Кількість абзаців - 291 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА""      Закон України "Про внесення змін до Закону України "ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА" "  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №13, ст. 64) наступні зміни, виклавши його у такій редакції:      Внести до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №13, стор. 64) зміни, виклавши його у такій редакції:  
3. Закон України "Про авторське право і суміжні права"      Закон України "ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА" Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права.  
4. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Права, що охороняються цим Законом   -1- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 1 Закону перетворити в преамбулу і у ній після слова "фонограм" записати "і відеограм", а також замість слів "особисті (немайнові)" записати слова "особисті немайнові права".  
Враховано    
6. Цей Закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).       
7. Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні права   -2- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статті 2 і 3 розташувати після статті "Визначення термінів"  
Враховано    
8. Законодавство України про авторське право і суміжні права складається з цього Закону та інших законодавчих актів України, що охороняють особисті (немайнові) та майнові права осіб, яким належать авторське право і суміжні права.   -3- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 2 замість слів "складається з цього Закону" вставити текст ""базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного Кодексу України, цього Закону, Законів України "Про власність", "Про кінематографію", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм".  
Враховано    
9. Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору       
10. Якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.       
11. Стаття 4. Визначення термінів   -4- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 4 "Визначення термінів" розташувати на початку Закону  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
12. У цьому Законі вживаються терміни у такому значенні:      У цьому Законі вживаються терміни у такому значенні:  
13. автор - фізична особа, творчою працею якої створено твір;   -5- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Визначення "автор" подати у наступній редакції: "автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;"  
Враховано   автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  
14. аудіовізуальний твір - твір, який складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання - чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, - такі як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках, платівках, дисках тощо;   -6- Кендзьор Я.М.
Визначення "аудіовізуальний твір" подати у наступній редакції: "аудіовізуальний твір - виражений засобами кінематографії і аналогічними до них засобами твір (кінофільм, телефільм, відеофільм, діафільм, слайдофільм тощо), який складається із серії зв'язаних між собою зображень (із звуковим супроводом чи без нього), що породжує відчуття руху (рухомого зображення)"  
Враховано частково   аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрану (кіноекрану, телевізійного екрану тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів; видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;  
    -7- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Визначення "аудіовізуальний твір" подати у наступній редакції: "аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітних плівці чи диску, компактдиску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрану (кіноекрану, телевізійного екрану чи іншого виду екрану), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів; видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;"  
Враховано    
15. база даних - сукупність даних, матеріалів або творів у формі, яку читає машина;   -8- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У визначенні "база даних" і скрізь далі у Законі замість слова "машина" (у розумінні - обчислювальна) записати "комп'ютер", а саме визначення подати у такій редакції: " база даних - сукупність даних (факти, таблиці, графіки, числа, результати розрахунків у вигляді друкованих чи факсимільних матеріалів), самостійних творів або інших матеріалів, що є за їх підбором і компоновкою результатом творчої праці і які упорядковані в систематичний або методичний спосіб таким чином, що є доступними індивідуально і можуть бути знайденими і обробленими за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів".  
Враховано   база даних - сукупність даних (факти, таблиці, графіки, числа, результати розрахунків тощо у вигляді друкованих чи факсимільних матеріалів), самостійних творів або інших матеріалів, що є за їх підбором і компоновкою результатом творчої праці і які упорядковані в систематичний або методичний спосіб таким чином, що є доступними індивідуально і можуть бути знайденими і обробленими за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів;  
16. виключне право - право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії), за винятком випадків, установлених цим Законом;   -9- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Визначення "виключне право" подати у наступній редакції: "виключне право - майнове право особи, що має по відношенню до певного твору, його виконання, постановки, передачі організації мовлення чи фонограми (відеограми) авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і суміжних прав лише нею і на видачу цією особою дозволу чи заборони їх використання іншим особам протягом строку, встановленого цим Законом;".  
Враховано   виключне право - майнове право особи, що має по відношенню до певного твору, його виконання, постановки, передачі організації мовлення чи фонограми (відеограми) авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборони їх використання іншим особам протягом строку, встановленого цим Законом;  
17. виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, диригент, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються такою ж творчою діяльністю, в тому числі виконують циркові, естрадні, лялькові номери;   -10- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Визначення "виконавець" подати у наступній редакції: "виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури або мистецтва, в тому числі циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент, режисер-постановник, художник-постановник, хореограф-постановник літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів;"  
Враховано частково   виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури або мистецтва, в тому числі фольклорні твори, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних, музично-драматичних, хореографічних творів; виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка зініціювала, організувала і профінансувала відеозапис виконання будь-якого твору або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього) на призначеному для цього матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо);  
    -11- Кендзьор Я.М.
Доповнити статтю наступним визначенням: "виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка здійснила перший відеозапис (в тому числі й за допомогою числового представлення) живого виконання твору або інших рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього) на призначеному для цього матеріальному носії (магнітній стрічці, дискеті, компакт-диску тощо);"  
Враховано частково    
18. виробник фонограм - фізична чи юридична особа, яка вперше здійснила запис будь-якого виконання або інших звуків на фонограмі;   -12- Кендзьор Я.М.
Визначення "виробник фонограм" подати у наступній редакції: "виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка здійснила перший звуковий запис (в тому числі й за допомогою числового представлення) живого виконання твору або інших звуків на призначеному для цього матеріальному носії (грамофонній платівці, магнітній стрічці, дискеті, компакт-диску тощо);"  
Враховано частково   виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка зініціювала, організувала і профінансувала звуковий запис живого виконання твору або інших звуків на призначеному для цього матеріальному носії (грамофонній платівці, магнітній стрічці чи магнітному диску, компакт-диску тощо); відеограма - перший відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) аудіовізуального твору чи виконання будь-якого іншого твору або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього); відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій);  
    -13- Кендзьор Я.М.
Доповнити статтю наступним визначенням: "відеограма - відеозапис за допомогою відповідних технічних засобів (відеокамери, відеомагнітофону чи іншого аналогічного засобу) на призначеному для цього матеріальному носії (магнітній стрічці, компакт-диску тощо) оригіналу аудіовізуального твору або будь-яких рухомих зображень із звуковим супроводом чи без нього, що є вихідним матеріалом для виготовлення примірників (копій) відеограми ".  
Враховано частково    
19. відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору або фонограми в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозапису, а також запис твору або фонограми для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку читає машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору;   -14- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
"відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозаписі, а також запис твору для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку може читати комп'ютер".  
Враховано   відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, в тому числі копіювання відеограм (фонограм), а також запис твору для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку може читати комп'ютер; ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо; запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою відповідних технічних засобів зображень і (або) звуків чи їх відтворень на призначеному для цього матеріальному носії (в тому числі й за допомогою числового представлення), яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного технічного пристрою;  
    -15- Косів М.В. (в.о. № 116)
Додати до статті нове визначення: "ім'я автора - прізвище та ім'я автора або прізвище, ім'я та по батькові автора або ініціали автора або його псевдонім;"  
Враховано частково    
    -16- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Додати до статті нове визначення: "запис - фіксація за допомогою технічних засобів звуків і (або) зображень на певному матеріальному носії, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного технічного пристрою"  
Враховано частково    
20. здача в найом - передача права володіння оригіналом чи примірником твору або фонограми на певний термін з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди;   -17- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У визначенні "здача в найом" замість слова "найом" записати слово "майновий найм" і після слова "володіння" додати "користування".  
Враховано   здача в майновий найм - передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору або фонограми (відеограми) на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди;  
21. комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає машина, і які приводять її у дію для досягнення певної мети або результату. Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному коді, включаючи підготовчі матеріали та аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки комп'ютерної програми. Поняття "комп'ютерна програма" не поширюється на поняття "база даних";   -18- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Визначення "комп'ютерна програма" подати у наступній редакції: "комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає комп'ютер, і які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)"  
Враховано   комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає комп'ютер, і які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах); контрафактний примірник твору - примірник твору, виготовлений і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав;  
    -19- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Додати до статті нове визначення: "контрафактний примірник твору - примірник твору, виготовлений чи розповсюджуваний з порушенням авторського і (або)І суміжного права;"  
Враховано    
22. обнародування твору - дія, що робить твір доступним для публіки, якими б засобами це не досягалось;   -20- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Визначення "обнародування твору" подати у наступній редакції: "обнародування твору - дія, що робить твір доступним для публіки, безвідносно до того, якими засобами це досягається"  
Враховано   обнародування (розкриття публіці) твору - дія, що робить твір доступним для публіки, незалежно від того, якими засобами це досягається (різновидами обнародування твору є опублікування, публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення тощо);  
23. опублікування (випуск твору в світ) - випуск в обіг примірників твору чи фонограми за згодою автора або іншої особи, яким належать авторське право та суміжні права, у кількості, що задовольняє розумні потреби публіки шляхом продажу, здачі в найом, публічного прокату або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником твору або фонограми. Під опублікуванням розуміється також надання доступу до твору, фонограми через електронні системи інформації;   -21- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Визначення "опублікування" подати у наступній редакції: "опублікування твору - випуск в обіг виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору шляхом їх продажу, здачі в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до твору через електронні системи інформації або передачі права власності чи володіння примірниками твору іншими способами; "  
Враховано частково   опублікування твору - випуск в обіг виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору чи фонограми (відеограми) шляхом їх продажу, здачі в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації або шляхом передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами; опублікуванням твору вважається також депонування його рукопису у відкритому для доступу сховищі (депозитарії) з можливістю одержання від нього примірника (копії) твору; організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку; організація мовлення - організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення; організація ефірного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо) в будь-якому частотному діапазоні (в тому числі й з використанням супутників); організація кабельного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних програм і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного чи підземного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду); особа - фізична або юридична особа;  
    -22- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку;"  
Враховано    
    -23- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Дати визначення терміну "організація мовлення" із використанням терміну із Закону України "Про телебачення і радіомовлення" - "телерадіоорганізація" у наступній редакції: організація мовлення - телерадіоорганізація, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку, яка на підставі ліцензії Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення має право виробляти та розповсюджувати телепередачі і прогрми"  
Враховано частково    
    -24- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "організація мовлення - організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення;"  
Враховано    
    -25- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "організація ефірного мовлення - юридична особа, що здійснює публічне сповіщення програм радіомовлення чи телевізійних програм (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль в будь-якому частотному діапазоні (в тому числі й з використанням супутників);"  
Враховано    
    -26- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "організація кабельного мовлення - юридична особа, що здійснює публічне сповіщення програм радіомовлення чи телевізійних програм (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу в будь-якому частотному діапазоні за допомогою того чи іншого виду наземного чи підземного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду);"  
Враховано    
    -27- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Додати до статті нове визначення: "особа - фізична або юридична особа".  
Враховано    
24. особа, що має авторське право і суміжні права, - це автор або виконавець у випадках, коли майновими правами володіє автор або виконавець, а також фізична чи юридична особа, якій було передано майнові права;   -28- Комітет з питань науки і освіти
Визначення вилучити  
Враховано   піратство в галузі авторського права і (або) суміжних прав - виготовлення і (або) розповсюдження з комерційною метою примірників творів, фонограм (відеограм), передач організацій мовлення без дозволу (ліцензії) власника авторського права і (або) суміжних прав;  
    -29- Косів М.В. (в.о. № 116)
Додати до статті нове визначення: "піратство в галузі авторського права і (або) суміжних прав - виготовлення і розповсюдження з комерційною метою примірників творів без дозволу (ліцензії) власника авторського права і (або) суміжних прав"  
Враховано    
25. похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений на основі іншого існуючого твору (переклад, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інші переробки творів) без заподіяння шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні, дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами; ( Абзац чотирнадцятий статті 4 в редакції Закону N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99 )   -30- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Визначення "похідний твір" подати у наступній редакції: "похідний твір - твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору (адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову без заподіяння шкоди охороні оригінального твору (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів)"  
Враховано   похідний твір - твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без заподіяння шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів); примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі; примірник фонограми (відеограми) - копія фонограми (відеограми) на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із фонограми (відеограми) і містить всі звуки (зображення) чи частину звуків (зображень), що зафіксовані на цій фонограмі (відеограмі);  
    -31- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі".  
Враховано    
    -32- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "примірник фонограми (відеограми) - копія фонограми (відеограми) на відповідному матеріальному носії, виконана безпосередньо чи опосередковано із фонограми (відеограми) і містить всі звуки (зображення) чи частину звуків (зображень), що зафіксовані на цій фонограмі (відеограмі)".  
Враховано    
26. продюсер - особа, яка організує або організує та фінансує постановку аудіовізуальних творів;   -33- Косів М.В. (в.о. № 116)
Додати до статті нове визначення: "псевдонім - вигадане ім'я, вибране автором для позначення свого авторства і нерозголошення свого справжнього імені у зв'язку з авторством"  
Враховано частково   продюсер - особа, яка організує або організує та фінансує створення аудіовізуального твору; псевдонім - вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства;  
27. публічне виконання - подання творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час;   -34- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю наступним визначенням: "публічна демонстрація аудівізуального твору, відеограми чи фонограми - публічне одноразове чи багаторазове виконання аудіовізуального твору чи твору, записаного у вигляді відеограми чи фонограми, у залі, доступ до якого є платним;"  
Враховано частково   публічне виконання - подання творів і їх виконань, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї або близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час; публічна демонстрація аудіовізуального твору, фонограми (відеограми) - публічне одноразове чи багаторазове виконання аудіовізуального твору чи твору, записаного у вигляді фонограми (відеограми) у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї;  
28. публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника творів, виконань, передач організацій мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передач в ефір чи по проводах) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї чи близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час. Публічний показ аудіовізуального твору означає демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності;   -35- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Визначення "публічний показ" подати у наступній редакції: "публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, передачі організації мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передач в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де є присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї чи близьких знайомих сім'ї особи, що здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності);"  
Немає висновку   публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, фонограми (відеограми), передачі організації мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передач в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї чи близьких знайомих сім'ї особи, що здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності);  
29. публічне сповіщення (сповіщення для загального відома) - така передача в ефір чи по проводах зображень і (або) звуків творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення, коли зазначені зображення чи звуки можуть бути сприйняті особами, які не належать до звичайного кола сім'ї чи близьких знайомих сім'ї, у місцях, віддаленість яких від місця початку передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті у вказаному місці або місцях, незалежно від того, чи можуть зазначені особи приймати зображення чи звуки в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час;   -36- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Визначення подати у наступній редакції: "публічне сповіщення (сповіщення для загального відома) - така передача в ефір за допомогою радіохвиль чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, їх виконань, їх записів у вигляді фонограм чи відеограм, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті;"  
Враховано   публічне сповіщення (сповіщення для загального відома) - передача в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), в тому числі й з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, їх виконань, їх записів у вигляді фонограм (відеограм), програм організацій мовлення, будь-яких звуків і (або) зображень тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті;  
30. репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (збільшеному чи зменшеному) оригіналу або примірника твору (письмового чи іншого графічного твору) шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами, ніж видання. Репрографічне відтворення не включає в себе запис в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку читає машина;   -37- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Визначення "репрографічне відтворення" подати у наступній редакції: "репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формах, призначених для відчитування за допомогою комп'ютера"  
Враховано   репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі - збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер; службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем; суспільне надбання - правовий статус творів, строк дії авторського права на які закінчився, а також творів, щодо яких не існує авторського права;  
    -38- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Додати до статті нове визначення: "службовий твір - твір, створений автором за наймом у відповідності із договором між ним і роботодавцем;"  
Враховано частково    
    -39- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Додати до статті нове визначення: "суспільне надбання - правовий статус творів, строк дії авторського права на які закінчився, а також творів, щодо яких не існувало авторського права".  
Враховано    
31. твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель, що включає в себе креслення, ескізи і моделі, а також збудовані будівлі та споруди, у тому числі паркову і ландшафтну архітектуру, планування міст тощо;   -40- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Визначення "твір архітектури" подати у наступній редакції: "твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо)".  
