Кількість абзаців - 376 Таблиця поправок


Про фонди банківського управління (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фонди банківського управління
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фонди банківського управління
 
2.

 
-1- Пінчук А.П.
Доповнити преамбулою такого змісту:
«Цей Закон визначає правові та економічні основи функціонування фондів банківського управління, участі громадян у таких фондах та надання банками, які здійснюють управління цими фондами, послуг з довірчого управління коштами громадян».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та економічні основи функціонування фондів банківського управління, участі громадян у таких фондах та надання банками, які здійснюють управління цими фондами, послуг з довірчого управління коштами громадян.
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 1 викласти як преамбулу Закону наступного змісту:
«Цей Закон визначає правові та економічні основи діяльності фондів банківського управління та надання ними послуг з довірчого управління коштами з метою надійного забезпечення соціального захисту неповнолітніх, створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення та стимулювання житлового будівництва та впровадження системи житлових накопичень, заснованої на довірчому управлінні коштами населення».
 
Враховано редакційно      
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
-3- Пінчук А.П.
Назву статті 1 після слова застосування доповнити словами «та завдання цього», а у
 
Враховано   Стаття 1. Сфера застосування та завдання цього Закону
 
6. 1. Цей Закон визначає порядок створення та функціонування фондів банківського управління (далі - ФБУ).
 
-4- частині першій цієї статті слова «визначає порядок» замінити словами «регулює питання» та доповнити частину словами «та надання банками-управителями ФБУ послуг з довірчого управління коштами громадян».
 
Немає висновку   1. Цей Закон регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління (далі – ФБУ) та надання банками – управителями ФБУ послуг з довірчого управління коштами громадян.
2. Дія цього Закону не поширюється на функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення та системи спільного інвестування.
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 1 викласти у редакції:
«Цей Закон регулює відносини щодо створення, функціонування фондів банківського управління (далі – ФБУ) та надання ними послуг з довірчого управління коштами громадян».
 
Враховано редакційно    
    -6- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 1 такою частиною:
"2. Дія цього Закону не поширюється на функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення та системи спільного інвестування".
 
Враховано Чітке розмежування різних сфер законодавства   
7. 2. Метою цього Закону є посилення соціального захисту неповнолітніх, створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення та ефективної системи інвестування будівництва житла.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину другу викласти як преамбулу Закону у відповідній редакції.
 
Враховано у преамбулі законопроекту  3. Основними завданнями цього Закону є:
1) посилення соціального захисту неповнолітніх;
2) створення можливостей для отримання громадянами додаткових пенсійних виплат:
3) створення ефективної системи інвестування будівництва житла;
4) впровадження системи житлових накопичень, заснованої на довірчому управлінні коштами громадян;
5) створення умов для підвищення рівня соціального захисту громадян шляхом запровадження накопичувальних програм, заснованих на довірчому управлінні коштами цих громадян, з метою отримання ними в майбутньому пенсійних, цільових або інвестиційних виплат;
6) впровадження механізму посилення захисту коштів громадян, наданих у довірче управління, і підвищення ефективності управління ними за рахунок концентрації відповідальності банку - управителя ФБУ за всі дії, пов’язані з довірчим управлінням зазначеними коштами та функціонуванням самого ФБУ, відповідно до цього Закону;
7) залучення та ефективне розміщення додаткових фінансових ресурсів в економіку України.
 
    -8- Клименко О.І.
У частині другій статті 1 слова «створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення та» виключити.
 
Враховано    
    -9- Пінчук А.П.
Частину першу статтті 3 перенести до статті 1 як нову частину такого змісту:
«Основними завданнями цього Закону є:
1) посилення соціального захисту неповнолітніх;
2) створення можливостей отримання громадянами додаткових пенсійних виплат:
3) створення ефективної системи інвестування будівництва житла;
4) впровадження системи житлових накопичень, заснованої на довірчому управлінні коштами громадян;
5) створення умов для підвищення рівня соціального захисту громадян шляхом запровадження накопичувальних програм, заснованих на довірчому управлінні коштами цих громадян з метою отримання ними в майбутньому пенсійних, цільових або інвестиційних виплат;
6) впровадження механізму посилення захисту коштів громадян, наданих у довірче управління, та підвищення ефективності управління ними за рахунок концентрації відповідальності банку - управителя ФБУ за всі дії, пов’язані з довірчим управлінням зазначеними коштами та функціонуванням самого ФБУ, відповідно до цього Закону;
7) залучення та ефективне розміщення додаткових фінансових ресурсів в економіку України».
 
Враховано    
8. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
9. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
10. 1) активи фонду банківського управління ( сукупність фінансових активів, що входять до складу інвестиційного портфелю фонду банківського управління (далі ( активи ФБУ), та коштів ФБУ на рахунку ФБУ.
 
-10- Аржевітін С.М.
В пункті 1 статті 2 законопроекту слово «фінансових» вилучити.
 
Враховано по суті Напрями можливого використання коштів ФБУ передбачають виключно розміщення у фінансові активи  1) активи фонду банківського управління (далі ( активи ФБУ) ( сукупність фінансових активів, що входять до складу інвестиційного портфеля ФБУ та коштів ФБУ на рахунку ФБУ;
 
    -11- Національний банк України
Пункт 1 статті 2 виключити.
 
Відхилено Неможливо врегулювання діяльності ФБУ без ключового терміну "активи ФБУ"   
11. 2) банк - управитель ФБУ ( банк, який не менше п`яти років поспіль здійснює довірче управління коштами та реалізує свої житлові програми, є зберігачем цінних паперів та має сплачений статутний капітал у розмірі не менше ніж 200 млн. гривень. Даний перелік вимог до банків - управителів ФБУ є вичерпним;
 
-12- Пінчук А.П.
Пункт 2 статті 2 викласти у такій редакції:
«2) банк - управитель ФБУ ( банк, який здійснює довірче управління коштами і цінними паперами та відповідає вимогам, встановленим цим Законом».
 
Враховано   2) банк - управитель ФБУ ( банк, який здійснює довірче управління коштами ФБУ і цінними паперами та відповідає вимогам, встановленим цим Законом;
 
    -13- Аржевітін С.М.
В пункті 2 статті 2 законопроекту замість слів «сплачений статутний» включити слово «регулятивний», а слово слово «…свої…» виключити.
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
    -14- Кармазін Ю.А.
Пункт 2) виключити, а саме:
«2) банк – управитель ФБУ ( банк, який не менше п`яти років поспіль здійснює довірче управління коштами та реалізує свої житлові програми, є зберігачем цінних паперів та має сплачений статутний капітал у розмірі не менше ніж 200 млн. гривень. Даний перелік вимог до банків – управителів ФБУ є вичерпним;».
 
Враховано частково    
    -15- Національний банк України
У пункті 2 статті 2 законопроекту слова «не менше п’яти років поспіль» та слова «реалізує свої житлові програми» виключити.
 
Враховано    
12. 3) вартість чистих активів ФБУ ( величина, яка дорівнює сумі активів ФБУ з урахуванням їх ринкової вартості за вирахуванням величини сформованого оперативного резерву, сум до з’ясування, вартості зобов’язань щодо сплати винагороди банку - управителя ФБУ за управління активами ФБУ. Оцінку вартості чистих активів банк - управитель ФБУ проводить щоденно відповідно до власної методики, розробленої та затвердженої банком - управителем ФБУ;
 
-16- Кармазін Ю.А.
У пункті 3) виключити друге речення, а саме:
«Оцінку вартості чистих активів банк – управитель ФБУ проводить щоденно відповідно до власної методики, розробленої та затвердженої банком – управителем ФБУ».
 
Враховано   3) вартість чистих активів ФБУ ( величина, що дорівнює сумі активів ФБУ з урахуванням їх ринкової вартості за вирахуванням величини сформованого оперативного резерву, сум до з’ясування, вартості зобов’язань із сплати винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
13. 4) вигодонабувач ФБУ - фізична особа - резидент, визначена установником управління ФБУ як отримувач пенсійних або цільових виплат;
 
-17- Пінчук А.П.
У пункті 4 частини першої статті 2 слова «або цільових» замінити словами «цільових або інвестиційних».
 
Враховано   5) вигодонабувач ФБУ – фізична особа - резидент, визначена установником управління ФБУ як отримувач пенсійних, цільових або інвестиційних виплат;
 
    -18- Клименко О.І.
У статті 2 у пункті четвертому слова "пенсійних або" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення   
14. 5) вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ ( фізична особа - резидент, визначена установником корпоративного рахунку ФБУ як отримувач пенсійних або цільових виплат згідно з Положенням про корпоративну участь у ФБУ;
 
-19- Клименко О.І.
У статті 2 у пункті п’ятому слова "пенсійних або" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст. 2  4) вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ ( фізична особа - резидент, визначена установником корпоративного рахунку ФБУ як отримувач пенсійних або цільових виплат згідно з Положенням про корпоративну участь у ФБУ;
 
15. 6) дитячі або пенсійні програми банку - управителя ФБУ - програми, які реалізуються банком - управителем ФБУ згідно з вимогами цього Закону на умовах, визначених відповідно Правилами дитячого ФБУ або Правилами пенсійного ФБУ;
 
-20- Пінчук А.П.
Пункт 6 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
«6) дитячі, пенсійні або інвестиційні програми банку - управителя ФБУ - програми, які реалізуються банком - управителем ФБУ згідно з вимогами цього Закону на умовах, визначених відповідно Правилами дитячого ФБУ, Правилами пенсійного ФБУ або Правилами інвестиційного ФБУ».
 
Враховано   6) дитячі, пенсійні або інвестиційні програми банку - управителя ФБУ – програми, що реалізуються банком - управителем ФБУ згідно з вимогами цього Закону на умовах, визначених відповідно Правилами дитячого ФБУ, Правилами пенсійного ФБУ або Правилами інвестиційного ФБУ;
 
    -21- Клименко О.І.
У статті 2 у пункті шостому слова "або пенсійні" та слова "або правилами пенсійного ФБУ" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст. 2   
16. 7) довірче управління коштами ФБУ ( юридичні і фактичні дії банку - управителя ФБУ щодо управління активами ФБУ від свого імені, в інтересах учасників ФБУ та за їх рахунок;
 
-22- Національний банк України
Пункт 7 статті 2 виключити.
 
Відхилено Суть діяльності ФБУ полягає у довірчому управлінні банком коштами такого ФБУ, тому неможливо регулювання діяльності ФБУ без цього ключового терміну  7) довірче управління коштами ФБУ ( юридичні та фактичні дії банку - управителя ФБУ з управління активами ФБУ від свого імені, в інтересах учасників ФБУ і за рахунок коштів учасників ФБУ (далі – управління ФБУ);
 
17. 8) договір довірчого управління ( цивільно-правова угода, за якою учасник ФБУ передає банку - управителю ФБУ кошти у довірче управління в порядку, визначеному цим Законом, а банк - управитель ФБУ здійснює управління ними на умовах, визначених Правилами ФБУ, від свого імені, в інтересах та за рахунок учасника ФБУ;
 
-23- Аржевітін С.М.
В п. 8. статті 2 замість слів «…цивільно-правова угода, за якою…» включити слова «договір, за яким».
 
Враховано   8) договір довірчого управління ( договір, за яким учасник ФБУ передає банку - управителю ФБУ кошти у довірче управління в порядку, визначеному цим Законом, а банк - управитель ФБУ здійснює управління ними на умовах, визначених Правилами ФБУ, від свого імені, в інтересах та за рахунок учасника ФБУ;
 
    -24- Національний банк України
Пункт 8 статті 2 виключити.
 
Відхилено Суть діяльності ФБУ полягає у довірчому управлінні банком коштами такого ФБУ   
18. 9) договір житлового ощадного вкладу - цивільно-правова угода, укладена відповідно до Указу Президента України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
-25- Аржевітін С.М.
Пункти 9, 10 та 20 статті 2 виключити.
 
Враховано      
    -26- Кармазін Ю.А.
Пункт 9) викласти у наступній редакції:
«договір житлового ощадного вкладу – договір, за яким вкладник надає право банку – управителю ФБУ у відповідності до договору комісії розпоряджатись вкладом та, за яким вкладник має право отримати на визначених в договорі умовах соціальні виплати в разі виникнення у вкладника права на їх отримання, а банк-управитель ФБУ – виплатити їх;».
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
    -27- Національний банк України
Пункт 9 статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано    
19. 10) договір пенсійного вкладу - цивільно-правова угода, укладена відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
-28- Клименко О.І.
Пункт десятий статті 2 виключити.
 
Враховано      
    -29- Національний банк України
Пункт 10 статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -30- Кармазін Ю.А.
Пункт 10) викласти у наступній редакції:
«договір пенсійного вкладу - договір, за яким вкладник надає право банку-управителю ФБУ у відповідності до умов договору розпоряджатись вкладом та, за яким вкладник має право отримати на визначених в договорі умовах додаткові пенсійні виплати, а банк-управитель ФБУ – виплатити їх».
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
20. 11) договір про пенсійні виплати ( цивільно-правова угода між вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) та банком - управителем ФБУ, яка є підставою для отримання пенсійних виплат вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку пенсійного ФБУ);
 
-31- Аржевітін С.М.
В пунктах 11, 12, 13 статті 2 замість слів «…цивільно-правова угода…» включити слово «…договір…».
У зв’язку з цим, в пунктах 11, 12, 13 статті 2 слова «…яка є підставою…» замінити словами «який є підставою».
 
Враховано   9) договір про пенсійні виплати ( договір між вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) та банком - управителем ФБУ, що є підставою для отримання пенсійних виплат вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку пенсійного ФБУ);
 
    -32- Клименко О.І.
Пункт одинадцятий статті 2 виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2   
21. 12) договір про цільові виплати з житлового ФБУ ( цивільно-правова угода між вигодонабувачем житлового ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку житлового ФБУ) та банком - управителем ФБУ, яка є підставою для отримання цільових виплат вигодонабувачем житлового ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку житлового ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку житлового ФБУ) та використання їх на інвестування будівництва житла за житловими програмами банку - управителя ФБУ;
 
-33- Аржевітін С.М.
В пунктах 11, 12, 13 статті 2 замість слів «…цивільно-правова угода…» включити слово «…договір…».
У зв’язку з цим, в пунктах 11, 12, 13 статті 2 слова «…яка є підставою…» замінити словами «який є підставою».
 
Враховано   11) договір про цільові виплати з житлового ФБУ ( договір між вигодонабувачем житлового ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку житлового ФБУ) та банком - управителем ФБУ, що є підставою для отримання цільових виплат вигодонабувачем житлового ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку житлового ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку житлового ФБУ), та використання таких виплат для інвестування будівництва житла за житловими програмами банку - управителя ФБУ;
 
22. 13) договір про цільові виплати з дитячого ФБУ ( цивільно-правова угода між представником вигодонабувача дитячого ФБУ або вигодонабувачем дитячого ФБУ (представником вигодонабувача корпоративного рахунку дитячого ФБУ або вигодонабувачем корпоративного рахунку дитячого ФБУ) та банком - управителем ФБУ, яка є підставою для отримання цільових виплат вигодонабувачем дитячого ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку дитячого ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку дитячого ФБУ) та використання їх згідно з цим Законом;
 
-34- Аржевітін С.М.
В пунктах 11, 12, 13 статті 2 замість слів «…цивільно-правова угода…» включити слово «…договір…».
У зв’язку з цим, в пунктах 11, 12, 13 статті 2 слова «…яка є підставою…» замінити словами «який є підставою».
 
Враховано   10) договір про цільові виплати з дитячого ФБУ ( договір між представником вигодонабувача дитячого ФБУ або вигодонабувачем дитячого ФБУ (представником вигодонабувача корпоративного рахунку дитячого ФБУ або вигодонабувачем корпоративного рахунку дитячого ФБУ) та банком - управителем ФБУ, що є підставою для отримання цільових виплат вигодонабувачем дитячого ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку дитячого ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку дитячого ФБУ), та використання таких вилпат згідно з цим Законом;
 
23. 14) додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління ( резерви коштів, які відповідно до цього Закону формуються банком - управителем ФБУ, в обов’язковому порядку та за рахунок своїх витрат, для гарантування виконання зобов'язань банку - управителя ФБУ перед учасниками кожного з фондів банківського управління. Банк-управитель ФБУ формує додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ на рахунках в своєму балансі;
 
-35- Пінчук А.П.
Виключити друге речення пункту 14 статті 2 проекту.
 
Враховано   12) додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ ( резерви коштів, які відповідно до цього Закону формуються банком - управителем ФБУ в обов’язковому порядку та за рахунок своїх витрат для гарантування виконання зобов'язань банку - управителя ФБУ перед учасниками кожного з ФБУ;
 
    -36- Національний банк України
Пункт 14 статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано частково Резерви гарантуватимуть отримання громадянами належних виплат   
24. 15) дострокове розірвання договору довірчого управління ( зняття коштів з рахунку учасника ФБУ в порядку, передбаченому цим Законом, що є порушенням умов Правил ФБУ;
 
-37- Пінчук А.П.
Викласти пункт 15 частини першої статті 2 у такій редакції:
«дострокове розірвання договору довірчого управління ( припинення зобов’язань між учасником ФБУ та банком-управителем ФБУ до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених відповідно до цього Закону цим договором, наслідком чого є зняття коштів з рахунку учасника ФБУ та виплата таких коштів учаснику в порядку, передбаченому цим Законом».
 
Враховано   13) дострокове розірвання договору довірчого управління ( припинення зобов’язань між учасником ФБУ та банком – управителем ФБУ до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених відповідно до цього Закону таким договором, наслідком чого є зняття коштів з рахунку учасника ФБУ та виплата таких коштів учаснику в порядку, передбаченому цим Законом;
 
    -38- Кармазін Ю.А.
Пункт 15) викласти у наступній редакції:
«дострокове розірвання договору довірчого управління ( припинення зобов’язань між учасником ФБУ та банком-управителем ФБУ до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених законами України та цим договором, наслідком чого є зняття коштів з рахунку учасника ФБУ та повернення їх йому в порядку, передбаченому цим Законом;».
 
Враховано редакційно    
25. 16) дохід ФБУ ( дохід від здійснення операцій з активами ФБУ та/або кошти, спрямовані банком-управителем ФБУ до ФБУ для компенсації від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне зростання вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ, за винятком винагороди банку - управителя ФБУ та накопиченого процента;
 
   15) дохід ФБУ ( дохід від здійснення операцій з активами ФБУ та/або кошти, спрямовані банком-управителем ФБУ до ФБУ, за рахунок додаткового спеціального резерву страхування коштів ФБУ для компенсації від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне підвищення вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ, за вирахуванням винагороди банку - управителю ФБУ та накопиченого процента;
 
26. 17) дохід учасника ФБУ ( частина доходу ФБУ, зарахована на рахунок учасника ФБУ при розподілі доходу відповідного ФБУ згідно Правил цього ФБУ;
 
-39- Кармазін Ю.А.
У пункті 17) після слів: «при розподілі доходу відповідного ФБУ згідно» доповнити словами: «з Правилами цього ФБУ та у розмірі, визначеному відповідно до договору між учасником ФБУ та ФБУ».
 
Враховано редакційно   14) дохід учасника ФБУ ( частина доходу ФБУ, зарахована на рахунок учасника ФБУ при розподілі доходу відповідного ФБУ згідно з Правилами цього ФБУ та відповідно до договору довірчого управління;
 
27. 18) житлові накопичення ( грошові кошти у національній валюті України, передані у довірче управління банку - управителю ФБУ, з метою накопичення коштів для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ;
 
   16) житлові накопичення ( грошові кошти учасника ФБУ у національній валюті України, передані у довірче управління банку - управителю ФБУ з метою накопичення коштів для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ;
 
28. 19) житлові програми банку - управителя ФБУ ( програми, пов’язані з можливістю інвестування будівництва житла шляхом участі у фондах фінансування будівництва або механізмі оренди житла з викупом, які впроваджує та реалізує такий банк;
 
-40- Пінчук А.П.
Пункт 19 викласти у такій редакції:
"житлові програми банку - управителя ФБУ ( програми, пов’язані з можливістю інвестування будівництва житла шляхом участі у фондах фінансування будівництва, механізмі оренди житла з викупом або інші дозволені законом механізми інвестування житла, які впроваджує та реалізує такий банк".
 
