Кількість абзаців - 190 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. а) пункт «ґ» частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
 
-1- Гуменюк О.І.
Підпункт «а» пункту 1) розділу І, яким вносяться зміни до пункту «г» частини першої статті 6 Земельного кодекс України, вилучити.
 
Відхилено   1) пункт «ґ» статті 6 викласти в такій редакції:
 
    -2- Каплієнко В.В.
пункт «ґ» частини першої статті 6 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -3- Шаров І.Ф.
Підпункт «а» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -4- Дейч Б.Д.
Підпункт «а» пункту 1 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
    -5- Ганущак Ю.І.
статтю 6 доповнити новим пунктом «д» такого змісту:
«д) зміна меж територій місцевих рад»;
 
Відхилено    
7. «ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення, припиненням права постійного користування особливо цінних земель відповідно до закону; «;
 
-6- Кармазін Ю.А.
пункт «г» статті 6 Земельного Кодексу України викласти у такій редакції:
«ґ) погодження питань, пов'язаних із припиненням права постійного користування, будь-якими суттєвими змінами у використанні, вилученням (викупом) та будь-якими змінами цільового призначення особливо цінних земель відповідно до закону;».
 
Відхилено   «ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу»;
 
    -7- Бевзенко В.Ф.
Пункт «ґ» частини першої статті 6 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними в відповідно до цього Кодексу;».
 
Враховано    
8. б) у частині першій статті 9:
 
-8- Кармазін Ю.А.
статтю 9 Земельного Кодексу України викласти у такій редакції:
«Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
До відання Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин на їх території належить:
а) розпорядження землями територіальної громади міста, передача земель під громадське користування;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність чи тимчасове використання громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності та земель комунальних громад відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;
ґ) викуп земельних ділянок для громадських потреб міста;
д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;
е) прийняття рішення щодо негайного звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;
є) підготовка висновків щодо можливості вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;
з) організація та ведення землеустрою;
и) координація та контроль за діяльністю місцевих органів земельних ресурсів;
і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;
й) інформування населення у повному обсязі щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок;
к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;
л) вирішення земельних спорів;
м) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.».
 
Відхилено   2) у статті 9:
 
    -9- Каплієнко В.В.
Частину першу статті 9 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -10- Шаров І.Ф.
Підпункт «б» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -11- Ганущак Ю.І.
у статті 9 частині першій слова «і Севастопольської міських рад» замінити словами «міських рад»;
 
Відхилено    
9. пункти «а» - «г» замінити пунктом: «а» такого змісту:
 
   пункт «а» викласти в такій редакції:
 
10. «а) реалізація права власності на землі територіальних громад; «
 
-12- Бевзенко В.Ф.
Нову редакцію пункту «а» частини першої статті 9 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«реалізація права власності на землі комунальної власності територіальних громад міст».
 
Враховано   «а) реалізація права власності на землі комунальної власності територіальної громади міста»;
 
    -13- Ганущак Ю.І.
у пункті а) частини першої статті 9 слова «територіальних громад» замінити словами «в межах території Київської ради»;
 
Відхилено    
11. пункт «д» виключити;
 
   пункти «б» - «г» та «д» виключити;
 
12. у зв’язку з цим пункт «ґ» вважати пунктом «б», а пункти «е» - «м» вважати пунктами «в» - «ї»;
 
-14- Ганущак Ю.І.
у пункті ґ) частини першої статті 9 слова «сіл, селищ, районів у містах» замінити словами «районів у місті Києві»;
у пункті и) слово «міст» замінити словами «міста Києва»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. До повноважень Севастопольської міської ради належить:
а) реалізація права власності на землі в межах забудови міста Севастополя;
б) викуп земельних ділянок для суспільних потреб в межах забудови міста Севастополя ;
в) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок в межах забудови міста Севастополя;
г) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади в межах забудови міста Севастополя;;
ґ) організація землеустрою в межах забудови міста Севастополя;;
д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів в межах забудови міста Севастополя;
е) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства в межах забудови міста Севастополя;
є) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства в межах забудови міста Севастополя;
ж) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок в межах забудови міста Севастополя;
з) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж території Севастопольської міської ради;
и) вирішення земельних спорів в межах забудови міста Севастополя;
і) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.»
 
Відхилено      
13. в) у частині першій статті 12:
 
-15- Кармазін Ю.А.
3) статтю 12 Земельного Кодексу України викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин
До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
а) розпорядження та використання земель територіальних громад;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність чи тимчасове використання громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
ґ) викуп земельних ділянок для громадських потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;
д) організація землеустрою;
е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;
ж) накладення обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
з) підготовка висновків щодо можливості вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;
і) інформування населення щодо можливості вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
ї) внесення пропозицій та планів до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;
й) вирішення земельних спорів;
к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.».
 
Відхилено   3) у статті 12:
 
    -16- Каплієнко В.В.
Частину першу статті 12 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -17- Шаров І.Ф.
Підпункт «в» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -18- Ганущак Ю.І.
абзац перший у статті 12 викласти у наступній редакції:
«До повноважень сільських, селищних, міських рад, у тому числі, сільських, міських, селищних рад, що входять до складу міста Севастополя, крім Севастопольської міської ради у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:»
 
Відхилено    
14. пункти «а» - «г» замінити пунктом: «а» такого змісту:
 
   пункт «а» викласти в такій редакції:
 
15. «а) реалізація права власності на землі територіальних громад; «
 
-19- Бевзенко В.Ф.
Нову редакцію пункту «а» частини першої статті 12 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«реалізація права власності на землі комунальної власності територіальних громад».
 
Враховано   «а) реалізація права власності на землі комунальної власності територіальних громад»;
 
    -20- Ганущак Ю.І.
у пункті а) статті 12 слова «територіальних громад» замінити словами «в межах території рад»;
 
Відхилено    
16. у зв’язку з цим пункти «б» - «к» вважати пунктами «б» - «й»;
 
   пункти «б» - «г» виключити;
 
17. г) пункт «а» частини першої статті 13 виключити;
 
-21- Кармазін Ю.А.
пункт «а» частини першої статті 13 Земельного Кодексу України викласти у такій редакції:
«а) розпорядження землями державної власності в порядку та в межах, визначених цим Кодексом;».
 
Враховано редакційно   4) пункт «а» частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«а) реалізація права власності на землі державної власності відповідно до цього Кодексу»;
 
    -22- Каплієнко В.В.
Пункт «а» частини першої статті 13 залишити у чинній редакції;
 
Враховано редакційно    
    -23- Бевзенко В.Ф.
Пункт «а» частини першої статті 13 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«реалізація права державної власності на землю відповідно до цього Кодексу».
 
Враховано    
    -24- Шаров І.Ф.
Підпункт «г» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -25- Борт В.П.
Сідельник І.І.
У Розділі І пункті 1 підпункт г) виключити. (залишити ст. 13 ЗК без змін)
 
Відхилено    
18. ґ) пункт «а» частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
 
-26- Кармазін Ю.А.
пункт «а» частини першої статті 17Земельного Кодексу України викласти у такій редакції:
«а) розпорядження землями державної власності в порядку та в межах, визначених цим Кодексом;».
 
