарської діяльності, - карається... (2) Створення або придбання суб'єктів господарської діяльності, вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності чи відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом, а так само укладання від імені суб'єкта господарської діяльності фіктивних угод чи прийняття інших зобов'язань без наміру їх виконання, - караються... (3) Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони чинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам чи потягти інші тяжкі наслідки, - караються...".  
Враховано частково    
    -842- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ст.210 ч.(1) вилучити.  
Враховано частково    
1099. (1) Фiктивне пiдприємництво, тобто створення або придбання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi без намiру здiйснювати статутну діяльність, а також укладання службовими особами або власниками дiючих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi господарських чи фiнансових угод без намiру їх виконання, а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності, -   -843- Сергієнко О.І.
Ст. 210 викладена (сформульована) редакційно невдало. 562 Диспозицію ч.1 ст. 210 слід сформулювати в такій редакції: (1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати статутну діяльність чи з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання...".  
Враховано   (1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, -  
    -844- Король В.М. (в.о. № 202)
У диспозиції ст.210 слова "а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності" виключити, оскільки вони уже вжиті у тексті статті і має місце дублювання.  
Враховано    
    -845- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини першої статті 210 слова: "а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання, а також вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності" - вилучити.  
Враховано частково    
    -846- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 210, частина 1. Після тексту "шкоду держави", додати текстом "територіальній громаді", а текст "особам або громадянам" замінити текстом "чи фізичним особам".  
Враховано частково    
    -847- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 1 статті 210 після слів "без наміру здійснювати статутну діяльність" поставити крапку.  
Відхилено    
    -848- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини першої статті 210 (Фіктивне підприємництво) слова: " без наміру здійснювати статутну діяльність чи" та " а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання, " - вилучити.  
Враховано частково    
    -849- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У ст.210 "Фіктивне підприємництво" ч.(1) викласти у такій редакції: "(1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона".  
Відхилено    
    -850- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.210: виключити слова "без наміру здійснювати статутну діяльність чи" ,  
Враховано    
    -851- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
а також слова "а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання".  
Відхилено    
1100. караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.   -852- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 210 викласти в такій редакції: "караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Відхилено   караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
    -853- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 210 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі, можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1101. (2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матерiальну шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -   -854- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій частини (2) статті 210.  
Враховано   (2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матерiальну шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -  
1102. караються позбавленням волi на строк від трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.   -855- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 210 викласти в такій редакції: "караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої".  
Відхилено   караються позбавленням волi на строк від трьох до п'яти рокiв.  
    -856- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 210 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років, можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1103. Примiтка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.   -857- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 210. Фіктивне підприємство Примітку до статті викласти в редакції: Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.  
Враховано частково   Примiтка. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
    -858- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 210 викласти в такій редакції: "Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у три тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
    -859- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Доцільно передбачити кримінальну відповідальність за створення або фактичне використання діючих громадських організацій, благодійних фондів, Інших неприбуткових організацій, які не мають права безпосередньо здійснювати підприємницьку діяльність, для прикриття незаконної підприємницької діяльності, здійснення заборонених видів діяльності чи легалізації коштів, здобутих незаконним, в тому числі злочинним, шляхом, а так само за використання коштів, одержаних в якості членських, цільових та інших внесків, благодійних пожертвувань тощо не у відповідності з їх цільовим призначенням.  
Відхилено    
    -860- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У Примітці до статті 210 (Фіктивне підприємництво) замість слова: "п'ятдесят" записати слово "двісті".  
Враховано    
    -861- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
В примітці до ст.210 слово "п'ятдесят" змінити на слово "двісті".  
Враховано    
1104. Стаття 211. Протидія законній підприємницькій діяльності   -862- Президент України
У статі 211 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності  
1105. (1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -   -863- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Диспозицію статті 211частини першої викласти в такій редакції: (1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, чи укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодженням чи знищенням їх майна за відсутності ознак вимагання, або будь-які інші зазнаки незаконні дії, що перешкоджають законній підприємницькій діяльності, -  
Враховано частково   (1) Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -  
    -864- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 211. Слово "перестати" замінити на слово "припинити", а слова "укласти угоду, виконання..." замінити словами "укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається...".  
Враховано    
1106. караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.   -865- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 211 покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до трьох років, можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.  
Враховано   караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1107. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -      (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -  
1108. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.   -866- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 211 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років, можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
    -867- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Санкцію частини (2) статті 211 доповнити іншими видами покарань.  
Відхилено    
1109. (3) Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -   -868- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 211 "Протидія законній господарській діяльності" - у частині 3 замість слів "або службовою особою" записати "державним службовцем".  
Відхилено   (3) Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -  
1110. караються позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.   -869- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 211покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років, конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
    -870- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Доповнити статтю приміткою наступного змісту: Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.  
Враховано    
1111. Стаття 212. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi   -871- Президент України
У статі 212 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 207. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi  
1112. (1) Ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або осіб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законодавством строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -   -872- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 212, частина 1. Після тексту "у передбаченні" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   (1) Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або осіб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законом строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -  
    -873- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 1 статті 212 слід підкреслити, що мова йде про виручку, яка отримана від нерезидента. Бо карають зараз за "виручку", яка ще не одержана.  
Відхилено    
    -874- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Король В.М. (в.о. № 202)
Ст. 212. Слова "а також приховування..." замінити словами "а також приховування такої валютної виручки чи валютної виручки, одержаної на території України на законних підставах...".  
Відхилено    
    -875- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частину першу статті 212 розпочати словом: "умисне". Вставити слово "умисне" між словами: "а також" та "приховування".  
Враховано    
    -876- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ч.(1) ст.212 вилучити.  
Відхилено    
1113. караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.   -877- Білас І.Г. (в.о. № 120)
карається штрафом у розмірі від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
Враховано   карається штрафом у розмірі від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
    -878- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 212 викласти в такій редакції: "караються штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано    
    -879- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 212 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.  
Враховано    
    -880- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 212 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" - у частинах 1, 2, 3 передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено    
1114. (2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмiрах -   -881- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У диспозиції частини другої статті 212 між словами: "а також" та "ухилення" і "або" та "приховування" вставити слово "умисне". Ст. 212 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" - у частині 2 додати слова "або в особливо великих розмірах". 2  
Враховано   (2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також умисне ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмiрах -  
1115. караються обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна чи без такої.   -882- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 212 викласти в такій редакції: "караються штрафом від тисячу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої".  
Відхилено   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до трьох років.  
    -883- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 212 покарання у вигляді обмеженням або позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано    
    -884- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій частини (2) і (3) статті 212.  
Враховано    
1116. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -   -885- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 212 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" - частину 3 вилучити.  