Враховано   твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо); твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього ( в тому числі - сценічного) дизайну тощо;  
    -41- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Доповнити статтю визначенням у наступній редакції: "твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (в тому числі - сценічного) дизайну тощо";  
Враховано    
32. твір прикладного мистецтва - твір мистецтва, включаючи твір художнього промислу, який створений ручним або промисловим способом для практичного користування або перенесений на предмети практичного користування;   -42- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Визначення "твір прикладного мистецтва" подати у такій редакції: "твір ужиткового мистецтва - твір мистецтва, включаючи твір художнього промислу, який створений ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесений на предмети такого користування;"  
Враховано   твір ужиткового мистецтва - твір мистецтва, включаючи твір художнього промислу, який створений ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесений на предмети такого користування;  
33. технічний засіб захисту - будь-який технічний пристрій, призначений для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права або суміжних прав;   -43- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Визначення "технічний засіб захисту" подати у наступній редакції: "технічні засоби захисту - технічні пристрої, якими можуть з метою створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і суміжних прав комплектуватися аудіо і відеомагнітофони, радіо- і телевізійні приймачі та інші технічні засоби для сприйняття і (або) копіювання захищених фонограм, відеограм, передач організацій мовлення тощо".  
Враховано   технічні засоби захисту - технічні пристрої, якими можуть з метою створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав комплектуватися аудіо- і відеомагнітофони, радіо- і телевізійні приймачі та інші технічні засоби для сприйняття і (або) копіювання захищених (закодованих) фонограм (відеограм), передач організацій мовлення тощо; Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності;  
    -44- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю новим визначенням: "Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності";  
Враховано    
34. фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів є примірниками фонограми.   -45- Кендзьор Я.М.
Визначення "фонограма" подати у наступній редакції: "фонограма - виключно звуковий запис живого виконання твору або інших звуків на матеріальному носії (магнітній стрічці, грамофонній платівці, компакт-диску тощо);"  
Враховано частково   фонограма - перший звуковий запис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) живого виконання твору або інших звуків; фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій); цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який включається, з обов'язковим посиланням на його автора, іншою особою до її твору з метою зробити зрозумілішими її твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні. Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні права Законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного Кодексу України, цього Закону, Законів України "Про власність", "Про кінематографію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про видавничу справу", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" та інших законодавчих актів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав. Стаття 3. Сфера дії Закону 1. Правова охорона, передбачена цим Законом, поширюється на: а) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і об'єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, незалежно від місця їх першого обнародування (а також і необнародувані, але знаходяться в об'єктивній формі на території України), власником авторських і (або) суміжних прав на які є фізична особа, яка є громадянином України або має постійне місце проживання на території України, або юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України; б) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і об'єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, вперше обнародувані на території України або ж вперше обнародувані за межами України, але після цього протягом 30 днів обнародувані на території України; в) передачі організацій мовлення, що мають офіційне місцезнаходження на території України і здійснюють передачі за допомогою передавачів, розташованих на території України; г) твори архітектури, які об'єктивно знаходяться на території України; д) інші твори, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України. 2. Положення цього Закону спрямовані на захист особистих немайнових прав і майнових прав: а) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 цього Закону, які є громадянами України або мають постійне місце проживання на території України (для юридичних осіб - постійне місцезнаходження в Україні), незалежно від того, на якій території вперше були обнародувані їх твори чи об'єкти суміжних прав; б) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання (для юридичних осіб - їх місцезнаходження), твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше обнародувані на території України або не обнародувані, але знаходяться в об'єктивній формі на території України; в) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше обнародувані в іншій країні та протягом 30 днів після цього обнародувані в Україні. 3. Суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, незалежно від їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше обнародувані на території іншої держави або не обнародувані, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів України. Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав. Установа є правонаступником ліквідованого Державного агентства України з авторських і суміжних прав щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції: реалізує моніторинг застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; погоджує реєстрацію організацій колективного управління, здійснює контроль за діяльністю цих організацій і надає їм методичну допомогу; здійснює посередництво у переговорах і при вирішенні конфліктів між організаціями колективного управління і суб'єктами авторського права і суміжних прав; розробляє нормативи і таблиці щодо розміру мінімальної винагороди і її розподілу авторам і власникам авторського права і суміжних прав і надає їх для затвердження Кабінетові Міністрів України; забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників фонограм (відеограм) контрольними марками відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм", веде Реєстр заявників на одержання контрольних марок; приймає і розглядає заявки на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрацію договорів, що мають відношення до права автора на твір, і здійснює реєстрацію; складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій авторського права; публікує офіційний бюлетень з питань охорони авторського права і суміжних прав; розробляє і реалізує освітні програми у сфері охорони авторського права і суміжних прав; представляє інтереси України з питань охорони авторського права і суміжних прав у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; виконує інші функції відповідно до її статуту чи Положення про Установу, що затверджується Кабінетом Міністрів України. На договірних засадах Установа може надавати у визначеному нею порядку будь-якій особі інформаційні та інші послуги у сфері охорони авторського права і суміжних прав. 3. Установа має право вимагати від організацій колективного управління інформацію, необхідну для перевірки відповідності їх діяльності їхнім статутам і даному Законові. 4. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України. Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого дала Верховна Рада України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору. Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства Іноземні особи та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом.  
    -46- Косів М.В. (в.о. № 116)
Додати до статті нове визначення: "цитата - порівняно короткий уривок з літературного чи наукового твору, який включається, з обов'язковим посилання на його автора, іншою особою до її твору з метою зробити зрозумілішими її твердження або для покликання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні;"  
Враховано    
    -47- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту: "Сфера дії Закону 1. Правова охорона, передбачена цим Законом, надається: 1) творам, перерахованим у пункті 1 статті 7 і у статті 35 цього Закону, незалежно від місця їх першого опублікування, власником авторських і (або) суміжних прав на які є фізична особа, яка є громадянином України, або має постійне місце проживання на території України, або юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України; 2) творам, перерахованим у пункті 1 статті 7 і у статті 35 цього Закону, вперше опублікованим на території України. Це ж відноситься і до творів, вперше опублікованих за межами України і після цього протягом 30 днів опублікованих на території України; 3) передачам організацій ефірного чи кабельного мовлення, якщо вони мають офіційне місцезнаходження на території України і здійснюють передачі за допомогою передавачів, розташованих на території України; 4) творам архітектури, які об'єктивно знаходяться на території України; 5) іншим творам, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України. 2. Положення цього Закону розповсюджуються на: 1) суб'єкти авторського права, зазначені у статті 6 цього Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у статті 36 цього Закону, які є громадянами України або мають постійне місце проживання на території України, незалежно від того, на якій території вперше були опубліковані їх твори; 2) суб'єкти авторського права, зазначені у статті 6 цього Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання, твори яких вперше опубліковані чи виконані на території України або не опубліковані, але знаходяться в об'єктивній формі на території України; 3) суб'єкти авторського права, зазначені у статті 6 цього Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання, твори яких вперше опубліковані чи виконані в іншій країні та протягом 30 днів після цього опубліковані чи виконані в Україні. 3. Суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, незалежно від їх громадянства, твори яких вперше опубліковані чи виконані на території іншої держави або не опубліковані, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів України."  
Враховано частково    
    -48- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту: "Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав. Установа є правонаступником ліквідованого Державного агентства України з авторських і суміжних прав щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції: реалізує моніторинг застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних угод у сфері авторського права і суміжних прав; реєструє організації, що управляють на колективній основі майновими правами осіб, які мають авторські і (або) суміжні права, здійснює контроль за діяльністю цих організацій і надає їм методичну допомогу; здійснює посередництво у переговорах і при вирішенні конфліктів між організаціями, що управляють авторським правом і суміжними правами на колективній основі, і суб'єктами авторського права і суміжних прав; розробляє нормативи і таблиці щодо розміру мінімальної винагороди і її розподілу авторам і власникам авторського права і суміжних прав і надає їх для затвердження Кабінетові Міністрів України; забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників фонограм і аудіовізуальних творів (відеограм) контрольними марками відповідно до чинного законодавства; приймає і розглядає заявки на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрацію договорів, що мають відношення до права автора на твір, і здійснює реєстрацію; складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій прав авторів; публікує офіційний вісник з питань охорони авторського права і суміжних прав; розробляє і реалізує освітні програми у сфері охорони авторського права і суміжних прав; представляє інтереси України з питань охорони авторського права і суміжних прав у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; виконує інші функції відповідно до Статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 2. На договірних засадах Установа може надавати у визначеному нею порядку будь-якій особі інформаційні та інші послуги у сфері охорони авторського права і суміжних прав. 3. Установа має право вимагати від організацій колективного управління інформацію, необхідну для перевірки відповідності їх діяльності їхнім статутам і даному Законові. 4. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету."  
Враховано    
    -49- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Доповнити Закон новою статтею: "Права іноземних осіб та осіб без громадянства Іноземні особи та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом."  
Враховано    
35. Розділ II. АВТОРСЬКЕ ПРАВО   -50- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Додати до розділу П нову статтю такого змісту: "Стаття 6. Суб'єкти авторського права Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські права.".  
Враховано   Розділ II. АВТОРСЬКЕ ПРАВО Стаття 7. Суб'єкти авторського права Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.  
36. Стаття 5. Твори, що охороняються   -51- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Назву статті 5 подати у редакції: "Об'єкти авторського права".  
Враховано   Стаття 8. Об'єкти авторського права  
37. 1. Цим Законом охороняються твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:      1. Цим Законом охороняються твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:  
38. 1) літературні письмові твори белетристичного, наукового, технічного або практичного характеру (книги, брошури, статті, тощо);   -52- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У пункті 1 частини першої статті 5 після слова "белетрестичного" записати: "публіцистичного"  
Враховано   1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);  
39. 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;   -53- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Враховуючи, що комп'ютерні програми і бази даних являються продуктом інтелектуальної праці, виключення їх з переліку творів, що охороняються, є недоцільним.  
Враховано   2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних;  
40. 3) музичні твори з текстом і без тексту;      5) музичні твори з текстом і без тексту;  
41. 4) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу;   -54- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Пункт четвертий частини першої статті 5 доповнити текстом: "та їх постановки".  
Враховано   6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;  
42. 5) аудіовізуальні твори;      7) аудіовізуальні твори;  
43. 6) скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії та інші твори образотворчого мистецтва;   -55- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Підпункт 6 пункту 1 статті 5 подати у наступній редакції: " твори образотворчого мистецтва;"  
Враховано   8) твори образотворчого мистецтва;  
44. 7) твори архітектури;   -56- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Пункт 7 статті 5 доповнити словосполученнями "містобудування і садово-паркового мистецтва;"  
Враховано   9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;  
45. 8) фотографії;   -57- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Підпункт 8 пункту 1 статті 5 подати у наступній редакції: "фотографічні твори, в тому числі - твори, виконані способами, подібними до фотографії;"  
Враховано   10) фотографічні твори, в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;  
46. 9) твори прикладного мистецтва, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;   -58- Косів М.В. (в.о. № 116)
Підпункт 9 пункту 1 статті 5 подати у редакції: "твори ужиткового мистецтва, в тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, художнього скла, ливарства, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;".  
Враховано   11) твори ужиткового мистецтва, в тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, художнього скла, ливарства, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;  
47. 10) ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, архітектури та інших галузей науки;   -59- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Підпункт 10 пункту 1 статті 5 подати у редакції: "ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;"  
Враховано   12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;  
48. 11) сценічні обробки творів, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цієї статті, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;      13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;  
49. 12) похідні твори; ( Підпункт 12 пункту 1 статті 5 в редакції Закону N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99 )      14) похідні твори;  
50. 13) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, включаючи бази даних, інші складові твори за умови, що вони є результатом творчої праці по добору, координації або упорядкуванню змісту без заподіяння шкоди охороні творів, що входять до них;   -60- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У підпункті 13 пункту 1 статті 5 замість тексту "без заподіяння шкоди охороні творів" записати текст "без порушення авторських прав на твори" і текст "включаючи бази даних" вилучити, а бази даних записати окремим підпунктом і дати у статті 1 визначення поняття бази даних.  
Враховано   15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять як складові частини до них;  
51. 14) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів кінематографії; (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99 )      16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;  
52. 15) інші твори.      17) інші твори.  
53. 2. Підлягають охороні за цим Законом як обнародувані, так і необнародувані твори в галузі науки, літератури і мистецтва, незалежно від їх призначення, жанру, достоїнства, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також способу відтворення, виражені в усній, письмовій чи будь-якій іншій формі.   -61- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 5 подати у наступній редакції: " Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як обнародувані, так і не обнародувані, як завершені, так і не завершені, в усній, письмовій чи будь-якій іншій формі в галузі науки, літератури і мистецтва, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).."  
Враховано   2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як обнародувані, так і не обнародувані, як завершені, так і не завершені, в усній, письмовій чи будь-якій іншій формі в галузі науки, літератури і мистецтва, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).  
54. Стаття 6. Охорона частини твору   -62- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Назву статті 6 подати у наступній редакції: "Охорона авторського права на частину твору"  
Враховано   Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору  
55. Частина твору, яка може використовуватися самостійно, включаючи і оригінальну назву твору, розглядається як твір і охороняється цим Законом.      Частина твору, яка може використовуватися самостійно, включаючи і оригінальну назву твору, розглядається як твір і охороняється за цим Законом.  
56. Стаття 7. Об'єкти, що не охороняються      Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються  
57. 1. Не охороняються цим Законом повідомлення про новини дня або повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, твори народної творчості, а також офіційні документи (закони, укази, постанови, судові рішення тощо), державні символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки), затверджені державними органами.   -63- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Пункт 1 статті 7 продати у наступній редакції: "Не охороняються цим Законом: а) повідомлення про новини дня або повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості (фольклор); в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади іншими мовами; г) офіційні символи держави, органів державної влади і організацій (прапори, герби, печатки, емблеми, ордени, медалі, значки тощо); д) грошові знаки. Проекти офіційних документів, символів і знаків, зазначених у пунктах в), г) і д) цієї частини, розглядаються як твори і охороняються за цим Законом."  
Враховано   1. Не охороняються цим Законом: а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості (фольклор); в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади іншими мовами; г) офіційні символи і знаки держави, органів державної влади і організацій (прапори, герби, печатки, емблеми, ордени, медалі, значки тощо); д) грошові знаки. Проекти офіційних документів, символів і знаків, зазначених у пунктах в), г) і д) цієї частини, розглядаються як твори і охороняються за цим Законом; є) розклади руху транспортних засобів, телерадіопрограми, телефонні довідники.  
    -64- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
У статті 7 до переліку об'єктів, що не охороняються, додати: "розклади руху транспортних засобів, телерадіопрограми, телефонні довідники".  
Враховано    
58. 2. За цим Законом охорона не поширюється на будь-які ідею, процедуру, метод, процес, концепцію, відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію, звичайні дані, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі тощо. ( Пункт другий статті 7 в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 )   -65- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 7 подати у наступній редакції: "Охорона за цим Законом не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, винаходи тощо, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.."  
Враховано   2. Охорона за цим Законом не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, винаходи тощо, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.  
59. Стаття 8. Сфера дії Закону   -66- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 8 "Сфера дії Закону" перенести у розділ 1 "Загальні положення" і викласти в такій редакції: "1. Правова охорона, передбачена цим Законом, надається: 1) творам, перерахованим у пункті 1 статті 6 і у статті 34 цього Закону, незалежно від місця їх першого опублікування, власником авторських і (або) суміжних прав на які є фізична особа, яка є громадянином України, або має постійне місце проживання на території України, або юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України; 2) творам, перерахованим у пункті 1 статті 6 і у статті 34 цього Закону, вперше опубліковані на території України. Це ж відноситься і до творів, комп'ютерних програм, баз даних, записаних виконань, фонограм або програм мовлення, вперше опублікованих за межами України і після цього протягом 30 днів опублікованих на території України; 3) виконанням, які вперше мали місце на території України, або записані на фонограму, що охороняється згідно положень підпункту 2 пункту 1 цієї статті, або такі, що включені в передачу організації мовлення, яка охороняється згідно з положеннями підпункту 4 пункту 1 цієї статі; 4) передачам організацій ефірного чи кабельного мовлення, якщо вони мають офіційне місцезнаходження на території України і здійснюють передачі за допомогою передавачів, розташованих на території України; 5) творам архітектури, які знаходяться на території України; 6) іншим творам, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України. 2. Положення цього Закону розповсюджуються на: 2) 1) суб'єкти авторського права, зазначені у статті 6 цього Закону, і суб'єкти суміжних прав, зазначені у статті 36 цього Закону, які є громадянами України або мають постійне місце проживання на території України, незалежно від того, на якій території вперше були опубліковані їх твори; 3) суб'єкти авторського права зазначені у статті 6 цього Закону, і суб'єкти суміжних прав, зазначені у статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання, твори яких вперше опубліковані чи виконані в іншій країні та протягом 30 днів після цього опубліковані чи виконані в Україні. 3. Суб'єктам авторського права і суб'єктам суміжних прав, незалежно від їх громадянства, твори яких вперше опубліковані чи виконані на території іншої держави або не опубліковані, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів України."  