Відхилено   5) пункт «а» частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
 
    -27- Каплієнко В.В.
Пункт «а» частини першої статті 17 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -28- Шаров І.Ф.
Підпункт «ґ» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
19. «а) реалізація права власності держави на землю в порядку, визначеному цим Кодексом; «;
 
-29- Бевзенко В.Ф.
Пункт «а» частини першої статті 17 Земельного кодексу України викласти у такій редакції
«реалізація права державної власності на землю відповідно до цього Кодексу».
 
Враховано   «а) реалізація права власності на землі державної власності відповідно до цього Кодексу»;
 
20. д) статтю 20 доповнити частинами шостою - сьомою такого змісту:
 
-30- Каплієнко В.В.
У статті 20 виключити частини шосту – сьому прийняті у першому читанні;
 
Відхилено   6) статтю 20 доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
 
    -31- Дейч Б.Д.
Підпункт «д» пункту 1 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
21. «6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.
 
-32- Бевзенко В.Ф.
Частину шосту статті 20 викласти у такій редакції:
«6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у випадку відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також віднесення земель, зазначених у пунктах «а», «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.
Переведення особливо цінних земель державної та комунальної власності, визначених у пунктах «а», «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, із категорії земель сільськогосподарського призначення до земель інших категорій (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення) здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.»
Місце розташування об’єкту, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної та комунальної власності, зміна цільового призначення якої здійснюється за погодженням з Верховною Радою України, погоджується в порядку, визначеному статтею 151 Земельного кодексу України.»
 
Враховано   «6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у випадку відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, зазначених у пунктах «а», «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.
Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах «а» та «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.
Погодження матеріалів місця розташування об’єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу.
 
    -33- Шаров І.Ф.
Підпункт «д» пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«д) статтю 20 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об’єктів національної безпеки.
Місце розташування таких об’єктів погоджується в порядку, визначеному статтею 151 Земельного кодексу України.»
 
Відхилено    
22. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією.
 
-34- Кармазін Ю.А.
абзац другий частини шостої статті 20 викласти у такій редакції:
«Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об'єктів національної безпеки».
 
Відхилено      
23. Місце розташування об’єкту, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель, цільове призначення якої змінюється, погоджується в порядку, визначеному статтею 151 Земельного кодексу України.
 
      
24. 7. Зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»;
 
-35- Кармазін Ю.А.
виключити частину сьому статті 20.
 
Відхилено   7. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико – культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України»;
 
25. е) частину другу статті 77 викласти у такій редакції:
 
-36- Гуменюк О.І.
Підпункт «е» пункту 1 розділу І, яким вносяться зміни до статті 77 Земельного кодексу, вилучити.
 
Відхилено   7) частину другу статті 77 викласти в такій редакції:
 
    -37- Каплієнко В.В.
Частину другу статті 77залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -38- Шаров І.Ф.
Підпункт «е» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
26. «2. Землі оборони можуть перебувати у державній власності.»;
 
-39- Кармазін Ю.А.
у частині другій статті 77 Земельного Кодексу України слово «можуть» замінити на слово: «мають» і далі – за текстом.
 
Враховано редакційно   «2. Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності»;
 
    -40- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 77 Земельного кодексу України після слів: «можуть перебувати» доповнити словами: «лише».
 
Враховано    
27. є) абзац четвертий частини другої статті 79-1 викласти у такій редакції:
 
-41- Каплієнко В.В.
Абзац четвертий частини другої статті 79-1 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено      
    -42- Шаров І.Ф.
Підпункт «є» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -43- Ганущак Ю.І.
абзац третій частини другої статті 79-1 після слова «пунктів» доповнити словами «та території міських, селищних, сільських рад»;
 
Відхилено    
28. «шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів.»
 
-44- Кармазін Ю.А.
абзац четвертий частини другої статті 79-1 Земельного Кодексу України залишити у чинній редакції, а саме:
«шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, яке здійснюється у процесі розмежування земель державної та комунальної власності.».
 
Відхилено      
29. ж) у статті 83:
 
-45- Гуменюк О.І.
Підпункт «ж» пункту 1) розділу І, яким вносять зміни до ст..83 Земельного кодексу, вилучити.
 
Відхилено   8) у статті 83:
 
    -46- Каплієнко В.В.
Статтю 83 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
30. частину другу викласти у такій редакції:
 
-47- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 83 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. У комунальній власності перебувають:
усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності,
земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти комунальної власності незалежно від місця їх розташування.»
 
Враховано редакційно   частину другу викласти в такій редакції:
 
31. «2. У комунальній власності перебувають:
 
   «2. У комунальній власності перебувають:
 
32. а) всі землі, розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста), крім земельних ділянок державної та приватної власності,
 
-48- Ганущак Ю.І.
пункт а) статті 83 викласти у наступній редакції:
«а) всі землі, розташовані в межах відповідної міської, селищної, сільської ради, крім земельних ділянок державної та приватної власності»;
 
Відхилено   а) всі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності;
 
33. б) земельні ділянки, розташовані за межами відповідних адміністративно-територіальної одиниць, які не перебувають у державній чи приватній власності:
 
-49- Ганущак Ю.І.
пункт б) статті 83 виключити;
 
Відхилено   б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування»;
 
34. на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади,
 
      
35. які знаходяться у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.»;
 
      
36. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
37. «3. Земельні ділянки державної власності, розташовані за межами відповідних адміністративно-територіальної одиниць, які передбачається використати для розміщення об'єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної громади (комунальних підприємств, установ, організацій, громадських пасовищ, кладовищ, місця знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об'єктів тощо), а також земельні ділянки, які відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, передаються рішеннями органів виконавчої влади до комунальній власності.»;
 
-50- Бевзенко В.Ф.
У частині третій статті 83 слова: «розташовані за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць» виключити.
 
Враховано   «3. Земельні ділянки державної власності, які передбачається використати для розміщення об'єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної громади (комунальних підприємств, установ, організацій, громадських пасовищ, кладовищ, місця знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об'єктів тощо), а також земельні ділянки, які відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, передаються за рішеннями органів виконавчої влади до комунальній власності».
 
    -51- Ганущак Ю.І.
частину третю статті 83 викласти у наступній редакції:
«3. Земельні ділянки державної власності, які передбачається використати для розміщення об'єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної громади (комунальних підприємств, установ, організацій, громадських пасовищ, кладовищ, місця знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об'єктів тощо), передаються рішеннями органів виконавчої влади до комунальній власності.»
 
Враховано редакційно    
38. частину третю вважати частиною четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини третю–п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
39. частину четверту вважати частиною п'ятою і внести до неї такі зміни:
 
      
40. пункт «б» викласти у такій редакції:
 
   у частині п’ятій:
пункт «б» викласти в такій редакції:
 
41. «б) відчуження на користь територіальної громади земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; «;
 
-52- Бевзенко В.Ф.
У пункті «б» частини п'ятої статті 83 Земельного кодексу України слова: «на користь територіальної громади» виключити.
 