Відхилено   (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -  
1117. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.   -886- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини третьої статті 212 викласти в такій редакції: караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.  
Відхилено   караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.  
    -887- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 212 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1118. Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).   -888- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
У пункті першому примітки статті 212 слово "тисячу" замінити словами "п'ять тисяч".  
Відхилено   Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).  
1119. 2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).   -889- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
У пункті другому примітки статті 212 слова "три тисячі" замінити словами "десять тисяч". 2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у десять тисяч і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України, на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).  
Відхилено   2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).  
    -890- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Доповнити примітку статті 212 пунктом третім наступного змісту: "3. Особа не притягається до кримінальної відповідальності, а порушена кримінальна справа підлягає припиненню, у випадку, якщо особа добровільно повернула виручки в Україну та сплатила встановлені законодавством податки та передбачені законодавством фінансові санкції".  
Відхилено    
    -891- Національний банк України
Пропонується наступна редакція статті 212: "Стаття 212. Порушення порядку розрахунків в іноземній валюті (1) Порушення порядку розрахунків в іноземній валюті, встанровленого законодавством України, що полягає у ненадходженні виручки в іноземній валюті, отриманого від експорту товару, а саме продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), а так само неповерненні іноземної валюти за частково виконаними або невиконаними імпортними операціями на умовах відстрочення поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, з метою приховування іноземної валюти за межами України або ухилення від своєчасного надходження (повернення) іноземної валюти, вчинене посадовими особами юридичних осіб або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, чи за їх дорученням іншими особами, - караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до одного року. (2) Ті самі дії, вчиненні повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна чи без такої з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до трьох років. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до п'яти років. Примітка: 1. Злочин, передбачений цією статтею визнається вчиненим у великому розмірі, якщо сума коштів в дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великому розмірі, якщо ця сума коштів у п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в перерахунку у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленому Національним банком України, на останній день строку, передбаченого для повернення іноземної валюти з-за кордону).  
Відхилено    
1120. Стаття 213. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв   -892- Президент України
У статі 213 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 208. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв  
1121. (1) Незаконне відкриття або використання без дозволу Національного банку України за межами України приватних валютних рахунків, або валютних рахунків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, вчинені службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, -   -893- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Король В.М. (в.о. № 202)
Ст. 213. Диспозицію ч.1 статті викласти в редакції: "незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України, якщо одержання такої ліцензії є обов'язковим, а так само незаконне розміщення валютних коштів на рахунках і вкладах за межами України. - ", або ж сформулювати так, як вона була сформульована у проекті КК у грудні 1999р.  
Враховано частково   (1) Незаконне, з порушення порядку встановленого законом, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, -  
    -894- Сергієнко О.І.
Диспозицію частини (1) статі 213 викласти в такій редакції: "(1) Незаконне, з порушення порядку встановленого Національним банком України, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, -".  
Враховано    
    -895- Король В.М. (в.о. № 202)
У частині першій статті 213 слова "приватних валютних рахунків" необхідно замінити словами "валютних рахунків фізичних осіб", що відповідатиме існуючій законодавчій практиці.  
Враховано    
    -896- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Диспозицію частини першої статті 213 (Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків) викласти у редакції: "Незаконне, з порушенням порядку встановленого законодавством України, відкриття або використання за межами України валютних рахунків юридичних осіб, що зареєстровані на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, -"  
Враховано частково    
    -897- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У стю213 "Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв" ч. (1) викласти в такій редакції: "(1) Незаконне, з порушення порядку встановленого законом, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, які зареєстровані на території України, вчинене службовою особою такої юридичної особи або за її дорученням іншою особою".  
Враховано частково    
    -898- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.213, ч.(1): викласти в такій редакції: "Незаконне, з порушенням порядку, встановленому законом, відкриття або використання за межами України валютних рахунків юридичних осіб, які зареєстровані на території України, вчинене службовою особою такої юридичної особи або за її дорученням іншою особою".  
Враховано частково    
    -899- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Ч.(1) ст.213 вилучити.  
Відхилено    
1122. караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією майна або без такої.   -900- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 213 можливе покарання у вигляді позбавленням волі та можливу конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.  
1123. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -      (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -  
1124. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -901- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 213 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.  
    -902- Національний банк України
Пропонується наступна редакція статті 213: "Стаття 213. Незаконне відкриття та\або використання рахунків за межами України Відкриття та\або використання рахунків в іноземній валюті та\або валюті України без ліцензії Національного банку України за межами України посадовими особами юридичних осіб незалежно від форм власності або фізичними особами, які є громадянами України і постійно проживають на її території, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, чи за їх дорученням іншими особами, у разі, коли отримання ліцензії Національного банку передбачено законодавством України, - караються штрафом від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до одного року".  
Враховано частково    
    -903- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.213 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі; додати покарання у вигляді обмеження волі до 5 років; передбачити штраф.  
Відхилено    
1125. Стаття 214. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом   -904- Президент України
У статі 214 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Відхилено   Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом  
    -905- Кінах А.К. (в.о. № 128)
В назві статті 214 слово "злочинним" замінити на слово "незаконним" та внести відповідні зміни в диспозицію цієї статті.  
Відхилено    
    -906- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 214 викласти в редакції: "Здійснення фінансових операцій шляхом укладення угод або інших дій з коштами або майном, здобутими завiдомо незаконним шляхом, використання таких коштів чи майна для здійснення господарської дiяльностi або створення організованих груп в Українi чи за її межами для надання таким доходам легального статусу - карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або стосовно коштів чи майна у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої. Примітка: Під коштами, здобутими незаконним шляхом, слід розуміти національну валюту та іноземну валюту готівкою та на рахунках в установах банків, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви тощо), номінал яких виражено в національній або іноземній валюті, цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі тощо), номінал яких виражено в національній або іноземній валюті, дорогоцінні камені, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, гаранти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті або інших дорогоцінних металах чи дорогоцінних каменях. Під великим розміром коштів чи майна, здобутих незаконним шляхом, слід розуміти суму коштів (майна), яка у тисячу i більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
1126. Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом, -   -907- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Викласти статтю 214 в наступній редакції: "Умисне вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, а також умисне використання зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом, -  
Враховано частково   (1) Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, -  
    -908- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У ст.214 "Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом" ч. (1) ст. викласти у такій редакції: "(1) Умисне вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом у зазначених розмірах".  
Відхилено    
1127. караються штрафом вiд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.   -909- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
караються штрафом від тисячу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна".  
Відхилено   караються штрафом вiд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, або позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфiскацiєю грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом та конфіскацією майна.  
    -910- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 214 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити. передбачити конфіскацію грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом.  
