Кількість абзаців - 68 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (доопрацьований)
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг
 
3. (щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг)
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 47, ст. 514) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2012 р., № 12-13, ст. 76) такі зміни:
 
6. 1. У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
7. абзац четвертий виключити;
 
-1- Корж П.П.
Виключити абзац другий статті 1 розділу І такого змісту «абзац четвертий виключити»
 
Відхилено   абзац четвертий виключити;
 
    -2- Ковзель М.О.
Абзац другий частини першої розділу І викласти в такій редакції: «балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником/співвласниками утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;»
 
Відхилено    
8. додати абзац чотирнадцятий такого змісту:
 
   з урахуванням алфавітного порядку доповнити терміном такого змісту:
 
9. «співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку;»
 
   «співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками загального та неподільного майна в такому будинку»;
 
10. в абзаці шістнадцятому слова «власником чи балансоутримувачем» замінити словами «власником/співвласниками».
 
-3- Майборода С.Ф.
Визначення терміну «управитель» викласти в такій редакції:
«управитель — особа, яка в інтересах власника/співвласників здійснює управління багатоквартирним будинком (комплексом багатоквартирних будинків) та його прибудинкової території і забезпечує їх належну експлуатацію відповідно до законодавства та умов договору «.
 
Враховано   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«управитель — особа, яка в інтересах власника/співвласників здійснює управління багатоквартирним будинком (комплексом багатоквартирних будинків) та його прибудинкової території і забезпечує їх належну експлуатацію відповідно до законодавства та умов договору».
 
    -4- Кармазін Ю.А.
В абзаці шістнадцятому статті 1 слова: «з власником/співвласниками» замінити на слова: «про надання послуг власнику/співвласникам будинку» і далі - за текстом.
 
Відхилено    
    -5- Матчук В.Й.
Викласти термін в такій редакції:
«управитель - створена власником/співвласниками багатоквартирного будинку відповідно до законодавства юридична_особа_ (об'єднання_співвласників багатоквартирного будинку, житловий кооператив тощо), інша особа, яка за договором з власником/співвласниками здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком), забезпечує його належну експлуатацію, утримання будинків і прибудинкових територій відповідно до закону та умов договору надання послуг.»
 
Відхилено    
    -6- Ковзель М.О.
Викласти термін в такій редакції:
«управитель юридична особа, яка за договором з власником/співвласниками, або фізична особа, яка за договором з балансоутримувачем, здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;»
 
Відхилено    
11. 2. Частину першу статті 7 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   2. Частину першу статті 7 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
12. «10) ведення обліку прийнятих рішень співвласників багатоквартирних будинків щодо визначення способу управління будинком»;
 
   «9-1) ведення обліку прийнятих рішень співвласників багатоквартирних будинків щодо визначення способу управління будинком».
 
13. у зв’язку з цим пункти десятий – дванадцятий вважати відповідно пунктами одинадцятим -тринадцятим.
 
      
14. 3. Пункт 3 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
 
   3. Пункт 3 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
 
15. «3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності та обліку, здійснення розрахунків коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, виконання окремих визначених законодавством повноважень та обов’язків власника/співвласників щодо організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, його утримання, ремонту та забезпечення осіб, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальними та іншими необхідними послугами відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством)».
 
-7- Матчук В.Й.
Пункт 3 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності та обліку, здійснення розрахунків коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, виконання окремих визначених законодавством та договором про надання послуг повноважень та обов'язків власника/співвласників щодо організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, його утримання, ремонту та забезпечення осіб, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальними та іншими необхідними послугами відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством)»
 
Враховано редакційно   «3) послуги з управління багатоквартирним будинком, комплексом багатоквартирних будинків та прибудинкової території (далі-управління будинком) (виконання робіт щодо організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, належних до нього споруд, прибудинкової території, ремонту та забезпечення якісного надання особам, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальних та інших необхідних послуг згідно з умовами договору та вимогами нормативів, норм, стандартів, порядків і правил встановленими законодавством)».
 