Враховано   17) житлові програми банку - управителя ФБУ ( програми, пов’язані з можливістю інвестування будівництва житла шляхом участі у фондах фінансування будівництва, механізмі оренди житла з викупом або інших дозволених законом механізмах інвестування житла, які впроваджує та реалізує такий банк;
 
29. 20) житловий ощадний вклад - кошти, внесені на рахунок вкладника згідно з договором житлового ощадного вкладу відповідно до Указу Президента України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
-41- Аржевітін С.М.
Пункти 9, 10 та 20 статті 2 виключити.
 
Враховано      
    -42- Національний банк України
Пункт 20 статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -43- Кармазін Ю.А.
пункт 20) викласти у наступній редакції:
«житловий ощадний вклад - кошти, внесені на рахунок вкладника згідно з договором житлового ощадного вкладу, а також суми нарахованих відсотків на вклад, які банк-управитель ФБУ на умовах, установлених у договорі, приєднує до вкладу;».
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
30. 21) зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
-44- Національний банк України
Пункт 21 статті 2 виключити.
 
Відхилено Банки мають право здійснювати депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до ліцензії, а Закон має визначати особливі вимоги до банків – зберігачів активів ФБУ  18) зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 
31. 22) інвестиційна політика ФБУ - документ, який визначає основні напрямки та обмеження інвестування активів ФБУ. Інвестиційна політика ФБУ розробляється окремо для кожного ФБУ, затверджується банком - управителем ФБУ на кожний поточний рік та має відповідати вимогам цього Закону. Інвестиційна політика ФБУ не потребує додаткового погодження та реєстрації в будь-яких державних органах;
 
-45- Кармазін Ю.А.
Пункт 22) викласти у такій редакції:
«22) інвестиційна політика ФБУ – документ, який визначає основні напрямки та обмеження інвестування активів ФБУ».
 
Враховано   19) інвестиційна політика ФБУ - документ, що визначає основні напрями та обмеження інвестування активів ФБУ;
 
    -46- Аржевітін С.М.
В пункті 22 статті 2 слова «…інвестиційна політика…» замінити словами «інвестиційна декларація».
 
Відхилено Уникнення можливості подвійних трактувань терміну "інвестиційна декларація", передбаченого законами Про ІСІ та НПЗ   
32. 23) інвестиційний портфель ФБУ ( це сукупність цінних паперів та іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), придбаних банком - управителем ФБУ за рахунок коштів ФБУ, та коштів ФБУ, розміщених в банках України на строкових вкладах в національній валюті;
 
-47- Пінчук А.П.
Пункт 23 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
«інвестиційний портфель ФБУ ( це сукупність придбаних банком - управителем ФБУ за рахунок коштів ФБУ цінних паперів та/або іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів) та коштів ФБУ, розміщених в банках України на строкових вкладах в національній та/або іноземній валютах».
 
Враховано   20) інвестиційний портфель ФБУ ( сукупність придбаних банком - управителем ФБУ за рахунок коштів ФБУ цінних паперів та/або іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів) і коштів ФБУ, розміщених у банках України на строкових вкладах у національній та/або іноземній валюті;
21) інвестиційні виплати – виплати, які здійснює банк – управитель ФБУ вигодонабувачу інвестиційного ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім’я вигодонабувача відповідного інвестиційного ФБУ, за договором довірчого управління;
 
    -48- Пінчук А.П.
Доповнити частину першу статті 2 новим пунктом такого змісту:
«інвестиційні виплати – виплати, які здійснює банк-управитель ФБУ вигодонабувачу інвестиційного ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім’я вигодонабувача відповідного інвестиційного ФБУ за договором довірчого управління».
 
Враховано    
33. 24) кошти ФБУ - кошти, передані в довірче управління банку - управителю ФБУ та доходи ФБУ;
 
   24) кошти ФБУ - кошти, передані в довірче управління банку - управителю ФБУ, та доходи ФБУ;
 
34. 25) корпоративний рахунок ФБУ - рахунок в системі обліку ФБУ, який відкривається банком - управителем ФБУ за відповідною заявою установника корпоративного рахунку ФБУ на користь вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ для обліку коштів таких вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ;
 
   22) корпоративний рахунок ФБУ - рахунок у системі обліку ФБУ, який відкривається банком - управителем ФБУ за відповідною заявою установника корпоративного рахунку ФБУ на користь вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ для обліку коштів таких вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ;
 
35. 26) кошти учасника ФБУ ( кошти, передані у довірче управління банку - управителю ФБУ на користь відповідного вигодонабувача ФБУ та дохід цього вигодонабувача ФБУ;
 
   23) кошти учасника ФБУ ( кошти, передані у довірче управління банку - управителю ФБУ на користь відповідного вигодонабувача ФБУ та дохід цього вигодонабувача ФБУ;
 
36. 27) накопичений процент - сума процентів, що нарахована за активами, придбаними за рахунок коштів ФБУ, за період з дати останньої виплати доходів за цими активами; накопичений процент для активів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як позитивна різниця між вартістю придбання таких активів та їх номінальною вартістю;
 
   25) накопичений процент - сума доходу, нарахована за активами, придбаними за рахунок коштів ФБУ, з дня останньої виплати доходів за цими активами. Накопичений процент для активів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як позитивна різниця між вартістю придбання таких активів та їх номінальною вартістю;
 
37. 28) ОдІн - індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку банк - управитель ФБУ визначає на підставі власної методики з урахуванням індексу інфляції, цін на банківські ресурси і послуги, та інших чинників на розсуд банку - управителя ФБУ;
 
-49- Національний банк України
Пункт 28 статті 2 виключити.
 
Враховано      
    -50- Кармазін Ю.А.
Пункт 28) викласти в наступній редакції
«28) ОдІн - індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку банк – управитель ФБУ визначає на підставі методики, затвердженої Національним банком України»
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
38. 29) окремий баланс ФБУ - звіт, форма якого відображає на певну дату вартість активів ФБУ з однієї сторони та коштів учасників ФБУ з іншої сторони;
 
   26) окремий баланс ФБУ – звіт, форма якого відображає на певну дату вартість активів ФБУ з одного боку та обсяг коштів учасників ФБУ з іншого боку;
 
39. 30) оперативний резерв ( кошти ФБУ, що знаходяться на рахунку ФБУ, та призначені для здійснення банком - управителем ФБУ виплат учасникам ФБУ. Порядок формування та використання оперативного резерву банк - управитель ФБУ визначає самостійно;
 
-51- Пінчук А.П.
Виключити друге речення пункту 30 статті 2 проекту.
 
Враховано   27) оперативний резерв ( кошти ФБУ, розміщені на рахунку ФБУ та призначені для здійснення банком - управителем ФБУ виплат учасникам ФБУ;
 
    -52- Кармазін Ю.А.
У пункті 30 слова "банк - управитель ФБУ визначає самостійно" замінити словами "визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
40. 31) пай ( розрахункова вартість одиниці активів ФБУ, що визначається в порядку визначеному цим Законом та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ, шляхом ділення вартості чистих активів ФБУ на загальну кількість паїв на день розрахунку. Для кожного ФБУ банк - управитель ФБУ розраховує значення паю окремо. Вартість паю на день надходження першого внеску до відповідного ФБУ встановлюється у розмірі 1 гривня;
 
-53- Пінчук А.П.
Виключити третє речення пункту 31 статті 2 проекту.
 
Враховано   28) пай ( розрахункова вартість одиниці активів ФБУ, що визначається в порядку, встановленому цим Законом та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ, шляхом ділення вартості чистих активів ФБУ на загальну кількість паїв на день розрахунку. Для кожного ФБУ банк - управитель ФБУ розраховує значення паю окремо;
 
41. 32) пенсійні виплати ( виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ щомісяця вигодонабувачу пенсійного ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я вигодонабувача відповідного ФБУ згідно з умовами договору про пенсійні виплати, або виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ щомісяця вигодонабувачу корпоративного рахунку пенсійного ФБУ з корпоративного рахунку пенсійного ФБУ згідно з умовами договору про пенсійні виплати;
 
-54- Клименко О.І.
Пункт тридцять другий статті 2 виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2  29) пенсійні виплати ( виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ щомісяця вигодонабувачу пенсійного ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я такого вигодонабувача пенсійного ФБУ, згідно з умовами договору про пенсійні виплати, або виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ щомісяця вигодонабувачу корпоративного рахунку пенсійного ФБУ з корпоративного рахунку пенсійного ФБУ згідно з умовами договору про пенсійні виплати;
 
42. 33) пенсійний вклад - кошти, внесені згідно з договором пенсійного вкладу відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
-55- Національний банк України
Пункт 33 статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -56- Клименко О.І.
Пункт тридцять третій статті 2 виключити.
 
Враховано    
    -57- Кармазін Ю.А.
У пункті 33 виключити слова: «відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд».
 
Враховано    
43. 34) Положення про корпоративну участь у ФБУ ( положення, розроблене особою, що виявила намір взяти участь у ФБУ в якості установника корпоративного рахунку ФБУ. Таке Положення підлягає обов’язковому погодженню з банком - управителем ФБУ, має відповідати вимогам цього Закону та містити істотні умови участі у ФБУ;
 
-58- Кармазін Ю.А.
У пункті 34 виключити друге речення, а саме:
«Таке Положення підлягає обов’язковому погодженню з банком – управителем ФБУ, має відповідати вимогам цього Закону та містити істотні умови участі у ФБУ».
 
Враховано   30) Положення про корпоративну участь у ФБУ ( положення, розроблене особою, яка виявила намір взяти участь у ФБУ як установник корпоративного рахунку ФБУ;
 
44. 35) Правила ФБУ ( система норм, визначених, у відповідності до цього Закону, та затверджених банком - управителем ФБУ, що встановлює умови управління банком - управителем ФБУ коштами ФБУ, умови участі в пенсійній або дитячій або житловій програмі банку, та яка є обов’язковою для виконання банком - управителем ФБУ і учасниками ФБУ для досягнення цілей, зазначених в цьому Законі та відповідних Правилах ФБУ;
 
-59- Пінчук А.П.
Пункт 35 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
«Правила ФБУ ( система норм, визначених та затверджених у відповідності до цього Закону банком - управителем ФБУ, що встановлюють умови управління таким банком коштами ФБУ, умови участі в пенсійній, дитячій, житловій або інвестиційній програмі банку, та які є обов’язковими для виконання зазначеним банком та учасниками ФБУ для досягнення цілей, визначених цим Законом та відповідними Правилами ФБУ».
 
Враховано   31) Правила ФБУ ( система норм, визначених та затверджених відповідно до цього Закону банком - управителем ФБУ, що встановлюють умови управління таким банком коштами ФБУ, умови участі в пенсійній, дитячій, житловій або інвестиційній програмі банку, які є обов’язковими для виконання зазначеним банком та учасниками ФБУ для досягнення цілей, визначених цим Законом та відповідними Правилами ФБУ;
 
    -60- Кармазін Ю.А.
У пункті 35) слова: «зазначених в цьому Законі та відповідних Правилах ФБУ» замінити на слова "визначених цим Законом та відповідними Правилами ФБУ";
у всьому тексті пункту 35 слова "банком – управителем ФБУ" замінити словами «Національним банком України".
 
Враховано частково    
    -61- Клименко О.І.
У пункті тридцять п’ятому статті 2 слова "пенсійній або" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2   
45. 36) представники вигодонабувача дитячого ФБУ (представники вигодонабувача корпоративного рахунку дитячого ФБУ) ( батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав законних представників, згідно з чинним законодавством;
 
   32) представники вигодонабувача дитячого ФБУ (представники вигодонабувача корпоративного рахунку дитячого ФБУ) ( батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), які набули відповідних прав законних представників згідно із законодавством;
 
46. 37) рахунок ФБУ ( рахунок, відкритий банком - управителем ФБУ в своєму балансі для обліку коштів відповідного ФБУ. Банк - управитель ФБУ відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок ФБУ;
 
   34) рахунок ФБУ ( рахунок, відкритий банком - управителем ФБУ у своєму балансі для обліку коштів відповідного ФБУ. Банк - управитель ФБУ відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок ФБУ;
 
47. 38) рахунок учасника ФБУ ( рахунок у системі обліку ФБУ, відкритий банком - управителем ФБУ для обліку коштів вигодонабувача ФБУ;
 
   33) рахунок учасника ФБУ ( рахунок у системі обліку ФБУ, відкритий банком - управителем ФБУ для обліку коштів вигодонабувача ФБУ;
 
48. 39) свідоцтво про корпоративну участь у ФБУ - документ, який видається банком - управителем ФБУ установнику управління корпоративного рахунку ФБУ та містить інформацію про установника корпоративного рахунку ФБУ. Типова форма Свідоцтва про корпоративну участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком - управителем ФБУ самостійно;
 
-62- Кармазін Ю.А.
У пункті 39) виключити друге речення, а саме: «Типова форма Свідоцтва про корпоративну участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком – управителем ФБУ самостійно».
 
Враховано   35) свідоцтво про корпоративну участь у ФБУ - документ, що видається банком - управителем ФБУ установнику управління корпоративного рахунку ФБУ та містить інформацію про установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
49. 40) свідоцтво про участь у ФБУ - документ, який видається банком - управителем ФБУ установнику управління ФБУ та містить інформацію про установника управління ФБУ та про вигодонабувача ФБУ. Типова форма Свідоцтва про участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком - управителем ФБУ самостійно;
 
-63- Кармазін Ю.А.
У пункті 40) виключити друге речення, а саме: «Типова форма Свідоцтва про участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком – управителем ФБУ самостійно».
 
Враховано   36) свідоцтво про участь у ФБУ - документ, що видається банком - управителем ФБУ установнику управління ФБУ та містить інформацію про установника управління ФБУ і про вигодонабувача ФБУ;
 
50. 41) установник управління ФБУ - особа, яка виявила бажання взяти участь в пенсійному, житловому або дитячому ФБУ відповідно до цього Закону і Правил ФБУ та внесла кошти до ФБУ на свою користь або на користь вигодонабувача ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ);
 
-64- Пінчук А.П.
У пункті 41 частини першої статті 2 слова «або дитячому» замінити словами «дитячому або інвестиційному», після слова «Правил» доповнити словом «відповідного» та доповнити пункт словами в дужках « (крім інвестиційного ФБУ)».
 
Враховано   38) установник управління ФБУ - особа, яка виявила бажання взяти участь у пенсійному, житловому, дитячому або інвестиційному ФБУ відповідно до цього Закону і Правил відповідного ФБУ та внесла кошти до ФБУ на свою користь або на користь вигодонабувача ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ, крім інвестиційного ФБУ);
 
    -65- Клименко О.І.
У пункті сорок першому статті 2 слова "пенсійному" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2   
51. 42) установник корпоративного рахунку ФБУ - юридична особа, яка є установником управління ФБУ відповідно до цього Закону та погодила з банком - управителем ФБУ Положення про корпоративну участь у ФБУ;
 
-66- Пінчук А.П.
Пункт 42 частини першої статті 2 після слова «установник» доповнити словом «управління» та доповнити реченням такого змісту: «Юридична особа не може бути установником управління корпоративного рахунку інвестиційного ФБУ».
 
Враховано   37) установник управління корпоративного рахунку ФБУ - юридична особа, яка є установником управління ФБУ відповідно до цього Закону та погодила з банком - управителем ФБУ Положення про корпоративну участь у ФБУ. Юридична особа не може бути установником управління корпоративного рахунку інвестиційного ФБУ;
 
52. 43) учасники ФБУ ( установники управління ФБУ та/або вигодонабувачі ФБУ (вигодонабувачі корпоративного рахунку ФБУ);
 
   39) учасники ФБУ ( установники управління ФБУ та/або вигодонабувачі ФБУ (вигодонабувачі корпоративного рахунку ФБУ);
 
53. 44) Фонд банківського управління (ФБУ) ( кошти учасників фонду банківського управління та інші активи ФБУ, що перебувають у довірчому управлінні банку - управителя ФБУ відповідно до цього Закону. ФБУ не є юридичною особою. Фонди банківського управління можуть бути пенсійні, дитячі та житлові;
 
-67- Кармазін Ю.А.
У пункті 44) друге та третє речення виключити, а саме:
«ФБУ не є юридичною особою. Фонди банківського управління можуть бути пенсійні, дитячі та житлові».
 
Враховано   40) фонд банківського управління ( кошти учасників ФБУ та інші активи ФБУ, що перебувають у довірчому управлінні банку - управителя ФБУ відповідно до цього Закону;
 
    -68- Клименко О.І.
У пункті сорок четвертому частини першої статті 2 слова "пенсійні" виключити.
 
Враховано редакційно    
54. 45) цільові виплати ( виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ вигодонабувачу дитячого або житлового ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я вигодонабувача відповідного ФБУ, або виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ вигодонабувачу корпоративного рахунку дитячого або житлового ФБУ з корпоративного рахунку відповідного ФБУ за договором про цільові виплати з дитячого ФБУ або договором про цільові виплати з житлового ФБУ.
 
   41) цільові виплати ( виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ вигодонабувачу дитячого або житлового ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я такого вигодонабувача відповідного ФБУ, або виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ вигодонабувачу корпоративного рахунку дитячого або житлового ФБУ з корпоративного рахунку відповідного ФБУ за договором про цільові виплати з дитячого ФБУ або договором про цільові виплати з житлового ФБУ.
 
55. Стаття 3. Основні завдання Закону
 
      
56. 1. Основними завданнями Закону є:
 
-69- Пінчук А.П.
Виключити частину першу статті 3.
 
Враховано      
57. 1) посилення соціального захисту неповнолітніх;
 
      
58. 2) створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення;
 
-70- Клименко О.І.
У статті 3 у частині першій пункт другий виключити.
 
Враховано      
59. 3) створення ефективної системи інвестування будівництва житла населенням;
 
      
60. 4) впровадження системи житлових накопичень, заснованої на довірчому управлінні коштами населення;
 
      
61. 5) створення умов для підвищення рівня соціального захисту населення України шляхом запровадження низки накопичувальних програм, заснованих на довірчому управлінні коштами населення з метою отримання в майбутньому пенсійних або цільових виплат;
 
-71- Клименко О.І.
У статті 3 у пункті п’ятому слова "пенсійних або" виключити.
 
Враховано      
62. 6) впровадження механізму посилення захисту коштів населення та підвищення ефективності їх використання за рахунок концентрації відповідальності банку - управителя ФБУ за всі дії, пов’язані з управлінням коштами вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ) та функціонуванням самого ФБУ, відповідно до цього Закону.
 
      
63. 2. Відносини щодо створення та функціонування фондів банківського управління, а також діяльності банків - управителів ФБУ, які здійснюють довірче управління активами ФБУ, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону.
 
-72- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 3 викласти окремою статтею 2-1 в наступній редакції:
«Стаття 2-1. Законодавство України у сфері створення та діяльності Фондів банківського управління
1. Відносини щодо створення та функціонування фондів банківського управління, а також діяльності банків – управителів ФБУ, які здійснюють довірче управління активами ФБУ та надають послуги з довірчого управління коштами громадян, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону».
 
Враховано   Стаття 3. Законодавство України у сфері створення та діяльності фондів банківського управління
1. Відносини щодо створення та функціонування ФБУ, а також діяльності банків – управителів ФБУ, які здійснюють довірче управління активами ФБУ та надають послуги з довірчого управління коштами громадян, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
64. 3. Кошти фондів банківського управління можуть спрямовуватися банком - управителем ФБУ лише на:
 
-73- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Враховано      
65. 1) придбання цінних паперів, іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів) та інших активів, передбачених цим Законом;
 
-74- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 3 такою частиною:
"2. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення та законодавство про інститути спільного інвестування не застосовується до регулювання діяльності ФБУ".
 
Враховано Чітке розмежування різних сфер законодавчого регулювання  2. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення та законодавство про інститути спільного інвестування не застосовується до регулювання діяльності ФБУ.
 
66. 2) формування оперативного резерву;
 
      
67. 3) розміщення на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках України;
 
      
68. 4) виконання умов договорів про пенсійні виплати та договорів про цільові виплати з ФБУ;
 
-75- Клименко О.І.
У пункті 4 частини третьої статті 3 слова "договорів про пенсійні виплати та" виключити.
 