Враховано частково    
    -911- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 214 "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" - у частинах 1 і 3 вилучити конфіскацію майна як вид покарання та передбачити штраф у розмірі, не меншому, ніж незаконно отриманого доходу та майна.  
Враховано частково    
    -912- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч.(1) ст.214 покарання у вигляді обмеження волі передбачити до трьох років. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити".  
Відхилено    
    -913- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфiскацiєю грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом та конфіскацією майна.  
Враховано    
    -914- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 214 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити. передбачити конфіскацію грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом.  
Враховано частково    
    -915- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 214 "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" - у частині 2 покарання обмежити 6 роками позбавлення волі.  
Відхилено    
    -916- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Частину (2) статті 214 викласти у такій редакції: "(2) Ті самі дії, вчинені повторно або у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб". У санкції передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Доповнити статтю приміткою такого змісту: "Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, які в десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
1128. Стаття 215. Порушення законодавства про бюджетну систему України      Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему України  
1129. (1) Використання службовою особою бюджетних коштів не відповідно до їх цільового призначення або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, -   -917- Президент України
У статті 215 слова " не відповідно до їх цільового призначення" замінити словами "усупереч їх цільовому призначенню".  
Враховано   (1) Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, -  
1130. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.   -918- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У ст.215 "Порушення законодавства про бюджетну систему України" у санкції ч.(1) можливе покарання в обмеженні волі на строк до трьох років вилучити.  
Відхилено   караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.  
1131. (2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -      (2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -  
1132. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.   -919- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
У санкції частини другої статті 215 слова "або без такої" необхідно вилучити, оскільки, на нашу думку, порушення службовою особою законодавства про бюджетну систему України, вчинене в особливо великих розмірах або повторно не сумісне з подальшим перебуванням такої особи на службі.  
Враховано   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -920- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 215 "Порушення законодавства про бюджетну систему України" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.  
Відхилено    
    -921- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч.(2) передбачити покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років вилучити.  
Відхилено    
1133. Примітки: 1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.      Примітки: 1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.  
1134. 2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.   -922- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Частину 2 статті 215 примітки викласти у наступні редакції: 2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 Кодексу вважається сума, що в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
Враховано   2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в тисчу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
    -923- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У абзацах 2 примітки до статті 215 слово "триста" змінити на слова "тисячу".  
Враховано    
1135. 3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.   -924- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У абзаці 3 примітки до статті 215 слово "тисячу" змінити на слова "п'ять тисяч".  
Враховано частково   3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1136. Стаття 216. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку   -925- Президент України
У статті 216 слово "нормативних" замінити словом "нормативно-правових".  
Враховано   Стаття 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку  
    -926- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 216. Після слова "нормативних" доповнити словами "або розпорядчих".  
Враховано    
    -927- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.216 вилучити, т.я передбачений нею состав злочину "Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку" поглинається іншими составами злочинів, передбачених проектом, в тому числі составами злочинів у сфері службової діяльності.  
Відхилено    
1137. (1) Видання службовою особою нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -   -928- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 216 з проекту вилучити.  
Відхилено   (1) Видання службовою особою нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -  
    -929- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Розглянути поправку №528 щодо вилучення з проекту Кодексу статті 216 (Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які замінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку).  
Відхилено    
1138. карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.      карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1139. (2) Ті ж самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -      (2) Ті самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -  
1140. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -930- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 216 "Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі та передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1141. Стаття 217. Умисна несплата податків і зборів   -931- Президент України
У статті 217 відтворити статтю 148-2 чинного КК.  
Враховано частково   Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів  
    -932- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 217 проекту Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: "Стаття 217. Умисна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів.  
Враховано частково    
    -933- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Назву і диспозицію статті 217 викласти в редакції: Стаття 217. Умисна несплата податків зборів, інших обов'язкових платежів.  
Враховано частково    
    -934- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Викласти статтю 217 в наступній редакції: "Стаття 217. Злісне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.  
Враховано частково    
    -935- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Назву і диспозицію статті 217 викласти в редакції: Стаття 217. Умисна несплата податків зборів, інших обов'язкових платежів.  
Відхилено    
    -936- Тігіпко С.Л.
Кінах А.К. (в.о. № 128)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Статтю 217 викласти в наступній редакції: "Стаття 217. Умисна несплата податків, зборів, інших обов`язкових платежів (1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах,- карається штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до одного року. (2) Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб або якщо вони призвели до не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах,- карається штрафом від п`ятисот до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк до п`яти років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років. Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язковий платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов`язкових платежів, які в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Звільняється від кримінальної відповідальності у вчинені злочину, передбаченого цією статтею, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством".  
Враховано частково    
    -937- Тігіпко С.Л.
Кінах А.К. (в.о. № 128)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В статті передбачити посилення майнової відповідальності за ухилення від оподаткування та звуження застосування покарань, пов`язаних з позбавленням волі.  
Враховано    
    -938- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 217 кодексу України викласти в наступній редакції: "Стаття 217. Умисна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів (1) Умисна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподаткування, вчинена службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. (2) Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються штрафом від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої. (3) Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за умисну несплату податків, зборів (обов'язкових платежів) або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в триста i більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят i більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в три тисячі i більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Враховано частково    
    -939- Король В.М. (в.о. № 202)
Назву статті 217 Кримінального кодексу необхідно доповнити словами "та неподаткових платежів".  
Відхилено    
    -940- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 217.  
Враховано    
    -941- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Стаття 217-2. Умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів 1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених законом про систему оподаткування, вчинене посадовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi, або фізичною особою, протягом року після накладання адміністративного стягнення за таке ж порушення, або якщо такі діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається накладанням штрафу у розмірах до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого. 2) Ті самі дiяння, скоєні особою, раніше судимою за ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, або за попередньою змовою з посадовими особами контролюючих органів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштiв до бюджетiв чи державних цiльових фондiв у великих розмiрах, - караються накладанням штрафу у розмірах до півтори тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв із конфіскацією майна або без такого, з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв чи без такого. 3) Дiяння, передбачені частинами 2 цієї статті, якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштiв до бюджетiв чи державних цiльових фондiв в особливо великих розмiрах, - караються накладанням штрафу у розмірах до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років із конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв чи без такого. Примiтка: Не підпадаються під визначення умисного ухилення від оподаткування діяння посадових осіб підприємств, організацій та установ, а також фізичних осіб, які виразилися у поданні податкових декларацій або розрахунків, що містять невірний розрахунок суми податкових зобов'язань внаслідок арифметичних чи методологічних помилок або невірного трактування норм податкового законодавства. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які у три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; Під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які у шість тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які у десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; Звільняється від кримінальної або адміністративної відповідальності посадова особа, яка до або протягом досудового слідства добровільно заявляє про факт умисного ухилення від сплати податку, збору та інших обов'язкових платежів та про осіб які змусили таку посадову здійснити таке ухилення або сприяти йому, якщо злочинність дій останніх буде доведена судом. в Кодексі вживається адміністративна преюдиція.  