Враховано   «б) відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону»;
 
42. пункт «г-1» виключити;
 
   пункт «г-1» виключити;
 
43. частину п'яту вважати частиною шостою і речення друге викласти у такій редакції:
 
   друге речення частини шостої викласти в такій редакції:»Управління зазначеними земельними ділянками здійснюється відповідно до закону»;
 
44. «Управління зазначеними земельними ділянками здійснюється відповідно до закону.».
 
      
45. з) у статті 84:
 
-53- Гуменюк О.І.
Підпункт «з» пункту 1) розділу І, яким вносять зміни до ст.84 Земельного кодексу, вилучити.
 
Відхилено   9) у статті 84:
 
    -54- Каплієнко В.В.
Статтю 84 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -55- Шаров І.Ф.
Підпункт «з» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
46. частину першу викласти у такій редакції:
 
-56- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 84 Земельного кодексу України залишити у існуючій редакції.
 
Враховано      
47. «1. У державній власності перебувають:
 
      
48. а) всі землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок комунальної та приватної власності,
 
-57- Ганущак Ю.І.
пункт а) частини першої статті 84 виключити;
 
Враховано      
49. б) земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, які не перебувають у комунальній чи приватній власності:
 
-58- Ганущак Ю.І.
пункт б) статті частини 84 викласти у наступній редакції :
«б) земельні ділянки, які не перебувають у комунальній чи приватній власності:»;
 
Відхилено      
50. на яких знаходяться будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності,
 
      
51. які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, їх територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук,
 
      
52. в) землі оборони,
 
      
53. г) землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
      
54. ґ) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.»;
 
      
55. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
56. «2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі уповноважених органів виконавчої влади відповідно до закону.»;
 
-59- Кармазін Ю.А.
у статті 84 Земельного Кодексу України у частині другій після першого речення доповнити новим речення другим такого змісту: «Особливо важливі питання виносяться на погодження Верховної Ради України.»
 
Відхилено   «2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою через органи виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом»;
 
    -60- Ганущак Ю.І.
частину другу статті 84 після слова «особі» доповнити словами «Кабінету Міністрів, місцевих державних адміністрацій та інших»;
 
Відхилено    
57. частину третю виключити;
 
-61- Кармазін Ю.А.
частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
«3. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать:
а) землі, що використовуються або використовувалися для ведення атомної енергетики та космічної системи;
б) землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, громадського, виробничого та житлового призначення;
в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що мають національне, загальнодержавне та міжнародне значення;
г) землі під водними об'єктами загальнодержавного та міжнародного значення;
ґ) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
е) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами та не можуть бути замінені в силу специфіки їх використання;
є) земельні ділянки, які закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності та не можуть бути замінені в силу специфіки їх використання;
ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, у тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.».
 
Відхилено   частину третю виключити;
 
58. частину четверту вважати частиною третьою і внести до неї наступні зміни:
 
-62- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 84 Земельного кодексу України у запропонованій законопроектом редакції доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.»
 
Враховано      
59. у пункті «з» слова: «і комунальної» виключити,
 
   у частині четвертій:
пункті «з» викласти в такій редакції:
«з) земельні ділянки, закріплені за вищими начальними закладами державної форми власності»;
 
60. пункт «и» виключити;
 
   пункт «и» виключити;
доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України»;
 
61. частину п'яту вважати частиною четвертою і внести до неї такі зміни:
 
   пункт «д» частини пятої виключити;
 
62. пункт «а» після слова: «відчуження» доповнити словами: «на користь держави»,
 
-63- Бевзенко В.Ф.
Пункт «а» частини четвертої статті 84 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
63. пункт «д» виключити;
 
      
64. и) у статті 86:
 
-64- Каплієнко В.В.
Статтю 86 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   10) у статті 86:
 
65. назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку»
 
   назву викласти в такій редакції:
«Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку»;
 
66. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
67. «2. Суб'єктами права спільної власності на земельну ділянку можуть бути фізичні особи, юридичні особи, а також держава, територіальні громади.»;
 
   «2. Суб'єктами права спільної власності на земельну ділянку можуть бути громадяни та юридичні особи, а також держава, територіальні громади»;
 
68. і) статтю 117 викласти у такій редакції:
 
-65- Каплієнко В.В.
Статтю 117 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   12) статтю 117 викласти в такій редакції:
 
    -66- Шаров І.Ф.
Підпункт «і» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
69. «Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність
 
-67- Кармазін Ю.А.
статтю 117 викласти у такій редакції:
«Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність
Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність провадиться виключно у порядку, встановленому цим Кодексом для юридичних осіб.».
 
Відхилено   «Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності в комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності в державну власність
 
70. 1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність здійснюється за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки.
 
   1. Передача земельних ділянок державної власності в комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють реалізацію права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.
 
71. У рішеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності зазначається її кадастровий номер.
 
   У рішеннях органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності зазначається її кадастровий номер, місце розташування, площа земельної ділянки, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.
На підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності складається акт приймання-передачі цієї земельної ділянки.
Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності разом з актом її приймання-передачі є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї.
 
72. 2. Не можуть передаватись у комунальну власність земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій.
 
-68- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 117 Земельного кодексу України у запропонованій законопроектом редакції доповнити абзацами такого змісту:
«На підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності складається акт її приймання-передачі із зазначенням площі земельної ділянки, її кадастрового номеру, цільового призначення, відомостей про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.
Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності разом актом її приймання-передачі є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї».
 
Враховано   2. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України, земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність.
 
73. 3. Не можуть передаватись у державну власність земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.
 
-69- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 117 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності, земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, а також земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.»
 
Враховано   3. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у державну власність, належать земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій,крім випадків передачі таких об’єктів у державну власність.»;
 
    -70- Бевзенко В.Ф.
У частині третій статті 117 Земельного кодексу України у запропонованій законопроектом редакції слова: «Не можуть передаватись у державну власність» замінити словами: «До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у державну власність, належать».
 
Враховано    
74. 4. Рішення органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності разом з актом її приймання-передачі є підставою для державної реєстрації права власності на них.
 
-71- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 117 виключити, перенісши її зміст до частини першої цієї статті.
 
Враховано      
75. У акті приймання-передачі земельної ділянки зазначається: площа земельної ділянки, її кадастровий номер, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.»;
 
-72- Ганущак Ю.І.
статтю 117 доповнити частину 5 у такій редакції:
«5. Підставою для прийняття рішення про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність є розподіл повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.»
 