Враховано    
60. Охорона, передбачена цим Законом, надається:       
61. 1) авторам незалежно від громадянства і постійного місця проживання, твори яких вперше опубліковані або не опубліковані, але знаходяться в об'єктивній формі на території України;       
62. 2) авторам, твори яких вперше опубліковані в іншій країні та протягом 30 днів після цього опубліковані в Україні незалежно від громадянства і постійного місця проживання автора;       
63. 3) авторам, які є громадянами України або мають постійне місце проживання на території України, незалежно від того, на якій території вперше були опубліковані їх твори.       
64. Авторам, незалежно від громадянства, твори яких вперше опубліковані або не опубліковані, але вони знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, надається охорона відповідно до міжнародних договорів України.       
65. Чинність цієї статті поширюється і на інших осіб, що мають авторське право.       
66. Стаття 9. Виникнення і здійснення авторського права   -67- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 9 доповнити реченням "Презумпція авторства" і у першому пункті цієї статті передати зміст статті 11 , виклавши цей пункт у наступній редакції: "Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. Особою, що має авторське право, вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства), якщо у судовому порядку не буде доведено інше. Це положення застосовується також у випадку опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора."  
Враховано   Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства 1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. Особою, що має авторське право, вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства), якщо у судовому порядку не буде доведено інше. Це положення застосовується також у випадку опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.  
67. 1. Виникнення і здійснення прав, передбачених цим Законом, не вимагає виконання будь-яких формальностей.   -68- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Пункт 1 статті 9 викласти у наступній редакції: "1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей."  
Враховано   2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.  
68. 2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі - (С), імені (найменування) особи, яка має авторське право, і року першої публікації твору.   -69- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 9 подати у наступній редакції: "Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про нього може використовувати знак охорони авторського права. Елементами знаку охорони авторського права є: латинська літера С, обведена колом - (С), ім'я особи, яка має авторське право, рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору".  
Враховано   3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак утворюють: латинська літера С, обведена колом - (С), ім'я особи, яка має авторське право, рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. 4. Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва має бути зазначена на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.  
    -70- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 9 пунктом наступного змісту: "Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва має бути зазначена на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство".  
Враховано    
69. 3. Особа, яка має авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, для свідчення про авторство на обнародуваний чи необнародуваний твір, про факт і дату опублікування твору чи про договори, які зачіпають права автора на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.   -71- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У частині першій пункту 3 статті 9 слово "виключну" вилучити і після слова "авторство" записати "(авторське право)" і замість тексту "Особа, яка має авторське право або будь-яку правомочність на твір" записати текст "Суб'єкт авторського права".  
Враховано   5. Суб'єкт авторського права для свідчення про авторство (авторське право) на обнародуваний чи необнародуваний твір, про факт і дату опублікування твору чи про договори, які мають відношення до права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.  
70. Державна реєстрація здійснюється відповідно до встановленого порядку Державним агентством України з авторських і суміжних прав, яке складає і періодично видає каталоги всіх реєстрацій.   -72- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину другу пункту 3 статті 9 викласти у наступній редакції: "Державна реєстрація авторського права і договорів, які мають відношення до права автора на твір, здійснюється Установою, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій. За державну реєстрацію авторського права і договорів, які мають відношення до права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   Державна реєстрація авторського права і договорів, які мають відношення до права автора на твір, здійснюється Установою, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій. За державну реєстрацію авторського права і договорів, які мають відношення до права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.  
71. Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. При виникненні спору реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.   -73- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину третю пункту 3 статті 9 викласти у наступній редакції: "Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого зараховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством. При виникненні спору реєстрація авторського права на твір розглядається судом як презумпція авторства."  
Враховано   Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого зараховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством. При виникненні спору реєстрація авторського права на твір розглядається судом як презумпція авторства.  
72. 4. Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому виражено твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у реєстрації.      Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому виражено твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у його реєстрації.  
73. Стаття 10. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому виражено твір      Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому виражено твір  
74. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому виражено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального, в якому виражено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки.   -74- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 10 доповнити частиною наступного змісту: "Власникові матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує ціни сировинних матеріалів. Якщо збереження об'єкта, в якому виражено оригінал твору, є неможливим, власник повинен дозволити авторові зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це відноситься до архітектурної споруди - фотографії твору"  
Враховано   1. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому виражено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об'єкта, в якому виражено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. 2. Власникові матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує ціни сировинних матеріалів. Якщо збереження об'єкта, в якому виражено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це відноситься до архітектурної споруди - фотографії твору  
75. Стаття 11. Автор як первинний суб'єкт авторського права   -75- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 11 вилучити, її пункти 1 і 2 перенести до статті 9.  
Враховано    
76. 1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор.       
77. 2. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.       
78. Стаття 12. Співавторство      Стаття 13. Співавторство  
79. 1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору належить однаковою мірою всім співавторам. Один співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. В разі порушення спільного авторського права кожний співавтор може доводити своє право в судовому порядку.   -76- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Частину першу статті 12 виклати у наступній редакції: "Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить співавторам спільно Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то ні один із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. В разі порушення спільного авторського права кожний співавтор може доводити своє право в судовому порядку."  
Враховано   Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить співавторам спільно Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то ні один із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. В разі порушення спільного авторського права кожний співавтор може доводити своє право в судовому порядку. 2. Якщо твір, створений у співавторстві, складається із частин, кожна із яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами. 3. Співавторством є авторське право на запис інтерв'ю. Воно належить особі, що дала інтерв'ю, та особі, що взяла інтерв'ю і здійснила його запис. Опублікування запису інтерв'ю допускається лише зі згоди особи, що дала інтерв'ю.  
    -77- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: "Якщо твір, створений у співавторстві, складається із частин, кожна із яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами."  
Враховано    
    -78- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: "Авторське право на запис інтерв'ю належить особі, що дала інтерв'ю, та особі, що взяла інтерв'ю і здійснила його запис, як співавторам, якщо інше не передбачено угодою між ними. Опублікування запису інтерв'ю допускається лише зі згоди особи, що дала інтерв'ю."  
Враховано частково    
80. 2. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді не передбачається інше.      4. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді не передбачається інше.  
81. Стаття 13. Особисті (немайнові) права автора      Стаття 14. Особисті немайнові права автора  
82. Автору належать такі особисті (немайнові) права:   -79- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
Частину першу статті 13 доповнити пунктом такого змісту: "право вирішувати, чи має бути твір розкрито публіці (обнародувано), в який спосіб і коли;"  
Враховано   Автору належать такі особисті немайнові права: 1) право вирішувати, чи має бути твір обнародувано, в який спосіб і коли;  
83. 1) вимагати визнання свого авторства, згадування його імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;   -80- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Підпункт 1 пункту 1 статті 13 викласти у наступній редакції: "право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на примірниках твору і при будь-якому публічному використанні твору, якщо це практично можливо"  
Враховано   2) право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на примірниках твору і при будь-якому публічному використанні твору, якщо це практично можливо;  
84. 2) забороняти згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;      3) право забороняти при публічному використанні твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;  
85. 3) вибирати псевдонім (вигадане ім'я) у зв'язку з використанням твору;   -81- Косів М.В. (в.о. № 116)
У підпункті 3 статті 13 після слова "псевдонім" текст "(вигадане ім'я)" вилучити, а у статті "Визначення термінів" дати визначення цього терміну, а сам підпункт викласти у наступній редакції: "вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніму замість справжнього імені автора на примірниках твору і при будь-якому його публічному використанні".  
Немає висновку   4) право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніму замість справжнього імені автора на примірниках твору і при будь-якому його публічному використанні;  
86. 4) протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора;   -82- Косів М.В. (в.о. № 116)
У підпункті 4 статті 13 перед словом "протидіяти" вставити текст "право вимагати збереження цілісності твору і"  
Враховано   5) право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.  
87. 5) на обнародування твору.   -83- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Підпункт 5 статті 13 вилучити, тому що право на обнародування твору є майновим правом, а не особистим (немайновим).  
Враховано    
88. Стаття 14. Майнові права автора   -84- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 14 подати у редакції: "Майнові права суб'єкта авторського права"  
Враховано   Стаття 15. Майнові права суб'єкта авторського права  
89. 1. Автору або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом.   -85- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину першу статті 14 викласти у вигляді двох окремих частин у наступній редакції: "До майнових прав автора чи іншого суб'єкта авторського права належить: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора чи іншого суб'єкта авторського права можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно до положень статті 31 цього Закону і тоді ця особа стає суб'єктом авторського права. 2. Виключне право на використання твору автором чи іншим суб'єктом авторського права дозволяє йому використовувати твір в будь-якій формі і будь-яким способом." і перший абзац другої частини статті викласти у наступній редакції: "Виключне право суб'єкта авторського права на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:"  
Враховано   До майнових прав автора чи іншого суб'єкта авторського права належить: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора чи іншого суб'єкта авторського права можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно до положень статті 31 цього Закону, і тоді ця особа стає суб'єктом авторського права. 2. Виключне право на використання твору автором чи іншим суб'єктом авторського права дозволяє йому використовувати твір в будь-якій формі і будь-яким способом.  
90. 2. Автору або іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право дозволяти або забороняти:      3. Виключне право суб'єкта авторського права на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:  
91. 1) відтворення творів;      1) відтворення творів;  
92. 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;      2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;  
93. 3) публічний показ;   -86- Косів М.В. (в.о. № 116)
Підпункт 3 другої частини статті доповнити текстом "публічну демонстрацію".  
Враховано   3) публічну демонстрацію і публічний показ;  
94. 4) будь-яке повторне публічне сповіщення в ефірі чи по проводах вже переданих в ефір творів, якщо воно здійснюється іншою організацією;   -87- Косів М.В. (в.о. № 116)
Підпункт 4 другої частини статті доповнити текстом: "ніж та, що здійснила перше сповіщення"  
Враховано   4) будь-яке повторне публічне сповіщення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією ніж та, що здійснила перше сповіщення;  
95. 5) переклади творів;      5) переклади творів;  
96. 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;   -88- Косів М.В. (в.о. № 116)
Доповнити частину другу статті 14 пунктом такого змісту: "включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;"  
Враховано   6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;  
97. 7) розповсюдження творів шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в найом чи у прокат та іншої передачі до першого продажу примірників твору;   -89- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У підпунктах 7 і 8 пункту 2 статті 14 слово "найом" замінити на "майновий найм" і перед словом "продажу" записати слово "першого".  
Враховано   8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в майновий найм чи у прокат та іншої передачі до першого продажу примірників твору;  
98. 8) здача в найом після першого продажу, відчуження іншим способом примірників аудіовізуальних творів, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі або у формі, яку читає машина;   -90- Комітет з питань науки і освіти
Підпункт 8 пункту 2 статті 14 доповнити словами "комп'ютерних програм, баз даних" і після слова "фонограмі" додати "(відеограмі)"  
Враховано   9) здача в майновий найм оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі (відеограмі) або у формі, яку зчитує комп'ютер;  
    -91- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 8 частини другої статті 14 викласти у наступній редакції: "здача в майновий найм оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі (відеограмі) або у формі, яку читає комп'ютер;"  
Враховано    
99. 9) імпорт примірників творів.      10) імпорт примірників творів.  
100. Цей перелік не є вичерпним.      Цей перелік не є вичерпним.  
101. 3. Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва включають у себе і право участі у практичній реалізації проектів цих творів.      4. Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва включають у себе і право участі у практичній реалізації проектів цих творів.  
102. 4. Автор має право дозволяти або забороняти використовувати свій твір й іншими способами.      5. Автор має право дозволяти або забороняти використовувати свій твір й іншими способами.  
103. 5. За винятком випадків, передбачених статтями 15-19 цього Закону, особа, яка має авторське право, вправі вимагати виплати винагороди за будь-яке використання її твору. Винагорода може здійснюватися у вигляді одноразового платежу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або складатися із змішаних платежів.   -92- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 5 статті 14 подати у наступній редакції: "За винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону, особа, якій належать майнові права автора, має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у вигляді одноразового (паушального) платежу, у формі відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті) або складатися із комбінованих платежів."  
Враховано   6. За винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону, особа, якій належать майнові права автора, має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у вигляді одноразового (паушального) платежу, у формі відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті) або складатися із комбінованих платежів.  
104. Розмір і порядок обчислення авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі, а також у договорах, що укладаються організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі, з користувачами.   -93- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці другому частини п'ятої статті 14 замість слова "обчислення" записати "виплати"  
Враховано   Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі, а також у ліцензійних договорах, що укладаються організаціями колективного управління з користувачами.  
105. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди, які індексуються одночасно з індексацією мінімальних розмірів заробітної плати.      Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди, які індексуються одночасно з індексацією мінімальних розмірів заробітної плати.  
106. 6. Обмеження майнових прав, встановлені статтями 15-19 цього Закону, здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди нормальному використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора.   -94- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 14 частиною наступного змісту: "Якщо примірники правомірно опублікованого (обнародуваного) твору законним чином введені у обіг шляхом їх першого продажу, то допускається їх наступне поширення (продаж) без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право, і без виплати авторської винагороди. Однак при цьому за особою, що має авторське право, зберігається право, передбачене пунктом 9 частини другої цієї статті."  
Враховано частково   7. Обмеження майнових прав, встановлені статтями 21 - 25 цього Закону, здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди нормальному використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора. 8. Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення у обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право, і без виплати авторської винагороди. Однак у цьому випадку право здавання у майновий найм чи прокат залишається виключно за особою, що має авторське право.  
107. Стаття 15. Вільне використання твору   -95- Комітет з питань науки і освіти
Статті 15 - 19 розташувати після статті 21.3.  
Враховано    
108. Без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускається:       
109. 1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, включаючи цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються, вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми або радіо- і телевізійних передач;       
110. 2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, у передачах мовлення, у записах звуку або зображення навчального характеру;       
111. 3) відтворення у пресі, передача в ефір або інше публічне повідомлення опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних питань чи переданих в ефір творів такого ж характеру у випадках, коли право на таке відтворення, передачу в ефір і по проводах або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;       
112. 4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, передача в ефір або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, у обсязі, виправданому інформаційною метою;       
113. 5) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;       
114. 6) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;       
115. 7) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;       
116. 8) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;       
117. 9) відтворення твору в особистих цілях за умов, передбачених статтями 16-19 цього Закону.       
118. Цей перелік є вичерпним, крім випадків, зазначених у статтях 16-19 цього Закону.       
119. Стаття 16. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом       
120. Допускається без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:       
121. 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що:       
122. бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;       
123. відтворення твору є одиничним випадком і не має систематичного характеру;       
124. немає колективної ліцензії (ліцензії, наданої організацією, що управляє майновими правами авторів на колективній основі), яка б визначала умови виготовлення таких примірників;       
125. 2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, за умови, що одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є одиничним випадком і не має систематичного характеру.       
126. Стаття 17. Вільне відтворення примірників твору для навчання       
127. Допускається без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право:       
128. 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів і фонограм як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає вказаній меті;       
129. 2) репрографічне відтворення для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них учбовими закладами, діяльність яких не спрямована прямо чи опосередковано на одержання прибутку за умови, коли:       
130. обсяг такого відтворення відповідає вказаній меті;       
131. відтворення твору є одиничним випадком і не має систематичного характеру;       
132. немає колективної ліцензії (ліцензії, наданої організацією, що управляє майновими правами авторів на колективній основі), яка визначала б умови такого відтворення.       