    -8- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Пункт 3 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (виконання окремих визначених законодавством та дорученнями власника/співвласників функцій щодо організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, його утримання, ремонту та забезпечення осіб, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальними та іншими необхідними послугами відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством)»
 
Враховано редакційно    
    -9- Майборода С.Ф.
Пункт 3 частини першої статті 13 доповнити словами «та прибудинкової території»
 
Враховано    
16. 4. У частині шостій статті 17 слова «балансоутримувача/управителя» замінити словами «власника/співвласників та/або управителя».
 
-10- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
У частині шостій статті 17 слова «власника/співвласників та/або управителя» замінити словами власника/співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо таке було створено) та/або управителя»
 
Враховано редакційно   4. У частині шостій статті 17 слова «балансоутримувача/управителя» замінити словами власника/співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої створеної співвласниками організації) та/або управителя».
5. У статті 19:
частину другу доповнити словом «управитель» та слово «власник» замінити «власник/співвласники»;
 
    -11- Янковський М.А.
Частину четверту проекту після слів "власника/співвласників" доповнити словами "об'єднання співвласників (у випадку утворення співвласниками багатоквартирного будинку такого об'єднання)", далі за текстом.
 
Враховано редакційно    
    -12- Ковзель М.О.
Частину четверту розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -13- Майборода С.Ф.
Зміни частини шостої статті 17 викласти в редакції:
4. У частині шостій статті 17 слова «власника/співвласників та/або управителя» замінити словами власника/співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо таке було створено, або іншої форми саморганизації населення) та/або управителя».
 
Враховано    
    -14- Матчук В.Й.
Частину другу статті 19 доповнити словом «управитель»
 
Враховано    
    -15- Майборода С.Ф.
У частині другій статті 19:
слово «власник» замінити «власник/співвласники»
 
Враховано    
17. 5. Частину четверту статті 19 - виключити.
 
-16- Князевич Р.П.
Частину четверту статті 19 не виключити, а викласти в редакції:
«4. Управитель у договірних відносинах із власником/співвласником є виконавцем послуги з управління будинком, а у договірних відносинах з виконавцями та виробниками – уповноваженим представником споживачів, які проживають чи використовують приміщення у багатоквартирному будинку.»
 
Відхилено   5. Частину четверту статті 19 - виключити.
 
    -17- Ковзель М.О.
Частину п'яту розділу І виключити.
 
Відхилено    
18. 6. Статтю 23 викласти у такій редакції:
 
   6. Статті 23 та 24 викласти в такій редакції:
 
19. «Стаття 23. Права та обов’язки власника/співвласників багатоквартирного будинку
 
   «Стаття 23. Права та обов’язки власника/співвласників багатоквартирного будинку
 
20. 1. Власник/співвласники багатоквартирного будинку має (мають) право:
 
   1. Власник/співвласники багатоквартирного будинку має (мають) право:
 
21. 1) управляти будинком;
 
-18- Янковський М.А.
підпункти 1-3 пункту 1 частини шостої об'єднати та викласти у такій редакції:
"1) управляти або доручати управління будинком управителю на підставі відповідного договору та визначити особу, яка від його (їх) імені укладає такий договір; ";
 
Враховано у підпункті другому цієї частини  1) управляти будинком;
 
22. 2) доручати управління будинком відповідно до закону та договору управителю;
 
-19- Кармазін Ю.А.
пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«2) доручати управління будинком управителю на підставі відповідного договору та визначити особу, яка від його (їх) імені укладає такий договір».
 
Враховано   2) визначати управителя та самостійно або через представника укладати з ним договір про надання послуг з управління будинком;
 
    -20- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«2) доручати управління будинком управителю на підставі відповідного договору та визначити особу, яка від його (їх) імені укладає такий договір»
 
Враховано редакційно    
    -21- Ковзель М.О.
Абзац п'ятий частини шостої розділу І викласти в такій редакції:
«2) доручати управління будинком балансоутримувачу або управителю на підставі відповідного договору та визначити особу, яка від його (їх) імені укладає такий договір;»
 
Враховано редакційно    
23. 3) визначати управителя та/або виконавців комунальних послуг відповідно до цього Закону, затверджувати умови договорів на надання житлово-комунальних послуг з урахуванням вимог законодавства, та визначати осіб, уповноважених від його/їх імені укладати договори з управителем та/або виконавцями таких житлово-комунальних послуг;
 
-22- Кармазін Ю.А.
пункт 3 частини першої виключити.
 