Враховано      
69. 5) сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
-76- Аржевітін С.М.
В підпункті 5 пункту 3 статті 3 розділу І законопроекту після слів «…за управління активами ФБУ» включити слова «…та інших витрат управителя, пов’язаних з діяльністю по управлінню ФБУ;».
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції     
70. 6) дострокове повернення коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом.
 
      
71. РОЗДІЛ ІІ. Створення та функціонування фондів банківського управління.
 
-77- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту новою статтею такого змісту:
«Стаття. Нагляд та регулювання діяльності банків – управителів ФБУ
1. Нагляд та регулювання діяльності банків - управителів ФБУ здійснюють Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах своїх повноважень.
2. Метою нагляду та регулювання діяльності банку - управителя ФБУ є контроль за дотриманням ним вимог цього Закону та інших актів законодавства у частині, що не суперечить цьому Закону, а також дотримання банком - управителем ФБУ зобов’язань, прийнятих на себе за договорами, укладеними відповідно до цього Закону.
3. Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності банку - управителя ФБУ є контроль за відповідністю Правил ФБУ та умов договорів, укладених відповідно до цього Закону, вимогам цього Закону, а також контроль за дотриманням банком - управителем ФБУ обмежень, встановлених цим Законом та Правилами ФБУ».
 
Враховано   РОЗДІЛ ІІ. Створення та функціонування фондів банківського управління
Стаття 4. Нагляд та регулювання діяльності банків – управителів ФБУ
1. Нагляд та регулювання діяльності банків - управителів ФБУ здійснюють Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах своїх повноважень.
2. Метою нагляду та регулювання діяльності банку - управителя ФБУ є контроль за дотриманням ним вимог цього Закону та інших актів законодавства у частині, що не суперечить цьому Закону, а також дотримання банком - управителем ФБУ зобов’язань, прийнятих на себе за договорами, укладеними відповідно до цього Закону.
3. Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності банку - управителя ФБУ є контроль за відповідністю Правил ФБУ та умов договорів, укладених відповідно до цього Закону, вимогам цього Закону, а також контроль за дотриманням банком - управителем ФБУ обмежень, встановлених цим Законом та Правилами ФБУ.
 
72. Стаття 4. Організація довірчого управління фондами банківського управління
 
-78- Кармазін Ю.А.
Назву статті 4 викласти у такій редакції:
«Стаття 4. Створення фондів банківського управління, організація та здійснення довірчого управління цими фондами».
 
Враховано у редакції, запропонованій Комітетом  Стаття 5. Створення фондів банківського управління, організація та здійснення управління цими фондами
 
    -79- Національний банк України
Статтю 4 виключити.
 
Відхилено Суть діяльності ФБУ полягає у довірчому управлінні банком коштами такого ФБУ   
73. 1. Рішення про створення ФБУ приймається виконавчим органом банку - управителя ФБУ. ФБУ не підлягають реєстрації та погодженню в державних органах.
 
-80- Пінчук А.П.
Друге речення частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«ФБУ не є юридичною особою та не підлягає погодженню та/або реєстрації в державних органах».
 
Враховано   1. Рішення про створення ФБУ приймається виконавчим органом банку - управителя ФБУ. ФБУ не є юридичною особою і не підлягає погодженню та/або реєстрації в державних органах.
Банком – управителем ФБУ може бути банк, який у сукупності відповідає таким вимогам:
1) здійснює довірче управління коштами та цінними паперами;
2) є зберігачем цінних паперів;
3) має сплачений статутний капітал у розмірі не менше ніж 200 мільйонів гривень.
Даний перелік вимог до банків - управителів ФБУ є вичерпним.
2. ФБУ можуть бути пенсійними, дитячими, житловими та інвестиційними.
 
    -81- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 4 викласти у наступній редакції:
«Рішення про створення ФБУ приймається виконавчим органом банку – управителя ФБУ. ФБУ підлягають реєстрації у Національному банку України і заноситься до Реєстру фондів банківського управління. Положення про Реєстр фондів банківського управління затверджується Національним банком України. Реєстр фондів банківського управління публікується Національним банком України в засобах масової інформації. ФБУ не є юридичною особою.».
 
Враховано частково редакції, запропонованій Комітетом   
    -82- Пінчук А.П.
Доповнити частину першу статті 4 таким вичерпним переліком вимог до банків – управителей ФБУ:
«Банком – управителем ФБУ може бути банк, який у сукупності відповідає наступним вимогам:
- здійснює довірче управління коштами та цінними паперами;
- є зберігачем цінних паперів;
- має сплачений статутний капітал у розмірі не менше ніж 200 млн. гривень».
 
Враховано    
    -83- Кармазін Ю.А.
Після абзацу першого статтю 4 доповнити новими абзацами наступного змісту:
«Банком – управителем ФБУ може бути банк, який у сукупності відповідає наступним вимогам:
- не менше п’яти років поспіль здійснює довірче управління коштами та реалізує свої житлові програми;
- є зберігачем цінних паперів;
- має сплачений статутний капітал у розмірі не менше ніж 200 млн. гривень.
Фонди банківського управління можуть бути пенсійні, дитячі та житлові.».
 
Враховано частково редакції, запропонованій Комітетом   
    -84- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 4 переліком ФБУ, які можуть бути створені, передбачивши у цьому переліку інвестиційні ФБУ.
 
Враховано    
74. Пенсійний ФБУ створюється з метою здійснення пенсійних виплат вигодонабувачам пенсійного ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку пенсійного ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів ФБУ (корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) та за рахунок коштів таких вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків пенсійного ФБУ);
 
-85- Клименко О.І.
У статті 4 абзац другий частини першої виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2  Пенсійний ФБУ створюється з метою здійснення пенсійних виплат вигодонабувачам пенсійного ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку пенсійного ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів пенсійного ФБУ (корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) і за рахунок коштів таких вигодонабувачів пенсійного ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків пенсійного ФБУ).
 
75. Дитячий ФБУ створюється з метою здійснення цільових виплат вигодонабувачам дитячого ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку дитячого ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів ФБУ (корпоративних рахунків дитячого ФБУ) на оплату навчання таких вигодонабувачів та/або для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків дитячого ФБУ);
 
   Дитячий ФБУ створюється з метою здійснення цільових виплат вигодонабувачам дитячого ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку дитячого ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів дитячого ФБУ (корпоративних рахунків дитячого ФБУ) на оплату навчання таких вигодонабувачів та/або для участі в житлових програмах банку - управителя ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів дитячого ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків дитячого ФБУ).
 
76. Житловий ФБУ створюється з метою здійснення цільових виплат вигодонабувачам житлового ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку житлового ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів ФБУ (корпоративних рахунків житлового ФБУ) для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ за рахунок коштів цих вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків житлового ФБУ);
 
-86- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 4 таким абзацом:
«Інвестиційний ФБУ створюється з метою здійснення інвестиційних виплат вигодонабувачам інвестиційного ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів інвестиційних ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів інвестиційних ФБУ».
 
Враховано   Житловий ФБУ створюється з метою здійснення цільових виплат вигодонабувачам житлового ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку житлового ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів житлового ФБУ (корпоративних рахунків житлового ФБУ) для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів житлового ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків житлового ФБУ).
Інвестиційний ФБУ створюється з метою здійснення інвестиційних виплат вигодонабувачам інвестиційного ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів інвестиційних ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів інвестиційних ФБУ.
 
77. Банк - управитель ФБУ може створити та одночасно здійснювати довірче управління будь-якою кількістю ФБУ, відповідно до цього Закону.
 
-87- Пінчук А.П.
В абзаці п’ятому статті 4 слова: «будь-якою кількістю ФБУ» замінити словами: «кількома ФБУ кожного виду».
 
Враховано   Банк - управитель ФБУ може створити та одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ кожного виду відповідно до цього Закону.
 
    -88- Кармазін Ю.А.
В абзаці п’ятому слова: «будь-якою кількістю ФБУ» замінити на слова: «по одному ФБУ з кожного їх виду» і далі - за текстом.
 
Враховано частково в редакції, запропонованій Комітетом   
78. 2. Банк - управитель ФБУ здійснює управління ФБУ відповідно до своїх положень, інструкцій, методик та інших внутрішніх документів, які мають відповідати вимогам цього Закону та не підлягають додатковому погодженню та реєстрації в будь-яких державних органах.
 
-89- Пінчук А.П.
Два перших абзаца частини другої статті 4 викласти у такій редакції:
«3. Банк – управитель ФБУ здійснює управління ФБУ відповідно до своїх положень, інструкцій, методик, типових договорів з вигодонабувачам фондів банківського управління (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ) та інших внутрішніх документів, які мають відповідати вимогам цього Закону та вимогам, встановленим Національним банком України.
Для кожного ФБУ банк – управитель ФБУ формує окремий інвестиційний портфель з дотриманням напрямів відповідної інвестиційної політики».
 
Враховано   3. Банк – управитель ФБУ здійснює управління ФБУ відповідно до своїх положень, інструкцій, методик, типових договорів з вигодонабувачами ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків ФБУ) та інших внутрішніх документів, які мають відповідати вимогам цього Закону та вимогам, встановленим Національним банком України.
Для кожного ФБУ банк – управитель ФБУ формує окремий інвестиційний портфель з дотриманням напрямів відповідної інвестиційної політики.
 
    -90- Прасолов І.М.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Банк – управитель ФБУ здійснює управління ФБУ відповідно до своїх положень, інструкцій, методик, типових договорів з вигодонабувачам фондів банківського управління (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ) та інших внутрішніх документів, які мають відповідати вимогам цього Закону та вимогам, встановленим Національним банком України.
Для кожного ФБУ банк – управитель ФБУ формує окремий інвестиційний портфель з дотриманням напрямів відповідної інвестиційної політики, вимоги до яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України».
 
Враховано частково в редакції другого читання, оскільки неможливо встановити чіткі вимоги до усієї великої кількості інвестиційних портфелів   
    -91- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини другої викласти у наступній редакції:
«Банк – управитель ФБУ здійснює управління ФБУ відповідно до своїх положень, інструкцій, методик, інших внутрішніх документів та інвестиційної політики, які мають відповідати вимогам цього Закону та підлягають погодженню з Національним банком України.».
 
Враховано редакційно    
79. Для кожного ФБУ банк - управитель ФБУ формує окремий інвестиційний портфель з дотриманням напрямів відповідної інвестиційної політики.
 
-92- Пінчук А.П.
Абзац другий частини другої статті 4 викласти у такій редакції:
«Інвестиційна політика ФБУ розробляється окремо для кожного ФБУ, затверджується банком - управителем ФБУ на кожний поточний рік та має відповідати вимогам цього Закону. Інвестиційна політика ФБУ не потребує додаткового погодження та реєстрації в державних органах».
 
Враховано   Інвестиційна політика ФБУ розробляється окремо для кожного ФБУ, затверджується банком - управителем ФБУ на кожний поточний рік та має відповідати вимогам цього Закону. Інвестиційна політика ФБУ не потребує додаткового погодження та реєстрації в державних органах.
 
    -93- Кармазін Ю.А.
Після першого абзацу доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Інвестиційна політика ФБУ розробляється окремо для кожного ФБУ, затверджується банком – управителем ФБУ на кожний поточний рік та має відповідати вимогам цього Закону.».
 
Враховано редакційно    
80. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ має право здійснювати з активами ФБУ операції купівлі-продажу, міни та інші правочини відповідно до Правил ФБУ та інвестиційної політики ФБУ.
 
-94- Пінчук А.П.
Частину другу статті 4 після доповнити новим абзацом такого змісту:
«Діяльність банка-управителя ФБУ з управління активами пенсійних, дитячих та житлових ФБУ не вважається професійною діяльністю на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами. «.
 
Враховано   4. Банк – управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ має право здійснювати з активами ФБУ операції купівлі-продажу, міни та інші правочини відповідно до Правил ФБУ та інвестиційної політики ФБУ.
Діяльність банка – управителя ФБУ з управління активами пенсійних, дитячих та житлових ФБУ не вважається професійною діяльністю на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами.
 
81. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ не має права використовувати активи ФБУ для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього ФБУ, в тому числі власних. Банк-управитель ФБУ не може надавати майнові гарантії, забезпечені активами ФБУ, або будь-які кредити (позики) за рахунок активів ФБУ.
 
   Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ не має права використовувати активи ФБУ для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням такого ФБУ, у тому числі власних. Банк – управитель ФБУ не може надавати майнові гарантії, забезпечені активами ФБУ, або будь-які кредити (позики) за рахунок активів ФБУ.
 
82. 3. Інвестиційна політика пенсійного та дитячого ФБУ повинна бути спрямована на максимальне збереження активів ФБУ при забезпеченні значення мінімального середньорічного росту вартості паю, визначеного в Правилах відповідного ФБУ.
 
-95- Пінчук А.П.
Розділити статтю 4 на окремі статті з конкретнішими та чіткішими напрямками регулювання, передбачивши також питання «Інвестиційної політики банку – управителя ФБУ», «Управління коштами ФБУ».
Слова "бути спрямована на" замінити словом "передбачати"
 
Враховано   Стаття 6. Інвестиційна політика банку – управителя ФБУ
1. Інвестиційна політика пенсійного та дитячого ФБУ має передбачати максимальне збереження вартості активів ФБУ при забезпеченні значення мінімального середньорічного підвищення вартості паю, визначеного у Правилах відповідного ФБУ.
 
    -96- Клименко О.І.
У статті 4 в абзаці першому частини третьої слова "пенсійного та" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2   
83. Інвестиційна політика житлового ФБУ повинна бути спрямована на максимальне зростання вартості паю при збереженні помірного рівня ризику інвестування коштів житлового ФБУ, визначеного Правилами житлового ФБУ.
 
-97- Пінчук А.П.
Слова "бути спрямована на" замінити словом "передбачати"
 
Враховано   Інвестиційна політика житлового ФБУ має передбачати підвищення вартості паю при збереженні припустимого рівня ризику інвестування коштів житлового ФБУ, визначеного Правилами житлового ФБУ.
Інвестиційна політика інвестиційного ФБУ має передбачати максимальне зростання активів ФБУ при збереженні помірного рівня ризику інвестування коштів інвестиційного ФБУ, визначеного Правилами інвестиційного ФБУ.
 
    -98- Пінчук А.П.
Частину третю статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Інвестиційна політика інвестиційного ФБУ повинна передбачати максимальне зростання активів ФБУ при збереженні припустимого рівня ризику інвестування коштів інвестиційного ФБУ, визначеного Правилами інвестиційного ФБУ».
 
Враховано    
84. 4. Кошти пенсійного та дитячого ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ лише на:
 
-99- Клименко О.І.
У статті 4 у частині четвертій в абзаці першому слова "пенсійного та" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2  2. Кошти пенсійного та дитячого ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ виключно на:
 
85. придбання цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
 
-100- Пінчук А.П.
Абзац другий частини четвертої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано у редакції, запропонованій Комітетом  1) придбання цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
86. придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України;
 
-101- Пінчук А.П.
Абзац третій частини четвертої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   2) придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
87. придбання іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю;
 
-102- Прасолов І.М.
Абзаци четвертий та п’ятий частини четвертої статті 4 викласти в такій редакції:
«придбання іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю;
придбання облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано з редакційним уточненням щодо граничного розміру частки паперів у портфелі  3) придбання іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
4) придбання облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ окремо для облігацій та іпотечних облігацій;
 
    -103- Аржевітін С.М.
В четвертому абзаці пункту 4 статті 4 після слів «… іпотечних облігацій,…» включити слово «заставних,…».
 
Відхилено заставні є ризикованим інструментом для консервативних пенсійних та дитячих ФБУ   
    -104- Пінчук А.П.
Абзац четвертий частини четвертої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано    
88. придбання облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України;
 
-105- Пінчук А.П.
Абзац п`ятий частини четвертої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано      
89. розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України;
 
-106- Пінчук А.П.
Абзац шостий частини четвертої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   5) розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України у розмірі, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
90. виконання умов договорів про пенсійні виплати та договорів про цільові виплати з дитячого ФБУ;
 
-107- Клименко О.І.
У статті 4 у частині четвертій в абзаці сьомому слова "договорів про пенсійні виплати та" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2  6) виконання умов договорів про пенсійні виплати та договорів про цільові виплати з дитячого ФБУ;
 
91. сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
   7) сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
92. виплату коштів при достроковому розірванні договору довірчого управління;
 
-108- Пінчук А.П.
Абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
«дострокову виплату коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором довірчого управління, укладеного з учасником відповідного ФБУ».
 
Враховано   8) дострокову виплату коштів вигодонабувачам ФБУ у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ;
 
93. формування оперативного резерву.
 
-109- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій абзац дев’ятий викласти у наступній редакції:
«дострокове повернення коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором між учасником ФБУ та ФБУ;».
 
Враховано у редакції, запропонованій Комітетом  9) формування оперативного резерву.
 
94. 5. Кошти житлового ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ лише на:
 
   3. Кошти житлового ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ виключно на:
 
95. придбання цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
 
-110- Пінчук А.П.
Абзац другий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   1) придбання цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
96. придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України;
 
-111- Пінчук А.П.
Абзац третій частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   2) придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
97. придбання іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів участі та іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю;
 
-112- Прасолов І.М.
Абзаци четвертий-сьомий частини п’ятої статті 4 викласти в такій редакції:
«придбання іпотечних сертифікатів участі та іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю;
придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
придбання облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
придбання акцій українських емітентів, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано з редакційним уточненням щодо граничного розміру частки паперів у портфелі  3) придбання іпотечних сертифікатів участі та іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
4) придбання облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ окремо для облігацій та іпотечних облігацій;
 
    -113- Пінчук А.П.
Абзац четвертий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано    
    -114- Аржевітін С.М.
Четвертий абзац пункту 5 статті 4 викласти в такій редакції :
«придбання іпотечних облігацій з фіксованою доходністю, іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю та заставних;».
 
Враховано редакційно    
98. придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
 
-115- Пінчук А.П.
Абзац п`ятий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   5) придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
99. придбання облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України;
 
-116- Пінчук А.П.
Абзац шостий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано у редакції, запропонованій Комітетом     
100. придбання акцій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку;
 
-117- Пінчук А.П.
Абзац сьомий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 50 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано у редакції, запропонованій Комітетом  6) придбання акцій українських емітентів, які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 50 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
101. придбання (набуття права вимоги) іпотечного боргу (консолідованого іпотечного боргу);
 
-118- Пінчук А.П.
Абзац восьмий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 50 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   7) придбання (набуття права вимоги) іпотечного боргу (консолідованого іпотечного боргу) у розмірі, що не перевищує 50 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
102. придбання векселів та похідних цінних паперів;
 
-119- Пінчук А.П.
Абзац дев`ятий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 50 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   8) придбання векселів, заставних та похідних цінних паперів у розмірі, що не перевищує 50 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ для кожного із зазначених видів цінних паперів;
 
103. придбання цінних паперів, емітентами яких є інститути спільного інвестування;
 
-120- Прасолов І.М.
Абзац десятий частини п’ятої викласти в такій редакції
«придбання емітованих інститутами спільного інвестування цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано з редакційним уточненням щодо граничного розміру частки паперів у портфелі  9) придбання емітованих інститутами спільного інвестування цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 70 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
    -121- Пінчук А.П.
Абзац десятий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 70 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано    
104. розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України;
 
-122- Пінчук А.П.
Абзац одинадцятий частини п`ятої доповнити словами «у розмірі, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;».
 
Враховано   10) розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України у розмірі, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
 
105. виконання умов договорів про цільові виплати з житлового ФБУ;
 
   11) виконання умов договорів про цільові виплати з житлового ФБУ;
 
106. сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
   12) сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
107. виплату коштів при достроковому розірванні договору довірчого управління;
 
-123- Пінчук А.П.
Викласти абзац у такій редакції:
«дострокову виплату коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором довірчого управління, укладеного з учасником відповідного ФБУ».
 
Враховано   13) дострокову виплату коштів вигодонабувачам ФБУ у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ;
 
    -124- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій абзац чотирнадцятий викласти в наступній редакції:
«дострокове повернення коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором між учасником ФБУ та ФБУ;».
 
Враховано редакційно    
108. формування оперативного резерву.
 
