Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України (щодо патронатної служби)»
 
Враховано частково   Про внесення змін до Закону України
«Про Кабінет Міністрів України»
щодо патронатної служби
 
3.

 
-2- Гордієнко С.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо патронатної служби».
 
Враховано      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58; зі змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 р. № 3165-VІ) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384) такі зміни:
 
6. 1. Частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
«2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України) утворюється у складі апарату міністерства.»
 
-3- Ковзель М.О.
У пункті 1 розділу І слова «віце-прем’єр-міністрів України» виключити.
 
Відхилено   1. Частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
«2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України) утворюється у складі апарату міністерства».
 
7. 2. У статті 48:
1) у першому реченні частини другої після слів «Першого віце-прем’єр-міністра України» доповнити словами «, віце-прем’єр-міністрів України»;
 
-4- Гордієнко С.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«1) перше речення частини другої доповнити словами «віце-прем’єр-міністрів України»«.
Дана пропозиція є ідентичною за суттю змін, уточнюючи лише їх виклад з урахуванням правил юридичної техніки.
 
Враховано   2. У статті 48:
1) перше речення частини другої доповнити словами «віце-прем’єр-міністрів України»;
 
8. 2) у частині сьомій слова «патронатної служби Першого віце-прем’єр-міністра України» замінити словами «патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України»;
 
-5- Ковзель М.О.
Підпункт другий пункту другого розділу І виключити.
 
Відхилено   2) у частині сьомій слова «патронатної служби Першого віце-прем’єр-міністра України» замінити словами «патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України»;
 
9. 3) частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України.».
 
-6- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини восьмої статті 48 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» викласти в такій редакції:
«Патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України утворюються лише у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України без їх утворення у складі міністерств у разі, якщо віце-прем’єр-міністр України займає посаду Міністра».
Пропозиція вноситься з метою унеможливлення утворення двох патронатних служб віце-прем’єр-міністра України, який за рішенням Президента України очолює міністерство (патронатної служби віце-прем’єр-міністра у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України та патронатної служби міністра у складі апарату міністерства) та узгодження положень законопроекту з нормами частини першої статі 12 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», текст якої може інтерпретуватись як можливість утворення двох патронатних служб віце-прем’єр-міністра України.
 
Враховано з редакційним уточненням  3) частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України без їх утворення у складі апарату міністерства, якщо віце-прем’єр-міністр України займає посаду міністра. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України».
 
    -7- Радовець А.А.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -8- Мірошниченко Ю.Р.
Розділ І проекту доповнити змінами до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) такого змісту:
«Частину першу статті 12 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» доповнити реченням такого змісту: «У разі, якщо міністерство очолює Перший віце-прем’єр-міністр України або віце-прем’єр міністр України, то їх патронатна служба утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України».
 
Враховано по суті   
10. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-9- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.