Відхилено   3) визначати виконавців житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства та самостійно або через уповноважених представників укладати з ними відповідні договори;;
 
    -23- Ковзель М.О.
пункт 3 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -24- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
пункт 3 частини першої викласти в редакції:
«3) визначати виконавців комунальних послуг відповідно до цього Закону»
 
Враховано редакційно    
    -25- Корж П.П.
пункт 3 частини першої викласти в редакції:
«3) конкретизувати умови відповідних типових договорів з виконавцями житлово-комунальних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України, та визначати осіб, які від його / їх імені уповноважені на укладання таких договорів;»
 
Відхилено    
    -26- Майборода С.Ф.
Слова «комунальних послуг» замінити словами «житлово-комунальних послуг»
 
Враховано    
24. 4) з урахуванням вимог законодавства визначати порядок та умови залучення, накопичення та використання коштів на проведення капітальних ремонтів та здійснення заходів з енергозбереження.
 
   4) з урахуванням вимог законодавства визначати порядок та умови залучення, накопичення та використання коштів на проведення капітальних ремонтів та здійснення заходів з енергозбереження.
 
25. 2. Власник/співвласники багатоквартирного будинку реалізовує (реалізують) свої права, передбачені частиною першою цієї статті, з урахуванням наступних положень:
 
   2. Власник/співвласники багатоквартирного будинку реалізовує (реалізують) свої права, передбачені частиною першою цієї статті, з урахуванням таких положень:
 
26. 1) у разі якщо багатоквартирний будинок має одного власника приміщень будинку, рішення приймає такий власник одноособово;
 
-27- Майборода С.Ф.
Підпункт перший частини другої після слова «багатоквартирний будинок» замінити словами «всі приміщення у багатоквартирному будинку»
 
Враховано редакційно   1) якщо всі приміщення у багатоквартирному будинку належать одному власнику, він одноособово приймає рішення щодо управління таким будинком;
 
27. 2) у разі якщо у багатоквартирному будинку, де є два і більше житлові та/або нежитлові приміщення, які мають різних власників, що не створили передбачену законодавством юридичну особу для представництва їхніх спільних інтересів (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо), рішення приймаються на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог цього Закону;
 
-28- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Пункт 2) частини другої викласти в редакції:
«2) у разі якщо у багатоквартирному будинку, де є два і більше житлові та/або нежитлові приміщення, які мають різних власників, що не створили передбачену законодавством юридичну особу для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), рішення приймаються на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог цього Закону»
 
Враховано редакційно   2) якщо співвласники багатоквартирного будинку не створили юридичну особу для належного утримання та використання майна, що належить їм на праві спільної власності, рішення щодо управління таким майном приймаються ними спільно відповідно до закону. Співвласник має право делегувати свої повноваження щодо прийняття рішень з використання неподільного та загального майна іншому із співвласників;
 
28. 3) якщо у багатоквартирному будинку, де є два і більше житлові та/або нежитлові приміщення, які мають різних власників, відповідно до вимог законодавства створено юридичну особу для представництва їхніх спільних інтересів (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо), порядок прийняття рішень визначається законом і статутом такої юридичної особи.
 
-29- Майборода С.Ф.
Підпункт третій частини другої викласти в редакції:
«3) якщо співвласники багатоквартирного будинку створили юридичну особу для належного утримання та використання майна, що належить їм на праві спільної власності, порядок прийняття рішень щодо управління таким майном визначається законом і статутом такої юридичної особи.»
 
Немає висновку   3) якщо співвласники багатоквартирного будинку створили юридичну особу для належного утримання та використання майна, що належить їм на праві спільної власності, порядок прийняття рішень щодо управління таким майном визначається законом і статутом такої юридичної особи.
 
29. 3. Рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, передбачені пунктом 2 частини другої цієї статті, приймається двома третинами голосів власників від загальної кількості присутніх на таких зборах та оформляється протоколом.
 