Відхилено    
    -942- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
В назві та дипозиції ст.217 термін "ухилення від сплати" замінити поняттям "умисна несплата".  
Враховано    
1142. (1) Умисна несплата податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форм власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -   -943- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
(1)Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, якщо до такої особи протягом року було застосовано адміністративне стягнення за аналогічні дії, або фізичною особою, до якої протягом року було застосовано адміністративне стягнення за аналогічні дії, шляхом умисного неподання податкових декларацій та розрахунків або приховання (заниження) об'єктів оподаткування, якщо ці дії призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -  
Враховано частково   (1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -  
    -944- Тігіпко С.Л.
Кінах А.К. (в.о. № 128)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині першій статті 217 перед словом "ухилення" необхідно додати "умисне", слово "учинене" необхідно замінити на "вчинене", а фразу "...Якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів..." треба змінити на "...якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів...".  
Враховано частково    
    -945- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У статті 217 диспозицію частини першої розпочати словом: "умисне".  
Враховано    
    -946- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - у частині 1 перед словом "ухилення" необхідно додати "умисне", слово "учинене" необхідно замінити на "вчинене", а фразу "… Якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів…" треба замінити на "…якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".  
Враховано    
    -947- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиціях частин першої та третьої статті 217 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) слова: "ненадходження в установлені законом строки" - вилучити, замість цих слів написати слова: "фактичного ненадходження".  
Враховано    
    -948- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ч.(1) ст. 217 викласти у такій редакції: "(1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".  
Враховано    
    -949- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.217, ч. (1): викласти у такій редакції: "Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, учинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".  
Враховано    
1143. карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.   -950- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Відхилено   карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
    -951- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 217 можливе покарання у вигляді виправних робіт - вилучити.  
Відхилено    
    -952- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У санкції ч. (1) ст.217 можливе покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років вилучити.  
Враховано    
    -953- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У санкції ч. (1) можливе покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років вилучити.  
Враховано    
1144. (2) Ті самі дiяння, вчинені за попередньою змовою групою осiб або повторно, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -   -954- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
(2) Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -  
Враховано частково   (2) Ті самі дiяння, вчинені за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -  
    -955- Тігіпко С.Л.
Кінах А.К. (в.о. № 128)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У частині другій проекту статті 217 КК "попередньою змовою" треба замінити на "попереднім зговором".  
Відхилено    
    -956- Тігіпко С.Л.
Кінах А.К. (в.о. № 128)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Необхідно також виключити слово "повторно" тому, що частина третя статті передбачає таку обтяжуючу ознаку як "особа раніше судима".  
Враховано    
    -957- Король В.М. (в.о. № 202)
В частині 2 статті слово "чи" замінити словом "та/або".  
Відхилено    
    -958- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У диспозиції частини другої статті 217 слова: "вчинені за попередньою змовою групою осіб, або" - вилучити.  
Відхилено    
    -959- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ч.(2) ст.217 викласти у такій редакції: "(2) Ті самі дiяння, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах,- караються штрафом від п'ятисот до однієї тисчі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв".  
Враховано частково    
    -960- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ч.(2) викласти у такій редакції: "(2) Ті самі діяння, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посади займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Враховано частково    
1145. караються штрафом від п'ятисот до однiєї тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.   -961- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. в іншій редакції  
Враховано   караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
    -962- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
В санкції частини (2) статті 217 замість слів "однієї тисячі" записати слова "двох тисяч".  
Враховано    
    -963- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 217 можливе покарання у вигляді позбавленням волі та конфіскації майна - вилучити.  
Враховано частково    
    -964- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі і передбачити покарання у вигляді обмеження волі до 5 років та передбачити штраф як додаткове покарання.  
Відхилено    
    -965- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини другої статті 217 викласти у редакції: " караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Відхилено    
1146. (3) Дiяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -   -966- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
(3) Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -  
Враховано   (3) Дiяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -  
    -967- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину 3 після слів "обов'язкових платежів" доповнити словами "та неоподаткових платежів" і замінити в тексті слово "чи" на "та/або".  
Враховано частково    
    -968- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 217. Частину 3 виключити  
Відхилено    
    -969- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - у частині 3 замість слів "раніше засудженого за ухилення…інших обов'язкових платежів" записати слово "повторно"; покарання обмежити 5 роками позбавлення волі та передбачити штраф як додаткове покарання.  
Відхилено    
    -970- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У ч. (3) слова "призвели до ненадходження до бюджетів" змінити на слова "призвели до фактичного ненадходження до бюджетів".  
Враховано    
    -971- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ч. (3): слова "призвели до ненадходження до бюджетiв" замінити на слова "призвели до фактичного ненадходження до бюджетів".  
Враховано    
1147. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.   -972- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.  
Відхилено   караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв із конфiскацiєю майна. (4) Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності, сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).  
    -973- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Санкцію частини третьої статті 217 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.  
Відхилено    
    -974- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Санкцію ч.(3) викласти у такій редакції: "караються обмеженням волi до п'яти рокiв або позбавленням волі на той же строк та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв".  
Відхилено    
    -975- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Санкцію ч. (33) викласти у такій редакції: "караються обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі на той же строк та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".  
Відхилено    
    -976- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Примітку статті 217 "Умисна несплата податків i зборів" доповнити наступним: Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно, до порушення кримінальної справи щодо неї, оголосила про такі діяння, сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).  
Враховано частково    
    -977- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 217 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
    -978- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В частині четвертій статті 217 слово: "вперше" - вилучити. Замість слів: "частиною першою" записати слова: "частинами першою та другою" і далі по тексту.  
Враховано    
    -979- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У ч. (4) після слів "частиною першою" доповнити слова "та другою".  
Враховано    
    -980- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ч.(4): після слів "частиною першою" доповнити слова "та другою".  
Враховано    
1148. Примiтка: Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в триста i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), які в сімсот п'ятдесят i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі i бiльше разiв перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -981- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Примітку до статті 217 викласти в редакції: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в п'ятсот і більше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
Враховано частково   Примiтка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
    -982- Тігіпко С.Л.