133. Стаття 18. Вільне відтворення комп'ютерних програм   -96- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 18 викласти в такій редакції: "Стаття 18. Вільне відтворення комп'ютерних програм та баз даних. Декомпіляція комп'ютерних програм. 1. Особа, що правомірно володіє примірником комп'ютерної програми чи бази даних, має право без згоди автора або особи, що має авторське право на цю програму чи базу даних, і без виплати авторської винагороди: 1) внести до комп'ютерної програми чи бази даних зміни з метою її функціонування на технічних засобах користувача і вчинення дій, пов'язаних з функціонуванням комп'ютерної програми чи бази даних відповідно до її призначення, зокрема, запис і збереження в пам'яті комп'ютера (одного комп'ютера або одного користувача комп'ютерної мережі), а також виправлення очевидних помилок, якщо інше не передбачено угодою з особою, що має авторське право; 2) виготовити одну копію комп'ютерної програми чи бази даних за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей і для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми чи бази даних втрачений, знищений або став непридатним для користування. При цьому копія комп'ютерної програми чи бази даних не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено в підпункті 1 цього пункту, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми чи бази даних перестає бути правомірним; 3) декомпілювати комп'ютерну програму - внести зміни до комп'ютерної програми шляхом відтворення і перетворення об'єктного кода у вихідний текст, або доручити іншій особі здійснити ці дії, якщо вони є необхідними для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленою цією особою комп'ютерної програми з іншими програмами, які можуть взаємодіяти з цією зміненою програмою, при дотриманні таких умов: - інформація необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел; - зазначені дії здійснюються стосовно тих частин зміненої комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії; - інформація, одержана в результаті внесення змін у комп'ютерну програму, може використовуватися лише для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої комп'ютерної програми з іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої комп'ютерної програми з іншими програмами, а також не може використовуватися для розробки комп'ютерної програми, за виглядом істотно подібної до декомпільованої комп'ютерної програми або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право. 2. Застосування положень цієї статті не повинно завдавати невиправданої шкоди використанню комп'ютерної програми чи бази даних і не повинно обмежувати необґрунтованим способом законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське право на комп'ютерну програму чи базу даних".  
Враховано частково    
134. 1. Без дозволу автора чи іншої особи, якій належить авторське право на комп'ютерну програму, якщо інше не визначено в договорі, дозволяється здійснювати такі дії:       
135. 1) відтворення одного примірника комп'ютерної програми, а також адаптацію комп'ютерної програми, здійснювані особою, яка є законним власником примірника комп'ютерної програми:       
136. для використання комп'ютерної програми на певному комп'ютері відповідно до його призначення;       
137. для архівних цілей і для заміни законно придбаного примірника комп'ютерної програми у разі його втрати, пошкодження або непридатності.       
138. Вказаний примірник комп'ютерної програми або її адаптація не можуть використовуватись з іншою метою, ніж передбачено у цьому пункті, і підлягають знищенню у випадку, коли продовження володіння комп'ютерною програмою перестає бути законним;       
139. 2) відтворення в одному примірнику для архівних цілей і заміна законно придбаного примірника комп'ютерної програми у разі, коли примірник втрачено, пошкоджено або він став непридатним.       
140. 2. Автор або інша особа, якій належить право на використання примірника, може без дозволу особи, якій належить право власності на комп'ютерну програму, спостерігати, вивчати, а також досліджувати (перевіряти) функціонування комп'ютерної програми з тим, щоб визначити ідеї та принципи, які лежать в основі будь-якого елемента комп'ютерної програми, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії по завантаженню, показу, функціонуванню, передачі чи запису в пам'ять (збереженню) комп'ютерної програми.       
141. 3. Вільна декомпіляція комп'ютерної програми допускається для відтворення коду та перекладу його форми з метою одержання інформації, необхідної для досягнення взаємодії незалежно створеної комп'ютерної програми з іншими комп'ютерними програмами, за умови, що:       
142. 1) ці дії здійснюються особою, яка володіє ліцензією, або іншою особою, яка є законним власником комп'ютерної програми, або від імені особи, яка має відповідні повноваження;       
143. 2) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, не була попередньо відома особам, про яких йдеться у підпункті 1 цього пункту;       
144. 3) ці дії обмежуються тільки тими елементами комп'ютерної програми, які є необхідними для досягнення здатності до взаємодії.       
145. 4. Умови пункту 3 цієї статті не допускають, щоб одержана в результаті декомпіляції інформація:       
146. 1) використовувалася з іншою метою, крім досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної комп'ютерної програми з іншими програмами;       
147. 2) була надана іншим користувачам, крім випадків, коли це необхідно для досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної комп'ютерної програми з іншими програмами, або була використана для розробки (удосконалення), виготовлення чи розповсюдження комп'ютерної програми, суттєво схожою з декомпільованою комп'ютерною програмою, або була використана будь-яким іншим способом, що порушує авторське право.       
148. 5. Умови пунктів 3 і 4 цієї статті не повинні необгрунтовано завдавати шкоди законним інтересам осіб, яким належить право на декомпільовану програму, а також нормальній експлуатації комп'ютерної програми.       
149. Стаття 19. Вільне відтворення в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозаписах   -97- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 19 подати у редакції: "Вільне відтворення творів у особистих цілях" і частину першу статті викласти у наступній редакції: "1. Допускається без дозволу автора чи іншого власника авторських прав і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях і у одному екземплярі правомірно обнародуваний твір, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 цієї статті."  
Враховано    
    -98- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Стаття 19 регулює питання вільного відтворення в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозапису. З самої назви цієї статті зрозуміло, що в ній не може йти мова про відтворення творів архітектури та репрографічне відтворення книг, нотних текстів та творів образотворчого мистецтва. Питанню вільного відтворення комп'ютерних програм також спеціально присвячено статтю 18 Закону.  
Враховано    
    -99- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ст.19 Закону України "Про авторське право і суміжні права" викласти в такій редакції: "Відповідно до підпункту 9 статті 15 допускається відтворення виключно в особистих цілях фонограм і відеозаписів, без згоди автора або іншої особи, що має авторське або суміжне право на ці записи, та без виплати їм винагороди. Таке відтворення не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації фонограм та відеозаписів, та зачіпати необгрунтованим способом законні інтереси автора або інших осіб, що мають авторські і (або) суміжні права на ці записи".  
Враховано частково    
    -100- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Розмір винагороди та умови її виплати визначаються на підставі договорів між вказаними виробниками, імпортерами та організаціями, що управляють майновими правами на колективній основі. Є недопустимим встановлення в імперативній формі порядку розподілу винагороди, оскільки це має вирішуватися у кожному конкретному випадку. Крім того, це може призвести до виникнення тіньових відносин у цій сфері.  
Враховано    
150. 1. Відповідно до підпункту 9 статті 15 допускається відтворення виключно в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозаписах, без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з виплатою їм винагороди.   -101- Комітет з питань науки і освіти
Пункт 1 статті 19 щодо вільного відтворення в особистих цілях фонограм перенести до відповідної статті розділу ІІІ "Суміжні права"  
Враховано    
151. "Положення цього пункту не поширюються на:       
152. 1) відтворення творів архітектури у формі будівель і аналогічних споруд; 2) відтворення комп'ютерних програм та баз даних, крім випадків, передбачених статтею 18 цього Закону; 3) репрографічне відтворення книг (повністю), нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва".       
153. 2. Винагорода за відтворення зазначених у пункті 1 цієї статті творів виплачується у формі відрахувань (відсотків) виробниками або імпортерами обладнання (аудіоапаратури, відеомагнітофонів тощо) та матеріальних носіїв (звуко- і (або) відеоплівки, касет, лазерних дисків, компакт-дисків тощо), які використовуються для такого відтворення. "Винагорода не виплачується за обладнання і матеріальні носії, які є предметом експорту, професійне обладнання, не призначене для використання в домашніх умовах, а також обладнання і матеріальні носії, що ввозяться фізичними особами виключно в особистих цілях".   -102- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Існуючі сьогодні норми в цій статті є не діючими, а тому прийняття абзацу 2 пункту 2 статті 19 … призведе лише до появи ще декількох декларативних правових норм в тексті Закону.  
Враховано частково    
154. 3. "Розмір винагороди та умови її виплати визначаються на підставі договорів між зазначеними виробниками, імпортерами та Державним агентством України з авторських і суміжних прав. Винагорода розподіляється таким чином: авторам - 50 відсотків, виконавцям - 25 відсотків, виробникам фонограм - 25 відсотків".   -103- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пункт 3 статті 19 викласти в такій редакції: "Розмір винагороди та умови її виплати визначаються на підставі договору між зазначеними виробниками, імпортерами та авторами твору або їх правонаступниками, а за неможливістю укладення договорів з авторами або правонаступниками авторів із Державним агентством України з авторських і суміжних прав або з іншими недержавними організаціями, які прийняли на себе управління майновими правами авторів (їх правонаступників)".  
Враховано частково    
    -104- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
… в новій редакції пункту 3 статті 19 безперечно слова "Державним агентством України з авторських і суміжних прав" необхідно замінити словами "організацією, що управляє майновими правами на колективній основі".  
Враховано    
155. Стаття 20. Авторське право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом   -105- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 20 подати у наступній редакції: "Авторське право на службові твори", а у статті "Визначення" дати визначення "службовий твір" Пункти 1 і 2 статті 20 викласти у наступній редакції: "1. Авторське особисте (немайнове) право на службовий твір, належить його автору. 2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом). Розмір авторської винагороди за створення і використання службового твору та порядок її виплати встановлюються у трудовому договорі (контракті)."  
Враховано частково   Стаття 16. Авторське право на службові твори  
156. 1. Авторське право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом, належить його автору.      1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору.  
157. 2. Виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором.      2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом).  
158. Розмір авторської винагороди за створення і використання твору, створеного за договором з автором, який працює за наймом, та порядок її виплати встановлюються у договорі між автором і роботодавцем.      Розмір авторської винагороди за створення і використання службового твору та порядок її виплати встановлюються у трудовому договорі (контракті) .  
159. Стаття 21. Авторське право на аудіовізуальний твір      Стаття 17. Авторське право на аудіовізуальний твір  
160. 1. Авторами аудіовізуального твору вважаються автори сценаріїв, діалогів, музичних творів, спеціально створених для даного аудіовізуального твору, режисери-постановники, художники-постановники, оператори.   -106- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 статті 21 викласти в такій редакції: "1. Авторами аудіовізуального твору є: а) режисер-постановник; б) автор сценарію і (або) діалогів; в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього; г) художник-постановник; д) оператор. Одна і та ж фізична особа може суміщати дві або більше із наведених у цій частині авторських функцій ".  
Враховано   1. Авторами аудіовізуального твору є: а) режисер-постановник; б) автор сценарію і (або) діалогів; в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього; г) художник-постановник; д) оператор. Одна і та ж фізична особа може суміщати дві або більше із наведених у цій частині авторських функцій. Одна і та ж фізична особа може суміщати дві або більше із наведених у цій частині авторських функцій.  
    -107- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Доповнити пункт 1 статті 21 наступним текстом: " Одна і та ж фізична особа може суміщати дві або більше із наведених у цій частині авторських функцій. "  
Враховано частково    
    -108- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пункт 1 статті 21 залишити в редакції чинного Закону.  
Враховано частково    
161. 2. Якщо інше не встановлено у договорі, автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передати майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру, не мають права заперечувати проти відтворення, розповсюдження, публічного сповіщення і виконання, передачі в ефір і по проводах для загального відома або проти будь-якого іншого публічного сповіщення твору, а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на публічне сповіщення музичних творів, включених до аудіовізуального твору.   -109- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Доповнення пункту 2 статті 21 абзацом другим в запропонованій редакції призведе до значного ускладнення в регулюванні правовідносин по використанню аудіовізуальних творів. Запропоновані приписи неможливо реалізувати практично.  
Враховано частково   3. Якщо інше не встановлено у договорі про створення аудіовізуального твору, автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передали майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру, не мають права заперечувати проти виконання твору, його відтворення, розповсюдження, публічного сповіщення а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на окреме публічне сповіщення музичних творів, включених до аудіовізуального твору. За кожне публічне виконання і сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і прокат його примірників за всіма авторами аудіовізуального твору зберігається право на винагороду, що розподіляється і виплачується організаціями колективного управління, за кожне публічне виконання і сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і прокат його примірників.  
    -110- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину 2 статті 21 викласти у наступній редакції: "Якщо інше не встановлено у договорі про створення аудіовізуального твору, автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передали майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру, не мають права заперечувати проти виконання твору, його відтворення, розповсюдження, публічного сповіщення а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на окреме публічне сповіщення музичних творів, включених до аудіовізуального твору. . У цьому випадку за всіма авторами аудіовізуального твору зберігається невідмовне право на винагороду, що розподіляється і виплачується організаціями колективного управління, за кожне публічне виконання і сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і прокат його примірників."  
Враховано частково    
162. Автор музичного твору з текстом або без тексту, спеціально створеного для аудіовізуального твору, зберігає право на одержання винагороди за використання цього музичного твору при кожному публічному виконанні аудіовізуального твору і його публічному сповіщенні, а також здаванні в прокат примірників аудіовізуального твору.   -111- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Пункт 2 статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту: "Автор музичного твору з текстом або без тексту, створеного спеціально для аудіовізуального твору, зберігає право на одержання винагороди за використання цього музичного твору при кожному публічному виконанні аудіовізуального твору і його публічному сповіщенні, а також здаванні в прокат примірників аудіовізуального твору, якщо інше не зазначено в договорі на створення такого музичного твору".  
Враховано частково    
163. 3. Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером не передбачено інше.      4. Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером не передбачено інше.  
164. Стаття 21.1. Авторське право на комп'ютерні програми   -112- Комітет з питань науки і освіти
Встановити наскрізну нумерацію статей.  
Враховано   Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні програми  
165. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми, незалежно від способу або форми їх вираження.      Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.  
166. Стаття 21.2. Авторське право на збірники та інші складені твори      Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори  
167. 1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснений ним підбір і розташування матеріалів, що є результатом творчої праці (упорядкування).      1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснений ним підбір і розташування матеріалів, що є результатом творчої праці (упорядкування).  
168. Упорядник збірника користується авторським правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору.      Упорядник збірника користується авторським правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору.  
169. Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором.   -113- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Абзац третій частини першої статті 21.2 доповнити текстом "зі складачем збірника"  
Враховано   Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника.  
170. Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих матеріалів для створення своїх творів.      Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих матеріалів для створення своїх творів.  
171. 2. Видавцеві енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать виключні права на використання таких видань у цілому. Видавець має право при будь-якому використанні таких видань зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.   -114- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці першому частини другої статті 21.2 слово "найменування" замінити на слово "ім'я" і у абзаці другому замість тексту "договором на створення такого твору" записати текст "авторським договором".  
Враховано   2. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать виключні права на використання таких видань у цілому. Видавець має право при будь-якому використанні таких видань зазначати своє ім'я або вимагати такого зазначення.  
172. Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено договором на створення такого твору .      Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.  
173. Стаття 21.3. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів      Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів  
174. 1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, переробку, аранжування або іншу переробку.   -115- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У ст. 21.3, замінити слово "переробка" словом "адаптація" у відповідних відмінках і перед словами "похідних творів" слово "інших" вилучити.  
Враховано   1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку.  
175. Перекладач і автор іншого похідного твору користуються авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, переробки, аранжування або іншої переробки.      Перекладач і автор похідного твору користуються авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування або іншої переробки.  
176. 2. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади і переробки тих самих творів .   -116- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У назві статті "Вільне використання твору" доповнити "із зазначенням імені автора".  