      
30. При цьому кожен власник окремого житлового чи нежитлового приміщення має один голос. У разі, якщо одній особі належить кілька житлових та/або нежитлових приміщень у будинку, такій особі належить один голос. У разі, якщо приміщення у будинку перебуває (перебувають) у спільній частковій власності кількох співвласників, кожному з них належить частка голосу, що відповідає його частці (часткам) у праві власності на приміщення. У разі якщо приміщення у будинку перебуває у спільній сумісній власності кількох співвласників, кожному з них належить рівна частка голосу відповідно до кількості співвласників приміщення.
 
-30- Майборода С.Ф.
Частини 3 та 4 статті 23 виключити
 
Враховано      
    -31- Кармазін Ю.А.
У першому реченні абзацу другого частини третьої слова: «один голос» замінити на слова: «стільки голосів, скільки у його власності перебуває приміщень».
 
Відхилено    
    -32- Матчук В.Й.
перше речення абзацу другого частини третьої викласти в редакції: «При цьому кількість голосів кожного власника/співвласника житлового чи нежитлового приміщення пропорційна його частці площі у загальній площі всіх власників приміщень багатоквартирного будинку зареєстрованої у встановленому законом порядку.»
 
Відхилено Протирічить ЦК (стаття 369) в частині рівності прав незалежно від частки приватної власності   
    -33- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
перше речення абзацу другого частини третьої викласти в редакції:
«При цьому кожен власник окремого житлового чи нежитлового приміщення має один голос. У разі, якщо одній особі належить кілька житлових та/або нежитлових приміщень у будинку, їй належить кількість голосів відповідно до кількості таких приміщень».
 
Відхилено    
    -34- Кармазін Ю.А.
абзац другий частини третьої після четвертого речення доповнити новим реченням п’ятим такого змісту:
«Співвласники мають право передавати належні їм голоси одному з них шляхом подання відповідної заяви.»
 
Відхилено Частина виключена, як така, що регулюється цивільно-правовими відносинами   
    -35- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Частину третю доповнити реченням такого змісту:
«Будь-який співвласник має право делегувати свої повноваження одному з співвласників відповідно до законодавства»
 
Відхилено    
    -36- Янковський М.А.
У абзаці другому пункту третього частини шостої друге речення викласти у такій редакції: "У разі, якщо одній особі належить кілька житлових та/або нежитлових приміщень у будинку, кількість голосів такої особи визначається кількістю належних їй приміщень".
 
Відхилено    
31. 4. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше п’ятдесяти відсотків власників (співвласників), або їх уповноважених представників від загальної кількості власників приміщень у будинку.
 
-37- Матчук В.Й.
Частину четверту викласти в редакції: «4. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку вважаються правомочними, якщо на них присутні власники (співвласники), або їх уповноважені представники не менше п'ятдесяти відсотків площі від загальної площі всіх власників приміщень багатоквартирного будинку зареєстрованої у встановленому законом порядку.»
 
Відхилено      
    -38- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Частину четверту викласти в редакції:
«4. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку вважаються такими, що відбулись, якщо в них прийняли участь власники/співвласники (або їх уповноважені представники), яким належить більш ніж 50 відсотків голосів від загальної кількості власників приміщень».
 
Відхилено астина виключена, як така, що регулюється цивільно-правовими відносинами   
32. 5. Рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку відповідно до цієї статті можуть бути прийняті шляхом заочного голосування.
 
-39- Майборода С.Ф.
Частину 5 доповнити словами «в встановленому ними порядку»
 
Враховано   3. Рішення співвласників багатоквартирного будинку відповідно до цієї статті можуть бути прийняті шляхом заочного голосування в встановленому ними порядку.
 
33. 6. Порядок проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, а також порядок прийняття рішень загальних зборів шляхом заочного голосування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Порядок проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, де не створено організацій співвласників, а також порядок прийняття рішень загальних зборів шляхом заочного голосування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
34. 7. Рішення загальних зборів співвласників у багатоквартирному будинку з питань, що належать до їх компетенції, прийняті в порядку, визначеному цим Законом, підлягають виконанню усіма власниками (співвласниками) житлових і нежитлових приміщень та споживачами, що проживають у такому будинку.
 
-40- Майборода С.Ф.
Частини 7 та 8 виключити.
 
Немає висновку      
35. 8. Рішення, прийняте на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку відповідно до цієї статті, може бути оскаржене у судовому порядку будь-яким власником (співвласником) житлового чи нежитлового приміщення з підстав порушенням вимог законодавства та його прав і законних інтересів.
 