Кінах А.К. (в.о. № 128)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Абзац другий примітки пропонується викласти в наступній редакції: "Звільняється від кримінальної відповідальності за вчиненні злочину, передбаченого частинами 1 або 2 цієї статті, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату таких податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством". в частині 4  
Враховано    
    -983- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Примітку до статті 217, "Умисна несплата податків і зборів", викласти в такій редакції: "Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Враховано частково    
    -984- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в двадцять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ятдесят тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Не може вважатися винною у вчиненні злочину та притягатись до кримінальної відповідальності передбаченої цією статтею, особа, яка після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів добровільно сплатила у повному обсязі такі податки, збори чи інші обов'язкових платежів, а також сплатила у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством."  
Враховано частково    
    -985- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Значним розміром коштів запропоновано вважати суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, великим розміром - в сімсот п'ятдесят і більше, а особливо великим - в дві тисячі п'ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
Враховано    
    -986- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - абзац другий примітки викласти в наступній редакції: "Звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого частинами 1 і 2 цієї статті, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату таких податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством".  
Враховано частково    
    -987- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У Примітці до статті 217 слова: "П'ятсот", "півтори тисячі" та "три тисячі" - вилучити. Замість них відповідно записати: "три тисячі", "П'ять тисяч" та "десять тисяч".  
Враховано частково    
    -988- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У примітці до статті слова "п'ятсот", "півтори тисячі" та "три тисячі" змінити відповідно на слова "три тисячі", "п'ять тисяч" та "десять тисяч".  
Враховано частково    
    -989- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Примітка до статті: слова "п'ятсот", "півтори тисчі" та "три тисячі" замінити відповідно на слова "три тисячі", "п'ять тисяч" та "десять тисяч".  
Враховано частково    
1149. Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності   -990- Президент України
Статтю 218 виключити.  
Враховано    
    -991- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 218 виключити  
Враховано    
    -992- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Виключити з Особливої частини Кримінального кодексу України ст. 218 "Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності" і ст. 219 "Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності".  
Враховано    
    -993- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності - виключити  
Враховано    
    -994- Король В.М. (в.о. № 202)
Необхідне внести до проекту кодексу статтю 218, якою передбачити відповідальність за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності у редакції прийнятій у другому читанні, що дозволить вирішити існуючу правову колізію. В диспозиції статті 218 доцільно внести доповнення, зокрема, після слова "угод" поставити кому та записати "удаваних угод", далі за текстом.  
Відхилено    
1150. (1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, -   -995- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
"Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності (1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. (2) Ті ж діяння, вчинені особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."  
Відхилено    
1151. карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.       
1152. (2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -       
1153. караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.       
1154. Стаття 219. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності   -996- Президент України
Статтю219 виключити.  
Враховано    
1155. (1) Необережна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою фізичною особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -   -997- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
В частині першій статті 219 після слів "яка зобов'язана їх сплачувати" доповнити словами "вчинене особою, що попереджалась у встановленому порядку про необхідність сплати податків" і далі по тексту.  
Відхилено    
    -998- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 219. Що таке "необережна несплата"? Слова "необережна несплата" доцільно замінити словами "несплата з необережності".  
Відхилено    
1156. карається штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.   -999- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 219 викласти в такій редакції: "карається штрафом у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено    
1157. (2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -       
1158. караються штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років.   -1000- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 219 викласти в такій редакції: караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років.  
Відхилено    
1159. Примітка. У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.   -1001- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Примітку до статті 219 викласти у такій редакції: У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. стаття виключена  
Відхилено    
    -1002- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 219 викласти в такій редакції: "У статті 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в три тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Не може вважатися винною у вчиненні злочину та притягатись до кримінальної відповідальності передбаченої цією статтею, особа, яка після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів добровільно сплатила у повному обсязі такі податки, збори чи інші обов'язкових платежів, а також сплатила у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством". стаття виключена  
Відхилено    
1160. Стаття 220. Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів   -1003- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 220 виключити  
Враховано    
    -1004- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 220 Проекту виключити, з огляду на те, що склад цього злочину охоплюється диспозицією статті 207 "Зайняття забороненими видами підприємницької діяльності".  
Враховано    
    -1005- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Назву статті 220 викласти в такій редакції: "Стаття 220. Завідомо незаконне переведення в готівку безготівкових коштів  
Відхилено    
    -1006- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 220 з проекту вилучити.  
Враховано    
    -1007- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 218 "Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів" - вилучити. Обгрунтування: метою незаконного переведення коштів з безготівкових коштів до готівкових є ухилення від оподаткування і карати потрібно саме за це.  
Враховано    
    -1008- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 218 "Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів", вилучити. Не має економічного сенсу, не призводить до порушень у сфері оподаткування. Зазначені правовідносини регулюються цивільним законодавством, а спори щодо визнання угод "мнимими" вирішуються судами (арбітражними) судами.  
Враховано    
    -1009- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.218 - виключити.  
Враховано    
    -1010- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 218 вилучити.  
Враховано    
1161. (1) Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -   -1011- Президент України
У статті 220 слово "фіктивних" слід замінити словом "мнимих".  
Враховано    
    -1012- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Диспозицію статті 220, після слів "фіктивних угод" доцільно доповнити словами "чи будь-якими іншими незаконними способами".  
Враховано    
    -1013- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Частину першу статті 220 викласти в такій редакції: (1) Завідомо незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -  
Відхилено    
    -1014- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Стаття 220 Диспозицію частини першої статті 220 викласти у редакції: Переведення в готівку безготівкових коштів шляхом використання фіктивних угод, -  
Враховано частково    
    -1015- Національний банк України
Пропонується частину першу статті 220 викласти у такій редакції: "Переведення у готівку безготівкових коштів будь-якою особою з використанням мнимих, удаваних угод, а також угод, укладених з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, якщо ці діяння пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом".  
Відхилено    
1162. карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років.   -1016- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 220 викласти в такій редакції: карається штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Відхилено    
1163. (2) Ті ж дії, вчинені за попереднім змовою групою осіб, або у великих розмірах, -       
1164. караються виправними роботами строком до двох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з конфіскацією майна чи без такої.   -1017- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 220 викласти в такій редакції: "карається штрафом у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років, з конфіскацією майна чи без такої".  
Відхилено    
1165. (3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за такі ж діяння або якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -       
1166. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.   -1018- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини третьої статті 220 викласти в такій редакції: "караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна".  
Відхилено    
    -1019- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
В санкції частини (2) статті 220 слово "позбавленням" замінити на "обмеженням".  
Відхилено    
1167. Примітка. Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.   -1020- Кінах А.К. (в.о. № 128)
В примітці статті 220 слово "двісті" замінити на слово "триста" та внести відповідні зміни в диспозицію цієї статті.  