-125- Пінчук А.П.
Доповнити проект положеннями щодо інвестиційних ФБУ такого змісту:
«Кошти інвестиційного ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ лише на:
придбання цінних паперів, погашення та отримання доходів за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ окремо для облігацій та іпотечних облігацій;
придбання акцій українських емітентів, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання (набуття права вимоги) іпотечного боргу (консолідованого іпотечного боргу) у розмірі, що не перевищує 70 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання векселів, заставних та похідних цінних паперів у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ для кожного із зазначених видів цінних паперів;
розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання емітованих інститутами спільного інвестування цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання іпотечних сертифікатів участі та іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю , у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
формування оперативного резерву;
виконання умов договорів довірчого управління, укладених з учасниками інвестиційних ФБУ;
сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
дострокову виплату коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором довірчого управління, укладеного з учасником відповідного ФБУ».
 
Враховано   14) формування оперативного резерву.
4. Кошти інвестиційного ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ виключно на:
1) придбання цінних паперів, погашення та отримання доходів за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
2) придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
3) придбання облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ окремо для облігацій та іпотечних облігацій;
4) придбання акцій українських емітентів, які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
5) придбання (набуття права вимоги) іпотечного боргу (консолідованого іпотечного боргу) у розмірі, що не перевищує 70 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
6) придбання векселів, заставних та похідних цінних паперів у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ для кожного із зазначених видів цінних паперів;
7) розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
8) придбання емітованих інститутами спільного інвестування цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
9) придбання іпотечних сертифікатів участі та іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
10) придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у розмірі, що не перевищує 90 відсотків загальної вартості чистих активів відповідного ФБУ;
11) формування оперативного резерву;
12) виконання умов договорів довірчого управління, укладених з учасниками інвестиційних ФБУ;
13) сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
14) дострокову виплату коштів вигодонабувачам ФБУ у випадках та порядку, передбачених цим Законом та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ.
 
109. 6. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає структуру інвестиційного портфеля пенсійного ФБУ. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає перелік емітентів, в цінні папери та іпотечні борги (консолідовані іпотечні борги) яких інвестуються кошти учасників пенсійних ФБУ, а також перелік банків, в яких розміщуються кошти учасників пенсійних ФБУ. Обмеження щодо інвестування коштів пенсійних ФБУ в цінні папери одного емітента та вимоги до емітентів, цінні папери яких можуть придбаватися за кошти пенсійних ФБУ встановлюються у внутрішніх документах банку-управителя ФБУ.
 
-126- Пінчук А.П.
У частині шостій статті 4:
слова «пенсійного», «пенсійних» виключити».
доповнити такими словами: «З урахуванням загальних вимог до інвестиційної політики, передбаченими цією статтею"
доповнити абзацом такого змісту:
"Банк – управитель ФБУ зобов’язаний підтримувати відповідність структури інвестиційного портфелю ФБУ вимогам цього Закону протягом усього строку діяльності такого ФБУ після 18 місяців з дня прийняття відповідно до статті 5 цього Закону рішення про створення зазначеного ФБУ».
 
Враховано   5. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає структуру інвестиційного портфеля ФБУ. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає перелік емітентів, у цінні папери та іпотечні борги (консолідовані іпотечні борги) яких інвестуються кошти учасників ФБУ, а також перелік банків, в яких розміщуються кошти учасників ФБУ. Обмеження щодо інвестування коштів ФБУ в цінні папери одного емітента та вимоги до емітентів, цінні папери яких можуть придбаватися за кошти ФБУ, встановлюються у внутрішніх документах банку – управителя ФБУ з урахуванням загальних вимог до інвестиційної політики, передбачених цією статтею.
Банк – управитель ФБУ зобов’язаний підтримувати відповідність структури інвестиційного портфеля ФБУ вимогам цього Закону протягом усього строку діяльності такого ФБУ після 18 місяців з дня прийняття відповідно до статті 5 цього Закону рішення про створення зазначеного ФБУ.
 
    -127- Прасолов І.М.
Клименко О.І.
Частину шосту статті 4 виключити.
 
Відхилено положення є важливим для підтримання збалансованої структури інвестиційного портфелю   
110. 7. Банк - управитель ФБУ, укладаючи договори на придбання цінних паперів та іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), договори банківського рахунку та банківського вкладу, діє від свого імені, в інтересах учасників ФБУ та за рахунок коштів таких учасників ФБУ.
 
   6. Банк - управитель ФБУ, укладаючи договори на придбання цінних паперів та іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), договори банківського рахунку та банківського вкладу, діє від свого імені, в інтересах учасників ФБУ і за рахунок коштів учасників ФБУ.
 
111. Банк - управитель ФБУ здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання цінних паперів, іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), договорах банківського рахунку та банківського вкладу, що він є управителем, а не власником коштів,
 
-128- Пінчук А.П.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття Оперативний резерв
Оперативний резерв формується банком-управителем ФБУ для кожного ФБУ, за рахунок коштів відповідного ФБУ. До складу оперативного резерву входять:
суми пенсійних, цільових, або інвестиційних виплат, які підлягають сплаті в поточному місяці, та суми пенсійних, цільових або інвестиційних виплат, які не отримані вигодонабувачами ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків ФБУ) за попередні місяці;
суми, що підлягають сплаті спадкоємцям вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків ФБУ);
суми, що підлягають виплаті вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ), у випадках передбачених цим Законом та згідно укладених такими вигодонабувачами з банком-управителем ФБУ Угод про розірвання договорів довірчого управління, та інші непередбачені платежі».
 
Враховано   Банк - управитель ФБУ здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання цінних паперів, іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), договорах банківського рахунку та банківського вкладу, що він є управителем, а не власником коштів.
Стаття 7. Оперативний резерв
Оперативний резерв формується банком – управителем ФБУ для кожного ФБУ за рахунок коштів відповідного ФБУ. До складу оперативного резервувключаються:
1) суми пенсійних, цільових, або інвестиційних виплат, що підлягають сплаті в поточному місяці, та суми пенсійних, цільових або інвестиційних виплат, не отриманих вигодонабувачами ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків ФБУ) за попередні місяці;
2) суми, що підлягають сплаті спадкоємцям вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків ФБУ);
3) суми, що підлягають виплаті вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ) у випадках передбачених цим Законом згідно з укладеними такими вигодонабувачами з банком – управителем ФБУ угодами про розірвання договорів довірчого управління, та інші непередбачені платежі.
 
112. 8. Управління коштами учасника ФБУ, серед іншого, включає такі дії:
 
-129- Пінчук А.П.
Розділити статтю 4 на окремі статті з конкретнішими та чіткішими напрямками регулювання, передбачивши також питання «Інвестиційної політики банку - управителя ФБУ», «Управління коштами ФБУ».
 
Враховано   Стаття 8. Управління коштами ФБУ
1. Управління коштами ФБУ, серед іншого, включає такі дії:
 
113. 1) формування інвестиційного портфеля ФБУ;
 
   1) формування інвестиційного портфеля ФБУ;
 
114. 2) оцінка активів ФБУ;
 
   2) оцінка активів ФБУ;
 
115. 3) визначення вартості чистих активів;
 
   3) визначення вартості чистих активів;
 
116. 4) забезпечення заходів щодо захисту коштів учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків;
 
   4) забезпечення заходів щодо захисту коштів учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків;
 
117. 5) забезпечення обслуговування активів ФБУ у формі цінних паперів зберігачем ФБУ;
 
   5) забезпечення обслуговування активів ФБУ у формі цінних паперів зберігачем ФБУ;
 
118. 6) формування оперативного резерву;
 
   6) формування оперативного резерву;
 
119. 7) формування додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ;
 
   7) формування додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ;
 
120. 8) отримання та розподіл доходу ФБУ;
 
   8) отримання та розподіл доходу ФБУ;
 
121. 9) утримання винагороди за управління активами ФБУ;
 
   9) утримання винагороди за управління активами ФБУ;
 
122. 10) нарахування та виплата пенсійних та цільових виплат;
 
-130- Пінчук А.П.
У пункті 10 частини восьмої статті 4 слова «та цільових» замінити словами «цільових та інвестиційних».
 
Враховано   10) нарахування і виплата пенсійних, цільових та інвестиційних виплат;
 
123. 11) переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки учасників ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ;
 
-131- Клименко О.І.
У пункті десятому частини восьмої статті 4 слова "пенсійних та" виключити.
 
Відхилено   11) переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки учасників ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ;
 
124. 12) переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ, у випадках передбачених цим Законом;
 
   12) переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ у випадках, передбачених цим Законом;
 
125. 13) виплата коштів вигодонабувачу ФБУ, в порядку, передбаченому цим Законом, при їх вилученні з ФБУ у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління;
 
-132- Пінчук А.П.
Викласти пункт 13 у такій редакції:
«13) виплата коштів вигодонабувачу ФБУ, в порядку, передбаченому цим Законом, при їх вилученні з ФБУ у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління».
 
Враховано   13) виплата коштів вигодонабувачу ФБУ в порядку, передбаченому цим Законом, у разі їх вилучення з ФБУ у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління.
 
    -133- Кармазін Ю.А.
У частині восьмій у пункті 13) слова: «достроковим розірванням договору довірчого управління» замінити на слова: «необхідністю дострокового повернення коштів.».
 
Враховано частково в редакції, запропонованій Комітетом   
126. 14) передача сукупності активів та зобов'язань, що становлять ФБУ до іншого банку, призначеного Національним банком України, з підстав, визначених цим Законом.
 
-134- Пінчук А.П.
Виключити пункт 14 частини 8 статті 4.
 
Враховано      
    -135- Національний банк України
У пункті 14 частині 8 статті 4 слова «призначеного Національним банком України» виключити.
 
Враховано    
127. Кошти кожного ФБУ, отримані банком - управителем ФБУ у довірче управління, відокремлюються від інших його коштів, а також від коштів інших ФБУ.
 
   2. Кошти кожного ФБУ, отримані банком - управителем ФБУ у довірче управління, відокремлюються від інших коштів банку – управителя ФБУ, а також від коштів інших ФБУ.
 
128. Банк - управитель ФБУ обліковує кошти кожного ФБУ на окремому рахунку ФБУ. За операціями кожного ФБУ банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ. З метою розрахунково-порівняльної оцінки діяльності ФБУ, не менше одного разу на рік, банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ, розраховуючи величину активів ФБУ і коштів учасників ФБУ в ОдІн, виходячи із значення ОдІн на дату складання такого окремого балансу ФБУ.
 
-136- Пінчук А.П.
Друге речення останнього абзацу частини 8 статті 4 виключити
#-10034
У абзаці третьому частини 8 статті 4 слова «розраховуючи величину активів ФБУ і коштів учасників ФБУ в ОдІн, виходячи із значення Одін на дату складання такого окремого балансу ФБУ» виключити.
 
Враховано 1  Банк - управитель ФБУ обліковує кошти кожного ФБУ на окремому рахунку ФБУ. За операціями кожного ФБУ банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ.
 
129. 9. Вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) можуть стати малолітні особи, яким на дату укладання договору довірчого управління не виповнилося 13 років 6 місяців.
 
      
130. 10. Особа, що виявила бажання стати установником корпоративного рахунку ФБУ, для укладання договору довірчого управління, погоджує з банком - управителем ФБУ Положення про корпоративну участь у ФБУ.
 
-137- Кармазін Ю.А.
Частину десяту після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Таке Положення має відповідати вимогам цього Закону та містити істотні умови участі у ФБУ, які передбачені цим Законом.».
 
Враховано   3. Особа, яка виявила бажання стати установником корпоративного рахунку ФБУ, для укладення договору довірчого управління погоджує з банком - управителем ФБУ Положення про корпоративну участь у ФБУ. Таке положення має відповідати вимогам цього Закону та містити істотні умови участі у ФБУ, передбачені цим Законом.
 
131. 11. Істотними умовами Положення про корпоративну участь у ФБУ є:
 
   4. Істотними умовами Положення про корпоративну участь у ФБУ є:
 
132. 1) повне найменування та місцезнаходження (адреса) установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
   1) повне найменування та місцезнаходження (адреса) установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
133. 2) повне найменування ФБУ, у якому приймає участь установник корпоративного рахунку ФБУ;
 
   2) повне найменування ФБУ, у якому бере участь установник корпоративного рахунку ФБУ;
 
134. 3) повне найменування та місцезнаходження (адреса) банку - управителя ФБУ;
 
   3) повне найменування та місцезнаходження (адреса) банку - управителя ФБУ;
 
135. 4) порядок формування корпоративного рахунку ФБУ;
 
   4) порядок формування корпоративного рахунку ФБУ;
 
136. 5) порядок здійснення виплат з корпоративного рахунку ФБУ;
 
   5) порядок здійснення виплат з корпоративного рахунку ФБУ;
 
137. 6) виключний перелік підстав для здійснення перерозподілу коштів серед вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ та порядок такого перерозподілу;
 
   6) виключний перелік підстав для здійснення перерозподілу коштів серед вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ та порядок такого перерозподілу;
7) порядок заміни та/або виключення вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ з переліку вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ;
 
138. 7) порядок внесення змін до Положення про корпоративну участь у ФБУ;
 
   8) порядок внесення змін до Положення про корпоративну участь у ФБУ;
 
139. 8) порядок переведення грошових коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, в тому числі у разі ліквідації, банкрутства установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
   9) порядок переведення грошових коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, у тому числі у разі ліквідації, банкрутства установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
140. 9) порядок та строки внесення коштів до житлового ФБУ, термін накопичення коштів на корпоративному рахунку житлового ФБУ, обмеження мінімального строку щодо накопичення коштів у житловому ФБУ (якщо юридична особа приймає участь у житловому ФБУ в якості установника корпоративного рахунку житлового ФБУ);
 
   10) порядок та строки внесення коштів до житлового ФБУ, термін накопичення коштів на корпоративному рахунку житлового ФБУ, обмеження мінімального строку щодо накопичення коштів у житловому ФБУ (якщо юридична особа бере участь у житловому ФБУ як установника корпоративного рахунку житлового ФБУ);
 
141. 10) умови дострокового розірвання договору довірчого управління.
 
   11) умови дострокового розірвання договору довірчого управління.
 
142. Зміни до Положення про корпоративну участь у ФБУ підлягають обов’язковому погодженню з банком - управителем ФБУ.
 
   Зміни до Положення про корпоративну участь у ФБУ підлягають обов’язковому погодженню з банком - управителем ФБУ.
 
143. Невід’ємною частиною Положення про корпоративну участь у ФБУ є перелік вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, затверджений виконавчим органом установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
   Невід’ємною частиною Положення про корпоративну участь у ФБУ є перелік вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, затверджений виконавчим органом установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
144. 12. Порядок взаємодії банку - управителя ФБУ з установниками корпоративного рахунку ФБУ та вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ при здійсненні банком - управителем ФБУ довірчого управління їх коштами, визначається цим Законом та внутрішніми положеннями такого банку.
 
   5. Порядок взаємодії банку - управителя ФБУ з установниками корпоративного рахунку ФБУ та вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ при здійсненні банком - управителем ФБУ довірчого управління ФБУ визначається цим Законом та внутрішніми положеннями такого банку.
 
145. Вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ не має права розпоряджатися коштами на корпоративному рахунку ФБУ.
 
   Вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ не має права розпоряджатися коштами на корпоративному рахунку ФБУ.
 
146. Вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ може самостійно стати учасником цього або іншого ФБУ.
 
   Вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ може самостійно стати учасником цього або іншого ФБУ.
 
147. 13. Банк - управитель ФБУ, на письмову вимогу вигодонабувача ФБУ, може здійснювати переведення коштів вигодонабувача ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює.
 
   6. Банк - управитель ФБУ на письмову вимогу вигодонабувача ФБУ може здійснювати переведення коштів вигодонабувача ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ (крім інвестиційного ФБУ), довірче управління якими він здійснює.
 
148. Забороняється переведення коштів вигодонабувачів ФБУ у житловий ФБУ, якщо вік такого вигодонабувача досяг 45 років для чоловіків та 40 років для жінок. Забороняється переведення коштів з рахунку одного вигодонабувача ФБУ на рахунок іншого вигодонабувача ФБУ. Порядок переведення коштів вигодонабувачів ФБУ встановлюється Правилами ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
   Забороняється переведення коштів вигодонабувачів ФБУ в житловий ФБУ, якщо вік такого вигодонабувача досяг 45 років для чоловіків та 40 років для жінок. Забороняється переведення коштів з рахунку одного вигодонабувача ФБУ на рахунок іншого вигодонабувача ФБУ. Порядок переведення коштів вигодонабувачів ФБУ встановлюється Правилами ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
149. Вигодонабувач ФБУ, не частіше одного разу на рік, може звернутись до банку - управителя ФБУ з заявою про переведення коштів з одного ФБУ до іншого ФБУ, довірче управління яким здійснює цей банк, якщо таке переведення передбачено цим Законом та Правилами ФБУ. Банк - управитель ФБУ задовольняє таку заяву протягом 30 робочих днів.
 
-138- Кармазін Ю.А.
У частині тринадцятій абзац третій викласти у наступній редакції:
«Вигодонабувач ФБУ має право звертатися до банку – управителя ФБУ з заявою про переведення коштів з одного ФБУ до іншого ФБУ, довірче управління яким здійснює цей банк, не частіше одного разу на рік. Банк – управитель ФБУ зобов’язаний розглянути таку заяву протягом 30 робочих днів і прийняти рішення про задоволення чи відмову заяви. Відмова в задоволенні такої заяви можлива лише з підстав, передбачених абзацом другим частини шостої цієї статті.».
 
Враховано   7. Вигодонабувач ФБУ має право звертатися до банку – управителя ФБУ із заявою про переведення коштів з одного ФБУ до іншого ФБУ, довірче управління яким здійснює цей банк, не частіше одного разу на рік. Банк – управитель ФБУ зобов’язаний розглянути таку заяву протягом 30 робочих днів і прийняти рішення про задоволення заяви чи відмову в задоволенні заяви. Відмова в задоволенні такої заяви можлива лише з підстав, передбачених абзацом другим частини шостої цієї статті.
 
150. Банк - управитель ФБУ може здійснювати переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки, відкриті в системі обліку ФБУ на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Переведення коштів з корпоративного рахунку в одному ФБУ на корпоративний рахунок в іншому ФБУ не допускається. Порядок переведення коштів вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ встановлюється Правилами ФБУ, Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
   Банк - управитель ФБУ може здійснювати переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки, відкриті в системі обліку ФБУ на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Переведення коштів з корпоративного рахунку в одному ФБУ на корпоративний рахунок в іншому ФБУ не допускається. Порядок переведення коштів вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ встановлюється Правилами ФБУ, Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
151. Установник корпоративного рахунку ФБУ має право перерозподіляти кошти серед вигодонабувачів такого корпоративного рахунку ФБУ. Порядок перерозподілу коштів серед вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ здійснюється в межах коштів на корпоративному рахунку ФБУ та визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ. Рішення про перерозподіл коштів між вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ приймається виконавчим органом відповідного установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
   Установник корпоративного рахунку ФБУ має право перерозподіляти кошти серед вигодонабувачів такого корпоративного рахунку ФБУ. Порядок перерозподілу коштів серед вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ здійснюється в межах коштів на корпоративному рахунку ФБУ та визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ. Рішення про перерозподіл коштів між вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ приймається виконавчим органом відповідного установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
152. 14. Будь-яка виплата коштів вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ) не може здійснюватися за рахунок коштів іншого ФБУ або власного майна банку - управителя ФБУ, окрім коштів, спрямованих таким банком до ФБУ для компенсації від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне зростання вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ.
 
   8. Будь-яка виплата коштів вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ) не може здійснюватися за рахунок коштів іншого ФБУ або власного майна банку - управителя ФБУ, крім коштів, спрямованих таким банком до ФБУ для компенсації від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу, що забезпечує мінімальне середньорічне підвищення вартості паю, передбачене правилами відповідного ФБУ.
 
153. Стаття 5. Правила ФБУ.
 
-139- Національний банк України
Статтю 5 виключити.
 
Відхилено Положення статті є необхідними для деталізації оперативної діяльності ФБУ  Стаття 9. Правила фондів банківського управління
 
154. 1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, посилення соціального захисту неповнолітніх, діяльності системи житлових накопичень, що здійснюється банками-управителями ФБУ, визначаються Правилами відповідного ФБУ та внутрішніми положеннями такого банку, які розробляються банком-управителем ФБУ, з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів Національного банку України.
 