      
36. 9. Власник/співвласники багатоквартирного будинку зобов’язаний (зобов’язані):
 
   4. Власник/співвласники багатоквартирного будинку зобов’язаний (зобов’язані):
 
37. 1) забезпечувати належне управління, утримання, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонтів багатоквартирного будинку та утримання прибудинкової території відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері;
 
   1) забезпечувати належне управління, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонтів багатоквартирного будинку та утримання прибудинкової території відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері;
 
38. 2) здійснювати витрати, пов’язані зі споживанням житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері».
 
   2) здійснювати витрати, пов’язані із споживанням житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
 
39. 7. Статтю 24 викласти у такій редакції:
 
      
40. «Стаття 24. Особливості визначення способу управління багатоквартирним будинком
 
   Стаття 24. Особливості визначення способу управління багатоквартирним будинком
 
41. 1. Співвласники відповідно до вимог статті 23 цього Закону можуть прийняти рішення про один із таких способів управління будинком:
 
-41- Кармазін Ю.А.
виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, частину першу, а саме:
можуть прийняти рішення про один із таких способів управління будинком:
1) управління будинком через створену ними відповідно до законодавства юридичну особу (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо);
2) визначення управителя відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері».
 
Відхилено   1. Співвласники можуть прийняти рішення про один з таких способів управління будинком:
 
42. 1) управління будинком через створену ними відповідно до законодавства юридичну особу (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо);
 
   1) управління будинком через створену ними відповідно до законодавства юридичну особу (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо);
 
43. 2) визначення управителя відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
 
   2) визначення управителя відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
44. 2. Один примірник рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо визначення способу управління багатоквартирним будинком (з зазначенням даних обраного управителя) в обов’язковому порядку передається до органу місцевого самоврядування для ведення обліку таких рішень.
 
   2. Один примірник рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо визначення способу управління багатоквартирним будинком (із зазначенням даних обраного управителя) в обов’язковому порядку передається до органу місцевого самоврядування для ведення обліку таких рішень.
 
45. 3. Орган місцевого самоврядування на час відсутності рішень щодо визначення управителя, прийнятих співвласниками будинку, визначає управителя для такого будинку на конкурсних засадах.
 
-42- Майборода С.Ф.
Статтю 23 доповнити частиною такого змісту:
«Якщо власники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   3. Якщо власник/співвласники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України..
Співвласники мають право у будь-який час переобрати управителя, визначеного органом місцевого самоврядування.
 
46. Положення про порядок проведення такого конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-43- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Абзаци другий та третій викласти в редакції:
«Конкурс оголошується не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії договору з попереднім управителем та строком не більше ніж на один рік.
Співвласники мають право у будь-який час переобрати управителя, визначеного органом місцевого самоврядування.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня прийняття рішення співвласниками щодо визначення способу управління будинком, забезпечують передачу передбаченої законодавством належним чином оформленої технічної документації щодо цього будинку співвласникам або уповноваженій ними особі чи управителю, визначеному відповідно до цього Закону.»
 
Враховано частково   Порядок та строки оголошення та проведення конкурсу щодо визначення управителя органом місцевого самоврядування встановлюється Кабінетом Міністрів України
4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня прийняття рішення співвласниками щодо визначення способу управління будинком забезпечують передачу передбаченої законодавством належним чином оформленої технічної документації щодо цього будинку співвласникам або уповноваженій ними особі чи управителю, визначеному співвласниками.
 
47. Проведення конкурсу не є обов’язковим при визначенні органами місцевого самоврядування в якості управителя особи, власником якої є відповідна територіальна громада.
 
-44- Князевич Р.П.
Абзац третій частини третьої статті 24 вилучити.
 
Враховано      
48. 4. Для надання послуг з управління будинком може бути визначено лише одного управителя».
 
-45- Кармазін Ю.А.
частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. У разі, якщо певний вид послуг не надається управителем, власник має право самостійно укладати договір на надання відповідних послуг з виконавцем, який не є управителем будинку. При цьому послуги організаційного характеру, а також ті, які пов‘язані з вивезенням сміття та обслуговуванням прибудинкової території, надаються виключно одним виконавцем».
 