Відхилено   Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (1) Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту - карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин. (2) Дії, передбачені чистиною першої цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
    -1021- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 220 викласти в такій редакції: "Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
    -1022- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Проект Кримінального Кодексу України доповнити статтею 221 такого змісту: "Стаття 221. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, якщо за ці дії протягом року застосувалися заходи адміністративного стягнення карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені чистиною першої цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років або штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано частково    
1168. Стаття 221. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   -1023- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Статті проекту 221-470 відповідно вважати 222-471.  
Враховано   Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  
1169. Ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -   -1024- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 221. Після слів "Ухилення від" доповнити текстом "передбачених законом".  
Враховано   Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -  
1170. карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.   -1025- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 221 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.  
Враховано   карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.  
1171. Примітка: Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих державі, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -1026- Білас І.Г. (в.о. № 120)
У примітці вилучити слово "державні".  
Враховано   Примітка: Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
1172. Стаття 222. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків      Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків  
1173. Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнаки підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних або друкарських машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -   -1027- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 222. Слова "міжнародних відповідних купонів" замінити словами "міжнародних купонів для відповіді", а слова "або друкарських" виключити.  
Враховано   Виготовлення з метою збування, збування або використання завідомо підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -  
1174. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.   -1028- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції статті 222 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.  
Відхилено   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.  
    -1029- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 221 "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків" - вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.  
Враховано    
1175. Стаття 223. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок      Стаття 216. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок  
1176. (1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм -   -1030- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
В першій частині статті 223 замість слова "використання" записати "умисне використання".  
Відхилено   (1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів -  
    -1031- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 223. Предмет передбаченого статтею злочину доповнити: словами "контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів".  
Враховано частково    
1177. караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.   -1032- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 223 викласти в такій редакції: "караються штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено   караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.  
    -1033- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 223 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.  
Відхилено    
1178. (2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -      (2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
1179. караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна.   -1034- Санкцію частини другої статті 223 після слів "з конфіскацією майна" доповнити словами "і товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами".  Враховано   караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.  
    -1035- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
"караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої".  
Відхилено    
    -1036- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції статті 223 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі та передбачити його в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
    -1037- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) статті 223. Залишити тільки спеціальну конфіскацію - конфіскацію товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.  
Враховано    
1180. Стаття 224. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма      Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма  
1181. (1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма, -      (1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма, -  
1182. карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.   -1038- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 224 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.  
Враховано   карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.  
1183. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -      (2) Ті самі дії, вчинені повторно, -  
1184. караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, із конфіскацією майна.   -1039- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 224 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі в межах до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано   караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.  
    -1040- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) статті 224.  
Враховано    
1185. Стаття 225. Фіктивне банкрутство   -1041- Президент України
У статі 225 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 218. Фіктивне банкрутство  
    -1042- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 225 с проекту Кодексу вилучити.  
Відхилено    
    -1043- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 224 "Фіктивне банкрутство" - передбачити додаткове покарання - штраф.  
Відхилено    
    -1044- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.224 "Фіктивне банкрутство" вилучити. За скоєння злочинів за таким составом відповідалність наступає за іншими составами, передбаченими проектом Кримінального кодексу.  
Відхилено    
1186. (1) Зазнаки неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службової особи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом -   -1045- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 225, частина 1. Після слів "неправдива заява" слово "громадянина" замінити словом "особи". Аналогічно - у всьому тексті кодексу.  
Відхилено   Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника або власника суб'єкта господарської дiяльностi, а також службової особи суб'єкта господарської дiяльностi, а так само громадянина суб'єкта підприємницької діяльності про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі -  
    -1046- Кінах А.К. (в.о. № 128)
(1) Зазнаки неправдива офіційна заява громадянина - засновника або власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також службової особи суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом -  
Враховано    
    -1047- Сергієнко О.І.
Диспозицію частини (1) статті 225 після слів "службової особи, суб'єкта господарської діяльності" доповнити словами "а так само громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності".  
Враховано    
    -1048- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 225. Після слова "виконання" доповнити "таким суб'єктом".  
Відхилено    
    -1049- Король В.М. (в.о. № 202)
У ст.224 після слів "про фінансову неспроможність виконання" доповнити або словом "ним", або словами "таким суб'єктом".  
Відхилено    
    -1050- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.224, ч.(1): доповнити словами "якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі".  
Враховано    
1187. карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.   -1051- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 225 викласти в такій редакції: "карається штрафом від п'ятисот до сімсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Відхилено    
1188. (2) Тi самi дiї, якщо вони завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, -   -1052- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ч. (2) - виключити, зробити санкцію частини другої санкцією частини першої.  
Враховано    
1189. караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.   -1053- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 225 викласти в такій редакції: "карається штрафом від сімсот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої".  
Враховано   караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1190. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -1054- Президент України
Примітку до статті 225 викласти в такій редакції: "Примітка. У статтях 225-229 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Враховано частково   Примітка. У статтях 224-228 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
    -1055- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Примітку викласти в редакції: Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
Враховано    
    -1056- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 225 викласти в такій редакції: "Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
1191. Стаття 226. Доведення до банкрутства   -1057- Президент України
У статі 226 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 219. Доведення до банкрутства  
    -1058- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 226 виключити.  
Відхилено    
    -1059- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 225 (Доведення до банкрутства) з проекту Кодексу - вилучити.  
Враховано частково    
    -1060- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 225 "Доведення до банкрутства" вилучити. Зазначені правовідносини регулюються цивільно-правовими та адміністративними процедурами.  
Враховано частково    
1192. Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -      Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору -  
1193. карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.   -1061- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 226 викласти в такій редакції: "карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано частково   карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1194. Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -   -1062- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Частину другу статті 226 викласти в такій редакції: "Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -"  
Враховано частково    
1195. караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.   -1063- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 226 викласти в такій редакції: "карається штрафом від тисячу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої".  
Відхилено    
    -1064- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
В санкції частини другої статті 226 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
    -1065- Кириченко С.О.
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) статті 226.  
Враховано    
    -1066- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 225 "Доведення до банкрутства" - передбачити у частині 2 додаткове покарання у вигляді штрафу.  
Відхилено    
1196. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -1067- Президент України
Примітку до статті 226 виключити.  
Враховано    
    -1068- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Примітку статті 226 викласти в редакції: Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. в примітці ст. "Фіктивне банкрутство"  
Враховано    
    -1069- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 226 викласти в такій редакції: "Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
1197. Стаття 227. Приховування банкрутства   -1070- Президент України
У статі 227 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності  
    -1071- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
До статті 227. Замінити назву на: "Приховування стійкої фінансової неспроможності". З цивілістичної точки зору, банкрутство має визнаватися судом. До цього - немає банкрутства. Саме таке розуміння банкрутства має бути і в КК. Інакше - буде підміна понять.  