Відхилено      
76. й) статтю 122 викласти у такій редакції:
 
-73- Каплієнко В.В.
й) Статтю 122 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   13) статтю 122 викласти в такій редакції:
 
    -74- Шаров І.Ф.
Підпункт «й» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -75- Дейч Б.Д.
Підпункт «й» пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
й) статтю 122 викласти у такій редакції:
«Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо реалізації прав власності на землю від імені держави та територіальної громади.
1. Сільські, селищні, міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
2. Київська та Севастопольська міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
3. Районні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів.
4. Обласні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст обласного значення, а також в інших випадках, не визначених частиною третьої цієї статті, та у разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району або у межах населених пунктів, які не входять до складу певного району.
5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на земельні ділянки державної власності, розташовані у межах їх територій.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст республіканського значення, а також в інших випадках, не визначених частиною третьою цієї статті, та у разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району або у межах населених пунктів, які не входять до складу певного району.
7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради здійснюють реалізацію прав територіальних громад на земельні ділянки їх спільної власності.
8. Органи, визначені у цій статті, при реалізації права власності на землю можуть: формувати земельні ділянки із земель відповідної власності, розпоряджатись ними, зокрема передавати їх у власність, постійне користування, оренду, суперфіцій, емфітевзис, сервітут, заставу, припиняти право постійного користування ними, а також здійснювати інші дії, передбачені земельним законодавством України щодо реалізації права власності на них.
9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районні, обласні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності з такими особливостями:
передача у власність, користування, заставу, вилучення земельної ділянки із постійного користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення для цілей, не пов’язаних із розміщенням об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), попередньо погоджується актом відповідної обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
передача у власність та користування, пов’язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель державної та комунальної власності здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.»;
 
Враховано редакційно    
    -76- Борт В.П.
Сідельник І.І.
У Розділі І пункті 1 підпункт й) викласти у наступній редакції:
«Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування
1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб (крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті).
2. Верховна Рада Автономної Реєстр.картка №
4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб, крім випадків визначених частиною восьмою цієї статті.
5. Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки на їх території із земель державної власності у власність або користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті.
6. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.
7. Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №
8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтями 149 і 150 цього Кодексу та до статутного капіталу державного земельного банка.
9. Державні органи приватизації передають у власність або у користування (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації та земель сільськогосподарського призначення) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації»;
 
Відхилено    
77. «Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо реалізації прав власності на землю від імені держави та територіальної громади.
 
-77- Кармазін Ю.А.
статтю 122 викласти у такій редакції:
«Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування
1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для громадських потреб.
2. Верховна Рада Автономної Реєстр.картка №
4. Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки на їх території із земель державної власності у власність або у тимчасове користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами третьою, сьомою цієї статті.
5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах їх територій для громадських потреб, крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті.
6. Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №
7. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтями 149, 150 цього Кодексу.».
 
Відхилено   «Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо реалізації прав власності на землю від імені держави та територіальної громади
 
78. 1. Сільські, селищні, міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
 
-78- Ганущак Ю.І.
частину першу статті 122 викласти у наступній редакції:
«1. Органи виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування від імені держави та територіальної громади реалізують право власності на землю передану їм на правах власності.»
 
Відхилено   1. Сільські, селищні, міські ради здійснюють реалізацію права власності відповідних територіальних громад на землі та земельні ділянки комунальної власності.
 
79. 2. Київська та Севастопольська міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
 
-79- Ганущак Ю.І.
частини з другу, третю, четверту, п»яту, шосту та сьому статті 122 виключити;
 
Відхилено   2. Київська та Севастопольська міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
 
80. 3. Районні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів.
 
   3. Районні державні адміністрації на території району здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів.
 
81. 4. Обласні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст обласного значення, а також в інших випадках, не визначених частиною третьої цієї статті.
 
   4. Обласні державні адміністрації на території області здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст обласного значення, а також на землі та земельні ділянки за їх межами, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена.
 
82. 5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на земельні ділянки державної власності, розташовані у межах їх територій.
 
   5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах їх територій.
 
83. 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст республіканського значення а також в інших випадках, не визначених частиною третьою цієї статті.
 
   6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст республіканського значення, а також на землі та земельні ділянки за їх межами, що не входять до складу певного району.
 
84. 7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради здійснюють реалізацію прав територіальних громад на земельні ділянки їх спільної власності.
 
   7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради здійснюють реалізацію права спільної власності територіальних громад на земельні ділянки.
 
85. 8. Органи, визначені у цій статті, при реалізації права власності на землю можуть: формувати земельні ділянки із земель відповідної власності, розпоряджатись ними, зокрема передавати їх у власність, постійне користування, оренду, суперфіцій, емфітевзис, сервітут, заставу, припиняти право постійного користування ними, а також здійснювати інші дії, передбачені земельним законодавством України щодо реалізації права власності на них.
 
-80- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 122 Земельного кодексу України у запропонованій редакції новими частинами восьмою – дев'ятою такого змісту:
«8. Державні органи приватизації здійснюють реалізацію права державної власності на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти державної власності, що підлягають приватизації.
9. Кабінет Міністрів України здійснює реалізацію права державної власності на земельні ділянки, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць, зокрема земельними ділянками дна територіального моря.»
 
Враховано   8. Державні органи приватизації здійснюють реалізацію права державної власності на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти державної власності, які підлягають приватизації.
9. Кабінет Міністрів України здійснює реалізацію права державної власності на землі та земельні ділянки, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць, крім випадків, визначених частинами третьою-шостою та восьмою цієї статті.
10. Органи, визначені у цій статті, при реалізації права власності на землю можуть: формувати земельні ділянки із земель відповідної власності, розпоряджатись ними, зокрема передавати їх на правах власності, постійного користування, оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту, припиняти право постійного користування ними, а також здійснювати інші дії, передбачені земельним законодавством України щодо реалізації права власності на них.
 
    -81- Бевзенко В.Ф.
Частину восьму статті 122 Земельного кодексу України у запропоновані редакції вважати частиною десятою і внести до неї такі зміни: слово: «сервітут» замінити словами: «земельний сервітут».
 
Враховано    
86. 9. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, районні, обласні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності з такими особливостями:
 
-82- Бевзенко В.Ф.
Частину дев'яту статті 122 Земельного кодексу України у запропонованій редакції вважати частиною одинадцятою та внести до неї такі зміни:
Абзац другий частини дев'ятої статті 122 Земельного кодексу України у запропонованій редакції виключити.
 