Відхилено   5. Для надання послуг з управління будинком може бути визначено лише одного управителя».
 
    -46- Ковзель М.О.
Частину четверту статті 24 вилучити.
 
Відхилено    
49. 8. У статті 25:
 
   7. У статті 25:
 
50. у пункті 1 частини другої після слів «забезпечувати експлуатацію» доповнити словами «та утримання»;
 
-47- Майборода С.Ф.
Виключити зміни до першої частини статті 25.
 
Враховано      
51. частину другу доповнити пунктами десятим – тринадцятим такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктами 10 – 13 такого змісту:
 
52. «10) забезпечити збереження та підтримку в належному стані технічну та правоустановчу документацію на будинок і його прибудинкову територію;
 
   «10) забезпечувати збереження та підтримку в належному стані технічної документації та правовстановлюючих документів на передані йому в управління об’єкти;
 
53. 11) забезпечити відображення відомостей про будинок та його прибудинкову територію у даних обов’язкового обліку, а також складання і подання передбаченої законодавством звітності про такий будинок;
 
   11) забезпечувати відображення відомостей про об’єкти передані йому в управління у даних обов’язкового обліку, а також складання і подання передбаченої законодавством звітності про такі об’єкти;
 
54. 12) представляти інтереси власника/співвласників у відносинах з виконавцями комунальних послуг, зокрема, забезпечити за дорученням та за рахунок власника/співвласників укладання договорів з виконавцями комунальних послуг (за винятком випадків, коли управитель є виробником таких послуг), забезпечити ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій, пов’язаних з наданням житлово-комунальних та інших послуг, забезпечити здійснення загальнобудинкового обліку споживання комунальних послуг та розподілу витрат між співвласниками відповідно до законодавства та умов договорів;
 
-48- Корж П.П.
Пункт дванадцятий частини другої викласти в редакції:
«12) забезпечити ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій, пов'язаних з наданням житлово-комунальних та інших послуг, забезпечити здійснення обліку загальнобудинкових витрат комунальних послуг у визначеному законодавством порядку;»
 
Враховано редакційно   12) представляти інтереси власника/співвласників у відносинах з виконавцями (виробниками) комунальних послуг, зокрема, укладати договори з виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг (крім випадків, коли управитель є виробником таких послуг), забезпечити ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій, пов’язаних з наданням житлово-комунальних та інших послуг, забезпечити здійснення загальнобудинкового обліку споживання комунальних послуг та розподілу витрат між співвласниками відповідно до законодавства та умов договорів;
 
    -49- Майборода С.Ф.
Слова «комунальних послуг замінити словами «житлово-комунальних послуг»
 
Враховано    
55. 13) за дорученням власника/співвласників забезпечити накопичення їхніх коштів для відшкодування витрат з проведення капітальних та аварійних ремонтів відповідно до рішень власників, з урахуванням вимог чинного законодавства.»;
 
-50- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
У пункті 13 частини другої статті 25 слово «відшкодування» замінити словом «здійснення»
 
Враховано редакційно   13) відповідно до умов договору з власником/співвласниками забезпечувати накопичення їхніх коштів для здійснення витрат з проведення капітальних та аварійних ремонтів відповідно до рішень власників, з урахуванням вимог законодавства»;
 
56. доповнити частинами третьою – четвертою такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою – четвертою такого змісту:
 
57. «3. Крім прав та обов’язків, передбачених частинами першою та другою цієї статі, управитель має інші права та несе інші обов’язки, передбачені укладеним відповідно до цього Закону договором на надання послуг з управління будинком та Правилами управління багатоквартирним будинком, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
   «3. Крім прав та обов’язків, передбачених частинами першою і другою цієї статі, управитель має інші права та несе інші обов’язки, передбачені договором про надання послуг з управління будинком та Правилами управління багатоквартирним будинком, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
58. 4. За порушення вимог законодавства та невиконання обов’язків, встановлених даним Законом та договором, управитель несе відповідальність, передбачену чинним законодавством».
 