Враховано    
    -1072- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 227 з проекту Кодексу вилучити.  
Враховано частково    
    -1073- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 226 (Приховування стійкої фінансової неспроможності) з проекту Кодексу - вилучити.  
Відхилено    
    -1074- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 226 "Приховування стійкої фінансової неспроможності" вилучити. Зазначені правовідносини регулюються цивільно-правовими та адміністративними процедурами.  
Відхилено    
1198. Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -   -1075- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 227. Диспозицію частини 1 викласти у редакції: "Умисне подання власником чи посадовою особою суб`єкта підприємницької діяльності кредиторові недостовірних відомостей, які приховують стійку фінансову неспроможність суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові"  
Відхилено   Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -  
    -1076- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Король В.М. (в.о. № 202)
Ст. 227. Слово "своєї" виключити, після слова "неспроможності" доповнити словами "такого суб'єкта".  
Відхилено    
1199. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до двох рокiв, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв.   -1077- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 227 викласти в такій редакції: "карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років".  
Враховано   карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1200. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -1078- Президент України
Примітку до статті 227 виключити.  
Враховано    
    -1079- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Примітку статті 227 викласти в редакції: Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. в примітці ст. "Фіктивне банкрутство"  
Враховано    
    -1080- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 227 викласти в такій редакції: "Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у три тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
1201. Стаття 228. Незаконні дії у разі банкрутства   -1081- Президент України
У статі 228 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства  
    -1082- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Назву статті викласти у наступній редакції: Стаття 228. Незаконні дії у разі банкрутства чи в передбаченні банкрутства  
Відхилено    
    -1083- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 227 (Незаконні дії у разі банкрутства чи в передбачені банкрутства) з проекту Кодексу - вилучити.  
Відхилено    
    -1084- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 227 "Незаконні дії у разі банкрутства чи в передбаченні банкрутства" вилучити. Зазначені правовідносини регулюються цивільно-правовими та адміністративними процедурами.  
Відхилено    
    -1085- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.227: всюди у тексті вилучити слова "чи в передбаченні банкрутства".  
Враховано    
1202. (1) Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у разі банкрутства чи в передбаченнi банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -   -1086- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 228, частина 1. Після тексту "відображають господарську" додати текст "чи фінансову" текст "а також службового" замінити текстом "або посадовою", а текст "чи в передбачені банкрутства" - вилучити.  
Враховано частково   Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську чи фінансову дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином-засновником або власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi у разі банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -  
    -1087- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
В частині першій статті 228 замість слів "особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" записати слова "особою суб'єкта господарювання".  
Враховано частково    
    -1088- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
З диспозиції частини першої статті 228 вилучити слова: "чи в передбаченні банкрутства".  
Враховано    
1203. караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.   -1089- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 228 викласти в такій редакції: "караються арештом на строк до трьох місяців або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".  
Враховано   караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до трьох мiсяцiв або з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1204. (2) Неправомiрне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторiв на шкоду iнтересам iнших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також прийняття такого задоволення особою, яка знала про перевагу, вiддану їй на шкоду iнтересам iнших кредиторiв, якщо цi дiї завдали великої матерiальної шкоди, -   -1090- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 228, частина 2. Текст "Неправомірне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторів на шкоду інтересам інших" замінити текстом "Порушення встановленої законом черговості задоволення майнових інтересів кредиторів у разі банкрутства", а текст "а також службовою" замінити текстом "або посадовою".  
Відхилено    
    -1091- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Частину (2) виключити  
Враховано    
    -1092- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
В частині другій статті 228 замість слів "особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" записати слова "особою суб'єкта господарювання".  
Відхилено    
1205. караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.   -1093- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 228 викласти в такій редакції: "караються арештом на строк до трьох місяців або штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".  
Відхилено    
1206. Стаття 229. Шахрайство з фінансовими ресурсами   -1094- Президент України
У статі 229 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано   Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами  
    -1095- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
До статті 229. "Шахрайство з фінансовими ресурсами". З тексту виключити слово "кредитів". Нема підстав для того, щоби кредит ставити в один ряд з субсидіями, дотаціями. Адже він підлягає поверненню, ще й з процентами.  
Відхилено    
    -1096- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст.228 "Шахрайство з фінансовими ресурсами" вилучити. За своєю суттю цей состав є злочином проти власності та передбаченій іншими статтями проекту Кримінального кодексу.  
Відхилено    
1207. (1) Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi зазнаки неправдивої iнформацiї органам державної влади, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -   -1097- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 229. Частину 1 після тексту "органам державної влади" доповнити текстом ", органам влади Автономної республіки Крим чи місцевого самоврядування".  
Враховано   (1) Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi завідомо неправдивої iнформацiї органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -  
    -1098- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
В частині першій статті 229 замість слів "власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" записати "власником суб'єкта господарювання, а також службовою особою суб'єкта господарювання".  
Враховано    
    -1099- Кінах А.К. (в.о. № 128)
Стаття 229. Шахрайство фінансовими ресурсами В диспозиції статті внести зміни, відповідно до яких першим суб'єктом відповідальності буде власник суб'єкта підприємницької діяльності; другим - громадяни-засновники; третім - службова особа суб'єкта підприємницької діяльності.  
Враховано    
    -1100- Король В.М. (в.о. № 202)
До статті 228 словосполучення "громадянська діяльність" замінити словосполученням "господарська діяльність".  
Враховано    
1208. карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.   -1101- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини першої статті 229 викласти в такій редакції: "карається штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".  
Враховано частково   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
    -1102- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 229 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.  
Враховано    
1209. (2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди державi чи кредиторові, -   -1103- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 229. Частину 2 після тексту "шкоди державі" доповнити текстом ", територіальній громаді".  
Відхилено   (2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди, -  
    -1104- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Із диспозиції частини (2) статті 229 вилучити слова "державi чи кредиторові".  
Враховано    
1210. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.   -1105- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію частини другої статті 229 викласти в такій редакції: "караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна".  
Враховано частково   караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
    -1106- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
В санкції частини другої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від двох до п'яти".  
Враховано    
    -1107- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 229 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1211. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -1108- Президент України
Примітку до статті 229 виключити.  
Враховано    
    -1109- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 229 викласти в такій редакції: "Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  
Відхилено    
1212. Стаття 230. Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості   -1110- Президент України
У статі 230 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках. Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".  
Враховано    
    -1111- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
До статті 230. "Злісне ухилення від погашення кредитної заборгованості". Ця стаття перегукується із статтею 395. "Слід узгодити термінологію: набрання чинності" чи "вступ у законну силу рішення суду". Оскільки діє виконавча служба, то не керівник виконує рішення суду, а ця служба. Мова має йти про перешкодження виконанню рішення суду державною виконавчою службою.  