-140- Пінчук А.П.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
"1. Умови та порядок створення можливостей для отримання громадянами додаткових пенсійного виплати, посилення соціального захисту неповнолітніх, діяльності системи житлових накопичень, ефективної системи управління коштами громадян, що здійснюється банками-управителями ФБУ, визначаються Правилами відповідного ФБУ та внутрішніми положеннями такого банку, які розробляються банком-управителем ФБУ, з дотриманням вимог цього Закону та інших законів у частині, що не суперечить цьому Закону".
 
Враховано   1. Умови та порядок створення можливостей для отримання громадянами додаткових пенсійних виплат, посилення соціального захисту неповнолітніх, запровадження системи житлових накопичень, ефективної системи управління коштами громадян, що здійснюється банками – управителями ФБУ, визначаються правилами відповідного ФБУ та внутрішніми положеннями такого банку, які розробляються банком – управителем ФБУ, з дотриманням вимог цього Закону та інших законів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -141- Аржевітін С.М.
У пункті 1 ст. 5 після слів: «…з дотриманням вимог…» включити слова «…законів України,…».
 
Враховано    
    -142- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 5 викласти у наступній редакції:
«1. Правила ФБУ розробляються банком-управителем ФБУ та підлягають затвердженню Національним банком України».
 
Відхилено Запропонована поправка не містить відсилання на вимоги Закону, відповідно до яких розробляються Правила ФБУ   
    -143- Клименко О.І.
У статті 5 у частині 1 слова "недержавного пенсійного забезпечення" виключити.
 
Враховано    
155. 2. Правила ФБУ повинні відображати:
 
   2. Правила ФБУ мають відображати:
 
156. основні завдання ФБУ;
 
   1) основні завдання ФБУ;
 
157. політику банку - управителя ФБУ по роботі з учасниками ФБУ;
 
   2) політику банку - управителя ФБУ щодо роботи з учасниками ФБУ;
 
158. умови договору довірчого управління;
 
   3) умови договору довірчого управління;
 
159. порядок та періодичність надання інформації учасникам ФБУ;
 
   4) порядок та періодичність надання інформації учасникам ФБУ;
 
160. політику інвестування коштів;
 
   5) політику інвестування коштів;
 
161. мінімальне середньорічне значення росту вартості паю, окрім житлового ФБУ;
 
-144- Пінчук А.П.
Доповнити абзац п’ятий після слова «житлового» словами «та інвестиційного».
 
Враховано   6) мінімальне середньорічне значення підвищення вартості паю, крім житлового та інвестиційного ФБУ;
 
162. порядок розподілу доходу;
 
   7) порядок розподілу доходу;
 
163. види та граничні розміри винагороди банку-управителя ФБУ;
 
   8) види та граничні розміри винагороди банку-управителю ФБУ;
 
164. опис видів та умов здійснення виплат;
 
   9) опис видів та умов здійснення виплат;
 
165. порядок визначення розміру пенсійних виплат, строку, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення (для пенсійних ФБУ);
 
-145- Клименко О.І.
У статті 5 абзац одинадцятий частини другої виключити.
 
Відхилено Правила пенсійних ФБУ обов’язково мають містити порядок визначення виплат  10) порядок визначення розміру пенсійних виплат, строку, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення (для пенсійних ФБУ);
 
166. порядок та строк накопичення коштів (для житлових ФБУ);
 
      
167. порядок повернення коштів при достроковому розірванні договору довірчого управління;
 
-146- Пінчук А.П.
В абзаці одиннадцятому слово «повернення» замінити словом «виплати».
 
Враховано   11) порядок виплати коштів у разі дострокового розірвання договору довірчого управління;
 
168. порядок виплати коштів спадкоємцям учасників ФБУ.
 
-147- Кармазін Ю.А.
Частину другу після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим наступного змісту:
«та інші положення, передбачені цим Законом та іншими законами України».
 
Враховано З редакційним уточненням щодо узгодження різних законів  12) порядок виплати коштів спадкоємцям учасників ФБУ;
13) інші положення, передбачені цим Законом та іншими законами України в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
169. 3. Правила ФБУ та зміни до них не підлягають погодженню та/або реєстрації в державних органах.
 
-148- Національний банк України
Абзац перший частини 3 статті 5 законопроекту виключити.
 
Відхилено Правила є внутрішнім документом, що регламентує відносини з учасниками ФБУ  3. Правила ФБУ та зміни до них не підлягають погодженню та/або реєстрації в державних органах.
 
170. Банк-управитель ФБУ може одночасно здійснювати довірче управління будь-якою кількістю створених ним, відповідно до цього Закону, ФБУ. Для кожного ФБУ банк-управитель ФБУ розробляє окремі Правила ФБУ.
 
-149- Кармазін Ю.А.
У частині третій у абзаці другому виключити перше речення, а саме: «Банк-управитель ФБУ може одночасно здійснювати довірче управління будь-якою кількістю створених ним, відповідно до цього Закону, ФБУ» і далі – за текстом.
 
Відхилено Положення передбачає можливість управління різними видами ФБУ, які передбачені Законом  Банк – управитель ФБУ може одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ кожного виду відповідно до цього Закону. Для кожного ФБУ банк – управитель ФБУ розробляє окремі Правила ФБУ.
Правила ФБУ мають бути оприлюднені банком-управителем ФБУ на офіційному веб-сайті банку.
 
    -150- Кармазін Ю.А.
Після абзацу другого доповнити новим абзацом третім наступного змісту:
«Правила ФБУ повинні бути опубліковані банком-управителем ФБУ на офіційному веб-сайті банку.».
 
Враховано    
    -151- Національний банк України
Абзац другий частини 3 статті 5 законопроекту виключити.
 
Відхилено Положення передбачає можливість управління ФБУ різних видів, передбачених Законом   
171. Стаття 6. Заходи щодо захисту коштів учасників фондів банківського управління від знецінення, втрат та інших ризиків
 
   Стаття 10. Заходи щодо захисту коштів учасників фондів банківського управління від знецінення, втрат та інших ризиків
 
172. 1. Протягом усього терміну довірчого управління коштами, залученими банками - управителями ФБУ до ФБУ, запроваджується визначена цією статтею система заходів щодо захисту коштів від знецінення, втрат та інших ризиків.
 
   1. Протягом усього строку довірчого управління коштами, залученими до ФБУ банками - управителями ФБУ, запроваджується визначена цією статтею система заходів щодо захисту коштів учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків.
 
173. Кошти ФБУ обліковуються банком - управителем ФБУ окремо від результатів його господарської діяльності. Банк - управитель ФБУ в своєму балансі відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок ФБУ. За операціями кожного ФБУ банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ.
 
   Кошти ФБУ обліковуються банком - управителем ФБУ окремо від результатів його господарської діяльності. Банк - управитель ФБУ у своєму балансі відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок ФБУ. За операціями кожного ФБУ банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ.
 
174. Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасниками ФБУ і банком - управителем ФБУ, здійснюються у національній валюті України.
 
   Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасниками ФБУ і банком - управителем ФБУ, здійснюються в національній валюті України.
 
175. 2. Активи ФБУ у формі цінних паперів мають зберігатися та обслуговуватися зберігачем ФБУ згідно з вимогами законодавства про депозитарну діяльність.
 
   2. Активи ФБУ у формі цінних паперів мають зберігатися та обслуговуватися зберігачем ФБУ згідно з вимогами законодавства про депозитарну діяльність.
 
176. 3. Банк - управитель ФБУ зобов’язаний застосовувати заходи щодо дотримання мінімального середньорічного росту вартості паю для будь-якого ФБУ, крім житлового ФБУ. Мінімальне середньорічне значення росту вартості паю встановлюється Правилами ФБУ, при цьому мінімальне середньорічне значення росту вартості паю за останні три роки повинно бути не менше середньорічного значення офіційного індексу інфляції за відповідний період. Ризик зміни вартості паю житлового ФБУ учасник житлового ФБУ несе самостійно.
 
-152- Пінчук А.П.
Частину третю статті 6 після слова «житлового» за текстом доповнити словами «та інвестиційного».
 
Враховано   3. Банк - управитель ФБУ зобов’язаний застосовувати заходи щодо дотримання мінімального середньорічного підвищення вартості паю для дитячого та пенсійного ФБУ. Мінімальне середньорічне значення підвищення вартості паю встановлюється Правилами ФБУ, при цьому мінімальне середньорічне значення підвищення вартості паю за останні три роки не може бути менше середньорічного значення офіційного індексу інфляції за відповідний період. Ризик зміни вартості паю житлового та інвестиційного ФБУ учасник житлового та інвестиційного ФБУ несе самостійно.
 
177. Вимога щодо дотримання мінімального середньорічного значення росту вартості паю застосовується до ФБУ через три повних календарних роки діяльності відповідного ФБУ.
 
   Вимога щодо дотримання мінімального середньорічного значення підвищення вартості паю застосовується до ФБУ через три повних календарних роки його діяльності.
 
178. 4. За підсумками року, після оприлюднення Держкомстатом України інформації про фактичний індекс інфляції за відповідний рік, банк - управитель ФБУ має провести аналіз середньорічного зростання вартості паю за останні три роки та порівняти його з середньорічним значенням офіційного індексу інфляції за останні три роки. У разі, якщо середньорічне зростання вартості паю за підсумками останніх трьох років виявилось менше, ніж мінімальне середньорічне значення росту вартості паю, встановлене Правилами ФБУ, банк - управитель ФБУ повинен здійснити компенсацію від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне зростання вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ. Таку компенсацію банк - управитель ФБУ здійснює відповідно до своїх внутрішніх положень і методик та за рахунок коштів додаткового спеціального резерву страхування коштів відповідного ФБУ. Методику формування та використання додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ банк-управитель ФБУ розробляє та затверджує самостійно.
 
   4. За підсумками року після оприлюднення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики інформації про фактичний індекс інфляції за відповідний рік банк - управитель ФБУ має провести аналіз середньорічного підвищення вартості паю за останні три роки та порівняти його з середньорічним значенням офіційного індексу інфляції за останні три роки. Якщо середньорічне підвищення вартості паю за підсумками останніх трьох років виявилося меншим, ніж мінімальне середньорічне значення підвищення вартості паю, встановлене Правилами ФБУ, банк - управитель ФБУ здійснює компенсацію від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу, що забезпечує мінімальне середньорічне підвищення вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ. Таку компенсацію банк - управитель ФБУ здійснює відповідно до своїх внутрішніх положень і методик та за рахунок коштів додаткового спеціального резерву страхування коштів відповідного ФБУ шляхом перерахування коштів на рахунок ФБУ. Методику формування і використання додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ банк – управитель ФБУ розробляє та затверджує самостійно.
 
179. 5. Розподіл доходу ФБУ банк - управитель ФБУ здійснює у день надходження доходу за активами ФБУ.
 
   5. Розподіл доходу ФБУ банк - управитель ФБУ здійснює у день надходження доходу за активами ФБУ.
 
180. З доходу за активами ФБУ банк - управитель ФБУ утримує винагороду за управління активами ФБУ та перераховує її з рахунку ФБУ на свою користь. Після цього, банк - управитель ФБУ розподіляє дохід ФБУ між вигодонабувачами ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків ФБУ) пропорційно належної їм кількості паїв.
 
   З доходу за активами ФБУ банк - управитель ФБУ утримує винагороду за управління активами ФБУ та перераховує її з рахунку ФБУ на свою користь. Після цього банк - управитель ФБУ розподіляє дохід ФБУ між вигодонабувачами ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків ФБУ) пропорційно до належної їм кількості паїв.
 
181. Вартість паю розраховується банком - управителем ФБУ щоденно та визначається як відношення вартості чистих активів ФБУ до загальної кількості паїв у ФБУ на момент здійснення такого розрахунку.
 
-153- Пінчук А.П.
Викласти абзац у такій редакції:
«Вартість паю розраховується та оприлюднюється на офіційному веб-сайті банком – управителем ФБУ та/або розміщується у приміщенні банку-управителя ФБУ до якого мають доступ учасники ФБУ, щоденно. Вартість паю визначається як відношення вартості чистих активів ФБУ до загальної кількості паїв у ФБУ на день здійснення такого розрахунку відповідно до методики, розробленої та затвердженої банком – управителем ФБУ.
 
Враховано   Вартість паю розраховується щоденно та оприлюднюється на офіційному веб-сайті банку – управителя ФБУ та/або розміщується у приміщенні банку – управителя ФБУ, до якого мають доступ учасники ФБУ. Вартість паю визначається як відношення вартості чистих активів ФБУ до загальної кількості паїв у ФБУ на день здійснення такого розрахунку відповідно до методики, розробленої та затвердженої банком – управителем ФБУ.
 
    -154- Прасолов І.М.
Абзац третій частини п’ятої статті 6 викласти у такій редакції:
«Вартість паю розраховується та оприлюднюється на офіційному веб-сайті банком – управителем ФБУ щоденно. Вартість паю визначається як відношення вартості чистих активів ФБУ до загальної кількості паїв у ФБУ на день здійснення такого розрахунку відповідно до методики, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України».
 
Враховано редакційно    
182. 6. Створення ФБУ, залучення коштів до ФБУ, управління активами ФБУ, виплата цільових та пенсійних виплат здійснюється лише банками - управителями ФБУ, які реалізовують житлові програми банку та є зберігачами ФБУ згідно з вимогами законодавства про депозитарну діяльність.
 
-155- Кармазін Ю.А.
У статті 6 у частині шостій абзац перший виключити, а саме:
«Створення ФБУ, залучення коштів до ФБУ, управління активами ФБУ, виплата цільових та пенсійних виплат здійснюється лише банками – управителями ФБУ, які реалізовують житлові програми банку та є зберігачами ФБУ згідно з вимогами законодавства про депозитарну діяльність.».
 
Враховано      
    -156- Клименко О.І.
В абзаці першому частини шостої статті 6 слова "та пенсійних виплат" виключити.
 
Враховано    
183. Банк - управитель ФБУ має організувати житлові накопичення та свої житлові програми таким чином, щоб особи, які приймають участь у цих програмах, мали можливість накопичувати кошти, для подальшого спрямування їх на придбання ними житла.
 
-157- Пінчук А.П.
Другий абзац частини шостої статті 6 виключити.
 
Враховано      
184. Банк - управитель ФБУ, який здійснює довірче управління коштами ФБУ, зобов`язаний впроваджувати свої житлові програми та забезпечувати можливість інвестування будівництва житла учасниками житлових ФБУ і залучати учасників ФБУ до участі у таких програмах.
 
-158- Пінчук А.П.
Третій абзац частини шостої статті 6 викласти у такій редакції:
«Банк - управитель житлового ФБУ зобов’язаний впроваджувати свої житлові програми та створювати можливості для інвестування будівництва житла учасниками житлових ФБУ і залучення цих учасників до участі у таких програмах».
 
Враховано   6. Банк - управитель житлового ФБУ зобов’язаний впроваджувати валасні житлові програми та створювати можливості для інвестування будівництва житла учасниками житлових ФБУ і залучення цих учасників до участі в таких програмах.
 
185. 7. Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в банках - управителях ФБУ створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ.
 
   7. Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в банках - управителях ФБУ створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ.
 
186. Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок витрат банків - управителів ФБУ, у порядку і розмірах, визначених внутрішніми положеннями таких банків для гарантування виконання зобов'язань банку - управителя ФБУ перед учасниками кожного з фондів банківського управління. Банк-управитель ФБУ формує додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ на рахунках в своєму балансі.
 
-159- Прасолов І.М.
Абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
«Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок витрат банків – управителів ФБУ, у порядку і розмірах, визначених Національним банком України для гарантування виконання зобов'язань банку – управителя ФБУ перед учасниками кожного з фондів банківського управління. Банк-управитель ФБУ формує додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ на рахунках в своєму балансі з урахуванням вимог, встановлених Національним банком України.».
 
Враховано частково   Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок витрат банків – управителів ФБУ для гарантування виконання зобов'язань банку – управителя ФБУ перед учасниками кожного з ФБУ. Банк – управитель ФБУ формує додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ на рахунках у своєму балансі.
 
    -160- Національний банк України
Пункт 7 статті 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено Цей пункт встановлює механізми гарантування виконання зобов’язань перед учасниками ФБУ   
187. 8. У разі прийняття уповноваженим органом Національного банку України рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора, сукупність активів, що становлять ФБУ, та обов`язки перед учасниками ФБУ передаються до іншого банку, визначеного Національним банком України. В такому випадку, активи ФБУ не включаються до ліквідаційної маси банку - управителя ФБУ.
 
-161- Аржевітін С.М.
Абзац перший пункту 8 статті 6 законопроекту викласти в такій редакції :
«8. У разі прийняття уповноваженим органом Національного банку України рішення про відкликання у банка – управителя ФБУ банківської ліцензії та призначення ліквідатора, сукупність активів ФБУ та обов`язки перед учасниками ФБУ передаються до іншого банку, який відповідає вимогам цього закону та інших законів України. Такий банк обирається вигодонабувачами ФБУ з переліку банків, визначеного Національним банком України. Голосування з цього питання проводиться вигодонабувачами ФБУ за правилом: один пай – один голос.
В разі ліквідації банка – управителя ФБУ, активи ФБУ не включаються до ліквідаційної маси такого банку.».
 
Враховано   8. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання у банку – управителя ФБУ банківської ліцензії та призначення ліквідатора, сукупність активів ФБУ та обов`язки перед учасниками ФБУ передаються до іншого банку, який відповідає вимогам цього Закону та інших законів України. Такий банк обирається вигодонабувачами ФБУ з переліку банків, визначеного Національним банком України. Голосування із зазначеного питання проводиться вигодонабувачами ФБУ за правилом: "один пай – один голос".
У разі ліквідації банку – управителя ФБУ активи ФБУ не включаються до ліквідаційної маси такого банку.
 
    -162- Національний банк України
У частині 8 статті 6 слова «визначеного Національним банком України» виключити.
 
Враховано по суті пропозицій, у який йдеться про неправомірність визначення самим НБУ банку, до якого передаються активи   
188. У разі визнання установника корпоративного рахунку ФБУ банкрутом, кошти, внесені таким установником, не включаються до ліквідаційної маси цього установника. Ці кошти переводяться на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Порядок переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
-163- Пінчук А.П.
Виключити абзац другий частини восьмої статті 6.
 
Враховано      
189. Учасники ФБУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями банків - управителів ФБУ перед третіми особами. Зобов'язання банків - управителів ФБУ перед третіми особами не можуть задовольнятися за рахунок коштів ФБУ.
 
   Учасники ФБУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями банків - управителів ФБУ перед третіми особами. Зобов'язання банків - управителів ФБУ перед третіми особами не можуть задовольнятися за рахунок коштів ФБУ та активів ФБУ.
 
190. Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання банком - управителем ФБУ усіх обов`язків перед учасниками ФБУ.
 
   Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання банком - управителем ФБУ всіх обов`язків перед учасниками ФБУ.
 
191. 9. Банк - управитель ФБУ, не менш ніж один раз на рік, надає вигодонабувачам ФБУ (установникам корпоративного рахунку ФБУ) інформацію про результати діяльності відповідного ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю.
 
   9. Банк - управитель ФБУ не рідше одного разу на рік надає вигодонабувачам ФБУ (установникам корпоративного рахунку ФБУ) інформацію про результати діяльності відповідного ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю.
 
192. 10. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених цим Законом, мають зберігатися у зберігача ФБУ на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив ФБУ. У одного зберігача ФБУ на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив ФБУ, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать банку - управителю ФБУ, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним ФБУ.
 
   10. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених цим Законом, мають зберігатися у зберігача ФБУ на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив ФБУ. В одного зберігача ФБУ на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив ФБУ, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать банку - управителю ФБУ, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним ФБУ.
 
193. Права власності на активи ФБУ у формі цінних паперів, та на цінні папери самого зберігача ФБУ повинні обліковуватися зберігачем ФБУ на окремих рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку зберігача ФБУ.
 
   Права власності на активи ФБУ у формі цінних паперів та на цінні папери зберігача ФБУ обліковувуються зберігачем ФБУ на окремих рахунках у цінних паперах у системі депозитарного обліку зберігача ФБУ.
 
194. Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо.
 
   Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій чи дозволів.
 
195. Всі облікові операції щодо активів ФБУ у формі цінних паперів в Національній депозитарній системі виконуються протягом одного робочого дня з моменту прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.
 
   Усі облікові операції щодо активів ФБУ у формі цінних паперів у Національній депозитарній системі виконуються протягом одного робочого дня з дня прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.
 
196. Стаття 7. Винагорода за управління активами ФБУ
 
-164- Національний банк України
Статтю 7 виключити.
 
Відхилено Не можна лишати банк економічного сенсу для управлінням ФБУ  Стаття 11. Винагорода за управління активами ФБУ
 
197. 1. Винагорода за управління активами ФБУ утримується за:
 
   1. Винагорода за управління активами ФБУ утримується за:
 
198. 1) проведення довірчих операцій, розраховується як відсоток від доходу за активами ФБУ та не може перевищувати семи відсотків такого доходу або як відсоток від вартості чистих активів ФБУ в управлінні та не може перевищувати двох відсотки від середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується банком - управителем ФБУ з коштів ФБУ самостійно;
 
   1) проведення довірчих операцій, розраховується як частка доходу за активами ФБУ та не може перевищувати семи відсотків такого доходу або як частка вартості чистих активів ФБУ в управлінні та не може перевищувати двох відсотків середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується банком - управителем ФБУ з коштів ФБУ самостійно;
 
199. 2) переведення коштів вигодонабувача ФБУ до іншого ФБУ, в тому числі за переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунок, відкритий на ім’я вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, утримується банком - управителем ФБУ самостійно та не може перевищувати трьох відсотків;
 
   2) переведення коштів вигодонабувача ФБУ до іншого ФБУ, у тому числі за переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунок, відкритий на ім’я вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ, - розраховується як частка від суми коштів, що підлягають переведенню. Ця винагорода утримується банком - управителем з коштів ФБУ самостійно та не може перевищувати трьох відсотків;
 
200. 3) виплату коштів у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню вигодонабувачу ФБУ до оподаткування цих коштів, не може складати менш ніж десяти відсотків та не може перевищувати п’ятнадцяти відсотків. Ця винагорода утримується банком - управителем ФБУ самостійно;
 
-165- Пінчук А.П.
У пункті 3 частини першої статті 7 слово «поверненню» замінити словом «виплаті».
 
Враховано   3) виплату коштів у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління – розраховується як частка від суми коштів, що підлягають виплаті вигодонабувачу ФБУ до оподаткування зазначених коштів, та не може становити менше 10 відсотків і більше 15 відсотків. Ця винагорода утримується банком - управителем ФБУ з коштів ФБУ самостійно;
 
201. 4) видачу вигодонабувачу ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ. Розмір такої винагороди є фіксованою сумою, не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься вигодонабувачем ФБУ на користь банку - управителя ФБУ.
 
   4) видачу вигодонабувачу ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, - встановлюється як фіксована сума та не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця винагорода додатково вноситься вигодонабувачем ФБУ на користь банку - управителя ФБУ.
 
202. 2. Розмір винагороди банку - управителя ФБУ визначається його внутрішніми положеннями. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені цим Законом.
 
-166- Пінчук А.П.
Перше речення частини другої статті 7 викласти у такій редакції: «Розмір винагороди банку - управителя ФБУ визначається банком відповідно до правил ФБУ та договору довірчого управління».
 
Враховано   2. Розмір винагороди банку - управителя ФБУ визначається банком відповідно до Правил ФБУ та договору довірчого управління. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені цим Законом.
 
    -167- Кармазін Ю.А.
У статті 7 у частині другій у першому реченні слова: «його внутрішніми положеннями» замінити на слова: «договором довірчого управління».
 
Враховано редакційно    
203. Стаття 8. Порядок укладання договору довірчого управління ФБУ
 
   Стаття 12. Порядок укладення договору довірчого управління ФБУ
 
204. 1. Умови участі в пенсійному, житловому або дитячому ФБУ та умови довірчого управління коштами, що вносяться до таких ФБУ визначаються Правилами відповідного ФБУ та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ.
 
-168- Пінчук А.П.
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"1. Умови участі в пенсійному, житловому, дитячому або інвестиційному ФБУ та умови довірчого управління коштами таких ФБУ визначаються Правилами відповідного ФБУ та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ."
 
Враховано   1. Умови участі в пенсійному, житловому, дитячому або інвестиційному ФБУ та умови довірчого управління коштами таких ФБУ визначаються Правилами відповідного ФБУ та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ.
 
    -169- Клименко О.І.
У частині першій статті 8 слова "пенсійному" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення   
205. 2. Договір укладається шляхом надання банком - управителем ФБУ публічної пропозиції укласти договір (оферти) і прийняття фізичною або юридичною особою такої пропозиції (акцепту).
 
   2. Договір довірчого управління укладається шляхом надання банком - управителем ФБУ публічної пропозиції щодо укладення договору (оферти) і прийняття фізичною або юридичною особою такої пропозиції (акцепту).
 
206. Публічною пропозицією до укладання договору довірчого управління ФБУ згідно цього Закону є розроблені та оприлюднені банком - управителем ФБУ Правила відповідного ФБУ.
 
   Публічною пропозицією щодо укладання договору довірчого управління ФБУ згідно з цим Законом є розроблені та оприлюднені банком - управителем ФБУ Правила відповідного ФБУ.
 
207. Прийняття фізичною або юридичною особою пропозиції здійснюється шляхом подачі такою особою до банку - управителя ФБУ заяви про участь у ФБУ.
 
   Прийняття фізичною або юридичною особою пропозиції здійснюється шляхом подачі такою особою до банку - управителя ФБУ заяви про участь у ФБУ.
 
208. В заяві має бути зазначено про згоду особи, що виявила бажання взяти участь у відповідному ФБУ як установник управління ФБУ, з умовами довірчого управління коштами ФБУ, визначеними в Правилах відповідного ФБУ.
 
   У заяві про участь у ФБУ зазначається, що особа, яка виявила бажання взяти участь у відповідному ФБУ як установник управління ФБУ, згодна з умовами довірчого управління коштами ФБУ, визначеними Правилами відповідного ФБУ.
 
209. З моменту подання до банку - управителя ФБУ заяви про участь у ФБУ особою, яка виявила бажання взяти участь у відповідному ФБУ та підписання договору довірчого управління, умови договору довірчого управління вважаються погодженими, а з моменту передачі коштів до ФБУ, договір довірчого управління між банком - управителем ФБУ та установником управління ФБУ вважається укладеним на умовах, визначених у відповідних Правилах ФБУ.
 
-170- Кармазін Ю.А.
У статті 8 у частині другій у абзаці п’ятому після слів: «Правилах ФБУ» доповнити словами: «та цим договором».
 
Враховано   З моменту подання до банку - управителя ФБУ особою, яка виявила бажання взяти участь у відповідному ФБУ, заяви про участь у ФБУ та підписання договору довірчого управління умови договору довірчого управління вважаються погодженими, а з моменту передачі коштів до ФБУ договір довірчого управління між банком - управителем ФБУ та установником управління ФБУ вважається укладеним на умовах, визначених Правилах відповідного ФБУ та цим договором.
 
210. 3. На підтвердження участі установника управління ФБУ у відповідному ФБУ, банк - управитель ФБУ може видавати установнику управління ФБУ Свідоцтво про участь у ФБУ, яке має містити інформацію про установника управління ФБУ та про вигодонабувача ФБУ.
 
-171- Пінчук А.П.
У частині третій статті 8 слова «може видавати» замінити словом «видає» та доповнити другим абзацом такого змісту:
«Типова форма Свідоцтва про участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком – управителем ФБУ самостійно».
 
Враховано   3. На підтвердження участі установника управління ФБУ у відповідному ФБУ банк - управитель ФБУ видає установнику управління ФБУ свідоцтво про участь у ФБУ, яке містить інформацію про установника управління ФБУ та про вигодонабувача ФБУ.
Типова форма свідоцтва про участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком – управителем ФБУ самостійно.
 
    -172- Кармазін Ю.А.
У частині третій у абзаці першому:
- слова: «може видавати» замінити на слово: «видає» і далі – за текстом;
- доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Типова форма Свідоцтва про участь у ФБУ розробляється банком – управителем ФБУ самостійно та затверджується Національним банком України».
 
Враховано редакційно    
211. В разі, якщо установник управління ФБУ не є вигодонабувачем ФБУ, банк - управитель ФБУ може виготовляти другий примірник Свідоцтва про участь у ФБУ та надавати його вигодонабувачу ФБУ при зверненні такого вигодонабувача до банку - управителя ФБУ.
 
   Якщо установник управління ФБУ не є вигодонабувачем ФБУ, банк - управитель ФБУ може виготовляти другий примірник Свідоцтва про участь у ФБУ та надавати його вигодонабувачу ФБУ у разі звернення такого вигодонабувача до банку - управителя ФБУ.
 
212. Свідоцтво про корпоративну участь у ФБУ може виготовлятися банком - управителем ФБУ та надаватися установнику управління корпоративного рахунку ФБУ.
 
   Свідоцтво про корпоративну участь у ФБУ може виготовлятися банком - управителем ФБУ та надаватися установнику управління корпоративного рахунку ФБУ.
 
213. 4. Фізична чи юридична особа може приймати участь в якості установника управління декількох ФБУ.
 
   4. Фізична або юридична особа може брати участь у ФБУ в якості установника управління декількох ФБУ.
 
214. Установник управління ФБУ - фізична особа може бути одночасно вигодонабувачем ФБУ.
 
   Установник управління ФБУ - фізична особа може бути одночасно вигодонабувачем ФБУ.
 
215. Стаття 9. Умови здійснення пенсійних та цільових виплат вигодонабувачам фондів банківського управління (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ)
 
-173- Пінчук А.П.
У назві статті 9 слова «та цільових» замінити словами «цільових та інвестиційних».
 
Враховано   Стаття 13. Умови здійснення пенсійних, цільових та інвестиційних виплат вигодонабувачам фондів банківського управління (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ)
 
    -174- Клименко О.І.
У статті 9 у назві статті слова "пенсійних та " виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення   
216. 1. Вигодонабувачі ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків ФБУ) мають право на пенсійні або цільові виплати при виконанні умов, визначених цим Законом та Правилами ФБУ.
 
-175- Пінчук А.П.
У частині першій статті 9 після слів «рахунків ФБУ» доповнити словами «крім інвестиційних ФБУ», а слова «або цільові» замінити словами «цільові або інвестиційні».
 
Враховано   1. Вигодонабувачі ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків ФБУ, крім інвестиційних ФБУ) мають право на пенсійні, цільові або інвестиційні виплати при виконанні умов, визначених цим Законом, Правилами ФБУ та договорами довірчого управління.
 
    -176- Кармазін Ю.А.
У статті 9 частину першу після слів: «Правилами ФБУ» доповнити словами: «та договором довірчого управління».
 
Враховано    
    -177- Клименко О.І.
У статті 9 у частині першій слова "пенсійні або" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення   
217. 2. При досягненні вигодонабувачами пенсійного ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) віку ( 60 років для чоловіків та 55 років для жінок та/або при встановленні вигодонабувачу пенсійного ФБУ (вигодонабувачу корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) першої групи інвалідності, вони мають право на пенсійні виплати.
 
-178- Пінчук А.П.
Абзац перший частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
«Після досягнення вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та/або після визнання в установленому законодавством порядку вигодонабувача пенсійного ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) інвалідом першої групи інвалідності, він має право на пенсійні виплати».
 
Враховано   2. Після досягнення вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та/або після визнання в установленому законодавством порядку вигодонабувача пенсійного ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) інвалідом І групи інвалідності він має право на пенсійні виплати.
 
    -179- Аржевітін С.М.
В пункті 2 статті 9 після слова «…першої…» включити слова «…або другої…», а слово «…вони…» замінити словом «він».
 
Враховано частково    
    -180- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 9 у абзаці першому після слова: «першої» доповнити словами: «чи другої» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
218. Пенсійні виплати виплачуються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів пенсійного ФБУ (корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) на підставі договорів про пенсійні виплати.
 
-181- Клименко О.І.
У статті 9 частину другу виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення  Пенсійні виплати здійснюються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів пенсійного ФБУ (корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) на підставі договорів про пенсійні виплати.
 
219. Пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними.
 
   Пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними.
 
220. 3. Умови цільових виплат з житлового ФБУ визначаються Правилами житлового ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ. Банк - управитель ФБУ може встановлювати обмеження щодо мінімального строку накопичення коштів на рахунках учасників житлового ФБУ. В такому випадку, банк - управитель ФБУ здійснює цільові виплати з житлового ФБУ в строки, вказані в договорі довірчого управління, укладеного з учасником житлового ФБУ. До настання цього строку, банк - управитель ФБУ цільових виплат з житлового ФБУ такому вигодонабувачу (такому вигодонабувачу корпоративного рахунку ФБУ) не здійснює.
 
-182- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 9 абзац перший викласти у наступній редакції:
«Умови цільових виплат з житлового ФБУ визначаються Правилами ФБУ та договором довірчого управління. Банк – управитель ФБУ за згодою учасника ФБУ може встановлювати обмеження щодо мінімального строку накопичення коштів на рахунках учасників житлового ФБУ. В такому випадку, банк – управитель ФБУ здійснює цільові виплати з житлового ФБУ у строки, вказані в договорі довірчого управління, укладеного з учасником житлового ФБУ. До настання цього строку, банк – управитель ФБУ цільових виплат з житлового ФБУ такому вигодонабувачу (такому вигодонабувачу корпоративного рахунку ФБУ) не здійснює.».
 
Враховано частково   3. Умови цільових виплат з житлового ФБУ визначаються Правилами житлового ФБУ та договором довірчого управління. Банк – управитель ФБУ може встановлювати обмеження щодо мінімального строку накопичення коштів на рахунках учасників житлового ФБУ. В такому разі банк – управитель ФБУ здійснює цільові виплати з житлового ФБУ у строки, визначені договором довірчого управління, укладеним з учасником житлового ФБУ. До настання зазначеного строку банк – управитель ФБУ не здійснює цільових виплат з житлового ФБУ такому вигодонабувачу (вигодонабувачу корпоративного рахунку житлового ФБУ).
 
221. Цільові виплати з житлового ФБУ здійснюються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів житлового ФБУ (корпоративних рахунків житлового ФБУ) на підставі договорів про цільові виплати з житлового ФБУ.
 
   Цільові виплати з житлового ФБУ здійснюються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів житлового ФБУ (корпоративних рахунків житлового ФБУ) на підставі договорів про цільові виплати з житлового ФБУ.
 
222. Цільові виплати з житлового ФБУ можуть бути одноразові або періодичні та здійснюються шляхом безготівкового перерахування банком - управителем ФБУ коштів з рахунку відповідного вигодонабувача житлового ФБУ (корпоративного рахунку ФБУ) в рахунок оплати його участі у житлових програмах банку.
 
   Цільові виплати з житлового ФБУ можуть бути одноразовими або періодичними та здійснюються шляхом безготівкового перерахування банком - управителем ФБУ коштів з рахунку відповідного вигодонабувача житлового ФБУ (корпоративного рахунку житлового ФБУ) в рахунок оплати його участі в житлових програмах банку.
 
223. Вигодонабувач житлового ФБУ про свій намір отримати цільову виплату зобов’язаний попередити банк - управитель ФБУ не менш, ніж за 30 робочих днів до настання дати виплати, вказаної в договорі довірчого управління, укладеного з учасником житлового ФБУ та надати банку - управителю ФБУ документи, що підтверджують майбутнє цільове використання коштів на інвестування будівництва житла. В разі, якщо вигодонабувач житлового ФБУ, не має наміру отримати цільову виплату у строк, вказаний в договорі довірчого управління (тобто, до банку-управителя ФБУ не надходила заява вигодонабувача ФБУ про намір отримати цільову виплату), банк - управитель ФБУ має право перенести дату здійснення цільової виплати на три місяці. Кількість таких перенесень дати (пролонгацій строку здійснення цільових виплат з житлового ФБУ) не обмежується.
 
-183- Кармазін Ю.А.
У статті 9 у частині третій у абзаці четвертому у реченні другому слова: «на три місяці» замінити на слово: «місяць»
 
Враховано   Вигодонабувач житлового ФБУ про свій намір отримати цільову виплату з житлового ФБУ зобов’язаний попередити банк - управитель ФБУ не менше, ніж за 30 робочих днів до настання дати виплати, вказаної в договорі довірчого управління, укладеному з учасником житлового ФБУ, та надати банку – управителю ФБУ документи, що підтверджують майбутнє цільове використання коштів на інвестування будівництва житла. Якщо вигодонабувач житлового ФБУ не має наміру отримати цільову виплату у строк, визначений договором довірчого управління (до банку-управителя ФБУ не надходила заява вигодонабувача ФБУ про намір отримати цільову виплату), банк - управитель ФБУ має право перенести дату здійснення цільової виплати на 50 робочих днів. Кількість таких перенесень (пролонгацій строку здійснення цільових виплат з житлового ФБУ) не обмежується.
 
224. Вигодонабувач житлового ФБУ (вигодонабувач корпоративного рахунку житлового ФБУ) набуває права на цільові виплати з житлового ФБУ після виконання всіх умов, передбачених Правилами житлового ФБУ.
 
   Вигодонабувач житлового ФБУ (вигодонабувач корпоративного рахунку житлового ФБУ) набуває права на цільові виплати з житлового ФБУ після виконання всіх умов, передбачених Правилами житлового ФБУ.
 
225. 4. При досягненні вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) 14 років такі вигодонабувачі дитячого ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків дитячого ФБУ) мають право на цільові виплати, які банк - управитель ФБУ спрямовує на оплату навчання.
 
-184- Кармазін Ю.А.
У статті 9 у частині четвертій у абзацах першому та другому після слів: «на оплату навчання» доповнити словами: «та потреб, пов’язаних із навчанням».
 
Відхилено Занадто широке трактування "потреби, пов’язані з навчанням"  4. При досягненні вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) 14 років такі вигодонабувачі мають право на цільові виплати з дитячого ФБУ, які банк - управитель ФБУ спрямовує на оплату навчання.
 
226. При досягненні вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) повноліття такі вигодонабувачі дитячого ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків дитячого ФБУ) мають право на цільові виплати, які банк - управитель ФБУ спрямовує на оплату навчання та/або для участі таких вигодонабувачів у житлових програмах банку - управителя ФБУ. Цільові виплати вигодонабувачу дитячого ФБУ (вигодонабувачам корпоративних рахунків дитячого ФБУ) сплачуються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів дитячого ФБУ (корпоративних рахунків дитячого ФБУ) на підставі договорів про цільові виплати з дитячого ФБУ.
 
   При досягненні вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) 18 років такі вигодонабувачі мають право на цільові виплати, які банк - управитель ФБУ спрямовує на оплату навчання та/або для участі таких вигодонабувачів у житлових програмах банку - управителя ФБУ. Цільові виплати вигодонабувачу дитячого ФБУ (вигодонабувачам корпоративних рахунків дитячого ФБУ) здійснюються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів дитячого ФБУ (корпоративних рахунків дитячого ФБУ) на підставі договорів про цільові виплати з дитячого ФБУ.
 
227. Цільові виплати з дитячого ФБУ можуть бути одноразовими або періодичними та здійснюються шляхом безготівкового перерахування банком - управителем ФБУ коштів з рахунку відповідного вигодонабувача дитячого ФБУ (корпоративного рахунку дитячого ФБУ) на оплату навчання та/або для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ.
 
-185- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 9 новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Умови інвестиційних виплат визначаються Правилами інвестиційного ФБУ та договором довірчого управління. Банк – управитель інвестиційного ФБУ може встановлювати обмеження щодо мінімального строку накопичення коштів на рахунках учасників інвестиційного ФБУ. В такому випадку банк – управитель інвестиційного ФБУ здійснює інвестиційні виплати у строки, вказані в договорі довірчого управління, укладеного з учасником інвестиційного ФБУ.
Інвестиційні виплати з інвестиційного ФБУ здійснюються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів інвестиційного ФБУ.
Інвестиційні виплати з інвестиційного ФБУ можуть бути одноразові або періодичні.
 