-51- Кармазін Ю.А.
Статтю 25 після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту: «5. Управитель повинен мати юридичну чи економічну освіту, досвід діяльності для фізичної особи – підприємця – не менше 2 років. Юридична особа повинна володіти статутним капіталом – не менше 100 тисяч грн., та мати у своєму складі кваліфікованих працівників, що володіють юридичною та економічною освітою, мають досвід надання подібних послуг та необхідну матеріально-технічної базу.
Діяльністю щодо накопичення коштів на проведення капітального ремонту ведеться виключно юридичними особами, реєстрація яких проведена у Національній комісії, що здійснює державне регулювання на ринках фінансових послуг. Зазначені вимоги не стосуються випадків, коли співвласники будинку здійснюють управління ним через об‘єднання співвласників будинку».
 
Враховано частково в абзаці другому частини четвертої Питання щодо кваліфікаційних вимог до управителя та контролю за його діяльністю регулюватиметься актами КМУ  4. За порушення вимог законодавства та невиконання обов’язків, встановлених цим Законом та договором, управитель несе відповідальність, відповідно до закону.
Управитель має відповідати вимогам, встановленим законодавством».
 
59. 9. Статтю 26 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   8. Статтю 26 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
60. «7. Типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
 
   «7. Типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
61. 10. Абзац перший частини третьої статті 27 викласти у такій редакції:
 
   9. Абзац перший частини третьої статті 27 викласти в такій редакції:
 
62. «3. Організатором конкурсу є власник/співвласники, уповноважена ним (ними) особа, або орган місцевого самоврядування у випадках передбачених цим Законом. Організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити:».
 
-52- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Абзац перший частини третьої статті 27 викласти у такій редакції:
«3. Організатором конкурсу є власник/співвласники, уповноважена ним (ними) особа, або орган місцевого самоврядування у випадках передбачених цим Законом. При виборі управителя співвласниками організація конкурсу не є обов'язковою. Організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити».
 
Відхилено   «3. Організатором конкурсу є власник/співвласники, уповноважена ним (ними) особа у випадках, передбачених цим Законом. Організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити».
 
    -53- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 27 викласти у наступній редакції:
«Учасником відносин у сфері житлово-комунальних послуг поряд із власником, споживачем, виконавцем, виробником може бути управитель».
 
Відхилено    
    -54- Кармазін Ю.А.
Після статті 27 доповнити новою статтею 27-1 такого змісту:
«Стаття 27-1. Договір управління багатоквартирним будинком
1. Договір управління багатоквартирним будинком укладається у письмовій формі шляхом складання документа, підписаного сторонами. При виборі керуючої організації чи управителя загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку з кожним власником приміщення в такому будинку укладається договір управління на умовах, зазначених у рішенні загальних зборів. При цьому власники приміщень у даному будинку, що володіють більш ніж п'ятдесятьма відсотками голосів від загального числа голосів власників приміщень у даному будинку, виступають в якості однієї сторони договору, що укладається.
2. За договором управління багатоквартирним будинком одна сторона (керуюча організація чи управляючий) за завданням другої сторони (власників приміщень у багатоквартирному будинку, органів управління товариства власників житла, органів управління житлового кооперативу або органів управління іншого спеціалізованого споживчого кооперативу) протягом узгодженого терміну за плату зобов'язується надавати послуги та виконувати роботи щодо належного утримання та ремонту загального майна в такому будинку, надавати комунальні послуги власникам приміщень у такому будинку і користуються приміщеннями в цьому будинку особам, здійснювати іншу спрямовану на досягнення цілей управління багатоквартирним будинком діяльність.
3. У договорі управління багатоквартирним будинком повинні бути вказані:
1) склад спільного майна багатоквартирного будинку, щодо якого буде здійснюватися управління, і адреса такого будинку;
2) перелік послуг та робіт з утримання та ремонту загального майна в багатоквартирному будинку, порядок зміни такого переліку, а також перелік комунальних послуг, які надає керуюча організація чи управляючий;
3) порядок визначення ціни договору, розміру плати за утримання і ремонт житлового приміщення і розміру плати за комунальні послуги, а також порядок внесення такої плати;
4) порядок здійснення контролю за виконанням керуючою організацією чи управляючим її зобов'язань за договором управління.
4. Умови договору управління багатоквартирним будинком встановлюються однаковими для всіх власників приміщень у багатоквартирному будинку.
5. Договір управління багатоквартирним будинком укладається на строк не менше ніж один рік і не більше ніж п'ять років, а у випадку.
6. При відсутності заяви однієї із сторін про припинення договору управління багатоквартирним будинком після закінчення терміну його дії такий договір вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах, які були передбачені таким договором.
7. Якщо інше не встановлено договором управління багатоквартирним будинком, керуюча організація чи управляючий зобов'язані приступити до виконання такого договору не пізніше ніж через тридцять днів з дня його підписання.
8. Зміна і (або) розірвання договору управління багатоквартирним будинком здійснюються в порядку, передбаченому цивільним законодавством.
8.1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку в односторонньому порядку мають право відмовитися від виконання договору управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами відкритого конкурсу після закінчення кожного наступного року з дня укладення зазначеного договору у випадку, якщо до закінчення терміну дії такого договору загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку прийнято рішення про вибір або про зміну способу управління цим будинком.
8.2. Власники приміщень у багатоквартирному будинку на підставі рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку в односторонньому порядку мають право відмовитися від виконання договору управління багатоквартирним будинком, якщо керуюча організація не виконує умов такого договору, та прийняти рішення про вибір іншої керуючої організації або про зміну способу управління даними будинком.
9. Якщо інше не встановлено договором управління багатоквартирним будинком, керуюча організація чи управляючий щорічно протягом першого кварталу поточного року представляє власникам приміщень у багатоквартирному будинку звіт про виконання договору управління за попередній рік».
 