Враховано    
    -1112- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Ст. 229 "Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості" вилучити. Цей состав передбачений статтею 390 "Невиконання судового рішення".  
Враховано    
    -1113- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Ст.229 - виключити, оскількі дії охоплюються відповідальністю за невиконання рішення суду.  
Враховано    
1213. Злiсне ухилення керiвника підприємства, установи, органiзацiї або громадянина-суб`єкта підприємницької діяльності вiд погашення за рiшенням суду, що набрало чинностi, кредиторської заборгованостi або вiд оплати цiнних паперiв у великому розмiрi -   -1114- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 230 (Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості) з проекту Кодексу - вилучити.  
Враховано    
1214. карається штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.   -1115- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Санкцію статті 230 викласти в такій редакції: "карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років".  
Враховано частково    
    -1116- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 229 "Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості" - обмежити покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.  
Враховано    
1215. Примiтка. Кредиторською заборгованістю у великому розмiрi вважається заборгованiсть фiзичної особи на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а органiзацiї - на суму, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.   -1117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 230. Примітку після тексту "громадян, а" доповнити текстом "установи, підприємства, ".  
Враховано    
    -1118- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Примітку статті 230 викласти в такій редакції: "Кредиторською заборгованістю у великому розмірі вважається заборгованість фізичної особи на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а організації - на суму, що перевищує п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано частково    
1216. Стаття 231. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів   -1119- Президент України
У статі 231 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.  
Враховано   Стаття 223. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів  
    -1120- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 230 проекту, яка стосується составів злочинів, пов'язаних з цінними паперами, необхідно прийняти в редакції народного депутата України Молсквіна С.О.  
Враховано    
1217. (1) Випуск (емісія) службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому порядку -   -1121- Президент України
У частину першу статті 231 після слів "Випуск (емісія)" необхідно доповнити словом "громадянином".  
Враховано   (1) Випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому законом порядку -  
    -1122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 231. Частину 1 після слів "у встановленому" доповнити словом "законом"  
Враховано    
    -1123- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину 1 статті 231 проекту викласти окремою статтею.  
Відхилено    
    -1124- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Ст. 231. Коло суб'єктів доповнити: "громадянином-засновником".  
Враховано частково    
1218. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.   -1125- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини першої статті 230 можливе покарання у вигляді виправних робіт - вилучити.  
Відхилено   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.  
1219. (2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, зазнаки недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -   -1126- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину 2 статті 231 проекту викласти окремою статтею.  
Відхилено   (2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, завідомо недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -  
1220. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.   -1127- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини другої статті 230 можливі покарання у вигляді обмеженням та позбавленням волі - вилучити.  
Враховано частково   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Стаття 224. Виготовлення збут та використання підроблених недержавних цінних паперів  
1221. (3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -   -1128- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частини 3-5 статті 231 проекту виділити в окрему статтю 231 під назвою "Виготовлення збут та використання підроблених недержавних цінних паперів".  
Враховано   (1) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -  
    -1129- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 231 проекту, яка стосується составів злочинів, пов'язаних з цінними паперами, необхідно прийняти в редакції народного депутата України Молсквіна С.О. (поправки №687, 688, 689 порівняльної таблиці)  
Враховано    
1222. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.   -1130- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Замінити санкції статті 231, передбачивши максимальну - десять років. В санкції частини (3) слова "від трьох до семи" замінити словами "від двох до п'яти".  
Враховано   караються обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
    -1131- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини третьої статті 230 покарання у вигляді позбавленням волі замінити покаранням у вигляді обмеженням волі та передбачити його в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити. в ст.230  
Враховано    
    -1132- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 231 "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів" - у частині 1 передбачити верхню межу покарання - 4 роки. У частинах 1, 2, 3 передбачити як додаткове покарання - штраф.  
Враховано частково    
1223. (4) Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди iнтересам юридичних осіб або громадянам, -   -1133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 231, частина 4. Текст "осіб або громадянам" замінити текстом "або фізичних осіб".  
Відхилено   (2) Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди, -  
    -1134- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
З диспозиції частини (4) вилучити вказівку на потерпілих від злочину як зайву.  
Враховано    
    -1135- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 231 "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів" - у частині 2 додати слова "або особливо великої матеріальної шкоди"; верхню межу покарання встановити 4 роки.  
Враховано частково    
1224. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.   -1136- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
В санкції частини (4) слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від двох до п'яти".  
Враховано   караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
    -1137- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини четвертої статті 230 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1225. (5) Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди iнтересам держави, юридичним особам або громадянам, -   -1138- Президент України
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині п'ятій статті 231 слова "або якщо вони завдали" слід замінити словами "або завдали". Стаття 231, частина 5. Текст "юридичним особам або громадянам" замінити текстом "територіальної громади, юридичним чи фізичним особам". 2  
Враховано   (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди , -  
    -1139- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
З диспозиції частини (5) вилучити вказівку на потерпілих від злочину як зайву.  
Враховано    
    -1140- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст. 231 "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів" - у частині 3 вилучити слова "або якщо вони завдяки…і до кінця"; встановити покарання від 4 до 6 років.  
Відхилено    
1226. караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.   -1141- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Замінити санкції статті 231, передбачивши максимальну - десять років. В санкції частини (5) слова "від восьми до п'ятнадцяти" замінити словами "від п'яти до семи".  
Враховано   караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
    -1142- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У санкції частини п'ятої статті 230 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.  
Враховано частково    
1227. Примiтка 1. Повторним у цiй статтi визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 204 або 209 цього Кодексу.      Примiтка 1. Повторним у статтях 230 та 231 визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених цими статтями або статтею 203.  
1228. 2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.   -1143- Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
В частини другій примітки слово "сто" замінити словом "триста", а слово "п'ятсот" словом "тисячу"  
Враховано   2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
    -1144- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частини 1 та 2 статті 231 проекту викласти окремими статтями в такій редакції: "Стаття 231-1. Випуск в обіг цінних паперів без реєстрації їх випуску (1) Випуск в обіг службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб`єкта підприємницької діяльності цінних паперів без реєстрації їх випуску у встановленому порядку, - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (2) Ті ж дії, якщо вони вчинені повторною, або вони завдали особливо великої матеріальної шкоди інтересами юридичних осіб або громадян, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років. Стаття 231-2. Подання недостовірної інформації для реєстрації випуску цінних паперів Внесення в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, заздалегідь недостовірної інформації, складання або підписання таких документів, що містять заздалегідь недостовірну інформацію, якщо це заподіяло матеріальну шкоду інтересам держав