Враховано   2. Авторське право перекладачів і авторів похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади і переробки тих самих творів. Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Без згоди автора і інших суб'єктів авторського права і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, допускається: 1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, включаючи цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення; 2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, у передачах мовлення, у звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру; 3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних питань чи публічно сповіщених творів такого ж характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором; відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, у обсязі, виправданому інформаційною метою; відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або колекціях; 6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих; 7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою; 8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній; 9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою; 10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22 - 25 цього Закону. Цей перелік вільного використання творів є вичерпним. Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Допускається без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право, і без виплати авторської винагороди репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов: 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру; в) немає колективної ліцензії, наданої організацією колективного управління, яка б визначала умови виготовлення таких примірників; 2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, за умови, що одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є одиничним випадком і не має систематичного характеру. Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Допускається без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право, і без виплати авторської винагороди: 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів і фонограм (відеограм) як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає вказаній меті; 2) репрографічне відтворення закладами освіти для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає вказаній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру; в) немає колективної ліцензії, наданої організацією колективного управління, яка визначала б умови такого відтворення. Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм 1. Особа, що правомірно володіє примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, що має авторське право на цю програму, і без виплати авторської винагороди: 1) внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах користувача і вчинення дій, пов'язаних з функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема, запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а також виправлення очевидних помилок, якщо інше не передбачено угодою з особою, що має авторське право; 2) виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей і для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для користування. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у цьому і попередньому пунктах даної частини, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає бути правомірним; 3) декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов: а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел; б) зазначені дії здійснюються стосовно тільки тих частин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії; в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з іншими програмами, а також не може використовуватися для розробки комп'ютерної програми, за виглядом істотно подібної до декомпільованої комп'ютерної програми, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право; 4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать у її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії по завантаженню, показу, функціонуванню, передачі чи запису в пам'ять (збереженню) комп'ютерної програми 2. Застосування положень цієї статті не повинно завдавати шкоди використанню комп'ютерної програми і не повинно обмежувати законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське право на комп'ютерну програму. Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях Допускається без дозволу автора чи іншого власника авторських майнових прав і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для звичайного сімейного кола однієї сім'ї і близьких знайомих цієї сім'ї попередньо правомірно обнародувані твори, крім: а) відтворення творів архітектури у формі будівель і споруд; б) відтворення комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених статтею 24 цього Закону; в) репрографічне відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону; г) відтворення без виплати авторської винагороди творів, зафіксованих у примірниках фонограм (відеограм). 2. Твори, зафіксовані у фонограмах (відеограмах) і їх примірниках, допускається відтворювати у домашніх умовах і виключно в особистих цілях або для звичайного сімейного кола однієї сім'ї і близьких знайомих цієї сім'ї без дозволу автора (авторів) і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою авторської винагороди. Особливості виплати авторської винагороди у цьому випадку визначені статтею 42 цього Закону.  
    -117- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У першому абзаці статті 15 перед словами "але з обов'язковим зазначенням..." вставити текст: "і без виплати авторської винагороди" і доповнити статтю пунктом такого змісту: "відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або колекціях".  
Враховано    
    -118- Комітет з питань науки і освіти
У пункті 11 слова "особистих та інших" вилучити  
Враховано    
    -119- Комітет з питань науки і освіти
У першому абзаці статті 16 перед словами "репрографічне відтворення...." вставити текст: "і без виплати авторської винагороди"  
Враховано    
    -120- Комітет з питань науки і освіти
У першому абзаці статті 17вставити текст: "і без виплати авторської винагороди".  
Враховано    
    -121- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину першу статті "Вільне відтворення творів у особистих цілях" викласти у наступній редакції: "Допускається без дозволу автора чи іншого власника авторських прав і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для звичайного сімейного кола попередньо правомірно обнародувані твори, крім: а) відтворення творів архітектури у формі будівель і споруд; б) відтворення комп'ютерних програм і баз даних, за винятком випадків, передбачених статтею 24 цього Закону; в) репрографічне відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону; г) відтворення без виплати авторської винагороди творів, зафіксованих у примірниках фонограм (відеограм). 2. Твори, зафіксовані у фонограмах (відеограмах) і їх примірниках, допускається відтворювати у домашніх умовах і виключно в особистих цілях або для звичайного сімейного кола без дозволу автора (авторів) і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою авторської винагороди. Особливості виплати авторської винагороди у цьому випадку визначені статтею 42 цьогчо Закону."  
Враховано    
177. Стаття 22. Право доступу до твору образотворчого мистецтва      Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва  
178. Якщо при передачі твору образотворчого мистецтва у власність іншій особі автор не поступиться своїми майновими авторськими правами, то він має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не зачіпає необгрунтовано законних прав та інтересів власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав.   -122- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Статтю 22 викласти у наступній редакції: "При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об'єкту, в якому виражено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не зачіпає необгрунтовано законних прав та інтересів власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору авторові."  
Враховано   При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об'єкту, в якому виражено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права та інтереси власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору авторові.  
179. Стаття 23. Право слідування      Стаття 27. Право слідування  
180. Автор протягом життя, а після його смерті спадкоємці у встановлений статтею 24 цього Закону термін щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва користуються невідчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, магазин тощо, що йде за першим його відступленням, здійсненим автором твору (право слідування).   -123- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Текст статті 23 викласти у наступній редакції: "Автор твору образотворчого мистецтва (а у разі його смерті - його спадкоємці) після першого продажу ним оригіналу твору і впродовж встановленого статтею 28 цього Закону строку користуються невідчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, магазин тощо, що йде за першим його відступленням, здійсненим автором твору (право слідування). Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті використання права слідування, здійснюються особисто автором, через представника (агента) автора або через організації колективного управління."  
Враховано частково   Автор твору образотворчого мистецтва (а у разі його смерті - його спадкоємці) впродовж встановленого статтею 28 цього Закону строку користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, магазин тощо, що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору (право слідування).  
181. Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті використання права слідування, здійснюються через організації, які управляють майновими правами авторів на колективній основі.      Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті використання права слідування, здійснюються особисто автором, через представника (агента) автора або через організації колективного управління.  
182. Стаття 24. Термін охорони прав авторів      Стаття 28. Строк дії авторського права  
183. 1. Охорона, що надається цим Законом, діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.   -124- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У ст. 24 замінити словосполучення "50 років" на словосполучення "70 років" і доповнити статтю новою частиною наступного змісту: "Право автора твору виникає у момент створення цього твору." і частину другу подати у наступній редакції: "Для творів, обнародуваних анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було обнародувано. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, обнародуваного анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше 70 років від обнародування твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті."  
Враховано   Право автора твору виникає у момент створення ним цього твору. 2. Авторське право діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.  
184. 2. Для творів, обнародуваних анонімно або під псевдонімом, термін охорони закінчується через 50 років після того, як твір було обнародувано. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо автор твору, обнародуваного анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу протягом 50 років, застосовується термін охорони, передбачений пунктом 1 цієї статті.      3. Для творів, обнародуваних анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було обнародувано. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, обнародуваного анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше 70 років від обнародування твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.  
185. 3. Термін охорони творів, створених у співавторстві, діє протягом усього життя і 50 років після смерті останнього співавтора. Термін охорони творів посмертно реабілітованих авторів діє протягом 50 років після їх реабілітації.   -125- Комітет з питань науки і освіти
У частині третій статті 24 друге речення сформулювати як окрему частину.  
Враховано   4. Строк дії авторського права на твори, створені у співавторстві, діє протягом усього життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. 5. У випадку, коли весь твір публікується (обнародується) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (обнародуваної) частини твору. 6. Строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.  
    -126- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 24 окремою частиною напступного змісту: "У випадку, коли весь твір публікується (обнародується) не в одночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (обнародуваної) частини твору."  
Враховано    
186. 4. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 50 років від дати його правомірного опублікування.      7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.  
187. 5. Дія терміну охорони, встановленого пунктами 1-4 цієї статті, починається з 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце юридичні факти, передбачені у зазначених пунктах.   -127- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину п'яту статті 24 викласти у наступній редакції: "Закінчення строку дії авторського права наступає 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце юридичні факти, що зумовили закінчення строку дії авторського права."  
Враховано   8. Закінчення строку дії авторського права наступає 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце юридичні факти, що зумовили закінчення строку дії авторського права.  
188. 6. Право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора, охороняються безстроково.      9. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14 цього Закону, охороняються безстроково.  
189. Стаття 25. Перехід авторського права у спадщину      Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину  
190. 1. Майнові права авторів переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті (немайнові) права автора.      1. Майнові права авторів та інших суб'єктів авторського права переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора.  
191. 2. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутаціі автора.      2. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.  
192. Стаття 26. Перехід творів до суспільного надбання      Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання  
193. 1. Закінчення терміну дії авторського права на твори означає їх перехід до суспільного надбання.      1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання.  
194. Твори, які ніколи не охоронялися на території України, також вважаються суспільним надбанням.      Твори, які ніколи не охоронялися на території України, також вважаються суспільним надбанням.  
195. 2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватися будь-якою особою без виплати авторської винагороди. При цьому повинні зберігатися право авторства, право на ім'я, право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.   -128- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Частину другу статті 26 викласти у наступній редакції: "2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих (немайнових) прав автора, передбачених статтею 14 цього Закону."  
Враховано   2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 14 цього Закону.  
196. 3. Постановами Кабінету Міністрів України можуть встановлюватися випадки виплати спеціальних відрахувань за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням.   -129- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину другу статті 26 викласти у наступній редакції: "3. Постановами Кабінету Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні відрахування до Державного бюджету України за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням."  
Враховано   3. Постановами Кабінету Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні відрахування до фондів творчих спілок України за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням.  
197. Стаття 27. Передача (відступлення) авторського права   -130- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті 27 подати у наступній редакції: "Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права"  
Враховано   Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права  
198. 1. Майнові права можуть бути передані (відступлені) автором або іншою особою, що має авторське право, іншій особі. Автор або інша особа, що має авторське право (ліцензіар), можуть також видати ліцензію іншій особі (ліцензіату) на використання твору відповідно до такої ліцензії. Передача (відступлення) авторського права і видача ліцензії оформляються авторським договором.   -131- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину першу статті 27 викласти у наступній редакції: "Суб'єкт авторського права може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повність (на весь строк дії авторського права) чи частково (на менший строк). Передача майнових прав суб'єктів авторського права оформляється авторськими договорами. Виключні майнові права, які передаються за договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені у договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані."  
Враховано частково   Суб'єкт авторського права може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю на весь строк дії авторського права чи частково - на менший строк. Передача майнових прав суб'єктів авторського права оформляється авторськими договорами. Виключні майнові права суб'єктів авторського права, які передаються за договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені у договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. 2. Майнове авторське право може бути передане іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи-суб'єкта авторського права.  
    -132- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю новою частиною наступного змісту: "Майнове авторське право може бути також передане іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи-правоволодільця."  
Враховано    
199. 2. Особисті (немайнові) права автора не можуть бути передані іншим особам.      3. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.  
200. Стаття 28. Право на невиключну чи виключну ліцензію   -133- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 28 подати у наступній редакції: "Передача права на використання твору"  
Враховано   Стаття 32. Передача права на використання твору  
201. 1. Автору, крім можливості передачі майнових прав, належить виключне право надавати іншій особі дозвіл на використання твору одним або всіма відомими способами на підставі невиключної чи виключної ліцензії.   -134- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину першу статті 28 викласти у наступній редакції: "Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі ліцензії (дозволу), за винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону " Автору і іншій особі, що має авторське право, належить виключне право надавати іншій особі дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі невиключної чи виключної ліцензії. Видача ліцензії оформляється авторським договором."  
Враховано частково   Автору і іншій особі, що має авторське право, належить виключне майнове право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі ліцензії, яка оформляється авторським договором. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі ліцензії, за винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону.  
202. 2. Невиключна ліцензія дає ліцензіату право використовувати твір дозволеним способом нарівні з автором та іншими ліцензіатами невиключної ліцензії.   -135- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частини дугу і третю статті 28 об'єднати і викласти у наступній редакції: "2. Ліцензія на використання твору, яка видається особою-правоволодільцем (ліцензіаром) особі-правоотримувачу (ліцензіату), може бути виключною або невиключною. Виключною ліцензією передається право на використання твору, з врахуванням визначених договором умов, тільки ліцензіату. При цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього твору, але не має права видавати ліцензію на право використання цього ж твору іншим особам. Невиключна ліцензія надає ліцензіату право на використання твору і не позбавляє цього права ліцензіара та інших можливих ліцензіатів.."  
Враховано   Ліцензія на використання твору, яка видається особою-правоволодільцем (ліцензіаром) особі-правоотримувачу (ліцензіату), може бути виключною або невиключною. Виключною ліцензією передається право на використання твору, з врахуванням визначених договором умов, тільки одному ліцензіату. При цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього твору, але не має права видавати ліцензію на право використання цього ж твору іншим особам. Невиключна ліцензія надає ліцензіату право на використання твору і не позбавляє цього права ліцензіара та інших можливих ліцензіатів.  
203. 3. Виключна ліцензія дає право тільки ліцензіату використовувати твір дозволеним способом.       
204. 4. Право на використання твору, передбачене пунктом 1 цієї статті, може бути обмежено у просторі, за часом і за змістом.   -136- Бондаренко О.Ф. (реєстр. картка № 318)
У частині четвертій статті 28 замість слів "у просторі" записати "за територією" і цю частину перенести до статті, що визначає зміст і форму авторського договору.  
Враховано   Виключне право видавати авторським ліцензійним договором виключні і невиключні ліцензії на використання своїх творів мають автори і інші суб'єкти авторського права. Право видавати ліцензійними договорами невиключні ліцензії на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами. Ліцензіат має право видавати субліцензії на право використання твору іншим особам на основі субліцензійного договору лише у випадках, передбачених укладеним із ним ліцензійним договором. Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.  
    -137- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю частинами наступного змісту: "3.Виключне право видавати авторським ліцензійним договором виключні і невиключні ліцензії на використання своїх творів мають автори і інші суб'єкти авторського права. 4. Право видавати ліцензійними договорами невиключні ліцензії на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами. 5. Ліцензіат має право видавати субліцензії на право використання твору іншим особам на основі субліцензійного договору лише у випадках, передбачених укладеним із ним ліцензійним договором. Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше."  
Враховано    
205. Стаття 29. Договори на право використання творів      Стаття 33. Договори на право використання творів  
206. 1. Використання твору допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою особою, що має авторське право, за винятком випадків, зазначених у статтях 15-19 цього Закону.   -138- Комітет з питань науки і освіти
Частину першу статті 29 перенести до попередньої статті.  
Враховано    
207. 2. Авторські договори повинні укладатись у письмовій формі, якщо законодавством про авторське право і суміжні права не передбачено інше.   -139- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Частини другу статті 29 подати у наступній редакції: "Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо)."  
Враховано   1. Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто угоди щодо всіх його умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розмір і порядок виплати авторської винагороди тощо). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотку від доходу при використанні твору або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими від мінімальних ставок, встановлених Кабінетом Міністрів України. За відсутності у договорі умови про строк, на який передаються права, договір може бути розірваний автором чи іншим суб'єктом авторського права після закінчення п'яти років від його укладання, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору. За відсутності у договорі умови про територію, на яку видається право, дія права, що передається за договором, поширюється на всю територію України. 3. Предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.  
    -140- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 29 новою частиною наступного змісту: "Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто угоди щодо всіх його умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розмір і порядок виплати авторської винагороди тощо). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотку від доходу при використанні твору або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими від мінімальних ставок, встановлених Кабінетом Міністрів України. За відсутності у договорі умови про строк передачі прав договір може бути розірваний автором чи іншим суб'єктом авторського права після закінчення п'яти років від його укладання, якщо правоотримувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору. За відсутності у договорі умови про територію, на яку поширюється дія передаваного права, дія права, що передається за договором, обмежується всією територією України."  
Враховано    
    -141- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 29 новою частиною на -ступного змісту: "Предметом ліцензійного договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, які на момент укладання договору були невідомі."  
Враховано    
208. 3. Відповідними відомствами разом з творчими спілками можуть складатися примірні авторські договори.      4. Відповідними відомствами і творчими спілками можуть складатися примірні авторські договори.  
209. 4. Авторський договір може містити умови, не передбачені примірним договором. Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними.   -142- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 29 новою частиною наступного змісту: "За авторським договором замовлення автор може взяти на себе зобов'язання створити у майбутньому твір і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди."  
Враховано   5. Авторський договір може містити умови, не передбачені примірним договором. Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними. 6. За авторським договором замовлення автор може взяти на себе зобов'язання створити у майбутньому твір і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди. 7. Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творів на вказану у договорі тему чи у вказаній галузі, є недійсними.  