Враховано   Цільові виплати з дитячого ФБУ можуть бути одноразовими або періодичними та здійснюються шляхом безготівкового перерахування банком - управителем ФБУ коштів з рахунку відповідного вигодонабувача дитячого ФБУ (корпоративного рахунку дитячого ФБУ) на оплату навчання та/або для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ.
5. Умови інвестиційних виплат визначаються Правилами інвестиційного ФБУ та договором довірчого управління. Банк – управитель інвестиційного ФБУ може встановлювати обмеження щодо мінімального строку накопичення коштів на рахунках учасників інвестиційного ФБУ. У такому разі банк – управитель інвестиційного ФБУ здійснює інвестиційні виплати у строки, визначені договоріомдовірчого управління, укладеним з учасником інвестиційного ФБУ.
Інвестиційні виплати з інвестиційного ФБУ здійснюються банком – управителем інвестиційного ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів інвестиційного ФБУ.
Інвестиційні виплати з інвестиційного ФБУ можуть бути одноразовими або періодичними.
 
228. 5. У разі смерті вигодонабувача ФБУ, кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються в порядку, визначеному законодавством України.
 
   6. У разі смерті вигодонабувача ФБУ, кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються в порядку, визначеному законодавством.
 
229. У разі смерті вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ, належні йому пенсійні або цільові виплати, які були неотриманні ним з будь-яких причин, успадковуються в порядку, визначеному законодавством України, залишок належних йому коштів, що знаходяться на корпоративному рахунку ФБУ, розподіляються між іншими вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ в порядку визначеному Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
-186- Пінчук А.П.
Викласти абзац у такій редакції:
У разі смерті вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ, кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються в порядку, визначеному законодавством України, а кошти, що знаходяться на корпоративному рахунку ФБУ, розподіляються між іншими вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ в порядку визначеному Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
Враховано   У разі смерті вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються в порядку, визначеному законодавством, а кошти, що знаходяться на корпоративному рахунку ФБУ, розподіляються між іншими вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ в порядку, визначеному Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
    -187- Аржевітін С.М.
В абзаці 2 пункту 5 статті 9 слова «залишок належних йому коштів, що знаходяться на корпоративному рахунку ФБУ, розподіляються між іншими вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ в порядку визначеному Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку – управителя ФБУ» виключити.
 
Враховано частково Корпоративний рахунок не належить вигодонабувачеві   
    -188- Кармазін Ю.А.
У статті 9 у частині п’ятій в абзаці другому виключити слова: «залишок належних йому коштів, що знаходяться на корпоративному рахунку ФБУ, розподіляються між іншими вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ в порядку визначеному Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку – управителя ФБУ.».
 
Враховано частково Корпоративний рахунок не належить вигодонабувачеві   
230. Договори про цільові виплати з житлового ФБУ, цільові виплати з дитячого ФБУ та пенсійні виплати, що виплачуються вигодонабувачу ФБУ, у тому числі вигодонабувачу корпоративного рахунку ФБУ припиняють свою дію у разі смерті вигодонабувача ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ) та/або ліквідації, банкрутства установника корпоративного рахунку ФБУ, або закінчення терміну цільових та/або пенсійних виплат.
 
-189- Клименко О.І.
У статті 9 у частині п’ятій в абзаці другому слова "пенсійні або" виключити, в абзаці третьому слова "та пенсійні виплати", "та/або пенсійних" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст. 2  Договори про цільові виплати з житлового ФБУ, цільові виплати з дитячого ФБУ та пенсійні виплати, що виплачуються вигодонабувачу ФБУ, у тому числі вигодонабувачу корпоративного рахунку ФБУ припиняють свою дію у разі смерті вигодонабувача ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ) та/або ліквідації, банкрутства установника корпоративного рахунку ФБУ, або закінчення терміну цільових та/або пенсійних виплат.
 
231. У разі визнання установника корпоративного рахунку ФБУ банкрутом, кошти, внесені таким установником, не включаються до ліквідаційної маси цього установника, а переводяться на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Порядок переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
   У разі визнання установника корпоративного рахунку ФБУ банкрутом, кошти, внесені таким установником до ФБУ, не включаються до ліквідаційної маси цього установника, а переводяться на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Порядок переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
232. З моменту порушення провадження у справі про банкрутство установника корпоративного рахунку ФБУ, такий установник втрачає право перерозподілу коштів серед вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ.
 
   З моменту порушення провадження у справі про банкрутство установника корпоративного рахунку ФБУ, такий установник втрачає право перерозподілу коштів серед вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ.
 
233. Про порушення провадження у справі про банкрутство відповідного установника корпоративного рахунку ФБУ, такий установник зобов`язаний повідомити банк - управитель ФБУ протягом одного робочого дня з моменту отримання ним повідомлення про порушення у справі про банкрутство такого установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
   Про порушення провадження у справі про банкрутство відповідного установника корпоративного рахунку ФБУ, такий установник зобов`язаний повідомити банк - управитель ФБУ протягом одного робочого дня з дня отримання ним повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство такого установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
234. 6. Дострокове розірвання договору довірчого управління та/або пенсійного вкладу та/або договору житлового ощадного вкладу, а також дострокове вилучення коштів учасниками фондів банківського управління з таких фондів, вкладниками за пенсійними та/або за житловими ощадними вкладами з таких вкладів здійснюється у відповідності до цього Закону.
 
-190- Клименко О.І.
У статті 9 у частині шостій слова "та/або пенсійного вкладу" та слова "за пенсійними та/або" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст. 2  7. Дострокове розірвання договору довірчого управління та/або пенсійного вкладу та/або договору житлового ощадного вкладу, а також дострокове вилучення коштів учасниками ФБУ з таких фондів, вкладниками за пенсійними та/або за житловими ощадними вкладами з таких вкладів здійснюється у відповідності до цього Закону.
 
235. 7. Пенсійні або цільові виплати, які виплачуються банком - управителем ФБУ вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ), оподатковуються згідно вимог законодавства.
 
-191- Пінчук А.П.
У частині восьмій статті 9 слова «або цільові» замінити словами «цільові або інвестиційні», а після слів «рахунку ФБУ» доповнити словами «крім інвестиційного ФБУ».
 
Враховано   8. Пенсійні, цільові або інвестиційні виплати, які виплачуються банком - управителем ФБУ вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ, крім інвестиційного ФБУ), оподатковуються відповідно до вимог законодавства.
 
    -192- Клименко О.І.
У статті 9 у частині сьомій слова "Пенсійні або" виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст. 2   
236. Стаття 10. Особливості дострокового розірвання договору довірчого управління
 
   Стаття 14. Особливості дострокового розірвання договору довірчого управління
 
237. 1. Дострокове розірвання договору довірчого управління можливе лише у разі надання до банку - управителя ФБУ належним чином оформленого медичного підтвердження критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт, інфаркт, встановлення І або ІІ групи інвалідності) вигодонабувача ФБУ, або виїзду вигодонабувача ФБУ на постійне проживання за межі України, або прийняття відповідного рішення установником корпоративного рахунку ФБУ в порядку, передбаченому частиною п`ятою цієї статті. В будь-яких інших випадках, банк-управитель ФБУ не розглядає звернення про дострокове розірвання договорів довірчого управління.
 
-193- Пінчук А.П.
Абзац перший частини першої статті 10 замінити двома абзацами такого змісту:
«1. Дострокове розірвання договору довірчого управління (окрім договору довірчого управління, укладеного з учасником інвестиційного ФБУ) можливе у разі надання до банку - управителя ФБУ належним чином оформленого медичного підтвердження критичного стану здоров’я вигодонабувача ФБУ (онкозахворювання, інсульт, інфаркт), або надання підтвердження визнання вигодонабувача ФБУ, в установленому законодавством порядку, інвалідом І чи ІІ групи інвалідності, або надання оформлених відповідно до законодавства документів, які підтверджують виїзд вигодонабувача ФБУ на постійне проживання за межі України, або в порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, у разі прийняття установником корпоративного рахунку ФБУ рішення про дострокове розірвання договору довірчого управління.
Дострокове розірвання договору довірчого управління, укладеного з учасником інвестиційного ФБУ можливе у випадках, передбачених таким договором, на підставі заяви про дострокове розірвання такого договору».
 
Враховано   1. Дострокове розірвання договору довірчого управління (крім договору довірчого управління, укладеного з учасником інвестиційного ФБУ) можливе у разі надання банку - управителю ФБУ належним чином оформленого медичного підтвердження критичного стану здоров’я вигодонабувача ФБУ (онкозахворювання, інсульт, інфаркт), або надання підтвердження визнання вигодонабувача ФБУ, в установленому законодавством порядку, інвалідом І чи ІІ групи інвалідності, або надання оформлених відповідно до законодавства документів, які підтверджують виїзд вигодонабувача ФБУ на постійне проживання за межі України, або в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, у разі прийняття установником корпоративного рахунку ФБУ рішення про дострокове розірвання договору довірчого управління.
Дострокове розірвання договору довірчого управління, укладеного з учасником інвестиційного ФБУ можливе у випадках, передбачених таким договором, на підставі заяви про дострокове розірвання такого договору.
 
    -194- Кармазін Ю.А.
У статті 10 у частині першій:
- у першому реченні виключити слово: «лише» і далі – за текстом;
- виключити друге речення, а саме:
«В будь-яких інших випадках, банк-управитель ФБУ не розглядає звернення про дострокове розірвання договорів довірчого управління.».
 
Враховано в редакції, запропонованій Комітетом   
    -195- Аржевітін С.М.
В пункт 1 статті 10 законопроекту після першого речення включити речення такого змісту : «Спадкоємці вигодонабувача ФБУ також мають право на дострокове розірвання договору довірчого управління.».
 
Відхилено разі смерті вигодонабувача договір припиняє дію, а до спадкоємців переходять кошти як спадщина відповідно до Цивільного кодексу   
    -196- Національний банк України
З метою узгодження положень законопроекту із цивільним законодавством, пропонуємо частини 1 та 2 статті 10 законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
238. 2. Дострокове розірвання договору довірчого управління є порушенням умов Правил ФБУ.
 
-197- Кармазін Ю.А.
Виключити частину другу, а саме:
«2. Дострокове розірвання договору довірчого управління є порушенням умов Правил ФБУ.».
У зв’язку з цим частини третю – восьму вважати частинами другою – сьомою;
 
Враховано      
239. 3. Вилучення коштів із дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення вигодонабувачем дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
 
-198- Пінчук А.П.
У частині третій статті 10 слова «дитячого» виключити.
 
Враховано   2. Вилучення коштів з ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення вигодонабувачем дитячого ФБУ 18 років можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
 
240. 4. У разі звернення вигодонабувача ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунку такого вигодонабувача ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління банк утримує з коштів, що знаходяться на рахунку такого вигодонабувача, суму несплаченого податку на доходи фізичних осіб згідно з законодавством та перераховує його до бюджету.
 
-199- Пінчук А.П.
У частині четвертій статті 10 після слова «банк» доповнити словами «управитель – ФБУ».
 
Враховано   3. У разі звернення вигодонабувача ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунку такого вигодонабувача ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління банк – управитель ФБУ утримує з коштів, що знаходяться на рахунку такого вигодонабувача, суму несплаченого податку на доходи фізичних осіб згідно із законодавством та перераховує її до бюджету.
 
241. 5. У разі прийняття установником корпоративного рахунку ФБУ рішення про дострокове розірвання договору довірчого управління, вигодонабувачі такого корпоративного рахунку ФБУ мають звернутись до банку - управителя ФБУ та укласти з банком - управителем ФБУ договори довірчого управління. Після цього, банк, на письмову заяву установника корпоративного рахунку ФБУ переводить належні таким вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ суми коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки учасників ФБУ, відкриті на ім`я таких вигодонабувачів ФБУ. Таке переведення коштів банк здійснює протягом 30 робочих днів.
 
   4. У разі прийняття установником корпоративного рахунку ФБУ рішення про дострокове розірвання договору довірчого управління вигодонабувачі такого корпоративного рахунку ФБУ мають звернутись до банку - управителя ФБУ та укласти з банком - управителем ФБУ договори довірчого управління. Після цього банк на письмову заяву установника корпоративного рахунку ФБУ переводить належні вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ суми коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки учасників ФБУ, відкриті на ім`я таких вигодонабувачів ФБУ. Таке переведення коштів банк здійснює протягом 30 робочих днів.
 
242. 6. З метою захисту коштів інших учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків, банк-управитель ФБУ самостійно визначає строки, протягом яких він задовольняє заяви вигодонабувачів ФБУ про дострокове розірвання договорів довірчого управління та виплату коштів за такими договорами. Банк-управитель ФБУ, при розгляді заяв про дострокове розірвання договорів довірчого управління, зобов’язаний зважити ризики зниження вартості чистих активів ФБУ та не припустити падіння вартості паю.
 
-200- Кармазін Ю.А.
У частині шостій у абзаці першому речення перше викласти у наступній редакції:
«Банк-управитель ФБУ протягом 14 календарних днів повинен розглянути заяви вигодонабувачів ФБУ про дострокове розірвання договорів довірчого управління та, у разі її задоволення, здійснити виплату коштів за такими договорами протягом 3 днів з дня прийняття такого рішення.»
 
Відхилено Неможливо у такий короткий строк вивести активи у гроші без розбалансування інвестиційного портфелю  5. З метою захисту коштів інших учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків, банк-управитель ФБУ самостійно визначає строки, протягом яких він задовольняє заяви вигодонабувачів ФБУ про дострокове розірвання договорів довірчого управління та виплату коштів за такими договорами. Банк-управитель ФБУ, при розгляді заяв про дострокове розірвання договорів довірчого управління, зобов’язаний зважити ризики зниження вартості чистих активів ФБУ та не допустити зменшення вартості паю.
 
243. При достроковому розірванні договору довірчого управління, обов`язок банку-управителя ФБУ щодо забезпечення вигодонабувачу ФБУ мінімального середньорічного росту вартості паю, а також нарахування та розподіл доходу такому вигодонабувачу ФБУ припиняються з дати укладання з таким вигодонабувачем ФБУ відповідної угоди про розірвання договору довірчого управління.
 
   При достроковому розірванні договору довірчого управління, обов`язок банку-управителя ФБУ щодо забезпечення вигодонабувачу ФБУ мінімального середньорічного підвищення вартості паю, а також нарахування та розподіл доходу такому вигодонабувачу ФБУ припиняються з дати укладання з таким вигодонабувачем ФБУ відповідної угоди про розірвання договору довірчого управління.
 
244. 7. При достроковому розірванні договору довірчого управління, банк - управитель ФБУ самостійно утримує з рахунку учасника ФБУ винагороду за виплату коштів у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління в розмірі, визначеному в договорі довірчого управління.
 
-201- Пінчук А.П.
Доповнити абзац словами «та в правилах ФБУ»
 
Враховано   6. При достроковому розірванні договору довірчого управління банк - управитель ФБУ самостійно утримує з рахунку учасника ФБУ винагороду за виплату коштів у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління в розмірі, визначеному договором довірчого управління та Правилами ФБУ.
 
245. 8. При достроковому розірванні договору довірчого управління, кошти, наявні на рахунку учасника ФБУ, оподатковуються згідно вимог законодавства.
 
   7. При достроковому розірванні договору довірчого управління кошти, наявні на рахунку учасника ФБУ, оподатковуються відповідно до законодавства.
 
246. РОЗДІЛ ІІІ ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-202- Пінчук А.П.
Привести структуру Розділу ІІІ «Перехідні та прикінцеві положення», який складається із статті 11 «Перехідні положення» та статті 12 «Прикінцеві положення», у відповідність до правила законодавчої техніки, згідно з якими він має складатися з пунктів.
 
Враховано   РОЗДІЛ ІІІ ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
247. Стаття 11. Перехідні положення
 
      
248. 1. Банкам - управителям ФБУ, що здійснюють довірче управління активами ФБУ, протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
-203- Аржевітін С.М.
В абзаці першому пункту 1 статті 11 законопроекту замість слів «…одного місяця…» включити слова «…шести місяців…».
 
Відхилено шість місяців на підготовку занадто великий строк, що може призвести до порушення прав громадян  7. Банкам - управителям ФБУ, що здійснюють довірче управління активами ФБУ, протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
 
249. привести діючі Правила ФБУ та свої внутрішні документи, що регулюють діяльність фондів банківського управління у відповідність із цим Законом;
 
-204- Клименко О.І.
У статті 11 у частині першій:
абзац другий доповнити словами:
"крім положень, які поширюються на діяльність пенсійних ФБУ.";
абзац третій виключити
у абзаці четвертому слова "та пенсійних ФБУ пайового типу" виключити;
у абзаці п’ятому слова "та договорів про додаткові пенсійні виплати", та слова "пенсійних та" виключити;
у абзаці шостому слова "пенсійних вкладів", " та учасників пенсійного ФБУ" та "на перехід до пенсійного фонду банківського управління" виключити;
абзац сьомий виключити.
 
Враховано по суті Дія цього Закону чітко не пошірюється на систему пенсійного забезпечення згідно із ст.2  привести діючі Правила ФБУ та свої внутрішні документи, що регулюють діяльність ФБУ у відповідність із цим Законом;
 
250. переоформити договори пенсійних вкладів, договори житлових ощадних вкладів, договори довірчого управління пенсійних ФБУ з фіксованою винагородою, які були укладені до набрання чинності цим Законом, у договори довірчого управління пенсійних ФБУ відповідно до цього Закону;
 
-205- Пінчук А.П.
Викласти абзац третій статті 11 у такій редакції:
«переоформити договори житлових ощадних вкладів, укладені до набрання чинності цим Законом відповідно до Указу Президента України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд», договори пенсійних вкладів та договори довірчого управління пенсійних ФБУ з фіксованою винагородою, які були укладені до набрання чинності цим Законом відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд», у договори довірчого управління пенсійних ФБУ відповідно до цього Закону».
 
Враховано   переоформити договори житлових ощадних вкладів, укладені до набрання чинності цим Законом відповідно до Указу Президента України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд», договори пенсійних вкладів та договори довірчого управління пенсійних ФБУ з фіксованою винагородою, які були укладені до набрання чинності цим Законом відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд», у договори довірчого управління пенсійних ФБУ відповідно до цього Закону;
 
251. привести у відповідність з цим Законом умови договорів довірчого управління, укладені до набрання чинності цим Законом з учасниками дитячих ФБУ та пенсійних ФБУ пайового типу;
 
   привести у відповідність з цим Законом умови договорів довірчого управління, укладені до набрання чинності цим Законом з учасниками дитячих ФБУ та пенсійних ФБУ пайового типу;
 
252. привести у відповідність з цим Законом умови договорів про цільові виплати та договорів про додаткові пенсійні виплати, укладених з учасниками фондів банківського управління до набрання чинності цим Законом. При цьому, період та строк пенсійних та цільових виплат залишаються без змін;
 
   привести у відповідність з цим Законом умови договорів про цільові виплати та договорів про додаткові пенсійні виплати, укладених з учасниками фондів банківського управління до набрання чинності цим Законом. При цьому, період та строк пенсійних та цільових виплат залишаються без змін;
 
253. повідомити вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління про приведення умов участі вказаних суб’єктів та укладених ними договорів у відповідність до вимог цього Закону, шляхом направлення пропозиції із зазначенням змісту умов, які підлягають зміні за реквізитами, вказаними в таких договорах. Якщо протягом 15 робочих днів з дня направлення пропозиції, банк не отримав письмових заперечень: згода вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників пенсійного ФБУ за договорами довірчого управління на перехід до пенсійного фонду банківського управління та приведення умов договорів у відповідність до вимог цього Закону, вважається отриманою; згода учасників дитячого ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом, на перехід до дитячого ФБУ та приведення умов договорів у відповідність до вимог цього Закону, вважається отриманою;
 
-206- Кармазін Ю.А.
11. У статті 11 у частині першій у абзаці шостому після речення другого доповнити новим реченням третім наступного змісту:
«Надходження письмових заперечень є підставою для дострокового розірвання договорів та повернення вкладникам, учасникам ФБУ коштів за договорами;».
 