Враховано   11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності з такими особливостями:
 
    -83- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини дев'ятої статті 122 Земельного кодексу України у запропонованій редакції викласти у такій редакції:
«передача у власність, користування, припинення права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого призначення, що перебувають у державній власності, із зміною цільового призначення таких земельних ділянок, попередньо погоджується актом Кабінету Міністрів України;»
 
Враховано    
    -84- Бевзенко В.Ф.
абзац четвертий частини дев'ятої статті 122 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах «б», «в», «г» статті 150 Земельного кодексу України у зв’язку з добровільною відмовою від користування ними або шляхом їх вилучення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України»;
 
Враховано    
87. передача у власність, користування, заставу, вилучення земельної ділянки із постійного користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення для цілей, не пов’язаних із розміщенням об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), попередньо погоджується актом відповідної обласної державної адміністрації, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
 
      
88. передача у власність, користування, заставу, припинення права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, що перебувають у державній власності, із зміною цільового призначення таких земельних ділянок, попередньо погоджується актом Кабінету Міністрів України;
 
   передача у власність, користування, припинення права постійного користування земельними ділянками природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, із зміною цільового призначення таких земельних ділянок здійснюються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
 
89. передача у власність, користування, припинення права постійного користування земельних ділянок особливо цінних земель державної та комунальної власності із зміною їх цільового призначення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.»;
 
   припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах «б» та «в» частини першої статті 150 цього Кодексу, з підстав добровільної відмови від права користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України»;
 
90. к) у статті 123:
 
-85- Каплієнко В.В.
Статтю 123 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   14) у статті 123:
 
    -86- Дейч Б.Д.
Підпункт «к» пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«к) у статті 123:
частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.»;
у частині другій слова: «відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації» доповнити словами: «органу, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельну ділянку.»;
частини сьому – восьму замінити новими частинами сьомою – восьмою такого змісту:
«7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається органом, уповноваженим приймати рішення про його затвердження із своїми пропозиціями до Верховної Ради України.
8. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.»;
доповнити статтю новими частинами дев’ятою – десятою такого змісту:
«9. При передачі земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємств, установ, організацій комунальної власності, одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність, і навпаки.
10. Передача будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі, і навпаки.»;
частину дев’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою»;
 
Враховано редакційно    
91. частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
92. «Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.»;
 
-87- Кармазін Ю.А.
абзац шостий частини першої у статті 123 виключити, а саме:
«Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.».
 
Враховано   «Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування»;
 
93. у частині другій слова: «відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації» доповнити словами: «органу, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельну ділянку.»;
 
-88- Кармазін Ю.А.
частину другу статті 123 викласти у такій редакції, а саме:
«2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку та планом розробки до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації.».
 
Враховано   частину другу доповнити словами «які, згідно встановлених цим Кодексом повноважень здійснюють реалізацію права державної чи комунальної власності на зазначену земельну ділянку»;
 
    -89- Бевзенко В.Ф.
У частині другій статті 123 Земельного кодексу України слова: «земельну ділянку» замінити словами: «зазначену земельну ділянку».
 
Враховано редакційно    
94. частини сьому - восьму замінити новими частинами сьомою - дев'ятою такого змісту:
 
   частини сьому та восьму замінити трьома частинами такого змісту:
 
95. «7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається органом, уповноваженим приймати рішення про його затвердження із своїми пропозиціями до Верховної Ради України.
 
   «7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які із своїми пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації подають зазначений проект до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали та подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.
 
96. 8. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
 
-90- Бевзенко В.Ф.
У частині восьмій статті 123 Земельного кодексу України слова: «за погодженням з Кабінетом Міністрів України» замінити словами: «Кабінетом Міністрів України або за погодженням із Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано редакційно   8. Якщо земельна ділянка надається у користування за рішенням Кабінету Міністрів України, або за погодженням з Кабінетом Міністрів України погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект із своїми пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного рішення.
 
97. 9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.»;
 
   9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим».
 
98. у зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
 
   У зв’язку з цим частини дев’яту – одинадцяту відповідно вважати частиною десятою-дванадцятою;
 
99. доповнити статтю новими частинами одинадцятою - дванадцятою такого змісту:
 
   після частини десятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
100. «11. При передачі земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємств, установ, організацій комунальної власності, одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність, і навпаки.
 
-91- Кармазін Ю.А.
виключити частини одинадцяту та дванадцятуу статті 123.
 
Відхилено   «11. При передачі земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємств, установ, організацій комунальної власності одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності в комунальну власність і навпаки.
 
101. 12. Передача будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі, і навпаки.»;
 
-92- Бевзенко В.Ф.
Частину дванадцяту статті 123 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«12. Передача будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність є підставою для прийняття рішення про передачу у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі.
На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності у державну власність, до державної власності переходить земельна ділянка, на якій вона розташована».
 
Враховано   12. На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності в комунальну власність приймається рішення про передачу в таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі.
На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності в державну власність в таку ж власність переходить земельна ділянка, на якій розміщений об'єкт передачі».
 
102. частину одинадцяту - дванадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - чотирнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини одинадцяту та дванадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою та чотирнадцятою;
 
103. л) статтю 133 слова: «земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності» замінити словами: «земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності»;
 
-93- Кармазін Ю.А.
абзац перший частини першої статті 133 викласти у такій редакції:
«1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам виключно на праві власності, а також права на них - право оренди земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), у випадку якщо інше не передбачено законом.»
 
Відхилено   15) в абзаці першому частини першої статті 133 слова «земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності» замінити словами «земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності, якщо інше не встановлено законом»;
 
104. м) доповнити Кодекс статтю 148-1 такого змісту:
 
-94- Каплієнко В.В.
Виключити статтю 148-1 Кодексу якою він доповнився у першому читанні;
 
Відхилено   16) доповнити статтею 148-1 такого змісту:
 
105. «Стаття 148-1. Перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні
 
   «Стаття 148-1. Перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні
 
106. 1. До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку, переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, сервітуту щодо такої земельної ділянки.
 
   1. До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.
 
107. 2. У разі переходу права власності на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні, від держави до територіальної громади або від територіальної громади до держави, до набувача земельної ділянки переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за правовідносинами постійного користування нею.
 
   2. У разі переходу права власності на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні, від держави до територіальної громади або від територіальної громади до держави до набувача земельної ділянки переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за правовідносинами постійного користування нею.
 
108. 3. Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, на протязі одного місця з дня набуття права власності на неї, зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:
 
   3. Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:
 
109. - кадастрового номера земельної ділянки (за наявності),
 
   кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;
 
110. - найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичних осіб),
 
   найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб);
 
111. - місця проживання (знаходження), поштової адреси,
 
   місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;
 
112. - платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельними ділянками у грошовій формі).
 
   платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельними ділянками у грошовій формі).
 
113. Повідомлення надсилається користувачам земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку.
 
   Повідомлення надсилається користувачам земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку.
 
114. Повідомлення про перехід права власності до держави або територіальної громади також підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.
 
   Повідомлення про перехід права власності від держави або територіальної громади або навпаки підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження із зазначенням кадастрового номера, місця розташування та площі земельної ділянки.
 
115. 4. За згодою сторін договорів оренди, суперфіцію, емфітевзису, сервітуту, застави, ними можуть бути внесені до договору зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.
 
   4. За згодою сторін договору (оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту, застави) ними можуть бути внесені до договору зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.
 