210. 5. Усі права на використання твору, не передані за авторським договором, зберігаються за автором.   -143- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 29 доповнити частиною наступного змісту: " Якщо автори творів подають свої твори до опублікування в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) не за письмовим, а усним договором, то у цьому випадку розмір авторської винагороди (гонорар) може визначатися редакцією періодичного видання, при цьому розмір гонорару не може бути меншим від відповідної мінімальної ставки авторської винагороди, установленої Кабінетом Міністрів України.."  
Відхилено   8. Усі права на використання твору, не передані за договором, зберігаються за автором чи іншим суб'єктом авторського права.  
211. Стаття 30. Укладання та зміст авторського договору   -144- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 34 залишити тільки норми щодо відповідальності за виконання договору і назву статті викласти у редакції: "Відповідальність за невиконання авторського договору"  
Враховано   Стаття 34. Відповідальність за невиконання авторського договору  
212. Авторський договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто угоди щодо всіх суттєвих його умов (спосіб використання, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору та використання твору тощо).   -145- Комітет з питань науки і освіти
Частини першу і третю статті 30 перенести до попередньої статті.  
Враховано    
213. Якщо протягом обумовленого договором терміну твір не буде використано, автор має право вимагати відшкодування збитків.   -146- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину другу статті 30 викласти у наступній редакції: Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за договором про передачу майнових авторських прав чи договору про передачу права на використання твору, зобов'язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, включаючи упущену вигоду. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов договору замовлення, він повинен відшкодувати замовникові збитки, включаючи упущену вигоду Спори щодо відповідальності за виконання договорів про передачу майнових авторських прав чи про передачу прав на використання творів вирішуються у судовому порядку.  
Враховано   Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторським договором, зобов'язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, включаючи упущену вигоду. 2. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов договору замовлення, він повинен відшкодувати замовникові збитки, включаючи упущену вигоду. 3. Спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських договорів вирішуються у судовому порядку.  
214. Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творів на дану тему чи в цій галузі, є недійсними.       
215. Розділ III СУМІЖНІ ПРАВА   -147- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Закон доповнити такою новою статтею: "Об'єкти суміжних прав Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження , є а) постановки літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів; б) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів; в) записи виконань творів у вигляді фонограм (відеограм); г) передачі організацій мовлення."  
Враховано частково   Розділ III СУМІЖНІ ПРАВА Стаття 35. Об'єкти суміжних прав Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; б) записи виконань творів у вигляді фонограм чи відеограм; в) записи будь-яких звуків у вигляді фонограм і записи будь-яких рухомих зображень із звуковим супроводом чи без нього у вигляді відеограм; г) передачі (програми) організацій мовлення.  
216. Стаття 31. Охорона суміжних прав   -148- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 31 подати у наступній редакції: "Суб'єкти суміжних прав"  
Враховано   Стаття 36. Суб'єкти суміжних прав  
217. 1. Цей Закон охороняє суміжні права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Охорона суміжних прав здійснюється без шкоди охороні творів авторським правом.   -149- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 статті 31 подати у наступній редакції: "1. Суб'єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм (відеограм) і організації мовлення. "  
Враховано частково   Суб'єктами суміжних прав є : а) виконавці творів; б) виробники фонограм і відеограм; в) організації мовлення.  
218. 2. Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів. Виробники фонограм і організації мовлення повинні дотримувати прав авторів і виконавців. Організації мовлення повинні дотримувати прав виробників фонограм, авторів і виконавців.   -150- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 31 подати у наступній редакції: "Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів і інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм (відеограм) повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців і виробників фонограм (відеограм)."  
Враховано   2. Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів і інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм і відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців і виробників фонограм і відеограм.  
219. 3. Виникнення і здійснення суміжних прав не потребує виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм і виконавці для сповіщення про свої права можуть на всіх примірниках фонограм або їх упаковках використовувати знак охорони суміжних прав, який складається з латинської літери Р у колі - (Р), імені (найменування) особи, що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми.   -151- Кендзьор Я.М.
Частину 3 статті 31 перенести до додаткової статті "Виникнення і здійснення суміжних прав" і скрізь у тексті Закону, де це є необхідно, після слова "фонограма" записати "(відеограма)"  
Враховано    
220. Стаття 32. Критерії для надання охорони суміжних прав       
221. 1. Права виконавців охороняються відповідно до цього Закону, якщо:   -152- Комітет з питань науки і освіти
Статтю 32 Закону "Критерії для надання суміжних прав" вилучити, тому що сформульовані у ній норми перенесено до статті 3 "Сфера дії Закону".  
Враховано    
222. 1) виконання вперше мало місце на території України;       
223. 2) виконання зафіксовано на фонограмі, що охороняється згідно з цією статтею;       
224. 3) виконання, не зафіксоване на фонограмі, включено у передачу організації мовлення, що охороняється згідно з цією статтею.       
225. 2. Права виробників фонограм охороняються відповідно до цього Закону, якщо:       
226. 1) виробник є громадянином України або юридичною особою з офіційним місцезнаходженням на території України;       
227. 2) фонограму вперше опубліковано на території України або опубліковано на території України протягом 30 днів від дня її першої публікації в іншій державі;       
228. 3) перша фіксація фонограми мала місце в Україні.       
229. 3. Права організацій мовлення охороняються цим Законом, якщо вони мають офіційне місцезнахождення на території України і здійснюють передачі з передавачів, розташованих на території України.       
230. 4. Суміжні права іноземних юридичних і фізичних осіб охороняються відповідно до міжнародних договорів України.   -153- Кендзьор Я.М.
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту: "Виникнення і здійснення суміжних прав Первинним суб'єктом суміжних прав є виконавець, виробник фонограми (відеограми), організація мовлення. 2. Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми (відеограми), сповіщення передачі організації мовлення. 3. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Виробник фонограми (відеограми) і виконавець для сповіщення про свої суміжні права може використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак утворюють: латинська літера P , обведена колом - (P); ім'я (назва) особи, що має суміжні права; рік виробництва фонограми (відеограми). За відсутності доказів іншого, виконавцем або виробником фонограми (відеограми) вважається особа, зазначена на її примірнику як особа, якій належать виключні майнові права (презумпція особи, яка має суміжні права)."  
Враховано   Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав Первинним суб'єктом суміжних прав є виконавець, виробник фонограми (відеограми), організація мовлення. 2. Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми (відеограми), сповіщення передачі організації мовлення. 3. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Виробник фонограми (відеограми) і виконавець для сповіщення про свої суміжні права може використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак утворюють: латинська літера P , обведена колом - (P); ім'я (назва) особи, що має суміжні права; рік першої публікації фонограми (відеограми). Виконавцем або виробником фонограми чи відеограми вважається особа, зазначена на її примірнику як особа, якій належать виключні майнові права (презумпція особи, яка має суміжні права), якщо у судовому порядку не доведено інше. Стаття 38. Особисті немайнові права суб'єктів суміжних прав 1.Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права: а) право вимагати визнання, що він є виконавцем твору; б) право вимагати, щоб його ім'я чи псевдонім вказувалися чи повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це є можливим); в) право вимагати дотримання належної якості запису його виконання і заперечувати його використання, спотворення чи будь-яку суттєву зміну, що може завдати шкоди його честі і репутації. 2. Виробник фонограми (відеограми) має право наносити своє ім'я (назву) на носія запису (коробку, етикетку, обкладинки тощо) поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів і вимагати його згадування при використанні фонограми (відеограми). 3. Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.  
    -154- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту: "Особисті (немайнові) права суб'єктів суміжних прав 1.Виконавцеві твору належать такі особисті (немайнові) права: право на визнання авторства свого виконання; право вимагати, щоб його ім'я чи псевдонім вказувалися чи повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконанням; право вимагати дотримання належної якості запису його виконання і заперечувати його використання, спотворення чи будь-яку суттєву зміну, що може завдати шкоди його честі і репутації. Виробник фонограми (відеограми) має право наносити своє ім'я (назву) на носієві запису (коробка, етикетка, обкладинки тощо) поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів і вимагати його згадування при використанні фонограми (відеограми). Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення." і у зв'язку із цим вилучити частину третю статті 33.  
Враховано    
231. Стаття 33. Права виконавців   -155- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 33 подати у такій редакції: "Майнові права виконавців" і її першу частину подати у наступній редакції: "Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення їх виконань; б) фіксацію на матеріальному носії раніше не зафіксованих їх виконань; в) відтворення і (або) розповсюдження способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння або способом майнового найму чи прокату фонограм (відеограм), на яких зафіксовано їх виконання, незалежно від першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння."  
Враховано   Стаття 39. Майнові права виконавців  
232. 1. Виконавцям належить виключне право дозволяти чи забороняти публічне повідомлення їх виконань, фіксацію на матеріальному носії раніше незафіксованого виконання та передачу в ефір і по проводах їх виконань, а також відтворювати, розповсюджувати способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння або способом оренди чи прокату фонограм, на яких зафіксовано їх виконання, незалежно від першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння.      Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення їх виконань; б) фіксацію на матеріальному носії раніше не зафіксованих їх виконань; в) відтворення і (або) розповсюдження способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння або способом майнового найму чи прокату фонограм (відеограм), на яких зафіксовано їх виконання, незалежно від першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння.  
233. 2. Виключні права виконавців можуть передаватися іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору і використання виконань тощо.      2. Виключні права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань тощо.  
234. 3. Виконавцям належать особисті (немайнові) права на ім'я, на охорону своїх виступів від спотворення і на згадування свого імені у зв'язку з використанням виконання там, де це можливо.   -156- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити, тому що введено нову статтю щодо особистих (немайнових) прав суб'єктів суміжних прав.  
Враховано    
235. 4. У тому разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному творі, вважається, що виконавець передає організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру всі майнові права на виконання, якщо інше не встановлено договором.      3. У тому разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному творі, вважається, що виконавець передає організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру всі майнові права на виконання, якщо інше не встановлено договором.  
236. 5. У разі, коли виконавець при першій фіксації виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми право на її розповсюдження способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а також способом здачі в найом, в оренду, прокат та іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання винагороди за вказані види використання виконання через організації, що управляють майновими правами на колективній основі.      4. У разі, коли виконавець при першій фіксації виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми (відеограми) її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми (відеограми) право на її розповсюдження способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а також способом здачі в майновий найм, прокат та іншої передачі. Виконавець зберігає право на одержання винагороди за вказані види використання виконання через організації колективного управління.  
237. Стаття 34. Права виробників фонограм   -157- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 34 подати у такій редакції: "Майнові права виробників фонограм (відеограм)" Частину першу статті 34 подати у наступній редакції: "1. Виробники фонограм (відеограм) належить як право власності виключне право дозволяти чи забороняти: а) відтворення фонограми (відеограми); б) переробку фонограми (відеограми); в) імпорт фонограми (відеограми); г) розповсюдження примірників фонограми (відеограми) шляхом першого продажу; д) розповсюдження примірників фонограми (відеограми) шляхом здачі в оренду, прокат та іншої передачі незалежно від першого продажу; є) іншого відчуження примірників фонограми (відеограми)." і доповнити частину другу текстом у наступній редакції: "Майнові права виробника фонограми (відеограми) можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи - суб'єкта суміжних прав"  
Враховано частково   Стаття 40. Майнові права виробників фонограм і відеограм  
238. 1. Виробники фонограм мають виключне право дозволяти чи забороняти їх відтворення, розповсюдження примірників способом першого продажу, іншого відчуження, а також шляхом здачі в найом, в оренду, прокат та іншої передачі незалежно від першого продажу, а також на переробку, імпорт фонограм.      До майнових прав виробників фонограм і відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм (відеограм) і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) відтворення фонограми (відеограми); б) переробку фонограми (відеограми); в) імпорт фонограми (відеограми); г) розповсюдження примірників фонограми (відеограми) шляхом першого продажу; д) розповсюдження примірників фонограми (відеограми) шляхом здачі в майновий найм, прокат та іншої передачі незалежно від першого продажу; є) інше відчуження примірників фонограми (відеограми).  
239. 2. Виключні права виробників фонограм можуть передаватися іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання фонограм, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору, використання фонограм тощо.   -158- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 34 новою частиною такого змісту: "Якщо примірники фонограми (відеограми) законним чином введені у обіг шляхом їх першого продажу, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати винагороди."  
Враховано частково   2. Майнові права виробників фонограм (відеограм) можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання фонограми (відеограми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, використання фонограми (відеограми) тощо. Майнові права виробника фонограми (відеограми) можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи - суб'єкта суміжних прав. 3. Якщо примірники фонограми (відеограми) введені власником прав у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Однак у цьому випадку право здавання фонограм (відеограм) у майновий найм чи прокат залишається виключно за власником прав.  
240. Стаття 35. Права організацій мовлення   -159- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 33 подати у такій редакції: "Майнові права організацій мовлення" і частину першу подати у наступній редакції: "1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення їх програм шляхом трансляції і ретрансляції; б) фіксацію їх програм на матеріальному носії і їх відтворення; в) публічну демонстрацію їх програм у місцях з платним входом; Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався."  
Враховано частково   Стаття 41. Майнові права організацій мовлення  
241. 1. Організації мовлення мають виключне право дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх програм шляхом їх ретрансляції, фіксації на матеріальному носії, відтворення своїх передач, сповіщення в ефір і по проводах, публічного сповіщення передач у місцях з платним входом, а також забороняти поширення на території України чи з території України сигналу, що несе програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.   -160- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
У частині першій статті 33 після тексту "а також забороняти" вставити текст "за допомогою будь-яких технічних засобів захисту"  
Відхилено   До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення їх програм шляхом трансляції і ретрансляції; б) фіксацію їх програм на матеріальному носії і їх відтворення; в) публічну демонстрацію їх програм у місцях з платним входом; Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.  
242. 2. Організаціям мовлення належить право на одержання винагороди за будь-яке використання їх передач.   -161- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 33 новою частиною у наступній редакції: "Якщо програма мовлення введена власником прав у цивільний обіг шляхом її першого продажу в Україні, то допускається її наступне розповсюдження шляхом продажу без згоди власника прав і без виплати йому винагороди. Однак у цьому випадку право здавання програми мовлення у майновий найм чи прокат залишається виключно за власником прав."  
Враховано   2. Організаціям мовлення належить право на одержання винагороди за будь-яке використання їх передач (програм мовлення). 3. Якщо програма мовлення введена власником прав у цивільний обіг шляхом її першого продажу в Україні, то допускається її наступне розповсюдження шляхом продажу без згоди власника прав і без виплати йому винагороди. Однак у цьому випадку право здавання програми мовлення у майновий найм чи прокат залишається виключно за власником прав.  
243. Стаття 36. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення   -162- Кендзьор Я.М.
Назву статті 36 подати у такій редакції: "Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм (відеограм) і організацій мовлення"  
Враховано   Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм і відеограм і організацій мовлення 1. Допускається використання фонограм (відеограм), виконань, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм (відеограм) і організацій мовлення і без виплати винагороди у тих же випадках, які передбачені статтями 21 - 25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів. Передбачене цією частиною статті використання об'єктів суміжних прав без згоди суб'єктів суміжних прав і без виплати їм винагороди є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав субєктів авторського права і суміжних прав, передбачених статтями 14 і 38 цього Закону. 2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях фонограм (відеограм) без згоди виробника фонограми (відеограми) або іншого суб'єкта суміжних прав, але з виплатою їм винагороди. Таке відтворення не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації фонограм (відеограм) і зачіпати необгрунтованим способом законні інтереси виробників фонограм (відеограм) чи інших суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 3. Виплата винагороди виробникам фонограм (відеограм) і іншим особам, що мають авторське і (або) суміжні права на ці записи, виплачується у формі відрахувань (відсотків) виробниками і імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах фонограм (відеограм), крім: а) професійного обладнання, не призначеного для використання в домашніх умовах; б) обладнання, укомплектованого технічними засобами захисту від порушення суміжних прав; в) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України; г) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети . Розміри відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками і імпортерами обладнання і матеріальних носіїв як винагорода за зазначені у частині другій цієї статті відтворення, визначаються Кабінетом Міністрів України. Вказані кошти виробниками і імпортерами обладнання і матеріальних носіїв перераховуються визначеним Установою організаціям колективного управління на основі договорів, які вони зобов'язані з цими організаціями укладати. Імпортери перераховують ці кошти при ввезенні товару на митну територію України, а виробники - у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв. Установа і визначені нею для збору коштів організації колективного управління мають право вимагати від виробників і імпортерів інформацію стосовно виробництва, імпорту і реалізації (продажу) зазначеного у цій частині статті обладнання і матеріальних носіїв. Зібрані кошти розподіляються між виробниками фонограм (відеограм), виконавцями і авторами чи іншими суб'єктами авторського права на твори, що відтворюються в домашніх умовах у особистих цілях, у пропорціях, визначених Кабінетом Міністрів України.  