Відхилено орушення статті 116 Регламенту ВРУ Пропонована норма щодо укладання договору з кожним власним є юридично не коректною та в подальшому гальмуватиме розвиток ринку управителів   
63. 11. Статтю 29 викласти у такій редакції:
 
   10. Текст статті 29 викласти в такій редакції:
 
64. «1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між споживачем таких послуг та виконавцем з урахуванням вимог чинного законодавства, рішень власника/співвласників, прийнятих відповідно до статті 23 цього Закону, та умов договору, укладеного між власником/співвласниками або уповноваженою ним (ними) особою з таким виконавцем.
 
-55- Корж П.П.
Частину першу статті 29 викласти в редакції:
«1. Договір на надання житлово-комунальних послуг укладається між власником житлового (нежитлового) приміщення в багатоквартирному будинку або особою, уповноваженою на укладання такого договору відповідно до статті 23 цього Закону, та виконавцем відповідної житлово-комунальної послуги.»
 
Враховано редакційно   «1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між споживачем таких послуг та виконавцем з урахуванням вимог чинного законодавства та рішень власника/співвласників, прийнятих відповідно до статті 23 цього Закону, та умов договору, укладеного між власником/співвласниками.
 
65. 2. Якщо у багатоквартирному будинку визначено управителя відповідно до вимог цього Закону, умови щодо надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій входять до змісту договору на надання послуг з управління будинком. У такому разі окремий договір на надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій не укладається.
 
-56- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
«2. Зміст договору, визначеного частиною першою цієї статті, є однаковим для всіх договорів, які укладаються між виконавцем та споживачами, крім умов, що стосуються інформації про споживача, основних відомостей про квартиру, та/або нежилого приміщення, а також загальної вартості послуг за договором.»
 
Враховано редакційно   2. Зміст договору, визначеного частиною першою цієї статті, є однаковим для всіх договорів, які укладаються між виконавцем та споживачами, крім персональних даних споживача, відомостей про жиле та/або нежиле приміщення, загальної вартості послуг за договором.
 
66. 3. Процедура укладення договору між споживачем та виконавцем, визначеним відповідно до статті 23 цього Закону, відбувається протягом двох місяців з дня підписання відповідного договору між таким виконавцем та власником/співвласниками або уповноваженою ним (ними) особою, визначеною відповідно до статті 23 цього Закону.»
 
   3. Договори між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг мають бути укладені протягом двох місяців з дня укладання договорів, передбачених статтею 23 цього Закону.
 
67. ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців дня його опублікування.

-57- Бондик В.А.
Плотніков О.В.
Попеску І.В.
Литвин Ю.О.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня його опублікування.
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня його опублікування.