116. 5. Вимоги цієї статті розповсюджуються також на випадки переходу повноважень з реалізації права власності держави на земельну ділянку, яка перебуває у користуванні, від одного органу до іншого.»;
 
-95- Бевзенко В.Ф.
Статтю 148-1 Земельного кодексу України доповнити частиною шостою такого змісту:
«Сторони в договорі оренди, суперфіцію, емфітевзису, сервітуту земельної ділянки приватної власності можуть відступити від положень частини третьої цієї статті і врегулювати свої відносини на власний розсуд.»
 
Відхилено   5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень від одного органу державної влади до іншого органу при реалізації права державної власності на земельну ділянку, яка перебуває у користуванні»;
 
117. н) у статті 149:
 
-96- Каплієнко В.В.
Статтю 149 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   17) у статті 149:
 
118. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
119. «2. Вилучення земельних ділянок із постійного користування провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на такі земельні ділянки.»,
 
-97- Кармазін Ю.А.
частину другу статті 149 викласти у такій редакції:
«2. Вилучення земельних ділянок провадиться виключно за згодою землекористувачів та на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.».
 
Враховано редакційно   «2. Вилучення земельних ділянок із постійного користування провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які відповідно до статті 122 цього Кодексу здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на такі земельні ділянки»;
 
120. частини третю - дев'яту виключити,
 
   частини третю - дев'яту виключити;
 
121. у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною третьою;
 
      
122. о) у статті 150:
 
-98- Гуменюк О.І.
Підпункт «о» пункту 1) розділу І, яким вносять зміни до статті 150 Земельного кодексу, вилучити.
 
Відхилено   18) у статті 150:
у назві слова «їх вилучення» замінити словами «припинення прав на них»;
частини першу та другу викласти в такій редакції:
«1. До особливо цінних земель відносяться:
а) у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерновобуроземні глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти Закарпаття;
б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини;
в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів;
г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі історико-культурного призначення.
 
    -99- Каплієнко В.В.
Статтю 150 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -100- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 150 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. До особливо цінних земель відносяться:
а) у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерновобуроземні глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти Закарпаття;
б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини;
в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів;
г) землі природно-заповідного фонду; землі історико-культурного призначення.»
 
Враховано    
    -101- Дейч Б.Д.
Підпункт «о» пункту 1 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
123. у назві статті слова: «їх вилучення» замінити словами: «припинення прав на них»,
 
      
124. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
125. «2.Відчуження земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, прийняття рішень про припинення права постійного користування ними, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.»,
 
-102- Кармазін Ю.А.
частину другу статті 150 викласти у такій редакції:
«2. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися (викуплятися) для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, об’єктів стратегічного значення за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки попередньо погоджується Верховною Радою України.».
 
Відхилено   2. Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах «в», «г» частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України»;
 
    -103- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 150 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах «в», «г» цієї статті у зв’язку з добровільною відмовою від користування ними або шляхом їх вилучення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України».
 
Враховано    
126. частину третю виключити;
 
      
127. п) у статті 173:
 
-104- Каплієнко В.В.
Статтю 173 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   19) у статті 173:
 
    -105- Ганущак Ю.І.
назву статті 173 після слова «містах» доповнити словами «територій міських, сільських, селищних рад»;
 
Відхилено    
128. частину третю викласти у такій редакції:
 
-106- Ганущак Ю.І.
частину третю та четверту статті 173 викласти у наступній редакції:
«3. Межа території міської, селищної, сільської рад – умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює території іншої міської, селищної, сільської ради.
4. Межі території районної, міської, селищної, сільської рад встановлюються і змінюються законом, що є підставою для розробки проектів землеустрою.»
 
Відхилено   частину третю викласти в такій редакції:
 
129. «3. Включення земельних ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, крім земельних ділянок, визначених частиною четвертою цієї статті.»,
 
   «3. Включення земельних ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, крім земельних ділянок, визначених частиною четвертою цієї статті»;
 
130. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
131. «4. Право власності на землі та земельні ділянки державної власності, які включені до меж населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватись у комунальну власність) переходить до територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту разом з витягом із проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.»;
 
-107- Бевзенко В.Ф.
У частині четвертій статті 173 Земельного кодексу України слова: «витягом із проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту» замінити словами: «довідкою із Державного земельного кадастру».
 
Враховано   «4. Землі та земельні ділянки державної власності, які включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватись у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяг із Державного земельного кадастру із зазначенням в них кадастрових номерів земельних ділянок, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки»;
 
    -108- Ганущак Ю.І.
Статтю 173 доповнити частиною п’ятою у такій редакції:
«5. Включення земельних ділянок у межі території міської, селищної, сільської ради не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками»;
 
Відхилено    
132. р) у статті 116:
 
-109- Каплієнко В.В.
Статтю 116 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   11) у статті 116:
 
133. назву статті доповнити словами: «із земель державної та комунальної власності»,
 
   назву доповнити словами «із земель державної та комунальної власності»;
 
134. частину п'яту викласти у такій редакції:
 
   частину п'яту викласти в такій редакції:
 
135. «5. Передача органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування у користування чи власність земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні фізичних або юридичних осіб, провадиться лише після припинення права власності (користування) нею в порядку, передбаченому цим Кодексом.»;
 
-110- Бевзенко В.Ф.
Частину п'яту статті 116 Земельного кодексу України після слів: «права власності (користування) нею» доповнити словами: « (крім випадків, визначених частиною одинадцятою – дванадцятою статті 123 цього Кодексу)».
 
Враховано   «5. Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом»;
 
136. с) у частині другій статті 209 слова: «розмежування земель державної та комунальної власності» виключити;
 
-111- Каплієнко В.В.
Частину другу статті 209 залишити без змін;
 
Відхилено   20) у частині другій статті 209 слова «розмежування земель державної та комунальної власності» виключити;
 
137. т) пункти 10 - 12 Розділу Х «Перехідні положення» виключити.
 
-112- Кармазін Ю.А.
пункт 10 розділ Х «Перехідні положення» залишити у чинній редакції, а саме:
«10. Рішення про розмежування земель державної і комунальної власності в межах населених пунктів приймають відповідні сільські, селищні, міські ради за погодженням з органами виконавчої влади, а за межами населених пунктів - органи виконавчої влади за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.
Кабінет Міністрів України здійснює:
а) визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що належать до сфери управління Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій;
б) визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації визначають межі земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій.»
пункт 11 залишити у чинній редакції, а саме:
«11. Витрати, пов'язані із розмежуванням земель державної та комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів.».
- пункт 12 залишити у чинній редакції, а саме:
«12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.
До розмежування земель державної та комунальної власності Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом. Надання та зміна цільового призначення земель водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) здійснюється за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.».
 
Відхилено   21) пункти 10 - 12 розділу Х «Перехідні положення» виключити.
 
    -113- Каплієнко В.В.
Пункти 10 – 12 Розділу Х «Перехідні положення» залишити у чинній редакції;.
 