    -163- Кендзьор Я.М.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 36 викласти у наступній редакції: "1. Допускається використання фонограм (відеограм), виконань, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм (відеограм) і організацій мовлення і без виплати винагороди у тих же випадках, які передбачені статтями 21 - 25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів. Передбачене цією частиною статті використання об'єктів суміжних прав без згоди власників авторського права і (або) суміжних прав і без виплати їм винагороди є можливим лише за умови дотримання особистих (немайнових) прав суб'єктів авторського права і суміжних прав, передбачених статтями 14 і 38 цього Закону. 2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях фонограм (відеограм) без згоди виробника фонограми (відеограми) або іншої особи, що має авторське і (або) суміжне право на ці записи, але з виплатою їм винагороди. Таке відтворення не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації фонограм (відеограм) і зачіпати необгрунтованим способом законні інтереси виробників фонограм (відеограм) чи авторів або інших осіб, що мають авторські і (або) суміжні права на ці записи. 3. Виплата винагороди виробникам фонограм (відеограм) і іншим особам, що мають авторське і (або) суміжні права на ці записи, виплачується у формі відрахувань (відсотків) виробниками і імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити таке відтворення у домашніх умовах, крім: а) професійного обладнання, не призначеного для використання в домашніх умовах; б) обладнання, укомплектованого технічними засобами захисту від порушення авторського права і (або) суміжних прав; в) обладнання і носіїв, що експортуються за митну територію України; г) обладнання і носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України без комерційної мети виключно в особистих цілях. Розміри відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками і імпортерами обладнання і матеріальних носіїв як винагорода за зазначені у частині першій цієї статті відтворення, визначаються Кабінетом Міністрів України. Вказані кошти виробниками і імпортерами обладнання і носіїв перераховуються визначеній Установою організації колективного управління на основі договорів, які вони зобов'язані з цією організацією заключати. Імпортери перераховують ці кошти при ввезенні товару на митну територію, а виробники - у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв. Установа і визначена нею для збору коштів організація колективного управління мають право вимагати від виробників і імпортерів інформацію стосовно виробництва, імпорту і реалізації (продажу) зазначеного у цій частині статті обладнання і носіїв. Зібрані кошти розподіляються у визначених Кабінетом Міністрів України пропорціях між виробниками фонограм (відеограм), виконавцями і авторами чи іншими власниками авторського права на твори, що відтворюються в домашніх умовах у особистих цілях."  
Враховано частково    
244. Стаття 37. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою      Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою  
245. 1. Допускається без згоди виробників фонограм, опублікованих з комерційною метою, і виконавців, записаних на таких фонограмах, але з виплатою винагороди:   -164- Кендзьор Я.М.
Абзац перший частини першої статті 37 викласти у наступній редакції: "Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), опублікованих з комерційною метою, і виконавців, виконання яких записані на цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою їм винагороди наступне комерційне використання фонограм (відеограм):"  
Враховано   1. Допускається без згоди виробників фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою, і виконавців, виконання яких записані на цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди наступне комерційне використання фонограм (відеограм):  
246. 1) публічне виконання фонограми;      а) публічне виконання фонограми (відеограми);  
247. 2) сповіщення фонограми в ефір;      б) сповіщення фонограми (відеограми) в ефір;  
248. 3) сповіщення фонограми по проводах.      в) сповіщення фонограми (відеограми) по проводах (через кабель).  
249. 2. Збір, розподіл і виплата винагороди здійснюються однією з організацій, яка управляє правами авторів, виробників фонограм і виконавців на колективній основі, відповідно до угоди між цими організаціями. Якщо цією угодою не передбачено інше, то винагорода розподіляється таким чином: авторам - 50 відсотків, виконавцям - 25 відсотків, виробникам фонограм - 25 відсотків".   -165- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
На сьогоднішній день запропонована редакція цієї норми є декларативною, такою, що не має реальної практичної реалізації  
Враховано частково   2. Збирання, розподіл і виплата винагороди за використання фонограм (відеограм), зазначені у частині першій цієї статті, здійснюються однією з організацій колективного управління відповідно до договору між цими організаціями.  
250. 3. Розмір винагороди і умови її виплати визначаються угодою між користувачем фонограми чи об'єднанням таких користувачів, з одного боку, і організаціями, які управляють правами виробників фонограм і виконавців, з другого боку.      3. Розмір винагороди і умови її виплати визначаються договором між користувачем фонограми (відеограми) чи об'єднанням таких користувачів, з одного боку, і організацією, зазначеною у частині другій цієї статті, з другого боку.  
251. Розмір винагороди встановлюється за кожний вид використання фонограми.   -166- Кендзьор Я.М.
Доповнити статтю 37 окремою частиною наступного змісту: "Користувачі фонограм (відеограм) повинні надавати організації, зазначеній в частині другій цієї статті, точні відомості щодо використання фонограм (відеограм), необхідні для збирання і розподілу винагороди."  
Враховано   Розмір винагороди встановлюється за кожний вид використання фонограми (відеограми). 4. Користувачі фонограм (відеограм) повинні надавати організації, зазначеній в частині другій цієї статті, точні відомості щодо використання фонограм (відеограм), необхідні для збирання і розподілу винагороди.  
252. Стаття 38. Термін охорони суміжних прав      Стаття 44. Строк дії суміжних прав  
253. 1. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після першої фіксації виконання або постановки. Особисті права виконавців охороняються безстроково.   -167- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину першу статті 38 подати у наступній редакції: "1.Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після дати першого виконання. Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково" і у частину другу подати у редакції: "Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років після першої фіксації звукового запису чи відеозапису."  
Враховано   Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після дати першого виконання. Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково.  
254. 2. Права виробників фонограм охороняються протягом 50 років після першого опублікування фонограми, а якщо її не було опубліковано, то протягом 50 років після першої фіксації звукового запису.      2. Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років після першої фіксації звукового запису чи відеозапису.  
255. 3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50 років після першої передачі в ефір або по проводах.   -168- Кендзьор Я.М.
Частину третю статті 38 подати у наступній редакції: "Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50 років після першого публічного сповіщення передачі."  
Враховано   3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50 років після першого публічного сповіщення передачі.  
256. 4. Встановлені цією статтею терміни починаються з 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце юридичні факти, передбачені цією статтею.   -169- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину четверту статті 38 викласти у наступній редакції: "Закінчення строку захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, в якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту."  
Враховано   4. Закінчення строку захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, в якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту.  
257. 5. До спадкоємців виконавця і правонаступників виробників фонограм і організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконання, фонограми, передачі в ефір і по проводах, а також право на одержання винагороди в межах установленої цією статтею частини термінів, що залишилась.   -170- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 38 подати у наступній редакції: "До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм (відеограм) і організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм (відеограм), публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди в межах установленої цією статтею частини строків, що залишилась."  
Враховано   5. До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм (відеограм) і організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм (відеограм), публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди в межах установленої цією статтею частини строків, що залишилась.  
258. Розділ IV КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ   -171- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву розділа ІУ подати у наступній редакції: "Управління майновими правами власників авторського права і (або) суміжних прав"  
Враховано   Розділ IV. УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: а) особисто; б) через свого повіреного; в) через організацію колективного управління. Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного Суб'єкт авторського права чи суміжних прав може доручити управління своїми майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав.  
    -172- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити розділ ІУ новою статтею такого змісту: "Способи управління майновими правами власників авторського права і (або) суміжних прав Власники авторського права і (або) суміжних прав можуть здійснювати свої права: а) індивідуально; б) через свого представника (агента); в) через організацію колективного управління."  
Враховано частково    
    -173- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити розділ ІУ новою статтею такого змісту: "Управління майновими правами через представника Власник авторського права і (або) суміжних прав може призначити (найняти) свого представника (агента) на підставі заключеного з ним договору-доручення. Представником може бути будь-яка особа. При управлінні майновими правами вона діє у межах повноважень, переданих їй власником авторського права і (або) суміжних прав.  
Враховано частково    
259. Стаття 39. Забезпечення колективного управління майновими правами      Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами  
260. 1. З метою забезпечення майнових прав авторів та інших осіб, які мають авторське право і суміжні права, ці особи можуть доручати управління своїми майновими правами на колективній основі організаціям, які не мають права займатися комерційною діяльністю.   -174- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 39 викласти у наступній редакції: "1. Особи, які мають авторське право і (або) суміжні права, можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. 2. Колективне управління авторським правом і (або) суміжними правами може здійснюватися виключно для творів і виконань, попередньо обнародуваних (розкритих.) публіці. 3. Організації колективного управління створюються власниками авторського права і (або) суміжних прав і іншими особами. 4. Допускається утворення або окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових прав певних категорій їх власників, чи організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій власників прав. Особи, які здійснюють використання творів, зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік творів, виконань, фонограм (відеограм), програм мовлення, які ними публічно використовувалися, разом із завіреним звітом про одержані прибутки. Вони повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі. 6. Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть також доручати управління своїми майновими правами на колективній основі відповідним державним організаціям (підприємствам), статути яких передбачають здійснення таких функцій."  
Враховано частково   1. Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. 2. Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав може здійснюватися виключно щодо творів і виконань, попередньо обнародуваних (розкритих) публіці. 3. Організації колективного управління створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав.  
261. Такі організації діють на основі і в межах повноважень, добровільно переданих їм авторами та іншими особами, які мають авторське право і суміжні права. На їх діяльність не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.       
262. 2. Допускається утворення або окремих організацій, які управляють різними правами в інтересах різних осіб, що мають майнові права, або однієї організації, яка одночасно управляє авторським правом і суміжними правами.      4. Допускається утворення або окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Особи, які використовують твори, їх виконання, програми мовлення, фонограми (відеограми), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, фонограм (відеограм), програм мовлення разом із інформацією про одержані прибутки. Вони повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі. 6. Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть також доручати управління своїми майновими правами на колективній основі відповідним державним організаціям (підприємствам), статути яких передбачають здійснення таких функцій.  
263. Стаття 40. Діяльність організацій, що управляють майновими правами на колективній основі   -175- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Пункт 2 статті 40 викласти в такій редакції: "2. На основі одержаних повноважень організація, що управляє майновими правами на колективній основі, укладає ліцензійні угоди з користувачами творів або об'єктів суміжних прав і видає ліцензії. Претензії осіб, які мають авторське право або суміжні права, до користувачів щодо виконання умов ліцензійних угод розглядаються організацією, що управляє майновими правами на колективній основі і виступає стороною у відповідній ліцензійній угоді, якщо така організація уповноважена особою, що має авторське право або суміжні права, здійснювати контроль за виконанням ліцензійних угод, вживати відповідні заходи до порушників. Ліцензійні угоди дозволяють використання відповідних творів або об'єктів суміжних прав тільки передбаченими в них способами."  
Враховано частково   Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління 1. Діяльність організації колективного управління здійснюється після її реєстрації згідно із законом і за погодженням із Установою. Про реєстрацію організації колективного управління Установа здійснює публікацію у своєму офіційному бюлетені. Організація колективного управління діє на основі статуту, що затверджується в установленому порядку, і у межах повноважень, одержаних від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 2. Організація колективного управління не має права займатися комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким способом об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, доручених їм для управління. На діяльність таких організації не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.  
    -176- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 40 викласти у наступній редакції: "Діяльність організації колективного управління здійснюється після її реєстрації згідно із законом і за дозволом Установи. Про реєстрацію організації колективного управління Установа здійснює публікацію у своєму офіційному бюлетені. Від дня реєстрації організація колективного управління діє у межах повноважень, одержаних від власників авторського права і (або) суміжних прав, на основі статуту, що затверджується в установленому порядку." 1. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються авторами та іншими особами, які мають авторське право і (або) суміжні права, безпосередньо на основі письмових договорів. За договорами про взаємне представництво прав та інтересів з іноземними організаціями здійснюється управління правами осіб - громадян України, які мають авторське право і (або) суміжні права - за кордоном та іноземних авторів - в Україні.  
Враховано частково    
264. 1. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються авторами та іншими особами, які мають авторське право і суміжні права, безпосередньо на основі письмових договорів. За договорами про взаємне представництво прав та інтересів з іноземними організаціями здійснюється управління правами осіб - громадян України, які мають авторське право і суміжні права - за кордоном та іноземних авторів - в Україні.      3. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі письмових договорів, укладених у письмовій формі. 4. Організація колективного управління може управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів про взаємне представництво інтересів з аналогічними іноземними організаціями. Організація колективного управління може доручити на основі договору про взаємне представництво інтересів з аналогічною закордонною організацією право управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.  
265. 2. На основі одержаних повноважень організація, що управляє майновими правами на колективній основі, укладає ліцензійні угоди з користувачами творів та об'єктів суміжних прав.      5. На основі одержаних повноважень організація колективного управління укладає ліцензійні угоди з користувачами об'єктів авторського права і суміжних прав.  
266. Претензії осіб, які мають авторське право і суміжні права, до користувачів щодо виконання умов ліцензійних угод розглядаються організацією, що управляє майновими правами на колективній основі і виступає стороною у відповідній ліцензійній угоді.      Претензії суб'єктів авторського права і суміжних прав до користувачів щодо виконання умов ліцензійних угод розглядаються організацією, що управляє майновими правами на колективній основі і виступає стороною у відповідній ліцензійній угоді.  
267. Ліцензійні угоди дозволяють використання передбаченими в них способами всіх творів і відповідних об'єктів суміжних прав і надаються від імені всіх осіб, що мають авторське право і суміжні права, включаючи і тих, які не передали організації повноважень відповідно до пункту 1 цієї статті.   -177- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Абсолютно неприйнятною слід визнати запропоновану редакцію абзацу третього статті 40 в частині, що дозволяє організаціям, що управляють майновими правами на колективній основі, укладати ліцензійні угоди від імені осіб, що мають авторське право і суміжні права, включаючи і тих, які не передали організації своїх повноважень.  
Враховано частково   Ліцензійні угоди дозволяють використання передбаченими в них способами об'єктів авторського права і суміжних прав і надаються від імені всіх осіб, що мають авторське право і (або) суміжні права на використовувані об'єкти авторського права і (або) суміжних. 6. Організація колективного управління може вимагати від користувачів об'єктів авторського права і суміжних прав надання їм документів, що містять точні відомості про використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди. 7. Організація колективного управління зобов'язана надавати Установі наступну інформацію: а) про зміни, що вносяться до статуту організації; б) про заключення організацією двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іноземними організаціями колективного управління; в) про рішення загальних зборів членів організації; г) про річний баланс, річний звіт, результати аудиторських перевірок; д) імена осіб, уповноважених представляти організацію. На вимогу Установи організація зобов'язана надавати й іншу інформацію, яка необхідна для перевірки відповідності її діяльності законові.  
    -178- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю частиною такого змісту: "Організація колективного управління може вимагати від користувачів творів і об'єктів суміжних прав надання їм документів, що містять точні відомості про використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди."  
Немає висновку    
    -179- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю частиною наступного змісту: "Організація, що керує майновими правами на колективній основі, зобов'язана надавати Установі наступну інформацію: а) про зміни, що вносяться до статуту організації; б) про заключення організацією двосторонніх чи багатосторонніх угод з іноземними організаціями, що керують майновими правами на колективній основі; в) про рішення загальних зборів членів організації; г) про річний баланс, річний звіт, результати аудиторських перевірок; д) імена осіб, уповноважених представляти організацію. На вимогу Установи організація зобов'язана надавати іншу інформацію, яка необхідна для перевірки відповідності її діяльності законові"  
Враховано    
268. 3. Особи, які здійснюють використання творів, зобов'язані надавати автору та іншим особам, що мають авторське право і суміжні права, їх представникам або організаціям, які управляють майновими правами на колективній основі, точний перелік і програми публічного використання творів, виконань, фонограм, програм мовлення і забезпечувати їх завіреним звітом про одержані прибутки. Вони повинні виплачувати автору або його представникам винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.   -180- Комітет з питань науки і освіти
Частину третю статті 40 перенести до статті 39.  