Враховано по суті в наступному абзаці сьомому цього ж пункту  повідомити вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління про приведення умов участі вказаних суб’єктів та укладених ними договорів у відповідність до вимог цього Закону, шляхом направлення пропозиції із зазначенням змісту умов, які підлягають зміні за реквізитами, вказаними в таких договорах. Якщо протягом 15 робочих днів з дня направлення пропозиції, банк не отримав письмових заперечень: згода вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників пенсійних ФБУ за договорами довірчого управління на перехід до пенсійного ФБУ та приведення умов договорів у відповідність до вимог цього Закону, вважається отриманою; згода учасників дитячого ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом, на перехід до дитячого ФБУ та приведення умов договорів у відповідність до вимог цього Закону, вважається отриманою;
 
254. у випадку відсутності письмових заперечень з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників пенсійних ФБУ за договорами довірчого управління, перевести кошти за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та за договорами довірчого управління з учасниками пенсійних ФБУ, укладеними до набрання чинності цим Законом, до пенсійних фондів банківського управління, які функціонують відповідно до цього Закону. У випадку відсутності письмових заперечень з боку учасників дитячих ФБУ за договорами довірчого управління, перевести кошти за договорами довірчого управління з учасниками дитячих ФБУ, укладеними до набрання чинності цим Законом, до дитячих фондів банківського управління, які функціонують відповідно до цього Закону. За таке переведення банк-управитель ФБУ не утримує з учасників ФБУ винагороду за переведення коштів. У разі наявності письмових заперечень та виявлення бажання з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом, достроково розірвати вказані договори, банк - управитель ФБУ, з метою захисту коштів інших учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків, зобов`язаний зважити ризики падіння вартості чистих активів ФБУ та не припустити падіння вартості паю. Для цього, банк - управитель ФБУ має право самостійно визначати строки протягом яких він задовольняє заяви вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління про дострокове розірвання вказаних договорів та виплату коштів за такими договорами. У випадку наявності письмових заперечень з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом щодо переоформлення таких договорів та переведення коштів за такими договорами, у відповідності до вимог цього Закону, таке заперечення в письмовій формі є підставою для зупинки банком - управителем ФБУ всіх нарахувань (розподілу доходів) такому вкладнику/учаснику та одночасно є підставою для дострокового розірвання вказаних договорів та виплати такому вкладнику/учаснику коштів в порядку та в строки, передбачені цим Законом.
 
-207- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 11 Закону новою частиною такого змісту:
«2. Банкам – управителям ФБУ, що здійснюють довірче управління активами ФБУ, протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність до вимог цього Закону структуру інвестиційного портфелю ФБУ, в тому числі, у частині відповідності кредитного рейтингу цінних паперів, які входять до складу інвестиційного портфелю».
 
Враховано   у разі відсутності письмових заперечень з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників пенсійних ФБУ за договорами довірчого управління, перевести кошти за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та за договорами довірчого управління з учасниками пенсійних ФБУ, укладеними до набрання чинності цим Законом, до пенсійних фондів банківського управління, які функціонують відповідно до цього Закону. У разі відсутності письмових заперечень з боку учасників дитячих ФБУ за договорами довірчого управління, перевести кошти за договорами довірчого управління з учасниками дитячих ФБУ, укладеними до набрання чинності цим Законом, до дитячих фондів банківського управління, які функціонують відповідно до цього Закону. За таке переведення банк-управитель ФБУ не утримує з учасників ФБУ винагороду за переведення коштів. У разі наявності письмових заперечень та виявлення бажання з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом, достроково розірвати вказані договори, банк - управитель ФБУ, з метою захисту коштів інших учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків, зобов`язаний зважити ризики падіння вартості чистих активів ФБУ та не припустити падіння вартості паю. Для цього, банк - управитель ФБУ має право самостійно визначати строки протягом яких він задовольняє заяви вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління про дострокове розірвання вказаних договорів та виплату коштів за такими договорами. У випадку наявності письмових заперечень з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом щодо переоформлення таких договорів та переведення коштів за такими договорами, у відповідності до вимог цього Закону, таке заперечення в письмовій формі є підставою для зупинки банком - управителем ФБУ всіх нарахувань (розподілу доходів) такому вкладнику/учаснику та одночасно є підставою для дострокового розірвання вказаних договорів та виплати такому вкладнику/учаснику коштів в порядку та в строки, передбачені цим Законом.
2. Банки – управителі ФБУ, які здійснюють довірче управління активами ФБУ, протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом повинні привести у відповідність до вимог цього Закону структуру інвестиційних портфелів ФБУ, в тому числі в частині відповідності кредитного рейтингу цінних паперів, які входять до складу інвестиційного портфелю.
 
    -208- Клименко О.І.
Доповнити статтю 11 частиною другою такого змісту:
"2. Пенсійні ФБУ здійснюються свою діяльність у відповідності із Правилами ФБУ та своїми внутрішніми документами, що діяли на дату набрання чинності цим Законом.
Банкам – управителям ФБУ, що здійснюють довірче управління активами пенсійних ФБУ, забезпечити повне виконання договорів пенсійних вкладів, договорів довірчого управління пенсійних ФБУ з фіксованою винагородою, які були укладені до набрання чинності цим Законом".
 
Враховано по суті в редакції, запропонованій Комітетом   
255. Стаття 12. Прикінцеві положення
 
-209- Пінчук А.П.
Привести структуру Розділу ІІІ «Перехідні та прикінцеві положення» у відповідність до правила законодавчої техніки, згідно з якими він має складатися з пунктів.
 
Враховано      
256. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-210- Пінчук А.П.
Викласти абзац у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
257. 2. З моменту набрання чинності цим Законом, Закон України Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" втрачає чинність.
 
   3. З дня набрання чинності цим Законом Закон України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» втрачає чинність.
 
258. 3. Кабінету міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
-211- Пінчук А.П.
Доповнити після слова "України" словами "та Національному банку України" та виключити четвертий абзац.
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
259. привести свої нормативно - правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно - правові акти у відповідність із цим Законом;
 
260. забезпечити прийняття законодавчих актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття законодавчих актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
261. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
      
262. 4. Національному банку України забезпечити контроль за виконанням банками-управителями ФБУ цього Закону.
 
-212- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 12 після слів «Національному банку України» доповнити словами «та Національній комісії з цінних паперів та фондовому ринку в межах своїх повноважень».
 
Враховано   5. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень забезпечити контроль за виконанням банками-управителями ФБУ цього Закону.
 
    -213- Національний банк України
Частину 4 статті 12 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено    
263. 5. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-214- Терьохін С.А.
Викласти у редакції:
"Рекомендувати Національному банку України розглянути питання щодо внесення змін до законів України стосовно підвищення рівня захищеності коштів фондів банківського управління.
 
Враховано   6. Рекомендувати Національному банку України розглянути питання щодо внесення змін до законів України стосовно підвищення рівня захищеності коштів фондів банківського управління.
 
264. 6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
265. 6.1. У Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст.103; 2006 р., № 13, ст.110; 2009 р., № 16, ст.218):
 
-215- Прасолов І.М.
Клименко О.І.
Аржевітін С.М.
У частині шостій статті 12 пункти 6.1 та 6.2 виключити.
 
Враховано      
266. 1) виключити частину одинадцяту статті 34;
 
      
267. 2) абзац сьомий частини сьомої статті 48 викласти у такій редакції:
 
      
268. «кредитний рейтинг ІСІ (у разі наявності)».
 
      
269. 6.2. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст.78; 2002 р., № 7, ст.50, № 16, ст.114; 2004 р., № 2, ст.6; 2005 р., № 1, ст.1; 2006 р., № 13, ст.110) частини двадцять третю та двадцять четверту статті 31 виключити.
 
      
270. 6.3. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст.372; 2006р., № 13, ст.110):
 
-216- Національний банк України
Клименко О.І.
Пункт 6.3 частини шостої статті 12 Прикінцеві положення виключити.
 
Враховано      
271. 1) у статті 1:
 
      
272. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
273. «банк ( управитель фондами банківського управління (надалі - банк-управитель ФБУ) - банк, який відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління», створює та забезпечує функціонування пенсійних фондів банківського управління;
 
      
274. договір довірчого управління - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
      
275. учасник фонду банківського управління (далі - учасник ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
      
276. фонд банківського управління (далі - ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
      
277. зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
      
278. у визначенні «учасник недержавного пенсійного забезпечення» після слів «страхової організації» доповнити словами «банку - управителю ФБУ» та після слів «договором страхування» доповнити словами «договором довірчого управління, укладеним з учасником пенсійного ФБУ»;
 
      
279. 2) у статті 2:
 
      
280. Частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
281. «банки - управителі ФБУ, які створюють та забезпечують функціонування пенсійних ФБУ;
 
      
282. учасники пенсійних ФБУ»;
 
      
283. частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
284. «банками - управителями ФБУ відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління», законодавства про банківську діяльність та внутрішніх положень банку-управителя ФБУ»;
 
      
285. 3) статтю 3 після слів «Про страхування», доповнити словами «Про фонди банківського управління»;
 
      
286. 4) в абзаці одинадцятому частини першої статті 4 після слова «учасника» доповнити словом «пенсійного» та після слова «фонду» доповнити словами «рахунку учасника пенсійного ФБУ»;
 
      
287. 5) в абзаці другому частини шостої статті 6 після слів «використання слів «пенсійний фонд» доповнити словами «банками - управителями ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
288. 6) у статті 8:
 
      
289. в першому реченні абзацу другого частини дев`ятої після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя, в якому відкрито рахунок учасника пенсійного ФБУ» та друге речення доповнити словами «, або договору довірчого управління, укладеного з учасником пенсійного ФБУ»;
 
      
290. в абзаці третьому після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або банку - управителю, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
291. 7) у статті 18:
 
      
292. частину першу після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ» та після слів «страховою організацією, « доповнити словами «договору довірчого управління, укладеного з учасником пенсійного ФБУ «;
 
      
293. частину другу після слів «страховою організацією,» доповнити словами «договору довірчого управління, укладеного учасником пенсійного ФБУ з банком - управителем ФБУ» та після слів «страховим організаціям, « доповнити словами «банкам - управителям ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
294. абзац перший частини третьої після слів «страхових організацій, « доповнити словами «банків - управителів ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
295. абзац третій частини третьої після слів «страховим організаціям, « доповнити словами «банкам - управителям ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
296. абзац третій частини четвертої після слів «страховим організаціям, « доповнити словами «банкам - управителям ФБУ, які відкривають рахунки учасникам ФБУ, «;
 
      
297. частину п`яту після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
298. 8) абзац другий частини першої статті 19 після слів «страхових організацій» доповнити словами «банків - управителів ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ, «;
 
      
299. 9) у статті 20:
 
      
300. частину третю доповнити словами наступного змісту:
 
      
301. «або будь-яких ФБУ»;
 
      
302. абзац перший частини п`ятої доповнити словами наступного змісту:
 
      
303. «або договір довірчого управління укладається роботодавцем з банком-управителем ФБУ за вибором такого роботодавця»;
 
      
304. у абзаці другому частини п`ятої після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
305. у абзаці третьому частини п`ятої після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або пенсійного ФБУ»;
 
      
306. у абзаці п`ятому частини десятої після слів «пенсійних фондів» доповнити словами «та ФБУ»;
 
      
307. 10) у частині першій статті 49:
 
      
308. у підпункті 11) цифри «40» замінити цифрами «50»;
 
      
309. підпункти 17)-19) виключити;
 
-217- Прасолов І.М.
Аржевітін С.М.
Абзац третій підпункту 10 пункту 6.3 виключити.
 
Враховано      
310. 11) у частині четвертій статті 50 після слів «страхових внесків у» доповнити словами ««пенсійному фонді банківського управління або»;
 
      
311. 12) у статті 55:
 
      
312. у абзаці другому частини четвертої після слів «страховою організацією, « доповнити словами «або відкрити в банку - управителі ФБУ рахунок учасника пенсійного ФБУ» та після слів «пенсійного забезпечення, « доповнити словами «або банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
313. у абзаці першому частини п`ятої після слів «страховою організацією, « доповнити словами «або відкрити в банку - управителі рахунок учасника пенсійного ФБУ» та після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя ФБУ»;
 
      
314. у абзаці другому після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя»;
 
      
315. 13) у статті 58:
 
      
316. частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
317. «після передачі пенсійних коштів учасника ФБУ до банку - управителя ФБУ відповідно до укладеного з учасником пенсійного ФБУ договору довірчого управління»;
 
      
318. абзац другий частини третьої доповнити словами наступного змісту:
 
      
319. «або укласти договір довірчого управління з банком - управителем ФБУ»;
 
      
320. 14) частину п`яту статті 64 після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
321. 15) частину першу статті 66 після слів «страхову організацію» доповнити словами «, банк - управитель, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
      
322. 16) після розділу ХІ доповнити Закон розділом ХІ-1 та викласти його у такій редакції:
 
      
323. «Розділ ХІ-1 НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БАНКАМИ
 
      
324. Стаття 67-1. Діяльність банків в сфері недержавного пенсійного забезпечення
 
      
325. 1. Банки України здійснюють діяльність в галузі недержавного пенсійного забезпечення шляхом:
 
      
326. - відкриття пенсійних депозитних рахунків;
 
      
327. - управління активами та адміністрування створеного банківською установою корпоративного пенсійного фонду;
 
      
328. - створення та забезпечення банками - управителями ФБУ функціонування пенсійних фондів банківського управління;
 
      
329. - надання послуг в якості зберігача пенсійного фонду, відповідно до цього Закону;
 
      
330. - виконання функцій зберігача ФБУ, відповідно до закону;
 
      
331. - в інших випадках, передбачених законодавством в сфері недержавного пенсійного забезпечення.
 
      
332. 2. Відкриття та обслуговування пенсійних депозитних рахунків банківські установи здійснюють відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України. Контроль за діяльністю банківських установ під час відкриття, обслуговування та закриття ними пенсійних депозитних рахунків здійснює Національний банк України.
 
-218- Національний банк України
У частинах 2 та 3 запропонованої законопроектом редакції статті 67? Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» виключити останні речення.
 
Враховано      
333. 3. Створення свого корпоративного пенсійного фонду, а також управління активами та адміністрування такого фонду здійснюється банківськими установами відповідно до цього Закону. Контроль за діяльністю банківських установ під час створення ними свого корпоративного пенсійного фонду, а також управління активами та адміністрування такого фонду здійснюється Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національною комісію з регулювання ринків фінансових послуг в межах повноважень та в порядку, передбачених законодавством.
 
      
334. 4. Створення та функціонування пенсійних фондів банківського управління, укладення договору довірчого управління з учасником пенсійного ФБУ, видача банком - управителем ФБУ свідоцтв про участь у пенсійних ФБУ, управління активами пенсійних ФБУ, а також здійснення пенсійних виплат учасникам пенсійних ФБУ здійснюється банками - управителями ФБУ відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління». Контроль за діяльністю банків - управителів ФБУ під час створення та обслуговування ними пенсійних ФБУ здійснює Національний банк України.
 
      
335. 5. Визначення розміру винагороди банку - управителя ФБУ за управління активами пенсійних ФБУ, а також порядок оплати такої винагороди здійснюється відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління» та внутрішніх положень банку - управителя ФБУ.
 
      
336. 6.Активи пенсійних ФБУ у формі цінних паперів, визначених законом, мають зберігатися у зберігача ФБУ на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив пенсійний ФБУ. У одного зберігача ФБУ на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив пенсійний ФБУ, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать самому банку - управителю ФБУ, який створив пенсійний ФБУ, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним пенсійних ФБУ.
 
      
337. Права власності на активи пенсійних ФБУ у формі цінних паперів, та на цінні папери самого зберігача ФБУ повинні обліковуватися зберігачем ФБУ на окремих рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку зберігача ФБУ.
 
      
338. Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо.
 
      
339. 7. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає структуру інвестиційного портфеля пенсійного ФБУ. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає перелік емітентів, в цінні папери та іпотечні борги (консолідовані іпотечні борги) яких інвестуються кошти учасників пенсійних ФБУ, а також перелік банків, в яких розміщуються кошти учасників пенсійних ФБУ. Обмеження щодо інвестування коштів пенсійних ФБУ в цінні папери одного емітента та вимоги до емітентів, цінні папери яких можуть придбаватися за кошти пенсійних ФБУ встановлюються у внутрішніх документах банку-управителя ФБУ.
 
      
340. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ має право здійснювати з активами ФБУ операції купівлі-продажу, міни та інші правочини відповідно до внутрішніх документів банку-управителя ФБУ.
 
      
341. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ не має права використовувати активи ФБУ для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього ФБУ, в тому числі власних. Банк-управитель ФБУ не може надавати майнові гарантії, забезпечені активами ФБУ, або будь-які кредити (позики) за рахунок активів ФБУ.
 
      
342. 8. Кошти пенсійних ФБУ обліковуються банком - управителем ФБУ окремо від результатів його господарської діяльності. Банк-управитель ФБУ зобов’язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мінімального середньорічного росту вартості паю пенсійного ФБУ.»;
 
      
343. 17) у розділі ХІІ Закону «Прикінцеві положення»:
 
      
344. абзац перший частину другу після слів «пенсійний фонд», крім» доповнити словами «пенсійного фонду банківського управління, «;
 
      
345. абзац другий частини четвертої виключити.
 
      
346. 6.4. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України"
 
-219- Пінчук А.П.
У зв’язку із вилученням з законопроекту внесення змін до інших законів, пропонується провести належне редакційне уточнення змін до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України".
 
Враховано   8. Внести такій зміни до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст.67; 2005 р., № 42, ст.465; 2010 р., № 38, ст.505):
 
347. сімнадцятий абзац частини першої статті 1 Закону доповнити новим реченням такого змісту:
 
   абзац сімнадцятий частини першої статті 1 доповнити другим реченням такого змісту:
 
348. "Зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
   «Зберігач активів фондів банківського управління у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель фонду банківського управління (далі – ФБУ), який відповідно до Закону України "Про фонди банківського управління" створив ФБУ, провадить згідно з законодавством депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
349. пункт другий статті 11 Закону доповнити новою частиною такого змісту:
 
   частину другу статті 11 доповнити третім абзацом такого змісту:
 
350. «Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо.»
 
   «Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо».
 
351. 6.5. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:
 
-220- Національний банк України
Клименко О.І.
Пункт 6.5 частини шостої статті 12 Прикінцеві положення виключити.
 
Враховано      
352. 1) преамбулу Закону після слів «довічних пенсій» доповнити словами «договорів довірчого управління»;
 
      
353. 2) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
354. «банк ( управитель ФБУ - банк, який відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління», створює та забезпечує функціонування пенсійних фондів банківського управління;
 
      
355. зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 
      
356. учасник фонду банківського управління (далі - учасник ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
      
357. фонд банківського управління (далі - ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
      
358. 3) частину другу статті 3 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
359. «пенсійні ФБУ;
 
      
360. банки - управителі ФБУ, які провадять діяльність відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
      
361. 4) частину першу статті 4 після слів «закону про недержавне пенсійне забезпечення, « доповнити словами «закону про фонди банківського управління»;
 
      
362. 5) частину четверту статті 20 доповнити словами такого змісту:
 
      
363. 6) у статті 78:
 
      
364. у частині п`ятій:
 
      
365. перше речення абзацу першого доповнити словами «або пенсійного ФБУ»;
 
      
366. абзац другий доповнити словами «або пенсійного ФБУ; «;
 
      
367. абзац третій доповнити словами «або пенсійний ФБУ; «;
 
      
368. абзац четвертий доповнити словами «або договір довірчого управління, укладений з обраним банком - управителем ФБУ; «;
 
      
369. частину шосту після слів «недержавного пенсійного фонду» доповнити словами «або пенсійного ФБУ, «;
 
      
370. 7) пункт 14) частини першої статті 97 після слів «недержавних пенсійних фондів» доповнити словами «або пенсійних ФБУ, «;
 
      
371. 8) пункт п`ятий частини третьої статті 99 після слів «недержавного пенсійного фонду, « доповнити словами «пенсійного ФБУ, « та після слів «довічної пенсії, « доповнити словами «або договору довірчого управління»;
 
      
372. 9) частину другу статті 100 Закону після слів «функцій зберігача» доповнити словами « (крім зберігача ФБУ)»;
 
      
373. 10) у розділі ХV Закону «Прикінцеві положення»:
 
      
374. абзац четвертий частини першої після слів «недержавних пенсійних фондів» доповнити словами «або фондів банківського управління»;
 
      
375. пункт 5) частини п`ятнадцятої після слів «недержавних пенсійних фондів» доповнити словами «або пенсійних ФБУ».