Відхилено    
    -114- Шаров І.Ф.
Підпункт «т» пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
138. 2) Частину четверту статті 4 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280)викласти у такій редакції:
 
-115- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. Частину четверту статті 4 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102)викласти в такій редакції:
 
139. «Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, що здійснюють реалізацію повноважень права власності держави на землю.».
 
-116- Кармазін Ю.А.
1.У Законі України «Про оренду землі» частину четверту статті 4 залишити у чинній редакції, а саме:
«Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом.»
 
Відхилено   «Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, що здійснюють реалізацію права власності держави на землю відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України».
 
    -117- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 4 Закону України «Про оренду землі» доповнити словами: «відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України».
 
Враховано    
140. 3) У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
-118- Гуменюк О.І.
Пункт 2) розділу І, яким вносяться зміни до Закону України «Про землеустрій», вилучити.
 
Відхилено   3. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):
 
141. а) пункт «ґ» статті 25 виключити;
 
-119- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про землеустрій» пункт «ґ» статті 25 залишити у чинній редакції, а саме:
«ґ) проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;».
 
Відхилено   1) пункт «ґ» частини другої статті 25 виключити;
 
    -120- Каплієнко В.В.
У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282).
Пункт «ґ» статті 25 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
    -121- Шаров І.Ф.
Підпункт «а» пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
142. б) статтю 46 доповнити частиною такого змісту:
 
-122- Каплієнко В.В.
Статтю 46 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   2) статтю 46 доповнити частиною новою такого змісту:
 
143. «Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту, є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, цільового призначення), які переходять до комунальної власності відповідної територіальної громади.».
 
-123- Ганущак Ю.І.
2. У Законі України «Про землеустрій»:
Частину четверту статті 46 викласти у наступній редакції:
«Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж території сільської, селищної, міської рад, є перелік земельних ділянок (із зазначенням їх кадастрових номерів, цільового призначення), що знаходяться в межах території відповідної ради незалежно від їх форми власності.
 
Відхилено   «Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місця знаходження, площі та цільового призначення), які переходять до комунальної власності відповідної територіальної громади»;
 
144. в) статтю 49 виключити;
 
-124- Каплієнко В.В.
Статтю 49 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   3) статтю 49 виключити;
 
145. г) частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
 
-125- Каплієнко В.В.
Частину першу статті 50 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   4) частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
 
146. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється при формуванні нової земельної ділянки або зміні цільового призначення земельної ділянки».
 
   «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється при формуванні нової земельної ділянки (крім поділу та об'єднання) або зміні цільового призначення земельної ділянки».
 
147. 4) У статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 34, ст.228):
 
-126- Каплієнко В.В.
У Законі України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 34, ст.228):
Статтю 7 залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   2. У статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., N 5, ст.35; 2001р., N 9, ст.39; 2002р., N 26, ст.173, 2004р., N 10, ст.96; 2005 р., N 25, ст.333; 2006 р., N 4, ст.63; 2009 р., N 10-11, ст.137, із змінами внесеними законом України від 23 лютого 2012 року N 4445-VІ):
 
148. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
149. «6. Право власності на об'єкт передачі виникає з моменту державної реєстрації такого права».
 
   «6.Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі, а у випадках, передбачених законом, – з дня державної реєстрації такого права»;
 
150. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
151. «7. Передача об'єкта у державну чи комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі. Кадастровий номер та розмір такої земельної ділянки зазначається у рішенні органу, зазначеного у статті 4 цього Закону, про передачу відповідного об'єкта у державну чи комунальну власність.»
 
-127- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини шостої статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» викласти таким чином:
«частину шосту після слів: «приймання-передачі» доповнити словами: «та, у випадках передачі об'єкта нерухомого майна – з дня державної реєстрації такого права».
 
Враховано   «7. Передача об'єкта у державну чи комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі. Кадастровий номер та розмір такої земельної ділянки зазначається у рішенні органу, зазначеного у статті 4 цього Закону, про передачу відповідного об'єкта у державну чи комунальну власність».
 
152. 5) Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 18, ст.141) виключити.
 
-128- Кармазін Ю.А.
Виключити зміни, внесені автором законопроекту, до пункту 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України».
 
Відхилено   6. Пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст.141; із змінами, внесеними законом України № 4152–VІ від 9 грудня 2011 року) виключити.
 
    -129- Каплієнко В.В.
Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 18, ст.141) залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -130- Шаров І.Ф.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
153. 6) Абзац шостий частини першої статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471) виключити.
 
-131- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий частини першої статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» залишити у чинній редакції, а саме:
«проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;».
 
Відхилено   5. Абзац шостий частини першої статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 471; 2008 р., № 48, ст.358) виключити.
 
    -132- Каплієнко В.В.
Абзац шостий частини першої статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471) залишити у чинній редакції;.
 
Відхилено    
    -133- Шаров І.Ф.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
154. 7) Пункт 4 частини першої статті 19 Закону України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» (Голос України від 13.07.2011 - № 125) виключити.
 
-134- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини першої статті 19 Закону України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» залишити у чинній редакції, а саме:
«4) розмежування земель державної та комунальної власності в установленому законом порядку;».
 
Відхилено   7. Пункт 4 частини першої статті 19 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3) виключити.
 
    -135- Каплієнко В.В.
Пункт 4 частини першої статті 19 Закону України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» (Голос України від 13.07.2011 - № 125) залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -136- Шаров І.Ф.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
155. 8) У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Голос України від 06.08.2011 - № 145):
 
   8. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст.61):
 
156. а) у частині першій статті 32 слова: «адміністративно-територіальної одиниці та про затвердження документації із землеустрою» замінити словами: «адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою»;
 
   у абзаці першому частини першої статті 32 слова «адміністративно-територіальної одиниці та про затвердження документації із землеустрою» замінити словами «адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою»;
2). У розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
абзац сьомий підпункту «б» підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції: «шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів»;
 
157. б) у пункті 7 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова: «до розмежування земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок із земель запасу, не переданих у власність та користування» замінити словами: «до державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності».
 
   у пункті 7 слова «До розмежування земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок із земель запасу, не переданих у власність та користування» замінити словами «До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності».
 
158. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
159. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності абзацом третім пункту 1 Розділу VІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Голос України від 06.08.2011 - № 145).
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
160. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст.411).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2008р., №27-28, ст.253; 2009р., № 23, ст.281; 2012 р., № 8, ст.61).
 
161. 3. З дня набрання чинності цим Законом, землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються:
 
   3. З дня набрання чинності цим Законом землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються:
 
162. а) земельні ділянки:
 
   а) земельні ділянки:
 
163. на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади,
 
   на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади;
 
164. які знаходяться у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
 
   які знаходяться у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
 
165. б) всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земель приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пунктах «а» - «б» пункту 4 цього Розділу.
 
   б) всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пунктах «а» - «б» пункту 4 цього розділу.
 