Враховано    
269. 4. Організації, що управляють майновими правами на колективній основі, мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від користувачів. Після трьох років з моменту розподілу винагороди, суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах осіб, які мають авторське право і суміжні права.   -181- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість частини четвертої статті 40 доповнити Закон окремою статтею наступного змісту: "Функції організацій колективного управління 1. Організація колективного управління повинна виконувати від імені власників авторського права і (або) суміжних прав, яких вона представляє, і на основі одержаних від них повноважень наступні функції: а) погоджувати з користувачами розмір винагороди при видачі ліцензії; б) видавати невиключні ліцензії на використання прав, керуванням яких займається ця організація; в) погоджувати з користувачами розмір винагороди у тих випадках, коли організація займається збиранням винагороди без видачі ліцензії; г) збирати передбачені ліцензіями винагороди і (або) винагороди за використання творів без видачі ліцензії; д) розподіляти і виплачувати зібрану винагороду власникам авторського права і (або) суміжних прав, яких вона представляє; є) здійснювати будь-які юридичні дії, що необхідні для охорони прав, управлінням яких займається організація. 2. Організації колективного управління мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від користувачів. Після трьох років з моменту розподілу винагороди суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права."  
Враховано   Стаття 49. Функції організацій колективного управління 1. Організація колективного управління повинна виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень наступні функції: а) погоджувати з користувачами розмір винагороди при видачі ліцензії; б) видавати невиключні ліцензії на використання прав, управлінням яких займається ця організація; в) погоджувати з користувачами розмір винагороди у тих випадках, коли організація займається збиранням винагороди без видачі ліцензії; г) збирати передбачені ліцензіями винагороди і (або) винагороди за використання творів без видачі ліцензії; д) розподіляти і виплачувати зібрану винагороду суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, яких вона представляє; є) здійснювати будь-які юридичні дії, що необхідні для охорони прав, управління якими здійснює організація. 2. Організації колективного управління мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від користувачів. Після трьох років з моменту розподілу винагороди суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах суб'єктів авторського права і суміжних прав.  
270. Розділ V. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ      Розділ V. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ  
271. Стаття 41. Порушення авторського права і суміжних прав      Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав  
272. 1. Відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення, є порушенням авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту.   -182- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункти 1 - 3 статті 41 викласти у наступній редакції: "1. Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є а) вчинення будь-якою особою дій щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, які вимагають відповідного дозволу з боку особи, що має авторське право і (або) суміжні права, і передбачених статтею 14, частиною другою статті 15, статтею 38, частиною першою статті 39 і частиною першою статті 40 цього Закону, з врахуванням обмежень майнових прав осіб, що мають авторське право і(або) суміжні права, передбачені статтями 21 - 25, 42 і 43 цього Закону. б) виготовлення (відтворення) і розповсюдження контрафактних примірників творів (в тому числі - комп'ютерних програм) і фонограм(відеограм); в) плагіат - обнародування (опублікування), повністю або частково, чужого твору під ім'ям особи, яка не є автором цього твору. г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення"  
Враховано частково   Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачені статтями 14 і 38 цього Закону, і їх майнові права, передбачені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з врахуванням передбачених статтями 21 - 25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав; б) піратство в галузі авторського права і (або) суміжних прав - виготовлення (відтворення) і розповсюдження контрафактних примірників творів (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), фонограм (відеограм) і програм організацій мовлення; в) плагіат - обнародування (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення.  
273. 2. Примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюджених з порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними.       
274. 3. Ввезення на територію України примірників творів і фонограм, що охороняються на території України відповідно до цього Закону, із держави, в якій ці твори і фонограми не охоронялись або перестали охоронятись, визнається порушенням авторського права і суміжних прав.   -183- Косів М.В. (в.о. № 116)
Доповнити статтю пунктом такого змісту: "Порушенням авторського права і (або) суміжних прав є плагіат - обнародування (опублікування), повністю або частково, чужого твору під ім'ям особи, яка не є автором цього твору."  
Враховано    
275. Стаття 42. Порядок захисту авторського права і суміжних прав      Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав  
276. Захист особистих і майнових прав осіб, які мають авторське право і суміжні права, може здійснюватися в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.      Захист особистих немайнових і майнових прав осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.  
277. Стаття 43. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав      Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав  
278. 1. В разі використання чужого твору без договору з особою, яка має авторське право і суміжні права, недотримання умов використання творів і об'єктів суміжних прав, порушення особистих і майнових прав особи, які мають авторське право і суміжні права, можуть подати позов до суду або арбітражного, третейського судів про поновлення порушених прав шляхом внесення відповідних виправлень, публікацій у пресі про допущене порушення або іншим способом.   -184- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 43 слова "або арбітражного, третейського судів" вилучити і частину першу цієї статті подати у наступній редакції: "У випадках використання будь-якою особою твору, фонограми (відеограми) чи програми мовлення без договору з особою, яка має авторське право і (або) суміжні права, недотримання передбачених договором умов використання творів і об'єктів суміжних прав і інших порушень особистих (немайнових) і майнових прав особа, яка має авторське право і (або) суміжні права, може подати позов до суду про поновлення порушених прав, відшкодування збитків, публікацію у пресі про допущене порушення тощо.".  
Враховано   1. У разі використання будь-якою особою твору, фонограми (відеограми) чи програми мовлення без договору з особою, яка має авторське право і (або) суміжні права, недотримання передбачених договором умов використання творів і об'єктів суміжних прав і інших порушень особистих немайнових і майнових прав особа, яка має авторське право і (або) суміжні права, може подати позов до суду (арбітражного суду) про поновлення порушених прав, відшкодування збитків, публікацію у пресі про допущене порушення тощо.  
279. 2. Суд, арбітражний суд має право постановити рішення чи ухвалу про заборону випуску твору, виконання постановки, фонограми, передачі в ефір і по проводах, про припинення їх розповсюдження, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору або фонограми та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, якщо буде достатньо даних про порушення авторського права і суміжних прав.   -185- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину другу статті 43 викласти у наступній редакції: "Суд має право постановити рішення чи ухвалу про передбачені статтею 54 цього Закону відшкодування збитків за порушення авторського права і суміжних прав, а також про заборону випуску твору, його виконання чи постановки, фонограми (відеограми), їх сповіщення, про припинення їх розповсюдження, про вилучення (конфіскацію) всіх примірників твору або фонограми (відеограми) та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, про публікацію у пресі щодо допущеного порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав."  
Враховано частково   2. Суд (арбітражний суд) має право постановити рішення чи ухвалу про передбачені статтею 54 цього Закону відшкодування збитків, заподіяних порушення ми авторського права і суміжних прав, а також про заборону випуску твору, його виконання чи постановки, фонограми (відеограми), їх сповіщення, про припинення їх розповсюдження, про вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників твору, фонограми (відеограми) чи програми мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, про публікацію у пресі щодо допущеного порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав.  
280. 3. Суд, арбітражний суд може постановити рішення про знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограми, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням виключних прав осіб, які мають авторське право і суміжні права. Це стосується усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми, програми мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовується для їх відтворення.   -186- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину третю статті 43 викласти у наступній редакції: "Суд може постановити рішення про знищення або відчуження всіх контрафактних примірників твору, фонограми (відеограми) чи програми мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням виключних прав осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми (відеограми), програми мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовується для їх відтворення. За рішенням суду вилучені (конфісковані) контрафактні примірники творів (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), фонограм (відеограм), програм мовлення за вимогою особи, що має авторське право і (або) суміжні права, можуть бути передані останній. Не затребувані особою, що має авторське право і (або) суміжні права, контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із спрямуванням виручених коштів до бюджету."  
Враховано   Суд (арбітражний суд) може постановити рішення про знищення або відчуження всіх контрафактних примірників твору, фонограми (відеограми) чи програми мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням виключних прав осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми (відеограми), програми мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовується для їх відтворення. За рішенням суду вилучені (конфісковані) контрафактні примірники творів (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), фонограм (відеограм), програм мовлення за вимогою особи, що має авторське право і (або) суміжні права, можуть бути передані останній. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із спрямуванням виручених коштів до Державного бюджету України. 4. Конфіскації не підлягають контрафактні примірники творів, фонограм (відеограм), добросовісно придбані третіми особами. Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав 1. До розгляду справи по суті суд або суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачеві або особі, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона є порушником авторського права і (або) суміжних прав, вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здавання в майновий найм, прокат, імпорт і інше передбачене цим Законом використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою випуску в цивільний обіг примірників творів, (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм (відеограм), програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними). Суд або суддя також мають право винести ухвалу про огляд приміщень, в яких, як припускається, відбуваються події, пов'язані з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, і накладання арешту і вилучення всіх примірників творів, (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм (відеограм), програм мовлення, відносно яких припускається, що вони є контрафактними, а також матеріалів і обладнання, призначених для їх виготовлення і відтворення. 2. За наявності достатніх даних про вчинення такого порушення авторського права і (або) суміжних прав, яке визнається злочином і за яке відповідно до законодавства передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення розшуку і накладання арешту на: 1) примірники творів (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм (відеограм), програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними; 2) матеріали і обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення; 3) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до законодавства передбачена кримінальна відповідальність.  
    -187- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 43 новою частиною наступного змісту: "Конфіскації не підлягають контрафактні примірники творів, фонограм (відеограм), добросовісно придбані третіми особами."  
Враховано    
    -188- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту: "Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав 1. До розгляду справи по суті суд або суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачеві або особі, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона є порушником авторського права або суміжних прав, вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здавання в найм, імпорт тощо передбачене цим Законом використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою випуску в цивільний обіг примірників творів, комп'ютерних програм, баз даних, записаних виконань, фонограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними). Суд або суддя також мають право винести ухвалу про огляд приміщень, в яких, як припускається, відбуваються події, пов'язані з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, і накладання арешту і вилучення всіх примірників творів, (в тому числі - комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм (відеограм), програм мовлення, відносно яких припускається, що вони є контрафактними, а також матеріалів і обладнання, призначених для їх виготовлення і відтворення. 2. За наявності достатніх даних про вчинення злочину, за який відповідно до законодавства передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення вчиненого або можливого в майбутньому цивільного позову шляхом розшуку і накладання арешту на: 1) примірники творів, комп'ютерних програм, баз даних, записаних виконань, фонограм, програм мовлення і фонограм, щодо яких припускається, що вони є контрафактними; 2) матеріали і обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення; 3) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до законодавства передбачена кримінальна відповідальність".  
Враховано    
281. Стаття 44. Відшкодування збитків за порушення авторського права і суміжних прав   -189- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Назву статті 44 подати у наступній редакції: "Способи захисту авторського права і суміжних прав"  
Враховано   Стаття 54. Способи захисту авторського права і суміжних прав  
282. 1. Особи, які мають авторське право і суміжні права, можуть вимагати:   -190- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 статтю 44 Закону викласти в такій редакції: 1. Особи, які мають авторське право і (або) суміжні права, мають право вимагати від порушника цих прав: 1) визнання прав; 2) відновлення становища, що існувало до порушення права і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушенню;  
Враховано   1. Суб'єкти авторського права і суміжних прав мають право вимагати від порушника своїх прав:  
283. 1) відшкодування збитків, завданих їм у результаті порушення авторського права і суміжних прав, включаючи упущену вигоду;      1) визнання своїх прав;  
284. 2) вилучення та спрямування на їх користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;      2) відновлення становища, що існувало до порушення права і припинення дій, що приводять до порушення права або створюють загрозу його порушенню;  
285. 3) виплати компенсації, яка визначається судом, у сумі від 10 до 50000 "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян," встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків чи стягнення прибутків.   -191- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
3) відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду; 4) стягнення доходу, одержаного порушником внаслідок порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків; 5) виплати компенсації, яка визначається судом, в сумі від 10 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян правоволодярям комп'ютерних програм чи баз даних - від 1000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків або стягнення доходу; 6) вжиття інших, передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом авторського права і суміжних прав. При визначенні розмірів збитків (підпункт 3 пункту 1 цієї статті), суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, що має авторське право або суміжні права, а також можливого доходу, який могла б одержати особа, що має авторське право або суміжні права, при правомірному використанні твору, комп'ютерної програми, бази даних, записаного виконання, фонограми, програми мовлення. У розмір збитків мають бути включені суми, затрачені особою, що має авторське право або суміжні права, на ведення судового процесу, включаючи виплату гонорару її адвокатові. При визначенні компенсації (підпункт 5 пункту 1 цієї статті), суд зобов'язаний у встановлених у зазначеному пункті межах визначити конкретний розмір компенсації, виходячи із суті порушення.  
Враховано частково   3) відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду; 4) стягнення доходу, одержаного порушником внаслідок порушення авторського права і (або) суміжних прав, замість відшкодування збитків; 5) виплати компенсації, яка визначається судом, в сумі від 10 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, замість відшкодування збитків або стягнення доходу; 6) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 7) вжиття інших, передбачених законодавчими актами, заходів, пов'язаних із захистом авторського права і (або) суміжних прав. При визначенні розмірів збитків (пункт 3 частини першої цієї статті) суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, що має авторське право і (або) суміжні права, а також можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків можуть бути включені суми, затрачені особою, права якої порушені, на ведення судового процесу, включаючи виплату гонорару адвокатові. При визначенні компенсації (пункт 5 частини першої цієї статті), суд зобов'язаний у встановлених у зазначеному пункті межах визначити конкретний розмір компенсації, виходячи із суті порушення.  
    -192- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У підпункті 3 пункту 1 статті 44 цифри 10 та 50000 замінити на цифри 50 та 250000 відповідно.  
Враховано частково    
286. 2. Крім відшкодування збитків, стягнення прибутків, суд, арбітражний суд за порушення авторського права або суміжних прав стягує штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів направляється у встановленому законодавством порядку до відповідних бюджетів.   -193- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Пункт 2 статті 44 викласти у редакції: "2. У разі невиконання порушником рішення суду про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, на нього може бути накладений штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до відповідних бюджетів."  
Враховано   2. У разі невиконання порушником рішення суду про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, у встановлений судом строк на порушника може бути накладений штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до відповідних бюджетів.  
287. 3. Порушник авторського права і суміжних прав зобов'язаний відшкодувати особам, які мають авторське право і суміжні права, моральну шкоду в розмірі, що визначається судом.       
288. "Стаття 45. Прикінцеві положення   -194- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
В законопроекті, що коментується, в цілому не може бути статті 45. А стаття "Прикінцеві положення" повинна мати порядковий номер 8.  
Враховано частково   Прикінцеві положення  
289. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.  
290. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести свої рішення у відповідність з цим Законом".   -195- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У частині другій статті 45 слово "рішення" замінити словами "нормативно-правові акти".  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк подати до Верховної Ради України свої пропозиції щодо внесення змін до Законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом застосовуються чинні акти законодавства України, якщо вони не суперечать цьому Закону 4. Установити, що строки охорони прав, передбачених статтею 28 цього Закону, застосовуються у тих випадках, коли 50-річний строк дії авторського права після смерті автора не закінчився до набуття чинності цього Закону. Постанову Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року "Про порядок введення у дію Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №13, ст. 65) вважати такою, що втратила чинність. У пункті 2 Закону України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)" вилучити текст "повідомивши при цьому, що дія зазначеної Конвенції не поширюється на твори, які на дату набуття чинності цією Конвенцією для України вже є на її території суспільним надбанням".  
    -196- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 45 окремими частинами наступного змісту: 3. Установити, що строки охорони прав, передбачених статтею 28 цього Закону, застосовуються у тих випадках, коли 50-річний строк дії авторського права після смерті автора не закінчився до набуття чинності цього Закону. 4. Постанову Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року "Про порядок введення у дію Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №13, ст. 65) вважати такою, що втратила чинність. 5. У пункті 2 Закону України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)" вилучити текст "повідомивши при цьому, що дія зазначеної Конвенції не поширюється на твори, які на дату набуття чинності цією Конвенцією для України вже є на її території суспільним надбанням".  
Враховано