166. 4. У державній власності залишаються:
 
   4. У державній власності залишаються:
 
167. а) розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки:
 
   а) розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки:
 
168. на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності,
 
   на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності;
 
169. які знаходяться у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, ;
 
   які знаходяться у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
 
170. які належать до земель оборони,
 
   які належать до земель оборони;
 
171. б) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України,
 
   б) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України;
 
172. в) землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 
   в) землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
173. г) всі інші землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земель приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пункті «а» пункту 3 цього Розділу.
 
   г) всі інші землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пункті «а» пункту 3 цього розділу.
 
174. 5. Цей закон разом із витягом із Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку, є підставою для здійснення державної реєстрації права власності держави, територіальних громад на земельні ділянки, визначені у пунктах 3 - 4 Розділу ІІ «Прикінцеві положення». Державна реєстрація права власності на такі земельні ділянки здійснюється за заявою органів, що згідно із статтею 122 Земельного кодексу України здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на них.
 
-137- Бевзенко В.Ф.
Пункт 5 Прикінцевих положень законопроекту викласти у такій редакції:
«5. Державна реєстрація права державної, комунальної власності на земельні ділянки, зазначені у пунктах 3, 4 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» цього Закону, здійснюється на підставі заяви органів, що згідно із статтею 122 Земельного кодексу України здійснюють реалізацію права власності на них, до якої додається витяг із Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку».
 
Враховано   5. Державна реєстрація права держави чи територіальної громади на земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 та 4 цього розділу здійснюється на підставі заяви органів, які згідно із статтею 122 Земельного кодексу України здійснюють реалізацію права власності на них, до якої додається витяг з Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку.
 
175. 6. У разі, якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 - 4 цього Розділу, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюється:
 
-138- Дейч Б.Д.
Пункту 6 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«6. У разі, якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 – 4 цього Розділу, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюється:
у межах населених пунктів – сільськими, селищними, міськими радами,
за межами населених пунктів – місцевими державними адміністраціями, а у разі якщо земельні ділянки не входять до складу певного району – Радою міністрів Автономної Республіки Крим».
 
Враховано   6. У разі якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 та 4 цього розділу, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюється:
у межах населених пунктів – сільськими, селищними, міськими радами;
за межами населених пунктів – районними державними адміністраціями, а у разі якщо земельні ділянки не входять до складу певного району – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями.
 
176. у межах населених пунктів - сільськими, селищними, міськими радами,
 
      
177. за межами населених пунктів - місцевими державними адміністраціями.
 
      
178. 7. З дня набрання чинності цим Законом землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.
 
-139- Кармазін Ю.А.
ІІ. У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту виключити частину сьому.
 
Відхилено   7. З дня набрання чинності цим Законом землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.
 
    -140- Гуменюк О.І.
Пункт 7 розділу ІІ проекту, вилучити.
 
Відхилено    
    -141- Шаров І.Ф.
Пункт 7 розділу ІІ законопроекту виключити.
У зв’язку з запропонованими змінами до законопроекту змінити нумерацію пунктів законопроекту.
 
Відхилено    
179. 8. У разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог статей 174, 175 та 176 Земельного кодексу України, визначення меж земель державної та комунальної власності здійснюється з урахуванням меж населених пунктів, зазначених у Державному земельному кадастрі.
 
   8. У разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог статей 174, 175 та 176 Земельного кодексу України, визначення меж земель державної та комунальної власності здійснюється з урахуванням меж населених пунктів, зазначених у Державному земельному кадастрі.
 
180. 9. Здійснення права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, зазначені у пункті 3 Прикінцевих положень цього Закону, здійснюється після державної реєстрації права власності на відповідну земельну ділянку.
 
   9. Здійснення права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, зазначені у пункті 3, 4 цього розділу, здійснюється після державної реєстрації права власності на відповідну земельну ділянку.
 
181. 10. Рішення про затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності, затверджені до набрання чинності цим Законом, разом з витягом із зазначених проектів із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, які відносяться цими проектами до державної чи комунальної власності, є підставою для здійснення державної реєстрації земельних ділянок та державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки.
 
   10. Рішення про затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності, затверджені до набрання чинності цим Законом, разом з витягом із зазначених проектів із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, які відносяться цими проектами до державної чи комунальної власності, є підставою для здійснення державної реєстрації земельних ділянок та державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки.
 
182. 11. Матеріали проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, розроблених та не затверджених до набрання чинності цим Законом, можуть використовуватись при розробці схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, матеріалів інвентаризації земель, а також іншої документації із землеустрою.
 
   11. Матеріали проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, розроблених та не затверджених до набрання чинності цим Законом, можуть використовуватися при розробці схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, матеріалів інвентаризації земель, а також іншої документації із землеустрою.
 
183. 12. Кабінету Міністрів України:
 
   12. Кабінету Міністрів України:
 
184. 1) на протязі шести місяців з дня опублікування цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
185. 2) на протязі року з дня опублікування цього Закону забезпечити оформлення органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної власності без документів, які посвідчують право користування ними.
 
   протягом року з дня опублікування цього Закону забезпечити оформлення органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної власності без документів, які посвідчують право користування ними;
 
186. 3) на протязі року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити здійснення органами виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення права власності держави на земельні ділянки, передбачених законом дій, пов’язаних із державною реєстрацією права власності на земельні ділянки, яке належить державі.
 
-142- Бевзенко В.Ф.
Пункт 12 Прикінцевих положень законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«на протязі року з дня опублікування цього Закону, забезпечити визначення будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна державної власності, право власності на які не зареєстровано, та забезпечити здійснення державної реєстрації такого права».
 
Враховано   протягом року з дня опублікування цього Закону забезпечити визначення будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна державної власності, право власності на які не зареєстровано, та забезпечити здійснення державної реєстрації такого права
 
    -143- Борт В.П.
Сідельник І.І.
У Розділі ІІ пункт 12 доповнити підпунктом 4) у наступній редакції:
«на протязі трьох місяців з дня опублікування цього Закону підготувати та подати до Верховної Ради України проект змін до Закону України «Про банки та банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30) стосовно внесення земельних ділянок до статутного капіталу державного земельного банку. Узгодити проект змін з Національним Банком України
 
Відхилено    
187. 13. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
 
   13. Рекомендувати органам місцевого самоврядування протягом року з дня опублікування цього Закону:
 
188. на протязі року з дня опублікування цього Закону, забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної власності без документів, які посвідчують право користування ними.
 
   забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної власності без документів, які посвідчують право користування ними;
 
189. на протязі року з дня набрання чинності цим Законом, забезпечити здійснення дій, пов’язаних із державною реєстрацією права власності на земельні ділянки, яке належить територіальній громаді.

-144- Бевзенко В.Ф.
Пункт 13 Прикінцевих положень законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«на протязі року з дня опублікування цього Закону, забезпечити визначення будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна комунальної власності, право власності на які не зареєстровано, та забезпечити здійснення державної реєстрації такого права».
 
Враховано   забезпечити визначення будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна комунальної власності, право власності на які не зареєстровано, та забезпечити здійснення державної реєстрації такого права.